1 12 januar. Kokka Bente vil opp i løn 20. Streiket mot direktivet 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 12 januar. Kokka Bente vil opp i løn 20. Streiket mot direktivet 10"

Transkript

1 1 12 januar Kokka Bente vil opp i løn 20 Streiket mot direktivet 10

2 leder ELINE LØNNÅ ansvarlig redaktør Innspurt mot direktivet DET ER IKKE HVERDAGSKOST at Fellesforbundet oppfordrer sine medlemmer til å gå til politisk streik. Særlig ikke i en situasjon der landet har en rødgrønn regjering med Arbeiderpartiet ved roret i Arbeidsdepartementet. Onsdag 18. januar skjedde det, for første gang på mange år. Landet rundt ble arbeidet lagt ned, med krav om et veto mot EUs vikarbyrådirektiv. Men demonstrasjonene og streiken var først og fremst et ja til noe. Det var et ja til faste ansettelser, og til at den norske arbeidslivsmodellen kan bestå og videreutvikles. DE KOMMENDE UKENE avgjøres det hvordan Norge skal forholde seg til direktivet. Ifølge Dagsavisen bestemmer regjeringen seg allerede i midten av februar. Før den tid bør LOs sekretariat ha behandlet saken på ny. Det er all grunn til å håpe og tro at også sekretariatet snur i saken, slik Fellesforbundet gjorde etter kraftfull debatt på landsmøtet. 11 LO-forbund som representerer 80 prosent av medlemsmassen sto bak streiken 18. januar. Det er i seg selv et argument for at LO nå kommer ut med en annen holdning, en holdning som faktisk gjenspeiler hvor organisasjonens grunnfjell står. Streiken var først og fremst et ja til noe FELLESFORBUNDETS LEDER ARVE BAKKE sa på Youngstorget 18. januar at kampen ikke er over før beslutningen endelig er fattet i Stortinget. Han undret seg over at Arbeiderpartiet ikke deler den tvilen som fagbevegelsens folk har om direktivet. Det er en undring det er lett å slutte seg til. Arbeiderpartiets talsperson Anette Trettebergstuen lot seg ikke bevege av streiken. Hun fortsetter å framstille direktivmotstanden som et resultat av en frykt basert på grunnløse fordommer. Og Trettebergstuen sier at uenighet med LO i denne saken er noe partiet kan leve helt fint med. PROBLEMET ER at norsk arbeidsliv ikke kan leve fint med uenigheten, dersom den fører til at Arbeiderpartiet trumfer gjennom direktivet. Anette Trettebergstuen mener det ikke er noe som tyder på at direktivet vil gripe inn i dagens reguleringer av innleie av arbeidskraft. Skal vi da tro at NHO tøyser med oss når de sier at både arbeidsmiljølov og tariffavtaler må endres når direktivet gjøres til norsk lov? Det vil trolig bare være et spørsmål om tid før Efta-domstolen skal bestemme hvem som har rett. Da vil Trettebergstuen og hennes meningsfeller bli tvunget ut av osteklokka si og til å se den virkeligheten mange arbeidstakere i Norge allerede befinner seg i. DET ER RESULTATENE av tiår med politisk kamp og forhandlinger gjennom utallige tariffoppgjør som står på spill i kampen om framtidas arbeidsliv. Direktivtilhengerne er skråsikre på at den norske modellen vil bestå uansett. De er villige til å ta sjansen. De spiller et høyt spill, et spill fagorganiserte ikke har råd til å tape. innhold Tatyana vant prinsippsak 10 Politisk streik 16 Innleie vs lønn i oppgjøret 20 Høytlønt og lavtlønt 24 Blir det solidaritetsoppgjør? 28 Gipsproblemene fortsetter 36 Papirbransjens framtid 42 Gatearbeid i Managua faste spalter: 16 Aktuelt 13 Fra nettsiden 14 Made in Norway 30 Fotoreportasjen 35 Tall og Husker du 41 Arbeidere i alle land 44 Innspill 46 Debatt 47 Kokker deler oppskrifter og Min parole 49 Arne And 50 Unge Røster 51 Kryssord 52 Erfaringer 54 ii forbifarten magasinett.org: Magasinet Fagblad for Fellesforbundets medlemmer 27. årgang Postadresse: P.b. 231 Sentrum, 0103 Oslo Besøksadresse: Møllergata 39, Oslo Redaksjonen: Adresseendringer: Tlf.: Annonssalg: Mest lest: Oslo Plazas ringevakter Oppfordrer til politisk streik Streik mot vikardirektivet Magasinet er på Facebook. Følg oss og få oppdateringer! Vi har også Twitter-konto. Layout og produksjon: LO Media Trykk: Aktietrykkeriet Trykkdato: 23. januar 2012 Opplag: Neste utgave trykkes: 20. februar Magasinet 1 12

3 1 12 januar Når bedriften går så bra som nå, er det klart at jeg også vil tjene mer! Rørlegger Iticha Abdii Dugassa GYLDNE TIDER: Aibel-verftet i Haugesund har en ordrereserve på 20 milliarder kroner. Forventningene er store foran vårens lønnsoppgjør. Men ute i Europa lurer krisa. Bør det bli et solidaritetsoppgjør? 24 Foto: Erlend Angelo Kokka Bente vil opp i løn Streiket mot direktivet SPORT OG POLITIKK: Arbeideridretten var en proletær motvekt til de borgerlige foreningene. 54 KRY TILLITSVALGT: For Silje Christin Rosseland er det å være tillitsvalgt en ære. AKSJON: Tusener streiket mot vikarbyrådirektivet. Foto: Erlend Angelo Magasinet

4 Tatyana tok kampen En arbeidsgiver kan ikke omplassere folk uten å bry seg om hva som står i arbeidsavtalen deres. En utenlandsk, ufaglært kvinne tok kampen, og vant. Tekst: Randi Bergan Foto: Erlend Angelo 4 Magasinet 1 12

5 Ligger det innenfor eller utenfor arbeidsgivers styringsrett å omplassere en ansatt fra arbeid i kursavdeling til frokostservering? Dette er en sak som gjelder alle bransjer. Derfor er det viktig å sette lys på den. Arbeidsgiver kan ikke se bort fra arbeidskontrakten og bare flytte folk permanent, sier bulgarske Tatyana Stoyanova Ilieva (32). I 2006 ble Tatyana ansatt på Neptun Hotell i Bergen. I 2008 fikk hun jobb som kursvertinne, med eneansvar for møterom og servering. I perioder uten kurs skulle hun ta vakter på andre områder innen restaurantavdelingen. I 2009 ble Neptun overtatt av Hurtigruten Hotels. For øvrig fortsatte all virksomhet som før. Ny jobb uten varsel Før jul 2010 var Tatyana syk. I etterkant tok hun ut litt ferie. Da hun kom på jobb 19. januar i fjor, ble hun innkalt til sjefen, med beskjed om at hun ikke lenger skulle arbeide som kursvertinne, fordi hotellets nye samarbeidspartner hadde et annet opplegg for kursgjester. Heretter skulle Tatyana kun arbeide på frokostskiftet. Det godtok hun ikke. Hun fikk ikke bare en mer rutinepreget jobb, men også en ny arbeidstid. Som kursvertinne jobbet hun ordinær dagtid, mens det tidligste av tre frokostskift begynner klokka 05. Dette skiftet hadde hun ikke mulighet til å nå uten drosje. Det ville koste henne 3000 kroner i måneden av en nettolønn på om lag kroner for full stilling. Fellesforbundet ble koblet inn i saken, men forhandlinger førte ikke fram. I slutten av april ble Tatyana Dette er en sak som gjelder alle bransjer. Derfor er det viktig å sette lys på den satt opp på frokostvaktlista. I Bergen Tingrett hevdet LO-advokat Edvard Holm Bakke at omplasseringen av Tatyana var i strid med arbeidsavtalen. Han mente endringen var så omfattende at den i realiteten var en endringsoppsigelse. Tatyana Stoyanova Ilieva Saksbehandling kritisert Rettens flertall var enig, og kom til at omplasseringen også var ugyldig fordi en så vesentlig endring av arbeidsforholdet ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett. Vi fikk medhold i at selve arbeidsavtalen gir begrensninger i styringsretten, sier LO-advokaten, og opplyser at tilsvarende saker er vunnet tidligere. En enstemmig rett slår fast at hotellets saksbehandling var uforsvarlig. I dommen legger rettens flertall ikke fingrene i mellom. «Sakens parter har ikke et jevnbyrdig styrkeforhold. Det vises til at saksøker er en utenlandsk, ufaglært kvinne.» Venter på anken Tatyana forteller at hun ikke hadde problemer i jobben tidligere, og mener hun ble rammet fordi hun tilfeldigvis var kursvertinne. Seks av de åtte aller tidligste vaktene har hun klart å bytte bort, slik at det blir to drosjeturer til nattakst i måneden til sammen 700 kroner som hun må betale selv. Trass i fullt medhold og erstatning i tingretten nå går saken videre til Gulating lagmannsrett. Jeg var nokså sikker på at arbeidsgiveren ikke ville godta denne dommen, sier hun. Knusende seier Blir denne dommen stående, får den betydning for hele fagbevegelsen, mener forbundets saksbehandler, distriktssekretær Distriktssekretær Reidar Stormark. Reidar Stormark. I januar 2011 utga LO-advokatene Atle Sønsteli Johansen og Einar Stueland en ny «Arbeidsmiljølov med kommentarer». Vi tok utgangspunkt i deres fortolkninger, forteller Stormark. Saker om arbeidsgivers styringsrett har vært svært vanskelige å vinne for arbeidstakerne, og Stormark mener det kan henge sammen med at tidligere lovtolkninger har vært for arbeidsgivervennlige. Jeg er utrolig stolt og fornøyd med at vårt medlem har klart å stå løpet ut og vunnet en knusende seier. Og så er jeg særdeles fornøyd med å ha tatt «skalpen» på NHO, på deres egen hjemmebane, tilføyde distriktssekretæren da dommen falt i Tingretten. Nå avgjør Lagmannsretten utfallet av saken. Styringsretten Arbeidsgiver har rett til å bestemme alt på en arbeidsplass: lede, organiserere, fordele og kontrollere arbeidsoppgaver, ansette og si opp folk, samt gjøre endringer. Endringene må skje innenfor rammen av arbeidsavtalen som er inngått, samt lover og tariffavtaler. Rekkevidden av styringsretten drøftes i en rekke dommer. I november avsa Høyesterett en dom som setter strengere grenser for styringsretten når det gjelder endring av arbeidstid. Magasinet

6 aktuelt Driks er en uting. Det går utover yrkesstoltheten å sitte igjen med masse tips. Og arbeidsgiver får et påskudd til å betale oss elendig. Tore Skjeldstadaune, leder av Oslo Servitørforening ID-juks }} I fjor avslørte Skattedirektoratet 400 tilfeller av forfalskede pass. Personer fra land utenfor EUskaffet seg pass fra ulike EU-land for å skaffe seg falsk identitet i Norge, melder NTB. Skattedirektoratet frykter at pass-svindelen er langt mer omfattende enn de 400, og får nå egne dokumentskannere som skal avsløre bedragerne. Dom i verftssaken }} Mandag 23. januar, rett etter at bladet gikk i trykken, skulle Efta-domstolen komme med sin konklusjon i verftssaken. NHO og Norsk Industri har på vegne av ni verft saksøkt Tariffnemnda med påstand om at allmenngjøring av Verkstedoverenskomsten er i strid med EØSavtalen. Følg med på Anser kampen som tapt Trykkerne i Hardanger Folkeblad fikk aldri den støtten de håpet på fra LO. Dermed demonteres trykkeriet i Odda. Tekst: Erlend Angelo Åtte ansatte mister jobben når trykkeriet til Hardanger Folkeblad legges ned. Fra midten av januar av overtok Sunnhordland trykkerijobben. LO hadde med sin posisjon i A-pressen makt til å snu vedtaket, men de har vist null vilje, mener Einar Hansen, trykker og hovedverneombud i avisa. Sammen med LO-avdelingen i Indre Hardanger presset de på for å få LO til å snu vedtaket. Nedleggelsen av trykkeriet, som går med overskudd og holder god teknisk stand, har ikke gått etter boka. Vi ble veldig seint koblet SLUTT: Trykkerimaskinene i Odda vaskes, demonteres og sendes landet rundt for videre bruk. Foto: Hardanger Folkeblad inn i saken, og fikk dermed et marginalt handlingsrom. LO-sekretariatet kan ikke bare fatte et vedtak og instruere A-pressekonsernet. LO har ikke lagt ned noe trykkeri, understreker Øivind T. Hansen i organisasjonens infoavdeling. LO stiller seg mer på arbeidsgiver enn arbeidstakers side. Vi er svært skuffet og hadde forventet langt mer, tordner Einar Hansen. Trykkeriet vaskes nå ned og sendes til Tromsø, Voss og Stord for videre bruk. Tre har fått seg ny jobb, resten av oss er ute og søker, opplyser Hansen. De fleste av trykkerne har tre måneders oppsigelse og står uten jobb fra 1. mars. 6 Magasinet 1 12

7 Gubbefrykten }} Forbundsleder Arve Bakke vil beholde dagens aldersgrense for topptillitsvalgte, 60 år. Vi er opptatt av at tillitsvalgte skal ha mulighet til å jobbe lenger, slik pensjonsreformen legger opp til. Men dette må skje ved å sikre avgåtte tillitsvalgte ansettelse i organisasjonen, skriver han i DN. I Fellesforbundet kan avgåtte tillitsvalgte jobbe til de er 70 år. Etterlyser statsfond }} Salgene av både solenergiselskapet REC og TV2 viser at vi har for få kapitalister i Norge. Det øker behovet for et nytt statlig investeringsfond, sier forbundsleder Arve Bakke til Aftenposten. I det bladet går i trykken blir det avklart om Kverneland, verdens nest største produsent av jordbruksredskap, blir solgt til Japan. Går i mot forsvarskutt Utfasinga av to Orionfly er ei dårleg løysing både militært og økonomisk. Det meiner Dag Ole Pedersen og Finn-Allan Westjord på Andøya flystasjon. Tekst og foto: Anders Hauge-Eltvik I januar starta serien med fagligpolitiske samråd rundt om i landet. Der fekk organisasjonane i Forsvaret seie si meining om forsvarssjefens fagmilitære råd direkte til forsvarsminister Espen Barth Eide. Det første samrådet var i Tromsø, der dei mange kuttforslaga i Nord-Norge blei kraftig imøtegått. Orion Eit av forslaga er å fjerne to av Forsvarets seks Orion overvakningsfly frå Andøyaflystasjon. Fellesforbundets Dag Ole Pedersen og Finn-Allan Westjord jobbar med vedlikehald av desse maskinene, og dei rår statsråden til å halde fram med seks fly. Målsettinga er at det skal flygast meir, og med to mindre fly blir slitasjen på dei flya som blir att store. Hardare bruk gir kortare levetid, seier dei. Dei meiner det er heilt feil å redusere kapasiteten på overvaking av dei enorme havområda i nord, med behovet etterretninga har for tenestene til Orionflya. Behovet for flya aukar også med større oljeaktivitet og at nordvestpassasjen opnast for meir trafikk. Konsekvensar Ei rekke forslag frå forsvarssjefen vil få store følgjer om dei blir følgt opp av regjeringa. Nedlegging av flyplassdrifta ved fleire flystasjonar og samling av kampflya på Ørland er nokre. Forsvarsministeren seier likevel at han ikkje kjem til å ta omsyn til arbeidsplassar når han skal bestemme seg. Eg kjem ikkje til å legge arbeidsplassar til grunn. Vi KRITISKE: Fellesforbundets Dag Ole Pedersen (t.v.) og Finn-Allan Westjord er usamd e i forsvarssjefens forslag om å fase ut to Orion-fl y. har lagt ned hjørnesteinsbedrifter og -baser før. Vi tør å gjere det igjen det er vondt og vanskelig men Langemyhr frikjent for bedrageri }} Byggmester Harald Langemyhr ble 19. januar frikjent i Oslo Tingrett for bedrageri mot Oslo kommune. Tiltalen gjaldt et oppussingsprosjekt ved Økern Sykehjem i 2007 og 2008, der påtalemyndigheten mente Langemyhr og hans firma hadde overfakturert for 11,5 millioner kroner. Påstanden var fire års fengsel. Dette ble han frifunnet for. Derimot ble han dømt for brudd på arbeidsmiljøloven for boforholdene til de polske arbeiderne ved prosjektet. Dessuten for brudd på bokførings- og det er nokre djupare spørsmål vi må ta omsyn til, seier han. momsloven i forbindelse med innkjøp av en gave til en ansatt. Dette fikk han domsutsettelse for, det vil si ingen straff, på grunn av belastningen retten mente han var blitt påført av saken. Blant annet har han sittet varetektsfengslet for det han ble frikjent for. Magasinet

8 aktuelt Regningene begynte å komme. Vi kunne ikke la Holmenkollbakken stå der uten tilløp. Svenn Kristiansen, tidl. varaordfører. Prisen ble 1,2 mrd, ikke 21 mill. Slutt på Follum }} Like etter at forrige utgave av Magasinet gikk i trykken, skjedde det de ansatte på Follum fryktet. Flertallet i bedriftsforsamlingen fulgte styrets og ledelsens innstilling, og vedtok å legge ned papirfabrikken innen utgangen av mars. Dermed mister 356 ansatte jobben. Foto: Håvard Sæbø Kirketeig krever oppreisning Jarle Kirketeig, organisasjonsarbeideren som ble oppsagt av Sogn og Fjordane Fagforening i høst, krever i erstatning og jobben tilbake. Tekst: Randi Bergan Jarle Kirketeig gikk til søksmål mot fagforeningen før jul. Han hevder at oppsigelsen er ugyldig, og krever oppreisning og erstatning på kroner. Kirketeig sier til Magasinet at han ser fram til å få en avgjørelse i saken. Kirketeigs advokat, Thomas Jarning, mener han har en god sak mot arbeidsgiveren. Det sentrale er at Kirketeig har vært utsatt for langvarig trakassering og at han er blitt alvorlig syk som følge av det, og blir møtt med oppsigelse, sa Jarning til NRK rett etter at stevningen var levert. Ifølge NRK sier Iuliana Patru Pedersen, som er juridisk rådgiver i Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening, at saken ikke dreier seg om trakassering, men om manglende vilje til samarbeid på arbeidsplassen. Tidligere forhandlinger mellom partene har ikke ført fram Vi er LOfavørs forsikringsselskap. Hva betyr det for deg? Først og fremst kan du være sikker på å få forsikringer med gode vilkår. Du kan også føle deg trygg på å få rask og god behandling hvis uhellet er ute, for SpareBank1 Forsikring har Norges mest fornøyde kunder etter skade. Bedre dekning på forsikringene Ta kontakt, vi beregner hva det koster og hjelper deg å bytte. Les mer om forsikringer og hent dine fordeler på lofavor.no Medlemstelefon: eller SMS: Send LOT [Ditt postnr.] til Magasinet 1 12

9 BIS-ansatte rasende på LO }} Organisasjonsstriden på Herøya er slett ikke bilagt. De ansatte i BIS Production Partner nekter å godta vedtaket fra LOs organisasjonskomite at de hører hjemme i Fellesforbundet, og ikke Industri Energi. Rett før jul sendte deres tillitsvalgte følgende julehilsen til LO: Den eneste som kommer til å tape på å tvangsgjennomføre vedtaket er LO. Om nødvendig kommer folkene til å melde seg ut av LO, sa Tor-Morten Thorsen til Frifagbevegelse.no. Nettside for RVO }} Arbeidstilsynet har åpnet en ny nettside for regionale verneombud i bygg- og anleggsbransjen. Den inneholder opplysninger om RVOordningen, kurs, prosjekter med mer. Nettadressen er rvofond.no/. Vil sikre arbeidsmiljø for innleide Fellesforbundet vil ha inn regler for arbeidsmiljø i Regjeringens tiltakspakke for bemanningsbransjen. Tekst: Harald Henmo Vi vil at både innleiebedriften og utleiebedriften skal ha en gjennomgang av risiko og belastning før arbeidet settes i gang, sier forbundssekretær Steinar Krogstad. Tallene viser at innleide har både større ulykkesrisiko og belastning enn andre. De har generelt dårligere arbeidsmiljø. Fellesforbundet leverte sitt høringssvar til LO i midten av januar. I tillegg TENKER MILJØ: Forbundssekretær Steinar Krogstad. Foto: Håvard Sæbø til nye punkter om arbeidsmiljøet, ønsker forbundet presiseringer av en del av punktene som allerede fins i tiltakspakken. Vi ønsker for eksempel at den skal være mer presis når det gjelder at ansatte i bemanningsbransjen skal være fast ansatt med betalingsplikt mellom oppdragene. I dag fins det en ansettelsesform som sier at man er «Fast ansatt uten betalingsplikt mellom oppdragene». Og det er jo en underlig måte å være fast ansatt på, sier Krogstad. Men alt i alt er forbundet positivt til tiltakene som foreslås. Bortsett fra enkelte presiseringer, er vi fornøyd med tiltakene som foreslås. Og dette er tiltak som kan innføres uavhengig av vikarbyrådirektivet, sier Steinar Krogstad. Les flere nyheter på Legger ned i Langevåg }} Opptil 26 ansatte mister jobben når tekobedriften Devold AMt flytter all produksjon til Litauen. Bedriften ble skilt ut fra strikkevarefabrikken i Langevåg i 1992, og produserer tekniske tekstiler til blant annet plastbåter og vindmølleblad. Beslutningen kom overraskende på de ansatte. Tillitsvalgt Tor Hjelle sier til Sunnmørsposten at de hadde håpet at fabrikken kunne bestå, og at vindmøllemarkedet skulle ta seg opp. Sunnmørsposten skriver at bedriften kan halvere produksjonsutgiftene sine i Litauen. Det er Ålesund-firmaet Hexagon Composites ASA som eier Devold AMt. TEKNISK DUK:kan blant annet brukes til båtbygging. Her Umoe Mandal. Foto: Erlend Angelo Magasinet

10 oslo: Arve Bakke holdt appell på Youngstorget i forbindelse med den politiske streiken. Han undrer seg over at Ap ikke deler fagbevegelsens skepsis til vikarbyrådirektivet. i front: Leder i LO i Oslo Roy Pedersen og Hans Felix i EL & IT. buet ut: Annette Trettebergstuen, Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talskvinne, sier at selv om LO snur, vil ikke det endre partiets standpunkt i saken. 10 Magasinet 1 12

11 ut på tur: Arve Bakke på vei til Stortinget. vinter: I Oslo la et snøteppe seg over de streikende. Press mot LO og regjeringen Over hele landet gikk fagorganiserte ut i politisk streik mot vikarbyrådirektivet. LO vil behandle saken på nytt, men Ap ser ikke ut til å bry seg om LO. Tekst: Jan Erik Østli Simen Aker Grimsrud Foto: Erlend Angelo Hva LO vil mene i spørsmålet om å legge ned veto mot det, avhenger mye av hva de ulike forbundene sier i sine høringsuttalelser til punktene i Arbeiderpartiets tiltakspakke. Det vil være feil av meg å konkludere på det spørsmålet her og nå, sier LOs førstesekretær Trine Lise Sundnes til Frifagbevegelse. Tar fast ansettelse for gitt Onsdag 18. januar var hun en av mange appellanter da fagorganiserte over hele landet ut i politisk streik for å markere sin motstand mot EUs vikarbyrådirektiv. Majoriteten av LOs medlemsforbund, inkludert Fellesforbundet, er sterkt imot direktivet. Dette er en politisk markering for noe som altfor mange tar for gitt, at folk skal være fast ansatt til en levelig lønn. Det handler om å bevare den norske modellen, var Fellesforbundets leder Arve Bakkes klare budskap i sin appell på Youngstorget. Der møtte fagorganiserte opp for å markere den politiske streiken. Undrer seg over Ap På landsmøtet i fjor høst ble det vedtatt at Fellesforbundets mening om saken er at regjeringen må benytte seg av vetoretten. Bakke la i sin appell ikke skjul på at han er overrasket over at Arbeiderpartiet er for en implementering av vikarbyrådirektivet, altså innføre direktivet i norsk lov. Arbeidsgiverne sier at implementering krever endring av tariffavtaler som vi har brukt tiår på å kjempe fram. Er det rart at norske lønnsmottakere blir utrygge? Det undrer meg at politikere i Ap ikke deler tvilen, at de er villige til å ta denne sjansen, sa Bakke. Forventer rask LO-behandling Det var høsten 2010 at LOs sekretariat sa seg positive til vikarbyrådirektivet. Før jul i år vedtok Arbeiderpartiets stortingsgruppe at direktivet skal implementeres i norsk rett, men med en tiltakspakke som skal hindre negative virkninger av direktivet. Tiltakspakken er nå ute på høring. Forsvarerne av det omstridte direktivet peker på at det vil sikre likebehandling mellom vikarer og fast ansatte. Motstanderne frykter at det vil føre til utstrakt bruk av innleide vikarer og at det kan svekke arbeidsmiljøloven. Roy Pedersen, leder av LO Oslo, forventer at spørsmålet om veto mot direktivet behandles raskt i LOs sekretariat. LO-sekretariatet må følge flertallet i LO. Denne markering her, pluss at 11 LO-forbund vil nedlegge veto mot direktivet, roper på en rask behandling i sekretariatet. Ap vil ikke snu Sundnes var på sin side er klar på at LO ikke vil akseptere at billig arbeidskraft erstatter fast ansatte. Får ikke LO trygghet for arbeidstakernes rettigheter, sier vi nei til vikarbyrådirektivet, fastslo hun overfor de streikende. Men det spørs om et ja til veto fra LO får Arbeiderpartiet til å snu i saken. Partiets arbeidspolitiske talskvinne, Annette Trettebergstuen, ble pepet ut da hun møtte sinte fagorganiserte foran Stortinget etter markeringen på Youngstorget. Om LO snur og krever veto mot direktivet, vil ikke det endre vår holdning. Motstanderne mot direktivet frykter noe vi mener det ikke er noen grunn til å frykte, sier Trettebergstuen, Aps arbeidspolitiske talskvinne, til NTB. Magasinet

12 Magert frammøte i Tromsø i tromsø møtte 100 fagorganiserte opp for å vise sin motstand mot vikarbyrådirektivet. Tekst og foto: Simen Aker Grimsrud Leif-Petter Hansen, organisasjonsarbeider i Fellesforbundet avdeling 74, var med å sette i stand markeringen i Tromsø. Han er skuffet over at ikke flere fra Fellesforbundet møtte opp til markeringen. Jobber i stedet for å streike Jeg hadde i utgangspunktet ingen forventninger, men er litt skuffet over frammøtet. Jeg tror det har med lojalitetsfølelsen til arbeidsplassen å gjøre. Mange velger heller å være i arbeid og produksjon enn å streike, sier Hansen. Av de rundt 100 fremmøtte, var medlemmene av Fellesforbundet i mindretall. Plasstillitsvalgt Jan Heggstad var den eneste fra Consto, en av Tromsøs stør- Tømrer Magne Engvik frykter Oslo-tilstander i byggebransjen i Tromsø, dersom vikarbyrådirektivet innføres. ste entreprenørbedrifter, som gikk ut i politisk streik. Jeg har nok gjort en for dårlig jobb. Folk vet tydeligvis ikke nok om hva dette direktivet kan innebære for oss, sier Heggstad. Frykter Oslo-tilstander Tømrer og Fellesforbund-medlem Magne Engvik i entreprenørselskapet Bjørn Bygg var en av dem som gikk ut i politisk streik i Tromsø midt på dagen onsdag. Vi har hisset oss opp over vikarbyrådirektivet. Så langt har vi ikke merket like mye til innleie her i Tromsø, men vi frykter at vi skal få tilstander man har hatt enkelte steder i osloregionen, sier Engvik, som hadde tatt turen til torget sammen med ni kolleger. Politisk streik landet rundt Det var ikke bare i Oslo og Tromsø at den politiske streiken ble markert 18. januar. I Stavanger trosset mennesker regnværet og møtte opp i Byparken for å vise sin motstand mot vikarbyrådirektivet. Per Østvold, tidligere forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund, holdt appell på torget i Trondheim. Innleie og andre vikarordninger undergraver stillingsvernet, fagbevegelsen, tariffavtalene og vår verdighet, sa han til de 1600 frammøtte. I Hamar streiket 100 transportarbeidere, og bussene i byen sto i en time, kunne NRK melde. De Fellesforbund-organiserte ved bedriften Trio- Ving/VingCard i Moss stilte seg opp ved fabrikkporten, der de ble stående i to timer i surt vintervær, ifølge Moss Avis. Ved Kværner Verdal gikk nesten 200 organiserte ut i politisk streik, melder Trønder-Avisa. I industribyen Rana sto mange bedrifter stille i ti minutter 18. januar, i protest mot vikarbyrådirektivet, skriver Rana Blad. Det var streikemarkeringer også flere steder i Hordaland. På Torgallmenningen i Bergen møtte opp for å vise sin motstand mot direktivet, skriver NRK. 12 Magasinet 1 12

13 magasinett.org Flere saker på FRA NETTAVISEN VÅR: Bonusforlik etter streik ARBEIDSLIVET MER KJØNNSDELT DE FAGORGANISERTE ved Bekken & Strøm som ikke fikk bonus fordi de streiket, har nå fått plaster på såret. Hvor stort det er, kan de ikke si drept i arbeidslivet i fjor Foto: Erlend Angelo }} Det blir stadig færre, ikke flere, kvinner inn i mannsdominerte yrker. Og omvendt. Kjønnsbalansen i arbeidslivet har omtrent ikke endret seg fra 1996 til 2010, og på noen områder er ulikhetene forsterket. Forbausende lite har skjedd når det gjelder kjønnsdelingen i norsk arbeidsliv siden 1990, sier prosjektleder og forsker Heidi Jensberg ved SINTEF Teknologi og samfunn til Dagsavisen RØRLEGGERE GIR VANN TIL TØRKERAMMEDE Foto: Håvard Sæbø 54 MENNESKER gikk på arbeidet i fjor og kom ikke levende hjem igjen. Folk skal ikke dø på jobben, sier direktøren i Arbeidstilsynet Grafikere tapte i Høyesterett GRAFIKERNE i Sunnmørsposten tapte pensjonssaken som nådde helt opp til Høyesterett Foto: Randi Bergan }} Rørleggerne i Bergersen Vann og Varme gir kroner til de tørkerammede på Afrikas Horn. Jeg hørte mye om det som skjer der nede, og hadde lyst til å gjøre noe. Så pratet jeg en dag med min kollega Andreas Jonzon, og vi ble enige om at vi skulle se om det var mulig å gi av felleskassen, sier klubbleder Johan Heed. Og det var det. Forslaget om å gi kroner av den såkalte «snausekassen», et slags reise-/festfond, ble enstemmig vedtatt på et frokostmøte. Pengene går til Norsk Folkehjelp Foto: Privat Magasinet

14 Elgstua made in norway Åpnet i 1959 Kafé og overnattingssted i Elverum kommune i Hedmark Tilbyr også 18 rom Fast ansatte: 18 4 av 18 faste ansatte er organisert i Fellesforbundet Omsetning i 2010: 21 millioner kroner Aldri mett på elg I over 50 år har Elgstua mettet trailersjåfører, turister og lokalbefolkningen med hjemmelagde elgretter. Seks tonn elgkjøtt går med i året. Men de ansatte går aldri lei av skogens konge. Tekst: Gaute Bergsli Foto: Håvard Sæbø Irene Nystuen har fri fra skolen. Lesing av pensumbøker er skiftet ut med matservering til Elgstuas gjester. Hun og de andre serveringsdamene på den velkjente kafeen i Elverum i Hedmark er ikledd flotte tradisjonsdrakter til glede for de mange turistene som er innom. Det hender ofte at japanske turister tar bilder av oss, smiler hun. Det var ekteparet Berit og John Hellwege som startet opp Elgstua i Siden har hundretusener av nordmenn vært innom og nytt stedets gode husmannskost. En god gjeng I 2006 tok John Tømte over driften. Siden har han investert 9 millioner kroner i Elgstua, og mer skal det bli. Rett ved kafeen skal det nemlig bygges et seks etasjers hotell med 100 rom, konferanseavdeling og restaurant. Hotellet skal etter planen stå ferdig i høst. Da skal jeg jobbe som frokostvakt på hotellet og dra rett hjem etter fro- kosten, ler Venke Myhre. 60-åringen har jobbet som kokk på Elgstua siden hun var 16 år, kun avbrutt av fem år på Gjøvik i det som ble et mislykket ekteskap. Jeg fant ut at ekteskap ikke var noe for meg, og da jeg flyttet tilbake til Elverum og Elgstua, forteller Venke. Hun er et av Elgstuas fire medlemmer i Fellesforbundets avdeling 267. I til sammen 39 år har hun tilberedt mat til Elgstuas gjester. Det er stort sett den samme maten vi har på menyen, men jeg blir ikke lei. Vi varierer jo litt gjennom året. Og det er et veldig bra arbeidsmiljø her. Vi har ikke utskiftninger hele tiden som mange andre kafeer, og det gjør at vi blir en god og sammensveiset gjeng her, fortsetter hun. Satser på hjemmelaget mat Det er lunsjtid og god stemning på kjøkkenet. Kjøkkensjef Tommy Ellstrøm og kokk Kent Erik Kristoffersen trakterer kjelene med myndig hånd. Det som skiller Elgstua fra andre, er at vi lager ting fra bunnen av, som bernaisesausen og tyttebærsyltetøyet. Det er det få som gjør nå for tiden, sier kjøkkensjefen. Elgstua har med årene blitt kanskje innlandets mest kjente kafé og selger rundt middager i året. Spesielt om sommeren koker det når norske og utenlandske turister valfarter til kafeen. Som på de fleste andre kafeer, er det kjøttkaker det går mest i. Men gjestene setter også til livs seks tonn elgkjøtt i året. Elgkjøttet er lokalt og kjøpes fra kjøttprodusenten Brovold på Stange. Det siste året har elgkarbonader, elggryte, elgwrap og hakkebøff av elg stått på elgmenyen. Investerer i ny elg Elg preger også interiøret på Elgstua, med bilder av skogens konge på serviset, stoler og veggene. Utenfor står det i tillegg en slitt elgstatue og vokter inngangen. Elgen er ganske mye fotografert. Den mistet faktisk hornene et år, det var vel noen som ønsket det som suvenir, forteller Venke Myhre etter at hun har klatret opp på elgryggen, faktisk for aller første gang. Når det nye hotellet står ferdig, skal en ny og flott elgstatue komme på plass. Vi tenker å bruke kroner på en ny elg. Flere kunstnere har allerede kontaktet oss og meldt sin interesse, forteller eier John Tømte. GJENGANGER: Elgen preger det meste på Elgstua i Elverum. Kokk Venke Myhre og kjøkkensjef Tommy Ellstrøm viser stolt frem henholdsvis elgmenyen og en lekker elgwrap. Irene Nystuen serverer de sultne gjestene. Kokk Kent Erik Kristoffersen tar imot en ny bestilling kanskje noen har bestilt ertesuppe, elgjegerens spesial eller en rett med hjemmelagd tyttebærsyltetøy eller bernaisesaus? 14 Magasinet 1 12

15

16 16 Magasinet 1 12

17 Lønn eller bedre innleieregler? Ja takk, begge deler! Magasinet Hva blir kravene? Først etter at LOs representantskap møtes 21. februar blir det endelig avklart om det blir samordna eller forbundsvist oppgjør. Men alt tyder på et forbundsvist oppgjør, med Fellesforbundet i front som vanlig. I mange måneder allerede har det vært jobbet med utforming av kravene, og forbundet mottok hundrevis av forslag fra klubber og avdelinger. Både forbundsstyre og seksjonsråd har behandlet forslagene, og dette peker seg ut som de viktige kravene: Kjøpekraften skal minst opprettholdes, det betyr minimum like store lønnstillegg som forventet prisstigning eller styrkes. Særlig for lavtlønte må kjøpekraften styrkes. Minstelønna må heves. Innleide til bedriften skal også omfattes av tariffavtalen, ved å utvide omfangsbestemmelsene. En bedre allmenngjøringsordning, der kravet til dokumentasjon erstattes med at partene kan kreve allmenngjøring Regulering av innleie og bortsetting av arbeid må inn i de tariffavtalene som ikke har slike bestemmelser i dag. Korte velferdspermisjoner med lønn, for eksempel ved deltakelse i redningsaksjoner Vårens tarifforhandlinger blir et oppgjør for framtidas arbeidsplasser og en kamp mot sosial dumping. Men murerne John og Oddbjørn vil gjerne ha bedre lønn også. Tekst: Eline Lønnå Foto: Erlend Angelo

18 Vår Frelsers kirke i Haugesund ruver i terrenget, godt pakket inn i plast under rehabiliteringen som murerne i RH Johannessen driver på med. Tegl skiftes ut, lekkasjer tettes. Og på denne hellige grunn er det bare halleluja, rent tariffmessig. For her er det ordnede forhold, organiserte, det er lærlinger og alle får lønn etter tariff. Men slik er det ikke overalt i byggebransjen på Haugalandet. Bransjen lider nemlig under en innleiebølge. Både bedrifter og fagforeninger peker ut NST Baltija utpekes som verstingen. Bemanningsselskapet som henter arbeidskraft i Litauen er gang på gang tatt på fersken mens de driver med sosial dumping. Betaling ned i 14 kroner timen, HMSbrudd og ulevelige boforhold er avslørt i lokalpressa. Framtida ser ikke så lys ut, med finanskrise ute i Europa. Derfor er det viktig at noe blir gjort Oddbjørn Wistrøm, bas Likevel får firmaet fortsette, og likevel vinner det stadig offentlige anbud. Metoden er å trenere, klage på vedtak fra Arbeidstilsynet og å love å følge reglene. Selskapet sier selv at de respekterer Arbeidstilsynets tolkning av regelverket, men at de selv har et annet syn på det. Samarbeider med bedriftene Både ansatte og bedrifter i området har sett seg grundig leie på dette. Fellesforbundets avdeling 57 og seriøse byggefirmaer jobber nå sammen i håp om å gjøre det fortsatt liv laga for bedrifter som behandler sine ansatte skikkelig. Vi erfarte at vi tapte anbud på anbud, særlig i det offentlige, og dermed store inntektsmuligheter. Konsekvensen er at sosial dumping tar fra både oss og våre ansatte levebrødet, sier prosjektleder Kenneth Knutsen i malerfirmaet Risanger&Sønn. Vi er ingen ridder på hvit hest som slåss for arbeidstakerne, men er opptatt av like konkurransevilkår for å sikre arbeidsplassene, sier firmaets daglige leder Sjur Risanger. står sammen: Arbeidsgivere og Fellesforbundet i Haugesund samarbeider mot useriøse firmaer. Fra venstre Sjur Risanger og Kenneth Knutsen, Fellesforbundets Rune Kristiansen og murermester Bernt Johannesen. Murerne i RH Johannessen deler bekymringen. Det er gale at de useriøse tar så mange jobber, sier John Hjartnes. Framtida ser ikke så lys ut, med finanskrise ute i Europa. Derfor er det viktig at noe blir gjort, sier bas Oddbjørn Wistrøm. Mer enn kroner Hva har så dette med vårens tariffoppgjør å gjøre? Svaret er at om de innleide også omfattes av tariffavtalene, vil det styrke deres rettigheter og samtidig gi nye muligheter til å bekjempe sosial dumping i bemanningsforetakene. Helst i kombinasjon med at myndighetene innfører solidaransvar for byggherren og en styrket allmenngjøringsordning. I Fellesforbundet er det stor stemning for å få til et gjennombrudd i å utvide omfangsbestemmelsene i årets oppgjør. Det er veldig viktig for oss å få til dette nå, sier Rune Kristiansen, leder i avdeling 57. Han er oppgitt over kampen mot bemanningsselskap som turer fram trass i allmenngjøring, pålegg fra Arbeidstilsynet og avsløringer i pressen. Men også arbeidsgiverne i Haugesund ser positivt på tiltak i tariffrevisjonen som kan begrense sosial dumping. Alternativet er at de selv må gi opp å drive med organisert arbeidskraft til norsk tariff. Likebehandling av fast ansatte og innleide er et tiltak. Vi ser heller ingen grunn til at solidaransvaret skal begrenses. Når anbudene splittes opp er det viktig at byggherren har et slikt ansvar, sier Sjur Risanger. Murermester Bernt Johannessen er enig. Men det virker ikke som vi har NHO sentralt med oss her. Jeg har av og til vurdert om vi bør melde oss ut av NHO, sier han. Boikott av NST? Boikott som faglig kampmiddel er sjelden kost i Norge, men nå ivrer lokale tillitsvalgte i Fellesforbundet for en boikott av bemanningsselskapet NST. Saken ligger til vurdering i LOs juridiske avdeling. Magasinet følger saken på nett, se 18 Magasinet 1 12

19 Vil gi bedre fordeling Forbundsleder Arve Bakke mener en utvidelse av omfangsbestemmelsene vil styrke arbeiderkollektivet. Tekst: Eline Lønnå Hovedformålet med tariffoppgjøret er å fordele verdiskapningen. Først skal det fordeles mellom ansatte og eiere. Deretter skal grupper og individer blant ansatte fordele sin andel seg imellom. I begge disse leddene er en utvidelse av omfangsbestemmelsene viktig for oss, forklarer forbundsleder Arve Bakke. Man kan rett og slett bruke en større del av økonomien til omfordeling Arve Bakke Det kan virke komplisert, men handler i bunn og grunn om å endre avtalene slik at flere arbeidere omfattes av overenskomstene «der det er naturlig med bakgrunn i arbeidets art». Før årets oppgjør har samtlige seksjonsråd i Fellesforbundet krevd at omfangsbestemmelsene utvides, også til å omfatte innleid arbeidskraft. forhandler: Arve Bakke ser fram til tariffoppgjøret, der han skal lede forbundets forhandlere. Lokale forhandlinger Arve Bakke peker på at den største delen av fordelingen skjer ved lokale forhandlinger, ikke i det sentrale oppgjøret. Lokale forhandlinger skjer på bedriftene, der ulike fagforbund forhandler separat for sine egne grupper. Omfangsbestemmelsene regulerer hvem vi i Fellesforbundet forhandler for. Vi tar til orde for at tariffavtalene må bli vertikale, altså at summen av tariffavtalene på en bedrift må bli en. Da vil lønnsmottakerne stå sterkere når de forhandler, og fordelingen vil bli bedre, sier han. Bakke presiserer at det ikke betyr at alle på en bedrift må være med i samme forbund, men at noen forhandler på vegne av alle. Slik kan man også lettere oppnå satsing på likelønn og lavtlønte, samt premiere etter- og videreutdanning på fornuftig vis. Man kan rett og slett bruke en større del av økonomien til omfordeling. Og det styrker arbeidstakerfellesskapet i bedriften. Ulovlig med dumping I disse dager tariff-regnes og beregnes det til den store gullmedaljen i administrasjonen i Fellesforbundet. Helt konkret hvordan kravene til omfangsbestemmelsene skal utformes er det fortsatt for tidlig å si. Det vil også variere mellom overenskomstene. Sosial dumping gjennom innleie via bemanningsbyråer er en het sak om dagen, ikke minst knyttet opp til kravet om veto mot EUs vikarbyrådirektiv. Arve Bakke sier det nå er klart at bemanningsavtalen mellom LO og NHO som forsøksvis regulerer dette ikke er liv laga. Dermed er alternativet å utvide omfangsbestemmelsene, slik at innleide omfattes av samme tariffavtale som ansatte. Dette bør inn i både tariffavtaler og arbeidsmiljøloven, mener Bakke. Da vil avlønning på ringe vilkår bli ulovlig, og ikke bare moralsk forkastelig slik det er i dag på alle områder som ikke har allmenngjort tariffavtale. Magasinet

20 Begge håpar på No må vi få opp løna i vår bransje, seier kokk Bente Hansen. Ho håpar det blir streik. Sjølvsagt er vi med på det, seier rørleggar Kjetil Grønsberg. Årslønn: ,- Tekst: Randi Bergan Foto: Erlend Angelo Medrekna overtid og alle tillegga tente eg i fjor. I rein løn og feriepengar vart det , seier Bente Hansen (26) og held opp den siste lønsslippen. Ho er kokk på Hurdalsjøen Kurs- og konferansehotell, tre mil nord for Gardermoen. Hotellet følger tariffen. Bente har ansiennitet på seks år som faglært skiftarbeidar og får 159,10 i timen. Ho og dei andre innan hotell- og restaurantbransjen ligg nedst på Fellesforbundet sin tabell. I lag med tilsette i jordbruket ligg denne bransjen faktisk på berre 79 prosent av snittet i industrien, som er 194,14 i timen. 31 kroner timen Sist haust vedtok Fellesforbundet sitt landsmøte at alle bransjar skal ha minst 95 prosent av gjennomsnittleg industriarbeidarløn. Det er eit digert gap som må tettast for at Bente skal nå opp dit. Timeløna på Riksavtalen må opp med 31 kroner, vel kroner i året. Eg synst vi blir veldig dårleg betalt. Eg burde hatt iallfall kroner meir 20 kroner meir i timen og større tillegg. Spesielt er tillegga dårlege. Eg tente jo meir i ein matbutikk, før eg tok utdanning! No har eg 10 kroner ekstra etter klokka 21 og 19 kroner etter klokka 14 på laurdagar, seier Bente. Også kjærasten hennar har betre tillegg og løn som tilsett i NSB. Kva ventar du deg frå tariffoppgjeret? Hadde eg visst at løna var så dårleg, hadde eg nok ikkje vald dette yrket Bente Hansen, faglært kokk 20 Magasinet 1 12

Arve Bakke, leiar i Fellesforbundet Innleiing konferanse Fafo-Østforum 14. november 2007. Erfaringar med allmenngjering og om veien vidare.

Arve Bakke, leiar i Fellesforbundet Innleiing konferanse Fafo-Østforum 14. november 2007. Erfaringar med allmenngjering og om veien vidare. 1 Arve Bakke, leiar i Fellesforbundet Innleiing konferanse Fafo-Østforum 14. november 2007 Erfaringar med allmenngjering og om veien vidare. Eg skal på den korte tida eg har fått til disposisjon seie litt

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg.

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg. Vår ref.: Dato: 12/1551 07.10.2013 Sammendrag Saksnummer: 12/1551 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 22. mars 2013 Klager mener at manglende jobbforespørsler fra bemanningsselskapet

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen. NTL 27. september 2012

Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen. NTL 27. september 2012 Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen NTL 27. september 2012 Hva er sosial dumping? En østeuropeer som jobber i Norge bør ikke ha norsk lønn. Dersom en østeuropeer skulle hatt lønn på

Detaljer

10 år etter østutvidelsen Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety?

10 år etter østutvidelsen Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Faglig landskonferanse Oslo, 4. april 2014 Roar Eilertsen De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Stor tilstrømning av utenlandsk

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Utleie og useriøsitet

Utleie og useriøsitet Utleie og useriøsitet Historier fra bemanningsbransjen Fafo Østforum, 16.03.10 Anne Mette Ødegård Øyvind M. Berge 1 Om prosjektet Delprosjekt om inn- og utleie av arbeidskraft, finansiert av LO Målet var

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

FRI FLYT. Truer velferdsstaten, fagbevegelsen og den norske modellen

FRI FLYT. Truer velferdsstaten, fagbevegelsen og den norske modellen FRI FLYT Truer velferdsstaten, fagbevegelsen og den norske modellen Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU SVs faglige / EØS-konferanse, november 2016 Saken som ikke fantes Case 189/14 Bogdan Chain

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Oslofjordkonferansen august 2008 Hvorfor solidaransvar Etter at tariffavtalen ble allmenngjort er det slutt på at det er lovlig å lønne østeuropeiske bygningsarbeidere

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

REGJERINGSADVOKATEN OM ALLMENNGJØRINGSDOMMEN OG ANNET FAFO 18. MARS 2013 ADVOKAT PÅL WENNERÅS 1. KORT OM DOMMEN. 1.1 Innledning.

REGJERINGSADVOKATEN OM ALLMENNGJØRINGSDOMMEN OG ANNET FAFO 18. MARS 2013 ADVOKAT PÅL WENNERÅS 1. KORT OM DOMMEN. 1.1 Innledning. REGJERINGSADVOKATEN OM ALLMENNGJØRINGSDOMMEN OG ANNET FAFO 18. MARS 2013 ADVOKAT PÅL WENNERÅS 1. KORT OM DOMMEN 1.1 Innledning Saksforløpet Forskriften(e) gyldig i sin helhet Klart, sakskostnader for alle

Detaljer

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING LÆR MER OM SOSIAL DUMPING VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 BILAG INNHOLD Hva er sosial dumping? 3 NTLs guide mot sosial dumping 4 Forebygge - følge opp - varsle 6 Nærmere

Detaljer

Høringssvar unntak fra likebehandling og reglene om kollektiv søksmålsrett

Høringssvar unntak fra likebehandling og reglene om kollektiv søksmålsrett Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 14/2614 Oslo, 9. oktober 2014 Vår ref: Tore Berg/ 14-22205 Høringssvar unntak fra likebehandling og reglene om kollektiv søksmålsrett

Detaljer

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år ? VISSTE DU AT Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år Siden 1977 har vi stått fremst i kampen for lønn, rettigheter og velferd for oljearbeiderne. Vi har

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 Overlevert 18. mars klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015

Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015 Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015 s regionkontorer Nord-Norge Alta Tromsø Sortland Regionkontor Finnsnes Bodø Mosjøen Definisjon sosial dumping «Etter regjeringens vurdering er det sosial dumping både

Detaljer

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon p rofesjonsorganisasjon Summing Hva forbinder du med fagforeningsbevissthet? Utdanningsforbundet profesjonell Utdanningsforbundet er Norges tredje største

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo Bemanningsbransjen Kristine Nergaard, Fafo Fra kontoryrker til utleie i mange yrker Før 2000, generelt forbud mot utleie Unntak var gjort for kontoryrker (bredt definert) Bransjen ble betegnet «vikarbyråer»

Detaljer

Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9.

Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9. Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9.2012 Fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal vedtok å fremme

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen privat sektor Introduksjon til de viktigste bestemmelsene i hovedavtalen(e) Hovedtemaer 1. Generelt om hovedavtalene 2. Valg av

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Leserundersøkelse NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Om undersøkelsen Gjennomført via e-post. 1145 svar av 12899 kontaktede yrkesaktive medlemmer, ca 8,9 prosent deltakelse. Stort antall

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012

FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012 FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012 Overlevert 27.mars 2012 klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

2003-2013 LO/GLTE er 10 år

2003-2013 LO/GLTE er 10 år 2003-2013 LO/GLTE er 10 år LO/GLTE ble dannet på et stiftelsesmøte for 10 år siden. Det må vi kunne si var en bra sammenslåing av 6 Samorganisasjoner. Vi har hatt rimelig mange arbeidsoppgaver og tatt

Detaljer

11 Eg i arbeidslivet

11 Eg i arbeidslivet 11 Eg i arbeidslivet Arbeidsmarknaden Arbeidsmarknaden er stadig i utvikling. Ein kan rekne med å måtte skifte yrke fleire gonger gjennom ein arbeidskarriere. Arbeidsmarknaden blir meir internasjonal.

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Dette ble reversert av den rødgrønne regjeringen.

Dette ble reversert av den rødgrønne regjeringen. [Du som skal holde dette kaffekurset presenterer deg selv] Dette kaffekurset handler om arbeidslivet og hvordan det har utviklet seg fra forrige gang det var borgerlig regjering (før Stortingsvalget i

Detaljer

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24. Fagforbunds blekka Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: 1.350 Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.09 . Hvorfor medlemsmøte om tariffkrav? Tariffavtalen er grunnmuren for

Detaljer

Har du rettigheter som elev

Har du rettigheter som elev Rettferdighet 2 Må du godta alt? Dine rettigheter Du har mange rettigheter er du egentlig klar over dem? Ta vare på denne brosjyren, og merk deg hvor du kan ta kontakt dersom du lurer på noe. Du kan tjene

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet 2 3 4 5 6 Et seriøst arbeidsliv er et organisert arbeidsliv? 7 Noen forutsetninger:

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte 3 Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller bemanningsselskap omfattet av overenskomsten i innleiebedriften og skal ha lønns- og

Detaljer

på petroleumsanlegg på land

på petroleumsanlegg på land Erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land Fafo Østforum 23.10.2007. Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård Første undersøkelse blant østeuropeiske arbeidstakere på landanlegg Undersøkelsen

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Info nr.: 4/2015 28. april 2015. APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 4/2015 28. april 2015. APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 4/2015 28. april 2015 APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt 1023

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen

Den norske arbeidslivsmodellen Den norske arbeidslivsmodellen Anne Mette Ødegård & Rolf K. Andersen, 20.04.16 www.fafo.no Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Studier av arbeidsliv, integrering, utdanning og velferd

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela.

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela. 1 Gerd Kristiansen: 1. mai på Youngstorget Kamerater! Venner! 4 6 6 6 4. Dette fangenummeret var Nelson Mandela sin identitet gjennom 27 år på Robben Island! Gang på gang fikk han sjansen til å slippe

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Hva kan de tillitsvalgte og andre i NTL gjøre? 26.09.2013 1 - Dette er «skrubben» og ikke selve kjøkkenet. Vi skulle gjerne ønske vi hadde mere plass,

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak Arbeids- og sosialdepartementet v/tonje Forså Aas Dette brevet sendes kun per e-post. Vår ref.: Deres ref.: Dato: 17/1596-2- RMR 17/2266 25.09.2017 Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte 3 Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller bemanningsselskap omfattet av overenskomsten

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer