400 på Normisjonfest. Region Rogaland. Regionårsmøte på Finnøy. Regionblad for Normisjon nr. 1 februar/mars 2010 Årgang 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "400 på Normisjonfest. Region Rogaland. Regionårsmøte på Finnøy. Regionblad for Normisjon nr. 1 februar/mars 2010 Årgang 7"

Transkript

1 Region Rogaland Foto: Stockbyte Regionblad for Normisjon nr. 1 februar/mars 2010 Årgang på Normisjonfest Flott sang av Kor 8 i Tananger. Fredag 8. januar var det fest for Normisjonsvenner på Stemnestaden i Aksdal og på Tananger bedehus i Sola. 400 personer var samlet til flotte fester hvor hensikten var å kose oss i godt lag og få både god åndelig føde og god mat. På Stemnestaden var Kurt Hjemdal taler, i Tananger talte Sigve Ims. Det var flotte sang og musikkinnslag, intervjuer og underholdning. Det var knakende kaldt ute, men det var en varm og god stemning inne. Flotte tilbakemeldinger om at folk trivdes og hadde det kjekt sammen. Maten besto av svinesteik med diverse på Stemnestaden, i Tananger var det kinamat, pluss kaffe og kaker. Disse festene er etter hvert en flott tradisjon som mange setter stor pris på. Det blir fest i 2011 også, følg med når det nærmer seg høsten. Tid og sted jobbes det med, dere har allerede noe å glede dere til. Einar Larsen Foto: Einar Larsen Foto: Kørner Høie Regionårsmøte på Finnøy Velkommen til Finnøy, her fra Judaberg. Velkommen til Finnøy! Regionårsmøtet 2010 holder vi i år på Finnøy, nærmere bestemt i Flerbrukshallen på Judaberg lørdag 17.april. Nå kan du kjøre gjennom den nye tunnelen til Finnøy, en øyperle i Ryfylke. Det blir et noe annerledes regionårsmøte denne gangen, vi skal bl.a. sette i gang et nytt og spennende prosjekt for å nå enda flere med evangeliet om Jesus. Erik Rørtveit >>> Les mer på side 3 Foto: Trude Eggebø Unge sangere på Stemnestaden

2 Honnør! Erik Rørtveit, regionleder i Normisjon region Rogaland. Regionkontoret Flintergt. 4, 4307 SANDNES Tlf Faks Åpningstid: mandag fredag Bankgironr Distriktskontor i Haugesund Strandgt. 192, 5525 HAUGESUND Tlf Faks Regionformann: Terje Ueland, Bryne, tlf Regionleder: Erik Rørtveit, tlf e-post: Kontoransvarlig: Torunn Fjelde Hansen, tlf Administrasjonsleder: Einar Larsen, tlf Økonomiansvarlig: Helene Skimmeland, tlf Distrikt Nord: Distriktsleder Kørner Høie, tlf Distriktsarbeider Aud Vihovde Hoftun tlf Acta - barn og unge i Normisjon: Acta-leder Gjermund Lygre, tlf Leirkoordinator tlf Leirsteder Horve Ungdomssenter HORVE, 4308 SANDNES Telefon: Mobil: Telefaks: Bestyrer Gunnar Eltervåg, Stavtjørn Misjonssenter Austrumdal, 4389 VIKESÅ For utleie: kontakt regionkontoret på tlf.: Stemnestaden Grinde, 5570 AKSDAL Telefon: Mobil: Telefaks: Bestyrer: Bodil Høie, tlf.: Vaulali Tjøstheimv. 571, 4120 TAU Telefon: Mobil: Telefaks: Bestyrer: Johne Varland, tlf.: Solborg Folkehøgskole Tjensvollveien 44, 4021 STAVANGER Telefon: Normisjon på Internett: Acta: Normisjon region Rogaland: E-post til ansatte Alle ansatte i Normisjon har egen e-postadresse. Se: NorNytt nr 1/2010 årgang 7 Utgis av Normisjon region Rogaland. Utkommer med seks nummer i året. Frivillig kontingent: Kr. 250,- pr år. Bankgironr.: Redaktør: Einar Larsen E-post: Ansvarlig redaktør: Erik Rørtveit Redaksjon: Normisjon region Rogaland, Flintergate 4, 4307 SANDNES, tlf.: FELLESSTOFF FRA ORGANISASJONEN Ansvarlig redaktør: Leif Gunnar Vik, tlf e-post: Grafisk formgiver: Hanne Liv Gyllander E-post: Trykkeri: Haugesund Bok & Offset AS Opplag: 4700 Frist for stoff: 8. april 2010 Foto: Arkiv Vårt misjonsarbeid er komme i stand av eit engasjement for evangeliet. Det er fantastisk å oppleve dette engasjementet for Jesus Kristus. Eg var på besøk hjå ein kvinneforeining for ikkje lenge sidan. Desse kvinnene har samla seg for misjonen si sak, i over 50 år fantastisk. Her er det god mat, salmesong, andakt, strikking og ikkje minst drøs. Her er stor omsorg for dei som er der og for mange som ikkje er der. Det gjer eit stort inntrykk å høyra dei fortelja litt om livet deira. Og om det store engasjementet dei har for misjonen, for julemesser og ikkje minst for sine lokale bedehus. Alt har sitt utspring i trua på Jesus Kristus. Denne Personalnytt trua har bore dei i fleire tiår, på gode dagar og på vonde dagar. Det er misjonsforeiningane som har bore oss som organisasjon. Det er dei som med bøn og andre ressursar har gitt oss kraft til å nå ut i verda. Det er den enkelte sitt møte med Jesus Kristus som fører til eit engasjement for misjon. Tusen takk til alle dykk som bidrar til at evangeliet vert forkynt, både heime og ute. Rom 1, 16-17: For eg skammar meg ikkje over evangeliet. Det er ei Guds kraft til frelse for kvar den som trur, jøde først og så grekar. For i det blir Guds rettferd openberra, av tru frå først til sist, som det står skrive: Den rettferdige skal leva ved tru. Erik Rørtveit Gunnar Eltervåg har sluttet som bestyrer på Horve Ungdomssenter. Jubilanter: 40 år Torunn Fjelde Hansen fylte 40 år 4. mars. 50 år Hans Høie fylte 50 år 18. januar. 60 år Johne Varland fylte 60 år 8. februar. Våre hjerteligste gratulasjoner til jubilantene. Vi ønsker alle rikelig av Guds velsignelse i fremtiden. Siv Elin Byberg har begynt som ny bestyrer på Horve Ungdomssenter. 2 Reдionblaд Rogaland 2010

3 Foto: GUS Vi treffes på Finnøy 17. april Regionårsmøtet blir dette året i Flerbrukshallen på Finnøy. Alle inviteres til denne årlige samlingen, regionens viktigste samling på veien videre. Normisjon i Rogaland er optimistiske på evangeliets vegne. Vi ser frem til et spennende og engasjerende årsmøte. Komiteen på Finnøy har lagt alt godt til rette Johannes Redse, rektor på Gå Ut Senteret. Økonomi slik at dere som kommer skal få en flott opplevelse. Det vil bli presentasjon av Vind300, et nytt og grensesprengende prosjekt. Gå ikke glipp av denne anledningen til å være med å legge premissene for arbeidet i Normisjon fremover. Det blir eget opplegg for barna, med gårdsbesøk etc., under årsmøtet. Fullstendig program og mer informasjon blir utsendt til foreningene samt lagt ut på våre hjemmesider Påmelding til regionkontoret innen 8. april. Program Registrering med kaffi og rundstykke Vind300, ny giv! Årsmøte ( årsmelding, rekneskap) Middag med kaffi Årsmøte fortsetter (handlingsplan, framtid) Kveldsmat Festkveld m/ tale og flott sang og musikk. Tale av Johannes Redse, rektor på Gå Ut senteret Erik Rørtveit REGIONNYTT Fjellvandring Fra leiren i 2009 For 3. år på rad inviterer Normisjon til fjellvandringsleir for vaksne på Gullingen turistsenter i Suldal frå onsdag 28. juli til søndag 1. august. Me ynskjer å kombinera vandring i eit fantastisk fjell-landskap, Bibelundervisning, fellesskap og fokus på misjon. Området omkring Gullingen innbyr til varierte turar og flotte naturopplevingar. Magne Todnem, dagleg leiar av Bethaniastiftelsen, blir med som talar. Unni Sæves Vignes har ansvar for song/musikk. Ingunn og Jan Magne Moi og Aud Vihovde Hoftun ( ) blir med som leiarar. Foto: Per Hoftun Normisjon region Rogaland oppnår et resultat bedre enn budsjettert i Midt oppe i en krevende situasjon for Normisjon og misjonen generelt er dette godt å vite. Vi må ikke slå oss til ro med at vi oppnår budsjettene, men legge vekt på å bidra enda mer til misjonen. Vi har et fantastisk godt leirtilbud, men leirstedene våre sliter med å oppnå positive resultater. Rogaland er den største bidragsyteren til Normisjon sitt viktige misjonsoppdrag, og vi ønsker å bidra enda mer. Se ellers årsmelding og nettsidene for mer info om resultatet for Det er gode økonomiske tider, det bør være rom for å kunne bidra med enda mer. Visjonen vår er at vi skal nå unådde og gjøre mennesker til disipler. Til det trengs midler, både menneskelige og økonomiske ressurser. Takk til alle som er med og bidrar i Normisjon sitt gode og omfattende arbeid. Helene Skimmeland Tema for leiren er: «i lyset av Guds nåde» Påmelding skjer til regionkontoret i Sandnes (sjå oversikt siste side) Lurt å vera ute i god tid med påmelding! Velkommen til fine feriedagar uansett vær! Aud Vihovde Hoftun Reдionblaд Rogaland

4 Utfordringen «Med Gud i kvardagen» Kvinnefellesskap i ein travel kvardag. Ein kreativ og entusiastisk komite var samla til møte i IMI-Gården i Haugesund. Hovudtema var planleggjing av kvinnehelg på Stemnestaden april. Der ynskjer me å setja fokus på Guds nærver midt i ein hektisk kvardag og korleis me kan representera Hans nærver blant dei me møter. Tema er: «med Gud i kvardagen» Det er Tonje Haugeto Stang som blir med som talar. Mange kjenner hennar navn og set pris på hennar livsnære Bibelformidling i ulike samanhengar bl.a. som andaktshaldar i N.R.K. Ho er til dagleg lærar ved Tomb vidaregåande skule i Østfold. Thea Lund Brekkå har ansvar for song og musikk. Me har stor forventning til helga, og håpar på fulle hus. (For påmelding sjå oppslagstavle på siste side) Me er også opptatt av å leggja til rette for felleskap blant kvinner på lokalplan, der me kan hjelpa kvarandre med livet og trua, og der me kan inspirera einannan til misjon i nærmiljøet og blant folkeslaga. Ein viktig resurs er KVINNEFORE- NINGANE! Her er der god mulighet til å bruka Bibelen i lag, dela erfaringar med einannan og be for og med kvarandre! Dette er det viktig å oppmuntra kvarandre til! Vidare blei det løfta fram ein del andre idear: gå tur saman, bønnevandring i nærmiljøet, gå saman i små uformelle bønegrupper, bønefrukost, samarbeid med andre lokale lag (eks. bygdekvinnelag og lignende). Aud Vihovde Hoftun Show it i Norkirken Sandnes Norkirken Sandnes har siden januar holdt på med «Show it» på søndagsformiddager. «Show it» er et ferdig gudstjenesteplan produsert av Familieverkstedet AS. Vi har valgt å bruke den som handler om seks av nådens frukter: tålmodighet, vennlighet, selvbeherskelse, glede, trofasthet og kjærlighet fra Gal 5: Gudstjenestene har «live» innlegg, dvd klipp, dramatisert bibel forkynnelse (enten på film eller «live»). Det er livlig og fengende for både barn og voksne. Etter den første gudstjeneste sa noen «nå er det noe jeg kan invitere mine noboer med på!» Det er det som er målet, å få til en gudstjeneste med lav terskel der all kan finne seg til rette. Familiene får med seg hjem en dvd om den aktuelle tema etter hver «Show it». På denne måte blir undervisningen med hjem og videre i hverdagen. Vi i Norkirken har valgt å bruke Barneklubben Amigos i Klepp Annankvar torsdag kjem ein del gutar og jenter springande mot menighetssalen i Klepp kyrkje. Opp trappa inn døra, av med ytterkleda og inn for å registrera seg. Der møter dei eit par konfirmantar som kryssar av i boka og finn fram eplet med deira namn på. Etter ein song vert kvar enkelt ropa opp og får koma fram og hengja sitt eple på treet. Torgeir Frøvik Frøsøye og Tore Tjøstheim. «Show it» en gang og gangen etter har vi en fordypning i temaet for voksene og for barn/undomene i gruppene hver for seg. «Show it» krever en viss innsats men vi er en liten menighet og har klarte det overraskende lett. Vi bruker dette som et misjons redskap blant familier og som undervisning blant våre medlemmer. Jeg anbefaller det til alle, en kjempe bra opplegg! Tracy Rishton onkontoret. Dei fleste gongene er det Jorunn Marie som har vore her, så no kjenner mange av barna henne også. Ein gong kvart semester er vi med på ei familiegudsteneste. Då syng vi eit par songar og driv litt reklame for oss sjølve. Vi har mange innskrivne medlemmer, men ikkje alle kjem kvar gong. Vi har god plass til fleire, alle som går i første, andre eller tredje klasse er velkomne! Inger Vassel Myrstad Foo: Thomas Rishton Foto: Arkiv Ta deg tid til en stille stund. Faste innslag elles på møta er andakt, leik og formingsaktivitet. Leiken er det gjerne konfirmantane som har bestemt og gjennomfører. Andakten har ein av oss vaksne leiarane. Vi legg vekt på å bruka kjende bibelforteljingar, slik at barna kan verta kjende med dei. Formingsaktiviteten knyter vi ofte til andakten. Ungane er både glade i og flinke til å syngja. Dei er flinke å læra nye songar, men vi har også eit par faste som vi syng kvar gong. Vi er knytta til Normisjon, så eit par gonger i semesteret har vi besøk frå regi- Siste gong før jul, med pepperkake og mandariner. Foto: Inger Vassel Myrstad 4 Reдionblaд Rogaland 2010

5 Nærbø valgte Kambodsja regionnytt Karl Kjosavik til minne Karl Kjosavik døde 17. januar, han ble 92 år gammel. Det var med vemod vi mottok meldingen om hans bortgang. Vi føler med familien i sorgen. Karl var en flott mann på alle måter. Foto: Einar Larsen Fargeklatten heter de, og det er de virkelig. Utrolig kjekt å høre på. Forsamlingen ImfNormisjon på Nærbø har valgt ut Kambodsja som et av sine misjonsprosjekt. Det var med stor glede vi mottok meldingen om dette tidligere i år. Forsamlingen ImfNormisjon er en forholdsvis ny og meget aktiv forsamling på Nærbø. De har samlinger på bedehuset søndag kl og har et rikt og godt barne og ungdomsarbeid. Forsamlingen har mange smågrupper, de deler nattverd, og tidligere i vinter ble det første barnet døpt i forsamlingen. Det er en fin aldersspredning på medlemmene, unge og de som er noe eldre. Det er et yrende liv med mange unge familier og alle har det veldig kjekt sammen. Når Arnfinn Eggebø informerte oss om at forsamlingen hadde valgt Kambodsja som et av sine misjonsprosjekt ble vi veldig glade. Misjonærene Markus og Elke Køker ba oss overbringe varm takk fra dem, det har vi gjort. Lykke til med engasjementet for Kambodsja på Nærbø. Einar Larsen Vinter, ikke bare idyll Stemnestaden i vinteridyll er et flott syn. Det er ikke like flott innvendig i B-bygget, sprengkulden gjorde nemlig at det ble en omfattende vannskade i bygget. Det var frostsprenging i et vannrør som forårsaket vannlekkasje i B-bygget på Stemnestaden 2. juledag. Røret lå i taket, og vannet fløt over takplatene og fordelte seg over fire rom med bad pluss korridor. Også vegger og golv ble ødelagt. Nå rives alt som er fuktig, og nytt bygges opp igjen. Målet er at bygget skal være klart til leirsesongen starter. Det er forsikringsselskapet som gjør jobben her. Kørner Høie Karl Kjosavik var en visjonær forretningsmann med et varmt hjerte for misjonen og for at evangeliet om Jesus ble forkynt til alle generasjoner. «Barn og unge må få lære om Jesus, det er de som skal bringe evangeliet videre» sa han. Han og mange andre ildsjeler sto i spissen for at Horve Ungdomssenter ble en realitet. Historien om hvordan han og andre sto på og kjøpte gård og grunn og bygde opp Horve er bare fantastisk. For en visjon, for et pågangsmot, for en tro! Karl Kjosavik har hatt en rekke tillitsverv i mange sammenhenger opp gjennom årene. Han var meget aktiv helt til sine siste dager. Karl var glad i misjonen, vi skylder han stor takk. Takk for alt han har fått til, takk for at han var den han var, takk for omtanke og varme omsorg. Det står enorm respekt av det som Karl Kjosavik har fått til. Han var en flott representant for det mange i hans generasjon har betydd og betyr for misjonen både i Norge og i våre samarbeidsland. Karl vil leve i vårt minne. Her pakker Karl Kjosavik poteter til Normimarken. Foto: Einar Larsen Foto: Bodil Høie Reдionblaд Rogaland Stemnestaden, flott vinterstemning ute, vannlekkasje inne.

6 Noahs Ark sang med stor innlevelse på Ljosheim. Trenger du noen å snakke med? Samtaler kan avtales på Tlf.: el. Besøksadresse: Hoveveien 38, Sandnes Et samarbeid mellom Bethaniastiftelsen, Diakonova og Normisjon Reiseledere: rektor Kjell Konstali og misjonssekr. Per Larsen Reiserute: Ferje fra Risavika til Hirtshals, videre til Hamburg, Würtzburg og Oberammergau. Tilbake via Praha, Berlin, Kiel, Oslo til Stavanger. Busstur til Oberammergau 23. juli 4. august Påmelding til Prisantydning kr Fullstendig program fås ved henvendelse til Israelsmisjonens kretskontor i Stavanger tlf.: eller SabraFokus tlf.: Det kan også lastes ned fra: Vi trenger hjelp! Kjenner dere noen som kan tenke seg å jobbe på kjøkkenet på Horve? I tillegg til Kirsti Byberg som kjøkkenleder har vi rom for ca.1,5 årsverk fordelt på 2 eller 3 personer. Vi søker etter kokker eller kokekyndige personer i faste stillinger til kjøkkenet på Horve. Heltid eller deltid. Kokk / kokekyndig: De vi er på jakt etter trenger ikke å være utlært, men det hjelper å ha kjennskap til hva som kreves på et kjøkken av denne størrelsen. Har du tid til overs, eller ønsker nye utfordringer? Ekstrahjelper / kjøkkenassistenter: Vi har behov for mange ekstrahjelper som kan ta kvelds og helgejobbing, med kjøkkenarbeid, servering, vasking etc. Horve er en kjekk og til tider travel arbeidsplass. Det vil være dag, kvelds og helgevakter i turnusen. Kjøkkenet er moderne og med gode hjelpemidler. Snarlig tiltredelse. De ansatte må kunne arbeide i lojalitet med Normisjons basis og formål. For mer informasjon, ta kontakt med: kjøkkenleder Kirsti Byberg, tlf , eller bestyrer Siv Elin Byberg, tlf Reдionblaд Rogaland 2010

7 Foto: Einar Larsen Husk Påmelding sommerleirer Sjekk Acta.as/Rogaland sine nettsider eller Acta-brosjyre for frister. Ingar Auklend, ny Actaleder i Rogaland. Ingar Auklend er ny Actaleder i Rogaland Ressurser Dig Deeper er eit nytt og veldig godt hjelpemiddel for arbeid med tweenslag (ca10-14år). Ta kontakt om du har lyst å vite meir om dette Men hvem er han, egentlig? Ingar er 32 år, gift med Janne og sammen har de tre barn og et barn i fosterhjem. De bor på Vigrestad og Ingar er utdannet agronom og har svennebrev som tømrer. Ingar liker å arbeide med mennesker og ønsker i jobben som Actaleder å bidra til at de ansatte i Acta kan tilhøre et arbeidsfellesskap der hver enkelt person får utfolde seg. Dessuten ønsker han å støtte eksisterende lokale lag og tilrettelegge for nye. Ingar har også vært mye på leir som leder. Han begynte som leirleder, og siden har han på en måte forblitt i organisasjonen, både i ulike stillinger og som frivillig. Han ser at leirarbeidet trengs videreutvikling, slik at det kan være fruktbart både for ledere og deltakere. Ingar er opptatt av at kristne skal tilhøre fellesskap som hjelper dem i livet og troen. At mennesker gjennom disse fellesskapene skal få bedre kjennskap og kunnskap til Bibelen. Og at nærmere kjennskap til Jesus gir et ønske om å fortelle andre om han. Ingar er en allsidig kar, med mange ulike sider. Utover Normisjon har han arbeidet både som anleggsgartner, avløser, tømmermann og som pastor i Sandnes frikirke. En side ved Ingar er at han har evnen til å se ting nyansert og at han dermed hjelper mennesker til å se et større bilde av en virkelighet. Dette kan være godt å ta med seg i jobben som Actaleder. Hvis Ingar skal si hvilket sted i Bibelen han liker aller best, må det være den bortkomne sønnen, eller den lengtende faren som Ingar liker å kalle historien. Denne historien liker han så godt fordi den formidler noe av Guds farshjerte. Gud som lengter og venter på oss, uavhengig av hva vi har gjort. Derfor synes Ingar at konseptet «Loved» er et flott varemerke for Actas arbeid. Vi ønsker Ingar velkommen i Acta og i fellesskapet vårt. De som ikke har møtt ham, kan glede seg! Velaug Trodahl La oss be for Ny Actaleder Påskeleirene Lederkurs Lagslederne Reдionblaд Rogaland

8 B-Postabonnement Returadresse: NORMISJON Region Rogaland Flintergt Sandnes 12 Reдionblaд Rogaland 2010

Årsmelding og regnskap 2009

Årsmelding og regnskap 2009 Årsmelding innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen...4 Årsmelding 2009...5 Arbeiderne...5 Regionstyret...7 Møtevirksomheten...7 Regionarrangement...7 Alpha...8 Lederarbeid...9

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Erling Smemo Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7 Dager til livsglede og rekreasjon fantastiske dager på Hermon

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer

Ny lokalisering av regionkontoret

Ny lokalisering av regionkontoret Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Stockxpert Foto: Njål Arve Melberg Regionblad for Normisjon nr. 4 august/september 2010 årgang 7 Elever viste solidaritet Elevrådsleder

Detaljer

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak.

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Roar Flacké

Detaljer

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Norvisjon region nord Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Ny spire i Karasjok og Lakselv Barnas og ungdommenes stevne Barnas og ungdommenes sommer i nord (BUSiN) begynner nå å ta form.

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

møre 2 Åleine att i Ecuador

møre 2 Åleine att i Ecuador Nytt fra Møre August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Vi er velsignet for å kunne velsigne andre! Kristine Anne Danielsen Knudsen 11 møre 2 8 Åleine att i Ecuador Normisjon har trappa ned

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region NORDvest 11. April 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge Region Midt-Norge 6. DeseMBeR 123. ÅRgaNg 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

NormisjonsNYTT. Mitt møte med Bangladesh. Region Hordaland. Vi sponser nye brønner i Mali:

NormisjonsNYTT. Mitt møte med Bangladesh. Region Hordaland. Vi sponser nye brønner i Mali: Foto: Stockbyte Region Hordaland NormisjonsNYTT Regionblad for Normisjon Nr. 6 desember 2009/januar 2010 årgang 6 Mitt møte med Bangladesh Foto: Aud Else Vesetvik For et barn er oss født, en sønn er oss

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus? Nytt fra Oppland/Øst Desember 2012/ januar 2013 Nr. 6 12 årgang www.normisjon.no Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. Svein Ruud 11 oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region vest 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer