Nytt mål- og resultatstyringssystem for Innovasjon Norge. Econa 12. november 2013 Nicolai Seip, underdirektør, Nærings- og handelsdepartementet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt mål- og resultatstyringssystem for Innovasjon Norge. Econa 12. november 2013 Nicolai Seip, underdirektør, Nærings- og handelsdepartementet"

Transkript

1 Nytt - og resultatstyringssystem for Innovasjon Norge Econa 12. november 2013 Nicolai Seip, underdirektør, Nærings- og handelsdepartementet

2 Fire steg til bedre styring 1 Evaluering Hvor står Innovasjon Norge i dag? gjennomført 2 Nye Hvilke bør selskapet ha? gjennomført 3 Nytt MRS-system Hvordan kan vi vurdere oppnåelsen? gjennomført 4 Ny rapportering Hvilke styringsrapporter og rutiner skal på plass? pågående 2

3 Fire steg til bedre styring - Evaluering 1 Evaluering Hvor står Innovasjon Norge i dag? 2 Nye Hvilke bør selskapet ha? 3 4 Nytt MRS-system Ny rapportering Hvordan kan vi vurdere oppnåelsen? Hvilke styringsrapporter og rutiner skal på plass? 3

4 Evaluering - bakgrunn: Svakheter med tidligere struktur Tre hovedutfordringer med strukturen Uklar sammenheng mellom selskapets og virkemidler Delene var ikke gjensidig utelukkende Delene var ikke på samme hierarkiske nivå Vår egne erfaringer Lite brukt MRS-system Omfattende og økende rapportering Liten grad av læring Tendenser til ad hoc styring 4

5 Konsekvenser Nytt MRS-system for Innovasjon Norge Ambisjonen I. Politikkutvikling Bringe læring fra selskapets rapportering inn i politikkutviklingen Faglig utviklingsarbeid Foreslå forbedringstiltak Sette dagsorden II. Operasjonalisering Sette Velge styringsparametre Utforme oppdrag Helhetlig virksomhetsstyring fra departementsnivå III. Gjennomføring i virksomheten IV. Læring Analysere og tolke rapporter Identifisere læringspunkter hva kan forbedres? Hva forstår vi ikke? Utforming av oppdrag Selskapene selv Måloppnåelse 5

6 Fire steg til bedre styring Nye 1 Evaluering Hvor står Innovasjon Norge i dag? 2 Nye Hvilke bør selskapet ha? 3 4 Nytt MRS-system Ny rapportering Hvordan kan vi vurdere oppnåelsen? Hvilke styringsrapporter og rutiner skal på plass? 6

7 Nye - Alle skal med Innovasjon Norge har 20 eiere og over 40 oppdragsgivere FK NHD LMD FKD UD KRD IN Prosessleder Ekstern konsulent ARBEIDSPROSESS Sekretariat Internt prosjektteam Nye? 7

8 KUNDE OG OPPDRAGSGIVER INTERNE PROSESSER LÆRING OG VEKST SAMFUNN K1. Hjelp meg med å forstå og gå til markedet med forretningsideen Flere bedre gründere Kundekommunikasjon IP1. Forbedre dialogen med kundene K2. Hjelp oss til å vokse og bygge internasjonal konkurranseevne S1. I samspill med næringslivet utløse bærekraftig verdiskapning i hele landet Flere vekstkraftige bedrifter. STYRKE TJENESTER OG SERVICE Samspill UK/DK IP2. Forsterke internasjonalisering i tjenestene O1. Vær en faglig kompetent rådgiver for oss K3. Hjelp oss i oppstarten av strategisk forpliktende samarbeid SPISSE KOMPETANSEN Kunnskap LV1. Bygge sterkere kompetanse innen virkemiddelbruk, prosjektvurderinger og kundedialog Flere innovative næringsmiljøer Oppdragsgivere (NHD, Fylkeskommunene, KRD, LMD, FKD, UD) Kundetilpasning IP3. Forenkle tjenesteporteføljen og gjøre den mer brukervennlig O2. Forvalt midlene våre på en rettet og effektiv måte FOKUSERE VIRKEMIDLENE Premissgiver IP4. Forbedre læringsdialogen mellom eiere og IN ift effekt av virkemidler Kilde: Arbeidsmøte , intervjuer og arbeidsmøte med representanter fra oppdragsgivere og e iere ØKONOMI Flere bedre gründere Måldefinisjon Dette betyr at IN skal ha fokus på å støtte unge/nyetablerte bedrifter hvor markedet svikter, men hvor det er potensiell samfunnsøkonomisk gevinst. Hvorfor Hvor Hva forklaring på hva oppstartsbedriftene kan forvente av IN Hva eksempler på hva som skal oppnås Mulige KPIer K1. Hjelp meg med å forstå og gå til markedet med forretningsideen Det forventes at IN i enda større grad enn tidligere retter fokus mot å realisere den unge bedriftens vekstpotensial. Hjelp t il å forstå markedet betyr at IN skal bidra med markedskompetanse, evne å vurdere selve forretningsideen og støtte oppstartsbedriften til å bli bedre på forretningsutvikling. IN skal også kunne bistå gründerne med å gå til markedet med forretningsideen gjennom IN sitt markedsnettverk. Det er viktig at IN fokuserer på flere bedre gründere fordi økt og forbedret gründervirksomhet kan bidra til å utløse høyere bærekraftig verdiskapning i hele landet. Innen utgangen av 2015 skal IN ha bidratt til at flere unge bedrifter har realisert sitt vekstpotensial, i tillegg til at veksttakten og overlevelsesraten blant de som har fått støtte har økt. Det forventes også økt kundetilfredsheten blant de unge bedriftene knyttet til rådgivningen rundt realiseringen av veksten. De støttede gründerne skal kunne forvente at IN Bidrar med god markedskompetanse og hjelp til å bli dyktige på forretningsutvikling Innehar kompetanse til å vurdere selve forretningsideen og evner å utfordre de forretningsideer som ikke er gode nok Gir råd som er best mulig tilpasset hver enkelt bedrift sitt behov Bistår kundene med markedstilgang og med å gå til markedet med forretningsideen gjennom de nettverk IN har IN skal Øke antall unge bedrifter med vekstambisjoner i de sektorer IN har tilgjengelige virkemidler. Øke veksttakten blant støttede gründere og realisere vekstpotensialet av de støttede oppstartsbedrifter Øke overlevelsesraten blant gründere som støttes Antall unge bedrifter som vokser i de sektorer hvor det er tilgjengelige virkemidler Overlevelsesrate blant støttede gründere (etter 1, 3 og 5 år) Kundetilfredshet i forhold til rådgivningen med å forstå markedet, finansieringsløsningen og hvordan få bedriften til å vokse Støttende analyser % veksttakt blant støttede gründere/unge bedrifter, gjennomsnittlig årlig vekst i omsetning og sysselsetting hos de bedriften e som mottok støtte korrigert for bransjens generelle utvikling, andre kundeeffektundersøkelser Flere bedre gründere Måldefinisjon Dette betyr at IN skal ha fokus på å støtte unge/nyetablerte bedrifter hvor markedet svikter, men hvor det er potensiell samfunnsøkonomisk gevinst. Hvorfor Hvor Hva forklaring på hva oppstartsbedriftene kan forvente av IN Hva eksempler på hva som skal oppnås Mulige KPIer K1. Hjelp meg med å forstå og gå til markedet med forretningsideen Det forventes at IN i enda større grad enn tidligere retter fokus mot å realisere den unge bedriftens vekstpotensial. Hjelp t il å forstå markedet betyr at IN skal bidra med markedskompetanse, evne å vurdere selve forretningsideen og støtte oppstartsbedriften til å bli bedre på forretningsutvikling. IN skal også kunne bistå gründerne med å gå til markedet med forretningsideen gjennom IN sitt markedsnettverk. Det er viktig at IN fokuserer på flere bedre gründere fordi økt og forbedret gründervirksomhet kan bidra til å utløse høyere bærekraftig verdiskapning i hele landet. Innen utgangen av 2015 skal IN ha bidratt til at flere unge bedrifter har realisert sitt vekstpotensial, i tillegg til at veksttakten og overlevelsesraten blant de som har fått støtte har økt. Det forventes også økt kundetilfredsheten blant de unge bedriftene knyttet til rådgivningen rundt realiseringen av veksten. De støttede gründerne skal kunne forvente at IN Bidrar med god markedskompetanse og hjelp til å bli dyktige på forretningsutvikling Innehar kompetanse til å vurdere selve forretningsideen og evner å utfordre de forretningsideer som ikke er gode nok Gir råd som er best mulig tilpasset hver enkelt bedrift sitt behov Bistår kundene med markedstilgang og med å gå til markedet med forretningsideen gjennom de nettverk IN har IN skal Øke antall unge bedrifter med vekstambisjoner i de sektorer IN har tilgjengelige virkemidler. Øke veksttakten blant støttede gründere og realisere vekstpotensialet av de støttede oppstartsbedrifter Øke overlevelsesraten blant gründere som støttes Antall unge bedrifter som vokser i de sektorer hvor det er tilgjengelige virkemidler Overlevelsesrate blant støttede gründere (etter 1, 3 og 5 år) Kundetilfredshet i forhold til rådgivningen med å forstå markedet, finansieringsløsningen og hvordan få bedriften til å vokse Støttende analyser % veksttakt blant støttede gründere/unge bedrifter, gjennomsnittlig årlig vekst i omsetning og sysselsetting hos de bedriften e som mottok støtte korrigert for bransjens generelle utvikling, andre kundeeffektundersøkelser Flere bedre gründere Måldefinisjon Dette betyr at IN skal ha fokus på å støtte unge/nyetablerte bedrifter hvor markedet svikter, men hvor det er potensiell samfunnsøkonomisk gevinst. Hvorfor Hvor Hva forklaring på hva oppstartsbedriftene kan forvente av IN Hva eksempler på hva som skal oppnås Mulige KPIer K1. Hjelp meg med å forstå og gå til markedet med forretningsideen Det forventes at IN i enda større grad enn tidligere retter fokus mot å realisere den unge bedriftens vekstpotensial. Hjelp t il å forstå markedet betyr at IN skal bidra med markedskompetanse, evne å vurdere selve forretningsideen og støtte oppstartsbedriften til å bli bedre på forretningsutvikling. IN skal også kunne bistå gründerne med å gå til markedet med forretningsideen gjennom IN sitt markedsnettverk. Det er viktig at IN fokuserer på flere bedre gründere fordi økt og forbedret gründervirksomhet kan bidra til å utløse høyere bærekraftig verdiskapning i hele landet. Innen utgangen av 2015 skal IN ha bidratt til at flere unge bedrifter har realisert sitt vekstpotensial, i tillegg til at veksttakten og overlevelsesraten blant de som har fått støtte har økt. Det forventes også økt kundetilfredsheten blant de unge bedriftene knyttet til rådgivningen rundt realiseringen av veksten. De støttede gründerne skal kunne forvente at IN Bidrar med god markedskompetanse og hjelp til å bli dyktige på forretningsutvikling Innehar kompetanse til å vurdere selve forretningsideen og evner å utfordre de forretningsideer som ikke er gode nok Gir råd som er best mulig tilpasset hver enkelt bedrift sitt behov Bistår kundene med markedstilgang og med å gå til markedet med forretningsideen gjennom de nettverk IN har IN skal Øke antall unge bedrifter med vekstambisjoner i de sektorer IN har tilgjengelige virkemidler. Øke veksttakten blant støttede gründere og realisere vekstpotensialet av de støttede oppstartsbedrifter Øke overlevelsesraten blant gründere som støttes Antall unge bedrifter som vokser i de sektorer hvor det er tilgjengelige virkemidler Overlevelsesrate blant støttede gründere (etter 1, 3 og 5 år) Kundetilfredshet i forhold til rådgivningen med å forstå markedet, finansieringsløsningen og hvordan få bedriften til å vokse Støttende analyser % veksttakt blant støttede gründere/unge bedrifter, gjennomsnittlig årlig vekst i omsetning og sysselsetting hos de bedriften e som mottok støtte korrigert for bransjens generelle utvikling, andre kundeeffektundersøkelser Nytt MRS-system for Innovasjon Norge Nye - arbeidsprosessen: Bred involvering og tydelige leveranser ARBEIDSPROSESSEN Oppstart Workshop 1 Intervjuer Workshop 2 Oppsummering Kartlegge og forankre Skape felles utgangspunkt Samle inn forslag til Utarbeide i fellesskap Beskrive Ordinære prosesser Forhandle og behandle Brukte meldingsarbeid med kort frist som ramme - ga momentum Avholdt bilaterale møter for å forankre innhold og prosess Så behov for nøytral tredjepart - konsulentbistand Kartla ca 350 ulike / tema i eksisterende dokumenter Sikret at alle parter var tilstede Skapte en felles faglig plattform for MRS Sikret forankring og eierskap Skapte entusiasme for prosjektet blant eierne og interessentene Tilrettela for at alle interessenter gav innspill og forslag til Skapte videre forankring for prosjektet Sikret at alle parter var tilstede Fikk tentativ enighet om struktur og innhold Skapte troverdighet for at ene kan styres etter Skapte entusiasme! Konsulentene ferdigstilte innspill fra workshop Lagde utkast til strategikart Beskrev basert på diskusjonene i workshop Utarbeidet første formelle utkast til beskrivelser Opplevde mye mekking mot slutten Avholdt forhandlinger med minoritetseier Politiske prosesser Regjeringsbehandling Stortingsbehandling Mål for Innovasjon Norge UTKAST 8

9 Nye - arbeidsprosessen: Fra mulige til Stortingsmelding Innspill til mulige Utkast til i workshop K1. Hjelp meg med å forstå og gå til markedet med forretningsideen Flere gode gründere Endelige i Stortingsmelding 11 1 hoved 3 del "100-vis" av mulige 9

10 Samfunnseffekter Nytt MRS-system for Innovasjon Norge Resultatet: Nye for Innovasjon Norge For: Innovasjon Norges for er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet Hoved: Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter Kundeeffekter Del 1: Flere gode gründere Del 2: Flere vekstkraftige bedrifter Del 3: Flere innovative næringsmiljøer 10

11 Interne prosesser Nytt MRS-system for Innovasjon Norge Resultatet: Fire eier Styrke arbeidet med internasjonalisering Forenkle virkemiddelporteføljen Ha en god kundedialog Være en innovasjonspolitisk rådgiver Om eierene (fra Stortingsmeldingen): "Regjeringen mener det er behov for at eierne har en tett oppfølging av Innovasjon Norge, også utover det ovennevnte - og resultatstyringssystemet." "For å ivareta eiernes ansvar for sette selskapet i stand til å forvalte sine oppdrag på en best mulig måte, vil eierne sette for og følge opp selskapets virkemåte og drift. " "Disse ene vil gjelde i en tidsavgrenset periode." Eierene er knyttet til interne forbedringer i Innovasjon Norge Målene har kortere horisont enn ene i MRS-systemet Tettere oppfølging på disse ene i en kortere periode 11

12 LÆRING OG VEKST INTERNE PROSESSER KUNDE OG OPPDRAGSGIVER ØKONOMI SAMFUNN Mål for Innovasjon Norge UTKAST TIL MÅL ETTER WORKSHOP S1. I samspill med næringslivet utløse bærekraftig verdiskapning i hele landet K1. Hjelp meg med å forstå og gå til markedet med forretningsideen Flere bedre gründere K2. Hjelp oss til å vokse og bygge internasjonal konkurranseevne Flere vekstkraftige bedrifter K3. Hjelp oss i oppstarten av strategisk forpliktende samarbeid Flere innovative næringsmiljøer K4. Vær en faglig kompetent rådgiver for oss K5. Forvalt midlene våre på en rettet og effektiv måte Oppdragsgivere (NHD, Fylkeskommunene, KRD, LMD, FKD, UD). STYRKE TJENESTER OG SERVICE FOKUSERE VIRKEMIDLENE Kundekommunikasjon IP1. Forbedre dialogen med kundene Samspill UK/DK IP2. Forsterke internasjonalisering i tjenestene Kundetilpasning IP3. Forenkle tjenesteporteføljen og gjøre den mer brukervennlig Premissgiver IP4. Forbedre læringsdialogen mellom eiere og IN ift effekt av virkemidler SPISSE KOMPETANSEN Kunnskap LV1. Bygge sterkere kompetanse innen virkemiddelbruk, prosjektvurderinger og kundedialog Kilde: Arbeidsmøte , intervjuer og arbeidsmøte med representanter fra oppdragsgivere og eiere

13 Fire steg til bedre styring 3. Nytt MRS-system 1 Evaluering Hvor står Innovasjon Norge i dag? 2 Nye Hvilke bør selskapet ha? 3 4 Nytt MRS-system Ny rapportering Hvordan kan vi vurdere oppnåelsen? Hvilke styringsrapporter og rutiner skal på plass? 13

14 Nytt MRS-system Alle skal med FK NHD LMD FKD UD KRD IN Prosessleder Faglig bistand ARBEIDGRUPPE Sekretariat Internt prosjektteam Nytt MRS-system? 14

15 Hva vi ønsker å oppnå med MRS-systemet Nytt MRS-system for Innovasjon Norge Nytt MRS-system: Suksesskriterier Bedre styring og rapportering - god styringsinformasjon Faktisk anvendelse av MRS-systemet, av alle eiere og oppdragsgivere - ingen utenomstyring Et håndterlig antall indikatorer Ferdig til oppdragsbrev 2013 Moderat/lite ressurskrevende for selskapene og kundene 15

16 Nytt MRS-system: Bred involvering i arbeidsprosessen ARBEIDSPROSESSEN Workshop 3 Diskutere eier Eier er ikke en del av MRS-systemet Oppstartsmøter Fagseminar Intervjuer Workshop 1 Workshop 2 Skriveperiode Forankre Skape felles utgangspunkt Samle forslag til indikatorer Identifisere mulige indikatorer Prioritere indikatorer Beskrive valg av indikatorer Bilaterale møter Diskutere Felles møter Forankre Avholdt oppstartsmøter internt og eksternt med alle parter for å dele informasjon skape eierskap sikre momentum avdekke viktige hensyn Samkjørte prosessen ift SIVA og IN Sikret samme faglige utgangspunkt og forståelse Bygde felles faglig grunnlag (PwC = DFØ) Skapte trygghet Sikret eierskap Alle kom med forslag til konsulentene (nøytral tredjepart) Sikret at alle fikk separat tilgang til konsulentene (bli hørt) Avholdt felles arbeidssamling med første runde på alle del og eier Identifiserte fellesnevnere og utviklet felles forståelse Hva skal fanges opp? Mener vi det samme med de samme tingene? Delte ut "hjemmelekse" Avholdt felles arbeidsmøte med andre runde på indikatorer for alle del Diskuterte kriterier for gode indikatorer gjennomgang og drøfting Gjennomførte gruppearbeid på tvers av interessentene Konkretiserte indikatorene Beskrev fordeler og ulemper Relevans og definisjon Adm. kostnader Arbeidet internt i NHD Sikret at vi ble enige (så langt det lar seg gjøre) Fortsatt behov for mekking Gjorde mindre justeringer i indikatorene Sikre felles forankring Politisk vedtak 16

17 Nytt MRS-system: Fokus på effekter og resultater MRS-systemet Effekter Resultater Område for styringsparametere Aktiviteter Input 17

18 Nytt MRS-system: Et av mange verktøy i styringsdialogen Styringsinformasjon Styringsparametere Støttende analyser/ statistikk Evalueringer 18

19 Effekt- og resultatindikatorer MRS-systemet Mål Effektindikatorer Resultatindikatorer Flere gode gründere Flere vekstkraftige bedrifter Flere innovative næringsmiljøer Omsetningsvekst Overlevelsesrate Omsetningsvekst Lønnsomhetsvekst Produktivitetsvekst Omsetningsvekst Lønnsomhetsvekst Addisjonalitet Økt kompetanse hos bedriftene Innovasjonshøyde i prosjektene Risiko i prosjektene Addisjonalitet Økt kompetanse hos bedriftene Innovasjonshøyde i prosjektene Driftsrisiko i bedriftene Samarbeid innad i næringsmiljøet og med eksterne kunnskapsmiljøer Mobiliserte deltakere i næringsmiljøene Intensjonen er at indikatorene skal forsøke å avdekke (eksempler): Er/blir gründerne som får støtte "gode"? Vokser de? Er/blir de lønnsomme? Overlever de (etter x antall år)? Var Innovasjon Norges bistand utløsende? Har bistanden økt kompetansen hos bedriftene? Er prosjektene som støttes preget av innovasjon? Hvilken risiko-profil har prosjektene som støttes? 19

20 Effekt- og resultatindikatorer MRS-systemet Mål Effektindikatorer Resultatindikatorer Flere gode gründere Flere vekstkraftige bedrifter Flere innovative næringsmiljøer Omsetningsvekst Overlevelsesrate Omsetningsvekst Lønnsomhetsvekst Produktivitetsvekst Omsetningsvekst Lønnsomhetsvekst Addisjonalitet Økt kompetanse hos bedriftene Innovasjonshøyde i prosjektene Risiko i prosjektene Addisjonalitet Økt kompetanse hos bedriftene Innovasjonshøyde i prosjektene Driftsrisiko i bedriftene Samarbeid innad i næringsmiljøet og med eksterne kunnskapsmiljøer Mobiliserte deltakere i næringsmiljøene Intensjonen er at indikatorene skal forsøke å avdekke (eksempler): For å øke utsagnskraften utvikles det referanse-populasjoner for å sammenlikne INs kunder med andre sammenliknbare bedrifter Er/blir gründerne som får støtte "gode"? Vokser de? Er/blir de lønnsomme? Overlever de (etter x antall år)? Var Innovasjon Norges bistand utløsende? Har bistanden økt kompetansen hos bedriftene? Er prosjektene som støttes preget av innovasjon? Hvilken risiko-profil har prosjektene som støttes? 20

21 og støttende analyser MRS-systemet Tilleggsinformasjon Mål Effektindikatorer Resultatindikatorer Støttende analyser Flere gode gründere Omsetningsvekst Overlevelsesrate Addisjonalitet Økt kompetanse hos bedriftene Innovasjonshøyde i prosjektene Risiko i prosjektene Sysselsetting Type innovasjon Geografi Målgruppe Næring og sektor Flere vekstkraftige bedrifter Omsetningsvekst Lønnsomhetsvekst Produktivitetsvekst Addisjonalitet Økt kompetanse hos bedriftene Innovasjonshøyde i prosjektene Driftsrisiko i bedriftene Sysselsetting Type innovasjon Geografi Målgruppe Næring og sektor Kapitalmobilisering Flere innovative næringsmiljøer Omsetningsvekst Lønnsomhetsvekst Samarbeid innad i næringsmiljøet og med eksterne kunnskapsmiljøer Mobiliserte deltakere i næringsmiljøene Sysselsetting Geografi Målgrupper Næring og sektor 21

22 Fire steg til bedre styring 4. Ny rapportering 1 Evaluering Hvor står Innovasjon Norge i dag? 2 Nye Hvilke bør selskapet ha? 3 4 Nytt MRS-system Ny rapportering Hvordan kan vi vurdere oppnåelsen? Hvilke styringsrapporter og rutiner skal på plass? 22

23 Ny Rapportering: Rapporteringsformat Samfunnseffekter For Innovasjon Norges for er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet Hoved Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter Kundeeffekter Del 1 Del 2 Del 3 Flere gode gründere Flere vekstkraftige bedrifter Flere innovative næringsmiljøer Indikatorer Indikatorer Indikatorer Flere gode gründere De vil utarbeides en tredelt rapporteringsstruktur med tydelig link til hierarkiet: Rapport Selskapets samlede oppnåelse Rapport Det enkelte virkemiddel (program) Rapport Det enkelte oppdrag (NHD, KRD, Hordaland.) 23

24 Kobling mellom og virkemidler Kobling av virkemidler og del Program Del Del 1 Del 2 Del 3 Flere gode gründere Flere vekstkraftige bedrifter Flere innovative næringsmiljøer Program 1 Program 2 Program Flere 3 gode gründere Program 4 24

25 Bedre styring krever læring I. Politikkutvikling Bringe læring fra selskapets rapportering inn i politikkutviklingen Faglig utviklingsarbeid Foreslå forbedringstiltak II. Operasjonalisering Sette Velge styringsparametere Utforme oppdrag Helhetlig virksomhetsstyring fra departementsnivå III. Gjennomføring i virksomheten IV. Læring Analysere og tolke rapporter Identifisere læringspunkter hva kan forbedres? Hva forstår vi ikke? Selskapene selv 25

26 Fem steg til bedre styring 1 Evaluering Hvor står Innovasjon Norge i dag? gjennomført 2 Nye Hvilke bør selskapet ha? gjennomført 3 Nytt MRS-system Hvordan kan vi vurdere oppnåelsen? gjennomført 4 Ny rapportering Hvilke styringsrapporter og rutiner skal på plass? pågående 5 Læring Ta i mot, vurdere og lære av rapporten kommer! 26

27 Nytt - og resultatstyringssystem for Innovasjon Norge

Det er målet som er målet Nettverk for virksomhetsstyring 16. september 2015

Det er målet som er målet Nettverk for virksomhetsstyring 16. september 2015 Det er målet som er målet Nettverk for virksomhetsstyring 16. september 2015 Live Albriktsen, seniorrådgiver Nicolai K. Seip, avdelingsdirektør Nærings- og fiskeridepartementet Ambisjonen i styringen I.

Detaljer

Strategi når mange vil styre. Vincent Fleischer, Divisjonsdirektør Strategi og Kommunikasjon

Strategi når mange vil styre. Vincent Fleischer, Divisjonsdirektør Strategi og Kommunikasjon Strategi når mange vil styre Vincent Fleischer, Divisjonsdirektør Strategi og Kommunikasjon Vi gir lokale ideer globale muligheter Innovasjon Norge Realiserer verdiskapende næringsutvikling i hele landet

Detaljer

Verktøy for vekst om Innovasjon Norge og Siva SF

Verktøy for vekst om Innovasjon Norge og Siva SF om Innovasjon Norge og Siva SF Bakgrunn: Aktiv næringspolitikk Mål for næringspolitikken: Arbeid til alle og størst mulig verdiskaping Næringsutvikling i hele landet Gode generelle rammebetingelser Aktiv

Detaljer

Målstyring, oppdragsstyring og styringsinformasjon. Vincent Fleischer, Divisjonsdirektør Strategi og Kommunikasjon

Målstyring, oppdragsstyring og styringsinformasjon. Vincent Fleischer, Divisjonsdirektør Strategi og Kommunikasjon Målstyring, oppdragsstyring og styringsinformasjon Vincent Fleischer, Divisjonsdirektør Strategi og Kommunikasjon Vi gir lokale ideer globale muligheter Innovasjon Norge er i dialog med bedriftene der

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Innovasjon Norge Direktør Marianne Andreassen 26.8.2011 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) - etat under

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet: Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet 1 Fiskeri- og kystdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2006 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Fiskeri- og kystdepartementet består av ett programområde:

Detaljer

Mål- og resultatstyringssystem

Mål- og resultatstyringssystem NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET Mål- og resultatstyringssystem Innovasjon Norge 14.03.2013 1 Innhold Del 1 Bakgrunn... 5 1.1 Meld. St 22 (2011-2012)... 5 1.2 Om mål- og resultatstyring av Innovasjon Norge...

Detaljer

Bidrar til vekst. Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse 2014 - Førundersøkelsen

Bidrar til vekst. Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse 2014 - Førundersøkelsen Bidrar til vekst Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse 2014 - Førundersøkelsen Bidrar til vekst Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse 2014 - Førundersøkelsen Desember 2015 Oppdragsgiver Innovasjon

Detaljer

Bedre og billigere virksomhetsstyring. Direktør Marianne Andreassen

Bedre og billigere virksomhetsstyring. Direktør Marianne Andreassen Bedre og billigere virksomhetsstyring Direktør Marianne Andreassen Innhold Utfordringer IKT/E-forvaltning og gevinstrealisering Resultatmålinger Risikostyring Avslutning Utfordringer Nordisk velferdsmodell

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Konferanse om offentlige innkjøp Knutepunkt Møre og Romsdal

Detaljer

Symptomer på ROBEK en rapport fra Nordland. Strategikonferanse/fylkesmøte KS Buskerud, 25. januar 2011 Simen Pedersen

Symptomer på ROBEK en rapport fra Nordland. Strategikonferanse/fylkesmøte KS Buskerud, 25. januar 2011 Simen Pedersen Symptomer på ROBEK en rapport fra Nordland Strategikonferanse/fylkesmøte KS Buskerud, 25. januar 2011 Simen Pedersen Innhold Hva vi har svart på, hvorfor og hvordan Hovedkonklusjoner Nærmere om regnskapsanalysen

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

Innovative anskaffelser Telemark fylkeskommune som pådriver og «døråpner»

Innovative anskaffelser Telemark fylkeskommune som pådriver og «døråpner» Innovative anskaffelser Telemark fylkeskommune som pådriver og «døråpner» Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen Miniseminar 15.03.17. Fylkeskommunens samfunnsoppdrag Yte tjenester Telemark trenger Gjøre Telemark

Detaljer

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013 Strategisk plattform 2012-2015 Vedtatt 11. 6. 2012. Revidert des. 2013 Kompetansesenter for distriktsutvikling - KDU Forankring og hensikt Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) et er en faglig

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren Dato: 18. mars 2007 Arkiv: O-sak O-SAK: VIRKSOMHETSSTYRING VED HiST Tidl. sak(er): Kopi til: Vedlegg:

Detaljer

Kollektiv handling fullt og helt, eller stykkevis og delt? NIBR-rapport 2010:3 Jon Naustdalslid, Knut Bjørn Stokke, Marthe Indset

Kollektiv handling fullt og helt, eller stykkevis og delt? NIBR-rapport 2010:3 Jon Naustdalslid, Knut Bjørn Stokke, Marthe Indset Kollektiv handling fullt og helt, eller stykkevis og delt? NIBR-rapport 2010:3 Jon Naustdalslid, Knut Bjørn Stokke, Marthe Indset Wapabat Nytt system for vannforvaltning: 101 vannområder, 11 vannregioner,

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Lederavtale for 2012

Lederavtale for 2012 Lederavtale for 2012 mellom divisjonsdirektør/stabsdirektør XX og administrerende direktør Morten Lang-Ree 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige

Detaljer

Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo

Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo Prof. Dr Thomas Hoff, 11.06.12 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2

Detaljer

Prosjektforslag "Produktivitetsmåling i byggenæringen"

Prosjektforslag Produktivitetsmåling i byggenæringen Prosjektforslag "Produktivitetsmåling i byggenæringen" Forfattere: Jan Alexander Langlo, Ole Jørgen Karud, Bjørn Andersen, Siri M. Bakken, Rannveig Landet Hensikten med dokumentet Dette dokumentet beskriver

Detaljer

RULLERING AV SAMARBEIDSPROGRAM FOR HEDMARK 2010-11(13)

RULLERING AV SAMARBEIDSPROGRAM FOR HEDMARK 2010-11(13) Saknr. 10/2821-4 Ark.nr. 026 Saksbehandler: Janne Vikerødegården Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget slutter

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Innhold 1. Formål 2. Føringer 3. Interessenter 4. Hovedutfordringer 5. Målsetninger 6. Strategi 7. Hovedbudskap 8. Kommunikasjonskanaler

Detaljer

Strategi og virksomhetsstyring. Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet

Strategi og virksomhetsstyring. Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet Strategi og virksomhetsstyring i Skatteetaten Jan Ove Akerjordet Thomas Sellevoll Skattedirektoratet/Strategiteamet Skatteetatens samfunnsoppdrag Skatteetatens oppdrag er å sikre inntekter for å finansiere

Detaljer

Målstyring av Innovasjon Norge det umuliges kunst?

Målstyring av Innovasjon Norge det umuliges kunst? Målstyring av Innovasjon Norge det umuliges kunst? Innovasjon Norge 16. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 24.11.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

Statlige selskaper: Hvordan styre etter sektorpolitiske mål?

Statlige selskaper: Hvordan styre etter sektorpolitiske mål? Statlige selskaper: Hvordan styre etter sektorpolitiske mål? Stine Ludvigsen Kommentarer til idealmodellens premisser Selskapenes mål De sektorpolitiske målene for det enkelte selskap bør være klare og

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Strategisk bruk av evaluering i styringen. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011

Strategisk bruk av evaluering i styringen. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011 Strategisk bruk av evaluering i styringen Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011 12.09.2011 Side 1 Effektiv ressursbruk Effektiv styring

Detaljer

Fra strategi til handling

Fra strategi til handling www.pwc.no Fra strategi til handling Strategi + Kultur = Resultater Lederkonferansen Grand Hotel Oslo, 24.-25. november 2015 Foredrag av Bjarne Rugelsjøen Direktør, tlf 95 26 05 29, bjarne.rugelsjoen@pwc.com

Detaljer

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Innovative innkjøp og regionale muligheter

Innovative innkjøp og regionale muligheter Foto: Jo Michael Innovative innkjøp og regionale muligheter NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonale og regionale

Detaljer

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen?

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Ekspedisjonssjef Toril Johansson Universitets- og høyskoleavdelingen Utvikling i departementets styring Endrede rammer

Detaljer

Oppdragsbrev 2014 Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2014 Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 14/1861-2 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2014 Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark 27,2 mill. kr til bedriftsutvikling og etableringsstipend

Detaljer

Trine Steen, Dele as Dele as har fokus på læring og utvikling gjennom deling av kunnskap og erfaringer.

Trine Steen, Dele as Dele as har fokus på læring og utvikling gjennom deling av kunnskap og erfaringer. Trine Steen, Dele as Dele as har fokus på læring og utvikling gjennom deling av kunnskap og erfaringer. Ulikt fokus; nettverk, klynger og regionale innovasjonssystemer: Regional Omstilling Storby Prosjektet

Detaljer

Samfunnsansvar og helhetlig virksomhetsstyring i Flytoget

Samfunnsansvar og helhetlig virksomhetsstyring i Flytoget Samfunnsansvar og helhetlig virksomhetsstyring i Flytoget ISO 26000 og GRI komplementære eller konkurrerende Adelheid Sæther Flytoget AS Nøkkeltall 2013 6,5 mill passasjerer 16 togsett Utgjør 10 % av alle

Detaljer

Det må være en operativ rådgiverfunksjon. innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi

Det må være en operativ rådgiverfunksjon. innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi Det må være en operativ rådgiverfunksjon for å lykkes med Læringsnettverk å implementere innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi Steinkjer 11. juni 2015 1 Fra utprøving

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

LUEN-seminar 25.10.2011

LUEN-seminar 25.10.2011 LUEN-seminar 25.10.2011 Odd Ståle Dalslåen INNOVASJONS- MILJØER Bedriftssamarbeid - strategiske allianser og Joint Venture Bedriftssamarbeid vs alenegang Økt konkurransekraft/samarbeid som vekststrategi

Detaljer

MIDTVEIS- EVALUERING AV NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØR- UTVIKLING

MIDTVEIS- EVALUERING AV NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØR- UTVIKLING MIDTVEIS- EVALUERING AV NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØR- UTVIKLING Erland Skogli 7. november 2017 Menon jobber mye med sammenhengen mellom offentlige anskaffelser og innovasjon i offentlig sektor 2 HVORDAN

Detaljer

Evaluering Hva mener kommunene?

Evaluering Hva mener kommunene? Evaluering Hva mener kommunene? Intervjuundersøkelse: Deltakelse i nettverk klima og energi Bioenergiprosjektet Oppdragsgiver ønsket at undersøkelsen skulle belyse: HYPOTESER: Samarbeidet mellom Fylkeskommunen,

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Innovasjon i offentlig sektor RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Forskningsrådet har ønsket KUNNSKAPSOVERSIKT AKTØRDIALOG Regionale møter med forskere og forskningsbrukere POLICYDOKUMENT

Detaljer

Fordeling av forskningsmidler gjennom Forskningsrådet prinsipper og prioriteringer. Jesper w. Simonsen, avdelingsdirektør

Fordeling av forskningsmidler gjennom Forskningsrådet prinsipper og prioriteringer. Jesper w. Simonsen, avdelingsdirektør Fordeling av forskningsmidler gjennom Forskningsrådet prinsipper og prioriteringer Jesper w. Simonsen, avdelingsdirektør Tre nivåer Overordnet budsjettnivå Programnivå Prosjektnivå Tre nivåer Overordnet

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN Sluttseminar for Kompetanseoffensiven Sarpsborg 27. november 2015 André Flatnes Vår inngripen med Kompetanseoffensiven Engasjert av Østfold fylkeskommune for å evaluere

Detaljer

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte sak 15/11. I samsvar med fylkesrådmannens innstilling fattet fylkesutvalget slikt enstemmig

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte sak 15/11. I samsvar med fylkesrådmannens innstilling fattet fylkesutvalget slikt enstemmig OPPLAND fylkeskommune Arkivsak.200904852 ArkivkodeArkivKode Saksbehandler Bjørn Mæhlum Saks an F Ikesutval et MøtedatoSaknr 01.02.201115/11 EVALUERING AV INNOVASJON NORGE (IN) - HØRING Fylkesutvalget har

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Forskningsrådets BIA program, utlysning av FoUmidler i 2011, og brukerstyrt forskning generelt BA-nettverket møte i Forskningsrådet, 4.1.

Forskningsrådets BIA program, utlysning av FoUmidler i 2011, og brukerstyrt forskning generelt BA-nettverket møte i Forskningsrådet, 4.1. Forskningsrådets BIA program, utlysning av FoUmidler i 2011, og brukerstyrt forskning generelt BA-nettverket møte i Forskningsrådet, 4.1.2011 Senior rådgiver Jørn Lindstad BA-Nettverket: Nettverk for bedre

Detaljer

Kravspesifikasjon Prosessuell ledelse i målstyring og kulturutvikling av barneverntjenesten i Arendal kommune

Kravspesifikasjon Prosessuell ledelse i målstyring og kulturutvikling av barneverntjenesten i Arendal kommune Kravspesifikasjon Prosessuell ledelse i målstyring og kulturutvikling av barneverntjenesten i Arendal kommune ARENDAL KOMMUNE Enhet Levekår 1 Innhold 1 Bakgrunn...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Situasjonsbeskrivelse...3

Detaljer

Hvorfor satser Forskningsrådet på Innovasjon i offentlig sektor? 26.10.2012 Sogndal Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør

Hvorfor satser Forskningsrådet på Innovasjon i offentlig sektor? 26.10.2012 Sogndal Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør Hvorfor satser Forskningsrådet på Innovasjon i offentlig sektor? 26.10.2012 Sogndal Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør Store samfunnsutfordringer krever forskning og innovasjon i offentlig sektor Det

Detaljer

Policy for Forskningsrådets arbeid med Innovasjon i offentlig sektor. 19.09 2012 Semikolon II Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør

Policy for Forskningsrådets arbeid med Innovasjon i offentlig sektor. 19.09 2012 Semikolon II Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør Policy for Forskningsrådets arbeid med Innovasjon i offentlig sektor 19.09 2012 Semikolon II Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør Store samfunnsutfordringer krever forskning og innovasjon i offentlig

Detaljer

Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo

Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo De beste virksomheter i verden har tydelige svar på livets store spørsmål. De fleste andre har rikelig med svar på livets små spørsmål, men ikke på de

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 15/1154-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 28

Detaljer

Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016

Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016 Et samarbeidsprosjekt mellom NAV Drammen & Vestre Toten og Bærum kommune Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016 Kari Bjørnerud Børthus Karianne Fjeldstad

Detaljer

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Agenda: Litt om Innovasjon Norge Våre tjenester Hva er et godt prosjekt for Innovasjon Norge? Statens redskap i næringsutviklingen

Detaljer

Hvordan kan IN bidra til økt verdiskaping? Per Niederbach, Divisjonsdirektør Oslo, 3. april 2014

Hvordan kan IN bidra til økt verdiskaping? Per Niederbach, Divisjonsdirektør Oslo, 3. april 2014 Hvordan kan IN bidra til økt verdiskaping? Per Niederbach, Divisjonsdirektør Oslo, 3. april 2014 Vi gir lokale ideer globale muligheter! Tett på bedriftene der de bor og tett på kundenes markeder Kontorer

Detaljer

Erfaringer fra oversiktsarbeidet. KS læringsnettverk 3.mai 2016, Anne Slåtten

Erfaringer fra oversiktsarbeidet. KS læringsnettverk 3.mai 2016, Anne Slåtten Erfaringer fra oversiktsarbeidet KS læringsnettverk 3.mai 2016, Anne Slåtten Erfaringer fra Prosjektet Vestfold som erfaringsfylke innen oversiktsarbeid (avsluttet i juni 2015). Utviklingsarbeid initiert

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor som del av det regionale innovasjonssystemet

Innovasjon i offentlig sektor som del av det regionale innovasjonssystemet Innovasjon i offentlig sektor som del av det regionale innovasjonssystemet VINN Agder Rica Dyreparken Hotel 25. september 2014 Henrik Dons Finsrud Fagleder KS Innovasjon Denne presentasjonen Innovasjon

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 29.09.2016 SAK NR 32-2016 Oppdrag: Revidert strategi presentasjon av tilnærming Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 På vei mot fremtiden Norges Bedriftsidrettsforbund strategi- og handlingsplan 2013-2016 Innhold Innledning Visjon Virksomhetsidé Formål Målgruppe Fokus Enkelhet

Detaljer

Videre utvikling av Hias IKS. Regionrådets samrådsmøte

Videre utvikling av Hias IKS. Regionrådets samrådsmøte Videre utvikling av Hias IKS Regionrådets samrådsmøte 27.05.2014 Behov for ny eierstrategi i 2009 Sterkt fokus på eierstyring i kommune-norge Godt hjulpet av skandaler med vannverk, undervisningsbygg ++

Detaljer

Smartere innkjøp. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Gørill Horrigmoe NHO / KS Nasjonalt program for leverandørutvikling, 15.

Smartere innkjøp. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Gørill Horrigmoe NHO / KS Nasjonalt program for leverandørutvikling, 15. Foto: Jo Michael Smartere innkjøp Gørill Horrigmoe NHO / KS Nasjonalt program for leverandørutvikling, 15.februar 2013 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonal dugnad nasjonale partnere Programansvarlige

Detaljer

STRATEGISK IKT-KOMPETANSE FOR TOPPLEDERE. Informasjon til departementene

STRATEGISK IKT-KOMPETANSE FOR TOPPLEDERE. Informasjon til departementene STRATEGISK IKT-KOMPETANSE FOR TOPPLEDERE Informasjon til departementene Til departementsråden Difi har satt i gang et kompetansetiltak i strategisk IKT-kompetanse for toppledere. Målgruppen er departementsrådens

Detaljer

Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år?

Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år? Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år? Regionale forskningsfonds årskonferanse Kristiansand 4.-5. juni 2014 Olav R. Spilling Gratulerer med fire gode år i Regionale forskningsfond! Temaer

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid. Statusrapport til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid. Statusrapport til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Statusrapport til styremøte i 20. juni 2013 2 Tittel på rapporten 1 Status i arbeidet Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt.

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Hver regional VRI-satsing må delta i minst to søknader til Forskningsrådet. Søknadene

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn

Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn INNHOLD 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN... 1 1.1. Politiske målsetninger som berører Altinn... 1 2. LANGSIKTIG STRATEGI FOR ALTINN... 2 2.1. Mål og føringer...

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Marianne Andreassen Direktør HIBO 26. oktober 2009 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Hvem er SSØ? Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Direktør Marianne Andreassen

Direktør Marianne Andreassen Risikostyring i staten hvordan håndtere risikostyring i mål- og resultatstyringen PWC 6. juni 2007 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Næringsvennlig region Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Strategisk næringsplan skal følges opp Endring, innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv Mulighetsområde FORSVAR

Detaljer

Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt

Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt Juristenes fagdager Sandefjord 15. oktober 2009 Direktør Marianne Andreassen 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Hvilke muligheter ligger i en «21-prosess»?

Hvilke muligheter ligger i en «21-prosess»? Hvilke muligheter ligger i en «21-prosess»? Orientering om andre 21-prosesser Adm.dir. Arvid Hallén Norges forskningsråd Hva er en 21-prosess? Et aktørdrevet nasjonalt strategiarbeid på oppdrag fra regjering

Detaljer

TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI

TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKKOMMUNER, GARDERMOEN 11.05.16 MARIT C. SYNNEVÅG, MCS:CONSULT FØRINGER UDIRs RAMMEVERK 6 Lokal strategi for språk, lesing

Detaljer

Praktiske erfaringer innovative offentlige anskaffelser

Praktiske erfaringer innovative offentlige anskaffelser Foto: Jo Michael Praktiske erfaringer innovative offentlige anskaffelser 08.10.15 GRO- nettverket - Gørill Horrigmoe Smartere innkjøp Lavthengende frukt i forenklings-, fornyingsog forbedringsarbeidet

Detaljer

Lokal samhandling mellom NAV Larvik og ifokus AS. Et suksesseksempel til deltakers beste

Lokal samhandling mellom NAV Larvik og ifokus AS. Et suksesseksempel til deltakers beste Gardermoen 15.01.10 Delseminar D Kl. 10.15 11.30 Lokal samhandling mellom NAV Larvik og ifokus AS Et suksesseksempel til deltakers beste Hilde L. Haugum, Leder Brukeroppfølging NAV Larvik Anita Saga, Nestleder

Detaljer

Evalueringer i barnevernet. Gardermoen, 2. september 2011 Ekspedisjonssjef Oddbjørn Hauge

Evalueringer i barnevernet. Gardermoen, 2. september 2011 Ekspedisjonssjef Oddbjørn Hauge Evalueringer i barnevernet Gardermoen, 2. september 2011 Ekspedisjonssjef Oddbjørn Hauge Hvorfor evalueringer? Et ledd i å skaffe et kvalifiserte beslutningsgrunnlag, som Ledd i kunnskapsbasert tjenesteproduksjon

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk SAB møte 08.09.15 Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk v/personaldirektør Irene Sandlie Disposisjon Status for UiOs arbeidet med rekrutteringsstrategi Hva har UiO av personalpolitiske føringer og

Detaljer

Riche Vestby, prosjektleder helse og omsorg

Riche Vestby, prosjektleder helse og omsorg Riche Vestby, prosjektleder helse og omsorg Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Pådriver for innovative anskaffelser 1. Introdusere offentlige innkjøpere for innovative anskaffelser 2.

Detaljer

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Programsamling i Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken, 05.03.2012 Olav Bardalen, programansvarlig, Innovasjon Norge

Detaljer

Forenklet styring av Innovasjon Norges distriktskontorer. Rapport fra Oxford Research AS

Forenklet styring av Innovasjon Norges distriktskontorer. Rapport fra Oxford Research AS Forenklet styring av Innovasjon Norges distriktskontorer Rapport fra Oxford Research AS Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/586-4 08.02.2016 Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer