Workflow Composer. Skriptreferanse. Oktober 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Workflow Composer. Skriptreferanse. www.lexmark.com. Oktober 2003"

Transkript

1 Workflow Composer Skriptreferanse Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutionspublikasjoner, kan du klikke her. Oktober 2003

2 Utgave: Oktober 2003 Følgende avsnitt gjelder ikke for land der slike bestemmelser er uforenelige med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UTGIR DENNE PUBLIKASJONEN SOM DEN ER ( AS IS ) UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. I enkelte land og stater er ikke fraskrivelse av uttrykkelige eller underforståtte garantier tillatt i visse transaksjoner, så denne erklær gjelder kanskje ikke for deg. Denne publikasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen i dette dokumentet endres regelmessig. Slike endringer innarbeides i senere utgaver. Forbedringer eller endringer av de beskrevne produktene eller programmene kan finne sted når som helst. Kommentarer til denne publikasjonen kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. I Storbritannia og Irland kan du bruke Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan bruke og distribuere all informasjon du sender inn, etter eget forgodtbefinnende, uten at det medfører noen forpliktelser overfor deg. I USA kan du kjøpe flere kopier av publikasjoner som er relatert til dette produktet, ved å ringe I Storbritannia og Irland kan du ringe +44 (0) I andre land kan du kontakte kjøpsstedet. Referanser i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der selskapet driver virksomhet. Eventuelle referanser til et produkt, et program eller en tjeneste er ikke ment å angi eller antyde at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Funksjonelt tilsvarende produkter, programmer eller tjenester som ikke krenker eksisterende immaterielle rettigheter, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av bruk av andre produkter, programmer eller tjenester enn dem som er uttrykkelig utpekt av produsenten, er brukerens ansvar. ImageQuick, Optra, Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. PostScript er et registrert varemerke for Adobe Systems Incorporated. Andre varemerker tilhører de respektive innehaverne. Copyright 2003 Lexmark International, Inc. Med enerett. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

3 Innhold Kapittel 1: Innledning... 1 Kompatibilitet... 2 Hva er nytt i versjon 3.2?... 2 Kapittel 2: Grunnlaget... 3 Objekter... 3 Deklarere variabler... 4 Flytkontroll... 4 If/Then/Else... 4 Switch/Case... 5 Gjentatte uttrykk... 6 Loop... 6 Repeat... 7 Operatorer... 9 Matematiske... 9 Sammenligning Boolske (bool) Andre funksjoner Kortreferanse til objekter ved hjelp av "with" Avluse et skript Sette sammen kommentarer og kodelinjer i et skript Avbryte et skript på kjøretidspunktet Kapittel 3: Datatypeobjekter Boolske (bool) Operatorer Dokument (doc) Metoder Operatorer Heltall (int) Metoder Operatorer iii

4 Reelle tall (real) Metoder Operatorer String Metoder Operatorer Avbildning (map) Metoder Kapittel 4: Hjelpeobjekter Boolsk tabell (boolarray) Metoder Dataset Metoder Heltallstabell (intarray) Metoder Utskriftsalternativer (printoptions) Metoder Alternativer Reell tabell (realarray) Metoder Strengtabell (stringarray) Metoder Tekstfil (textfile) Metoder ImageInfo PDF-filer Sidenummer Bildetyper Fargedybder for bilde Kapittel 5: Systemobjekter Original Usertime Confirm Eksempel på bruk av override Local Innhold iv

5 Kapittel 6: BarcodeRead (Strekkoder: Les) BarcodeWrite (Strekkode: Skriv) ConvertImageFormat (Bilde: Endre format) ConvertToDocument (Bilde: Konverter til Postscript eller PDF-bilde) DatabaseNotes (Groupware: Sjekk inn) Domino.Doc-handlinger DominoDocCheckIn (EDMS: Sjekk inn) DominoDocRetrieve (EDMS: Hent) Koble til Domino.Doc Navigere i et Domino.Doc-bibliotek Exchange (E-post) Notes (E-post) SMTP (E-post) E-postadresser Mottakere og avsendere Authentication FaxByPrinter (Faks) FTPget (FTP: Hent) FTPput (Send til FTP) GroupWise-handlinger GWMail (E-post) GWDiscuss (E-post) GWCheckIn (Groupware: Sjekk inn) ImageCombine (Bilder: Sett sammen i dokument) ImageCrop (Bilder: Beskjær) ImageInvert (Bilder: Inverter) ImageMerge (Bilder: Bilde på bilde) ImageRotate (Bilder: Roter) ImageSeparate (Bilder: Separer i dokument) ImageText (Bilde: Tekst på bilde) ImageToHTML (Bilde: Konverter til HTML) Teksttyper ImageToPDF (Bilde: Konverter til PDF [søkbar]) Teksttyper ImageToRTF (Bilde: Konverter til RTF) Teksttyper Innhold v

6 ImageToText (Bilder: Konverter til tekst) Teksttyper LaunchExe (Start et annet program) Kontrollere returverdier MergeForm (Skjema: Flett inn i PDF) ODBC-handlinger Innledning ODBCWrite (ODBC-database: Skriv) ODBCRead (ODBC Database: Les) PrintByDriver (Skriv ut) PrintForm (Skriv ut) Skrivertype Bruke en Windows-utskriftskø PrintJob (Skriv ut) Utskriftsbekreftelse PrintURL (Skriv ut) SaveToFile (Lagre i fil) SharePoint SharePointWrite (EDMS: Sjekk inn) SharePointRead (EDMS: Hent) TiffSplit Metoder Kapittel 7: Ledetekster Avmerkingsledetekst Meldingsledetekst Tall-ledetekst Alternativer-ledetekst (flervalg) Alternativer-ledetekst (enkelt valg) Passordledetekst (passwordprompt) Tekst-ledetekst Tillegg A: ODBC-referanse 229 Programvarekrav og installasjon Lagre dokumenter i databasen Sette verdier inn i datokolonner Innhold vi

7 Tillegg B: Strekkodereferanse 232 Codabar Code 2 of Code 3 of Code Code Code EAN EAN ITF Patch PDF PostNet/Planet UCC UPC-A UPC-E Tillegg C: Metadata-referanse 242 Skannealternativer Kopieringsalternativer Faksalternativer E-post-/FTP-alternativer Få tilgang til overstyringsdata i et skript Innhold vii

8 1 Innledning Denne boken er en teknisk referanse for LDDScript 3.2, som er skriptspråket for produktsuiten Lexmark Document Solutions. Skriptreferansen er organisert slik: Kapittel 1, Grunnlaget kort oversikt over hovedkomponentene i LDDScript. Kapittel 2, Datatypeobjekter informasjon om støttede datatyper. Kapittel 3, Hjelpeobjekter informasjon om objektene som brukes til å utføre vanlige operasjoner. Kapittel 4, Systemobjekter informasjon om objektene som sender data med en jobb og gir tilbakemeldinger til brukeren. Kapittel 5, informasjon om objektene som utfører selve behandl av dokumentene som skal rutes, lagres i en database, skrives ut og så videre. Kapittel 6, Ledetekster informasjon om syntaksen og objektene som ber brukeren om data. Tillegg A, ODBC-referanse informasjon om kommunikasjon med databaser fra et skript. Tillegg B, Strekkodereferanse informasjon om de ulike strekkodene som støttes av LDDScript. Tillegg C, Metadata-referanse informasjon om metadataegenskapene som returneres når et skript overstyrer vanlige kopi-/faks-/e-post-funksjoner på en multifunksjonsmaskin (MFP). Innledning 1

9 Kompatibilitet LDDScript 3.2 fortsetter samme syntaks og komponenter som ble introdusert i Lexmark Document Distributor 2.0. Produktene som bruker skriptspråket, omfatter: Lexmark Document Distributor Lexmark Document Producer Lexmark Document Portal Skriptspråket fungerer med alle disse produktene og gir deg mulighet til å automatisere arbeidsflyten, produsere serverbaserte skjemaer og skrive ut tomme eller forhåndsutfylte skjemaer. Produktene kan fungere uavhengig av hverandre, eller de kan integreres for å skape en komplett dokumentløsning. Skript som er skrevet for LDD 2.x, må konverteres eller skrives om for å virke i LDD 3.x. Skript som er skrevet med Workflow Composer 3.1, virker med LDD 3.2 uten endringer. Det eneste unntaket er skript som brukte handl ImageDeskew, som er fjernet i LDD 3.2. Hva er nytt i versjon 3.2? Følgende endringer er blitt gjort i versjon 3.2: Bekreftelsessiden er forbedret slik at miniatyrer av alle skannede sider kan vises der. I tillegg kan spørsmålene og svarene som brukeren har angitt ved MFPen, også tas med på bekreftelsessiden. Du har nå mulighet til å overstyre standardhandl for bekreftelsessiden, slik at denne siden kan sendes med e-post, lagres i en fil og så videre. Autentisering er lagt til i handl SMTP. Handl ImageDeskew er fjernet. Ytelsen til handl MergeForm er betydelig forbedret. Støtte for Windows-utskriftskø er lagt til i handl PrintForm. Innledning 2

10 2 Grunnlaget Objekter Et objekt er den grunnleggende byggesteinen i LDDScript. Et objekt inneholder egenskaper og metoder. En egenskap er en av de grunnleggende datatypeobjektene, for eksempel streng (string) eller heltall (integer). En egenskap kan ha ulike verdier, avhengig av hvordan objektet opererer. En metode er en funksjon som kalles opp for å operere på dataene. En metode kan motta parametre og returnere en verdi. Parametrene og returverdien er datatype- eller hjelpeobjekter. Punktumnotasjon brukes for å få tilgang til egenskapene og metodene for et objekt. Slik angir du verdien for en egenskap: Objektnavn.egenskapsnavn = verdi Slik kaller du opp en metode: Objektnavn.Metodenavn() Objektnavn.Metodenavn(param1, param2) returverdi = Objektnavn.Metodenavn(param1) LDDScript har støtte for fem objekttyper: Datatype (Data Type) de mest grunnleggende objektene (alle egenskaper og de fleste variabler er av denne typen). Hjelp (Helper) gir deg en enkel metode for å utføre noen vanlige operasjoner. System behandler ikke dokumenter, men brukes til å motta inndata og gi tilbakemeldinger til brukeren. Handling (Action) behandler dokumenter, og utfører blant annet arkivering, ruting og distribusjon. Resten av kapitlene i denne boken inneholder referanser for hver av objekttypene. Grunnlaget 3

11 Deklarere variabler Alle variabler må deklareres før de kan brukes. Variabler kan ikke deklareres i "with"-blokker eller i logiske blokker som if/then eller løkker. Når du skal deklarere en variabel, angir du variabelens objekttype og navn. Eksempel: string tekst int tall Du må følge visse regler når du gir navn til variabler: Navnene kan bare inneholde bokstaver, tall og understrekingstegn. Det første tegnet i navnet må være en bokstav. Navnet må være unikt innenfor skriptet. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver i variabelnavn, slik at "Navn", "NAVN" og "navn" betraktes som det samme navnet. Navnet kan ikke være et reservert ord (et ord som har en spesiell betydning i skriptkompilatoren). Flytkontroll For at du skal kunne kontrollere utførelsen av skriptuttrykk, er det nødvendig å ha en eller annen form for flytkontroll-logikk. Skriptuttrykk kan utføres på tre måter: sekvensielt, selektivt eller gjentatt. Når det ikke brukes noen form for flytkontroll-logikk, utføres uttrykkene i den rekkefølgen de er oppført i skriptet. Hvis du vil ha selektiv utførelse av visse skriptuttrykk, kan du bruke if/then/elseeller switch/case-uttrykk. Hvis du vil utføre skriptuttrykk gjentatte ganger, kan du bruke loop- og repeat-uttrykk. If/Then/Else Den vanligste typen flytkontroll er muligheten for å utføre et uttrykk hvis en bestemt betingelse er sann. Denne muligheten er innebygd i Document Server gjennom if/then/else-komponentene. Det grunnleggende formatet er: if (bool-uttrykk) then uttrykk1 uttrykkn endif uttrykk1 til uttrykkn utføres bare hvis verdien av det boolske uttrykket i parentes er TRUE. Noen ganger er det også behov for å evaluere ett sett med uttrykk hvis en betingelse er sann (TRUE), og et annet sett hvis den er usann (FALSE). Dette kan oppnås ved å bruke elsekomponenten: if (bool-uttrykk) then uttrykka uttrykkc else uttrykkx uttrykkz endif Grunnlaget 4

12 uttrykka til uttrykkc utføres hvis verdien av det boolske uttrykket i parentes er TRUE. I motsatt fall utføres uttrykkx til uttrykkz. Switch/Case Noen ganger kan du ha mer enn én betingelse du vil kontrollere. Dette kan du gjøre med flere if/then-uttrykk. Med switch/case-uttrykket blir det enklere å gjøre flere sammenligninger: Switch med heltall Switch med streng switch (intvar) switch (stringvar) case heltall1 case "streng1" uttrykka uttrykka uttrykkb uttrykkb case heltall2 case "streng2" uttrykkc uttrykkc uttrykkd uttrykkd default default uttrykke uttrykke uttrykkf uttrykkf endswitch endswitch Du kan bruke heltalls- eller strengverdier med switch/case-uttrykket. Den case-blokken som stemmer med variabelens verdi, blir utført. Hver case-blokk kan inneholde flere uttrykk, men bare én caseblokk blir utført. Hvis verdien til switch-variabelen ikke stemmer med noen av case-betingelsene, utføres defaultblokken. Default-blokken er ikke obligatorisk. Hvis du vil bruke en default-blokk, må den imidlertid være den siste blokken. Eksempel på switch Multifunksjonsmaskiner (MFPer) har mulighet til å knytte jobber til kontoer, og "bokføre" eller statistikkføre jobbaktivitet. Når denne funksjonen er aktivert, må brukerne angi et kontonummer for å få tilgang til en profil. For dette eksemplet angir brukerne et avdelingsnummer når de bruker profiler. Dette eksemplet bruker et switch/case-uttrykk til å kontrollere avdelingsnummeret. string CustomSubject // Bruk kontonummeret som et heltall int DeptNumber = original.useracct.asint() switch (DeptNumber) case 35 CustomSubject = "Document from Human Resources" case 41 CustomSubject = "Document from Legal Department" case 15 CustomSubject = "Document from Shipping Department" standard CustomSubject = "Document from Your Company" endswitch with SMTP Grunnlaget 5

13 read.".characterset=ldd_smtpcharset_us.attachments=original.document.go() endwith Gjentatte uttrykk Hvert uttrykk i et skript utføres bare én gang. Ved å bruke repeat- og loop-uttrykkene kan du utføre den samme blokken med uttrykk flere ganger. Loop Bruk loop-uttrykket når du vil gjenta et sett med uttrykk et kjent antall ganger. Syntaks: loop (intteller from istart to islutt) uttrykk1 uttrykkn endloop der: intteller er en tidligere deklarert int-variabel istart er den heltallsverdien som int-variabelen intteller får når løkken starter islutt er en heltallsverdi som definerer maksimalverdien for intteller Når en int-variabel brukes som telleverk, gjentas løkken så mange ganger som angitt av verdiene istart/islutt. Du kan ha så mange uttrykk som du ønsker, i loop-blokken. Loop-blokken avsluttes med endloop-uttrykket. Når løkken starter, får tellervariabelen intteller verdien som er angitt av istart. For hver gang loopblokken utføres, øker verdien av intteller med 1. Dette fortsetter inntil verdien av intteller er større enn verdien av islutt. Det betyr at en løkke fra 1 til 10 gjentas inntil tellervariabelen har verdien 11. Verdien av istart må være mindre enn verdien av islutt. Heltallsvariabelen som brukes som tellervariabel, må deklareres før den kan brukes i loop-uttrykket. Eksempel: Send et skannet dokument via e-post til ti kundeservicerepresentanter. I dette skriptet angis de SMTP-egenskapene som er felles, før e-postene sendes i loop-uttrykket. string Add int LoopCount Grunnlaget 6

14 // Angi felles egenskaper for e-postene. with SMTP.Subject="Customer review this complaint".attachments=original.document.characterset=ldd_smtpcharset_us endwith loop (LoopCount from 1 to 10) SMTP.To="CustRep" + LoopCount.AsString() + SMTP.Go() endloop Repeat Med repeat-uttrykket kan du utføre en blokk med uttrykk gjentatte ganger inntil et uttrykk blir sant. repeat (until bool-uttrykk) uttrykk1 uttrykkn endrepeat Repeat-uttrykket utfører blokken med uttrykk inntil verdien for det boolske uttrykket er TRUE. Du kan ha så mange uttrykk som du ønsker, i repeat-blokken. Uttrykket endrepeat avslutter repeat-blokken. Hvis verdien av det boolske uttrykket er TRUE første gang det evalueres, vil løkken ikke bli utført. Eksempel: Dette skriptet bruker optisk tegngjenkjenning (OCR) til å kontrollere om noen av dokumentene som skannes inn av brukerne, er konfidensielle. Hvis et dokument er konfidensielt, vil det ikke bli sendt via e-post. Det skannede bildet lagres i en fil, og en advarsel sendes til brukeren som har skannet inn det konfidensielle dokumentet. with ImageToText.input=original.document.TextType=LDD_TEXTTYPE_NORMAL.Language=LDD_LANG_ENGLISH.AllPages=TRUE.Go() endwith textfile tf string OneLine, Submitter // Åpne resultatet av OCR-handl tf.open(imagetotext.output) bool bconfdoc = FALSE int icount, iend icount =1 iend = tf.getnumberlines() Grunnlaget 7

15 Submitter = original.username+ // Kontroller hver linje for ordet "Confidential" repeat (until (bconfdoc OR (icount>=iend))) OneLine = tf.readline() if (OneLine.Contains("Confidential")) then bconfdoc = TRUE endif icount.add(1) endrepeat // Hvis det er et konfidensielt dokument, så lagre det og send en advarsel if (bconfdoc) then with SaveToFile.input=original.document.Path="c:\ebc.txt".AppendTimestamp=TRUE.Overwrite=FALSE.Go() endwith with SMTP.Server="mail.server.com".To= Rejected".Message="Cannot a confidential document".characterset=ldd_smtpcharset_us.go() endwith else with dokument".message="here is the document you requested".characterset=ldd_smtpcharset_us.attachments=original.document.go() endwith endif Grunnlaget 8

16 Operatorer Matematiske Disse operatorene brukes til å angi eller endre verdien til en variabel eller egenskap. Operator Symbol Beskrivelse Addisjon + For heltallsobjekter (int) og reelle objekter (real) adderes tallene på begge sider av "+", og den nye verdien returneres. For strengobjekter (string) har denne en lignende effekt som Concatenate-metoden. Den setter strengen til høyre sammen med strengen til venstre og returnerer den nye strengen. For dokumentobjekter settes dokumentet til høyre sammen med dokumentet til venstre, og det nye dokumentet returneres. I alle tilfeller forblir variablene på begge sider uendret. Subtraksjon - For heltallsobjekter (int) og reelle objekter (real) subtraheres tallet til høyre fra tallet til venstre, og den nye verdien returneres. Variablene på hver side forblir uendret. Denne operatoren er ikke gyldig for andre objekttyper. Multiplikasjon * For heltallsobjekter (int) og reelle objekter (real) multipliseres tallene på begge sider av " * " og den nye verdien returneres. Variablene på hver side forblir uendret. Denne operatoren er ikke gyldig for andre objekttyper. Divisjon / For heltallsobjekter (int) og reelle objekter (real) divideres tallet til venstre med tallet til høyre, og den nye verdien returneres. Variablene på hver side forblir uendret. Denne operatoren er ikke gyldig for andre objekttyper. Modulus % For heltallsobjekter (int) divideres tallet til venstre med tallet til høyre, og restverdien returneres. Variablene på hver side forblir uendret. Denne operatoren er ikke gyldig for andre objekttyper. Eksempel: 5%2 returnerer 1, siden 5 dividert med 2 er lik 2 pluss en rest på 1. Grunnlaget 9

17 Sammenligning Disse operatorene brukes til å sammenligne verdiene av variabler eller egenskaper av samme type. Resultatet av sammenlign er en boolsk verdi (TRUE eller FALSE). Du kan velge mellom symbolene som er oppført for en gitt operator. Operator Symboler Beskrivelse Mindre enn <, LT For heltall (int) og reelle tall (real) returneres TRUE hvis verdien på venstre side er mindre enn verdien på høyre side. For strenger (string) returneres TRUE hvis verdien på venstre side kommer før i alfabetet enn verdien på høyre side (inkludert små/store bokstaver). I motsatt fall returneres FALSE. Større enn >, GT For heltall (int) og reelle tall (real) returneres TRUE hvis verdien på venstre side er større enn verdien på høyre side. For strenger (string) returneres TRUE hvis verdien på venstre side kommer lenger bak i alfabetet enn verdien på høyre side (inkludert små/store bokstaver). I motsatt fall returneres FALSE. Mindre enn eller lik <=, LE For heltall (int) og reelle tall (real) returneres TRUE hvis verdien på venstre side er mindre enn eller lik verdien på høyre side. For strenger (string) returneres TRUE hvis verdien på venstre side kommer før i alfabetet enn verdien på høyre side (inkludert små/store bokstaver), eller hvis den er på samme plass. I motsatt fall returneres FALSE. Større enn eller lik >=, GE For heltall (int) og reelle tall (real) returneres TRUE hvis verdien på venstre side er større enn eller lik verdien på høyre side. For strenger (string) returneres TRUE hvis verdien på venstre side kommer lenger bak i alfabetet enn verdien på høyre side (inkludert små/store bokstaver), eller hvis den er på samme plass. I motsatt fall returneres FALSE. Lik ==, EQ For heltall (int) og reelle tall (real) returneres (dobbelt likhetstegn) TRUE hvis verdien på venstre side er lik verdien på høyre side. For strenger (string) returneres TRUE hvis verdien på venstre side er nøyaktig lik verdien på høyre side (inkludert små/store bokstaver). I motsatt fall returneres FALSE. Ikke lik!=, <>, NE For heltall (int) og reelle tall (real) returneres TRUE hvis verdien på venstre side ikke er lik verdien på høyre side. For strenger (string) returneres TRUE hvis verdien på venstre side ikke er nøyaktig lik verdien på høyre side (inkludert små/store bokstaver). I motsatt fall returneres FALSE. Grunnlaget 10

18 Boolske (bool) Disse operatorene kan brukes til å bygge opp komplekse boolske uttrykk. Verdiene på begge sider av operatoren må være boolske (bool). Resultatet av den boolske operatoren er en boolsk verdi (TRUE eller FALSE). Du kan velge mellom symbolene som er oppført for en gitt operator. Operator Symboler Beskrivelse Og &, &&, AND Bruker den logiske OG-operatoren på to boolske verdier og returnerer resultatet. Eller,, OR Bruker den logiske ELLER-operatoren på to boolske verdier og returnerer resultatet. Negasjon!, NOT Bruker den logiske negasjonsoperatoren på to boolske verdier og returnerer resultatet. Tabellen under viser resultatet av AND- og OR-metoden ved å bruke: bool1 AND bool2 bool1 OR bool2 bool 1 bool2 AND OR FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE Tabellen under viser resultatet av NOT-metoden ved å bruke: NOT bool1 bool 1 TRUE FALSE NOT FALSE TRUE Grunnlaget 11

19 Andre funksjoner Kortreferanse til objekter ved hjelp av "with" Hvis du har en kodeblokk som arbeider med det samme objektet, kan det være tungvint å skrive det samme objektnavnet flere ganger. Dette kan du unngå ved å bruke with-uttrykket. Det generelle formatet er: with objektnavn.egenskap = verdi.egenskap = verdi.metode() endwith Du angir objektnavnet som skal brukes i with-uttrykket. Deretter kan du referere til enhver egenskap og metode for objektet ved å bruke punktum etterfulgt av egenskapens eller metodens navn. Dette brukes mest med handlingsobjekter. Avluse et skript Når et skript kjøres, kan handlingsobjektene skrive feilmeldinger og advarsler til loggen. Du kan også skrive dine egne meldinger til loggen for å gjøre det enklere å avluse skriptet. La oss for eksempel anta at du vil vite verdien av en variabel eller returverdien fra en metode. Bruk debug-uttrykket til å skrive meld til loggen. debug (msg) msg kan være en strengvariabel, en streng i anførselstegn eller et numerisk uttrykk. Nedenfor finner du noen eksempler: int index= 3 string ErrorMsg = "Kunne ikke skrives ut" debug (index) debug (ErrorMsg) debug ("Jobb mottatt fra " + original.username) Hvert av disse uttrykkene skriver en melding til serverloggen. Grunnlaget 12

20 Sette sammen kommentarer og kodelinjer i et skript Hvis du vil sette sammen kommentarer i et skript, må du bruke en dobbel skråstrek (//) hvis kommentaren går over mer enn én linje. Eksempel: //Dette skriptet fakser en originalskanning og sender den til databasen som brukeren angir, hvis //databasen ikke støttes av programvaren... Hvis du vil sette sammen linjer med kode, må du bruke et understrekingstegn (_). Eksempel: str ="john Doe" doc ocr with SMTP.Server=local. server.To= .From= .Subject="Ditt skannede dokument".message="her er det skannede dokumentet i det formatet du"_ "ba om.".characterset=ldd_smtpcharset_us.attachments=ocr.go() endwith Avbryte et skript på kjøretidspunktet Hvis du oppdager en feiltilstand under kjør av et skript, kan det være nyttig å ha en måte å stoppe skriptbehandl på. Bruk exit-funksjonen for å oppnå dette: void exit(string msg) Exit-funksjonen stopper skriptutførelsen. Den gir deg mulighet til å sende en streng som vises i serverens logg, på bekreftelsessiden eller i bekreftelsesdialogboksen. Grunnlaget 13

21 3 Datatypeobjekter Alle data som brukes av Workflow Composer kan grupperes i seks ulike datatyper: Boolske (bool) Dokument (doc) Heltall (int) Avbildning (map) Reelle tall (real) Streng (string) Alle objektegenskaper er et datatypeobjekt. I tillegg er de fleste variabler av denne typen. De neste sidene omhandler hvert av disse objektene. Datatypeobjekter 14

22 Boolske (bool) Boolske objekter brukes for verdier som er logisk sanne eller usanne. De eneste gyldige verdiene for slike variabler er de reserverte ordene TRUE og FALSE. Dette objektet har egenskaper. Følgende operatorer støttes: Operatorer Symbol Beskrivelse ==, EQ Lik <> Ikke lik &, AND Og, OR Eller!, NOT Negasjon = Tilordning Datatypeobjekter 15

23 Dokument (doc) Dokumentobjektet brukes til å oppbevare en samling av bilder, tekst og andre formaterte filer. Alle filene i et dokumentobjekt trenger ikke å være av samme type det kan inneholde ulike filer av forskjellige typer. En egenskap eller variabel er av denne typen hvis den deklareres som doc. Dokumentobjektet har egenskaper. Metoder Syntaks bool AddDocument(doc dok1) bool AddFile(string bane [, string type]) void AddTempFile(string typ) void Clear() Beskrivelse Legger til et eksisterende dokument på slutten av dette dokumentet. dok1 dokumentet som skal legges til en bool-verdi som angir om metoden var vellykket eller mislykket Legger til en eksisterende fil på slutten av dette dokumentet. Denne metoden vil mislykkes hvis filen ikke eksisterer, eller hvis den ikke kan leses. bane fullt kvalifisert bane på serveren til filen som skal legges til type hvis type ikke er angitt, vil filtypen til filen som legges til, bli brukt, og hvis type er angitt, brukes den angitte verdien en bool-verdi som angir om metoden var vellykket eller mislykket Legger til en midlertidig fil i dokumentet. Filen vil bli slettet når skriptet avsluttes. typ filtypen som skal gis til den midlertidige filen Fjerner alle filer fra dokumentet. Datatypeobjekter 16

24 Syntaks doc Copy() doc CopyRange(int start, int slutt) int GetDocumentSize() string GetDocumentType() Beskrivelse Kopierer alle filene i dette dokumentet til et nytt dokument. Denne metoden lager en kopi av de faktiske filene, slik at det nå finnes to av dem. På denne måten kan du gjøre endringer i ett av settene med filer uten at det påvirker det andre settet. et dokument som inneholder en kopi av alle filene i dokumentvariabelen som kopieres Kopierer de angitte filene i dette dokumentet til et nytt dokument. Denne metoden lager en kopi av de faktiske filene, slik at det nå finnes to av dem. På denne måten kan du gjøre endringer i ett av settene med filer uten at det påvirker det andre settet. start indeks for den første filen i dokumentet som skal kopieres (filindeksene starter på 1) slutt indeks for den siste filen i dokumentet som skal kopieres et dokument (doc) som inneholder en kopi av filene i det angitte området Returnerer den samlede størrelsen (i byte) av alle filene i dette dokumentet. Størrelsen null (0) returneres hvis det ikke er noen filer i dokumentet. et heltall (int) med totalt antall byte i dette dokumentet Returnerer typen (filformat eller filtype) for dokumentet. Hvis alle filene i dokumentet er av samme type, er dette dokumenttypen. Hvis ikke, er verdien en tom streng. en streng som inneholder dokumenttypen (filformat eller filtype) for dokumentet Datatypeobjekter 17

25 Syntaks doc GetFile(int filnr) string GetFileLabel(int filnr) doc GetFileRange(int start, int slutt) int GetFileSize(int filnr) string GetFileType(int filnr) Beskrivelse Returnerer en referanse til den angitte filen. Dokumentet som returneres, er ikke en kopi, så eventuelle endringer som gjøres i denne filen, vil også påvirke originalfilen. Et tomt dokument returneres hvis filnr er ugyldig. filnr indeks for filen som skal hentes (filindekser starter med 1) et dokument (doc) som inneholder en referanse til den angitte filen Returnerer etiketten for den angitte filen. Etiketten brukes som filnavnet (minus filtypen) for vedlegg i e- poster eller databaser. En tom streng returneres hvis filnr er ugyldig. filnr indeks for filetiketten som skal hentes (filindekser starter med 1) en streng som inneholder etiketten for den angitte filen Returnerer en referanse til de angitte filene. Dokumentet som returneres, er ikke en kopi, så eventuelle endringer som gjøres i disse filene, vil også påvirke originalfilene. start indeks for den første filen som skal hentes (filindekser starter med 1) slutt indeks for den siste filen som skal hentes et dokument (doc) som inneholder en referanse til de angitte filene Returnerer størrelsen (i byte) på den angitte filen. Verdien null (0) returneres hvis filnr er ugyldig. filnr indeks for filen som størrelsen skal hentes for (filindekser starter med 1) et heltall (int) med størrelsen (i byte) på den angitte filen Returnerer typen (filformat eller filtype) for den angitte filen. En tom streng returneres hvis filnr er ugyldig. filnr indeks for filtypen som skal hentes (filindekser starter med 1) en streng som inneholder verdien for filtypen for den angitte filen Datatypeobjekter 18

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer

Document Distributor. Skripteksempler. Mars 2003. www.lexmark.com

Document Distributor. Skripteksempler. Mars 2003. www.lexmark.com Document Distributor Skripteksempler Mars 2003 www.lexmark.com Utgave: Mars 2003 Følgende avsnitt gjelder ikke for land der slike bestemmelser er uforenlige med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Workflow Composer. Skriptreferanse. Mars

Workflow Composer. Skriptreferanse. Mars Workflow Composer Skriptreferanse Mars 2003 www.lexmark.com Utgave: Mars 2003 Følgende avsnitt gjelder ikke for land der slike bestemmelser er uforenelig med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.,

Detaljer

Forms Composer. Bruke Forms Composer. Oktober 2002. www.lexmark.com

Forms Composer. Bruke Forms Composer. Oktober 2002. www.lexmark.com Forms Composer Bruke Forms Composer Oktober 2002 www.lexmark.com Utgave: Oktober 2002 Følgende avsnitt gjelder ikke for land der slike bestemmelser er uforenelig med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Oversikt over Document Distributor

Oversikt over Document Distributor Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutions-publikasjoner, kan du klikke her. Oversikt over Document Distributor Med Lexmark Document Distributor-pakken kan du skrive

Detaljer

Document Distributor 1. Fordeler. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordeler. Document Distributor 1 Med Lexmark -pakken kan du skrive egendefinerte skript som tar seg av deler av papirarbeidsflyten. Du kan sette sammen slike egenutviklede skript med skanneinnstillinger (format, oppløsning, fargedybde,

Detaljer

Send driver. Administratorhåndbok

Send driver. Administratorhåndbok Send driver Administratorhåndbok Januar 2013 www.lexmark.com Oversikt 2 Oversikt Ved hjelp av Send driver kan du lett få tak skriverdriveren til en bestemt skrivermodell. Programmet sender deg en e-post

Detaljer

Øvingsforelesning 1 Python (TDT4110)

Øvingsforelesning 1 Python (TDT4110) Øvingsforelesning 1 Python (TDT4110) Introduksjon, Kalkulasjoner Ole-Magnus Pedersen Oversikt Praktisk Info Repetisjon fra sist Oppgaver for øving 2 2 Praktisk Info Last opp øvinger på Blackboard før godkjenning

Detaljer

Oversikt over Document Portal

Oversikt over Document Portal Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutions-publikasjoner, kan du klikke her. Oversikt over Document Portal Lexmark Document Portal er en programvareløsning som gir den

Detaljer

Skjemaer og favoritter

Skjemaer og favoritter Skjemaer og favoritter Versjon 5.1 Administratorhåndbok Juli 2016 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Endringshistorikk... 3 Oversikt... 4 Konfigurere programmet... 5 Få tilgang til Embedded Web Server...5

Detaljer

Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ. Laserskrivere

Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ. Laserskrivere Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ Laserskrivere Januar 2012 www.lexmark.com Utgivelsesmerknad Januar 2012 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser

Detaljer

Kapittel 1 En oversikt over C-språket

Kapittel 1 En oversikt over C-språket Kapittel 1 En oversikt over C-språket RR 2015 1 Skal se på hvordan man En innføring i C Skriver data til skjermen Lese data fra tastaturet Benytter de grunnleggende datatypene Foretar enkle matematiske

Detaljer

Del 1 En oversikt over C-programmering

Del 1 En oversikt over C-programmering Del 1 En oversikt over C-programmering 1 RR 2016 Starten C ble utviklet mellom 1969 og 1973 for å re-implementere Unix operativsystemet. Er et strukturert programmeringsspråk, hvor program bygges opp av

Detaljer

Programmering Høst 2017

Programmering Høst 2017 Programmering Høst 2017 Tommy Abelsen Ingeniørfag - Data Innledning Dette er et dokument med litt informasjon og eksempler om kontrollstrukturer, samt oppgaver til forskjellige kontrollstrukturer. Spør

Detaljer

Document Portal 1. Document Portal

Document Portal 1. Document Portal 1 Lexmark gjør det enkelt å bruke skjemaer i virksomheten din. Gå bort til berøringsskjermen, velg dokumentene og trykk på Start. er en programvareløsning som gir den funksjonaliteten du trenger for å

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknader

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknader Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknader Merknader 1 Utgave: November 2000 Merknader 2 Følgende avsnitt gjelder

Detaljer

Forms Composer. Document Producer 1. Document Producer

Forms Composer. Document Producer 1. Document Producer 1 Lexmark TM versjon 3.1 kombinerer designprogramvare for e-skjemaer med en serverapplikasjon for e-skjemaer. Nå kan du lage egendefinerte skjemaer og sette dem sammen med skript, slik at du kan generere

Detaljer

TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kapittel 7 Filer og unntak ( exceptions ) Professor Alf Inge Wang Stipendiat Lars Bungum

TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kapittel 7 Filer og unntak ( exceptions ) Professor Alf Inge Wang Stipendiat Lars Bungum 1 TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kapittel 7 Filer og unntak ( exceptions ) Professor Alf Inge Wang Stipendiat Lars Bungum 2 Læringsmål Mål Introduksjon til filer (som inndata og utdata) Å bruke

Detaljer

13.09.2012 LITT OM OPPLEGGET. INF1000 EKSTRATILBUD Stoff fra uke 1-3 12. September 2012 Siri Moe Jensen EKSEMPLER

13.09.2012 LITT OM OPPLEGGET. INF1000 EKSTRATILBUD Stoff fra uke 1-3 12. September 2012 Siri Moe Jensen EKSEMPLER .9.22 LITT OM OPPLEGGET INF EKSTRATILBUD Stoff fra uke - 2. September 22 Siri Moe Jensen Målgruppe: De som mangler forståelse for konseptene gjennomgått så langt. Trening får du ved å jobbe med oppgaver,

Detaljer

MAT1030 Plenumsregning 1

MAT1030 Plenumsregning 1 MAT1030 Plenumsregning 1 Kapittel 1 Mathias Barra - 16. januar 2009 (Sist oppdatert: 2009-02-02 14:21) Plenumsregning 1 Velkommen til plenumsregning for MAT1030 Fredager 12:15 14:00 Vi vil gjennomgå utvalgte

Detaljer

MAT1030 Diskret matematikk

MAT1030 Diskret matematikk MAT1030 Diskret matematikk Plenumsregning 1: Kapittel 1 Roger Antonsen Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 17. januar 2008 Velkommen til plenumsregning for MAT1030 Torsdager 10:15 12:00 Gjennomgang

Detaljer

Python: Valg og betingelser. TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre

Python: Valg og betingelser. TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Python: Valg og betingelser TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Læringsmål og pensum Mål Kunne forstå og bruke if-setninger sammenlikning av strenger nøstede beslutningsstrukturer betingelser

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor 1

Installere og bruke Document Distributor 1 1 består av server- og klientpakker med programvare. Serverpakken må installeres på en datamaskin som kjører Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP. Klientpakken kan installeres på en hvilken som helst

Detaljer

AccuRead OCR. Administratorhåndbok

AccuRead OCR. Administratorhåndbok AccuRead OCR Administratorhåndbok April 2015 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Oversikt...3 Støttede programmer...3 Støttede formater og språk...4 OCR-ytelse...4 Eksempeldokumenter...6 Konfigurere programmet...10

Detaljer

MAT1030 Diskret Matematikk

MAT1030 Diskret Matematikk MAT1030 Diskret Matematikk Plenumsregning 1: Kapittel 1 Mathias Barra Matematisk institutt, Universitetet i Oslo 16. januar 2009 (Sist oppdatert: 2009-02-02 14:21) Plenumsregning 1 MAT1030 Diskret Matematikk

Detaljer

INF 1000 høsten 2011 Uke september

INF 1000 høsten 2011 Uke september INF 1000 høsten 2011 Uke 2 30. september Grunnkurs i Objektorientert Programmering Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Siri Moe Jensen og Arne Maus 1 INF1000 undervisningen Forelesningene: Første

Detaljer

Mål. Pensum. TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Unntak (exceptions) (Kap 6) Dictionaries (Kap. 9) Terje Rydland - IDI/NTNU

Mål. Pensum. TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Unntak (exceptions) (Kap 6) Dictionaries (Kap. 9) Terje Rydland - IDI/NTNU 1 Kunnskap for en bedre verden TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Unntak (exceptions) (Kap 6) Dictionaries (Kap. 9) Terje Rydland - IDI/NTNU 2 Læringsmål og pensum Mål Lære å bruke unntak (Exceptions)

Detaljer

INF1000 undervisningen INF 1000 høsten 2011 Uke september

INF1000 undervisningen INF 1000 høsten 2011 Uke september INF1000 undervisningen INF 1000 høsten 2011 Uke 2 30. september Grunnkurs i Objektorientert Programmering Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Siri Moe Jensen og Arne Maus Forelesningene: Første

Detaljer

Betinget eksekvering og logiske tester i shell

Betinget eksekvering og logiske tester i shell Betinget eksekvering og logiske tester i shell Betinget eksekvering *? Programmet utfører operasjon(er) bare hvis en logisk betingelse er sann Bash tilbyr to kontrollstrukturer for å kunne gjøre betinget

Detaljer

Plenumsregning 1. MAT1030 Diskret Matematikk. Repetisjon: Algoritmer og pseudokode. Velkommen til plenumsregning for MAT1030

Plenumsregning 1. MAT1030 Diskret Matematikk. Repetisjon: Algoritmer og pseudokode. Velkommen til plenumsregning for MAT1030 MAT1030 Diskret Matematikk Plenumsregning 1: Kapittel 1 Mathias Barra Matematisk institutt, Universitetet i Oslo Plenumsregning 1 16. januar 2009 (Sist oppdatert: 2009-02-02 14:21) MAT1030 Diskret Matematikk

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor

Installere og bruke Document Distributor Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutionspublikasjoner, kan du klikke her. Installere og bruke Document Distributor Lexmark Document Distributor består av server- og

Detaljer

TOD063 Datastrukturer og algoritmer

TOD063 Datastrukturer og algoritmer TOD063 Datastrukturer og algoritmer Øving : 3 Utlevert : Uke 7 Innleveringsfrist : 26. februar 2010 Klasse : 1 Data og 1 Informasjonsteknologi Gruppearbeid: 2-3 personer pr. gruppe. Oppgave 1 Vi skal lage

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Lisensmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling

Utgivelsesmerknad. Lisensmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling Utgivelsesmerknad Varemerker Lisensmerknad Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Støynivåer Energy Star 1 Utgivelsesmerknad 2 Oktober 2001 Følgende avsnitt gjelder

Detaljer

Beskrivelse av programmeringsspråket Compila15 INF Kompilatorteknikk Våren 2015

Beskrivelse av programmeringsspråket Compila15 INF Kompilatorteknikk Våren 2015 Beskrivelse av programmeringsspråket Compila15 INF5110 - Kompilatorteknikk Våren 2015 Her beskrives syntaksen og den statiske semantikken (hva som skal sjekkes av kompilatoren) til språket Compila15. Den

Detaljer

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Løkker og if-tester Gløer Olav Langslet Sandvika VGS 29.08.2011 Informasjonsteknologi 2 Funksjoner, løkker og iftester Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

Python: Variable og beregninger, input og utskrift. TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre

Python: Variable og beregninger, input og utskrift. TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Python: Variable og beregninger, input og utskrift TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Læringsmål og pensum Mål for denne uka: Vite litt om design av programmer (2.1, 2.2, 2.4) Kunne skrive ut

Detaljer

Plenumsregning 1. Kapittel 1. Roger Antonsen januar Velkommen til plenumsregning for MAT1030. Repetisjon: Algoritmer og pseudokode

Plenumsregning 1. Kapittel 1. Roger Antonsen januar Velkommen til plenumsregning for MAT1030. Repetisjon: Algoritmer og pseudokode Plenumsregning 1 Kapittel 1 Roger Antonsen - 17. januar 2008 Velkommen til plenumsregning for MAT1030 Torsdager 10:15 12:00 Gjennomgang av ukeoppgaver Gjennomgang av eksempler fra boka Litt repetisjon

Detaljer

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs. Introduksjon til programmering i Matlab. Rune Sætre / Anders Christensen {satre, anders}@idi.ntnu.

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs. Introduksjon til programmering i Matlab. Rune Sætre / Anders Christensen {satre, anders}@idi.ntnu. 1 TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Introduksjon til programmering i Matlab Rune Sætre / Anders Christensen {satre, anders}@idi.ntnu.no 2 Frist for øving 1: Fredag 11. Sept. Noen oppstartsproblemer

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO BOKMÅL Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i : Eksamensdag : Torsdag 2. desember 2004 Tid for eksamen : 09.00 12.00 Oppgavesettet er på : Vedlegg : Tillatte hjelpemidler

Detaljer

Læringsmål og pensum. if (be): else (not_to_be):

Læringsmål og pensum. if (be): else (not_to_be): 1 TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Betingelser og logiske uttrykk - 3rd edition: Kapittel 3 Professor Alf Inge Wang 2 if (be): else (not_to_be): 3 Læringsmål og pensum Mål Lære å bruke og

Detaljer

Programmeringsspråket C

Programmeringsspråket C Programmeringsspråket C Bakgrunn Implementasjon av Unix ved AT&Ts laboratorium i Palo Alto 1960 75. Navnet kommer fra BCPL B C. Opphavsmannnen heter Dennis Ritchie. ANSI standard i 1988; omtrent alle følger

Detaljer

Skann til RightFax. Versjon 2,0. Administratorhåndbok

Skann til RightFax. Versjon 2,0. Administratorhåndbok Skann til RightFax Versjon 2,0 Administratorhåndbok August 2017 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Endringshistorikk... 3 Oversikt... 4 Sjekkliste for distribusjonsklar tilstand...5 Konfigurere programmet...

Detaljer

if (be): else (not_to_be): TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Betingelser og logiske uttrykk Utgave 3: Kap.

if (be): else (not_to_be): TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Betingelser og logiske uttrykk Utgave 3: Kap. 1 Kunnskap for en bedre verden TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Betingelser og logiske uttrykk Utgave 3: Kap. 3 Terje Rydland - IDI/NTNU 2 if (be): else (not_to_be): 3 Læringsmål og pensum

Detaljer

TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Betingelser og logiske uttrykk. - 3rd edition: Kapittel 3. Professor Alf Inge Wang

TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Betingelser og logiske uttrykk. - 3rd edition: Kapittel 3. Professor Alf Inge Wang 1 TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Betingelser og logiske uttrykk - 3rd edition: Kapittel 3 Professor Alf Inge Wang 2 if (be): else (not_to_be): 3 Læringsmål og pensum Mål Lære å bruke og

Detaljer

3 emner i dag! INF1000 Uke 5. Objekter og pekere. null. Litt om objekter, pekere og null Filer og easyio Litt mer om tekster

3 emner i dag! INF1000 Uke 5. Objekter og pekere. null. Litt om objekter, pekere og null Filer og easyio Litt mer om tekster 3 emner i dag! INF1000 Uke 5 Litt om objekter, pekere og null Filer og easyio Litt mer om tekster Litt om objekter, filer med easyio, tekst 1 2 Objekter og pekere Vi lager pekere og objekter når vi bruker

Detaljer

TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2015

TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2015 TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2015 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsningsforlag Auditorieøving 1 1 Teori Løsning er skrevet med uthevet tekst

Detaljer

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs. Introduksjon til programmering i Matlab. Rune Sætre / Anders Christensen {satre,

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs. Introduksjon til programmering i Matlab. Rune Sætre / Anders Christensen {satre, 1 TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Introduksjon til programmering i Matlab Rune Sætre / Anders Christensen {satre, anders}@idi.ntnu.no 2 Frist for øving 1: Fredag 16. Sept. Noen oppstartsproblemer

Detaljer

Skann til RightFax. Administratorhåndbok

Skann til RightFax. Administratorhåndbok Skann til RightFax Administratorhåndbok November 2016 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Oversikt... 3 Sjekkliste for distribusjonsklar tilstand...4 Konfigurere programmet... 5 Åpne programmets konfigurasjonsside...5

Detaljer

Kort om meg. INF1000 Uke 2. Oversikt. Repetisjon - Introduksjon

Kort om meg. INF1000 Uke 2. Oversikt. Repetisjon - Introduksjon Kort om meg INF1000 Uke 2 Variable, enkle datatyper og tilordning Fredrik Sørensen Kontor: Rom 4311-NR, Informatikkbygget Brukernavn/e-post: fredrso@ifi.uio.no Utdanning: Dataingeniør, 2000 Cand.Scient,

Detaljer

Skann til RightFax. Versjon 2,0. Administratorhåndbok

Skann til RightFax. Versjon 2,0. Administratorhåndbok Skann til RightFax Versjon 2,0 Administratorhåndbok Juli 2016 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Endringshistorikk... 3 Oversikt... 4 Sjekkliste for distribusjonsklar tilstand...5 Konfigurere programmet...

Detaljer

TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Betingelser og logiske uttrykk Utgave 3: Kap. 3

TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Betingelser og logiske uttrykk Utgave 3: Kap. 3 1 Kunnskap for en bedre verden TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Betingelser og logiske uttrykk Utgave 3: Kap. 3 Terje Rydland - IDI/NTNU 2 if (be): else (not_to_be): 3 Læringsmål og pensum

Detaljer

INF1000 - Uke 10. Ukesoppgaver 10 24. oktober 2012

INF1000 - Uke 10. Ukesoppgaver 10 24. oktober 2012 INF1000 - Uke 10 Ukesoppgaver 10 24. oktober 2012 Vanlige ukesoppgaver De første 4 oppgavene (Oppgave 1-4) handler om HashMap og bør absolutt gjøres før du starter på Oblig 4. Deretter er det en del repetisjonsoppgaver

Detaljer

Velkommen til plenumsregning for MAT1030. MAT1030 Diskret matematikk. Repetisjon: Algoritmer og pseudokode. Eksempel fra boka. Eksempel

Velkommen til plenumsregning for MAT1030. MAT1030 Diskret matematikk. Repetisjon: Algoritmer og pseudokode. Eksempel fra boka. Eksempel Velkommen til plenumsregning for MAT1030 MAT1030 Diskret matematikk Plenumsregning 1: Kapittel 1 Roger Antonsen Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 17. januar 2008 Torsdager 10:15 12:00 Gjennomgang

Detaljer

Shellscripting I. Innhold

Shellscripting I. Innhold Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Shellscripting I Tor Halsan 19.08.2010 Lærestoffet er utviklet for faget LN199D Scripting av Servere Resymé: Leksjonen er første innføring

Detaljer

Verden - Del 2. Steg 0: Oppsummering fra introduksjonsoppgaven. Intro

Verden - Del 2. Steg 0: Oppsummering fra introduksjonsoppgaven. Intro Verden - Del 2 Nybegynner Processing Intro Denne oppgaven bygger på oppgaven med samme navn som ligger på introduksjonsnivå her i Processingoppgavene. Klikk her for å gå til introduksjonsoppgaven av verden.

Detaljer

public static navn_til_prosedyre() { // implementasjon av prosedyren

public static <returtype> navn_til_prosedyre(<parameter liste>) { // implementasjon av prosedyren Prosedyrer Hensikten med en prosedyre Hensikten med en prosedyre er, logisk sett, å representere en jobb eller en funksjonalitet i et eller flere programmer. Bruk av entall er viktig: vi har generelt en

Detaljer

Tre måter å lese fra terminal. Java 4. Eksempel. Formatert utskrift til skjerm

Tre måter å lese fra terminal. Java 4. Eksempel. Formatert utskrift til skjerm Mer om easyio Mer om forgreninger Løkker 7. september 2004 Ole Christian Lingjærde Gruppen for bioinformatikk Institutt for informatikk Universitetet i Oslo Java 4 1 Tre måter å lese fra terminal Først:

Detaljer

Forelesning inf Java 5

Forelesning inf Java 5 Ole Chr. Lingjærde 1 Forelesning inf1000 - Java 5 Tema: Mer om metoder 2D-arrayer String Ole Christian Lingjærde, 26. september 2013 Ole Chr. Lingjærde Institutt for informatikk, 26. september 2013 1 Strukturen

Detaljer

Norsk informatikkolympiade runde

Norsk informatikkolympiade runde Norsk informatikkolympiade 2016 2017 1. runde Sponset av Uke 46, 2016 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Forelesning inf Java 5

Forelesning inf Java 5 Forelesning inf1000 - Java 5 Tema: Mer om metoder 2D-arrayer String Ole Christian Lingjærde, 26. september 2013 Ole Chr. Lingjærde Institutt for informatikk, 26. september 2013 1 Strukturen til et Java-program

Detaljer

Norsk informatikkolympiade runde

Norsk informatikkolympiade runde Norsk informatikkolympiade 2015 2016 1. runde Sponset av Uke 46, 2015 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Læringsmål og pensum. Oversikt

Læringsmål og pensum. Oversikt 1 2 Læringsmål og pensum TDT4105 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 39 Betingede løkker og vektorisering Læringsmål Skal kunne forstå og programmere betingede løkker med while Skal kunne utnytte plassallokering

Detaljer

Introduksjon til DARK assembly

Introduksjon til DARK assembly Introduksjon til DARK assembly Magnus Jahre Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap 2 Plan Assembly vs. Java Dark stakkmaskin Oversikt over stakkmaskinen Dark stakkmaskin eksempel Dark Load-Store

Detaljer

Beskrivelse av programmeringsspråket Simpila INF5110 - Kompilatorteknikk Våren 2012

Beskrivelse av programmeringsspråket Simpila INF5110 - Kompilatorteknikk Våren 2012 Beskrivelse av programmeringsspråket Simpila INF5110 - Kompilatorteknikk Våren 2012 Her beskrives syntaksen og den statiske semantikken (hva som skal sjekkes av kompilatoren) til språket Simpila. Den dynamiske

Detaljer

16 Programmere TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5

16 Programmere TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5 16 Programmere Skrive et program på TI-86... 248 Kjøre et program... 256 Arbeide med programmer... 258 Laste ned og kjøre et assemblerspråkprogram... 261 Skrive inn og lagre en streng... 263 TI -86 M1

Detaljer

Lese fra fil. INF1000 : Forelesning 5. Eksempel. De vanligste lesemetodene. Metoder:

Lese fra fil. INF1000 : Forelesning 5. Eksempel. De vanligste lesemetodene. Metoder: Lese fra fil Filbehandling Tekster Ole Christian Lingjærde Gruppen for bioinformatikk Institutt for informatikk Universitetet i Oslo INF1000 : Forelesning 5 Vi må først importere pakken easyio Vi åpner

Detaljer

23.09.2015. Introduksjon til objektorientert. programmering. Hva skjedde ~1967? Lokale (og globale) helter. Grunnkurs i objektorientert.

23.09.2015. Introduksjon til objektorientert. programmering. Hva skjedde ~1967? Lokale (og globale) helter. Grunnkurs i objektorientert. Grunnkurs i objektorientert programmering Introduksjon til objektorientert programmering INF1000 Høst 2015 Siri Moe Jensen INF1000 - Høst 2015 uke 5 1 Siri Moe Jensen INF1000 - Høst 2015 uke 5 2 Kristen

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet

Detaljer

2 Om statiske variable/konstanter og statiske metoder.

2 Om statiske variable/konstanter og statiske metoder. Litt om datastrukturer i Java Av Stein Gjessing, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo 1 Innledning Dette notatet beskriver noe av det som foregår i primærlageret når et Javaprogram utføres.

Detaljer

Oversikt. INF1000 Uke 6. Objekter, pekere og null. Lese og skrive fra/til fil. Litt om objekter, pekere og null Filer og easyio. Litt mer om tekster

Oversikt. INF1000 Uke 6. Objekter, pekere og null. Lese og skrive fra/til fil. Litt om objekter, pekere og null Filer og easyio. Litt mer om tekster Oversikt INF1000 Uke 6 Litt om objekter, pekere og null Filer og easyio. Litt mer om tekster Litt om objekter, filer med easyio, tekst Arne Maus 1 2 Objekter, pekere og null Vi lager pekere og objekter

Detaljer

Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP

Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Innstallasjon og komme i gang med python Claus Schive Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1050 Programmering med Python Hvilket programmeringsspråk

Detaljer

CATALOG, variabler og tegn

CATALOG, variabler og tegn 2 CATALOG, variabler og tegn CATALOG... 42 CUSTOM-menyen... 43 Lagre data til variabler... 44 Klassifisere variabler som datatyper... 48 CHAR-menyen (Tegn)... 51 TI -86 M1 M2 M3 M4 M5 F1 F2 F3 F4 F5 42

Detaljer

Oppsummering fra sist

Oppsummering fra sist 1 av 34 Kunnskap for en bedre verden TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Løkker/Sløyfer Utgave 3: Kap. 4 Terje Rydland - IDI/NTNU 2 av 34 Oppsummering fra sist Betingelser i Python: ,

Detaljer

Forelesningsquiz. Forelesning inf1000 - Java 5. Sett dere to (eller tre) sammen og besvar de fire spørsmålene på utdelt ark. Tid: 15 min.

Forelesningsquiz. Forelesning inf1000 - Java 5. Sett dere to (eller tre) sammen og besvar de fire spørsmålene på utdelt ark. Tid: 15 min. Forelesning inf1000 - Java 5 Forelesningsquiz Tema: En liten quiz (se utdelt ark) Filbehandling Tekster Ole Christian Lingjærde, 19. september 2012 Sett dere to (eller tre) sammen og besvar de fire spørsmålene

Detaljer

INF1000 EKSTRATILBUD. Stoff fra uke 1-5 (6) 3. oktober 2012 Siri Moe Jensen

INF1000 EKSTRATILBUD. Stoff fra uke 1-5 (6) 3. oktober 2012 Siri Moe Jensen INF1000 EKSTRATILBUD Stoff fra uke 1-5 (6) 3. oktober 2012 Siri Moe Jensen PLAN FOR DAGEN gjennomgå stoff fra uke 1-5(6), men med en litt annen tilnærming kun gjennomgått stoff, men vekt på konsepter og

Detaljer

I dag INF1000 (Uke 4) Mer om forgreninger, While-løkker. Tre måter å lese fra terminal. Tre måter å lese fra terminal.

I dag INF1000 (Uke 4) Mer om forgreninger, While-løkker. Tre måter å lese fra terminal. Tre måter å lese fra terminal. I dag INF1000 (Uke 4) Mer om forgreninger, While-løkker Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitet i Oslo Repetisjon easyio Enkle if-setninger Mer om forgrening While-løkker Are Magnus

Detaljer

INF1000 (Uke 4) Mer om forgreninger, While-løkker

INF1000 (Uke 4) Mer om forgreninger, While-løkker INF1000 (Uke 4) Mer om forgreninger, While-løkker Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitet i Oslo Are Magnus Bruaset og Anja B. Kristoffersen I dag Repetisjon easyio Enkle if-setninger

Detaljer

Kontrollstrukturer (valg og løkker)

Kontrollstrukturer (valg og løkker) Kapittel 3 Kontrollstrukturer (valg og løkker) 25 Kontrollstrukturer (valg og løkker) Etter dette kapitlet skal du kunne sammenligne verdier med sammenligningsoperatorer gjennomføre valg med if-setninger

Detaljer

Notat 2, ST januar 2005

Notat 2, ST januar 2005 Notat 2, ST1301 25. januar 2005 1 Sammensatte uttrykk Vi har sett at funksjoner ikke trenger å bestå av annet enn ett enkeltuttrykk som angir hva funksjonen skal returnere uttrykkt ved de variable funksjonen

Detaljer

Python: Oppslagslister (dictionaries) og mengder 3. utgave: Kapittel 9

Python: Oppslagslister (dictionaries) og mengder 3. utgave: Kapittel 9 Python: Oppslagslister (dictionaries) og mengder 3. utgave: Kapittel 9 TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Læringsmål og pensum Mål Forstå prinsippene for, og kunne bruke i praksis Mengder (sets)

Detaljer

Løse reelle problemer

Løse reelle problemer Løse reelle problemer Litt mer om løkker, metoder med returverdier og innlesing fra fil INF1000, uke4 Geir Kjetil Sandve Repetisjon fra forrige uke: while Syntaks: while (condition) do1; do2;... Eksempel:

Detaljer

INF Oblig 2 semantikksjekk og kodegenerering

INF Oblig 2 semantikksjekk og kodegenerering INF5110 - Oblig 2 semantikksjekk og kodegenerering Magnus Haugom Christensen Instituttet for Informatikk Universitetet i Oslo 27. Mars - 2012 Oversikt Informasjon Oppgaven Semantikksjekk Kodegenerering

Detaljer

I dag INF1000 (Uke 4) Mer om forgreninger, While-løkker. Tre måter å lese fra terminal. Repetisjon. Mer om forgrening While-løkker

I dag INF1000 (Uke 4) Mer om forgreninger, While-løkker. Tre måter å lese fra terminal. Repetisjon. Mer om forgrening While-løkker I dag INF1000 (Uke 4) Mer om forgreninger, While-løkker Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitet i Oslo Repetisjon easyio Enkle if-setninger Mer om forgrening While-løkker Are Magnus

Detaljer

Norsk informatikkolympiade runde

Norsk informatikkolympiade runde Norsk informatikkolympiade 2017 2018 1. runde Sponset av Uke 46, 2017 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

MAT-INF 1100: Obligatorisk oppgave 1

MAT-INF 1100: Obligatorisk oppgave 1 8. september, 2005 MAT-INF 1100: Obligatorisk oppgave 1 Innleveringsfrist: 23/9-2005, kl. 14:30 Informasjon Den skriftlige besvarelsen skal leveres på ekspedisjonskontoret i 7. etg. i Niels Henrik Abels

Detaljer

INF5110. Oblig 2 presentasjon

INF5110. Oblig 2 presentasjon INF5110 Oblig 2 presentasjon Informasjon Oppgaven Semantikksjekk Kodegenerering Bytecode-biblioteket Ant-targets Oppsummering Oversikt Informasjon Oblig 2 tilgjengelig på kurssiden Patch med testfiler

Detaljer

Python: Løkker. TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre

Python: Løkker. TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Python: Løkker TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Læringsmål og pensum Mål Forstå hvorfor vi trenger løkker i programmering Ha kjennskap to ulike typer løkker (while-løkke, for-løkke) Og vite

Detaljer

INF1000: Forelesning 7. Konstruktører Static

INF1000: Forelesning 7. Konstruktører Static INF1000: Forelesning 7 Klasser og objekter del 2 Konstruktører Static UML REPETISJON 2 Repetisjon Verden består av objekter av ulike typer (klasser). Ofte er det mange objekter av en bestemt type. Objekter

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO BOKMÅL Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kontinuasjonseksamen i : Eksamensdag : INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Fredag 7. januar Tid for eksamen : 09.00

Detaljer

public static navn_til_prosedyre() { // implementasjon av prosedyren

public static <returtype> navn_til_prosedyre(<parameter liste>) { // implementasjon av prosedyren Prosedyrer Hensikten med en prosedyre Hensikten med en prosedyre er, logisk sett, å representere en jobb eller en funksjonalitet i et eller flere programmer. Bruk av entall er viktig: vi har generelt en

Detaljer

Lynkurs i shellprogrammering under Linux

Lynkurs i shellprogrammering under Linux Lynkurs i shellprogrammering under Linux Interaktiv bruk av shell Shell/skall er en applikasjon som lar bruker taste inn tekstlige kommandoer til Linux en og en linje om gangen (leser linjer fra stdin).

Detaljer

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Oslo, 6 August 2009 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den

Detaljer

Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ. Laserskrivere

Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ. Laserskrivere Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ Laserskrivere Januar 2017 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Maksimumskonfigurasjoner som støttes... 4 Lexmark CS310, CS410 og CS510 Series...4

Detaljer

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs (ITGK)

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs (ITGK) 1 TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs (ITGK) Introduksjon til programmering i Matlab Rune Sætre satre@idi.ntnu.no 3 Læringsmål og pensum Mål Lære om programmering og hva et program er Lære om hvordan

Detaljer

TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2016

TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2016 TDT4110 IT Grunnkurs Høst 2016 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsningsforslag til Auditorieøving 1 1 Teori 1. Hvilket tall kan IKKE lagres

Detaljer

Ta inn og ut av 2D-array. Java 6. Liste over ulike verdier i 2D-array. Det ferdige programmet. Vi skal lage et program som illustrerer hvordan man

Ta inn og ut av 2D-array. Java 6. Liste over ulike verdier i 2D-array. Det ferdige programmet. Vi skal lage et program som illustrerer hvordan man Eksempel med to-dimensjonal array Filbehandling Tekster Ole Christian Lingjærde Gruppen for bioinformatikk Institutt for informatikk Universitetet i Oslo Java 6 Vi skal lage et program som illustrerer

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde Uke 45, 2012 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler. Instruksjoner:

Detaljer

Introduksjon til objektorientert programmering

Introduksjon til objektorientert programmering Introduksjon til objektorientert programmering Samt litt mer om strenger og variable INF1000, uke6 Ragnhild Kobro Runde Grunnkurs i objektorientert programmering Strategi: Splitt og hersk Metoder kan brukes

Detaljer

Python: Løkker. TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre

Python: Løkker. TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Python: Løkker TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Denne uka Vi trenger å Støttes av Hente data fra bruker Vise data til bruker Lagre data i minnet for bruk videre i programmet Fra tastatur:

Detaljer