Årsrapport Photocure ASA. Global Reports LLC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2006. Photocure ASA. Global Reports LLC"

Transkript

1 Årsrapport 2006 Photocure ASA

2 Årsberetning og årsregnskap 2006 Photocure ASA Photocure er et farmasøytisk selskap notert på Oslo Børs. Selskapets teknologiplattform innen fotodynamisk diagnose og behandling gir muligheter for å dekke medisinske behov innen kreft og andre områder. Selskapet har tre produkter, Metvix for behandling av hudkreft og forstadier til hudkreft sammen med Aktilite-lampen, samt Hexvix for påvisning av blærekreft. I 2006 signerte Photocure en global lisensavtale for Hexvix, selskapets andre egenutviklede farmasøytiske produkt. Introduksjonen av Hexvix i Europa startet høsten Metvix er nå tilgjengelig for salg i Europa, Australia, Afrika og Latin Amerika. Galderma, Photocures partner for markedsføring og salg av Metvix utenfor Norden, lanserte Metvix i blant annet Brasil i Salgs- og signerings- og milepælsinntekter utgjorde kr. 210,3 millioner i 2006 og økte med 292 % fra 2005, noe som primært skyldes milepælsbetalinger for Hexvix på kr. 133,0 millioner i Salgsinntektene økte med 62 % i Endringen i salgsinntekter fra 2005 skyldes økt salg av Metvix/Aktilite og Hexvix. driftsinntekter, økte fra kr. 87,5 millioner i 2005 til kr. 109,7 millioner i Driftsresultatet økte fra kr. -47,3 millioner i 2005 til kr. 78,3 millioner i Lisensavtale med GE Healthcare for Hexvix GE Healthcare og Photocure inngikk i januar 2006 en lisensavtale som gir GE Healthcare eneretten til markedsføring og salg av Hexvix utenfor USA og Norden. Avtalen inkluderer totale milepæler på 28 millioner, hvorav kr. 56,7 millioner ble utbetalt ved signering. I tillegg er det avtalt royalties av salget. Photocure har ansvaret for produksjonen av Hexvix samt markedsføring og salg i Norden. Lisensavtalen ga GE Healthcare en eksklusiv opsjon på markedsføring og salg av Hexvix i USA, og i juli 2006 valgte GE Healthcare å benytte denne opsjonen. Dette utløste en milepælsbetaling på kr. 72,5 millioner. GE startet lanseringen av Hexvix i Europa høsten Første lansering var i Tyskland på DGU-kongressen i september Bedre resultater med Hexvix ved diagnose av blærekreft Blærekreft påvises tradisjonelt ved hjelp av cystoskopi (visuell blæreundersøkelse) med hvitt lys. Hexvix-cystoskopi bruker blått lys og er det første legemiddelet på markedet som gir en bedre diagnose av blærekreft ettersom produktet påviser flere svulster. Hexvix er godkjent i Europa for påvisning av blærekreft hos pasienter med mistanke om eller bekreftet blærekreft. Photocure har søkt om godkjennelse av Hexvix i USA. Søknaden ble sendt i juni 2005, og Photocure mottok i april 2006 et brev hvor amerikanske legemiddelmyndigheter etterspurte mer dokumen 2 Driftskostnadene, etter fradrag for andre tasjon og analyse. Photocure og GE Health økte med 42 % fra kr. 36,4 millioner i 2005 Diagnostikk av kreft i tykktarmen som skyldes milepælsbetalinger fra GE millioner i care arbeider sammen for å lage svar som tilfredsstiller kravene til de amerikanske legemiddelmyndighetene. Hexvix-salget økte til kr. 10,1 millioner i 2006 Inntektene fra salget av Hexvix økte til kr. 10,1 millioner i 2006, opp fra kr. 1,4 millioner i I Norden økte salget av Hexvix fra kr. 1,0 millioner i 2005 til kr. 2,1 millioner i Utenfor Norden økte salget av Hexvix fra kr. 0,5 millioner i 2005 til kr. 8,0 millioner i Lansering av Metvix i nye markeder og nye indikasjoner I løpet av 2006 har Galderma lansert Metvix i Brasil og flere andre land. Galderma har i 2006 fått markedsføringstillatelse for Metvix i Chile, Colombia og Sør-Korea, samt søkt om markedsføringstillatelse for Metvix i Canada, Argentina, Venezuela og Singapore. Photocure har i 2006 dokumentert effekten av Metvix for behandling av organtransplanterte. Organtransplanterte får medisiner som svekker immunforsvaret og er derfor spesielt utsatt for å få hudkreft. Dette befester produktets posisjon i medisinsk behandling av forstadier til hudkreft og hudkreft. Photocure har sammen med amerikanske legemiddelmyndigheter blitt enig om hvilken dokumentasjon som er nødvendig for å få Aktilite-lampen godkjent i USA. Dette inkluderer to fase III-studier med cirka 100 pasienter i hver studie som ble gjennomført i 2006 og i første kvartal av Begge studiene viste signifikant bedre respons for de pasientene som ble behandlet med Metvix/Aktilite i forhold til placebo-gruppen og gir et solid vitenskapelig grunnlag for søknaden. Metvix-salget økte 42 % i 2006 Inntektene fra salget av Metvix/Aktilite til kr. 51,6 millioner i I Norden økte salget av Metvix/Aktilite med 25 % fra kr. 16,0 millioner i 2005 til kr. 19,9 millioner i Utenfor Norden økte salget av Metvix/Aktilite med 55 % fra kr. 20,4 millioner i 2005 til kr.31,6 millioner i Behandling av moderat til alvorlig akne Photocure utvikler et legemiddel for behandling av moderat til alvorlig akne (kviser). Det er et stort medisinsk behov for en ny og skånsom behandling av akne, og det selges legemidler for behandling av moderat til alvorlig akne for cirka 1,4 milliarder dollar per år. I september 2006 rapporterte Photocure en fase IIa-studie som viste at effekten av MAL var ivaretatt med lavere konsentrasjon og kortere inkubasjonstid samtidig som bivirkningene ble betydelig redusert. Dette var en viktig milepæl i prosjektet. En konfirmatorisk multisenter fase II-studie med cirka 200 pasienter ble startet i USA i januar PDT behandling av HPV-infeksjon og forstadier til kreft på livmorhalsen Det ble i 2006 startet en klinisk fase I/ II dose-studie for behandling av HPV- infeksjon og forstadier til kreft på livmorhalsen. Studien omfatter cirka 80 pasienter på universitetssykehusene i Oslo (Ullevål) og i Hannover, Tyskland, og vil rapporteres annet halvår Det ble i tillegg igangsatt utvikling av ny formulering for applisering av legemiddel på livmorhalsen samt ny lyskilde. Det er et stort medisinsk behov for en skånsom behandling av forstadier til kreft i livmorhalsen, særlig hos unge kvinner. Det eksisterer i dag ingen behandling av HPV-infeksjoner. Photocure startet en proof-of-concept - studie for fluoresens-diagnostikk av kreft i tykktarmen i Studien gjennomføres ved to sykehus i Tyskland, og skal inkludere ca. 30 pasienter med mistanke om tykktarmskreft. Resultatene fra studien skal rapporteres i Markedet for kolonoskopier er i sterk vekst som en følge av sterk økning av screening av pasienter i EU og USA. Samtidig er det en økende anerkjennelse av at standard hvitt lys-kolonoskopi har begrensninger og at fluoresens-diagnostikk kan øke deteksjonsraten av polypper og tykktarmskreft. PCI Biotech fortsetter utviklingen av ny teknologi Photocures datterselskap, PCI Biotech AS, utvikler en ny teknologi (PCI) for å øke effekten av terapeutiske molekyler spesifikt i de områdene i kroppen som man ønsker å behandle. I 2006 fikk PCI Biotech innvilget patent på en ny fotosensibiliserende substans for bruk i PCI-teknologien, Amphinex TM. I tillegg ble det arbeidet med syntese av substansen og forberedelser til oppstart av kliniske studier. PCI Biotech planlegger å starte kliniske studier med Amphinex i Finansiell situasjon Samlede salgs-, signerings- og milepælsinntekter i Photocure-konsernet utgjorde kr. 210,3 millioner i 2006, sammenliknet med kr. 53,6 millioner i I Norden økte totale salgsinntekter med 28 % til kr. 22,0 millioner i 2006 i forhold til kr. 17,2 millioner i I markedene utenfor Norden økte totale salgsinntekter med 90 % til kr. 39,6 millioner i 2006 i forhold til kr. 20,9 millioner i Signerings- og milepælsinntekter utgjorde kr. 148,7 millioner i 2006, en økning på kr. 133 millionersammenlignet med 2005 Healthcare. ets driftsresultat utgjorde kr. 78,3 millioner i 2006, sammenliknet med et driftsresultat på kr. -47,3 millioner i Endringen i driftsresultatet skyldes primært økte inntekter, kr. 22,3 millioner i økte kostnader samt en nedgang på kr 9,6 millioner i andre driftsinntekter. Alle kostnader knyttet til forskning er kostnadsført i Netto finansposter utgjorde kr. 6,4 millioner i 2006, i forhold til kr. 8,8 millioner i ets årsresultat etter skatt utgjorde kr. 85,1 millioner i 2006, sammenliknet med kr. -38,2 millioner i Photocure ASA (morselskapet) hadde i 2006 et årsresultat etter skatt på kr. 88,9 millioner, sammenliknet med et årsresultat etter skatt på kr. -36,0 millioner i Styret i Photocure foreslår at årets overskudd overføres til annen egenkapital. Egenkapitalen i Photocure ASA utgjør etter dette kr. 356,6 millioner, hvorav fri egenkapital utgjør kr. 97,0 millioner. Egenkapitalen i konsernet utgjorde kr. 326,9 millioner pr , hvilket gir en egenkapitalandel på 87 %. Photocure avholdt en ekstraordinær generalforsamling 24. januar 2006 hvor det ble vedtatt å gjennomføre en garantert fortrinnsrettemisjon ved utstedelse av nye aksjer á kr. 46 per aksje, totalt kr. 202 millioner. Tegningsperioden utløp 20. februar 2006 og det var betydelig overtegning. et følger en forsiktig investeringsstrategi for sine likvide midler. Avkastningen på selskapets likvide midler avhenger av rentene i pengemarkedet og vil dermed variere over tid. Likvide midler i konsernet utgjorde kr. 335,1 millioner per Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde kr. 66,4 millioner i 2006 sammenliknet med kr. -70,5 ets kostnader og inntekter påløper i flere valutaer. et er dermed utsatt for bevegelser i valutakursene. Risikoen vurderes fortløpende. Photocure benytter for tiden ingen finansielle sikringsinstrumenter. Photocure balansefører ikke utsatt skattefordel på grunn av usikkerhet omkring når selskapet kommer i skatteposisjon. Photocure har skattemessig kostnadsført alle forskningskostnader per

3 Årsberetning og årsregnskap 2006 resultatregnskap I samsvar med regnskapslovens 3.3 (a) bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Det har ikke skjedd noen hendelser siden utgangen av 2006, utenom det som fremgår av denne beretningen som er av vesentlig betydning for vurderingen av selskapets økonomiske stilling og resultater. Organisasjon Selskapets ledergruppe består av administrerende direktør Kjetil Hestdal, finansdirektør Christian Fekete, salgs- og markedsdirektør, Grete Hogstad og Inger Ferner Heglund, ansatt som forskningsdirektør fra 1. januar Kjell-Erik Nordby er ansatt som direktør for forretningsutvikling fra 1. mai Photocure har kontorer i Oslo. Ved utgangen av 2006 hadde konsernet 40 ansatte, hvorav 2 var ansatt i datterselskapet PCI Biotech AS. et benytter i stor grad eksterne leverandører for produksjon, forskning og utvikling samt regulatorisk arbeid mot myndighetene. Arbeidsmiljøet i selskapet vurderes som godt. Ingen ulykker eller skader ble registrert i Sykefraværet i konsernet var 103 arbeidsdager i 2006, hvilket utgjør 1,34 % av arbeidstiden. Sykefraværet i morselskapet var 103 arbeidsdager i 2006, hvilket utgjør 1,39 % av arbeidstiden. Photocure har som mål å være en arbeidsplass med full likestilling mellom kvinner og menn på alle områder. Selskapet har tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor antall kvinner og menn er relativt jevnt representert. Selskapet har 33 % kvinneandel i styret og 50 % kvinneandel i ledergruppen. Arbeidstidsordninger i selskapet er uavhengig av kjønn. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Lisensavtale med DUSA pharmaceuticals Photocure innlisensierte patenter fra DUSA Pharmaceuticals, Inc. som omhandler bruk av 5-aminolevulinsyre i fotodynamisk behandling i juni Photocure skal betale en lisensavgift for produkter som dekkes av patentene i de landene hvor patentene gjelder, primært USA, og så lenge patentene er gyldige. Fremtidsutsikter Photocures fokus i 2007 vil være å samarbeide med GE Healthcare om å lansere Hexvix i Europa, samt å arbeide for godkjenning av Hexvix i USA. Samtidig arbeider Photocure og Galderma for å øke salget av Metvix/Aktilite i eksisterende markeder i tillegg til å lansere i nye markeder. Photocure planlegger innsendelse i 2007 av søknad om godkjennelse av Aktilite i USA. Innen forskning og utvikling er fokus på å gjennomføre kliniske studier og sikre fremdrift i utviklingen av nye legemidler. I tillegg planlegges det oppstart av den første kliniske studien for PCI Biotech med utprøvning av fotosensitiseren Amphinex i kombinasjon med cellegift for behandling av kreft på Radiumhospitalet i Oslo. Photocure ASA (Beløp i 1000 kr unntatt resultat per aksje) Note Salgsinntekter Signerings- og milepælsinntekter Sum salgs-, signerings- og milepælsinntekter Vareforbruk Bruttofortjeneste Andre driftsinntekter Lønnskostnader 4, FoU-kostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftsinntekter og -kostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Oslo, 27. februar Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad 9 Erik Engebretsen, Per-Olof Mårtensson, Trine Bjøro, styrets leder styrets nestleder styremedlem Jon Hindar, Lars Lindegren, Birgit Stattin Norinder, styremedlem styremedlem styremedlem Resultat før minoritet Minoritetens andel Årsresultat Resultat pr aksje 10 3,98-2,19-2,58 Resultat pr aksje, utvannet 10 3,97-2,18-2,58 Kjetil Hestdal, administrerende direktør

4 balanse pr 31. Desember balanse pr 31. Desember Photocure ASA Photocure ASA EIENDELER Note EGENKAPITAL OG GJELD Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Driftsløsøre og inventar Aksjer datterselskap Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Kundefordringer Fordringer konsernselskaper Andre fordringer Sum fordringer Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld 300 Annen langsiktig gjeld Utsatt inntektsføring Sum langsiktig gjeld Bankinnskudd, kontanter, kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Utsatt inntektsføring Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 27 februar 2007 I styret for Photocure ASA Erik Engebretsen, styrets leder Per-Olof Mårtensson, styrets nestleder Trine Bjøro, styremedlem Jon Hindar, styremedlem Lars Lindegren, styremedlem Birgit S. Norinder, styremedlem Kjetil Hestdal, administrerende direktør

5 Endringer i konsernets egenkapital KONTANTSTRØMOPPSTILLING Photocure ASA Photocure ASA Annen Opptjent Minoritens Sum Aksje- Over- innbetalt egen- andel egen- egen- Note kapital kursfond egenkapital kapital egenkapital kapital Egenkapital pr Emisjon ansatte Ansattes opsjoner Årets resultat Overføring negativ minoritetsandel Egenkapital pr Emisjon Emisjon ansatte Ansattes opsjoner Kjøp minoritetsandel PCI Biotech AS Årets resultat Overføring negativ minoritetsandel Egenkapital pr Ordinært resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Nedskrivning finansielle anleggsmidler (Gevinst)/tap ved avgang anleggsmidler Opsjoner ansatte Endring pensjonsforpliktelser Renteinntekter Rentekostnader Øvrige poster Endring varebeholdning Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring utsatt inntektsføring Endring i andre tidsavgrensninger Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Endringer i morselskapets egenkapital Photocure ASA - morselskap Investering i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Investering i/salg av andre finansielle anleggsmidler Mottatte renter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Annen Opptjent Sum Aksje- Over- innbetalt egen- egen- Note kapital kursfond egenkapital kapital kapital Egenkapital pr , NGAAP Effekt av IFRS-implementasjon: Pensjonskostnader Ansattes opsjoner Egenkapital pr Emisjon ansatte Ansattes opsjoner Årets resultat Egenkapital pr Emisjon Emisjon ansatte Ansattes opsjoner Årets resultat Egenkapital pr Emisjon Emisjon ansatte Betalte renter lån Nedbetaling av lån Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter per Kontanter og kontantekvivalenter per

6 regnskapsprinsipper Selskapsinformasjon Årsregnskapet 2006 for Photocure ASA (selskapet) og det konsoliderte årsregnskapet for konsernet ble godkjent for offentliggjøring av styret den Photocure ASA er et allment aksjeselskap hjemmehørende i Norge. ets virksomhetsområde og marked er knyttet til forskning og utvikling, produksjon og distribusjon, markedsføring og salg av farmasøytiske produkter og tilhørende medisinsk teknisk utstyr. Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs. Selskapets adresse er Hoffsveien 48, N-0377 Oslo. Basis for utarbeidelse av årsregnskapet Selskapet og konsernets regnskaper er satt opp med basis i historisk kost, unntatt for derivater av finansielle instrumenter og investeringer som er klassifisert som tilgjengelig for salg. Disse er verdsatt til virkelig verdi. Selskapets og konsernets regnskaper er satt opp i samsvar med reglene i International Financial Reporting Standards (IFRS) som fastsatt og implementert av EU per Årsregnskapene er avgitt i norske kroner (NOK) og beløp er rapportert i hele 1000 såfremt ikke annet er angitt. Prinsipper for utarbeidelse av Viktige regnskapsmessige vurderinger, estimater og forutsetninger Utarbeidelse av årsregnskapet i samsvar med IFRS krever bruk av vurderinger, estimater og forutsetninger som får følger for balanseføring av eiendeler og gjeld, vurdering av betingede hendelser og regnskapsførte inntekter og kostnader. Bruken av estimater og forutsetninger er basert på ledelsens beste skjønn. I prosessen med å anvende prinsippene for regnskapsføring, har ledelsen foretatt følgende vurderinger og estimater som har stor betydning for beløpene brukt i årsregnskapet for 2006: Utsatt inntektsføring i balansen er relatert til ikke-refunderbare forhåndsbetalinger mottatt ved utlisensiering av produktet Metvix. Signeringsbetaling for Metvix mottatt i 2002 er vurdert som vederlag for nedlagte kostnader knyttet til overdragelse av rettigheter for produktet. Grunnet usikkerhet knyttet til manglende erfaring og kompetanse i produksjon, levering av legemiddel og tilhørende lampe ble det vurdert at Photocure ASA hadde en forpliktelse, og inntektsføringen ble utsatt og tatt lineært over 6 år. Ved hver periodeslutt er estimatet på inntektsføringsperioden og vurderingen av forpliktelsen oppdatert. regnskapet omfatter morselskapet Photocure ASA og de selskaper hvor morselskapet direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent eller har bestemmende innflytelse. regnskapet omfatter samlet økonomisk resultat og samlet finansiell stilling når morselskapet Photocure ASA og dets datterselskap presenteres som én økonomisk enhet. Datterselskaper er fullt konsolidert i konsernregnskapet. Minoritetens andel av resultat etter skatt er presentert på en egen linje. Resultatandelen beregnes på grunnlag av datterselskapets resultat etter skattekostnad slik dette etter elimineringer er inntatt i konsernregnskapet. Negativ minoritetsandel er ført som reduksjon av annen egenkapital. regnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Endringer i regnskapsprinsipper 1. januar 2006 ble regnskapsprinsippene som brukes av morselskapet Photocure ASA endret fra generelt aksepterte regnskapsprinsipper i Norge (NGAAP) til IFRS. Selskapet har brukt følgende frivillige unntak i IFRS 1: Akkumulerte, ikkeresultatførte estimatavvik fra forrige pensjonsordning som ble avsluttet 1. januar 2006, er ført mot egenkapitalen i åpningsbalansen. ets regnskaper er utarbeidet i samsvar med IFRS fra og med regnskapsåret Det har ikke vært noen endring i konsernets regnskapsprinsipper i 2006 sammenliknet med året før. Følgende nye og endrede tolkninger av IFRS og IFRIC fra 2006 har vært vurdert innført: IAS 21 Amendment - The effects of changes in foreign exchange rates: Ikke relevant ments, Fair value option: Ikke relevant IFRS 7 Financial instruments - Disclosures: Ingen tidlig innføring fra 2006 IAS 1 Amendment - Presentations of financial statements: Ingen tidlig innføring fra 2006 IFRIC 4 - Determining whether an arrangement contains a lease: Har ingen følger for konsernets finansielle situasjon IFRIC 8 - Scope of IFRS: Ikke relevant 10 konsernregnskapet IAS 39 Amendment - Financial instru For mottatt signeringsbetaling ved c. Immaterielle eiendeler og varige utgifter til egenutviklet forskning og ut 11 rørende utlisensiering av produktet Hexvix er det også foretatt en vurdering av innholdet i avtalen. Her er usikkerheten vedrørende manglende erfaring, kompetanse i produksjon og levering av legemidler ansett å være uvesentlig, og at det ble derfor vurdert at det ikke forelå en forpliktelse for Photocure ASA. Hele beløpet er derfor inntektsført i Verdisetting av PCI Biotech AS i morselskapet er basert på en vurdering av den fremtidige kommersielle fortjenesten av PCI-teknologien, patentene og resultatene av de prekliniske studiene som utføres av datterselskapet. Oppsummering av viktige retningslinjer for regnskapsføring for selskapet og konsernet a. Klassifisering Klassifiseringen av postene i balansen er vurdert på grunnlag av en 12-månedersregel. Fordringer som skal tilbakebetales etter 12 måneder klassifiseres som anleggsmidler mens de øvrige klassifiseres som omløpsmidler. En analog vurdering gjøres av gjeld med hensyn til klassifisering som langsiktig og kortsiktig. Utbytte fra selskapet blir ikke klassifisert som gjeld til aksjonærer før det er vedtatt på generalforsamling. b. Valuta Årsregnskapet er presentert i norske kroner (NOK), som er konsernets funksjonelle valuta og presentasjonsvaluta. Alle enheter i konsernet benytter sin funksjonelle valuta for registrering av alle poster som inngår i regnskapet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Realiserte og urealiserte kursgevinster og kurstap inngår i finansielle poster såfremt ikke noen annet er angitt. Transaksjoner i utenlandsk valuta regnskapsføres til valutakurser på transaksjonstidspunktet. driftsmidler Varige driftsmidler føres til kostpris med fradrag for akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Varige driftsmidler avskrives lineært over anleggsmidlets forventede brukstid hensyntatt eventuell restverdi. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over forventet brukstid. Eventuelle kjøp av eksterne forsknings- og utviklingsprosjekter blir balanseført og amortiseres over forventet levetid. Balanseført verdi av materielle og immaterielle anleggsmidler vurderes for verdifall hvis hendelser inntreffer som kan gi indikasjon på varig verdifall. Vurdering av balanseført verdi gjøres uansett ved hvert årsoppgjør. Ved indikasjoner blir anleggsmiddel testet for verdifall ved å vurdere dets gjenvinnbare verdi. Den gjenvinnbare verdi er den høyeste av netto salgsverdi og anleggsmiddelets bruksverdi. Anleggsmidler er gruppert og vurdert på laveste nivå for måling av kontantstrømmer. Dersom det er identifisert behov for nedskrivning, blir anleggsmiddel vurdert til den laveste av balanseført verdi og gjenvinnbar verdi. Tidligere nedskrivninger reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningene ikke lenger er til stede. Reverseringer er begrenset til balanseført verdi etter fradrag for akkumulerte avskrivninger beregnet som om nedskrivningen ikke hadde funnet sted. Gevinst ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler rapporteres i Andre driftsinntekter mens tap rapporteres i Andre driftskostnader. d. Kostnader til forskning og utvikling På grunn av usikkerheten rundt fremtidig økonomisk fortjeneste, kostnadsføres vikling løpende frem til nasjonal markedsføringstillatelse for produkt og indikasjon foreligger. Kostnadsførte anskaffelser av eksterne tjenester knyttet til egne forsknings- og utviklingsprosjekter er spesifisert på egen linje i resultatregnskapet. Kostnadsdeling av forskning og utviklingskostnader med lisenspartner føres som en kostnadsreduksjon.

7 regnskapsprinsipper e. Investering i datterselskaper Aksjer og investeringer med sikte på g. 5. Valutarisiko Selskapet løper en finansiell risiko i forbindelse skal redusere. Resultatføring av tilskudd skjer først når det er sannsynlig at betingelsene sjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Arbeidsgiveravgift på utestående tegningsrettigheter blir periodisert som personalkostnad langsiktig eierskap, føres i balansen som lagsiktige investeringer og verdsettes til lavest av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Nedskrivning for varig verdifall med svingninger i utenlandsk valuta. Selskapets strategi er å vurdere valutaeksponering ved inngåelse av forretningsavtaler og søke vilkår angående valuta som for tilskuddet er eller vil bli oppfylt. Tilskudd klassifiseres som andre driftsinntekter i resultatregnskapet. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser ble ført netto i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner, ble fordelt over antatt gjenværende periode. m. Skatt over rettighetenes utøvelses gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger. Eventuelle realiserte og urealiserte gevinster/tap og eventuelle nedskrivinger relatert til disse investeringene, vil føres i resultatregnskapet som finansielle poster. reduserer selskapets finansielle risiko. Selskapet inngår i et begrenset omfang valutaterminavtaler, for å redusere netto eksponering. Selskapet inngår ikke avtaler i finansielle instrumenter med spekulative formål. Tilskudd med betinget tilbakebetaling regnskapsføres som en forpliktelse, og eventuell tilbakebetaling i form av royalty o.l. regnskapsføres som avdrag. j. Lisenskostnader opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer), ble fordelt over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid, hvis avvikene ved årets begynnelse oversteg 10 Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare inntektsskatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 prosent på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom de skattemessige verdier på eiendeler f. Varelager h. Inntektsføring et har inngått avtaler med prosent av det største av brutto pensjonsforpliktelse og gjeld, og deres regnskapsmessige Råvarer er verdsatt til laveste av anskaffelseskostnad og netto salgsverdi i henhold til først inn først ut-prinsippet (FIFO). Varer i arbeid og ferdigvarer er verdsatt Inntekt inntektsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte selskapet, og beløpets størrelse kan eksterne parter om tilgang til teknologi i form av lisensavtaler og avtaler som gir rett til bruk av patentert teknologi. Betaling basert på royalty på produkter, blir kostnadsført og pensjonsmidler (korridor). Det var kun den delen av avviket som oversteg 10 prosent som ble amortisert. Arbeidsgiveravgift ble avsatt på netto pensjonsforpliktelser. verdier. Utsatt skatt rapporteres for alle midlertidige forskjeller som gir mer skatt. Utsatt til produksjonskostnad inkludert et påslag estimeres pålitelig. ved salg av de lisensierte produk Periodens netto pensjonskostnader var skattefordel rapporteres for alle midler for andel av de indirekte produksjonskostnader tene, og rapporteres i resultatregnskapet inkludert i lønn og sosiale kostnader, og tidige forskjeller som gir redusert skatt, basert på FIFO-prinsippet. Ved salg av produkter inntektsføres veder sammen med Vareforbruk. Lisensbeta besto av summen av periodens pensjons ubenyttet skattekredit og fremførbart laget på leveringstidspunktet, det vil si når linger knyttet til signeringsbetalinger, og opptjening, rentekostnad på beregnede pensjonsforpliktelser underskudd. g. Finansielle eiendeler og gjeldsposter både kontroll og risiko i hovedsak er overført til kjøper. Retur av varer er regnskapsført milepælsbetalinger vedrørende regulatoriske godkjennelser og produktlanserin og forventet avkastning på pensjonsmidlene. Skatteøkende og skattereduserende mid- Finansielle eiendeler og gjeldsposter som inntektsreduksjon. ger, kostnadsføres når de inntreffer, og lertidige forskjeller som reverseres eller balanseføres når selskapet inngår bindende avtale om posten. Mottatte signeringsbetalinger ved inngåelse av lisensavtaler blir inntektsført i henhold blir rapportert i Andre driftskostnader i resultatregnskapet. l. Aksjebaserte utbetalinger Som ledd i selskapets incentiv-politikk er alle ansatte tilbudt tegningsretter til selskapets kan reverseres i samme periode, er utlignet. Balanseføring av utsatt skattefordel forutsetter at fremtidig anvendelse kan g. 1. Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer og andre fordringer blir rapportert til amortisert kost. til avtalens innhold. Ved mottak av betalinger som er ikke-refunderbare og hvor det ikke hviler noen forpliktelser på Photocure ASA knyttet til betalingene, anses dette som et salg og inntektsføres umiddelbart. k. Pensjoner Med virkning fra 1. januar 2006 er det inngått avtaler om innskuddspensjon for konsernets ansatte. Innskudd som utgjør fra 5 % til 8 % av den ansattes lønn, betales aksjer. Tegningsrettene tilbys de ansatte til utøvelseskurser som gjenspeiler børskurs på aksjene ved tildelingstidspunktet. Tegningsrettighetene har derfor ingen egenverdi ved tildelingstidspunktet. sannsynliggjøres. n. Betingede avsetninger Betingede avsetninger rapporteres når selskapet har en forpliktelse knyttet til en g.2. Kontanter og kontantekviva- til de ansattes innskuddskonto. Selskapets hendelse, når forpliktelsen sannsynligvis lenter 12 Kontanter og kontantekvivalenter inkludepælsbetalinger knyttet til regulatoriske perioden det påløper. saksjonene med de ansatte, rapporteres over kan måles eller estimeres. 13 rer i tillegg til bank og kontantbeholdnin Lisensbetalinger i forbindelse med mile godkjennelser og lanseringer, inntektsfø betaling av innskudd blir kostnadsført den Kostnadene vedrørende egenkapitaltran perioden fram til de ansatte kan utøve sine vil måtte gjøres opp og når forpliktelsen ger, pengemarkedsfond med verdipapirer som har en gjennomsnittlig levetid på tre måneder eller mindre. res når milepælene er oppnådd. Lisensavtaler som gir rett til en garantert minste royalty, inntektsføres på det tidspunkt Selskapet hadde fram til 31. desember 2005 en ytelsesplan. De anvendte regnskapsprinsipper for denne planen er beskrevet under. Fortjeneste ved oppgjør av ytelsesplanen tegningsrettigheter. Selskapets egenkapital økes tilsvarende. Virkelig verdi av tegningsrettene beregnes med Black-Scholes-metoden. Hvert opsjonsprogram beregnes separat Når selskapet forventer at hele eller deler av den betingede forpliktelse kan viderebelastes en annen part, blir denne viderebelastning rapportert som en fordring g. 3. Rentebærende lån og gjeld Rentebærende lån og gjeld blir balanseført til virkelig verdi ved utbetaling. Deretter blir rentebærende lån og gjeld rapportert forutsetningen for dette er oppfylt. Royalty-inntekter inntektsføres i takt med lisenstakers salg av lisensierte produkter. pr 31. desember 2005 er inkludert i pensjonskostnadene for det året. Pensjonskostnader for ytelsesplanen og med faktisk utøvelseskurs og levetid for programmet. Opsjonene forventes utøvet ved første mulighet for dette. Tegningsrettene bortfaller umiddelbart ved den ansattes hvis det er rimelig sikkerhet for den annen part vil betale. Kostnaden knyttet til en betinget avsetning blir rapportert netto i resultatregnskapet etter fradrag for til amortisert kost. i. Offentlige tilskudd pensjonsforpliktelser ble beregnet etter oppsigelse i selskapet. Selskapet har benyt viderebelastning. Offentlige tilskudd regnskapsføres til verdi lineær opptjening basert på forutsettet seg av overgangsregel i IFRS 2, og kost g. 4. Leverandørgjeld Leverandørgjeld blir rapportert til pålydende. av tilskuddet på transaksjonstidspunktet. Tilskudd resultatføres samtidig med den inntekt det skal øke eller den kostnad det ninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pennadsført bare de avtaler som er inngått etter 7. november 2002 og som ikke var opptjent per 1. januar o. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode.

8 noter NOTE 1 SALGSINNTEKTER OG ANDRE DRIFTSINNTEKTER Photocure ASA signerte en lisensavtale med GE Healthcare i januar 2006 for produktet Hexvix. I henhold til denne avtalen skal GE Healthcare stå for markedsføring og distribusjon i hele verden utenfor Norden unntatt USA. I tillegg skal Photocure ASA produsere og selge Hexvix til GE Healthcare. Avtalen inkluderte en opsjon for GE Healthcare for USA-markedet, denne opsjonen ble utøvd av GE Healthcare i juli Avtalen med GE Healthcare medfører betalinger på maksimalt 28 millioner euro forutsatt at definerte milepæler blir oppnådd, betaling av royalty for solgte produkter og betaling for kjøp av Hexvix fra Photocure. GE Healthcare betalte en ikke-refunderbar signeringsbetaling på 7 millioner euro ved inngåelse av avtalen og en ytterligere ikke-refunderbar betaling på 9 millioner euro i november 2006 for utøvelsen av opsjonen for USA. De ikke-refunderbare betalingene mottatt i 2006 for Hexvix er vurdert som vederlag for nedlagte kostnader knyttet til utvikling av produktet og inntektsført fullt ut i resultatregnskapet for De ikke-refunderbare betalingene mottatt i 2002 for Metvix ble balanseført som utsatt inntekt og inntektsført i resultatregnskapet lineært over 6 år på grunn av vurdert risiko knyttet til produksjon og levering av legemiddel og tilhørende lampe. Ved hver periodeslutt er estimatet på inntektsføringsperioden oppdatert. Resultatregnskap geografisk fordeling Norden Utenfor Ufordelt Total Norden Utenfor Ufordelt Total Norden Norden 14 Salgsinntekter Salgsinntekter - produktgruppe fordeling 15 Signerings- og milepælsinntekter Sum salgs-, signerings- Signerings- og milepælsinntekter på i alt kr. 148,7 millioner er inntektsført i 2006 mot kr. 15,6 millioner for Dette inkluderer periodiserte signeringsbetalinger på kr. 15,6 millioner i både 2006 og Utsatt inntektsføring av mottatt betaling ved signering utgjorde henholdsvis kr. 16,9 millioner per og kr. 32,6 millioner per Segmentinformasjon Photocures primære segment er geografisk, og fordelingen er basert på ulik forretningsmodell ved salg og distribusjon i Norden og i resten av verden. Salgsinntekter i Norden består av salg til legemiddelgrosister og sluttbrukere av lamper som sykehus og klinikker. Salgsinntekter utenfor Norden omfatter salg av Metvix og Aktilite-lamper til lisenspartner Galderma og salg av Hexvix til lisenspartner GE Healthcare. Salgsinntekter utenfor Norden inkluderer i tillegg royalty på salg fra lisenspartnere til sluttbruker. Photocure har varelageret av lamper i Norge. Aktiv substans og farmasøytiske produkter lagres på konsignasjonslagere i Sverige og Danmark, samt på produksjonssted i Spania, England og USA. Selskapet har ingen vesentlige eiendeler i utlandet forøvrig. Photocures sekundære segment er de farmasøytiske produktgruppene. Salgsinntekter består av salg av Metvix-krem og Aktilitelamper som representerer den ene produktgruppen. Selskapets andre farmasøytiske produkt, Hexvix, representerer den andre produktgruppen. Salgsinntektene i begge produktgruppene innholder royalty. og milepælsinntekter Vareforbruk Bruttofortjeneste Bruttofortjeneste % 85% 91% 89% 84% 81% - 75% Andre driftsinntekter og -kostnader Driftsresultat Netto finansposter Ordinært resultat før skatt Resultatregnskap er fordelt etter kundens lokalisering. Photocure har drifts- og varekostnader for Norden kun fra og med 2005 siden selskapets interne rapportering for 2004 ikke støtter en slik segmentfordeling. Salgsinntekter i 2004 for Norden var kr. 16,2 millioner og kr. 20,7 millioner utenfor Norden. Milepælsinntekter for markeder utenfor Norden i 2004 var kr. 41,0 millioner, og totale salgs- og milepælsinntekter i 2004 var kr. 77,8 millioner. De ufordelte kostnadene omfatter blant annet FoU-kostnader som er påløpt i perioden. Ufordelt vareforbruk i 2006 vedrører produsert Hexvix som er utenfor spesifikasjon. Finansposter er ikke naturlig henførbart til segmenter. Balanse - geografisk fordeling Norge Utenfor Ufordelt Total Norge Utenfor Ufordelt Total Eiendeler Norge Norge Anleggsmidler Varebeholdning Kundefordringer Andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Langsiktig gjeld Utsatt inntektsføring Annen kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Eiendeler og gjeld er fordelt mellom Norge og resten av verden på grunn av ulike risikoprofiler knyttet til valutaeksponering og fysisk nærhet til eiendelsposter. Fysiske eiendeler er fordelt etter eiendelens lokalisering, kundefordringer er fordelt etter kundens lokalisering. Kontanter og kontantekvivalenter er fordelt etter valuta. Utsatt inntektsføring relaterer seg til signeringsbetaling fra lisenspartner. Egenkapital er ikke naturlig henførbart til segmenter. Leverandørgjeld er fordelt etter leverandørs lokalisering Norden Utenfor Norden Total Norden Utenfor Norden Total Metvix/Aktilite Hexvix Andre Total

9 noter NOTE 2 ANDRE DRIFTSINNTEKTER Antall ansatteopsjoner og gjennomsnittlig utøvelseskurs i Photocure ASA, samt bevegelsene i løpet av året Antall Gj.snittlig Antall Gj. snittlig Antall Gj.snittlig Innovasjon Norge utøvelseskurs utøvelseskurs utøvelseskurs Tilskudd fra Norges Forskningsråd og Skattefunn (kr.) (kr.) (kr.) Diverse inntekter Utestående ved begynnelsen av året (1) , , ,15 Total Tildelt i løpet av året , , ,50 Frafalt i løpet av året , , ,93 Utøvet i løpet av året , , ,50 NOTE 3 VAREFORBRUK Utløpt i løpet av året , ,50 Vareforbruk inkluderer royalty kostnader for solgte produkter med inn-lisensiering av teknologi og rettigheter. Utestående ved slutten av året Utøvbare opsjoner ,40 46, ,38 53, ,10 100,55 (1) Inkl. i balansen ved begynnelsen av året er aksjeopsjoner i 2005 og i 2004 som ble tildelt før 7. november 2002 og som det iht. IFRS 2 ikke NOTE 4 LØNNSKOSTNADER OG GODTGJØRELSER skal beregnes virkelig verdi av. Gjennomsnittlig veiet levetid for utestående aksjeopsjoner er 2,1 år per 31. desember 2006 og 2,4 år per 31. desember Gjennomsnittlig veiet virkelig verdi for utstedte opsjoner i 2006 var kr. 7,28 og kr. 7,14 i Lønninger Arbeidsgiveravgift Opsjonskostnader Utøvelseskursene og gjennomsnitlig levetid for utestående aksjeopsjoner har per følgende fordeling: Arbeidsgiveravgift opsjoner Antall opsjoner Utøvelseskurs Gj.snittlig gjenværende levetid Pensjonskostnader kr 53,50 1 år Andre ytelser kr 34,00 2 år Sum lønnskostnader kr 50,00 3 år Antall årsverk 33, ,3 31 Beregningsmetode virkelig verdi tegningsretter/ansatteopsjoner. Aksjebasert avlønning Som ledd i selskapets incentivpolitikk er alle ansatte tilbudt tegningsretter til selskapets aksjer (begrepet opsjoner er også brukt). Tegningsrettene bortfaller umiddelbart ved den ansattes oppsigelse i selskapet. Styret er ikke tildelt tegningsretter. For 2006 er det kostnadsført kr 2,1 millioner i aksjebasert avlønning, i 2005 var tilsvarende tall kr 1,3 million. Virkelig verdi av tegningsrettene beregnes med Black-Scholes-metoden. Volatiliteten beregnes på basis av utviklingen i historisk aksjekurs siste gjeldende 12-månedersperiode. Dette forutsetter at historisk volatilitet indikerer framtidig volatilitet, noe som ikke nødvendigvis er tilfelle. Tegningskurs er satt til børskurs på tildelingstidspunktet. Risikofri rente er basert på 3 års norsk statsobligasjonsrente. Hvert opsjonsprogram beregnes separat med faktisk utøvelseskurs og levetid for programmet. Opsjonene forventes utøvet ved første mulighet for dette. For opsjonstildelinger som er betinget av at visse arbeidsmål oppnås, legges det inn en faktor for Ansatte i Photocure ASA hadde per følgende opsjonsordninger: sannsynligheten for at disse oppnås. Forventet måloppnåelse av betinget tildelte opsjoner er 90 %. Rentefordelen er uvesentlig og ikke 16 Opsjonsprogram Tildelingstidspunkt feb.04 feb.05 hele 2006 feb.06 hensyntatt i regnskapsføringen. Tabellen under viser verdiene som er brukt i modellen Antall Utbytte 0,00 0,00 0,00 Utøvelsekurs (NOK) 53,50 34,00 50,00 34,00 Forventet volatilitet (%) 36,21 41,03 61,96 Utløpsdato (31.12.) Historisk volatilitet (%) 36,21 41,03 61,96 Risikofri rente (%) 3,00 2,50 3,00 I tillegg er det gitt en betinget tildeling på opsjoner til kurs kr 50,00 gitt at visse arbeidsmål blir oppnådd. Tildeling av disse opsjonene vil skje i 2007 etter en evaluering av måloppnåelsen for Forventet levetid opsjoner (år) 2,00 2,04 2,67 Andre incentivprogrammer Som del av selskapets program for medeierskap for ansatte, har utvalgte ansatte i Photocure ASA fått tilbud om tegning av aksjer, hvor deler av innbetalingen er utsatt. Ved salg av aksjer som er tegnet innenfor denne ordningen, skal den del av salgsvederlaget som tilsvarer differansen mellom tegningskursen og aksjens markedsverdi på tegningstidspunktet tilfalle selskapet. Eies aksjene etter 10 år skal det foretas et endelig oppgjør på basis av markedsverdi i henhold til de samme prinsipper. Dersom aksjene selges innenfor en bestemt periode, har selskapet etter nærmere bestemmelser forkjøpsrett. Per var det tegnet aksjer innenfor denne ordningen (se også note 16).

10 noter NOTE 5 PENSJONSKOSTNADER et hadde til og med 2005 en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning for sine ansatte gjennom Nordea Liv Norge AS. Fra har konsernet inngått ny innskuddsbasert ordning. Den nye pensjonsordningen tilfredsstiller krav om obligatorisk tjenestepensjon i Norge fra Per ble netto balanseført pensjonsforpliktelse inntektsført. et hadde pr premie-/innskuddsfond på kr 2,4 millioner inkludert arbeidsgiveravgift. Disse fondene har i 2006 vært benyttet til å betale betydelige deler av innskudd og premier i de innskuddsbaserte ordningene. NOTE 6 FoU-KOSTNADER Eksterne FoU-kostnader Interne FoU-kostnader Sum FoU-kostnader Ved aktuarberegning av tidligere ytelsesordninger, ble følgende forutsetninger lagt til grunn: Avkastning pensjonsmidler 5,00 % 5,50 % Diskonteringsrente 4,00 % 4,50 % Årlig lønnsvekst 2,50 % 2,50 % Årlig regulering av G 2,00 % 2,00 % Regulering av løpende pensjon 2,00 % 2,00 % Som forutsetninger for demografiske faktorer og avgang, ble det lagt til grunn vanlig benyttede aktuarmessige forutsetninger innen forsikring. Diskonteringsrente ble fastsatt med utgangspunkt i norske 10 års statsobligasjoner tillagt differansen mellom tyske 10 og 30 års statsobligasjoner for å komme fram til en kalkulert norsk 30 års rente. I beregningene ble det lagt til grunn 28 ansatte i ordningen for konsernet. Årets pensjonskostnad fremkommer slik: Pensjonskostnader innskuddsordninger: Innskudd Risikopremie uførhet Andre pensjonskostnader Sum pensjonskostnader innskuddsordninger Kostnadsførte anskaffelser av eksterne tjenester knyttet til egne forsknings- og utviklingsprosjekter er vist på egen linje som FoU-kostnader i resultatregnskapet. Interne FoU-kostnader omfatter lønninger, arbeidsgiveravgift og reiseutgifter. NOTE 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Markedsføringskostnader Reisekostnader Patentkostnader, advokat og andre honorarer Revisjonshonorarer Øvrige kostnader Sum andre driftskostnader Revisjonshonorarer Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Andre tjenester utenfor revisjonen Sum Pensjonskostnader ytelsesplaner: Årets pensjonsopptjening NOTE 8 FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Rentekostnad Avkastning pensjonsmidler Resultatført estimatavvik Arbeidsgiveravgift Renteinntekter (1) Gevinst avvikling av ordning Renteinntekter konsern Inntektsført premie-/innskuddsfond Agiogevinst Netto pensjonskostnad Andre finansinntekter (2) Sum finansinntekter Netto pensjonsmidler/(forpliktelse): Rentekostnader Pensjonsforpliktelse Agiotap Verdi pensjonsmidler Nedskrivning finansielle eiendeler (3) Balanseført estimatavvik Andre finanskostnader Netto pensjonsmidler før arbeidsgiveravgift Sum finanskostnader Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsmidler(-forpliktelser) (1) I renteinntekter 2005 inngår tilbakeføring av beregnet rentekostnad på betinget tilskudd fra Innovasjon Norge med kr 1,9 millioner. (2) Andre finansinntekter i 2005 er regnskapsmessig gevinst ved salg av aksjer i Algeta ASA (3) I 2004 ble aksjene i Algeta ASA nedskrevet med kr 6,25 millioner som tilsvarte kostpris for aksjene.

11 noter NOTE 9 SKATT NOTE 11 VARIGE DRIFTSMIDLER Årets skattekostnad består av: Betalbar skatt på årets resultat Programvare Driftsløsøre Programvare Driftsløsøre Brutto endring utsatt skatt og inventar og inventar Årets totale skattekostnad Anskaffelseskost pr Effektiv skattesats: Akkumulerte avskrivninger pr Resultat før skattekostnad Bokført verdi pr Forventet skatt nominell sats Perioden Permanente forskjeller Bokført verdi pr Endring midlertidige forskjeller Årets tilgang Bruk underskudd til framføring Årets avgang Nedvurdert utsatt skattefordel Omklassifisering driftsmidler Årets totale skattekostnad Ordinære avskrivninger Bokført verdi pr Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Midlertidige forskjeller: Bokført verdi pr Anleggsmidler Avskrivningstid 5 år 3-5 år 3-5 år 5 år 3-5 år 3-5 år Varelager Fordringer/gjeld Leiekostnader Netto pensjonsmidler/premiefond Leie kontorlokaler Underskudd til fremføring Leie utstyr Sum Sum leiekostnader Utsatt skattefordel (28 %) Nedvurdering av utsatt skattefordel Selskapet leier lokaler i Hoffsveien 48 i Oslo. Leieforholdet løper i 3 år fra , og er gjensidig bindende frem til da Balanseført utsatt skattefordel det opphører uten oppsigelse. Husleien utgjør kr 1,5 million per år inkludert andel av felleskostnader for 2006, og kr 3,4 million for perioden til utløpet av avtalen Dette inkluderer tilleggsareal som er leiet fra mars Årlig regulering av leien Selskapet har ingen historikk over tid med skattemessig overskudd og utsatt skattefordel vurderes derfor til kr 0. tilsvarer endringen i konsumprisindeksen. Det er ingen opsjon på videreføring av leieavtalen. Fremførbare underskudd kan fremføres uten tidsbegrensning. RISK-beløp per aksje utgjorde kr 0,- per og per Norske skatteregler er endret fra 2006, og det skal ikke lengre fastsettes RISK for aksjer. Leie av utstyr omfatter medisinsk behandlingsutstyr plassert på sykehus og kontormaskiner. Alle leieavtaler for utstyr er kortsiktige, og leiekostnad i 2007 forventes å bli kr. 0,4 millioner. 20 NOTE 10 RESULTAT PR AKSJE 21 Resultat per aksje er beregnet på basis av årsresultatet etter skatt delt på et veiet gjennomsnittlig antall utestående aksjer gjennom året. Utvannet resultat per aksje er beregnet på basis av årsresultatet etter skatt delt på et veiet gjennomsnittlig antall utestående aksjer gjennom året pluss et veiet antall aksjer som ville ha blitt utstedt ved en konvertering av utvannende utestående opsjoner samt aksjer til ansatte hvor deler av innbetalingen er utsatt. Ved negativt årsresultat blir effekten en innvanning. Resultat per aksje Veiet gjennomsnittlig antall aksjer Utvanningseffekt Veiet gjennomsnittlig antall aksjer (utvannet) NOTE 12 AKSJER I DATTERSELSKAPER Selskap Lokali- Anskaff- Selskapets Eier- og Bokført Egen- Resultat sering elsesår aksjekapital stemme- verdi kapital 2006 andel PCI Biotech AS Oslo, Norge 2000 kr ,44 % kr 24,6 mill kr - 5,0 mill kr - 4,1 mill Photocure Australia Pty Ltd Melbourne, AU 2000 AUD ,00 % kr 0 kr 0 kr 0 Resultat per aksje i kr. 3,98-2,19-2,58 Resultat per aksje i kr. (ut-/innvannet). 3,97-2,18-2,58

12 noter NOTE 13 VAREBEHOLDNING Råvarer Ferdigvarer Sum varelager NOTE 16 EGENKAPITALEN Registrert aksjekapital i Photocure ASA per utgjorde: Antall aksjer Pålydende pr. aksje Aksjekapital i kr Aksjekapital pr kr 0, Emisjon kr 0, Emisjoner ansatte kr 0, Aksjekapital pr kr 0, Råvarelageret består av aktiv substans til legemidlene, samt komponenter til lampene. Råvarer og ferdigvarer er verdsatt til kostpris. Ferdigvarer med kostpris kr er i løpet av 2006 nedskrevet til kr 0 som følge av at holdbarhetstiden er utløpt. I 2005 ble råvarer med kostpris kr nedskrevet til kr 0. I tillegg er det i 2006 avsatt for varer produsert utenfor spesifikasjon med kr Avsetning og nedskrivning av varelager er inkludert i vareforbruk i resultatregnskapet. Alle aksjer har samme stemmerett og for øvrig samme rettigheter i selskapet. Styret i Photocure ASA fikk ved generalforsamlingen fullmakt til utstedelse av 2,65 millioner aksjer. Av denne fullmakten er (a) 2,20 millioner aksjer knyttet til finansiering av selskapets utvikling, mens (b) 0,45 millioner er knyttet til utstedelse av aksjer til selskapets ansatte og utvalgte samarbeidspartnerne. Rest under fullmakten utgjorde 2,64 millioner aksjer per Fullmakten for både pkt a) og b) gjelder fram til ordinær generalforsamling i Tidligere meddelte fullmakter utgikk. Tabellen under gir status for begge fullmaktene per : NOTE 14 FORDRINGER (Tall angitt i antall aksjer) Fullmakter gitt på generalforsamling Ordinær emisjon Ansatte-emisjoner Emisjoner etter generalforsamling Fordringer konsernselskaper Gjenstående under fullmaktene Kortsiktig rentebærende lån Kundefordringer konsernselskap Det er videre tildelt tegningsretter til aksjer til ansatte per (se note 4). Sum fordringer konsernselskaper Som beskrevet under note 4, fikk alle ansatte i Photocure ASA i 2001 tilbud om tegning av aksjer, hvor deler av innbetalingen er utsatt. Selskapet vil maksimalt kunne få innbetalt 2,1 millioner kroner fra de som per har tegnet aksjer under denne ordningen. NOTE 15 KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER Eierstruktur De største aksjonærene i Photocure ASA per var: Aksjer Eierandel Radiumhospitalets Forskningsstiftelse ,0 % Kontanter og kontantekvivalenter, bundne (1) Odin Norge ,8 % Kontanter og kontantekvivalenter, ikke-bundne Gezina AS ,0 % Pengemarkedsfond, ikke-bundne Orkla ,3 % Sum Cogent-Hunter Hall V Trust ,8 % (1) Bundne kontanter og kontantekvivalenter per gjelder sikkerhet for ansattes skattetrekk med kr 1,6 millioner, samt Ferd Invest ,5 % 22 depositum for husleie med kr 1,2 millioner. Skagen vekst ,3 % 23 Cogent-Hunter Hall G Trust ,8 % Saga equity fund ,6 % Cogent-Hunter Hall G limited ,3 % Vital forsikring ASA ,1 % Vicama AS ,0 % Vikerud verdi ,6 % MP Pensjon ,5 % Holberg Norge Verdipapirfond ,5 % Mirasol verdi ,4 % DnB NOR Market ,3 % DnB NOR Norge (IV) VPF ,1 % Sum aksjonærer med andel over 1 % ,7 % Sum øvrige ,3 % Totalt antall aksjer ,0 %

13 noter Aksjer eiet, direkte eller indirekte, av medlemmer i styret, administrerende direktør og ledende ansatte og deres personlige nærstående per : NOTE 19 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Navn Verv/stilling Antall aksjer Antall tegningsretter * Erik Engebretsen** Styreleder Avsetning for påløpte eksterne FoU-kostnader Per-Olof Mårtensson Nestleder Påløpt bonus, feriepenger, lønn Trine Bjøro Styremedlem Første års avdrag langsiktig gjeld Jon Hindar Styremedlem Påløpt forpliktelse royalty Lars Lindegren Styremedlem Diverse andre påløpte kostnader Birgit Stattin Norinder Styremedlem Sum annen kortsiktig gjeld Kjetil Hestdal Adm.direktør Christian Fekete Finansdirektør Grete Hogstad Salgs- og markedsdirektør NOTE 20 BETINGEDE FORPLIKTELSER Revisor * Se note 4 for nærmere opplysning om tegningsretter. ** Adm. direktør i Gezina AS som eier aksjer. Garantier: Photocure ASA has stilt en finansiell garanti i favør av datterselskapet PCI Biotech AS med et maksimumbeløp på kr. 8 millioner. Denne garantien løper fram til 30. juni Styret i Photocure ASA har for 2006 videreført et incentivprogram for selskapets ansatte, deriblant også selskapets ledelse. Det er tildelt betingede aksjeopsjoner/tegningsretter for år 2006, hvor hver aksjeopsjon gir rett til å tegne én ny aksje i selskapet til kr 50,00. Disse aksjeopsjonene vil kun bli opptjent dersom viktige mål i arbeidsprogrammet og budsjettet for 2006 oppnås. I kostnadsberegningen av disse opsjonene er det lagt inn en forutsetning om 70 % måloppnåelse. Aksjeopsjonene kan utøves med en tredjedel hvert år fra og med 2007 og 2 år framover. Alle aksjeopsjonene forfaller De betingede tegningsrettene/aksjeopsjonene NOTE 21 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER Utbetalte Lønn Bonus Natural- Pensjons- til selskapets ledelse fremgår av note 21. Ledende ansatte 2006 styrehonorar ytelser kostnad Kjetil Hestdal, adm. dir John Afseth, direktør forretningsutvikling til okt NOTE 17 RENTEBÆRENDE GJELD Hilde Morris, forskningsdirektør til des 06 (x) Effektive rente Forfall Christian Fekete, finansdirektør Betinget tilskudd Innovasjon Norge (1) - - Grete Hogstad, salgs- og markedsdirektør Risikolån Innovasjon Norge 6,10 % års avdrag (300) (600) Styret 2006 Sum Erik Engebretsen, styrets leder 290 (1) Betinget tilskudd Innovasjon Norge er i 2005 inntektsført med kr 10,4 millioner i andre driftsinntekter og kr 1,9 millioner i finansinntekter. Per O. Mårtensson, styrets nestleder 230 Halvor Bjerke til feb NOTE 18 UTSATT INNTEKTSFØRING Lars Lindegren Betalinger mottatt i 2002 fra Galderma SA for Metvix på euro 12 millioner / kr. 93,8 millioner ble i 2002 balanseført som utsatt Trine Bjøro 150 Birgit S. Norinder 150 inntekt og inntektsført i resultatregnskapet lineært over 6 år. Ved hver periodeslutt er estimatet på inntektsføringsperioden Samlet godtgjørelse oppdatert. (x): Det er i inngått avtale om utbetaling av kr i forbindelse med fratredelse Effektive rente Forfall Utsatt inntektsføring signeringsbetaling fra Galderma års andel 0,00 % 2008 (15 634) (15 634) Sum

14 noter Utbetalte Lønn Bonus Natural- Pensjons- Ledende ansatte 2005 styrehonorar ytelser kostnad Kjetil Hestdal, adm. dir. fra jan John Afseth, direktør forretningsutvikling Hilde Morris, forskningsdirektør Christian Fekete, finansdirektør Grete Hogstad, salgs- og markedsdirektør fra jan Styret 2005 Erik Engebretsen, styrets leder 290 Per O. Mårtensson, styrets nestleder (x) 380 Halvor Bjerke (x) Lars Lindegren Birgit S. Norinder 150 Samlet godtgjørelse (x): Inkluderer styrehonorar for PCI Biotech AS AD hadde for 2006 rett til bonus på inntil 30 % av ordinær lønn avhengig av oppfyllelse av visse vilkår. ADs bonusrettighet for 2005 var inntil 25 % av ordinær lønn. Tidligere ADs bonus i 2004 var opptjent i perioden Øvrige ledende ansatte har mottatt eller opptjent inntil 20 % i bonus for det enkelte år. Bonus beregnes på basis av selskapets finansielle resultater, selskapets utviklingsarbeid og oppnåelse av egne målsetninger. De ledende ansatte deltar i selskapets pensjonsordning som for 2006 er en innskuddsordning som medfører innbetaling fra 5 % til 8 % av den ansattes lønn inntil 12 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G). Pensjonsordningen omfatter også dekning ved uførhet. For 2005 og 2004 hadde selskapets en ytelsesordning. Nåværende AD har avtale om en tilleggspensjon ved fylte 67 år ut over den ordinære tjenestepensjonen som beskrevet ovenfor. Denne er kostnadsført med kr i 2006 og med kr i Nåværende AD har etter nærmere bestemmelser krav på etterlønn i inntil 24 måneder utover oppsigelsestiden. I den utstrekning AD oppebærer annen arbeidsinntekt i etterlønnsperioden, skal slik inntekt i sin helhet gå til fratrekk i etterlønnen de siste 12 månedene av etterlønnsperioden. Salgs- og markedsdirektør har avtale om 12 måneders oppsigelsestid. Det foreligger ingen avtaler utover lovens krav for øvrige ledende ansatte. Ledende ansatte har ikke motatt godtgjørelser eller økonomiske fordeler fra andre foretak i samme konsern, enn det som er vist over. Det er ikke gitt tilleggsgodtgjørelse for spesielle tjenester utenfor de normale funksjoner for en leder. Utbetalte Lønn Bonus Natural- Pensjons- Ledende ansatte 2004 styrehonorar ytelser kostnad Vidar Hansson, adm. dir. til des John Afseth, direktør forretningsutvikling Kjetil Hestdal, forskningsdirektør/vise adm.dir Hilde Morris, forskningsdirektør fra. oktober Geir Chr. Melen, finansdirektør til okt Christian Fekete, finansdirektør fra okt Vidar Hansson var AD i selskapet fram til han fratrådte sin stillingen per og det ble inngått avtale om sluttvederlag og etterlønn. Avtalen om etterlønn løper fram til 2010 med årlig regulering i takt med G, det er i 2006 utbetalt kr for denne avtalen. Forpliktelsen knyttet til denne etterlønn er beregnet til kr 2,16 millioner per Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for medlemmer av ledergruppen, styret, ansatte eller andre i valgte selskapsorganer. Ledende ansattes beholdning av aksjer i Photocure ASA fremgår i note om egenkapital. Tildeling og utøvelse av tegningsrettigheter til aksjer og beholdning av tegningsrettigheter for ledende ansatte fremkommer av følgende oversikt: Styret 2004 Erik Engebretsen, styrets leder 290 Tildelte tegn. Bortfalte tegn. Utøvde tegn. Beholdning tegn. rett. Betinget tildelte Per O. Mårtensson, styrets nestleder (x) 380 Tegningrettigheter ledende ansatte 2006 rett. rett. rett tegn. rett. Halvor Bjerke (x) Kjetil Hestdal, adm. dir Lars Lindegren 150 John Afseth, direktør forretningsutvikling til okt Birgit S. Norinder Hilde Morris, forskningsdirektør til des Samlet godtgjørelse Christian Fekete, finansdirektør (x): Inkluderer styrehonorar for PCI Biotech AS Grete Hogstad, salgs- og markedsdirektør Sum Photocures policy når det gjelder fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er å betale markedslønn og yte andre godtgjørelser som er konkurransedyktige i arbeidsforhold for ledere. Det er viktig å tiltrekke nødvendig kompetanse og erfaring slik at den fremmer verdiskapningen i selskapet og bidrar til sammenfallende interesser mellom eier og ledende ansatte. Den resultatavhengige godtgjørelsen skal være knyttet til verdiskapning for aksjonærene eller resultatutviling for selskapet over tid. Photocure har en godtgjørelseskomité som administrerer denne policyen på vegne av styret. Tegningrettigheter ledende ansatte 2005 Kjetil Hestdal, adm. dir. fra jan 05 Tildelte tegn. rett Bortfalte tegn. rett Utøvde tegn. rett. - Beholdning tegn. rett Hovedprinsippene for selskapets lederlønninger er som følger: Lønninger reguleres årlig Bonus beregnes på basis av mål for selskapet fastsatt av styret og oppnåelse av egne målsetninger. Selskapets administrerende direktør (AD) har avtale om bonus på inntil 40 % av ordinær lønn, øvrige ledende ansatte har avtaler om bonus på inntil 20 % av ordinær lønn Ledende ansatte deltar i selskapets incentivordning med tildeling av tegningsrettigheter på selskapets aksjer etter tilsvarende ordning med aksjebasert avlønning Ledende ansatte deltar i den generelle pensjonsordningen i selskapet John Afseth, direktør forretningsutvikling Hilde Morris, forskningsdirektør Christian Fekete, finansdirektør Grete Hogstad, salgs- og markedsdirektør fra jan 05 Sum

15 noter Tildelte Bortfalte Utøvde Beholdning tegn. tegn. tegn. tegn. rett. Tegningrettigheter ledende ansatte 2004 rett. rett. rett Vidar Hansson, adm. dir. til des John Afseth, direktør forretningsutvikling Kjetil Hestdal, forskningsdirektør/vise adm.dir Hilde Morris, forskningsdirektør fra. oktober Geir Chr. Melen, finansdirektør til okt Christian Fekete, finansdirektør fra okt Sum Nærstående parter: Photocure ASA fornyet i februar 2006 sin avtale med Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, som gir selskapet tilgang til ny teknologi innen fotodynamisk terapi og en opsjon til å erverve ny teknologi innen fotodynamisk terapi utviklet ved Det norske Radiumhospitalet HF (DNR), mot at selskapet deltar i finansiering av forskning og utvikling. Avtalen er forlenget, og løper nå fram til 31. desember I 2006 har Photocure ASA under kontrakten og for FoU-tjenester samt andre varer og tjenester betalt kr 1,9 millioner på markedsmessige vilkår til DNR/Radiumhospitalets Forskningsstiftelse. Per hadde selskapet leverandørgjeld til DNR/Radiumhospitalets Forskningsstiftelse på kr NOTE 22 FINANSIELL RISIKO De viktigste finansielle instrumentene i Photocure ASA er bankinnskudd, plasseringer i pengemarkedet, utlån til datterselskap og innlån av risikokapital fra offentlige finansinstitusjoner. Hensikten med disse finansielle instrumentene er å: plassere likvide midler i pengemarkedsfond som igjen plasserer midlene i høykvalitetssertifikater med kort varighet til utløp (ikke mer enn 3 måneder) gi finansiering for konsernets og morselskapets virksomhet. Photocure ASA har i tillegg finansielle instrumenter knyttet direkte til virksomhetens drift som kundefordringer og leverandørgjeld. NOTE 23 STORE ENKELTTRANSAKSJONER Photocure avholdt en ekstraordinær generalforsamling 24. januar 2006 hvor det ble vedtatt å gjennomføre en garantert fortrinnsrettemisjon ved utstedelse av nye aksjer à kr 46,- per aksje, totalt kr 202 millioner. Tegningsperioden utløp 20. februar 2005 og det var betydelig overtegning. NOTE 24 AVSTEMMING AV MORSELSKAPETS RESULTAT OG EGENKAPITAL FOR 2005 I HENHOLD TIL NGAAP OG IFRS et implementerte IFRS per og sammenligningstall for 2005 er omarbeidet. Overgangen til IFRS medførte en økning av selskapets egenkapital på kr 2,0 millioner, som i sin helhet relaterer seg til regnskapsmessig behandling av pensjonsforpliktelser. Omarbeidet resultat for 2005 ble økt med kr 2,0 millioner, på grunn av endring av pensjonsforpliktelser. Kontantstrømoppstillingen i henhold til NGAAP og IFRS er i det vesentlige like, med unntak av at mottatte og betalte renter som under IFRS er vist som hhv. en investeringsaktivitet og som en finansaktivitet, mens disse under NGAAP er vist under operasjonelle aktiviteter. Resultat for 2005 i henhold til NGAAP Pensjonskostnader Opsjonskostnader - Sum endring resultat under IFRS Resultat for 2005 i henhold til IFRS Egenkapital Sum egenkapital i henhold til NGAAP Endring inngående balanse - pensjoner Endring inngående balanse - opsjoner - Sum egenkapital i henhold til IFRS De viktigste risiki knyttet til de finansielle instrumentene er som følger: Egenkapital Rentenivå på plasseringer i pengemarkedet: Avkastningen på midlene er avhengig av rentenivået i pengemarkedet som over tid kan Sum egenkapital i henhold til NGAAP variere. Endring inngående balanse - pensjoner Likviditets-risiko: Selskapet gjennomførte en emisjon i februar 2006 som tilførte ca. kr 191 millioner i ny egenkapital. 28 Videre har selskapet mottatt betalinger på i alt euro 16 millioner fra GE Healthcare i løpet av 2006 for inngått lisensavtale. Endring i resultat i henhold til IFRS Selskapets likviditetssituasjon vurderes å være solid. Endring inngående balanse - opsjoner - Endring annen innskutt egenkapital - opsjoner Valutarisiko: Selskapets utgifter og inntekter påløper i ulike valutaer, hovedsakelig Euro og nordiske valutaer. US dollar-eksponeringen er knyttet til FoU-kostnader. Photocure ASA er derfor utsatt for svingninger i valutakurser. Selskapet vurderer løpende hvorvidt valutarisikoen skal søkes redusert. Selskapet har i 2006 inngått og gjort opp en valutaterminforretning for å redusere valutaeksponering på mottat signeringsbetaling vedrørende inngått lisensavtale. For øvrig valutaeksponering har selskapet valgt å ikke sikre valutarisiko fordi inntekter og kostnader til en viss grad eliminerer valutarisikoen. Kredittrisiko utestående fordringer: Photocures salg går i hovedsak til de store legemiddelgrossistene i Norden samt til lisenspartnerene Galderma og GE Healthcare. Kreditrisikoen for disse anses for å være lav. Sum egenkapital i henhold til IFRS Per 31. desember 2006 har Photocure ASA ingen åpne finansielle sikringsinstrumenter.

16 Revisjonsberetning for 2006 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Til generalforsamlingen i Photocure ASA Vi har revidert årsregnskapet for Photocure ASA for regnskapsåret 2006, som viser et overskudd på kr for morselskapet og et overskudd på kr for konsernet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av selskapsregnskap og konsernregnskap. Selskapsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, oppstilling over endringer i egenkapitalen og noteopplysninger. regnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, oppstilling over endringer i egenkapitalen og noteopplysninger. International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU er anvendt ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og administrerende direktør. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi plan Photocure vektlegger god eierstyring og selskapsledelse Den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse skal være en støtte for børsnoterte selskaper slik at de lettere skal kunne klargjøre rolledelingen mellom aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. Photocure følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse av Under følger de viktigste punktene i Photocures retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse. 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Photocure følger anbefalte retningslinjer for god eierstyring og selskapsledelse. En redegjørelse for disse retningslinjene finnes i selskapets årsberetning og på selskapets hjemmesider. 2. Virksomhet Photocures virksomhet er klart definert i selskapets vedtekter. 3. Selskapskapital og utbytte Photocures egenkapital er tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil. Selskapet har utarbeidet en klar og forutsigbar utbyttepolitikk, og fullmakt til å foreta kapitalforhøyelse er begrenset til definerte formål betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og interne kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets økonomiske stilling 31. desember 2006 og av resultatet, kontantstrømmene og endringer i egenkapitalen i regnskapsåret i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. ERNST & YOUNG AS Tommy Romskaug statsautorisert revisor 4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Photocure har én aksjeklasse. Alle ikkeuvesentlige transaksjoner mellom selskapet og aksjeeier, styremedlem, ledende ansatte, eller nærstående av disse, skal verdivurderes av en uavhengig tredjepart. Styremedlemmer og medlemmer av ledelsen plikter å melde i fra til styret dersom de direkte eller indirekte har en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet. 5. Fri omsettelighet Alle aksjer er fritt omsettelige uten noen form for omsetningsbegrensninger. 6. Generalforsamling Det er styrets ansvar å legge til rette for at flest mulig aksjeeiere kan utøve sine rettigheter ved å delta i selskapets generalforsamling, og at generalforsamlingen er en effektiv møteplass for aksjeeiere og styret. 7. Valgkomité Selskapet har en valgkomité bestående av tre medlemmer. Valgkomiteen velges av generalforsamlingen, og skal settes sammen slik at brede aksjeeierinteresser er representert. Valgkomiteen er vedtektsfestet. 8. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet Styret i Photocure er sammensatt slik at det kan ivareta akjonærfellesskapets interesser, og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Styremedlemmene 30 legger og utfører revisjonen for å oppnå Oslo, 27. februar 2007 og begrenset til opptil ett år. presenteres på selskapets hjemmeside. Sty Revisor fremlegger årlig for styret 31 relederen velges av generalforsamlingen. 9. Styrets arbeid Det er styrets ansvar å påse at selskapet har god intern kontroll i henhold til de bestemmelser som gjelder for virksomheten. Styret utarbeider en årlig plan for dets arbeid, med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring. 10. Godtgjørelse til styret Godtgjørelsen til styret skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Styrets godtgjørelse er ikke knytte til selskapets resultater, og opsjoner utstedes ikke til styremedlemmer. 11. Godtgjørelse til ledelsen Styret har fastsatt retningslinjer for godtgjørelse til selskapets ledelse. Rammer for opsjonsordninger og ordninger for tildeling av aksjer til ansatte skal forhåndsgodkjennes av generalforsamlingen. 12. Informasjon og kommunikasjon Selskapets retningslinjer for rapportering av finansiell og annen informasjon er basert på åpenhet og tar hensyn til kravet om likebehandling av alle aktørene i verdipapirmarkedet. Informasjon til aksjeeiere publiseres på selskapets hjemmesider samtidig som det sendes ut til aksjeeierne. 13. Overtakelse Transaksjoner som i realiteten innebærer avhendelse av virksomheten skal besluttes av generalforsamlingen. 14. Revisor hovedtrekkene i en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet. Revisor deltar også i styremøter som behandler årsregnskapet, og gjennomgår minst en gang i året sammen med styret selskapets prosedyrer for intern kontroll.

17 Photocure ASA, Hoffsveien 48, NO-0377 Oslo, Norway. Tlf.: Faks:

Photocure ASA Rapport for første kvartal 2009

Photocure ASA Rapport for første kvartal 2009 Photocure ASA Rapport for første kvartal 2009 Hovedpunkter (2008 tall i parentes) Salgsinntektene økte 36% til kr. 29,1 millioner (kr. 21,4 millioner) Driftsresultatet ble forbedret med kr. 16,7 millioner

Detaljer

Årsrapport 2007. Photocure ASA

Årsrapport 2007. Photocure ASA Årsrapport 2007 Photocure ASA Årsberetning og årsregnskap 2007 2 Photocure ASA Photocure er et farmasøytisk selskap notert på Oslo Børs. Selskapets teknologiplattform innen fotodynamisk diagnose og - behandling

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsrapport 2010. Photocure ASA. www.photocure.com

Årsrapport 2010. Photocure ASA. www.photocure.com Årsrapport 2010 Photocure ASA www.photocure.com ÅrSberetning 2010 Bakgrunn Photocure ASA ( Photocure eller selskapet ) er et farmasøytisk selskap notert på Oslo Børs. Selskapets teknologiplattform innen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015 Vedlegg 1. Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2015 2014 Salgsinntekt 10 52 011 959 52 388 575 Annen driftsinntekt 10 2 253 384 2 648 938 Sum inntekter 54 265 343 55 037 513 Lønnskostnad 2 26 673

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

PhotoCure ASA - konsern

PhotoCure ASA - konsern RESULTATREGNSKAP 2005 2004 2003 (Tall i NOK 1.000) Note NGAAP Salgsinntekter Salgsinntekter 38 007 36 855 23 380 Milepælsinntekter 15 634 40 954 31 774 Sum salgs- og milepælsinntekter 1 53 641 77 809 55

Detaljer

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Årsregnskap og årsberetning 2005 for Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Regnskap for perioden 22.12.04-31.12.05 UiB/Regnskap 23.02.06 Innholdsfortegnelse Styrets beretning 3 Resultatregnskap

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2001

Årsberetning og Regnskap 2001 Årsberetning og Regnskap 2001 2001 1 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2 2001 ÅRSBERETNING 2001 I 2001 har PhotoCure gått fra å være et rent forsknings- og utviklingsselskap til å bli et kommersielt farmasøytisk

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2015. Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAPET 2015. Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAPET 2015 Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

UPN Holding AS NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser for små foretak og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering

Detaljer

Årsregnskap 2006 for. Tromsø Ryttersportklubb

Årsregnskap 2006 for. Tromsø Ryttersportklubb Årsregnskap 2006 for Tromsø Ryttersportklubb Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1,6 3.590.451 2.013.905 Annen driftsinntekt 1.356.495 906.233

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet.

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i andre kvartal på MNOK 38,7 mot MNOK 6,7 i andre kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 PHOTOCURE KONSERN. www.photocure.com

ÅRSRAPPORT 2011 PHOTOCURE KONSERN. www.photocure.com ÅRSRAPPORT 2011 PHOTOCURE KONSERN www.photocure.com Årsberetning 2011 Bakgrunn Photocure ASA ( Photocure eller konsernet ) er et farmasøytisk selskap notert på Oslo Børs. Konsernets teknologiplattform

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906 Årsregnskap 2014 for Namdalshagen AS Foretaksnr. 986380906 Namdalshagen AS i Årsberetning 2014 SELSKAPETS VIRKSOMHET Namdalshagen AS ble stiftet 15.12.2003. Namdalshagen driver sin virksomhet i Namdalshagen

Detaljer