Referat fra Elevorganisasjonen i Opplands 10. ordinære årsmøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Elevorganisasjonen i Opplands 10. ordinære årsmøte"

Transkript

1 Til Medlemskolene i Oppland Kopi til Landsstyret, Sentralstyret, fylkesstyret, valgkomiteen, valgkomiteen, kontrollkomiteen og desisjonskomiteen Fra Angelica Olsen, Referent Dato 14. August 2009 Referat fra Elevorganisasjonen i Opplands 10. ordinære årsmøte Møtedato April Møtetid Fredag 18:00 Søndag 12:00 Møtested Gjøvik Videregående Skole Tilstede: Delegater: Bjørn Ola Lang EO Oppland Lone Berntzen Evenrud Gjøvik Videregående Ole Magnus Aamodt Otta videregående Vetle Rusten Oppdal videregående Hans Iver Odenrød Vinstra videregående Kim Andre Werner Roa videregående Hans Fredrik Maast Brandbu videregående Karl Erik Holmen Lena videregående Andreas Kjeldsen Holm Raufoss videregående Observatører: Mia Sagstad Petter Bilit Sveen Mike Prestmarken Kari Ranheim Lode Erik Nicolai Stenersen Erik Johansen Marianne Berget Ann Charlotte Lunde Thomas Bøe Jevnaker Eline Lysen Paulsen EO Oppland EO Oppland EO Oppland EO Oppland Roa videregående Roa videregående Roa videregående Roa videregående Valgkomiteen Valgkomiteen Forfall: Gran videregående Lom videregående Hjeleid videregående Vargstad videregående Klones videregående Valle videregående Mesna videregående Gjester: Even Hallingstad Random fyr Margot Brinchmann Ødegård EO Vest-Agder Angelica Olsen Sentralstyret

2 Møtestart kl. 20:20 Vedtaksdyktig møte Saksliste 01a Valg av ordsttyer Margoth Brinchmann Ødegård er innstilt fra fylkesstyret Margoth Brinchmann Ødegård er valgt ved akklamasjon 01b Valg av referent Angelica Olsen er innstilt fra fylkesstyret Angelica Olsen er valgt ved akklamasjon 02a Godkjenning av innkalling Innkallingen er godkjent med følgende merknader: Alle tre innkallingene kom for sent i følge vedtektene Påmeldingsskjema skulle sendes til en mailadresse som var feil 02b Godkjenning av saksliste Sakslisten er godkjent uten merknader 02c Godkjenning av referat Saken ble utsatt Møtet lukke fredag klokken 21:00 Møtet åpnes for dagen lørdag klokken 10:00 03a Fylkesstyrets beretning Bjørn-Ola beretter 03b Økonomisk rapport Bjørn-Ola beretter 03c Valgkomiteens beretning Thomas og Eline beretter 03d Operasjon Dagsverks beretning

3 Kari beretter 03e Kontrollkomiteens beretning Kontrollkomiteen har ikke produsert noen beretning 03f Elevrådenes runde Gausdal videregående Har hatt en stor sak oppe i forbindelse med skolereglementet. Sentralt i EO og media har blitt tatt med. Har hatt et prosjekt som heter Kameratstøtte, prosjektet kommer opprinnelig fra Sverige. Det går ut på at man har to personer i sin klasse som har taushetsplikt, som man kan gå til for å snakke om ting man opplever som problematisk på skolen. Fått en ekstra skolebuss, så nå slipper folk å stå på bussen. Testet all luften. Deltatt på planleggingen av utbygging av skolen. Otta videregående Styret skulle blitt valgt i januar, men det skjedde ikke før i mars. Dette har ført til at det ikke har blitt gjennomført noen større ting. Nå planlegger de handlingsplanen for neste år. Det skal begynne å bygges ut på skolen, elevrådet har sin egen bygningskomité der elevene kan komme med innspill til hvordan nybygget skal være. I høst opprettet de en miljøkomité som har jobbet opp arbeidsmiljøet. Vinstra videregående Har fått trådløst internett i kantina. Hjemmesida til skolen har vært administrert at rektor. Elevrådet vil nå starte et prosjekt der elevene på media og kommunikasjon kan komme med mer stoff fra elevene. Har presset på ledelsen at det skal bli bedre luft i klasserommene. Har et pantesystem der inntektene går til elevene. Hadde juleball. Opprettet en sosialiseringskomité for sosiale tiltak i og utenfor skoletid. Bankterminal og forkostordning i kantina. Skal arrangere vårball, og lage vedtekter. Raufoss videregående Har fått gjennomslag for å bytte ut alle stolene. Har prøvd å arrangere ball, men lite engasjement i elevrådet har ført til at det ikke har blitt gjennomført. Lager vedtekter og arbeidsplan for elevrådet til neste år. Lager en internavis for elevene på skolen. Har samarbeidet mye med ledelsen. Prøver å få på plass en lekseordning der elever hjelper elever. Roa videregående Ble valgt rett før jul. Har endret struktur og rutiner i elevrådet. Har fremdriftsplan som brukes i samarbeid med ledelsen på skolen. Prøver å få gjennom gratis skolefrokost, og avventer nå svar fra skolen.

4 Jobber med kommunikasjon elev-lærer, har en gruppe som består av elever, tillitsvalgte, lærere og skoleledelsen. De jobber med å opprette en felles måte å kommunisere på for elever og lærere. Arbeidet er ikke ferdig, men de ser store ringvirkninger på skolen allerede. Kantina er slitt, får byttet ut planker med møbler. Har tidligere vært en ordning i elevrådet at tredje-klassinger ikke får sitte i elevrådsstyret. De har nå endret det til at leder ikke kan gå i tredje-klasse. Lena videregående Halvparten av styret sitter fra skolestart, andre halvpart sitter fra jul. De har prioritert elevmedvirkning. Har jobbet med å få inn elever som representanter i arbeidsmiljøutvalget. Har ikke gymsal, bruker Toten idrettshall. Kommunen har satt ned en komité som skal se på oppbygging av en gymsal, elevene har mulighet til å påvirke her. Har jobbet med et skolereglement og en praksis med skolen som ligner en del på Gausdal-saken. Sliter med lite areal på skolen. Elevrådet og lærerne skal gå gjennom skolereglementet og databruken på solen. Sliter med å bruke fronter, det er problematisk å ha innlevering. Deltar på Kultur-menyen i Oppland, elevene har vært med å velge hva slags kulturelle innslag de skal ha på skolen. Har fått opprettet en elevrådstelefon, bruker den til blant annet sms-innkallinger til elevrådsmøter. Dokka vgs Har valgt nytt elevråd, skolen skal pusses opp til neste år. Har dårlige toalett og dårlig luft. Fått toastjern i kantina. Ting går treigt, lite kreativitet og engasjement i elevrådet. Har ikke fått kjørt inn det nye styret. Håper det blir bedre til neste år. Gjøvik vgs Skolerte elevrådet i begynnelsen av skoleåret. Valgte ny leder i januar. Har vært mye opprydding. Sitter 63 stk i elevrådet, har både yrkesfag og allmennfag. Vanskelig å få samlet hele elevrådet fordi klasser er ute på praksis. Ligger på et oppmøte på stk. Fått bedre struktur, laget facebookgruppe, bruker infoskjermer. Lærere får ukenytt hver mandag, og klassene bruker det i klassens time. Saker de skal jobbe med frem til sommeren; vedtekter, rutiner på skolen, parkeringsplassen, historieboka på 3 klasse. Prøvde å ha ball, det gikk ikke. De pengene går til 1. Klasse som kommer inn på høsten som får en bli-kjent-fest. 03f Elevrådenes tid Samtlige tillitsvalgte forlater salen 03h Beretningdebatt Debatt

5 Pause fra 13:40-14:30 grunnet lunsj 04 Vedtekter v/ Redaksjonell komite for vedtekter Redaksjonell komite innleder Spørsmål fra salen Komiteen svarer Debatt F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Strykning Stryke arbeidutvalget gjennomgående fra vedtektene sign. Petter Bilit Sveen og Lone Berntzen Evenrud Strykning Stryke kontrollkomiteen gjennomgående fra vedtektene sign. Petter Bilit Sveen og Lone Berntzen Evenrud Gjennomgående endre fra grunndokumenter til styringsdokumenter sign. Petter Bilit Sveen Endre gjennomgående fra politisk plattform til politisk måldokument sign. Kim Andre Werner Strykning Stryke 34 første, andre og trede ledd. Fjerne egen kontigent som kan tas fra skolene sign. Petter Bilit Sveen Tillegg 34 Økonomi Regnskapsperioden er fra 1. Juli det ene året, til 30. Juni påfølgende år sign. Petter Bilit Sveen og Bjørn-Ola Bråten Lang Tillegg 34 Økonomi Økonomiansvarlig skal ha ferdigstilt regnskap før han forlater sitt verv sign. Bjørn-Ola Bråten Lang, trukket, opprethioldt av Petter Bilit Sveen Tillegg 34 Økonomi Økonomiansvarlig ferdigstiller regnskap innen overlappingen er over sign. Bjørn-Ola Bråten Lang Tillegg 34

6 Regnskap skal godkjennes på første elevforsamling etter avsluttet regnskapsperiode sign. Petter Bilit Sveen og bjørn-ola Bråten Lang F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 Strykning 9 Årsmøte Stryke regnskap sign. Bjørn-Ola Bråten Lang Foraandre 34, siste linje Fra: øvrige retningslinjer er fastsatt i økonomiske retningslinjer Til: som et tillegg til vedtektene skal det finnes økonomiske retningslinjer sign. Petter Bilit Sveen 9 Fra: valg av 3-4 medlemmer til valgkomiteen Til: valg av 2-4 medlemmer til valgkomiteen sign. Petter Bilit Sveen, Eline Lysen Paulsen og Thomas Bø Jevnaker På første elevforsamling etter 1- Desember velges ny leder for distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk etter innstilling fra den sittende distriktskomiteen. Skulle distriktskomiteen ikke komme med en innstilling faller denne oppgaven på den sittende hovedkomiteen sign. Petter Bilit Sveen Tillegg 9 DK-leder sitter i fylkesstyret på lik linje med andre valgte representanter sign. Petter Bilit Sveen Tillegg 11 Mellom kontrollkomiteen og landsstyret skal det det også stå velgkomiteen sentralt, valgkomiteen i oppland sign. Petter Bilit Sveen, Thomas Bø Jevnaker og Lone Berntzen Evenrud 11 andre avsnitt Første innkalling sendes senest fire uker før årsmøtet sign. Lone Berntzen Evenrud 11 fjerde avsnitt Fra: Første innkalling skal bare inneholde Til : Første innkalling skal inneholde sign. Lone Berntzen Evenrud

7 F18 20 andre avsnitt Fylkesstyret konstituerer seg fritt i de verv som er beskrevet i arbeidsprogrammet. Fjerne muligheten, må festes av årsmøtet slik det blir gjort i dag sign. Lone Berntzen Evenrud og Bjørn-Ola Bråten Lang Votering Antall stemmeberettigede: 7 F1 For: 4 Mot: 0 Avholdende: 3 F2 For: 3 Mot: 3 Avholdende: 1 F3 For: 0 Mot: 2 Avholdende: 5 F4 For: 5 Mot: 0 Avholdende: 2 F5 For: 5 Mot: 0 Avholdende: 2 F6 For: 3 Mot: 2 Avholdende: 2 F7 For: 0 Mot: 2 Avholdende: 5 F8 For: 5 Mot: 0 Avholdende: 2 F9 For: 5 Mot: 0 Avholdende: 2 F10 For: 6 Mot: 0 Avholdende: 1 F11

8 For: 2 Mot: 1 Avholdende: 4 F12 For: 6 Mot: 0 Avholdende: 1 F13 For: 4 Mot: 0 Avholdende: 3 F14 For: 5 Mot: 1 Avholdende: 1 F15 For: 4 Mot: 1 Avholdende: 2 F16 For: 5 Mot: 1 Avholdende: 1 F17 For: 5 Mot: 2 Avholdende: 0 F18 For: 5 Mot: 0 Avholdende: 2 Helheten For: 7 Mot: 0 Avholdende: 0 05 Politisk Måldokument v/ Redaksjonell komite for politisk måldokument Redasjonell komite innleder Spørsmål fra salen komiteen svarer Debatt Forslag om å legge nytt forslag til politisk måldokument til grunn for behandlingen: Antall stemmeberettigede: 8 For: 8 Mot: 0 Avholdende: 0 forslag legges til grunn for behandlingen

9 F1 Fra: Elevorganisasjonen i Oppland(EOOP) er... Til: Elevorganisasjonen i Oppland sign. Petter Bilit Sveen F2 F3 F4 F5 F6 Gjennomgående endre «EOOP til «Elevorganisasjonen i Oppland» Sign. Petter Bilit Sveen Gjennomgående endre «EOOP» til «Elevorganisasjonen i Oppland sign. Petter Bilit Sveen Endre gjennomgående «EO Oppland» til «EOOP sign. Redaksjonskomiteen Tillegg 9. Ekskursjoner Obligatoriske ekskursjoner skal ikke føre til ekstra kostnader for elevene sign. Bjørn- Ola Bråten Lang Tillegg 1.4 Ekskursjoner Obligatoriske ekskursjoner skal ikke føre til ekstra kostnader for elevene sign. Redaksjonskomiteen Votering Antall stemmeberettigede: 6 F1 For: 2 Mot: 4 Avholdende: 0 F4 For: 1 Mot: 3 Avholdende: 2 F2 For: 4 Mot: 2 Avholdende: 0 F3 For: 5 Mot: 1 Avholdende: 0 F5

10 For: 5 Mot: 1 Avholdende: 0 Helheten For: 5 Mot: 0 Avholdende: 1 06 Arbeidsprogram v/ Readaksjonell komite for arbeidsprogram Koiteen innleder Spørsmål fra salen Komiteen svarer Debatt F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 EO Oppland skal: Jobbe mot å skaffe studentbevis for alle lærlinger sign. Mia Sagstad EO Oppland bør: Skolere spesielt i opplæringslova kapitell 9a sign. Hans Iver Odenrud EO Oppland skal: Jobbe mot et felles reglement for orden og atferd i oppland fylke sign. Mia Sagstad Jobbe mot et felles reglement for orden og atferd i oppland fylke sign. Redaksjonskomiteen EO Oppland bør: Jobbe for å få plasser i forskjellige råd og utvalg på fylkesplan sign. Bjørn-Ola Bråten Lang og Lone Berntzen Evenrud Lage reklamefil for Elevorganisasjonen sign. Hans Iver Odenrud Lage en informativ reklamefilm som skaper engasjement hos elever sign. Karl Erik Holmen Fylkesstyret bør:

11 Legge vekt på reklame innenfor lett tilgjengelige digitale medier sign. Karl Erik Holmen F9 Fylkesstyret skal: Være i kontakt med elevrådene så ofte elevrådene selv ønsker det sign. Bjørn-Ola Bråten Lang og Lone Berntzen Evenrud F10 F11 F12 Fylkesstyret skal: Avholde uravstemning på minst 4 skoler Sign. Bjørn-Ola Bråten Lang og Lone Berntzen Evenrud EO Oppland skal: Tilby uravstemning på minst 15 ungdomsskoler sign. Bjørn-Ola Bråten Lang og Lone Berntzen Evenrud Det skal også arrangeres en overlappingshelg i regi av det avtroppende fylkesstyret sign. Bjørn-Ola Bråten lang Votering Antall stemmeberettigede: 7 F1 For: 7 Mot: 0 Avholdende: 0 F2 For: 6 Mot: 0 Avholdende: 1 F3 mot F4 F3: 3 F4: 4 Avholdende: 0 F4 går videre F5 For: 6 Mot: 0 Avholdende: 1 F6 For: 1 Mot: 5 Avholdende: 1 F7 For: 6 Mot: 1 Avholdende: 0

12 F8 For: 7 Mot: 0 Avholdende: 0 F9 For: 5 Mot: 1 Avholdende: 1 F10 For: 6 Mot: 1 Avholdende: 0 F11 For: 5 Mot: 0 Avholdende: 2 F12 For: 6 Mot: 0 Avholdende: 1 F13 For: 7 Mot: 0 Avholdende: 0 Helheten For: 7 Mot: 0 Avholdende: 0 Valgkomiteen kom med sin innstilling klokken 12:40 Frist for å opprettholde kandidatur går ut klokken 13:45 Permisjonssøknad: Kan jeg ta tog som gåt 13:32 pga skolekorpskonsert som begynner klokka 15:30, som jeg skal delta på i dag sign. Marianne Berget Innvilget 07 Budsjett v/ Bjørn-Ola Bråten Lang og Kim Andre Werner Bjørn-Ola og Kim Andre innleder Spørsmål fra salen Bjørn-Ola og Kim Andre svarer Debatt

13 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Bruke mye penger, lage film om EO, vise den på turer rundt på skolene. Motivere ungdom for EO. Sign. Amdreas Holm Flytte Mer penger til profilering kroner sign. Erik Johansen Budsjettet kan gå i underskudd med 20000kr sign. Bjørn-Ola Bråten Lang Flytte Ta kroner fra bunnlinja. Sette 5000 kroner på posten skolebesøk og kroner på reklamemateriell ved video Flytte Øke budsjettet til profilering til kroner, med kroner øremerkede midler til digitale medier som internett og film. Tas fra bunnlinja sign. Karl Erik Holmen Ny Post 4.30 Distriktskomite sign. Kari Ranheim og Bjørn-Ola Bråten Lang Flytte kroner fra bunnlinjen inn på 4.30 distriktskomite sign. Kari Ranheim og Bjørn-Ola Bråten Lang Flytte 3000 kroner fra bunnlinjen inn på 4.30 distriktskomite sign. Kari Ranheim og Bjørn-Ola Bråten Lang Flytte 7500 kroner fra bunnlinjen inn på 4.30 distriktskomite sign. Kari Ranheim og Bjørn-Ola Bråten Lang Flytte 5000 kroner fra bunnlinjen inn på 4.30 distriktskomite sign. Kari Ranheim og Bjørn-Ola Bråten Lang Votering Antall stemmeberettigede: 7 F1 Ikke realitetsbehandlet

14 F2 Ikke realitetsbehandlet F3 For: 6 Mot: 0 Avholdende: 1 F4 For: 2 Mot: 3 Avholdende: 2 F5 For: 1 Mot: 6 Avholdende: 0 F6 For: 4 Mot: 0 Avholdende: 3 F7 mot F8 F7: 0 F8: 6 Avholdende: 1 F8 videre F9 mot F8 F9: 0 F8: 6 Avholdende: 1 F8 går videre F8 mot F10 F8: 0 F10: 5 Avholdende: 0 F10 går videre F10 For: 4 Mot: 1 Avholdende: 0 Heleheten For: 6 Mot: 0 Avholdende: 1 08 Økonomiske retningslinjer 09 Valg Oversendt til 1. Elevforsamling Valgkomiteen redgjør for helheten i sin innstilling Valgkomiteen redgjør for sin kandidat som leder, Lone Berntzen Evenrud Lone holder sin valgtale Lone er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen redgjør for sin kandidat som politiks nestleder, Vetle Rusten

15 Vetle holder sin valgtale Vetle er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen redgjør for sin kandidat som organisatorisk nestleder, Mike Prestmarken Mike holder sin valgtale Mike er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen redgjør for sin kandidat som leder av distriktskomiteen, Kari Ranheim Kari holder sin valgtale Kari er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen redgjør for sin kandidat som økonomisk ansvarlig, Ole Magnus Aamodt Ole Magnus holder sin valgtale Ole Magnus er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen redgjør for sin kandidat som fylkesstyremedlem, Hans Iver Odnerud Hans Iver holder sin valgtale Hans Iver er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen redgjør for sin kandidat som fylkesstyremedlem, Lisa Bratberg Lisa holder sin valgtale Lisa er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen redgør for sin kandidat som fylkesstyremedlem, Andreas Gulbrandsen Andreas holder sin valgtale Andreas er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen redgjør for sin kandidat som fylkesstyremedlem, Kim Andre Werner Kim Andre holder sin valgtale Kim Andre er valgt ved akklamasjon De to siste fylkesstyreplassen blir oversendt Valgkomiteen redgjør for sin innstilling om å overdsende plassene i valgkomiteen til 1. Elevforsamling Plassene er oversendt Valgkomiteen redgjør for sitt forslag om å oversende plassene i kontrollkomiteen til 1. Elevforsamling Mia Sagstad foreslår å åpne plassene og redgjør for sitt forslag Det fremmes krav om skriftlig votering Det foreslås å hemmligholde stemmetallene i et år Stemmetallene skal hemmligholdes i et år Skriftlig votering Plassene åpnes Det er fremmet krav om skriftlig votering på samtlige kontrollkomiteplasser Mia Sagstad stiller til en av plassene som kontrollkomitemedlem Mia holder sin valgtale

16 Mia er valgt Petter Bilit Sveen stiller til en av plassene som kontrollkomitemedlem Petter holder sin valgtale Petter er valgt Bjørn-Ola Bråten Lang stiller til en av plassene som kontrollkomitemedlem Bjørn-Ola Holder sin valgtale Bjørn-Ola er valgt De n siste plassen i kontrollkomiteen oversendes til 1. Elevforsamling 10 Eventuelt Det er ingen eventueltsaker Møtet lukkes klokken 14:30 Møtekritikk Det har vært et bra møte, men mange som har tegnet seg i debattene. Stor toleranse for at folk har forskjellige meninger, men det har vært en del gjentagelser. Mye kreativitet i debattene og forslagene som har kommet inn. Det har kommet mange nye folk, det lover bra for videre oppmøte på senere arrangement. Ordstyrerbordet har vært veldig flinke til å balansere møtekulturen mellom seriøst og moro. Noen pauser har blitt forflyttet noen kvarter, men det er slikt som skjer. Helgen totalt har vært koselig og lærerik, med et bra miljø for alle. Maten har vært god, og arbeidslaget har for øvrig også gjort en bra jobb. Har fått et godt politisk grunnlag for det neste året. Det har vært litt få pauser, men det gjør at folk setter virkelig pris på dem når de kommer. Fylkesstyret har deltatt veldig mye i debattene, noe som til tider har vært til hinder for at de andre har fått snakket. Det har vært et kreativt møte. Det er koselig at fylkeslagsoppfølger kunne komme. Takk til fylkesstyret. Med vennlig hilsen Angelica Olsen Referent

17

Referat fra SST20-09/10]

Referat fra SST20-09/10] Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen og Landsstyret Fra Rachel Corneil, Politisk nestleder Dato 3. februar 2010 Referat fra SST20-09/10] Møtedato 27. januar 2010

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 ARBEIDSPROGRAM Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Dette er sakene Elevorganisasjonen i Oppland skal jobbe med i perioden 2015/2016. Sakene står

Detaljer

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité Vedtekter 2008 2009 Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring 1 Elevorganisasjonen er en landsomfattende

Detaljer

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent 13.06.14 Referat fra FS04 Møtedato Møtetid Møtested 12.06.14 17:30 Munkegata

Detaljer

Referat fra 5. fylkesstyremøte - FS05-15/16

Referat fra 5. fylkesstyremøte - FS05-15/16 Til Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Hordaland Kopi til Desisjonskomiteen, Valgkomiteen i Hordaland, Operasjon Dagsverk i Hordaland Fra Agathe Brautaset Waage, leder Dato 23.08.15 Referat fra 5. fylkesstyremøte

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Navn og formål 1 Elevorganisasjonen i Nordland er et fylkeslag i Elevorganisasjonen i Norge. Fylkeslaget skal aktivt arbeide i samsvar med Elevorganisasjonen

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 HOVEDSATSNING FOR ELEVORGANISASJONEN I ROGALAND 2009/2010: En bedre kontakt med medlemsmassen, både med medlemskolene og enkelteleven. For å

Detaljer

Elevorganisasjonen i Vestfold Sentralstyret, Landsstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen Mathilde Emilie Pettersvold, referent Dato 26.

Elevorganisasjonen i Vestfold Sentralstyret, Landsstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen Mathilde Emilie Pettersvold, referent Dato 26. Til Elevorganisasjonen i Vestfold Kopi Sentralstyret, Landsstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen Fra Mathilde Emilie Pettersvold, referent Dato 26. mai 2009 Referat fra Årsmøtet i Elevorganisajsonen

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

Referat fra sentralstyremøte SST16-09/10

Referat fra sentralstyremøte SST16-09/10 Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen og Landsstyret Fra Petter Bilit Sveen Dato 7. desember 2009 Referat fra sentralstyremøte SST16-09/10 Møtedato 02. Desember

Detaljer

Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Akershus, Fylkesstyret. Kris Hansen, leder i Elevorganisasjonen i Akershus

Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Akershus, Fylkesstyret. Kris Hansen, leder i Elevorganisasjonen i Akershus Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Akershus, Fylkesstyret Kris Hansen, leder i Elevorganisasjonen i Akershus Valgkomiteen, Kontrollkomiteen, Desisjonskomiteen, Sentralstyret Elev-og læringombudet og

Detaljer

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Vedtekter for Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Årsmøte 3 5 Elevforsamling 4 6 Basisgrupper

Detaljer

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008 Vedtekter 2007/2008 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Finnmarks virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbyggning og struktur i Finnmark.

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

Saksliste 001 Godkjenning av innkalling V

Saksliste 001 Godkjenning av innkalling V Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Elevorganisasjonen i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomité, Kontrollkomité Stine Nordø, Referent 08.05.14 Referat fra FS01 Møtedato Møtetid Møtested 08.05.14

Detaljer

Referat fra sentralstyremøte 07-09/10

Referat fra sentralstyremøte 07-09/10 Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Landsstyret, Valgkomiteen og Desisjonskomiteen Fra Petter Bilit Sveen, referent Dato 2. september 2009 Referat fra sentralstyremøte 07-09/10 Møtedato 2. september

Detaljer

Kevin Gilbert Flekke Fylkesstyremedlem Mathias Westad Larssen Fylkesstyremedlem. Peter Søderblom Mostad Fylkesstyremedlem

Kevin Gilbert Flekke Fylkesstyremedlem Mathias Westad Larssen Fylkesstyremedlem. Peter Søderblom Mostad Fylkesstyremedlem Til Tillitsvalgte i Sør-Trøndelag Kopi til Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Fra Stine Nordø, referent Dato 06.02.15 Referat fra FS15 Møtedato 05.02.15 Møtetid 17:30 Møtested Munkegata

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Vedtatt av årsmøtet 11.-12. april 2013 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant elevene på sine medlemsskoler for å skape et

Detaljer

Referat fra det 10. Ordinære Årsmøtet i Elevorganisasjonen i Hedmark

Referat fra det 10. Ordinære Årsmøtet i Elevorganisasjonen i Hedmark Til Medlemsskolene i Kopi til Sentralstyret, Desisjonskomiteen, Landsstyret, Valgkomiteen Fra Mari Karenersen og Ingrid Netteland, referenter Dato 30. mai 2009 Referat fra det 10. Ordinære Årsmøtet i Møtedato

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010 Vedtekter 2009/2010 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Aust-Agders virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbygning og struktur i Aust-Agder.

Detaljer

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo 2008-2009 Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser - Definisjoner 1.1. Fylkesstyret består av en leder, en politisk nesteleder, en organisatorisk nestleder og opp til

Detaljer

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent 18.08.14 Referat fra FS05 Møtedato Møtetid Møtested 17.08.2014 17:00 Bispegata

Detaljer

Referat fra sentralstyremøte 26

Referat fra sentralstyremøte 26 Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretær, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, Landsstyret Fra Mathilde Emilie Pettersvold, referent Dato 03. desember 2008 Referat fra sentralstyremøte 26 Møtedato 03. desember

Detaljer

Referat fra Sentralstyremøte 19

Referat fra Sentralstyremøte 19 Til Sentralstyret Kopi Generalsekretær, Desisjonskomiteen, Landsstyret Fra Christer Odden, Sentralstyremedlem Dato 11. november 2008 Referat fra Sentralstyremøte 19 Møtedato 09. oktober 2008 Møtetid kl.

Detaljer

Referat fra Elevorganisasjonen i Buskeruds 10. ordinære årsmøte

Referat fra Elevorganisasjonen i Buskeruds 10. ordinære årsmøte Til Medlemsskolene i Buskerud Kopi til Elevorganisasjonen i Buskerud, Desisjonskomiteen, Landsstyret, Valgkomiteen, Sentralstyret. Fra Eline Lysen Paulsen, sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen Dato

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Referat fra Sentralstyremøte 04

Referat fra Sentralstyremøte 04 Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Landsstyret Fra Helene Pettersvold, Sentralstyremedlem Dato 20. august 2008 Referat fra Sentralstyremøte 04 Møtedato 20. august 2008 Møtetid

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 1.0 Elevråd og medlemsskoler 1.1 Jobbe for at det blir gitt ut mer informasjon om tekniske og allmenne fag, samt jobbe for å sette flere

Detaljer

Innledning. Politisk del Oppstart

Innledning. Politisk del Oppstart Arbeidsprogram 2005/2006 Innledning Arbeidsprogrammet er en rettleder for tillitsvalgte i Elevorganisasjonen Møre og Romsdal (EOMR). Det må være sett i sammenheng med Elevorganisasjonens vedtekter og politisk

Detaljer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer ÅRSMØTE elkommen til årsmøte i Elevorganisasjonen i Akershus Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer 1. innkalling til årsmøte 2014/2015 Til: Medlemsskolene i Elevorganisasjonen

Detaljer

Referat fra sentralstyremøte SST31-08/09

Referat fra sentralstyremøte SST31-08/09 Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretær, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, Landsstyret Fra Mathilde Emilie Pettersvold Dato 28. januar 2009 Referat fra sentralstyremøte SST31-08/09 Møtedato 28. januar

Detaljer

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Ungdomsrådet

Referat fra Årsmøte i Ungdomsrådet Til: Ungdomsrådet Fra: Hilde Mari Wenstad, referent Dato: 28.5.2013 Referat fra Årsmøte i Ungdomsrådet Møtedato: 25-26.5.2013 Møtested: Basen Kirkenes Tilstede: Navn på Delegater: Fra: Tomas Børresen Ungdomsutvalget

Detaljer

Referat fra Ungdomsråds møte

Referat fra Ungdomsråds møte Til: Ungdomsrådet Fra: Sondre Pettersen, Referent Dato: 25.4.2012 Referat fra Ungdomsråds møte Møtedato: 24.4.2012 Møtetid: 11:00-15:30 Møtested: Basen Kirkenes Tilstede: Navn på Delegater: Fra: Tomas

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Elevorganisasjonen i Østfolds 2. Elevforsamling Den politiske drømmen Referat

Elevorganisasjonen i Østfolds 2. Elevforsamling Den politiske drømmen Referat EF Elevorganisasjonen i Østfolds 2. Elevforsamling Den politiske drømmen Referat Sted: St. Olav Videregående Skole, Sarpsborg Dato: 07. 08. november 2008 Møtestart: 07. november Tilstede: Askim vgs 1 Lars

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Referat fra FS07, 03.11.13

Referat fra FS07, 03.11.13 Til Fylkesstyret Kopi til Kontrollkomiteen, valgkomiteen, sentralstyret v/ sentralstyremedlem Benjamin Skiaker Myrstad og desisjonskomiteen Fra Martin Monsen, referent Dato 03.11.13 Referat fra FS07, 03.11.13

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011

arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011 arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011 Innhold Arbeidsprogram...1 Innhold... 2 Elevdemokrati...3 Politikk og påvirkning... 3 Informasjon og kontakt... 4 Arrangementer... 4 Rettigheter...

Detaljer

1. ELEVFORSAMLING. Velkommen til 1. elevforsamling Elevorganisasjonen i Akershus

1. ELEVFORSAMLING. Velkommen til 1. elevforsamling Elevorganisasjonen i Akershus 1. ELEVFORSAMLING Velkommen til 1. elevforsamling Elevorganisasjonen i Akershus MØTEDATO: 11.06.2014 MØTETID: 09.00-15.00 MØTESTED: Nydalen videregående skole, Oslo 2. Innkalling til 1. elevforsamling

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Referat fra Sentralstyremøte 04

Referat fra Sentralstyremøte 04 Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Landsstyret Fra Eline Lysen Paulsen, Sentralstyremedlem Dato 14. juli 2008 Referat fra Sentralstyremøte 04 Møtedato 11. juli 2008 Møtetid

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Referat fra 1. elevforsamling i Buskerud EF01-08/09

Referat fra 1. elevforsamling i Buskerud EF01-08/09 Til Medlemsskolene i Buskerud Kopi til Elevorganisasjonen i Buskerud, Desisjonskomiteen, Landsstyret, Valgkomiteen, Sentralstyret. Fra Eline Lysen Paulsen, sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen Dato

Detaljer

Referat fra sentralstyremøte 05-09/10

Referat fra sentralstyremøte 05-09/10 Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Landsstyret, Valgkomiteen og Desisjonskomiteen Fra Petter Bilit Sveen, Dato 15. august 2009 Referat fra sentralstyremøte 05-09/10 Møtedato 29. juli 2009 Møtetid

Detaljer

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting 8-12. Mars 2010 Generelt 1 - Formalia Møtereglene regulerer Elevtinget 2010. Møtereglene er underlagt Vedtektene. Dersom det er uoverensstemmelser

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Innhold Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1-årig hovedsatsing 3 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Verving og oppretting av

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

LS02 08/09. Vedtaksprotokoll. Mathilde Emilie Pettersvold 12/09/ - 14/09/ Studiekompetanse... 1

LS02 08/09. Vedtaksprotokoll. Mathilde Emilie Pettersvold 12/09/ - 14/09/ Studiekompetanse... 1 Mathilde Emilie Pettersvold 12/09/ - 14/09/2008 Saker : 040 Studiekompetanse... 1 041 Høring om retten til rådgivning og kompetanse for rådgivere...2 042 Uttalelse til støtte for Elevorganisasjonen i Colombia,

Detaljer

Hvordan fungerer leksehjelpordningen - fokus på 10 klasse

Hvordan fungerer leksehjelpordningen - fokus på 10 klasse Referat fra møte i FAU 25.11.2015 Engebråten skole Tilstede: Are Bjørn Pedersen, Kristina Johansen, Oddrun Rangsæter, Jarl Øvstedal, Frode Huser, Marianne Fossan, Tor Brockstedt, Petter Munkerud, Anne

Detaljer

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent 02.09.14 Referat fra FS06 Møtedato Møtetid Møtested 02.09.14 17:30 Munkegata

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Referat fra Elevorganisasjonen i Rogaland sitt 10. ordinære årsmøte

Referat fra Elevorganisasjonen i Rogaland sitt 10. ordinære årsmøte Til Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Rogaland Kopi til Landsstyret, Sentralstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen Fra Mathilde Emilie Pettersvold, referent Dato 19. april 2009 Referat fra Elevorganisasjonen

Detaljer

3. Innkalling 2. Elevforsamling

3. Innkalling 2. Elevforsamling Bli med og styr skolen du også! 3. Innkalling 2. Elevforsamling Engasjement og Elevmedvirkning Elever har en lovfestet rett til å delta aktivt i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av undervisningen.

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer Sak 9 Forberedt av: Per Escild Hadland Vedtektsendringer Endringer i seksjon 1, 2 og 10 krever ¾ flertall for å bli vedtatt. Andre endringer krever ⅔ flertall for å bli vedtatt. For hvert vedtektsendringsforslag

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!!

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!! Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015 Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant sine medlemmer for å skape et godt samarbeid

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium torsdag 17. september 2015. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Referat fra Årsmøtet i Elevorganisasjonen i Vest-Agder

Referat fra Årsmøtet i Elevorganisasjonen i Vest-Agder Til: MedlemsskoleneiElevorganisasjoneniVest Agder Fra: Fylkesstyret,ElevorganisasjoneniVest Agder Tid: 06.05 09 Referat fra Årsmøtet i Elevorganisasjonen i Vest-Agder Tilstede: Margot Brinchmann Ødegård

Detaljer

Elevorganisasjonen kan jobbe for å bedre elevers holdninger og disiplin til skole og skolearbeid.

Elevorganisasjonen kan jobbe for å bedre elevers holdninger og disiplin til skole og skolearbeid. Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen 2008/2009 1 ELEVORGANISASJONENS 3-ÅRIGE HOVEDSATSNING: EN DEMOKRATISK ORGANISASJON. Et velfungerende demokrati i Elevorganisasjonen er avgjørende for at den politikken

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

HØSTPAKKA EO til Elevorganisasjonen Pb 8964 Youngstorget 0028 OSLO

HØSTPAKKA EO til Elevorganisasjonen Pb 8964 Youngstorget 0028 OSLO HØSTPAKKA 2008 skolen er til for elevene elevråd gratis skole elevmedbestemmelse undervisningsevaluering elevråd er makt skolene forfaller læreplass til alle tilpasset opplæring du har rettigheter 22 99

Detaljer

2.1.1 Valg av møteleder Kjartan Lindøe og Simon Ingebrigtsen er foreslått som møteleder. Det finnes ingen andre kandidater.

2.1.1 Valg av møteleder Kjartan Lindøe og Simon Ingebrigtsen er foreslått som møteleder. Det finnes ingen andre kandidater. Møtet settes 13:26 Sak 1. Godkjenning av innkalling Forberedt av Marcus Sæthershagen Innkallinga godtas med merknad om for sen formell innkallelse og styret instrueres til å forbedre dette til neste korsvei.

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009 Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole Vedtatt 7.5.2009 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Elevrådets virkemåte... 3 3.0 Elevrådsstyrets virkemåte... 3 4.0 Tillitsvalgte... 4 5.0 Møtestruktur... 4

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kk@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kk@kandu.no KONTROLLKOMITEENS RAPPORT TIL GENERALFORSAMLINGEN 2014 I tråd med vedtektenes 7-1 fremlegger rapport til generalforsamlingen. s oppgaver er definert i vedtektenes 7-1. s oppgave er å kontrollere at organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål Juristforeningen i Tromsø skal sørge for et godt sosialt miljø blant jusstudentene i Tromsø ved å tilby et rikt aktivitetstilbud.

Detaljer

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering TINGGUIDE Om tinget Tinget er det møtet der medlemsorganisasjonene bestemmer hva organisasjonen skal gjøre i tiden fremover. Dette er møtet der du, som representant for din klubb, skal sørge for at organisasjonen

Detaljer

Velkommen til EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. i Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane

Velkommen til EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. i Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane Velkommen til EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE i Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane 1 Innholdsliste: 2. Innkalling side 3 Saksliste side 6 Dagsorden side 7 Møteregler side 9 Vedtekter 2012/2013 side 15 Forslag

Detaljer

Innhold 1. innkalling til Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøte Saksliste til årsmøtet Vedtekter for Elevorganisasjonen i Aust-Agder

Innhold 1. innkalling til Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøte Saksliste til årsmøtet Vedtekter for Elevorganisasjonen i Aust-Agder ÅRS MØTE 2009 Innhold 1. innkalling til Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøte Saksliste til årsmøtet Vedtekter for Elevorganisasjonen i Aust-Agder 2008-2009 Forslag til arbeidsprogram for

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/10

Program og saksliste Sak: GF 03/10 Program og saksliste Sak: GF 03/10 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva, det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom.

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. 1. Navn og formål 2. Medlemskap og kontingent 3. Styret 4. Valgkomitéen 5. Kontrollkomitéen 6. Habilitet og taushetsplikt 7. Disiplinærtiltak

Detaljer

Vedtekter for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015

Vedtekter for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 VEDTEKTER 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever

Detaljer

Referat Høstsymposium, uke *38*

Referat Høstsymposium, uke *38* Referat Høstsymposium, uke *38* Dato: torsdag 7. september 205 Sted: Møtesal, Strandheim Leirsted Oppmøte: B Tillitsvalgt og vara til stede T Kun tillitsvalgt til stede V Kun vara til stede Klasse 2 3

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Møtested: Skagen Hotell, Bodø Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og møteregler 3. Gjennomgang

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen Referat Styremøte 03.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 55-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 56-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 57-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 1 Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 Innholdsfortegnelse 1. Valg av møteleder og referent... 1 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden... 1 3. Årsberetning... 1 4. Regnskap... 3 5. Budsjett...

Detaljer

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4.

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. Møtet satt 13:04 Sak 1: Godkjenning av innkalling Taleliste: 2, 5, 2 Godkjent med tillagte kommentarer

Detaljer

Årsmøtet09! HUH?: Årets kuleste helg! HM?: 24. 26. April! HÆ?: Vi samles i Kongsberg EHM?: Let s do some vedtekts!

Årsmøtet09! HUH?: Årets kuleste helg! HM?: 24. 26. April! HÆ?: Vi samles i Kongsberg EHM?: Let s do some vedtekts! Årsmøtet09! HUH?: Årets kuleste helg! HM?: 24. 26. April! HÆ?: Vi samles i Kongsberg EHM?: Let s do some vedtekts! Til: Elevforsamlingen Kopi: Landstyret, Sentralstyret, Desisjonskomiteen, DK-Buskerud,

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Elevorganisasjonen i Nord- Trøndelag

Referat fra årsmøtet i Elevorganisasjonen i Nord- Trøndelag Til Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Kopi Sentralstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen, Landsstyret Fra Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Dato 04. mai 2009 Referat

Detaljer

Nicholas Solem Distriktkomiterepresentant. 001 Godkjenning av innkalling og referat V v/balder. 002 Valg av ordstyrer og referent V

Nicholas Solem Distriktkomiterepresentant. 001 Godkjenning av innkalling og referat V v/balder. 002 Valg av ordstyrer og referent V Til: Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Oslo Kopi: Kontrollkomiteen, valgkomiteen, distriktskomiteen og fylkeslagsoppfølger Fra: Amalie Frank, Referent Referat fra FS03 Dato: Tirsdag, 30. april 2013 Sted:

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKEIV UNGDOMS LANDSMØTE 2016

VELKOMMEN TIL SKEIV UNGDOMS LANDSMØTE 2016 Kjære delegater og observatører, Dette er andre innkalling til Landsmøte i Skeiv Ungdom som finner sted 22. - 24. april 2016 på Nordseter skole i Oslo. Denne mailen har to deler. En møtedel og en praktisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet SAK 1 KONSTITUERING 4 / 64 a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet b. Valg a referent c. Godkjenning av innkalling Første innkalling ble sendt

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016.

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 00.05-16 Gjelder Godkjenning av tidsplan 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til tidsplan for landsmøtet 3 GODKJENNING

Detaljer