Avfall Sør. Smart sortert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avfall Sør. Smart sortert"

Transkript

1 sortert sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert Fakta og tips om sortert avfall for Kristiansand, sortert sortert sorter sortert sortert Songdalen, sortert Søgne og Vennesla sortert sortert sorter sortert sortert Revidert sortert mars 2011sortert sortert sorter sortert sortert Offentlig informasjon, sortert deles ut til alle sortert husstander sortert sorter

2 Avfall Sør Det begynner i hjemmet Avfall Sør AS eies av kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner. Vi ønsker å tilby miljøriktige avfallsløsninger med fokus på kostnader. Avfallet gjenvinnes i størst mulig grad til andre materialer eller energi. Selskapet har to datterselskaper: Avfall Sør Husholdning AS henter avfall fra samtlige husholdninger, driver returpunkter, gjenvinningsstasjoner og Støleheia avfallsanlegg. Telefon: Når du har sortert avfall hjemme, gjør vi resten. Vi henter avfallet, som blir gjenvunnet eller omdannet til varmeenergi i nytt forbrenningsanlegg. God sortering er god økonomi og et viktig miljøtiltak. God sortering og viderebehandling får direkte innvirkning på omgivelser og klimautvikling. Godt sortert avfall og levering til gjenbruk betyr færre tømminger av avfallsdunkene og du får lavere renovasjonsregning slik bidrar du til et bedre miljø hjemme og globalt. Avfall Sør Bedrift AS tilbyr tjenester for mottak, innsamling og behandling av næringsavfall. Telefon: En databrikke er nedfelt i hver av dine avfallsdunker. Brikken leses hver gang vi henter avfall, slik at vi kan registrere antall tømminger hos deg. Sorterer du godt, blir det færre tømminger og lavere utgifter for deg. Vi kommer til din adresse på faste sortert Fakta og tips om avfall for Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla ukedager. Når du ønsker en dunk tømt denne dagen, triller du den fram til vei eller fortauskant. Den gule pilen skal peke ut mot kjørebanen for å vise at dunken skal tømmes. Papir tømmes fast hver 4. uke og skal settes fram de dagene tømmekalenderen viser. Tømmekalender kommer til alle husstander rett før årsskiftet. 2 Utgitt av Avfall Sør i 2009 Revidert opplag mars 2011 Trykkeri: Kai Hansen Trykkeri AS Utforming: Aptum Kommunikasjon Databrikken i toppen av avfallsdunken leses av når vi tømmer dunken. Slik får vi en nøyaktig registrering av antall tømminger. 3

3 Pil mot veien når dunken skal tømmes Dunk plassert for tømming Enkelt og fleksibelt: Du bestemmer selv om brun og grå dunk skal tømmes på din faste tømmedag. Det spiller en rolle hva du har i dunken Overordnede tiltak for bedre miljø og klima må vedtas av politikerne. Men privat forbruk og avfall er også avgjørende. Avfall Sør legger til rette for at du kan håndtere avfallet ditt på en bærekraftig måte. Sett dunk som skal tømmes slik at pilen på Side 3 Det begynner i hjemmet Avfall Sør henter avfall hjemme hos deg én gang i uka. lokket peker ut mot vei Side 5 Dunk plassert for tømming Hvilken dag det er, finner du i tømmekalenderen vi legger eller gate. Mangler du pil Side 6 Tømming hver uke på en eller flere dunker? i postkassene mot slutten av året. Når du vil ha din brune dunk Side 7 Behandling av dunkene Ta kontakt med oss! (bioavfall) eller grå dunk (restavfall) tømt, setter du den fram, Side 8 Bruke brun dunk og passer på at den gule pila på lokket peker ut mot veibanen. Side 9 Mer om bioavfall Side 10 Bruke grønn dunk Side 11 Bruke grå dunk Papir skal i grønn dunk, og den tømmer vi hver fjerde uke. Side 12 Hva er farlig avfall? Pass på at også grønn dunk står framme, med pil pekende ut mot Side 14 EE-avfall skal leveres gate eller vei. Du finner de faste datoene for tømming av Side 15 Variabel og fast pris papiravfall i tømmekalenderen. Side 16 Returpunkter i nærmiljøet Side 18 Gjenvinningsstasjoner 4 Side 20 Hvor går avfallet? 5 Side 22 Avfall i morgen

4 Tømming hver uke Faste tømmedager Dato i tømmekalenderen: Alle husstander får besøk av renovasjonsbil én gang i uka. I tømmekalenderen finner du hvilken ukedag din adresse har som fast tømmedag. Bruk dunkene riktig Fylling, bruk og renhold: Gjør det enkelt for renovasjonsbilen å tømme dunken. Ikke fyll den opp så lokket står åpent eller avfallet sitter fast. Behandling av dunkene Dunker skal settes fram til veikant/fortauskant ved kjørbar vei på tømmedag. Plasseringen av beholderne på tømmedagen må være slik at renovatøren ikke hindres av snø, vann eller andre sperringer. Alle får tømmekalender: Vi deler ut tømmekalender til alle husstander mot slutten av året. Har du ikke fått kalenderen, kan vi sende en til deg. Kontakt oss på tlf eller via e-post: Fast dag : Tømmekalenderen forteller deg når du har fast tømmedag. Sammen med adressen der du bor, står en bokstavkode som viser til din tømmedag. På denne dagen velger du selv om du vil sette fram dunk, grå eller brun eller begge typer. Vis hensyn: Dunkene skal settes fram til vei innen kl på tømmedagen. Plasser dunkene slik at tømmingen blir enkel for mannskapet på renovasjonsbilen. Sett dunkene raskt tilbake så de ikke sjenerer naboer og andre som passerer huset. Ikke overfyll: Dunkene må ikke fylles opp så mye at lokket ikke kan lukkes. Dunkene må ikke være så fulle eller tunge at de er vanskelige å flytte og tømme. Dunkene kan sprekke ved hardhendt og feil behandling. Unntak for eldre/uføre: Eldre, syke og uføre personer kan søke Avfall Sør Husholdning om dispensasjon fra kravet om å trille dunkene fram til vei. Eget søknadsskjema fås ved henvendelse til oss. Papir hver fjerde uke: De grønne dunkene for papir og papp tømmer vi hver fjerde uke. Så sant det er mulig, blir grønn dunk tømt på din vanlige faste tømmedag. Tømmekalenderen viser datoene for tømming av grønn dunk. Ikke la innholdet fryse fast: Fukt i dunkene fører lett til fastfrysing i vinterhalvåret. Unngå vått hageavfall i brun dunk og pakk fuktig bioavfall i avispapir om vinteren. Ikke tømming på helligdager: Når tømmedagen din faller på bevegelig helligdag, tømmes dunkene vanligvis dagen etter eller dagen før den faste dagen. Tømmekalenderen forklarer hvordan vi endrer tømmedager. Klar vei: Huseier skal sørge for at det er ryddet rundt dunkene. Dersom store snømengder gjør veiene uframkommelige, tømmer vi dunkene så snart det er brøytet. 6 7

5 Bruke brun dunk Brun dunk til bioavfall BARE ORGANISK AVFALL: Alt avfall fra brun dunk komposteres og brukes som hagejord eller til jordforbedring. Tips om bioavfall Bioposer og oppbevaringskurv: Alle husstander har fått oppbevaringskurv og får poser til bioavfall i huset en gang i året. Mer om bioavfall Ikke matavfallskvern: Det er ikke lov å male opp bioavfall i matavfallskvern. Organisk kretsløp: Biologisk avfall skal kunne brytes helt ned. Du har ansvar for at ikke farlige stoffer blir med i det videre kretsløpet. I brun dunk: Matavfall, som rester av fisk, kjøtt, brød, frukt og grønnsaker, papir som har vært i kontakt med mat (f. eks. servietter, tørkepapir). Avfall fra kjæledyr, som kattesand og sagflis fra bur. Hageavfall, som blomster, potteplanter, kvister og løv. Aldri i brun dunk: Bioavfall skal være biologisk nedbrytbart. Vi vil ikke ha avfall som ødelegger kompostprodukter: Plast, glass, metall, bleier, medisiner, aske, grus eller steiner. Bruk bioposer og kurv for matavfall: Alle husstander har tidligere fått oppbevaringskurv fra egen kommune. En gang i året deler vi ut nedbrytbare bioposer, som benyttes i kurven. Knytt posen når den er full og legg den i brun avfallsdunk. Ekstra fuktig avfall kan pakkes inn i avispapir. Renhold og tømming om sommeren: For å unngå lukt og smittefare Bioposer i matavfallskurv: Avfall Sør Husholdning leverer deg bioposer for oppbevaring av organisk avfall en gang i året. Posene kommer i ruller, og er laget av mais, noe som gjør dem fullstendig nedbrytbare. Riv av en pose fra rullen og plasser den i matavfallskurven. Når du skal flytte avfallet fra kurven til den brune dunken, løfter du posen ut og lukker den med en knute. Avis til ekstra vått avfall: Hvis bioavfallet er vått, kan du med fordel legge avis i bunnen av brun kurv og brun dunk. Unngå fastfrysing: Om vinteren kan det være en fordel å pakke bioposene inn i avispapir. Slik unngår du at vått avfall fryser fast på innsiden av dunken og gjør tømming vanskelig. Mangler du bioposer eller matavfallskurv: Henvend deg til servicekontor/-butikk i din kommune. Slikt utstyr kan også kjøpes direkte Hjemmekompostering: Du kan opprette avtale med Avfall Sør Husholdning om egen kompostbinge for matavfall. Har du allerede avtale med din hjemkommune om kompostering, er denne fortsatt gyldig. Bioposer og matavfallskurv kan kjøpes hos servicekontoret i din hjemkommune gjenvinningsstasjonene (kun bioposer) Mjåvann, Støleheia, Sørlandsparken Avfall Sørs administrasjon i Vige havnevei 90 vask dunken ved behov. Tøm dunken hver uke om sommeren. gjennom Avfall Sør Husholdning. 8 9

6 Bruke grønn dunk Grønn dunk til papir Papir, kartong og papp: Legg reint og tørt papiravfall i grønn dunk. Alt gjenvinnes, og vi forbruker mindre skog og energi. Grå dunk til restavfall Det som blir igjen: I grå dunk kaster du avfall som er igjen etter at du har sortert bort papir, bioavfall, farlig avfall og annet gjenvinnbart avfall. Bruke grå dunk Julepapir/gavepapir/ dekorbånd i grå dunk: Glanset papir har stor andel tilsettingsstoffer og egner seg ikke til ordinær gjenvinning av papir. Papiravfall er så mangt: Alt fra kopipapir og aviser til bøker, hefter, pappesker og flatklemte flyttekartonger legges i grønn dunk. Vi vil også ha skylte og tørre drikkekartonger, som kan brettes og stappes i kubber. Restavfall blir til energi: Avfallet vi henter fra den grå dunken blir levert til Returkrafts forbrenningsanlegg på Langemyr, 5 km nord for Kristiansand sentrum. Ikke-brennbart avfall (f. eks. metalldeler, keramikk, større stein- og betongprodukter) skal leveres nærmeste gjenvinningsstasjon. Oppsamlingskurv til papir kan kjøpes hos servicekontoret i din hjemkommune Avfall Sørs administrasjon i Vige havnevei 90 Bare papir: Papiravfall skal ikke inneholde plast eller metall (stifter i trykksaker går bra). Papir som inneholder matrester kastes i brun dunk. Papir tilgriset av andre stoffer og plastbelagt papir legges i grå dunk. Er trykksaker innpakket i plastemballasje, skal du fjerne plasten før papiret plasseres i grønn dunk. Tømming hver 4. uke: Tømming av papiravfall skjer bare hver fjerde uke, normalt på samme dag som din faste tømmedag for grå og brun dunk. Dagen for papirtømming finner du i tømmekalenderen. Mangler oppsamlingskurv for Papir: Henvend deg til Grå dunk passer for avfall som er sammensatt av ulike materialer. Dessuten kald aske, gummi, lær, tau, støvsugerposer, hard plast, trerester, mindre byggavfall, bleier, tekstiler m.m. Aldri i grå dunk: Elektriske apparater, batterier, lyspærer (EE-avfall, se side 14), malingrester, giftige stoffer. Slikt avfall skal leveres til gjenvinningsstasjoner. Klær, sko, tekstiler, emballasje av metall, plast og glass leveres på returpunkter eller gjenvinningsstasjoner. Medisiner skal leveres til apotekene. Når du er i tvil: Hvis du er usikker på om apparater, elektrisk utstyr, lyspærer, kjemikalier, emballasje eller annet avfall kan leveres til gjenvinning, servicekontor/-butikk i din kommune. Oppsamlingskurv kan også kjøpes kan du ringe oss eller spørre på e-post. Våre hjemmesider har mange praktiske 10 direkte gjennom Avfall Sør. tips om avfall og behandling av avfall. 11

7 Hva er farlig avfall? Farlig avfall Miljøtrussel: Farlige stoffer på avveier forstyrrer og ødelegger naturlige livsprosesser også våre egne. Vårt miljøansvar håndtere, Oppbevare, transportere: Farlig avfall kan skade deg og miljøet om det ikke behandles riktig. Gjenvinningsstasjonene tar imot alle typer farlig avfall. Hva er farlig avfall? Eksempler på farlig avfall: Farlig avfall som må spesialbehandles: Har du ekstra farlig avfall, som asbest, giftstoffer eller medisinsk avfall, må du ta kontakt med Avfall Sør for råd og løsninger. Farlig avfall: Vi kaller miljøskadelig avfall for farlig avfall. Farlig avfall må tas hånd om i egne anlegg for destruksjon, gjenvinning eller forsvarlig lagring. Gift i næringskjeden: De farligste avfallsstoffene brytes svært langsomt ned i naturen. Stoffene lekker ut i vann, jordsmonn og luft, tas derfra opp av planter, dyr og mennesker og vandrer dermed opp i næringskjeden. En rekke produkter inneholder slike gifter, og selv små mengder utslipp kan skade miljø og organismer inkludert oss selv. Batterier, lysstoffrør, sparepærer o.l. Alle batterier, termometre, lysstoffrør, lyspærer m.m. skal leveres til gjenvinningsstasjon eller forhandlere av elektriske artikler. Olje- og oljeprodukter Spillolje, motorolje, andre olje-, diesel- eller bensinholdige produkter etc. Malingprodukter og lim Flytende rester av maling, lakk, lim, løsemidler, fargestoffer o.l. Bygningsavfall Levér impregnert trevirke i egen container på gjenvinningsstasjonene (CCA-impregnert trevirke inneholder blant annet miljøgiftene arsen og kobber, og er forbudt fra 2002). Asbest, PCB-holdige vinduer og eternittplater skal rives, oppbevares og transporteres i henhold til egne regler. Følg vår sorteringsveiledning. Rengjøringsmidler og kjemikalier Flekkfjerningsmidler, pussemidler, rustfjerner, motorrens, låsespray, avfrostningsvæsker o.l. Plantevern- og skadedyrsmidler Ugressmidler, insektsgift, muse- og rottegift, soppdrepende stoffer o.l. Rød kasse: De fleste husstander i Kristiansand har rød plastkasse til oppbevaring av farlig avfall. Ordningen med tømming av kassen to ganger i året er opphørt. Kassen er fortsatt ideell for oppbevaring og transport av farlig avfall og EE-artikler til gjenvinningsstasjon. Giftige stoffer skal leveres: Kast aldri farlige stoffer i avløp eller i avfallsdunkene. Oppbevar farlige stoffer trygt og lever dem til en av våre gjenvinningsstasjoner. Medisiner leveres til apotekene 12 13

8 EE-avfall skal leveres Elektroavfall (EE-avfall) EE-avfall: Elektriske og elektroniske produkter som skal kastes, går under betegnelsen EE-avfall. Avfall og økonomi Du kan redusere gebyret: Sorterer du bedre eller reduserer avfallsmengden, betaler du mindre. Renovasjonsgebyret har en fast og en variabel del. Variabel og fast pris EE-avfall er, enkelt sagt, produkter det har gått strøm gjennom. EE-avfall leveres til gjenvinningsstasjoner og godkjente forhandlere av elektrisk og elektronisk utstyr. Miljøgifter: Alt fra kaffetraktere og lysstoffrør til TV og elektromotorer inneholder skadelige stoffer. Derfor er det viktig at du leverer EE-avfall til mottak som kan behandle det videre på en forsvarlig måte. Innlevering: Forhandlerne av elektriske og elektroniske artikler tar imot en rekke typer produkter og batterier. Gjenvinningstasjonene (se side 18) tar i mot alle typer EE-avfall. Eksempler på EE-avfall: Fastpris: Regningen fra Avfall Sør Husholdning inkluderer en fastpris for grå og brun dunk. Fastprisen dekker faste utgifter, som drift av gjenvinningsstasjoner, returpunkter, administrasjon osv. Fastprisen for grå dunk kan aldri utgjøre mindre enn fastprisen for 120 l iters dunk. For papiravfall betaler du en fast sum for tømming hver fjerde uke. Variabel pris som du kan påvirke: I tillegg til fastprisen betaler du for antall ganger du setter fram grå og brun dunk for tømming. Dette kaller vi variabel pris. Færre tømminger gir lavere variabel pris. Minimum 12 tømminger av brun dunk: På grunn av hygienehensyn og Bytte og dele dunker: Du kan bytte til mindre eller større dunker når behovet ditt endres. Du kan inngå og stanse avtale med Avfall Sør Husholdning om å dele dunk med nabo. Husstander som deler dunker, må likevel betale fastpris (se eget punkt til venstre) for grå dunk hver for seg. Kabler og ledninger Kjøleskap Lyspærer/Sparepærer Kjøkkenmaskiner luktutvikling i varmt vær, må brune dunker tømmes hyppig om sommeren. Armaturer Kaffe- og vannkokere Derfor beregner vi et minimum på 12 tømminger årlig pr. husstand. Knappcellebatterier* Motorer/startapparater Oppladbare batterier* Pumper Regn ut kostnader: Fra våre hjemmesider kan du laste ned regneark som Bilbatterier* Elektriske tannbørster viser kostnadene ved ulikt antall tømminger og forskjellige dunkstørrelser i din TV og radio Blinkesko kommune - avfallsor.no PC og datautstyr m.m. Mobiltelefoner 14 Komfyr * Alle batterier skal leveres som EE-avfall 15

9 Returpunkter i nærmiljøet Returpunkter Riktig avfallstype I nabolaget: De fleste tettbebyggelsene har returpunkter i nærheten. Her kan du kaste glass, metall, plast og klær. God samvittighet: Når du sorterer ut avfall til returpunktene, kutter du egne kostnader og bidrar til ansvarlig avfallshåndtering. Returpunkter i nærmiljøet Iglo for glass- og metallemballasje Ikke kast keramikk, ildfast glass, porselen, vindusglass eller speilglass på returpunkt. Denne typen avfall kan leveres til gjenvinningsstasjonene. Isopor og hard plast (fra leketøy, apparater, verktøy etc.) skal ikke kastes på returpunkt, men i grå dunk eller på gjenvinningsstasjon. Glassemballasje: Saft-, vin- og spritflasker, engangsflasker, dressingflasker, Lavere regning: Når du leverer avfall til returpunkt eller gjenvinnings- syltetøy- og konserveringsglass, tomme medisin- og pilleglass. Benytt iglo for stasjon, blir ikke den grå dunken din fylt opp så fort. Det betyr færre glass- og metallemballasje. tømminger og lavere gebyr. Metallemballasje: Hermetikkbokser, aluminiumbokser, brus- og ølbokser, Forsvarlig avfallshåndtering: Alt sortert avfall brukes til gjenvinning. tomme påleggstuber etc. Metallemballasjen kan legges i iglo sammen med Avfallet brukes om igjen, blir til nye produkter, eller omdannes til energi. klar og farget glassemballasje. Se også side 20. Klær, sko og tekstiler: Hele og rene klær, sko og belter legges i Bruk gjenvinningsstasjon: Avfall som ikke kan leveres til returpunkt, bæreposer. Bæreposene knyttes igjen og leveres på returpunktet i egen EE-avfall, farlig avfall eller avfall som ikke får plass i avfallsdunkene hjemme, container. kan leveres til våre gjennvinningsstasjoner (se neste side). Medisiner skal leveres til apotekene. Plastemballasje: Plastflasker, plastkanner, plastfolie, plastposer, plastbegre, plastbokser. Annen hard plast (hagemøbler av plast, legoklosser etc.) eller isopor kastes som restavfall. All plastemballasje skal være rengjort. 16 Container for klær, sko og tekstiler Container for plastemballasje 17

10 Støleheia Gjenvinningsstasjoner Gratis for sortert husholdningsavfall: Lever sortert avfall ved en av Avfall Sør fire moderne betjente gjenvinningsstasjoner. Grovsorterer du hjemme først, går det smidigere å levere! God samvittighet: Når du sorterer ut avfall til gjenvinningsstasjonene, kutter du egne kostnader og bidrar til ansvarlig avfallshåndtering. Gjenvinningsstasjoner Gjenvinningsstasjoner Sørlandsparken Mjåvann Høllen Vest Ombruk: Sykler, møbler, byggeartikler m.v. Papp og papir: Papir, emballasjekartong, papp o.l. som ikke får plass i de grønne avfallsdunkene. Glass- og metallemballasje: Klar- og farget glassemballasje (flasker og annen glassemballasje). Metallemballasje (bokser, lokk, korker). Plastemballasje: Plastfolie; plastposer, chipsposer, osteforpakninger, strekkplast og lignende. Plastflasker, kanner, brett, shampoflasker, isbokser, ketchupflasker, plastbegre, potter og spann av plast m.v. Treavfall; rent: Paller, kapp, høvelflis o.l. Treavfall; blandet: Bygge - og rivningsavfall m.v. (ikke trykkimpregnert og kreosotholdig) klær, sko, Tekstiler: Ikke slitt, misfarget, skadet, fuktig eller skittent. Ikke tekstilbiter mindre en 1 x 1 meter, ikke enkle sokker og sko, ikke gulvtepper, ikke brukte dyner og puter. Bildekk: Bildekk kan leveres gratis. PCB-vinduer: Unngå knusing ved uttak og transport. Eternittplater og asbest: Pakkes i tykk plast før levering. Farlig avfall: Oppbevares og leveres i sikker emballasje. Restavfallet omdannes til energi i Returkrafts forbrenningsanlegg på Langemyr, nord for Kristiansand. Næringsavfall: Egne regler og takster gjelder for bedrifter. Se våre hjemmesider: avfallsor.no Brukthall/bruktcontainer: Alle gjenvinningsstasjonene har mottak for gjenstander som fortsatt er brukbare, fra møbler og sportsutstyr til bøker, pyntegjenstander og sykler. Trykkimpregnert treavfall: CCA-impregnert treavfall og kreosot (forbudt fra 2002) legges i egne containere. Hage-/parkavfall: Kvister, greiner, planterester, gress, løv, jord m.v. Betong, stein, murstein, takstein, keramikk m.v. Jern og metaller: Ovner, motordeler, badekar, sykler, emballasje m.m. Elektroavfall (EE-avfall): Hvitevarer (komfyrer, vaskemaskiner, tørketromler, mikrobølgeovner o.l.), kuldemøbler (kjøleskap, fryseskap og frysebokser) eller andre mindre elektriske artikler (se side 14). Åpningstider for gjenvinningsstasjonene: Sørlandsparken Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Støleheia (Vennesla) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag stengt Mjåvann (Songdalen) Høllen Vest (Søgne) Mandag Mandag stengt Restavfall fra den daglige husholdningen skal leveres i grå dunk! Tirsdag Tirsdag Onsdag Onsdag stengt Torsdag Torsdag Fredag Lørdag Fredag og lørdag stengt 19

11 Hvor går avfallet? Hvor går avfallet? Avfall er ressurs: Avfall Sør bidrar aktivt til bærekraftig sortering, oppbevaring og viderebehandling av avfall fra husholdninger og næringsvirksomhet. Gjenbruk og resirkulering: Videreforedling av avfall gir nyttige råstoffer og produkter, sparer energi og ressurser, skåner miljøet og skaper arbeidsplasser. Hvor går avfallet? Avfall gjør nytte for seg på flere måter. En god del gjenstander vi kaster, kan brukes av andre. Da snakker vi om gjenbruk eller ombruk. Når avfallet brukes som råstoff til nye materialer og produkter, kalles det gjenvinning. Avfall som ikke kan resirkuleres på andre måter, forbrennes i moderne anlegg, der den frigitte varmeenergien brukes til produksjon av elektrisk kraft eller varmt vann til fjernvarmedistribusjon. Ombruk: Brukbare gjenstander som sykler, møbler, husholdningsutstyr og byggeartikler kan leveres på våre gjenvinningsstasjoner. Her kan du også skaffe deg brukte gjenstander som andre har levert. Papp- og papiravfall går til norske og svenske papirfabrikker. En rekke papir- og papprodukter, som toalettpapir, emballasje og trykksakpapir kan produseres av avfallspapir. Innsamlet glass og metall kjøres til Norsk Glassgjenvinning i Fredrikstad, et av Europas mest moderne gjenvinningsanlegg. Metallemballasje smeltes om til sykler, felger, binders, spiker m.v. Av glassemballasje lages det bygningsblokker av oppskummet glass, det lages råstoff til Glava isolasjon og det lages nytt glass. Plastemballasjen blir presset sammen på Mjåvann Avfallsanlegg og sendt til egne sorteringsanlegg for husholdningsplast. Avhengig av kvalitet brukes plastemballasjen til materialgjenvinning og kjemisk gjenvinning. CCA-impregnert treavfall tar Avfall Sør imot i egne containere. Trykkimpregnert treavfall hogges opp og transporteres til godkjente forbrenningsanlegg. Bioavfall (Mat- og Hageavfall fra brun dunk) kjøres til Støleheia der det komposteres i et innebygd komposteringsanlegg. Ferdig biokompost og jord med biokompost selges på Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner. Hageavfall kjøres til Støleheia, kvernes og komposteres utendørs. Komposten veidereforedles til et jordprodukt som selges på Støleheia avfallsanlegg. Betong, stein, murstein, takstein, keramikk etc. kan brukes som fyllmasse eller deponeres på Støleheia. Elektroavfall (EE-avfall) inneholder stoffer som er skadelige dersom de kommer ut i naturen. Samtidig inneholder EE-avfall verdifulle metaller som kan gjenvinnes. Det som ikke er farlig eller ikke kan materialgjenvinnes, blir i stor grad omgjort til energi gjennom forbrenning. klær/sko/tekstiler kan brukes om igjen uten bearbeidelse. Bildekk: Utrangerte dekk blir brukt til produksjon av veiunderlag, støyvoller, deponioverdekning, sprengmatter m.m. Noe blir også brukt til energiformål, og brennverdien i bildekk er like god som i kull. Farlig avfall må leveres og håndteres på riktig måte. Noe blir brent ved høy temperatur og god rensing, noe blir nøytralisert og langtidslagret. Les mer på internett: avfallsor.no Våre hjemmesider, med detaljert informasjon og tips om avfall returkraft.no Forbrenningsanlegget på Langemyr gronnhverdag.no Tips om grønnere livsstil sortere.no Alt om miljøvennlig avfallshåndtering avfallnorge.no Faglig nettsted for bærekraftige avfallsløsninger 20 21

12 Avfall i morgen Avfall de neste årene Enda smartere: Trusselen om klimaendringer og miljøødeleggelser henger over oss. Med politisk vilje og teknologiske løsninger kan vi videreutvikle smart og bærekraftig avfallshåndtering. Samspill med forbrukeren: Skal vi bli enda flinkere til å bruke og behandle avfall, må husholdningene, bedriftene og avfallsoperatørene yte innsats i fellesskap. Avfall i morgen Returkrafts anlegg forbrenner inntil 15 tonn restavfall per time. Energiproduksjonen vil ha en effekt på rundt 45 MW, som utgjør en energimengde på 360 GWh/år. Dette tilsvarer det årlige energibehovet til over boliger. Avfallsbehandling handler om god forvalting av ressurser og miljø. Ansvarsbevisst innsamling og viderebehandling er en forutsetning for å bevare miljøet for framtidas generasjoner og helt avgjørende for at det moderne samfunnet skal fungere. Avfall Sør har som visjon å utføre sine oppgaver på en trygg, effektiv og økonomisk forsvarlig måte. Vi ønsker å være serviceorienterte, og vi ønsker å være i forkant når det gjelder avfallsteknologi. Vi oppsummerer disse målsettingene i begrepet sortert. fordi vi ønsker å utføre våre oppgaver på en gjennomtenkt og bærekraftig måte. Sortert fordi sortering er en nøkkel til vellykket viderebehandling av den ressursen avfall representerer. Avfall Sør vil intensivere innsatsen for stadig smartere og mer miljøvennlig håndtering av avfall. Vi skal være pådrivere for økt gjenbruk av forbruksartikler, inventar og utstyr og vi skal legge til rette for smidige, trygge og gode sorteringsrutiner. For å komme dit, er vi avhengig av bevisste forbrukere. Dårlig sortering forringer verdien av det innsamlede avfallet, og betyr høyere kostnader for oss som operatører og deg som forbruker. Vi har et ansvar for å gi tydelig og nyttig informasjon om gode avfallsrutiner. Vi vil ha en åpen dialog med våre kunder, samarbeide med myndigheter og frivillige organisasjoner om miljøtiltak og bidra med informasjon og undervisningsopplegg i skolene. Nedgravd beholder: Blant annet på Torvmoen i Søgne og Justneshalvøya i Kristiansand kaster husholdningene avfall i undergrunnsbeholdere. På bakken er bare innkastluken synlig, og beholderne har elektronisk varsel for når det er tid for tømming. alt restavfall omdannes til energi i det store og avanserte Våre installasjoner synes godt i boligområder og i bybildet. forbrenningsanlegget på Langemyr, 5 km nord for Kristiansand sentrum. Avfallsdunker skal være i god stand, returpunkter og gjenvinningsanlegg må holdes i god orden. I tida framover vil vi se på mer tidsmessig Anlegget drives av Returkraft AS, der Avfall Sør er medeier sammen med andre avfallsselskaper på Sørlandet. utforming av utstyr og innretninger, for eksempel nedgravde beholdere der dette er hensiktsmessig. Forbrenningsanlegget har svært avansert renseteknologi og vil oppnå høy utnyttelsesgrad av energien i avfallet som forbrennes. Anlegget har null utslipp til vann, og gir avgasser godt under miljøkravene. Energien tas ut som varmt vann til Agder Energis fjernvarmenett, og kan levere varme tilsvarende boligers energibehov

13 art sortert sortert sortert sortert sortert sortert art sortert sortert sortert sortert sortert art sortert sortert sortert sortert sortert i Kristiansandsregionen art sortert sortert Avfall Sør har sortert som mål å håndtere sortert avfall på sortert sortert art sortert sortert en bærekraftig sortert og kostnadseffektiv sortert måte. sortert sortert art sortert sortert Vi ønsker at innbyggerne sortert i regionen sortert opplever sortert sortert art sortert våre sortert tjenester som sortert gode, fornuftige sortert og miljøvennlige. sortert sortert art sortert sortert Vi vil legge til sortert rette for smart, ansvarsbevisst sortert sortert sortert art sortert sortert og framtidsrettet sortert avfallhåndtering. sortert sortert sortert art sortert Avfall Sør sortert husholdning AS sortert Vige havneveien 90 sortert Pb Kristiansand sortert sortert art sortert Telefon: sortert Faks: sortert E-post: sortert sortert sortert art sortert sortert sortert avfallsor.no sortert sortert sortert

Det begynner i hjemmet

Det begynner i hjemmet SMART SORTERT SMART Smart SORTERT SMART SORTERT sortert SMART SORTERT SMART SORTERT SMART SORTER SMART SORTERT SMART FAKTA SORTERT OG SMART TIPS OM SORTERT AVFALL SMART FOR SORTERT KRISTIANSAND, SMART

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hva kaster du hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hvorfor sortere? De forskjellige avfallstypene som mottas, går alle til gjenvinning eller annen forsvarlig disponering. Forutsetningen er at avfallet

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg.

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. Innledning Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. I den hensikt å oppnå en best mulig bruk og forståelse av torgene velger vi å sende ut dette

Detaljer

BRUN DUNK. Slik reduserer du vond lukt om sommeren STAVANGER KOMMUNE. Dette skal ikke oppi den brune dunken. Dette skal oppi den brune dunken

BRUN DUNK. Slik reduserer du vond lukt om sommeren STAVANGER KOMMUNE. Dette skal ikke oppi den brune dunken. Dette skal oppi den brune dunken Du trenger ikke bruke bioposer til alt Tørt matavfall (brød, skorper ol.), potteplanter, blomster og hageavfall kan du kaste rett i den brune utedunken. Vått matavfall kan du pakke inn i avispapir før

Detaljer

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke!

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke! BIOAVFALL Dette er bioavfall: kaffefilter matrester planterester, som for eksempel små mengder gress, løv og blomster servietter småbein teposer tørkepapir vått papir Dette er ikke bioavfall: aske (restavfall)

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen Sorteringsguide Slik kildesorterer du i Drammensregionen Finn dine hentedager Få varsel om dine hentedager rett på mobilen. Bestill SMS-varsling på www.rfd.no eller last ned appen «Hentedager». SMS Du

Detaljer

Grefsen hageavfallsmottak

Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Du som betaler renovasjonsgebyr i Oslo, kan levere inntil 2,5 m 3 av: Hageavfall, kvist inn til 15 cm i diameter Løv og gress Naturstein, sand og grus

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune 1 Innhold Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune... 1 Hentedager for rest- og papiravfall og plastemballasje... 3 Avfallsmottak på Tustna (Bjørndalen)

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

FRAKSJONER / SORTERING

FRAKSJONER / SORTERING BLANDET AVFALL I en container med blandet avfall du kaste: Bygningsmaterialer som rent treverk, isolasjon, fliser Jern og metaller Gamle tekstiler som klær, tepper, sengetøy, gardiner Plast Papp/papir

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger En informasjonsbrosjyre om kildesortering Informasjonen gjelder kun privathusholdninger Hva og hvordan skal du kildesortere? Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt. Når vi gjenvinner avfallet forurenser

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning

BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning Kommunalteknikk og nyttig informasjon 1 Bra for miljøet Sorterer vi ut mat- og hageavfallet, reduserer vi utslippet av klimagasser. På en tradisjonell avfallsplass

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

Avfallsortering fra A til Å

Avfallsortering fra A til Å Avfallsortering fra A til Å Sortering fra a til å Avfallsart Hvor skal det? A Akebrett Restavfall leveres på gjenvinningsstasjon Altankasser (plast) Restavfall leveres på gjenvinningsstasjon Altankasser

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering AVFALL Innhold Kildesortering og gjenvinning Farlig avfall Oppbevaring av farlig avfall Levering av farlig avfall Elektrisk og elektronisk avfall Papp og papir Plastemballasje Metallemballasje Glassemballasje

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet!

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Øivind Brevik adm.dir. 1 Bestilling fra AHK Presentasjon av virksomheten bør inneholde: Status Drift Nøkkeltall Strategier 2 Avfallspyramiden

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Lærerveiledning Kildesortering, stoffer i endring, 3.-4. trinn Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Vi ønsker at lærere og elever er forberedt når de kommer til VilVite. Lærerveiledningen

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 4 2014 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg Henting av papp og papir i 2015 side 4 5 Henting

Detaljer

hjemmekompostering Gratis kurs!

hjemmekompostering Gratis kurs! Begynn med hjemmekompostering Gratis kurs! Hva er kompostering? Kompostering er resirkulering på naturens premisser. I naturen foregår det en stadig resirkulering av organisk materiale. Løvet som faller

Detaljer

MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO

MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO Miljø- og avfallsløsning på Galleri Oslo Sameiet v/ Malling & Co Forvaltning vil informere alle leietakere om hvilke muligheter og løsninger på renovasjon finnes på

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak Vekta Rundellen

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2014 / 15 Velkommen til ROAF! Matavfallet ditt blir til miljøvennlig drivstoff. Side 4 Hva er nytt hva fortsetter

Detaljer

Håndbok i kildesortering

Håndbok i kildesortering Håndbok i kildesortering Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Håndbok i kildesortering 1 Din innsats er viktig! Avfall er en ressurs som kan brukes til å lage nye produkter, for eksempel avispapir,

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED Avtalen gjelder levering av sortert avfall fra: Dato for loppemarked: Avfallet vil bli levert til følgende gjenvinningsstasjon: Arrangør:

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen!

husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen! Kundeblad Nr. 3 2012 Konkurranse Vinn et juletre! SIDE 7 husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen! Informasjon til husstandene i Trondheim Ubudne gjester? Vinteren har atter tatt grep om byen

Detaljer

Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig.

Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig. S i d e 1 Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig. S i d e 2 AVFALL SAMEIET HOVINBEKKEN I De nedgravde avfallsbeholdere,

Detaljer

Straume gjenvinningsstasjon INFORMASJONSGUIDE LONAVEGEN 20

Straume gjenvinningsstasjon INFORMASJONSGUIDE LONAVEGEN 20 Hard eller mjuk plast? Glas eller porselen? Impregnert trevirke? Klorparafin eller PCB? Farleg avfall? Kuldemøblar eller kvitevarer? Kvifor...og kva blir det til? INFORMASJONSGUIDE Straume gjenvinningsstasjon

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON

Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON INFORMASJON Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON Fra og med uke 1 slår vi sammen områdene A og B. Innbyggere i Molde, Nesset, Søre Fræna og Aukra (fastland) vil merke dette ved at tømming av plast og

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Beboerne i Pilestredet Park har i løpet av det første driftsåret med kildesortering sortert ut og samlet inn plastemballasje tilsvarende

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten. Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Innføringen skjer gradvis, og alle husholdninger

Detaljer

2016 JANUAR- SEPTEMBER

2016 JANUAR- SEPTEMBER hentekalender Informasjon ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP HENTEKALENDER FOR AVFALL Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100-58 - 0-5 Lys blå: PMS 292 EC CMYK 50-14 - 0-0 2016 JANUAR- SEPTEMBER Endrede

Detaljer

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Informasjon til hytteeiere 2012 Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til hytteeiere i regionen Renovasjonsselskapet for Drammens regionen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

RENOVASJONSKALENDER 2016

RENOVASJONSKALENDER 2016 Tonnevis med frukt og grønt kastes, bare fordi den ser rar ut. Den er like sunn og god på innsiden. RENOVASJONSKALENDER 2016 VÅRE ÅPNINGSTIDER: MAN, TORS 07.30-19.00. TIRS, ONS, FRE 07.30-15.30 GJENBRUKSBUTIKKEN:

Detaljer

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag I årets oppdrag skal Jr.FLL lagene se nærmere på redusering, gjenbruk og resirkulering, og hvilken betydning avfallet vi produserer har på hverdagen vår og miljøet rundt oss. Forbered dere på å bli eksperter

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

GLT-AVFALL SKIFTER NAVN TIL HORISONT MILJØPARK IKS

GLT-AVFALL SKIFTER NAVN TIL HORISONT MILJØPARK IKS GLT-AVFALL SKIFTER NAVN TIL HORISONT MILJØPARK IKS Horisont Miljøpark IKS fra avfall til sekundære råvarer Gjøvik, Land og Toten Interkommunale avfallsselskap skifter navn til Horisont Miljøpark IKS. Avfallsbransjen

Detaljer

Sortering av mat, glas og metall heime hos deg

Sortering av mat, glas og metall heime hos deg Informasjon Sortering av mat, glas og metall heime hos deg Alt du sorterer blir til noko nytt. Snart får du to nye avfallsdunkar ein til matavfall og ein til glas- og metallemballasje. Les om det nye tilbodet.

Detaljer

Esval Miljøpark KF 2

Esval Miljøpark KF 2 Oktober 2017 Esval Miljøpark KF 2 Nes kommune Grete Sjøli Esval Miljøpark KF 3 Nes kommune har et totalareal på 637 km2. Kommunen har totalt registrert på 19.118 daa med naturtypeareal fordelt på 316 registrerte

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Gjerdrum spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Ordfører i Gjerdrum

Detaljer

Håndbok i kildesortering

Håndbok i kildesortering Håndbok i kildesortering Kildesortering starter i kjøkkenbenken Det er naturlig å kildesortere og samle avfallet på kjøkkenet, siden det er her det meste av avfallet oppstår. Sørg for å ha nok beholdere

Detaljer

KVITSØY Kommune. Forside. illustrasjon kommer her. tømmekalender

KVITSØY Kommune. Forside. illustrasjon kommer her. tømmekalender illustrasjon kommer her Forside KVITSØY Kommune 2011 tømmekalender 1 januar uke 52 MAndag Tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 Nyttårsdag uke 1 3 4 5 6 7 8 9 uke 2 10 11 12 13 14 15 16 uke 3

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Effektive avfallsrom dimensjonering, beliggenhet og utstyr Morten Tønseth EnviroPac AS Hva er vi for hvem? Med utgangspunkt i ledende og

Detaljer

Sammenstilling grunnlagsopplysninger

Sammenstilling grunnlagsopplysninger UiO Plan for avfallshåndtering Sammenstilling grunnlagsopplysninger Datagrunnlag og observasjoner Dato:17.6.2014 Innholdsfortegnelse: Om UiO & Eiendomsavdelingen Bygningsmassen Omfang renovasjon Avfallstyper

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva?

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva? RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG Kildesortering Hvor leverer du hva? Renovasjonsordningen i Sarpsborg kommune Sarpsborg kommune har som hovedmål å arbeide for å redusere avfallsmengden. Avfall

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre 22/06/10 Songdalen kommunestyre 24/06/10 Søgne kommunestyre 17/06/10 Vennesla kommunestyre

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema Vedlegg 4, Pris- og tilbudsskjema Innhold 1 ANBUDSSAMMENDRAG... 4 1.1 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 1 og 2... 4 1.2 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 3 og 4... 4 2 PRIS- OG TILBUDSSKJEMA,

Detaljer

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg)

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Slik gir vi bosset verdi Det nytter å sortere. Hver dag blir store mengder avfall gjenvunnet til nye produkter og energi. BIR har som mål at vi ved størst mulig gjenvinning

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift.

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift. Forskrift av 1. januar 2014 Endringer Forslag forskrift av 1. juli 2017 Presisering blått Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland. Fastsatt av kommunestyret i

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Sørum sortere alt matavfall i grønn pose! Sørum

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Sørum sortere alt matavfall i grønn pose! Sørum ROAF- posten spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Sørum ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Fra 2014 skal vi i Sørum

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Plukkanalyse, høsten 2009 april 2010 Innholdsfortegnelse PROSJEKTRAPPORT... 3 1. INNLEDNING... 4 2. INNSAMLING OG PRØVEUTTAK... 4 2.1 GJENNOMFØRING... 4 2.2 INNDELING

Detaljer

HIM-nytt. Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! INFORMASJON

HIM-nytt. Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! INFORMASJON HIM-nytt Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 1.2014 INFORMASJON 2013 Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! Avfallspolitikken i Europa, Norge og HIM

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

info NÅ ENDRES INNSAMLINGSORDNINGEN informasjon nr side 2, 3 og 4 RENGJORT PLAST ER BEST side 7 KASTER 900 TONN GRUS I MATAVFALLET side 5

info NÅ ENDRES INNSAMLINGSORDNINGEN informasjon nr side 2, 3 og 4 RENGJORT PLAST ER BEST side 7 KASTER 900 TONN GRUS I MATAVFALLET side 5 info informasjon nr. 1-2018 NÅ ENDRES INNSAMLINGSORDNINGEN side 2, 3 og 4 RENGJORT PLAST ER BEST side 7 KASTER 900 TONN GRUS I MATAVFALLET side 5 GI TØY NYTT LIV side 6 REKORD-SORTERING PÅ HEDMARKEN side

Detaljer

Før var det i sort-hvitt. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er informasjon til deg som har hytte der.

Før var det i sort-hvitt. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er informasjon til deg som har hytte der. Informasjon Før var det i sort-hvitt. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er informasjon til deg som har hytte der. Hyttene i Lardal Fra 1. oktober er Lardal kommune med i VESAR*.

Detaljer

GUL REDDE VERDEN. Eg går i byen, ser ei flaske som ligg i veikanten, Eg bøyer meg ned, tar na opp, Eg har redda verden.

GUL REDDE VERDEN. Eg går i byen, ser ei flaske som ligg i veikanten, Eg bøyer meg ned, tar na opp, Eg har redda verden. Vi kaster nesten 400 000 tonn mat årlig, og den viktigste årsaken er at maten har gått ut på dato. Vi kaster mest brød, frukt og grønnsaker. Tips til hvordan du kan kaste mindre på matvett.no Informasjon

Detaljer

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift.

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift. Forskrift av 1. januar 2014 Endringer Forslag forskrift av 1. juli 2017 Presisering blått Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland. Forskrift for kommunal renovasjon

Detaljer

Resultater & Vurderinger

Resultater & Vurderinger Resultater & Vurderinger Utarbeidet av Hjellnes Consult as 27. mai 2015 Type testbeholdere Plukkanalyse UiO Mai 2015 3 typer innendørs: Røros, Waste Honey, Bermuda Quatro 2 typer utendørs: Artcher, Stumpf

Detaljer

Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet:

Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet: Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet: Navn SKIFTUN OG HERDLA Avdeling Virksomhetens organisasjonsnummer 91888137 Beliggenhet Stangnesterminalen 3 949 HARSTAD Var virksomheten i drift

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommune Gjeldende fra 1.1.2016 Disse retningslinjene er utarbeidet med hjemmel i Forskrift om avfall 2 vedtatt i Snåsa kommune.,

Detaljer

RØD REDDE VERDEN. Eg går i byen, ser ei flaske som ligg i veikanten, Eg bøyer meg ned, tar na opp, Eg har redda verden.

RØD REDDE VERDEN. Eg går i byen, ser ei flaske som ligg i veikanten, Eg bøyer meg ned, tar na opp, Eg har redda verden. Vi kaster nesten 400 000 tonn mat årlig, og den viktigste årsaken er at maten har gått ut på dato. Vi kaster mest brød, frukt og grønnsaker. Tips til hvordan du kan kaste mindre på matvett.no Informasjon

Detaljer