HUS & FARGE. - Et historisk tilbakeblikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HUS & FARGE. - Et historisk tilbakeblikk"

Transkript

1 HUS & FARGE - Et historisk tilbakeblikk

2 HUS OG FARGE Et historisk tilbakeblikk /IOI Kilder: Drange, Aanensen og Brænne: Gamle trehus, Gyldendal norsk forlag 2011 Utvendig fargesetting av hus - innledning Fargen på et hus er ikke likegyldig. Valg av farge(r) er avgjørende for husets uttrykk. Med farge kan enkeltelementer og detaljer i fasaden fremheves eller nedtones. Fargen er en viktig del av husets arkitektur. Valg av farge kan foretas ut fra en ren estetisk vurdering, ut fra det som oppfattes som tidstypisk for bygningen, eller det kan foretas en antikvarisk rekonstruksjon av den originale, opprinnelige fargepaletten. Det er lite som er enklere å endre ved en bygning, enn utvendig farge. Maling slites og må fornyes med få års mellomrom. Moten skifter, og eldre hus har som regel vært malt i ulike farger gjennom tidene. Dagens farger kan være langt fra de opprinnelige. Nøyaktig kunnskap om fargevalg på en bygning, får en først ved nærmere undersøkelse av huset. Dette gjøres ved at det lages en fargetrapp som avdekker alle lag maling fra innerst til ytterst. Få bygninger har som nevnt, beholdt sine opprinnelige farger. Bildeeksemplene nedenfor viser ikke nødvendigvis bygningene slik de opprinnelig så ut, men eksemplene er valgt ut fra det en vet om typisk fargebruk for den aktuelle stilepoken. Hva bestemmer fargen på et hus? Tradisjonelt har farge vært brukt til å understreke og fremheve en bygnings form og detaljer. Et malingsskikt beskytter også treverket bak mot klimatiske påkjenninger og nedbryting. Maling representerer en utgiftspost for huseieren, både i form av materialer og arbeid. Tradisjonelt har malingen vært forbeholdt de viktigste bygningene på en eiendom, mens uthus og sjøhus i mange tilfeller har fått stå ubehandlet. I innlandet har også bolighus vært umalt. Gammelt, umalt jærhus 1

3 Tidligere var det stor prisforskjell på fargepigmenter, noe som også avspeilte seg i bruken av farger. Dyre pigmenter var prøyserblått og blyhvitt. Billige pigmenter var de såkalte jordfargene: engelskrødt, oker, umbra og siena. Kostbare farger blyhvitt og prøysserblått. Skagen 18, Stavanger Valg av husfarge kunne brukes som middel til å signalisere eierens økonomiske og sosiale stilling i samfunnet. En velstående huseier malte sitt hus i dyre motefarger basert på blyhvitt, f.eks. pastellfarger som etterlikner sandstein, kalkstein og marmor. Det var ellers vanlig å male husets hovedfasader i moteriktige farger, men la mindre fremtredende fasader male i billigere jordfarger. Hovedfasader og bakside malt med henholdsvis dyrt og billig pigment. Kirkehamn, Hidra Folk med begrensede midler malte husene sine engelskrøde eller okergule og lot gjerne den minst fremtredende veggen stå umalt. 2

4 Uthus var enten umalte eller ble malt med maling basert på billige pigmenter, som regel oker eller engelskrødt. Sjøhus langs Elva i Flekkefjord. Themistokles von Eckenbrecher: Im Hafen von Flekkefjord, 1908 Fargebruk gjennom tidene Flikkestø, Flekkefjord. Ca Forbildet for norske trehus på begynnelsen av 1800-tallet var Europas steinarkitektur. Lyse farger som etterliknet naturstein ble benyttet fram til midten av århundret. Med historismen og svetiserstilen i andre halvpart av 1800-tallet endres moten. Nå tas jordfarger i større grad i bruk også for mer påkostede hus. Etter at sinkhvitt ble introdusert rundt 1860 blir det mer og mer vanlig at hus males helt hvite. Sinkhvitt var vesentlig billigere enn blyhvitt, som i tillegg var et svært giftig pigment. På begynnelsen av 1900-tallet ble pigmentet titanhvitt utviklet. Titanhvitt består av titandioksid som utvinnes av ilmenitt. Pigmentet i moderne hvitmaling inneholder titanhvitt. Hus før 1800 Fram til ca var hus som regel ikke panelt og heller ikke malt. I løpet av 1700-tallet blir det vanlig å panele tømmerhus, og fra da av ble også husene malt, i alle fall i byer og tettsteder. Til å begynne med er forbildene nordeuropeiske teglsteinshus, og fargevalget er først og fremst engelskrødt og oker med eventuelt blyhvitt listverk. Fra midten av 1700-tallet endrer bildet seg. Under innflytelse av rokokkoen males husene nå i lysere pastellfarger. Forbildet er europeiske bygninger i sandstein, kalkstein og marmor. 3

5 Det tidligere bymuseet, Elvegt. 1, malt av Magnus Berntsen i Mulig original farge Klassisisme og empire Sent 1700-talls-/tidlig 1800-tallshus. Elvegt. 5, Flekkefjord Fargepaletten fra forrige periode brukes fortsatt under klassisismen og empiren. Fremdeles er det europeisk steinarkitektur som er forbildet. Fargesettingen av hus kan deles i tre grupper: 1) Mørkegrått panel i kombinasjon med lysere listverk, 2) hvitt, blekrødt eller blekgult panel i kombinasjon med varmgrått listverk og 3) lys, sandfarget panel i kombinasjon med listverk i lysere eller mørkere nyanser av samme farge. 4

6 Kirkegaten, Flekkefjord, nord for Brogaten før bybrannen i Bebyggelse fra tidlig 1800-tall. Lyse fargetoner uten tydelig makering av listverk Tollboden, Flekkefjord fra rundt 1830 fotografert på 1920-tallet. Lys hovedfarge og mørkere markering av listverk 5

7 Senempire Utover 1800-tallet mørkner fargene og fargepaletten blir også varmere. Jordfarger blir mer og mer brukt, men også grått. Panelfargen kan være rå og brent umbra blandet med hvitt med listverk i nyanser av tilnærmet samme farge. Kirkegaten nord for Brogaten fotografert rundt Bruk av mørkere og mer varierte fargetoner enn tidligere Harold Gilman: Kirkegaten, Flekkefjord

8 Fjellgt. 9, Flekkefjord. Opprinnelig fargesetting Nygt. 14, Flekkefjord. Opprinnelig fargesetting Sveitserstil Sveitserstilen er inspirert av mellomeuropeisk trearkitektur. Stilen ble meget populær og spredte seg over hele landet i andre halvpart av 1800-tallet. Nye trebearbeidingsmaskiner muliggjorde rask og rimelig produksjon av profilerte lister, knekter og andre dekorelementer i bygningens eksteriør. Fargebruken var til å begynne beslektet med empirens palett, men etter hvert ble varme jordfarger vanlig, og antall farger/nyanser økte. Ved fargesetting av bygninger ble konstruktive elementer fremhevet med mørkere kontrastfarger i forhold til panelfargen. Store hus kunne ha opp til seks ulike farger/fargenyanser. Det vanlige var fra to til fire. Vinduer kunne være malt mørke og fremstå som store "hull" i fasaden, eller de kunne være lysere enn panelfargen og fremheve vinduets konstruksjon. Både vinduer og dører kunne også være ådret. Kirkegaten i Flekkefjord sett mot syd på 1920-tallet. Kirkegt. 33 til høyre sveitserstilhus med variert fargepalett. 7

9 Kirkegt. 2, Flekkefjord tallet. Fargesatt i typisk sveitserstil Kirkegt. 2. Dagens situasjon - opprinnelig fargepalett Kirkegt. 19, Flekkefjord tallet Kirkegt. 19 dagens situasjon 8

10 Mot slutten av 1800-tallet blir det mer og mer vanlig å male sveitserstilhus hvite. Panelfargen er hvitt, mens konstruktive og dekorative elementer gjerne males i kontrastfarger. Etter hvert males husene helt hvite. Kirkegt. 12, Flekkefjord. Ca Variert fargepalett Kirkegt. 12 ca Ensfarget Dragestil Dragestilen oppstod på bakgrunn av nasjonale strømninger i Norge på 1800-tallet. Stilen, som kan ses på som en videreføring av sveitserstilen, er inspirert av norsk middelalderarkitektur og vikingetidens treskurd. I likhet med middelalderens loft består ofte dragestilsbygninger av en kombinasjon av laft og stav. Bygninger kan også være panelt. Den foretrukne panelfargen i dragestilen er dyp rødt, med listverk og vinduer i hvitt. Andre kontrastfarger til panelet var også i bruk. Enkelte hus kunne ha mange farger i eksteriøret. Skottelia 3, Flekkefjord Brogt. 7, Flekkefjord 9

11 Jugendstil Hus i jugendstil er preget av dempet fargebruk: bleke grågrønne, gule og gråblå farger i tillegg til lys beige og hvit. Ensfargede hus var vanlig. Hvis listverk ble markert, var kontrasten til veggfargen neddempet. Brogt. 16, Flekkefjord Trellebakken, Flekkefjord. Ca Nyklassisisme/nybarokk Forbildet for stilen er eldre, norsk panelarkitektur. Bebyggelsen kan ha både klassisistiske og barokke trekk og også inneholde elementer fra jugendstilen. Det var to hovedretninger når det gjelder fargebruk. Den ene var inspirert av og 1800-tallets embetsgårder og førte til at hvitfargen ble foretrukket. Dette fikk konsekvenser for sørlandsbyene som rundt første verdenskrig ble hvitmalt, mens bebyggelsen tidligere var dominert av 1800-tallets fargepalett. Den andre retningen tok utgangspunkt i det som ble oppfattet som typisk norsk gårdsbebyggelse, og idealet var ubehandlet, tjæret, oljet eller jernvitriolbehandlet treverk. Øvre Sunde 2, Flekkefjord Trellebakken, Flekkefjord (utsn. av postkort fra 1950-tallet) 10

12 Prostebakken 1B, Flekkefjord Funksjonalisme Funksjonalismen representerer et radikalt brudd med tidligere tiders stilarter. Bebyggelsen gis friere former, nye materialer og konstruksjoner tas i bruk, og all dekor forsvinner. I funksjonalismen brukes en rekke farger på hus. Det er ikke så lett å finne klare tendenser. Toetasjes hus hadde ofte ulike farge på etasjene. Ellers var avdempede, lite mettede farger brukt: blekgult, tomatrødt, eplegrønt, men også sterkere farger som sitrongult, oransje og skarp blått. Hålandsbakken, Flekkefjord Etterkrigsfunksjonalisme Bebyggelsen i gjenreisingsperioden etter krigen er preget av nøysomhet og materialmangel. Funksjonalismen er fortsatt aktuell, men formspråket er nøkternt og mindre variert enn før krigen. Fargepaletten er som før krigen, men skarpere farger blir mer populært. Vanlige farger var rødt, gult, grønt, grått og hvitt. Belistning var ofte hvit. 11

13 Solvn , Flekkefjord Solvn. 55, Flekkefjord Typehus Typehusene eller kataloghusene kommer for alvor tidlig på 1960-tallet. Mens hus tidligere stort sett var bygd på stedet av lokale byggmestre, blir planlegging og produksjon av bolighus i større grad et industriprodukt. Prefabrikasjon av hele eller deler av hus blir vanlig, og samme hustyper spres over store deler av landet. Geografiske forskjeller i byggeskikk viskes etter hvert mer eller mindre ut. Dette er en utvikling som tok til like etter krigen, men som skjør fart med typehusindustrien. Typehus beises ofte i mørke nyanser av brunt og grått, såkalte naturfarger. I noen tilfeller males belistning rundt dører og vinduer i hvitt eller kontrasterende farger. Etterkrigsfunksjonalismens varierte fargepalett tas også i bruk på malte typehus. Fløyveien, Flekkefjord 12

14 Postmodernisme Postmodernismen er mest inspirert av sveitserstilperioden. Husene er mindre enn de originale sveitserstilhusene, men er utstyrt med mange av stilens karakteristiske dekorelementer: spir gavlkryss og profilerte vindus- og dørlister. Den vanligste fargen er hvit. Andre farger: grått, gult, blått og rødt, kombineres ofte med listverk i hvitt. Boligbebyggelse i Rauli sør, oppført rundt 2000 Nyfunksjonalisme etter 2000 Nyfunksjonalismen henter stilimpulser fra 30-tallsfunksjonalismen. Fargvalget er imidlertid helt annerledes. Det som kjennetegner nyfunksjonalismen er fraværet av farger. Husene males hvite, grå eller svarte. Listverk, i den grad det fins, er oftest i samme farge som veggen. I noen tilfeller brukes kledning av ubehandlet løvtre som med tiden skal få et sølvgrått utseende talls hus under ombygging til nyfunksjonalisme 13

15 Flekkefjord kommune Utgitt av Byggeskikksenteret og Fylkeskonservatoren i Vest-Agder Omslagsdesign: Gnizt Strategisk Design. Byggeskikksenteret Dr. Kraftsgate Flekkefjord Telefon byggeskikksenteret.no

8000 trehus+ditt. europas største trehusbebyggelse

8000 trehus+ditt. europas største trehusbebyggelse 8000 trehus+ditt europas største trehusbebyggelse Årringer i Trehusbyen Trehusbyen er mye mer enn Gamle Stavanger. Trehusbyen omfatter i hovedsak Stavangers bebyggelse fram til 2. verdenskrig. Fargene

Detaljer

VINDUER VINDUER GJENNOM TIDENE VEDLIKEHOLD & UTBEDRING BYGGESKIKKSENTERET VINDUSRESTAURERING 1

VINDUER VINDUER GJENNOM TIDENE VEDLIKEHOLD & UTBEDRING BYGGESKIKKSENTERET VINDUSRESTAURERING 1 VINDUER VINDUER GJENNOM TIDENE VEDLIKEHOLD & UTBEDRING BYGGESKIKKSENTERET VINDUSRESTAURERING 1 VINDUER GJENNOM TIDENE 2 BYGGESKIKKSENTERET VINDUSRESTAURERING 1700-TALLS BYGNINGER Vinduer i bolighus blir

Detaljer

Kunnskap om husets historie og om materialbruken er selve grunnlaget for å kunne gjennomføre en restaurering som tilfredsstiller antikvariske

Kunnskap om husets historie og om materialbruken er selve grunnlaget for å kunne gjennomføre en restaurering som tilfredsstiller antikvariske 9. Dokumentasjon 9.3.1. Overflater: Fargeundersøkelse Vedlikehold av bygninger skjer gjerne ved at de males og tapetseres på nytt. I eldre hus kan det derfor være mange lag av maling og tapet. Ved restaurering

Detaljer

Vel Bevart! B.f. 104. Kongsvinger. Festningsgata 1, Christiansengården Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 5/2014 10.9.2014.

Vel Bevart! B.f. 104. Kongsvinger. Festningsgata 1, Christiansengården Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 5/2014 10.9.2014. Vel Bevart! B.f. 104. Kongsvinger Festningsgata 1, Christiansengården Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 5/2014 10.9.2014. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 Rapport Nr.

Detaljer

Kongsvinger sentrum: Antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger

Kongsvinger sentrum: Antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger Kongsvinger sentrum: Antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger Utført av antikvar Tore Lahn, Hedmark fylkeskommune 2006 Glommengata på begynnelsen av 1900-tallet. Alle bygningene på bildet er nå borte

Detaljer

Stedsanalyse sentrumshalvøya Plan 2222, reguleringsplan for sentrumshalvøya, vedlegg 4

Stedsanalyse sentrumshalvøya Plan 2222, reguleringsplan for sentrumshalvøya, vedlegg 4 Stedsanalyse sentrumshalvøya Plan 2222, reguleringsplan for sentrumshalvøya, vedlegg 4 2 PLAN 2222 REGULERINGSPLAN FOR STAVANGER SENTRUM - VEDLEGG 5, STEDSANALYSE Forord PLAN 2222 REGULERINGSPLAN FOR STAVANGER

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE til felles nytte BYGGESKIKK I AUST-AGDER HISTORISK OVERSIKT KULTURETATEN HARALD TALLAKSEN OG EIRIK KNUDSEN BYGGESKIKK I AUST-AGDER Historisk oversikt Harald Tallaksen Eirik Knudsen

Detaljer

Nasjonal reisning. En stil for

Nasjonal reisning. En stil for En stil for Nasjonal reisning Holmenkollen Park Hotel Rica, oppført 1894, er tegnet av arkitekt Baltazar C. Lange (1854-1937) på oppdrag av den norske kirurgen J.C. Holm. Hotellet ble opprinnelig bygget

Detaljer

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV:

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: Fiin gammel aargang Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: 2 Forord Denne veilederen har som mål bidra med råd og løsninger til hvordan man på en skånsom måte kan redusere energibruken

Detaljer

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Oslo kommune Byantikvaren Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Med dette informasjonsarket ønsker Byantikvaren å gi en enkel innføring i prinsippene for reparasjon og vedlikehold av gamle

Detaljer

RÅD OG TIPS. Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1

RÅD OG TIPS. Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1 RÅD OG TIPS Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1 Freda og verneverdige bygninger i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark Totalt Fordeling antall av bygninger fordelt totalt i på fylkene 200000

Detaljer

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport.

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. I forbindelse med forslag til detaljregulering for Gulliksbakken 11,13 og 13 b. er det

Detaljer

En norsk, men også internasjonal kirke

En norsk, men også internasjonal kirke En norsk, men også internasjonal kirke Av mag.art. i kunsthistorie Oddbjørn Sørmoen Foto: Jiri Havran (Bildene av kirkene i denne artikkelen kan ikke hentes ut og brukes til andre formål uten tillatelse

Detaljer

Husmeny. Bygg din boligdrøm

Husmeny. Bygg din boligdrøm Husmeny Bygg din boligdrøm Det er ikke så langt fra barndommens drømmer til de voksne visjoner I prinsippet er det gjerne noe av det samme, fra den første tanken om en egen lekehytte, til du sitter sammen

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling 1 Foto forside: Trehus, Blåsenborg. Skråtårn, Jåttåvågen. Detalj, Stavanger domkirke. T.v.: Interiør, Breidablikk. Neste

Detaljer

Krigsskolen, Tollbugata 10 i Oslo

Krigsskolen, Tollbugata 10 i Oslo Norsk institutt for kulturminneforskning Krigsskolen, Tollbugata 10 i Oslo Rehabilitering 1999-2000 Brit Heggenhougen Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU NIKU ble etablert 1. september 1994 som

Detaljer

LA DEG INSPIRERE. Finn stilen finn gulvet

LA DEG INSPIRERE. Finn stilen finn gulvet LA DEG INSPIRERE Finn stilen finn gulvet 2 INNHOLD DEL 1 / INSPIRASJON 04 BOENS STILEKSPERT 06 FIRE STILARTER 08 PURE NORDIC 24 MODERN RUSTIC 40 URBAN CONTRAST 56 CLASSIC ELEGANCE DEL 2 / INFORMASJON 72

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

Kulturminnebeskrivelse for Skjold

Kulturminnebeskrivelse for Skjold Løten kommune Kulturminnebeskrivelse for Skjold Utkast 170408 Kulturminnebeskrivelse for Skjold Side 2 Beskrivelse Skjold er et av landets eldste og best bevarte arbeiderlokaler Bygget har vært aktivt

Detaljer

BIDRAG TIL STAVANGERS ARKITEKTUR HISTORIE MELLOM 1850 OG 1930

BIDRAG TIL STAVANGERS ARKITEKTUR HISTORIE MELLOM 1850 OG 1930 STAVANGER MUSEUM / ÅRBOK, ÅRG. 83(1973), s. 83-99 BIDRAG TIL STAVANGERS ARKITEKTUR HISTORIE MELLOM 1850 OG 1930 Av IIILD SØRBY I Norges arkitekturhistorie er Stavanger kjent for sin vakre og velbevarte

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

Om forvrengning av bilder

Om forvrengning av bilder Barrel / pincussion distortion Om forvrengning av bilder Forvrengning av bilder er et velkjent fenomen for de fleste som har fotografert en stund, og forekommer når man tar bilder på visse avstander med

Detaljer

om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 84 Sider!

om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 84 Sider! om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 1 84 Sider! Innhold2008 4...Historie 12...Økonomi 18...Trygge valg om Historien Vinduer til de tusen hjem siden 1950.. 4

Detaljer

ArkitekTUR i Bodø. Fra Toldboden til Urbane Figurer. Pedagogisk veiledning. Av Anne-Grethe Ellingsen Lektor Bodø

ArkitekTUR i Bodø. Fra Toldboden til Urbane Figurer. Pedagogisk veiledning. Av Anne-Grethe Ellingsen Lektor Bodø ArkitekTUR i Bodø Fra Toldboden til Urbane Figurer Pedagogisk veiledning Av Anne-Grethe Ellingsen Lektor Bodø for Den kulturelle Skolesekken Bodø kommune Innhold Hva er arkitektur? 3 Kjenner du berømte

Detaljer

Brandsberg-Dahls arkitekter, Stavangers eldste arkitektkontor

Brandsberg-Dahls arkitekter, Stavangers eldste arkitektkontor Brandsberg-Dahls arkitekter, Stavangers eldste arkitektkontor Hild Sørby Brandsberg-Dahls arkitekter fyller 75 år 2012. Som byens eldste arkitektkontor har det i høy grad vært med å forme Stavangers urbane

Detaljer

BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER

BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER EGIL NORLI A/S GRESSVIK BRUK 7 BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER BYGNINGSHISTORISK TILSTANDSRAPPORT MED FORSLAG TIL UTBEDRINGSMÅTE OG KOSTNADER Egil Norli August 2014 Generell innledning. Denne rapporten tar

Detaljer

Skattkisten. Lærerveiledning

Skattkisten. Lærerveiledning Skattkisten Lærerveiledning NORDNORSK KUNSTMUSEUM TROMSØ 2003 Innhold Forord... 3 Kunsthåndverkets og designens historie... 4 Skattkistens innhold... 7 Del 1: Kunsthåndverk... 7 Del 2: Design... 14 Forslag

Detaljer

Skadeinsekter og soppangrep

Skadeinsekter og soppangrep Skadeinsekter og soppangrep I denne oppgaven vil jeg fortelle om skadeinsekter og soppangrep på hus. Jeg vil beskrive kjennetegn på forskjellige arter og typer soppangrep, hvilke kriterier som må være

Detaljer

INNHOLD TRE ER TRENDY UANSETT

INNHOLD TRE ER TRENDY UANSETT Panel Listverk INNHOLD DEL 1 INSPIRASJON 4 FINN DIN STIL Hvordan liker du å ha det hjemme og på hytta? 6 KLASSISK HVIT Fang det nordiske lyset TRE ER TRENDY UANSETT 10 TIDLØS NATUR Skap ro og lunhet 14

Detaljer

Forord. Innholdsfortegnelse

Forord. Innholdsfortegnelse Forord Byvåpen fra interiør i jernbanerestauranten 1920. Hammers Vaaben var en Urhane med udslagne Vinger udi Toppen paa et Fure Træ er omtalt i Hamarkrøniken fra omkring 1550. Byvåpenet er tegnet av Andreas

Detaljer