1. Hvilken skikrets tilhører klubben?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Hvilken skikrets tilhører klubben?"

Transkript

1 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. Hvilken skikrets tilhører klubben?

2 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. Hvilken skikrets tilhører klubben? Navn Antall Agder og Rogaland Akershus Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland 43 Oslo Sogn og Fjordane Sør- Trøndelag Telemark og Vestfold Troms Østfold N 43

3 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland). Er skiaktiviteten i klubben/klubben organisert som et særidrettslag eller i et fleridrettslag? Med særidrettslag menes et idrettslag som kun er tilsluttet et særforbund. Et fleridrettslag organiserer flere aktiviteter, f.eks. skiaktiviteter, fotball, håndball etc, og er derigjennom tilsluttet flere særforbund Som et særidrettslag I et fleridrettslag Vet ikke

4 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland). Er skiaktiviteten i klubben/klubben organisert som et særidrettslag eller i et fleridrettslag? Navn Antall Som et særidrettslag 7 I et fleridrettslag 36 Vet ikke N 43

5 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 3. Deltar skigruppa/skigruppene i hovedstyret i klubben? Ja Nei Vet ikke

6 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 3. Deltar skigruppa/skigruppene i hovedstyret i klubben? Navn Antall Ja 3 Nei 3 Vet ikke 1 N 36

7 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 4. Hvilken gren svarer du på vegne av? Alpint Freestyle Hopp Kombinert Langrenn Telemark inkl. randonee 3 Flere grener

8 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 4. Hvilken gren svarer du på vegne av? Navn Antall Alpint 3 Freestyle 1 Hopp 1 Kombinert Langrenn 33 Telemark inkl. randonee Flere grener 3 N 43

9 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland). Hva slags funksjon har du i klubben? Sett evt. flere kryss Leder av felles skigruppe Leder av grengruppe Leder av hovedstyret i Medlem av hovedstyret idrettslaget/skiklubben i idrettslaget/klubben Ansatt Annen funksjon

10 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland). Hva slags funksjon har du i klubben? Sett evt. flere kryss. Navn Antall Leder av felles skigruppe 19 Leder av grengruppe 11 Leder av hovedstyret i idrettslaget/skiklubben 1 Medlem av hovedstyret i idrettslaget/klubben 7 Ansatt 1 Annen funksjon N 4

11 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 6. Kjønn: Kvinne Mann

12 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 6. Kjønn: Navn Antall Kvinne 7 Mann 36 N 43

13 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 7. Alder: Under år 1-3 år 31-4 år 41- år 1-6 år over 6 år

14 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 7. Alder: Navn Antall Under år 1-3 år år år 1-6 år 7 over 6 år 4 N 43

15 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 8. Hva er motivasjonen din for å være leder i idrettslaget/klubben? Sett evt. flere kryss Jeg har barn som deltar Jeg har barn som har deltatt Jeg er selv aktiv Jeg har selv vært aktiv Jeg ønsker å bidra i lokalmiljøet Jeg synes lederverv er motiverende i seg selv Ingen av delene

16 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 8. Hva er motivasjonen din for å være leder i idrettslaget/klubben? Sett evt. flere kryss. Navn Antall Jeg har barn som deltar 31 Jeg har barn som har deltatt 8 Jeg er selv aktiv Jeg har selv vært aktiv 1 Jeg ønsker å bidra i lokalmiljøet 31 Jeg synes lederverv er motiverende i seg selv 6 Ingen av delene N 43

17 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 9. Hvor lenge har du hatt den funksjonen du har i dag? år 1- år -3 år 3-4 år 4-6 år mer enn 6 år

18 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 9. Hvor lenge har du hatt den funksjonen du har i dag? Navn Antall -1 år 8 1- år -3 år år år 4 mer enn 6 år 11 N 43

19 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. Hvor mange timer bruker du i gjennomsnitt pr. uke for klubben i skisesongen? timer 6-1 timer 11- timer mer enn timer vet ikke

20 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. Hvor mange timer bruker du i gjennomsnitt pr. uke for klubben i skisesongen? Navn Antall - timer timer timer 7 mer enn timer vet ikke 1 N 4

21 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 11. Har klubben egne ansatte, heltid eller deltid (sett evt. flere kryss)? Ja, hovedlaget har (daglig leder o.l.) Ja, skigruppa/grenen har (daglig leder, sportslig leder, trenere ol.) Nei Vet ikke

22 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 11. Har klubben egne ansatte, heltid eller deltid (sett evt. flere kryss)? Navn Antall Ja, hovedlaget har (daglig leder o.l.) Ja, skigruppa/grenen har (daglig leder, sportslig leder, trenere ol.) Nei 37 Vet ikke N 4

23 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. Er skigruppa representert i idrettsrådet (idrettens samarbeidsutvalg) i kommunen? De neste spørsmålene omhandler økonomi og rammevilkår Ja Nei Vet ikke

24 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. Er skigruppa representert i idrettsrådet (idrettens samarbeidsutvalg) i kommunen? Navn Antall Ja 1 Nei 4 Vet ikke 7 N 43

25 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 13. Er hovedlaget representert i idrettsrådet (idrettens samarbeidsutvalg) i kommunen? Ja Nei Vet ikke

26 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 13. Er hovedlaget representert i idrettsrådet (idrettens samarbeidsutvalg) i kommunen? Navn Antall Ja 13 Nei 8 Vet ikke 3 N 4

27 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 14. Hva er budsjettrammen for ski/din gren i klubben pr. år? under. kr kr kr kr kr. over. Vet ikke

28 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 14. Hva er budsjettrammen for ski/din gren i klubben pr. år? Navn Antall under. kr kr kr kr kr. 1 over. 7 Vet ikke 1 N 43

29 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. Hva er klubbens/skigruppas inntekter fra følgende kilder? Ingen Under over 1. Vet ikke

30 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. Hva er klubbens/skigruppas inntekter fra følgende kilder? Ingen Under over 1. Vet ikke N Dugnadsinntekt er Egeninnsamled e midler/salg/gav er Sponsorinntekt er Kommunale tilskudd Lokale aktivitetsmidler (LAM) Grasrotandel fra Norsk Tipping Stiftelser ol Momskompens asjon Spillemidler til utstyr/preparer ingsutstyr Spillemidler til anlegg

31 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 16. Sponsorinntekter Ingen Under over 1. Vet ikke

32 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 16. Sponsorinntekter Navn Antall Ingen 4 Under over 1. 9 Vet ikke N 41

33 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 17. Egeninnsamlede midler/salg/gaver Ingen Under over 1. Vet ikke

34 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 17. Egeninnsamlede midler/salg/gaver Navn Antall Ingen 4 Under over 1. 3 Vet ikke 6 N 3

35 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 18. Kommunale tilskudd Ingen Under over 1. Vet ikke

36 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 18. Kommunale tilskudd Navn Antall Ingen 4 Under over 1. 1 Vet ikke 8 N 41

37 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 19. Lokale aktivitetsmidler (LAM) Ingen Under over 1. Vet ikke

38 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 19. Lokale aktivitetsmidler (LAM) Navn Antall Ingen 8 Under over 1. 1 Vet ikke 1 N 38

39 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland). Grasrotandel fra Norsk Tipping Ingen Under over 1. Vet ikke

40 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland). Grasrotandel fra Norsk Tipping Navn Antall Ingen 7 Under over 1. 1 Vet ikke 8 N 4

41 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. Momskompensasjon Ingen Under over 1. Vet ikke

42 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. Momskompensasjon Navn Antall Ingen 4 Under over 1. 3 Vet ikke 1 N 3

43 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland). Spillemidler til utstyr/prepareringsutstyr Ingen Under over 1. Vet ikke

44 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland). Spillemidler til utstyr/prepareringsutstyr Navn Antall Ingen 1 Under over 1. Vet ikke 7 N 33

45 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 3. Spillemidler til anlegg Ingen Under over 1. Vet ikke

46 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 3. Spillemidler til anlegg Navn Antall Ingen 14 Under over 1. 4 Vet ikke 9 N 34

47 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 4. Stiftelser ol Ingen Under over 1. Vet ikke

48 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 4. Stiftelser ol. Navn Antall Ingen Under over 1. Vet ikke 6 N 34

49 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland). Hvordan kan skiforbundet/skikretsen tilrettelegge for at klubben skal få økt sine kommersielle inntekter? Det er viktig at dere blir mere ut avendte og besøker klubber og lag for informer, dere bør også bruke utøverne mere for å motivere leder og medlemmer i klubbene. Dette betyr mere rekrutering som gir bedre inntekter for alle? Har ikke behov akkurat nå. God info ut til og deltagelse i møter med hovedlag og grupper for å informere og bidra med informasjon om søkeprosesser for spille og tippemidler og regionale midler. Økning i tilskuddsmidler til små klubber for vedlikehold av eksisterende anlegg Legg skirenn til område. Prosjektmidler Sponsormidler Tilskudd Promotere arrangementer, samt inngå avtaler med leverandører som sikrer klubber rimelig tilgang til arrangementsutstyr. Eksempel engangs startnummer, tidtakerutstyr Større felles sponsor aktivitet eks telenorkarusellen. Tilsvarende kunnen en hatt fra for eks Statoil ift drivstoff vi forbruker på løypekjøring

50 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 6. Har klubben forsøkt noen form for salg av produkter som gir inntekt til klubben? Ja Nei Vet ikke

51 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 6. Har klubben forsøkt noen form for salg av produkter som gir inntekt til klubben? Navn Antall Ja 17 Nei Vet ikke 6 N 43

52 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 7. Hva slags type salg har klubben benyttet? Sett evt. flere kryss Produktsalg (f.eks. dopapir, ullsokker, kalendre etc.) Loddsalg Abbonementssalg Skiing Norway Annet, spesifiser her

53 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 7. Hva slags type salg har klubben benyttet? Sett evt. flere kryss. Navn Antall Produktsalg (f.eks. dopapir, ullsokker, kalendre etc.) 1 Loddsalg 11 Abbonementssalg 1 Skiing Norway Annet, spesifiser her 4 N 17

54 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 8. Svar på følgende påstander knyttet til skilisensen: De neste spørsmålene omhandler skilisens Ja Nei Vet ikke

55 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 8. Svar på følgende påstander knyttet til skilisensen: Ja Nei Vet ikke N Klubben er godt kjent med skilisensordningen Medlemmene i klubben kjenner godt til forsikringsdekningen i skilisensen Alle utøvere i klubben har sesonglisens ved deltakelse i skirenn etter fylte 13 år Engangslisens er et godt alternativ til sesonglisens Klubben har gode rutiner for å sikre at løpere har skilisens Det er viktig at sesonglisensen dekker trening året rundt Informasjon om skilisensen er god og lett tilgjengelig Klubbens løpere (evt. foresatte) er godt orientert om skilisensen

56 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 9. Klubben er godt kjent med skilisensordningen Ja Nei Vet ikke

57 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 9. Klubben er godt kjent med skilisensordningen Navn Antall Ja 31 Nei 1 Vet ikke N 43

58 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 3. Medlemmene i klubben kjenner godt til forsikringsdekningen i skilisensen Ja Nei Vet ikke

59 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 3. Medlemmene i klubben kjenner godt til forsikringsdekningen i skilisensen Navn Antall Ja 11 Nei 17 Vet ikke 1 N 43

60 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 31. Alle utøvere i klubben har sesonglisens ved deltakelse i skirenn etter fylte 13 år Ja Nei Vet ikke

61 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 31. Alle utøvere i klubben har sesonglisens ved deltakelse i skirenn etter fylte 13 år Navn Antall Ja 9 Nei 9 Vet ikke N 43

62 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 3. Engangslisens er et godt alternativ til sesonglisens Ja Nei Vet ikke

63 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 3. Engangslisens er et godt alternativ til sesonglisens Navn Antall Ja 6 Nei 9 Vet ikke 8 N 43

64 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 33. Klubben har gode rutiner for å sikre at løpere har skilisens Ja Nei Vet ikke

65 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 33. Klubben har gode rutiner for å sikre at løpere har skilisens Navn Antall Ja 1 Nei 17 Vet ikke N 43

66 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 34. Det er viktig at sesonglisensen dekker trening året rundt Ja Nei Vet ikke

67 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 34. Det er viktig at sesonglisensen dekker trening året rundt Navn Antall Ja 3 Nei 3 Vet ikke N 43

68 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 3. Informasjon om skilisensen er god og lett tilgjengelig Ja Nei Vet ikke

69 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 3. Informasjon om skilisensen er god og lett tilgjengelig Navn Antall Ja 19 Nei 13 Vet ikke 11 N 43

70 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 36. Klubbens løpere (evt. foresatte) er godt orientert om skilisensen Ja Nei Vet ikke

71 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 36. Klubbens løpere (evt. foresatte) er godt orientert om skilisensen Navn Antall Ja 1 Nei 16 Vet ikke 1 N 43

72 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 37. På hvilken måte har klubben/skigruppa vært i kontakt med overordnet organisasjonsledd det siste året? De neste spørsmålene omhandler klubbens kontakt med overordnet organisasjonsledd. Kontakten kan være både med ansatte og tillitsvalgte i overordnede organisasjonsledd, både personlig eller via sosiale medier, epost el.l. Formelle spørsmål (lover, regler, avtaler) Administrative spørsmål IT-systemer Anleggssaker Arrangement/skirenn Sportslig aktivitet Utdanning/kurs Deltakelse på møter Antall Skikrets Skiforbund Idrettskrets Idrettsforbund

73 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 37. På hvilken måte har klubben/skigruppa vært i kontakt med overordnet organisasjonsledd det siste året? Skikrets Skiforbund Idrettskrets Idrettsforbund N Formelle spørsmål (lover, regler, avtaler) Administrative spørsmål IT-systemer 1 11 Anleggssaker Arrangement/skirenn Sportslig aktivitet Utdanning/kurs Deltakelse på møter

74 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 38. Formelle spørsmål (lover, regler, avtaler) Skikrets 19 Skiforbund 4 Idrettskrets 6 Idrettsforbund Antall

75 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 38. Formelle spørsmål (lover, regler, avtaler) Navn Antall Skikrets 19 Skiforbund 4 Idrettskrets 6 Idrettsforbund N 1

76 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 39. Administrative spørsmål Skikrets 1 Skiforbund Idrettskrets Idrettsforbund Antall

77 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 39. Administrative spørsmål Navn Antall Skikrets 1 Skiforbund Idrettskrets Idrettsforbund N 16

78 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 4. IT-systemer Skikrets Skiforbund 1 Idrettskrets Idrettsforbund Antall

79 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 4. IT-systemer Navn Antall Skikrets Skiforbund 1 Idrettskrets Idrettsforbund N 11

80 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 41. Anleggssaker Skikrets 1 Skiforbund 7 Idrettskrets Idrettsforbund Antall

81 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 41. Anleggssaker Navn Antall Skikrets 1 Skiforbund 7 Idrettskrets Idrettsforbund 1 N 18

82 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 4. Arrangement/skirenn Skikrets 4 Skiforbund 6 Idrettskrets 1 Idrettsforbund Antall

83 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 4. Arrangement/skirenn Navn Antall Skikrets 4 Skiforbund 6 Idrettskrets 1 Idrettsforbund 1 N 4

84 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 43. Sportslig aktivitet Skikrets Skiforbund 4 Idrettskrets Idrettsforbund Antall

85 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 43. Sportslig aktivitet Navn Antall Skikrets Skiforbund 4 Idrettskrets Idrettsforbund 1 N 4

86 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 44. Utdanning/kurs Skikrets Skiforbund 1 Idrettskrets 3 Idrettsforbund Antall

87 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 44. Utdanning/kurs Navn Antall Skikrets Skiforbund 1 Idrettskrets 3 Idrettsforbund 1 N 6

88 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 4. Deltakelse på møter Skikrets Skiforbund 4 Idrettskrets 3 Idrettsforbund Antall

89 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 4. Deltakelse på møter Navn Antall Skikrets Skiforbund 4 Idrettskrets 3 Idrettsforbund 1 N 4

90 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 46. På en skala hvor 1=lite tilfredsstillende og 6=meget tilfredsstillende, gi en vurdering av kontakten med overordnet organisasjonsledd: Vet ikke Skikretsen Skiforbundet Idrettskretsen Idrettsforbundet

91 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 46. På en skala hvor 1=lite tilfredsstillende og 6=meget tilfredsstillende, gi en vurdering av kontakten med overordnet organisasjonsledd: Vet ikke N Skikretsen Skiforbundet Idrettskretse n Idrettsforbun det

