ILLUSTRASJONSPLAN FOR DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK ( MFL)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL)"

Transkript

1 ILLUSTRASJONSPLAN FOR DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK ( MFL) Innhald Planområdet... 2 Planlagt bygg... 3 Solforhold... 6 Veg... 8 Fjernverknad Nær verknad / naboar /41 og 11/ Andre naboar

2 Planområdet Planområdet vist i Google Earth. (Denne visninga er ikkje like nøyaktig som plankartet.) 2

3 Planlagt bygg Bygget er planlagt rundt Leik1 som har fått ei sentral plassering på kaia, godt skjerma mot vind frå aust og nord. Bygget følger da same utbyggingsmønster som dagens utbygging. Skilje mellom Leik1 og Bustad/Næring følgjer vestsida av dagens bygg. Leik2 vert etablert på eit høgare nivå for beste tilpassing til dagens terreng. For å unngå privatisering av kai område er det ikkje tillate med bustader i første etasje. Byggjeområde sett ovanfrå. 3D modell med næring i 2 etasjar i sør. 3D modell med næring i 2 etasjar i sør. 3

4 Organisering av Bustad/Næring 1 etasje: Alternativ A med parkering og næring 1 etasje: Alternativ B med parkering og næring. Andre løysningar er mogleg. 4

5 Prinsipp for andre etasje med bustad og fellesareal mot nord. Prinsipp for andre etasje med næring i nord og sør, og fellesareal i første etasje mot nord. Planen er fleksibel og tillatar ulike måtar å organisere parkering, næring og fellesareal i første og andre etasje. Tredje etasje og høgare får berre nyttast til bustadformål. Det er likevel lagt inn ei avgrensing på maksimalt 1000 m2 med næringsareal som skal sikra styring med utviklinga av området. Kjøretilkomst til planområdet. Løysning vil avhenge av organisering og plassering av fløy i sør og nord. Tilkomst til parkeringskjeller kan skje frå sørsida av bygget, eller frå vest. Løysning vil avhenge av organisering av funksjoner og plassering av fløyer mot vest. Det blir innkjørsel til andre etasje i sving mot søraust. Her er det mogleg med varelevering og renovasjon. Dette blir hovudtilkomst for besøkande til bustadene. Bustader i andre etasje får direkte tilkomst frå terreng. Det er foreslått heishus på austsida av bygget, med mogleg gangbru til Leik2. Dermed kan fleire bustader i 3 etasje få direkte tilkomst frå terreng ved å gå gjennom Leik2. 5

6 Solforhold Sol/ skugge studie viser situasjon ved vår/haust jamn døgn kl. 9, 12 og 15. Om morgonen er det særs gode sol forhold på Lek2, mens Lek1 får meir sol midt på dagen, og har best sol forhold om ettermiddagen. Denne løysninga sikrar leikeareal med sol heile dagen, men skal og sikra lune områder for opphald ved skiftande vind. Her er det vist bygg som går til kote 12 i nord og 18 i sør og aust. Andre bygg er illustrasjonar utan inn målt høgde. Sol 20 september kl Sol 20 september kl

7 Sol 20 september kl Sol 20 september kl

8 Veg 3D studie av veg med terrengutslag. 8

9 Fyllingsutslag for nedste del av vegen vil bli opparbeid som del av byggjeområde. Fyllingsutslag midt på bilete vert unngått ved bruk av mur eller plastring av vegkant. 9

10 Uteoppholdsareal Leikeplass 1 ligg inngjerda omgitt av fellesareal. Fellesareal skal organiseras slik at det ikkje kan køyrast på. Sør på Kai1 vert det bom eller annan løysning for å hindra unødig trafikk på kaien. Mogleg løysning av UU Leik2 med tilkomst frå f_u3 og fortau4. 10

11 Fjernverknad Illustrasjonar som visar modell av bygg i Google Earth. Sett frå sørvest Sett frå vest 11

12 Sett frå nordvest Sett frå nord 12

13 Sett frå nordaust Sett frå aust. 13

14 Nær verknad / naboar Parallellprosjektert 3D modell sett frå vest. (Utan perspektiv) Illustrasjon synar korleis ei utbygging av heile Bustad/næring hadde blitt med 100% utnytting av heile byggeområde. Det er ikkje mogleg med så høg utnytting, men nytt bygg kan plasserast innanfor dei høgdene som er representert med dette volumet. Parallellprosjektert 3D modell sett frå vest. Her er modellen inni en boks som viser maksimal høgde for alle areal innanfor byggeområde BN. Illustrasjonar er basert på digitalt kartgrunnlag, men alle eksisterande bygg er illustrasjonar som kan avvike i høgde og utforming. Plassering er i samsvar med kartgrunnlag. Hus og garasje på 11/65 og Fjellvar sit bygg er ikkje med i kartgrunnlaget. Formålet med utsikts bildar frå naboar er å vise mulig utsiktstap. Modell er plassert med tak på kote 18,5m. Det gjør at kai og terreng rundt bygget ikkje blir korrekt vist. 14

15 Utsikts bildar frå sørsida av 11/50 som viser forskjell på modell og teoretisk maksimal byggehøgde etter planen: Modell. Maksimal byggehøgde etter planen. 15

16 11/41 og 11/50 Utsikt frå terrasse mot sørvest frå terrasse på hytteeigedomen 11/41. Illustrasjonen visar kai planert på kote 3 moh. 16

17 11/50 med høgder på teikna. Golv i 2.etg. ligg om lag på kote 19 moh. 0,5 m over tillat byggjehøgde etter planframlegget. Utsyn frå terrasse sør for bustadhus på 11/50. Topp av rekkverk er vist på kote 20,08 moh. i bakgrunnen planlagd utbygging med høgd på 18 moh. 17

18 Andre naboar Illustrasjonar frå 3D modell sett frå øye høgde over terreng utanfor bygg. Bygg i illustrasjonen er plassert på kote 3 moh. og har største høgde på kote 18 moh. Utsikt mot sør sett frå sørsida av 11/23 Utsikt mot sørvest sett frå vestsida av 11/7 18

19 Utsikt mot vest sett frå vestsida av 11/4 Utsikt mot vest sett frå vestsida av 11/65 19

20 Utsikt mot vest sett frå sørsida av 11/118 Utsikt mot vest sett frå vestsida av 11/52 20

21 Utsikt mot vest sett frå vestsida av 11/55 Utsikt mot vest sett frå vestsida av 11/56 21

22 Utsikt mot vest sett frå vestsida av 11/64 Utsikt mot vest sett frå vestsida av 11/67 22

23 Utsikt mot vest sett frå vestsida av 11/117 Utsikt mot nord frå offentleg kai. 23

24 24

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011 Kommuneplan ; arealdelen 011 0 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 7. september 011 FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN FITJAR KOMMUNE SIN AREALDEL (011-0) Føresegnene er heimla i Plan og bygningslovv

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer PLANOMRÅDET 1. Beliggenhet Planområdet ligger ca 12 km vest for Oppdal sentrum, ved sørenden av Skardvatnet. Planområdet grenser i nord mot gnr. 208/bnr. 4 og gnr. 208/ bnr.15 og gnr. 241/ bnr. 1. I sør

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Haugheim: «nett so i bydn" i landleg idyll! 18 leilegheiter Hauge Osterøy

Haugheim: «nett so i bydn i landleg idyll! 18 leilegheiter Hauge Osterøy Haugheim: «nett so i bydn" i landleg idyll! 18 leilegheiter Hauge Osterøy Velkomen til Hauge på Osterøy! Presenterer 18 nye leilegheiter; funksjonelle, moderne, stilreine og tidsriktige. Praktiske og framtidsretta

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER 14 REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Vedlegg B Føremålet med møtet er at kommunen vert informert om planlagt innhald i planen og avgrensing av planområdet, Kommunen avklarar plansituasjonen for området,

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 11.03.2015 Plankartets dato: 05.01.2015 Godkjent: xx.xx.2015 Revidert dato:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag Vegsamband over Ytre Steinsund Oppgradert kostnadsoverslag Region vest Leikanger, R.vegktr Utgreiingsseksjonen Dato: 22.02.2012 Innhald 1. Innleiing 2 2. Tidlegare utgreiingar 3 3. Endring i føresetnader

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014,

Detaljer