UNI Global Unions kongress i Cape Town Sør-Afrika

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNI Global Unions kongress i Cape Town Sør-Afrika"

Transkript

1 Nr 1/2015 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk ADDISCO feiret studentene med festmiddag UNI Global Unions kongress i Cape Town Sør-Afrika...ikke helt som planlagt...men bare vent til neste år...

2 Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er et fagforbund for ledere, ingeniører og teknikere. FLT er tilsluttet LO. Forbundet har ca medlemmer og har 27 ansatte. Besøksadresse: Hammersborggt Oslo Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget, 0028 Oslo nr Leder Mangfold er vår styrke Nye tider hos Lundeby Addisco-studenter ble feiret Side 14 UNIs verdenskongress: Fantastisk show åpnet kongressen UNIs verdenskongress: Telefon: (+47) Inkluder deg Faks: (+47) UNIs verdenskongress: Webadresse: E-postadresse: Ansvarlig redaktør: Jonny Simmenes Redaktør: Astor Larsen E-post: Grafisk produksjon: GLOG as E-post: Opplag: Medlem av: Landsorganisasjonens Fagbladforening Bladet Ledelse og Teknikk kommer ut med 8 nummer i året Vellykket kvinnekonferanse UNIs verdenskongress: Hva mente delegatene? UNIs verdenskongress: Diskuterte etter- og videreutdanning Kortere kjeder mindre sosial dumping Frivillighetshuset på Tøyen Vanskelig prosess ved Aker Solutions Bokanmeldelse: Karakterer i arbeidslivet Tips for tillitsvalgte Arbeidstakeres ytringsfrihet Superkurshelg på Sørmarka Kronikk: Blasfemiparagrafen Fra Teknikk, forskning vitenskap Bank og forsikring En kraftfull markering Foto: Tor Berglie INNHOLD R EDAKTØREN HAR ORDET Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk 28. januar ble en merkedag en nær sagt samlet fagbevegelse gikk til generalstreik. LO, Unio og YS sto bak en kraftfull markering for å forsvare Arbeidsmiljøloven. Det viktigste punktet i markeringen var kampen mot midlertidige stillinger. Dersom den blå-blå regjeringen får det som den vil, vil det svekke arbeidstakerne og gi mer makt til arbeidsgiverne. Ta ett eksempel: Sannsynligheten for å få et boliglån i banken synker dramatisk om du har en midlertidig stilling. Dermed må ungdommen ut på leiemarkedet selv om de skulle ha en inntekt som normalt hadde betydd ja til boliglån. Regjeringen sier at dersom det blir økt adgang til å ansette midlertidig, vil flere komme inn i arbeidslivet. Dette mantraet blir gjentatt gang etter gang. Problemet er imidlertid at de ikke fins hold i påstanden. Det fins ingen forskning som støtter opp om regjerings syn, det fins ingen empiri som kan belegge påstanden. Det er og forblir en påstand, noen ord uten innhold. Lettere adgang til å ansette midlertidig betyr følgende: Flere midlertidige stillinger på bekostning av faste stillinger ingenting annet. Det blir ikke flere jobber av midlertidighet. Regjeringen vil også gjennomføre en rekke andre endringer i Arbeidsmiljøloven, ikke bare punktet om midlertidighet. Grensene for overtid økes fra 10 til12 timer i uka og fra 25 til 30 timer i måneden, og det er Arbeidstilsynet og ikke forbundene og LO som skal godkjenn overtidsordninger utover lovens «normale» rammer. Regjeringen ønsker å utvide den alminnelige arbeidstid ved å øke grensene for gjennomsnittsberegningen av arbeidstiden. Dette vil medføre lengre arbeidsdager og uten kompensasjon i mange tilfeller. Fagforeninger vil også miste muligheten til å reise kollektive søksmål. Regjeringen er også varm tilhenger av søndagsåpne butikker, noe som vil forandre Norge til det verre. Man trenger ikke være tilhenger av skapelsesberetningen for å fastslå følgende: Det er bra at en dag i uka skiller seg ut, er annerledes, gir rom for aktiviteter sammen som det ellers ikke er mulig å få til. At de tre største hovedorganisasjonene slo seg sammen og demonstrerte mot regjeringens forslag var viktig. Denne enheten sammen med det faktum at et flertall ikke ønsker regjeringens endringer gir håp om at det er mulig på sikt å bevare et anstendig arbeidsliv i Norge. Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, uttalte i forbindelse med demonstrasjonene 28. januar at punktet om midlertidighet kom til å bli endret dersom han blir statsminister etter neste stortingsvalg. Det er bra, og fagbevegelsen kommer til å huske de ordene, for det er mulig å reversere mye av det den blå-blå regjeringen nå ønsker å gjennomføre. Astor Larsen Redaktør Forfotoer: Tor Berglie 3

3 Mangfoldet er vår styrke Vi har flust med kompetanse her på ASVO på Kongsberg. Vi kan møte hele mennesket og vi kan vise til resultater. Vi har fått mange ut i arbeid. Tekst: ASTOR LARSEN Foto: JAN LILLEHAMRE Harry Tollefsen, Bente Kondsgård, Morten Neteland, Jane Midtbø og Svein-Helge Næset. Det er en flott gjeng som møter Ledelse og Teknikk på ASVO. Harry Tollefsen, Morten Neteland, Svein-Helge Næset jobber på Vekst-bedriften. Bente Kondsgård fra styret i avdeling 29 er også tilstede, og etter noen minutter dukker også Jane Midtbø, daglig leder, opp. De er alle ivrige etter å vise at ASVO er en bedrift som trengs. - Den borgerlige regjeringas politikk betyr at vi blir utsatt for anbudsutsettelse, forteller de. -Men er det så galt? - Nei, ikke hvis konkurransevilkårene er like. Vi er en kvalitetssikret bedrift, vi er ISO-sertifiserte, forteller Jane Midtbø. Andre aktører som er ikke er kvalitetssikret tar jobber. Konkurransevilkårene er ikke like, og det er ikke bra. Heleid ASVO er heleid av Kongsberg kommune. I bunnen ligger VTA (varig tilrettelagt arbeid), godt i overkant av 30 plasser. Men bedriften er mye mer enn det, den er også en vanlig produksjonsbedrift og har selvsagt en kvalifiseringsavdeling som jobber med å få mennesker tilbake til arbeidslivet. Mangfoldet hos de ansatte her, er viktig, påpeker Svein-Helge. Hos oss jobber det sosionomer, det jobber folk med bakgrunn i bank og med fagbrev fra industrien. Mangfoldet gjør oss i stand til å hjelpe alle som er innom bedriften her, enten det er på hjemmefronten eller personlig ølonomi. Frukt til folket En av aktivitetene til ASVO er å levere frukt til bedrifter og skoler på Kongsberg. Hver uke pakker og kjører ASVO-bilene ut 2.3 tonn frukt fordelt på 500 kurver. ASVO leverer også frukt til et titalls skoler. Enkelte bedrifter får også matleveranser fra ASVO. Utkjøring av frukt betyr at ASVO holder seg med en bilpark, til sammen 13 biler skal holdes i orden. Og det er Harry Tollefsen som er ansvarlig for bilverkstedet på ASVO. Vi sparer mye penger på at vi selv vedlikeholder bilene, forteller han. Og de som jobber på verkstedet får god arbeidstrening. Han er selv utlært bilmekaniker. Han veit hva han snakker om. VI må formidle folk ut i arbeidslivet, vise at vi duger, sier Næset. Og vi har suksesshistorier å vise til. Samarbeidet med NAV, som er vår største kunde, er bra, forteller de ansatte. Og det fins en forståelse for at vi kan jobbe lenge med en sak og en person. Ting tar tid, det går ikke å si smakk-smakk og tor at det gir resultater. Avdeling 29 Så kommer snakket om FLT og avdeling 29 på Kongsberg. Byen er jo kjent for høyteknologisk industri og FLT-avdelingen landet tredje største bærer selvsagt preg av det. Men Bente Kondsgård fra styret i avdelingen legger vekt på at arbeidsmarkedsbedrifter har sin naturlige plass i FLT. VI ønsker jo å ha en fra ASVO med i styret, påpeker hun. Det har vi. ASVO var også reprsentert på det siste landsmøtet til FLT. VI må få fra at FLT er mer enn næringsparken og industri. ASVO ligger godt an med organisering. Av 25 ansatte er 17 stykker med avdeling 29. Det er vi fornøyd med avslutter FLTerne. En suksesshistorie Det fins flere suksesshistorier fra ASVO. En av dem heter Ernst Hauge. Fra 1. april 2014 har han vært ansatt på lageret til ESCO etter at han en periode var ute av det ordinære arbeidslivet. Hauge er opprinnelig stillasbygger, men en skade sendte han en periode ut av arbeidslivet. Jeg gikk en stund arbeidsløs, og det ble litt rus, forteller han. Amfetamin, eller speed på godt norsk. Etter hvert fikk jeg innpass på DPS (distriktspsykiatrisk), forteller han. Men det tok sin tid, jeg fikk avslag to ganger, men en ny fastlege fikk meg inn. Var det vanskelig å be om hjelp? Ja, ikke minst fordi mange er så negative til NAV, forteller han. Dessuten vi vel legge til: Det å søke psykiatrisk hjelp er det fortsatt mye tabu rundt. Men i mitt tilfelle har det fungert bra, både DPS og NAV. Og ASVO? Selvsagt. På ASVO la de alt til rette for meg. Jeg jobbet i ASVO-butikken og hadde ansvaret for lageret. Det var en periode hvor jeg ikke ønsket å møte så mange mennesker, jeg ville ikke jobbe direkte med kunder. Men det er historie nå. ESCO Etter et par år på ASVO gikk ferden videre, han begynte å hospiete på ESCO, en industribedrift på Kongsberg og fra 1. april 2014 ble han ansatt på lageret. Etter hvert er det også blitt truckførerkurs. Jeg vil berømme ESCO, jeg ble tatt vel imot, her er det bare gode kollegaer, det er en flott gjeng som jobber på lageret. Fagorganisert i Fellesforbundet er han også blitt. Foruten jobben er han opptatt av musikk metal og fotball. Liverpool er laget, og Ernst har stått på The Kop. Dessuten har han gått trenerkurs i fotball. Guttungen spiller i Skrim, forteller han, 2003 årgangen. Det gjelder å stille opp. 4 5

4 Nye tider ved Lundeby Det har skjedd noe ved Lundeby & Co Bokbinderi as utenfor Mysen i Østfold. En tydelig holdningsendring. Bedriften ser nå fordelen ved at de ansatte er organisert. Klubben har fått en ansattrepresentant inn i bedriftsstyret. Og flere melder seg inn i fagforeningene. Det går riktig vei. Fakta om Lundeby Lundeby & Co Bokbinderi er lokalisert på Hærland utenfor Mysen, med røtter tilbake til Eid av samme familie til dags dato. 132 ansatte. Produksjonen i dag er innbinding av paperback og mykpermer, produserer innmat til stivbindsbøker, stifter og limfreser blader og magasiner, og mailingavdelingen tar seg av plastpakking, adressering og utsending. Tekst og foto: TERJE HANSTEEN Daniel Schön (31) ble med i FLT for to måneder n, takket være innsatsen til klubbleder Helge Johnsen (43). Lundeby har vært igjennom tøffe tak de siste årene. For to år n måtte hele 58 ansatte gå. I fjor kom turen til 19 andre. For ikke mange år n var det rundt 300 ansatte ved bedriften. I dag er de 132 igjen. Store viktige kontrakter går til lavkostland. Trykkerier blir lagt ned. Kunder forsvinner. Måten oppsigelsene har foregått på, har blitt kritisert av både FLT og Fellesforbundet. Mens bedriften har vektlagt kompetansen til de ansatte, har fagforeningene vært opptatt av ansiennitet. Og de har også stilt spørsmål ved hvordan bedriften har vurdert kompetansen til den enkelte. I dag rapporteres det at stemningen på huset er langt bedre. Og at optimismen råder ved inngangen til Det snakkes om nyansettelser og nye markeder, og økt omsetning ved bedriften som har sine røtter helt tilbake til 1932, den gang som hønse- og grisehus. Bedre samarbeidsklima For drøye åtte år n begynte IT-medarbeider Helge Johnsen (43) å jobbe for Lundeby. I 2011 ble han med i FLT. Den svært engasjerte klubblederen fra Fredrikstad sier at han vervet seg selv, selv om bedriften stakk kjepper i hjulene. - Bedriften bestred at jeg faktisk var teknisk funksjonær, og dermed ble det en sak ut av det. Advokaten fra FLT ville ha en stillingsbeskrivelse, men den fantes jo ikke. Dermed måtte jeg selv skrive den ut fra det jeg faktisk jobbet med, og resten ordnet advokaten. Og plutselig var det ikke lenger noe problem! Tidligere jobbet jeg i Posten, og der er alt gjennomregulert. Jeg var vant til at lover og regler var på stell. Her hos Lundeby bar det veldig preg av en til en avtaler. Men det har bedret seg, sier Johnsen og legger til at det tidligere ikke var så lett å være fagforeningsmenneske hos Lundeby. I løpet av det siste halvannet året har det imidlertid skjedd en markant forbedring. -Takket være ny personalsjef, ny daglig leder og nye eksterne folk i bedriftsstyret. Vi i klubben har også vært opptatt av å være med konkrete og løsningsorienterte og prøvd å legge gammel mistillit til. Vil være anonyme Å flagge fagforeningstilhørighet er fortsatt ikke så populært ved Lundeby, merker Johnsen. Da medlemsbladet var på besøk, var det kun to som ville stille opp på bilde. - Flesteparten vil ikke at det skal være offentlig kjent. Derfor har det vært vanskelig å finne en tillitsvalgt. Likedan en ansatterepresentant. Jeg spurte flere, men ingen hadde lyst. Da meldte jeg meg selv. Jeg er av den oppfatning at i stedet for å sitte og vente på ast noe skal skje, så må man spytte i hendene og gjøre noe selv. I dag er det alt flere som ser betydningen av å ha en ansatterepresentant i styret, forteller klubblederen som roser samarbeidet med klubben i Fellesforbundet. - Vi samarbeider tett med Fellesforbundet her og samarbeidet mellom oss vært veldig bra. Håper på god medlemsvekst Da Johnsen begynte ved Lundeby var det tre FL- Tere ved bedriften. I dag er de seks. Og de skal bli langt flere i løpet av 2015, lover han. - I fjor fikk vi to nye medlemmer, i år skal vi klare ti nye. Det er snakk om både arbeidsledere og mellomledere. Jeg har hatt fokus på kundeserviceavdelingen. På denne avdelingen er det jobber som betinger teknisk kompetanse og hands on kontroll av produksjonen, og da mener jeg at de tilhører FLT og ikke Fellesforbundet. -Har de mange oppsigelsene gjort det enklere å verve nye medlemmer? -Ja, det er delvis frykt på grunn av tidligere oppsigelser som har gjort det lettere å verve, bekrefter Johnsen. - Hva betyr det for deg å være med i FLT? - Det betyr å ha en ryddig og sterk organisasjon i ryggen med kompetente folk som gir gode råd. At det også satses på en kontinuerlig kompetanseheving i forbundet gjennom Addisco, er også viktig. Men det viktigste argumentet for meg for å bli med i FLT, var at jeg fant et fagforbund som ikke gikk med hammeren først, men som heller var opptatt av å finne fellesløsninger og som velger dialog i stedet for konfliktfokus. Hva er Addisco? En av de mange grensependlerne ved Lundeby, Daniel Schön (31) fra Årjäng, ble medlem av FLT for bare to måneder n. Han var ikke i tvil om han skulle bli medlem. -Jeg følte at jeg ikke hadde noen sikkerhet i jobben, i en bedrift som har gått veldig mye opp og ned. Da føltes det sikrere å være organisert. Det er første gangen jeg er organisert, selv om jeg har jobbet her i fire år. Trygghet er viktig for meg, spesielt med tanke på det som har skjedd med masseoppsigelser. At det nå går motsatt vei for bedriften, er bra. - Betydde mulighetene gjennom Addisco noe for valget om å bli med i FLT? - Addisco??? svarer den nyinnmeldte og ser spørrende ut. Journalisten må komme han til unnsetning og forklare i korte trekk hva det går ut på. Dermed tennes det tydeligvis en gnist. - De mulighetene høres interessante ut. Jeg er jo ung og vil gjerne videreutdanne meg. Jeg er jo ikke ferdig ennå, og vil gjøre noe mer med livet, sier Schön og lover å se nærmere på tilbudet. Fra smal til bred leverandør -Tradisjonelt har Lundeby vært en smal leverandør mot forlag. I dag kan vi imidlertid gjøre alt for utgiverne, unntatt å levere innhold. Vi utvikler oss i takt med kundenes behov. Nå kan vi for eksempel ha databasedrift og drift av abonnementssystemer for kundene, forteller nyansatt daglig leder, Christian Harlem. Han ble fristet til å søke på jobben fordi han følte at mye var ugjort ved bedriften, og han så et potensiale. - Hvordan ser framtida ut for bedriften? - Lundeby kommer til å bli en viktig leverandør til kunder med abonnementsbaserte forretningsmodeller i årene som kommer, svarer Harlem. - Hvordan oppfatter du samarbeidet mellom klubben og ledelsen? - Da jeg startet her opplevde jeg at man ikke utnyttet potensialet som lå i et samarbeid mellom bedriften og klubben, et samarbeid som jeg erfarte fungerte godt hos min tidligere arbeidsgiver Schibsted Posten/Bring. Men nå er vi i ferd med å få det til, og det bygges nå en bedre tillit mellom administrasjon og klubb. 6 7

5 Faks Grafisk Design og produksjon: Tor Berglie Hammersborggata 9 Pb 8906 Youngstorget 0028 Oslo Tlf Studie i og endelig ferdig. 60studiepoeng Tekst: KJETIL HOLM KLAVENES Foto: TOR BERGLIE E-post: TEKNOLOGILEDELSE I samarbeid med Forbundet for Ledelse og Teknikk, Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen Det var en stor tilstelning på festmiddagen til Addisco på Grand Terminus Hall i Bergen siste helga i januar. Denne gangen var det hele 20 studenter som fikk vitnemål etter å ha gjennomført fire emner på til sammen 60 studiepoeng. Det nye ved årets utdeling var at også et medlem fra Handel og Kontor fikk utdelt vitnemål. Våre beste ambassadører Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes fortalte at forbundet var stolt av sine studenter som gjennomfører studier i kombinasjon med jobb og familieliv. Etter- og videreutdanning er vår viktigste medlemsfordel. Det er jo det som gjør at FLT er mer enn et fagforbund, slo Simmenes fast. Han fortalte videre at medlemmene til FLT har gjennomført 8000 studiepoeng i løpet av 2014, 6000 av dem gjennom Addisco. Studentene fikk også vite at stipendandelen økte med 10 øre, at forbundet bruker opp mot 20 millioner kroner hvert år på etter- og videreutdanning og at studiene har blitt så populære blant medlemmene at det har blitt ventelister. Addisco er viktig for Handel og Kontor 1. nestleder i Handel og Kontor (HK) Bjørn Mietinen fortalte forsamlingen at Addisco var viktig for HK. Han fortalte hvordan samarbeidet hadde blitt til, og at de hadde fått på plass en stipendordning for å få til et samarbeid med Addisco. Han fortalte at de i motsetning til FLT ikke har med arbeidsgiver i å sponse etter- og videreutdanning, så de pengene bruker de fra egne midler. Av tre og en halv million kroner som HK bruker på medlemmenes etter- og videreutdanning går nå en million kroner på Addisco. Han var tydelig stolt over at det ved årets utdeling var en fra Handel og Kontor som fikk utdelt diplom. Vedkommende var Thorleiv Lønningen og han har i løpet av studiene gått fra ansatt til butikksjef. Brukt lydbøker Thorleiv Lønningen fikk utdelt en gave av Handel og Kontor og takket forsamlingen. Som dyslektiker har det vært utfordrende å studere, men jeg har tatt opptak og hørt på lydbøker i bilen, fortalte Lønningen. Han oppfor- dret alle til å hoppe i det, og var særlig glad for alle de nye vennene han hadde fått gjennom studiet. Han fortalte også at han håpet å kunne ta nye studier til høsten. Takket foreleserne Daglig leder av Addisco Nina Henriksen og Per Hegli delte ut vitnemål. Henriksen benyttet anledningen til å takke foreleserne og Høyskolen og Universitetet for det gode samarbeidet i Bergen. Hun fortalte også om planene om å få til et bachelorprogram. Hegli fortalte at alle fortjente vitnemål etter gjennomførte to år og understreket at de til sammen hadde 40 år med studier bak seg. Storslagen underholdning Som tradisjonen tilsier var det fantastisk underholdning også i år. Eikanger- Bjørsvik Musikklag skapte stor stemning og hadde med seg Mathea-Mari som har hatt suksess med blant annet Annie og Kim Fairchild. Styreleder i EBML Einar Vaage benyttet også anledningen til å takke Addisco, og understreket at Addisco var EBML sin største sponsor. 8 9

6 UNIs verdenskongress i Cape Town: Vi er den største Tekst og foto: TOR BERGLIE demokratiske kraften på jorden! Joe De Bruyn, UNI UBUNTU! (Including you!) I desember inviterte UNI til verdenskongress i Cape Town i Sør-Afrika. Det var fire år n Nagasaki og oppsummeringer over hendelser og oppnådde mål sto på sakslisten. Arven etter Nelson Mandela lå hele tiden i luften og det var mange som refererte til han i talene sine. Mer enn 2000 delegater fra 108 land deltok og mange bar nasjonaldrakter på åpningen og under mottakelsen noe som gjorde det til et fargerikt skue. Temaene var ellers mange og i fire dager kunne vi som er fra Norge oppleve at vi slettes ikke har det så ille. Mange fortalte om et arbeidsliv som mer liknet det vi hadde her hjemme for 100 år n. Sør-afrikanerne leverte et arrangement fylt av afrikansk kultur. Et fantastisk show med dans, rytmer, musikk som åpnet og avsluttet kongressen. Generalsekretær Phil Jennings fra England hold åpningstalen både på kvinnekonferansen og hovedkonferansen Delegasjonen fra FLT besto av (fra venstre): spesialrådgiver Nina Henriksen, forbundsleder Jonny Simmenes, 2. nestleder Arnstein Aasestrand, 1. nestleder Ulf Madsen, styremedlem og leder i avdeling 4 Oslo, Aud Sollie og styremedlem og leder i avdeling 29 Kongsberg, Lars Christian Nilsen. Nina Henriksen og Aud Sollie var også med på UNI s kvinnekonferanse som ble arrangert samtidig. Les mer om UNI på uniglobalunion.org eller uniworldcongress.org If we don t share the wealth, the world will burn! Ordene kommer fra Phillip Jennings under hans åpningstale til verdenskongressen. Han er opptatt av sosial utjevning, miljø og engasjement. Alle må spille på lag, for det finnes ingen jobber på en død planet! 10 11

7 Internasjonale organisasjoner må ta ansvar! «UBUNTU!» du er inkludert! Dette var hovedtema for kongressen Engasjer deg og skap derved vekst i fagforeningene Fagorganisering og rekrutteringsstrategier Globale avtaler og globale allianser med selskaper Samfunnsansvar og menneskerettigheter Gode strategier for sosial utjevning UNIs kvinnekonferanse MASAKANE! (Build each other!) Inkluder deg og ta tilbake våre økonomier Dette temaet så på tilstanden i verdensøkonomien i forhold til den pågående finanskrisen og viktigheten av å bygge et økonomisk system som inkluderer hver enkelt, og for en bærekraftig vekst. Inkluder deg i en ny verden av arbeid Utvikle sterke og innovative fagforeninger Skape kvalitet i nye tariffavtaler Skape en ny økonomi for et bedre samfunn En av de som fenget med sitt innlegg var amerikaneren Jim Reece. Han gikk sterkt inn for at internasjonale idrettsorganisasjoner som f.eks FIFA og IOC må pålegge landene som får tildelt store arrangementer å fremme bedre arbeidsmiljø og tillate fagorganisering arbeidere vil dø innen første avspark i Qatar under fotball-vm i 2022 hvis ullykkesfrekvensen i bygging av anleggene er den samme som hittil!. Qatar motarbeider fagorganisering og har dessuten fått VM ved hjelp av korrupsjon. Han talte sterkt for å frata landet arrangementet. Han tok også til orde for at selskaper som søker lån i Verdensbanken skal vise dokumentasjon på at de anerkjenner arbeidstakernes rettigheter og tillater fagorganisasjoner før de får lån. En liten historie fra Nepal Delegaten gikk på talestoeln og vi fikk høre vi historien om en vellykket overgang til demokrati, og om fagorganisasjoner som har doblet antall medlemmer n kongressen i Nagasaki Fagorganisasjoenene ble først hatet av arbeidsgiverne. Men de glemte at vi hadde folk inne på bedriften som spionerte slik at vi hele tiden hadde kunnskap om hvilke planer de skulle sette i verk. Sjåfører, sekretærer, mediafolk etc rapporterte slik at vi satte inn mottiltak. Arbeidsgiverne kom ingen vei og valgte istedet å samarbeide med fagorganisasjonene og nå går bedriftene bedre! Union Network International, (UNI Global Union), med base i Sveits, representerer mer enn 20 millioner arbeidere fra over 900 fagforeninger. UNI og deres partnere i alle deler av verden arbeider for anstendige jobber, og for å sikre at arbeidstakernes rettigheter er beskyttet inkludert retten til å organisere seg og føre kollektive forhandlinger. Å endre spillereglene er det UNIs «Breaking Through» strategi handler om. Vi lever i en verden med skyhøye sosiale ulikheter og en skjev fordeling. I 2010 hadde 0,5% av verdens befolkning en andel på 36% av verdens rikdommer, men 70% av befolkningen hadde bare hadde 4,2%. Og arbeidstakere over hele verden presses til å jobbe under stadig dårligere vilkår markerte 20-årsjubileet for frihet, rettferdighet og demokrati i Sør- Afrika. Landets historie er eneste lang kamp for dette. Nelson Mandela beskriver denne kampen som: «Den lange turen til frihet» Det er en reise som det afrikanske folk fortsetter på. En av sesjonene fokuserte på Afrikas økonomiske fremtid og kampen for frihet og demokrati. Vi lever i en verden som herjes av krig og konflikter var hundreårsdagen for utbruddet av første verdenskrig og 75-årsdagen for utbruddet av andre verdenskrig. Kongressen så på hva fagforeninger kan gjøre for å skape fred og nedrustning, og for å flytte militære utgifter over til utvikling. UNI World Congress i Cape Town 2014 ville inkludere hver enkelt, kjempe for fagforeningenes medlemsvekst, markedsføre en ny rettferdig og bærekraftig global økonomi, og et arbeidsliv hvor jobbenes kvalitet, kollektive forhandlinger og sosial beskyttelse er nøkkelen til suksess i et stadig mer flyktig globalt arbeidsmarkedet. UNIs «Vokseprogram» fører til et stadig økende medlemstall i sterke fagforeninger. En uke før hovedkonferansen arrangerte UNI kvinnekonferanse. De norske delegatene fra FLT var Nina Henriksen fra administrasjonen og styremedlem Aud Sollie. Også her var rammen afrikansk kultur. Phillip Jennings ble mottatt på talerstolen til stor applaus. Han sa i sin innledning at kvinnens plass slett ikke er på kjøkkenet, men i fagorganisasjonene. Finlands Ann Selin ble valgt til UNI Global Union Prent. Hun takket kongressen for tilliten og sa at hun synes å bli valgt til prent i en stor internasjonal organisasjon er både ydmykende og spennende. Selin er prent i PAM den største fagforeningen i Finland. I sin takketale sa hun at selv om kvinner i verden har oppnådd en god del, er det fortsatt enormt mye å gjøre. Hun sa videre: Den samme gamle ideen om inkludering må bygges fra bunnen av. Vi trenger å lytte til arbeidstakernes behov og hva de trenger og hva de vil at fagforeninger skal gjør for dem. Vi må gjøre deltakelse lettere. Vi trenger å organisere, tilrettelegge, organisere! Kun sammen vil vi lykkes og få den innflytelse som vi trenger og som vi fortjener. Spesielt Afrika vil aldri kunne reise seg uten å inkludere og akseptere kvinner i arbeidslivet og at dette ikke lar seg gjøre før kvinnene er frigjort fra alle former for undertrykkelse. Vi må nok være enige i at det ennå er et langt stykke å gå. Fra talerstolen hørte vi om lønnsnivået i Japan som ligger 60% under det mennene tjener. Vi hørte om sexslaver, om trafficing, om at de fleste drap i Italia skjer i hjemmet pga sjalusi og misunnelse hvis kvinnene får seg utdannelse og får bedre lønn enn mannen. Tragiske historier om tvangsgiftemål og om kvinner i Colombia som jobber 16 timer i døgnet og som får trekk i lønnen når de går på do! Forøvrig er det sagt at dette er det farligste landet i verden å drive fagforeningsarbeid i. Siden kongressen i Nagasaki for fire år n har UNI engasjert seg i Bangladesh og gitt opplæring til arbeidere om hvordan man danner fagorganisasjoner og om hvordan men tilkjemper seg rettigheter og anerkjennelse. Teko-industrien her består nærmest bare av kvinnelige arbeidstakere og UNI har dessuten gått i dialog med f.eks. Hennes & Mauritz om å presse fabrikantene til bedre HMS. Generalsekretær i UNI Phillip Jennings og Nina Henriksen Den nye prenten Ann Selin Nå skal vi vel heller ikke her i Norge slå oss for hardt på brystet. Kvinnelige arbeidstakere her til lands tjener fortsatt ca 85% av hva menn gjør. Vi får trøste oss med at tallet er økende. 13

8 Tilfeldige folk i «Vandrehallen» Det sies at det viktigste på konferanser er hva som skjer utenfor kongressalen. Så vi vandret ut og fant noen å snakke med: Tekst: TOR BERGLIE og NINA HENRIKSEN. Foto: TOR BERGLIE Fra Tyrkia snakket vi med prent i Tez- Koop-Is Osman Gürsu (Til høyre i bilde) Med seg hadde han generalsekretæren og en rådgiver som hadde jobben som tolk. Forbundet har tusen medlemmer med sete i hovedstaden Ankara. Ikke særlig imponerende når vi tenker på at Tyrkia har 76 millioner mennesker. Forbundet er Tyrkias fjerde største. Hva synes dere om konferansen? Ikke produktiv nok. Vi savner diskusjonene silk vi har det hjemme. Her er taletiden altfor kort. Folk må få lov til å si det de skal. Det virker det som alt er bestemt på forhånd. Vi har store og viktige oppgaver, men vi jobber under vanskelige forhold. Det er ikke som i Europa. I 1985 var det 2 millioner fagorganiserte. I 2014 er tallet sunket til halvarten. Årsaken er mer privatisering som igjen fører til motarbeidelse av fagorganisering. En positiv er at vi var de første i verden(?) til å organisere ansatte i media. Nå har vi medlemmer derfra. 550 gruvearbeider omkom i 2014 uten ar arbeidsforholdene forbedres og dødsfallene etterforskes. Vi ønsker oss en arbeidsmiljølov slik dere har i Norge. Desverre har vi en prent Erdogan som motarbeider oss. Han forteller at fagorganisasjoner er mot folket og mot muslimer. Han er lite demokratisk innstilt og vil føre landet østover. Erdogan mener at n folket har stemt på han og valgt han har han rett i alt og kan bestemme hva han vil. Til og begynne med var han populær, men har brakt oss nye lover som begrenser ytringsfriheten på alle områder. Hva med det nye palasset hans? Det er en skam. (Mye hoderisting) Tomta tilhørte folket, men han rev alt som var der og bygde dette enorme komplekset som vi hadde greid oss uten. Hva synes dere om Cape Town? Ikke helt som forventet. Ser at det er mye kriminaltet og vi ser at hvite fortsatt utnytter landet. 34 år gamle Yuuki Yokokuva fra Japan er fulltidsansatt styremedlem i Automobile Workers Union ( medlemmer) avdeling Honda Dealer Union medlemmer. Hva synes du om konferansen? Wonderful, svarer hun via en tolk. Det er første gang jeg er på noe slikt og det er interessant å høre andres problemer og hvordan de har det. Jeg skjønner at vi i Japan er beskyttet og at mange arbeider under dårlige forhold. Jeg forstår problemene i Midt-Østen men jeg er ikke enig i at fagforbund skal kunne skape fred der nede. Men det er interessant å se hvor forskjellig problemet oppfattes. I Japan er det viktig å være ansatt i riktig firma. Noen har gode permisjonsordninger når du får barn eller er syk. Det er mange som er bekymret for fremtiden og for å bli gammel. Vi må begynne å betale mer inn til pensjonsfond pga den aldrende befolkningen. Halvparten av arbeidsstokken i Japan er kvinner, men de nøler med å nyttiggjøre seg sine rettigheter. De vet at når de er borte fra jobben så belaster de de andre, og det ligger ikke i den Japanske kultur. Utenlandske selskaper med ansatte fra andre land enn Japan er flinkere til dette. Organisasjonsprosenten i Japan er 20%, og det er harmoni mellom ledelsen og de ansatte. Men desverre har mange et ugreit forhold til organisering fordi de ikke vet og skjønner hva det dreier seg om. Vi arbeider mye med å forandre dette. Bobboi Bala Kaigama, 52 år, Prent i Trade Union Congress of Nigeria, TUC, med tre millioner medlemmer. Nigeria har 176 millioner innbyggere og er den 21. største økonomien i verden. Hva synes du om konferansen? Jeg er veldig postiv til UNI og denne konferansen. Spesielt liker jeg at den ikke bare tar opp faglige rettigheter, men også i stor grad konsentrerer seg om internasjonalt fredsarbeid. Problemet vårt i Nigeria er at det brukes for mye penger til miltær oppbygging og altfor lite til å skape jobber og industri. 40 millioner US$ i måneden går til militærutgifter. Penger som burde vært brukt på helt andre ting. Det er 40 milloner arbeidsløse i landet vårt. Utdannede folk får ikke jobb. Nigeria er et rikt land når det kommer til naturesursjer og muligheter, men vi tynges av en fryktelig korrupsjonskultur. 1% av befolkningen kontrollerer 90% av økonomien. Fattigdom skaper kriminalitet, men det er ikke så ille som folk tror. Boko Haram? Regjeringen kunne blitt kvitt problemet om de virkelig ville. Men de er for dem en nyttig unskyldning til å holde mulitærutgiftene oppe. Dette har ikke noe med religion å gjøre. Stort sett lever kristne og mulimer godt om. Hva synes dere om konferansen? Patricia Rinaldi og Alzo Agosta fra Asociacion Bancaria fra Argentina. Forbundet deres har medlemmer som organiserer bankansatte, og er 90 år gammelt. Argentina har 41 millioner innbyggere. Det er viktig en gang i blant å løfte blikket og se det globale arbeidsmarkedet og de sosial konfliktene. Gjennom UNI kan vi komme litt ned på jorda og unngå å bli navlebeskuende. Vi har akkurat vært gjennom en to dagers streik for bankansatte for mer lønn. Vi blir tatt på alvor og trakasering av organiserte fra vårt forbund skjer ikke ofte. Vi er et sterkt forbund og vi har følelsen av å være godt likt. Organisasjonsprosenten blandt de bankansatte er over 90% og det er med glede vi ser at de yngre er sterkt med. Næringslivet i Argentina består mye av teko-industri og jordbruk. Hvordan er det å leve med arven etter Eva Peron? Uproblematisk. Eva gjorde fagforeningene sterke og idag er 90% av befolkningen peronister. også var det hele over. med operasang, dans, jass og stort show... Neste gang i 2018 sees vi i Liverpool! Avital Shapira. Prent i International Department Histadrut-General Federation of Labour i Israel med medlemmer som organiserer lærere, advokater, leger universitetsfolk m.fl. Hva synes du om konferansen? Det er utfordrende og takknemlig at temaene er arbeidsforhold i alle aspekter. Det er tungt og måtte forsvare landet mitt når jeg ikke er enig i vår regjerings handlemåter og den politikken som føres. Jeg føler loyalitetskonflikt som er vanskelig. Spesielt i Palestina-spørsmålet. Hva synes du om at kravet her på konferansen om boikott av Israel? Jeg blir satt litt ut når representanten fra Irland går på talerstolen og maner til boikott av Israel. Det går bare ut over våre brødre og søstre i arbeiderklassen. Det er ingen som snakker om boikott av Kina, Russland, Tyrkia. Og det er ingen her som snakker om IS. Kanskje det største problemet i Midtøsten pr idag. Det er skuffende at ingen respekterer Israel. Mange av oss er for en to-statlig løsning. Vær snill og hør på oss! Vi har desverre problemer med fagorganisering pga den ekstremt konservative regjeringen som vi ikke støtter. Men boikott! Nei det vil bare gjøre denne regjeringen sterkere

9 Tekst: PER HEGLI Foto: TOR BERGLIE Addisco møtte Dr Linda Cooper fra University of Cape Town (UCT) Dr. Linda Cooper har en BA fra UCT, en mastergrad fra University of London og fikk sin doktorgrad fra UCT. Under UNI-konferansen hadde Addisco gleden av å møte Dr. Linda Cooper for å utveksle erfaringer rundt temaene voksenopplæring og fagbevegelse. De siste 30 årene, har hennes intellektuelle og faglige interesser vært høyere utdanning og trening av voksne arbeidstakere og anerkjennelse av realkompetanse. Hun har vært spesielt opptatt av forholdene mellom fagorganisering, høyere utdanning og arbeid. Blant annet har hun ansvaret for opplæringen av tillitsvalgte innen sør-afrikanske fagforeninger. Dr. Cooper lar seg imponere over FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning. Hun sitter i ulike forsknings- og akademiske styrer rundt om i verden og sier hun aldri har hørt om maken. Alle er enige om at etter- og videreutdanning er viktig, men flaskehalsen har vært finansieringen. Den har FLT løst gjennom EVUfondet. Hun nikker gjenkjennende når vi forteller om skeptiske holdninger og utfordringer vi har møtt innenfor de akademiske miljøer vedrørende aksept av studentenes realkompetanse. Sør-Afrika så vel som Norge og Europa har kommet et godt stykke på vei, men det er fortsatt utfordringer med å få på plass et rettferdig system for innpass av jobberfaring som gir avkortning av studier. Dr. Cooper har mange av de samme erfaringene som Addisco når det kommer til hvilke pedagogiske modeller som fungerer for voksne som tar etterutdanning. Såkalt blended learning, altså en kombinasjon mellom fjernundervisning og samlinger er å foretrekke. Dette for å kunne få hver enkelt sin arbeidserfaring knyttet opp til den teoretiske rammen et kurs har. University of Cape Town Som universitet er vi forpliktet til å produsere kandidater som er ikke bare er godt utdannet, men som også er oppmerksom på sitt ansvar for demokratisk medborgerskap. Dette er viktig at høyere utdanning innbefatter utvikling av gjennomtenkte og reflekterende borgere, som er kritiske elementer i demokratiet. Dette er grunnlaget hvor UCT gir sitt mest dyptgripende bidrag til utvikling og transformasjon av vårt samfunn, sier Dr Cooper. Universiteter har en unik mulighet til å påvirke vårt samfunn ved å utdanne og forme fremtidens ledere av landet - både i næringsliv og regjering. Vårt omdømme som et ledende forskning- og undervisningsuniversitet er også nedfelt i kvaliteten på våre studenter, hvorav mange fortsetter å gi fremragende bidrag til samfunnet etter endt studie. UCT hadde studenter i Av disse var registrert for studieprogrammer og for hovedfagsprogrammer. Nesten studenter fra over 100 land studerer ved UCT. UCT har mer en ansatte fordelt på seks fakulteter, samt Centre for Higher Education Development (CHED) hvor Dr. Copper er tilsluttet. Norge har lange historiske forbindelser til Sør- Afrika, og dagens samarbeid har sitt grunnlag i støtten Norge ga til kampen mot apartheid. Utviklingssamarbeidet mellom Sør-Afrika og Norge startet rett etter det første demokratiske valget i Sør-Afrika i Total norsk bistand til Sør- Afrika var i 2006 på 90 millioner kroner. Det nåværende samarbeidet baserer seg på en intensjonsavtale som ble undertegnet i 2004 og som prioriterer disse områdene: Demokrati, menneskerettigheter, fred og sikkerhet Høyere utdanning og forskning Miljø og naturressurser Energi Dette har resultert i samarbeid mellom sør-afrikanske universiteter og Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Bildet under: Nina Henriksen og Per Hegli sammen med Dr Linda Cooper rett under det vakre Table Mountain som er blitt varemerket for Cape Town

10 Kortere kjeder - mindre sosial dumping? Tekst: ANNE METTE ØDEGÅRD, FAFO Fotoillustrasjon: TOR BERGLIE Kjedebegrensninger har på kort tid seilt opp som et tiltak for å motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminialitet. Gjennom egne kontraktklausuler kan det stilles krav om slike begrensninger. Fafo-forskerne Line Eldring og Rolf Andersen har samlet foreløpige erfaringer med og synspunkter på dette tiltaket i bygg og anlegg. Poenget med færre ledd i kjeden er at det blir enklere å ha kontroll med at underleverandørene opptrer seriøst. Arbeidstilsynets erfaringer er at ulovlige lønns- og arbeidsbetingelser oftest forekommer hos utenlandske virksomheter nederst i en leverandørkjede. Skatteetaten har påvist storstilt fiktiv fakturering, med uttaksledd langt ned i kjeden, som en stor utfordring i byggenæringen. Hva har blitt gjort? Statens vegvesen, Statsbygg, Jernbaneverket og Forsvarsbygg har nå innført krav om begrensninger i antall underleverandører. Det vanligste er maksimalt tre ledd (det vil si to ledd under hovedleverandør). Her er noe av det som har blitt gjort: Statens vegvesen bestemte i 2013 at det maksimalt skal være tre ledd i deres leverandørkjeder. Altså to ledd under hovedentreprenør. Statsbygg har bestemt at det skal være maksimalt to ledd under hovedentreprenør (også fra 2013) Oslo kommune innførte i juni 2014 at det skal være maksimalt to ledd under hovedentreprenør. Eventuelle unntak skal forhåndsgodkjennes av kommunen. Skien kommune vedtok i september 2014 at det normalt bare skal være én entreprenør under byggherren. Hovedentreprenøren kan få tillatelse til et ekstra ledd i kjeden dersom det er gode grunner til det. I tillegg har noen større private entreprenører innført kjedebegrensninger, i ulike former. Det er kort tid n disse kjedebegrensningene ble innført. Derfor er det for tidlig å si noe om hvilken effekt de har hatt. I disse virksomhetene er det også innført andre tiltak for å motvirke sosial dumping. «Alle» er positive, men.. Så å si alle informantene i undersøkelsen er positive til kjedebegrensninger. Men, det er uenighet om tiltaket bør bli en del av regelverket for offentlige anskaffelser. Så langt er kjedebegrensninger noe som har blitt iverksatt «lokalt», i statlige virksomheter, kommuner og hos entreprenører. Arbeidstakern vil gjerne ha kjedebegrensninger inn som en sentral bestemmelse, mens arbeidsgivern ikke ønsker dette. Spørsmålet om hva slags krav som kan/bør stilles i forbindelse med offentlige anskaffelser er aktuelt i forbindelse med det såkalte forenklingsutvalgets innstilling (NOU 2014:14). Eser ut i bredden? En bekymring for dette tiltaket er at dersom lengde på kjedene reduseres, så kan «bredden» utvides. Det vil si at det blir mange leverandører rett under hovedentreprenøren, og at dette ikke nødvendigvis blir lettere å kontrollere. De fleste som er blitt intervjuet i forbindelse med Fafonotatet, mener likevel at disse «viftene» neppe blir like brede som kjedene er lange. Flere byggherrer stiller nå krav om færre ledd i kontraktkjeden. Det vi si at en hovedentreprenør for eksempel ikke kan ha flere enn to underentreprenører i et bygge- eller anleggsprosjekt. I den nye strategien mot arbeidslivskriminalitet åpner nå regjeringen for kjedebegrensning

11 Fundament i fagbevegelsen Tekst og foto: ØYSTEIN HAGEN Fotoillustrasjon: TOR BERGLIE Hva står på? Hva gjør de nå? Kjekke folk og organisasjoner har samlokalisert seg i Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo. I Kolstadgata 1 vokser det fram et nytt fellesskap av folk som vil noe. Frivillighetshuset i Kolstadgata sees i sammenheng med Løft Tøyen-initiativene. De fleste kjenner hverandre fra før, gjennom tidligere samarbeid, media eller offentlig debatt. Kjekke folk og kjente fra medier, demonstrasjoner på Youngstorget, solidaritetsarbeid, faglige fora, møter i Folkets Hus. Kolstadgata 1 er et kontorbygg fra samme epoke som Folkets Hus i Oslo. Kontordelen i Folkets Hus har jeg gått meg vill gang på gang. Det er en forvirrende samling kontorer, korridorer, og oppganger. Økt terrortrussel gjør sikring nødvendig, men er samtidig til hinder for kommunikasjon, møter og fri flyt av idéer. Utgangsdøra til huset er låst. Jeg venter til det kommer noen. Resepsjonen er ubemannet. Heisen styres av inngangskort. Etterhvert kommer noen som skal opp i samme etasje. Jeg kommer inn og opp. Fortid og framtid Huset er ikke så gammelt. Munchmuseet ble åpner i 1963, T-banen i Bygget ble reist for Universitetsforlaget i 1980, samme år som Tøyensenteret ble fullført. Samtlige T-banelinjer går via Tøyen, og gjør Tøyen til et av de mest sentrale stedene i Oslo og Norge, få minutter fra Jernbanetorget, Norges mest trafikkerte sted. Tøyen ble også sentralt for de første fremmedarbeiderne som kom til Norge. Mange kom fra Pakistan, og flyttet inn på Tøyen da de gamle beboerne flyttet til nye leiligheter i drabantbyene. Gata fikk navn i 1879, etter snekkermester Andreas Koltstad. I 1812 kjøpte kong Fredrik IV Tøyen hovedgård og ga den til Oslo, slik at byen kunne bygge universitet og kongeslott på eiendommen Nye tider kom før også. Planene for Slottet og Universitetet ble «sentralisert». Nye tider bringer alltid noe nytt, men ikke alltid til det bedre. Holder politikerne løftene sine til Tøyen? Fakta i 25 år Virksomhetene jeg skal besøke er De Facto, For Velferdsstaten og Manifest, tre av de mest etablerte før samlokaliseringen. Omtrent slik heter det i De Factos forretningsplan: Innrettet mot alle fagorganiserte uansett organisasjon. For å styrke medlemmenes og grasrotas rolle. Være motmakt til kunnskapsmonopol på toppene. De Facto er eldst. I fjor ga de ut jubileumsboka «Forsvar for fagbevegelsen - De Facto i 25 år». Her blir det fortalt om samboerskapet i Kolstadgata, men at de tre er for ulike til å slå seg sammen organisatorisk. Samboerskapet kan stimulere diskusjoner og styrke miljøene i fagbevegelsen og på venstresida. De fleste i etasjen vil bidra til en sterk og uavhengig fagbevegelse. En utfordring er å ikke bli for venstristisk når det vi står for har flertall i folket. Det er massiv motstand blant folk mot skattelette for de rikeste, søndagsåpne butikker, endringer i Arbeidsmiljøloven og flere andre av den blåblå regjeringens fanesaker, sier Roar Eilertsen. Han var i ti år arbeider og tillitsmann i Norsk Jernverk i Mo i Rana før han utdannet seg til sosialøkonom, og ble grunder og daglig leder av De Facto. Forretningen er den samme som for 25 år n, og duger fortsatt. Vi vil delta i samtida, og ha plass til tidsaktuelle oppdrag. Oppdraget ser vi som å kvalifisere og oppdatere fagbevegelse og tillitsvalgte bedre i stand til å forsvare og kjempe for sine interesser. Da kan vi ikke låse oss fast i forskningsbudsjetter over flere år, slår han fast. Derfor er ikke alle planer for 2015 klare. Pengene kommer fra de løpende oppdragene. Vi blir ikke arbeidsledige. Foreninger og forbund vil ha utredet utfordringene i kollektivtrafikk, i privatisering av barnehager, helseinstitusjoner, skoler og universiteter. Mange vil vite mer om hvordan offentlige oppgaver blir omdefinert til butikk. Vi vet om mye, men ikke alt vi skal gjøre i år. Alt tyder på at vi ikke får mye fritid i år heller. I fjor analyserte vi sparetiltak i Lunner kommune. I år lager vi kurs for grafikere i avisproduksjon, forteller Eilertsen. Det gir et bilde av De Factos faglige bredde. For Velferdsstaten Skal det bli noe Tøyenløft må det nok vokse fram nedenfra, tror Helene Bank. Hun er spesialrådgiver, og en av tre ansatte i For Velferdsstaten. Mange kjenner henne fra tillitsverv og foredragsholder i en rekke frivillige sammenhenger, fra Norges Naturvernforbund, ATTAC Norge og flere miljø- og tredje verden-organisasjoner. Vi var samlokalisert med Fagforbundet i flere år. De som samles rundt lunsjbordet her i 6. etasje har en annen bakgrunn og tilknytning. Vi har samarbeidet om store og små prosjekter, og har vel alle som fagbevegelsen en visjon om å være med i det store løftet for å bevare og forbedre velferdsstat og demokrati. Vi utvikler kunnskap og driver folkeopplysning, men lite lobbying. Slik er vi et ressurssenter som tenker høyt med organisasjonene som støtter oss, og andre som trenger vår kompetanse. Vi legger til rette, publiserer, leter vidt og bredt etter mulige allianser, forteller hun. Så snakker hun om felleskapet i Kolstadgata. Mange bidrar til de store konferansene på feltet: Velferdskonferansen, Trondheimskonferansen, Manifestkonferansen og Kommunalkonferansen. Alle heller mot den folkelige venstresida, treffer målgrupper med forankring både i og utenfor fagbevegelsen, og tangerer virksomhetene felleskapet i Kolstadgata arbeider med og samarbeider om. Flere forlag, forfattere og interessegrupper i samme etasjen, og huset fullt av «progressive» organisasjoner er ikke en ulempe. Fler ideer enn folk Cathrine Sandnes er nyansatt som daglig leder for Manifest, med avdelingene Manifest Analyse, Manifestforlaget og Tidsskriftet Manifest på nett. Sandnes har solid bakgrunn for denne jobben etter to perioder som kulturredaktør i Dagsavisen, og som prisbelønnet redaktør for tidskriftet Samtiden i flere år. Roar Eilertsen Hun er også blant de ferskeste i etasjen. De fleste flyttet inn på forsommeren i fjor, Sandnes kom i november. Jeg følte meg hjemme med det samme. Det er mye god prat i fellesskapet, og samarbeidet glir lett. Vi kan bygge på hverandres ideer, uten å gå hverandre for nær. Manifest har mange flere ideer enn vi har folk til. Slik må det være. Jeg opplever heller ikke at det er noen stor fare at vi skal bli for like eller for mye involvert i de andre organisasjonene- Eller mer introverte fordi vi er flere som samarbeider, sier hun. Utad er Manifestkonferansen det viktigste møtestedet for Manifest-fans. På årets konferanse 3. mars tar kulturredaktøren i Aftonbladet opp Guy Standings bok om den framvoksende klassen prekariatet i et prekært, ikke-fast arbeidsforhold, med ledighet i perioder og liten sjans på banklån. Manifest utfordrer regjeringsens offisielle produktivitetskommisjon med andre ideer og forslag om hvordan Norge i framtida kan sikre velferd for flere. Blir alt som det pleier melder rundt 1000 seg på, de fleste fra grunnorganisasjoner og tillitsmanns-apparatet i fagbevegelsen. Uten mat og drikke Cathrine Sandnes Så er det lunsj. Konstituerende småprat. Jentene i etasjen har organisert en uformell morgensvømming. Gutta får være med om de stiller, som de ennå ikke har gjort. Kjøpe inn mat og lage lunsj går på rundgang, i dag gjør For Velferdsstaten og Norges Sosiale Forum jobben. Småprat rundt bordet, med rom for brukbar informasjon: Vet noen hvem som leder fagforeningen for den yrkesgruppa, og hvor de holder til? Rundt bordet sitter også noen av initiativtakerne til Politisk Pub i Kulturhuset det tidligere posthuset på Youngstorget. Det er en ny møteform, ganske lik frokostseminarer, men på kveldstid og et tilbud til dem som ikke kan skulke unna morgenmøter eller stemplingsklokke. De vil gjerne ha noe i glasset når de går på møter. Og de kan tenke seg å slenge med leppa uten forberedte innlegg. Det får de lov til. Herfra går det forgreninger ut til andre aktiviteter og organisasjoner, konferanser, demonstrasjoner og sosialisering av alle slag. Til sammen har Kolstadgata 1 armer som en blekksprut, med sugkopper for fjern og nær over det meste av det samfunnsengasjerte Norge

12 - En krevende prosess Tekst: ASTOR LARSEN Foto: TOR BERGLIE - Det er først nå vi kan konkludere om nedbemanningene, sier Torstein Engevik, klubbleder for FLT ved Aker Solutions i Stavanger. En trussel mot den norske modellen? Karakterer i arbeidslivet: Dag Yngve Dahle: «Orden og oppførsel. Karakterer på jobben?» Gyldendal Omtale av Sigurd Lydersen, tillitsvalgt ved Sens as -FLT fikk sammen med flertallet av fagforeningene i bedriften på plass at ansiennitet skulle telle mye. I praksis ble dette det mest brukte kriteriet. Vi fikk i tidsrommet rundt utarbeidelse av protokoll mange gode råd og fra FLT sentralt, og anbefaler alle å søke hjelp når prosesser som dette settes i gang. - Bedrifter har likevel anledning til å sikre nødvendig kompetanse etter nedbemanning, og særlig i teknologibedrifter må vi da akseptere at ansienniteten noen ganger oppveies av andre objektive kriterier. Formell kompetanse (jfr kundekrav) eller spesielle ferdigheter eller erfaringer vil da få høyere egenvekt slik at det vil overta som hovedkriteriet. Hovedavtalen sier at ansiennitet skal gjelde under ellers like vilkår, altså dersom kompetansen kan sies å være likeverdig sier Engevik. - AML omtaler ikke ansiennitet særskilt bare at kriteriene må være objektive og saklige. Det er derfor viktig hva som er skrevet i protokollen på den enkelte bedrift, eventuelt om det fra før finnes omstillingsavtale i bedrift eller konsern slik tilfellet var for Aker Solutions. - Teller ikke sosiale kriterier? - I noen få tilfeller ble også sosiale kriterier avgjørende, for eksemprl ved tilfeller av sykdom eller der hvor både mann og kone / registrert samboer risikerte å måtte gå. Her brukes skjønn, da det er vanskelig å kategorisere, hvert tilfelle vil kunne være unikt. Selv om bedriften i dette tilfellet gjennomførte nedbemanningene etter boka, og samarbeidet med fagforeningene i alle stadier av prosessen, så ble tempoet etterhvert veldig høyt. Dette representerte en utfordring for både ledere, fagforeninger og ikke minst for den enkelte ansatte, påpeker Engevik. - Ble det gjort noen feil i denne prosessen? - Fristen for å signere sluttpakke ble veldig kort og ga lite rom for å innhente opplysninger eller komme med innsigelser. Faren for feil var helt klart til stede. Arbeidslivsavdelingen i FLT var hjelpsomme også gjennom denne prosessen men er naturlig nok ikke satt opp med en reaksjonstid på kun få timer. Derfor har noen av sakene fått et etterspill, avslutter klubblederen. Jeg gikk til denne boka med en tillitsvalgts forventning om å få servert gjennomtenkte argumenter mot bruk av karakterer for å vurdere de ansattes innsats. Etter selv å ha fått et karaktersystem å forholde meg til, så stiller jeg meg kritisk til muligheten og verdien av å skulle tallfeste voksne folks væremåte og arbeidsinnsats. Jeg er tilhenger av prinsippet om lik lønn for likt arbeid, og at det blir tatt hensyn til at folk alltid har sitt å stri med som kan gå utover arbeidsinnsatsen og holdningen i perioder. Jeg anser ansiennitetsprinsippet som en forsikring for stillingsvern og mot vilkårlige oppsigelser. Jeg vil forsvare den norske modellen av likeverdig partssamarbeid i arbeidslivet som mulighet for å fremme bedriftsdemokrati til det beste for alle parter. Jeg opplever at bruk av karaktersetting for å rangere ansatte undergraver alt dette. Men nok om meg, så langt: Sosiologen og arbeidslivssjournalisten Dag Yngve Dahle forklarer i forordet at hovedambisjonen med boka er å bringe fakta på bordet rundt denne nye praksisen i norsk arbeidsliv, for en opplyst debatt om saken. Dette er altså ikke først og fremst noen brennende pamflett mot bruken av karakterer på ansatte i arbeidslivet, slik jeg kanskje hadde ønsket, men en saklig gjennomgang av hvordan karakterer blir anvendt i et knippe norske selskaper. Dette betyr at Dahle tar oss med inn i 10 kjente norske selskaper fra rotnorske Statoil, Telenor og Aker Solutions til norske avdelinger av utenlandske konsern som Coca Cola, GE Healthcare og Capgemini. Dahle går grundig til verks, og beskriver nøye de ulike bedriftenes bruk av alt fra Statoils tallkarakterer til VGs og Schibsteds egenvurderingsskjema uten karakterer, såkalt kompetansekartlegging. Dahle beskriver varierende grad av poengberegning av de ansattes prestasjoner, med Aller Media på topp med en maksimal poengsum på 1296 poeng for den enkelte ansatte. Dette gir et interessant innblikk i det indre liv hos noen av våre mest kjente selskaper, på godt og vondt. Dahle etterstreber altså en balansert framstilling hvor både de ansatte og ledelsen kommer til orde med sine vurderinger av karaktersettingen. Han tegner et bilde av en ledelse som er temmelig samstemt om verdien av å anvende karakterer på de ansatte, og en uenighet blant de ansatte om hvorvidt karaktersettingen er til det bedre eller ikke. «Oda» i GE Healthcare er en av de som mener kataktersettingen har noe for seg ved at den enkelte får en klar tilbakemelding på forbedringsområder, og får noe å jobbe mot og strekke seg etter. «Oda» er imidlertid blant dem som har fått beholde jobben. «Mats» i Schibsted var ikke like heldig, og måtte gå på grunnlag av intern kompetansekartlegging, som leder i Aftenpostens grafiske klubb slår fast er en form for karaktersetting. Dahle setter karaktersetting av de ansatte som brer om seg i norsk arbeidsliv opp mot den tradisjonelle «norske modellen» preget av gjensidig respekt for partene i arbeidslivet og samarbeid mellom disse. Hans ærend er å belyse karaktersettingen fra begge r og drøfte den for og mot. Denne leseren må finne seg i å bli satt bås med en av syv grupper Dahle deler inn i ut fra de ulike holdningene til karaktersettingen han har kommet over. Jeg finner meg selv som Barrikadestormeren med Evangelisten på motsatt ende av skalaen. I hvilken gruppe havner forfatteren selv av denne studien? Mitt inntrykk er at Dahle selv når alt kommer til alt er en Barrikadestormer han også. I den siste delen av boka får han forbilledlig klart fram at karaktersetting på ansatte henger sammen med en forestilling om at den norske modellen angivelig ikke egner seg for såkalte kunnskapsbedrifter. Han siterer ledere fra Aller Media og Aftenposten som gjør gjeldende at kompetanse bør gå foran ansiennitet i moderne kunnskapsbaserte bedrifter. Dahle tar opp spørsmålet om bruken av karakterer egentlig er innenfor det norske lovverket. Spørsmålet er ifølge Dahle oppe i Gyldendals store kommentarutgave til arbeidsmiljøloven, og tvilen til lovligheten er knyttet til personvernhensyn. Datatilsynet har reagert på lagringen av opplysningene om de ansatte som kommer fram gjennom kompetansekartlegginger og karaktersetting. Samtykket som den ansatte gir er ikke godt nok, n maktforholdet mellom den ansatte og arbeidsgiver alltid vil være skjevt, og med elementer av tvang i seg, har Datatilsynets Bjørn Erik Thon påpekt. Dahles balanserte og tvisynte drøfting av bruken av karakterer på ansatte i norsk arbeidsliv munner derfor ut i et konkret råd til fagbevegelsen om å ta praksisen til retten, for å la domstolene avgjøre spørsmålet politikerne ikke tør avgjøre. - Uansett utfall vil en dom bidra til klarhet og mindre usikkerhet rundt karaktersettingen, som vil komme alle parter til gode, påpeker Dahle. Jeg synes det er et godt råd som vi og fagbevegelsen bør ta til følge

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

www.flt.no UNIs VERDENSKONGRESS NAGASAKI 2010 En av verdens 10 mest etterspurte foredragsholdere var med på FLTs seminar i Ulstein

www.flt.no UNIs VERDENSKONGRESS NAGASAKI 2010 En av verdens 10 mest etterspurte foredragsholdere var med på FLTs seminar i Ulstein www.flt.no Nr 8/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk En av verdens 10 mest etterspurte foredragsholdere var med på FLTs seminar i Ulstein UNIs VERDENSKONGRESS NAGASAKI 2010 INNHOLD FORBUNDSLEDEREN

Detaljer

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 UNI verdenskongress Cape Town Side 10 Småsyke nordmenn går på jobben Side 20 Negotia

Detaljer

8 sider om. www.flt.no. Jens Stoltenberg og Roar Flåthen talte til landsmøtet. 1. Jonny Simmenes Ny forbundsleder.

8 sider om. www.flt.no. Jens Stoltenberg og Roar Flåthen talte til landsmøtet. 1. Jonny Simmenes Ny forbundsleder. 8 sider om www.flt.no Nr 7/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Jonny Simmenes Ny forbundsleder. Jens Stoltenberg og Roar Flåthen talte til landsmøtet. 1 INNHOLD LEDER Besøksadresse: Hammersborggt

Detaljer

Magnus Midtbø er død. www.flt.no. Nr 2/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk. Brevik-bedrift ser lyst på framtida

Magnus Midtbø er død. www.flt.no. Nr 2/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk. Brevik-bedrift ser lyst på framtida Magnus Midtbø er død www.flt.no Nr 2/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Brevik-bedrift ser lyst på framtida 1 INNHOLD Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse: P.b. 8906,

Detaljer

Teknologi, realfag og skolefritidsordningen i skjønn forening

Teknologi, realfag og skolefritidsordningen i skjønn forening www.flt.no Nr 3/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Åpne dører på Modum Industri Teknologi, realfag og skolefritidsordningen i skjønn forening 1 Foto: ToR BERGLiE Ledelse og Teknikk nr

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Norway Cup stolte palestinere

Norway Cup stolte palestinere Norway Cup stolte palestinere www.flt.no Nr 5/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT og Lederne samlet kanonene Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 5-2012 Redaktøren

Detaljer

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet www.flt.no Nr 8/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 8-2013 ReDAKTøren har ordet

Detaljer

www.flt.no Nr 3/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Nord-Norge: Fisk og kvoter til glede og besvær

www.flt.no Nr 3/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Nord-Norge: Fisk og kvoter til glede og besvær www.flt.no Nr 3/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Nord-Norge: Fisk og kvoter til glede og besvær Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 3-2014 Redaktøren har ordet

Detaljer

www.flt.no Nr 6/2011 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk F-16 VERDENS VAKRESTE JAGERFLY OG MEST HØYTEKNOLOGISKE VÅPEN

www.flt.no Nr 6/2011 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk F-16 VERDENS VAKRESTE JAGERFLY OG MEST HØYTEKNOLOGISKE VÅPEN www.flt.no Nr 6/2011 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk VERDENS VAKRESTE JAGERFLY OG F-16 MEST HØYTEKNOLOGISKE VÅPEN INNHOLD Bli bøssebærer LEDER astor.larsen@flt.no Besøksadresse: Hammersborggt

Detaljer

Norway Cup: LO-støtte til palestinske barn

Norway Cup: LO-støtte til palestinske barn www.flt.no Norway Cup: LO-støtte til palestinske barn Nr 5/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet har ca. 20.000 medlemmer og har 27 ansatte. Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Monica Briseid vant FLTs Utdanningspris. Sydvaranger en veteran forteller sin historie om okkupasjon og gruvedrift.

Monica Briseid vant FLTs Utdanningspris. Sydvaranger en veteran forteller sin historie om okkupasjon og gruvedrift. www.flt.no Nr 7/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Arbeiderbevegelsens feriehjem, bygget på dugnad og brukt til mangt. Hvor ble de av? Sydvaranger en veteran forteller sin historie om

Detaljer

Norway Cup 2013: LO-støtte til palestinske barn

Norway Cup 2013: LO-støtte til palestinske barn www.flt.no Nr 5/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Norway Cup 2013: LO-støtte til palestinske barn HELP forsikring Fra minus til pluss EURO-krise Medlemsblad for Forbundet for Ledelse

Detaljer

www.flt.no Ledelse og Teknikk har besøkt Oslos største industribedrift; Tine. Dette var det nærmeste vi kom ei melkeku.

www.flt.no Ledelse og Teknikk har besøkt Oslos største industribedrift; Tine. Dette var det nærmeste vi kom ei melkeku. www.flt.no Nr 2/2011 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Ledelse og Teknikk har besøkt Oslos største industribedrift; Tine. Dette var det nærmeste vi kom ei melkeku. INNHOLD LEDER astor.larsen@flt.no

Detaljer

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2004 Årgang 9 Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering I dette nummeret: Kurs repotasjer Styrekonferanser i AkerKværner

Detaljer

FLT gjorde seg sterkt bemerket på LO-kongressen 1

FLT gjorde seg sterkt bemerket på LO-kongressen 1 Neste år passerer det her 100.000 biler i døgnet www.flt.no Nr 4/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT gjorde seg sterkt bemerket på LO-kongressen 1 Innhold LEDER Besøksadresse: Hammersborggt

Detaljer

www.flt.no Nr 1/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Norges kommende sangstjerne Lydia Hoen Tjore underholdt for Addiscos studenter

www.flt.no Nr 1/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Norges kommende sangstjerne Lydia Hoen Tjore underholdt for Addiscos studenter www.flt.no Nr 1/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Norges kommende sangstjerne Lydia Hoen Tjore underholdt for Addiscos studenter Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold

Detaljer

www.flt.no Sens: Arbeidsmarkedsbedriften i Oslo der alle trives og medlemstallet øker

www.flt.no Sens: Arbeidsmarkedsbedriften i Oslo der alle trives og medlemstallet øker www.flt.no Nr 3/2011 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FMC Kongsberg er en foregangsbedrift, sier statsminister Jens Stoltenberg Sens: Arbeidsmarkedsbedriften i Oslo der alle trives og medlemstallet

Detaljer

sponser morgendagens ingeniører

sponser morgendagens ingeniører Nr 8/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Avdeling 29 Kongsberg sponser morgendagens ingeniører...ikke helt som planlagt...men bare vent til neste år... Forbundet for Ledelse og Teknikk

Detaljer

www.flt.no Nr 6/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Kvinnekonferansen 2013 Rosenberg er en internasjonal arbeidsplass

www.flt.no Nr 6/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Kvinnekonferansen 2013 Rosenberg er en internasjonal arbeidsplass www.flt.no Nr 6/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Kvinnekonferansen 2013 Rosenberg er en internasjonal arbeidsplass Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 6-2013

Detaljer

Hydro: Vil ha pilotprosjekt på Karmøy

Hydro: Vil ha pilotprosjekt på Karmøy www.flt.no Nr 3/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Hydro: Vil ha pilotprosjekt på Karmøy Akerselva et kulturminne av verdensformat Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold

Detaljer

rkideer og jenteblomstring

rkideer og jenteblomstring www.flt.no Nr 7/2011 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk O rkideer og jenteblomstring ULSTEINVIK: DESIGNER FREMTIDENS SKIP INNHOLD FORBUNDSLEDEREN Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummeret: LO-kongressen Pensjon Oljekonferanse. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr.

Samleskinnen. I dette nummeret: LO-kongressen Pensjon Oljekonferanse. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2005 Årgang 10 I dette nummeret: LO-kongressen Pensjon Oljekonferanse Foto: Nils Waag Gerd Liv Valla med fagforeningens fane Fagforeningen

Detaljer

Tre tunge år mot NAV

Tre tunge år mot NAV FOKUS: Arbeidsliv og fagbevegelse i Europa fagblad for negotia et ys-forbund nr 3 2013 Tre tunge år mot NAV Side 6, 7, 8 og 9 Tegn til oppgang i verdensøkonomien s 10 og 11 Arbeidslivets utfordringer i

Detaljer

SAFE MAGASINET 04. En suksess! 1000 oljearbeidere fikk. kunnskap om kjemisk arbeidsmiljø.

SAFE MAGASINET 04. En suksess! 1000 oljearbeidere fikk. kunnskap om kjemisk arbeidsmiljø. SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2009 En suksess!

Detaljer

Verdensledende i DIRDAL

Verdensledende i DIRDAL www.flt.no Nr 6/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Verdensledende i DIRDAL 1 INNHOLD LEDER Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget, 0028 Oslo Telefon:

Detaljer

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D PASTE - SEPTEMBER 2013 _Layout 1 25.09.13 19.53 Side 1 L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D SEPTEMBER 2013 100-årsjubileum og Landsmøte 2013 LES OM: Artikler fra landsmøtet og lederen. Følgende viktige

Detaljer