Fiberkabel infrastruktur på norsk sokkel Telekommunikasjon offshore 2014 Jan Robert Moen - Statoil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiberkabel infrastruktur på norsk sokkel Telekommunikasjon offshore 2014 Jan Robert Moen - Statoil"

Transkript

1 Fiberkabel infrastruktur på norsk sokkel Telekommunikasjon offshore 2014 Jan Robert Moen - Statoil

2 Innhold Status Nordsjøen Norskehavet Historie Hvorfor fikk vi det til? Erfaringer Utvikling Barentshavet Mobilt bredbånd 2

3 Backbone fiberkabel infrastruktur på norsk sokkel 2014 Barentshavet Utvikling siden 1998: Første versjon av denne figuren ble vist på Telekommunikasjon offshore 1998! Ca km fiberkabel til plattformer på norsk sokkel Pluss fiber integrert i power/umbilical kabler Og flere prosjekter pågår Norskehavet Norne Skarv Heidrun Åsgard Kristin Brønnøysund Tjeldbergodden Snorre Nordsjøen Gullfaks Kvitebjørn Sleipner Draupner Gjøa Troll Oseberg, Heimdal Grane Kollsnes Kårstø Stavanger Oslo Not to scale Ula Ekofisk Valhall 3

4 Status i Nordsjøen 2014 Tampnet en teleoperatør er dominerende aktør Operatør for et omfattende telenett i Nordsjøen Felles infrastruktur kan benyttes av alle operatørselskap Leie til Tampnet Anleggskostnad for tilkopling Fiberkabler eies av Tampnet Oljeselskapene (lisensene) Et omfattende avtaleverk Scotland Aberdeen Magnus Murchisson Eider Thistle Snorre Tern North Cormorant Gullfaks C Cormorant A Brent Gullfaks A Heather Ninians Valemon Kvitebjørn N Alwyn Veslefrikk Troll A Bruce Beryl B Beryl A Alvheim Heimdal Jotun B Gryphon Ringhorne Harding Grane I Aasen Brae E Brae B Brae A Claymore Piper B Tartan Buchan Mariner England M Linge Brage Oseberg Gudrun Gina Krog Sleipner Tiffany Varg Draupner Scott Fulmar Lowestoft Edv J Sverdrup Grieg The North Ula Sea Judy Clyde Janice Cygnus Viking LOGGS Gyda Valhall Kalstø Ekofisk Hejre Murdoch Kollsnes Kårstø Stavanger Lista Norway Esbjerg Oslo Denmark Netherlands Germany Copenhagen London France Belgium 4

5 The Tampnet Infrastructure (including future cables) Heather Ninians Magnus Eider Thistle Tern North Cormorant Brent Cormorant A Mariner Bruce Beryl B Beryl A Harding Murchisson Snorre Gullfaks C Gullfaks A Kvitebjørn Valemon N Alwyn Veslefrikk M Linge Alvheim Gryphon I Aasen Troll A Brage Oseberg Heimdal Jotun B Ringhorne Grane Kalstø Kollsnes Kårstø Stavanger Norway Oslo Claymore Brae E Brae B Brae A Piper B Gudrun Gina Krog Sleipner Edv Grieg J Sverdrup Lista Scotland Aberdeen Tartan Buchan Scott Tiffany Varg Draupner The North Sea Ula Gyda Denmark Judy Ekofisk Esbjerg Copenhagen Fulmar Janice Clyde Valhall Hejre Cygnus Murdoch LEGEND: FIBRE OPTIC CABLES England Viking LOGGS Germany RADIO LINKS Lowestoft Netherlands NEW FIBRE CABLES London Belgium France

6 Status Norskehavet Fiberkabel infrastruktur eies og opereres av et Joint Venture 6 JV (pr. i dag: Statoil og BP opererte lisenser) Aasta Hansteen fiberkabel ble installert i 2014 Ledige BU er for fremtidige tilkoplinger Satellite Aasta Hansteen BU F BU Fiberkabel Radiolinje Satellitt Branching unit Skarv Norne BU C BU D BU E Brønnøysund Heidrun BU A BU B BU 1 Åsg. C Åsgard B BU 3 BU 2 Åsg. A Tjeldbergodden Kristin 6 -

7 Historie: I 1995 hadde vi begrenset kapasitet Telekommunikasjon infrastruktur basert på Satellitt PDH radiolinjer (n x 2 Mbit/s) i deler av Nordsjøen 2 Mbit/s til en plattform var høy kapasitet Vi hadde fått SNA til å fungere over satellitt (IBM: System Network Arcitecture) Men PC er i LAN/WAN hadde gjort sitt inntog Nye applikasjoner Flere databrukere Behov for mer kapasitet! Heidrun platform in the Norwegian sea Credit: Harald Pettersen Statoil ASA 7

8 Historie: /97 Flere studier ledet fram til konklusjon behov for fiberkabel Eneste teknologien som kunne ivareta behov for Høy båndbredde Lav latency Kommunikasjon over store avstander offshore og teknologien var blitt moden Men: Høye investeringskostnader Beslutninger gjensto Det hadde vært gjort noen tidligere studier knyttet til fiberkabler Fiber i AC kabelen Kollsnes Troll A i 1995 Arbeidet som ledet fram til dagens fiberkabel infrastruktur startet 1996 First cable from

9 Historie: : Beslutning om de første dedikerte fiberkablene 1998: Installasjon startet Barentshavet Statoil: Heidrun + klargjøring for Åsgard Sleipner og Draupner Norskehavet Skarv Norne NorSeaCom (Enitel + Telia): Samarbeid med Statoil til Draupner Samarbeid med operatørselskap i sørlige Nordsjøen Fiberkabel til England Heidrun Åsgard Kristin Tjeldbergodden Brønnøysund Nordsjøen Snorre Gullfaks Kvitebjørn Sleipner Draupner Gjøa Troll Oseberg, Heimdal Grane Kollsnes Kårstø Stavanger Oslo Not to scale Ula Ekofisk Valhall 9

10 Historie: : Studier/samarbeid knyttet til felles fiberkabel infrastruktur i Nordsjøen Startet i OLF (nå: Norsk olje & gass) Direkte mellom oljeselskap Norskehavet Behov for bedre infrastruktur i Norne nordlige Nordsjøen Skarv Forslag om etablering av et felles Heidrun selskap: «Fibernett AS» Åsgard - Strandet i Oljepris < 10 $ fatet Kristin Alternativt: Inngå kontrakt med en teleoperatør Tjeldbergodden - Og slik ble det Brønnøysund Barentshavet Nordsjøen Snorre Gullfaks Kvitebjørn Sleipner Draupner Gjøa Troll Oseberg, Heimdal Grane Kollsnes Kårstø Stavanger Oslo Not to scale Ula Ekofisk Valhall 10

11 Historie Nordsjøen: : Hydro + Statoil inngår kontrakt med Enitel om installasjon og drift av Fiberkabel Troll A Oseberg A Kvitebjørn Gullfaks C Snorre A installert i 2001 Langsiktig avtale år til : Enitel går konkurs Statoil kjøper den aktuelle fiberkabelen og etablerer Tampnet som et datterselskap Kontrakter med Hydro og Statoil videreføres Videre utbygging av fiberkabel infrastruktur i regi av operatørselskap og Tampnet 2010: Statoil selger Tampnet Tampnet vokser videre og har for lengst etablert seg som «Teleoperatøren» i Nordsjøen Nordsjøen Snorre Gullfaks Kvitebjørn Sleipner Draupner Gjøa Troll Oseberg, Heimdal Grane Kollsnes Kårstø Stavanger Oslo Not to scale Ula Ekofisk Valhall 11

12 Historie Nordsjøen: : Tampnet i samarbeid med operatørselskap Flere pågående fiberkabel prosjekt Planer for videre utbygging Fiberkabel og radiolinje infrastruktur Scotland Aberdeen Magnus Murchisson Eider Thistle Snorre Tern North Cormorant Gullfaks C Cormorant A Brent Gullfaks A Heather Ninians Valemon Kvitebjørn N Alwyn Veslefrikk Troll A Bruce Beryl B Beryl A Alvheim Heimdal Jotun B Gryphon Ringhorne Harding Grane I Aasen Brae E Brae B Brae A Claymore Piper B Tartan Buchan Mariner M Linge Brage Oseberg Gudrun Gina Krog Edv J Sverdrup Grieg Sleipner Tiffany Varg Draupner Scott Kalstø The North Ula Sea Gyda Kollsnes Kårstø Stavanger Lista Norway Oslo Denmark Fulmar Judy Clyde Janice Valhall Ekofisk Hejre Esbjerg Copenhagen Cygnus Murdoch LEGEND: FIBRE OPTIC CABLES England Viking LOGGS Lowestoft Netherlands Germany RADIO LINKS NEW FIBRE CABLES London France Belgium 12

13 Historie Nordsjøen: Hvorfor har vi lyktes med fiberkabel på norsk sokkel Vi klarte å overbevise toppledelsen allerede i 1997 Behov for økt båndbredde Langsikt perspektiv fiberkabel var mer kostnadseffektivt enn alternativene Enklere IT løsninger færre servere offshore Nye muligheter => Integrerte Operasjoner (IO) Sammensveiset fagmiljø kultur for samarbeid innen telekommunikasjon: OLF (Nå: Norsk olje & gass) Direkte mellom oljeselskap Med teleoperatører 13

14 Erfaringer installasjon av fiberkabel Høye kostnader: 1 1,5 MNOK pr. km, avhengig av Marine operasjoner dagrate på fartøy Mobilisering Krav til beskyttelse mot fiske/tråling etc. Bunnforhold Metodikk for nedgraving/beskyttelse Ploging Spyling Steindumping Betong madrasser Kryssing av andre subsea installasjoner Selve fiberkabelen rundt 10 % Bruk av spesialiserte fiberkabel kontraktorer vil normalt være billigere enn bruk av tradisjonelle offshore marine kontraktorer Synergieffekter i forhold til gjennomføring av flere fiberkabel installasjoner som ett prosjekt 14

15 Erfaringer design av fiberkabel infrastruktur Muligheter/begrensninger i forhold til tilkopling til eksisterende fiberkabel Viktig: Planlegg for nye tilkoplinger Fremtidig redundans Krav til demping Lengste transmisjons-strekk Transmisjonsutstyr G.652 eller G.654 Begge kan leveres med svært lav demping < 0.17 db/km Inntrekning på flyter via umbilical Optisk svivel og wet-mate konnektor begrenser maksimal optisk effekt Aasta Hansteen: Wet-mate konnektor mot umbilical pga. stort vanndyp 15

16 Erfaringer Fiberkabel infrastrukturen muliggjorde satsingen på Integrerte Operasjoner (IO) Telemiljøet var tidlig ute med å påpeke nye muligheter Høna eller egget i IO sammenheng? Fiberkabelen kom først! Det var riktig å satse på høy kapasitet Fra nx2 Mbit/s PDH til 2,5 Gbit/s SDH felles transmisjonssystem Og typisk 155 Mbit/s pr. plattform Teknologi utvikling: WDM, MPLS, Gbit/s, 10 Gbit/s 16

17 Erfaringer drift Fiberkabel: Svært lang levetid Svært høy pålitelighet Lite skade på norsk sokkel Maritim beredskap for reparasjon ACMA (Atlantic Cable Maintenance & Repair Agreement) Kryssingsavtaler Rørledninger Andre fiberkabler Krever tele/maritim/subsea kompetanse Transmisjon og nettverksutstyr: Redundant design Driftssenter for overvåking Krever telekompetanse 17

18 Alternative driftsmodeller Et felt / et operatørselskap Tidlig fase i et område Joint Venture som i Norskehavet Felles fiberkabel infrastruktur eies/drives av et JV Teleoperatør som Tampnet i Nordsjøen Mange kunder Viktig å tilrettelegge for at fiberkabel infrastruktur kan deles på tvers av Operatørselskap Lisenser 18

19 Utvikling Barentshavet? Stort og relativt umodent område BH Barents sea NH Norwegian Sea NS Area km2 (km 2 ) North Sea 19

20 Barentshavet Kan det bli en fremtidig felles fiberkabel infrastruktur? Snøhvit: Subsea umbilical til land Goliat: AC-kabel med fiber til land Barents sea Avhengig av fremtidige funn og beslutninger om utbygginger Statoil: Johan Castberg Lundin: Gotha og Alta Norwegian Sea En må tenke områdeløsning Fiberkabler må planlegges med BU er for fremtidige tilkoplinger North Sea 20

21 Fremtidig utvikling mobilt bredbånd offshore Vi har jobbet med dette noen år nå er det modent! Fiberkabel til land Basestasjoner på faste plattformer Trådløs aksess fra rigger, flotell, fartøy etc. Offshore frekvenser for mobilt bredbånd: 800 MHz 900 MHz 1800 MHz Mer om dette i de to neste foredragene! 21

22 Presentation title Presenters name: Jan Robert Moen Presenters title: Telecommunication Advisor address 22

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL INNHOLD Sammendrag... 4 1 Innledning og bakgrunn... 9 2 Utslipp og reduksjonsmuligheter... 10 2.1 Effekt av gjennomførte utslippsreduserende tiltak... 11 2.2 Bruk av alternativ kraft på eksisterende og

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statoil ASA GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02732-2 384649 42

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statoil ASA GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02732-2 384649 42 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS Årsrapport 2001 SDØE og Petoro AS Innhold Petoro - den beste partner.....1 Dette er Petoro.............2 Petoro AS Årsberetning 2001....6 SDØE Årsberetning 2001.......9 Porteføljen................13 SDØE

Detaljer

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris.

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris. 1 SAMMENDRAG Mandat Klimakur 2020 er en tverretatlig gruppe som er nedsatt av Miljøverndepartementet for å vurdere mulige tiltak og virkemidler for redusere de norske utslippene av klimagasser med mellom

Detaljer

Nordsjøen. Nordsjøen. Noreco er et olje- og gass- selskap i. Noreco årsrapport 2007. Noreco årsrapport 2007

Nordsjøen. Nordsjøen. Noreco er et olje- og gass- selskap i. Noreco årsrapport 2007. Noreco årsrapport 2007 årsrapport 2007 er et olje- og gass- selskap i Nordsjøen Nordsjøen årsrapport 2007 Norwegian Energy Company ASA Haakon VII s gt. 9 Postboks 550 Sentrum 4005 Stavanger Tel: +47 99 28 39 00 Fax: +47 51 53

Detaljer

DEN NORSKE PETROLEUMSINDUSTRIEN FRÅ BRØNN TIL KUNDE

DEN NORSKE PETROLEUMSINDUSTRIEN FRÅ BRØNN TIL KUNDE DEN NORSKE PETROLEUMSINDUSTRIEN FRÅ BRØNN TIL KUNDE 4 Frå prosessanlegget på Kollsnes i Hordaland. Her blir mellom anna gassen frå Trollfeltet prosessert (Foto: Øyvind Sætre/Gassco) FAKTA 214 33 For å

Detaljer

En lufthavn- og heliportstruktur tilpasset Nordområdenes behov? BSC 20.4.2015. Per Lillemark Distriktssjef Avinor AS og prosjektleder Heliport

En lufthavn- og heliportstruktur tilpasset Nordområdenes behov? BSC 20.4.2015. Per Lillemark Distriktssjef Avinor AS og prosjektleder Heliport En lufthavn- og heliportstruktur tilpasset Nordområdenes behov? BSC 20.4.2015 Per Lillemark Distriktssjef Avinor AS og prosjektleder Heliport 06.06.13 / 1 Agenda Kort om Avinors samfunnsoppdrag Dagens

Detaljer

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Lisensene PL001B, PL028B og PL242 Del 2 Konsekvensutredning september 2012 Strenge dagar må koma, men etterpå kjem dei milde Ivar Aasen [ blank side ] Side 2 Forord

Detaljer

Mer fiber lengre ut. WDM-multipleksing IKTBILAGET

Mer fiber lengre ut. WDM-multipleksing IKTBILAGET Foto: Telenor Mest irritert på telefonkø. Nordmenn straffer bedrifter som har dårlig telefonservice. Seks av ti har gått til konkurrenten fordi telefonkøen var for lang, viser en undersøkelse Norstat har

Detaljer

Noreco. Årsrapport 2010

Noreco. Årsrapport 2010 Noreco Årsrapport 2010 Dette året Innhold 4 Historien 5 Viktige høydepunkter i 2010 6 Våre utforskingsresultater 7 Nøkkeltallene 8 2010 i stort og smått 10 Administrerende direktør 12 Ledelsen 16 Strategi

Detaljer

HARSTAD TEKNOLOGIPARK

HARSTAD TEKNOLOGIPARK HARSTAD TEKNOLOGIPARK Utvikling av Harstad teknologipark Vedlegg til søknad om tilskudd. Bakgrunn perspektiver for Nord-Norge og Harstad Regjeringen har gjennom sin nordområdestrategi og dokumentet Nye

Detaljer

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av:

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av: Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Utarbeidet av: Hovedkonklusjonen i analysen er at den langsiktige petroleumsveksten i Norge vil komme i Nord-Norge. 1 Fremtidig petroleumsvekst

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Draugenfeltet som opereres av Norske Shell startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund.

ÅRSRAPPORT 2008. Draugenfeltet som opereres av Norske Shell startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund. ÅRSRAPPORT 2008 BP Norge AS (BPN) eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Begge selskapene er en del av BP-gruppen, som igjen er et av verdens største integrerte olje- og gasselskap.

Detaljer

Anbefalinger fra KonKraft til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon

Anbefalinger fra KonKraft til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon Anbefalinger fra KonKraft til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon KonKraft viser til henvendelsen fra OED 8. februar 2011 og gjentatt i Petroleumsmeldingen, om videreføring av 16 av tiltakene

Detaljer

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010 Petoro AS og SDØE Porteføljen Årsberetning 2010 Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Petoro

Detaljer

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter Årsrapport 2003 Om å gripe muligheter USA Norge Danmark Storbritannia Irland Belgia Frankrike Italia Portugal Algerie Finland Sverige Estland Latvia Russland Litauen Polen Tyskland Østerrike Kasakhstan

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Sammendrag Denne artikkelen omhandler bruk av trådløse tjenester i næringslivet. Ulike kunder erfarer det å ta i bruk radio på forskjellige måter, men

Detaljer

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø TA-1996/23 Innhold 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Generelle kommentarer. 5 2. Status for utslipp av olje, kjemikalier og naturlig forekommende

Detaljer

Hvordan sikre god utvikling av nordlig Nordsjø? Line Geheb, Asset Manager, Petoro A/S

Hvordan sikre god utvikling av nordlig Nordsjø? Line Geheb, Asset Manager, Petoro A/S Hvordan sikre god utvikling av nordlig Nordsjø? Line Geheb, Asset Manager, Petoro A/S Innhold Litt om Petoro Petoros strategi Hovedutfordringene i modne felt Petoros portefølje i den nordlige Nordsjø Snorre

Detaljer

Aker ASA Årsrapport 2012

Aker ASA Årsrapport 2012 Aker ASA Årsrapport ipdf brukerveiledning Dette dokumentet er en interaktiv PDF (ipdf). Den fungerer som en vanlig PDF, men har interaktive funksjoner for navigasjon. For utskriftsvennlig versjon, se under

Detaljer

Bygger ut for 54 milliarder

Bygger ut for 54 milliarder Nr. 3 2013 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 23. ÅRGANG FOKUS: - Nordområdene - Olje og gassnæringen KOMMENTAREN: Hiv RDA-sjiten på havet! Side 38 Aasta Hansteen vedtatt: Bygger ut for 54 milliarder VERDENS STØRSTE:

Detaljer

OLJELANDET OG NY NÆRING LANGS KYSTEN. Tekst av: Kristin Øye Gjerde

OLJELANDET OG NY NÆRING LANGS KYSTEN. Tekst av: Kristin Øye Gjerde F O R T E L L I N G E R O M K Y S T- N O R G E 1 OLJELANDET OG NY NÆRING LANGS KYSTEN Tekst av: Kristin Øye Gjerde Innhold Oljelandet og ny næring langs kysten Havet gir nye muligheter Nasjonal styring

Detaljer

Bellonamelding: Norges fremtidige CO 2 - økonomi. CO2-fangst og lagring vårt neste industrieventyr

Bellonamelding: Norges fremtidige CO 2 - økonomi. CO2-fangst og lagring vårt neste industrieventyr Bellonamelding: Norges fremtidige CO 2 - økonomi CO2-fangst og lagring vårt neste industrieventyr Publisert av: Miljøstiftelsen Bellona Bellona ble etablert 16. juni 1986, og er en uavhengig, ideell miljøstiftelse.

Detaljer

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Driftserfaring fra Trym feltet v/ Bjarne Syre, DONG E&P Norge BAKGRUNN Trym feltet er lokalisert sør i Nordsjøen på grensen mot Danmark og ble påvist i 1990. Feltet

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

Aker ASA Årsrapport 2012

Aker ASA Årsrapport 2012 Aker ASA Årsrapport 2012 Aker ASA årsrapport 2012 3 Innhold 4 Dette er Aker 4 Kort om Aker 5 Hovedpunkter 6 Industriutvikling gjennom 170 år 8 Ledende indikatorer 9 Aker ASA og holdingselskaper 10 Visjon

Detaljer

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer