400 på Normisjonfest. Region Rogaland. Regionårsmøte på Finnøy. Regionblad for Normisjon nr. 1 februar/mars 2010 Årgang 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "400 på Normisjonfest. Region Rogaland. Regionårsmøte på Finnøy. Regionblad for Normisjon nr. 1 februar/mars 2010 Årgang 7"

Transkript

1 Region Rogaland Foto: Stockbyte Regionblad for Normisjon nr. 1 februar/mars 2010 Årgang på Normisjonfest Flott sang av Kor 8 i Tananger. Fredag 8. januar var det fest for Normisjonsvenner på Stemnestaden i Aksdal og på Tananger bedehus i Sola. 400 personer var samlet til flotte fester hvor hensikten var å kose oss i godt lag og få både god åndelig føde og god mat. På Stemnestaden var Kurt Hjemdal taler, i Tananger talte Sigve Ims. Det var flotte sang og musikkinnslag, intervjuer og underholdning. Det var knakende kaldt ute, men det var en varm og god stemning inne. Flotte tilbakemeldinger om at folk trivdes og hadde det kjekt sammen. Maten besto av svinesteik med diverse på Stemnestaden, i Tananger var det kinamat, pluss kaffe og kaker. Disse festene er etter hvert en flott tradisjon som mange setter stor pris på. Det blir fest i 2011 også, følg med når det nærmer seg høsten. Tid og sted jobbes det med, dere har allerede noe å glede dere til. Einar Larsen Foto: Einar Larsen Foto: Kørner Høie Regionårsmøte på Finnøy Velkommen til Finnøy, her fra Judaberg. Velkommen til Finnøy! Regionårsmøtet 2010 holder vi i år på Finnøy, nærmere bestemt i Flerbrukshallen på Judaberg lørdag 17.april. Nå kan du kjøre gjennom den nye tunnelen til Finnøy, en øyperle i Ryfylke. Det blir et noe annerledes regionårsmøte denne gangen, vi skal bl.a. sette i gang et nytt og spennende prosjekt for å nå enda flere med evangeliet om Jesus. Erik Rørtveit >>> Les mer på side 3 Foto: Trude Eggebø Unge sangere på Stemnestaden

2 Honnør! Erik Rørtveit, regionleder i Normisjon region Rogaland. Regionkontoret Flintergt. 4, 4307 SANDNES Tlf Faks Åpningstid: mandag fredag Bankgironr Distriktskontor i Haugesund Strandgt. 192, 5525 HAUGESUND Tlf Faks Regionformann: Terje Ueland, Bryne, tlf Regionleder: Erik Rørtveit, tlf e-post: Kontoransvarlig: Torunn Fjelde Hansen, tlf Administrasjonsleder: Einar Larsen, tlf Økonomiansvarlig: Helene Skimmeland, tlf Distrikt Nord: Distriktsleder Kørner Høie, tlf Distriktsarbeider Aud Vihovde Hoftun tlf Acta - barn og unge i Normisjon: Acta-leder Gjermund Lygre, tlf Leirkoordinator tlf Leirsteder Horve Ungdomssenter HORVE, 4308 SANDNES Telefon: Mobil: Telefaks: Bestyrer Gunnar Eltervåg, Stavtjørn Misjonssenter Austrumdal, 4389 VIKESÅ For utleie: kontakt regionkontoret på tlf.: Stemnestaden Grinde, 5570 AKSDAL Telefon: Mobil: Telefaks: Bestyrer: Bodil Høie, tlf.: Vaulali Tjøstheimv. 571, 4120 TAU Telefon: Mobil: Telefaks: Bestyrer: Johne Varland, tlf.: Solborg Folkehøgskole Tjensvollveien 44, 4021 STAVANGER Telefon: Normisjon på Internett: Acta: Normisjon region Rogaland: E-post til ansatte Alle ansatte i Normisjon har egen e-postadresse. Se: NorNytt nr 1/2010 årgang 7 Utgis av Normisjon region Rogaland. Utkommer med seks nummer i året. Frivillig kontingent: Kr. 250,- pr år. Bankgironr.: Redaktør: Einar Larsen E-post: Ansvarlig redaktør: Erik Rørtveit Redaksjon: Normisjon region Rogaland, Flintergate 4, 4307 SANDNES, tlf.: FELLESSTOFF FRA ORGANISASJONEN Ansvarlig redaktør: Leif Gunnar Vik, tlf e-post: Grafisk formgiver: Hanne Liv Gyllander E-post: Trykkeri: Haugesund Bok & Offset AS Opplag: 4700 Frist for stoff: 8. april 2010 Foto: Arkiv Vårt misjonsarbeid er komme i stand av eit engasjement for evangeliet. Det er fantastisk å oppleve dette engasjementet for Jesus Kristus. Eg var på besøk hjå ein kvinneforeining for ikkje lenge sidan. Desse kvinnene har samla seg for misjonen si sak, i over 50 år fantastisk. Her er det god mat, salmesong, andakt, strikking og ikkje minst drøs. Her er stor omsorg for dei som er der og for mange som ikkje er der. Det gjer eit stort inntrykk å høyra dei fortelja litt om livet deira. Og om det store engasjementet dei har for misjonen, for julemesser og ikkje minst for sine lokale bedehus. Alt har sitt utspring i trua på Jesus Kristus. Denne Personalnytt trua har bore dei i fleire tiår, på gode dagar og på vonde dagar. Det er misjonsforeiningane som har bore oss som organisasjon. Det er dei som med bøn og andre ressursar har gitt oss kraft til å nå ut i verda. Det er den enkelte sitt møte med Jesus Kristus som fører til eit engasjement for misjon. Tusen takk til alle dykk som bidrar til at evangeliet vert forkynt, både heime og ute. Rom 1, 16-17: For eg skammar meg ikkje over evangeliet. Det er ei Guds kraft til frelse for kvar den som trur, jøde først og så grekar. For i det blir Guds rettferd openberra, av tru frå først til sist, som det står skrive: Den rettferdige skal leva ved tru. Erik Rørtveit Gunnar Eltervåg har sluttet som bestyrer på Horve Ungdomssenter. Jubilanter: 40 år Torunn Fjelde Hansen fylte 40 år 4. mars. 50 år Hans Høie fylte 50 år 18. januar. 60 år Johne Varland fylte 60 år 8. februar. Våre hjerteligste gratulasjoner til jubilantene. Vi ønsker alle rikelig av Guds velsignelse i fremtiden. Siv Elin Byberg har begynt som ny bestyrer på Horve Ungdomssenter. 2 Reдionblaд Rogaland 2010

3 Foto: GUS Vi treffes på Finnøy 17. april Regionårsmøtet blir dette året i Flerbrukshallen på Finnøy. Alle inviteres til denne årlige samlingen, regionens viktigste samling på veien videre. Normisjon i Rogaland er optimistiske på evangeliets vegne. Vi ser frem til et spennende og engasjerende årsmøte. Komiteen på Finnøy har lagt alt godt til rette Johannes Redse, rektor på Gå Ut Senteret. Økonomi slik at dere som kommer skal få en flott opplevelse. Det vil bli presentasjon av Vind300, et nytt og grensesprengende prosjekt. Gå ikke glipp av denne anledningen til å være med å legge premissene for arbeidet i Normisjon fremover. Det blir eget opplegg for barna, med gårdsbesøk etc., under årsmøtet. Fullstendig program og mer informasjon blir utsendt til foreningene samt lagt ut på våre hjemmesider Påmelding til regionkontoret innen 8. april. Program Registrering med kaffi og rundstykke Vind300, ny giv! Årsmøte ( årsmelding, rekneskap) Middag med kaffi Årsmøte fortsetter (handlingsplan, framtid) Kveldsmat Festkveld m/ tale og flott sang og musikk. Tale av Johannes Redse, rektor på Gå Ut senteret Erik Rørtveit REGIONNYTT Fjellvandring Fra leiren i 2009 For 3. år på rad inviterer Normisjon til fjellvandringsleir for vaksne på Gullingen turistsenter i Suldal frå onsdag 28. juli til søndag 1. august. Me ynskjer å kombinera vandring i eit fantastisk fjell-landskap, Bibelundervisning, fellesskap og fokus på misjon. Området omkring Gullingen innbyr til varierte turar og flotte naturopplevingar. Magne Todnem, dagleg leiar av Bethaniastiftelsen, blir med som talar. Unni Sæves Vignes har ansvar for song/musikk. Ingunn og Jan Magne Moi og Aud Vihovde Hoftun ( ) blir med som leiarar. Foto: Per Hoftun Normisjon region Rogaland oppnår et resultat bedre enn budsjettert i Midt oppe i en krevende situasjon for Normisjon og misjonen generelt er dette godt å vite. Vi må ikke slå oss til ro med at vi oppnår budsjettene, men legge vekt på å bidra enda mer til misjonen. Vi har et fantastisk godt leirtilbud, men leirstedene våre sliter med å oppnå positive resultater. Rogaland er den største bidragsyteren til Normisjon sitt viktige misjonsoppdrag, og vi ønsker å bidra enda mer. Se ellers årsmelding og nettsidene for mer info om resultatet for Det er gode økonomiske tider, det bør være rom for å kunne bidra med enda mer. Visjonen vår er at vi skal nå unådde og gjøre mennesker til disipler. Til det trengs midler, både menneskelige og økonomiske ressurser. Takk til alle som er med og bidrar i Normisjon sitt gode og omfattende arbeid. Helene Skimmeland Tema for leiren er: «i lyset av Guds nåde» Påmelding skjer til regionkontoret i Sandnes (sjå oversikt siste side) Lurt å vera ute i god tid med påmelding! Velkommen til fine feriedagar uansett vær! Aud Vihovde Hoftun Reдionblaд Rogaland

4 Utfordringen «Med Gud i kvardagen» Kvinnefellesskap i ein travel kvardag. Ein kreativ og entusiastisk komite var samla til møte i IMI-Gården i Haugesund. Hovudtema var planleggjing av kvinnehelg på Stemnestaden april. Der ynskjer me å setja fokus på Guds nærver midt i ein hektisk kvardag og korleis me kan representera Hans nærver blant dei me møter. Tema er: «med Gud i kvardagen» Det er Tonje Haugeto Stang som blir med som talar. Mange kjenner hennar navn og set pris på hennar livsnære Bibelformidling i ulike samanhengar bl.a. som andaktshaldar i N.R.K. Ho er til dagleg lærar ved Tomb vidaregåande skule i Østfold. Thea Lund Brekkå har ansvar for song og musikk. Me har stor forventning til helga, og håpar på fulle hus. (For påmelding sjå oppslagstavle på siste side) Me er også opptatt av å leggja til rette for felleskap blant kvinner på lokalplan, der me kan hjelpa kvarandre med livet og trua, og der me kan inspirera einannan til misjon i nærmiljøet og blant folkeslaga. Ein viktig resurs er KVINNEFORE- NINGANE! Her er der god mulighet til å bruka Bibelen i lag, dela erfaringar med einannan og be for og med kvarandre! Dette er det viktig å oppmuntra kvarandre til! Vidare blei det løfta fram ein del andre idear: gå tur saman, bønnevandring i nærmiljøet, gå saman i små uformelle bønegrupper, bønefrukost, samarbeid med andre lokale lag (eks. bygdekvinnelag og lignende). Aud Vihovde Hoftun Show it i Norkirken Sandnes Norkirken Sandnes har siden januar holdt på med «Show it» på søndagsformiddager. «Show it» er et ferdig gudstjenesteplan produsert av Familieverkstedet AS. Vi har valgt å bruke den som handler om seks av nådens frukter: tålmodighet, vennlighet, selvbeherskelse, glede, trofasthet og kjærlighet fra Gal 5: Gudstjenestene har «live» innlegg, dvd klipp, dramatisert bibel forkynnelse (enten på film eller «live»). Det er livlig og fengende for både barn og voksne. Etter den første gudstjeneste sa noen «nå er det noe jeg kan invitere mine noboer med på!» Det er det som er målet, å få til en gudstjeneste med lav terskel der all kan finne seg til rette. Familiene får med seg hjem en dvd om den aktuelle tema etter hver «Show it». På denne måte blir undervisningen med hjem og videre i hverdagen. Vi i Norkirken har valgt å bruke Barneklubben Amigos i Klepp Annankvar torsdag kjem ein del gutar og jenter springande mot menighetssalen i Klepp kyrkje. Opp trappa inn døra, av med ytterkleda og inn for å registrera seg. Der møter dei eit par konfirmantar som kryssar av i boka og finn fram eplet med deira namn på. Etter ein song vert kvar enkelt ropa opp og får koma fram og hengja sitt eple på treet. Torgeir Frøvik Frøsøye og Tore Tjøstheim. «Show it» en gang og gangen etter har vi en fordypning i temaet for voksene og for barn/undomene i gruppene hver for seg. «Show it» krever en viss innsats men vi er en liten menighet og har klarte det overraskende lett. Vi bruker dette som et misjons redskap blant familier og som undervisning blant våre medlemmer. Jeg anbefaller det til alle, en kjempe bra opplegg! Tracy Rishton onkontoret. Dei fleste gongene er det Jorunn Marie som har vore her, så no kjenner mange av barna henne også. Ein gong kvart semester er vi med på ei familiegudsteneste. Då syng vi eit par songar og driv litt reklame for oss sjølve. Vi har mange innskrivne medlemmer, men ikkje alle kjem kvar gong. Vi har god plass til fleire, alle som går i første, andre eller tredje klasse er velkomne! Inger Vassel Myrstad Foo: Thomas Rishton Foto: Arkiv Ta deg tid til en stille stund. Faste innslag elles på møta er andakt, leik og formingsaktivitet. Leiken er det gjerne konfirmantane som har bestemt og gjennomfører. Andakten har ein av oss vaksne leiarane. Vi legg vekt på å bruka kjende bibelforteljingar, slik at barna kan verta kjende med dei. Formingsaktiviteten knyter vi ofte til andakten. Ungane er både glade i og flinke til å syngja. Dei er flinke å læra nye songar, men vi har også eit par faste som vi syng kvar gong. Vi er knytta til Normisjon, så eit par gonger i semesteret har vi besøk frå regi- Siste gong før jul, med pepperkake og mandariner. Foto: Inger Vassel Myrstad 4 Reдionblaд Rogaland 2010

5 Nærbø valgte Kambodsja regionnytt Karl Kjosavik til minne Karl Kjosavik døde 17. januar, han ble 92 år gammel. Det var med vemod vi mottok meldingen om hans bortgang. Vi føler med familien i sorgen. Karl var en flott mann på alle måter. Foto: Einar Larsen Fargeklatten heter de, og det er de virkelig. Utrolig kjekt å høre på. Forsamlingen ImfNormisjon på Nærbø har valgt ut Kambodsja som et av sine misjonsprosjekt. Det var med stor glede vi mottok meldingen om dette tidligere i år. Forsamlingen ImfNormisjon er en forholdsvis ny og meget aktiv forsamling på Nærbø. De har samlinger på bedehuset søndag kl og har et rikt og godt barne og ungdomsarbeid. Forsamlingen har mange smågrupper, de deler nattverd, og tidligere i vinter ble det første barnet døpt i forsamlingen. Det er en fin aldersspredning på medlemmene, unge og de som er noe eldre. Det er et yrende liv med mange unge familier og alle har det veldig kjekt sammen. Når Arnfinn Eggebø informerte oss om at forsamlingen hadde valgt Kambodsja som et av sine misjonsprosjekt ble vi veldig glade. Misjonærene Markus og Elke Køker ba oss overbringe varm takk fra dem, det har vi gjort. Lykke til med engasjementet for Kambodsja på Nærbø. Einar Larsen Vinter, ikke bare idyll Stemnestaden i vinteridyll er et flott syn. Det er ikke like flott innvendig i B-bygget, sprengkulden gjorde nemlig at det ble en omfattende vannskade i bygget. Det var frostsprenging i et vannrør som forårsaket vannlekkasje i B-bygget på Stemnestaden 2. juledag. Røret lå i taket, og vannet fløt over takplatene og fordelte seg over fire rom med bad pluss korridor. Også vegger og golv ble ødelagt. Nå rives alt som er fuktig, og nytt bygges opp igjen. Målet er at bygget skal være klart til leirsesongen starter. Det er forsikringsselskapet som gjør jobben her. Kørner Høie Karl Kjosavik var en visjonær forretningsmann med et varmt hjerte for misjonen og for at evangeliet om Jesus ble forkynt til alle generasjoner. «Barn og unge må få lære om Jesus, det er de som skal bringe evangeliet videre» sa han. Han og mange andre ildsjeler sto i spissen for at Horve Ungdomssenter ble en realitet. Historien om hvordan han og andre sto på og kjøpte gård og grunn og bygde opp Horve er bare fantastisk. For en visjon, for et pågangsmot, for en tro! Karl Kjosavik har hatt en rekke tillitsverv i mange sammenhenger opp gjennom årene. Han var meget aktiv helt til sine siste dager. Karl var glad i misjonen, vi skylder han stor takk. Takk for alt han har fått til, takk for at han var den han var, takk for omtanke og varme omsorg. Det står enorm respekt av det som Karl Kjosavik har fått til. Han var en flott representant for det mange i hans generasjon har betydd og betyr for misjonen både i Norge og i våre samarbeidsland. Karl vil leve i vårt minne. Her pakker Karl Kjosavik poteter til Normimarken. Foto: Einar Larsen Foto: Bodil Høie Reдionblaд Rogaland Stemnestaden, flott vinterstemning ute, vannlekkasje inne.

6 Noahs Ark sang med stor innlevelse på Ljosheim. Trenger du noen å snakke med? Samtaler kan avtales på Tlf.: el. Besøksadresse: Hoveveien 38, Sandnes Et samarbeid mellom Bethaniastiftelsen, Diakonova og Normisjon Reiseledere: rektor Kjell Konstali og misjonssekr. Per Larsen Reiserute: Ferje fra Risavika til Hirtshals, videre til Hamburg, Würtzburg og Oberammergau. Tilbake via Praha, Berlin, Kiel, Oslo til Stavanger. Busstur til Oberammergau 23. juli 4. august Påmelding til Prisantydning kr Fullstendig program fås ved henvendelse til Israelsmisjonens kretskontor i Stavanger tlf.: eller SabraFokus tlf.: Det kan også lastes ned fra: Vi trenger hjelp! Kjenner dere noen som kan tenke seg å jobbe på kjøkkenet på Horve? I tillegg til Kirsti Byberg som kjøkkenleder har vi rom for ca.1,5 årsverk fordelt på 2 eller 3 personer. Vi søker etter kokker eller kokekyndige personer i faste stillinger til kjøkkenet på Horve. Heltid eller deltid. Kokk / kokekyndig: De vi er på jakt etter trenger ikke å være utlært, men det hjelper å ha kjennskap til hva som kreves på et kjøkken av denne størrelsen. Har du tid til overs, eller ønsker nye utfordringer? Ekstrahjelper / kjøkkenassistenter: Vi har behov for mange ekstrahjelper som kan ta kvelds og helgejobbing, med kjøkkenarbeid, servering, vasking etc. Horve er en kjekk og til tider travel arbeidsplass. Det vil være dag, kvelds og helgevakter i turnusen. Kjøkkenet er moderne og med gode hjelpemidler. Snarlig tiltredelse. De ansatte må kunne arbeide i lojalitet med Normisjons basis og formål. For mer informasjon, ta kontakt med: kjøkkenleder Kirsti Byberg, tlf , eller bestyrer Siv Elin Byberg, tlf Reдionblaд Rogaland 2010

7 Foto: Einar Larsen Husk Påmelding sommerleirer Sjekk Acta.as/Rogaland sine nettsider eller Acta-brosjyre for frister. Ingar Auklend, ny Actaleder i Rogaland. Ingar Auklend er ny Actaleder i Rogaland Ressurser Dig Deeper er eit nytt og veldig godt hjelpemiddel for arbeid med tweenslag (ca10-14år). Ta kontakt om du har lyst å vite meir om dette Men hvem er han, egentlig? Ingar er 32 år, gift med Janne og sammen har de tre barn og et barn i fosterhjem. De bor på Vigrestad og Ingar er utdannet agronom og har svennebrev som tømrer. Ingar liker å arbeide med mennesker og ønsker i jobben som Actaleder å bidra til at de ansatte i Acta kan tilhøre et arbeidsfellesskap der hver enkelt person får utfolde seg. Dessuten ønsker han å støtte eksisterende lokale lag og tilrettelegge for nye. Ingar har også vært mye på leir som leder. Han begynte som leirleder, og siden har han på en måte forblitt i organisasjonen, både i ulike stillinger og som frivillig. Han ser at leirarbeidet trengs videreutvikling, slik at det kan være fruktbart både for ledere og deltakere. Ingar er opptatt av at kristne skal tilhøre fellesskap som hjelper dem i livet og troen. At mennesker gjennom disse fellesskapene skal få bedre kjennskap og kunnskap til Bibelen. Og at nærmere kjennskap til Jesus gir et ønske om å fortelle andre om han. Ingar er en allsidig kar, med mange ulike sider. Utover Normisjon har han arbeidet både som anleggsgartner, avløser, tømmermann og som pastor i Sandnes frikirke. En side ved Ingar er at han har evnen til å se ting nyansert og at han dermed hjelper mennesker til å se et større bilde av en virkelighet. Dette kan være godt å ta med seg i jobben som Actaleder. Hvis Ingar skal si hvilket sted i Bibelen han liker aller best, må det være den bortkomne sønnen, eller den lengtende faren som Ingar liker å kalle historien. Denne historien liker han så godt fordi den formidler noe av Guds farshjerte. Gud som lengter og venter på oss, uavhengig av hva vi har gjort. Derfor synes Ingar at konseptet «Loved» er et flott varemerke for Actas arbeid. Vi ønsker Ingar velkommen i Acta og i fellesskapet vårt. De som ikke har møtt ham, kan glede seg! Velaug Trodahl La oss be for Ny Actaleder Påskeleirene Lederkurs Lagslederne Reдionblaд Rogaland

8 B-Postabonnement Returadresse: NORMISJON Region Rogaland Flintergt Sandnes 12 Reдionblaд Rogaland 2010

En gledens leir Vind 300

En gledens leir Vind 300 Region Rogaland Foto: Stockbyte Regionblad for Normisjon nr. 2 april/mai 2010 Årgang 7 En gledens leir Vind 300 Foto: Einar Larsen Foto: Bente S. Lek på leir, med glimt i øyet! I palmehelga var det duket

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Det var god oppslutning om bevegelsene i allsangen hos store og små.

Det var god oppslutning om bevegelsene i allsangen hos store og små. Region Rogaland Foto: Stockbyte Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 Årgang 6 Fellesmøter i pinsen God stemning og gode møter på Fredheim Arena i Sandnes. I pinsen var det fellesmøter i samarbeid

Detaljer

IMI Kirken sprer velsignelse

IMI Kirken sprer velsignelse Region Rogaland Foto: Stockbyte Foto: Regionblad for Normisjon nr. 6 desember 2009/januar 2010 Årgang 6 IMI Kirken sprer velsignelse Ruth Rott i Tananger Menighetsbarnehage/ SFO med sjekken på kr 50 000,-

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Full fres og god stemning på Actaklubben på Nærbø.

Full fres og god stemning på Actaklubben på Nærbø. Region Rogaland Foto: Stockbyte Regionblad for Normisjon nr. 1 februar/mars 2009 Årgang 6 Actaklubben på Nærbø Full fres og god stemning på Actaklubben på Nærbø. Klubben har samling for barn i 2. 4. klasse

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Lek og sprett på Korvett!

Lek og sprett på Korvett! Region Rogaland Foto: Stockbyte Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november2009 Årgang 6 Foto: Oddveig Bergsager Lek og sprett på Korvett! Annenhver tirsdag ettermiddag er det full aktivitet med Korvetten

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE

BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE desember 2015 ***************************************************************** Tema i desember: Kreativ leik - julemagi Månadens bok (tekst, språk, kommunikasjon: «En lillebror

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Denne månaden har me jobba med tema tog. Me har lagt opp til varierte erfaringar for læring. Dei store har lekt med det fine toget dei har laga av banan-øskjer. Det

Detaljer

Musefellebil og bibelvers

Musefellebil og bibelvers Region Rogaland Foto: Stockbyte Regionblad for Normisjon nr. 4 august/september 2009 Årgang 6 Foto: Einar Larsen Musefellebil og bibelvers De 47 jentene og guttene som var på aktivitetsleir tidlig i august

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

160 kvinner på Horve!!! 430 gjester!!

160 kvinner på Horve!!! 430 gjester!! Region Rogaland Foto: Stockbyte Regionblad for Normisjon nr. 3 juni/juli 2010 Årgang 7 160 kvinner på Horve!!! 430 gjester!! Det var hele 160 kvinner på kvinneforeningsdagen på Horve mandag 31. mai. Frammøte

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid FLK 2014 6.- 8. februar MENIGHETEN i vår tid VELKOMMEN Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Forkynner- og lederkonferanse (FLK) på Klippen Veavågen. Menigheten har rike tradisjoner som arrangør

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet

Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet En viktig tid et viktig valg! Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt. Velkommen som konfirmant i Førresfjorden menighet!

Detaljer

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar 07.15 Ankomst Gi barnet ein god start på dagen Skape gjensidig kontakt mellom bhg og foreldre. Vise merksemd og annerkjenne barnet 08.00 Frokost Ete seg mett

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

I sommer har vi hatt 17 leirer. Totalt har det vært over 770 deltakere, dette er litt flere enn i 2009.

I sommer har vi hatt 17 leirer. Totalt har det vært over 770 deltakere, dette er litt flere enn i 2009. Region Rogaland Foto: Stockbyte Regionblad for Normisjon nr. 4 august/september 2010 Årgang 7 Foto: Kørner Høie På leir i sommer God bruk for energien på «Energi 2010» på Stemnestaden I sommer har vi hatt

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Norkirken Grimstad

Norkirken Grimstad Norkirken Grimstad 2017-2018 Fellesskap satsings-område Forventet mål Aktivitet Ansvarlig Når Familie, barn og unge 1. Cellegrupper for tweens, ungdom, studenter og unge voksne. 2. Planting av lag på skoler

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer