Prototype for automatisert oppsett av bemanningsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prototype for automatisert oppsett av bemanningsplan"

Transkript

1 Prototype for automatisert oppsett av bemanningsplan Voksenåsen konferansehotell, IKT 1

2 BeAct Prosjektbeskrivelse Fokus: Turnusplanlegging og relaterte oppgaver. Mål: Lage en prototyp av et enkelt beslutningsstøttesystem tøtt t som automatisk ti gir forslag til optimal bemanningsplan. Prototypen t skal vise hvordan kvantitativ beslutningsstøtte t tt raskt kan forbedre planleggingsprosessen Varighet: 6 måneder. Finansiering: SINTEF. Utvikling: SINTEF. Input og kvalitetssikring: et eller flere sykehus. IKT 2

3 BeAct idé Automatisk og optimalisert forslag til bemanningsplan basert på input om: Aktiviteter (tid, bemanningsbehov) Skift (velge fritt eller fra predefinert liste, ulike føringer som f.eks. felles starttid, min/max lengde etc..) Kompetanse/ferdigheter Man Tirs Ons Tors Fre... D D A N IKT 3

4 Modell Personell 5 nivå (grupper), basert på kompetanse / erfaring Flere kompetanser, kan definere per gruppe. Eksempel: Gruppe Kan utføre oppgaver som krever kompetanse , 2 3 1, 2, 3 4 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4, 5 Antall årsverk tilgjengelig li i avdelingen for hver kompetansegruppe er gitt Kostnader for hver kompetansegruppe er gitt Timekostnad dag, samt tillegg for kveld, natt og helg Mulig å spesifisere tidspunkt for når kveld og natt begynner IKT 4

5 Modell (forts.) Behov (døgnrytmeplan) Spesifiserer hvor mange det totalt er behov for innen Vakter Hvert 15. minutt hele døgnet Hver kompetansegruppe Hver ukedag Minimum antall timer i en vakt Maksimum antall timer Tidligste start Seneste start Ut fra dette har vi laget en liste over alle mulige vakter, f.eks: Start t 07:00, 00 med varighet 5 t, 5 ½ t, 6 t,, 10 t Start 07:15, med varighet 5 t, 5 ½ t, 6 t, osv. For hver vakt beregnes det hva den vil koste for hver kompetansegruppe IKT 5

6 Mål Relevans Modell (forts.) Bemanningsplan Mål Bemanningsplan for hver kompetansegruppe Velge et sett av vakter # Vakter Høy Kostnad Årsverk For hver vakt: bestemme hvor mange fra denne kompetansegruppen som skal jobbe denne vakten, for hver ukedag Kriterier som måler hvor god en bemanningsplan er Antall vakter Måler hvor mange vakter bemanningsplanen har, prøver å minimere dette Kostnad Måler kostnaden av vaktene i bemanningsplanen, prøver å minimere dette Matche eksisterende antall årsverk Måler hvor nær bemanningsplanen er i forhold til avdelingens størrelse, prøver å minimere denne avstanden En kan angi hvor mye en vil vektlegge hvert målkriterium Middels Ingen IKT 6

7 Modell (forts.) Føringer Generert bemanningsplan må tilfredsstille behovskurvene Hver ukedag, hvert 15 min., hver kompetansegruppe Hovedskift. En kan evt. velge å kreve at minst x % skal arbeide på ett av skiftene, som da blir hovedskiftet Parametre vi har valgt for føringer for vaktene Min lengde = 6 timer Max lengde = 10 timer Tidligste start = 07:00 Seneste start = 22:30 IKT 7

8 Løsningsmetodikk Excel er brukt til lagring av all data og for visualisering av input/output Modellen er uttrykt matematisk ti og løst i dedikert dik programvare Vi finner den optimale eller nær optimale bemanningsplanen, gitt de målene vi har definert Eksempel på en MIP (Mixed Integer linear Program) Xpress-MP er brukt som programvare til å løse MIPen IKT 8

9 Eksempler på bemanningsplaner generert av vår prototype Eksempel 1-3 Kun ett kompetansenivå, og samme behov hver ukedag Eksemplene viser vektlegging av forskjellige målkriterier Eksempel 4-5 Variasjon i behovet fra dag til dag Eksempel 6 Ønske om å ha 70 % på et hovedskift Eksempel 7 Alle kompetansenivå planlagt l samlet IKT 9

10 Eksempel 1-3 Samme behov hver dag Én kompetanse IKT 10

11 Bemanningsplan for eksempel 1 Reflekterer behovskurven Bemanningsplan for kompetansenivå 1 Kode Start Slutt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Total D 07:15 12: D 08:00 15: D 08:00 17: A 13:00 21: N 21:30 07: :00 12: Timer pr vakt Timer Plankostnad (kkr) Vaktlengde Antall timer Sum timer Uketimetall Årsverk Uke Helg Totalt 5, ,5 14,20 77,02 36,57 113,59 7,0 49 9, , , ,0 0 Mål Relevans # Vakter Høy Kostnad Middels Årsverk Ingen IKT 11

12 Bemanningsplan for eksempel 2 Mer vekt på kostnad Bemanningsplan for kompetansenivå 1 Kode Start Slutt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Total D 07:00 12: D 07:00 12: D 08:00 15: D 08:00 17: A 13:00 22: N 22:00 07: Mål Relevans # Vakter Middels Kostnad Høy Årsverk Ingen Timer pr vakt Vaktlengde Antall timer 50 5,0 35 5,5 38,5 7,0 49 9, , ,0 126 Timer Plankostnad (kkr) Sum timer Uketimetall Årsverk Uke Helg Totalt 500,55 35,55 14, ,55 36, ,89 IKT 12

13 Bemanningsplan for eksempel 3 Tar hensyn til behov for antall årsverk (16) Rom for forbedring av modellen her Plan for kompetansenivå 1 Kode Start Slutt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Total D 07:30 17: D 08:00 15: A 15:00 22: N 22:00 07: :00 12: Mål Relevans # Vakter Middels Kostnad Middels Årsverk Høy Timer pr vakt Vaktlengde kl Antall timer 9, , , , ,0 0 Timer Plankostnad (kkr) Sum timer Uketimetall Årsverk Uke Helg Totalt ,5 16,00 88,61 37,02 125,64 IKT 13

14 Eksempel 4-5: Variasjon i behovet fra dag til dag o.s.v. IKT 14

15 Bemanningsplan for eksempel 4 Mål som i eksempel 1, men variasjon i behov nå Kjøring stoppet før optimal løsning ble funnet (etter 300 sek.) Mål Relevans # Vakter Høy Kostnad Middels Årsverk Ingen Bemanningsplan for kompetansenivå 1 Kode Start Slutt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Total D 07:15 12: D 07:30 13: D 08:00 15: D 08:00 17: A 13:00 22: N 22:30 07: :00 12: Timer pr vakt Timer Plankostnad (kkr) Vaktlengde Antall timer Sum timer Uketimetall Årsverk Uke Helg Totalt 5, ,5 35,5 13,82 77,58 32,82 110,40 5,5 22 7,5 37,5 9, , , ,0 0 IKT 15

16 Bemanningsplan for eksempel 5 Mål som i eksempel 2, men variasjon i behov nå Optimal løsning funnet etter 6 sek. Mål Relevans # Vakter Middels Kostnad Høy Årsverk Ingen Plan for kompetansenivå 1 Timer pr vakt Kode Start Slutt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Total Vaktlengde Antall timer D 07:00 12: ,6E ,0 30 D 07:00 12: ,5 27,5 D 08:00 15: ,0 35 D 08:00 15: ,1E ,5 7,5 D 08:00 17: ,6E ,0 72 D 08:30 15: ,0 7 D 08:30 17: D 09:00 14: D 10:00 15: A 13:00 22: A 14:00 22: A 15:00 22: N 22:30 07: N 22:30 08: ,2E :00 12: Timer Plankostnad (kkr) Sum timer Uketimetall Årsverk Uke Helg Totalt 478,5 35,5 13,48 76,09 31,91 108,00 8,5 42,5 5,5 5,5 5,0 5 9,5 76 8,5 17 7,5 30 8,5 93,5 10,0 30 5,0 0 IKT 16

17 Eksempel 6 Samme behov hver dag Én kompetanse Ønske om å ha minst 70 % på et hovedskift IKT 17

18 Bemanningsplan for eksempel 6 Bemanningsplan hvis vi ikke krever 70 % på hovedskift Optimal løsning funnet etter 82 sek. Mål Relevans # Vakter Høy Kostnad Middels Årsverk Ingen Plan for kompetansenivå 1 Kode Start Slutt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Total D 07:00 12: ,06E D 07:00 15: D 08:00 14: ,3E D 08:00 17: D 08:30 16: D 09:00 16: A 15:00 22: N 22:30 07: D 07:00 Timer pr vaktk 12:00 0 Timer Plankostnad d(kk (kkr) 0 0 Vaktlengde Antall timer Sum timer Uketimetall Årsverk Uke Helg Totalt 5, ,5 20,39 126,79 26,23 153,02 8, ,0 90 9,0 81 7,5 75 7, ,5 52,55 8,5 144,5 5,0 0 IKT 18

19 Bemanningsplan for eksempel 6 Bemanningsplan hvis vi krever 70 % på hovedskift Kjøring stoppet før optimal løsning ble funnet (etter 300 sek.) Mål Relevans # Vakter Høy Kostnad Middels Årsverk Ingen Plan for kompetansenivå 1 Kode Start Slutt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Total D 08:00 16: D 08:00 17: A 16:00 22: N 22:30 07: N 22:30 08: D 07:00 12: Timer pr vakt Timer Plankostnad (kkr) Vaktlengde Antall timer Sum timer Uketimetall Årsverk Uke Helg Totalt 5, ,5 35,5 25,00 158,34 26,45 184,79 5,5 22 7,5 37,5 9, , , ,0 0 IKT 19

20 Eksempel 7 Samme behov hver dag Alle kompetanser planlagt samlet 5 nivå, hierarkisk k Høyere nivå kan utføre arbeid på lavere nivå IKT 20

21 Bemanningsplan for eksempel 7 Flere kompetansenivå nå Optimal løsning funnet etter 48 sek. Mål Relevans # Vakter Høy Kostnad Middels Årsverk Ingen Plan for kompetansenivå 1 Kode Start Slutt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Total D 08:00 13: D 11:00 19: A 16:00 22: N 22:00 07: D 07:00 12: Plan for kompetansenivå 2 Kode Start Slutt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Total D 09:00 17: D 07:00 12: Plan for kompetansenivå 3 Kode Start Slutt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Total D 07:00 12: D 07:00 12: Plan for kompetansenivå 4 Kode Start Slutt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Total D 07:00 12: Plan for kompetansenivå 5 Kode Start Slutt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Total D 09:00 17: D 07:00 12: IKT 21

22 Eksempel 7, forts IKT 22

23 Oppsummering Vi har laget en matematisk modell for bemanningsplanlegging Sykepleiere, kompetansenivå, kostnader med tillegg, årsverk tilgjengelig, mulige vakter, målkriterier Implementert i en kobling mellom Excel og Xpress-MP Vår løsningsmetodikk finner optimale eller nær optimale løsninger Optimal løsning finnes oftest etter bare noen få sekunder IKT 23

24 Muligheter videre Utvide og forbedre modellen Kostnadsberegningen Overlapp mellom vakter Jobbe mer med hovedskift-problematikken Mer robust plan når man vil matche eksisterende antall årsverk Fordele stillingsprosenter Andre økonomiske k aspekter? Aktivitetsliste Generere behovskurver ut fra liste over aktiviteter Endre rekkefølgen av noen aktiviteter for å søke etter bedre behovskurver bedre bemanningsplaner IKT 24

Februar 2015. HelART: å be om hjelp. Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. 6 Gruppetid: som ble 6 år. Gruppetid: Matematikk. Samling

Februar 2015. HelART: å be om hjelp. Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. 6 Gruppetid: som ble 6 år. Gruppetid: Matematikk. Samling Februar 2015 HelART: å be om hjelp Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. 3. 4. 5. 6 Feire Anas Matematikk som ble 6 år. Maida 5 år 31. januar Felles turdag Vi begynner å jobbe Vi deler oss i 4 med temaet Alf Prøysen

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 2 Året og klokka

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 2 Året og klokka ,0 kg, kg,0 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del Året og klokka Innhold Del, Året og klokka Et år har måneder Måneder, uker og dager Kalender og ukenummer Kvartaler Temperatur Klokka Hverdagsmatte

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Fleksitidsskjema / Fleksitidsprogrammet

Fleksitidsskjema / Fleksitidsprogrammet Fleksitidsskjema / Fleksitidsprogrammet Fleksitidsprogrammet Fleksitid2013 er en elektronisk versjon av det opprinnelige fleksitidsskjemaet, men med mange tilleggsfunksjoner. Alle veiledninger nedenfor

Detaljer

Modul 6 Organisering av PR-arbeidet

Modul 6 Organisering av PR-arbeidet Modul 6 Organisering av PR-arbeidet I modul 6 bruker vi et plandokument og arbeidet med dette som den røde tråden gjennom hele denne modulen. Hva, for hvem, hvorfor og hvordan. Profil, budskap og virkemidler.

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 2013 Eksamen BIM-I BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 Oppgavearket SykeBIM 31.05.2013 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 1 1 Oppgavearket... 3 2 Intro...

Detaljer

Telle mennesker lærerveiledning

Telle mennesker lærerveiledning Telle mennesker lærerveiledning Sammendrag Barn begynner å telle allerede ved svært lav alder Telling er en viktig matematisk kompetanse i førskoleopplæring og de første klassene i grunnskolen. Men telling

Detaljer

SMARTcamp! Hvordan gjennomføre en SMARTcamp?

SMARTcamp! Hvordan gjennomføre en SMARTcamp? SMARTcamp! SMARTcamp kan inngå som 1 av de 5 Regnmakeraktivitetene som må gjennomføres før skolen blir en Regnmakerskole. Ved å ta i bruk SMARTcamp som aktivitet slår man to fluer i en smekk, nemlig å

Detaljer

Prosjektsrapport, Fase 1

Prosjektsrapport, Fase 1 Prosjektsrapport, Fase 1 Muligheter og barrierer for en nasjonal kommersiell samkjøringstjeneste 1. Januar 2012 1 Innhold Introduksjon s. 3 Forarbeid og aktiviteter s. 3 Løsningen s. 4-7 Analyse og resultat

Detaljer

TRENINGSSAMLING 12-16.MAI 2010 LEVANGER

TRENINGSSAMLING 12-16.MAI 2010 LEVANGER TRENINGSSAMLING 12-16.MAI 2010 LEVANGER I forbindelse med NM-Sprint for junior og senior torsdag 13.mai og påfølgende løp i Craftcupen 15-16.mai, med alle klasser, legger vi opp til ei samling med treninger

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer

Oppgave: BOW Bowling. Regler for Bowling. norwegian. BOI 2015, dag 1. Tilgjengelig minne: 256 MB. 30.04.2015

Oppgave: BOW Bowling. Regler for Bowling. norwegian. BOI 2015, dag 1. Tilgjengelig minne: 256 MB. 30.04.2015 Oppgave: BOW Bowling norwegian BOI 0, dag. Tilgjengelig minne: 6 MB. 30.04.0 Byteasar er glad i både bowling og statistikk. Han har skrevet ned resultatene sine fra noen av gangene han har spilt bowling.

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Manual for bruk av Priseditor

Manual for bruk av Priseditor Manual for bruk av Priseditor Del 1. Dette gjøres av VisBook ved oppstart, endringer/nye prismaler gjennomføres av bedriften selv eller bestilles utført av VisBook. Bygge prismaler Side 2 Del 2. Bygge

Detaljer

Veiledning: Innføring i kunde-/utøveroppfølging

Veiledning: Innføring i kunde-/utøveroppfølging Veiledning: Innføring i kunde-/utøveroppfølging Generelt Kvalitetssikring av trenerjobben er helt avgjørende for resultatene hos kunden/utøveren. På Progresjon er det tilrettelagt egne verktøy og funksjoner

Detaljer

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide 1 Få en profesjonell hjemmeside på få minutter GoMinisite nå: Sett deg foran PC en din, åpne nett-browseren din og skriv www.gominisite.no Fyll

Detaljer

Lager%orientering%og%sakspapirer%til%SKiBAS#møte%førstkommende%torsdag%

Lager%orientering%og%sakspapirer%til%SKiBAS#møte%førstkommende%torsdag% 30#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har arrangert og deltatt på dorgeseminar. Føler vi fikk til det vi ville i forhold til helhus, og ellers fornøydmedgjennomføringen. LagerorienteringogsakspapirertilSKiBAS#møteførstkommendetorsdag

Detaljer

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no Muligheter i kommunen Tieto Velferd tieto.no Unnskyld - kan du si meg hvor jeg bor? 2 Fremtidige muligheter med geo-lokalisering ligger allerede tilgjengelig i Lifecare esense. Lifecare esense Formålet

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge.

Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge. Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge. - Offshore - Landanlegg Eksempel på regelverk og avtaleverk som regulerer forhold rundt arbeidstid Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

Forslag til prosjektstyring i PCKasse

Forslag til prosjektstyring i PCKasse Forslag til prosjektstyring i PCKasse Avtalt pris Dersom man jobber med en avtalt pris på prosjekter så legges det inn under avtalt pris inne på prosjekt. Koble ordre til prosjekt For at PCKasse skal kunne

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

HVA ER NYTT I JOBOFFICE VERSJON 14.1. Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 08.12.2014)

HVA ER NYTT I JOBOFFICE VERSJON 14.1. Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 08.12.2014) HVA ER NYTT I JOBOFFICE VERSJON 14.1 Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 08.12.2014) PROSJEKTREGNSKAP Nyheter i JOBOFFICE versjon 14.1 Innhold PROSJEKTREGNSKAP... 3 Budsjett fra anbud... 3

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer