Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater"

Transkript

1 Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Beboerne i Pilestredet Park har i løpet av det første driftsåret med kildesortering sortert ut og samlet inn plastemballasje tilsvarende kilo olje, og matavfall tilsvarende liter kompost. I gjennomsnitt har hver beboer sortert ut 131 kilo avfall som kan gjenvinnes til nye materialer.

2 Oslos grønne oase! 11. oktober 2005 åpnet beboerne i Pilestredet Park med en helhetlig løsning for kildesortering. Beboerne her var de første i Oslo som fikk et slikt tilbud. Det var Statsbygg som planla og la til rette for kildesorteringsløsningen. I tillegg til papir, papp og drikkekartonger, sorterer beboerne ut matavfall, tekstiler, farlig avfall og emballasje av plast, glass og metall. Denne typen gjenvinning er en del av hele gjenbrukstankegangen som preger Pilestredet Park-prosjektet. Det er lagt vekt på en bærekraftig utvikling og en miljøvennlig utnyttelse av den gamle Rikshospital-tomten både under planleggingen, byggingen og i driften av området. Miljøoppfølgingsprogrammet for Pilestredet Park har lagt føringer for løsningen. Målet er at bare 30 prosent av det avfallet beboerne produserer, skal være restavfall. For å nå 70 prosent gjenvinning var det viktig å innføre en helhetlig kildesorteringsløsning. Resultatene etter det første hele driftsåret, viser at beboerne i Pilestredet Park er på rett vei. Matavfallet komposteres i avfallsrommene. Med lokal kompostering av matavfallet unngår vi unødvendig transport og kan bruke den ferdige komposten til å virkeliggjøre visjonen om Pilestredet Park som Oslos nye grønne oase. Sammen med å sortere ut emballasje av plast, glass og metall, har beboerne det første året oppnådd 41 prosent materialgjenvinning. Statsbygg gratulerer med resultatene så langt, og ønsker beboere og Pilestredet Park Økodrift lykke til videre med kildesorteringen!

3 KILDESORTERING Alt avfallet gjenvinnes Kompost (jordforbedringsmiddel) Nye plastflasker, kanner, paller, fleecegensere, ryggsekker, kontorstoler og avfallssekker Nytt papir, tørkeruller og toalettpapir Ny metallemballasje, armeringsjern og spiker Ny papp og kartong Nytt glass, glava og glassbetong Tegneblokker, hengemapper, bokbind, konvolutter, permer og skrivepapir Ombrukes ved salg i bruktbutikker og gis til ideelle organisasjoner. Det farlige avfallet tas hånd om på en forsvarlig måte, og i tråd med myndighetenes godkjente rutiner. Kildesortering starter ved kjøkkenbenken Effektiv kildesortering handler om å ikke blande avfallet. Men hvordan skal vi få til det? Ikke har vi plass, og ikke har vi fått utstyr tilpasset kjøkkenbenken vår. Stopp! Alle kan med enkle midler ordne seg kildesorteringsutstyr hjemme. Det er ikke nødvendig med finurlige mekanismer, smarte lokk eller beholdere som går på skinner. Gjør det så enkelt som mulig, og ta utgangspunkt i det du har. Bruk beholdere, kasser, isbokser, bokser for golvlim eller vanlige pappkartonger i ulike størrelser. Kasser og bokser som er firkantede, høye og smale er de beste. Det gir bedre utnyttelse av plassen i trange kjøkkenbenker. Det finnes en rekke kildesorteringsløsninger for salg. Ta kontakt med din kjøkken leverandør, eller sjekk utvalget hos for eksempel Ikea. 3

4 Kildesortering gir resultater Resultatene fra det første driftsåret med kildesortering viser at hver beboer i Pilestredet Park i gjennomsnitt sorterte ut 131 kilo avfall som kan gjenvinnes til nye materialer. Det er 37 kilo mer enn gjennomsnittet for hver osloborger. Målet med innføringen av kildesortering i Pilestredet Park er at restavfallet bare skal utgjøre 30 prosent av alt avfallet beboerne produserer. Med 41 prosent materialgjenvinning, utgjorde restavfallet 59 prosent av den totale avfallsmengden i Sammenlignet med Oslo som i 2006 hadde 29 prosent materialgjenvinning, viser det at beboerne i Pilestredet Park har kommet godt i gang, men at det fortsatt er et forbedringspotensial. Kilo per innbygger per år Oslo Pilestredet Park Søylediagrammet viser hvilke typer avfall- og hvor mye hver beboer i Pilestredet Park i gjennomsnitt kildesorterer sammenlignet med gjennomsnittet for hver osloborger Plastemballasje Matavfall Elektriske og elektroniske artikler Papp, papir og drikkekartong Tekstiler Glass- og metallemballasje Farlig avfall Restavfall Gratis kompost til beboerne De kiloene med matavfall beboerne i Pilestredet Park har kildesortert og lagt i kompostmaskinene, har resultert i liter med ferdig jordforbedringsmiddel. Dette jordforbedringsmiddelet blandet med matjord, blir den fineste kompost. Komposten er brukt i grøntområdene i Pilestredet Park, og mange beboere hentet gratis kompost til egen balkong fra Komposthuset i mai og juni. 4 Merk: Vi har benyttet gjennomsnittstallene for Oslo, minus kildesortert matavfall og plastemballasje for å finne restavfallsmengden. Matavfallet og plastemballasjen er veiet og kontrollsjekket av ISS Landscaping og Renovasjonsetaten i Oslo. For de andre avfallstypene har vi også benyttet gjennomsnittstall for Oslo.

5 KILDESORTERING Samlet inn plastemballasje tilsvarende kilo olje Beboerne i Pilestredet Park har i løpet av det første driftsåret sortert, skylt, tørket og samlet inn kilo plastemballasje. Vi vet at en kilo plastemballasje utgjør to kilo olje. Det betyr at beboerne i Pilestredet Park har kildesortert plastemballasje tilsvarende kilo olje. Sorteringstips Tre på topp i Pilestredet Park Rangerer vi resultatene mellom de ulike sameiene og borettslagene i Pilestredet Park, får vi følgende liste: Matavfall 1. Stensberggaten boligsameie 67,5 kg 2. Pilestredet Utsyn 33,3 kg 3. Pilehaven Boligsameie og Velhaven Boligsameie 33,0 kg Plastemballasje 1. Parkhuset Boligsameie 5,5 kg 2. Pilestredet Utsyn 5,3 kg 3. Solhaven Boligsameie 5,0 kg Oversikt over resultatene for alle boligsameiene og borettslagene i Pilestredet Park finner du på nettsidene: Husk å brett sammen kartong og pappkasser før du legger dem opp i beholderen for papir, papp og drikkekartong. Drikkekartong med plastkorker kan skylles, brettes, stappes og leveres inn med plasten på. Plasten blir skilt ut og gjenvunnet i resirkuleringen av drikkekartongene. Det er viktig at du tar av all emballasje rundt matavfallet før du legger det i papirposen. Plastfolie, metallfolie og annen emballasje er ikke komposterbart, og er med på å forringe komposten og ødelegge komposteringsmaskinene. Bruk minigjenbruksstasjonen til å levere mindre elektriske artikler, farlig avfall, metallavfall, tekstiler, leker, keramikk og stentøy, og store mengder papp- og plastemballasje. Minigjenbruksstasjonen i Pilestredet Park har åpent både tirsdag og torsdag kl Legg ikke flasker og annen glassemballasje i avfallsrommene. Det skal leveres til et av de tre returpunktene du finner i Pilestredet Park. 5

6 Fornøyde kildesorterere! Lite plass i kjøkkenbenken - Jeg synes ordningen etter hvert fungerer bra, og har blitt en ivrig kildesorterer. Nå skyller jeg både plast, yoghurt- og rømmebegre og metallemballasje, sier Charlotte Buhl, som gjerne skulle hatt mer plass i kjøkkenbenken til å oppbevare alt avfallet. - Det tok tid å finne en god løsning, for kjøkkenbenken er ikke utformet for kildesortering, påpeker Buhl. Selv med plass til to avfallsbeholdere i kjøkkenbenken, må plastemballasjen oppbevares på andre steder i leiligheten. Charlotte Buhl ønsker seg mer og oftere informasjon med alt fra sorteringstips til resultater av kildesorteringen. - Vi må få tilbakemelding på vår sortering! Hva kan gjøres annerledes eller bedre, og hva blir avfallet til? Mitt tips er å sende ut en A4-side en gang i blant, gjerne et ark i tykk papp som skiller seg fra all reklamen, sier Buhl. Ingen gode grunner til å la være - Det er enkelt å kildesortere når vi har alt så tilgjengelig og så nære. For meg tar det ikke mer tid å sortere avfallet enn å legge det i samme posen. Skulle jeg komme til å bruke mer tid, finner jeg allikevel ingen gode grunner til å la være, smiler Marie Holten. Hun er opptatt av å håndtere avfallet på en miljøvennlig måte. - Når du er glad i å bruke naturen ønsker du å ta vare på den. Med et så godt og tilrettelagt tilbud for kildesortering, håper jeg alle etter hvert vil være seg sitt ansvar bevisst, sier Holten. Produserer mindre restavfall - Jeg synes ordningen fungerer bra. Avfallsrommet sto klart til å ta i mot kildesortert avfall da jeg flyttet inn, og etter hvert har vi funnet frem til en fornuftig beholdersammensetning. Faktisk har vi byttet ut en restavfallsbeholder med en papirbeholder. Det viser at beboerne er blitt flinke til å sortere, sier Morten Hana. Med liten plass, strever han litt med oppbevaringen av avfallet han sorterer ut. - Men med tre returpunkt og minigjenbruksstasjon i tilknytning til Pilestredet Park, er det i utgangspunktet enkelt å levere avfallet du sorterer ut. Jeg tror derfor flere vil ta del i ordningen, og sette tingene mer i system etter hvert. 6

7 KILDESORTERING Økt kildesortering i hele Oslo Prosjektet Kildesortering av plastemballasje og matavfall i Oslo (KiO) er ett av tiltakene for å øke materialgjenvinningsgraden fra 30 til 50 prosent. Renovasjonsetaten i Oslo håper KiO vil snu opp ned på osloborgernes avfallsrutiner. KiO skal nå målene sine med god informasjon og gode løsninger som gjør det enkelt for innbyggerne å være miljøbevisste i sin håndtering av avfallet. Slik blir løsningen For å øke kildesorteringen skal innbyggerne sortere ut plastemballasje og matavfall. Plastemballasjen vil bli samlet inn i en gjennomsiktig plastpose sammen med papiravfallet for så å bli sortert fra papiret. Plastemballasjen vil bli materialgjenvunnet til ny plast. Matavfallet skal legges i farget plastpose i restavfallsbeholderen og sorteres optisk fra restavfallsposene. Matavfallet vil behandles i et lukket biogassanlegg. Biogassen vil kunne utnyttes som drivstoff i kjøretøy, eller til produksjon av elektrisitet og vannbåren varme. Den faste og flytende biogjødselen vil kunne benyttes som et jordforbedringsmiddel. Først plastemballasje, så matavfall Pilotprosjektet for kildesortering av plastemballasje starter høsten Her vil 12 prosent av Oslos befolkning ta del. Pilotprosjektet for matavfall settes i gang høsten Går begge pilotprosjektene etter planen, vil kildesortering av plastemballasje bli innført i hele byen i løpet av 2009, og av matavfall i løpet av

8 Kildesortering nytter Mange av beboerne i Pilestredet Park er flinke til å sortere avfallet sitt og er blitt bevisste kildesorterere. Det viser resultatene for det første driftsåret vårt, sier Marius Lysaker, styreleder i Pilestredet Park Økodrift (PPØ). Vi er på rett vei, men det er fortsatt et stykke igjen til vi når målet om at restavfallet bare skal utgjøre 30 prosent av alt avfall vi produserer. For å nå dette målet må vi alle være vårt ansvar bevisst og innarbeide gode rutiner for å sortere avfallet. Vi i PPØ skal gjøre vårt for å legge forholdene best mulig til rette for en god og riktig avfallshåndtering, lover Lysaker. Pilestredet Park var først i Oslo med å innføre en helhetlig kildesorteringsordning, resten av Oslo skal i gang innen Vi har vist at det nytter nå håper vi politikerne innfører økonomisk gunstige ordninger for miljøriktig avfallshåndtering, poengterer Lysaker. Pilestredet Park Økodrift (PPØ) ble opprettet for å drifte og vedlikeholde Pilestredet Park. Et av ansvarsområdene til PPØ er kildesorteringsordningen som det ble innført høsten Styret i PPØ: Styreleder Marius Lysaker Styremedlem Erik Wahlman Styremedlem Erik Olsen Styremedlem Mette Bahr Bugge Styremedlem Erik Engeseth Styremedlem Arne Brovold Kontaktinformasjon: Marius Lysaker Pilestedet Park Oslo Mob: Tel: E-post: Denne trykksaken er trykket på papir produsert av resirkulerte drikkekartonger. Produsert av Godt Sagt kommunikasjon as - Grafisk design: Kolbjørn Holm AS Foto: Devegg Ruud - Trykk: Trykk Service AS - Utgitt: eks.

Håndbok kildesortering

Håndbok kildesortering Håndbok kildesortering Slik kildesorterer du! Fra og med 11. oktober innføres det kildesortering i Pilestredet Park. Husstandene skal sortere ut matavfall, papir, papp og drikkekartonger, tekstiler, farlig

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk ROAF- posten Enebakk spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Skedsmo sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Skedsmo sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Skedsmo spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Fra 2014 skal vi i

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! Nittedal

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! Nittedal ROAF- posten Nittedal spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten. Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Innføringen skjer gradvis, og alle husholdninger

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

Avfall Sør. Smart sortert

Avfall Sør. Smart sortert sortert sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert Fakta og tips om sortert

Detaljer

Det begynner i hjemmet

Det begynner i hjemmet SMART SORTERT SMART Smart SORTERT SMART SORTERT sortert SMART SORTERT SMART SORTERT SMART SORTER SMART SORTERT SMART FAKTA SORTERT OG SMART TIPS OM SORTERT AVFALL SMART FOR SORTERT KRISTIANSAND, SMART

Detaljer

Fiasposten. Nå skal plastavfall sorteres Side 6, 7, 8 og 9. Informasjon for husholdninger nr. 1/14. Altfor mye miljøfarlig avfall havner i søpla

Fiasposten. Nå skal plastavfall sorteres Side 6, 7, 8 og 9. Informasjon for husholdninger nr. 1/14. Altfor mye miljøfarlig avfall havner i søpla Fiasposten Informasjon for husholdninger nr. 1/14 Nå skal plastavfall sorteres Side 6, 7, 8 og 9 Altfor mye miljøfarlig avfall havner i søpla Side 2 og 3 Du kan vinne 100.000,-. Les om kartonglotteriet

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo PRODUSER MINDRE AVFALL! De store avfallsmengdene er et av tidens miljøproblemer, og det er en stor utfordring for oss alle å redusere

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1.

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1. naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 1/2008 Tas vare på! Offentlig informasjon Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider

Detaljer

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet. Informasjonsavis fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner. FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

Detaljer

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Miljømagasinet fra Reno-Vest 3/2008 naturligvisoffentlig Tas vare på! informasjon Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Møt

Detaljer

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11 BIR ÅRSRAPPORT 2011 Innhold: Om BIR: Dette er BIR s. 4 Nøkkeltall s. 4 Oversikt 2011 s. 5 Leder: Vestlendingenes egen miljøbedrift s. 6 Visjon og organisasjonsform s. 8 Avfallets verdikjede s. 9 Holdningsskapende

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent ROAF posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr 4 2013 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent Fra 2014 skal vi sortere alt matavfall

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

Avfallskalender for Krødsherad

Avfallskalender for Krødsherad Avfallskalender for Krødsherad 2012 Avfall i Krødsherad Leif Ove Sataslåtten - daglig leder - er på! Nytt avfallsselskap i Krødsherad Fra 1. juli er det Hallingdal Renovasjon IKS som har ansvaret for å

Detaljer

Hva går renovasjonsgebyret

Hva går renovasjonsgebyret NR. 1 - Mars 2008 Side 1 NR. 1 - Mars 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Fra dunk til dunk Side 2 Envina: Uavklart om hytterenovasjon i Melhus og Midtre Gauldal

Detaljer

Håndbok i kildesortering

Håndbok i kildesortering Håndbok i kildesortering Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Håndbok i kildesortering 1 Din innsats er viktig! Avfall er en ressurs som kan brukes til å lage nye produkter, for eksempel avispapir,

Detaljer

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg)

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Slik gir vi bosset verdi Det nytter å sortere. Hver dag blir store mengder avfall gjenvunnet til nye produkter og energi. BIR har som mål at vi ved størst mulig gjenvinning

Detaljer

SLIK GJØR DU MED AVFALLET DITT

SLIK GJØR DU MED AVFALLET DITT R E N O V A S J O N Ta vare på brosjyren - det kan lønne seg! Brosjyrenummer SLIK GJØR DU MED AVFALLET DITT +++ NY RENOVASJONSORDNING GJELDER FRA JANUAR 2006 BEDRE FOR DEG - BEDRE FOR MILJØET Mer informasjon

Detaljer

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering AVFALL Innhold Kildesortering og gjenvinning Farlig avfall Oppbevaring av farlig avfall Levering av farlig avfall Elektrisk og elektronisk avfall Papp og papir Plastemballasje Metallemballasje Glassemballasje

Detaljer

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Vedtatt i Arendal bystyre 31.01.2013 1 Sammendrag Det har vært en betydelig utvikling på avfallsfeltet de siste 20 årene. Siden 1990 er det

Detaljer

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07 Avfall Norge Optisk sortering status i Norge Rapport 4/07 August 2006 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 4/2007 Distribusjon: Fri Tittel: Oppdragsgiver: Avfall Norge Forfatter(e): Frode Syversen, Dato: 20.09.07

Detaljer

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00

Detaljer

hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 02 0 7 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20 09 E-post: post@hrs.no

Detaljer