Til bedriftens personalansvarlige

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til bedriftens personalansvarlige"

Transkript

1 Til bedriftens personalansvarlige Barna bidrar til læreplasser Trønderske kommuner er sitt ansvar bevisst når det gjelder å ta inn lærlinger. Ikke minst har kommunene en betydelig andel lærlinger innen helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfaget.

2 Lærlinger viktig for kommunene To av tre kommuner i Trøndelag oppfyller KS sitt mål om én lærling pr 1000 innbygger. De kommunene som satser på lærlinger, ser det som en vinn vinnsituasjon. Det er svært viktig for oss å ha lærlinger, sier rådmann Ingjerd Astad Steen i Meldal kommune. Vi trenger dem, og de trenger oss. Det er en vinn vinn-situasjon for begge parter, sier personalsjef Åshild Opsjøn i Vikna kommune. 36 av kommunene i Nord- og Sør- Trøndelag har flere enn én lærling pr 1000 innbygger, mens 12 kommuner har færre enn én. Meldal med 16 lærlinger og Vikna med 11 ligger høyt oppe på lista over kommuner med mange lærlinger i forhold til innbyggertallet. Kjempepositivt, sier Opsjøn, som er glad for plasseringa på lista. Det er også rådmannen i Meldal. Viktig for rekruttering De to kommunene har begge sett verdien av å ha lærlinger. De anser det som viktig for å rekruttere folk, og for å hjelpe ungdom fra kommunen eller distriktet med å fullføre en utdanning. Vi ønsker å beholde ungdommen i bygda, og vi vil vise at det går an å bli her. Vi har dessuten en videregående skole i kommunen, og det er viktig at vi tar vår del av ansvaret. Næringslivet i Meldal er også flinke til å ta inn lærlinger, sier Ingjerd Astad Steen. Meldal kommune har lærlinger innen IT, barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsefag og kokkefag. I dag er det flest barne- og ungdomsarbeidere, men framover vil helsefag bli prioritert fordi samhandlingsreformen vil gi behov for flere helsearbeidere. Det samme skjer i Vikna. Der har politikerne signalisert at det hovedsakelig skal tas inn lærlinger i helsefag. Av dagens 11 lærlinger er det bare én barneog ungdomsarbeider, de øvrige er helsearbeidere. Prognosene for alderssammensetningen er likedan hos oss som i andre kommuner. Det kan bli kamp om arbeidskrafta. Samtidig vil det bli mer behov for fagkompetanse hvis samhandlingsreformen settes i verk. Derfor har vi valgt helsefag, sier Åshild Opsjøn. Lett å rekruttere Hvordan går dere fram for å rekruttere lærlinger? Hver vår har vi en prat med aktuelle klasser ved Ytre Namdal videregående skole. Vi har oppslag både der og på Olav Duun videregående skole. I tillegg lyser vi ut på vanlig måte. En rekke ungdommer har lærlingeplass som barneog ungdomsarbeider i trønderske kommuner. Rådmann Ingjerd Astad Steen mener det er svært viktig for Meldal kommune å ha lærlinger. En vinn-vinn-situasjon, mener personalsjef Åshild Opsjøn i Vikna kommune. (Foto: Tom Lysø/NA) Vi er svært godt fornøyd med de lærlingene vi har, og vi har mange flinke og erfarne veiledere, sier Opsjøn, som ikke synes det er vanskelig å rekruttere lærlinger. Ifølge Ingjerd Astad Steen byr rekruttering heller ikke på problemer i Meldal. Det har stor betydning for oss at den videregående skolen har linjer som passer med det vi er ute etter, og at de beholder de linjene framover, sier Steen, som legger til at kommunen har et godt samarbeid med skolen. (Foto: Øyvind Brostrøm, Sør-Trøndelag) Hvor viktig er det for Meldal kommune å ha lærlinger? Det er fryktelig viktig. Det handler spesielt om rekruttering, men også om omdømme. Vi tydeliggjør at vi ønsker å rekruttere fagfolk, ikke bare for vår egen del, men for hele regionen. Noen av dem vi har som lærlinger, går jo videre til andre. Vi har ikke stillinger til alle i Meldal, sier Ingjerd Astad Steen. Meldal kommunestyre vedtok for noen år siden å ha et høyt antall lærlinger. Nå skal ordninga evalueres. Kommunen har en klar formening om at det er bra å ha mange lærlinger, men ønsker å få fram mer konkret hva det er som gjør at det er bra. 738 nordtrøndere besto fagsvenneprøve i 86 ulike fag i I Sør-Trøndelag ble det utstedt 1491 fag-/svennebrev i 113 fag i året som gikk. Kommuneoversikt Antall lærlinger Folketall RØYRVIK NAMSSKOGAN TYDAL MELDAL NAMDALSEID OSEN MOSVIK HOLTÅLEN FOSNES LEKSVIK ÅFJORD VIKNA SELBU BJUGN HØYLANDET RENNEBU MERÅKER RØROS HEMNE VERDAL LEVANGER STEINKJER LEKA GRONG HITRA TRONDHEIM ORKDAL FROSTA STJØRDAL RISSA INDERØY OVERHALLA SNÅSA NAMSOS OPPDAL MELHUS ROAN MALVIK ØRLAND FRØYA LIERNE MIDTRE GAULDAL NÆRØY AGDENES VERRAN SKAUN FLATANGER SNILLFJORD lærling pr X innbyggere (Kilde folketall: SSB)

3 Han hadde knapt hørt ordet før; i dag har han fått en dyktig bilklargjører i staben takket være lærekandidatordningen. Lærekandidat: Flott ordning! Vi har kun gode erfaringer, sier daglig leder Jon Syrstadeng i Syrstadeng Bil AS. Mazda- og Hyundai-forhandleren holder til på Storås i Meldal kommune. Hvert år selger de ca. 250 biler; et stort antall av dem klargjøres av Knut Olav Resell. Han er fast ansatt etter å ha utdannet seg som lærekandidat i bedriften. I 2006 fikk Syrstadeng en henvendelse fra Midtnorsk Opplæring AS: Kunne Syrstadeng Bil stille som lærebedrift for Knut Olav i et lærekandidatløp? Vi har lang tradisjon for å ta inn lærlinger, lærekandidat-ordningen hadde jeg imidlertid ikke hørt altfor mye om, medgir Jon Syrstadeng. Da han gikk for å ta inn Knut Olav, var det fordi han kjente godt til unggutten fra før. Han hadde vært utplassert hos oss tidligere, og er omtrent nabo til butikken. Vi visste godt av han og hans interesse for faget,sier Syrstadeng. I fellesskap laget Syrstadeng Bil, Midtnorsk Opplæring og lærekandidaten et opplæringsløp. Med hovedfokus på praktiske læremål, og med en noe nedtonet teoriedel. Lærekandidaten kvitterte så det holdt for tilliten. En voldsom interesse for faget, et tilpasset læreløp og en engasjert lærebedrift, var det som skulle til for å skape en god og pliktoppfyllende arbeidstaker. Etter halvannet år tok han den obligatoriske kompetanseprøven, og beviste at han hadde nådd alle opplæringsmål. Vi fikk god oppfølging undervegs av Midtnorsk Opplæring. I bunn og grunn har dette gått veldig smertefritt. Ikke minst var det moro å se lærekandidaten blomstre i læretida, sier Syrstadeng. Han mener flere bedrifter gjerne bør vurdere mulighetene med lærekandidat. Den beviser at selv om du ikke oppnår de beste karakterene i teorifagene, kan du likevel bli en person det er bruk for i arbeidslivet. Det bor noe positivt i alle. Har man en faginteresse, er det muligheter, mener Syrstadeng. Knut Olav Resell er minst like fornøyd med tida som lærekandidat, og jobben ved Syrstadeng Bil. For meg fungerte det kjempebra, og nå er jeg i en jobb hvor jeg trives svært godt, sier Resell. Hva er en lærekandidat? De har bevist at lærekandidatordningen fungerer. Fra venstre: bilselger og faglig leder Jan Arild Lomundal, bilklargjørerne John Eggen og Knut Olav Resell og daglig leder Jon Syrstadeng. En lærekandidat inngår en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Kort sagt en individuelt tilpasset fagopplæring. Mens en lærling skal nå alle mål i læreplanen, sikter lærekandidaten mot arbeidsoppgaver innenfor et begrenset antall mål i læreplanen, og en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. En opplæringskontrakt kan i løpet av læretida endres til ordinær lærekontrakt med fageller svennebrev som mål. Læretida er den samme som for lærlinger i faget. Lærebedriften som har tegnet opplæringskontrakt, mottar ordinært lærlingtilskudd. Lærekandidater får i de fleste bedrifter samme lønn som lærlinger. 86 opplæringskontrakter i Trøndelag I begge trøndelagsfylkene arbeides det aktivt med lærekandidatordningen. I Nord-Trøndelag var målet å skaffe læreplass for 40 nye lærekandidater i Det målet ble nådd. Ved årsskiftet var det til sammen 65 lærekandidater i Nord- Trøndelag. I Sør-Trøndelag er det for tiden 25 løpende opplæringskontrakter.

