Sportsplan: Ulltråden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan: Ulltråden"

Transkript

1 Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra barne- til ungdomsfotball For barn år (Les også Sportsplan for 9-10 år) Innhold: Hva vet vi om åringen? Hva skal åringen lære seg? Treningsøkten Plan for Treningsgruppen år Hospitering Differensiering

2 2 Hva vet vi om åringen? Fysikk: Observasjon av enkeltspillere fysiske ressurser og tilpasse trening til vær tid deretter. Barna er meget mottaklige for koordinasjonstrening. Barna tåler mye trening, hvis det er med fri vilje og barna har det gøy. Regelbundet skadeforebyggende trening og koordinasjonstrening med og uten ball.. Mentalt: Barnas egenmotivasjon og holdninger for idrett dannes i denne alderen. Fokus på fotballens egenverdier (lek og mestring) uavhengig av resultater er gunstig med tanke på både opplevelse, forhindring av frafall og prestasjon på lang sikt. Foreldre er fortsatt barnets viktigste mentale påvirkningsfaktor. Støtte og ros til barnets interesse for idrett er sentralt. Foreldres noen ganger feilaktive måte å belønne sine barn økonomisk for sine barns resultater, må idretten gjøre alt for å stoppe. Barna er modne for læring, og ha fokus på å prestasjonsorientert utvikling. Alle treninger og kamper må være GØY! Sosialt: Barn er i stand til at forstå de andre barnas sosiale ferdigheter. Barn har behov for trygghet, trivsel og sikre rammer som er fundamentet til kameratskap/vennskap, som også gir et godt prestasjonsmiljø. Pedagogisk læring: Barn er i utvikling og læring. Det er til enhver tid viktig å velge ut, klargjøre og følge opp noen få, men sentrale læringsmomenter. Spillernes modenhet, lyst til læring og konsentrasjonsevner er avgjørende for barnets utvikling og læring. Vurdere de mentale og fysiske behovene til en hver tid for både enkeltspillere og gruppa. Barnet kan ta valg med og uten ball skape et godt læringsmiljø med aktiv involvering, der valget er sentralt for enkeltspilleren og gruppen. Bruk mye av de samme øvelsene, der spillene kjenner seg igjen. Underveis lages det en progresjon og økt funksjonalitet i disse øvelsene. Spilleren skal ha mange ballberøringer på alle treninger.

3 3 Hva skal åringen lære seg? Vi ønsker at 5er fotball for åringer SPILLES på denne måten; Fokus på å utvikle spilleres og lagets Fotballferdigheter ( hensiktsmessige handlingsvalg og handlinger for å skape og utnytte spillsituasj oner til fordel for eget lag ). Spiller/lag tilpasser seg 7er fotballen; Angrep; Strukturelt; Sett gjerne opp 3 ledd (3-2-1, 2-2-2, 2-3-1) i spill 7 v 7 Noe økt fokus på å strukturere opp laget ved etablert angrep Relasjonelt; Fokus på at Bevegelse utløser pasning og at spiller ut fra situasjon Orientere seg for man får ball, i forhold til motstander og rom. Individuelt: Legge til rette ball med touchen. Utvikle en bevisst funksjonell nærteknikk. Spiller får økt bevissthet på Valg ut fra situasjon; Oppfatte vurdere bestemme. Spill mot etablert; Keeper er en viktig del av lagets igangsetting og spill på egen banehalvdel. Laget må kunne holde ball i laget for å finne et godt alternativ å spille ball framover. Laget skal øve på å utnytte dybde, bredde og rom. Forsvar; Som forsvarer, kunne vinne ball. Bevisstgjøring av Omstilling til forsvar. Hele laget prøver seg på å dekke opp mest mulig rom på egen banehalvdel, etablert defensivt.

4 4 Ved TRENING for åringer tar vi hensyn til; Fokus på Fotballferdigheter ved all trening. All trening fokuserer på den relasjonelle dimensjonen /relasjonelle ferdigheter. Leken skal fortsatt inspirere og det er GØY å trene/spille fotball! Grunnleggende for all læring skal spesifisitetsprinsippet være (du blir bedre på det du øver på). En spillsentrert tilnærming stiller krav på valg og utførelse. Bevegelse utløser pasning. Tren med høy funksjonalitet ofte! Ulike typer av spill er den morsomste typen av trening og gir størst læring. Spillet gir den beste fotballferdighetslæringen. Gi spillerne momenter som fokus i spillet. Varier spilletreningen. Skape gode øvingsbilder for innføring av Bevegelse utløser pasning. Oppvarming/deløvelse Velg ut 1-2 temaer som gruppa øver på over lengre tid. Øv på høyest mulig funksjonalitet. Veiled på korte pasninger med inn- og utside av føttene og lange med halvt liggende vrist. Spilleren gis mulighet til å terpe på sin egen kreativitet. Sett fokus på berøringen teknisk og taktisk. Spillerne gis mulighet til å score mye mål. Spill Høyt aktivitetsnivå med ball. I pasnings- og spillsekvenser styr trener opp et høyt aktivitetsnivå i noen minutter og en kortere pause i flere omganger. Da lærer spillerne å holde både et høy aktivitetsnivå og høy intensivitet med ball. Spill på små områder med få spillere på laget, eller spill med overtall. Velg ut få øvelser slik at spillerne blir kjent med disse. Bruk av joker i den relasjonelle delen av treningen, gir gruppen et godt læringsmiljø. Kort positiv veiledning. Unnvik å gi spiller valgene, veiled på de valgene som gjøres. Unnvik å instruere! Begynner å spørre/snakke med spillerne om å forstå spillet, å ta valg, hvilke valg man kan ta. Rose det positive, rose de som beveger seg for å få ball, rose også de som var med på siste og nest siste pasningen før målsjanse / mål. Barn tåler alt mer trening positivt å være reelt trøtt etter trening / kamp. På kamper er det kun 2-3 innbytter, så at alle får mye spilletid.

5 5 Organisasjon 5`er gruppene slås sammen til større grupper (pluss/minus 20 barn). Disse gruppestørrelsene må vurderes fra år til år og gjøres sammen med Sportslig leder B/U. Treninger kan samordnes og bør differensieres for å kunne lage et miljø som preges av trivsel og trygghet. 9 og 10 åringer trener minst 2 ganger pr. uke hele året + kamper under sesongen - og de ivrigste gis tilbud til å delta på Ull/Kisa United eller lignende. Meld på så mange lag som mulig, der hvert lag representeres av 9-10 spiller (mest mulig spilletid pr spiller!). De første årene kreves det 1 trener pr hvert 1 barn og en lagleder pr lag. Fra 12 års økt samhandling mellom treningsgruppene og lag (felles cuper, turer og sosiale tiltak). Lage en positiv overgang for barn, støtteapparat og foreldre/foresatte til 11er fotball. Differensiering på både trening og kamp skal brukes. Seleksjon får ikke brukes. Lagene skal delta i turneringer i nærområdet. Det kan søkes til SU om å flytte opp et 10 års lag til 7.er fotball. Hospitering fra 9 år er mulig. Viktig at dette følges opp godt og alle aktuelle parter er inkludert.

6 6 Forslag på en treningsmodell Lag en struktur på 2-4 blokker til hver trening. Gjenta denne treningen en gang pr uke. Velg blokk velg alternativ velg øvelse velg hva du skal instruere i! Oppvarming Alternativ oppvarming (25 % av økten) (individuell ferdighetstrening) a/ 1 spiller pr ball b/ 2-3 spiller pr ball c/ Spill i firkanter a/ 1 spiller pr ball Føring av ball. Kontroll av ball Jonglering. Driblinger. Finter. b/ 2-3 spiller pr ball - 2 og 2 terper korte/ lange pasninger og bevisst touch - 2 og 2 der en kaster for nikk, volley, to touch (bryst-pasning, lår-pasning, fot-pasning). - 3 og 3 spillere terper pasninger statisk eller c/ Spill i firkanter Finn optimal vanskelighetsgrad ved størrelse av bane og overtall f..eks. 6v1, 5v1, 4v1, 3v1, 6v2 og 5v med bevisste bevegelser. Deløvelse (Spille sammen Alternative øvelser med) (25 % av økten) a/ Avslutningsøvelse b/ Pasningsøvelse c/ Fokus på valg a/ Avslutn.øvelse - Riktig avstand for å treffe mål ofte. - Unnvik kø maks 4-5 spillere pr mål. - Enkle momenter før avslutt. - Fokuser mer på teknikk enn kraft og instruer sparken b/ Pasningsøvelse - Spill i tilpasset størrelse i rektangler. - Spill med overtall. - Trener kan bli med som joker for å få mye ball i laget. - Tilpass antallet spillere f.eks. 2v over, 3v3+2-3 over og 4v4+2-3 over - Begrens antall touch først når det fungerer bra. - Godt fungert er det, når ballholdende c/ Fokus på valg - 2 v 1 øvelser er basis i denne innlæringen. - Instruer i hvilke valg spilleren har gjennom veiledning og spørsmål. - Lag avslutnings-øvelser der spilleren har 2 valgmuligheter øk deretter til 3-4 muligheter. - Ta med Fokus på valg inn i en Pasningsøvelse (2 b/). teknisk. laget klarer 8-12 pasninger. Spill (50 % av økten) Alternative spilløvelser (spill mot) a/ Spill på små flater b/ Spill 5 side c/ Overtallspill Spill på små baner med/uten mål. 3 v 1 2 v 1 1 v 1 Spill tilpasset med rett antall spillere, banestørrelse i forhold til modning m. mål. 2v2 + joker + keepers 2v2 + keepers 3v3 + joker + keepers 3v3 + keepers Overtallspill med tilpasset banestørrelse med små/store mål. 2 v 1 3 v 2 4 v 3 2 v 2 4v4 + joker + keepers 4 v 4 + keepers 4. Blandet trening Lekøvelser Konkurranse Koordineringsm/u ball Nedjogging/ beveglighetstrening

7 7 Planarbeidsverktøy for treningsgruppen: Barn år Treningsgruppe / år? Antall spillere? Organisering: Trener. Lagledere. Trener når/hvor? Vår - sommer høst. Foreldremøte når? Gjør en kapasitetsanalyse på spillergruppens utvikling og erfaringer fra året før? Gjør en vurdering av målene som spillergruppen hadde sist år. (Dette gir et underlag for å planlegge dette årets aktiviteter.) Viktige saker som treningsgruppen skal ha fokus på under hele året! Spillestil Etablert offensivt: Så her vil vi spille i år! Overganger offensivt: Etablert defensivt: Overganger defensivt: Følgende målene fra Ulltråden gjelder i år: Fotballferdigheter Fysiske ressurser Mentale ressurser Sosiale ressurser Pedagogiske ressurser Dato: Navn:.

8 8 HOSPITERING En spiller hospiterer når han / hun trener eller spiller i et annet miljø enn han/hun normalt gjør. I Ull/Kisa stimulerer vi hospitering og ser dette udelt som en positiv aktivitet. Hvis dialogen er god mellom trenere, så er hospitering en både spennende og inspirerende for både unge og eldre barn/ungdommer. For spilleren er hospitering en god erfaring og inngår som ett naturlig ledd i klubbens spillerutviklingsmodell og spillerens utvikling. Ull/Kisa-spiller kan hospitere utenfor klubben På landslag- og kretsnivå. Går foran all aktivitet på i Ull/Kisa Hos klubber som spiller på et høyere nivå enn Ull/Kisa. I samarbeid med spillerens trenere og eventuelt gjennom fotballkretsens initiativ. Andre klubber som kan tilby en positiv hospitering. I samarbeid med spillerens trenere og sportslig leder på Ull/Kisa. Ull/Kisa-spiller hospiterer innen klubben: Fra 9/10 år tilbys/skal de mest lovende spillene hospitere på neste høyere alderstrinn. Trenere på begge trinnene samarbeider om hvem som skal hospitere og hvordan det skal legges til rette. Blir også enige om hvor ofte og når spilleren skal hospitere. Dialog med spilleren om hans motivasjon og vilje og følger opp spilleren etterpå. Innledningsvis hospiterer spilleren på trening men etter gode prestasjoner på trening kan spilleren hospitere på kamper. Hospitanten skal trene med den beste treningsgruppen alt spille på det beste laget. Spilleren og spillerens vanlige trener får tilbakemelding på hvordan spillerens prestasjoner var og hva spilleren bør jobbe videre med. Om spilleren over tid, viser at han/hun holder et godt nivå under hospiteringen kan spilleren flyttes opp ett alderstrinn (meget spesielle tilfellen før 13 år). Dette skjer etter nøye vurdering, der trenere, spilleren og foreldre er med på avgjørelsen. Ull/Kisa United kan også være et hospiteringsalternativ. Trenere har som oppgave både å stimulere sine spillere til å hospitere og ta initiativ overfor trenere på neste trinn til hospitering. Spillere som vil hospitere i Ull/Kisa Hospitering av spillere fra eksterne klubber er klubben positiv til. Hvilken treningsgruppe som er best avgjør trenere og sportslig ledere. Kontakt med hospiterende spillers klubb før trening er en ufravikelig regel. Hospitering er en meget bra form for å lære hverandre å kjenne for både spillere og klubb før eventuell beslutning om klubbskifte. Trenere som hospiterer I Ull/Kisa er alltid andre klubbers trenere velkommen. I klubben deler vi alltid våre erfaringer og kunnskap med våre gjester. Vi ønsker alltid en vinn-vinn-relasjon med de som vil besøke oss. I Ull/Kisa stimulerer vi alltid våre trenere til kunnskapsheving. Vi støtter all form for kursing, og ønsker at trenere som besøker andre klubber støtter klubben i dette, om det er økonomisk planlagt.

9 9 Differensiering Differensiering er noe som NFF er opptatt av. Ull/Kisa Bredde ønsker å implantere differensiering i all virksomhet for barn/ungdom. Denne informasjonen innleder med NFFs 4 artikler om differensiering, som du finner i sin helhet på nett. Klubborganisering for god differensiering. Differensier gjennom frivillig trening og spillernes motivasjon. Differensiering i kampen. Differensiering i økta. Informasjonen nedenfor er et kort sammendrag, av hva som Ull/Kisa Bredde prioriterer når det gjelder differensiering. Begrepsforklaring: Differensiert opplæring med fokus på positiv læring/utvikling. Still krav til at klubben gir muligheter til trening. La hele årskull trene sammen! Store fordeler for alle, p.g.a. at det blir enklere å differensiere. Stimulere til mer trening! Mer fotball positiv til andre idretter mer frivillig-/egentrening. Hospitering er positivt for de mest ivrige se Ulltråden! Anbefales at man deler opp i treningen med 1/3 ingen differensiering (i oppvarmingen), 1/3 med noe differensiering og 1/3 med mye differensiering. Differensiering blir viktigere jo høyere opp på funksjonalitetsstigen (kamplikt) man trener/øver. Kampen: Meld på flest mulig lag på årstrinnet. Ha få innbytter, så at mange får mye spilletid. Alle spiller like mye. Streve etter jevnbyrdige kamper. Ta hensyn til ferdighetsnivå, modning og motivasjon og differensiere ut fra situasjonen, men pass på at over tid får alle spille like mye. Trening: Det kan være funksjonelt å differensiere både deler av treningen og hele treningen. Et opplegg på 2/3 differensiering kan anbefales, men del ikke inn i de samme gruppene hver gang. Da er det ikke differensiering lenger, da er det seleksjon. Ved funksjonell drilltrening med lav funksjonalitet er det positiv å ikke differensiere

10 10 ULLTRÅDEN Når det er store forskjeller i ferdighetsnivået innen gruppen, og fokus er pasningsøvelser med høy funksjonalitet og spill, passer det godt å differensiere. Da er fokus på jevnbyrdighet og å holde spillere i flytsonen viktig (ref flytsonemodellen) Stor del av treningen skal justeres opp på funksjonalitetsskalen (kamplikhet), og differensieres ut fra situasjon. Tilrettelagt pasningsøvelser og smålagsspill på trening; Det finnes mange muligheter til differensiering. Men det er viktig at det planlegges godt, at det er nok trenere slik at spillerne opplever at det er en positiv organisasjon på hver trening. Ved differensiering velg det sammen tema for alle, velg hvilke momenter som er aktuell for respektive gruppe. Tilpassing av metodikk, banestørrelse, antall spillere og antall touch. Bruk av overtall med spiller(e) eller en voksen joker. Bruk av voksen som overtalls-spiller er meget effektivt. Viktig at den voksen er klar over hvilken rolle og funksjon han har. Konkurranse i treningen gjennom realistiske angreps- og forsvarssituasjoner skal fremme læring for alle. Ha et bevisst forhold til når det er viktig å differensiere og når det ikke er fullt så viktig. Bruk av differensiering skal gjøres bevisst og med hensikt, ikke bare for å gjøre det. (IB og Pe 5.11)

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Innledning: Sportslig plan skal være med på å bedre fotballtilbudet i

Detaljer

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Lykkes Stabæk med intensjonen til planen i forhold til trenere som er brukerne og spillerne som føler den på kroppen og skal utvikle seg? Hvor godt er tankesettet til

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Hvordan gjøre de beste best?

Hvordan gjøre de beste best? Hvordan gjøre de beste best? - eksempler på læringsprinsipper, virkemidler og metoder for påvirkning av fotballferdighet for spillere i alderen 16-21 år. Trener III Nils Lexerød Forord Jeg vil først om

Detaljer

Ingress Godt over 14000 lag i barnefotballen og 6000 i ungdomsfotballen er i aktivitet med trening og kamp over det ganske land.

Ingress Godt over 14000 lag i barnefotballen og 6000 i ungdomsfotballen er i aktivitet med trening og kamp over det ganske land. Andreas Morisbak Utviklingssjef NFF August 2005 EN GOD FOTBALLØKT OG FOTBALL SKAL SPILLES! Ingress Godt over 14000 lag i barnefotballen og 6000 i ungdomsfotballen er i aktivitet med trening og kamp over

Detaljer

Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet!

Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet! Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet! Nye spillformer og regelendringer i barne- og ungdomsfotballen: Treerfotball Nierfotball Frisone i femmer- og sjuerfotball Ekstra spiller i femmer-

Detaljer

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 12 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 12 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 12 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Alle kjenner igjen fortvilelsen over «klyngespill» og

Detaljer

Vinterakademiet. Plan over øktene. Harald Lien 2014/2015

Vinterakademiet. Plan over øktene. Harald Lien 2014/2015 1 Vinterakademiet Plan over øktene Harald Lien 2014/2015 Contents Vinterakademiet 2014/2015 Fremtidens fotballspiller...4 Øktoversikt...5 Økt 1 Intensitet (Gareth Bale):...6 Del 1 Oppvarming Føring i firkant

Detaljer

1. Hva er fotballferdighet?

1. Hva er fotballferdighet? 1. Hva er fotballferdighet? Hva er fotballferdighet? Fotballferdighet defineres som: Hensiktsmessige handlingsvalg og handlinger (utførelse) for å skape og utnytte spillsituasjoner til fordel for eget

Detaljer

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Mange foreldre ønsker å bidra til at deres barn får ta del i et godt

Detaljer

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Alle kjenner igjen fortvilelsen over «klyngespill» og

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

Teknikktrening for 6-10 åringene. Trening av pasning og skudd

Teknikktrening for 6-10 åringene. Trening av pasning og skudd Teknikktrening for 6-10 åringene For de minste gjelder det å spille mest mulig. Det er viktig at de kjenner øvelsene godt, og at de selv kjenner at de behersker øvelsene og gjør framgang. Trening av pasning

Detaljer

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen 1 Innhold Spillformer og anbefalte banestørrelser... 4 Nye spillformer... 4 Retningslinjer for treerfotball for barn... 7 Spilleregler treerfotbal...

Detaljer

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen 1 Innhold Spillformer og anbefalte banestørrelser... 4 Nye spillformer... 4 Retningslinjer for treerfotball for barn... 7 Spilleregler treerfotbal...

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det?

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? 2010 Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? Trener 3 oppgave Svein Fjælberg 01.01.2010 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 5 1.0 Innledning... 6 1.1

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

LØRENSKOG IF AKADEMIET FORVENTINGER TIL DEG SOM FORESATT

LØRENSKOG IF AKADEMIET FORVENTINGER TIL DEG SOM FORESATT LØRENSKOG IF AKADEMIET FORVENTINGER TIL DEG SOM FORESATT Innhold. Om denne brosjyren..2 Å være en del av Akademiet.3 Målsetning Akademiet......3 Generelle forventinger til deg som foresatt... 3 Forventninger

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Barn og fysisk aktivitet

Barn og fysisk aktivitet program for foreldreveiledning BUF00072 Barn og fysisk aktivitet med hovedvekt på aldersgruppa 0-16 år Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Desember 2008 Per Egil Mjaavatn og Ingunn Fjørtoft

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Gjør noe mer ut av fotballturneringen

Gjør noe mer ut av fotballturneringen Gjør noe mer ut av fotballturneringen Av Lill-Hege Røsholm og Kristian Holm Carlsen (2014) Innledning Formålet med denne artikkelen er å gi at alle trenere og lagledere konkrete tips om hvordan de kan

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Innledning Olympiatoppens utviklingsfilosofi er ment som et teoretisk bakteppe for arbeid med utvikling av morgendagens topputøvere innen ulike

Detaljer