Lukas 24: Kor.10.4b «

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lukas 24:44-48 1.Kor.10.4b «"

Transkript

1 Lukas 24: Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det laut oppfyllast alt det som er skrive om meg i Moselova og profetane og salmane. 45 Då opna han for tankane deira, så dei kunne skjøna Skriftene. 46 Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias laut lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen, 47 og at omvending og forlating for syndene skal forkynnast i hans namn for alle folkeslag, frå Jerusalem og vidare ut. 48 De er vitne om dette. Gjennom GT forventingar NT er oppfyllinga av mange av desseforventingane Han som skulle kome, kom! Nokoer lettareå sjå i lys av Kristus. 1.Kor.10.4b «For dei drakk av det åndelege berget som fylgde dei, og berget var Kristus.» Messias-løfte gitt gjennom profetanejesaja og Sakarja 1

2 Luk.3.15 forventing: «Folket gjekk no i venting, og i hjarta grunda dei alle på om Johannes kan henda kunne vera Messias». Joh Johannes si vedkjenning:«då sanna han og nekta ikkje, han vedgjekk: Eg er ikkje Messias. Og dei spurde han: Kven er du då? Er du Elias? Og han seier: Det er eg ikkje. Er du profeten? Og han svara: Nei. Då sa dei til han: Kven er du? så vi kan gje eit svartil dei som har sendt oss. Kva seier du om deg sjølv? Han sa: Eg er ei røyst av ein som ropar i øydemarka: Jamna vegen åt Herren, som profeten Jesaja har sagt.» Jes.40.3«Høyr, det er ein som ropar: Ryd veg for Herren i øydemarka! Jamna ein veg i villmarka for vår Gud!» Mal.3.1a«Sjå, eg sender bodberaren min, han skal rydja veg for meg.» Mal.4.5«Sjå, eg sender dykk Elias, profeten, før Herrens dag kjem, den store og forferdelege.» Luk.1.17«Han skal gå føre han i den ånd og kraft som Elias hadde, for å venda fedrehjartotil bornaog ulydige til den hug rettferdige har. Han skal vinnafor Herren eit velbudd folk.» Matt.11.14«Og om de vil ta imot det: Han er den Elias som skulle koma.» 2

3 Joh.1.27«han som kjem etter meg, han som eg ikkje er verdig til å løysa skoreima for.» Joh.1.29«Dagen etter ser han Jesus koma til seg, og seier: Sjå der Guds lam, som ber verdsens synd!» Joh.1.34«Og eg har sett det, og eg har vitna at han er Guds Son.» Johannes i fengsel sender bud til Jesus (Matt ) Matt.11.3«Er du den som skal koma, eller skal vi venta ein annan?» Jesus svararjohannes med å sitere Jes «Enno berre ei lita stund( ) På den dagen skal dei døveehøyra orda i boka. Ut frå dimme og mørker skal augo åt dei blinde sjå.» og Jes «Sei til dei urolege hjarto: Ver frimodige, ottast ikkje! Sjå, der er dykkar Gud! ( ) Då skal augo til dei blinde opnast, og øyro til dei døve latast opp.» Jesaja-tekstanesom vitner om Han som kjem, var svært populære på Jesu tid Luk Jesus sjølvforståing ut frå Jesaja Jesus startarsitt virke i Matt.4, Johannes i fengsel i Matt

4 Matteus 4.23«Jesus drog ikring i heile Galilea. Han lærde i synagogene deira, forkynte evangeliet om riket og læktealle slag sjukdomar og plager hjå folket» Matteus einspedalsk vert helbreda Matteus ein romersk offiser sin tener vert helbreda Matteus 8.17-«så det skulle vertaoppfylt, det som er talaved profeten Jesaja, som seier: Han tok på seg våre plager og bar våre sjukdomar.», jfr Jesaja 53:4a «Sanneleg, våre sjukdomar har han teke på seg, og våre pinsler har han bore.» Matteus Jesus stiller stormen Matteus driv ut demonar Matteus einlam mann vert helbreda Matteus Jairus dotter, kvinne som rørte ved Jesu kappe Matteus to blinde og einstum Jes ei analyse av verda: «Stå opp, vert ljos! For ljoset ditt kjem og Herrens herlegdom går opp over deg. Sjå, mørker dekkjer jorda, og det ligg bekmørker over folka. Men over deg skal Herren renna opp, og over deg skal herlegdomen hans openberra seg.» Ef.5.8a menneskets tilstand: «Sjølve var de ein gong mørker» Ljoset ditt kjem skreiv Jesaja Joh.1.9«Det sanne ljoset, som gjev ljos til kvart menneske, var i ferd med å koma til verda.» Joh.8.12«Jesus tala atter til dei og sa: Eg er ljoset for verda! Den som fylgjer meg, skal ikkje ferdast i mørker, men ha livsens ljos.» Ef.5.8b alle truandesi stilling: «no er de ljos i Herren.» 4

5 Jesu fødsel vert nøyaktig forutsagt i Jesaja Jes.9.6«For eitbarn er oss født, einson er oss gjeven. Herreveldet kviler på hans skulder, og han skal kallastmed namnetunder, Rådgjevar, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jes.7.14«Difor skal Herren sjølv gje dykk eit teikn: Sjå, ei møy skal verta med barn, ho skal føda ein son og gje han namnet Immanuel». Jesu liding skildra i detalj i Jesaja 53 Jes.53.6 b -han tok vår plass: «Men Herren létråka han det som vi hadde skuld i alle.» Jes.53.9 hans gravferd:«dei gav han ei grav mellom gudlause, men hjå ein rik var han i sin død» Skildrar dei ytre fenomen Skildrar/forklarar dei åndelege realitetar 5

6 Tida etter eksilet/diasporaen med dei politiske/religiøse problem som følgdeden krisa nasjonen var ramma av Samtidig med Haggai, Esra 5.1«Profeten Haggai og Sakarja, soneson til Iddo, som òg var profet, profeterte for jødane i Juda og Jerusalem. Dei profeterte i namnet åt Israels Gud.» NamnetSakarja betyr YHWH hugsar han formidlar håp i ein håplaus situasjon Messias er skildra som både konge og tenar, menneske og Gud Min tenar Renning/Spiren (3.8, 6.12) Herrens engel (3.1-2) Kongeleg prest (6.13) 6

7 Sak.9.9«Rop med fryd, Sions dotter! Rop høgt, Jerusalems dotter! Sjå, kongen din kjem til deg. Rettferdig er han og full av frelse, audmjuker han og rir på eitesel, på den unge eselfolen.» Matt.21.5 Kongen reid inn i Jerusalem Min konge er komen Sak tretti sølvpengar Sak nagla til einkross: «Men over Davids hus og over innbyggjarane i Jerusalem vil eg renna ut nåde- Anden og bøne-anden, og dei skal sjå opp til meg som dei har gjennomstunge. Og då skal dei sørgja over han som ein sørgjer over einaste sonen sin, og klaga sårt over han liksom ein klagar over den fyrstefødde». Berarar av frelsesløftet, men sette seg sjølv utanfor frelsa Joh «Han var i verda, og verda har vorte til ved han, og verda kjende han ikkje. Han kom til sitt eige, og hans eigne tok ikkje imot han» Joh «Då skjelte dei han [som vart helbreda] ut og sa: Du er hans læresvein! Men vi er læresveinane til Moses. Vi veit at Gud har tala til Moses. Men kvar denne mannen er ifrå, veit vi ikkje» Joh.5.46«For dersom de trudde Moses, så hadde de trudd meg. For det er om meg han har skrive.» Joh «Mannen svara dei: Dette er då underleg! De veit ikkje kvar han er ifrå, endå han har opna augo mine! Vi veit at Gud ikkje høyrer på syndarar, men han høyrer på den som ottast han og gjer etter hans vilje. Alt sidan opphavet har ein aldri høyrt at nokon har opna augo på ein blindfødd» Joh.5.46«For dersom de trudde Moses, så hadde de trudd meg. For det er om meg han har skrive» 7

8 Joh.9.30;32 den blindfødde kunne nosjå:«dette er då underleg! De veit ikkje kvar han er ifrå, endå han har opna augo mine! ( ) Alt sidan opphavet har ein aldri høyrt at nokon har opna augo på ein blindfødd» 8

04.04.2015. Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology. Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology

04.04.2015. Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology. Martin Anstey - The Romance of Bible Chronology Lukas 24:44-48 44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det laut oppfyllast alt det som er skrive om meg i Moselova og profetane og salmane. 45 Då opna

Detaljer

DEN HEILAGE MESSA MESSEORDNING FOR SKG. etter høyringsrunde 1998 og vegleiarkollegiets gjennomarbeiding 1998 og 1999.

DEN HEILAGE MESSA MESSEORDNING FOR SKG. etter høyringsrunde 1998 og vegleiarkollegiets gjennomarbeiding 1998 og 1999. DEN HEILAGE MESSA MESSEORDNING FOR SKG etter høyringsrunde 1998 og vegleiarkollegiets gjennomarbeiding 1998 og 1999. INNLEIING 1. Inntog med salme 2. Inngangsord P: + I namnet åt Faderen og Sonen og Den

Detaljer

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2011 Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Apg 2,42 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres hjem ved innflytting eller ved en annen anledning. Liturgien kan

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik

KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik Tenk i dag er det 1.s. i advent! Nå er snart den kalde, grå novembermåneden slutt. Og så er det ikke lenge igjen til

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente elevens studieveiledning Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2003 Intellectual Reserve,

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

som er Herre og gjør levende

som er Herre og gjør levende 76 som er Herre og gjør levende Gud, den kjærlighet som kommer fra deg og som strømmer gjennom meg er både personlig og kosmisk. Jeg kan ikke - og vil ikke - holde på den for meg selv. Jeg må bare la den

Detaljer

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Den sjette gode eller løfte fra Gud til oss angående vår tro i Hans Sønn er at vi er blitt gitt Kraft til å seire over verden.

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Gud vår Far. 1. Innledning. Av pastor Ole Sletten

Gud vår Far. 1. Innledning. Av pastor Ole Sletten Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim 19.10.2014 Gud vår Far Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Jeg innledet sist da jeg underviste om den treenige Gud, at å lære Gud å kjenne er som å bestige

Detaljer

Har du nokon å snakke med om dette?

Har du nokon å snakke med om dette? Utpostens dobbelttime Har du nokon å snakke med om dette? Jørgen Roll-Hansen intervjuet av lisbeth homlong Jørgen Roll-Hansen kom til Ørsta som turnuskandidat i 1979. Og her, med sunnmørsalpane som næraste

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Romjulsfest med en lykkelig gammel dame

Romjulsfest med en lykkelig gammel dame http://www.israelsmisjonen.no/ressurser/materiell/prekenverksted Romjulssøndag søndag 28. desember 2014 Prekentekst: Luk 2, 36-38 Lesetekst I: 2 Mos 1, 15-21 Lesetekst II: Apg 7, 17-22 Romjulsfest med

Detaljer

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham.

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. Bønn har en sentral plass i de fleste religioner. I islam er bønnen den nest viktigste av de fem sentrale

Detaljer

Gamal diktar prøver seg som modernist?

Gamal diktar prøver seg som modernist? Gamal diktar prøver seg som modernist? Om Olav H. Hauge og Profil-gruppa Hilde Kristin Strand Masteroppgåve Nordisk institutt Universitetet i Bergen Februar 2007 Han med fekk hug å prøva desse nye styltrone.

Detaljer

Når alt blir nytt. Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord?

Når alt blir nytt. Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord? Når alt blir nytt Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord? Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Helt siden den dagen da menneskene falt i synd, har de dannet

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Aina Basso. Inn i elden. Roman

Aina Basso. Inn i elden. Roman Aina Basso Inn i elden Roman Oslo 2012 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København epub produktion: Rosendahls - BookPartnerMedia ISBN 978-82-521-8452-5 3.

Detaljer