trenger kommunelov ikke lov

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "trenger kommunelov ikke lov"

Transkript

1 Derfor trenger vi en god kommunelov ikke jungelens lov En lov for åpenhet, innsyn og demokrati ikke for lukkethet, hemmelighold og oligarki Ole Petter Pedersen, 5. februar 2015

2 Demokratiet må vernes daglig I et demokrati er det innbyggerne som eier fellesskapets verdier Folkevalgte er utsendte representanter som for en kort tid skal forvalte verdiene, før de erstattes av nye representanter Fristelsen til å sikre sin egen makt må bekjempes særlig i lovverket Kommuneloven må derfor ta som utgangspunkt at makt korrumperer enhver anledning til å unndra seg demokratiske spilleregler vil bli brukt (ikke alltid, og ikke av alle men noen ganger, av noen)

3 Alltid en kamp mellom det gode og det onde Historien lærer oss at der det er makt som kan bli utnyttet til egen gunst, vil noen forsøke Oligarki et fåmannsvelde er en veldig attraktiv styreform for disse få menn Vi som alle er eierne av de offentlige institusjonene må sammen sørge for at fåmannsveldet ikke blir en realitet Da må lovverket sette stengsler Montesqieus tanker er stadig like aktuelle

4 Hva har dette med kommuneloven å gjøre? Den viktigste loven for kommunal forvaltning Regulerer sammen med offentlighetsloven innsynet vi eiere skal ha i hvordan våre egne penger blir brukt Innsynet må være fullstendig og hemmeligholdet lite Da må kommuneloven (og offentlighetsloven) være streng mot de slemme!

5 Parlamentarisme Ingenting galt med kommunal parlamentarisme i utgangspunktet Så sant byrådet erstatter formannskapet og ikke blir en byregjering Dette må stå eksplisitt i den nye kommuneloven En byregjering opptrer stort sett i hemmelighet har oligarkiet virkelig fått slippe til i de viktigste politiske korridorer i Norge? Med et uklart lovverk er det en rekke juridiske størrelser som velsigner denne praksisen

6

7 Parlamentarisme Må komme tydelig fram at byrådet er et formannskap, med nøyaktig de samme regler om åpenhet og innsyn (møtereglene) De som sitter i byrådet, må ha plass i bystyret allerede Nå kan «hvem som helst», uten noe demokratisk mandat, havne i noen av de viktigste lokalpolitiske stillingene i landet. Er det demokrati at byrådslederen i Bergen ikke har stilt til valg siden sist Høyre tapte et kommunevalg i byen? Byrådet bør velges i sin helhet av kommunestyret på linje med alle andre utvalg

8 Slik fjerner du åpenhet i Kommune-Norge I dag: Alle sakspapirer til politiske møter i de 425 vanlige kommunene er offentlige. Noen opplysninger i dokumentene kan unntas hemmelighold, med hjemmel i andre deler av lovverket I 3 av 428 kommuner kan saksutredninger til formannskapet være hemmelige hvis formannskapet selv finner det for godt Eierne får altså langt mindre innsyn på denne måten Er du mot innsyn, er det bare å innføre parlamentarisme og legge lokk på alle saksutredninger som går til byrådet i saker hvor byrådet innstiller til bystyret Risikerer at bystyret ikke får fakta på bordet faglige motargumenter som ikke passer politikernes ønsker blir ikke tatt med

9 De lukkede rom er ennå ikke helt fjernet

10 Formøter, gruppemøter, dialogmøter Det finnes ikke det møte som ikke er oppfunnet i streben etter å unngå å avholde et politisk møte

11

12 Alle møter der mer enn en politiker samles, skal i utgangspunktet være offentlige! Når ordføreren vil ha backing for å sparke rådmannen, skal han innkalle til møte og offentligheten skal vite at det foregår et møte! Dette er en helt fundamental forutsetning for demokratiet, og en sikring mot oligarki og andre styreformer vi ikke streber etter Den politiske debatt skal skje i det offentlige rom! I avisspalter, på møter med tilhørere og TV til stede Det er meningsbrytningen som er forutsetningen for demokratiet og det er kampen mellom argumentene som bringer de beste løsningene for samfunnet!

