EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer."

Transkript

1 EasyStart R+ Bruksanvisning. Komfort-fjernkontroll med integrert tidsur for kupévarmeapparater og mer.

2 Innhold Innledning Les igjennom først... 3 Sikkerhet... 3 LoSvbestemte forskrifter... 3 Bruk... 3 Generelt... 4 Oversikt Mobildel i fjernkontrollen... 5 Displayvisninger... 6 Betjening og innstilling Grunnregler for betjening og innstilling... 7 Aktivere mobildel... 8 Stille inn ukedag, klokke, driftstid... 9 Slå på varme Slå av varme Slå på ventilasjon Slå av ventilasjon en / generell informasjon om driftsformen Ventilasjon Slå på tilleggsapparat Slå av tilleggsapparat / Generelt om tilleggsapparatet Generelt om programmering av tidsinnstilling Programmere tidsinnstillinger Slette tidsinnstillinger Stille inn varmetrinn for vannvarmere Stille inn varmetrinn for luftvarmere Vedlikehold Batteriets ladetilstand Bytte batteri Hva gjør du når...? Visninger Service Hotline

3 Innledning Les igjennom først Før du stiller inn og betjener fjernkontrollen, ber vi deg om å lese denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for innstilling og betjening av fjernkontrollen. Ta vare på bruksanvisningen som oppslagsverk for senere bruk. Lovbestemte forskrifter Retur / avhending av elektro- og elektronikkenheter i henhold til 4 avsnitt 1 AltfahrzeugV Fjernkontrollen er en del av bilen. Når bilen overlates til et godkjent mottakssted, retursted eller en bilopphugger iht. 4 avsnitt 1 AltfahrzeugV, skal fjernkontrollen ligge i bilen. Sikkerhet Fare! På mobildelen må bare batteridekslet åpnes. Batteriet og batteridekslet må ikke havne i hendene på barn delene er små og kan svelges. Ta mobildelen ut av lommen før du putter klærne i vaskemaskinen. Beskytt mobildelen mot ugunstig påvirkning (støt, ekstreme temperaturer, fuktighet, regn, væsker). Når du fyller drivstoff, må mobildelen og varmeapparatet være slått av. Batteri og mobildel må avhendes på forskriftsmessig måte. Bruk bare anbefalt batteri og originale reservedeler. Ta hensyn til all informasjon i den tekniske beskrivelsen av varmeapparatet, spesielt informasjon om sikkerhet! Bruk Den toveis virkende fjernkontrollen EasyStart R+ (mobil- og stasjonærdel) kan brukes til å slå kupévarmeren av og på, samt stille inn innkoblingstid, driftstid og driftstype for varmeapparatet og / eller tilleggsappa-ratet i bilen. Merk! Feil som oppstår på grunn av feil bruk og bruk utenfor oppgitt område, dekkes ikke av garantien. 3

4 Innledning Generelt Mobildelen i fjernkontrollen er lett å bruke. Med bare 4 taster kan du stille inn og endre alle funksjoner samt programmere tidsinnstillinger. I åpent landskap (innen synsvidde) har mobildelens koblingsimpulser en rekkevidde på inntil 1000 meter. Ytre påvirkning, lokale forhold og tett bebyggelse reduserer rekkevidden. Den mobile delen må alltid rettes mot bilen ved aktivering eller for overføring av data. Avhengig av bruk og påvirkning, kan displayet vise tekster som er beskrevet i kapitlet Hva gjør du når...? fra side 23. Selv om mobildelen er utenfor rekkevidde, betyr det ikke at du må gi avkall på oppvarmingen. I slike tilfeller kan du bruke tidsinnstilling. Hvis bilen har vært uten strøm (batteriet koblet fra) og strømforsyningen gjennopprettes, vises klokkeslettet når mobildelen aktiveres. Still inn klokkeslettet. Se beskrivelsen på side 9 Stille inn ukedag, klokke og driftstid. Hvordan du betjener mobildelen er beskrevet fra side 7. 4

5 Oversikt Mobildel i fjernkontrollen Med mobildelen for fjernkontrollen kan du foreta de nødvendige innstillinger på varmeapparatet samt slå forskjellige apparater av og på. Merk! Antall symboler og visninger i displayet varierer avhengig av varmeapparatet og de forskjellige utstyrsversjonene. Menylinje Visningslinje Programlinje Visning av aktivt programminne og ukedag Statusvisning Piltast bakover Velge en funksjon på menylinjen og stille inn verdier Piltast forover Velge en funksjon på menylinjen og stille inn verdier Aktiveringstast Mobildel PÅ / AV Omkobling i visningslinjen mellom Temperatur Klokke Driftstid Ønsket temperatur Koble tilbake til menylinje OK-tast Velge blinkende symbol eller bekrefte inntastinger Nøkkelringøye 5

6 Oversikt Displayvisninger Menylinje Varme PÅ / AV Ventilasjon PÅ / AV Tilleggsapparat PÅ / AV Programmere tidsinnstilling Stille inn klokke / driftstid Stille inn varmetrinn Visningslinje Tall- og tekstvisninger AM Klokke formiddag (engelsk) PM Klokke ettermiddag (engelsk) C Temperatur i grader Celsius F Temperatur i grader Fahrenheit Ubegrenset driftstid Varmetrinn innstiltt Programlinje Tidsinnstillingsminne 1 Tidsinnstillingsminne 2 Tidsinnstillingsminne 3 Mo So Ukedager tysk Mo Su Ukedager engelsk Statusvisning Varme på Ventilasjon på Tilleggsapparat på Kommunikasjon mellom mobildel og stasjonærdel Batteriets ladetilstand Merk! Hvis programnummeret er understreket, f.eks., føres dette programmet opp som det neste i rekken. Driftsformen Ventilasjon er ikke mulig for alle varmeapparattyper. Funksjonen Tilleggsapparat er ikke mulig for alle varmeapparattyper, og må aktiveres av monteringsverkstedet. 6

7 Grunnregler for betjening og innstilling Aktivere mobildel Før hver betjening eller innstilling må det opprettes forbindelse mellom mobildelen og stasjonærdelen. Trykk på til menylinjen vises i displayet, slipp tasten og fortsett med betjeningen / innstillingen (se også side 8). Slå av mobildelen / beskytte mobildelen mot ufrivillig bruk Hvis holdes inne, slukker visningen. Mobildelen er slått av og dermed beskyttet mot ufrivillig betjening. Blinkende symboler Hvert blinkende symbol i meny-, program- og visningslinjen kan endres med eller og bekreftes med. Bekrefte kommando Innstillinger og endringer må alltid bekreftes med, ellers blir de ikke lagret (gjelder ikke driftstid). Avbryte / avslutte innstilling Innstillingen i en meny kan avbrytes eller avsluttes med. Visningen slukker Dersom det ikke foretas en innstilling eller bekreftelse innen 10 sekunder, slukker visningen og mobildelen går i hvilemodus. Trykk på for ny inntasting. Stille inn driftstid (én gang eller permanent) Driftstiden kan stilles inn individuelt med eller minutter ved tidsinnstilt drift minutter ved straksdrift eller konstant drift. Beskrivelse på side 9, 10, 12 og 14. Visning ved dataoverføring Ved dataoverføring (displayet viser SENd) slukker LED-belysningen i displayet. Når dataoverføringen er ferdig lyser LED igjen. 7

8 Aktivere mobildel Opprett forbindelse mellom stasjonærdelen og mobildelen. Trykk på til menylinjen vises i displayet. Slipp -tasten. Symbolet og teksten lyser kort, deretter vises temperaturen. Displayet viser Fjernkontrollen er aktivert. Merk! Hvis -tasten ikke slippes når menylinjen vises, slår mobildelen seg av automatisk. Ved dataoverføring (displayet viser SENd) slukker displaybelysningen. Når dataoverføringen er ferdig lyser displaybelysningen igjen. Mulige visninger i displayet, f.eks., og er beskrevet i kapitlet Hva gjør du når? fra side 23. Du kan gjøre følgende: Koble om fra temperaturvisning til klokke og tilbake, trykk. Velge funksjoner i menylinjen med eller og bekrefte med. Den videre fremgangsmåten er beskrevet i avsnittet som tar for seg funksjonen. 8

9 Stille inn ukedag, klokke, driftstid Aktiver mobildelen med (se side 8). Displayet viser Velg symbol med eller. Bekreft valget med. Velg ukedag med eller. Bekreft valget med. Velg timer med eller. Bekreft innstillingen med. Velg minutter med eller. Bekreft innstillingen med. Still inn konstant driftstid for straksdrift med eller. Bekreft innstillingen med. Innstillingen er avsluttet. Du kan gjøre følgende: Velge funksjoner i menylinjen med eller og bekrefte med. Den videre fremgangsmåten er beskrevet i avsnittet som tar for seg funksjonen. 9

10 Slå på varme Aktiver mobildelen med (se side 8). Displayet viser Velg symbol med eller. Bekreft valget med. Varmen er slått på. For driftstiden kan du gjøre følgende: Driftstiden kan overføres med. Driftstiden kan endres med eller én gang og bekreftes med. Merk! Driftstiden som ble vist sist i displayet, overføres uten bekreftelse. Trykk på, temperaturen vises og den sist lagrede driftstiden gjelder fortsatt. Du kan gjøre følgende: Hente frem visninger. Trykk på, og det aktuelle varmetrinnet vises (bare for luftvarmere). Trykk på, klokken vises. Trykk på, driftstiden vises. Se innstillingen over. Velge funksjoner i menylinjen med eller og bekrefte med. Den videre fremgangsmåten er beskrevet i avsnittet som tar for seg funksjonen. 10

11 Slå av varme Aktiver mobildelen med (se side 8). Displayet viser Velg symbol med eller. Bekreft valget med. Varmen er slått av. Du kan gjøre følgende: Koble om fra temperaturvisning til klokke og tilbake, trykk. Velge funksjoner i menylinjen med eller og bekrefte med. Den videre fremgangsmåten er beskrevet i avsnittet som tar for seg funksjonen. 11

12 Slå på ventilasjon bare mulig når (se generell informasjon på side 13). -symbolet vises i menylinjen Aktiver mobildelen med (se side 8). Displayet viser Velg symbol med eller. Bekreft valget med. Ventilasjonen er slått på. For driftstiden kan du gjøre følgende: Driftstiden kan overføres med. Driftstiden kan endres med eller én gang og bekreftes med. Merk! Driftstiden som ble vist sist i displayet overføres uten bekreftelse. Trykk på, temperaturen vises og den sist lagrede driftstiden gjelder fortsatt. Du kan gjøre følgende: Hente frem visninger. Trykk på, klokken vises. Trykk på, driftstiden vises. Se innstillingen over. Velge funksjoner i menylinjen med eller og bekrefte med. Den videre fremgangsmåten er beskrevet i avsnittet som tar for seg funksjonen. 12

13 Slå av ventilasjon bare mulig når (se generell informasjon på side 13). -symbolet vises i menylinjen Aktiver mobildelen med (se side 8). Displayet viser Velg symbol med eller. Bekreft valget med. Ventilasjonen er slått av. Du kan gjøre følgende: Koble om fra temperaturvisning til klokke og tilbake, trykk. Velge funksjoner i menylinjen med eller og bekrefte med. Den videre fremgangsmåten er beskrevet i avsnittet som tar for seg funksjonen. Generell informasjon om driftsformen Ventilasjon Hvis -symbolet ikke vises i menylinjen, er driftsformen Ventilasjon ikke mulig for den varmeapparattypen som brukes. I driftsformen Ventilasjon aktiveres HYDRONIC-vannvarmernes kjøretøyvifte og AIRTRONIC-luftvarmernes varmevifte direkte ved forbikobling av varmefunksjonen. Merk! Driftsformen Ventilasjon er ikke beregnet for opprustede tilleggsvarmere. Har du flere spørsmål om driftsformen Ventilasjon, må du ta kontakt med monteringsverkstedet ditt eller ringe servicetelefonnr. (se side 26). 13

14 Slå på tilleggsapparat bare mulig når (se generell informasjon på side 15). -symbolet vises i menylinjen Aktiver mobildelen med (se side 8). Displayet viser Velg symbol med eller. Bekreft valget med. Tilleggsapparatet er slått på. For driftstiden kan du gjøre følgende: Driftstiden kan overføres med. Driftstiden kan endres med eller én gang og bekreftes med. Merk! Driftstiden som ble vist sist i displayet overføres uten bekreftelse. Trykk på, temperaturen vises og den sist lagrede driftstiden gjelder fortsatt. Du kan gjøre følgende: Hente frem visninger. Trykk på, klokken vises. Trykk på, driftstiden vises. Se innstillingen over. Velge funksjoner i menylinjen med eller og bekrefte med. Den videre fremgangsmåten er beskrevet i avsnittet som tar for seg funksjonen. 14

15 Slå av tilleggsapparat bare mulig når -symbolet vises i menylinjen. Aktiver mobildelen med (se side 8). Displayet viser Velg symbol med eller. Bekreft valget med. Tilleggsapparatet er slått av. Du kan gjøre følgende: Koble om fra temperaturvisning til klokke og tilbake, trykk. Velge funksjoner i menylinjen med eller og bekrefte med. Den videre fremgangsmåten er beskrevet i avsnittet som tar for seg funksjonen. Generelt om tilleggsapparatet Et tilleggsapparat kan f.eks. være et ekstra varmeapparat eller et kupéklimaanlegg. Det er også mulig å kombinere varmeapparatet med en vifte. Viften fordeler luften i kupeen. Varmeapparatene og viften kan kobles inn samtidig eller uavhengig av hverandre. Funksjonen Tilleggsapparat må aktiveres av verkstedet. 15

16 Generelt om programmering av tidsinnstilling Med mobildelen for fjernkontrollen kan du programmere 3 tidsinnstillinger. De 3 tidsinnstillingene kan fordeles på én ukedag eller på forskjellige ukedager. På vannvarmere og temperatursensorer som er tilkoblet stasjonærdelen, beregnes aktiveringstiden automatisk i henhold til målt romtemperatur og valgt varmetrinn (ECO eller HIGH). Driftstiden kan ligge mellom 5 og 60 minutter før programmert igangkjøringstid, mens driften alltid avsluttes 5 minutter etter programmert igangkjøringstid. Dette kan gi minimum driftstid på 10 minutter og maksimum driftstid på 65 minutter. Driftstiden som er innstilt i menyen Stille inn klokken fungerer ikke i dette tilfellet. Ved alle andre konfigurasjoner skjer innkobling i henhold til forhåndsinnstilt driftstid. Merk! Tidsinnstillingene er alltid igangkjøringstider, også når beregning av driftstid er deaktivert. Det kan ikke lagres mer enn 3 tidsinnstillinger. Den maksimale driftstiden på 65 minutter ved automatisk beregning av driftstid er fabrikkinnstilt. Den kan reduseres til 15 minutter av monteringsverkstedet ved behov. Identiske tidsinnstillinger Dersom det programmeres identiske tidsinnstillinger for en bestemt ukedag i programmene 1, 2 eller 3, er den sist oppgitte innstillingen gyldig. Når mobildelen aktiveres, slettes de identiske tidsinnstillingene. Hvis det programmeres identiske tidsinnstillinger på forskjellige ukedager, oppstår det ingen problemer. Overlappende tidsinnstillinger Eksempel: For én ukedag har du stilt inn driftsmodus Varme for igangkjøringstid kl Samtidig finnes det en programmering for samme dag for driftsmodus Ventilasjon kl med en driftstid på 15 minutter. Hva skjer? Fjernkontrollen beregner aktivering av driftsmodus Varme, som vil finne sted mellom 5 og 60 minutter før programmert igangkjøringstid avhengig av målt romtemperatur. Dersom beregnet aktiveringstiden er etter 12.45, blir det ventilert fra til og deretter kobler varmen seg inn. Hvis beregnet aktivering for varmeapparatet er før 12.45, varmes det til 12.30, varmeapparatet kobles ut og det byttes til driftsmodus Ventilasjon. Når innstilt driftstid for driftsmodus Ventilasjon er over, kobler varmeapparatet ut. 16

17 Programmere tidsinnstillinger Aktiver mobildelen med (se side 8). Displayet viser Velg symbol med eller. Bekreft valget med. Velg tidsinnstillingsminne 1, 2 eller 3 med og bekreft med. eller Velg ukedag Mo So med eller og bekreft med. Still inn timer med eller og bekreft med. Still inn minutter med eller og bekreft med. Velg ønsket funksjon, eller med eller og bekreft med. Fortsettelse side 18 17

18 Programmere tidsinnstillinger Driftstiden vises bare når du velger (varme med deaktivert beregning av driftstid), eller. Den kan overtas med eller, stilles inn med og bekreftes med. Displayet viser Innstillingen er avsluttet. Merk! Aktive tidsinnstillingsminner vises i displayet. Den neste aktive tidsinnstillingen er understreket i displayet og vises sammen med aktuell ukedag. Fremgangsmåten er den samme for tidsinnstillingene i minne 2 og 3. Du kan gjøre følgende: Koble om fra temperaturvisning til klokke og tilbake, trykk. Velge funksjoner i menylinjen med eller og bekrefte med. Den videre fremgangsmåten er beskrevet i avsnittet som tar for seg funksjonen. 18

19 Slette tidsinnstillinger For å slette tidsinnstillinger går du frem på samme måte som ved innstiling, til den aktuelle funsjonen i statuslinjen blinker. Trykk på eller til vises i displayet. Bekreft med. Displayet viser Tidsinnstillingen er slettet. Du kan gjøre følgende: Koble om fra temperaturvisning til klokke og tilbake, trykk. Velge funksjoner i menylinjen med eller og bekrefte med. Den videre fremgangsmåten er beskrevet i avsnittet som tar for seg funksjonen. 19

20 Stille inn varmetrinn for vannvarmere På vannvarmere kan du velge mellom varmetrinnene ECO (normal oppvarming) og HIGH (komfortoppvarming). Det valgte varmetrinnet trengs til beregning av driftstid for Varme i henhold til målt romtemperatur. Merk! Varmetrinnene ECO og HIGH kan bare brukes i forbindelse med programmert tidsinnstilling. Aktiver mobildelen med (se side 8). Displayet viser Velg symbol med eller. Bekreft valget med. Velg varmetrinnet ECO eller HIGH med eller og bekreft med. Det valgte varmetrinnet (f.eks. HIGH) er innstilt. 20

21 Stille inn varmetrinn for luftvarmere På luftvarmere kan varmen stilles inn individuelt fra trinn 8 til 36 i straksdrift og tidsinnstilt drift. Merk! Varmetrinnene 8 til 36 tilsvarer bare tilnærmet temperatur, og kan derfor avvike fra den faktiske temperaturen. Aktiver mobildelen med (se side 8). Velg symbol med eller. Bekreft valget med. Displayet viser Endre varmetrinne med eller og bekreft med. Det nye varmetrinnet er innstilt. 21

22 Vedlikehold Ladetilstand for batteriet i mobildelen (visning i mobildelen) Batteri i orden Batteri nok strøm Svakt batteri (må byttes innen kort tid) Nøddrift, batteriet må byttes Bytte batteri Drei bajonettlåsen på batteridekslet i pilretningen med et kronestykke. Ta av batteridekslet. Sjekk om dekseltetningen er skadet. Ta ut det tomme batteriet. Sett inn det nye batteriet. Batteriet er satt inn riktig hvis plusspoltegnet og typebetegnelsen kan leses. Sett på batteridekslet. Den dråpeformede markeringen må peke mot kanten mellom fordypningene. Drei bajonettlåsen med klokken med en mynt til låsespalten er loddrett. Aktiver mobildelen (se side 8). Hvis statusvisningen for mobildelen viser svakt batteri, må du kjøpe nytt batteri av typen CR 2430 fra Varta, Sony eller Renata (anbefalt av JE-Eberspächer) i faghandelen. 22

23 Hva gjør du når...? Visninger Beskrivelse Dårlig kommunikasjon mellom mobil- og stasjonærdel. Data mottas. Dataene er feil. Mulige årsaker Avstand mellom mobildelen og bilen er på grensen av rekkevidden. Mye bebyggelse mellom mobildelen og bilen? Det brukes flere Easy-Start-fjernkontroller samtidig. Dette må gjøres Endre din posisjon til bilen ved f.eks. å holde mobildelen høyere eller bevege den mot til siden. Gå nærmere bilen. Kort ned avstanden til bilen. Gå til du ser bilen hvis det er mulig. Aktiver mobildelen på nytt etter en pause. Beskrivelse Kommunikasjon mellom mobil- og stasjonærdel ikke mulig. Mulige årsaker Avstanden mellom mobildelen og bilen er for stor. Det brukes flere Easy-Start-fjernkontroller samtidig. Mobildelen er ikke programmert. Dette må gjøres Reduser avstanden. Aktiver mobildelen på nytt etter en pause. Programmer mobildelen som beskrevet i monteringsanvisningen. Merk! Ved meldingene og er betjening ikke mulig. Hvis varmeapparatet er på, kan det bare slås av med tasten i bilen. 23

24 Hva gjør du når...? Visninger Beskrivelse Det er oppstått en feil i varmeapparatet under drift (f.eks. drivstoffmangel eller brudd på diagnoseledningen). Dette må gjøres Se varmeapparatets bruksanvisning for oppretting av feil. Beskrivelse Stasjonærdelen er i programmeringsmodus. Dette må gjøres Programmer mobildelen som beskrevet i monteringsanvisningen. Beskrivelse Batteriet i mobildelen er svært svakt. Dataoverføring er ikke mulig. Dette må gjøres Bytt batteriet. Beskrivelse Stille klokken vises etter at mobildelen er aktivert. Mulig årsak Dette må gjøres Stasjonærdelen ble skilt fra bilbatteriet. Still klokken (se side 9). Alle programmerte tidsinnstillinger er slettet. 24

25 Hva gjør du når...? Visninger Mobildelen kan ikke aktiveres Mulige årsaker Batteriet er tomt. Det er ikke satt inn batteri. Batteriet er satt inn feil vei. Dette må gjøres Bytt batteriet. Sett inn batteri. Sett inn batteriet riktig vei. LED i tasten blinker. Beskrivelse Stasjonærdelen er i programmeringsmodus. Dette må gjøres Etter 30 sekunder slukker visningen av selv, hvis ikke må mobildelen programmeres som beskrevet i monteringsanvisningen. Merk! Hvis feilen ikke er borte, må du ta kontakt med et autorisert JE-verksted eller ringe servicetelefonnummeret på neste side. 25

26 Service Hotline Har du tekniske spørsmål, problemer med fjernkontrollen eller varmeapparatet ringer du følgende servicetelefonnummer. Hotline: ta kontakt med oss! EBERSPÄCHER NORGE Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Trollåsveien 34, 1414 Trollåsen Postadresse: Postboks 13, 1421 Trollåsen Internet: Hvis du befinner deg utenfor Norge, må du henvende deg til en Eberspächer-rep- resentant i det landet du befinner deg. 26

27

28 J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstraße 24 D Esslingen Telefon Telefax NO Rett til endringer forbeholdes Trykket i Sverige, EO Grafiska J. Eberspächer GmbH & Co. KG

Bruksanvisning. Thermo Call TC3

Bruksanvisning. Thermo Call TC3 Bruksanvisning Thermo Call TC3 Generelle opplysninger Kjære Webasto-kunde! Takk for at du har kjøpt den nye Thermo Call TC3. Med dette produktet har du en komfortabel og innovativ betjeningsmulighet til

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com SmartStart Bruks- og monteringsanvisning www.defa.com INNHOLD SMARTSTART 3 OM BRUKSANVISNINGEN 3 VIRKEMÅTE / FUNKSJON 4 DISPLAY 4 SYMBOLER 5 HOVEDBILDER 6 DISPLAY 6 INNSTILLINGER 7 KLOKKE 7 DATO 7 FABRIKKINNSTILLINGER

Detaljer

Nokia Fun Camera PT-3 Brukerhåndbok. 9356921 2. utgave

Nokia Fun Camera PT-3 Brukerhåndbok. 9356921 2. utgave Nokia Fun Camera PT-3 Brukerhåndbok 9356921 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet PT-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Bruksanvisning. ascom Eurit 40

Bruksanvisning. ascom Eurit 40 Bruksanvisning ascom Eurit 40 Merknader til brukeren Kjære kunde. Når du har kjøpt en Ascom Eurit 40, har du valgt et sveitsisk kvalitetsprodukt. Vi takker for tilliten. Eurit 40 er laget for tilkobling

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brukerhåndbok Norsk Oktober 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette

Detaljer

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04)

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400 Styringssentralen Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) 2 Innhold Innhold 1 Symbolforklaring og sikkerhetsanvisninger....... 3 1.1 Symbolforklaring.........................

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s ssued by nformation and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Detaljer

2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok

2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok 2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok VARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensinger med hensyn til bruk og funksjoner, og informasjon om ansvarsbegrensingene til produsenten.

Detaljer

Digital fartskriver DTCO 1381

Digital fartskriver DTCO 1381 Digital fartskriver DTCO 1381 Versjon 2.0 2.1 Instruksjonsbok firma & sjåfør DTCO SmartLink (Ekstrautstyr) www.dtco.vdo.com Innledning Kjære bruker. Den digitale fartskriveren, DTCO 1381, med sine systemkomponenter

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Versjon august.2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 3 Slik stilles tid og dato... 4 Nullstill

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer