Referat fra Elevorganisasjonen i Buskeruds 10. ordinære årsmøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Elevorganisasjonen i Buskeruds 10. ordinære årsmøte"

Transkript

1 Til Medlemsskolene i Buskerud Kopi til Elevorganisasjonen i Buskerud, Desisjonskomiteen, Landsstyret, Valgkomiteen, Sentralstyret. Fra Eline Lysen Paulsen, sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen Dato 26. april 2009 Referat fra Elevorganisasjonen i Buskeruds 10. ordinære årsmøte Møtedato april 2008 Møtetid fredag kl til søndag Møtestad Kongsberg videregående skole, Kongsberg Tilstede Ruben Haugland Camilla Bergland Birger Viko Rasmussen Tor Kristian Tønnesen Mari Reisjå Andreas Brandt Martin Stensland Chriss Alexander Johansson Dennis Mellegaard Erik Andersen Sigmund Nicolaisen Charlotte Isachsen John Eigil Engedahl Lena Torgersen Mari Arnesen Veronica Aass Kamilla Andersen Oda Ottosen Tuva Stranger Tine Eide Torstein Landaas Storli Espen Alvin Merete Henriksen Mia Langås Flåta Even H. Flyom Anders Ivarsen Cathrine Alida Hågensen Ween Idun Margrete Bakke Marthe Skundberg Anja Rømo Delegat, Elevorganisasjonen i Buskerud Observatør, Elevorganisasjonen i Buskerud Observatør, Elevorganisasjonen i Buskerud Observatør, Elevorganisasjonen i Buskerud Observatør, Elevorganisasjonen i Buskerud Observatør, Elevorganisasjonen i Buskerud Delegat, Åssiden videregående skole Observatør, Åssiden videregående skole Delegat, Akademiet Drammen Observatør, Akademiet Drammen Observatør, Akademiet Drammen Delegat, Eiker videregående skole Observatør, Eiker videregående skole Delegat, Rosthaug videregående skole Delegat, Gulskogen ungdomsskole Observatør, Gulskogen ungdomsskole Delegat, Kongsberg videregående skole Observatør, Kongsberg videregående skole Delegat, St. Hallvard videregående skole Observatør, St. Hallvard videregående skole Observatør, St. Hallvard videregående skole Observatør, St. Hallvard videregående skole Delegat, Numedal videregående skole Observatør, Numedal videregående skole Delegat, Lier vgs. Observatør, Lier vgs. Delegat, Røyken videregående Steinerskole Observatør, Røyken videregående Steinerskole Observatør, Røyken videregående Steinerskole Observatør, Røyken videregående Steinerskole

2 Eirik Nedregård Karianne Larsen Klepzig Ingrid Bjørge Erichsen Lasse Mila Anne-Sofie Gislesen Ida W. Eidal Magne Seierslund Eline Lysen Paulsen Observatør, Røyken videregående Steinerskole Observatør, Røyken videregående Steinerskole Delegat, Drammen videregående skole Observatør, Drammen videregående skole Midletidig valgkomite, Elevorganisasjonen i Buskerud Valgkomite, Elevorganisasjonen i Buskerud Ordstyrer, Elev- og lærlingombud Referent, Elevorganisasjonen Sentralt Forfall Gol videregående skole Hønefoss videregående skole Veiavangen ungdomsskole Ål videregående skole Røyken videregående skole Møtet ble åpnet kl Ruben Haugland ønsker velkommen. ÅM 001 Godkjenning av innkalling Innkallingen godkjennes. ÅM 002 Godkjenning av referat fra EF03 Referatet godkjennes. ÅM 003 Godkjenning av dagsorden Dagsorden godkjennes med følgende endring: - Sette fristene for å sende inn endringsforslag til etter debattene. ÅM 004 Valg av ordstyrer og referent Fylkesstyret innstiller på Magne Seierslund som ordstyrer Valgt ved akklamasjon. ÅM 005 Valg av referent Fylkesstyret innstiller på Eline Lysen Paulsen som referent. Valgt ved akklamasjon. Opprop og utdeling av skilt. Skolering ved ordstyrerbordet med spørsmål. 2

3 Permisjonssøknad 01: Jeg søker om å forlate Årsmøtet fra kl til for å hente Even Alvin som skal på Årsmøtet men som ikke er kjent i Kongsberg Sign: Torstein L. Storli, observatør St. Hallvard. Innvilget. ÅM 006 Innledning politisk måldokument Forberedendekomité for politisk måldokument innleder. Grunnlag for behandling av politisk måldokument. Telling: Det er 11 stemmeberettige i salen. Votering: Forslag fra forberedendekomité om å legge deres forsalg til grunn for debatten. For: 11 Mot: 0 Avholdende: 0 Vedtatt ÅM 007 Innledning politiske prioriteringer Forberedendekomité for politisk måldokument innleder og orienterer om sitt arbeid. ÅM 008 Innledning vedtekter Forberedendekomité for vedtekter innleder og orienterer om sitt arbeid. Debatt. Pause fra kl til kl Debatten fortsetter. Forslag til endringer i vedtektene: F1 1 første setning Endre fra fylkeslagene til Fylkesstyret F linje Stryke Fylkeslagene lager egne arbeidsprogram og politiske prioriteringer. F3 2 første setning Endre fra I hvert fylke skal følgende organisasjonsledd finnes: til Følgende organisasjonsledd skal finnes: F linje Stryke Distriktskomitéleder F linje Stryke Avtroppende DK innstiller på DK-leder. Skulle ikke denne komme med innstilling kommer påtroppende HK med en innstilling 3

4 F6 5 hele punktet Endres til: Fylkesstyrets periode varer fra 1. juli til 30. juni. Det skal avholdes en fire (4) uker lang overlappingsperiode mellom det nye og gamle fylkesstyret. F linje Nytt Skoler med mer enn 1000 elever kan sende inntil åtte (8) observatører. F linje Endres fra fire (4) uker før møtet avholdes til fire (4), to (2) og en (1) uke før møtet avholdes. F og 3. linje Endres til: 1. Innkallingen skal inneholde informasjon om hvor og når Årsmøtet skal finne sted og om gjeldene frister. Saksliste i henhold til 4 og sakspapirer skal sendes med 2. og/eller 3. innkallingen. F10 11 andre linje Endre fra tre (3) slike i løpet av perioden til to (2) slike i løpet av perioden. F linje Endre fra være elevtingsforberedende, med mindre dette avholdes i andre fora. til gi medlemsskolene informasjon om Elevtinget og informere om deres mulighet til å delta på det. F12 14 andre linje Endre fra 14 til 13 F linje før neste Elevforsamling eller Årsmøtet finner sted. F14 15 Stryke punktet F15 Nytt punkt under 4 Hvis et årsmøte ikke er vedtaksdyktig kan fylkesstyret sette ned et interimsstyre som skal ha til hensikt å få i stand et ekstraordinært årsmøte så snart som mulig. Sentralstyret må godkjenne interimsstyret. F14 Ny 15 Elevforsamlinga kan brukes som et samlebegrep om alle elevrådslederne på medlemsskolene i fylket. F15 16 Stryke eventuelt F16 Nytt punkt til 13 Nytt: Distriktskomitéleder velges på første ordinære Elevforsamling etter 1. desember. F linje Endres fra Skolenes egen time til Elevforsamlingens egne 45 minutter 4

5 F linje Endre fra Inntil 4 styremedlemmer til 5 styremedlemmer F linje Endre fra Inntil 4 styremedlemmer til 6 styremedlemmer F20 4 Valg av lærlingansvarlig Votering: 1. For innstillinga: 6 For: forslaget 3 Av 2 Forslag falt. 2. For: 9 Mot: 2 Av: 0 Forsalg vedtatt 3. For: 11 Mot:0 Av:0 Forsalg enstemmigvedtatt 4. Vedtatt 5. Enstemmig vedtatt 6. Avvist 7. Vedtatt mot 1 stemme 7.1 Flytte fra paragraf 4 til 13. Enstemmig vedtatt. 25. Enstemmigvedtatt 23. Falt på grunn av Falt på grunn av Enstemmig vedtatt 8. Enstemmig vedtatt 10. Enstemmig vedtatt 9. Falt på grunn av Enstemmig vedtatt 12. Utsatt inntil videre. 13. For: 4 Mot: 6 Av: 1 Falt 14. Falt på grunn av Enstemmig vedtatt 16. Enstemmig vedtatt 17 og 18 Prinsipp votering: endre fra forsamlinga til fylkesstyret For: 0 Mot: 11 Av:0 5

6 Enstemmig vedtatt Flytte teksten fra paragraf 15 til 4. Enstemmig vedtatt. 19. For: 5 Mot: 6 Av: 0 Falt 21. For: 4 Mot: 6 Av: 1 Falt 20. For: 8 Mot: 3 Av: 0 Forslag vedtatt 22. For: 5 Mot: 6 Av: 0 Falt 27. For: 3 Mot: 8 Av: 0 Vedtatt Permisjonssøknad 02: Anders skal gå når møtet er ferdig. Så fort som mulig. Begrunn av bilkross/skruing Sign: delegat, Lier vgs. Innvilget Møtet lukkes kl Møtet åpnes kl Fortsettelse votering vedtakter: 12. For 4 Mot: 8 Av: 0 Vedtatt Helheten på vedtektene: Enstemmig vedtatt. ÅM 009 Beretninger a) Fylkesstyrets årsberetning Leder Ruben Haugland orienterer om fylkesstyrets aktivitet i perioden. 6

7 b) Økonomisk årsrapport Utsettes inntil videre c) Valgkomiteens beretning Utsettes inntil videre d) Distriktskomiteens beretning Tine Eide fra DK orienterer om distriktskomiteens aktivitet i perioden. e) Elevforsamlingens egen runde: Åssiden vgs. Jobber med idrettsdag som de skal ha på slutten av året, skolefotokomite for neste år og nytt bygg snart ferdig. Akademiet Drammen Klippekort i kantina blir ikke noe av fordi kantina er negativ, elevrådet har ordnet at elevene får rabatt ved trykking, hatt en stor debatt om OD og et annet prosjekt, skal bruke kr på Sierra Leone(?), sliter med ventilasjonen på skolen og har fått is i kantina. Eiker vgs. Søkt om å få kr fra skolen, fikk det og har brukt litt av dem på elevtinget og skal bruke mer av dem på ha sommerdag like etter skole start og skal få en sanitetsautomat. Rosthaug vgs. Jobber med å få vannkokere og toastjern i klasserommene, jobber med busstilbudet, testløype en løpetest, prøver å få bort karakteren, får nye pulter og stoler. Gullskogen ungdomsskole Elevrådsleder og nestleder har vært på menneskerettskurs i Bosnia, måtte avlyse fotball og håndball cup, ellers ikke gjort så mye. Kongsberg vgs. Vært på Elevtinget, hatt et møte siden elevtinget, vært dårlig kommunikasjon mellom hovedstyret og elevrådet. St. Hallvard vgs. Jobber med skolegensere og med nettavis, fått med en medialærer. Har problemer med søppel på skolen, ønsker seg benker i skolegården og har fått ny vannautomat. Det forrige styret har ikke gitt det nye styret overlapping, de har også jobbet med elevmedvirkning. Nummedal vgs. Sandvollyball bane på skole, fått mer varm mat i kantina, skal idrettsdag på slutten av året og etter påske har de jobbet mye med kveldsundervisningen de må ha fordi ledelsen har gjort en feil. Lier vgs. Jobber med å få bankterminal i kantina og utvidet vare salget i kantina. Hatt en basistimeundersøkelse, hva brukes de til? Prøvde å arrangere nyttårsball, men det ble avlyst 7

8 på grunn av liten interesse. Det er noen linjer skal legges ned og matfag skal flyttes til Åssiden fra og med neste skoleår. Røyken vgs. Valgt skolekomite for OD til neste år, skolen går i underskudd, jobber med å få støtte til turer, ble lovet det når de søkte. Jobber med å få mer og bedre mat i kantina. Drammen vgs. Elevrådet har ikke fungert så godt som man skulle ønske, nytt ordensreglement på skolen, det er veldig positivt, mange færre kommer for sent til skolen. Skolen skal bygges ut til neste år. Permisjonssøknad 03: Observatør 106 trenger permisjon fra til for å hente Sigmund Nicolaisen (observatør for Akademiet Drammen) som ikke er kjent her i Kongsberg. Sign: Dennis Mellegaard, delegat Akademiet Drammen. Valg av midletidig valgkomite Fylkesstyret innstiller på Camilla Bergland og Anne-Sofie Gislesen. Martin Stensland stiller også til valg. Alle tre valgt ved akklamasjon. Delegatstatusen til Åssiden vgs som innehas av Martin Stensland overdras til Chriss Alexander Johansson. ÅM 010 Innledning arbeidsprogram Forberedendekomite for arbeidsprogram innleder og orienterer om sitt. Grunnlag for behandling av arbeidsprogram Forberedendekomite for arbeidsprogram foreslår å legge sitt forslag til grunn. Enstemmig vedtatt. ÅM 006 Debatt om politisk måldokument Debatt. Endringsforsalg: 1 Fra Tuva Stanger, St. Hallvard vgs. Tillegg til B.1 Skolehelsetjenesten, linje 199. Elevene har krav på innføring og informasjon om helsepersonellet på skole sin i start av hvert nye skole år. 8

9 2 Fra Tine Eide, St. Hallvard vgs. Tillegg til A.8 Opprusting og bygging av skoler, linje 156. Studieretninger som krever annet materiale, utstyr eller rom skal kunne benytte seg av dette slik at studieretningen kan bli utført best mulig. Det er derfor et krav at både utstyr og rom er av den kvalitet som aktiviteten krever. 3 Fra Dennis Mellegaard, Akademiet Drammen Stryke setning i A En god skolehverdag, linje. 71 Styrke: For at elevene skal fa en god skolehverdag må ting endres på. 4 Fra Tine Eide, St. Hallvard vgs. Tillegg til A.10 Gode lærere, linje 175 Elevene skal også ha mulighet til å evaluere lærerens undervisning slik at undervisningen blir tilrettelagt på best mulig måte. 5 Fra Tuva Stranger, St. Hallvard vgs. Endring/Tillegg til A. 1 Elevmedbestemmelse, linje 86...skal kunne vurdere læreren og undervisningen/opplæringen som blir gitt. Forklaring: legge til læreren i setningen. 9

10 6 Fra Tuva Stranger, St. Hallvard vgs. Endring til A En god skolehverdag, linje 71,72 skal få en god skolehverdag skal ting kunne endres på Forklaring: endre fra må ting endres på. til skal ting kunne endres på 7 Fra Ingrid Bjørge Erichsen, Drammen vgs. Tillegg til A.7 Hjemmelekser, linje 148 Det skal være mulighet for leksehjelp ukentlig på alle medlemsskoler. 8 Fra Torstein Storli, St. Hallvard vgs. Tillegg til A.7 Hjemmelekser, linje 147 ( ) med en eventuell lærer til stede. 9 Fra Tine Eide, St. Hallvard vgs. Endring til B.2 Rådgivningstjenesten, linje 221 Alle elever har krav på mist 1 time med rådgiver. 10 Fra Tine Eide, St. Hallvard vgs. Endring til A.1 Elevmedbestemmelse, linje 86 10

11 Elevene skal kunne vurdere læreren og undervisningen/opplæringen som blir gitt, minst to ganger per termin. 11 Fra Tine Eide, St. Hallvard vgs. Endring til A.9 Elektronisk undervisningsmateriell, linje 166 Det skal være mulig for eleven å låne bøker og fa kopier på skolen, men alt av nødvendig undervisningsmateriell burde finnes elektronisk. Forklaring: endre fra skal kunne til burde. 12 Fra Tuva Stranger, St. Hallvard vgs. Endring til B.3 Etterutdanning av lærere linje 224 Alle lærere skal få tilbud om etterutdanning Forklaring: endre fra bør til skal 13 Fra Kamilla Andersen, Kongsberg vgs. Stryke setning i A.7 Hjemmelekser, linje 147, 148 Styrke: Eleven skal ikke være tvunget til å bruke fritid for å kunne komme gjennom skolearbeidet. 11

12 14 Fra Tor Kristian Tønnesen, Fylkesstyret Tillegg til A.9, linje 168 Elektronisk undervisningsmateriale da i form av bøker og annet som er relevant for faget skal tilpasses den enkelte elevs behov. 15 Fra Tuva Stranger og Tine Eide, St. Hallvard vgs. Tillegg til A.9 elektronisk undervisningsmateriell, linje 168 Skolen er pålagt å tilby gratis oppbevaring av skolepc er. 16 Fra Torstein Storli, St. Hallvard Tillegg til A.9 Elektronisk undervisningsmateriell, linje 162 ( ) Læreren bør være pålagt å informere om når elektronisk undervisningsmateriell trengs i undervisningen. 17 Fra Sigmund Nicolaisen, Akademiet Drammen Stryke punkt B.4 Privatskoler Stryke hele punkt B.4 Privatskoler 18 Fra Dennis Mellegaard, Akademiet Drammen Tillegg til A.6 Lærerløse timer, linje

13 Skoler som ikke utfører dette punktet bør få konsekvenser. 19 Fra Tine Eide, St. Hallvard vgs. Tillegg til C.3 Elevrådets rolle, linje 300 Det skal også være mulighet for elevrådsstyret/elevrådet å ha med rektor på møter om det er ønskelig. Lunsj kl fra til kl ÅM 010 Debatt arbeidsprogram Debatt. Endringsforsalg: 1 Fra Ruben Haugland, Fylkesstyret Endring punkt 2.1 Endre: Fra: Fylkesstyret skal lage en Til: Fylkesstyret bør lage en 2 Fra Ruben Haugland, Fylkesstyret Stryke punkt 1.7 Stryke hele punkt

14 3 Fra Ruben Haugland, Fylkesstyret Endring punkt 1.6 Endre: Fra: Det skal også finnes tips Til: Det kan også finnes tips 4 Fra Ruben Haugland, Fylkesstyret Endring punkt 1.2 Fylkesstyret bør besøke alle elevrådene på medlemsskolene. Det er opp til elevrådet å bestemme hva besøkene skal brukes til. 5 Fra Ruben Haugland, Fylkesstyret Endring punkt 1.1 Endre: Fra: EOB skal ha Til: Fylkesstyret skal ha 6 Fra Ruben Haugland, Fylkesstyret Tillegg punkt 1.3 Fylkesstyret skal jevnlig informere medlemsskolene om EOB. EOB skal tilby alle medlemsskolene skoleringer. Skoleringer kan holdes på Elevforsamlingene. 7 Fra Tine Eide, St. Hallvard vgs. Tillegg punkt

15 Dette bør samkjøres med skolene som skal gjennomføre informasjonsrunder for de nye elevene der aktivskolestart materialet blir presentert. 8 Fra Tine Eide, St. Hallvard vgs. Endring punkt 1.9 EOB skal være aktivt med på å arrangere et regionalt seminar der DK også skal være invitert, i løpet av perioden. 9 Fra Tine Eide, St. Hallvard vgs. Nytt punkt under 1. Informasjon/skolering 1.12 I regi av EOB skal det utarbeides et elektronisk evalueringsskjema der elevene har mulighet til å evaluere undervisningen. 10 Fra Tine Eide, St. Hallvard vgs. Endring punkt og Så under UI(internasjonal uke) Operasjon Dagsverk skal også støtte opp om EOBs arbeid og arrangementer. 11 Fra Idun Margrete Bakke, Røyken vg Steinerskole Tillegg til

16 Fylkestyre og DK Buskerud skal aktivt sammarbeide for å hjelpe skolekomiteene i buskerud med bidrag og lignende angående Int uke og informasjon og eventuelt et seminar med alle 3 partene. 12 Fra Kamilla Andersen, Kongeberg vgs. Nytt punkt under 3. Operasjon Dagsverk 3.6 EOB bør delta på DK Buskeruds skolekomitéseminar og informere om EO. 13 Fra Kamilla Andersen, Kongeberg vgs. Nytt punkt under 3. Operasjon Dagsverk 3.5 EOB og DK Buskerud skal i løpet av perioden samarbeide om et felles arrangement. 14 Fra Ingrid Bjørge Erichsen Nytt punkt under 2. Fylkesstyret 2. Fylkesstyret 2.5 Fylkesstyret skal jobbe aktivitet for at medlemsskolene får informasjon om hvordan leksehjelp kan igangsettes og gjennomføres. 15 Fra Lena Torgersen, Rosthaug vgs. Endring punkt

17 Endre: Fra Hjemmesidene skal hele tiden oppdateres. Til: Hjemmesidene skal jevnlig oppdateres. 16 Fra Tuva Stranger, St. Hallvard vgs. Redaksjonell endring til punkt 1.7 med tanke på hva som er mest nyttig, og med tanke på miljøet. 17 Fra Tuva Stranger, St. Hallvard vgs. Endring punkt 1.11 sosialiseringsarrangementer. Målet og hensikten med dette er å aktivisere 18 Fra Tuva Stranger, St. Hallvard vgs. Nytt kapittel Nytt kap. X Skolehelsetjenesten x.1 EOB skal kontakte medlemsskolene og kreve at det ved starten av hvert skoleår blir informert om helsepersonellet som eksisterer/evt. Ikke eksisterer. x.2 EOB skal kontrollere dette ved 1. Elevforsamling, der representantene fra medlemsskolene skal fortelle hvor vidt dette har forekommet på deres skole eller ikke 19 Fra Tuva Stranger, St. Hallvard vgs. Nytt punkt under 1. Informasjonsarbeid/ skolering 17

18 1.13 EOB skal fremme for sine medlemmer og skolens styre at elevrådsarbeidet ikke skal påvirke karakter i fag eller orden og atferd, og heller ikke telles som fravær. Dette vil hjelpe på et godt og velfungerende elevdemokrati i skolen, og dette skal skolene vite. 20 Fra Ruben Haugland, Fylkesstyret Hele dokumentet. Fylkesstyret får myndighet til å gjøre redaksjonelle endringer. 21 Fra Oda Ottosen, Endring punkt 1.5 Endre: Fra: Det skal regelmessig sendes ut informasjon om aktiviteten i EOB Til: Det skal regelmessig sendes ut informasjon til medlemsskolene om aktiviteten i EOB 22 Fra Kamilla Andersen, nr. 7 Endring i punkt 1.10 Fra:... skal komme ut for livet, og Til: skal settes ut i livet, og 23 Torstein Storli, nr. 110 Nytt punkt til 2. Fylkesstyret 18

19 Nytt punkt: Fylkesstyret skal møte den eventuelt nye elevrådslederen ved en medlemsskole så tett opp imot skolens valg av nytt styre som mulig. 24 Torstein Storli, nr. 110 Nytt punkt til 2. Fylkesstyret Nytt punkt: Det skal i løpet av perioden gjennomføres minst ett besøk på hver medlemsskole av fylkesstyret. Fylkesstyret skal ha en direkte dialog med elevrådet ved hver medlemsskole. 25 Tuva Stranger, Nytt punkt 1.3 EOB skal sørge for at under skoleringene nevnt i 1.2 blir det redegjort for EOs politikk når det gjelder valg av elevråd, elevrådsleder, elevrådets rolle og kontaktlærerens rolle. Pause ÅM 006 Votering politisk måldokument Telling: det er 12 stemmeberettige i salen. Innstilling mot 6 F6 vedtatt Settning 1 A Enstemmig vedtatt f6 inn i dok vedtatt A.1 Set 1 vedtatt Innstilling mot f5 f5 Vedtatt f10 vedtatt f5 og f10 inn i dok enstemmig vedtatt A.2-A.6 opp til votering enstemmig vedtatt 19

20 f18 vedtatt A.7- enstemmig vedtatt f13 falt f7 vedtatt f8 vedtatt A.8 enstemmig vedtatt F2 enstemmig vedtatt A9-3 første set. Vedtatt F16 vedtatt F11 vedtatt F11 inn i dok enstemmig vedatt F14 falt F15 vedtatt A.10 enstemmig vedtatt F4 falt B- B2 enstemigvedtatt F15 vedtatt F1 vedtatt F9 vedtatt F12 B.3 set. 1 enstemmig vedtatt Resten av B.3 enstemmig vedtatt F17 falt A.5 og B.6 vedtatt Punkt c enstemmig vedtatt F19 vedtatt Fylkesstyret får myndighet til å gjøre redaksjonelle endringer. Helheten: For: 12 Mot: 0 Av: 0 Enstemmig vedtatt Pause kl til kl ÅM 007 Debatt politiske prioriteringer Debatt. Forslag 1: I dag er det altfor mange elever som opplever timer hvor lærer ikke er tilstede. Dette skyldes både at skolen ikke klarer å skaffe vikarer, og at lærerne rett og slett ikke dukker opp. Dette er ikke holdbart. Det må gjøres tiltak som sikrer elevene det timetallet de har krav på. Det er skoleeiers ansvar å påse at alle elevene har lærere og får den undervisningen de har krav på. Forslag 2: Altfor mange skoler i Buskerud svarer ikke til Opplæringslovas 9a s krav. Det må brukes mer penger p opprustning av skolebygg. Det er i dag en stor skjevfordeling av pengene til skolene, og 20

21 det er viktig at alle skoler får like mye penger ut fra sin situasjon. det skal lages en finansieringsordning som fører til at alle skolene i Buskerud blir i forskriftsmessig stand. Forslag 3: Forslag 5: Mange ungdommer i dag sliter med dårlig fysisk og psykisk helse. Det er derfor viktig å fokusere på å få et helsepersonell som er fungerende og som innfrir de behovene elevene skulle ha for hjelp og veiledning videre når det gjelder egen helse. Dette må forekomme på alle medlemsskolene. Sign: Tuva Stranger, St. Hallvard vgs. Forslag 6: Satsing mot frafall med fokus på elevenes egen mestring av skoledagen Sign: Lena Torgersen Pause fra kl til kl Votering politiske prioriteringer: Telling: det er 11 stemmeberettige i salen. Forlag om å overdra stemmerett fra delegat 11 til observatør 103, delegat 3 til observatør 119 og fra delegat 1 til observatør 112, fordi de må snakke med valgkomiteen. Innvilget. Hvor mange prioriteringer? Forslag fra forberedendekomite for politikk om å ha tre prioriteringer. Tre prioriteringer vedtatt. F F Falt F Vedtatt F F F Falt Telling: det er 11 stemmeberettige i salen. Ny votering F Vedtatt F F Ny votering F4 for 4 Falt F5 for 7 Ny votering 21

22 F5 For 8 Mot 3 Av: 0 Vedtatt Permisjonssøknad 04 Oda Ottosen søker permisjon fra årsmøtet søndag , da hun skal jobbe med en viktig norskoppgave og delvis delta på en korkonsert. Sign: Oda Ottosen, observatør Kongsberg vgs. Innvilget Permisjonssøknad 05 Oda Ottosen søker permisjon resten av årsmøtet , da hun skal i bursdag og dette krasjer med forsinkelsen i møtet. Sign: Oda Ottosen, observatør Kongsberg vgs. Innvilget. Permisjonssøknad 06 Jeg søker om permisjon fra årsmøte, søndag, for å få lest meg opp til to tentamner, mandag og onsdag, og for å rekke en familiebursdag. Sign: Torstein Storli, observatør St. Hallvard. Innvilget. Permisjonssøknad 07 Ber om permisjon fra kl. halv 10 i morgen, da jeg må rekke bussen hjem. Sign: Mia Langås Flåta Innvilget. ÅM 010 Votering arbeidsprogram Telling: det er 12 stemmeberettige i salen. F5 vedtatt F4 vedtatt F6 vedtatt Møtet lukkes Møtet åpnes kl Overdragelse av stemmerett under valget fra delegat 4 til observatør 119 fordi. Innvilget. Permisjonssøknad 08 Søker om permisjon ifra kl. lunsj grunnet sykdom for observatør 101 og hun får ikke reise alene så hun tar med observatør 102. Sign: Cathrine Alida Hågensen Ween, delegat Røyken videregående skole. Innvilget. Permisjonssøknad 09 22

23 Observatør nr. 120 søker permisjon fra kl , fordi hun må øve til en danseforestilling. Sign: Veronica Aass, observatør Gulskogen ungdomsskole. Innvilget. ÅM??? Økonomiske retningslinjer Forslag vedtatt uten endringer. Permisjonssøknad 10 Jeg søker om permisjon fra for å hente Andreas Brant ved togstasjonen. Brant eier ikke stedsans, og jeg ser det derfor som nødvendig i hente han. Sign: Tine Eide, observatør St. Hallvard vgs. Innvilget. Pause fra?? til kl ÅM??? Innledning budsjett Debatt. Lunsj pause fra kl Valgkomiteen holder sin beretning. Økonomi ansvarlig holder Økonomiskberetning og økonomisk rapport. Beretningsdebatt. Telling: det er 12 stemmeberettige i salen Behandling av Regnskap 07/08. Regnskapet godkjennes og årsmøtet tar ansvar for det. Behandling av Regnskap 08/09. Regnskapet godkjennes og årsmøtet tar ansvar for det. Permisjonssøknad 11 Observatør nr 122 og 106 søker om å få gå klokken Dette er for å rekke et tog til gulskogen. Sign: Erik Andersen, observatør Akademiet Drammen. Ikke innvilget. Votering budsjett: F Vedtatt F

24 Vedtatt F7 Foreslås trukket Trukket F Vedtatt F4 Vedtatt F5 Vedtatt F6 Vedtatt Helheten Enstemmig vedtatt ÅM??? Valg Valgkomiteen holder sin redgjørelse for innstilt leder Tuva Stranger. Tuva holder sin valgtale. Birger holder redgjørelse for Ruben. Ruben holder sin valgtale. Ruben Haugland ble valgt som leder for Elevorganisasjonen i Buskerud. Valgkomiteen endrer sin innstilling på politisk nestleder. Valgkomiteen holder sin redgjørelse for innstilt politisk nestleder Tuva Stranger. Tuva Stranger ble valgt som politisk nestleder ved akklamasjon. Valgkomiteen holder sin redgjørelse for innstilt organisatorisk nestleder Kamilla Andersen. Kamilla Andersen ble valgt som organisatorisk nestleder ved akklamasjon. Ordstyrer leser opp innstillingen til Hovedkomiteen på DK-leder. Andreas Brant holder sin valgtale. Andreas Brant ble valgt som DK-leder ved akklamasjon. Valgkomiteen holder sin redgjørelse for innstil økonomiansvarlig Merete Henriksen. Merete Hendriksen holder sin valgtale. 24

25 Merete Hendriksen ble valgt som økonomiansvarlig ved akklamasjon. Lærlingansvarlig, plassen er foreslått oversendt til 1. Elevforsamling av Valgkomiteen. Chriss Alexander Johansson ønsker å åpne plassen og stille til valg. Chriss Alexander Johansson holder sin valgtale. Valgkomiteen holder sin redgjørelse for å oversende plassen. Plassen oversendes til 1. elevforsamling. Permisjonssøknad 12 Mari Reisjå (112-observatør fylkesstyret) og Merete Hendriksen (9-delegat, Nummedal vgs) søker om å få forlate årsmøtet om vi ikke har klart å avslutte til da. Grunnen er at begge må rekke den siste bussen hjem til veggli. Merete Henriksen har ingen å overføre delegatstatusen til. Sign: Mari Reisjå, observatør Elevorganisasjonen i Buskerud Innvilget. Telling: 11 Valgkomiteen holder sin redgjørelse for innstilt fylkestyremedlem Dennis Mellegaad. Dennis Mellegaard holder sin valgtale. Ruben Haugland hever det 10. ordinære årsmøtet til Elevorganisasjonen i Buskerud. Møtet heves kl. 15. Møtekritikk: - Hilsen Eline Lysen Paulsen, Referent 25

Referat fra 1. elevforsamling i Buskerud EF01-08/09

Referat fra 1. elevforsamling i Buskerud EF01-08/09 Til Medlemsskolene i Buskerud Kopi til Elevorganisasjonen i Buskerud, Desisjonskomiteen, Landsstyret, Valgkomiteen, Sentralstyret. Fra Eline Lysen Paulsen, sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen Dato

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Navn og formål 1 Elevorganisasjonen i Nordland er et fylkeslag i Elevorganisasjonen i Norge. Fylkeslaget skal aktivt arbeide i samsvar med Elevorganisasjonen

Detaljer

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité Vedtekter 2008 2009 Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring 1 Elevorganisasjonen er en landsomfattende

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

Elevorganisasjonen i Vestfold Sentralstyret, Landsstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen Mathilde Emilie Pettersvold, referent Dato 26.

Elevorganisasjonen i Vestfold Sentralstyret, Landsstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen Mathilde Emilie Pettersvold, referent Dato 26. Til Elevorganisasjonen i Vestfold Kopi Sentralstyret, Landsstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen Fra Mathilde Emilie Pettersvold, referent Dato 26. mai 2009 Referat fra Årsmøtet i Elevorganisajsonen

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010 Vedtekter 2009/2010 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Aust-Agders virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbygning og struktur i Aust-Agder.

Detaljer

Referat fra SST20-09/10]

Referat fra SST20-09/10] Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen og Landsstyret Fra Rachel Corneil, Politisk nestleder Dato 3. februar 2010 Referat fra SST20-09/10] Møtedato 27. januar 2010

Detaljer

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Vedtekter for Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Årsmøte 3 5 Elevforsamling 4 6 Basisgrupper

Detaljer

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008 Vedtekter 2007/2008 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Finnmarks virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbyggning og struktur i Finnmark.

Detaljer

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo 2008-2009 Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser - Definisjoner 1.1. Fylkesstyret består av en leder, en politisk nesteleder, en organisatorisk nestleder og opp til

Detaljer

Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Akershus, Fylkesstyret. Kris Hansen, leder i Elevorganisasjonen i Akershus

Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Akershus, Fylkesstyret. Kris Hansen, leder i Elevorganisasjonen i Akershus Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Akershus, Fylkesstyret Kris Hansen, leder i Elevorganisasjonen i Akershus Valgkomiteen, Kontrollkomiteen, Desisjonskomiteen, Sentralstyret Elev-og læringombudet og

Detaljer

Referat fra Elevorganisasjonen i Opplands 10. ordinære årsmøte

Referat fra Elevorganisasjonen i Opplands 10. ordinære årsmøte Til Medlemskolene i Oppland Kopi til Landsstyret, Sentralstyret, fylkesstyret, valgkomiteen, valgkomiteen, kontrollkomiteen og desisjonskomiteen Fra Angelica Olsen, Referent Dato 14. August 2009 Referat

Detaljer

Referat fra 5. fylkesstyremøte - FS05-15/16

Referat fra 5. fylkesstyremøte - FS05-15/16 Til Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Hordaland Kopi til Desisjonskomiteen, Valgkomiteen i Hordaland, Operasjon Dagsverk i Hordaland Fra Agathe Brautaset Waage, leder Dato 23.08.15 Referat fra 5. fylkesstyremøte

Detaljer

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent 13.06.14 Referat fra FS04 Møtedato Møtetid Møtested 12.06.14 17:30 Munkegata

Detaljer

Saksliste 001 Godkjenning av innkalling V

Saksliste 001 Godkjenning av innkalling V Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Elevorganisasjonen i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomité, Kontrollkomité Stine Nordø, Referent 08.05.14 Referat fra FS01 Møtedato Møtetid Møtested 08.05.14

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 HOVEDSATSNING FOR ELEVORGANISASJONEN I ROGALAND 2009/2010: En bedre kontakt med medlemsmassen, både med medlemskolene og enkelteleven. For å

Detaljer

Referat fra det 10. Ordinære Årsmøtet i Elevorganisasjonen i Hedmark

Referat fra det 10. Ordinære Årsmøtet i Elevorganisasjonen i Hedmark Til Medlemsskolene i Kopi til Sentralstyret, Desisjonskomiteen, Landsstyret, Valgkomiteen Fra Mari Karenersen og Ingrid Netteland, referenter Dato 30. mai 2009 Referat fra det 10. Ordinære Årsmøtet i Møtedato

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

1. ELEVFORSAMLING. Velkommen til 1. elevforsamling Elevorganisasjonen i Akershus

1. ELEVFORSAMLING. Velkommen til 1. elevforsamling Elevorganisasjonen i Akershus 1. ELEVFORSAMLING Velkommen til 1. elevforsamling Elevorganisasjonen i Akershus MØTEDATO: 11.06.2014 MØTETID: 09.00-15.00 MØTESTED: Nydalen videregående skole, Oslo 2. Innkalling til 1. elevforsamling

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 ARBEIDSPROGRAM Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Dette er sakene Elevorganisasjonen i Oppland skal jobbe med i perioden 2015/2016. Sakene står

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011

arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011 arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011 Innhold Arbeidsprogram...1 Innhold... 2 Elevdemokrati...3 Politikk og påvirkning... 3 Informasjon og kontakt... 4 Arrangementer... 4 Rettigheter...

Detaljer

Referat fra sentralstyremøte SST16-09/10

Referat fra sentralstyremøte SST16-09/10 Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen og Landsstyret Fra Petter Bilit Sveen Dato 7. desember 2009 Referat fra sentralstyremøte SST16-09/10 Møtedato 02. Desember

Detaljer

Referat fra Sentralstyremøte 04

Referat fra Sentralstyremøte 04 Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Landsstyret Fra Eline Lysen Paulsen, Sentralstyremedlem Dato 14. juli 2008 Referat fra Sentralstyremøte 04 Møtedato 11. juli 2008 Møtetid

Detaljer

Referat fra sentralstyremøte 26

Referat fra sentralstyremøte 26 Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretær, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, Landsstyret Fra Mathilde Emilie Pettersvold, referent Dato 03. desember 2008 Referat fra sentralstyremøte 26 Møtedato 03. desember

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Vedtatt av årsmøtet 11.-12. april 2013 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant elevene på sine medlemsskoler for å skape et

Detaljer

Referat fra Sentralstyremøte 19

Referat fra Sentralstyremøte 19 Til Sentralstyret Kopi Generalsekretær, Desisjonskomiteen, Landsstyret Fra Christer Odden, Sentralstyremedlem Dato 11. november 2008 Referat fra Sentralstyremøte 19 Møtedato 09. oktober 2008 Møtetid kl.

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Innhold Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1-årig hovedsatsing 3 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Verving og oppretting av

Detaljer

Innledning. Politisk del Oppstart

Innledning. Politisk del Oppstart Arbeidsprogram 2005/2006 Innledning Arbeidsprogrammet er en rettleder for tillitsvalgte i Elevorganisasjonen Møre og Romsdal (EOMR). Det må være sett i sammenheng med Elevorganisasjonens vedtekter og politisk

Detaljer

Referat for EF01. Elevforsamling 12/13

Referat for EF01. Elevforsamling 12/13 Til Elevrådene ved medlemsskolene i Hedmark Kopi Kontrollkomitéen Fra Fylkesstyret i Hedmark Dato 28.9.2012 Referat for EF01. Elevforsamling 12/13 Møtedato 13.9.2012 Møtetid 10:00 16:00 Møtested Elverum

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Referat fra sentralstyremøte 07-09/10

Referat fra sentralstyremøte 07-09/10 Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Landsstyret, Valgkomiteen og Desisjonskomiteen Fra Petter Bilit Sveen, referent Dato 2. september 2009 Referat fra sentralstyremøte 07-09/10 Møtedato 2. september

Detaljer

Kevin Gilbert Flekke Fylkesstyremedlem Mathias Westad Larssen Fylkesstyremedlem. Peter Søderblom Mostad Fylkesstyremedlem

Kevin Gilbert Flekke Fylkesstyremedlem Mathias Westad Larssen Fylkesstyremedlem. Peter Søderblom Mostad Fylkesstyremedlem Til Tillitsvalgte i Sør-Trøndelag Kopi til Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Fra Stine Nordø, referent Dato 06.02.15 Referat fra FS15 Møtedato 05.02.15 Møtetid 17:30 Møtested Munkegata

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Ungdomsrådet

Referat fra Årsmøte i Ungdomsrådet Til: Ungdomsrådet Fra: Hilde Mari Wenstad, referent Dato: 28.5.2013 Referat fra Årsmøte i Ungdomsrådet Møtedato: 25-26.5.2013 Møtested: Basen Kirkenes Tilstede: Navn på Delegater: Fra: Tomas Børresen Ungdomsutvalget

Detaljer

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting 8-12. Mars 2010 Generelt 1 - Formalia Møtereglene regulerer Elevtinget 2010. Møtereglene er underlagt Vedtektene. Dersom det er uoverensstemmelser

Detaljer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer ÅRSMØTE elkommen til årsmøte i Elevorganisasjonen i Akershus Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer 1. innkalling til årsmøte 2014/2015 Til: Medlemsskolene i Elevorganisasjonen

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 1.0 Elevråd og medlemsskoler 1.1 Jobbe for at det blir gitt ut mer informasjon om tekniske og allmenne fag, samt jobbe for å sette flere

Detaljer

Referat fra sentralstyremøte 05-09/10

Referat fra sentralstyremøte 05-09/10 Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Landsstyret, Valgkomiteen og Desisjonskomiteen Fra Petter Bilit Sveen, Dato 15. august 2009 Referat fra sentralstyremøte 05-09/10 Møtedato 29. juli 2009 Møtetid

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Referat fra Sentralstyremøte 04

Referat fra Sentralstyremøte 04 Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Landsstyret Fra Helene Pettersvold, Sentralstyremedlem Dato 20. august 2008 Referat fra Sentralstyremøte 04 Møtedato 20. august 2008 Møtetid

Detaljer

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent 18.08.14 Referat fra FS05 Møtedato Møtetid Møtested 17.08.2014 17:00 Bispegata

Detaljer

Referat fra FS07, 03.11.13

Referat fra FS07, 03.11.13 Til Fylkesstyret Kopi til Kontrollkomiteen, valgkomiteen, sentralstyret v/ sentralstyremedlem Benjamin Skiaker Myrstad og desisjonskomiteen Fra Martin Monsen, referent Dato 03.11.13 Referat fra FS07, 03.11.13

Detaljer

Elevorganisasjonen i Østfolds 2. Elevforsamling Den politiske drømmen Referat

Elevorganisasjonen i Østfolds 2. Elevforsamling Den politiske drømmen Referat EF Elevorganisasjonen i Østfolds 2. Elevforsamling Den politiske drømmen Referat Sted: St. Olav Videregående Skole, Sarpsborg Dato: 07. 08. november 2008 Møtestart: 07. november Tilstede: Askim vgs 1 Lars

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

3. Innkalling 2. Elevforsamling

3. Innkalling 2. Elevforsamling Bli med og styr skolen du også! 3. Innkalling 2. Elevforsamling Engasjement og Elevmedvirkning Elever har en lovfestet rett til å delta aktivt i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av undervisningen.

Detaljer

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4.

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. Møtet satt 13:04 Sak 1: Godkjenning av innkalling Taleliste: 2, 5, 2 Godkjent med tillagte kommentarer

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for

Detaljer

Referat fra Ungdomsråds møte

Referat fra Ungdomsråds møte Til: Ungdomsrådet Fra: Sondre Pettersen, Referent Dato: 25.4.2012 Referat fra Ungdomsråds møte Møtedato: 24.4.2012 Møtetid: 11:00-15:30 Møtested: Basen Kirkenes Tilstede: Navn på Delegater: Fra: Tomas

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Referat, årsmøtet i Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2013

Referat, årsmøtet i Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2013 Referat, årsmøtet i Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2013 Tilstede: Fagerlia VGS Fræna VGS Gjermundnes VGS Herøy VGS Kristiansund VGS Molde VGS Rauma VGS Romsdal VGS Skarbøvik USK Stranda VGS Sunndal

Detaljer

Referat fra Elevorganisasjonen i Rogaland sitt 10. ordinære årsmøte

Referat fra Elevorganisasjonen i Rogaland sitt 10. ordinære årsmøte Til Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Rogaland Kopi til Landsstyret, Sentralstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen Fra Mathilde Emilie Pettersvold, referent Dato 19. april 2009 Referat fra Elevorganisasjonen

Detaljer

Innhold 1. innkalling til Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøte Saksliste til årsmøtet Vedtekter for Elevorganisasjonen i Aust-Agder

Innhold 1. innkalling til Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøte Saksliste til årsmøtet Vedtekter for Elevorganisasjonen i Aust-Agder ÅRS MØTE 2009 Innhold 1. innkalling til Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøte Saksliste til årsmøtet Vedtekter for Elevorganisasjonen i Aust-Agder 2008-2009 Forslag til arbeidsprogram for

Detaljer

Vedtekter for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015

Vedtekter for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 VEDTEKTER 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever

Detaljer

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent 02.09.14 Referat fra FS06 Møtedato Møtetid Møtested 02.09.14 17:30 Munkegata

Detaljer

Protokoll for MBUs Landsmøte Fredrikstad 15-17 april 2016

Protokoll for MBUs Landsmøte Fredrikstad 15-17 april 2016 fl fli Protokoll for MBUs Landsmøte Fredrikstad 15-17 april 2016 i Konstituering Landsmøtet åpnes av MBUs leder Audun Westad Hilsener ved: Biskop Christian Alsted Hovedstyrets leder Per Endre Bjørnevik

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Elevorganisasjonen kan jobbe for å bedre elevers holdninger og disiplin til skole og skolearbeid.

Elevorganisasjonen kan jobbe for å bedre elevers holdninger og disiplin til skole og skolearbeid. Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen 2008/2009 1 ELEVORGANISASJONENS 3-ÅRIGE HOVEDSATSNING: EN DEMOKRATISK ORGANISASJON. Et velfungerende demokrati i Elevorganisasjonen er avgjørende for at den politikken

Detaljer

Referat fra sentralstyremøte SST31-08/09

Referat fra sentralstyremøte SST31-08/09 Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretær, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, Landsstyret Fra Mathilde Emilie Pettersvold Dato 28. januar 2009 Referat fra sentralstyremøte SST31-08/09 Møtedato 28. januar

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Årsmøtet09! HUH?: Årets kuleste helg! HM?: 24. 26. April! HÆ?: Vi samles i Kongsberg EHM?: Let s do some vedtekts!

Årsmøtet09! HUH?: Årets kuleste helg! HM?: 24. 26. April! HÆ?: Vi samles i Kongsberg EHM?: Let s do some vedtekts! Årsmøtet09! HUH?: Årets kuleste helg! HM?: 24. 26. April! HÆ?: Vi samles i Kongsberg EHM?: Let s do some vedtekts! Til: Elevforsamlingen Kopi: Landstyret, Sentralstyret, Desisjonskomiteen, DK-Buskerud,

Detaljer

Arbeidsprogram for. Elevorganisasjonen i Hordaland 08/09

Arbeidsprogram for. Elevorganisasjonen i Hordaland 08/09 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland 08/09 Innholdsfortegnelse! Arbeidsprogram for... 1! Elevorganisasjonen i Hordaland 08/09... 2! Innhold... Feil! Bokmerke er ikke definert.! Politiske arbeidsoppgaver...

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Politisk måldokument for perioden 2015/2016

Politisk måldokument for perioden 2015/2016 Politisk måldokument for perioden 2015/2016 Innhold A - Eleven i sentrum 3 A.1 En god skolehverdag 3 A.1.1 Elektronisk undervisning 3 A.1.2 Sidemål 3 A.3 Karakterer og vurdering 3 A.3.1 Orden og adferd

Detaljer

REFERAT FRA AU-13-1415

REFERAT FRA AU-13-1415 Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 20.01.2015 Fra Lage Nøst, talsperson REFERAT FRA AU-13-1415 Møtedato: 20.01.2015 Møtested: Partikontoret, Hausmanns gate 19, Oslo Møtetid: 18.00

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!!

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!! Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015 Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant sine medlemmer for å skape et godt samarbeid

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Referat generalforsamling 2014 27.11.2014 Kl. 19:00 Låfte Snaustrinda Spelemannslag

Referat generalforsamling 2014 27.11.2014 Kl. 19:00 Låfte Snaustrinda Spelemannslag Referat generalforsamling 2014 27.11.2014 Kl. 19:00 Låfte Snaustrinda Spelemannslag Til stedet: Gusta, Martin, Runa, Gry, Eirik Holm, Tuva, Otto, Alexander, Arne, Tor Olav, Sofie, Dag, Heidi, Sigrid, Ingebord,

Detaljer

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede:

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede: Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014 Fra REFERAT LS-3-1314 Tilstede: Markus Opedal Observatør Vest-Agder Lena Høyrem Gabrielsen Delegat Vest-Agder Martin Hoftun Observatør Aust-Agder

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen (ankom 19:03) Generalsekretær. Anna Serafima Svendsen Kvam (via hangout) Arbeidsutvalgsmedlem

Anders Skyrud Danielsen (ankom 19:03) Generalsekretær. Anna Serafima Svendsen Kvam (via hangout) Arbeidsutvalgsmedlem Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 6.5.2014 Møtedato 6.5.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede Ingrid

Detaljer

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Protokoll Møteleder: Hallvard Nygård Referent: Christer Nordbø Møte start: 18:00 Møte slutt: 21:45 Hvor: Metropolis Tilstede: Christer Tysdal, medlem Lasse Meland, medlem

Detaljer

Referat fra årsmøte i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag

Referat fra årsmøte i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Til Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Fra Elevorganisasjonen i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Kopi til Sentralstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, Landsstyret Dato 16. april

Detaljer

Prioriteringer til Stortingsvalget 2009

Prioriteringer til Stortingsvalget 2009 Til Kopi til Landsstyret Sentralstyret, Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, Styret i Operasjon Dagsverk Sentralstyremedlem Mikkel Øgrim Haugen Fra Dato 7. oktober 2008 Saksnr. LS069-08/09

Detaljer

MØTEREFERAT. NTNU (kom da saken var åpnet, og kunne ikke sitte rundt bordet)

MØTEREFERAT. NTNU (kom da saken var åpnet, og kunne ikke sitte rundt bordet) MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 09.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.16.00 18.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Referat fra SST22-09/10

Referat fra SST22-09/10 Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen og Landsstyret Fra Rachel Corneil, Politisk nestleder Dato 4. februar 2010 Referat fra SST22-09/10 Møtedato 3. februar 2010

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGSMØTE 06/1314

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGSMØTE 06/1314 Til Landsstyret Kopi til Sentralstyret Fra Arbeidsutvalget Dato 29.04.2013 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGSMØTE 06/1314 Møtedato 28. mai 2013 Møtetid Kl. 17.00 Møtested Valgkamplokalene på St. Olavs plass, Oslo

Detaljer

LS02 08/09. Vedtaksprotokoll. Mathilde Emilie Pettersvold 12/09/ - 14/09/ Studiekompetanse... 1

LS02 08/09. Vedtaksprotokoll. Mathilde Emilie Pettersvold 12/09/ - 14/09/ Studiekompetanse... 1 Mathilde Emilie Pettersvold 12/09/ - 14/09/2008 Saker : 040 Studiekompetanse... 1 041 Høring om retten til rådgivning og kompetanse for rådgivere...2 042 Uttalelse til støtte for Elevorganisasjonen i Colombia,

Detaljer

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering TINGGUIDE Om tinget Tinget er det møtet der medlemsorganisasjonene bestemmer hva organisasjonen skal gjøre i tiden fremover. Dette er møtet der du, som representant for din klubb, skal sørge for at organisasjonen

Detaljer

Velkommen til EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. i Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane

Velkommen til EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. i Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane Velkommen til EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE i Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane 1 Innholdsliste: 2. Innkalling side 3 Saksliste side 6 Dagsorden side 7 Møteregler side 9 Vedtekter 2012/2013 side 15 Forslag

Detaljer

Referat fra landsstyremøte 02-09/10 i Elevorganisasjonen

Referat fra landsstyremøte 02-09/10 i Elevorganisasjonen Til Landsstyret Kopi Generalsekretæren, sentralstyret, desisjonskomiteen, valgkomiteen og styret i operasjon dagsverk Fra Mette Arctander, referent Dato 13. September 2009 Referat fra landsstyremøte 02-09/10

Detaljer

MØTEREFERAT VALGMØTE

MØTEREFERAT VALGMØTE MØTEREFERAT VALGMØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 03.02.11 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Rådssalen, Hovedbygget Kl. 17.15 23.25 Referent: Kopi til: Jone Rivrud Rygg 3 stk:

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

REFERAT FRA AU-12-1415

REFERAT FRA AU-12-1415 Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 9..4 Fra Ingrid Ophaug Dahl REFERAT FRA AU--45 Møtedato: 9..4 Møtested: Partikontoret, Hausmanns gate 9, Oslo Møtetid:. (skolering fra 7.) Tilstede

Detaljer

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Møtested: Skagen Hotell, Bodø Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og møteregler 3. Gjennomgang

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Årsmøteprotokoll 9. februar 2013 LLH Troms Sted: Hansens spisebord, Storgata 89, Tromsø Tid: 9. februar 2013, klokken 18:00 Årsmøtet startet kl 1820 Leder Jan Ove Agledahl ønsket velkommen til årsmøtet

Detaljer

Referat fra Årsmøtet i Elevorganisasjonen i Vest-Agder

Referat fra Årsmøtet i Elevorganisasjonen i Vest-Agder Til: MedlemsskoleneiElevorganisasjoneniVest Agder Fra: Fylkesstyret,ElevorganisasjoneniVest Agder Tid: 06.05 09 Referat fra Årsmøtet i Elevorganisasjonen i Vest-Agder Tilstede: Margot Brinchmann Ødegård

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

Nicholas Solem Distriktkomiterepresentant. 001 Godkjenning av innkalling og referat V v/balder. 002 Valg av ordstyrer og referent V

Nicholas Solem Distriktkomiterepresentant. 001 Godkjenning av innkalling og referat V v/balder. 002 Valg av ordstyrer og referent V Til: Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Oslo Kopi: Kontrollkomiteen, valgkomiteen, distriktskomiteen og fylkeslagsoppfølger Fra: Amalie Frank, Referent Referat fra FS03 Dato: Tirsdag, 30. april 2013 Sted:

Detaljer

1 1 2 Valg av linjerepresentanter. 3 Det skal tilstrebes at det velges én (1) linjerepresentent fra hver linje i klassen, som 4 velges felles i

1 1 2 Valg av linjerepresentanter. 3 Det skal tilstrebes at det velges én (1) linjerepresentent fra hver linje i klassen, som 4 velges felles i 1 1 2 Valg av linjerepresentanter. 3 Det skal tilstrebes at det velges én (1) linjerepresentent fra hver linje i klassen, som 4 velges felles i klassens time eller ved andre beleilige anledninger. Voteringen

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

HØSTPAKKA EO til Elevorganisasjonen Pb 8964 Youngstorget 0028 OSLO

HØSTPAKKA EO til Elevorganisasjonen Pb 8964 Youngstorget 0028 OSLO HØSTPAKKA 2008 skolen er til for elevene elevråd gratis skole elevmedbestemmelse undervisningsevaluering elevråd er makt skolene forfaller læreplass til alle tilpasset opplæring du har rettigheter 22 99

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU-10-1516

REFERAT FRA MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU-10-1516 Til Internasjonalt utvalg Kopi Dato 02.11.15 Fra REFERAT FRA MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU-10-1516 Møtedato: 02.11.2015 Møtetid: 19.00 Møtested: Skype Tilstede Lise Lorentzen John Slinning Jannesson

Detaljer