4 Årets lærebedrift 2009: Satser på ungdommen Aker Piping Technology AS (APT) fra Verdal er Årets Lærebedrift i Nord-Trøndelag i De jobber målbevisst og strategisk med lærlinger. Verdalsfirmaet arbeider i hovedsak med rørbøying og mekanisk vedlikehold. De er Godkjent lærebedrift i fagene industrirørlegger, industrimekaniker og sveiser. Inntaket av lærlinger har økt for hvert år. I fjor tok de inn 16 lærlinger, og har nå totalt 18 lærlinger og to lærekandidater. Rekrutteringen til bedriften foregår stort sett gjennom lærlingordningen. Bedriften har også god kontakt med mange skoler, og tar imot elever til utplassering. Vi er en teknologibedrift og ungdommen er fremtiden, poengterer administrerende direktør Jan Arne Berg. Berg forteller at bedriften bevisst arbeider med tillit og trivsel. To helt avgjørende faktorer for at folk trives hos oss, og som igjen gjør at folk mestrer, presiserer han. Aker Piping Technology AS i Verdal satser tungt på lærlinger. Fra venstre: Hovedvernombud Paul Erik Valstad, produksjonsleder Sidsel Dahl Bjørgvik, faglig leder og veilder Rune Holmsberg og administrerende direktør Jan Arne Berg. (Foto: Vivian Martinsen) Berg forteller at hver enkelt lærling får individuell oppfølging. APT er også med i prosjektet «Bøy av» som er spesielt rettet mot ungdom som av ulike årsaker har sluttet på skole. Vi har tro på de ungdommene vi tar inn i bedriften, sier Berg. Helt prima på Prima Merete Granås er Årets lærling i Sør-Trøndelag. Merete Granås hadde jobbet både i butikk og som servitør før et 3,5 års løp med omskolering på Prima Kvalifisering AS tok til. Nå er hun møbeltapetserer med fast jobb hos Edvard Eriksen Stilmøbelverksted i Trondheim. Perioden på Prima var veldig bra, sier 37-åringen fra Trondheim. Det syntes åpenbart også lærere og kolleger. De nominerte henne like godt til prisen som Årets lærling i Sør- Trøndelag. Både på grunn av faglig dyktighet, positiv innstilling og evne til å finne løsninger. Og hederen fikk hun, i form av et glassfat med inskripsjon, overrakt i rokokkosalen i Frimurerlogen. Salen var for øvrig bare delvis møblert. Årsak: Merete og hennes to kolleger er i ferd med å restaurere alle møblene i salen. Ingen tvil om at jeg omsider har kommet på rett hylle, sier håndverkeren som var i fullt arbeid med en gang svenneprøven var avlagt. Og det neste blir mesterbrev? Det skal du ikke se bort fra. Men jeg har fortsatt mye å lære, slår Merete Granås fast. (Foto: Geir Otto Johansen) (H)årets lærling! Damefrisør Elise Mari Eriksson Riksvold ble hedret som Årets Lærling i Nord-Trøndelag under utdelingen av fag- og svennebrev på Steinkjer Rådhus i mars. 20-åringen fra Verdal har allerede utmerket seg som en dyktig og kreativ frisør, og tok førsteplassen under fjorårets julecup for frisører i Trondheim. Hun definerer seg selv som uredd og kreativ. Legger vi til stå på-vilje, positivitet og kreativitet dekker det bakgrunnen for at hun heretter kan smykke seg med tittelen Årets lærling Eller som forslagsstilleren sa: Alle kan på et vis lære seg å klippe hår, men det er få som blir gode frisører helt innerst i sjela. Elise Mari gikk læretida ved Din Salong Hud & Hår i Verdal, og fikk meget godt bestått på svenneprøven. Erlend (31) fikk pris han ikke visste om Jeg visste ikke at det var noe som het Opplæringsprisen. Ikke desto mindre var det morsomt å bli verdsatt for det arbeidet vi gjør. Han sier vi, lærer Erlend Berg ved Tiller videregående skole i Trondheim. Ja, for vi jobber jo i team på Tiller, blant annet under mottoet fra ord til handling,understreker han. Bak prisen står Yrkesopplæringsnemnda i Sør-Trøndelag. Sentralt i statuttene er å gi honnør til den eller de som bidrar til å øke interessen for fagopplæring i fylket og fremmer forståelsen for hva god fagopplæring betyr for den enkelte, for bedriftslivet og samfunnet. I omtalen av prisvinneren trekkes blant annet det gode samarbeidet med Opplæringskontoret for mat- og servicefag fram. Det har bidratt til tettere samarbeid opp mot ulike bedrifter og dessuten bidratt til at flere har fått status som Godkjent lærebedrift. Eller som det står i begrunnelsen: Erlend Bergh har gjort en super jobb! Elise Mari Eriksson Riksvold fra Verdal er Årets Lærling i Nord-Trøndelag. (Foto: Vivian Martinsen) Oftest er det bedrifter som får Opplæringsprisen i Sør-Trøndelag;

5 Fag- og yrkesopplæring for framtida Innlegg av kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) I årene som kommer vil Norge ha stort behov for kvalifiserte fagarbeidere. Derfor er jeg opptatt av at både status og interesse for fag- og yrkesopplæringen må øke. Samtidig er frafallet i videregående skole altfor høyt, særlig på yrkesfag. Hvis flere fullfører, vil både den enkelte og samfunnet tjene på det. De samfunnsøkonomiske gevinstene vil være store, og vi har behov for arbeidskraften. Min viktigste oppgave som kunnskapsminister er derfor å få flere til å fullføre. Mye gjøres nå for å få bedre kvalitet og mer motiverende opplæring i yrkesfagene. Teoriundervisningen i fellesfagene må yrkesrettes, lærerne skal få veiledningsmateriell for å bedre undervisningen i fellesfag, og i 2009 ble det bevilget 72 millioner kroner til etterutdanning for yrkesfaglærere og instruktører. Fellesfagene må bli mer fleksible, mer praksisrettete og dermed mer relevante for den enkelte elev. Enkelte tar til orde for å opprette egne læreplaner for fellesfagene innen yrkesopplæringen. Motivet bak dette er godt: Mer praksisretting og bedre gjennomføring. Men forslaget har også problematiske sider. For det første er dette en omfattende prosess som kan ta flere år å gjennomføre. For det andre kan det bli vanskelig med overganger mellom ulike utdanningsprogram, slik at ungdommer må ta avgjørende valg allerede som 16-åringer. Regjeringens strategi er derfor at læreplanene fortsatt skal være felles, men at de må gjennomgås for å sikre at opplæringen best mulig kan tilpasses opplæringen på ulike utdanningsprogram. Dette arbeidet er vi nå i gang med. Den første evalueringen av ordningen med praksisbrev, der elevene kan gå rett fra ungdomsskolen til opplæring i bedrift, viser svært gode resultater. De fleste ungdommene som tar dette, ønsker å gå videre til fullt fagbrev, og de har fått ny motivasjon for opplæring. Arbeidet for flere læreplasser er også et prioritert områder for økt gjennomføring i yrkesfagene. Det er for mange som ikke får læreplass, men variasjonen er stor både mellom fylker og mellom fag. Vi må jobbe for at alle kvalifiserte søkere får læreplass og at de får kontakt med lærebedriften på et så tidlig tidspunkt som mulig. Nå skal vi i gang med en ny samfunnskontrakt for å forplikte alle parter til å gjøre en innsats for lærlingordningen og for å skaffe nok læreplasser. Her skal også offentlig sektors forpliktelser komme tydelig frem. God fag- og yrkesopplæring er viktigere enn noen gang. Utviklingen i arbeidslivet har ført til stadig høyere kompetansekrav, og kravene til fagarbeidere vil bare øke. SSB anslår at andelen ufaglærte i arbeidslivet vil utgjøre beskjedne 3,5 prosent av de sysselsatte i Å fullføre videregående opplæring blir nøkkelen til arbeidslivet. Vi trenger mer oppmerksomhet rundt fag- og yrkesopplæringen, og fullt fokus både på gjennomføring og kvalitet i yrkesfagene fremover. Tekst, ide, layout og design: Trio Media, Namsos HER ALT E MULIG UANSETT Tlf: Tlf:

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Satset på lærling. umiddelbart

Satset på lærling. umiddelbart Satset på lærling umiddelbart Læretid i utlandet Hva med å arbeide deler av lærlingetida i en utenlandsk bedrift? Mulighetene er nærmere enn du tror! De siste årene har tilbudet om internasjonal utveksling

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Til bedriftens personalansvarlige. www.vilbli.no

Til bedriftens personalansvarlige. www.vilbli.no Til bedriftens personalansvarlige Gjørtler utdøende yrke www.vilbli.no Du kan bli hva du vil Stephan ble gjørtler Farfar Kaare Ramberg lærer bort triksene i et truet fag til barnebarnet Stephan. Han visste

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi )

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune Trøndelag i tall Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Utkast pr 26.01.15 [Velg dato] 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 4 Regioner

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Representantforslag nr. 53

Representantforslag nr. 53 Representantforslag nr. 53 (2008 2009) fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt Dokument nr. 8:53 (2008 2009) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 Fafo 2006 ISBN 82-7422-551-1

Detaljer

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle 1 Bakgrunn for prosjektet 2 Hva er spesielt med prosjektet og hva ønsker vi å oppnå? 3 Mål 4 Klientifisering 5 Primærforebyggende arbeid 6 NAV Verran

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole.

Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole. FoU-rapport type nr. 5/ 2014 Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole. Elisabet S. Hauge, Eugene Guribye og Winfried Ellingsen Tittel Forfattere Yrkesutdanning i Vest-Agder

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer?

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Håkon Høst Dr. polit., forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) haakon.host@nifu.no Tre

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER 1 OM VEILEDEREN Mange bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, spesielt fagarbeidere. Denne veilederen inneholder noen

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket.

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket. PLUSS BOLYST HOLDER PÅ HJERNENE Kloke hoder ble i fylket: Både Preben Godø og Dina von Heimburg valgte å bosette seg i Nord-Trøndelag etter to år som trainee hos Intro Trainee. Nå har de og barna Edle

Detaljer

Fra teori. til praksis

Fra teori. til praksis M o d e l l e r f o r s a m a r b e i d m e l l o m u t d a n n i n g s i n s t i t u s j o n e r o g a r b e i d s l i v Fra teori til praksis Forord Denne samlingen av modeller for ulike samarbeidsformer

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer