Om brukerhåndboken brukerhåndboken Brukerveiledning for programvare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om brukerhåndboken brukerhåndboken Brukerveiledning for programvare"

Transkript

1

2 Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken gir deg informasjon om hvordan du setter opp maskinen. Den inneholder også detaljerte instruksjoner for bruk av maskinen som skriver, skanner, kopimaskin og faksmaskin samt informasjon om vedlikehold og feilsøking på maskinen. Kapittelet Brukerveiledning for programvare som er det andre kapittelet i denne håndboken gir informasjon om hvordan du installerer den medfølgende programvaren og hvordan du bruker funksjonene i denne. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for eventuelle endringer, direkte eller indirekte, som skyldes eller er relatert til bruken av denne håndboken Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. SCX-4321 og SCX-4521F er modellnavn for Samsung Electronics Co., Ltd. SAMSUNG og Samsung-logoen er varemerker for Samsung Electronics Co., Ltd. Apple, AppleTalk, TrueType, LaserWriter og Macintosh er varemerker for Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 og Windows XP er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Alle andre merkenavn eller produktnavn er varemerker for sine respektive selskaper eller organisasjoner. i

3 Contact SAMSUNG WORLD WIDE If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center. Country Customer Care Center Web Site CANADA SAMSUNG ( ) MEXICO SAMSUNG ( ) U.S.A SAMSUNG ( ) ARGENTINE BRAZIL CHILE (SAMSUNG) COSTA RICA ECUADOR EL SALVADOR GUATEMALA JAMAICA PANAMA PUERTO RICO REP. DOMINICA TRINIDAD & TOBAGO VENEZUELA BELGIUM Country Customer Care Center Web Site LUXEMBURG NETHERLANDS ( 0,10/min) NORWAY POLAND PORTUGAL SLOVAKIA SPAIN SWEDEN U.K RUSSIA UKRAINE AUSTRALIA CHINA HONG KONG INDIA INDONESIA JAPAN MALAYSIA CZECH REPUBLIC PHILIPPINES SAMSUNG ( ) DENMARK FINLAND FRANCE ( 0,15/min) GERMANY ( 0,12/min) HUNGARY ITALIA SINGAPORE 1800-SAMSUNG ( ) THAILAND TAIWAN VIETNAM SOUTH AFRICA (SAMSUNG) U.A.E 800SAMSUNG ( ) ii

4 INNHOLD 1. Innledning Spesialfunksjoner Bli kjent med komponentenes plassering Sett fra forsiden Sett fra baksiden Kontrollpanelfunksjoner Komme i gang Pakke ut maskinen Velge plassering Sette inn tonerkassett Legge i papir Koble til kabler og ledninger Slå på maskinen Installere skriverprogramvare Systemkrav Skriverdriverfunksjoner Endre skjermspråk og land Angi språk Angi land Angi maskin-id (kun for SCX-4521F) Taste inn tegn ved hjelp av talltastaturet Angi dato og klokkeslett(kun for SCX-4521F) Endre klokkemodus Angi papirformat og -type Angi lydinnstillinger (kun for SCX-4521F) Høyttaler, ringelyd, tastelyd og alarmlyd Høyttalervolum Bruke sparemoduser Tonersparingsmodus Energisparemodus Stille inn oppringningsmodus (kun for SCX-4521F) Papirhåndtering Velge utskriftsmateriell Papirtype, innskuff og kapasitet Retningslinjer for papir og spesialmateriale Legge i papir Bruke skuffen Bruke manuell skuff Velge utskuff Kopiering Legge i papir for kopiering Klargjøre et dokument Ta kopier fra glassplaten Lage kopier fra automatisk dokumentmater (ADF) Angi kopieringsalternativer Mørkhet Original type Redusert/forstørret kopi Antall kopier Bruke spesialkopifunksjoner Klonkopiering Sortere kopier Autotilpasning-kopiering ID-kortkopi opp- eller 4 opp-kopiering iii

5 Plakatkopiering Endre standardinnstillinger Angi Pause-alternativ Angi alternativet Favorittkopi Grunnleggende utskrift Skrive ut et dokument Avbryte en utskriftsjobb Skanning Grunnleggende om skanning Skanning fra kontrollpanelet til et program Faksing (kun for SCX-4521F) Sette opp fakssystemet Endre alternativene i faksoppsettet Tilgjengelige alternativer for faksoppsett Sende en faks Legge i et dokument Justere dokumentoppløsning Sende en faks automatisk Sende en faks manuelt Ringe siste nummer igjen Bekrefte overføring Automatisk gjenoppringing Motta en faks Om mottaksmodi Legge i papir for innkommende fakser Automatisk mottak i Faks-modus Manuelt mottak i Tlf-modus Automatisk mottak i Sv/faks-modus Motta manuelt ved hjelp av et biapparat Motta fakser i DRPD-modus Motta fakser i minnet Automatisk oppringing Hurtigoppringing Lagre et hurtigvalgnummer Sende en faks ved hjelp av et hurtigvalgnummer Gruppeoppringing Angi et gruppenummer Redigere gruppenumre Sende en faks ved hjelp av et gruppenummer (multioverføring) Søke etter et nummer i minnet Søke sekvensielt gjennom minnet Søke ved hjelp av en bestemt forbokstav Skrive ut en telefonbokliste Andre måter å fakse på Sende gruppesendingsfakser Sende en utsatt faks Sende en prioritert faks Legge til dokumenter til en planlagt faks Annullere en programmert faksjobb Tilleggsfunksjoner Bruke Sikkert mottak-modus Skrive ut rapporter Bruke avanserte faksinnstillinger Endre innstillinger Avanserte faksinnstillingsvalg iv

6 8. Vedlikehold Tømme minnet Stille inn maskinen for å bli sjekket pr. telefon (Kun for SCX-4521F) Rengjøre maskinen Utvendig rengjøring Innvendig rengjøring Rengjøre skanneenheten Vedlikeholde tonerkassetten Omfordele toner Skifte tonerkassett Stille inn alternativet tonermelding (Kun for SCX-4521F) Rengjøre trommelen Ignorere Toner tom-meldingen(kun for SCX-4521F) Forbruksvarer og reservedeler Skifte ADF-gummipute Feilsøking Fjerne dokumentstopp Feilmating av dokument Feilmating til utskuff Fjerne papirstopp I papirskuffen I manuell skuff Ved varmeelementet eller rundt tonerkassetten I papirutmatingsområdet Tips for å unngå papirstopp Slette feilmeldinger i displayet Løse andre problemer Papirmatingsproblemer Utskriftsproblemer Problemer med utskriftskvalitet Kopieringsproblemer Skanneproblemer Faksproblemer (kun for SCX-4521F) Vanlige Linux-problemer Vanlige Macintosh-problemer Problemer i Printer Setup Utility Spesifikasjoner Generelle spesifikasjoner Spesifikasjoner for skanner og kopieringsfunksjon Skriverspesifikasjoner Faksspesifikasjoner (kun for SCX-4521F) Papirspesifikasjoner Oversikt Papirstørrelser som støttes Retningslinjer for bruk av papir Papirspesifikasjoner Utskuffkapasitet Oppbevaring av papir v

7 Viktige forholdsregler og sikkerhetsinformasjon Når du bruker denne maskinen kan du redusere faren for brann, elektrisk støt og personskade ved alltid å følge disse grunnleggende sikkerhetsreglene: 1. Les og forstå alle instruksjoner. 2. Bruk sunn fornuft når du håndterer elektrisk utstyr. 3. Ta hensyn til alle advarsler og instruksjoner på maskinen og i den medfølgende dokumentasjonen. 4. Hvis en bruksanvisning virker motstridende i forhold til sikkerhetsinformasjonen, skal sikkerhetsinformasjonen følges. Du kan ha misforstått bruksanvisningen. Hvis du ikke finner ut av problemet, kontakter du selgeren eller servicemedarbeideren for å få hjelp. 5. Trekk ut maskinens støpsel og/eller telefonkontakt før rengjøring. Ikke bruk flytende eller spraybaserte rengjøringsmidler. Bruk bare en fuktig klut ved rengjøring. 6. Ikke plasser maskinen på et ustabilt underlag. Den kan falle ned og forårsake alvorlig skade. 7. Maskinen må aldri plasseres på, nær eller over en radiator, ovn, luftavkjøler eller ventilasjonskanal. 8. Ikke la noe ligge oppå strømledningen. Ikke plasser maskinen på et sted der det er fare for at personer kan tråkke på ledningene. 9. Ikke overbelast stikkontakter og skjøteledninger. Dette kan gi redusert ytelse, og kan føre til økt fare for brann eller elektrisk støt. 10. Pass på at ikke kjæledyr tygger på strømledningen, telefonledningen eller grensesnittkablene til datamaskinen. Hvis en del av strømledningen, støpselet eller tilkoblingskabelen blir skadet eller frynset. Hvis det kommer væske inn i maskinen. Hvis maskinen utsettes for regn eller vann. Hvis maskinen ikke fungerer på riktig måte, selv om instruksjonene er fulgt. Hvis maskinen har falt ned, eller det ser ut til at kabinettet er skadet. Hvis maskinen plutselig og tydelig begynner å fungere annerledes. 15. Juster bare kontrollene som omtales i bruksanvisningen. Feil justering av andre kontroller kan føre til skade, og kan kreve omfattende arbeid av en kvalifisert servicetekniker for å få maskinen til å fungere normalt igjen. 16. Ikke bruk maskinen når det er lyn og torden. Det kan være risiko for elektrisk støt fra lyn. Hvis det er mulig, bør du koble fra strømledningen og telefonledningen mens det er lyn og torden. 17. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE. 18. Bruk kun No.26 AWG eller større telefonledning. Sikkerhetserklæring om laserutstyr Skriveren er sertifisert i USA som samsvarende med kravene i DHHS 21 CFR, kapittel 1, underkapittel J for laserprodukter av klasse I (1), og er også sertifisert som samsvarende med kravene i IEC 825 for laserprodukter av klasse I. Laserprodukter av klasse I anses ikke som farlig utstyr. Lasersystemet og skriveren for øvrig er konstruert slik at personer ikke kan utsettes for laserstråling over nivå I under normal bruk eller normalt vedlikehold eller under service foretatt i samsvar med instruksjonene. 11. Skyv aldri objekter av noe slag inn i maskinen gjennom åpningene i kabinettet. De kan komme nær steder med farlig spenning, slik at det oppstår fare for brann eller støt. Ikke la det komme væske av noe slag på eller i maskinen. 12. Maskinen kan ha et tungt deksel for optimalt trykk på dokumentet, slik at skanningen og/eller faksingen blir best mulig (vanligvis en maskin av typen flatskanner). I så fall må du holde godt i dekselet og senke det sakte etter at du har plassert dokumentet på skanneglasset. 13. Reduser faren for elektrisk støt ved å ikke demontere maskinen. Ta den til en kvalifisert servicetekniker hvis den må repareres. Hvis du åpner eller fjerner deksler, kan du bli utsatt for farlig spenning eller annen risiko. Feil montering kan føre til elektrisk støt når enheten tas i bruk igjen. 14. Koble maskinen fra telefonledningen, PCen og stikkontakten, og kontakt kvalifisert servicepersonale i følgende situasjoner: vi

8 ADVARSEL Du må aldri bruke eller uføre service på skriveren hvis beskyttelsesdekselet er fjernet fra laser/skanner-enheten. Den reflekterte strålen kan skade øynene, selv om den usynlig. Korrekt avhending av dette produkt (Avfall elektrisk og elektronisk utstyr) Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering. Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes. Radiostøy Ozon Energisparing Maskinen produserer ozon under normal bruk. Ozongassen som produseres, er ikke farlig for brukeren. Det anbefales imidlertid at maskinen plasseres på et sted med god ventilasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om ozon, kan du kontakte nærmeste Samsung-forhandler. Denne maskinen er utstyrt med et avansert energisparingssystem som reduserer strømforbruket når den ikke er i aktiv bruk. Hvis skriveren ikke mottar data i løpet av en angitt tidsperiode, reduseres strømforbruket automatisk. Energy Star-merket innebærer ikke noen EPA-garanti for noen maskin eller noen tjeneste. Resirkulering Produktinnpakningen bør resirkuleres eller avhendes på en miljømessig forsvarlig måte. FCC-informasjon til brukeren Dette utstyret er testet og funnet ikke å overskride grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, slik disse fremgår av del 15 av FCCbestemmelsene. Grenseverdiene er utformet for å gi en rimelig grad av beskyttelse mot uønsket interferens i bomiljøer. Utstyret produserer, bruker og kan utstråle signaler i radiofrekvensområdet, og det kan forstyrre radiokommunikasjon hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene. Det kan imidlertid aldri garanteres at forstyrrelser ikke vil forekomme. Hvis utstyret virker forstyrrende på mottak av radio- eller TVsignaler, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, ber vi brukeren forsøke å eliminere forstyrrelsene med ett eller flere av følgende tiltak: Juster eller endre plassering av mottakerantennen. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til en stikkontakt på en annen strømkrets enn den mottakeren er koblet til. Søk hjelp hos forhandleren eller hos en erfaren radio- eller TV-tekniker. FORSIKTIG: Endringer eller modifikasjoner som ikke er godkjent av produsenten som er ansvarlig for å overholde standardene, kan føre til at det ikke lenger er tillatt å bruke utstyret. Bestemmelser om radiointerferens i Canada Denne digitale enheten overskrider ikke grenseverdiene for klasse B med hensyn til avgivelse av radiostøy fra digitalt utstyr, slik dette fremgår av standarden Digital Apparatus, ICES-003, fra Industry and Science Canada. Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: Appareils Numériques, ICES-003 édictée par l Industrie et Sciences Canada. vii

9 Merking av fakser Telephone Consumer Protection Act (lov om vern av telefonabonnenter) av 1991 gjør det ulovlig for en person å bruke en datamaskin eller annet elektronisk utstyr, inkludert faksmaskiner, til å sende meldinger, hvis ikke meldingene tydelig inneholder en marg øverst eller nederst på hver overførte side eller på den første siden i overføringen, med følgende informasjon: (1) dato og klokkeslett for sending (2) identifikasjon av firmaet, organisasjonen eller enkeltpersonen som sender meldingen, samt (3) telefonnummeret til avsendermaskinen eller firmaet, organisasjonen eller enkeltpersonen som sender meldingen. Telefonselskapet kan foreta endringer på anlegg, utstyr, operasjoner eller prosedyrer, der slike tiltak med rimelighet kan kreves i forhold til selskapets drift og ikke bryter med regler og forskrifter i del 68 av FCC-bestemmelsene. Hvis slike endringer med rimelighet kan forventes å føre til at kundens terminalutstyr blir inkompatibelt med telefonselskapets kommunikasjonsutstyr, eller nødvendiggjøre modifikasjoner eller endringer av slikt terminalutstyr, eller på annen måte vesentlig påvirker bruk av eller ytelser for dette utstyret, skal kunden ha tilstrekkelig skriftlig varsel, slik at kunden kan få anledning til å sørge for en uavbrutt tjeneste. REN (Ringer Equivalence Number) REN (Ringer Equivalence Number) og maskinens FCC-registreringsnummer finnes på merket som er plassert under eller bak på maskinen. I noen tilfeller må du oppgi disse numrene til telefonselskapet. REN (Ringer Equivalence Number) er et mål på den elektriske belastningen som legges på telefonlinjen, og er nyttig hvis du vil finne ut om linjen er overbelastet. Installasjon av flere typer utstyr på sammen telefonlinje kan føre til problemer med utgående og inngående telefonsamtaler, og spesielt det å ring når det kommer en innkommende telefon. Summen av alle RENverdiene for utstyret på telefonlinjen skal være mindre enn 5 for å sikre god tjenesteytelse fra telefonselskapet. I noen tilfeller vil en sum på 5 være for mye for linjen. Hvis noe av telefonutstyret ditt ikke fungerer som det skal, skal du umiddelbart fjerne det fra linjen fordi det kan føre til skader på telefonnettet. ADVARSEL: FCC-bestemmelsene sier at endringer og modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av produsenten, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret. Hvis terminalutstyr forårsaker skade på telefonnettet, skal telefonselskapet varsle kunden om at tjenesten vil bli stoppet. Men hvis forhåndsvarsel ikke er hensiktsmessig, kan selskapet stoppe tjenesten midlertidig, forutsatt at de: a) umiddelbart varsler kunden. b) gir kunden anledning til å utbedre problemet med utstyret. c) informerer kunden om retten til å fremsette en klage til Federal Communication Commission etter en prosedyre som er fremsatt i FCCbestemmelsene og i bestemmelsenes underavsnitt E i del 68. Du bør også vite at: Maskinen din er ikke konstruert for tilkobling til et digitalt PBX-system. Hvis skal bruke et data- eller faksmodem på samme telefonlinje som maskinen er tilkoblet, vil du kunne få problemer med sending og mottak på alt utstyr. Det anbefales at ikke noe annet utstyr, med unntak av en vanlig telefon, deler linje med maskinen din. Hvis ditt område er utsatt for hyppig tordenvær eller spenningstopper, anbefaler vi at du installerer overspenningsvern for både strømtilførsel og telefonlinje. Overspenningsvern kan kjøpes fra din forhandler eller i spesialforretninger på området tele og elektronikk. Når du legger inn nødnumre og/eller foretar testoppringning til nødnumre, skal du ringe disse tjenestene på et ordinært nummer for å varsle vakthavende om dine hensikter. Vakthavende vil gi deg instruksjoner om hvordan du tester nødnummeret. Denne maskinen kan ikke brukes på mynttelefonlinjer eller servicelinjer. Denne maskinen har magnetisk tilkobling for høreapparater. Du kan foreta sikker tilkobling av dette utstyret ved hjelp av en standard modulkontakt av typen USOC RJ-11C. Samsvarserklæring (land i Europa) Godkjenninger og sertifiseringer CE-merket på dette produktet symboliserer samsvarserklæringen fra Samsung Electronics Co., Ltd. i forhold til følgende relevante 93/68/EØF-direktiver fra EU, angitt ved dato: 1. januar 1995: Rådsdirektiv 73/23/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om lavspenningsutstyr. 1. januar 1996: Rådsdirektiv 89/336/EØF (92/31/EØF) om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet. 9. mars 1999: Rådsdirektiv 1999/5/EF om radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar. En fullstendig erklæring med opplysninger om relevante direktiver og standarder kan fås fra representanten for Samsung Electronics Co., Ltd. EU-sertifisering Sertifisering i henhold til direktiv 1999/5/EF om radioutstyr og teleterminalutstyr (faks) Dette produktet fra Samsung er egensertifisert av Samsung for enkeltterminaltilkobling til det analoge, svitsjede offentlige telenettet (PSTN) i europeiske land i samsvar med direktiv 1999/5/EF. Produktet er konstruert for å fungere sammen med nasjonale PSTN-nettverk og kompatible PBX-nettverk i de europeiske landene: Hvis du får problemer, bør du først kontakte den europeiske QA-laben til Samsung Electronics Co., Ltd. Produktet er testet mot TBR21. Som en hjelp til bruk og tilrettelegging av terminalutstyr som samsvarer med denne standarden, har European Telecommunication Standards Institute (ETSI) utgitt et veiledende dokument (EG ) som inneholder merknader og tilleggskrav som skal sikre nettverkskompatibilitet for TBR21-terminaler. Produktet er konstruert med tanke på og samsvarer helt og fullt med alle relevante merknader/krav i dette dokumentet. viii

10 Bytte ut det monterte støpselet (gjelder bare Storbritannia) VIKTIG På strømledningen til denne maskinen er det montert et standardstøpsel med 13 ampere (BS 1363), og den har en sikring på 13 ampere. Når du bytter eller undersøker sikringen, må du sette på plass riktig sikring med 13 ampere. Deretter må du sette på igjen sikringsdekselet. Hvis du har mistet sikringsdekselet, må du ikke bruke støpselet før du har fått et nytt sikringsdeksel. Ta kontakt med forretningen hvor du kjøpte maskinen. Støpselet med 13 ampere er den vanligste typen i Storbritannia, og bør passe. Noen bygninger (hovedsakelig gamle bygninger) har ikke vanlige stikkontakter for støpsler med 13 ampere. Da må du kjøpe en passende adapter. Ikke fjern det monterte støpselet. ADVARSEL Hvis du kutter av det monterte støpselet, må du kassere det umiddelbart. Du må ikke sette inn nye ledninger i støpselet. Du kan få elektrisk støt hvis du deretter setter det inn i en stikkontakt. VIKTIG ADVARSEL: Du må jorde denne maskinen. Lederne i strømledningen har følgende fargekoder: Grønn og gul: Jordet Blå: Nøytral Brun: Spenningsførende Hvis lederne i strømledningen ikke samsvarer med fargemerkingen i støpselet, gjør du følgende: Koble den grønne og gule lederen til støpselpinnen som er merket med bokstaven E (eller et annet jordingssymbol), eller med grønn og gul farge eller grønn farge. Koble den blå lederen til støpselpinnen som er merket med bokstaven N eller er svart. Koble den brune lederen til støpselpinnen som er merket med bokstaven L eller er rød. Du må ha en sikring med 13 ampere i støpselet, adapteren eller fordelingstavlen. ix

11 1 Innledning Takk for at du kjøpte dette multifunksjonsproduktet fra Samsung. Maskinen din har funksjoner for utskrift, kopiering, skanning og faksing (kun for SCX-4521F)! Dette kapitlet inneholder: Spesialfunksjoner Bli kjent med komponentenes plassering Spesialfunksjoner Den nye skriveren din er utstyrt med spesialfunksjoner som gir bedre utskriftskvalitet. Du kan gjøre følgende: Skrive ut med enestående kvalitet og hastighet Du kan skrive ut opptil 600 punkter pr. tomme (dpi). Opptil 20 sider per minutt for A4 (20 sider per minutt for Letter). Håndtere papir på en fleksibel måte Manuell skuff støtter ett eksemplar av konvolutter, etiketter, transparenter, egendefinert utskriftsmateriale, postkort og tungt papir. Standard 150-arks skuff støtter standard papirtype og -format. I tillegg støtter standardskuffen ett ark med spesielt materiell. 50-arks utskuff bidrar til enkel tilgang. Opprette profesjonelle dokumenter Skriv ut vannmerker. Du kan merke dokumenter med tekst, for eksempel Fortrolig. Hvis du vil ha mer informasjon, se Brukerveiledning for programvare. Skriv ut plakater. Teksten og bildene på hver dokumentside forstørres og skrives ut på tvers av arket, og arkene kan deretter limes sammen til en plakat. Hvis du vil ha mer informasjon, se Brukerveiledning for programvare. Spare tid og penger Lar deg bruke Toner Save -modus for å spare toner. Hvis du vil ha mer informasjon, se Brukerveiledning for programvare og Tonersparingsmodus på side Du kan skrive ut flere sider på ett enkelt ark for å spare papir. Du kan bruke forhåndstrykte skjemaer og brevhode på vanlig papir. Skriveren har en automatisk strømsparingsfunksjon som reduserer strømforbruket betraktelig når skriveren ikke er i bruk. Skriveren er i samsvar med Energy Star-retningslinjene for energieffektivitet. Skrive ut i ulike miljøer Du kan skrive ut i Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP. Maskinen din er kompatibel med forskjellige versjoner av Linux og Macintosh. Skriveren leveres med både USB-grensesnitt og parallellgrensesnitt. 1.1 Innledning

12 Bli kjent med komponentenes plassering Dette er maskinens hovedkomponenter: Sett fra baksiden Bakre deksel Sett fra forsiden Automatisk dokumentmater Dokumentførere Innskuff for dokument Utskuff Dokumentdeksel Parallellkontakt Utskufforlengelse Glassplate Strømbryter EXT.-kontakt* (kun for SCX-4521F) USB-kontakt Kontrollpanel (SCX-4521F: Se side 1.3. SCX-4321: Se side 1.3.) Kontakt for nettstrømledning LINE-kontakt (kun for SCX-4521F) Figuren ovenfor viser en SCX-4521F. Innskuff for dokument * Hvis ditt land bruker et annet telefonsystem, kan denne kontakten være blokkert. Frontdeksel Utskuff (forside ned) Tonerkassett Manuell skuff Figuren ovenfor viser en SCX-4521F. 1.2 Innledning

13 Kontrollpanelfunksjoner SCX-4521F 6 Scan-to Gir deg tilgang til en liste over dine PC-programmer som du kan skanne bilder til. Du må opprette skannelisten ved hjelp av Samsung-programvaren (Verktøy for skriverinnstillinger) som følger med denne maskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Brukerveiledning for programvare. 7 Toner Save Lar deg spare toner ved å bruke mindre toner til å skrive ut et dokument. SCX-4321 Darkness Justerer lysheten på dokumentene i den aktuelle faksjobben. Original Type Velger dokumenttype for gjeldende kopieringsjobb. 1 No.of Copies Reduce/Enlarge Velger antall kopier. Gjør en kopi mindre eller større enn originalen. Favorite Copy Lar deg bruke spesialkopifunksjonene, som f.eks. Klon, Sortering, Autotilpasning, ID-kortkopi, 2/4 opp (flere sider på ett ark) samt plakatkopiering etter tilordning av dette. Darkness Justerer mørkheten på dokumentene i den aktuelle kopieringsjobben. 2 Enter Menu Viser gjeldende status og anmodninger under bruk. Brukes til å bla gjennom alternativene for det valgte menyelementet. Bekrefter valget i displayet. Aktiverer menymodus og blar gjennom de tilgjengelige menyene. 1 Original Type No.of Copies Reduce/Enlarge Favorite Copy Velger dokumenttype for gjeldende kopieringsjobb. Velger antall kopier. Gjør en kopi mindre eller større enn originalen. Lar deg bruke en av spesialkopifunksjonene, som f.eks. Klon, Sortering, Autotilpasning, ID-kortkopi, 2/4 opp (flere sider på ett ark) samt plakatkopiering etter tilordning av dette Upper Level Start Stop/Clear Talltastatur Resolution Broadcasting Phone Book Redial/Pause On Hook Dial Tar deg tilbake til det øverste menynivået. Starter en jobb. Stanser en operasjon når som helst. I standby-modus slettes/avbrytes kopieringsvalgene, for eksempel mørkhet, dokumenttypeinnstilling, kopiformat eller antall kopier. Brukes til å slå et nummer eller taste inn alfanumeriske tegn. Justerer oppløsningen for dokumentene i gjeldende faksjobb. Lar deg sende en faks til flere mottakere. Lar deg lagre ofte brukte faksnumre som ett- eller tosifrede hurtigvalgnummer eller gruppenummer for automatisk oppringing, samt redigere de lagrede numrene. Lar deg skrive ut en telefonbokliste. Ringer det siste nummeret i standby-modus eller legger inn en pause i et faksnummer i redigeringsmodus. Åpner telefonlinjen Enter Menu Upper Level Start Stop/Clear Scan-to Toner Save Viser gjeldende status og anmodninger under bruk. Brukes til å bla gjennom alternativene for det valgte menyelementet. Bekrefter valget i displayet. Aktiverer menymodus og blar gjennom de tilgjengelige menyene. Tar deg tilbake til det øverste menynivået. Starter en jobb. Stanser en operasjon når som helst. I standby-modus slettes/avbrytes kopieringsvalgene, for eksempel mørkhet, dokumenttypeinnstilling, kopiformat eller antall kopier. Gir deg tilgang til en liste over dine PC-programmer som du kan skanne bilder til. Du må opprette skannelisten ved hjelp av Samsung-programvaren (Verktøy for skriverinnstillinger) som følger med denne maskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Brukerveiledning for programvare. Lar deg spare toner ved å bruke mindre toner til å skrive ut et dokument. 1.3 Innledning

14 2 Komme i gang Dette kapittelet gir deg trinnvise instruksjoner om hvordan du installerer maskinen. Dette kapitlet inneholder: Pakke ut maskinen Sette inn tonerkassett Legge i papir Koble til kabler og ledninger Slå på maskinen Installere skriverprogramvare Endre skjermspråk og land Angi maskin-id (kun for SCX-4521F) Angi dato og klokkeslett (kun for SCX-4521F) Angi papirformat og -type Angi lydinnstillinger (kun for SCX-4521F) Bruke sparemoduser Stille inn oppringningsmodus (kun for SCX-4521F) Pakke ut maskinen 1 Ta maskinen og alt tilbehøret ut av kartongen. Kontroller at maskinen er levert med følgende utstyr: Starttonerkassett Strømledning * CD ** Hurtigreferanse for oppsett Telefonledning* (kun for SCX-4521F) Ledning til telefonsvarer (kun for UK) Papirdeksel *** * Strømledningen og telefonledningen kan se annerledes ut, avhengig av spesifikasjonene i landet. ** CDen inneholder Samsung skriverdrivere, skannerdrivere, Verktøy for skriverinnstillinger, SmarThru-programvaren, brukerhåndbok og Adobe Acrobat Reader. *** Papirdekselet skal hindre at støv og fuktighet forurenser papiret som legges i skuffen. Når du skal åpne maskinen (for eksempel ved rengjøring inne i maskinen, fjerning av papirstopp eller installasjon av tonerkassett), må du fjerne papirdekselet fra maskinen. MERKNADER: Komponenter kan være forskjellige fra land til land. Du bør bruke telefonledningen som følger med maskinen. Hvis du bruker en fra en annen leverandør, bør telefonledningen være AWG 26 eller større. Strømledningen må kobles til en jordet stikkontakt. 2.1 Komme i gang

15 2 Fjern pakketapen fra forsiden, baksiden og sidene av maskinen. Venstre: 100 mm (nok plass til ventilasjon) Tape Sette inn tonerkassett 1 Åpne frontdekselet. Velge plassering Velg et plant, stabilt sted med tilstrekkelig plass for luftsirkulasjon. Sørg for at det er nok plass rundt til å åpne deksler og skuffer. Området skal ha god ventilasjon og være beskyttet mot direkte sollys, varmekilder, kulde og fuktighet. Ikke plasser maskinen for nær kanten på en kontorpult eller et bord. Nødvendig klaring Forside: 482,6 mm (nok plass til at papirskuffen kan tas ut og dekselet åpnes) Bakside: 100 mm (nok plass til ventilasjon) Høyre: 100 mm (nok plass til ventilasjon) 2 Ta tonerkassetten ut av posen og fjern papiret som beskytter kassetten ved å trekke i teipen. 2.2 Komme i gang

16 3 Rull kassetten forsiktig 5 6 ganger for å fordele toneren jevnt. 5 Lukk frontdekselet. Kontroller at dekselet er helt lukket. Hvis dekselet ikke er helt lukket kan det oppstå utskriftsfeil. Grundig rulling av kassetten sikrer maksimalt antall utskrifter per kassett. MERK: Hvis du får toner på tøyet, må du tørke den av med en tørr klut og vaske tøyet i kaldt vann. Varmt vann får toneren til å feste seg i stoff. FORSIKTIG: Tonerkassetten må ikke utsettes for lys i mer enn noen få minutter fordi for mye lys kan skade den. Tildekk den med et stykke papir hvis den blir stående utildekket i mer enn noen få minutter. Ikke berør den grønne undersiden på tonerkassetten. Bruk håndtaket på kassetten for å unngå å berøre området. 4 Fell ut tonerkassettens håndtak og ta tak i det. Skyv kassetten inn i maskinen til den klikker på plass. MERK: Ved utskrift av tekst med 5 % dekning er den forventede levetiden til en tonerkassett ca sider. (1000 sider for tonerkassetten som leveres med skriveren.) Legge i papir Papirskuffen kan ta maks. 150 ark vanlig papir (75 g/m 2 ). 1 Ta tak i skuffen og trekk den til deg for å åpne den. Klem sammen bakre papirføring og trekk den ut for å utvide skuffen. MERK: Sett inn eller ta ut tonerkassetten forsiktig slik at du ikke lager riper på skriveren. 2.3 Komme i gang

17 2 Luft kantene av papirbunken for å skille arkene fra hverandre. Dunk deretter bunken mot et flatt underlag til arkene ligger jevnt. 5 Om nødvendig skal du lukke papirdekselet for å holde papiret i skuffen støvfritt. 3 Legg i papiret med utskriftssiden opp. Koble til kabler og ledninger Kontroller at alle fire hjørner ligger flatt i skuffen. Pass på at du ikke legger inn for mye papir. For mye papir i skuffen kan føre til papirstopp. 4 Klem sammen bakre papirføring for å stille inn papirlengden, og klem sammen sideføringen for å skyve den inntil kanten på papiret. 1 Hvis du har SCX-4321: Hopp over dette trinnet og gå til trinn 2. Hvis du har SCX-4521F: Plugg den medfølgende telefonledningen inn i LINE-kontakten på maskinen, og den andre enden inn i vegguttaket. Til en veggkontakt MERK: Ikke skyv breddeføreren så langt at papiret bøyer seg. Hvis du ikke justerer papirets breddefører, kan det føre til papirstopp. Hvis maskinen skal brukes til mottak av både fakser og telefonsamtaler, må du koble en telefon og/eller telefonsvarer til maskinen. 2.4 Komme i gang

18 Plugg ledningen til biapparatet eller telefonsvareren din inn i EXT.-kontakten. Kun for brukere i Tyskland Til et biapparat eller en telefonsvarer Brukere i Storbritannia må plugge biapparatet inn i den medfølgende ledningen til telefonsvarer, og plugg denne ledningen inn i EXT.-kontakten bak på maskinen. Kun for brukere i Frankrike Ledning til telefonsvarer (Kun for brukere i Storbritannia) MERK: Du bør bruke den ledningen til telefonsvarer og telefonledningen som følger med maskinen. I Storbritannia: Hvis en tretrådet (shuntledning, eldre utstyr) telefon eller telefonsvarer er koblet til EXT.-kontakten på maskinen, vil ikke det eksterne utstyret ringe når det kommer inn en samtale. Dette kommer av at maskinen er konstruert for å fungere med den nyeste teknologien. Du unngår denne inkompatibiliteten ved å bruke en totrådet (nyere utstyr) telefon eller telefonsvarer. 2.5 Komme i gang

19 2 Koble en USB-kabel til USB-kontakten på maskinen din. Du må anskaffe en USB 1.1-kompatibel kabel med en lengde på maks 3 m. Slå på maskinen 1 Plugg den ene enden av den medfølgende trelederledningen inn i strømkontakten på maskinen, og den andre enden inn i en forsvarlig jordet stikkontakt. 2 Trykk på strømbryteren for å slå på maskinen. Varmer opp Vent vises på displayet for å vise at maskinen er på. Til datamaskinens USB-port Hvis du vil bruke en parallell skriverkabel, må dette være en IEEE 1284-kompatibel parallellkabel som kobles til maskinens parallellkontakt. Trykk metallklemmene ned i hakkene på kabelpluggen. Til stikkontakten Hvis du vil vise displayteksten på et annet språk, se Endre skjermspråk og land på side 2.8. FORSIKTIG: Smelteområdet i bakre del, inni maskinen, er varmt når strømmen er på. Vær forsiktig så du ikke brenner deg når du får tilgang til dette området. Ikke ta maskinen fra hverandre når strømmen er på. Hvis du gjør det kan du få elektrisk støt. Til datamaskinens parallellport MERK: Du trenger bare å koble til én av kablene nevnt ovenfor. Ikke bruk parallellkabel og USB-kabel samtidig. USB-kabel kan bare brukes i Windows 98/Me/2000/XP, Macintosh 10.3 eller Linux. 2.6 Komme i gang

20 Installere skriverprogramvare Du må installere programvare ved hjelp av den medfølgende CDen etter at du har installert maskinen og koblet den til datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Brukerveiledning for programvare. På CDen finner du følgende programvare: Programmer for Windows Hvis du skal bruke maskinen som skriver og skanner i Windows, må du installere MFP-driveren. Du kan installere selektivt eller alle de følgende komponentene: Skriverdriver- Bruk denne driveren for å kunne bruke alle skriverfunksjonene. Skannerdriver- TWAIN- og Windows Image Acquisition (WIA)-drivere er tilgjengelige for skanning av dokumenter på maskinen din. Verktøy for skriverinnstillinger- Bruk dette programmet til å opprette telefonbokoppføringer og til å konfigurere målprogram for skanneknappen. Du kan også oppgradere fastvaren i maskinen. SmarThru- Dette er den Windows-baserte programvaren for flerfunksjonsmaskinen. Lar deg redigere et skannet bilde på flere måter ved hjelp av en kraftig bildeeditor og sende bildet via e-post. Du kan også åpne et annet bilderedigeringsprogram som du har installert i Windows, som f.eks. Adobe PhotoShop, fra SmarThru. For mer informasjon kan du se i hjelpen på skjermen ismarthru-programmet. Systemkrav Maskinen støtter følgende operativsystemer. Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP - Følgende tabell viser kravene ved bruk av Windows. Element Krav Anbefalt Prosessor RAM Ledig diskplass Internet Explorer Windows 98/Me/ NT 4.0/2000 Windows XP Windows 98/Me/ NT 4.0/2000 Pentium II 400 MHz eller kraftigere Pentium III 933 Mhz eller kraftigere 64 MB eller mer 128 MB Windows XP 128 MB eller mer 256 MB Windows 98/Me/ NT 4.0/ MB eller mer 1 GB Windows XP 1 GB eller mer 5 GB 5.0 eller nyere 5.5 Pentium III 933 MHz Pentium IV 1 GHz MERK: For Windows NT 4.0/2000/XP bør den systemansvarlige installere programvaren. Macintosh Se Brukerhåndbok for programvare. Forskjellige Linux - Se Brukerhåndbok for programvare. Macintosh-driver Du kan skrive ut og skanne i Macintosh ved hjelp av maskinen. Linux-driver Du kan skrive ut og skanne i Linux ved hjelp av maskinen. 2.7 Komme i gang

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Maskinen leveres med referanser: Denne brukerhåndboken

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SF-560 http://no.yourpdfguides.com/dref/2595999

Din bruksanvisning SAMSUNG SF-560 http://no.yourpdfguides.com/dref/2595999 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG SF-560. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG SF-560 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Om brukerhåndboken. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.

Om brukerhåndboken. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Om brukerhåndboken I denne brukerhåndboken finner du informasjon om hvordan du setter opp maskinen og installerer den medfølgende programvaren. Den inneholder også detaljerte instruksjoner for bruk av

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir Utskriftskvaliteten og påliteligheten av innrekksmekanismen til skriveren og tilleggsutstyret kan variere med typen og størrelsen på utskriftmaterialene du bruker. Dette kapitlet inneholder retningslinjer

Detaljer

Flerfunksjonsskriver Brukerhåndbok

Flerfunksjonsskriver Brukerhåndbok SCX-4300 Series Flerfunksjonsskriver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Takk for at du har kjøpt et Samsung-produkt. Hvis du vil ha mer omfattende service, kan du registrere produktet på www.samsung.com/global/register

Detaljer

COLOR LASER PRINTER Brukerhåndbok. CLP-300 Series

COLOR LASER PRINTER Brukerhåndbok. CLP-300 Series COLOR LASER PRINTER Brukerhåndbok CLP-300 Series Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig

Detaljer

INNHOLD. 1.Innledning. 2.Oppsett av skriveren. 3.Bruke utskriftsmaterialer. 4.Grunnleggende utskrift

INNHOLD. 1.Innledning. 2.Oppsett av skriveren. 3.Bruke utskriftsmaterialer. 4.Grunnleggende utskrift Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig for eventuelle endringer, direkte eller indirekte,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SCX-4725FN http://no.yourpdfguides.com/dref/1133384

Din bruksanvisning SAMSUNG SCX-4725FN http://no.yourpdfguides.com/dref/1133384 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG SCX-4725FN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG SCX-4725FN i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SCX-4500 http://no.yourpdfguides.com/dref/1133376

Din bruksanvisning SAMSUNG SCX-4500 http://no.yourpdfguides.com/dref/1133376 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG SCX-4500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG SCX-4500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Svarthvittlaserskriver Brukerhåndbok

Svarthvittlaserskriver Brukerhåndbok ML-1640 Series ML-2240 Series Svarthvittlaserskriver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Takk for at du har kjøpt et Samsung-produkt. Hvis du vil ha mer omfattende service, kan du registrere produktet

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Fjern all beskyttende emballasje.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-300/ELS http://no.yourpdfguides.com/dref/786247

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-300/ELS http://no.yourpdfguides.com/dref/786247 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG CLP-300/ELS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG CLP-300/ELS i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok ML-1710 SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok Denne håndboken vedlegges bare av informasjonshensyn. All informasjon som er inkludert i håndboken, kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig

Detaljer

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt. Denne håndboken er utelukkende utarbeidet til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for eventuelle endringer, direkte eller indirekte,

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE PE220 http://no.yourpdfguides.com/dref/3685098

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE PE220 http://no.yourpdfguides.com/dref/3685098 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for XEROX WORKCENTRE PE220. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på XEROX WORKCENTRE PE220 i bruksanvisningen

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt. Denne håndboken er utelukkende utarbeidet til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for eventuelle endringer, direkte eller indirekte,

Detaljer

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1 Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert

Detaljer

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok Versjon 1.0 Juli 2008 Kontoretterbehandler LX Brukerhåndbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG:

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG: LBP-800 Laserskriver Komme i gang VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Magasin 5 (valgfritt) Magasin 6 (innleggsmag.) (valgfritt) Kontrollpanel. Etterbehandler m/stor kapasitet (valgfri) Kontrollpanel

Magasin 5 (valgfritt) Magasin 6 (innleggsmag.) (valgfritt) Kontrollpanel. Etterbehandler m/stor kapasitet (valgfri) Kontrollpanel Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Maskinoversikt Maskinoversikt Funksjoner Maskinen kan ha ulike konfigurasjoner, for eksempel følgende: 8 Kopi E-post Internett-faks Serverfaks Originalmater Magasin (valgfritt)

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene (For FAX-2845)

ut maskinen og kontroller komponentene (For FAX-2845) Hurtigstartguide Start her FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Les Produktsikkerhetsguiden først, så leser du denne Hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. For å vise Hurtigstartguide på andre

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

BP20N/BP20. Brukerhåndbok

BP20N/BP20. Brukerhåndbok BP20N/BP20 Brukerhåndbok Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og ta vare på den for senere bruk. Les sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du bruker maskinen, slik at den kan brukes

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Universal-Thermostat UT 200

Universal-Thermostat UT 200 Universal-Thermostat UT 200 Bruksanvisning ELV Elektronik AG Postfach 1000 D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 Telefax 04 91/6008-244 Vennligst les denne bruksan overlater enheten til andre personer, over

Detaljer

Laser MFP. Brukerhåndbok

Laser MFP. Brukerhåndbok Laser MFP Brukerhåndbok Les denne håndboken nøye før du tar i bruk maskinen, og oppbevar den på et lett tilgjengelig sted for fremtidig referanse. For sikker og riktig bruk av maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Phaser 3200MFP. Brukerhåndbok 604E39410

Phaser 3200MFP. Brukerhåndbok 604E39410 Phaser 3200MFP Brukerhåndbok 604E39410 Copyright 2007 Xerox Corporation. Med enerett. Opphavsrettsbeskyttelsen omfatter alle former for opphavsrettsbeskyttet materiale og informasjon som nå er tillatt

Detaljer

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester,

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester, BERØRINGSSKJERM - her vises alle tilgjengelige funksjoner og generell informasjon om maskinen. SLETT ALT - tilbakestiller alle funksjonene til standardinnstillingene. STOPP - avbryter gjeldende jobb. START

Detaljer

Lexmark X5400 Series. Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com

Lexmark X5400 Series. Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com Lexmark X5400 Series Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com Innhold Innledning...5 Finne informasjon om skriveren...5 Lære mer om skriverdelene...7 Lære mer om skriverdelene...7 Faksoppsett...9 Klargjøre

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Hurtigreferanse HP Smart Install-installering Produktet inkluderer HP Smart Install-installeringsprogramvare for Windows-operativsystemer. Programvaren bruker USB-kabelen

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO NPD4499-00 NO Kapittel 1 Innledning Takk for at du kjøpte denne maskinen. Denne Quick Guide () inneholder en introduksjon til, og illustrasjoner for, grunnleggende og ofte brukte maskinfunksjoner. Du finner

Detaljer

Papir som ikke kan brukes. Velge fortrykte skjemaer og brevhoder

Papir som ikke kan brukes. Velge fortrykte skjemaer og brevhoder Utskriftskvaliteten og driftssikkerheten når det gjelder papirmating kan variere etter hvilken type og størrelse du velger for utskriftsmateriale. I dette avsnittet finner du retningslinjer for hver type

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknader

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknader Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknader Merknader 1 Utgave: November 2000 Merknader 2 Følgende avsnitt gjelder

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Rekvisita 1. Tonerkassetter. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Rekvisita 1. Tonerkassetter. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Tonerkassetter Rekvisita 1 Advarsel: Du må ikke berøre kassettvalsen som ligger under dekslet. Deksel Skriveren bruker fire separate tonerkassetter, en for hver farge: cyan, magenta, gul og sort. De er

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer