Avfall Sør. Smart sortert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avfall Sør. Smart sortert"

Transkript

1 sortert sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert Fakta og tips om sortert avfall for Kristiansand, sortert sortert sorter sortert sortert Songdalen, sortert Søgne og Vennesla sortert sortert sorter sortert sortert Revidert sortert mars 2011sortert sortert sorter sortert sortert Offentlig informasjon, sortert deles ut til alle sortert husstander sortert sorter

2 Avfall Sør Det begynner i hjemmet Avfall Sør AS eies av kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner. Vi ønsker å tilby miljøriktige avfallsløsninger med fokus på kostnader. Avfallet gjenvinnes i størst mulig grad til andre materialer eller energi. Selskapet har to datterselskaper: Avfall Sør Husholdning AS henter avfall fra samtlige husholdninger, driver returpunkter, gjenvinningsstasjoner og Støleheia avfallsanlegg. Telefon: Når du har sortert avfall hjemme, gjør vi resten. Vi henter avfallet, som blir gjenvunnet eller omdannet til varmeenergi i nytt forbrenningsanlegg. God sortering er god økonomi og et viktig miljøtiltak. God sortering og viderebehandling får direkte innvirkning på omgivelser og klimautvikling. Godt sortert avfall og levering til gjenbruk betyr færre tømminger av avfallsdunkene og du får lavere renovasjonsregning slik bidrar du til et bedre miljø hjemme og globalt. Avfall Sør Bedrift AS tilbyr tjenester for mottak, innsamling og behandling av næringsavfall. Telefon: En databrikke er nedfelt i hver av dine avfallsdunker. Brikken leses hver gang vi henter avfall, slik at vi kan registrere antall tømminger hos deg. Sorterer du godt, blir det færre tømminger og lavere utgifter for deg. Vi kommer til din adresse på faste sortert Fakta og tips om avfall for Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla ukedager. Når du ønsker en dunk tømt denne dagen, triller du den fram til vei eller fortauskant. Den gule pilen skal peke ut mot kjørebanen for å vise at dunken skal tømmes. Papir tømmes fast hver 4. uke og skal settes fram de dagene tømmekalenderen viser. Tømmekalender kommer til alle husstander rett før årsskiftet. 2 Utgitt av Avfall Sør i 2009 Revidert opplag mars 2011 Trykkeri: Kai Hansen Trykkeri AS Utforming: Aptum Kommunikasjon Databrikken i toppen av avfallsdunken leses av når vi tømmer dunken. Slik får vi en nøyaktig registrering av antall tømminger. 3

3 Pil mot veien når dunken skal tømmes Dunk plassert for tømming Enkelt og fleksibelt: Du bestemmer selv om brun og grå dunk skal tømmes på din faste tømmedag. Det spiller en rolle hva du har i dunken Overordnede tiltak for bedre miljø og klima må vedtas av politikerne. Men privat forbruk og avfall er også avgjørende. Avfall Sør legger til rette for at du kan håndtere avfallet ditt på en bærekraftig måte. Sett dunk som skal tømmes slik at pilen på Side 3 Det begynner i hjemmet Avfall Sør henter avfall hjemme hos deg én gang i uka. lokket peker ut mot vei Side 5 Dunk plassert for tømming Hvilken dag det er, finner du i tømmekalenderen vi legger eller gate. Mangler du pil Side 6 Tømming hver uke på en eller flere dunker? i postkassene mot slutten av året. Når du vil ha din brune dunk Side 7 Behandling av dunkene Ta kontakt med oss! (bioavfall) eller grå dunk (restavfall) tømt, setter du den fram, Side 8 Bruke brun dunk og passer på at den gule pila på lokket peker ut mot veibanen. Side 9 Mer om bioavfall Side 10 Bruke grønn dunk Side 11 Bruke grå dunk Papir skal i grønn dunk, og den tømmer vi hver fjerde uke. Side 12 Hva er farlig avfall? Pass på at også grønn dunk står framme, med pil pekende ut mot Side 14 EE-avfall skal leveres gate eller vei. Du finner de faste datoene for tømming av Side 15 Variabel og fast pris papiravfall i tømmekalenderen. Side 16 Returpunkter i nærmiljøet Side 18 Gjenvinningsstasjoner 4 Side 20 Hvor går avfallet? 5 Side 22 Avfall i morgen

4 Tømming hver uke Faste tømmedager Dato i tømmekalenderen: Alle husstander får besøk av renovasjonsbil én gang i uka. I tømmekalenderen finner du hvilken ukedag din adresse har som fast tømmedag. Bruk dunkene riktig Fylling, bruk og renhold: Gjør det enkelt for renovasjonsbilen å tømme dunken. Ikke fyll den opp så lokket står åpent eller avfallet sitter fast. Behandling av dunkene Dunker skal settes fram til veikant/fortauskant ved kjørbar vei på tømmedag. Plasseringen av beholderne på tømmedagen må være slik at renovatøren ikke hindres av snø, vann eller andre sperringer. Alle får tømmekalender: Vi deler ut tømmekalender til alle husstander mot slutten av året. Har du ikke fått kalenderen, kan vi sende en til deg. Kontakt oss på tlf eller via e-post: Fast dag : Tømmekalenderen forteller deg når du har fast tømmedag. Sammen med adressen der du bor, står en bokstavkode som viser til din tømmedag. På denne dagen velger du selv om du vil sette fram dunk, grå eller brun eller begge typer. Vis hensyn: Dunkene skal settes fram til vei innen kl på tømmedagen. Plasser dunkene slik at tømmingen blir enkel for mannskapet på renovasjonsbilen. Sett dunkene raskt tilbake så de ikke sjenerer naboer og andre som passerer huset. Ikke overfyll: Dunkene må ikke fylles opp så mye at lokket ikke kan lukkes. Dunkene må ikke være så fulle eller tunge at de er vanskelige å flytte og tømme. Dunkene kan sprekke ved hardhendt og feil behandling. Unntak for eldre/uføre: Eldre, syke og uføre personer kan søke Avfall Sør Husholdning om dispensasjon fra kravet om å trille dunkene fram til vei. Eget søknadsskjema fås ved henvendelse til oss. Papir hver fjerde uke: De grønne dunkene for papir og papp tømmer vi hver fjerde uke. Så sant det er mulig, blir grønn dunk tømt på din vanlige faste tømmedag. Tømmekalenderen viser datoene for tømming av grønn dunk. Ikke la innholdet fryse fast: Fukt i dunkene fører lett til fastfrysing i vinterhalvåret. Unngå vått hageavfall i brun dunk og pakk fuktig bioavfall i avispapir om vinteren. Ikke tømming på helligdager: Når tømmedagen din faller på bevegelig helligdag, tømmes dunkene vanligvis dagen etter eller dagen før den faste dagen. Tømmekalenderen forklarer hvordan vi endrer tømmedager. Klar vei: Huseier skal sørge for at det er ryddet rundt dunkene. Dersom store snømengder gjør veiene uframkommelige, tømmer vi dunkene så snart det er brøytet. 6 7

5 Bruke brun dunk Brun dunk til bioavfall BARE ORGANISK AVFALL: Alt avfall fra brun dunk komposteres og brukes som hagejord eller til jordforbedring. Tips om bioavfall Bioposer og oppbevaringskurv: Alle husstander har fått oppbevaringskurv og får poser til bioavfall i huset en gang i året. Mer om bioavfall Ikke matavfallskvern: Det er ikke lov å male opp bioavfall i matavfallskvern. Organisk kretsløp: Biologisk avfall skal kunne brytes helt ned. Du har ansvar for at ikke farlige stoffer blir med i det videre kretsløpet. I brun dunk: Matavfall, som rester av fisk, kjøtt, brød, frukt og grønnsaker, papir som har vært i kontakt med mat (f. eks. servietter, tørkepapir). Avfall fra kjæledyr, som kattesand og sagflis fra bur. Hageavfall, som blomster, potteplanter, kvister og løv. Aldri i brun dunk: Bioavfall skal være biologisk nedbrytbart. Vi vil ikke ha avfall som ødelegger kompostprodukter: Plast, glass, metall, bleier, medisiner, aske, grus eller steiner. Bruk bioposer og kurv for matavfall: Alle husstander har tidligere fått oppbevaringskurv fra egen kommune. En gang i året deler vi ut nedbrytbare bioposer, som benyttes i kurven. Knytt posen når den er full og legg den i brun avfallsdunk. Ekstra fuktig avfall kan pakkes inn i avispapir. Renhold og tømming om sommeren: For å unngå lukt og smittefare Bioposer i matavfallskurv: Avfall Sør Husholdning leverer deg bioposer for oppbevaring av organisk avfall en gang i året. Posene kommer i ruller, og er laget av mais, noe som gjør dem fullstendig nedbrytbare. Riv av en pose fra rullen og plasser den i matavfallskurven. Når du skal flytte avfallet fra kurven til den brune dunken, løfter du posen ut og lukker den med en knute. Avis til ekstra vått avfall: Hvis bioavfallet er vått, kan du med fordel legge avis i bunnen av brun kurv og brun dunk. Unngå fastfrysing: Om vinteren kan det være en fordel å pakke bioposene inn i avispapir. Slik unngår du at vått avfall fryser fast på innsiden av dunken og gjør tømming vanskelig. Mangler du bioposer eller matavfallskurv: Henvend deg til servicekontor/-butikk i din kommune. Slikt utstyr kan også kjøpes direkte Hjemmekompostering: Du kan opprette avtale med Avfall Sør Husholdning om egen kompostbinge for matavfall. Har du allerede avtale med din hjemkommune om kompostering, er denne fortsatt gyldig. Bioposer og matavfallskurv kan kjøpes hos servicekontoret i din hjemkommune gjenvinningsstasjonene (kun bioposer) Mjåvann, Støleheia, Sørlandsparken Avfall Sørs administrasjon i Vige havnevei 90 vask dunken ved behov. Tøm dunken hver uke om sommeren. gjennom Avfall Sør Husholdning. 8 9

6 Bruke grønn dunk Grønn dunk til papir Papir, kartong og papp: Legg reint og tørt papiravfall i grønn dunk. Alt gjenvinnes, og vi forbruker mindre skog og energi. Grå dunk til restavfall Det som blir igjen: I grå dunk kaster du avfall som er igjen etter at du har sortert bort papir, bioavfall, farlig avfall og annet gjenvinnbart avfall. Bruke grå dunk Julepapir/gavepapir/ dekorbånd i grå dunk: Glanset papir har stor andel tilsettingsstoffer og egner seg ikke til ordinær gjenvinning av papir. Papiravfall er så mangt: Alt fra kopipapir og aviser til bøker, hefter, pappesker og flatklemte flyttekartonger legges i grønn dunk. Vi vil også ha skylte og tørre drikkekartonger, som kan brettes og stappes i kubber. Restavfall blir til energi: Avfallet vi henter fra den grå dunken blir levert til Returkrafts forbrenningsanlegg på Langemyr, 5 km nord for Kristiansand sentrum. Ikke-brennbart avfall (f. eks. metalldeler, keramikk, større stein- og betongprodukter) skal leveres nærmeste gjenvinningsstasjon. Oppsamlingskurv til papir kan kjøpes hos servicekontoret i din hjemkommune Avfall Sørs administrasjon i Vige havnevei 90 Bare papir: Papiravfall skal ikke inneholde plast eller metall (stifter i trykksaker går bra). Papir som inneholder matrester kastes i brun dunk. Papir tilgriset av andre stoffer og plastbelagt papir legges i grå dunk. Er trykksaker innpakket i plastemballasje, skal du fjerne plasten før papiret plasseres i grønn dunk. Tømming hver 4. uke: Tømming av papiravfall skjer bare hver fjerde uke, normalt på samme dag som din faste tømmedag for grå og brun dunk. Dagen for papirtømming finner du i tømmekalenderen. Mangler oppsamlingskurv for Papir: Henvend deg til Grå dunk passer for avfall som er sammensatt av ulike materialer. Dessuten kald aske, gummi, lær, tau, støvsugerposer, hard plast, trerester, mindre byggavfall, bleier, tekstiler m.m. Aldri i grå dunk: Elektriske apparater, batterier, lyspærer (EE-avfall, se side 14), malingrester, giftige stoffer. Slikt avfall skal leveres til gjenvinningsstasjoner. Klær, sko, tekstiler, emballasje av metall, plast og glass leveres på returpunkter eller gjenvinningsstasjoner. Medisiner skal leveres til apotekene. Når du er i tvil: Hvis du er usikker på om apparater, elektrisk utstyr, lyspærer, kjemikalier, emballasje eller annet avfall kan leveres til gjenvinning, servicekontor/-butikk i din kommune. Oppsamlingskurv kan også kjøpes kan du ringe oss eller spørre på e-post. Våre hjemmesider har mange praktiske 10 direkte gjennom Avfall Sør. tips om avfall og behandling av avfall. 11

7 Hva er farlig avfall? Farlig avfall Miljøtrussel: Farlige stoffer på avveier forstyrrer og ødelegger naturlige livsprosesser også våre egne. Vårt miljøansvar håndtere, Oppbevare, transportere: Farlig avfall kan skade deg og miljøet om det ikke behandles riktig. Gjenvinningsstasjonene tar imot alle typer farlig avfall. Hva er farlig avfall? Eksempler på farlig avfall: Farlig avfall som må spesialbehandles: Har du ekstra farlig avfall, som asbest, giftstoffer eller medisinsk avfall, må du ta kontakt med Avfall Sør for råd og løsninger. Farlig avfall: Vi kaller miljøskadelig avfall for farlig avfall. Farlig avfall må tas hånd om i egne anlegg for destruksjon, gjenvinning eller forsvarlig lagring. Gift i næringskjeden: De farligste avfallsstoffene brytes svært langsomt ned i naturen. Stoffene lekker ut i vann, jordsmonn og luft, tas derfra opp av planter, dyr og mennesker og vandrer dermed opp i næringskjeden. En rekke produkter inneholder slike gifter, og selv små mengder utslipp kan skade miljø og organismer inkludert oss selv. Batterier, lysstoffrør, sparepærer o.l. Alle batterier, termometre, lysstoffrør, lyspærer m.m. skal leveres til gjenvinningsstasjon eller forhandlere av elektriske artikler. Olje- og oljeprodukter Spillolje, motorolje, andre olje-, diesel- eller bensinholdige produkter etc. Malingprodukter og lim Flytende rester av maling, lakk, lim, løsemidler, fargestoffer o.l. Bygningsavfall Levér impregnert trevirke i egen container på gjenvinningsstasjonene (CCA-impregnert trevirke inneholder blant annet miljøgiftene arsen og kobber, og er forbudt fra 2002). Asbest, PCB-holdige vinduer og eternittplater skal rives, oppbevares og transporteres i henhold til egne regler. Følg vår sorteringsveiledning. Rengjøringsmidler og kjemikalier Flekkfjerningsmidler, pussemidler, rustfjerner, motorrens, låsespray, avfrostningsvæsker o.l. Plantevern- og skadedyrsmidler Ugressmidler, insektsgift, muse- og rottegift, soppdrepende stoffer o.l. Rød kasse: De fleste husstander i Kristiansand har rød plastkasse til oppbevaring av farlig avfall. Ordningen med tømming av kassen to ganger i året er opphørt. Kassen er fortsatt ideell for oppbevaring og transport av farlig avfall og EE-artikler til gjenvinningsstasjon. Giftige stoffer skal leveres: Kast aldri farlige stoffer i avløp eller i avfallsdunkene. Oppbevar farlige stoffer trygt og lever dem til en av våre gjenvinningsstasjoner. Medisiner leveres til apotekene 12 13

8 EE-avfall skal leveres Elektroavfall (EE-avfall) EE-avfall: Elektriske og elektroniske produkter som skal kastes, går under betegnelsen EE-avfall. Avfall og økonomi Du kan redusere gebyret: Sorterer du bedre eller reduserer avfallsmengden, betaler du mindre. Renovasjonsgebyret har en fast og en variabel del. Variabel og fast pris EE-avfall er, enkelt sagt, produkter det har gått strøm gjennom. EE-avfall leveres til gjenvinningsstasjoner og godkjente forhandlere av elektrisk og elektronisk utstyr. Miljøgifter: Alt fra kaffetraktere og lysstoffrør til TV og elektromotorer inneholder skadelige stoffer. Derfor er det viktig at du leverer EE-avfall til mottak som kan behandle det videre på en forsvarlig måte. Innlevering: Forhandlerne av elektriske og elektroniske artikler tar imot en rekke typer produkter og batterier. Gjenvinningstasjonene (se side 18) tar i mot alle typer EE-avfall. Eksempler på EE-avfall: Fastpris: Regningen fra Avfall Sør Husholdning inkluderer en fastpris for grå og brun dunk. Fastprisen dekker faste utgifter, som drift av gjenvinningsstasjoner, returpunkter, administrasjon osv. Fastprisen for grå dunk kan aldri utgjøre mindre enn fastprisen for 120 l iters dunk. For papiravfall betaler du en fast sum for tømming hver fjerde uke. Variabel pris som du kan påvirke: I tillegg til fastprisen betaler du for antall ganger du setter fram grå og brun dunk for tømming. Dette kaller vi variabel pris. Færre tømminger gir lavere variabel pris. Minimum 12 tømminger av brun dunk: På grunn av hygienehensyn og Bytte og dele dunker: Du kan bytte til mindre eller større dunker når behovet ditt endres. Du kan inngå og stanse avtale med Avfall Sør Husholdning om å dele dunk med nabo. Husstander som deler dunker, må likevel betale fastpris (se eget punkt til venstre) for grå dunk hver for seg. Kabler og ledninger Kjøleskap Lyspærer/Sparepærer Kjøkkenmaskiner luktutvikling i varmt vær, må brune dunker tømmes hyppig om sommeren. Armaturer Kaffe- og vannkokere Derfor beregner vi et minimum på 12 tømminger årlig pr. husstand. Knappcellebatterier* Motorer/startapparater Oppladbare batterier* Pumper Regn ut kostnader: Fra våre hjemmesider kan du laste ned regneark som Bilbatterier* Elektriske tannbørster viser kostnadene ved ulikt antall tømminger og forskjellige dunkstørrelser i din TV og radio Blinkesko kommune - avfallsor.no PC og datautstyr m.m. Mobiltelefoner 14 Komfyr * Alle batterier skal leveres som EE-avfall 15

9 Returpunkter i nærmiljøet Returpunkter Riktig avfallstype I nabolaget: De fleste tettbebyggelsene har returpunkter i nærheten. Her kan du kaste glass, metall, plast og klær. God samvittighet: Når du sorterer ut avfall til returpunktene, kutter du egne kostnader og bidrar til ansvarlig avfallshåndtering. Returpunkter i nærmiljøet Iglo for glass- og metallemballasje Ikke kast keramikk, ildfast glass, porselen, vindusglass eller speilglass på returpunkt. Denne typen avfall kan leveres til gjenvinningsstasjonene. Isopor og hard plast (fra leketøy, apparater, verktøy etc.) skal ikke kastes på returpunkt, men i grå dunk eller på gjenvinningsstasjon. Glassemballasje: Saft-, vin- og spritflasker, engangsflasker, dressingflasker, Lavere regning: Når du leverer avfall til returpunkt eller gjenvinnings- syltetøy- og konserveringsglass, tomme medisin- og pilleglass. Benytt iglo for stasjon, blir ikke den grå dunken din fylt opp så fort. Det betyr færre glass- og metallemballasje. tømminger og lavere gebyr. Metallemballasje: Hermetikkbokser, aluminiumbokser, brus- og ølbokser, Forsvarlig avfallshåndtering: Alt sortert avfall brukes til gjenvinning. tomme påleggstuber etc. Metallemballasjen kan legges i iglo sammen med Avfallet brukes om igjen, blir til nye produkter, eller omdannes til energi. klar og farget glassemballasje. Se også side 20. Klær, sko og tekstiler: Hele og rene klær, sko og belter legges i Bruk gjenvinningsstasjon: Avfall som ikke kan leveres til returpunkt, bæreposer. Bæreposene knyttes igjen og leveres på returpunktet i egen EE-avfall, farlig avfall eller avfall som ikke får plass i avfallsdunkene hjemme, container. kan leveres til våre gjennvinningsstasjoner (se neste side). Medisiner skal leveres til apotekene. Plastemballasje: Plastflasker, plastkanner, plastfolie, plastposer, plastbegre, plastbokser. Annen hard plast (hagemøbler av plast, legoklosser etc.) eller isopor kastes som restavfall. All plastemballasje skal være rengjort. 16 Container for klær, sko og tekstiler Container for plastemballasje 17

10 Støleheia Gjenvinningsstasjoner Gratis for sortert husholdningsavfall: Lever sortert avfall ved en av Avfall Sør fire moderne betjente gjenvinningsstasjoner. Grovsorterer du hjemme først, går det smidigere å levere! God samvittighet: Når du sorterer ut avfall til gjenvinningsstasjonene, kutter du egne kostnader og bidrar til ansvarlig avfallshåndtering. Gjenvinningsstasjoner Gjenvinningsstasjoner Sørlandsparken Mjåvann Høllen Vest Ombruk: Sykler, møbler, byggeartikler m.v. Papp og papir: Papir, emballasjekartong, papp o.l. som ikke får plass i de grønne avfallsdunkene. Glass- og metallemballasje: Klar- og farget glassemballasje (flasker og annen glassemballasje). Metallemballasje (bokser, lokk, korker). Plastemballasje: Plastfolie; plastposer, chipsposer, osteforpakninger, strekkplast og lignende. Plastflasker, kanner, brett, shampoflasker, isbokser, ketchupflasker, plastbegre, potter og spann av plast m.v. Treavfall; rent: Paller, kapp, høvelflis o.l. Treavfall; blandet: Bygge - og rivningsavfall m.v. (ikke trykkimpregnert og kreosotholdig) klær, sko, Tekstiler: Ikke slitt, misfarget, skadet, fuktig eller skittent. Ikke tekstilbiter mindre en 1 x 1 meter, ikke enkle sokker og sko, ikke gulvtepper, ikke brukte dyner og puter. Bildekk: Bildekk kan leveres gratis. PCB-vinduer: Unngå knusing ved uttak og transport. Eternittplater og asbest: Pakkes i tykk plast før levering. Farlig avfall: Oppbevares og leveres i sikker emballasje. Restavfallet omdannes til energi i Returkrafts forbrenningsanlegg på Langemyr, nord for Kristiansand. Næringsavfall: Egne regler og takster gjelder for bedrifter. Se våre hjemmesider: avfallsor.no Brukthall/bruktcontainer: Alle gjenvinningsstasjonene har mottak for gjenstander som fortsatt er brukbare, fra møbler og sportsutstyr til bøker, pyntegjenstander og sykler. Trykkimpregnert treavfall: CCA-impregnert treavfall og kreosot (forbudt fra 2002) legges i egne containere. Hage-/parkavfall: Kvister, greiner, planterester, gress, løv, jord m.v. Betong, stein, murstein, takstein, keramikk m.v. Jern og metaller: Ovner, motordeler, badekar, sykler, emballasje m.m. Elektroavfall (EE-avfall): Hvitevarer (komfyrer, vaskemaskiner, tørketromler, mikrobølgeovner o.l.), kuldemøbler (kjøleskap, fryseskap og frysebokser) eller andre mindre elektriske artikler (se side 14). Åpningstider for gjenvinningsstasjonene: Sørlandsparken Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Støleheia (Vennesla) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag stengt Mjåvann (Songdalen) Høllen Vest (Søgne) Mandag Mandag stengt Restavfall fra den daglige husholdningen skal leveres i grå dunk! Tirsdag Tirsdag Onsdag Onsdag stengt Torsdag Torsdag Fredag Lørdag Fredag og lørdag stengt 19

11 Hvor går avfallet? Hvor går avfallet? Avfall er ressurs: Avfall Sør bidrar aktivt til bærekraftig sortering, oppbevaring og viderebehandling av avfall fra husholdninger og næringsvirksomhet. Gjenbruk og resirkulering: Videreforedling av avfall gir nyttige råstoffer og produkter, sparer energi og ressurser, skåner miljøet og skaper arbeidsplasser. Hvor går avfallet? Avfall gjør nytte for seg på flere måter. En god del gjenstander vi kaster, kan brukes av andre. Da snakker vi om gjenbruk eller ombruk. Når avfallet brukes som råstoff til nye materialer og produkter, kalles det gjenvinning. Avfall som ikke kan resirkuleres på andre måter, forbrennes i moderne anlegg, der den frigitte varmeenergien brukes til produksjon av elektrisk kraft eller varmt vann til fjernvarmedistribusjon. Ombruk: Brukbare gjenstander som sykler, møbler, husholdningsutstyr og byggeartikler kan leveres på våre gjenvinningsstasjoner. Her kan du også skaffe deg brukte gjenstander som andre har levert. Papp- og papiravfall går til norske og svenske papirfabrikker. En rekke papir- og papprodukter, som toalettpapir, emballasje og trykksakpapir kan produseres av avfallspapir. Innsamlet glass og metall kjøres til Norsk Glassgjenvinning i Fredrikstad, et av Europas mest moderne gjenvinningsanlegg. Metallemballasje smeltes om til sykler, felger, binders, spiker m.v. Av glassemballasje lages det bygningsblokker av oppskummet glass, det lages råstoff til Glava isolasjon og det lages nytt glass. Plastemballasjen blir presset sammen på Mjåvann Avfallsanlegg og sendt til egne sorteringsanlegg for husholdningsplast. Avhengig av kvalitet brukes plastemballasjen til materialgjenvinning og kjemisk gjenvinning. CCA-impregnert treavfall tar Avfall Sør imot i egne containere. Trykkimpregnert treavfall hogges opp og transporteres til godkjente forbrenningsanlegg. Bioavfall (Mat- og Hageavfall fra brun dunk) kjøres til Støleheia der det komposteres i et innebygd komposteringsanlegg. Ferdig biokompost og jord med biokompost selges på Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner. Hageavfall kjøres til Støleheia, kvernes og komposteres utendørs. Komposten veidereforedles til et jordprodukt som selges på Støleheia avfallsanlegg. Betong, stein, murstein, takstein, keramikk etc. kan brukes som fyllmasse eller deponeres på Støleheia. Elektroavfall (EE-avfall) inneholder stoffer som er skadelige dersom de kommer ut i naturen. Samtidig inneholder EE-avfall verdifulle metaller som kan gjenvinnes. Det som ikke er farlig eller ikke kan materialgjenvinnes, blir i stor grad omgjort til energi gjennom forbrenning. klær/sko/tekstiler kan brukes om igjen uten bearbeidelse. Bildekk: Utrangerte dekk blir brukt til produksjon av veiunderlag, støyvoller, deponioverdekning, sprengmatter m.m. Noe blir også brukt til energiformål, og brennverdien i bildekk er like god som i kull. Farlig avfall må leveres og håndteres på riktig måte. Noe blir brent ved høy temperatur og god rensing, noe blir nøytralisert og langtidslagret. Les mer på internett: avfallsor.no Våre hjemmesider, med detaljert informasjon og tips om avfall returkraft.no Forbrenningsanlegget på Langemyr gronnhverdag.no Tips om grønnere livsstil sortere.no Alt om miljøvennlig avfallshåndtering avfallnorge.no Faglig nettsted for bærekraftige avfallsløsninger 20 21

12 Avfall i morgen Avfall de neste årene Enda smartere: Trusselen om klimaendringer og miljøødeleggelser henger over oss. Med politisk vilje og teknologiske løsninger kan vi videreutvikle smart og bærekraftig avfallshåndtering. Samspill med forbrukeren: Skal vi bli enda flinkere til å bruke og behandle avfall, må husholdningene, bedriftene og avfallsoperatørene yte innsats i fellesskap. Avfall i morgen Returkrafts anlegg forbrenner inntil 15 tonn restavfall per time. Energiproduksjonen vil ha en effekt på rundt 45 MW, som utgjør en energimengde på 360 GWh/år. Dette tilsvarer det årlige energibehovet til over boliger. Avfallsbehandling handler om god forvalting av ressurser og miljø. Ansvarsbevisst innsamling og viderebehandling er en forutsetning for å bevare miljøet for framtidas generasjoner og helt avgjørende for at det moderne samfunnet skal fungere. Avfall Sør har som visjon å utføre sine oppgaver på en trygg, effektiv og økonomisk forsvarlig måte. Vi ønsker å være serviceorienterte, og vi ønsker å være i forkant når det gjelder avfallsteknologi. Vi oppsummerer disse målsettingene i begrepet sortert. fordi vi ønsker å utføre våre oppgaver på en gjennomtenkt og bærekraftig måte. Sortert fordi sortering er en nøkkel til vellykket viderebehandling av den ressursen avfall representerer. Avfall Sør vil intensivere innsatsen for stadig smartere og mer miljøvennlig håndtering av avfall. Vi skal være pådrivere for økt gjenbruk av forbruksartikler, inventar og utstyr og vi skal legge til rette for smidige, trygge og gode sorteringsrutiner. For å komme dit, er vi avhengig av bevisste forbrukere. Dårlig sortering forringer verdien av det innsamlede avfallet, og betyr høyere kostnader for oss som operatører og deg som forbruker. Vi har et ansvar for å gi tydelig og nyttig informasjon om gode avfallsrutiner. Vi vil ha en åpen dialog med våre kunder, samarbeide med myndigheter og frivillige organisasjoner om miljøtiltak og bidra med informasjon og undervisningsopplegg i skolene. Nedgravd beholder: Blant annet på Torvmoen i Søgne og Justneshalvøya i Kristiansand kaster husholdningene avfall i undergrunnsbeholdere. På bakken er bare innkastluken synlig, og beholderne har elektronisk varsel for når det er tid for tømming. alt restavfall omdannes til energi i det store og avanserte Våre installasjoner synes godt i boligområder og i bybildet. forbrenningsanlegget på Langemyr, 5 km nord for Kristiansand sentrum. Avfallsdunker skal være i god stand, returpunkter og gjenvinningsanlegg må holdes i god orden. I tida framover vil vi se på mer tidsmessig Anlegget drives av Returkraft AS, der Avfall Sør er medeier sammen med andre avfallsselskaper på Sørlandet. utforming av utstyr og innretninger, for eksempel nedgravde beholdere der dette er hensiktsmessig. Forbrenningsanlegget har svært avansert renseteknologi og vil oppnå høy utnyttelsesgrad av energien i avfallet som forbrennes. Anlegget har null utslipp til vann, og gir avgasser godt under miljøkravene. Energien tas ut som varmt vann til Agder Energis fjernvarmenett, og kan levere varme tilsvarende boligers energibehov

13 art sortert sortert sortert sortert sortert sortert art sortert sortert sortert sortert sortert art sortert sortert sortert sortert sortert i Kristiansandsregionen art sortert sortert Avfall Sør har sortert som mål å håndtere sortert avfall på sortert sortert art sortert sortert en bærekraftig sortert og kostnadseffektiv sortert måte. sortert sortert art sortert sortert Vi ønsker at innbyggerne sortert i regionen sortert opplever sortert sortert art sortert våre sortert tjenester som sortert gode, fornuftige sortert og miljøvennlige. sortert sortert art sortert sortert Vi vil legge til sortert rette for smart, ansvarsbevisst sortert sortert sortert art sortert sortert og framtidsrettet sortert avfallhåndtering. sortert sortert sortert art sortert Avfall Sør sortert husholdning AS sortert Vige havneveien 90 sortert Pb Kristiansand sortert sortert art sortert Telefon: sortert Faks: sortert E-post: sortert sortert sortert art sortert sortert sortert avfallsor.no sortert sortert sortert

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 Ta vare på jorda - du låner den bare av meg... Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 RIR-abonnenter i norgestoppen Hvorfor kildesortere? Dere som er RIR-abonnenter gjør en fantastisk

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet: 20. sept. 2011 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Om retningslinjene...

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet. Informasjonsavis fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner. FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

Detaljer

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune Verdien av stillheten over nylagt is. Alle vet at når vi leverer inn det elektriske avfallet så tar vi vare på miljøet. Men hvor er egentlig

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern vår 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern miljøvennlig båtpuss

Detaljer

2011 tømmekalender 2

2011 tømmekalender 2 2011 tømmekalender 2 Velkommen til nytt kildesorteringsår I årets utgave av kalender har vi satt fokus på å redusere avfallet. På side 3 finner du gode tips til avfallsreduksjon. Følg også med når det

Detaljer

Miljøfarlig å spare strøm?

Miljøfarlig å spare strøm? NR. 3 - september 2008 Side 1 NR. 3 - september 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Miljøfarlig å spare strøm? ikke om du sorterer riktig Side 2 3 Hjelp barna

Detaljer

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo PRODUSER MINDRE AVFALL! De store avfallsmengdene er et av tidens miljøproblemer, og det er en stor utfordring for oss alle å redusere

Detaljer

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg)

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Slik gir vi bosset verdi Det nytter å sortere. Hver dag blir store mengder avfall gjenvunnet til nye produkter og energi. BIR har som mål at vi ved størst mulig gjenvinning

Detaljer

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5 Frank ble knapt svar skyldig... Hva vet egentlig Frank Jensen om MNA og miljøspørsmål? Vi har stilt lederen i selskapets representantskap til veggs. Han besto prøven... i all hovedsak. SISTE SIDE FULLDISTRIBUSJON

Detaljer

ROAF- posten. Vårrydding. Aurskog- Høland & Rømskog. Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5

ROAF- posten. Vårrydding. Aurskog- Høland & Rømskog. Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5 ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 1 2015 Vårrydding Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5 Hva skjer

Detaljer

Forfall. Avfall. Innfall.

Forfall. Avfall. Innfall. INFORMASJON FOR KOMMUNENE 20 20 KILDE- SORTERINGS- KALENDER Forfall. Avfall. Innfall. FLEKKEFJORD KVINESDAL LUND SIRDAL Hei! Søppel er bare et annet ord for muligheter. Lek med dem selv, eller overlat

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Stor guide til de grønne julegavene

Stor guide til de grønne julegavene NR. 4 - november 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Stor guide til de grønne julegavene Side 2 4 På tide med nye juletradisjoner? Side 4 Envina: Velkommen

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! Nittedal

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! Nittedal ROAF- posten Nittedal spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går

Detaljer

Renovasjonsgebyret se hva du får for pengene

Renovasjonsgebyret se hva du får for pengene Kundeblad Nr. 2 2011 Renovasjonsgebyret se hva du får for pengene Kjendiskokk Inge Johnsen slik lager du noe godt av restene En godt bevart hemmelighet Visste du at vi i Trondheim har et av landets laveste

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE Miljøkalender og tømmeplan 2015 Hvilke spor vil du sette? Når vi kvitter oss med avfall setter vi spor. Avfall som kastes i grøfta er godt synlig, men giftstoffer i

Detaljer

Sirdal. Informasjon fra kommunen

Sirdal. Informasjon fra kommunen Sirdal Informasjon fra kommunen Avfallet har en verdi Ta vare på kildesorteringskalenderen. Her finner du alt du trenger å vite om kildesortering, når avfallet ditt blir hentet og nyttige tips om gjenbruk.

Detaljer

GRØNN. Sandnes kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt SANDNES KOMMUNE

GRØNN. Sandnes kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt SANDNES KOMMUNE GRØNN Sandnes kommune Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt SANDNES KOMMUNE Sorterer du, kan vi lage nye ting av det du kaster a vare tømmekalenderen Her nner du alt du trenger

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer