Møteinnkalling. Halden kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2011/8 PS 2011/9 PS 2011/10 PS 2011/11 RS 2011/8 RS 2011/9 RS 2011/10 RS 2011/11 RS 2011/12 PS 2011/12 PS 2011/13 PS 2011/14 PS 2011/15 PS 2011/16 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Referat fra SU-møte Referat fra møtet i Samarbeidsutvalget ved Iddevang skole Referat fra SU/SMU på Låby skole, 3. februar 2011 Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr Side nr. 2008/ / Utdanningsdirektoratets veilederkorps 2010/ Til alle landets ordførere - Invitasjon til samarbeid mot mobbing (Manifest mobbing ) Utdeling av stipend fra "Legat til beste for studier og opplæring i Halden" Fordeling av budsjetterte investeringsmidler i 2011 til oppgradering og investeringer i skoler og barnehager Høring - sammenslåing av Iddevang og Øberg skolers opptaksområde Skolefritidsordningene - endring av finansieringsmodell Rapport om sykefraværet i desember, og samlet oversikt over sykefraværet i 2010 i kommunalavdeling undervisning og oppvekst 2009/890 A / / /2580 A / / Fridtjof Dahlen utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00 18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fridtjof Dahlen Leder SV Odd Riise Medlem AP Mona Bråthen Medlem AP Ellen Simensen Medlem AP Øystein Lillås Medlem KRF Tone Skråning Medlem V Tove Kristin Fager Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Giske NESTL AP Roar Lund MEDL H Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer John Østensvig Elisabeth Giske AP Tom Ronny Harboe Roar Lund SP Fra Fagforbundet møtte: Fra Utd.forbundet møtte: Bente Helle Quanfouh Asle Milde Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Marie Axelsen Rådmannens representant/kommunalsjef undervisning og oppvekst Lill Stende Rådgiver Side 3

4 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Fridtjof Dahlen Utvalgsleder Rolf Odberg Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste PS 2011/1 PS 2011/2 PS 2011/3 PS 2011/4 RS 2011/1 RS 2011/2 RS 2011/3 RS 2011/4 RS 2011/5 RS 2011/6 RS 2011/7 PS 2011/5 PS 2011/6 PS 2011/7 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Referat fra møte i samarbeidsutvalget / skolemiljøutvalget Referat fra SU/SMU på Låby skole 17. november 2010 Referat fra møte i samarbeidsutvalget / skolemiljøutvalget ved Øberg skole Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2008/ / /4020 Referat fra møte i SU/SMU /336 Referat fra SU-møte /4156 Referat fra SU-møte /101 Referat fra Samarbeidsutvalgsmøte 14.12, /6455 Ny skole på Idd 2008/2580 Søknad om støtte til Kjartan Eides foredrag "Foreldre mot mobbing" Rapport om sykefraværet i oktober og november kommunalavdeling undervisning og oppvekst 2008/ /1626 Side nr. Fridtjof Dahlen utvalgsleder Side 5

6 PS 2011/1 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen godkjent. PS 2011/2 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Sakslisten ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten godkjent. PS 2011/3 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokoll fra forrige møte godkjent. PS 2011/4 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Referatsak 2011/06 Referat fra SU-møte fra Prestebakke skole inneholdt et tomt dokument, og blir derfor satt opp i neste utvalgsmøte. Referatsaker ble enstemmig tatt til orientering. Side 6

7 Vedtak: Referatsaker tatt til orientering. RS 2011/1 Referat fra møte i samarbeidsutvalget / skolemiljøutvalget RS 2011/2 Referat fra SU/SMU på Låby skole 17. november 2010 RS 2011/3 Referat fra møte i samarbeidsutvalget / skolemiljøutvalget ved Øberg skole RS 2011/4 Referat fra møte i SU/SMU RS 2011/5 Referat fra SU-møte RS 2011/6 Referat fra SU-møte RS 2011/7 Referat fra Samarbeidsutvalgsmøte 14.12,2010. PS 2011/5 Ny skole på Idd Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Tone Skråning, V, fremmet utsettelsesforslag. Skrånings utsettelsesforslag fikk 3 stemmer (V, Frp og Sp) og falt. Tone Skråning, V, fremmet følgende forslag til vedtak: Rådmannen bes om å vurdere innkommet forslag til alternativ plassering (Oreid) i nærområdet til Øberg skole, herunder kostnadskalkyle ved alternativ plassering. Samtidig ønsker utvalget at rådmannen utreder tomtens mulighet (Jmf. avsnitts 1, 4) før man gjør et endelig vedtak om lokalisering. Saken utsettes dermed til neste møte. Skrånings forslag til vedtak fikk 3 stemmer (V, Frp og Sp) og falt. Utvalgsleder Fridtjof Dahlen, SV, fremmet tilleggsforslag til rådmannens innstilling: Rådmannens innstilling vedtas. Det nedsettes en styringsgruppe bestående av HUO sine medlemmer i forbindelse med prosjektering og bygging av ny skole på Idd. Ny skole på Idd tas i bruk ved skolestart høsten Utvalgleders tilleggsforslag til rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 stemmer, (Ap, SV, Krf, og H). Vedtak: Rådmannen gis i oppdrag å iverksette prosjektering av ny skole på Idd, lokalisert til Øberg skoles tomt. Side 7

8 Det nedsettes en styringsgruppe bestående av HUO sine medlemmer i forbindelse med prosjektering og bygging av ny skole på Idd. Ny skole på Idd tas i bruk ved skolestart høsten PS 2011/6 Søknad om støtte til Kjartan Eides foredrag "Foreldre mot mobbing" Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Det gis en støtte til Kjartan Eides foredrag i Brygga kultursal med kr Støtten belastes Halden kommune, ansvar Felles grunnskoletjenester. PS 2011/7 Rapport om sykefraværet i oktober og november kommunalavdeling undervisning og oppvekst Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Sykefraværet i kommunalavdeling undervisning og oppvekst for oktober og november 2010 tas til orientering. Side 8

9 PS 2011/8 Godkjenning av innkalling PS 2011/9 Godkjenning av saksliste PS 2011/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 9

10 PS 2011/11 Referatsaker RS 2011/8 Referat fra SU-møte Side 10

11 Halden kommune Iddevang skole Medlemmene i Samarbeidsutvalget Iddevang skole 1765 HALDEN Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Referent: Dato: 2008/ Ann Kariin Kildal, Møtereferat Referat fra møte i: Samarbeidsutvalget ved Iddevang skole Dato: Tid: Kl Sted: Personalrommet, Iddevang skole. Til stede: Fra foreldrene: Marthe Forsth-Svensson og Runar Eidissen. Fra elevrådet: Aleksander Hembre og Herman Fagerlie (vara for Celine Svang). Fra undervisningspersonalet: Bjørg S. Jakobsen og Hanne Moe Sarshar. Fra andre ansatte: Tove S. Bjerkeli. Fra Halden kommune: Ellen Simensen og Ann Kariin Kildal. Referat fra møtet i Samarbeidsutvalget ved Iddevang skole Sak 1) Gjennomgang av 11-1 i Opplæringsloven, der Samarbeidsutvalg og Skolemiljøutvalg står omhandlet. Vedtak: 11-1 som omhandler Samarbeidsutvalg og Skolemiljøutvalg tas til orientering. Dagens møte var i Samarbeidsutvalget. Ved møter i Skolemiljøutvalget, der foreldre og elever skal være i flertall, vil det bli innkalt 2 ekstra representanter fra foreldrene. Disse er Per Willy Signebøen og Helene Aspli. Sak 2) Konstituering. Valg av leder og nestleder. Det skulle velges leder og nestleder. Rektor er fast sekretær for Samarbeidsutvalget. Vedtak: Runar Eidissen ble valgt til leder og Bjørg S. Jakobsen ble valgt til nestleder. Sak 3) Godkjenning av innkalling til møtet. Innkalling med saksdokumenter var sendt ut i god tid før møtet. Side 11

12 Vedtak: Innkallingen ble godkjent, med en endring. Det ble satt opp en ekstrasak på sakslista, sak 9: Høring ang. SFO. Sakspapirene til denne saken mottok skolen fredag 12.11, og de ble sendt medlemmene i Samarbeidsutvalget samme dag. Sak 4) Utviklingsplan for Iddevang skole skoleåret Utviklingsplanen ble gjennomgått punkt for punkt med mulighet til å komme med spørsmål og kommentarer. Vedtak: Det framkom ingen spesielle kommentarer eller spørsmål til Utviklingsplanen. Sak 5) Skolens aktivitetsplan for høsthalvåret Vedtak: Det framkom ingen kommentarer til aktivitetsplanen. Aktivitetsplanene for høst- og vårhalvåret legges ut på Iddevang fra A-Å på skolens hjemmeside. Sak 6) Rektor orienterer om status for investeringsmidler, økonomi og budsjett. Arbeidet med å pusse opp elevtoalettene skal etter planen settes i gang mandag 13. Desember, og arbeidene vil ta ca. 8 uker. Prisantydningen er ,-, noe som betyr at størstedelen av investeringsmidlene på ,- vil bli brukt til nye elevtoaletter. Vedtak: Informasjonen tas til orientering. Iddevang skole ser ut til å gå med et underskudd i 2010, da vi har hatt et merforbruk på enkelte arter, spesielt artene lønn og strøm, som har vært for lavt budsjettert gjennom hele året. Vi forholder oss for tiden til innkjøpsstopp, noe som medfører at vi kun bruker penger på det som er helt nødvendig for forsvarlig drift. Vedtak: Informasjonen tas til orientering. Rådmannens forslag til reduksjonstiltak for sektor Undervisning og oppvekst i budsjettforslaget for 2011 ble gjennomgått, og enkelte av dem ble kommentert. Vedtak: Samarbeidsutvalget ved Iddevang skole ønsker å trekke fram spesielt 3 reduksjonstiltak som vi ser vil ramme elevene i Haldenskolen hardt dersom De blir gjennomført. Dersom reduksjonstiltak nr. 5 iverksettes vil dette ramme spesielt de yngste elevene kraftig, vi mener det vil være svært uheldig om timene til tidlig innsats fjernes. En konsekvens av dette kan på sikt bli økt behov for spesialundervisning. Dersom tiltak 15 iverksettes vil dette bety at arbeidet med å nå målene i Skolepolitisk plattform vil bli utsatt eller forsinket, og den positive utviklingen vi har opplevd i 2010 med ansettelse av leseveileder og felles fokus på et felles og helhetlig program for leseutvikling vil bli hemmet. Dersom tiltak 16 iverksettes vil dette ramme alle elvene i Haldenskolen hardt. En reduksjon med kr. 500 pr elev tilsvarer et kutt på 20 % av elevsatsen. Side 12 Side 2 av 2

13 Dette vil føre til et mer begrenset handlingsrom når det gjelder blant annet fritt skolemateriell og ekskursjoner enn det vi har i dag. Sak 7) Kort informasjon fra Elevrådet. Elevrådet har hittil dette skoleåret arrangert 3 kantiner, der 5., 6. og 7. klasse har hatt ansvar for hver sin kantine. Elevrådet tenner lysene på julegrana under Julegrantenningen elevrådsrepresentanter tenner adventslysene i kirken tirsdag Dette skoleåret ønsker Elevrådet å arrangere Iddevangtalentet igjen. Før jul vil det bli tatt opp påmeldinger. Før vinterferien blir det et Iddevangtalent-show, og superfinalen vil gå av stabelen under basaren i april. Vedtak: Informasjonen fra Elevrådet ble tatt til orientering. Sak 8) Informasjon fra FAU. FAU har avholdt 3 FAU-møter. På 2 av møtene var det en økt med planlegging av Åpen dag og Julegrantenning sammen med klassekontaktene. Rektor har også i år deltatt på deler av FAU-møtene. FAU har arrangert diskotek for elevene i klasse på Iddevang og Prestebakke. Saker FAU har/har hatt fokus på dette skoleåret er: - Skolebussene. Aspedammenbussen er noen ganger så full at sjåføren må kjøre Ystehedeelevene til Ystehede før han kommer tilbake til skolen for å hente elevene som skal til Aspedammen. Dette skjer spesielt på tirsdager og torsdager. - Retningslinjer for SFO. - Elevtoalettene. - Mobbing / Elevenes psykososiale og fysiske skolemiljø, jfr. Opplæringslova 9a. - Leksehjelp. - Ny skole på Idd. Vedtak: Informasjonen fra FAU ble tatt til orientering. Sak 9) Høring ang. SFO. Vedtak: Samarbeidsutvalget ved Iddevang skole slutter seg til innstillingen fra SFO-utvalget, og vi mener at de endringer som er foreslått vil medføre at SFO-tilbudet blir bedre og mer helhetlig for hele Halden kommune. Pedagogisk leder for SFO har også fått anledning til å uttale seg, og hun slutter seg til vedtaket fra Samarbeidsutvalget. Ann Kariin Kildal Sekretær Side 13 Side 3 av 3

14 Kopi til: Marie E. Axelsen Rolf E. Odberg Side 4 av 4 Side 14

15 Låby skole Ref. : \ DOC Dato: 23. februar 2011 Til utvalgsmedlemmene Referat fra møte i SU/SMU på Låby skole onsdag 2. februar 2011 Til stede: Lirie Metolli, Faton Turkaj og Christoffer Mellegård Andersen, elever Jens Ludvig Larsen og Pia Bergstrøm, foreldre Sjur Mørk og Lisbeth Torp, lærere Lisbeth Glans, andre ansatte Jorunn Nordbakke, SFO-leder Trygve Beyer-Olsen, rektor Forfall:Brit Ortiz, forelder Ikke møtt: Tone Skråning, politisk valgt Innkalling og forrige referat - godkjent Skoleruta skolen foreslår å flytte en planleggingsdag fra 3. januar -12 til 17. august 11. Dette fører ikke til endringer for elevene - SU godkjenner forslaget. Ny skolerute med endringer vedtas. Skoleruta med endringer legges ut på skolens hjemmeside. - Oversikt over skolerutene for de tre kommende skoleår har kommet fra fylkeskommunen. For årene som kommer vil første skoledag etter sommerferien være på mandager, og siste skoledag på fredager. Høstferiene vil være i uke 40, og vinterferiene vil være i uke 8. SFO samordning i ferier - et av tiltakene i budsjettvedtaket for 2011 er å samordne SFO i feriene - av praktiske grunner har Låby valgt å samarbeide med Berg skole - det vil bli en samordning av påske og juleferie, samt siste uke før sommerferien - oppstart påske da vil elevene få SFO-tilbud på en av skolene - det vil være ansatte fra begge skoler til stede - SFO-leder sender ut mer info om dette - Endringer i SFO-vedtektene skal politisk behandles i mars Besøksadresse : Postadresse : Telefon : Mail: Likollveien 29, Postboks 36, HALDEN 1751 HALDEN SFO Side 15

16 Låby skole Ref. : \ DOC Dato: 23. februar 2011 SFO, aktivitetstilbud - SFO har nå satt i gang med aktivitetsgrupper på begge avdelinger - Elevene får nå tilbud om følgende aktiviteter: fysisk aktivitet i gymsalen, (større gruppe,) baking og matlaging, IKT, spill. Gruppene går på omgang og det er ca 5 elever pr gruppe. - Det vil også arrangeres turer til ishallen i 4 uker for alle elevene på SFO, (går på omgang) Dette koster noe til skyss, og FAU har tilbudt seg å dekke ev. underskudd - SFO-leder vil informere om tilbudene i månedsbrevet Oppfølgingssaker Sykefraværet: - sykefraværsprosenten har dessverre økt igjen, og i desember -10 var den på 13,3 %. Rektor rapporterer til kommunalsjefen og følger opp sykmeldte i h. t. kommunens rutiner. I tillegg er nærværsarbeid et fast punkt i medbestemmelsesmøtene på skolen. Renhold: - kvaliteten på renholdet på Låby skole oppfattes fremdeles som svært varierende. Det er bedre enn da det var på sitt verste, men det burde ha vært bedre. Elite har nå ansatt en ny koordinator for skolen. Vedkommende har gitt uttrykk for at hun ønsker å bli løpende informert for å sørge for best mulig renhold. Dette følger skolen opp. Vi venter spent på utviklingen og håper på det bedre. IKT i undervisningen: - skolen bruker datamaskiner som et redskap i undervisningen, men vi gir også opplæring i bruk av IKT - skolen har skiftet ut flere stasjonære og bærbare PCer - vi får dessuten et bedre trådløst nettverk, (dett forrige klarte bare tre fire maskiner om gangen) - datarommet er nå oppe og går, og det blir flittig brukt. De laveste trinnene er prioritert når det gjelder fordeling. - Der hvor vi har Smartboards, (3 stk.) blir disse brukt i undervisningen - De bærbare maskinene er fordelt i klassesett og må hentes der de er lagret. Dette er en tungvint løsning når det gjelder tilkobling til det trådløse nettverket og med tanke på strømforsyning og opplading. Dette fører til at maskinene ikke blir brukt så mye som ønskelig. Skolen må se på hvordan disse maskinene kan utnyttes bedre. Datatraller hadde vært formålstjenelig, men de er dyre og innkjøp kan sannsynligvis ikke prioriteres. - Skolen vil se på mulighetene til at noen lekser kan gjøres på datamaskin, etter ønske fra foresatte Besøksadresse : Postadresse : Telefon : Mail: Likollveien 29, Postboks 36, HALDEN 1751 HALDEN SFO Side 16

17 Låby skole Ref. : \ DOC Dato: 23. februar 2011 Informasjon fra skolen v/rektor Budsjett kommunestyrets budsjettvedtak for 2011 fører til en rekke innsparingstiltak for Låby skole. Innsparingstiltakene sees i forhold til hva som er lagt inn i konsekvensjustert budsjett, (dvs. det som ville ha ligget i budsjettet dersom det hadde blitt videreført uten endringer fra 2010.) - redusert bemanning. Dette gjelder spesielt assistenter/miljøpersonale og tilsvarer en til to stillinger alt etter som når bemanningsreduksjonen gjennomføres. I tillegg skal kommunalavdelingen gjennomføre et sparetiltak som ennå ikke er fordelt på enhetene på 7 millioner kr. Hva konsekvensene av dette blir, er ennå ikke kjent. - Driftsbudsjettet reduseres. Dette betyr at budsjettpostene til læremidler, inventar osv er redusert med 194-tusen kroner. Når reduksjonen trekkes fra i budsjettet, har skolen ca 220-tusen kroner igjen til denne typen innkjøp. Til orientering hadde skolen i 2010 et budsjett bare til læremidler på 236-tusen kroner. - Leirskoleavtalen sies opp. Dette betyr for Låby skoles del at fra 2014 har vi ikke lenger noen avtale med Gudbrandsdal leirskole. Det er tre års oppsigelse. - Vikarbudsjettet er redusert med over 200-tusen kroner. - Det skal også spares i forhold til strøm og renhold - SU mener at en slik nedskjæring i skolens ressurser ikke samsvarer med politikernes ambisiøse mål for skolen, jf. skolepolitisk plattform. SU mener at nedskjæringene vil føre til at elevene i haldenskolene vil få et dårligere tilbud både faglig og sosialt, noe som igjen vil føre til svakere resultater. På kort sikt er det kanskje mulig å klare nedskjæringene, men på lang sikt vil dette ha en svært uheldig virkning både for elever og ansatte. En reduksjon i vikarmidler vil få en ytterligere negativ innvirkning. Ansatte er allerede slitne, og dette kan spores i sykefraværsstatistikken. Resultater fra nasjonale prøver - elevene på 5. trinn har følgende resultater fra : Besøksadresse : Postadresse : Telefon : Mail: Likollveien 29, Postboks 36, HALDEN 1751 HALDEN SFO Side 17

18 Låby skole Ref. : \ DOC Dato: 23. februar 2011 I 2010 var resultatene slik sammenliknet med kommunen, fylket og landet for øvrig: - Som vi ser er resultatene i 2010 i norsk lesing bedre enn landssnittet. Dett er gledelig med tanke på at skolen har satt i gang et systematisk opplegg rundt leseopplæringen. Elevene er på snitt i engelsk lesing og noe under i regning, selv om resultatene er over kommunes snitt. Skolen og Halden kommune vil fra og med 2012 ha regning som satsingsområde. Men allerede nå drøfter skolen hvilke tiltak som bør settes inn for å bedre resultatene i regning. Et av tiltakene kan være å skifte læreverk. Veilederkorps - Låby skole er sammen med fire andre skoler og kommunalavdelingen plukket ut til å få veiledning av et nasjonalt veilederkorps - Dette er meget gledelig da dette kan hjelpe kommunen og skolene i å sette inn de riktige tiltakene for å bedre læringsresultatene til elevene - Skolen skal før 1. mars gjennomføre en ståsteds- og en organisasjonsanalyse som vil danne grunnlag for tiltak i skoleåret Rektor vil få veiledning til å tolke analysene og til å utforme tiltak - Veiledningen har begynt og vil fortsette gjennom hele skoleåret SU vil få mer informasjon om dette på neste møte Informasjon fra elevrådet - elevrådet har nå laget plakater med slagord mot mobbing, og Låbyplakaten er delt ut til alle klasser - elevrådet vil arrangere en samling for hele skolen i mars hvor innholdet i manifest mot mobbing gjentas, og arbeidet mot mobbing vil videreføres - dessuten har elevrådet laget en liste med beskrivelse behov for uteleker o.l. (Den ligger ved referatet.) Besøksadresse : Postadresse : Telefon : Mail: Likollveien 29, Postboks 36, HALDEN 1751 HALDEN SFO Side 18

19 Låby skole Ref. : \ DOC Dato: 23. februar 2011 Informasjon fra FAU - FAU arrangerer diskotek for alle elever i februar. Det hadde vært ønskelig med tilbakemelding fra elevrådet om hvordan dette gikk. - Utvalget samler inn ski og skøyter til utlån på skolen. - FAU har sprøytet skøytebane på skolen og holder denne ved like og brøyter banen når det trengs. Og FAU deltar sammen med skolen dersom det blir arrangert vintersportsdag, tilsvarende den i fjor, (men vi må vente på snøen.) - FAU sammen med foreldrekontaktene deltar på Kjartan og Kjetil show den 9. februar - FAU har også ambisjoner om å bedre kontakten og kommunikasjonen med foreldre- /trinnkontaktene Foreldreundersøkelse våren SU ønsker foreldreundersøkelse også våren Rektor sørger for dette og legger opp til at undersøkelsen gjennomføres i forbindelse med utviklingssamtalene - Frist er 29. april Skole- og miljøutvalgssaker (SMU) - med den sammensettingen SU på Låby skole har, med flertall av elever og foreldre, kan det også fungere som SMU - rektor informerte om to pågående saker på skolen, en mobbesak hvor PPT er inne og veileder og en sak hvor lærerne på trinnet får veiledning også av PPT, men her mer på generell klasseledelse. PPT veileder bla. annet gjennom en metode som kalles Marte Meo og som bl.a. innebærer at lærerne filmes i klassesituasjoner og opptaket legges til grunn for veiledningen. Foreldre er informert om dette. - Rektor informerte også om hvilke fora skolen har for å følge opp Opplæringslovens 9a som omhandler elevenes psykososiale arbeidsforhold: - Skolen har et internt forum kalt psykososialt team. Her sitter foruten rektor, spes. ped. koordinator, miljøkontakt, helsesøster, SFO-leder og koordinator i grunnleggende norsk. - Skolen har også knyttet til seg et team kalt TET, et tverrfaglig team bestående av pprådgivere og barnevernsansatte, samt helsesøster og skolens egne som miljøkontakt og spes. ped. koordinator. Neste møte er i mai/juni når planene for neste år begynner å bli klare. Trygve Beyer-Olsen Referent Vedlegg 2 stk fra elevrådet Besøksadresse : Postadresse : Telefon : Mail: Likollveien 29, Postboks 36, HALDEN 1751 HALDEN SFO Side 19

20 Låby skole Ref. : \ DOC Dato: 23. februar 2011 Besøksadresse : Postadresse : Telefon : Mail: Likollveien 29, Postboks 36, HALDEN 1751 HALDEN SFO Side 20

21 Låby skole Ref. : \ DOC Dato: 23. februar 2011 Besøksadresse : Postadresse : Telefon : Mail: Likollveien 29, Postboks 36, HALDEN 1751 HALDEN SFO Side 21

22 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Lill Stende Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Utdanningsdirektoratets veilederkorps/halden kommunes deltakelse Utdanningsdirektoratet har på oppdrag fra Utdanningsdepartementet etablert veilederkorps. Oppdraget har bakgrunn i St. meld. Nr. 31 ( ) Kvalitet i skolen. Veilederkorpsene skal støtte skoleeiere og skoler i utviklings-, endrings- og forbedringsarbeidet i skolen. Hensikten er at flere elever skal lære mer, mestre mer og i større grad fullføre videregående opplæring. Veiledningsarbeidet skal først og fremst rette seg mot å veilede ledelsen i kommunen og på skolen, og styrke skolen som organisasjon. Veilederkorpset har ingen formell myndighet og det er frivillig for en kommune om den vil ta imot støtte fra veilederkorpset. Veilederne i veilederkorpset er rekruttert fra skoleeier- og skoleledersiden i kommunene og sammensatt av medarbeidere med lang erfaring fra arbeid med endringsledelse, resultatoppfølging og utviklingsprosesser. Invitasjon om deltakelse i dette utviklingsarbeidet ble i 2010 sendt skoleeiere og skoler i Nordland, Nord-Trøndelag, Hordaland, Rogaland, Østfold, Hedmark og Akershus. Skoleeiere som ønsket å søke om veiledning, måtte fylle ut et skjema med informasjon om blant annet skolestruktur, nåsituasjon, tiltak som var iverksatt og bakgrunn for ønske om veiledning. Halden kommune er inne i et større prosjekt for å utvikle kvaliteten i samtlige barnehager og skoler i kommunen. En prosjektgruppe sammensatt av barnehagestyrer, rektorer og rådgiver fra PPT ble etablert høsten Under ledelse av rådgiver i kommunalsjefens stab har denne gruppa arbeidet fram et nytt tre-delt plandokument som skal gi føringer for arbeidet med barnehage-og skoleutvikling, vurdering og kompetanseutvikling. Arbeidet er forankret i Skolepolitisk plattform. Hovedmålsettingen i planverket er å bedre læringsresultatene gjennom fokus på noen utvalgte felles satsingsområder og arbeidsmetoder. Verktøyene er vedtatt benyttet i samtlige Halden-barnehager og - skoler etter en omfattende forankringsprosess, og virksomhetene er godt i gang med implementeringen. Utfordringen for skoleeier og skolelederne framover vil være å holde trykket oppe i forhold til det arbeidet som pågår ute i virksomhetene. Ansatte i barnehager og skoler skal erfare at det påbegynte utviklingsarbeidet er noe som skal fortsette over tid, og at skoleeier vil etterspørre resultater av arbeidet. Det handler om at skoleeier skal være tett på det som foregår i barnehageavdelinger og klasserom og bidra med støtte og veiledning overfor de felles utfordringene som ligger der. Side 22

23 Da tilbudet kom om å søke veiledning fra veilederkorps, så både skoleeier og skoleledere på dette som en god mulighet for å få et eksternt blikk inn i utviklingsarbeidet. For å få spredningseffekt av veiledningen, ble det valgt ut en skole fra hvert av skolenettverkene. De fire skolene er: Låby, Øberg, Tistedal og Strupe. Halden kommune ble tatt ut til deltakelse i Østfold sammen med Askim, Hobøl og Rygge, og arbeidet startet med en felles samling for 28 deltakende kommuner og hele veilederkorpset og påfølgende samling for Østfoldkommunene med sine veilederteam Våren 2011 skal benyttes til å gjennomføre ståsteds- og organisasjonsanalyser som skal bidra til å utforme de endelige veiledningsgrunnlagene. Skoleeier skal gjennomføre en nyutviklet skoleeieranalyse med samme formål. Skoleåret 2011/12 skal selve veiledningen foregå gjennom møter mellom skoleeier, skoler og veilederkorps, sammen og enkeltvis etter en fastlagt plan. En viktig faktor for at Halden kommune skal få nytte av samarbeidet med veilederkorpset, er at fokus holdes på kommunens vedtatte satsingsområder. Den enkelte skole skal søke veiledning ut fra egne behovsanalyser men innenfor det handlingsrommet som våre felles styringsdokumenter gir. En annen suksessfaktor vil være evnen til å spre de gode innspillene fra veiledningen ut til alle skolene, slik at hele Haldenskolen kan nyttiggjøre seg dem. Dette mener vi sikres gjennom det etablerte nettverksarbeidet skolene i mellom og gjennom god oppfølging fra skoleeier og prosjektledelse. Side 2 av 2 Side 23

24 og Manifest mot mobbing Et forpliktende samarbeid for et godt inkluderende oppvekst- og læringsmiljø Invitasjon til samarbeid mot mobbing Regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Norsk Skolelederforbund, Skolenes landsforbund, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Foreldreutvalget for barnehager har undertegnet et nasjonalt manifest mot mobbing ( ). Vi forplikter oss til å arbeide for at alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Nå inviterer vi deres kommune til å bli med på manifestsamarbeidet! Gjennom Manifest mot mobbing ( ) bidrar vi til at mobbing settes på den nasjonale agendaen. Vi vet imidlertid at det viktigste arbeidet mot mobbing er det som skjer lokalt. Vi bistår det lokale arbeidet blant annet gjennom å sette årlig fokus på områder som er sentrale i arbeidet mot mobbing. Digital mobbing er det første området vi vil sette fokus på. Arbeidet mot mobbing krever lokal handling og må forankres på lokalt politisk nivå. Ved å registrere dere på vår nettside vil deres kommune bli en del av manifestsamarbeidet og dere vil forplikte dere til aktivt å arbeide for gode oppvekst- og læringsmiljøer med nulltoleranse for mobbing. Vi oppfordrer dere til å gjøre manifestet til et bredt samarbeidsprosjekt mellom relevante aktører i kommunen, og til å sette inn tiltak ut fra lokale behov. På vil dere vil finne ytterligere informasjon og der kan dere enkelt registrere dere som manifestpart. Lykke til med arbeidet mot mobbing! Med vennlig hilsen Partene i Manifest mot mobbing Jens Stoltenberg Statsminister KS Utdanningsforbundet Foreldreutvalget for grunnopplæringen Fagforbundet Halvard Skard Mimi Bjerkestrand Loveleen Rihel Brenna Jan Davidsen Skolenes Landsforbund Norsk skolelederforbund Foreldreutvalget for barnehager Stein Grøtting Solveig Hvidsten Dahl Lena Jensen Side 24

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 17:00 18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 17:00 18:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2010 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannsskapsalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2010 Tidspunkt: 17:00 18:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 17:00-18:20 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 17:00-17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00-19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 17:00-18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 19:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:05-19:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 17:30 19:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.04.2013 Tidspunkt: 17:00 18:55 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.08.2015 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.02.2013 Tidspunkt: 17:00-18:20 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kirsti Brække Myrli MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kirsti Brække Myrli MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 18.05.2016 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: 17:30 20:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 24.08.2016 Tidspunkt: 17:15-18:40 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.11.2016 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Villemo Marie Svendsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Villemo Marie Svendsen Medlem AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 25.01.2017 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:00:16:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 16:00-16:50 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll etter møtet 15.1.2014. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll etter møtet 15.1.2014. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/200-4632/2014 Saksbehandler: Bror Skrede Dato: 4.2.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll etter møtet 15.1.2014 Tjenesteutvalget godkjenner protokoll etter

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapsalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapsalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapsalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer. Kjersti Hafsås Svensli MEDL AP Per Magne Brakstad MEDL KRF Rune Skjørsæther MEDL H

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer. Kjersti Hafsås Svensli MEDL AP Per Magne Brakstad MEDL KRF Rune Skjørsæther MEDL H Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for oppvekst og kultur Nesset prestegard Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 14:00 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Solstad Alme Leder

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 19:30 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00-17:10 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 17:00 17:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Fayegården Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Per Magne Brakstad MEDL KRF Rune Skjørsæther MEDL H Anita Sagli

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Per Magne Brakstad MEDL KRF Rune Skjørsæther MEDL H Anita Sagli Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapets møterom, Nesset kommunehus Dato: 10.02.2016 Tidspunkt: 14:00-17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Per Magnus Finnanger Sandsmark

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Per Magnus Finnanger Sandsmark Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Formannskapets møterom, Kommunehuset

Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Formannskapets møterom, Kommunehuset Nesset kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 09:00 14:00 Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapets møterom, Kommunehuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og kultur i Rissa Møtested: Blåheia, Rissa rådhus Dato: Tid: 08:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og kultur i Rissa Møtested: Blåheia, Rissa rådhus Dato: Tid: 08:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og kultur i Rissa Møtested: Blåheia, Rissa rådhus Dato: 07.04.2015 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Vidar Johansen Medlem

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møtebok. Andre: Helge Eriksen Ordfører Fra kl. 12:05 til kl. 13:00

Møtebok. Andre: Helge Eriksen Ordfører Fra kl. 12:05 til kl. 13:00 HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Utvalg for oppvekst Møtedato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 14:00 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 19 Til saksnr. 24 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.01.2012 Tidspunkt: 16:00-17:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Kantina, Risum ungdomsskole

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Kantina, Risum ungdomsskole Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 18:30 19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Kantina, Risum ungdomsskole Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.10.2013 Tidspunkt: 16:00 16:25 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Ås kommune. Barnehage- og skolerute 2017/18. Rådmannens innstilling: Barnehage- og skolerute for 2017/18 godkjennes. Ås,

Ås kommune. Barnehage- og skolerute 2017/18. Rådmannens innstilling: Barnehage- og skolerute for 2017/18 godkjennes. Ås, Barnehage- og skolerute 2017/18 Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/02209-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.2016 Rådmannens innstilling: Barnehage- og skolerute

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 14.01.2016 Tidspunkt: 12:30 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2, Storgata 7, Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.04.2014 Hovedutvalg for oppvekst formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 17:00-20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Tanja

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Møterom Hårberg, Hårberg skole Dato: Tid: 08:15 11:30

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Møterom Hårberg, Hårberg skole Dato: Tid: 08:15 11:30 Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Møterom Hårberg, Hårberg skole Dato: 19.01.2017 Tid: 08:15 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Henrik

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 19.05.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 19.05.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 19.05.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING MELDAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE MELDAL KOMMUNE Revidert Dato RETNINGSLINJER OG VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR MELDAL KOMMUNE GJELDENDE FOR Meldal barne- og ungdomsskole

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Grunnskole og Barnehage. Kristina Karlsen VAP. Liv Bente Bendiksen V Torbjørn Leistad VAP Eljan Johnsen Frp Sissi Kristiansen Frp

MØTEPROTOKOLL. Grunnskole og Barnehage. Kristina Karlsen VAP. Liv Bente Bendiksen V Torbjørn Leistad VAP Eljan Johnsen Frp Sissi Kristiansen Frp VARDØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Vardø rådhus Møtedato: 09.04.2014 Tid: 1200 Grunnskole og Barnehage Til stede på møtet Møtet ble ledet av: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Tone Bjørvik, H Kristina

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 18.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 17:30-18:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapsmøte, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg MEDL KRF Roy Eilertsen MEDL SV Mona Irene Bråthen NESTL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg MEDL KRF Roy Eilertsen MEDL SV Mona Irene Bråthen NESTL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 09.11.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 INNHOLD Til foresatte Klassetrinnsteam Administrasjon/adresser/telefon/e-post Skolerute FAU Skoleporten Nytt fra klassetrinnene Skoledagen Nasjonale prøver

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer