Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL"

Transkript

1 Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

2 Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år Mini nivået 8 10 år Lillegutt/Jente år - 7`er fotball Småjenter og smågutter Jenter, gutter og junior jente Differensiering, hospitering og flytting av spillere 30 Trenerprogresjon 31 Sportskoordinatorer 32 Foreldrevettregler Innstranda-modellen Side 1

3 Kjennetegn spillere, lag og trenere Hvilke type spillere ønsker vi å skape i Innstranda? Den typiske Innstranda - spilleren skal være en spiller som: - Opptrer ærlig og redelig på og utenfor banen og følger NFF sine regler om fair play - Er i stand til å ta selvstendige og kreative valg på banen - Tør å søke utfordringer og å prøve ut nye ting, både i trening og i kamp - Er trygg med ball under pressede situasjoner - Kan løse ulike utfordringer i et så høyt tempo som mulig - Er en god første forsvarer - Gjør de andre spillerne gode - Tar ansvar for medspilleres utvikling både på og utenfor banen - Har gode holdninger på og utenfor banen - Har lederegenskaper og hjerte for klubben Utvikling av disse egenskaper må gjennomsyre vårt arbeid med spillerne på trening og i kamp! Alt dette er uavhengig av spillernes ulike fysiske forutsetninger. Videre skal spilleren få rom til å utvikle sin særegenhet/fremste egenskaper, også kalt spisskompetanse. Viktigheten av egenskaper som utholdenhet, hurtighet, styrke og koordinasjon må også formidles. Noen av disse egenskapene trenes naturlig gjennom våre fotballøkter, samtidig som spilleren må oppmuntres til dette gjennom egentrening. Gjennom selv å trene på disse egenskapene, samt de tekniske og taktiske egenskapene, får vi spillere som selv tar ansvar for sin egen utvikling som fotballspiller. (Det er viktig å huske at jo bedre trent en spiller er jo bedre håndterer spilleren avgjørende situasjoner) Innstranda-modellen Side 2

4 Hva kjennetegner våre lag? - Vi følger NFF sitt regelverk og oppfører oss i henhold til prinsippet om fair play - Vi har et offensivt fokus og en offensiv tilnærming til spillet. - Innstranda sine fotballag skal preges av et stort ønske om å angripe og score mange mål. - Vi ønsker å etterstrebe et større ballinnehav i våre kamper enn våre motstandere. På den måten må vi lære oss å bli gode pasningsspillere og bli trygge med ballen. Både individuelt og som lag. - I Innstranda ønsker vi å spille oss ut av enhver vanskelig situasjon, fremfor å sparke ballen bort i for eksempel en klarering. Gjennom å øve på dette tror vi at gleden ved å spille fotball blir stor, vi blir bedre fotballspillere og vi blir bedre fotballag. - I tillegg til å være trygge med ballen i laget, ønsker vi å være gjennombrudds hissige og score mange mål. I vår spillestil etterstreber vi derfor å komme til målsjanser gjennom å drible, sentre og skyte. - Vi ønsker å starte våre angrep bakfra. Med det menes at keeper spiller/kaster ballen langs bakken ut til en bakspiller som deretter starter lagets angrep. Keeperen skal være lagets første angrepsspiller. - Når motstander har ball jobber vi hardt for å vinne ballen hurtig tilbake igjen, høyest mulig på banen. Disse kjennetegnene må gjennomsyre vårt treningsinnhold og vårt fokus i kamper! Innstranda-modellen Side 3

5 Hvordan ønsker vi at treneren skal være, og hvordan skal treneren påvirke våre spillere? Trenere i Innstranda har en viktig funksjon for barn og unge sin utvikling. Ikke bare som spillere, men også som mennesker. For en trener i Innstranda er det svært viktig både å se og ta vare på hver enkelt spiller. For å skape best mulig sportslig utvikling, er man avhengig av å skape et godt miljø der spillerne trives og har det bra. Det er også viktig at man innad i trenerteamene for de ulike lag diskuterer grundig hvordan man skal legge til rette for et best mulig miljø for alle i gruppa. Hver enkelt trener og trenergruppe vil ha sin egen tilnærming til dette, men noen felles holdepunkt bør likevel legges til grunn: - Trenerne skal gi konstruktiv ros. Positive og konkrete tilbakemeldinger fremmer utvikling - Trenerne fokuserer på hva vi skal gjøre i stedet for det vi ikke skal gjøre - Når vi gir tilbakemelding, fokuserer vi alltid på det som er positivt før man eventuelt prater om det som er negativt Hvordan instruere våre spillere? Vi kan skille mellom to ulike hovedtyper av instruksjonsmetoder: - Instruksjonsmetoden og problemløsningsmetoden. Instruksjonsmetoden Denne metoden handler om ulike måter der vi forteller spiller hva han/hun skal gjøre. Eksempel på dette er: - Vise og forklare - Instruere (fortelle hva som skal gjøres) Dette er ofte den mest brukte måten å instruere spillere på. Ved bruk av denne metoden blir utøver fortalt hva han/hun skal gjøre og i mindre grad utfordret til å tenke selv. Innstranda-modellen Side 4

6 Problemløsningsmetoden Ved bruk av denne metoden stiller vi spørsmål til spiller, eller legger til rette for øvelser der spiller selv må finne svaret. Denne instruksjonsmetoden skal utfordre spiller til å tenke selv, gjennom for eksempel spørsmål som: - Hva vil du gjøre nå? - Hva er mest hensiktsmessig avslutningsteknikk i denne gitte situasjonen? - Hva gjør vi når vi kommer i overtall tre mot to foran motstanders mål? Vi kan også legge til rette for situasjoner der spillerne selv må finne løsningen. Eksempel: - Dere skal spille dere fram til motstanders mål uten bruk av støttepasninger. Hvilke konsekvenser får det for bevegelsene rundt ballfører? Vi framlegger altså et problem, eller en problemstilling som utøver må løse. Gjennom denne metoden kan man diskutere seg fram til løsninger, og spillerne blir mer selvstendige. Ved bruk av denne metoden blir spillerne utfordret til å tenke selv og finne løsninger sammen med trener og resten av spillerne Bruken av disse to metodene I Innstranda ønsker vi å bruke begge de to instruksjonsmetodene. I isolert teknisk trening vil bruk av instruksjonsmetoden være det mest nærliggende, mens det i spill-sekvenser må etterstrebes å bruke problemløsningsmetoden. For å utvikle selvstendige og kreative spillere er det viktig at spillerne utfordres til å tenke og finne løsninger selv. For trenere i Innstranda blir det derfor viktig å tilrettelegge for spill-øvelser som utfordrer den enkelte sin kreativitet og den enkelte sine valg. I Innstranda instruerer vi aldri ballfører. Ballfører skal ta sine egne valg. Vi kan heller gå inn og diskutere disse valgene med spilleren i etterkant Trenere i Innstranda må etterstrebe en positiv inngang til instruksjon. Dette betyr at man i en tilbakemelding starter med å si det som er positivt, før man tar det som er negativt. I vår rettledning stiller vi spørsmål på en positiv måte. Det betyr at vi utfordrer spilleren til å tenke selv gjennom spørsmål som: Hva kan du gjøre nå? Hva kunne du gjort? Hva tror du selv? Dette gjør vi i stedet for spørsmål med en mer negativ vinkling: Hvorfor gjorde du det? Hvorfor skøyt du ikke? Hva tenkte du Innstranda-modellen Side 5

7 på der? Denne måten å veilede på skaper tryggere spillere og spillere som lærer å tenke selv. På den måten blir de bedre fotballspillere og tryggere som mennesker. Andre viktige momenter - I Innstranda skal det være rom for å drive med flere idretter/aktiviteter. Her kreves god dialog mellom trenere og spiller/foreldre. Videre er det viktig at alle lag har gode regler og rutiner for oppmøteplikter og beskjeder rundt fravær fra trening. - Spillere bør gjennom fellestreninger få inspirasjon (gode øvelser/aktiviteter) til å drive egentrening. - Trenere har ansvar for at det differensieres slik at alle spillere, så ofte som mulig, opplever mestringsfølelse og påfølgende positiv tilbakemelding (ros). Resultatfokus - All god spillerutvikling tar utgangspunkt i hver enkelt spiller sin utvikling. Resultatet kommer alltid i andre rekke. - I Innstranda sin ungdomsavdeling, finnes ingen krav til å vinne fotballkamper, serier eller kretsmesterskap. - Vår veiledning, tilbakemelding, taktiske disposisjoner skal aldri styres av ønsket om å vinne fotballkamper, men ut fra hva som gir best utvikling for hver enkelt spiller. - Trenere i Innstranda skal jobbe for å gi hver enkelt spiller best mulig trivsel og utvikling ut fra sitt ståsted og sine ønsker. Innstranda-modellen Side 6

8 Mini-nivået 5 7 år Mål - Fremme fotballglede - Skape trivsel for den enkelte, slik at alle føler seg like viktige i gruppa - Gi utfordringer til alle uansett nivå og forutsetninger - Ungene skal ha mye ballkontakt gjennom trening og kamp - Treningene våre skal stimulere og motivere barna til egenaktivitet - La alle få prøve seg i mål slikt at flere tør å bli keepere - veksle mellom å være keeper og utespiller Hvor mange treningsøkter? - På dette nivået trener spillerne 1 gang pr. uke. Spillerne oppfordres til å ta del i barneidrettsskolen (BIS)Treningene skal ikke kollidere med BIS sine treninger. Klubben sørger for dette Enkle retningslinjer for treneren - Det er ønskelig at det er minst to trenere pr. lag. - Treneren må være ute i god tid. - Det er viktig at treneren ser alle og gir alle spillere oppmerksomhet når de kommer til trening og før de drar fra trening. Felles avskjed med alle etter trening er derfor en viktig del av treningen. - Treneren skal også være opptatt av verdien av å gi alle spillere lik spilletid i kamp - Det er viktig at treneren legger til rette for god spill-aktivitet. Innstranda-modellen Side 7

9 Treningsinnhold Nøkkelordet for treninger på dette nivået skal være FOTBALLGLEDE. Det viktigste er at barna får en opplevelse av fotball som en morsom aktivitet. Videre skal: - Treningene gjennomsyres av mye ballkontakt hos alle barna % av treningene er spill. - Man spiller aldri mer enn 5 mot 5. Mye spill 2 mot 2, 3 mot 3 og 4 mot 4 er ønskelig. - De resterende 20 % går hovedsakelig til teknikktrening og/eller lek, og så ofte som mulig med en ball hver. - Bruk av lek kan være et fint virkemiddel for denne aldersgruppa. Tradisjonelle leker som for eksempel «Hauk og due» kan brukes i kombinasjon med ball. Litt om den tekniske treningen - Den tekniske treningen bør være så enkel som mulig. Avanserte øvelser er ikke ønskelig. - Øvelsene må være enkle og kjennbare, slik at ungene kan øve på dette hjemme. Avanserte og kompliserte øvelser er ikke ønskelig. - I teknikktreningen må det legges til rette for trening på dribling, skudd og pasninger. Unngå lange køer. - Det skal oppfordres til at ungene øver på disse tingene utenom fellestreninger. Keepertrening: Læring gjennom lek. Kunne ta imot en ball (grep) og sette i gang spillet enkelt med både hender og bein (distribusjon). I en gruppe vil man også alltid ha driblerne. Disse må vi ta vare på. Samtidig kan man heve statusen på pasningsspillet gjennom for eksempel å fokusere på gleden ved å slå den siste målgivende pasningen etter et dribleraid. Da er man med på å heve statusen på slike pasninger samtidig som man tar vare på dribleren. Man vil også ha et behov for å differensiere treningene. Dette betyr at spillerne innimellom får spille med og mot spillere med likt utgangspunkt som seg selv. Se også eget avsnitt om dette. Innstranda-modellen Side 8

10 Inndeling av lag og regler for kamper - Grupper på over 15 spillere bør stille minst to lag i seriesystemet. Ved flere enn et lag skal disse lagene gjenspeile hele gruppa. Man deler ikke inn lagene etter ferdigheter. - I kamp skal alle barna spille like mye. - Alle skal prøve seg som keeper Hva preger vår måte å spille på? - Gleden av å spille fotball skal alltid stå i sentrum. - Vi motiverer våre spillere til å sentre, drible og skyte. - Alle skal være med i angrep og det må legges til rette for at alle får muligheten til å score mål. - Vi er ikke opptatt av posisjoner på banen. Alle er med når laget angriper og alle er med når laget forsvarer seg. - Vi starter angrepene med at keeper kaster, eller spiller ballen langs bakken ut til en medspiller - Vi lar alltid motstanders keeper få muligheten til å sette i gang lagets angrep bakfra. Turneringer - Man deltar i lokale turneringer. - Antall turneringer lagene skal delta på må forankres i foreldregruppa. Differensiering, hospitering og flytting - Se eget dokument om dette Innstranda-modellen Side 9

11 Mini-nivået 8 10 år Mål - Fremme fotballglede - Skape trivsel for den enkelte, slik at alle føler seg like viktige i gruppa. - Gi utfordringer til alle uansett nivå og forutsetninger - Ungene skal ha mye ballkontakt gjennom trening og kamp - Treningene våre skal stimulere og motivere barna til egenaktivitet - Enkel keepertrening, men vi skal fremdeles oppfordre til å veksle mellom å være keeper og utespiller. Hvor mange treningsøkter? - På dette nivået trener spillerne 2 ganger pr. uke Enkle retningslinjer for treneren - Det er ønskelig at det er minst to trenere pr. lag. - Trenerne må være ute i god tid. - Treneren skal oppfordre til egentrening. - Det er viktig at treneren ser alle og gir alle spillere oppmerksomhet når de kommer til trening og før de drar fra trening. Felles avskjed med alle etter trening er derfor en viktig del av treningen. - Treneren skal også være opptatt av verdien av å gi alle spillere lik spilletid i kamp - Det er viktig at treneren legger til rette for god spill-aktivitet. Innstranda-modellen Side 10

12 Treningsinnhold Nøkkelordet for treninger på dette nivået skal være FOTBALLGLEDE. Det viktigste er at barna får en opplevelse av fotball som en morsom aktivitet. Videre skal: - Treningene gjennomsyres av mye ballkontakt hos alle barna % av treningene er spill. - Man spiller aldri mer enn 5 mot 5. Mye spill 2 mot 2, 3 mot 3 og 4 mot 4 er ønskelig. - De resterende 20 % går hovedsakelig til teknikktrening, og så ofte som mulig med en ball hver. Litt om den tekniske treningen - Den tekniske treningen bør være så enkel som mulig. Avanserte øvelser er ikke ønskelig. - Øvelsene må være enkle og kjennbare, slik at ungene kan øve på dette hjemme. Avanserte og kompliserte øvelser er ikke ønskelig. - I teknikktreningen må det legges til rette for trening på dribling, skudd og pasninger. Unngå lange køer. - Det skal oppfordres til at ungene øver på disse tingene utenom fellestreninger. Keepertrening: Dette er den motoriske gullalderen. Utvikle ulike typer grep, altså kunne ta imot ballen høyt og lavt. Mer fokus på igangsetting, både fra hender og bein. Nå skal keeperen lære seg å kaste seg etter ballen, enkel fallteknikk. I en gruppe vil man også alltid ha driblerne. Disse må vi ta vare på. Samtidig kan man heve statusen på pasningsspillet gjennom for eksempel å fokusere på gleden ved å slå den siste målgivende pasningen etter et dribleraid. Da er man med på å heve statusen på slike pasninger samtidig som man tar vare på dribleren. Differensiering Man må etterstrebe og differensiere treningene. Dette betyr at spillerne i størst mulig grad får spille med og mot spillere med likt utgangspunkt som seg selv. Dette gir mest mulig mestring for den enkelte, og mestring gir utvikling. Se også eget avsnitt om differensiering. Innstranda-modellen Side 11

13 Inndeling av lag og regler for kamper - Grupper på over 15 spillere bør stille minst to lag i seriesystemet. Ved flere enn et lag skal disse lagene gjenspeile hele gruppa. Man deler ikke inn lagene etter ferdigheter. - I kamp skal alle barna spille like mye. - Alle bør oppmuntres til å stå i mål. Hva preger vår måte å spille på? - Gleden ved å spille fotball skal stå i sentrum. - Vi ønsker en jevn balanse mellom pasningsspill og dribling. Barna skal utfordres i det å drible, samtidig som de også skal lære viktigheten av et godt pasningsspill. - Vi er ikke opptatt av posisjoner på banen. Det viktigste er prinsippet om at vi angriper sammen og forsvarer oss sammen. - Alle skal få muligheten til å score mål. - Vi har en åpen instruksjon med barna. Det betyr at barna utfordres i å se og finne løsninger selv, uten at vi nødvendigvis forteller de alt de skal gjøre. - Vi starter angrepene med at keeper kaster, eller spiller ballen langs bakken ut til en medspiller - Vi lar alltid motstanders keeper få muligheten til å sette i gang motstanders-lagets angrep bakfra. Turneringer - Man deltar i lokale turneringer. - Antall turneringer lagene skal delta på må forankres i foreldregruppa. Differensiering, hospitering og flytting - Se eget avsnitt om dette Innstranda-modellen Side 12

14 11-12 år - 7`er fotball Mål - Fremme fotballglede - Utvikle selvtenkende og kreative spillere gjennom mye spill-aktivitet - Skape trivsel for den enkelte, slik at alle føler seg like viktige i gruppa - Gi utfordringer til alle uansett nivå og forutsetninger - Ungene skal ha mye ballkontakt gjennom trening og kamp - Treningene våre skal stimulere og motivere barna til egenaktivitet - Viktig ennå å veksle mellom å være keeper og utespiller, men samtidig starte jobben med å spesialisere en keeper Hvor mange treningsøkter? - På dette nivået trener spillerne 2-3 ganger pr. uke. Enkle retningslinjer for treneren - Det er ønskelig at det er minst to trenere pr. lag. - Treneren skal oppfordre til egentrening. - Treneren må være ute i god tid. - Det er viktig at treneren ser alle og gir alle spillere oppmerksomhet når de kommer til trening og før de drar fra trening. Felles avskjed med alle etter trening er derfor en viktig del av treningen. - Treneren skal også være opptatt av verdien av å gi alle spillere lik spilletid i kamp - Det viktigste for treneren er å legge til rette for god spill-aktivitet. Innstranda-modellen Side 13

15 Treningsinnhold Nøkkelordet for treninger på dette nivået skal være FOTBALLGLEDE. Det viktigste er at barna får en opplevelse av fotball som en gøy aktivitet. Videre skal: - Treningene gjennomsyres av mye ballkontakt hos alle barna % av treningene er spill o Smålagsspill 2 mot 2, 3 mot 3, 4 mot 4 og 5 mot 5. Overtallsspill 6 mot 2, 6 mot 3, 4 mot 2 og lignende. o Dette kan gjøres både med og uten mål. Dersom det spilles uten mål, er det overordnede målet å holde ballen i laget. Poenget med overtallsspill er å fremme det offensive spillet. Man forsterker ballinnehavet og man oppnår flere trekk i laget uten å miste ballen. Man får øvd pasningsferdighet i spill, noe som gir en mer spesifikk pasningstrening enn en isolert pasningsøvelse. Alt overtallsspill skal alltid ende i spill med like mange på hvert lag. - De resterende 30 % av treningstiden går hovedsakelig til trening av individuelle ferdigheter med ball. o I denne treningen skal det fokuseres på 1 mot 1, avslutninger, ball i luft og pasningmottak/medtak. Hva er «ball i luft?» - Trening av ball i luft menes trening der ballen er i lufta: o Heading, sjonglering, demping/medtak, skudd (volley) osv. Keepertrening: Fortsette treningen av alle typer grep, igangsetting og jobben med fallteknikken, kunne kaste seg etter ballen med sats. Kunne håndtere tilbakespill og være som den 11. spilleren på banen. Inndeling av lag og regler for kamper - Grupper på over 15 spillere bør stille minst to lag i seriesystemet. Ved flere enn et lag skal disse lagene gjenspeile hele gruppa. Man deler ikke inn lagene etter ferdigheter. - Det kan lages ekstra lag. Se punkt om Grønn ekstra. - Det etterstrebes at barna spiller like mye. - Alle bør oppmuntres til å stå i mål. Innstranda-modellen Side 14

16 Hva preger vår måte å spille på? - Gleden av å spille fotball skal alltid stå i sentrum. - Pasningsspillet skal stå i fokus. - I tillegg motiverer vi våre spillere til både å drible og skyte. - Keeper skal i størst mulig grad starte angrepene med å spille ballen langs bakken til noen av de bakerste spillerne. Vi skal starte med å spille oss ut bakfra. Men samtidig huske at keeperen også er en av lagets utespillere. - Det er ikke ønskelig at spillerne låses til en bestemt posisjon på banen. Når laget er i angrep er det derfor viktig å fokusere på at alle lagets spillere er i angrep. På samme måte er hele laget forsvarere når motstanderlaget angriper. Dette fokus er viktigere enn fokuset på posisjoner på banen. Differensiering - På dette nivået skal det differensieres. - Det betyr at spillere med like ferdigheter så ofte som mulig spiller med og mot hverandre. Både i isolerte tekniske øvelser, og i spill. Grønn ekstra Grønn ekstra - trening: - Klubben skal etterstrebe og lage et ekstra treningstilbud for dette nivået. - Denne type trening skal være åpen for alle som ønsker å trene mer enn det man får mulighet til med eget lag. - Man må ha et stort oppmøte på trening med eget lag før man kan være med på grønn ekstra Grønn ekstra kamp: Det er mulig å danne ekstra - lag for de mest ivrige. Regler for dette er: - Alle som deltar fast på hoved-lagets aktiviteter, og som ønsker det selv, skal få delta på et slikt tilbud - Dette tilbudet kommer i tillegg til det vanlige kamptilbudet. Man må derfor først prioritere hoved-laget sine kamper før man kan delta på ekstra-laget. Innstranda-modellen Side 15

17 Turneringer - Laget kan delta på turneringer innenfor eget fylke. For deltakelse på turneringer uten om eget fylke, skal man søke klubbens sportslige utvalg eller styre om dette. - Man skal i utgangspunktet stille med allerede eksisterende lag. Avvik fra dette skal avklares med sportslig leder/sportslig utvalg - Det er ikke lov å hente spillere fra andre klubber til turneringer. Differensiering, hospitering og flytting - Se eget avsnitt om dette Innstranda-modellen Side 16

18 Småjenter og smågutter år Mål - Fremme gleden ved å spille fotball - Utvikle selvtenkende og kreative spillere gjennom mye spill-aktivitet - Skape trivsel for den enkelte, slik at alle føler seg like viktige i gruppa - Gi utfordringer til alle uansett nivå og forutsetninger - Gi alle mye ball-kontakt gjennom trening og kamp - Treningene våre skal stimulere og motivere ungene til egenaktivitet - Fremme offensive keepere både i feltarbeidet og ved kommunikasjon Hvor mange treningsøkter? - På dette nivået trener spillerne organisert med eget lag 3-4 ganger pr. uke. Enkle retningslinjer for treneren - Det er ønskelig at det er minst to trenere pr. lag. - Treneren skal oppfordre til egentrening. - Treneren må være ute i god tid. - Det er viktig at treneren ser alle og gir alle spillere oppmerksomhet når de kommer til trening og før de drar fra trening. Felles avskjed med alle etter trening er derfor en viktig del av treninga Innstranda-modellen Side 17

19 Treningsinnhold - På dette nivået skal treningene inneholde 70 % spill-aktivitet. Offensiv trening - Den offensive delen av spillet er det viktigste fokusområdet. 80 % av alt spill skal vies et offensivt fokus. - Hovedvekten av spill-treningen skal være overtallsspill og smålagsspill av typen: o 4 mot 4, 5 mot 5, 6 mot 6 o o 4 mot 1, 5 mot 2, 6 mot 4, 8 mot 6 osv. Kongespill For eksempel to lag a 6 spillere + to eller flere konger som alltid er på lag med angripende lag. - Overtallsspillet og kongespillet skal foregå både med og uten mål. Spiller man uten mål, er hovedmålet å holde ballen i laget uten å miste den. Spiller man med mål er hovedmålet å få ballen i mål. - Poenget med overtallsspill er å forsterke ballinnehavet. Overtallet må være stort nok til at ballinnehavet i gjeldende lag blir forsterket, slik at det er større sjanse å holde ballen i laget, enn å miste den. - Når man ikke jobber med spill skal det jobbes med individuelle ferdigheter som: o Avslutningstrening o Pasning-mottak/medtak o Behandling av ball i luft o 1 mot 1 Defensiv trening - Hovedmålet i den defensive delen av spillet er å vinne ballen tilbake så fort som mulig. - På dette trinnet er 1 mot 1 den aller viktigste øvelsen for defensiv trening - Man blir introdusert for soneforsvar på dette trinnet og skal lære de enkle prinsippene for dette. Innstranda-modellen Side 18

20 Eksempel på defensiv trening i spill - I overtallsspill kan man også fokusere på den defensive biten. Spiller man for eksempel 6 mot 3, veileder trener de tre forsvarere etter følgende momenter: o 1. forsvarsjobben. Hovedmålet her er å presse motstander til å gjøre feil, eller å vinne ballen selv o Samlet press 2. og 3. forsvarer For å vinne ball, eller tvinge motstander til å gjøre feil, må man presse samlet og rundt ballfører o Kommunikasjon Keepertrening: Jobbe med feltarbeid (innen-/utenfor 16-meter) som å håndtere gjennomspill, dødballer og innlegg. Jobbe med 1 mot 1 situasjoner og videre utvikling av grunnteknikkene (grep, distribusjon og fallteknikk). Her starter jobben med mental trening og skape keepere som tør å være offensive og ledertyper. Ha trenere som motiverer en keeper selv om keeperen gjør feil. Bedre å gjøre feil ved å prøve på å gjøre det riktige (lære av sine feil) enn å ikke gjøre noe i det hele tatt. - I tilfeller der man har en time trening på bane, skal treningen STARTE en halv time før tildelt tid. Minimum 10 min av denne tiden skal gå til felles oppvarming uten ball. De resterende 20 min kan brukes til teknisk trening, hurtighetstrening og lignende. Alt etter plass. Denne tiden kan også organiseres og praktiseres av spillerne selv. Regler for kamper og spilletid - Det viktigste kriteriet for spilletid er treningsoppmøte. De som trener like mye skal spille like mye. Klubben skal i samarbeid med trenere og krets legge til rette for at hver enkelt spiller får et best mulig kamptilbud tilpasset sine forutsetninger og behov. - ALLE spilleklare spillere som møter til kamp skal ALLTID bli gitt spilletid. Punktet over styrer fordelingen av denne spilletida. - Ønske om resultat skal ALDRI være styrende for spilletid hos den enkelte. - Man skal rullere på første ellever. Det er ikke tillatt med en fast første ellever på dette nivået. Innstranda-modellen Side 19

21 Hva preger vår måte å spille på? - Vi har et offensivt fokus og en offensiv tilnærming til spillet. - Innstranda sine fotballag skal preges av et stort ønske om å angripe og score mange mål. - Vi ønsker å etterstrebe et større ballinnehav i våre kamper enn våre motstandere. - I Innstranda ønsker vi å spille oss ut av enhver vanskelig situasjon, fremfor å sparke ballen bort i for eksempel en klarering. - I tillegg til å være trygge med ballen i laget, ønsker vi å være gjennombrudds-hissige og score mange mål. I vår spillestil etterstreber vi derfor å komme til målsjanser gjennom å drible, sentre og skyte. - Vi etterstreber å starte våre angrep bakfra. Med det menes at keeper spiller/kaster ballen ut til en bakspiller som deretter starter lagets angrep. Keeperen er lagets første angrepsspiller og skal sees på som en del av utespillerne. - Når motstander har ball jobber vi hardt for å vinne ballen hurtig tilbake igjen, høyest mulig. Grønn ekstra Grønn ekstra - trening: - Klubben skal etterstrebe og lage et ekstra treningstilbud for dette nivået. - Alle som ønsker å trene mer enn det man får med eget lag skal tilbys grønn ekstra. - Man må først ha et høyt treningsoppmøte med eget lag før man får være med på grønn ekstra. - Klubben kan også lage et tilbud utenom dette ordinære grønn ekstra - tilbudet. I tillegg til krav om høyt treningsoppmøte med eget lag, vil krav til ferdighet være avgjørende for hvem som får delta på dette tilbudet. Innstranda-modellen Side 20

22 Turneringer - Man skal i utgangspunktet delta på turneringer i eget fylke. For deltakelse på turneringer andre plasser i Norge, må man søke klubb om godkjenning. - Det er lov å delta på Piteå-turneringa i Sverige - Foreldre må tas med på råd i forhold til hvilke turneringer som passer. - Man skal i utgangspunktet stille med klubbens allerede eksisterende lag i turneringer. Avvik fra dette skal avklares med sportslig leder/sportslig utvalg - Ønsker man å hente inn spillere fra andre klubber til en turnering, må dette avklares med sportslig leder/sportslig utvalg. Organisering treningsgrupper og lag - Se eget avsnitt om dette Differensiering, hospitering og flytting - Se eget avsnitt om dette Innstranda-modellen Side 21

23 Jenter, gutter og junior jenter (17) år Mål - Fremme gleden ved å spille fotball - Utvikle selvtenkende og kreative spillere gjennom mye spill-aktivitet - Skape trivsel for den enkelte, slik at alle føler seg like viktige i gruppa - Gi utfordringer til alle uansett nivå og forutsetninger - Gi alle mye ball-kontakt gjennom trening og kamp - Treningene våre skal stimulere og motivere ungdommene til egenaktivitet - Spesialisering av keeperne - Utvikle spillere gjennom mental trening, skape ledertyper som tar ansvar på og utenfor banen Hvor mange treningsøkter? - På dette nivået trener spillerne organisert med eget lag 3-4 ganger pr. uke. Enkle retningslinjer for treneren - Det er ønskelig at det er minst to trenere pr. lag. - Treneren skal oppfordre til egentrening. - Treneren må være ute i god tid. - Det er viktig at treneren ser alle og gir alle spillere oppmerksomhet når de kommer til trening og før de drar fra trening. Felles avskjed med alle etter trening er derfor en viktig del av treninga Innstranda-modellen Side 22

24 Treningsinnhold - På dette nivået skal treningene inneholde 70 % spill-aktivitet. Offensiv trening - Den offensive delen av spillet er det viktigste fokusområdet. 80 % av alt spill skal vies et offensivt fokus. - Hovedvekten av spill-treningen skal være overtallsspill og smålagsspill av typen: o 4 mot 4, 5 mot 5, 6 mot 6 o o 4 mot 1, 5 mot 2, 6 mot 4, 8 mot 6 osv. Kongespill For eksempel to lag a 6 spillere + to eller flere konger som alltid er på lag med angripende lag. - Overtallsspillet og kongespillet skal foregå både med og uten mål. Spiller man uten mål, er hovedmålet å holde ballen i laget uten å miste den. Spiller man med mål er hovedmålet å få ballen i mål. - Poenget med overtallsspill er å forsterke ballinnehavet. Overtallet må være stort nok slik at ballinnehavet i gjeldende lag blir forsterket slik at det er større sjanse å holde ballen i laget, enn å miste den. - Når man ikke jobber med spill skal det jobbes med individuelle ferdigheter som: o Avslutningstrening o Pasning-mottak/medtak o Behandling av ball i luft o 1 mot 1 Defensiv trening - Hovedmålet i den defensive delen av spillet er å vinne ballen tilbake så fort som mulig. - På dette trinnet er 1 mot 1 den aller viktigste øvelsen for defensiv trening - Man skal kjenne til de viktigste prinsippene for soneforsvar på dette nivået Innstranda-modellen Side 23

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Sportsplan IL Holeværingen Fotball

Sportsplan IL Holeværingen Fotball IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - Sportsplan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1.Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra Barne- til Ungdomsfotball For barn 7-8 år Innhold: Hva vet vi om 7-8 åringen? Hva skal 7-8 åringen lære seg? Treningsøkten Plan for treningsgruppen 7-8

Detaljer

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

Pors Grenland Fotball

Pors Grenland Fotball Pors Grenland Fotball Sportsplan 2010 2013 spredt og i klynger der elven seg slynger ligger du porsblomstens by Side 1 av 12 1. Sportsplan 1. Innledning Pors har i det etterfølgende laget en sportsplan

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen:

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen: 1. Oppvarming: For keepere som alle andre fotballspillere er oppvarmingen viktig både foran trening og kamper. Keeperne gjennomfører ofte sin oppvarming ved siden av den felles oppvarmingen, og gjerne

Detaljer

Fagplan Keeperutvikling

Fagplan Keeperutvikling Fagplan Keeperutvikling Røa IL Fotball Forord Hensikten med fagplanen er å klargjøre for alle interesserte hvilke sportslige prioriteringer og retningslinjer keeperutvikling i Røa IL Fotball drives etter.

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Aldersgruppen 13-16 år 2 ULL/KISAS VISJON, VERDIER OG HOVEDMÅL Vi skal skape begeistring, vennskap og trygghet i alle ledd i vår klubb Vi skal være samfunnsbyggende

Detaljer

trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen

trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen Hvorfor sportsplan? Et styringsverktøy for klubben. En verktøykasse og hjelp for trenere. Klubben bestemmer retningslinjene. Barnefotball Fotball

Detaljer

SPORTSPLAN

SPORTSPLAN SPORTSPLAN 1 20.03.17 Del 1: BARNEFOTBALL Første organiserte tilbud er fotball-lek hvor man kan starte det året man fyller 5 år. Det er et tilbud på barnas premisser hvor fokus ligger på lek og fysisk

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Vi er Sortland IL Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Overordnede målsetting: 1. Sortland Idrettslag er en breddeklubb med en fornuftig satsing på bredde og topp 2. Sortland idrettslag skal

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra barne- til ungdomsfotball For barn 9-10 år (Les også sportsplan for 7-8 år) Innhold: Hva vet vi om 9-10 åringen? Hva skal 9-10 åringen lære seg? Treningsøkten

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR INNHOLD I TRENINGENE 7-8 år SJEF OVER BALLEN/ LEIK 40 % SPILLE MED/MOT 10 % SMÅLAGSSPILL 40 % AVSLUTNING 10 % VARIGHET PR.TRENING 1 time ANT.TRENINGER

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

LØRENSKOG IDRETTSFORENING AKADEMIET - PRINSIPPER I TRENING OG KAMP

LØRENSKOG IDRETTSFORENING AKADEMIET - PRINSIPPER I TRENING OG KAMP LØRENSKOG IDRETTSFORENING AKADEMIET - PRINSIPPER I TRENING OG KAMP TRENINGSMILJØ FOKUS Resultat - Prestasjon Fokus på å vinne Et miljø, hvor å vinne betyr å slå de andre Spillerne blir sammenlignet med

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Alle kjenner igjen fortvilelsen over «klyngespill» og et

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg BYNESET I.L.

FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg BYNESET I.L. FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks 33 7070 Bosberg BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN Sist revidert: 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1.

Detaljer

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Alle kjenner igjen fortvilelsen over «klyngespill» og

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0 FOTBALLGRUPPEN Dato: 01.09.2017 Revisjon: 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 1.1 Revisjonshistorikk 2 2. Verdigrunnlag 2 3. Grunnleggende prinsipper for aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

FF20120 G13 sesongen 2013

FF20120 G13 sesongen 2013 FF20120 G13 sesongen 2013 Retningslinjer For denne aldersgruppen skal det fortsatt arbeides i breddeperspektiv, og følgende prioriteres: spillerutvikling kvalitet i trening videreutvikle tekniske læremoment

Detaljer

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER SPILLEREN I FOKUS FELLESTRENING GRUE FOTBALL Denne øvelsesbanken er ment som retningsgivende for hvilke ferdigheter en Grue-trener skal vektlegge i treningsarbeidet. Øvelsesbanken er selvsagt ikke uttømmende.

Detaljer

Trenerguide spillere 11-12 år. sportsplan pedagogisk tilnærming

Trenerguide spillere 11-12 år. sportsplan pedagogisk tilnærming Trenerguide spillere 11-12 år sportsplan pedagogisk tilnærming innhold Fotballfaglig utgangspunkt Vinnermentalitet Ferdighetsrepertoar Fotballfysiologi Trenerteamets utfordring og ansvar Eksempler på treningsuker

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

Sportsplan Varpe Ballklubb

Sportsplan Varpe Ballklubb Innhold 1. Klubbens visjon og mål 2. Barnefotball (7 12 år) 3. Ungdomsfotball (13 18 år) 4. Junior- og seniorfotballen 5. Trenere/ledere 6. Dommere 7. Hospitering 8. Sammenslåing 9. Fair Play 10. Sentrale

Detaljer

MED SPILLETS IDÉ I SPILLOG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen. Norges Fotballforbund

MED SPILLETS IDÉ I SPILLOG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen. Norges Fotballforbund MED SPILLETS IDÉ I SPILLOG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen Norges Fotballforbund www.fotball.no 18.01.2013 Side 1 Med spillets idé i spill- og kampdimensjonen «Med spillets

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

Sportsplan HSV Fotball.

Sportsplan HSV Fotball. Sportsplan 2016 HSV Fotball. Innledning. Sportsplanen er laget med den hensikt å være et verktøy for å bidra til kontinuitet i hvordan vi organiserer, trener og spiller i HSV Fotball. Den skal gi en felles

Detaljer

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball 2013 Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball «FLEST MULIG- LENGST MULIG» Byafossen IL - Fotball Innhold Forord. 2 Målsetting. 2 Sentrale mål Byafossen IL.. 2 Utviklingsgruppen.. 2

Detaljer

TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690

TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 Pasningsspill Ballkontroll 1 Smålag-spill mot 2 el.4 mål. Diverse øvelser/spill. 1) Spillerne i den innerste 4-kanten rygger inn mot

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming. Dette

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Trenerhåndbok J9 Lillehammer KFK

Trenerhåndbok J9 Lillehammer KFK Trenerhåndbok J9 Lillehammer KFK BN/TS 2017 1 Innhold Lillehammer KFK Spillerutvikling i LKFK Prinsipper for Spillerutvikling Differensiering Jevnbyrdighet Flytsonemodellen 2 3 3 4 4 4 Viktige prinsipper

Detaljer

Små gutter 13-14 å r 9`er

Små gutter 13-14 å r 9`er Små gutter 13-14 å r 9`er Generelle mål: Alle skal det gøy og føle seg inkludert. Klubben skal til enhver tid ha en trenerkoordinator for ungdomsfotballen (TK Ungdom). Alle trenere skal delta på trenerforum.

Detaljer

Sportslig innhold J Sportslig Ansvarlig, Arvid Moen Hansen, 2016

Sportslig innhold J Sportslig Ansvarlig, Arvid Moen Hansen, 2016 Sportslig innhold J8-9-10 Sportslig Ansvarlig, Arvid Moen Hansen, 2016 Treningsarbeidet Innhold Treningsøkter skal inneholde spill, øvelser og leker der man har handlingsvalg. Over halve tiden på økta

Detaljer

Filosofi. S p o r t s p l a n. Ranheim fotball

Filosofi. S p o r t s p l a n. Ranheim fotball Filosofi Definisjonen av fotballfilosofi er forstått som den ønskelige atferden laget har for å utvikle spillerne, underholde alle i fellesskapet og vinne kamper. For å utvikle spillerne og spillet, som

Detaljer

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer:

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Sportsplan for FK BODØ/GLIMT Håndboka - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Bodø/Glimts hovedmål: 1. Gi alle spillerne i ungdomsavdelingen en fotballopplevelse

Detaljer

Barna må tidligst mulig lære seg hva begrepet 1.TOUCH innebærer og at fotball er ett lagspill hvor alle er like viktige.

Barna må tidligst mulig lære seg hva begrepet 1.TOUCH innebærer og at fotball er ett lagspill hvor alle er like viktige. TRENINGSPRINSIPPER SIF SPILLERE 6-16 ÅR 1.Målsetting: Få frem spillere som er i stand til å spille ballbesittende kortpasningsfotball. Dette virker som et ambisiøst mål,men med NOK og RIKTIGE touch på

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball Klikk for å redigere undertittelstil i malen Plan for kvelden Barnehåndballens

Detaljer

Vårt fokus skal være:

Vårt fokus skal være: Vårt fokus skal være: Overordnet på enkeltspilleren. Alltid prioriteres et utviklingsfokus framfor et resultatfokus Læring av definerte ferdigheter skape de beste forutsetninger for langvarig motivasjon

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI LILLEGUTTER 5 TRENERROLLEN 6 LAGLEDERROLLEN KLUBBENS VISJON,

Detaljer

Vedlegg til Sportsligutviklingsplan - Spillerutvikling

Vedlegg til Sportsligutviklingsplan - Spillerutvikling Vedlegg til Sportsligutviklingsplan - Spillerutvikling Dette vedlegget gir utfyllende informasjon til punkter i Sportsplanens kapittel 4. Generelt om Spillerutvikling Sentralt i god Spillerutvikling er

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra barne- til ungdomsfotball For barn 9-10 år (Les også sportsplan for 7-8 år) Innhold: Hva vet vi om 9-10 åringen? Hva skal 9-10 åringen lære seg? Treningsøkten

Detaljer

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1 SPORTSPLAN ROS FOTBALL 2016 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball Revidert/Styrebehandlet 3.11.2015 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller og gir spillerne

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 11er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 11er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 11er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no Innhold Overordnet målsetning... 2 HFK mål for spillerutvikling:... 2 Fair play:... 2 Differensiering- topping av lag:... 3 Differensiering på trening:... 3 Differensiering i kamper:... 4 Hospitering...

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR/ INNHOLD I TRENINGENE 9-10 ÅR SJEF OVER BALLEN/ LEIK 30 % SPILLE MED/MOT 20 % SMÅLAGSSPILL 40 % AVSLUTNING 10 % VARIGHET PR.TRENING 1 time ANT.TRENINGER

Detaljer

Stolthet Lagånd Redelig spill. Tromsø IL Sportsplan av 2010

Stolthet Lagånd Redelig spill. Tromsø IL Sportsplan av 2010 Stolthet Lagånd Redelig spill Tromsø IL Sportsplan av 2010 Innledning: Siste sportsplan av 2001 har overlevd store forandringer fram til i dag 2010. Vi nevner en grundig verdidebatt i 2003 med nedfeldte

Detaljer

Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012.

Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012. Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012. Oppvarming kjøres noe forskjellig med fokus på en del basisøvelser, herunder pasning, kort/lang, heading, med og uten press, demping/ mottak/ touch. Dag

Detaljer

Elverum Håndball Yngres

Elverum Håndball Yngres Elverum Håndball Yngres Trening J/G 12 år: 1) Adm.bestemmelser. - Elverum Håndball praktiserer Norges Idrettsforbunds regler for Barneidrett, hvor barn defineres som til og med 12 års alder. Disse finner

Detaljer

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK SPORTSPLAN Sportsplan Kvass/Ulvungen FK Innholdsliste 1. Sportsplan 1.1 Hvorfor sportsplan? 1.2 Styret Kvass/Ulvungen FK 2015 1.3 Visjon 1.4 Mål 2. Klubben som sjef 2.1 Økonomi 2.2 Baneoversikt 2.3 Samarbeid/hospitering/Lån

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Kolbotn G04.3

Velkommen til foreldremøte. Kolbotn G04.3 Velkommen til foreldremøte Kolbotn G04.3 Agenda Presentasjon av trenerteam, spillergruppe og foreldre. Ungdomsfotballen Sportslig opplegg Seriespill og cuper Årskalender Kommunikasjon Støtteapparat Sosialt

Detaljer

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 60 min.

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 60 min. Alder: 11-12 år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 60 min. Hvilke pakker trenger jeg? Øvelsene i denne treningsplanen er hentet fra Trenerkort 2, 3, 4, 5 og 6. Mer detaljerte instruksjonsmomenter

Detaljer

Ønsker du å bli like god som dem? Vi kan hjelpe deg på vegen! Keeperutvikling i SK Haugar

Ønsker du å bli like god som dem? Vi kan hjelpe deg på vegen! Keeperutvikling i SK Haugar Ønsker du å bli like god som dem? Vi kan hjelpe deg på vegen! Keeperutvikling i SK Haugar Innhold Visjon. s. 3 NFF Keeperollen..... s. 4 Keepertrening i barnefotballen. s. 6 Keepertrening i ungdomsfotballen

Detaljer

Trenerguide spillere 13-14 år. sportsplan pedagogisk tilnærming

Trenerguide spillere 13-14 år. sportsplan pedagogisk tilnærming Trenerguide spillere 13-14 år sportsplan pedagogisk tilnærming innhold Fotballfaglig utgangspunkt Vinnermentalitet Ferdighetsrepertoar Fotballfysiologi Trenerteamets utfordring og ansvar Eksempler på treningsuker

Detaljer

Barnefotballkvelden. Deltakere Alle trenere, ledere og tillitsvalgte i barnefotballen. Varighet 3 timer + pauser

Barnefotballkvelden. Deltakere Alle trenere, ledere og tillitsvalgte i barnefotballen. Varighet 3 timer + pauser Barnefotballkvelden Barnefotballkvelden Innhold Verdier og retningslinjer Klubben som sjef God fotballaktivitet i økta og kampen www.treningsøkta.no God fotballaktivitet i praksis Deltakere Alle trenere,

Detaljer

Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE. FK Toten skal:

Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE. FK Toten skal: Kortversjon Retningslinjer for trenere og lagledere i barne og ungdomsfotballen Moderklubbene til FK Toten Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Utviklingsplan 5-16 år Framtidens SILere

Utviklingsplan 5-16 år Framtidens SILere Utviklingsplan 5-16 år Framtidens SILere Overordnede utviklingsområder: 1:1 situasjoner offensivt og defensivt Fysisk trening Pasningskvalitet 5-8 år (5èr) Lekfase Fysisk trening Teknisk trening Avslutningstrening

Detaljer

Smålagsspill. Smålagsspill - Spill to mot to. 20. desember 2011 13:53. Side 1 for Smålagsspill

Smålagsspill. Smålagsspill - Spill to mot to. 20. desember 2011 13:53. Side 1 for Smålagsspill Side 1 for 13:53 - Spill to mot to 2 mot 2 - differensiert smålagsspill (Aldersgruppe: 6-8 og oppover) To lag med to spillere på hvert lag. To småmål. Banestørrelse 10x 20 m - Når, hvor og hvordan føre,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN 4.1 LIKHETSPRINSIPPET 4.2 TOPPING AV LAG 4.3 DIFFERENSIERING 4.4 HOSPITERING 4.5 PERMANENT

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Sportsplan for Nordreisa idrettslag - fotball

Sportsplan for Nordreisa idrettslag - fotball for Nordreisa idrettslag - fotball Målet med denne sportsplanen er å sette det sportslige rundt Nordreisa Fotball på kartet og samle oss til en gruppe. Planen legger føringer for treningsmetoder/øvelser,

Detaljer

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL Hospitering i Smørås IL Hva er hospitering En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør. Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra barne- til ungdomsfotball For barn 9-10 år (Les også sportsplan for 7-8 år) Innhold: Hva vet vi om 9-10 åringen? Hva skal 9-10 åringen lære seg? Treningsøkten

Detaljer

Treningsøkt 4/2017 G2006

Treningsøkt 4/2017 G2006 Treningsøkt 4/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

Treneren har sine egne favoritter som alltid får spille hele kampen. (2)

Treneren har sine egne favoritter som alltid får spille hele kampen. (2) Av og til driver vi med veldig kompliserte øvelser på trening. Treneren oppmuntrer oss til å spørre dersom vi ikke forstår hva vi skal gjøre eller hvordan øvelsen kan gjøre oss bedre i kamp. Det er veldig

Detaljer

HÅNDBOK BARNEFOTBALL 5-12 ÅR

HÅNDBOK BARNEFOTBALL 5-12 ÅR HÅNDBOK BARNEFOTBALL 5-12 ÅR 1 4 BARNEFOTBALL 5-12 ÅR Retningslinjer for barnefotballen i IL Express fotball Trening barnefotball i IL Express fotball Rammer ved overgang fra 7èr til 11èr fotball Håndbok

Detaljer

Prinsipper for læring og trivsel

Prinsipper for læring og trivsel Prinsipper for læring og trivsel Aktivitetsprinsippet Fotballferdighet er en praktisk ferdighet. Det vil si at bevegelser, ferdighetsrepertoar og samspill må praktiseres og øves dersom spillerne skal utvikle

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON: Sportsplan bandy Rev 02 17-03-2017 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Fotballteori og pedagogikk

Fotballteori og pedagogikk Fotballteori og pedagogikk Innholdsfortegnelse FOTBALLTEORI... 1 Læringsteoretisk utgangspunkt/ Trenerens tilnærming til spiller og lag... 1 Aktivitetsprinsippet... 2 Spesifisitetsprinsippet... 2 Gjenkjenning

Detaljer

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min.

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. - side 1 av 7 Alder: 13-17 år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. Valg av oppvarmingsøvelser Det er stort sett ikke satt opp oppvarmingsøvelser til de ulike øktene under. I stedet vises

Detaljer