Det begynner i hjemmet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det begynner i hjemmet"

Transkript

1 SMART SORTERT SMART Smart SORTERT SMART SORTERT sortert SMART SORTERT SMART SORTERT SMART SORTER SMART SORTERT SMART FAKTA SORTERT OG SMART TIPS OM SORTERT AVFALL SMART FOR SORTERT KRISTIANSAND, SMART SORTERT SMART SORTER SMART SORTERT SMART SORTERT SONGDALEN, SMART SORTERT SØGNE SMART OG VENNESLA SORTERT SMART SORTERT SMART SORTER SMART SORTERT SMART SORTERT SMART REVIDERT SORTERT AUGUST SMART 2015 SORTERT SMART SORTERT SMART SORTER SMART SORTERT SMART SORTERT OFFENTLIG SMART INFORMASJON, SORTERT DELES SMART UT TIL SORTERT HUSSTANDER SMART SORTERT SMART SORTER

2 Avfall Sør Avfall Sør AS eies av kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. Selskapets formål er forvaltning og håndtering av renovasjon, herunder avfallsinnsamling og avfallsbehandling. Avfall Sør skal drives på en økonomisk, ressursog miljømessig god måte i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Datterselskapet Avfall Sør Husholdning AS henter avfall fra samtlige husholdninger og driver gjenvinningsstasjoner og behandlingsanlegg. Selskapet har hovedkontor på Vige i Kristiansand. Det begynner i hjemmet Når du har sortert avfall hjemme, gjør vi resten. Vi henter avfallet, som blir gjenvunnet, eller omdannet til varmeenergi hos Returkraft i Kristiansand. God sortering er god økonomi og et viktig miljø- og klimatiltak. Godt sortert avfall og levering til gjenbruk betyr færre tømminger av avfallsdunkene, lavere renovasjonsregning og et bidrag til bedre miljø hjemme og globalt. En databrikke er innfelt i avfallsdunken din. Brikken leses hver gang vi henter avfall, slik at vi kan registrere antall tømminger. Sorterer du godt, blir det færre tømminger og lavere utgifter for deg. Tømming av grå og brun dunk skjer på faste ukedager. Når du ønsker en dunk tømt denne dagen, triller du den fram til vei eller fortauskant. La den gule pilen peke ut mot kjørebanen for å vise at dunken skal tømmes! Smart sortert Papir tømmes fast hver 4. uke og skal settes fram de dagene tømmekalenderen viser. Tømmekalender finner du på vår hjemmeside FAKTA OG TIPS OM AVFALL FOR KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA 2 Utgitt av Avfall Sør i 2009 Revidert opplag august 2015 Trykkeri: Kai Hansen Trykkeri AS Utforming: Aptum Kommunikasjon Databrikken i toppen av avfallsdunken leses av når vi tømmer dunken. Slik får vi en nøyaktig registrering av antall tømminger. 3

3 Pil mot veien når dunken skal tømmes Dunk plassert for tømming ENKELT OG FLEKSIBELT: Du bestemmer selv om brun og grå dunk skal tømmes på din faste tømmedag. Det spiller en rolle hva du har i dunken Overordnede tiltak for bedre miljø og klima vedtas av politikerne. Men privat forbruk og avfall er også avgjørende. Avfall Sør legger til rette for at du kan håndtere avfallet ditt på en bærekraftig måte. Pil ut = tømming Sett dunk som skal tømmes slik at pilen på Side 3 Det begynner i hjemmet Avfall Sør henter avfall hjemme hos deg én gang i uka. lokket peker ut mot vei Side 5 Dunk plassert for tømming Hvilken dag det er, finner du i tømmekalenderen på vår eller gate. Mangler du pil Side 6 Tømming hver uke hjemmeside: Når du vil ha din brune dunk på en eller flere dunker? Side 7 Behandling av dunkene (bioavfall) eller grå dunk (restavfall) tømt, setter du den fram, og Ta kontakt med oss! Side 8 Bruke brun dunk passer på at den gule pilen på lokket peker ut mot veibanen. Side 9 Mer om bioavfall Side 10 Bruke grønn dunk Papir skal i grønn dunk, og den tømmer vi hver fjerde uke. Side 11 Bruke grå dunk Pass på at grønn dunk står framme på tømmedagen, og at pilen Side 12 Hva er farlig avfall? peker ut mot gate eller vei. Du finner de faste datoene for Side 14 EE-avfall skal leveres tømming av papiravfall i tømmekalenderen på vår hjemmeside. Side 15 Variabel og fast pris Side 16 Returpunkter i nærmiljøet Side 18 Gjenvinningsstasjoner 4 Side 20 Hvor går avfallet? 5 Side 22 Avfall i morgen Pilen på lokket skal peke ut mot veien når du setter dunken frem for tømming. Det nytter å sortere!

4 Tømming hver uke Faste tømmedager DATO I TØMMEKALENDEREN: Alle husstander får besøk av renovasjonsbil én gang i uka. I tømmekalenderen finner du hvilken ukedag din adresse har som fast tømmedag. Bruk dunkene riktig FYLLING, BRUK OG RENHOLD: Gjør det enkelt for renovasjonsbilen å tømme dunken. Ikke fyll den opp så lokket står åpent eller avfallet sitter fast. Behandling av dunkene Dunker skal settes fram til veikant/fortauskant ved kjørbar vei på tømmedag. Plasseringen av beholderne på tømmedagen må være slik at renovatøren ikke hindres av snø, vann eller andre sperringer. TØMMEKALENDER ble tidligere lagt i postkassene til alle husstander. Fra 2016 finner du tømmekalenderen bare på Avfall Sørs hjemmeside. Fylle inn adressen din i søkefeltet for å finne ut hvilken ukedag vi kommer og tømmer hos deg. FAST DAG : Tømmekalenderen forteller deg hvilken ukedag som er din faste tømmedag. Sammen med adressen der du bor står en bokstavkode som viser til din tømmedag. Du velger selv om du vil sette fram dunk, grå eller brun eller begge typer til tømming denne dagen. PAPIR HVER FJERDE UKE: De grønne dunkene for papir og papp tømmer vi hver fjerde uke. Så sant det er mulig, blir grønn dunk tømt på din vanlige faste tømmedag. Tømmekalenderen viser datoene for tømming av grønn dunk. IKKE TØMMING PÅ HELLIGDAGER: Når tømmedagen din faller på bevegelig helligdag, tømmes dunkene vanligvis dagen etter eller dagen før den faste dagen. Tømmekalenderen forklarer hvordan vi endrer tømmedager. VIS HENSYN: Dunkene skal settes fram til vei innen kl på tømmedagen. Plasser dunkene slik at tømmingen blir enkel for mannskapet på renovasjonsbilen. Sett dunkene raskt tilbake så de ikke sjenerer naboer og andre som passerer huset. IKKE OVERFYLL: Dunkene må ikke fylles opp så mye at lokket ikke kan lukkes. Dunkene må ikke være så fulle eller tunge at de er vanskelige å flytte og tømme. Dunkene kan sprekke ved hardhendt og feil behandling. IKKE LA INNHOLDET FRYSE FAST: Fukt i dunkene fører lett til fastfrysing i vinterhalvåret. Unngå vått hageavfall i brun dunk, og pakk fuktig bioavfall i avispapir om vinteren. KLAR VEI: Huseier skal sørge for at det er ryddet rundt dunkene. Dersom store snømengder gjør veiene uframkommelige, tømmer vi dunkene så snart det er brøytet. Unntak for eldre/uføre: Eldre, syke og uføre personer kan søke Avfall Sør Husholdning om dispensasjon fra kravet om å trille dunkene fram til vei. Eget søknadsskjema får du ved henvendelse til oss. 6 7

5 Bruke brun dunk Brun dunk til bioavfall BARE ORGANISK AVFALL: Alt avfall fra brun dunk komposteres og brukes som hagejord eller til jordforbedring. Tips om bioavfall BIOPOSER OG OPPBEVARINGSKURV: Alle husstander har fått oppbevaringskurv og får poser til bioavfall i huset en gang i året. Mer om bioavfall Ikke matavfallskvern: Det er ikke lov å male opp bioavfall i matavfallskvern. ORGANISK KRETSLØP: Biologisk avfall skal kunne brytes helt ned. Du har ansvar for at ikke farlige stoffer følger med i bioavfallet. HVA KAN LEGGES I BRUN DUNK: Matavfall, som rester av fisk, kjøtt, brød, frukt og grønnsaker, papir som har vært i kontakt med mat (f. eks. servietter, tørkepapir). Avfall fra kjæledyr, som kattesand og sagflis fra bur. Hageavfall, som blomster, potteplanter, kvister og løv. ALDRI I BRUN DUNK: Bioavfall skal være biologisk nedbrytbart. Vi vil ikke ha avfall som ødelegger kompostprodukter: Plast, glass, metall, bleier, medisiner, aske, grus eller steiner. Er du i tvil om avfallet er bioavfall, kaster du det som restavfall. BRUK BIOPOSER OG KURV FOR MATAVFALL: Alle husstander har tidligere fått oppbevaringskurv fra egen kommune. En gang i året deler vi ut nedbrytbare bioposer, som benyttes i kurven. Knytt posen når den er full og legg den i brun avfallsdunk. Ekstra fuktig avfall kan pakkes inn i avispapir. BIOPOSER I MATAVFALLSKURV: Avfall Sør Husholdning leverer deg bioposer for oppbevaring av organisk avfall en gang i året. Posene kommer i ruller, og er laget av mais, noe som gjør dem fullstendig nedbrytbare. Riv av en pose fra rullen og plasser den i matavfallskurven. Når avfallet skal over i den brune dunken, løfter du posen opp og lukker den med en knute. AVIS TIL EKSTRA VÅTT AVFALL: Hvis bioavfallet er vått, kan du med fordel legge avispapir i bunnen av brun kurv og brun dunk. UNNGÅ FASTFRYSING: Om vinteren kan det være en fordel å pakke bioposene inn i avispapir. Slik unngår du at vått avfall fryser fast på innsiden av dunken og gjør tømming vanskelig. MANGLER DU BIOPOSER ELLER MATAVFALLSKURV: Henvend deg til Avfall Sørs administrasjon i Vige havnevei 90. Du kan også kjøpe poser og kurv hos servicekontor/-butikk i din kommune. Hjemmekompostering: Du kan opprette avtale med Avfall Sør Husholdning om egen kompostbinge for matavfall. Har du allerede avtale med din hjemkommune om kompostering, er denne fortsatt gyldig. Bioposer og matavfallskurv kan kjøpes hos: Avfall Sørs administrasjon i Vige havnevei 90 Gjenvinningsstasjonene (kun bioposer): Mjåvann, Støleheia, Sørlandsparken Servicekontoret i din hjemkommune RENHOLD OG TØMMING OM SOMMEREN: For å unngå lukt og smittefare vask dunken ved behov. Tøm dunken hver uke om sommeren. 8 9

6 Bruke grønn dunk Grønn dunk til papir PAPIR, KARTONG OG PAPP: Legg reint og tørt papiravfall i grønn dunk. Alt gjenvinnes, og vi forbruker mindre skog og energi. Grå dunk til restavfall DET SOM BLIR IGJEN: I grå dunk kaster du avfall som er igjen etter at du har sortert bort papir, bioavfall, farlig avfall og annet gjenvinnbart avfall. Bruke grå dunk GRATIS SMS-VARSEL om tømming av grønn dunk: Vi sender varsel til din telefon kvelden før grønn dunk skal tømmes. Registrer deg på avfallsor.no Julepapir/gavepapir/ dekorbånd i grå dunk: Glanset papir har stor andel tilsettingsstoffer og egner seg ikke til ordinær gjenvinning av papir. Oppsamlingskurv til papir kan kjøpes hos: Avfall Sørs administrasjon, Vige havnevei 90 Servicekontoret i din hjemkommune PAPIRAVFALL ER MANGE TING: Alt fra kopipapir og aviser til bøker, hefter, pappesker og flatklemte flyttekartonger legges i grønn dunk. Vi vil også ha skylte og tørre drikkekartonger, som kan brettes og stappes i kubber. BARE PAPIR: Papiravfall skal ikke inneholde plast eller metall (stifter i trykksaker går bra). Papir som inneholder matrester kastes i brun dunk. Papir tilgriset av andre stoffer og plastbelagt papir legges i grå dunk. Er trykksaker innpakket i plastemballasje, skal du fjerne plasten før papiret plasseres i grønn dunk. TØMMING HVER 4. UKE: Tømming av papiravfall skjer bare hver fjerde uke, normalt på samme dag som din faste tømmedag for grå og brun dunk. Dagen for papirtømming finner du i tømmekalenderen på avfallsor.no RESTAVFALL BLIR TIL ENERGI: Avfallet vi henter fra den grå dunken blir levert til Returkrafts forbrenningsanlegg på Langemyr, fem kilometer nord for Kristiansand sentrum. Ikke-brennbart avfall (f. eks. metalldeler, keramikk, større stein- og betongprodukter) skal leveres nærmeste gjenvinningsstasjon. GRÅ DUNK PASSER FOR avfall som er sammensatt av ulike materialer. Dessuten kald aske, gummi, lær, tau, støvsugerposer, hard plast, trerester, mindre byggavfall, bleier, tekstiler m.m. ALDRI I GRÅ DUNK: Elektriske apparater, batterier, lyspærer (EE-avfall, se side 14), malingrester, giftige stoffer. Slikt avfall skal leveres til gjenvinningsstasjoner. Klær, sko, tekstiler, emballasje av metall, plast og glass leveres på returpunkter eller gjenvinningsstasjoner. Medisiner skal leveres til apotekene. NÅR DU ER I TVIL: Hvis du er usikker på om apparater, elektrisk utstyr, lyspærer, kjemikalier, emballasje eller annet avfall kan leveres til gjenvinning, kan du ringe oss eller spørre på e-post. Våre hjemmesider har mange praktiske tips om avfall og behandling av avfall. MANGLER DU OPPSAMLINGSKURV FOR PAPIR? Henvend deg direkte til Avfall Sør. Oppsamlingskurv kan også kjøpes i servicekontor/-butikk i din kommune

7 Hva er farlig avfall? Farlig avfall MILJØTRUSSEL: Farlige stoffer på avveier forstyrrer og ødelegger naturlige livsprosesser også våre egne. Vårt miljøansvar HÅNDTERE, OPPBEVARE, TRANSPORTERE: Farlig avfall kan skade deg og miljøet om det ikke behandles riktig. Gjenvinningsstasjonene tar imot alle typer farlig avfall. Hva er farlig avfall? Farlig avfall som må spesialbehandles: Har du ekstra farlig avfall, som asbest, giftstoffer eller medisinsk avfall, må du ta kontakt med Avfall Sør for råd og løsninger. FARLIG AVFALL: Vi kaller alt miljøskadelig avfall for farlig avfall. Farlig avfall må tas hånd om i egne anlegg for destruksjon, gjenvinning eller forsvarlig lagring. GIFT I NÆRINGSKJEDEN: De farligste avfallsstoffene brytes svært langsomt ned i naturen, og de vandrer opp i næringskjeden. Stoffene lekker ut i vann, jordsmonn og luft og tas derfra opp av planter, dyr og mennesker. En rekke produkter inneholder giftstoffer, og selv små mengder utslipp skader miljø og organismer inkludert oss selv. EKSEMPLER PÅ FARLIG AVFALL: BATTERIER, LYSSTOFFRØR, SPAREPÆRER O.L. Alle batterier, termometre, lysstoffrør, lyspærer m.m. skal leveres til gjenvinningsstasjon eller forhandlere av elektriske artikler. OLJE- OG OLJEPRODUKTER Spillolje, motorolje, andre olje-, diesel- eller bensinholdige produkter etc. MALINGPRODUKTER OG LIM Flytende rester av maling, lakk, lim, løsemidler, fargestoffer o.l. BYGNINGSAVFALL Impregnert trevirke leveres i egen container på gjenvinningsstasjonene (CCA-impregnert trevirke inneholder blant annet miljøgiftene arsen og kobber, og er forbudt fra 2002). Asbest, PCB-holdige vinduer og eternittplater skal rives, oppbevares og transporteres i henhold til egne regler. Følg vår sorteringsveiledning. RENGJØRINGSMIDLER OG KJEMIKALIER Flekkfjerningsmidler, pussemidler, rustfjerner, motorrens, låsespray, avfrostningsvæsker o.l. PLANTEVERN- OG SKADEDYRSMIDLER Ugressmidler, insektsgift, muse- og rottegift, soppdrepende stoffer o.l. Rød kasse: De fleste husstander i Kristiansand har rød plastkasse til oppbevaring av farlig avfall og elektroavfall. Fylte kasser tas med til gjenvinningsstasjon for tømming. Har husstanden ikke rød kasse, kan denne bestilles ved å kontakte Avfall Sør: Telefon eller GIFTIGE STOFFER SKAL LEVERES: Kast aldri farlige stoffer i avløp eller i avfallsdunkene. Oppbevar farlige stoffer trygt og lever dem til en av våre gjenvinningsstasjoner. MEDISINER LEVERES TIL APOTEKENE 12 13

8 EE-avfall skal leveres Elektroavfall (EE-avfall) EE-AVFALL: Elektriske og elektroniske produkter som skal kastes, går under betegnelsen EE-avfall. Avfall og økonomi Renovasjonsgebyret har en fast og en variabel pris: Fast og variabel pris Boenhet: Defineres som hus, leilighet, hybel eller annen bruksenhet med mulighet for matstell og hvile. Definisjonen er hjemlet i Forurensningsloven. En bolig kan inneholde flere boenheter. EE-avfall er, enkelt sagt, produkter det har gått strøm gjennom. EE-avfall leveres til gjenvinningsstasjoner og godkjente forhandlere av elektrisk og elektronisk utstyr. MILJØGIFTER: Alt fra kaffetraktere og lysstoffrør til TV og elektromotorer inneholder skadelige stoffer. Derfor er det viktig at du leverer EE-avfall til mottak som kan behandle det videre på en forsvarlig måte. INNLEVERING: Forhandlerne av elektriske og elektroniske artikler tar imot en rekke typer produkter og batterier. Gjenvinningstasjonene (se side 18) tar i mot alle typer EE-avfall. EKSEMPLER PÅ EE-AVFALL: 1) FASTPRIS bestemmes etter type boenhet. 2) VARIABEL PRIS kan du selv påvirke. Du betaler for antall ganger du setter fram grå og brun dunk for tømming. Færre tømminger gir lavere variabel pris. Sorterer du bedre og reduserer avfallsmengden, betaler du mindre. PRISLISTE: Fra våre hjemmeside avfallsor.no henter du oversikt for fastgebyr per boenhet, variable tømmegebyrer og øvrige enhetsgebyrer. Hjemmel: Renovasjonsgebyret vedtas av kommunestyrene i eierommunene. Gebyret fastsettes etter selvkostprinsippet og etter prinsippet om at forurenser skal betale (Forurensingsloven 34). Kabler og ledninger Kjøleskap MINIMUM 12 TØMMINGER AV BRUN DUNK: På grunn av hygienehensyn Lyspærer/Sparepærer Kjøkkenmaskiner og luktutvikling i varmt vær, må brune dunker tømmes hyppig om sommeren. Bytte dunker: Armaturer Kaffe- og vannkokere Derfor beregner vi et årlig minimum på 12 tømminger av brun dunk per Du kan bytte til mindre Knappcellebatterier* Motorer/startapparater husstand. eller større dunker når Oppladbare batterier* Pumper behovet ditt endres. Bilbatterier* Elektriske tannbørster TV og radio Blinkesko PC og datautstyr m.m. Mobiltelefoner 14 Komfyr * Alle typer batterier skal leveres som EE-avfall 15

9 Returpunkter i nærmiljøet Returpunkter Riktig avfallstype I NABOLAGET: De fleste tettbebyggelsene har returpunkter i nærheten. Her kan du kaste emballasje av glass, metall og plast, samt tekstiler og sko. GOD SAMVITTIGHET: Når du sorterer ut avfall til returpunktene, kutter du egne kostnader og bidrar til ansvarlig avfallshåndtering. Returpunkter i nærmiljøet Iglo for glass- og metallemballasje Ikke kast keramikk, ildfast glass, porselen, vindusglass eller speilglass på returpunkt. Denne typen avfall leveres til gjenvinningsstasjonene. Isopor og hard plast (fra leketøy, apparater, verktøy etc.) skal ikke kastes på returpunkt, men i grå dunk eller på gjenvinningsstasjon. 16 GLASSEMBALLASJE: Saft-, vin- og spritflasker, engangsflasker, dressingflasker, syltetøy- og konserveringsglass, tomme medisin- og pilleglass. Benytt iglo for glass- og metallemballasje. LAVERE REGNING: Når du leverer avfall til returpunkt eller gjenvinningsstasjon, blir ikke den grå dunken din fylt opp så fort. Det betyr færre tømminger og lavere gebyr. METALLEMBALLASJE: Hermetikkbokser, aluminiumbokser, brus- og ølbokser, tomme påleggstuber etc. Metallemballasjen kan legges i iglo sammen med klar og farget glassemballasje. FORSVARLIG AVFALLSHÅNDTERING: Alt sortert avfall brukes til gjenvinning. Avfallet brukes om igjen, blir til nye produkter, eller omdannes til energi. Se også side 20. KLÆR, SKO OG TEKSTILER: Hele og rene klær, sko og belter legges i bæreposer. Bæreposene knyttes igjen og leveres på returpunktet i egen container. BRUK GJENVINNINGSSTASJON: Avfall som ikke kan leveres til returpunkt, EE-avfall, farlig avfall eller avfall som ikke får plass i avfallsdunkene hjemme, kan leveres til våre gjennvinningsstasjoner (se neste side). PLASTEMBALLASJE: Plastflasker, plastkanner, plastfolie, plastposer, plastbegre, plastbokser. Annen hard plast (hagemøbler av plast, legoklosser etc.) eller isopor kastes som restavfall. All plastemballasje skal være rengjort. Medisiner skal leveres til apotekene. Container for klær, sko og tekstiler Container for plastemballasje 17

10 Gjenvinningsstasjoner GRATIS FOR SORTERT HUSHOLDNINGSAVFALL: Lever sortert avfall ved en av Avfall Sørs fire moderne betjente gjenvinningsstasjoner. Grovsorterer du hjemme først, går innleveringen raskt unna! GOD SAMVITTIGHET: Når du sorterer ut avfall til gjenvinningsstasjonene, kutter du egne kostnader og bidrar til ansvarlig avfallshåndtering. Gjenvinningsstasjoner Gjenvinningsstasjoner OMBRUK: Sykler, møbler, byggeartikler m.v. PAPP OG PAPIR: Papir, emballasjekartong, papp o.l. som ikke får plass i de grønne avfallsdunkene. GLASS- OG METALLEMBALLASJE: Klar- og farget glassemballasje (flasker og annen glassemballasje). Metallemballasje (bokser, lokk, korker). PLASTEMBALLASJE: Plastfolie; plastposer, chipsposer, osteforpakninger, strekkplast og lignende. Plastflasker, kanner, brett, shampoflasker, isbokser, ketchupflasker, plastbegre, potter og spann av plast m.v. KLÆR, SKO, TEKSTILER: Ikke slitt, misfarget, skadet, fuktig eller skittent. Ikke tekstilbiter mindre en 1 x 1 meter, ikke enkle sokker og sko, ikke gulvtepper, ikke brukte dyner og puter. BILDEKK: Bildekk kan leveres gratis. PCB-VINDUER: Unngå knusing ved uttak og transport. ETERNITTPLATER OG ASBEST: Pakkes i tykk plast før levering. FARLIG AVFALL: Oppbevares og leveres i sikker emballasje. Støleheia Mjåvann Høllen Vest Sørlandsparken TREAVFALL; RENT: Paller, kapp, høvelflis o.l. TREAVFALL; BLANDET: Bygge - og rivningsavfall m.v. (ikke trykkimpregnert og kreosotholdig) Restavfallet omdannes til energi i Returkrafts forbrenningsanlegg på Langemyr, nord for Kristiansand. Brukthall/bruktcontainer: Alle gjenvinningsstasjonene har mottak for gjenstander som fortsatt er brukbare, fra møbler og sportsutstyr til bøker, pyntegjenstander og sykler. TRYKKIMPREGNERT TREAVFALL: CCA-impregnert treavfall og kreosot (forbudt fra 2002) legges i egne containere. HAGE-/PARKAVFALL: Kvister, greiner, planterester, gress, løv, jord m.v. BETONG, STEIN, MURSTEIN, TAKSTEIN, KERAMIKK M.V. JERN OG METALLER: Ovner, motordeler, badekar, sykler, emballasje m.m. Åpningstider for gjenvinningsstasjonene: Sørlandsparken Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Støleheia (Vennesla) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag stengt ELEKTROAVFALL (EE-AVFALL): Hvitevarer (komfyrer, vaskemaskiner, tørketromler, mikrobølgeovner o.l.), kuldemøbler (kjøleskap, fryseskap og frysebokser) eller andre mindre elektriske artikler (se side 14). Mjåvann (Songdalen) Høllen Vest (Søgne) Mandag Mandag stengt Restavfall fra den daglige husholdningen skal leveres i grå dunk! Tirsdag Tirsdag Onsdag Onsdag stengt Torsdag Torsdag Fredag Lørdag Fredag og lørdag stengt 19

11 Hvor går avfallet? Hvor går avfallet? AVFALL ER RESSURS: Avfall Sør bidrar til bærekraftig sortering, oppbevaring og viderebehandling av avfall fra husholdninger og næringsvirksomhet. GJENBRUK OG RESIRKULERING: Videreforedling av avfall gir nyttige råstoffer og produkter, sparer energi og ressurser, skåner miljøet og skaper arbeidsplasser. Hvor går avfallet? Avfall gjør nytte for seg på flere måter. En god del gjenstander vi kaster, kan brukes av andre. Da snakker vi om gjenbruk eller ombruk. Når avfallet brukes som råstoff til nye materialer og produkter, kalles det gjenvinning. Avfall som ikke kan resirkuleres på andre måter, forbrennes i moderne anlegg, der den frigitte varmeenergien brukes til produksjon av elektrisk kraft eller varmt vann til fjernvarmedistribusjon. OMBRUK: Brukbare gjenstander som sykler, møbler, husholdningsutstyr og byggeartikler kan leveres på våre gjenvinningsstasjoner. Her kan du også skaffe deg brukte gjenstander som andre har levert. CCA-IMPREGNERT TREAVFALL tar Avfall Sør imot i egne containere. Trykkimpregnert treavfall hogges opp og transporteres til godkjente forbrenningsanlegg. BIOAVFALL (MAT- OG HAGEAVFALL FRA BRUN DUNK) kjøres til Støleheia der det komposteres i et innelukket komposteringsanlegg. Ferdig biokompost og jord med biokompost selges på Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner. HAGEAVFALL kjøres til Støleheia, kvernes og komposteres utendørs. Hageavfallskomposten videreforedles til et jordprodukt som selges på Støleheia avfallsanlegg. BETONG, STEIN, MURSTEIN, TAKSTEIN, KERAMIKK etc. kan brukes som fyllmasse eller deponeres på Støleheia. Les mer på internett: avfallsor.no Våre hjemmesider, med detaljert informasjon og tips om avfall sortere.no Tips om kildesortering og gjenvinning, og hvor du kan levere sortert avfall returkraft.no Forbrenningsanlegget på Langemyr PAPP- OG PAPIRAVFALL går til norske og svenske papirfabrikker. En rekke papir- og papprodukter, som toalettpapir, emballasje og trykksakpapir, kan produseres av avfallspapir. INNSAMLET GLASS OG METALL kjøres til Norsk Glassgjenvinning i Fredrikstad, et av Europas mest moderne gjenvinningsanlegg. Metallemballasje smeltes om til sykler, felger, binders, spiker m.v. Av glassemballasje lages det bygningsblokker av oppskummet glass, det lages råstoff til Glava isolasjon og det lages nytt glass. PLASTEMBALLASJEN blir presset sammen på Mjåvann Avfallsanlegg og sendt til egne sorteringsanlegg for husholdningsplast. Avhengig av kvalitet brukes plastemballasjen til materialgjenvinning og kjemisk gjenvinning. ELEKTROAVFALL (EE-AVFALL) inneholder stoffer som er skadelige hvis de kommer ut i naturen. Samtidig inneholder EE-avfall verdifulle metaller som kan gjenvinnes. Det som ikke er farlig eller ikke kan materialgjenvinnes, blir i stor grad omgjort til energi gjennom forbrenning. KLÆR/SKO/TEKSTILER kan brukes om igjen uten bearbeidelse. BILDEKK: Utrangerte dekk blir brukt til produksjon av veiunderlag, støyvoller, deponioverdekning, sprengmatter m.m. Noe blir også brukt til energiformål, og brennverdien i bildekk er like god som i kull. FARLIG AVFALL må leveres og håndteres på riktig måte. Noe blir brent ved høy temperatur og god rensing, noe blir nøytralisert og langtidslagret

12 Avfall i morgen Avfall de neste årene ENDA SMARTERE: Trusselen om klimaendringer og miljøødeleggelser henger over oss. Med politisk vilje og teknologiske løsninger kan vi videreutvikle smart og bærekraftig avfallshåndtering. SAMSPILL MED FORBRUKEREN: Skal vi bli enda flinkere til å bruke og behandle avfall, må husholdningene, bedriftene og avfallsoperatørene yte innsats i fellesskap. Avfall i morgen Returkrafts anlegg forbrenner inntil 15 tonn restavfall per time. Energiproduksjonen kan oppnå en effekt på rundt 45 MW, som utgjør en energimengde på 360 GWh/år. Dette tilsvarer det årlige energibehovet til over boliger. AVFALLSBEHANDLING HANDLER OM GOD FORVALTING av ressurser og miljø. Ansvarsbevisst innsamling og viderebehandling er en forutsetning for å bevare miljøet for framtidas generasjoner og helt avgjørende for at det moderne samfunnet skal fungere. AVFALL SØR HAR SOM VISJON å utføre sine oppgaver på en trygg, effektiv og økonomisk forsvarlig måte. Vi ønsker å være serviceorienterte, og vi ønsker å være i forkant når det gjelder avfallsteknologi. VI OPPSUMMERER DISSE MÅLSETTINGENE i begrepet Smart sortert. Smart fordi vi ønsker å utføre våre oppgaver på en gjennomtenkt og bærekraftig måte. Sortert fordi sortering er en nøkkel til vellykket viderebehandling av ressursen avfall. AVFALL SØR VIL INTENSIVERE innsatsen for stadig smartere og mer miljøvennlig håndtering av avfall. Vi skal være pådrivere for økt gjenbruk av forbruksartikler, inventar og utstyr, og vi skal legge til rette for smidige, trygge og gode sorteringsrutiner. FOR Å KOMME DIT, er vi avhengig av bevisste forbrukere. Dårlig sortering forringer verdien av det innsamlede avfallet, og betyr høyere kostnader for oss som operatører og deg som forbruker. VI HAR ET ANSVAR for å gi tydelig og nyttig informasjon om gode avfallsrutiner. Vi satser på åpen dialog med våre kunder, vi samarbeider med myndigheter og frivillige organisasjoner om miljøtiltak, og vi bidra med informasjon og undervisningsopplegg i skolene. Nedgravd beholder: Avfallsbeholdere under bakken finner du blant annet på Tangen og Justneshalvøya i Kristiansand, Torvmoen i Søgne og sentrum i Vennesla. Her kaster husholdningene avfall i undergrunnscontainere via luker på bakkenivå. ALT RESTAVFALL OMDANNES til energi i det store og avanserte VÅRE INSTALLASJONER SYNES godt i boligområder og i bybildet. forbrenningsanlegget på Langemyr, fem kilometer nord for Kristiansand Avfallsdunker skal være i god stand, returpunkter og gjenvinningsanlegg må holdes ryddige og funksjonelle. I tida framover vil vi vurdere sentrum. Anlegget drives av Returkraft AS, der Avfall Sør er medeier sammen med andre avfallsselskaper på Sørlandet. mer tidsmessig utforming av utstyr og innretninger, for eksempel nedgravde beholdere der det er hensiktsmessig. FORBRENNINGSANLEGGET HAR SVÆRT AVANSERT renseteknologi og høy utnyttelsesgrad av energien i avfallet. Anlegget har null utslipp til vann, og gir avgasser godt under miljøkravene. Energien tas ut som varmt vann til Agder Energis fjernvarmenett, og kan levere varme tilsvarende boligers energibehov

13 ART SORTERT SMART SORTERT Smart SMART SORTERT sortert SMART SORTERT SMART SORTERT SMART SORTERT i Kristiansandsregionen ART SORTERT SMART SORTERT Avfall SMART Sør har SORTERT som mål SMART å håndtere SORTERT avfall SMART på SORTERT SMART SORTERT ART SORTERT SMART SORTERT en bærekraftig SMART SORTERT og kostnadseffektiv SMART SORTERT måte. SMART SORTERT SMART SORTERT ART SORTERT SMART SORTERT Vi ønsker SMART at innbyggerne SORTERT SMART i regionen SORTERT opplever SMART SORTERT SMART SORTERT ART SORTERT SMART våre SORTERT tjenester SMART som SORTERT gode, fornuftige SMART SORTERT og miljøvennlige. SMART SORTERT SMART SORTERT ART SORTERT SMART SORTERT Vi vil SMART legge til SORTERT rette for SMART smart, ansvarsbevisst SORTERT SMART SORTERT SMART SORTERT ART SORTERT SMART SORTERT og SMART framtidsrettet SORTERT SMART avfallhåndtering. SORTERT SMART SORTERT SMART SORTERT ART SORTERT AVFALL SMART SØR HUSHOLDNING SORTERT SMART AS SORTERT VIGE HAVNEVEIEN SMART 90 SORTERT PB SMART SORTERT KRISTIANSAND SMART SORTERT ART SORTERT SMART TELEFON: SORTERT SMART 70 FAKS: SORTERT SMART 71 E-POST: SORTERT SMART SORTERT SMART SORTERT ART SORTERT SMART SORTERT SMART SORTERT avfallsor.no SMART SORTERT SMART SORTERT SMART SORTERT

Avfall Sør. Smart sortert

Avfall Sør. Smart sortert sortert sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert Fakta og tips om sortert

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke!

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke! BIOAVFALL Dette er bioavfall: kaffefilter matrester planterester, som for eksempel små mengder gress, løv og blomster servietter småbein teposer tørkepapir vått papir Dette er ikke bioavfall: aske (restavfall)

Detaljer

BRUN DUNK. Slik reduserer du vond lukt om sommeren STAVANGER KOMMUNE. Dette skal ikke oppi den brune dunken. Dette skal oppi den brune dunken

BRUN DUNK. Slik reduserer du vond lukt om sommeren STAVANGER KOMMUNE. Dette skal ikke oppi den brune dunken. Dette skal oppi den brune dunken Du trenger ikke bruke bioposer til alt Tørt matavfall (brød, skorper ol.), potteplanter, blomster og hageavfall kan du kaste rett i den brune utedunken. Vått matavfall kan du pakke inn i avispapir før

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune 1 Innhold Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune... 1 Hentedager for rest- og papiravfall og plastemballasje... 3 Avfallsmottak på Tustna (Bjørndalen)

Detaljer

Grefsen hageavfallsmottak

Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Du som betaler renovasjonsgebyr i Oslo, kan levere inntil 2,5 m 3 av: Hageavfall, kvist inn til 15 cm i diameter Løv og gress Naturstein, sand og grus

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger En informasjonsbrosjyre om kildesortering Informasjonen gjelder kun privathusholdninger Hva og hvordan skal du kildesortere? Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt. Når vi gjenvinner avfallet forurenser

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning

BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning Kommunalteknikk og nyttig informasjon 1 Bra for miljøet Sorterer vi ut mat- og hageavfallet, reduserer vi utslippet av klimagasser. På en tradisjonell avfallsplass

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

Avfallsortering fra A til Å

Avfallsortering fra A til Å Avfallsortering fra A til Å Sortering fra a til å Avfallsart Hvor skal det? A Akebrett Restavfall leveres på gjenvinningsstasjon Altankasser (plast) Restavfall leveres på gjenvinningsstasjon Altankasser

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering AVFALL Innhold Kildesortering og gjenvinning Farlig avfall Oppbevaring av farlig avfall Levering av farlig avfall Elektrisk og elektronisk avfall Papp og papir Plastemballasje Metallemballasje Glassemballasje

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 4 2014 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg Henting av papp og papir i 2015 side 4 5 Henting

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2014 / 15 Velkommen til ROAF! Matavfallet ditt blir til miljøvennlig drivstoff. Side 4 Hva er nytt hva fortsetter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

hjemmekompostering Gratis kurs!

hjemmekompostering Gratis kurs! Begynn med hjemmekompostering Gratis kurs! Hva er kompostering? Kompostering er resirkulering på naturens premisser. I naturen foregår det en stadig resirkulering av organisk materiale. Løvet som faller

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED Avtalen gjelder levering av sortert avfall fra: Dato for loppemarked: Avfallet vil bli levert til følgende gjenvinningsstasjon: Arrangør:

Detaljer

Håndbok i kildesortering

Håndbok i kildesortering Håndbok i kildesortering Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Håndbok i kildesortering 1 Din innsats er viktig! Avfall er en ressurs som kan brukes til å lage nye produkter, for eksempel avispapir,

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak Vekta Rundellen

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten. Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Innføringen skjer gradvis, og alle husholdninger

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre 22/06/10 Songdalen kommunestyre 24/06/10 Søgne kommunestyre 17/06/10 Vennesla kommunestyre

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Straume gjenvinningsstasjon INFORMASJONSGUIDE LONAVEGEN 20

Straume gjenvinningsstasjon INFORMASJONSGUIDE LONAVEGEN 20 Hard eller mjuk plast? Glas eller porselen? Impregnert trevirke? Klorparafin eller PCB? Farleg avfall? Kuldemøblar eller kvitevarer? Kvifor...og kva blir det til? INFORMASJONSGUIDE Straume gjenvinningsstasjon

Detaljer

Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON

Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON INFORMASJON Hentekalender 2014 VIKTIG INFORMASJON Fra og med uke 1 slår vi sammen områdene A og B. Innbyggere i Molde, Nesset, Søre Fræna og Aukra (fastland) vil merke dette ved at tømming av plast og

Detaljer

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Informasjon til hytteeiere 2012 Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til hytteeiere i regionen Renovasjonsselskapet for Drammens regionen

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Lærerveiledning Kildesortering, stoffer i endring, 3.-4. trinn Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Vi ønsker at lærere og elever er forberedt når de kommer til VilVite. Lærerveiledningen

Detaljer

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Beboerne i Pilestredet Park har i løpet av det første driftsåret med kildesortering sortert ut og samlet inn plastemballasje tilsvarende

Detaljer

RENOVASJONSKALENDER 2016

RENOVASJONSKALENDER 2016 Tonnevis med frukt og grønt kastes, bare fordi den ser rar ut. Den er like sunn og god på innsiden. RENOVASJONSKALENDER 2016 VÅRE ÅPNINGSTIDER: MAN, TORS 07.30-19.00. TIRS, ONS, FRE 07.30-15.30 GJENBRUKSBUTIKKEN:

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Gjerdrum spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Ordfører i Gjerdrum

Detaljer

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Effektive avfallsrom dimensjonering, beliggenhet og utstyr Morten Tønseth EnviroPac AS Hva er vi for hvem? Med utgangspunkt i ledende og

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune RENOVASJONSFORSKRIFT FOR Aurskog-Høland Kommune Innholdsfortegnelse: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Delegasjon 4 Definisjoner 5 Kommunal innsamling 6 Kommunens plikter 7 Abonnentens plikter 8 Atkomst til oppsamlingsenhet

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen!

husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen! Kundeblad Nr. 3 2012 Konkurranse Vinn et juletre! SIDE 7 husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen! Informasjon til husstandene i Trondheim Ubudne gjester? Vinteren har atter tatt grep om byen

Detaljer

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva?

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva? RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG Kildesortering Hvor leverer du hva? Renovasjonsordningen i Sarpsborg kommune Sarpsborg kommune har som hovedmål å arbeide for å redusere avfallsmengden. Avfall

Detaljer

2016 JANUAR- SEPTEMBER

2016 JANUAR- SEPTEMBER hentekalender Informasjon ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP HENTEKALENDER FOR AVFALL Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100-58 - 0-5 Lys blå: PMS 292 EC CMYK 50-14 - 0-0 2016 JANUAR- SEPTEMBER Endrede

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

KVITSØY Kommune. Forside. illustrasjon kommer her. tømmekalender

KVITSØY Kommune. Forside. illustrasjon kommer her. tømmekalender illustrasjon kommer her Forside KVITSØY Kommune 2011 tømmekalender 1 januar uke 52 MAndag Tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 Nyttårsdag uke 1 3 4 5 6 7 8 9 uke 2 10 11 12 13 14 15 16 uke 3

Detaljer

Sammenstilling grunnlagsopplysninger

Sammenstilling grunnlagsopplysninger UiO Plan for avfallshåndtering Sammenstilling grunnlagsopplysninger Datagrunnlag og observasjoner Dato:17.6.2014 Innholdsfortegnelse: Om UiO & Eiendomsavdelingen Bygningsmassen Omfang renovasjon Avfallstyper

Detaljer

Hentekalender 2015 INFORMASJON

Hentekalender 2015 INFORMASJON Hentekalender 2015 INFORMASJON - Ikke mer futt i denne, nei. Da leverer jeg den inn der jeg kjøpte den, til innsamlingsbilen for farlig avfall eller til miljøstasjonen. 1 2 JANUAR 2015 UKE MANDAG TIRSDAG

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

Håndbok i kildesortering

Håndbok i kildesortering Håndbok i kildesortering Kildesortering starter i kjøkkenbenken Det er naturlig å kildesortere og samle avfallet på kjøkkenet, siden det er her det meste av avfallet oppstår. Sørg for å ha nok beholdere

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Sørum sortere alt matavfall i grønn pose! Sørum

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Sørum sortere alt matavfall i grønn pose! Sørum ROAF- posten spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Sørum ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Fra 2014 skal vi i Sørum

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk ROAF- posten Enebakk spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i

Detaljer

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag I årets oppdrag skal Jr.FLL lagene se nærmere på redusering, gjenbruk og resirkulering, og hvilken betydning avfallet vi produserer har på hverdagen vår og miljøet rundt oss. Forbered dere på å bli eksperter

Detaljer

Før var det i sort-hvitt. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er informasjon til deg som har hytte der.

Før var det i sort-hvitt. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er informasjon til deg som har hytte der. Informasjon Før var det i sort-hvitt. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er informasjon til deg som har hytte der. Hyttene i Lardal Fra 1. oktober er Lardal kommune med i VESAR*.

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

Resultater & Vurderinger

Resultater & Vurderinger Resultater & Vurderinger Utarbeidet av Hjellnes Consult as 27. mai 2015 Type testbeholdere Plukkanalyse UiO Mai 2015 3 typer innendørs: Røros, Waste Honey, Bermuda Quatro 2 typer utendørs: Artcher, Stumpf

Detaljer

Sorteringsundersøkelsen 2006 - plukkanalyse av innsamlet husholdningsavfall i Agder

Sorteringsundersøkelsen 2006 - plukkanalyse av innsamlet husholdningsavfall i Agder Sorteringsundersøkelsen 2006 - plukkanalyse av innsamlet husholdningsavfall i Agder Gjennomført av Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen (RKR) Rapport nummer: 1/2007 Kontoradresse: Vesterveien

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

HIM-nytt. Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! INFORMASJON

HIM-nytt. Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! INFORMASJON HIM-nytt Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 1.2014 INFORMASJON 2013 Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! Avfallspolitikken i Europa, Norge og HIM

Detaljer

NOTAT oppsamlingsutstyr

NOTAT oppsamlingsutstyr NOTAT oppsamlingsutstyr Det vises til vedtak i Utvalg for samfunn og miljø der Follo Ren IKS bes framlegge et notat til kommunestyret 15.12.10 i forhold til praktisk gjennomførbarhet med tanke på - de

Detaljer

Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007

Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007 RÅDMENN I MEDLEMSKOMMUNENE NY DIFFERENSIERINGSORDNING Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007 Med bakgrunn i en målsetting om å nå 80% gjenvinning av avfallet har Innherred Renovasjon IKS utarbeidet

Detaljer

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg)

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Slik gir vi bosset verdi Det nytter å sortere. Hver dag blir store mengder avfall gjenvunnet til nye produkter og energi. BIR har som mål at vi ved størst mulig gjenvinning

Detaljer

Gjør kildesortering til en fest

Gjør kildesortering til en fest Gjør kildesorring til en fest Gjenvinning Gjenvinning er som en sirkel. Det går rundt og rundt. Stopper aldri opp. Tar aldri pause. En sirkel du blir en del av. Du trenger ikke gjøre mye, men hvis alle

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder. Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder

Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder. Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder Gjennomført av Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen oktober-desember 2003 Rapport nummer: 1/2004 Kontoradresse: Vesterveien 3 4613 Kristiansand

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema Vedlegg 4, Pris- og tilbudsskjema Innhold 1 ANBUDSSAMMENDRAG... 4 1.1 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 1 og 2... 4 1.2 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 3 og 4... 4 2 PRIS- OG TILBUDSSKJEMA,

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Utkast Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Innhold. 26 hageavfall. sorteringsguide. 16 papir, papp og kartong

Innhold. 26 hageavfall. sorteringsguide. 16 papir, papp og kartong Innhold 26 hageavfall sorteringsguide for 2 Plastemballasje avfallsordningene i porsgrunn 16 papir, papp og kartong Innhold 22 hageavfall Avfallsordningene i Grenland Grenlands befolkning er flinke til

Detaljer

SE OPP FOR DISSE BOKSENE

SE OPP FOR DISSE BOKSENE SUPERHELTENE KÅRE-KARTONG, RESIRKULINE, LYN-LARS OG SUPERLÆRER BOR PÅ PLANETEN RESIRKULUS TELLUS. PLANETEN ER KJENT FOR SIN VAKRE OG GRØNNE NATUR, MEN NÅ ER GALAKSEN TRUET AV FORURENSNING! HJELP SUPERHELTENE

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013 SORTERINGSANALYSE 2013 09.07.2013 Potensialet i restavfallet For første gang kjører GIR en sorteringsanalyse av restavfallet. Årets analyse er en enkel analyse der målet har vært å finne ut hvor mye det

Detaljer

Tekniske tjenester Vår dato Vår referanse Deres referanse 19.01.2015 VISU/2015/108-1

Tekniske tjenester Vår dato Vår referanse Deres referanse 19.01.2015 VISU/2015/108-1 1 av 6 Deres referanse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Vår saksbehandler Direkte telefon Deres dato Vidar Sundseth 72401645 Søknad om endret utslippstillatelse

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 07/2545-3 1747/08 M52 29.02.2008 FORSLAG TIL RENOVASJONSFORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV HUSHOLDNINGSAVFALL FOR RINGERIKE

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

MILJØTILTAK I RAUMA KOMMUNE

MILJØTILTAK I RAUMA KOMMUNE Brosjyren er trykt på resirkulert papir Papirkostnaden er betalt av Grønt Punkt Norge AS MILJØTILTAK I RAUMA KOMMUNE For private husholdninger med renovasjonsabonnement. 2016 Rauma kommune leier miljøstasjon

Detaljer

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Informasjon til hytteeiere 2010 Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Denne brosjyren er trykket på resirkulert papir. Til hytteiere i regionen Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

Detaljer