92 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 47. Skikretsen Vet ikke

93 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 47. Skikretsen Navn Antall Vet ikke 9 N 39

94 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 48. Skiforbundet Vet ikke

95 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 48. Skiforbundet Navn Antall Vet ikke 16 N 3

96 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 49. Idrettskretsen Vet ikke

97 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 49. Idrettskretsen Navn Antall Vet ikke 1 N 3

98 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland). Idrettsforbundet Vet ikke

99 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland). Idrettsforbundet Navn Antall Vet ikke 16 N 3

100 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. Innenfor tidsrommet, til timer, hvor stor avstand har klubben til følgende type anlegg? De neste spørsmålene omhandler skianlegg , t 1 t 1, t t > t ikke aktuelt

101 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. Innenfor tidsrommet, til timer, hvor stor avstand har klubben til følgende type anlegg?, t 1 t 1, t t > t ikke aktuelt N Anlegg med snøproduksjon Anlegg med natursnø Skileikanlegg/n ærmiljøanlegg Alpinbakker/al pinanlegg Terrengpark Langrennsløype r Rulleskianlegg Hoppbakke med snø Hoppbakke med plast Gymsal 4 4 Anlegg tilrettelagt for funksjonshem mede

102 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland). Anlegg med snøproduksjon , t 1 t 1, t t > t ikke aktuelt

103 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland). Anlegg med snøproduksjon Navn Antall, t 4 1 t 8 1, t 4 t > t 1 ikke aktuelt 3 N 4

104 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 3. Anlegg med natursnø , t 1 t 1, t t > t ikke aktuelt 3

105 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 3. Anlegg med natursnø Navn Antall, t 4 1 t 1, t t > t ikke aktuelt 3 N 43

106 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 4. Skileikanlegg/nærmiljøanlegg , t 1 t 1, t t > t ikke aktuelt

107 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 4. Skileikanlegg/nærmiljøanlegg Navn Antall, t 3 1 t 1 1, t t > t ikke aktuelt N 41

108 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland). Alpinbakker/alpinanlegg , t 1 t 1, t t > t ikke aktuelt

109 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland). Alpinbakker/alpinanlegg Navn Antall, t 8 1 t 6 1, t t 1 > t ikke aktuelt N 4

110 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 6. Terrengpark , t 1 t 1, t t > t ikke aktuelt

111 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 6. Terrengpark Navn Antall, t 19 1 t 4 1, t t 1 > t ikke aktuelt 1 N 4

112 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 7. Langrennsløyper , t 1 t 1, t t > t ikke aktuelt

113 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 7. Langrennsløyper Navn Antall, t 39 1 t 1, t t > t ikke aktuelt 4 N 43

114 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 8. Rulleskianlegg , t 1 t 1, t t > t ikke aktuelt

115 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 8. Rulleskianlegg Navn Antall, t 18 1 t 7 1, t 6 t 3 > t 1 ikke aktuelt 7 N 4

116 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 9. Hoppbakke med snø , t 1 t 1, t t > t ikke aktuelt

117 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 9. Hoppbakke med snø Navn Antall, t 1 1 t 3 1, t t 1 > t ikke aktuelt 13 N 4

118 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 6. Hoppbakke med plast , t 1 t 1, t t > t ikke aktuelt

119 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 6. Hoppbakke med plast Navn Antall, t 1 1 t 1, t 6 t 1 > t 4 ikke aktuelt 13 N 39

120 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 61. Gymsal , t 1 t 1, t t > t ikke aktuelt

121 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 61. Gymsal Navn Antall, t 4 1 t 1, t t > t ikke aktuelt N 4

122 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 6. Anlegg tilrettelagt for funksjonshemmede , t 1 t 1, t t > t ikke aktuelt

123 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 6. Anlegg tilrettelagt for funksjonshemmede Navn Antall, t 4 1 t 1 1, t t 1 > t ikke aktuelt 1 N 41

124 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 63. Hvilke type anlegg ser klubben for seg at det er ønskelig å utvikle i et tiårsperspektiv? Sett evt. flere kryss

125 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 63. Hvilke type anlegg ser klubben for seg at det er ønskelig å utvikle i et tiårsperspektiv? Sett evt. flere kryss. Navn Hoppanlegg 4 Langrennsanlegg 9 Rulleskianlegg 18 Terrengpark 4 Alpinanlegg 4 Skileikanlegg 17 Klubbhus/aktivitetshus 19 Tidtakerhus o.l. 11 Annet, spesifiser her 4 N 41 Antall

126 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 64. Eier eller driver klubben eget skianlegg? Ja, eier og driver Ja, driver Nei Vet ikke

127 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 64. Eier eller driver klubben eget skianlegg? Navn Antall Ja, eier og driver 8 Ja, driver 6 Nei 8 Vet ikke N 4

128 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 6. Hvor får klubben midler fra til drift av anlegget? (sett evt. flere kryss)

129 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 6. Hvor får klubben midler fra til drift av anlegget? (sett evt. flere kryss) Navn Antall Private midler/gaver 17 Kommunale midler 6 Fylkeskommunale midler 6 Grasrotandel 4 Stiftelser o.l. 7 Medlemsavgift 31 Parkeringsavgift 8 Bilettinntekter 4 Betalingsanmodning (frivillig avgift) 9 Annet, spesifiser her 8 N 34

130 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 66. På hvilken måte driver klubben anlegget? Sett evt. flere kryss Driver i samarbeid med kommunen 1 Har ansatt(e) på full tid Har ansatt(e) på del tid Kombinasjon av ansatte og dugnad Driver kun på dugnad Vet ikke

131 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 66. På hvilken måte driver klubben anlegget? Sett evt. flere kryss. Navn Antall Driver i samarbeid med kommunen 3 Har ansatt(e) på full tid 1 Har ansatt(e) på del tid Kombinasjon av ansatte og dugnad Driver kun på dugnad 31 Vet ikke N 34

132 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 67. Nedlegger klubben dugnadsinnsats i bygging og vedlikehold av anlegg? Ja Nei Vet ikke

133 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 67. Nedlegger klubben dugnadsinnsats i bygging og vedlikehold av anlegg? Navn Antall Ja 41 Nei Vet ikke N 43

134 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 68. Snølegger klubben skianlegg? (Eksempelvis alpinbakke, langrennsløype, skileikanlegg osv.) Ja Nei Vet ikke

135 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 68. Snølegger klubben skianlegg? (Eksempelvis alpinbakke, langrennsløype, skileikanlegg osv.) Navn Antall Ja 1 Nei 3 Vet ikke 1 N 41

136 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 69. Preparerer klubben skianlegg? (Eksempelvis alpinbakke, hoppbakke, løyper, skileikanlegg etc.) Ja Nei Vet ikke

137 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 69. Preparerer klubben skianlegg? (Eksempelvis alpinbakke, hoppbakke, løyper, skileikanlegg etc.) Navn Antall Ja 37 Nei 6 Vet ikke N 43

138 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 7. Eier klubben egne prepareringsmaskiner? Ja Nei Vet ikke

139 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 7. Eier klubben egne prepareringsmaskiner? Navn Antall Ja 7 Nei 1 Vet ikke N 37

140 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 71. Hvor mye har klubben investert i prepareringsmaskiner? kr. - kr. 1- kr. 1-7 kr million Over 1 million Vet ikke

141 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 71. Hvor mye har klubben investert i prepareringsmaskiner? Navn Antall kr kr. 1-6 kr kr million 1 Over 1 million 4 Vet ikke N 7

142 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 7. Fra hvor fikk klubben midler til innkjøp av prepareringsmaskin? Sett evt. flere kryss Egne midler/dugnadspenger Kommunale midler Spillemidler til prepareringsutstyr Stiftelsesmidler Annet, spesifiser her

143 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 7. Fra hvor fikk klubben midler til innkjøp av prepareringsmaskin? Sett evt. flere kryss. Navn Antall Egne midler/dugnadspenger 3 Kommunale midler 9 Spillemidler til prepareringsutstyr Stiftelsesmidler Annet, spesifiser her 4 N 6

144 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 73. Hvem eier prepareringsmaskinen? 3, 3 3, 1, 1 1, Klubben er eneeier Kommunen er eier Klubben er deleier i løypelag hvor løypelaget eier maskinen Klubben er deleier med Klubben er deleier med kommunen skianlegg Annet, spesifiser her

145 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 73. Hvem eier prepareringsmaskinen? Navn Antall Klubben er eneeier 1 Kommunen er eier Klubben er deleier i løypelag hvor løypelaget eier maskinen Klubben er deleier med kommunen Klubben er deleier med skianlegg Annet, spesifiser her 3 N 8

146 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 74. Hvilke typer renn arrangerer klubben i løpet av sesongen? (sett evt. flere kryss) De neste spørsmålene omhandler skirenn Klubbrenn Sonerenn Kretsrenn Regionale renn Landsrenn (Norges Cup, hovedlandsrenn, NM) Internasjonale renn (FIS-renn, COC, Skandinavisk cup, WC) Turrenn

147 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 74. Hvilke typer renn arrangerer klubben i løpet av sesongen? (sett evt. flere kryss) Navn Antall Klubbrenn 4 Sonerenn 13 Kretsrenn 1 Regionale renn 7 Landsrenn (Norges Cup, hovedlandsrenn, NM) 1 Internasjonale renn (FIS-renn, COC, Skandinavisk cup, WC) 4 Turrenn 14 N 43

148 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 7. Hva er den største utfordringen for klubben med tanke på gjennomføring av arrangement? Anleggsfasiliteter Tilgang på funksjonærer/frivillige Kompetanse i arrangørstaben Økonomi Annet, spesifiser her

149 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 7. Hva er den største utfordringen for klubben med tanke på gjennomføring av arrangement? Navn Antall Anleggsfasiliteter 1 Tilgang på funksjonærer/frivillige 14 Kompetanse i arrangørstaben 3 Økonomi 4 Annet, spesifiser her N 38

150 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 76. Hva er skigruppa/klubbens motivasjon for å arrangere skirenn? Sett evt. flere kryss Økonomisk bidrag til klubbens drift Rekruttering til sporten Skape aktivitet i anlegget Skape sosialt miljø i klubben Annet, spesifiser her

151 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 76. Hva er skigruppa/klubbens motivasjon for å arrangere skirenn? Sett evt. flere kryss. Navn Antall Økonomisk bidrag til klubbens drift 16 Rekruttering til sporten 34 Skape aktivitet i anlegget 3 Skape sosialt miljø i klubben 36 Annet, spesifiser her N 43

152 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 77. Hva slags påmeldingssystem benytter dere til klubben sine skiarrangement? De neste spørsmålene omhandler IT verktøy, informasjon og kommunikasjon Sportsadmin Påmelding direkte i tidtakingssystemet Deltager.no Annet, spesifiser her

153 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 77. Hva slags påmeldingssystem benytter dere til klubben sine skiarrangement? Navn Antall Sportsadmin 16 Påmelding direkte i tidtakingssystemet 13 Deltager.no Annet, spesifiser her 1 N 41

154 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 78. Hva er årsaken til at dere ikke bruker SportsAdmin? (sett evt. flere kryss) Kjenner ikke til det Det ivaretar ikke våre behov Det er ikke tilrettelagt for vår gren Systemet fungerer dårlig Systemet er for vanskelig Annet, spesifiser her

155 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 78. Hva er årsaken til at dere ikke bruker SportsAdmin? (sett evt. flere kryss) Navn Antall Kjenner ikke til det Det ivaretar ikke våre behov 4 Det er ikke tilrettelagt for vår gren Systemet fungerer dårlig 1 Systemet er for vanskelig Annet, spesifiser her N 11

156 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 79. I hvilken grad benytter klubben/skigruppa seg av følgende informasjonskanaler: Mye Lite Ingenting Finnes ingen slik side

157 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 79. I hvilken grad benytter klubben/skigruppa seg av følgende informasjonskanaler: Mye Lite Ingenting Finnes ingen slik side N Klubbens egne hjemmesider Klubbens facebooksider Skikretsens hjemmeside Skikretsens facebookside Skiforbundets hjemmeside Idrettskretsens hjemmeside Idrettsforbundets hjemmeside

158 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 8. Klubbens egne hjemmesider Mye Lite Ingenting Finnes ingen slik side

159 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 8. Klubbens egne hjemmesider Navn Antall Mye 33 Lite 7 Ingenting Finnes ingen slik side 1 N 43

160 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 81. Klubbens facebooksider Mye Lite Ingenting Finnes ingen slik side

161 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 81. Klubbens facebooksider Navn Antall Mye 3 Lite 6 Ingenting 1 Finnes ingen slik side N 4

162 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 8. Skikretsens hjemmeside Mye Lite Ingenting Finnes ingen slik side

163 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 8. Skikretsens hjemmeside Navn Antall Mye 7 Lite 19 Ingenting 14 Finnes ingen slik side N 4

164 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 83. Skikretsens facebookside Mye Lite Ingenting Finnes ingen slik side

165 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 83. Skikretsens facebookside Navn Antall Mye Lite 1 Ingenting Finnes ingen slik side N 39

166 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 84. Skiforbundets hjemmeside Mye Lite Ingenting Finnes ingen slik side

167 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 84. Skiforbundets hjemmeside Navn Antall Mye 6 Lite 17 Ingenting 1 Finnes ingen slik side N 38

168 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 8. Idrettskretsens hjemmeside Mye Lite Ingenting Finnes ingen slik side

169 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 8. Idrettskretsens hjemmeside Navn Antall Mye Lite 14 Ingenting 4 Finnes ingen slik side N 38

170 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 86. Idrettsforbundets hjemmeside Mye Lite Ingenting Finnes ingen slik side

171 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 86. Idrettsforbundets hjemmeside Navn Antall Mye Lite 13 Ingenting Finnes ingen slik side N 38

172 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 87. Hvorfor benytter du ikke/i liten grad skiforbundets hjemmeside? Innholdet på sidene er for dårlig Kjenner ikke til nettsiden Finner ikke informasjonen jeg trenger For uoversiktlig/lite brukervennlig Annet, spesifiser her

173 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 87. Hvorfor benytter du ikke/i liten grad skiforbundets hjemmeside? Navn Antall Innholdet på sidene er for dårlig Kjenner ikke til nettsiden 14 Finner ikke informasjonen jeg trenger For uoversiktlig/lite brukervennlig Annet, spesifiser her 11 N 3

174 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 88. Hvorfor benytter du ikke/i liten grad skikretsens hjemmeside? Innholdet på sidene er for dårlig Kjenner ikke til nettsiden Finner ikke informasjonen jeg trenger For uoversiktlig/lite brukervennlig Annet, spesifiser her

175 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 88. Hvorfor benytter du ikke/i liten grad skikretsens hjemmeside? Navn Antall Innholdet på sidene er for dårlig Kjenner ikke til nettsiden 1 Finner ikke informasjonen jeg trenger 3 For uoversiktlig/lite brukervennlig 4 Annet, spesifiser her 1 N 8

176 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 89. Hva savner du informajon om på skiforbundets hjemmeside?, 1, , Nyheter Terminlister Resultater Skilisens Kurs/utdanning Renn/arrangement Annet, spesifiser her

177 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 89. Hva savner du informajon om på skiforbundets hjemmeside? Navn Antall Nyheter Terminlister Resultater 1 Skilisens 1 Kurs/utdanning 1 Renn/arrangement Annet, spesifiser her 1 N 4

178 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 9. Hva savner du informajon om på skikretsens hjemmeside?, 1, 1 1, Nyheter Terminlister Resultater Skilisens Kurs/utdanning Renn/arrangement Annet, spesifiser her

179 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 9. Hva savner du informajon om på skikretsens hjemmeside? Navn Antall Nyheter Terminlister Resultater Skilisens Kurs/utdanning 1 Renn/arrangement Annet, spesifiser her N 4

180 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 91. På en skala hvor 1=i liten grad og 6=i stor grad, i hvilken grad kjenner klubben utdanningstilbudet fra Skiforbundet/Skikretsen : De neste spørsmålene omhandler utdanning og kompetanse Trenerutdanning Arrangørutdanning TD- og dommerutdanning Idrett og ledelse/klubbutvikling Skileikleder utdanning

181 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 91. På en skala hvor 1=i liten grad og 6=i stor grad, i hvilken grad kjenner klubben utdanningstilbudet fra Skiforbundet/Skikretsen : N Trenerutdannin g Arrangørutdan ning TD- og dommerutdann ing Idrett og ledelse/klubbut vikling Skileikleder utdanning

182 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 9. Trenerutdanning

183 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 9. Trenerutdanning Navn Antall N 4

184 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 93. Arrangørutdanning

185 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 93. Arrangørutdanning Navn Antall N 4

186 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 94. TD- og dommerutdanning

187 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 94. TD- og dommerutdanning Navn Antall N 4

188 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 9. Idrett og ledelse/klubbutvikling

189 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 9. Idrett og ledelse/klubbutvikling Navn Antall N 4

190 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 96. Skileikleder utdanning

191 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 96. Skileikleder utdanning Navn Antall N 41

192 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 97. Har noen i klubben deltatt på kurs som tilbys fra skiforbundet/skikretsen de 3 siste årene? Ja Nei Vet ikke

193 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 97. Har noen i klubben deltatt på kurs som tilbys fra skiforbundet/skikretsen de 3 siste årene? Navn Antall Ja 3 Nei 9 Vet ikke 4 N 43

194 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 98. Hvorfor har ingen fra klubben deltatt på kurs? (sett evt. flere kryss) 4, , 3, 1, , Kjenner ikke til kurstilbudet Har ikke fått tilbud om kurs Har ikke behov for kurs Kurs er for dyrt Kursene er for omfattende For store reiseavstander til der kurs arrangeres For tidkrevende Annet, spesifiser her

195 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 98. Hvorfor har ingen fra klubben deltatt på kurs? (sett evt. flere kryss) Navn Antall Kjenner ikke til kurstilbudet Har ikke fått tilbud om kurs Har ikke behov for kurs 1 Kurs er for dyrt 1 Kursene er for omfattende 1 For store reiseavstander til der kurs arrangeres 4 For tidkrevende 4 Annet, spesifiser her 1 N 8

196 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 99. Dekker klubben kursavgiften til deltagere som går på kurs? Ja Nei Vi får tilbud om gratis kurs Vet ikke 1

197 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 99. Dekker klubben kursavgiften til deltagere som går på kurs? Navn Antall Ja 9 Nei Vi får tilbud om gratis kurs Vet ikke 1 N 3

198 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. Innen hvilken målgrupper/felt har klubben behov for å øke kompetansen? Sett gjerne flere kryss

199 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. Innen hvilken målgrupper/felt har klubben behov for å øke kompetansen? Sett gjerne flere kryss. Navn Trenere 39 Arrangører 17 Lyd- og speaker 4 TD- og dommer 1 Idrett og ledelse/klubbutvikling 1 Skileikledere 19 Etablering av anlegg 9 Drift av anlegg 9 Annet, spesifiser her 1 N 41 Antall

200 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 11. Har klubben gjennomført noe av følgende opplæring? Ja Nei Vet ikke Rent idrettslag (antidopingopplæring) Helse og kosthold Klubbutviklingskurs

201 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 11. Har klubben gjennomført noe av følgende opplæring? Ja Nei Vet ikke N Rent idrettslag (antidopingopplæring) Helse og kosthold Klubbutviklingskurs

202 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. Rent idrettslag (antidopingopplæring) Ja Nei Vet ikke

203 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. Rent idrettslag (antidopingopplæring) Navn Antall Ja Nei 31 Vet ikke N 41

204 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 13. Helse og kosthold Ja Nei Vet ikke

205 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 13. Helse og kosthold Navn Antall Ja 3 Nei 31 Vet ikke 6 N 4

206 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 14. Klubbutviklingskurs Ja Nei Vet ikke

207 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 14. Klubbutviklingskurs Navn Antall Ja 6 Nei 3 Vet ikke N 41

208 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. I hvilke aldersgrupper er rekrutteringen til aktivitet i deres klubb størst? (Sett evt. flere kryss) De neste spørsmålene omhandler aktiviteten i klubben/skigruppa år 6-8 år 9-11 år 1-13 år år år over 19 år

209 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. I hvilke aldersgrupper er rekrutteringen til aktivitet i deres klubb størst? (Sett evt. flere kryss) Navn Antall 4- år år år år år år over 19 år N 43

210 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 16. Gjennomfører klubben allidrettstrening/trening på tvers av flere idretter etter fylte 9 år? Ja Nei Vet ikke

211 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 16. Gjennomfører klubben allidrettstrening/trening på tvers av flere idretter etter fylte 9 år? Navn Antall Ja 6 Nei 1 Vet ikke 1 N 4

212 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 17. Svar på følgende påstander: Ja Nei Vet ikke

213 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 17. Svar på følgende påstander: Ja Nei Vet ikke N Det er lett å rekruttere mødre som trenere for barn 6-1 år Det er lett å rekruttere mødre som trenere for ungdom år Det er lett å rekruttere fedre som trenere for barn 6-1 år Det er lett å rekruttere fedre som trenere for ungdom år Det er lett å rekruttere aktive utøvere som trenere for barn 6-1 år Det er lett å rekruttere aktive utøvere som trenere for ungdom år Det er lett å rekruttere tidligere aktive utøvere som trenere for barn 6-1 år Det er lett å rekruttere tidligere aktive utøvere som trenere for ungdom år Det er lett å rekruttere studenter fra vgs/høgskole/universitet som trenere

214 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 18. Det er lett å rekruttere mødre som trenere for barn 6-1 år Ja Nei Vet ikke

215 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 18. Det er lett å rekruttere mødre som trenere for barn 6-1 år Navn Antall Ja 13 Nei 6 Vet ikke 4 N 43

216 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 19. Det er lett å rekruttere mødre som trenere for ungdom år Ja Nei Vet ikke

217 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 19. Det er lett å rekruttere mødre som trenere for ungdom år Navn Antall Ja 3 Nei 3 Vet ikke N 43

218 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 11. Det er lett å rekruttere fedre som trenere for barn 6-1 år Ja Nei Vet ikke

219 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 11. Det er lett å rekruttere fedre som trenere for barn 6-1 år Navn Antall Ja 19 Nei 1 Vet ikke 3 N 43

220 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 111. Det er lett å rekruttere fedre som trenere for ungdom år Ja Nei Vet ikke

221 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 111. Det er lett å rekruttere fedre som trenere for ungdom år Navn Antall Ja 1 Nei 6 Vet ikke 4 N 4

222 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 11. Det er lett å rekruttere aktive utøvere som trenere for barn 6-1 år Ja Nei Vet ikke

223 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 11. Det er lett å rekruttere aktive utøvere som trenere for barn 6-1 år Navn Antall Ja 8 Nei 6 Vet ikke 7 N 41

224 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 113. Det er lett å rekruttere aktive utøvere som trenere for ungdom år Ja Nei Vet ikke

225 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 113. Det er lett å rekruttere aktive utøvere som trenere for ungdom år Navn Antall Ja 6 Nei 8 Vet ikke 7 N 41

226 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 114. Det er lett å rekruttere tidligere aktive utøvere som trenere for barn 6-1 år Ja Nei Vet ikke

227 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 114. Det er lett å rekruttere tidligere aktive utøvere som trenere for barn 6-1 år Navn Antall Ja 9 Nei 6 Vet ikke 6 N 41

228 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 11. Det er lett å rekruttere tidligere aktive utøvere som trenere for ungdom år Ja Nei Vet ikke

229 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 11. Det er lett å rekruttere tidligere aktive utøvere som trenere for ungdom år Navn Antall Ja 1 Nei 4 Vet ikke N 41

230 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 116. Det er lett å rekruttere studenter fra vgs/høgskole/universitet som trenere Ja Nei Vet ikke

231 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 116. Det er lett å rekruttere studenter fra vgs/høgskole/universitet som trenere Navn Antall Ja Nei 4 Vet ikke 1 N 41

232 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 117. I hvilke aldersgrupper er frafallet størst? De neste spørsmålene omhandler frafall fra klubben år 1-13 år 14-1 år år år Over 19 år

233 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 117. I hvilke aldersgrupper er frafallet størst? Navn Antall 9-11 år år 14-1 år år år 6 Over 19 år 6 N 4

234 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 118. På en skala hvor 1=ingen sammenheng og 6=klar sammenheng, hva kan være årsaken til frafall fra klubben?

235 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 118. På en skala hvor 1=ingen sammenheng og 6=klar sammenheng, hva kan være årsaken til frafall fra klubben? N Ikke gode nok trenere Konkurranse fra andre aktiviteter/idre tter For kostbart å drive aktiviteten For store reiseavstander til trening og konkurranse Manglende sosialt miljø Treningen er for prestasjonsorie ntert For stort konkurransefok us

236 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 119. Ikke gode nok trenere

237 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 119. Ikke gode nok trenere Navn Antall N 4

238 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. Konkurranse fra andre aktiviteter/idretter

239 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. Konkurranse fra andre aktiviteter/idretter Navn Antall N 4

240 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 11. For kostbart å drive aktiviteten

241 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 11. For kostbart å drive aktiviteten Navn Antall N 39

242 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. For store reiseavstander til trening og konkurranse

243 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. For store reiseavstander til trening og konkurranse Navn Antall N 39

244 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 13. Manglende sosialt miljø

245 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 13. Manglende sosialt miljø Navn Antall N 4

246 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 14. Treningen er for prestasjonsorientert

247 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 14. Treningen er for prestasjonsorientert Navn Antall N 4

248 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. For stort konkurransefokus

249 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 1. For stort konkurransefokus Navn Antall N 4

250 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 16. Er det andre grunner til frafall i klubben enn de som er nevnt i spørsmålet ovenfor? Det er to grunner for at barn ikke blir rekruttert til vår idrett. 1. Foreldrene passer seg for å ha med barn der dem selv må være aktive, det gjelder alle idretter der dem må bidra.. Foreldrene tror det er veldig dyrt Dette er noe som må ha stort fokus i fremtiden Miljøet er lite i fra før også Mange konkurrerende tilbud. Fotball har blitt et helårstilbud (haller og kunstgrass) Skole og forventningspress og sosiale Naturlig frafall. Det blir for krevende å fortsette med en idrett om man ikke har motivasjon til å gjøre jobben som kreves for å prestere. Man må ha vilje og ønske om å prioritere idrett. Anlegg Vi er for liten klubb til å få miljø for ungdom Har ikke tilbud etter 1-11 år VI er en klubb som er på tur opp fra en bølgedal. Eldste løper er år og frafallet har vært lite de siste 4- årene.

251 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 17. På en skala hvor 1=ikke viktig og 6=svært viktig, hva tror du kan stimulerer jenter i ungdomsgruppen (13-19 år) til å fortsette skiaktiviteten? Antall

252 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 17. På en skala hvor 1=ikke viktig og 6=svært viktig, hva tror du kan stimulerer jenter i ungdomsgruppen (13-19 år) til å fortsette skiaktiviteten? N Kvinnelige trenere Kvinnelige ledere Egne treningsgruppe r for jenter Klubbsamarbei d for jenter Krets/regionssa mling for jenter Sosialt miljø Konkurransetil bud for de nest beste

253 Antall Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 18. Kvinnelige trenere

254 Klubbundersøkelse Norges Skiforbund 1 (Oppland) 18. Kvinnelige trenere Navn Antall N 4

Skipolitisk dokument (2012-2016) Skistyret. Handlingsplan (2013-2015)

Skipolitisk dokument (2012-2016) Skistyret. Handlingsplan (2013-2015) Skikrets BREDDEIDRETT Operative mål Operative mål 1.1 Basisrekruttering av barn Mål: NSF skal sikre at ski er en naturlig vinteraktivitet for flest mulig barn ved at 1.1.2. ski inngår som viktig del av

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2016 2017 2 3 Visjon, verdier og hovedmål Finnmark Skikrets (FSK) handlingsplan bygger på Norges Skiforbunds visjon frem mot 2018: Mange, gode og glade skiløpere, samt de

Detaljer

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon.

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. HANDLINGSPLAN 2013-2015 Innledning. Handlingsplan 2013-2015 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-2015 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012. Skipolitisk dokument er bygget

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE

SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE SKIGLEDEn ER FOR ALLE! Skiglede for store, skiglede for små. For gammel og ung. For de som vil vinne og for de som bare vil fryde seg. For funksjonsfriske, javisst. Men like mye,

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

Verdier. HSK skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som

Verdier. HSK skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som HANDLINGSPLAN 2015-2017 Innledning. Handlingsplan 2015-2017 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2015-2017. Skipolitisk dokument er bygget opp med prioriterte mål innenfor 4 hovedområder;

Detaljer

Foreldremøte for 2002 og yngre

Foreldremøte for 2002 og yngre Langrennsgruppa ønsker velkommen til: Foreldremøte for 2002 og yngre torsdag 30. oktober 2014 Sesongen 2014 2015 1 Trøsken IL langrenn og orientering etablert i 1945, ca. 550 medlemmer Organisering Hovedstyre

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1 ØKONOMISKE RETNINGSLINJER Svarstad IL Skigruppa Sist endret 11.11.2014 Side 1 1. Renn...3 2. Samlinger... 4 3. Sommerskiskole...... 4 4. Kjøregodtgjørelse... 4 5. Treningsavgifter...4 6. Skilisens. 4 7.

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN 2016 2017 MEDLEMSKONTINGENT, AKTIVITETS- OG TRENINGSAVGIFT OG KOSTNADSDEKNING Medlemskontingent: Alle som ønsker å ta del i norsk idrett, enten som passive eller

Detaljer

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2017

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2017 Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2017 Versjon: 2 (Produksjon) Status endret : 19.04.2017 13:57:25 Om søker Idrettslag Idrettslag Gren Idrettskrets Akershus Idrettskrets Aust-Agder Idrettskrets

Detaljer

Hedmark Skiskytterkrets. Langtidsplan HSSK

Hedmark Skiskytterkrets. Langtidsplan HSSK Hedmark Skiskytterkrets Langtidsplan HSSK Vedtatt på kretstinget til HSSK 09.05.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Visjon... 2 3 Verdigrunnlaget... 2 4 Virksomhetsideen... 2 5 Handlingsplan...

Detaljer

Bestemmelser, Langrenn for barn:

Bestemmelser, Langrenn for barn: Ajourført 28. juni 2008 Gjennomgått, revidert og godkjent på LKs Fagmøte juni 2008. Bestemmelser, Langrenn for barn: Disse bestemmelser og retningslinjer gjelder langrenn for barn opp til og med 12 år

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Barneidrettsbestemmelsene

Barneidrettsbestemmelsene Barneidrettsbestemmelsene NIFs bestemmelser 2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Visjon, verdier og hovedmål.

Visjon, verdier og hovedmål. Visjon, verdier og hovedmål. Troms Skikrets (TSK) handlingsplan skal i perioden bygge på Norges Skiforbunds visjon fram mot 2016: «Mange, gode og glade skiløpere», samt de verdier og hovedmål som er lagt

Detaljer

Klubbhus Harestua IL

Klubbhus Harestua IL Klubbhus Harestua IL Oppsummering Harestua er det største tettstedet i Lunner og hadde 2658 innbyggere ved inngangen til 2017. Harestua Idrettslag er den største frivillige organisasjonen med 1040 medlemmer.

Detaljer

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Hovedstyret i 2013 har hatt følgende medlemmer Styreleder - Anna Carin Lunde Fratredt juli 13 Nestleder /styreleder - Merete Haugøy På valg i 2014 Styremedlem - Morten

Detaljer

Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram 2016 vannpolo

Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram 2016 vannpolo Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram 2016 vannpolo Velkommen til NSFs Anerkjennelsesprogram nivå 1-2016 for vannpolo Før gjennomføringen skal klubbens ledelse ha lest gjennom veiledningsheftet og

Detaljer

Trøsken IL Langrennsgruppa Foreldremøte 24. oktober 2013 Sesongen

Trøsken IL Langrennsgruppa Foreldremøte 24. oktober 2013 Sesongen Trøsken IL Langrennsgruppa Foreldremøte 24. oktober 2013 Sesongen 2013 2014 Langrennsgruppa foreldremøte 24. oktober 2013 1 Trøsken IL langrenn og orientering etablert i 1945, ca. 550 medlemmer Organisering

Detaljer

Virksomhetsplan Nordland skikrets 2013-2017

Virksomhetsplan Nordland skikrets 2013-2017 Virksomhetsplan Nordland skikrets 2013-2017 Virksomhetplanen til Nordland skikrets tar utgangspunkt i det Skipolitiske dokument. De deler som skikretsen mener de skal ta delansvar for, og således bidra

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI

VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI 2014 2017 Nord-Norges ledende skiklubb «Alltid en skilengde foran» Fauske IL Ski - Nord-Norges ledende skiklubb «Alltid en skilengde foran» 1 INNLEDNING Fauske IL ble

Detaljer

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016 Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016 Versjon: 1 (Test) Status endret : 05.09.2016 15:01:15 Om søker Idrettslag Idrettslag Idrettskrets Akershus Idrettskrets Aust-Agder Idrettskrets Buskerud

Detaljer

Rogaland Skiskytterkrets Handlingsplan 2015/2016 HANDLINGSPLAN ROGALAND SKISKYTTERKRETS 2015 / 2016

Rogaland Skiskytterkrets Handlingsplan 2015/2016 HANDLINGSPLAN ROGALAND SKISKYTTERKRETS 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN ROGALAND SKISKYTTERKRETS 2015 / 2016 ROGALAND SKISKYTTERKRETS - ORGANISASJON KRETSTING Valgkomité Hovedinstruktør KRETSSTYRET Jenteansvarlig Kretsutvikler Leder Nestleder Sekretær Kasserer

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Søknad om oppstart og utviklingsstøtte for idrettsskoler - barn og ungdom

Søknad om oppstart og utviklingsstøtte for idrettsskoler - barn og ungdom Søknad om oppstart og utviklingsstøtte for idrettsskoler - barn og ungdom Versjon: 1 (Slettet) Status endret : 29.06.2011 09:59:24 Om søker Idrettslag Idrettslag Idrettskrets Akershus idrettskrets Aust-Agder

Detaljer

Ungdomsarbeid og idrett

Ungdomsarbeid og idrett Ungdomsarbeid og idrett Organisert ungdomsarbeid er i stor grad knyttet opp mot det som betegnes felles som kultur Idretten er en betydelig del av kulturbegrepet Organiseringen All idrett i Norge er organisert

Detaljer

Referat høstmøte 28.10.2015

Referat høstmøte 28.10.2015 Referat høstmøte 28.10.2015 Sted: Lampeland Kl. 18.30 kl. 21.30 Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK, Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo

Detaljer

Foreldremøte for 2003 og yngre

Foreldremøte for 2003 og yngre Langrennsgruppa ønsker velkommen til: Foreldremøte for 2003 og yngre torsdag 22. oktober 2015 Sesongen 2015 2016 1 Trøsken IL langrenn og orientering etablert i 1945 pr. september 2015 har laget ca 520

Detaljer

Norske idrettslag: Utfordringer og strategier. Ørnulf Seippel.

Norske idrettslag: Utfordringer og strategier. Ørnulf Seippel. Norske idrettslag: Utfordringer og strategier Ørnulf Seippel www.seippel.no ornulfs@nih.no http://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/c_isc/forskningsprojekter/sivsce Hva skal jeg snakke om? Om SIVSCE-undersøkelsen

Detaljer

Skipolitisk Dokument Skiforbundets Utviklingsmodell

Skipolitisk Dokument Skiforbundets Utviklingsmodell Skiforbundets Utviklingsmodell I forbindelse med Skitinget i Trondheim 28.-29. mai la skiforbundet til grunn en ny utviklingsmodell ved inngangen til planperioden 2016-2020. Utviklingsmodellen danner grunnlag

Detaljer

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember Fra idé til virkelighet

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember Fra idé til virkelighet TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember 2010 Fra idé til virkelighet Felles anleggsplan I 2007 vedtok Nord- og Sør-Trøndelag Idrettskrets å utarbeide en felles Trøndersk Anleggsplan den første planen kom

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA A: Organisatorisk tilknytning Bestemmelser og målsettinger for Gran IL s skigruppe Sesongen 2013 / 2014 Gran Idrettslag (GIL) er medlem av bl.a. Norges Idrettsforbund

Detaljer

Ungdom i bevegelse. Hvordan beholde flere ungdommer lengre innenfor den organiserte idretten?

Ungdom i bevegelse. Hvordan beholde flere ungdommer lengre innenfor den organiserte idretten? Ungdom i bevegelse Hvordan beholde flere ungdommer lengre innenfor den organiserte idretten? Lillehammer, 18. Februar 2016 Pierre -Nicolas Lemyre & Fam Lockert Innhold Bakgrunn for Jubileumsgaven Forsikringssenterets

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer

APRIL 2017

APRIL 2017 22. APRIL 2017 1 AGENDA: IDRETTSREGISTRERINGEN 2017 Oppbyggingen av norsk idrett Idrettsfamilien med medlemslinje og aktivitetslinje «Formaning» Hvem er medlem? Hvem er aktiv? Idrettsregistreringen 2017

Detaljer

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2011-2012

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2011-2012 INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2011-2012 Medlemsfordeler og rabatter Alle medlemmer i LSK har følgende rabatter hos Sport 1 Lillehammer: Betingelser på

Detaljer

Årsmelding 2013. Hovedstyrets sammensetning

Årsmelding 2013. Hovedstyrets sammensetning Årsmelding 2013 Hovedstyrets sammensetning Leder: Nestleder: Knut Nytun Kasserer: Siw Anita Killi Sekretær: Ikke besatt Styremedlem: Ola Holen Styremedlem: Tor Egil Selsjord Varamedlem: Are Bakkhag Møter

Detaljer

Rekruttlag Oppland skikrets?

Rekruttlag Oppland skikrets? Tournament Veidekkecup Rekruttlag Oppland skikrets? Terminliste Oppland 2013/14 Dato søkt Arrangør Renn Krets Bakkestr. Gren Cup 11.jan Gausdal Skilag H/O Oppland samling H/O 12.jan Gausdal Skilag H/O

Detaljer

Informasjon Lånke ski

Informasjon Lånke ski Informasjon Lånke ski Styret i Lånke ski: Erik Bjørgum - kasserer Eskil Bjørgum - nest leder Ann Kristin Hoås- leder tlf 97162512 Yngve Hognes- styresmedlem Bård Kjesbu- Sekretær Arvid Myren- Styresmedlem

Detaljer

Skiforbundets utviklingsmodell

Skiforbundets utviklingsmodell Skiforbundets utviklingsmodell Oslo Skikrets høsten 2016 Per Elias Kalfoss, Utdanningskoordinator NSF Klubbundersøkelsen «vi som klubb blir utfordret av de ivrige foreldrene på den ene siden som ønsker

Detaljer

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2015 I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere idrettsaktiviteter. Deltagelse i barneidretten

Detaljer

Skialliansen i Alta (Alta IF, ASSL og BUL) har gleden av å invitere dere til Nordnorsk mesterskap i langrenn i Alta den 18.-2O. mars 2016.

Skialliansen i Alta (Alta IF, ASSL og BUL) har gleden av å invitere dere til Nordnorsk mesterskap i langrenn i Alta den 18.-2O. mars 2016. Til skiklubbene i Nordland, Troms og Finnmark skikrets Hei skivenner i nord! Skialliansen i Alta (Alta IF, ASSL og BUL) har gleden av å invitere dere til Nordnorsk mesterskap i langrenn i Alta den 18.-2O.

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte onsdag 22.09.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 220910-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 220910-01 Økonomi Sigurd 220910-02 Kommunikasjon

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Statlig idrettspolitikk. Stjørdal 13. november 2008

Statlig idrettspolitikk. Stjørdal 13. november 2008 Statlig idrettspolitikk Stjørdal 13. november 2008 1 Hovedfordelingen 2008 Post 1 IDRETTSANLEGG 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 625 000 000 1.2 Anleggspolitisk program 54 000 000 1.3 Anlegg for friluftsliv

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

UngdomsBirken 2016 Markedsundersøkelse

UngdomsBirken 2016 Markedsundersøkelse 2016 Markedsundersøkelse Bakgrunnsdata på respondentene Deltagerne er mellom 11 og 16 år mens snittet ligger på 13,3 år. 7 av 10 respondenter er foreldre og den klare majoriteten er bosatt i Akershus.

Detaljer

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is.

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Stavanger kunstløpklubb engasjerer målbevisste og hardt arbeidende jenter og gutter som

Detaljer

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA GRUNNLAGET FOR SPYDSPISS Terje Håkonsen sportsligleder Kompetansebygging/filosofi Junior/seniorsatsing 1. Innen 2014 ta medaljer i NM for jenter og gutter i juniorklassen

Detaljer

Sportmix for ungdom - nytt tilbud for ungdomsskoleelver Maj Elin Svendahl, Sør-Trøndelag Idrettskrets

Sportmix for ungdom - nytt tilbud for ungdomsskoleelver Maj Elin Svendahl, Sør-Trøndelag Idrettskrets Sportmix for ungdom - nytt tilbud for ungdomsskoleelver Maj Elin Svendahl, Sør-Trøndelag Idrettskrets Bakgrunn Frafall fra organisert idrett (ref. Ingar Mehus, NTNU) Halvparten av norske 15-åringer er

Detaljer

UngdomsBirken Sykkel 2016 Markedsundersøkelse

UngdomsBirken Sykkel 2016 Markedsundersøkelse Sykkel 2016 Markedsundersøkelse Bakgrunnsdata på respondentene Deltagerne er mellom 12 og 16 år, og snittet er 14 år. 2 av 3 som har svart på undersøkelsen er foreldre. Majoriteten av respondentene er

Detaljer

VELKOMMEN TIL KLUBBMØTE

VELKOMMEN TIL KLUBBMØTE VELKOMMEN TIL KLUBBMØTE 2.11.2016 1. Status idretten i Larvik Tall og økonomi Finansiering av idrettsanlegg Gjester: Hilde Elisabeth Singstad og Kjetil Lundeberg 2. Funksjoner, verv og roller i idrettslaget:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Trener 2 Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 6 måneder og har et omfang på 10 studiepoeng på lavere grads nivå Bakgrunn for studiet Treneren har

Detaljer

Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2004-2007

Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2004-2007 Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2004-2007 NSF målsetning: Ski skal være den viktigste kulturelle faktor vinterstid Støtte idrettslagene i deres arbeid med å bygge og drive snøsikre nærmiljøanlegg

Detaljer

Handlingsplan Oslofjorden Badmintonkrets 2016

Handlingsplan Oslofjorden Badmintonkrets 2016 HANDLINGSPLAN Handlingsplanen er et styrende dokument for aktivitetene i Oslofjorden Badmintonkrets for sesongen 2015-2016 og 2016-17. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS SKAL: SIKRE HALLTILDELING TILBY KRETSTRENING

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Østfold det glemte fylket? «Tilstanden» i Østfold Inntektssystemet Østfold sett fra utsiden

Detaljer

Sportsplan Vind IL- Ski

Sportsplan Vind IL- Ski Sportsplan Vind IL- Ski Denne handlingsplanen er grunnlaget i arbeidet med å ivareta og utvikle et godt, motiverende og miljøskapende treningstilbud for langrennsbarn og utøvere i Vind il. Ski gruppa arbeider

Detaljer

SKRAUTVÅL IDRETTSLAG

SKRAUTVÅL IDRETTSLAG SKRAUTVÅL IDRETTSLAG Visjon og arbeidsdokument for det 21. århundre Revidert pr. 18. februar 2010 LAGETS HOVEDMÅL - - DETTE SKAL VI OPPNÅ Skrautvål idrettslag skal tilby deg fysisk aktivitet, godt oppvekstmiljø

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

VIL s grunnverdier Allsidighet (A)

VIL s grunnverdier Allsidighet (A) VIL s grunnverdier Allsidighet (A) Alle medlemmer i VIL skal ha mulighet til å delta i allsidige aktiviteter. Det skal være tilbud på flere nivåer tilpasset det enkelte individs forutsetninger og målsetninger.

Detaljer

ParaAlpint- mestring og skiglede Oslo Skikrets Prosjektleder Tove Andersen Hovedtrener Beate Haugen

ParaAlpint- mestring og skiglede Oslo Skikrets Prosjektleder Tove Andersen Hovedtrener Beate Haugen ParaAlpint- mestring og skiglede Oslo Skikrets Prosjektleder Tove Andersen Hovedtrener Beate Haugen «Skape skiglede for alle-hvordan sammen forsere hinder?» Hva er Oslo skikrets? - mange glade gode skiløpere

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-19 Skikretstinget 2017, Vedlegg 4 Formål OSK skal arbeide til beste for skiidretten i Oppland gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. Verdier OSK skal preges av frivillighet,

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Nord-Trøndelag Skikrets. Anleggsplan 2011-2015

Nord-Trøndelag Skikrets. Anleggsplan 2011-2015 Nord-Trøndelag Skikrets Anleggsplan 2011-2015 INNHOLD 1. Forord side 3 2. Innledning side 4 3. Organisering side 5 4. Alpint side 5 5. Hopp side 6 6. Kombinert side 7 7. Langrenn side 7 8. Skileik side

Detaljer

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Handlingsplan 2015-2017 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Forord Norges Skiforbunds strategiplan 2012-2016 er det overordnede styringsverktøy for alle ledd i

Detaljer

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets NHF Region Midt-Norge, NT Friidrettskrets, NT Orienteringskrets,

Detaljer

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016 Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin Kjelsås IL Alpint er en mål og mestringsorientert klubb. Vi fokuserer på at utøverne skal mestre oppgaver

Detaljer

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 1 Norges Volleyballforbund Region Østs formål er å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling innen fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo,

Detaljer

Team SKIGUARD Buskerud

Team SKIGUARD Buskerud Team SKIGUARD Buskerud For utøvere i Buskerud fra 16 år og eldre Hvem er Team SKIGUARD Buskerud i BSSK? Team SKIGUARD Buskerud er en videreutvikling av kretslaget som ble startet opp sommeren 2008. Høsten

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Bestemmelser, Langrenn for barn:

Bestemmelser, Langrenn for barn: Gjennomgått, revidert og godkjent på LKs Fagmøte juni 2008. Mindre revisjon Fagmøte juni 2014 Endringer med rød/kursiv Bestemmelser, Langrenn for barn: Disse bestemmelser og retningslinjer gjelder langrenn

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2013-2017

STRATEGIDOKUMENT 2013-2017 STRATEGIDOKUMENT 2013-2017 Innledning På skitinget på Hamar i juni 2012 vedtok skitinget Skipolitisk dokument for perioden 2012-2016. Dokumentet er tilgjengelig på http://www.skiforbundet.no/omnsf/strategidokument/sider/strategidokumenter.aspx

Detaljer

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT MÅL: Skape en attraktiv og spennende konkurranse for RG. Skape en konkurranse med status for høstsemesteret. Øke regionalt samarbeid og samhold. Oppdatert

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

2016-2020. Overordnet sportsplan for Fredrikstad sykkelklubb

2016-2020. Overordnet sportsplan for Fredrikstad sykkelklubb 2016-2020 Overordnet sportsplan for Fredrikstad sykkelklubb Forord På vegne av styret i Fredrikstad sykkelklubb ble det november 2015 oppnevnt et sportsutvalg i Fredrikstad sykkelklubb. Sportsutvalget

Detaljer

FRØY 2020. Strategiplan for IF Frøy i perioden 2016-2020

FRØY 2020. Strategiplan for IF Frøy i perioden 2016-2020 FRØY 2020 Strategiplan for IF Frøy i perioden 2016-2020 IF Frøy har som visjon å være en ledende, åpen, ansvarlig og inkluderende sykkelklubb som gir sportslig utvikling. Dette strategidokumentet er en

Detaljer

Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober Knut Songve

Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober Knut Songve Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober 2010 Knut Songve HOVEDFORDELINGEN 2010 Post 1 Idrettsanlegg 1.11 Idrettsanlegg i kommunene 676 600 000 1.2 Anleggspolitisk program 65 000 000 1.3 Anlegg for friluftsliv

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

Klubbkalender 2014/15. Stokke IL Skigruppe. Klubbkalender. Sesongen 2014 / 2015. Stokke Idrettslag Skigruppe Side 1 av 11

Klubbkalender 2014/15. Stokke IL Skigruppe. Klubbkalender. Sesongen 2014 / 2015. Stokke Idrettslag Skigruppe Side 1 av 11 Stokke IL Skigruppe Klubbkalender Sesongen 2014 / 2015 Stokke Idrettslag Skigruppe Side 1 av 11 Klubbkalender 2013/14 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 1.1 Adresseliste styret... 3 1.2 Treningsavgifter

Detaljer