Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology. Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "04.04.2015. Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology. Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology"

Transkript

1 Lukas 24: Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det laut oppfyllast alt det som er skrive om meg i Moselova og profetane og salmane. 45 Då opna han for tankane deira, så dei kunne skjøna Skriftene. 46 Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias laut lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen, 47 og at omvending og forlating for syndene skal forkynnast i hans namn for alle folkeslag, frå Jerusalem og vidare ut. 48 De er vitne om dette. 1

2 2

3 Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology 3

4 Bibelens eiga tilnærming er Frelseshistoria: Skaping Syndefall Forsoning Gjenoppretting «Heile Skrifta er reine Kristus» (Luther) Jesus har sagt det sjølv: «Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det laut oppfyllast alt det som er skrive om meg i Moselova og profetane og salmane» (Lukas 24:44) 4

5 Joh. 5:46 «For dersom de trudde Moses, så hadde de trudd meg. For det er om meg han har skrive.». Joh. 5:39 «De granskar Skriftene, fordi de meiner at de har evig liv i dei og desse er det som vitnar om meg.». Apostelen Peter sa det slik i Apg. 10:43: «Han gjev alle profetane det vitnemålet at alle som trur på han, får forlating for syndene ved hans namn». 2.Mos 33:20 «Og han sa: Du kan ikkje sjå mitt åsyn, for ikkje noko menneske kan sjå meg og leva.». Joh 1:18 «Ingen har nokon gong sett Gud. Den einborne Sonen, som er i Faderens fang, han har synt oss kven han er». 5

6 1.Mos 16:7 «Men ein engel frå Herren fann henne [Hagar] ved ei vasskjelde i øydemarka, ved kjelda på vegen til Sur. Seinare står det om Hagar: «På Herren som hadde tala til henne, sette ho namnet: "Du er Gud, han som ser". For ho sa: Har eg her verkeleg fått sjå han som ser meg?»1.mos 16:13 Det er fleire indikasjonar i GT på at «Herrens engel» er Kristus. «Herrens engel» har Guds eige namn Jahve («Herren»), og han vert omtala som både «Herren» og «Gud» fleire gonger. «Herrens engel» vert også tilbeden, og han tilgjev synd (jf. 1.Mos 31,11-13; 2.Mos 23,20-21; Sak.3,1-2; Dom.6,11-16; 1.Mos 16,11-13; 2.Mos 3,2-5;Jos.5,13-15). 2.Mos.3:2ff «Der openberra Herrens engel seg for han i ein eldsloge, rett ut or ein klungerbusk. Han såg opp, og sjå, klungerbusken stod i lys loge, men han brann ikkje opp. Moses sa: Eg vil gå bort og sjå dette underfulle synet, at klungerbusken ikkje brenn opp. Då Herren såg at han kom bort for å sjå, ropa Gud til han rett ut frå klungerbusken og sa: Moses, Moses! Og han svara: Ja, her er eg. Då sa han: Kom ikkje nærare! Drag skorne dine av føtene! For den staden du står på, er heilag grunn.» Ein annan stad seier Gud om Moses: «Med han talar eg [Gud] munn til munn, klårt og ikkje i gåter. Og han ser Herrens skapnad. Korleis våga de då å tala ille om Moses, tenaren min?» (4.Mos 12:8) 6

7 Sak 3:1-4 «Så lét han meg sjå Josva, øvstepresten, som stod framfor Herrens engel, og Satan, som stod attmed høgre sida hans for å føra klagemål mot han. Men Herren sa til Satan: Herren refse deg, Satan! Herren refse deg, han som har valt ut Jerusalem! Er ikkje denne mannen her ein rykande brann, riven ut or elden? Men Josva var kledd i skitne klede der han stod framfor åsynet til engelen. Og engelen tok til orde og sa til dei som stod framfor han: Tak dei skitne kleda av han! Og til han sjølv sa han: Sjå, eg tek misgjerninga di bort frå deg og kler deg i høgtidsklede. 1.Kor 10:9-10 «Lat oss heller ikkje freista Kristus, som nokre av dei gjorde, og vart øydelagde av ormar. Knurr heller ikkje, liksom nokre av dei knurra, og vart drepne av øydeleggjaren.». Gud møter oss alltid gjennom Jesus. «Og de sa: Sjå, Herren vår Gud har late oss sjå sin herlegdom og sitt velde. Vi har høyrt røysta hans rett ut or elden. På denne dagen har vi sett at Gud kan tala med eit menneske, utan at mennesket døyr». 5.Mos 5:24 7

8 Av dette følger uttrykklig og umotsigelig at Gud som ledet Israels barn ut av Egypt og gjennom Rødehavet, og som ledet dem i ørkenen gjennom skystøtten og ildstøtten, og som matet dem med brød fra himmelen, som gjorde alle under som Moses har talt om i sine bøker, og som ledet dem inn i Kaanaens land og der gav dem konger, prester og alt, er den eksakt samme Guden, og ingen annen en Jesus fra Nasaret, jomfru Marias Sønn Kol 1:15-18 «Han er eit bilete av den usynlege Gud, den fyrstefødde framfor all skapning. For i han er alt skapt, i himmelen og på jorda, det synlege og det usynlege, anten det er troner eller herskarar, makter eller herredøme. Alt er skapt ved han og til han. Han er før alle ting, og alt står ved lag ved han. Og han er hovudet for lekamen, som er kyrkjelyden. Han er opphavet, den fyrstefødde av dei døde, så han i alt skal vera den fremste». 1.Tim 4:4 «For alt det Gud har skapt, er godt, og ikkje noko er til å forkasta når det vert teke imot med takk» 8

9 Eit historisk faktum, Rom 5:12 «Difor, liksom synda kom inn i verda ved eitt menneske, og døden på grunn av synda, og døden såleis trengde igjennom til alle menneske, fordi alle synda» Påvirkar alle menneske, Rom 3:23 «alle har synda» Synda bur i oss fra fødselen av, Salme 51:7 «Sjå, eg er fødd i misgjerning, og mor mi har avla meg i synd.». Ef 2:1 «De òg har han gjort levande, de som var døde på grunn av misgjerningane og syndene dykkar». Betydingen av ulike ord for synd i GT hatta t : 600 ganger. = bomme på målet. awon 230 ganger. = forvrengt, forvridd, pesa 130 ganger. = å gjere opprør, å lausrive seg frå herreveldet åt han som vernar, bryte, slå i stykker. Syndefallet påvirkar heile mennesket, inkl. forstand/ vilje/ kjensler. Ef 4:17 «Dette seier eg då og vitnar i Herren: Ferdast ikkje lenger slik som heidningane ferdast, som fylgjer den tomme hugen sin.» Syndefallet krev ei historisk forsoning, Rom 5:18-19 «Altså, liksom éin manns brot vart til fordøming for alle menneske, såleis vart og éin manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjering for alle menneske. For liksom dei mange vart ståande som syndarar ved ulydnaden til det eine mennesket, så skal òg dei mange stå som rettferdige ved lydnaden til den eine.» Berre slik kan Guds avbilde i oss bli gjenoppretta, Kol 3:10 «og kledd dykk i det nye mennesket, det som vert fornya til kunnskap etter hans bilete som skapte det». 9

10 Gud seier til slangen: Og eg vil setja fiendskap mellom deg og kvinna, mellom di ætt og hennar ætt. Han skal krasa hovudet ditt, og du skal krasa hælen hans. (1 Mos. 3:15) Oppfyllinga av løftet i 1 Mos. 3:15 kjem i NT når jomfru Maria får kallet og føder Jesus 1.Kor 15:25 «For han skal råda som konge til han får lagt alle fiendar under føtene sine». Kol 2:13-15 «Også de var døde ved dykkar brot og uomskore kjøt. Men Gud gjorde dykk levande saman med Kristus, i det han tilgav oss alle våre brot. Han strauk ut skuldbrevet mot oss, som var skrive med bod, det som gjekk oss imot. Det tok han bort då han nagla det til krossen. Han avvæpna maktene og herredøma og synte dei ope fram, då han viste seg som sigerherre over dei på krossen». 10

Lukas 24:44-48 1.Kor.10.4b «

Lukas 24:44-48 1.Kor.10.4b « Lukas 24:44-48 44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det laut oppfyllast alt det som er skrive om meg i Moselova og profetane og salmane. 45 Då opna

Detaljer

DEN HEILAGE MESSA MESSEORDNING FOR SKG. etter høyringsrunde 1998 og vegleiarkollegiets gjennomarbeiding 1998 og 1999.

DEN HEILAGE MESSA MESSEORDNING FOR SKG. etter høyringsrunde 1998 og vegleiarkollegiets gjennomarbeiding 1998 og 1999. DEN HEILAGE MESSA MESSEORDNING FOR SKG etter høyringsrunde 1998 og vegleiarkollegiets gjennomarbeiding 1998 og 1999. INNLEIING 1. Inntog med salme 2. Inngangsord P: + I namnet åt Faderen og Sonen og Den

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres hjem ved innflytting eller ved en annen anledning. Liturgien kan

Detaljer

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2011 Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Apg 2,42 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Den Originale synd. Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin. Innhold...

Den Originale synd. Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin. Innhold... Den Originale synd Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin Evening Light Tabernacle 546 White Oak Road Homer, Louisiana 71040 Phone: 318-927-5211 www.eveninglight.net

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Den sjette gode eller løfte fra Gud til oss angående vår tro i Hans Sønn er at vi er blitt gitt Kraft til å seire over verden.

Detaljer

ENGLENE HVEM ER DE OG HVA GJØR DE?

ENGLENE HVEM ER DE OG HVA GJØR DE? ENGLENE HVEM ER DE OG HVA GJØR DE? A.O.Halås 2014 www.nri-imf.no Vi møter engler gjennom hele Bibelen og i mange ulike situasjoner. Av Bibelens 66 bøker er det bare 5 hvor englene ikke er nevnt (Rut og

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Aina Basso. Inn i elden. Roman

Aina Basso. Inn i elden. Roman Aina Basso Inn i elden Roman Oslo 2012 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København epub produktion: Rosendahls - BookPartnerMedia ISBN 978-82-521-8452-5 3.

Detaljer

som er Herre og gjør levende

som er Herre og gjør levende 76 som er Herre og gjør levende Gud, den kjærlighet som kommer fra deg og som strømmer gjennom meg er både personlig og kosmisk. Jeg kan ikke - og vil ikke - holde på den for meg selv. Jeg må bare la den

Detaljer

Når alt blir nytt. Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord?

Når alt blir nytt. Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord? Når alt blir nytt Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord? Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Helt siden den dagen da menneskene falt i synd, har de dannet

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik

KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik Tenk i dag er det 1.s. i advent! Nå er snart den kalde, grå novembermåneden slutt. Og så er det ikke lenge igjen til

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Gud vår Far. 1. Innledning. Av pastor Ole Sletten

Gud vår Far. 1. Innledning. Av pastor Ole Sletten Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim 19.10.2014 Gud vår Far Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Jeg innledet sist da jeg underviste om den treenige Gud, at å lære Gud å kjenne er som å bestige

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Herrens dag tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Lørdag eller søndag? For noen år siden holdt en katolsk prest et foredrag, der han sa: «Jeg skal tale

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Vi ønsker å takke Fritt Ord for støtte til boka. God lesning, Emil Johan Wilmar. Oslo, 06.12.2013. Side 2

Vi ønsker å takke Fritt Ord for støtte til boka. God lesning, Emil Johan Wilmar. Oslo, 06.12.2013. Side 2 Side a Side b Innledning Denne boka handler om kjønn og mennesker som lever med kjønn på måter som ikke passer inn i heteronormativiteten. Alle menneskene i denne boken bryter på forskjellige måter normene

Detaljer

Allsong til folket! om å høyre alt for mange salmar

Allsong til folket! om å høyre alt for mange salmar leder Allsong til folket! om å høyre alt for mange salmar Høyringsfristen for å uttale seg om forslaget til ny salmebok er 15. september. Det er også fristen for å melde inn reaksjonar på framlegga til

Detaljer