Det begynner i hjemmet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det begynner i hjemmet"

Transkript

1 SMART SORTERT SMART Smart SORTERT SMART SORTERT sortert SMART SORTERT SMART SORTERT SMART SORTER SMART SORTERT SMART FAKTA SORTERT OG SMART TIPS OM SORTERT AVFALL SMART FOR SORTERT KRISTIANSAND, SMART SORTERT SMART SORTER SMART SORTERT SMART SORTERT SONGDALEN, SMART SORTERT SØGNE SMART OG VENNESLA SORTERT SMART SORTERT SMART SORTER SMART SORTERT SMART SORTERT SMART REVIDERT SORTERT AUGUST SMART 2015 SORTERT SMART SORTERT SMART SORTER SMART SORTERT SMART SORTERT OFFENTLIG SMART INFORMASJON, SORTERT DELES SMART UT TIL SORTERT HUSSTANDER SMART SORTERT SMART SORTER

2 Avfall Sør Avfall Sør AS eies av kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. Selskapets formål er forvaltning og håndtering av renovasjon, herunder avfallsinnsamling og avfallsbehandling. Avfall Sør skal drives på en økonomisk, ressursog miljømessig god måte i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Datterselskapet Avfall Sør Husholdning AS henter avfall fra samtlige husholdninger og driver gjenvinningsstasjoner og behandlingsanlegg. Selskapet har hovedkontor på Vige i Kristiansand. Det begynner i hjemmet Når du har sortert avfall hjemme, gjør vi resten. Vi henter avfallet, som blir gjenvunnet, eller omdannet til varmeenergi hos Returkraft i Kristiansand. God sortering er god økonomi og et viktig miljø- og klimatiltak. Godt sortert avfall og levering til gjenbruk betyr færre tømminger av avfallsdunkene, lavere renovasjonsregning og et bidrag til bedre miljø hjemme og globalt. En databrikke er innfelt i avfallsdunken din. Brikken leses hver gang vi henter avfall, slik at vi kan registrere antall tømminger. Sorterer du godt, blir det færre tømminger og lavere utgifter for deg. Tømming av grå og brun dunk skjer på faste ukedager. Når du ønsker en dunk tømt denne dagen, triller du den fram til vei eller fortauskant. La den gule pilen peke ut mot kjørebanen for å vise at dunken skal tømmes! Smart sortert Papir tømmes fast hver 4. uke og skal settes fram de dagene tømmekalenderen viser. Tømmekalender finner du på vår hjemmeside FAKTA OG TIPS OM AVFALL FOR KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA 2 Utgitt av Avfall Sør i 2009 Revidert opplag august 2015 Trykkeri: Kai Hansen Trykkeri AS Utforming: Aptum Kommunikasjon Databrikken i toppen av avfallsdunken leses av når vi tømmer dunken. Slik får vi en nøyaktig registrering av antall tømminger. 3

3 Pil mot veien når dunken skal tømmes Dunk plassert for tømming ENKELT OG FLEKSIBELT: Du bestemmer selv om brun og grå dunk skal tømmes på din faste tømmedag. Det spiller en rolle hva du har i dunken Overordnede tiltak for bedre miljø og klima vedtas av politikerne. Men privat forbruk og avfall er også avgjørende. Avfall Sør legger til rette for at du kan håndtere avfallet ditt på en bærekraftig måte. Pil ut = tømming Sett dunk som skal tømmes slik at pilen på Side 3 Det begynner i hjemmet Avfall Sør henter avfall hjemme hos deg én gang i uka. lokket peker ut mot vei Side 5 Dunk plassert for tømming Hvilken dag det er, finner du i tømmekalenderen på vår eller gate. Mangler du pil Side 6 Tømming hver uke hjemmeside: Når du vil ha din brune dunk på en eller flere dunker? Side 7 Behandling av dunkene (bioavfall) eller grå dunk (restavfall) tømt, setter du den fram, og Ta kontakt med oss! Side 8 Bruke brun dunk passer på at den gule pilen på lokket peker ut mot veibanen. Side 9 Mer om bioavfall Side 10 Bruke grønn dunk Papir skal i grønn dunk, og den tømmer vi hver fjerde uke. Side 11 Bruke grå dunk Pass på at grønn dunk står framme på tømmedagen, og at pilen Side 12 Hva er farlig avfall? peker ut mot gate eller vei. Du finner de faste datoene for Side 14 EE-avfall skal leveres tømming av papiravfall i tømmekalenderen på vår hjemmeside. Side 15 Variabel og fast pris Side 16 Returpunkter i nærmiljøet Side 18 Gjenvinningsstasjoner 4 Side 20 Hvor går avfallet? 5 Side 22 Avfall i morgen Pilen på lokket skal peke ut mot veien når du setter dunken frem for tømming. Det nytter å sortere!

4 Tømming hver uke Faste tømmedager DATO I TØMMEKALENDEREN: Alle husstander får besøk av renovasjonsbil én gang i uka. I tømmekalenderen finner du hvilken ukedag din adresse har som fast tømmedag. Bruk dunkene riktig FYLLING, BRUK OG RENHOLD: Gjør det enkelt for renovasjonsbilen å tømme dunken. Ikke fyll den opp så lokket står åpent eller avfallet sitter fast. Behandling av dunkene Dunker skal settes fram til veikant/fortauskant ved kjørbar vei på tømmedag. Plasseringen av beholderne på tømmedagen må være slik at renovatøren ikke hindres av snø, vann eller andre sperringer. TØMMEKALENDER ble tidligere lagt i postkassene til alle husstander. Fra 2016 finner du tømmekalenderen bare på Avfall Sørs hjemmeside. Fylle inn adressen din i søkefeltet for å finne ut hvilken ukedag vi kommer og tømmer hos deg. FAST DAG : Tømmekalenderen forteller deg hvilken ukedag som er din faste tømmedag. Sammen med adressen der du bor står en bokstavkode som viser til din tømmedag. Du velger selv om du vil sette fram dunk, grå eller brun eller begge typer til tømming denne dagen. PAPIR HVER FJERDE UKE: De grønne dunkene for papir og papp tømmer vi hver fjerde uke. Så sant det er mulig, blir grønn dunk tømt på din vanlige faste tømmedag. Tømmekalenderen viser datoene for tømming av grønn dunk. IKKE TØMMING PÅ HELLIGDAGER: Når tømmedagen din faller på bevegelig helligdag, tømmes dunkene vanligvis dagen etter eller dagen før den faste dagen. Tømmekalenderen forklarer hvordan vi endrer tømmedager. VIS HENSYN: Dunkene skal settes fram til vei innen kl på tømmedagen. Plasser dunkene slik at tømmingen blir enkel for mannskapet på renovasjonsbilen. Sett dunkene raskt tilbake så de ikke sjenerer naboer og andre som passerer huset. IKKE OVERFYLL: Dunkene må ikke fylles opp så mye at lokket ikke kan lukkes. Dunkene må ikke være så fulle eller tunge at de er vanskelige å flytte og tømme. Dunkene kan sprekke ved hardhendt og feil behandling. IKKE LA INNHOLDET FRYSE FAST: Fukt i dunkene fører lett til fastfrysing i vinterhalvåret. Unngå vått hageavfall i brun dunk, og pakk fuktig bioavfall i avispapir om vinteren. KLAR VEI: Huseier skal sørge for at det er ryddet rundt dunkene. Dersom store snømengder gjør veiene uframkommelige, tømmer vi dunkene så snart det er brøytet. Unntak for eldre/uføre: Eldre, syke og uføre personer kan søke Avfall Sør Husholdning om dispensasjon fra kravet om å trille dunkene fram til vei. Eget søknadsskjema får du ved henvendelse til oss. 6 7

5 Bruke brun dunk Brun dunk til bioavfall BARE ORGANISK AVFALL: Alt avfall fra brun dunk komposteres og brukes som hagejord eller til jordforbedring. Tips om bioavfall BIOPOSER OG OPPBEVARINGSKURV: Alle husstander har fått oppbevaringskurv og får poser til bioavfall i huset en gang i året. Mer om bioavfall Ikke matavfallskvern: Det er ikke lov å male opp bioavfall i matavfallskvern. ORGANISK KRETSLØP: Biologisk avfall skal kunne brytes helt ned. Du har ansvar for at ikke farlige stoffer følger med i bioavfallet. HVA KAN LEGGES I BRUN DUNK: Matavfall, som rester av fisk, kjøtt, brød, frukt og grønnsaker, papir som har vært i kontakt med mat (f. eks. servietter, tørkepapir). Avfall fra kjæledyr, som kattesand og sagflis fra bur. Hageavfall, som blomster, potteplanter, kvister og løv. ALDRI I BRUN DUNK: Bioavfall skal være biologisk nedbrytbart. Vi vil ikke ha avfall som ødelegger kompostprodukter: Plast, glass, metall, bleier, medisiner, aske, grus eller steiner. Er du i tvil om avfallet er bioavfall, kaster du det som restavfall. BRUK BIOPOSER OG KURV FOR MATAVFALL: Alle husstander har tidligere fått oppbevaringskurv fra egen kommune. En gang i året deler vi ut nedbrytbare bioposer, som benyttes i kurven. Knytt posen når den er full og legg den i brun avfallsdunk. Ekstra fuktig avfall kan pakkes inn i avispapir. BIOPOSER I MATAVFALLSKURV: Avfall Sør Husholdning leverer deg bioposer for oppbevaring av organisk avfall en gang i året. Posene kommer i ruller, og er laget av mais, noe som gjør dem fullstendig nedbrytbare. Riv av en pose fra rullen og plasser den i matavfallskurven. Når avfallet skal over i den brune dunken, løfter du posen opp og lukker den med en knute. AVIS TIL EKSTRA VÅTT AVFALL: Hvis bioavfallet er vått, kan du med fordel legge avispapir i bunnen av brun kurv og brun dunk. UNNGÅ FASTFRYSING: Om vinteren kan det være en fordel å pakke bioposene inn i avispapir. Slik unngår du at vått avfall fryser fast på innsiden av dunken og gjør tømming vanskelig. MANGLER DU BIOPOSER ELLER MATAVFALLSKURV: Henvend deg til Avfall Sørs administrasjon i Vige havnevei 90. Du kan også kjøpe poser og kurv hos servicekontor/-butikk i din kommune. Hjemmekompostering: Du kan opprette avtale med Avfall Sør Husholdning om egen kompostbinge for matavfall. Har du allerede avtale med din hjemkommune om kompostering, er denne fortsatt gyldig. Bioposer og matavfallskurv kan kjøpes hos: Avfall Sørs administrasjon i Vige havnevei 90 Gjenvinningsstasjonene (kun bioposer): Mjåvann, Støleheia, Sørlandsparken Servicekontoret i din hjemkommune RENHOLD OG TØMMING OM SOMMEREN: For å unngå lukt og smittefare vask dunken ved behov. Tøm dunken hver uke om sommeren. 8 9

6 Bruke grønn dunk Grønn dunk til papir PAPIR, KARTONG OG PAPP: Legg reint og tørt papiravfall i grønn dunk. Alt gjenvinnes, og vi forbruker mindre skog og energi. Grå dunk til restavfall DET SOM BLIR IGJEN: I grå dunk kaster du avfall som er igjen etter at du har sortert bort papir, bioavfall, farlig avfall og annet gjenvinnbart avfall. Bruke grå dunk GRATIS SMS-VARSEL om tømming av grønn dunk: Vi sender varsel til din telefon kvelden før grønn dunk skal tømmes. Registrer deg på avfallsor.no Julepapir/gavepapir/ dekorbånd i grå dunk: Glanset papir har stor andel tilsettingsstoffer og egner seg ikke til ordinær gjenvinning av papir. Oppsamlingskurv til papir kan kjøpes hos: Avfall Sørs administrasjon, Vige havnevei 90 Servicekontoret i din hjemkommune PAPIRAVFALL ER MANGE TING: Alt fra kopipapir og aviser til bøker, hefter, pappesker og flatklemte flyttekartonger legges i grønn dunk. Vi vil også ha skylte og tørre drikkekartonger, som kan brettes og stappes i kubber. BARE PAPIR: Papiravfall skal ikke inneholde plast eller metall (stifter i trykksaker går bra). Papir som inneholder matrester kastes i brun dunk. Papir tilgriset av andre stoffer og plastbelagt papir legges i grå dunk. Er trykksaker innpakket i plastemballasje, skal du fjerne plasten før papiret plasseres i grønn dunk. TØMMING HVER 4. UKE: Tømming av papiravfall skjer bare hver fjerde uke, normalt på samme dag som din faste tømmedag for grå og brun dunk. Dagen for papirtømming finner du i tømmekalenderen på avfallsor.no RESTAVFALL BLIR TIL ENERGI: Avfallet vi henter fra den grå dunken blir levert til Returkrafts forbrenningsanlegg på Langemyr, fem kilometer nord for Kristiansand sentrum. Ikke-brennbart avfall (f. eks. metalldeler, keramikk, større stein- og betongprodukter) skal leveres nærmeste gjenvinningsstasjon. GRÅ DUNK PASSER FOR avfall som er sammensatt av ulike materialer. Dessuten kald aske, gummi, lær, tau, støvsugerposer, hard plast, trerester, mindre byggavfall, bleier, tekstiler m.m. ALDRI I GRÅ DUNK: Elektriske apparater, batterier, lyspærer (EE-avfall, se side 14), malingrester, giftige stoffer. Slikt avfall skal leveres til gjenvinningsstasjoner. Klær, sko, tekstiler, emballasje av metall, plast og glass leveres på returpunkter eller gjenvinningsstasjoner. Medisiner skal leveres til apotekene. NÅR DU ER I TVIL: Hvis du er usikker på om apparater, elektrisk utstyr, lyspærer, kjemikalier, emballasje eller annet avfall kan leveres til gjenvinning, kan du ringe oss eller spørre på e-post. Våre hjemmesider har mange praktiske tips om avfall og behandling av avfall. MANGLER DU OPPSAMLINGSKURV FOR PAPIR? Henvend deg direkte til Avfall Sør. Oppsamlingskurv kan også kjøpes i servicekontor/-butikk i din kommune

7 Hva er farlig avfall? Farlig avfall MILJØTRUSSEL: Farlige stoffer på avveier forstyrrer og ødelegger naturlige livsprosesser også våre egne. Vårt miljøansvar HÅNDTERE, OPPBEVARE, TRANSPORTERE: Farlig avfall kan skade deg og miljøet om det ikke behandles riktig. Gjenvinningsstasjonene tar imot alle typer farlig avfall. Hva er farlig avfall? Farlig avfall som må spesialbehandles: Har du ekstra farlig avfall, som asbest, giftstoffer eller medisinsk avfall, må du ta kontakt med Avfall Sør for råd og løsninger. FARLIG AVFALL: Vi kaller alt miljøskadelig avfall for farlig avfall. Farlig avfall må tas hånd om i egne anlegg for destruksjon, gjenvinning eller forsvarlig lagring. GIFT I NÆRINGSKJEDEN: De farligste avfallsstoffene brytes svært langsomt ned i naturen, og de vandrer opp i næringskjeden. Stoffene lekker ut i vann, jordsmonn og luft og tas derfra opp av planter, dyr og mennesker. En rekke produkter inneholder giftstoffer, og selv små mengder utslipp skader miljø og organismer inkludert oss selv. EKSEMPLER PÅ FARLIG AVFALL: BATTERIER, LYSSTOFFRØR, SPAREPÆRER O.L. Alle batterier, termometre, lysstoffrør, lyspærer m.m. skal leveres til gjenvinningsstasjon eller forhandlere av elektriske artikler. OLJE- OG OLJEPRODUKTER Spillolje, motorolje, andre olje-, diesel- eller bensinholdige produkter etc. MALINGPRODUKTER OG LIM Flytende rester av maling, lakk, lim, løsemidler, fargestoffer o.l. BYGNINGSAVFALL Impregnert trevirke leveres i egen container på gjenvinningsstasjonene (CCA-impregnert trevirke inneholder blant annet miljøgiftene arsen og kobber, og er forbudt fra 2002). Asbest, PCB-holdige vinduer og eternittplater skal rives, oppbevares og transporteres i henhold til egne regler. Følg vår sorteringsveiledning. RENGJØRINGSMIDLER OG KJEMIKALIER Flekkfjerningsmidler, pussemidler, rustfjerner, motorrens, låsespray, avfrostningsvæsker o.l. PLANTEVERN- OG SKADEDYRSMIDLER Ugressmidler, insektsgift, muse- og rottegift, soppdrepende stoffer o.l. Rød kasse: De fleste husstander i Kristiansand har rød plastkasse til oppbevaring av farlig avfall og elektroavfall. Fylte kasser tas med til gjenvinningsstasjon for tømming. Har husstanden ikke rød kasse, kan denne bestilles ved å kontakte Avfall Sør: Telefon eller GIFTIGE STOFFER SKAL LEVERES: Kast aldri farlige stoffer i avløp eller i avfallsdunkene. Oppbevar farlige stoffer trygt og lever dem til en av våre gjenvinningsstasjoner. MEDISINER LEVERES TIL APOTEKENE 12 13

8 EE-avfall skal leveres Elektroavfall (EE-avfall) EE-AVFALL: Elektriske og elektroniske produkter som skal kastes, går under betegnelsen EE-avfall. Avfall og økonomi Renovasjonsgebyret har en fast og en variabel pris: Fast og variabel pris Boenhet: Defineres som hus, leilighet, hybel eller annen bruksenhet med mulighet for matstell og hvile. Definisjonen er hjemlet i Forurensningsloven. En bolig kan inneholde flere boenheter. EE-avfall er, enkelt sagt, produkter det har gått strøm gjennom. EE-avfall leveres til gjenvinningsstasjoner og godkjente forhandlere av elektrisk og elektronisk utstyr. MILJØGIFTER: Alt fra kaffetraktere og lysstoffrør til TV og elektromotorer inneholder skadelige stoffer. Derfor er det viktig at du leverer EE-avfall til mottak som kan behandle det videre på en forsvarlig måte. INNLEVERING: Forhandlerne av elektriske og elektroniske artikler tar imot en rekke typer produkter og batterier. Gjenvinningstasjonene (se side 18) tar i mot alle typer EE-avfall. EKSEMPLER PÅ EE-AVFALL: 1) FASTPRIS bestemmes etter type boenhet. 2) VARIABEL PRIS kan du selv påvirke. Du betaler for antall ganger du setter fram grå og brun dunk for tømming. Færre tømminger gir lavere variabel pris. Sorterer du bedre og reduserer avfallsmengden, betaler du mindre. PRISLISTE: Fra våre hjemmeside avfallsor.no henter du oversikt for fastgebyr per boenhet, variable tømmegebyrer og øvrige enhetsgebyrer. Hjemmel: Renovasjonsgebyret vedtas av kommunestyrene i eierommunene. Gebyret fastsettes etter selvkostprinsippet og etter prinsippet om at forurenser skal betale (Forurensingsloven 34). Kabler og ledninger Kjøleskap MINIMUM 12 TØMMINGER AV BRUN DUNK: På grunn av hygienehensyn Lyspærer/Sparepærer Kjøkkenmaskiner og luktutvikling i varmt vær, må brune dunker tømmes hyppig om sommeren. Bytte dunker: Armaturer Kaffe- og vannkokere Derfor beregner vi et årlig minimum på 12 tømminger av brun dunk per Du kan bytte til mindre Knappcellebatterier* Motorer/startapparater husstand. eller større dunker når Oppladbare batterier* Pumper behovet ditt endres. Bilbatterier* Elektriske tannbørster TV og radio Blinkesko PC og datautstyr m.m. Mobiltelefoner 14 Komfyr * Alle typer batterier skal leveres som EE-avfall 15

9 Returpunkter i nærmiljøet Returpunkter Riktig avfallstype I NABOLAGET: De fleste tettbebyggelsene har returpunkter i nærheten. Her kan du kaste emballasje av glass, metall og plast, samt tekstiler og sko. GOD SAMVITTIGHET: Når du sorterer ut avfall til returpunktene, kutter du egne kostnader og bidrar til ansvarlig avfallshåndtering. Returpunkter i nærmiljøet Iglo for glass- og metallemballasje Ikke kast keramikk, ildfast glass, porselen, vindusglass eller speilglass på returpunkt. Denne typen avfall leveres til gjenvinningsstasjonene. Isopor og hard plast (fra leketøy, apparater, verktøy etc.) skal ikke kastes på returpunkt, men i grå dunk eller på gjenvinningsstasjon. 16 GLASSEMBALLASJE: Saft-, vin- og spritflasker, engangsflasker, dressingflasker, syltetøy- og konserveringsglass, tomme medisin- og pilleglass. Benytt iglo for glass- og metallemballasje. LAVERE REGNING: Når du leverer avfall til returpunkt eller gjenvinningsstasjon, blir ikke den grå dunken din fylt opp så fort. Det betyr færre tømminger og lavere gebyr. METALLEMBALLASJE: Hermetikkbokser, aluminiumbokser, brus- og ølbokser, tomme påleggstuber etc. Metallemballasjen kan legges i iglo sammen med klar og farget glassemballasje. FORSVARLIG AVFALLSHÅNDTERING: Alt sortert avfall brukes til gjenvinning. Avfallet brukes om igjen, blir til nye produkter, eller omdannes til energi. Se også side 20. KLÆR, SKO OG TEKSTILER: Hele og rene klær, sko og belter legges i bæreposer. Bæreposene knyttes igjen og leveres på returpunktet i egen container. BRUK GJENVINNINGSSTASJON: Avfall som ikke kan leveres til returpunkt, EE-avfall, farlig avfall eller avfall som ikke får plass i avfallsdunkene hjemme, kan leveres til våre gjennvinningsstasjoner (se neste side). PLASTEMBALLASJE: Plastflasker, plastkanner, plastfolie, plastposer, plastbegre, plastbokser. Annen hard plast (hagemøbler av plast, legoklosser etc.) eller isopor kastes som restavfall. All plastemballasje skal være rengjort. Medisiner skal leveres til apotekene. Container for klær, sko og tekstiler Container for plastemballasje 17

10 Gjenvinningsstasjoner GRATIS FOR SORTERT HUSHOLDNINGSAVFALL: Lever sortert avfall ved en av Avfall Sørs fire moderne betjente gjenvinningsstasjoner. Grovsorterer du hjemme først, går innleveringen raskt unna! GOD SAMVITTIGHET: Når du sorterer ut avfall til gjenvinningsstasjonene, kutter du egne kostnader og bidrar til ansvarlig avfallshåndtering. Gjenvinningsstasjoner Gjenvinningsstasjoner OMBRUK: Sykler, møbler, byggeartikler m.v. PAPP OG PAPIR: Papir, emballasjekartong, papp o.l. som ikke får plass i de grønne avfallsdunkene. GLASS- OG METALLEMBALLASJE: Klar- og farget glassemballasje (flasker og annen glassemballasje). Metallemballasje (bokser, lokk, korker). PLASTEMBALLASJE: Plastfolie; plastposer, chipsposer, osteforpakninger, strekkplast og lignende. Plastflasker, kanner, brett, shampoflasker, isbokser, ketchupflasker, plastbegre, potter og spann av plast m.v. KLÆR, SKO, TEKSTILER: Ikke slitt, misfarget, skadet, fuktig eller skittent. Ikke tekstilbiter mindre en 1 x 1 meter, ikke enkle sokker og sko, ikke gulvtepper, ikke brukte dyner og puter. BILDEKK: Bildekk kan leveres gratis. PCB-VINDUER: Unngå knusing ved uttak og transport. ETERNITTPLATER OG ASBEST: Pakkes i tykk plast før levering. FARLIG AVFALL: Oppbevares og leveres i sikker emballasje. Støleheia Mjåvann Høllen Vest Sørlandsparken TREAVFALL; RENT: Paller, kapp, høvelflis o.l. TREAVFALL; BLANDET: Bygge - og rivningsavfall m.v. (ikke trykkimpregnert og kreosotholdig) Restavfallet omdannes til energi i Returkrafts forbrenningsanlegg på Langemyr, nord for Kristiansand. Brukthall/bruktcontainer: Alle gjenvinningsstasjonene har mottak for gjenstander som fortsatt er brukbare, fra møbler og sportsutstyr til bøker, pyntegjenstander og sykler. TRYKKIMPREGNERT TREAVFALL: CCA-impregnert treavfall og kreosot (forbudt fra 2002) legges i egne containere. HAGE-/PARKAVFALL: Kvister, greiner, planterester, gress, løv, jord m.v. BETONG, STEIN, MURSTEIN, TAKSTEIN, KERAMIKK M.V. JERN OG METALLER: Ovner, motordeler, badekar, sykler, emballasje m.m. Åpningstider for gjenvinningsstasjonene: Sørlandsparken Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Støleheia (Vennesla) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag stengt ELEKTROAVFALL (EE-AVFALL): Hvitevarer (komfyrer, vaskemaskiner, tørketromler, mikrobølgeovner o.l.), kuldemøbler (kjøleskap, fryseskap og frysebokser) eller andre mindre elektriske artikler (se side 14). Mjåvann (Songdalen) Høllen Vest (Søgne) Mandag Mandag stengt Restavfall fra den daglige husholdningen skal leveres i grå dunk! Tirsdag Tirsdag Onsdag Onsdag stengt Torsdag Torsdag Fredag Lørdag Fredag og lørdag stengt 19

11 Hvor går avfallet? Hvor går avfallet? AVFALL ER RESSURS: Avfall Sør bidrar til bærekraftig sortering, oppbevaring og viderebehandling av avfall fra husholdninger og næringsvirksomhet. GJENBRUK OG RESIRKULERING: Videreforedling av avfall gir nyttige råstoffer og produkter, sparer energi og ressurser, skåner miljøet og skaper arbeidsplasser. Hvor går avfallet? Avfall gjør nytte for seg på flere måter. En god del gjenstander vi kaster, kan brukes av andre. Da snakker vi om gjenbruk eller ombruk. Når avfallet brukes som råstoff til nye materialer og produkter, kalles det gjenvinning. Avfall som ikke kan resirkuleres på andre måter, forbrennes i moderne anlegg, der den frigitte varmeenergien brukes til produksjon av elektrisk kraft eller varmt vann til fjernvarmedistribusjon. OMBRUK: Brukbare gjenstander som sykler, møbler, husholdningsutstyr og byggeartikler kan leveres på våre gjenvinningsstasjoner. Her kan du også skaffe deg brukte gjenstander som andre har levert. CCA-IMPREGNERT TREAVFALL tar Avfall Sør imot i egne containere. Trykkimpregnert treavfall hogges opp og transporteres til godkjente forbrenningsanlegg. BIOAVFALL (MAT- OG HAGEAVFALL FRA BRUN DUNK) kjøres til Støleheia der det komposteres i et innelukket komposteringsanlegg. Ferdig biokompost og jord med biokompost selges på Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner. HAGEAVFALL kjøres til Støleheia, kvernes og komposteres utendørs. Hageavfallskomposten videreforedles til et jordprodukt som selges på Støleheia avfallsanlegg. BETONG, STEIN, MURSTEIN, TAKSTEIN, KERAMIKK etc. kan brukes som fyllmasse eller deponeres på Støleheia. Les mer på internett: avfallsor.no Våre hjemmesider, med detaljert informasjon og tips om avfall sortere.no Tips om kildesortering og gjenvinning, og hvor du kan levere sortert avfall returkraft.no Forbrenningsanlegget på Langemyr PAPP- OG PAPIRAVFALL går til norske og svenske papirfabrikker. En rekke papir- og papprodukter, som toalettpapir, emballasje og trykksakpapir, kan produseres av avfallspapir. INNSAMLET GLASS OG METALL kjøres til Norsk Glassgjenvinning i Fredrikstad, et av Europas mest moderne gjenvinningsanlegg. Metallemballasje smeltes om til sykler, felger, binders, spiker m.v. Av glassemballasje lages det bygningsblokker av oppskummet glass, det lages råstoff til Glava isolasjon og det lages nytt glass. PLASTEMBALLASJEN blir presset sammen på Mjåvann Avfallsanlegg og sendt til egne sorteringsanlegg for husholdningsplast. Avhengig av kvalitet brukes plastemballasjen til materialgjenvinning og kjemisk gjenvinning. ELEKTROAVFALL (EE-AVFALL) inneholder stoffer som er skadelige hvis de kommer ut i naturen. Samtidig inneholder EE-avfall verdifulle metaller som kan gjenvinnes. Det som ikke er farlig eller ikke kan materialgjenvinnes, blir i stor grad omgjort til energi gjennom forbrenning. KLÆR/SKO/TEKSTILER kan brukes om igjen uten bearbeidelse. BILDEKK: Utrangerte dekk blir brukt til produksjon av veiunderlag, støyvoller, deponioverdekning, sprengmatter m.m. Noe blir også brukt til energiformål, og brennverdien i bildekk er like god som i kull. FARLIG AVFALL må leveres og håndteres på riktig måte. Noe blir brent ved høy temperatur og god rensing, noe blir nøytralisert og langtidslagret

12 Avfall i morgen Avfall de neste årene ENDA SMARTERE: Trusselen om klimaendringer og miljøødeleggelser henger over oss. Med politisk vilje og teknologiske løsninger kan vi videreutvikle smart og bærekraftig avfallshåndtering. SAMSPILL MED FORBRUKEREN: Skal vi bli enda flinkere til å bruke og behandle avfall, må husholdningene, bedriftene og avfallsoperatørene yte innsats i fellesskap. Avfall i morgen Returkrafts anlegg forbrenner inntil 15 tonn restavfall per time. Energiproduksjonen kan oppnå en effekt på rundt 45 MW, som utgjør en energimengde på 360 GWh/år. Dette tilsvarer det årlige energibehovet til over boliger. AVFALLSBEHANDLING HANDLER OM GOD FORVALTING av ressurser og miljø. Ansvarsbevisst innsamling og viderebehandling er en forutsetning for å bevare miljøet for framtidas generasjoner og helt avgjørende for at det moderne samfunnet skal fungere. AVFALL SØR HAR SOM VISJON å utføre sine oppgaver på en trygg, effektiv og økonomisk forsvarlig måte. Vi ønsker å være serviceorienterte, og vi ønsker å være i forkant når det gjelder avfallsteknologi. VI OPPSUMMERER DISSE MÅLSETTINGENE i begrepet Smart sortert. Smart fordi vi ønsker å utføre våre oppgaver på en gjennomtenkt og bærekraftig måte. Sortert fordi sortering er en nøkkel til vellykket viderebehandling av ressursen avfall. AVFALL SØR VIL INTENSIVERE innsatsen for stadig smartere og mer miljøvennlig håndtering av avfall. Vi skal være pådrivere for økt gjenbruk av forbruksartikler, inventar og utstyr, og vi skal legge til rette for smidige, trygge og gode sorteringsrutiner. FOR Å KOMME DIT, er vi avhengig av bevisste forbrukere. Dårlig sortering forringer verdien av det innsamlede avfallet, og betyr høyere kostnader for oss som operatører og deg som forbruker. VI HAR ET ANSVAR for å gi tydelig og nyttig informasjon om gode avfallsrutiner. Vi satser på åpen dialog med våre kunder, vi samarbeider med myndigheter og frivillige organisasjoner om miljøtiltak, og vi bidra med informasjon og undervisningsopplegg i skolene. Nedgravd beholder: Avfallsbeholdere under bakken finner du blant annet på Tangen og Justneshalvøya i Kristiansand, Torvmoen i Søgne og sentrum i Vennesla. Her kaster husholdningene avfall i undergrunnscontainere via luker på bakkenivå. ALT RESTAVFALL OMDANNES til energi i det store og avanserte VÅRE INSTALLASJONER SYNES godt i boligområder og i bybildet. forbrenningsanlegget på Langemyr, fem kilometer nord for Kristiansand Avfallsdunker skal være i god stand, returpunkter og gjenvinningsanlegg må holdes ryddige og funksjonelle. I tida framover vil vi vurdere sentrum. Anlegget drives av Returkraft AS, der Avfall Sør er medeier sammen med andre avfallsselskaper på Sørlandet. mer tidsmessig utforming av utstyr og innretninger, for eksempel nedgravde beholdere der det er hensiktsmessig. FORBRENNINGSANLEGGET HAR SVÆRT AVANSERT renseteknologi og høy utnyttelsesgrad av energien i avfallet. Anlegget har null utslipp til vann, og gir avgasser godt under miljøkravene. Energien tas ut som varmt vann til Agder Energis fjernvarmenett, og kan levere varme tilsvarende boligers energibehov

13 ART SORTERT SMART SORTERT Smart SMART SORTERT sortert SMART SORTERT SMART SORTERT SMART SORTERT i Kristiansandsregionen ART SORTERT SMART SORTERT Avfall SMART Sør har SORTERT som mål SMART å håndtere SORTERT avfall SMART på SORTERT SMART SORTERT ART SORTERT SMART SORTERT en bærekraftig SMART SORTERT og kostnadseffektiv SMART SORTERT måte. SMART SORTERT SMART SORTERT ART SORTERT SMART SORTERT Vi ønsker SMART at innbyggerne SORTERT SMART i regionen SORTERT opplever SMART SORTERT SMART SORTERT ART SORTERT SMART våre SORTERT tjenester SMART som SORTERT gode, fornuftige SMART SORTERT og miljøvennlige. SMART SORTERT SMART SORTERT ART SORTERT SMART SORTERT Vi vil SMART legge til SORTERT rette for SMART smart, ansvarsbevisst SORTERT SMART SORTERT SMART SORTERT ART SORTERT SMART SORTERT og SMART framtidsrettet SORTERT SMART avfallhåndtering. SORTERT SMART SORTERT SMART SORTERT ART SORTERT AVFALL SMART SØR HUSHOLDNING SORTERT SMART AS SORTERT VIGE HAVNEVEIEN SMART 90 SORTERT PB SMART SORTERT KRISTIANSAND SMART SORTERT ART SORTERT SMART TELEFON: SORTERT SMART 70 FAKS: SORTERT SMART 71 E-POST: SORTERT SMART SORTERT SMART SORTERT ART SORTERT SMART SORTERT SMART SORTERT avfallsor.no SMART SORTERT SMART SORTERT SMART SORTERT

Avfall Sør. Smart sortert

Avfall Sør. Smart sortert sortert sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert Fakta og tips om sortert

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 Ta vare på jorda - du låner den bare av meg... Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 RIR-abonnenter i norgestoppen Hvorfor kildesortere? Dere som er RIR-abonnenter gjør en fantastisk

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet: 20. sept. 2011 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Om retningslinjene...

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Håndbok i kildesortering

Håndbok i kildesortering Håndbok i kildesortering Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Håndbok i kildesortering 1 Din innsats er viktig! Avfall er en ressurs som kan brukes til å lage nye produkter, for eksempel avispapir,

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

Informasjon fra kommunen. Sandnes kommune GUL

Informasjon fra kommunen. Sandnes kommune GUL Informasjon fra kommunen Sandnes kommune GUL Avfallet har en verdi Ta vare på kildesorteringskalenderen. Her finner du alt du trenger å vite om kildesortering, når avfallet ditt blir hentet og nyttige

Detaljer

Avfallskalender for Krødsherad

Avfallskalender for Krødsherad Avfallskalender for Krødsherad 2012 Avfall i Krødsherad Leif Ove Sataslåtten - daglig leder - er på! Nytt avfallsselskap i Krødsherad Fra 1. juli er det Hallingdal Renovasjon IKS som har ansvaret for å

Detaljer

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1.

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1. naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 1/2008 Tas vare på! Offentlig informasjon Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider

Detaljer

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfall sør avfallsplan 2013 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-1016...5 1.3 Hovedlinjer

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune Verdien av stillheten over nylagt is. Alle vet at når vi leverer inn det elektriske avfallet så tar vi vare på miljøet. Men hvor er egentlig

Detaljer

Hva går renovasjonsgebyret

Hva går renovasjonsgebyret NR. 1 - Mars 2008 Side 1 NR. 1 - Mars 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Fra dunk til dunk Side 2 Envina: Uavklart om hytterenovasjon i Melhus og Midtre Gauldal

Detaljer

Kvitsøy kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt

Kvitsøy kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt Kvitsøy kommune Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt Sorterer du, kan vi lage nye ting av det du kaster Ta vare på kildesorteringskalenderen. Her finner du alt du trenger å vite

Detaljer

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet. Informasjonsavis fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner. FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

Detaljer

TØMMEKALENDER. Randaberg kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt

TØMMEKALENDER. Randaberg kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt TØMMEKALENDER Randaberg kommune Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt Sorterer du, kan vi lage nye ting av det du kaster WWW.RANDABERG.KOMMUNE.NO 51 41 41 00 Innhold Kontakt oss

Detaljer

Juletrær hentes onsdag 9. januar. Nedgravde. Stavanger kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt

Juletrær hentes onsdag 9. januar. Nedgravde. Stavanger kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt Juletrær hentes onsdag 9. januar Nedgravde CONTAINERE Stavanger kommune Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt Til deg som bruker de nedgravde containerne Servicetorget 04005 Du

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA.

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. 1 HAF og selskapets eierkommuner har som målsetting å redusere avfallsproblemene som oppstår, redusere

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern vår 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern miljøvennlig båtpuss

Detaljer

SOMMER 2011. magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS. avfallsbehandlingen er i stadig endring

SOMMER 2011. magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS. avfallsbehandlingen er i stadig endring SOMMER 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS FRA AVFALL TIL PRODUKT vi følger reisen fra ee-avfall til nytt produkt trender før og nå avfallsbehandlingen er i stadig endring 2

Detaljer

Nytt interkommunalt miljøløft. Les mer om Returkartonglotteriet. Det Grønne ne Hjørnet Ressurssenter for miljø, energi og helse.

Nytt interkommunalt miljøløft. Les mer om Returkartonglotteriet. Det Grønne ne Hjørnet Ressurssenter for miljø, energi og helse. Fulldistribusjon ålesund kommune VANN, AVLØP OG RENOVASJON Nytt interkommunalt miljøløft Les mer på siste side Les mer om Returkartonglotteriet Side 10 Det Grønne ne Hjørnet Ressurssenter for miljø, energi

Detaljer

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Miljømagasinet fra Reno-Vest 3/2008 naturligvisoffentlig Tas vare på! informasjon Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Møt

Detaljer

INFORMASJON HRS MAGASINET HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

INFORMASJON HRS MAGASINET HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INFORMASJON 1 HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 0 1 09 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20

Detaljer

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms vinter 2012 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS gasellevinneren hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms ee-avfall og miljøgifter alt du trenger å vite om ee-avfall nye fagbrev

Detaljer