MONTERINGSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONTERINGSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING"

Transkript

1 BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT

2 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL KAPITTELBETEGNELSE KAPITTELINNHOLD SIDE 1 INNLEDNING Les dette dokumentet først 4 Generell informasjon / sikkerhetsmerknader 4 Påregnet bruk 5 Generell informasjon 5 Tekniske data 6 Leveringsomfang 6 Oversikt over leveringsomfang EasyStart Remote 7 Før monteringen 8 Montering 8 Montere mottakeren 8 Montere manøverknappen 8 Tilkobling av kontaktstykke på mottakeren 8 2 MONTERING Kabelskoplassering i mottakeren 9 Koble til antennen 11 Antennens minimumshøyde 11 Antennens mål 11 3 FØRSTE OPPSTART Foreta en første gangs oppstart 12 Programmere sender programmeringsmodusen Add 12 Programmere sender programmeringsmodusen AddE 13 Programmere ekstra sender 13 Funksjonskontroll 13

3 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK DOKUMENTASJON 3 INNHOLD 4 HVA GJØR DU NÅR...? Ved feil følgende feil kan forekomme 14 Følgende feil kan forekomme 15 5 KOBLINGSSKJEMA Tilkobling av en Remote til Hydronic, Hydronic II Hydronic II C, Hydronic II Comfort, Hydronic M II 16 6 SERVICE EUs samsvarserklæring 17 Hotline 17

4 4 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK DOKUMENTASJON 1 INNLEDNING LES DETTE DOKUMENTET FØRST Før du begynner å montere fjernkontrollen, er det viktig at du leser denne monteringsanvisningen nøye. Denne monteringsanvisningen inneholder viktig informasjon som du trenger for å installere fjernkontrollen. GENERELL INFORMASJON / SIKKERHETSMERKNADER Senderens koblingsimpulser når opp til 1000 meter i fritt landskap (direkte sikt). Ytre påvirkninger, lokale forhold og tett bebyggelse reduserer rekkevidden. Med valg og plassering av antenne påvirkes rekkevidden betydelig. FARE! På senderen må bare batteridekslet åpnes. Batteriet og batteridekslet må ikke havne i hendene på barn delene er små og kan svelges. Ta senderen ut av lommen før du putter klærne i vaskemaskinen. Beskytt senderen mot ugunstig påvirkning (støt, ekstreme temperaturer, fuktighet, regn, væsker). Når du fyller drivstoff, må senderen og varmeapparatet være slått av. Batteri og senderen må avhendes på forskriftsmessig måte. Bruk bare anbefalt batteri og originale reservedeler. Ta hensyn til all informasjon i den tekniske beskrivelsen av varmeapparatet og i bruksanvisningen for EasyStart Remote, spesielt informasjon om sikkerhet! LOVER OG FORSKRIFTER Retur / kassering av elektro- og elektronikkapparater iht. 4 avsnitt 1 Alt Fz-VO Fjernkontrollen skal legges i bordet som en del av kjøretøyet når dette overleveres til et godkjent mottaksted, et godkjent retursted eller en godkjent demonteringsbedrift for retur iht. 4 avsnitt 1 Alt Fz-VO.

5 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK DOKUMENTASJON 5 1 Innledning PÅREGNET BRUK Fjernkontrollen EasyStart Remote brukes til å velge driftsmåte for innstilling av driftstid og til å slå varmeapparatet som er montert i bilen, på og av. PASS PÅ! Feil som oppstår på grunn av feil bruk og bruk utenfor oppgitt bruksområde, dekkes ikke av garantien. EasyStart Remote kan brukes for følgende varmeapparater: ved vannvarmere Hydronic II Comfort Hydronic II Hydronic II C Hydronic* Hydronic M II Ved følgende luftvarmere trengs det et ekstra betjeningselement for standard nominell verdi, se monteringsanvisningen Spesialfunksjoner og diagnose. Airtronic* Airtronic M* Airtronic L* GENERELL INFORMASJON DRIFTSMÅTEN VENTILASJON For vannvarmere vil driftsmåten VENTILASJON bety at varmeapparatets vifte aktiveres direkte og at varmefunksjonen omgås. Hvis ikke symbolet vises, har ikke varmeapparatene funksjonen VENTILASJON. PASS PÅ! Ved ytterligere spørsmål om driftsmåten VENTILASJON, ringer du servicetelefonnummeret (se side 17). MONTERINGSANVISNING FOR SPESIALFUNKSJONER Denne monteringsanvisningen beskriver standardkonfigurasjonen. For en utvidet konfigurering av Remote og for spesialfunksjoner som f.eks. kombinasjoner med forskjellige EasyStart-betjeningselementer, kan monteringsanvisningen Spesialfunksjoner og diagnose lastes ned fra Serviceportalen hhttps:// partner.eberspaecher.com/?mod=download &section=149&subid=1295 for visning eller nedlasting. * fra og med funksjonen høydekompatibel

6 6 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK DOKUMENTASJON 1 Innledning TEKNISKE DATA SENDER Frekvens Driftsspenning Mål 434,6 MHz 3 V (batteri) CR x 54 x 13 mm Driftstemperatur -20 C til +60 C Lagringstemperatur -40 C til +85 C MOTTAKER Frekvens Driftsspenning Mål 434,6 MHz 12 volt / 24 volt 76 x 76 x 29 mm Driftstemperatur -40 C til +85 C Lagringstemperatur -40 C til +85 C Antennetilkobling BEST.NR. Via kodet SMB-plugg EasyStart Remote 12 / 24 volt LEVERINGSOMFANG Skisse se side 7 Bildenr. Antall Benevnelse 1 1 Sender 2 1 Mottaker 3 1 Antenne 4 1 Manøverknappen 5 1 Batteri CR Plateskruer B3,9 x 19 formottaker 7 1 Kontaktstykke, 12-polet 8 1 Kontaktlås 9 3 Kabelsko 10 1 Monteringsanvisning 11 1 Kort veiledning

7 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK DOKUMENTASJON 7 1 INNLEDNING OVERSIKT OVER LEVERINGSOMFANG EASYSTART REMOTE Forklaring se side 6

8 8 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK DOKUMENTASJON 1 INNLEDNING FØR MONTERINGEN Koble fra batteriet Ta ut 5A-sikringen når den er satt inn i sikringsholderen for varmeapparatkabelen, og sett den inn igjen først rett før første gangs oppstart. MONTERING Mottakeren monteres i kupeen sammen med manøverknappen og antennen. KONTAKTSTYKKE PÅ MOTTAKEREN Fest kabelskoen på kabelen for betjeningen. Koble til kabelen for betjeningen og kabelen for manøverknappen i den 12-polede kontaktstykke. (Plassering i kontaktstykke se side 9). Skyv kontaktlåsen inn i kontaktstykket. Koble til det 12-polede kontaktstykket på mottakeren. MONTER MOTTAKEREN Monter mottakeren med vedlagte skruer på et tørt sted i kupeen, men ikke i nærheten av luftutløp eller rett ved siden av vifte motoren. MONTERE MANØVERKNAPPEN Monter manøverknappen slik at føreren kan se den, helst i instrumentpanelet. Bor et hull med en diameter på 10 mm, f.eks. i instrumentpanelet. Fest manøverknappen med klips. PASS PÅ! Det er absolutt nødvendig at manøverknappen monteres. Driftsvisningen skjer via LED-en i manøverknappen. Alle komponenter må monteres med god plass til kollisjonsputene, slik at en utløst kollisjonspute ikke kommer i kontakt med komponentene. PASS PÅ! Når du monterer kontaktstykke, må du passe på at låsetungene alltid peker mot midten av kontaktstykke. Det er bare i denne posisjonen at tungene går i lås i kontaktstykke (se tegning).

9 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK DOKUMENTASJON 9 2 MONTERING KABELSKOPLASSERING I MOTTAKEREN Pinne Signal Ledningsfarge 1 KIemme 30 (pluss) rød 2 3 KIemme 31 (pluss) brun 4 JE-diagnose / DAT-ledning blå / hvit / vi 5 6 LED-tast (+) rød / gul 7 Tast (+) brun / gul 8 Tast (-) brun Kammerplassering kontaktstykke -XB12 (plassering sett fra kabelsiden) se side 16. PASS PÅ! Fjernkontrollen skal kobles til i henhold til koblingsskjemaet bakerst i monteringsanvisningen. Isoler ubrukte ledningsender. Kontaktstykke vises fra kabelsiden.

10 10 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK DOKUMENTASJON 2 MONTERING OVERSIKT OVER MONTERING AV EASYSTART REMOTE 1 Mottaker 2 Antennekabel 3 Sender EasyStart Remote 4 Kabelsko (3x) 5 Kontaktstykke, 12-polet 6 Kontaktlås 7 Kabel til varmeapparatet 8 Manøverknapp med LED 9 Plateskrue B3,9 x 19 (2x

11 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK DOKUMENTASJON 11 2 Montering KOBLE TIL ANTENNEN Ta hensyn til minimum monteringshøyde, og legg antennekabelen slik at den peker så langt opp som mulig. Når antennekabelen er lagt, må du koble den til mottakeren. Anbefaling: Antennekabelen skal legges bak dekkgummien i A-stolpen, midt over kjøretøyets fordør. På denne måten oppnås i de fleste tilfeller optimal rekkevidde. Monteringseksempel Opplegg i A-stolpen under dekkgummien. ANTENNENS MÅL Koaksialkabel RG 174/U med endestykke uten skjerming og utvendig isolasjon Antenneplugg Krympeslange med utstikk 2000 mm 165 mm 12 mm PASS PÅ! Lengden på antennekabelen må ikke endres! Enden på antennekabelen må ikke komme i kontakt med metall, og må ikke være fullstendig omsluttet av metall eller metallholdige deler. ANTENNENS MINIMUMSHØYDE min. 1,2 m fra bakken min. 1,5 m fra bakken

12 12 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK DOKUMENTASJON 3 FØRSTE OPPSTART FORETA EN FØRSTE GANGS OPPSTART Ved første oppstart må arbeidstrinnene utføres i rekkefølge. Sett inn batteriet i senderen Batteriet som følger med, må settes inn i senderen som beskrevet i bruksanvisningen for EasyStart Remote, i kapittelet Vedlikehold / skifte batteri. Ikke aktiver senderen ennå. Koble til driftsspenning Driftsspenningen kobles til ved å sette sikringen inn i sikringsholderen. Automatisk registrering Fem sekunder etter at driftspenningen er koblet til, begynner LED-en i manøverknappen å lyse. Fjernkontrollen kontrollerer nå hvilket varmeapparat som er koblet til, og konfigurerer operatørføringen for senderen. Programmere senderen Hvis LED-en i manøverknappen begynner å blinke, kan senderen programmeres. Informasjon om programmeringsmodusen Add Med funksjonen Add kan det programmeres inntil 4 mobiltelefoner på en mottaker, men bare én sender kan kobles til mottakeren i gangen. Informasjon om programmeringsmodusen AddE Med funksjonen AddE programmeres bare den aktuelle senderen. Alle tidligere programmerte senderer, slettes. PASS PÅ! Hvis senderen ikke programmeres innen 30 sekunder, slukker LED-visningen i manøverknappen. Trykk på manøverknappen til LED begynner å blinke. Programmer så senderen. PROGRAMMERE SENDER PROGRAMME RINGSMODUSEN ADD Trykk på - eller -manøverknappen. Når forbindelsen mellom senderen og mottakeren er opprettet, begynner LED-visningen å blinke grønt. Senderen befinner seg i programmeringsmodusen Add. Dataoverføring LED: lyser grønt LED: blinker grønt Bekreft programmeringsmodusen Add mens LED-visningen blinker grønt med -manøverknappen. LED: blinker 2x grønt. Senderen er programmert.

13 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK DOKUMENTASJON 13 3 Første oppstart PROGRAMMERE SENDER PROGRAMME RINGSMODUSEN ADDE Trykk på - eller -manøverknappen. Når forbindelsen mellom senderen og mottakeren er opprettet, begynner LED-visningen å blinke grønt. Senderen befinner seg i programmeringsmodusen AddE. PROGRAMMERE EKSTRA SENDER Trykk på manøverknappen i kjøretøyet til LED-en i manøverknappen begynner å blinke. Aktiver senderen som beskrevet under Programmere sender mens LED-en i manøverknappen blinker. Dataoverføring LED: lyser grønt LED: blinker grønt FUNKSJONSKONTROLL Slå varmeapparatet på og av. Dersom det oppstår en feil, se kapitlet Hva gjør du når...? side 14. Trykk på grønt. -tasten mens LED-en blinker LED: blinker rødt Bekreft programmeringsmodusen AddE mens LED-visningen blinker rødt med -tasten. LED: blinker 2x grønt. Senderen er programmert.

14 14 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK DOKUMENTASJON 4 HVA GJØR DU NÅR...? VED FEIL ER FØLGENDE VISNINGER MULIGE LED-VISNING MULIGE ÅRSAKER UTBEDRING / VERKSTED Langsom rød blinking 5x ved trykk på - eller -tasten Rask blinking rødtgrønt 12x etter trykk på - eller -tasten (Kommunikasjon mellom mobil- og mottaker ikke mulig.) Feil på varmeapparatet. EasyStart Remote ble koblet fra spenningen, deretter og koblet til igjen. Avstanden mellom senderen og bilen er for stor. Mye bebyggelse mellom senderen og bilen. Det brukes flere fjernkontroller samtidig. Senderen er ikke programmert. Antennen er ikke koblet til på riktig måte. Antennen er ikke i original tilstand. Ledningsopplegget for mottakeren er feil. Varmeapparatet starter ikke. Gjennomfør en diagnose av varmeapparatet. Programmer senderen som beskrevet i monteringsanvisningen. Vent til den automatiske registreringen er avsluttet. Reduser avstanden. Endre posisjonen til kjøretøyet ved f.eks. å holde senderen høyere eller bevege den til siden. Gå nærmere bilen. Aktiver senderen på nytt etter en pause. Programmer senderen som beskrevet i monteringsanvisningen. Kontroller monteringen av antennen. Kontroller monteringen av mottakeren. Slå på varmeapparatet med manøverknappen. Kontroller sikringen, og skift den ved behov. Kontroller spenningsforsyningen til varmeapparatet.

15 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK DOKUMENTASJON 15 4 Hva gjør du når...? PASS PÅ! Ved meldingen Blinking rødt-grønt er betjening ikke mulig. Hvis varmeapparatet er på, kan det bare slås av med manøverknappen i bilen. VED FEIL ER FØLGENDE VISNINGER MULIGE LED-VISNING MULIGE ÅRSAKER UTBEDRING / VERKSTED LED blinker raskt (flimrer) grønt (6 sekunder) LED lyser rødt etter aktivering (4 sekunder) Mottakeren er i programmeringsmodus. Batteriet i senderen er for svakt. Dataoverføring er ikke mulig. Programmer senderen som beskrevet i monteringsanvisningen. Vent til den automatiske registreringen er avsluttet. Bytt batteriet FØLGENDE FEIL ER MULIGE FEIL MULIGE ÅRSAKER DETTE MÅ GJØRES Senderen kan ikke aktiveres Batteriet er tomt. Det er ikke satt inn batteri. Bytte batteri Sett inn batteri Batteriet er satt inn feil vei. Sett inn batteriet riktig vei. LED i manøverknappen blinker Mottakeren er i programmeringsmodus. Etter 30 sekunder slukker visningen av selv, hvis ikke må senderen programmeres som beskrevet i monteringsanvisningen. PASS PÅ! Hvis feilen ikke er borte, må du ta kontakt med et autorisert Eberspächer-verksted eller ringe servicetelefonnummeret (se side 17).

16 16 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK DOKUMENTASJON 5 KOBLINGSSKJEMA KOBLINGSSKJEMA Tilkobling av en Remote til Hydronic, Hydronic II Hydronic II C, Hydronic II Comfort, Hydronic M II X:15 Ign (+) X:58 Light (+) -E4 -W2 c -XB12 0,5* RD 0,5* BN 0,5* BUWH H2 0,22 RDYE 0,22 BNYE 6 7 0,22 BN * Hydronic MII E4 Fjernkontroll EasyStart Remote -H2 Manøverknapp -W2 Antenne EasyStart Remote c til varmeapparat KABELFARGER -XB RD rød GY grå BK svart BU blå YE gul GN grønn WH hvit VT fiolett BN brun

17 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK DOKUMENTASJON 17 6 SERVICE EUS SAMSVARSERKLÆRING Produsent: BURY GmbH & Co. KG erklærer med dette at apparatet EasyStart Remote oppfyller grunnleggende krav og andre gjeldende bestemmelser i direktivet 1999/5/EC og 2009/19/EG tillegg VII, VIII. En kopi av samsvarserklæringen kan fås ved henvendelse til Bury GmbH & Co. KG. HOTLINE Har du tekniske spørsmål, problemer med EasyStart Remote eller varmeapparatet, ringer du følgende servicetelefonnummer. Hotline: Hvis du befinner deg utenfor Norge, skal du henvende deg til en Eberspächer-representant i det aktuelle landet.

18 18 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK DOKUMENTASJON

19 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK DOKUMENTASJON 19

20 Hovedkvarter: Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG Eberspächerstraße Esslingen Hotline: Faks-hotline: Med forbehold om endringer Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG Printed in Germany