Forms Composer. Bruke Forms Composer. Oktober

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forms Composer. Bruke Forms Composer. Oktober 2002. www.lexmark.com"

Transkript

1 Forms Composer Bruke Forms Composer Oktober 2002

2 Utgave: Oktober 2002 Følgende avsnitt gjelder ikke for land der slike bestemmelser er uforenelig med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UTGIR DENNE PUBLIKASJONEN SOM DEN ER ( AS IS ) UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, HVERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. I enkelte land og stater er ikke fraskrivelse av uttrykkelige eller underforståtte garantier tillatt i visse transaksjoner, så denne erklæringen gjelder kanskje ikke for deg. Denne publikasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen i dette dokumentet endres regelmessig. Slike endringer innarbeides i senere utgaver. Forbedringer eller endringer av de beskrevne produktene eller programmene kan finne sted når som helst. Kommentarer om denne publikasjonen kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I England og Irland sendes kommentarer til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan bruke og distribuere all informasjon du sender inn etter eget forgodtbefinnende, uten at det medfører noen forpliktelser overfor deg. I USA kan du kjøpe flere kopier av publikasjoner som er relatert til dette produktet ved å ringe I Storbritannia og Irland kan du ringe +44 (0) I andre land kan du kontakte kjøpsstedet. Referanser i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der selskapet driver virksomhet. Eventuelle referanser til et produkt, et program eller en tjeneste er ikke ment å angi eller antyde at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Funksjonelt tilsvarende produkter, programmer eller tjenester som ikke krenker eksisterende immaterielle rettigheter, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av bruk av andre produkter, programmer eller tjenester enn dem som er uttrykkelig utpekt av produsenten, er brukerens ansvar. Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. Copyright 2002 Lexmark International, Inc. Med enerett. RETTIGHETER FOR USAS MYNDIGHETER Denne programvaren og all medfølgende dokumentasjon under denne avtalen er kommersiell dataprogramvare og dokumentasjon som er utviklet utelukkende for private midler.

3 Innhold Innledning... 1 Installering... 1 Trinn 1: Planlegge skjemaet...2 Trinn 2: Legge inn objekter på skjemaet...3 Trinn 3: Lage et formset...4 Trinn 4: Laste opp formsetet...6 Koble den navngitte pipen til et skriverobjekt... 7 Tillegg: Direktiver for e-skjema...8 Datastrømkommandoer... 8 iii

4 Innledning Denne boken lærer deg hvordan du kan opprette et skjemaprosjekt (Forms-prosjekt) med programvaren Forms Composer. Nedenfor finner du noen termer som brukes i denne opplæringsboken: Vertsprogram - programmet som genererer de utskriftsdataene som skal settes sammen med eller flettes inn i skjemaet Vertsdata - utskriftsdataene som genereres av vertsprogrammet Et skjemaprosjekt består av ett eller flere skjemaer som lastes opp til Document Producer-serveren. Når skjemaene ligger på Document Producer-serveren, flettes de sammen med utskriftsdataene som sendes fra vertsprogrammet. Når skjemaene og dataene er blitt flettet sammen, kan du bruke Document Producer til å skrive dem ut, sende dem via e-post, faks eller FTP, eller lagre dem i en fil. Følgende er også inkludert i skjemaprosjektet: avbildningsinformasjon (mapping-informasjon) fra vertsprogrammets data til skjemavariablene en betingelsesfil (condition-fil) som velger riktig skjema for hver side med data som kommer fra vertsprogrammet Med Forms Composer kan du designe skjema ved å bruke: tekst linjer piler ellipser bokser bilder strekkoder sider fra en PDF-fil variabler Du kan definere variabler som områder på skjemaet, som deretter fylles ut med variable data fra et separat program. Du kan for eksempel definere en variabel som kundens adresse på en faktura. Når skjemaet flettes sammen med dataene fra serveren, kan du flette det samme skjemaet sammen med en adresseliste over mange kunder, og dermed generere et eget kundeskjema for hver kunde. Installering Forms Composer kan installeres på systemer som bruker Windows 98, Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP. Se i skriverdokumentasjonen hvis du trenger hjelp med å installere og konfigurere skriverens maskinvare. 1

5 Trinn 1: Planlegge skjemaet I denne læreboken skal vi lage et eksempel-formset ved hjelp av øvelsesfiler som er tilgjengelig i programvaren Forms Composer. Du må gjennomføre flere trinn for å lage et formset. Dette planleggingstrinnet vil hjelpe deg med å lage et skjema med robust design som krever lite vedlikehold. Før du begynner å lage skjemaet, bør du bestemme deg for følgende: Hvilken type skjema trenger du? Et tomt skjema uten dynamiske felt eller et formset som inkluderer informasjon fra en tredjeparts datastrøm? Hva skal skjemaet brukes til (faktura, konossement, osv.)? Hvordan skal det endelige produktet se ut (se på aktuelt brevpapir eller et eksempel du vil kopiere)? Hvilken informasjon skal stå på skjemaet og hva skal hvert informasjonselement kalles (tenk over hvilken informasjon vertsprogrammet samler inn for deg)? Hva slags objekter må defineres (kolonner, summer, tekstbokser)? Hvilke farger og skyggeleggingsvalg vil du bruke på skjemaet? Hvilken informasjon er felles på skjemaene du skal lage (firmaadresse, logo, telefon- og faksnummer)? 2

6 Trinn 2: Legge inn objekter på skjemaet Når du lager et skjema, må du opprette objekter på skjemaet som skal inneholde de ulike typene informasjon som skal vises. Det ferdige skjemaet er en samling av dataobjekter og variabler. Skjemaobjekter Faste data Faste data er informasjon som du vil alltid skal vises på det utskrevne skjemaet. Kolonner og kolonneoverskrifter er eksempler på faste data. Du kan opprette kolonner ved å bruke boks- og linjeverktøyene på objektverktøylinjen. Kolonnenes tekstoverskrifter lager du med tekstverktøyet. Faste data kan legges lagvis på siden. Du kan for eksempel plassere et tekstobjekt oppå et pilobjekt, slik at teksten vises inni pilen. Variable data Informasjon som genereres av vertsprogrammet blir "avbildet" eller koblet ("mapped") til bestemte objekter på skjemaet gjennom å definere og tilordne variabler. Disse variablene forteller skjemaet hvor vertsdataene skal plasseres. Tekstvariabler - formaterer det tilordnede dataelementet som tekst. Du kan angi skrifttype, punktstørrelse og farge for hver tekstvariabel. Strekkodevariabler - formaterer det tilordnede dataelementet som en strekkode. Du kan angi type og størrelse for hver strekkodevariabel. Bildevariabler - formaterer det tilordnede dataelementet slik at det representerer en bildefil. Du kan angi størrelse, rotasjon, tykkelse og farge på rammelinje, og så videre, ved å bruke testbildet i designmodus. Merk: Variablene lagres bare sammen med det aktuelle skjemaet. Du må definere et nytt sett med variabler for hvert skjema du oppretter. 3

7 Trinn 3: Lage et formset Nå som du vet hvilken type informasjon du vil ha i skjemaet, er du klar til å begynne å lage et formset ved hjelp av programmet Forms Composer. Definere variablene på skjemaet 1 Åpne Forms Composer ved å velge Start Programmer Lexmark Document Solutions Forms Composer. 2 Velg Ny på Fil-menyen. 3 Velg Last datafil på Data-menyen. 4 Standardmappen for skjemaer åpnes. Velg debittext.txt. 5 Bruk musen til å tegne et rektangel rundt måneden/dagen/året i debittext.txt i den høyre sideruten. 6 En dialogboks for feltvariabel åpnes. Godta standardvalgene og gi variabelen navnet DATE. Klikk på OK. 7 Tegn et rektangel rundt ordene "Debit Memo", og kall variabelen DEBIT_CHECK. Klikk på OK. 8 Tegn et rektangel rundt de tre linjene under "Debit To:", og kall variabelen DEBITTO. Klikk på OK. 9 Tegn et rektangel rundt tallet "1234", og kall variabelen DEBIT_NO. Klikk på OK 10 Tegn et rektangel rundt tallet "1357", og kall variabelen INVOICENO. Klikk på OK. 11 Tegn et rektangel rundt verdien "Invoice Date", og kall variabelen INVDATE. Klikk på OK. 12 Tegn et rektangel rundt tallet "2468", og kall variabelen CUSTORDNO. Klikk på OK. 13 Tegn et rektangel rundt verdien "Credit Date", og kall variabelen CREDIT_DATE. Klikk på OK. 14 Tegn et rektangel rundt "Transaction list", og kall variabelen DEBITS. Klikk på OK. 15 Tegn et rektangel rundt "number list", og kall variabelen AMOUNTS. Klikk på OK. 16 Tegn et rektangel rundt tallet "10.00", og kall variabelen TOTAL. Klikk på OK. 17 Tegn et rektangel rundt navnet nede til venstre på siden, og kall variabelen APPROVAL. Klikk på OK. 18 Tegn et rektangel rundt "Company Debit", og kall variabelen REASON. Klikk på OK. 19 Høyreklikk i den høyre ruten og velg Lagre. Filen lagres som en field map (.fmp). Skriv inn Tutorial for navnet. 4

8 20 Velg PDF-boksen fra tegneverktøyene. Velg DEBITMEMO_IMPORT.pdf i den åpne dialogboksen. Dette gir deg en bakgrunn du kan tegne på. 21 Velg bildeboksen fra tegneverktøyene. En bildedialogboks åpnes. Velg bildetypen Fast bilde. Klikk på Bla gjennom og velg ProgressiveImg. 22 Bildet plasseres oppe til venstre i designruten. Sørg for at merkeboksen er valgt blant tegneverktøyene, venstreklikk på bildet og flytt det én tomme til høyre og en halv tomme ned. Angi variablene 1 Velg tekstboksen fra tegneverktøyene. 2 Hold den venstre museknappen nede og tegn opp en liten tekstboks ved siden av ordet Date:. Høyreklikk i tekstboksen og velg Sett inn variabel. Velg Vis alle og velg DATE fra nedtrekksmenyen. <DATE> representerer nå variabelen i tekstboksen. 3 Gjenta trinn 24 for Debit Memo, Debit To, Invoice Number, Invoice Date, Customer Order Number, Credit Date, Debits, Amounts, Total, Reason og Approved By. Angi sideutskriftsprofilen og prosjektets aktiveringsbetingelser (Project Activation Conditions) 1 Velg Profil for sideutskrift på Fil-menyen. Klikk på Ny når dialogboksen åpnes Velg papirskuffen 1. Klikk på Lagre. Lagre profilen for sideutskrift som Tutorial. Klikk på Lukk. 2 Velg Project Activation Conditions på Fil-menyen. Klikk på Legg til sett i dialogboksen. 3 For den første betingelsen, velg DEBIT_CHECK fra nedtrekksmenyen under Felt. Velg Inneholder fra nedtrekksmenyen for operasjoner. Skriv Debit Memo for sammenligningsverdien. Velg Streng fra nedtrekksmenyen under Type. 4 Velg Page Activation Conditions på Fil-menyen. Klikk på Legg til sett i dialogboksen. 5 For den første betingelsen, velg DEBIT_CHECK fra nedtrekksmenyen under Felt. Velg Inneholder fra nedtrekksmenyen for operasjoner. Skriv Debit Memo for sammenligningsverdien. Velg Streng fra nedtrekksmenyen under Type. Klikk på OK. 6 Under Utskjemaer, for den første raden, velg Side 1 og Tutorial.ppf for profilen for sideutskrift. 7 Klikk på OK. 8 Klikk på Lagre fra hoveddialogboksen for å oppdatere prosjektet. 9 Nå er formsetet Tutorial.fdd klart til å lastes opp til serveren, slik at det kan flettes sammen med dataene. 5

9 Trinn 4: Laste opp formsetet Nå som du har laget et formset og angitt variabler og aktiveringsbetingelser (activation conditions), er det på tide å laste opp skjemaet til Document Producer-serveren. 1 Åpne Document Server Manager ved å velge Start Programmer Lexmark Document Solutions Server Manager. 2 Hvis en Document Producer Server ikke er lagt til ennå, kan du klikke på Legg til server i vinduet Velkommen til Document Server Manager. Skriv inn serverens IP-adresse og navn i vinduet Legg til server. Hvis én eller flere servere allerede er definert, kan du merke serveren og klikke på Åpne. 3 Oppgi administratorpassordet for denne serveren. (Dette passordet ble angitt under installasjonen av Document Server Manager.) 4 Klik på ikonet Legg til formset på startsiden. Veiviseren for innlegging av formset starter. 5 Klikk på Bla gjennom, gå til katalogen der formsetet er lagret og velg Tutorial.fdd. Klikk på Neste. 6 Velg en handling som skal utføres når formsetet mottas av serveren: Handlingen vil bli angitt av pipen eller i datastrømmen - denne innstillingen betyr følgende: a) Pipen har en tilknyttet handling. Pipen knytter denne standardhandlingen til formsetet. b) Datastrømmen inneholder et direktiv som forteller den hvilken handling som skal utføres. For mer informasjon, se "Datastrømkommandoer" på side 8. c) Det er Page Activation Conditons definert når du lager skjemaet i Forms Composer. Disse Page Activation Conditions aktiverer en handling dersom visse betingelser er oppfylt. Utfør denne handlingen - det er fem handlinger du kan knytte til et formset, nemlig Skriv ut, Lagre i fil, Send til FTP, E-post og Faks. Kjør et skript - hvis Document Distributor Server er installert og det er tilgjengelige skript, kan du velge et skript som du vil knytte til formsetet. Klikk på Neste. 7 En oppsummeringsside åpnes og viser en oversikt over valgene du har gjort. Du har mulighet til å opprette en navngitt pipe til å motta datastrømmen som plasseres på det nye skjemaet. Klikk på Fullfør. 6

10 Koble den navngitte pipen til et skriverobjekt Slik kobler du den navngitte pipen til et skriverobjekt: 1 Klikk på Start Innstillinger Skrivere. 2 Klikk på Legg til skriver. 3 Opprett et Windows-skriverobjekt og en ny, lokal port. Opprett en ny lokal port under portinnstillingene. Legg inn ett av pipenavnene som er angitt i veiviseren for navngitt pipe i Server Manager, og bruk følgende format: \\.\pipe\pipenavn der pipenavn er navnet fra veiviseren for navngitt pipe i Server Manager. 4 Velg Generisk på listen over produsenter og velg skriverdriveren Generisk/Bare tekst. 5 Når du har opprettet Windows-skriverobjektet, må du føre datastrømmen til den. Hvis datastrømmen kommer fra et program i det samme systemet, skriver du bare ut til skriverobjektet. Hvis datastrømmen kommer fra et annet Windows-system, må du angi at skriverobjektet er delt, og deretter skrive ut til skriverobjektet. Hvis datastrømmen kommer fra et AS/400- eller UNIX-system, må du kjøre et tjenesteprogram på systemet som heter TCP/IP Printing Service. Dette er inkludert med Windows NT, Windows 2000 og Windows XP, men er ikke installert som standard. I UNIX-terminologi er dette et LPD-program (Line Printer Damon). Det lytter på nettverket etter utskrifts-datastrømmer som sendes av andre systemer. Slike strømmer hentes inn fra nettverket til programmet, og sendes til den spesifiserte køen Hvis datastrømmen kommer fra en mainframe-maskin, kan du kjøre et skriveremuleringsprogram på systemet. Et slikt program emulerer en mainframe-skriver. Det mottar utskrifts-datastrømmen fra mainframe-maskinen, konverterer den fra EBCDIC til ASCII og sender den til den riktige, Windows-baserte skriverkøen. Kontakt systemadministratoren hvis du vil vite mer om emuleringsprogrammer for mainframe-skrivere. 7

11 Tillegg: Direktiver for e-skjema Datastrømkommandoer Nedenfor finner du en oversikt over direktiver, eller kommandoer i datastrømmen, som støttes av fletteprosessen for e-skjema. Disse kommandoene kan brukes til å overstyre eventuelle aktiveringsbetingelser (activation conditions) eller egenskaper i formsetet. Hvis et direktiv forekommer mer enn én gang på en side, brukes bare den siste forekomsten. #!FORM_SET=NAVN!# Angir hvilket formset som skal brukes for denne datastrømmen. Bare ett formset brukes til å behandle hele datastrømmen. Derfor må dette direktive være på den første datasiden, ellers blir det ignorert. #!FIELD_MAP=NAVN!# Angir navnet på field map-filen som skal brukes for denne datasiden. #!FORM_NAMES=(NAVN1, PPF-fil1),(NAVN2,PPF-fil2)...!#: En kommaadskilt liste med skjemanavn/ppf-filnavn (Page Print Profiles) som skal opprettes fra denne datasiden. Hvert element på listen er omsluttet av parenteser (). Elementene er adskilt med komma. Hvert element består av skjemanavnet (1, 2, 3, osv.), etterfult av et komma, og deretter navnet på PPF-filen. PPF-filnavnet kan utelates. I så fall skal skjemanavnene likevel være omsluttet av parenteser, men kommaet mellom skjemanavnet og PPF-filnavnet er valgfritt. Begge eksemplene nedenfor er gyldige. #!FORM_NAMES=(1),(2),(3)!# #!FORM_NAMES=(1,),(2,),(3,)!# #!DEFAULT_FIELD_MAP=NAVN!# Angir navnet på field map-filen som skal brukes for denne datasiden og etterfølgende datasider, inntil et annet DEFAULT_FIELD_MAP-direktiv blir funnet. #!DEFAULT_FORM_NAMES=(NAVN1, PPF-fil1),(NAVN2,PPF-fil2)...!# En kommaadskilt liste med skjemanavn/ppf-filnavn (Page Print Profiles) som skal opprettes for alle datasidene, inntil et annet DEFAULT_FORM_NAMES-direktiv blir mottatt. Se FORM_NAMES-direktivet for eksempler på gyldige syntakser. 8

12 #!FIRST_PAGE!# Indikerer at denne siden er den første i en jobb. Hvis en jobb allerede er i gang, returneres den til mottakeren. Denne siden er den første som behandles ved neste 'GetNextJobFromStream'-kall fra mottakeren. #!LAST_PAGE!# Indikerer at denne siden er den siste i en jobb. Når denne siden er ferdigbehandlet, returneres jobben til mottakeren. #!SCRIPT_NAME=NAVN!# Angir navnet på skriptet som behandler denne jobben. En jobb kan inneholde flere sider, men bare ett skript kan behandle den. Bare den siste forekomsten av dette direktivet i jobbens sider vil bli brukt. #!DEFAULT_SCRIPT_NAME=NAVN!# Angir navnet på skriptet som behandler denne jobben og alle etterfølgende jobber, inntil et nytt DEFAULT_SCRIPT_NAME-direktiv blir funnet. 9

13 Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550, USA

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center Utgitt første gang: December 12, 2013 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883

Detaljer

Brukerveiledning for klienten

Brukerveiledning for klienten www.novell.com/documentation Brukerveiledning for klienten Messenger 3.0 Januar 2015 Juridiske merknader Novell, Inc. gir ingen fremstillinger eller garantier som vedrører innholdet i eller bruken av denne

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Opplæring i Business Intelligence

IBM DB2 Universal Database. Opplæring i Business Intelligence IBM DB2 Universal Database Opplæring i Business Intelligence Versjon 7 IBM DB2 Universal Database Opplæring i Business Intelligence Versjon 7 Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet

Detaljer

Documents To Go for BlackBerry Smartphones Brukerhåndbok

Documents To Go for BlackBerry Smartphones Brukerhåndbok Documents To Go for BlackBerry Smartphones Brukerhåndbok Versjon: 3.0.0.2 SWD-1967251-0213110452-031 Innhold Om Documents To Go... 3 Komme i gang... 4 Opprette en ny fil... 4 Åpne en fil... 4 Markere en

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen. Copyright 2005. Den opphavsrettslige beskyttelsen omfatter alle former og typer opphavsrettslig

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Better Lender interactive showcase

Better Lender interactive showcase Better Lender interactive showcase ii Better Lender interactive showcase Contents Chapter 1. Innledning......... 1 Velkommen til Better Lender......... 1 Et kjapt blikk på virksomheten........ 2 Chapter

Detaljer