13 Fengselsstraff? Bør det bli bøter og fengselsstraff for å holde møter hemmelig? Hvorfor ikke? Så lenge det er gjort med overlegg? Risikoen ved hemmelige møter er at noen misbruker makt eller søler bort dine og mine penger Det er ingen liten fillesak at et møte ikke blir gjort kjent! Eller holder det at ordføreren blir fratatt vervet?

14 Noen andre innspill til kommunelovutvalget Vern om kontrollutvalget! Ikke gi flertallet anledning til å fylle det med egne folk Eksempel: Minst fem medlemmer, hvorav maks ett medlem i kommunestyret. Gi innbyggerne innsyn i hvem som stemmer hva Voteringsregister i alle saker. Tilgjengelig på nett Kutt ut årsmeldingsfristen Eneste sak i året rådmannen har en spesifikk dato å forholde seg til. Må holde lenge at årsmeldingen er utarbeidet og sett igjennom av revisjonen innen kommunestyret møtes for å behandle regnskapet. Byrådet er ikke byregjering men formannskap Gjør tydelig at byrådet skal behandles som et formannskap, med akkurat de samme regler om møter og innsyn

15 Flere innspill (hvis dere orker) Presiser i forarbeidene at økonomiplanen skal være reell den skal ta hensyn til endringer i demografi og folketall Still krav til at rådmannen skal legge fram innstilling til budsjett Merkelig at rådmannen ikke skal gi råd i den viktigste saken i året Utvid adgangen for lovlighetskontroll Endre treukersfristen. Gjelder bare å holde vedtaket hemmelig i tre uker! Fristen bør løpe fra vedtaket er gjort offentlig (dvs publisert på forsiden av kommunens nettsted holder ikke å gjemme det i en journal) Ikke gi Fylkesmannen adgang til å spekulere i om utfallet ville blitt det samme. Ugyldig vedtak = opphevet vedtak! Still krav om at garanti skal utgiftsføres i regnskapet En garanti på 20 mill kan for eksempel føres som utgift fordelt over garantiens løpetid inntektsføres hvis den mot formodning ikke innløses. Vil redusere bruken av garantier

16 Og noen til Har formuleringen om vesentlig finansiell risiko substansiell mening? Gi Fylkesmannen frist til 28. februar med å godkjenne budsjett og økonomiplan Skjær kraftig ned på statens muligheter til å føre tilsyn med kommunene i hytt og pine Foretaksmøtene i kommunale foretak må være åpne. Ingen logikk i at eierne ikke skal ha innsyn Få eksplisitt med at styremøter i kommunale foretak skal kunngjøres på forhånd, med de samme krav til saksliste og møtebok som et annet politisk organ Fjerne det kunstige skillet mellom åpne styremøter i kommunale foretak og interkommunale selskap. Om en eller flere kommuner eier selskapet, kan ikke være avgjørende for åpenhet

17 Nesten ferdig nå Åpne byrådsmøtene, slik at de på linje med formannskapsmøter går for åpne dører. Sivilombudsmannen har etter klage fra oss slått fast at dokumentene til møtene uansett hvordan kommunen selv definerer byrådets rolle (administrasjon/politikk forstå differensieringen den som kan) må offentliggjøres. Men at byrådsmøtene kan gå bak lukkede dører følger direkte av lovteksten i kommuneloven. Meningsløst å hindre eierne innsyn enda mer fordi møtene er befolket delvis av politikere som aldri har fått noe mandat fra eierne i det hele tatt Gi kontrollutvalget økt tilgang til opplysninger Alle som har kontrakt med kommunen må automatisk kunne bli gjenstand for kommunal revisjon innen kontraktsområdet uansett selskapsform Plikt til å publisere journal, sakspapirer i forkant og protokoll i etterkant på Internett i universelt utformet format Publiseringsplikt krever endring i offentlighetsloven

18 Til slutt Skriv den nye kommuneloven, forarbeider og forskrifter på et forståelig språk! Gode ønsker hører ikke hjemme i en lovtekst! La dette være et eksempel til skrekk og advarsel: Vilkåret «ber» retter seg mot både det å be uttrykkelig og det å be på andre måter, som for eksempel å rette en hånd eller en pengebeholder, som for eksempel en kopp, boks eller hatt mot en person, sitte eller stå stille med en pengebeholder eller sitte, stå eller gå med et skriv hvor innholdet går ut på å be tilfeldige personer om penger eller andre midler. Opplagte omgåelsestilfeller vil også rammes av bestemmelsen. Takk for oppmerksomheten!

Ole Petter Pedersen. Førstehjelp. for lokalpolitikere

Ole Petter Pedersen. Førstehjelp. for lokalpolitikere Ole Petter Pedersen Førstehjelp for lokalpolitikere Førstehjelp for lokalpolitikere Utgitt av: lokalpolitikeren.no Illustrasjoner: Sven Tveit Foto: Ann-Mari Lofthus 1. utgave, 2011 ISBN 978-82-998103-1-9

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Arkivsak: 14/95 Møtedato/tid: 10.06.2014, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 15/80 Møtedato/tid: 08.06.2015, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

Referat fra administrasjonens tur til Tromsø 6. og 7. februar 2012

Referat fra administrasjonens tur til Tromsø 6. og 7. februar 2012 Notat Arkivkode : 080 Saksnr. : 201106435 Til : Parlamentarismeutvalget Fra : Rådmannen Dato : 15. februar 2012 Internt Referat fra administrasjonens tur til Tromsø 6. og 7. februar 2012 Innledning: Tore

Detaljer

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall og varamedlemmer 4 Kommunale tjenestemenn 5 Møteleder, lukking av møter,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 13.09.2011, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, Grupperom 1. etg Deltagere: Odd Aa (leder) Ola Løseth Tove Sølberg Kari Stene Gunn M.

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 34 1998 23. nov. Offentlighetsprinsippet i forvaltningen

Forhandlinger i Stortinget nr. 34 1998 23. nov. Offentlighetsprinsippet i forvaltningen Forhandlinger i Stortinget nr. 34 1998 23. nov. Offentlighetsprinsippet i forvaltningen 465 Møte mandag den 23. november kl. 12 President: H ans J. Røsjorde Dagsorden (nr. 18): 1. Innstilling fra justiskomiteen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Arkivsak: 12/167 Møtedato/tid: 21.11.2012, kl. 08:30 Møtested: Sentrumsbygget, møterom 1 Deltagere: Atle-Ingar Kjelstad, leder Odd Aa, nestleder Stig-Erik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte 19.02.1998.

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte 19.02.1998. REGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNESTYRE OG HALDEN FORMANNSKAP VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. REGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNESTYRE Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte

Detaljer

Kunnskap Innsikt Utvikling

Kunnskap Innsikt Utvikling Kunnskap Innsikt Utvikling Gode arbeidslag! Takk for innsatsen og gratulerer med nye verv eller fornyet tillit. Nå begynner arbeidet med å vise oss tilliten verdig og få gjennomslag for god senterpartipolitikk

Detaljer

Rapport fra Oslo redaktørforening

Rapport fra Oslo redaktørforening NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Kommunestyret Fra: Rådmannen Saksbehandler: Sigrid Kvam Østmark Dato: 3.11.2014 Rapport fra Oslo redaktørforening Oslo Redaktørforening har utarbeidet en rapport om etiske

Detaljer

SKUP 2008 41. Pensjonsskandalen på Stortinget

SKUP 2008 41. Pensjonsskandalen på Stortinget SKUP 2008 41 Prosjekt: Medarbeider: Publikasjon: Publisert: Medium: Tema: Pensjonsskandalen på Stortinget Irene Halvorsen m.fl. Dagsavisen August 2008 d.d. Avis Samfunn Pensjonsskandalen på Stortinget

Detaljer

Tilsettingsmyndighet for topplederstillinger

Tilsettingsmyndighet for topplederstillinger HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2013 33536/2013 2013/3193 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/103 Formannskapet 05.06.2013 Tilsettingsmyndighet for topplederstillinger Forslag til

Detaljer

POLITIKERROLLEN I GRAN KOMMUNE

POLITIKERROLLEN I GRAN KOMMUNE POLITIKERROLLEN I GRAN KOMMUNE Handbok for folkevalgte Oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak 14.6.2012 (sak 67/12). Dokumentref.: 11/00102-21 Hensikten med denne handboka er å samle de viktigste

Detaljer

REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte 21.03.2013, sak 18/2013 med endringer i møte 13.02.2014, sak 10/14 Generelt. Lov av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: 14/13 Møtedato/tid: 30.01.2014, kl. 13:00 Møtested: Kontorene til Revisjon Midt-Norge IKS, Sandveien 5 Møtedeltakere: Tormod S. Slupphaug, leder

Detaljer

Håndbok for elevrådskontakt

Håndbok for elevrådskontakt Oslo kommune Elev- og lærlingombudet Håndbok for elevrådskontakt Nyttige tips for deg som er elevrådskontakt 2 Publisert dato: 28.07.2015 Utgiver: Elev- og lærlingombudene i Norge (2015) www.elevombud.no

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 REGL-4.DOC 25.11.98 FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER Gjeldende fra 01.01.99 Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 Redigert i hht utvalgenes arbeidsområder (vedtatt 8. oktober 2007) Innhold: 1.

Detaljer

10.3 Kapittel 15. Samkommune 91 Samkommune To eller flere kommuner eller to eller flere fylkeskommuner kan inngå avtale om å opprette en samkommune

10.3 Kapittel 15. Samkommune 91 Samkommune To eller flere kommuner eller to eller flere fylkeskommuner kan inngå avtale om å opprette en samkommune 10.3 Kapittel 15. Samkommune 91 Samkommune To eller flere kommuner eller to eller flere fylkeskommuner kan inngå avtale om å opprette en samkommune til løsning av felles oppgaver. Enhver beslutningsmyndighet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Åpenhet, hemmelighold og varsling i Kommune-Norge

Åpenhet, hemmelighold og varsling i Kommune-Norge Metoderapport Åpenhet, hemmelighold og varsling i Kommune-Norge Stavanger Aftenblad Hans Petter Aass, Thomas Ergo, Geir Søndeland, Stein Halvor Jupskås 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering..3 2.

Detaljer

Eldrerådets oppgaver og funksjon. en veileder i eldrerådsarbeid

Eldrerådets oppgaver og funksjon. en veileder i eldrerådsarbeid Eldrerådets oppgaver og funksjon en veileder i eldrerådsarbeid Innhold Forord...3 1. Eldres deltakelse og innflytelse i lokal politikken...4 1.1 Plikt til å opprette eldreråd...4 1.2 Bydelseldreråd...4

Detaljer

Reglement for kommunestyret og formannskapet

Reglement for kommunestyret og formannskapet Reglement for kommunestyret og formannskapet i Krødsherad kommune Vedtatt av Krødsherad kommunestyre den: 05.02.2009 i sak 6 /09 1 Kommunestyrereglement 1 Valg av sammensetning. Kommunestyret består av

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

REGLEMENT FOR TRONDHEIM BYSTYRE OG UNDERLIGGENDE ORGANER. (ENDRINGER I FORHOLD TIL NÅVÆRENDE REGLEMENT ER MARKERT MED UNDERSTREKNING)

REGLEMENT FOR TRONDHEIM BYSTYRE OG UNDERLIGGENDE ORGANER. (ENDRINGER I FORHOLD TIL NÅVÆRENDE REGLEMENT ER MARKERT MED UNDERSTREKNING) REGLEMENT FOR TRONDHEIM BYSTYRE OG UNDERLIGGENDE ORGANER. (ENDRINGER I FORHOLD TIL NÅVÆRENDE REGLEMENT ER MARKERT MED UNDERSTREKNING) 1 Parlamentarisk styreform (NY) Trondheim kommune har en parlamentarisk

Detaljer

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven 1. Innledning Det vises til høringsnotat av desember 2011, samt brev av 22. desember 2011, med høringsfrist til 20. mars 2012.

Detaljer

Møte tirsdag den 11. desember 2012 kl. 10 (midlertidig)

Møte tirsdag den 11. desember 2012 kl. 10 (midlertidig) Stortinget Møte tirsdag den 11. desember 2012 kl. 10 (midlertidig) President: Marit Nybakk Dagsorden (nr. 30) 3. Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Informasjonsreglement med retningslinjer for sosiale medier og veileder i mediakontakt Vedtatt av dd.mm.åååå 1 1 INFORMASJONSREGLEMENT Verdigrunnlag

Detaljer