Endring fra 2013 Changes from 2013 Total Olje / Oil Gass / Gas NGL Kondensat Condensate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endring fra 2013 Changes from 2013 Total Olje / Oil Gass / Gas NGL Kondensat Condensate"

Transkript

1 Totale petroleumsressursar på norsk kontinentalsokkel pr Original Recoverable Petroleum Resources on the Norwegian Continental Shelf as of 31 December, 2014 Totalt utvinnbart potensial / Total recoverable potential Ressursregnskap pr Resource account as of Olje / Oil Gass / Gas NGL Kondensat Condensate Endring fra 2013 Changes from 2013 Total Olje / Oil Gass / Gas NGL Kondensat Condensate mill Sm 3 mill Sm 3 o.e. mill Sm 3 mrd Sm 3 mill Sm 3 mill Sm 3 mrd Sm 3 Prosjektstatuskategori / Project status category bill Sm 3 bill Sm 3 mill Sm 3 o.e. Solgt og levert/produced Reserver*/Reserves Betingede ressurser i felt/contingent resources in fields Betingede ressurser i funn/contingent resources in discoveries Mulige framtidige tiltak for økt utvinning** Uoppdagede ressurser/undiscovered resources Sum totalt Total Nordsjøen Solgt og levert/produced Reserver*/Reserves Betingede ressurser i felt/contingent resources in fields Betingede ressurser i funn/contingent resources in discoveries Uoppdagede ressurser/undiscovered resources Sum Norskehavet Solgt og levert/produced Reserver*/Reserves Betingede ressurser i felt/contingent resources in fields Betingede ressurser i funn/contingent resources in discoveries Uoppdagede ressurser/undiscovered resources Sum Barentshavet Solgt og levert/produced Reserver*/Reserves Betingede ressurser i felt/contingent resources in fields Betingede ressurser i funn/contingent resources in discoveries Uoppdagede ressurser/undiscovered resources Sum * Inkluderer ressurskategoriene 1, 2 og 3/ includes resource category 1, 2 and 3 **Ressurser fra framtidige tiltak for økt utvinning er bare gitt for totale ressurser. De er ikke fordelt på områder. **Resources from future measures for improved recovery are calculated for the total recoverable potential and have not been broken down by area.

2 Totale petroleumsressursar på norsk kontinentalsokkel pr Original Recoverable Petroleum Resources on the Norwegian Continental Shelf as of 31 December, 2014 Klasse/Class Kategori Category Olje/Oil Gass/Gas NGL Kond./Cond. Sum o.e Olje/Oil Gass/Gas NGL Kond./Cond. Sum o.e 3 mrd Sm 3 mill Sm 3 bill Sm 3 mill Sm 3 mill Sm 3 mrd Sm Solgt og levert Felt/Fields Sold and deliv. 0 Solgt og levert/sold and delivered Reserver Reserves Betingede ressurser Contingent resources 1 I produksjon / In production Godkjent og besluttet utbygd / Approved plan * Besluttet av rettighetshaverne Decided by the licensees Sum reserver /Sum reserves I planleggingsfasen / In the planning phase F 7A Utvinning sannsynlig, men uavklart Recovery likely, but not clarified Ikke evaluerte funn knyttet til felt New discoveries tied to fields being evaluated Mulige framtidige tiltak for økt utvn. Possible future incr.recovery measures Sum betingede ressurser i felt Sum contingent resources in fields Funn/Discoveries 4 I planleggingsfasen / In the planning phase F Uoppdagede ressurser Undiscovered resources 8 og 9 Utvinning sannsynlig, men uavklart Recovery likely but not clarified Nye funn, ikke evaluert New discoveries being evaluated Sum betingede ressurser i funn Sum contingent resources in discoveries Ressurser i prospekter, prospektmulighet og ikke kartlagte ressurser/ Resources in prospects, leads and unmapped prospects Sum totale ressurser / Sum total resources Sum gjenværende ressurser / Remaining resources * inkluderer reserver fra funn/ include reserves from discoveries Ressursregnskap/Resource accounts per Endring i forhold til 2013 / Changes from 2013

3 Felt i produksjon og felt med godkjent plan for utbygging og drift Fields on production and fields with approved development plans Felt Opphavlege reservar Funnår 2) Operatør per Utvinningstillatelse/ Mill. Sm 3 o.e. Avtalebasert område AASTA HANSTEEN 1) 46, Statoil Petroleum AS 218 ALVE 9, Statoil Petroleum AS 159 B ALVHEIM 52, Det norske oljeselskap ASA 203 ATLA 1, Total E&P Norge AS 102 C BALDER 73, ExxonMobil Exploration & Production Norway AS 001 BLANE 0, Talisman Energy Norge AS BLANE BRAGE 67, Wintershall Norge AS BRAGE BRYNHILD 3, Lundin Norway AS 148 BØYLA 1) 3, Det norske oljeselskap ASA 340 DRAUGEN 152, A/S Norske Shell 093 EDVARD GRIEG 1) 29, Lundin Norway AS 338 EKOFISK 743, ConocoPhillips Skandinavia AS 018 ELDFISK 184, ConocoPhillips Skandinavia AS 018 EMBLA 20, ConocoPhillips Skandinavia AS 018 ENOCH 0, Talisman North Sea Limited ENOCH FLYNDRE 1) 0, Mærsk Oil Norway AS 018 C FRAM 46, Statoil Petroleum AS 090 FRAM H-NORD 0, Statoil Petroleum AS FRAM H-NORD GAUPE 0, BG Norge AS 292 GIMLE 5, Statoil Petroleum AS GIMLE GINA KROG 1) 35, Statoil Petroleum AS GINA KROG GJØA 62, GDF SUEZ E&P Norge AS 153 GOLIAT 1) 28, Eni Norge AS 229 GRANE 142, Statoil Petroleum AS GRANE GUDRUN 28, Statoil Petroleum AS 025 GULLFAKS 402, Statoil Petroleum AS 050 GULLFAKS SØR 168, Statoil Petroleum AS 050 GUNGNE 23, Statoil Petroleum AS 046 GYDA 46, Talisman Energy Norge AS 019 B HANZ 1) 3, Det norske oljeselskap ASA 028 B HEIDRUN 234, Statoil Petroleum AS HEIDRUN HOD 13, BP Norge AS 033 HYME 5, Statoil Petroleum AS 348 ISLAY 0, Total E&P UK PLC 043 CS, 043 DS IVAR AASEN 1) 30, Det norske oljeselskap ASA 001 B JETTE 1, Det norske oljeselskap ASA JETTE JOTUN 24, ExxonMobil Exploration & Production Norway AS JOTUN KNARR 1) 13, BG Norge AS 373 S KRISTIN 64, Statoil Petroleum AS HALTENBANKEN VEST KVITEBJØRN 137, Statoil Petroleum AS 193 MARTIN LINGE 1) 31, Total E & P Norge AS MARTIN LINGE MARULK 9, Eni Norge AS 122 MIKKEL 57, Statoil Petroleum AS MIKKEL MORVIN 18, Statoil Petroleum AS 134 B NJORD 55, Statoil Petroleum AS NJORD NORNE 104, Statoil Petroleum AS NORNE ORMEN LANGE 301, A/S Norske Shell ORMEN LANGE OSEBERG 529, Statoil Petroleum AS OSEBERG OSEBERG SØR 92, Statoil Petroleum AS OSEBERG OSEBERG ØST 26, Statoil Petroleum AS OSEBERG OSELVAR 1, DONG E&P Norge AS 274 REV 3, Talisman Energy Norge AS 038 C RINGHORNE ØST 15, ExxonMobil Exploration & Production Norway AS RINGHORNE ØST SIGYN 17, ExxonMobil Exploration & Production Norway AS 072 SKARV 62, BP Norge AS SKARV SKIRNE 12, Total E&P Norge AS 102 SKULD 6, Statoil Petroleum AS 128 SLEIPNER VEST 187, Statoil Petroleum AS SLEIPNER VEST SLEIPNER ØST 120, Statoil Petroleum AS SLEIPNER ØST SNORRE 275, Statoil Petroleum AS SNORRE SNØHVIT 259, Statoil Petroleum AS SNØHVIT STATFJORD 698, Statoil Petroleum AS STATFJORD STATFJORD NORD 47, Statoil Petroleum AS 037 STATFJORD ØST 45, Statoil Petroleum AS STATFJORD ØST SVALIN 7, Statoil Petroleum AS 169 SYGNA 11, Statoil Petroleum AS SYGNA TAMBAR 13, BP Norge AS 065 TAMBAR ØST 0, BP Norge AS TAMBAR ØST TOR 37, ConocoPhillips Skandinavia AS TOR TORDIS 72, Statoil Petroleum AS 089 TROLL 1762, Statoil Petroleum AS TROLL TRYM 5, DONG E&P Norge AS 147 TUNE 22, Statoil Petroleum AS 190 TYRIHANS 92, Statoil Petroleum AS TYRIHANS ULA 94, BP Norge AS 019 URD 7, Statoil Petroleum AS 128 VALE 4, Centrica Resources (Norge) AS 036 VALEMON 1) 30, Statoil Petroleum AS VALEMON VALHALL 186, BP Norge AS VALHALL VARG 17, Talisman Energy Norge AS 038

4 Felt Opphavlege reservar Funnår 2) Operatør per Utvinningstillatelse/ Mill. Sm 3 o.e. Avtalebasert område VEGA 35, Statoil Petroleum AS VEGA VESLEFRIKK 64, Statoil Petroleum AS 052 VIGDIS 75, Statoil Petroleum AS 089 VILJE 13, Marathon Oil Norge AS 036 D VISUND 103, Statoil Petroleum AS VISUND INSIDE VISUND SØR 13, Statoil Petroleum AS VISUND INSIDE VOLUND 11, Marathon Oil Norge AS 150 VOLVE 11, Statoil Petroleum AS 046 BS ÅSGARD 398, Statoil Petroleum AS ÅSGARD 1) Felt med godkjent utbyggingsplan der produksjonen ikkje var kome i gang per ) Funnår er funnår for den eldste funnbrønnen som inngår i feltet 1) Fields with an approved development plan not in production as of ) Discovery year is designated as the year of discovery for the oldest discovery well in the discovery in question

5 Solgt og levert fra felt der produksjonen er avsluttet og fra felt i produksjon. (Ressurskategori 0) Historical production from fields where production is ceased and from fields in production. (Resource category 0) Felt Olje Gass NGL Kondensat Oljeekv. 1 Funnår 2 mill. Sm 3 mrd. Sm 3 mill. tonn mill. Sm 3 mill. Sm 3 33/9-6 Delta 0,1 0, Albuskjell 7,4 15,5 1,0 0,0 24, Cod 2,9 7,3 0,5 0,0 11, Edda 4,8 2,0 0,2 0,0 7, Frigg 0,0 116,2 0,0 0,5 116, Frøy 5,6 1,6 0,0 0,1 7, Glitne 8,9 0,0 0,0 0,0 8, Heimdal 6,5 45,2 0,0 0,0 51, Huldra 5,2 17,3 0,1 0,0 22, Lille-Frigg 1,3 2,2 0,0 0,0 3, Mime 0,4 0,1 0,0 0,0 0, Murchison 13,9 0,3 0,3 0,0 14, Nordøst Frigg 0,0 11,6 0,0 0,1 11, Odin 0,0 27,3 0,0 0,2 27, Tommeliten Gamma 3,9 9,7 0,6 0,0 14, Vest Ekofisk 12,2 26,0 1,4 0,0 40, Yme 7,9 0,0 0,0 0,0 7, Yttergryta 0,3 2,1 0,4 0,0 3, Øst Frigg 0,0 9,2 0,0 0,1 9, Solgt og levert fra nedstengde felt Sum fields with ceased production 81,1 293,6 4,5 0,9 384,3 ALVE 1,4 3,8 0,7 6, ALVHEIM 26,4 3,3 0,0 29, ATLA 0,1 0,4 0,0 0, BALDER 60,3 1,5 0,0 61, BLANE 0,6 0,0 0,0 0, BRAGE 56,4 3,4 1,3 62, BRYNHILD 0,0 0,0 0,0 0, DRAUGEN 135,1 1,6 2,5 141, EKOFISK 452,6 143,5 13,1 621, ELDFISK 104,4 39,9 4,0 151, EMBLA 10,6 4,0 0,4 15, ENOCH 0,3 0,0 0, FRAM 29,2 3,7 0,3 33, FRAM H-NORD 0,1 0,0 0,0 0, GAUPE 0,2 0,4 0,0 0,0 0, GIMLE 2,8 0,7 0,1 3, GJØA 8,5 12,3 2,7 0,6 26, GRANE 98,5 98, GUDRUN 1,1 0,7 0,1 2, GULLFAKS 358,6 23,1 2,8 387, GULLFAKS SØR 46,8 39,1 5,0 0,0 95, GUNGNE 0,0 14,4 2,0 4,4 22, GYDA 35,9 6,2 1,9 45, HEIDRUN 4) 148,4 16,1 0,6 165, HOD 9,6 1,6 0,3 11, HYME 0,8 0,1 0,0 0, ISLAY 0,0 0,1 0,0 0, JETTE 0,3 0,0 0, JOTUN 23,0 0,9 23, KRISTIN 18,6 21,4 4,5 2,1 50, KVITEBJØRN 21,6 52,9 4,6 83, MARULK 0,2 1,9 0,2 2, MIKKEL 3,8 18,1 4,8 2,3 33, MORVIN 5,9 2,0 0,4 8, NJORD 26,2 9,0 2,0 39, NORNE 88,5 6,8 0,8 96, ORMEN LANGE 140,3 10,6 150, OSEBERG 367,6 40,6 8,7 424, OSEBERG SØR 48,4 9,6 0,9 59, OSEBERG ØST 19,5 0,3 0,0 19, OSELVAR 0,4 0,2 0,0 0, REV 0,7 2,6 0,0 0,1 3, RINGHORNE ØST 10,7 0,2 0,0 10, SIGYN 0,0 6,6 2,5 6,0 17,5 1982

6 Felt Olje Gass NGL Kondensat Oljeekv. 1 Funnår 2 mill. Sm 3 mrd. Sm 3 mill. tonn mill. Sm 3 mill. Sm 3 SKARV 5,5 6,6 0,8 13, SKIRNE 1,9 9,7 0,0 11, SKULD 1,7 0,2 0,0 2, SLEIPNER VEST 0,6 123,2 8,9 29,7 170, SLEIPNER ØST 0,1 67,0 13,2 26,8 118, SNORRE 196,0 6,4 4,6 0,0 211, SNØHVIT 0,0 29,3 1,5 5,0 37, STATFJORD 569,2 69,2 17,9 0,7 673, STATFJORD NORD 36,9 2,3 0,8 0,0 40, STATFJORD ØST 36,6 4,0 1,4 0,0 43, SVALIN 1,0 0,0 1, SYGNA 10,0 0,0 10, TAMBAR 9,4 2,1 0,2 12, TAMBAR ØST 0,3 0,0 0,0 0, TOR 24,3 10,9 1,2 37, TORDIS 56,5 4,3 1,6 0,0 63, TROLL 5) 242,1 506,6 7,9 4,3 768, TRYM 1,1 1,9 0,0 3, TUNE 3,5 19,2 0,1 23, TYRIHANS 22,9 2,2 0,5 26, ULA 73,4 3,9 2,7 82, URD 5,7 0,2 0,0 6, VALE 1,7 1,5 0,0 3, VALHALL 109,9 21,2 3,4 137, VARG 15,9 0,1 0,0 0,0 16, VEGA 3,7 5,0 1,2 0,3 11, VESLEFRIKK 53,3 2,7 1,4 0,0 58, VIGDIS 55,7 1,8 1,0 0,0 59, VILJE 9,8 0,4 10, VISUND 25,2 8,2 0,5 34, VISUND SØR 1,0 1,2 0,2 2, VOLUND 7,6 0,7 8, VOLVE 9,0 0,8 0,2 0,1 10, ÅSGARD 88,0 143,1 26,2 17,1 298, Solgt og levert fra felt i produksjon Sum production from producing fields 3903,7 1689,4 165,0 110,3 6017,0 Sum solgt og levert Sum sold and delivered 3984,8 1983,0 169,6 111,2 6401,3 1) 1,9 er omregningsfaktoren for NGL i tonn til Sm 3. 1) 1 tonne NGL = 1.9 Sm3 NGL 2) Funnår er funnår for den eldste funnbrønnen som inngår i feltet 2) Discovery year is designated as the year of discovery for the oldest discovery well in the discovery in question 3) 33/9-6 Delta har avsluttet prøveproduksjonen 3) 33/9-6 Delta has completed the test production 4) Heidrun omfatter Tjeldbergodden 4) Heidrun includes Tjeldbergodden 5) Troll omfatter TOGI 5) Troll includes TOGI

7 Reserver i felt. (Ressurskategorier 1, 2 og 3) Reserves in fields. (Resource categories 1, 2 and 3) Felt/field Reserver inklusiv solgt og levert 1) Reserver 4) Reserves inclusiv sold and delievered volumes 1) Reserves 4) Olje Oil Gass Gas Kond. Condensat e Sum o.e Olje Oil Gass Gas Kond. Condensate Sum o.e mrd Sm3 bill Sm3 mrd Sm3 bill Sm3 AASTA HANSTEEN 3) 0,0 45,5 0,0 0,9 46,4 0,0 45,5 0,0 0,9 46,4 ALVE 1,7 5,7 1,0 0,0 9,2 0,4 1,8 0,3 0,0 2,7 ALVHEIM 43,3 8,7 0,0 0,0 52,0 17,0 5,4 0,0 0,0 22,4 ATLA 0,3 1,2 0,0 0,0 1,5 0,1 0,9 0,0 0,0 1,0 BALDER 71,5 1,9 0,0 0,0 73,4 11,2 0,4 0,0 0,0 11,6 BLANE 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 BRAGE 60,7 4,3 1,4 0,0 67,7 4,3 0,9 0,1 0,0 5,5 BRYNHILD 3,7 0,0 0,0 0,0 3,7 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6 BØYLA 3) 3,4 0,2 0,0 0,0 3,6 3,4 0,2 0,0 0,0 3,6 DRAUGEN 145,7 1,7 2,9 0,0 152,9 10,6 0,1 0,4 0,0 11,4 EDVARD GRIEG 3) 26,2 1,8 0,6 0,0 29,2 26,2 1,8 0,6 0,0 29,2 EKOFISK 553,9 162,2 14,4 0,0 743,4 101,3 18,7 1,2 0,0 122,4 ELDFISK 133,9 43,1 3,9 0,0 184,4 29,5 3,2 0,0 0,0 32,6 EMBLA 12,8 5,9 0,7 0,0 20,0 2,2 1,9 0,2 0,0 4,5 ENOCH 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FLYNDRE 3) 0,4 0,1 0,0 0,0 0,5 0,4 0,1 0,0 0,0 0,5 FRAM 34,5 10,0 0,8 0,0 46,1 5,3 6,3 0,5 0,0 12,5 FRAM H- NORD 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 GAUPE 0,2 0,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 GIMLE 3,0 1,5 0,3 0,0 5,0 0,2 0,7 0,1 0,0 1,2 GINA KROG 3) 15,3 12,4 3,3 1,6 35,6 15,3 12,4 3,3 1,6 35,6 GJØA 11,8 34,9 8,4 0,0 62,7 3,3 22,5 5,7-0,6 36,1 GOLIAT 3) 28,5 0,0 0,0 0,0 28,5 28,5 0,0 0,0 0,0 28,5 GRANE 142,4 0,0 0,0 0,0 142,4 43,9 0,0 0,0 0,0 43,9 GUDRUN 15,3 9,5 1,7 0,0 28,1 14,2 8,9 1,6 0,0 26,1 GULLFAKS 374,5 23,1 2,8 0,0 402,9 15,9 0,0 0,0 0,0 15,9 GULLFAKS SØR 62,8 83,2 11,6 0,0 168,1 16,0 44,1 6,6 0,0 72,6 GUNGNE 0,2 15,2 2,2 4,4 23,9 0,2 0,8 0,1 0,0 1,2 GYDA 36,5 6,3 1,9 0,0 46,3 0,5 0,1 0,0 0,0 0,6 HANZ 3) 2,6 0,4 0,1 0,0 3,1 2,6 0,4 0,1 0,0 3,1 HEIDRUN 183,3 47,3 2,2 0,0 234,9 34,9 31,2 1,7 0,0 69,2 HOD 10,5 1,8 0,4 0,0 13,1 0,9 0,2 0,1 0,0 1,3 HYME 4,1 0,6 0,2 0,0 5,1 3,4 0,5 0,1 0,0 4,1 ISLAY 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IVAR AASEN 3) 23,9 4,5 0,9 0,0 30,1 23,9 4,5 0,9 0,0 30,1 JETTE 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 JOTUN 23,4 1,1 0,0 0,0 24,5 0,4 0,2 0,0 0,0 0,6 KNARR 3) 11,4 0,3 0,8 0,0 13,4 11,4 0,3 0,8 0,0 13,4 KRISTIN 22,9 28,8 5,8 2,1 64,8 4,3 7,4 1,3 0,0 14,1 KVITEBJØRN 28,1 88,7 10,9 0,0 137,5 6,5 35,8 6,3 0,0 54,3 MARTIN LINGE 3) 5,9 19,5 1,5 3,1 31,5 5,9 19,5 1,5 3,1 31,5 MARULK 0,5 7,4 0,7 0,0 9,2 0,4 5,4 0,5 0,0 6,7 MIKKEL 6,2 32,5 8,7 2,2 57,6 2,5 14,4 3,9 0,0 24,3 MORVIN 10,8 5,1 1,3 0,0 18,4 4,9 3,1 0,9 0,0 9,7 NJORD 29,5 18,6 3,9 0,0 55,6 3,4 9,6 1,9 0,0 16,6 NORNE 90,8 11,3 1,4 0,0 104,8 2,3 4,5 0,6 0,0 8,0 ORMEN LANGE 0,0 283,7 0,0 18,1 301,9 0,0 143,4 0,0 7,6 151,0 OSEBERG 392,4 112,9 12,6 0,0 529,2 24,8 72,3 3,9 0,0 104,4 OSEBERG SØR 68,2 19,9 2,5 0,0 92,8 19,8 10,3 1,6 0,0 33,1 OSEBERG ØST 25,7 0,4 0,1 0,0 26,3 6,2 0,1 0,1 0,0 6,4 OSELVAR 0,9 0,5 0,0 0,0 1,4 0,5 0,3 0,0 0,0 0,7 REV 0,7 2,6 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RINGHORNE ØST 15,2 0,4 0,0 0,0 15,6 4,5 0,1 0,0 0,0 4,7 SIGYN 0,1 6,7 2,7 6,0 17,9 0,1 0,0 0,2 0,0 0,4 SKARV 13,7 40,0 4,8 0,0 62,8 8,2 33,4 4,0 0,0 49,2 SKIRNE 2,3 10,2 0,0 0,0 12,5 0,4 0,5 0,0 0,0 0,9 SKULD 5,6 0,4 0,1 0,0 6,2 4,0 0,2 0,0 0,0 4,2 SLEIPNER VEST 3,4 135,2 9,9 29,7 187,1 2,7 12,0 1,0 0,0 16,6 SLEIPNER ØST 0,2 67,6 13,3 26,8 120,0 0,1 0,6 0,1 0,0 1,0 SNORRE 259,5 6,6 4,8 0,0 275,2 63,5 0,3 0,1 0,0 64,0 SNØHVIT 0,0 218,7 7,5 26,1 259,0 0,0 189,4 6,0 21,1 221,8 STATFJORD 573,7 80,3 22,6 1,4 698,3 4,5 11,1 4,7 0,7 25,2 STATFJORD NORD 42,6 2,2 1,1 0,0 47,0 5,7 0,0 0,3 0,0 6,3 STATFJORD ØST 36,9 4,0 2,1 0,0 45,0 0,3 0,0 0,7 0,0 1,7 SVALIN 7,4 0,0 0,0 0,0 7,4 6,4 0,0 0,0 0,0 6,4 SYGNA 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 TAMBAR 10,0 2,1 0,5 0,0 13,0 0,5 0,0 0,3 0,0 1,1 TAMBAR ØST 0,3 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOR 24,4 11,3 1,2 0,0 37,9 0,1 0,4 0,0 0,0 0,5

8 Felt/field Reserver inklusiv solgt og levert 1) Reserver 4) Reserves inclusiv sold and delievered volumes 1) Reserves 4) Olje Oil Gass Gas mrd Sm3 bill Sm3 Kond. Condensat e Sum o.e Olje Oil Gass Gas mrd Sm3 bill Sm3 Kond. Condensate Sum o.e TORDIS 64,2 4,7 1,8 0,0 72,3 7,7 0,4 0,2 0,0 8,5 TROLL 281,2 1432,8 24,9 1,5 1762,9 39,1 926,2 17,0-2,8 994,8 TRYM 1,6 4,1 0,0 0,0 5,8 0,5 2,2 0,0 0,0 2,7 TUNE 3,4 18,7 0,2 0,0 22,4-0,2-0,5 0,0 0,0-0,6 TYRIHANS 35,3 42,8 7,7 0,0 92,7 12,4 40,6 7,2 0,0 66,7 ULA 84,1 3,9 3,2 0,0 94,0 10,7 0,0 0,5 0,0 11,7 URD 7,1 0,4 0,1 0,0 7,6 1,4 0,2 0,0 0,0 1,6 VALE 2,5 2,4 0,0 0,0 4,9 0,8 0,9 0,0 0,0 1,7 VALEMON 3) 4,7 23,4 1,2 0,0 30,4 4,7 23,4 1,2 0,0 30,4 VALHALL 148,5 27,6 5,5 0,0 186,7 38,6 6,5 2,2 0,0 49,2 VARG 16,5 0,7 0,1 0,0 17,4 0,6 0,6 0,1 0,0 1,3 VEGA 7,9 17,3 5,4 0,0 35,4 4,2 12,3 4,2-0,3 24,1 VESLEFRIKK 54,8 5,6 1,9 0,0 64,0 1,5 2,9 0,5 0,0 5,3 VIGDIS 70,3 2,0 1,5 0,0 75,1 14,6 0,2 0,4 0,0 15,6 VILJE 13,4 0,0 0,0 0,0 13,4 3,6-0,4 0,0 0,0 3,2 VISUND 35,5 55,2 6,5 0,0 103,1 10,3 47,0 6,0 0,0 68,7 VISUND SØR 3,0 8,5 1,0 0,0 13,5 2,0 7,3 0,9 0,0 11,0 VOLUND 10,3 1,0 0,0 0,0 11,3 2,7 0,3 0,0 0,0 2,9 VOLVE 9,7 0,9 0,2 0,1 11,0 0,7 0,1 0,0 0,0 0,8 ÅSGARD 102,5 207,5 37,7 17,1 398,7 14,5 64,4 11,5 0,0 100,6 SUM 4690,0 3611,9 281,5 141,3 8978,2 786,3 1922,6 116,5 31,1 2961,3 1) Tabellen viser forventningsverdier og estimatene er derfor usikre 2) Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm 3 er 1,9 3) Felt med godkjent utbyggingsplan der produksjonen ikke var startet per ) Årsaken til negative tall for gjenværende reserver på enkelte felt er at produktet ikke er rapportert under opprinnelige reserver. Dette gjelder produsert NGL og kondensat. 1) The table shows expected values. All estimates are er subject to uncertainties. 2) 1 tonne NGL = 1.9 Sm 3 NGL 3) Fields with an approved development plan not in production as of ) Negative remaining reserves due to sales product not reported as original volume. This applies to produced NGL and condensate

9 Ressurser i funn i planleggingsfase (ressurskategori 4F) Resources in the planning phase (Resource category 4F) Funn 1) Olje Oil Gass Gas Kond. Condensate Sum o.e 2 Funnår 3) Discovery year 3) Discovery 1) mrd Sm3 bill Sm3 1/9-1 TOMMELITEN ALPHA 7,8 13,6 0,5 0,0 22, /10-4 S (Butch) 7,5 0,7 0,0 0,0 8, /8-1 (Alpha) 0,0 2,3 0,5 1,6 4, /2-6 Johan Sverdrup 352,4 11,1 4,6 0,0 372, /12-1 VETTE 7,2 0,0 0,0 0,0 7, /2-10 S (Frigg-GammaDelta) 4) 14,4 0,0 0,0 0,0 14, /11-7 (Fulla) 0,9 5,5 0,0 0,0 6, /11-8 S (Krafla) 5) 10,1 4,3 0,5 0,0 15, /2-N-11 H 0,3 0,0 0,0 0,0 0, /11-13 (Astero) 3,4 0,6 0,0 0,0 4, /9-7 (Skarfjell) 16,1 4,0 1,1 0,0 22, /2-7 ERLEND 0,9 1,0 0,2 0,0 2, /3-2 TRESTAKK 8,8 1,7 0,4 0,0 11, /3-8 (Maria) 24,2 2,4 1,9 0,0 30, /6-6 MIKKEL SØR 6) 0,6 2,2 0,5 0,0 3, /8-6 (Snilehorn) 6,8 1,7 0,5 0,0 9, /9-9 (Hasselmus) 0,0 0,1 0,0 0,0 0, /9-2 S (Fogelberg) 1,4 7,6 0,7 0,0 10, /7-14 S (Zidane) 7) 0,0 17,9 0,2 0,4 18, /10-1 (Asterix) 0,0 17,8 0,0 0,3 18, /6-1 (Tornerose) 0,0 3,7 0,0 0,2 3, /7-3 S (Drivis) 8) 8,1 1,3 0,0 0,0 9, /8-1 JOHAN CASTBERG) 9) 76,8 12,6 0,0 0,0 89, Totalt 547,9 112,1 11,8 2,5 684,9 1) Navn i parantes er ikke offisielle funn navn 2) 1,9 er omregningsfaktoren for NGL i tonn til Sm 3 3) Funnår er funnår for den eldste funnbrønnen som inngår 4) 25/2-10 S (Frigg-GammaDelta) inneholder 25/ funnår ) 30/11-8 S (Krafla) inneholder 30/11-8 A - funnår Ressurser i RK 4F og RK 7F 6) 6407/6-6 MIKKEL SØR inneholder 6407/6-7 S - funnår ) 6507/7-14 S (Zidane) inneholder 6507/7-15 S - funnår ) 7220/7-3 S (Drivis) inneholder gass ressurser i RK 7 F 9) 7220/8-1 JOHAN CASTBERG inneholder 7220/7-1 - funnår Ressursene omfatter gass ressurser i RK 7F 1) Names in brackets are not official discovery name 2) 1 tonne NGL = 1.9 Sm 3 NGL 3) Discovery year is designated as the year of discovery for the oldest discovery well in the discovery in question 4) 25/2-10 S (Frigg-GammaDelta) includes 25/ discovery year ) 30/11-8 S (Krafla) includes 30/11-8 A - discovery year Resources in RC 4F and RC 7F 6) 6407/6-6 MIKKEL SØR includes 6407/6-7 S - discovery year ) 6507/7-14 S (Zidane) includes 6507/7-15 S - discovery year ) 7220/7-3 S (Drivis) includes gas resources in RC 7F 9) 7220/8-1JOHAN CASTBERG includes 7220/7-1 - discovery year 2012.The resources include gas resources in RC 7F

10 Ressurser i funn der utvinning er sannsynlig, men ikke avklart (ressurskategori 5F) Resources in discoveries where development is likely but not clarified (Resource category 5F) Funn 1) Discovery 1) Olje Oil Gass Gas Kond. Condensate Sum o.e 2 Funnår 3) Discovery year 3) mrd Sm3 bill Sm3 15/12-21 (Grevling) 7,7 0,1 0,0 0,0 7, /5-2 EIRIN 0,0 6,1 0,1 0,3 6, /1-12 (Edvard Grieg Sør) 5,1 0,5 0,2 0,0 5, /1-14 (Apollo) 5,2 0,2 0,1 0,0 5, /4-6 S (Luno II) 6,4 1,9 0,0 0,0 8, /10-1 (Mackerel) 1,2 0,0 0,0 0,0 1, /12-1 MJØLNER 3,0 0,8 0,1 0,0 4, /5-3 SØRØST TOR 3,1 0,9 0,0 0,0 4, /9-10 S (Caterpillar) 1,2 0,1 0,0 0,0 1, /1-11 R (Storklakken) 1,5 0,0 0,0 0,0 1, /2-5 LILLE FRØY 3,0 1,6 0,0 0,0 4, /5-3 S (Corvus) 0,4 5,5 0,0 0,0 5, /12-9 S (Skinfaks Sør) 0,5 0,5 0,1 0,0 1, /11-2 S (Nøkken) 1,7 3,9 0,5 0,0 6, /4-11 (Beta) 7,3 0,7 0,0 0,0 8, /12-1 (Afrodite) 1,2 11,2 0,9 0,0 14, /6-2 S (Garantiana) 5,9 0,2 0,0 0,0 6, /2-1 (Peon) 0,0 19,5 0,0 0,0 19, /2-1 LAVRANS 2,4 9,3 0,8 0,0 13, /12-3 A (Bue) 2,0 0,3 0,0 0,0 2, /12-3 S (Pil) 14,4 4,2 0,0 0,0 18, /9-1 LINNORM 0,0 24,4 0,0 0,6 24, /7-8 (Noatun) 0,5 2,0 0,3 0,0 3, /11-2 (Lange) 0,5 0,2 0,1 0,0 0, /12-3 (Lysing) 1,2 0,2 0,0 0,0 1, /6-1 (Victoria) 0,0 26,8 0,0 0,0 26, /9-3 (Smørbukk Nord) 0,0 3,1 0,5 1,1 5, /11-6 SIGRID 0,4 1,9 0,3 0,0 2, /3-8 (Gjøk) 0,0 1,4 0,2 0,1 1, /7-13 0,9 0,0 0,0 0,0 1, /12-2 S (Alve Nord) 0,9 4,9 0,0 1,3 7, /10-15 (Svale Nord) 1,9 0,1 0,0 0,0 2, /1-3 (Gotha) 14,0 11,0 0,0 0,0 24, /12-2 (Alke) 4) 0,0 11,4 0,6 0,4 12, Totalt 93,7 154,7 4,8 3,8 261,4 1) Navn i parantes er ikke offisielle funn navn 2) 1,9 er omregningsfaktoren for NGL i tonn til Sm 3 3) Funnår er funnår for den eldste funnbrønnen som inngår 4) 7120/12-2 Alke inkluderer 7120/ funnår ) Names in brackets are not official discovery names 2) 1 tonne NGL = 1.9 Sm 3 NGL 3) Discovery year is designated as the year of discovery for the oldest discovery well in the discovery in question 4) 7120/12-2 Alke includes 7120/ discovery year 1983

11 Ressurser i funn som ikke er evaluerte (ressurskategori 7F) Resources in discoveries that have not been evaluated (Resource category 7F) Funn 1) Discovery 1) Olje Oil Gass Gas mrd Sm3 bill Sm3 Kond. Condensate Sum o.e 2 Funnår 3) Discovery year 3) 16/2-3 (Ragnarrock) 2,9 0,4 0,0 0,0 3, /2-4 1,4 0,2 0,7 0,1 2, /2-5 0,0 1,9 0,0 0,2 2, /4-17 TJALVE 0,6 0,8 0,0 0,0 1, /4-21 (King Lear) 0,0 8,1 0,0 5,5 13, /4-2 (Heimdal Øst) 0,8 0,1 0,0 0,0 0, /5-9 (Trell) 2,1 0,0 0,0 0,0 2, /8-4 (D-struktur) 11,4 0,0 0,0 0,0 11, / ,3 0,0 0,0 0,0 3, /11-5 (Steinbit) 0,6 1,9 0,0 1,0 3, /11-9 A (Askja Øst) 1,9 0,3 0,0 0,0 2, /11-9 S (Askja West) 0,0 3,9 0,0 1,4 5, /11-10 (Krafla Nord) 2,0 0,0 0,0 0,0 2, /4-10 4,8 0,7 0,0 0,0 5, /6-3 A (Akkar) 0,3 0,0 0,0 0,0 0, /10-54 A (Valemon Nord) 0,0 1,9 0,0 0,5 2, /10-54 S (Valemon Nord) 0,6 2,3 0,0 0,5 3, /10-C-18 A 0,3 0,2 0,0 0,0 0, /8-3 (Aurora) 0,0 2,7 0,0 0,6 3, /10-2 0,0 2,8 0,3 0,3 3, /11-17 (F-Vest) 1,2 0,7 0,0 0,0 2, /12-2 (Grosbeak) 4,8 0,7 0,0 0,0 5, /1-6 S 0,0 1,7 0,0 0,4 2, /1-7 0,0 1,1 0,0 0,3 1, /2-5 S (Nona) 2,9 1,3 0,0 0,1 4, /2-6 S (Flyndretind) 0,0 1,9 0,0 0,5 2, /3-7 (Idun N) 0,0 0,8 0,0 0,0 0, /10-2 S (Novus) 0,8 0,7 0,0 0,0 1, /10-3 S (Ivory) 0,0 4,0 0,0 0,0 4, /2-3 S (Skalle) 0,0 5,0 0,0 0,0 5, /2-1 (Isfjell) 0,0 1,5 0,0 0,0 1, /11-1 (Alta) 26,1 9,7 0,0 0,0 35, /12-1 (Pingvin) 0,0 12,0 0,0 0,0 12, /7-2 (Hanssen) 4,5 0,2 0,0 0,0 4, /8-1 (Wisting) 17,9 0,7 0,0 0,0 18, Totalt 91,1 70,2 1,0 11,4 174,6 1) Navn i parantes er ikke offisielle funn navn 2) 1,9 er omregningsfaktoren for NGL i tonn til Sm 3 3) Funnår er funnår for den eldste funnbrønnen som inngår 1) Names in brackets are not official discovery names 2) 1 tonne NGL = 1.9 Sm 3 NGL 3) Discovery year is designated as the year of discovery for the oldest discovery well in the discovery in question

12 Funn som i 2014 rapporteres som deler av andre felt eller funn. Discoveries that are reported under other fields and discoveries Funn Discoveries Rapportert inn i felt Included in field Funnår 1 Discovery year /12-1 Aasta Hansteen /10-2 S Aasta Hansteen /3-5 S Alve /6-4 Alvheim Alvheim /4-10 S Alvheim /4-7 Alvheim Alvheim /7-5 Alvheim /8-1 Ringhorne Balder /8-10 S Ringhorne Balder /8-11 Ringhorne Balder /8-C-20 Balder /4-11 Brage /4-A-1-A Brage /4-A-30 B Brage /11-7 Cod /7-8 Eldfisk /11-7 Fram /11-8 S Fram /11-B-23-H Fram /12-19 Gaupe /8-12 S Gimle /9-2 Gjøa /7-1 Gjøa /7-3 Goliat /7-4 S Klappmys Goliat /3-9 Gudrun /10-34 Gullfaks Vest Gullfaks /10-45 B Gullfaks /10-45 S Gullfaks /10-46 A Gullfaks /10-46 S Gullfaks /10-A-8 Gullfaks /12-8 A Skinfaks Gullfaks Sør /12-8 S Skinfaks Gullfaks Sør /10-17 Rimfaks Gullfaks Sør /10-37 Gullveig Gullfaks Sør /10-43 S Gullfaks Sør /10-44 S Rimfaks Lunde Gullfaks Sør /10-47 S Gulltopp Gullfaks Sør /10-49 S Alun Gullfaks Sør /10-49 S Epidot Gullfaks Sør /10-52 A Gullfaks Sør /10-52 B Gullfaks Sør /10-53 A Gullfaks Sør /10-53 S Gullfaks Sør /10-K-2 H Gullveig Gullfaks Sør /9-20 S Gungne /1-9 Gyda Sør Gyda /8-4 Heidrun Nord Heidrun /11-10 S Hod /1-7 Ivar Aasen /7-3 Jotun Jotun /8-8 S Jotun Jotun /3-3 S Knarr /6-1 Martin Linge /7-2 Martin Linge 1975

13 Funn Discoveries Rapportert inn i felt Included in field Funnår 1 Discovery year /7-6 Njord /7-7S Njord /10-4 Norne /6-15 Oseberg Vest Oseberg /6-17 Oseberg /6-18 Kappa Oseberg /6-26 Gamma Vest Oseberg /6-27 Oseberg /6-28 S Oseberg /6-9 Oseberg /9-19 Oseberg /9-21 S Oseberg /9-10 Oseberg Sør Oseberg Sør /9-13 S Oseberg Sør Oseberg Sør /9-15 Oseberg Sør Oseberg Sør /9-16 K Oseberg Sør Oseberg Sør /9-20 S Oseberg Sør /9-22 Stjerne Oseberg Sør /9-4 S Oseberg Sør Oseberg Sør /9-5 S Oseberg Sør Oseberg Sør /9-6 Oseberg Sør Oseberg Sør /9-7 Oseberg Sør Oseberg Sør /9-9 Oseberg Sør Oseberg Sør /6-14 Oseberg Øst /6-19 Beta Sadel Oseberg Øst /7-7 S Sigyn /3-3 Idun Skarv /3-9 S Skarv /5-3 Snadd Skarv /5-6 S Skarv /5-4 Byggve Skirne /10-14 S Skuld Skuld /9-B-1 Sleipner Vest /9-17 Loke Sleipner Øst /4-12 A Snorre /7-1 Askeladd Vest Snøhvit /7-2 Askeladd Sentral Snøhvit /8-1 Askeladd Snøhvit /9-1 Albatross Snøhvit /4-2 Snøhvit Nord Snøhvit /7-2 Albatross Sør Snøhvit /11-25 S Svalin Svalin /7-21 Borg Tordis /7-22 Tordis Øst Tordis /7-25 S Tordis /1-3 Tyrihans Nord Tyrihans /10-11 S Urd /10-8 Stær Urd /10-9 Lerke Urd /12-20 S Varg /8-2 Vega Vega /11-2 Vega Sør Vega /3-6 S Veslefrikk /3-7 A Veslefrikk /3-7 B Veslefrikk /3-7 S Veslefrikk /7-23 S Vigdis /7-34 Vigdis /8-4 S Visund /8-13 A Visund 2009

14 Funn Discoveries Rapportert inn i felt Included in field Funnår 1 Discovery year 1 34/8-13 S Visund /8-15 S Visund /8-17 S Visund /2-3 Yme /2-6 S Yme /2-7 S Yme /2-9 S Yme /12-1 Smørbukk Åsgard /12-12 S Åsgard /12-3 Smørbukk Sør Åsgard 1985 Funn Discoveries Rapportert inn i funn Included in discovery Funnår 1 Discovery year 1 25/ /2-10 S /11-8 A 30/11-8 S (Krafla) /6-7 S Mikkel Sør 6407/6-6 Mikkel Sør /7-15 S 6507/7-14 S (Zidane) / /12-2 (Alke) /7-1 Johan Castberg 7220/8-1 Johan Castberg ) Funnår for den eldste funnbrønnen som inngår 1) Discovery year is designated as the year of discovery for the oldest discovery well in the discovery in question

15 Opprinnelig tilstedeværende ressurser i felt Resources originally in-place in fields Felt/field Olje mill Sm 3 Oil million Sm 3 Assosiert væske NGL/Kondensat mill Sm 3 Associated liquids million Sm 3 Assosiert gass mrd Sm 3 Associated gas (billion Sm 3 ) Fri gass mrd Sm 3 Free gas billion Sm 3 AASTA HANSTEEN ALBUSKJELL ALVE ALVHEIM ATLA BALDER BLANE BRAGE BRYNHILD BØYLA COD DRAUGEN EDDA EDVARD GRIEG EKOFISK ELDFISK EMBLA ENOCH FLYNDRE FRAM FRAM H-NORD FRIGG FRØY GAUPE GIMLE GINA KROG GJØA GLITNE GOLIAT GRANE GUDRUN GULLFAKS GULLFAKS SØR GUNGNE GYDA

16 Felt/field Olje mill Sm 3 Oil million Sm 3 Assosiert væske NGL/Kondensat mill Sm 3 Associated liquids million Sm 3 Assosiert gass mrd Sm 3 Associated gas (billion Sm 3 ) Fri gass mrd Sm 3 Free gas billion Sm 3 HANZ HEIDRUN HEIMDAL HOD HULDRA HYME ISLAY IVAR AASEN JETTE JOTUN KNARR KRISTIN KVITEBJØRN LILLE-FRIGG MARTIN LINGE MARULK MIKKEL MIME MORVIN MURCHISON NJORD NORDØST FRIGG NORNE ODIN ORMEN LANGE OSEBERG OSEBERG SØR OSEBERG ØST OSELVAR REV RINGHORNE ØST SIGYN SKARV SKIRNE SKULD SLEIPNER VEST SLEIPNER ØST SNORRE SNØHVIT STATFJORD STATFJORD NORD

17 Felt/field Olje mill Sm 3 Oil million Sm 3 Assosiert væske NGL/Kondensat mill Sm 3 Associated liquids million Sm 3 Assosiert gass mrd Sm 3 Associated gas (billion Sm 3 ) Fri gass mrd Sm 3 Free gas billion Sm 3 STATFJORD ØST SVALIN SYGNA TAMBAR TAMBAR ØST TOMMELITEN GAMMA TOR TORDIS TROLL TRYM TUNE TYRIHANS ULA URD VALE VALEMON VALHALL VARG VEGA VESLEFRIKK VEST EKOFISK VIGDIS VILJE VISUND VISUND SØR VOLUND VOLVE YME YTTERGRYTA ØST FRIGG ÅSGARD Totalt Estimatene gir en oversikt over hvor mye olje og gass som fantes i reservoarene før produksjonen tok til. Det finnes alternative måter å beregne tilstedeværende ressurser på. Estimatene som oppgis er derfor ikke nødvendigvis sammenlignbare mellom de ulike feltene. The estimates give an overview of how much oil and gas were in the reservoars before production started. There are alternative methods for calculationg in-place resources. The given estimates are therefore not neccessarily comparible between fields.

Petroleumsressursar på norsk kontinentalsokkel The petroleum resources on the Norwegian Continental Shelf Per

Petroleumsressursar på norsk kontinentalsokkel The petroleum resources on the Norwegian Continental Shelf Per 1 Petroleumsressursar på norsk kontinentalsokkel The petroleum resources on the Norwegian Continental Shelf Per 31.12.2009 s.2. Totale petroleumsressursar på norsk kontinentalsokkel / s.2. Original Recoverable

Detaljer

Petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel The petroleum resources on the Norwegian Continental Shelf Per 31.12.2013

Petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel The petroleum resources on the Norwegian Continental Shelf Per 31.12.2013 Petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel The petroleum resources on the Norwegian Continental Shelf Per 31.12.2013 Totale utvinnbare petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel fordelt per havområde

Detaljer

Petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel The petroleum resources on the Norwegian Continental Shelf Per

Petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel The petroleum resources on the Norwegian Continental Shelf Per Petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel The petroleum resources on the Norwegian Continental Shelf Per 31.12.2016 ODs Ressursklassifisering Tabeller: Totale utvinnbare petroleumsressurser på norsk

Detaljer

Petroleumsressursar på norsk kontinentalsokkel The petroleum resources on the Norwegian Continental Shelf Per 31.12.2009

Petroleumsressursar på norsk kontinentalsokkel The petroleum resources on the Norwegian Continental Shelf Per 31.12.2009 1 Petroleumsressursar på norsk kontinentalsokkel The petroleum resources on the Norwegian Continental Shelf Per 31.12.2009 s.2. Totale petroleumsressursar på norsk kontinentalsokkel / s.2. Original Recoverable

Detaljer

Vedlegg. Frå Sleipner-innretninga. (Foto: Morten Berentsen, Petroleumstilsynet) FAKTA

Vedlegg. Frå Sleipner-innretninga. (Foto: Morten Berentsen, Petroleumstilsynet) FAKTA Vedlegg Frå Sleipner-innretninga. (Foto: Morten Berentsen, Petroleumstilsynet) FAKTA 2013 137 Vedlegg 1 Historisk statistikk 138 FAKTA 2013 Tabell 1.1 Statens inntekter frå petroleumsverksemda (mill. kr)

Detaljer

Petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel The petroleum resources on the Norwegian Continental Shelf Per 31.12.2015 ODs Ressursklassifisering

Petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel The petroleum resources on the Norwegian Continental Shelf Per 31.12.2015 ODs Ressursklassifisering Petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel The petroleum resources on the Norwegian Continental Shelf Per 31.12.2015 ODs Ressursklassifisering Tabeller: Totale utvinnbare petroleumsressurser på norsk

Detaljer

5/20/2016 Production - Norwegian Petroleum NORWEGIAN PETROLEUM

5/20/2016 Production - Norwegian Petroleum NORWEGIAN PETROLEUM NORWEGIAN PETROLEUM In 2015, Norway produced 227.8 Sm³ o.e. of marketable petroleum. By way of comparison, total production was 216.2 million Sm³ o.e. in 2014 and 264.2 million Sm³ o.e. in 2004. In other

Detaljer

Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser

Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser 17 Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser I parentes etter angivelse av selskapets andel i vedkommende felt i drift/funn oppgis den/de utvinningstillatelser feltet/funnet ligger i. For de

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer

Overvåkningsplan Juni 2015

Overvåkningsplan Juni 2015 NOFO Overvåkningsplan Juni 2015 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP Innhold: Satellittoversikt per uke Flytasking Områdeinndeling / flyruter Oversikt over ulike offshore felt / rørledninger Områdefartøy

Detaljer

Overvåkningsplan Juli 2015

Overvåkningsplan Juli 2015 NOFO Overvåkningsplan Juli 2015 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP Innhold: Satellittoversikt per uke Flytasking Områdeinndeling / flyruter Oversikt over ulike offshore felt / rørledninger Områdefartøy

Detaljer

vedlegg Gask FAKTA 133

vedlegg Gask FAKTA 133 vedlegg Gask 2011 FAKTA 133 Vedlegg 1 Historisk statistikk Tabell 1.1 Statens inntekter frå petroleumsverksemda (mill. kr) År Ordinær Sær- Produksjonsavgift Areal- Miljø- Netto kontant- Utbyte skatt skatt

Detaljer

Overvåkningsplan februar 2016

Overvåkningsplan februar 2016 NOFO Overvåkningsplan februar 2016 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP Innhold: Satellittoversikt per uke Flytasking Områdeinndeling / flyruter Oversikt over ulike offshore felt / rørledninger Områdefartøy

Detaljer

Overvåkningsplan Mai 2015

Overvåkningsplan Mai 2015 NOFO Overvåkningsplan Mai 2015 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP Innhold: Satellittoversikt per uke Flytasking Områdeinndeling / flyruter Oversikt over ulike offshore felt / rørledninger Områdefartøy

Detaljer

Overvåkningsplan Mars 2015

Overvåkningsplan Mars 2015 Overvåkningsplan Mars 2015 NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP Områdefartøy med downlink Callsign Område Innhold: Satellittoversikt per uke Flytasking Områdeinndeling / flyruter Oversikt over

Detaljer

Overvåkningsplan April 2015

Overvåkningsplan April 2015 NOFO Overvåkningsplan April 2015 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP Innhold: Satellittoversikt per uke Flytasking Områdeinndeling / flyruter Oversikt over ulike offshore felt / rørledninger Områdefartøy

Detaljer

pipeline_id pipeline_name operator 415658 8" Oil/gas 15/12-E-1 H, ARMADA BG GROUP 415702 8" Oil/gas 6/3-A-1 H, ARMADA BG GROUP 308456 10" Gas ULA PP,

pipeline_id pipeline_name operator 415658 8 Oil/gas 15/12-E-1 H, ARMADA BG GROUP 415702 8 Oil/gas 6/3-A-1 H, ARMADA BG GROUP 308456 10 Gas ULA PP, pipeline_id pipeline_name operator 415658 8" Oil/gas 15/12-E-1 H, ARMADA BG GROUP 415702 8" Oil/gas 6/3-A-1 H, ARMADA BG GROUP 308456 10" Gas ULA PP, GYDA BP 414310 10" Injection SKARV FPSO, SKARV B/C

Detaljer

facility_id facility_name operator /12-E-1 H BG GROUP /3-A-1 H BG GROUP IDUN BP SKARV A BP SKARV B/C VEST BP

facility_id facility_name operator /12-E-1 H BG GROUP /3-A-1 H BG GROUP IDUN BP SKARV A BP SKARV B/C VEST BP facility_id facility_name operator 410712 15/12-E-1 H BG GROUP 410771 6/3-A-1 H BG GROUP 408694 IDUN BP 408458 SKARV A BP 408576 SKARV B/C VEST BP 408635 SKARV B/C ØST BP 406335 SKARV ERB BP 414071 SKARV

Detaljer

DEN NORSKE KONTINENTALSOKKELEN

DEN NORSKE KONTINENTALSOKKELEN DEN NORSKE KONTINENTALSOKKELEN 2 Boreriggen Aker Barents leiter etter petroleum i Barentshavet (Foto: Harald Pettersen, Statoil) FAKTA 2014 15 Norsk sokkel er ein interessant petroleumsprovins. I dei store

Detaljer

eng_fakta_2005_kap11_ :35 Side 176 of addresses government bodies and licensees

eng_fakta_2005_kap11_ :35 Side 176 of addresses government bodies and licensees eng_fakta_2005_kap11_15 12-04-05 15:35 Side 176 15 List of addresses government bodies and licensees eng_fakta_2005_kap11_15 12-04-05 15:35 Side 177 All in Norway except where stated. The international

Detaljer

VEDLEGG. Vestbase, Kristiansund (Foto: Harald Pettersen Statoil) FAKTA

VEDLEGG. Vestbase, Kristiansund (Foto: Harald Pettersen Statoil) FAKTA VEDLEGG Vestbase, Kristiansund (Foto: Harald Pettersen Statoil) FAKTA 2014 61 VEDLEGG 1 Historisk statistikk 62 FAKTA 2014 Tabell 1.1 Statens inntekter frå petroleumsverksemda (mill. kr) År Ordinær skatt

Detaljer

Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel

Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel Tilbakelevering av hele utvinningstillatelser 2001: Utvinningstillatelse 114, 114B og 114C. Andelsoverdragelser 2001 Utv. till. Fra: Til: Andel (%): 006 Amerada

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008 Sokkelåret 2007 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008 Leteåret 2007 Det er påbegynt 32 letebrønner: 20 undersøkelsesbrønner og 12 avgrensningsbrønner. 33 letebrønner er avsluttet.

Detaljer

Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg

Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg Felt Operatør Type PUD Prod.start Nullutslippstiltak Kommentar Albuskjell Olje/gass 25.04.75 26.05.79 Nedstengt 26.08.98 Balder og

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 11 FORORD Kulturminner og kulturmiljøer representerer sentrale kilder til historien om utviklingen av det norske samfunnet. Kulturminner av nasjonal verdi skal

Detaljer

Licence interests on the Norwegian continental shelf

Licence interests on the Norwegian continental shelf Licence interests on the Norwegian continental shelf Relinquishment of full production licences in 2001: Production licences 114, 114B and 114C. Transfers in 2001 Licence From: To: Share: 006 Amerada Hess

Detaljer

20.6 Farlig avfall ALVHEIM

20.6 Farlig avfall ALVHEIM 20.6 Farlig avfall Rapporteringsår Annet 76.90 Batterier 0.75 Blåsesand 0.47 Kjemikalieblanding m/halogen 0.17 ALVHEIM Lysrør/Pære 0.14 Maling 0.05 Oljeholdig avfall 3.55 Rene kjemikalier m/halogen 0.27

Detaljer

Verdier for framtiden

Verdier for framtiden Verdier for framtiden Ressursrapport for felt og funn 2017 15. juni 2017 Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift Les rapporten på www.npd.no OLJEDIREKTORATETS ROLLE Størst mulig verdi for samfunnet

Detaljer

Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø. Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord

Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø. Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø ODs rolle og målsetting Ressurssituasjonen på norsk sokkel

Detaljer

Sjøbunn i Nordsjøen påvirket av hydrokarboner (THC) og barium

Sjøbunn i Nordsjøen påvirket av hydrokarboner (THC) og barium Sjøbunn i Nordsjøen påvirket av hydrokarboner (THC) og barium Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Sjøbunn i Nordsjøen påvirket av hydrokarboner (THC) og barium Publisert 12.05.2015 av Overvåkingsgruppen (sekretariat

Detaljer

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Rapport nr. 11-2013 Innhold: 1. Produksjon Norge 2. Prognose for produksjon i Norge 3. Petroleumsressurser 4. Produksjon pr. selskap 5. Produksjonsbarometer

Detaljer

Oljedirektoratet. Norsk sokkel 2001

Oljedirektoratet. Norsk sokkel 2001 Oljedirektoratet Norsk sokkel 2001 Forord Oljedirektoratets årsberetning N o r s k s o k k e l 2 0 0 1 NYTT OLJE-NORGE Olje- og gassåret 2001 var preget av endringer. Nye selskaper, nye strukturer, nye

Detaljer

Årstall Selskap Letebrønn Tillatelse gitt Boring fra Klagefrist Borestart Boreslutt

Årstall Selskap Letebrønn Tillatelse gitt Boring fra Klagefrist Borestart Boreslutt Årstall Selskap Letebrønn Tillatelse gitt Boring fra Klagefrist Borestart Boreslutt 2010 Lundin 1 Letebrønn 16/7-9 PL 409 15.10.2010 15.10.2010 3 uker senere 05.12.2010 03.01.2011 2010 ConocoPhillips 1

Detaljer

Licence interests on the Norwegian continental shelf

Licence interests on the Norwegian continental shelf Licence interests on the Norwegian continental shelf Relinquishment of production licences: Production licences 009, 11, 030, 31, 032, 069, 070, 101, 115, 117, 157, 1, 8, 198, 214. Transfers in 1999 Licence

Detaljer

Fremtidige utbygginger

Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Freja Dagny og Glitne Volve Sigyn Grane Vale Skirne Byggve Tune Kvitebjørn 34/7 25S (STUJ) Gjøa Fram Mikkel Kristin Lavrans Trestakk Tyrihans Heidrun Nord Snøhvit Ringhorne Tambar

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Funn i planleggingsfase (hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt). 2/12-1 Freja...135 3/7-4

Detaljer

UTBYGGING OG DRIFT. nor FAKTA 39

UTBYGGING OG DRIFT. nor FAKTA 39 6 UTBYGGING OG DRIFT fr nor 211 FAKTA 39 4 3 Mill. Sm 3 2 1 Figur 6.1 Brutto reservetilvekst av olje 1981 21 (Kjelde: Oljedirektoratet)) -5 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 I 21 godkjende styresmaktene

Detaljer

Oljedirektoratets årsberetning. Norsk sokkel 2000

Oljedirektoratets årsberetning. Norsk sokkel 2000 Oljedirektoratets årsberetning Norsk sokkel 2000 1 N o r s k s o k k e l 2 0 0 0 Oljedirektoratets årsberetning MÅLENHETER FOR OLJE OG GASS Trykk: Aase Grafiske A/S Trykket på svanemerket miljøpapir Oljedirektoratet

Detaljer

UTBYGGING OG DRIFT FAKTA 2010

UTBYGGING OG DRIFT FAKTA 2010 5 UTBYGGING OG DRIFT 21 35 Mill. Sm3 3 oljeekvivalentar per år 3 2 1 Gass Kondensat NGL Olje 197 198 199 2 21 Det blei produsert i alt 238,6 millionar Sm³ oljeekvivalentar (o.e.) i 29, 3 millionar Sm³

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Sokkelåret 2005 Oljedirektør Gunnar Berge Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Leteåret 2005 12 påbegynte letebrønner Ni undersøkelsesbrønner og tre avgrensningsbrønner Seks nye funn To oljefunn og ett gassfunn

Detaljer

Faktaboks 6.1 Utvinningsutvalet. Effektiv produksjon av petroleumsressursane. Auka ressursuttak. Auka utvinning i modne område

Faktaboks 6.1 Utvinningsutvalet. Effektiv produksjon av petroleumsressursane. Auka ressursuttak. Auka utvinning i modne område UTBYGGING OG DRIFT 6 Sveisesaumane må vere pinlig nøyaktige under legging av røyrleidningar på norsk sokkel. (Foto: Anette Westgaard, Statoil) FAKTA 212 37 I 211 godkjende styresmaktene planane for utbygging

Detaljer

Videreutvikling av norsk sokkel

Videreutvikling av norsk sokkel Videreutvikling av norsk sokkel Øystein Michelsen Oljeservice-seminar Sparebank1 SR-Bank 25. november Kort om Statoil Nye energiløsninger Maksimere Main priorities potensialet på norsk sokkel Internasjonal

Detaljer

Fakta 2005 Olje- og energidepartementet

Fakta 2005 Olje- og energidepartementet Fakta 2005 Kapittel 1 Total petroleumsproduksjon og produksjonsstart for viktige felt Snøhvit 350 Troll I, Sleipner Vest Kristin 300 Troll II, Heidrun Åsgard Ormen Lange 250 200 150 Ekofisk Gullfaks Sleipner

Detaljer

12 Felt under utbygging

12 Felt under utbygging 12 Felt under utbygging FAKTA 2009 169 Alve Blokk og utvinningsløyve Blokk 6507/3 - utvinningsløyve 159 B, tildelt 2004 Funnår 1990 16.03.2007 av Kongen i statsråd StatoilHydro ASA Rettshavarar DONG E&P

Detaljer

5 Utbygging og drift FAKTA

5 Utbygging og drift FAKTA 5 Utbygging og drift FAKTA 29 37 Mill. Sm 3 oljeekvivalentar per år 4 3 2 1 Gass Kondensat NGL Olje 197 198 199 2 21 Figur 5.1 Historisk produksjon av olje og gass, og prognose for produksjonen dei neste

Detaljer

Utfordringer for norsk petroleumsvirksomhet

Utfordringer for norsk petroleumsvirksomhet Utfordringer for norsk petroleumsvirksomhet Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Oljens dag. Kristiansund 17.september 27 Globale utfordringer 1. Verden trenger mer energi 2. Utslippene av klimagasser

Detaljer

Bodøseminaret 15.12.2004. Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet

Bodøseminaret 15.12.2004. Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet Bodøseminaret 15.12.2004 Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet 5 5 12 Petoro på norsk sokkel 74 16 18 20 22 24 26 28 30 32 Barentshavet 72 7120 7122 70 14 12 Harstad 90 utvinningstillatelser 18

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 8. januar 2009

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 8. januar 2009 Sokkelåret 2008 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 8. januar 2009 Innhold Økonomisk bakteppe Leting Produksjon og ressursregnskap Seismikk og sameksistens Utfordringer Oljeprisutvikling Økonomisk

Detaljer

Fakta Norsk petroleumsvirksomhet. Olje- og energidepartementet. Gateadresse: Einar Gerhardsens plass 1

Fakta Norsk petroleumsvirksomhet. Olje- og energidepartementet. Gateadresse: Einar Gerhardsens plass 1 Fakta 2003 Norsk petroleumsvirksomhet Olje- og energidepartementet Gateadresse: Einar Gerhardsens plass 1 Postadresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo Telefon 22 24 90 90 Faks 22 24 95 65 http://www.oed.dep.no

Detaljer

16 Fremtidige utbygginger

16 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja... 143 3/7-4

Detaljer

Møte med Bergens Næringsråd. Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge

Møte med Bergens Næringsråd. Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge Møte med Bergens Næringsråd Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge 2011 Et uforglemmelig år Fantastiske leteresultater Johan Sverdrup og Skrugard Statoil med 16 av 22 funn på norsk

Detaljer

Leverandør til Statoil

Leverandør til Statoil Leverandør til Statoil Sverre Kojedal, informasjonssjef i Statoil ASA Classification: Internal 2013-04-18 En betydningsfull industri 250 Sysselsetting i petroleums relaterte aktiviteter Til sammen: ca.

Detaljer

Norskehavet Status og veien videre

Norskehavet Status og veien videre Norskehavet Status og veien videre Felles Næringslivsdag i samarbeid med Kom Vekst og Sunndal Næringsselskap Torsdag 16. september 2010 Arve Rennemo HMS resultater Drift Nord Alvorlig hendelsesfrekvens

Detaljer

Nord et spennende område en spennende framtid

Nord et spennende område en spennende framtid Classification: Statoil internal Status: Draft Arctic Princess ved kai på Melkøya Nord et spennende område en spennende framtid Edd-Magne Torbergsen, Informasjonssjef, leting Nordområdene / drift Norne

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014

V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014 V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014 Figurer i offentlig rapport, 20. juni, 2014 Denne rapporten er laget på oppdrag for

Detaljer

Utbyggingar i framtida. qryuip FAKTA 117

Utbyggingar i framtida. qryuip FAKTA 117 12 Utbyggingar i framtida qryuip 2011 FAKTA 117 5 0 5 10 15 6707/10-1 Bodø 65 6608/10-12 65 6407/6-6 6407/9-9 6407/8-5 S Trondheim 34/3-1 S Knarr 60 33/9-6 Delta 34/8-14 S Visund Sør 34/10-23 Valemon 31/2-N-11

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja.................................................

Detaljer

Sak:13/ Høringsnotat -

Sak:13/ Høringsnotat - Sak:13/3875 12.12.2013 Høringsnotat - Forskrift til utfylling og gjennomføring av overgangsregel og lov om endringer i endringslov 21. juni 2013 nr. 66 til petroleumsskatteloven 1 INNLEDNING Departementet

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Det ser lysere ut. Oktober Kjetil Olsen. Nordea MARKETS

Det ser lysere ut. Oktober Kjetil Olsen. Nordea MARKETS Det ser lysere ut Oktober 2017 Kjetil Olsen Nordea MARKETS Utfordringen 2 Utfordringen 3 Oljeinvesteringene ned 45 % målt i USD 60 Norway Offshore investments - USDbn 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008

Detaljer

FELT UNDER UTBYGGING FAKTA

FELT UNDER UTBYGGING FAKTA 12 FELT UNDER UTBYGGING 163 Gjøa D B C E Olje Oil til to Troll Troll Oil Oljerør Pipeline ll II Oil to Troll Troll Oil Pipeline II Vega Vega Sør Blokk 35/9 - utvinningsløyve 153, tildelt 1988 Blokk 36/7

Detaljer

Utbygging og drift FAKTA 2013 37

Utbygging og drift FAKTA 2013 37 Utbygging og drift 6 Lista omformarstasjon. Valhallfeltet sør i Nordsjøen blir drive 1 prosent av elektrisk strøm frå land via ein 295 kilometer lang kraftkabel frå Lista. (Foto: BP) FAKTA 213 37 I 212

Detaljer

UTKAST. 1. Virkeområde mv. skal lyde:

UTKAST. 1. Virkeområde mv. skal lyde: Forskrift om endring i forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger. Fastsatt av Olje- og energidepartementet [..] 2005 med hjemmel i lov 29. november

Detaljer

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norske mot nye utfordringer Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norskes mål Det norske skal skape mer verdier for aksjonærer og for samfunnet. Det norske skal innen 2020 ha en produksjon på

Detaljer

13 UTBYGGINGAR I FRAMTIDA

13 UTBYGGINGAR I FRAMTIDA 13 UTBYGGINGAR I FRAMTIDA FAKTA 173 Opplistinga omfattar ikkje funn som er inkludert i eksisterande felt per 31.12.09. Utvinningsløyve: 147, Operatør: DONG E&P Norge AS Gass: 4,2 milliardar Sm 3, Kondensat:

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET CORRECTIONS OF NORM PRICES Q AND REVISED NORM PRICES FOR HEIDRUN NOVEMBER 2015

PETROLEUMSPRISRÅDET CORRECTIONS OF NORM PRICES Q AND REVISED NORM PRICES FOR HEIDRUN NOVEMBER 2015 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 20. mai 2016 To the licensees on the NCS (Unofficial translation) CORRECTIONS OF NORM PRICES Q4 2015 AND REVISED NORM PRICES FOR HEIDRUN NOVEMBER 2015

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 30/6-5 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43639

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 30/6-5 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43639 Generell informasjon navn OSEBERG ØST Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 30/6-5 Funnår 1981 Hovedområde North sea Hovedforsyningsbase Mongstad NPDID for felt 43639 Bilde

Detaljer

Infrastrukturløsning for Norskehavet Norskehavsprosjektet

Infrastrukturløsning for Norskehavet Norskehavsprosjektet Infrastrukturløsning for Norskehavet Norskehavsprosjektet Thor Otto Lohne, Gassco Molde 19. juli 2011 Gassco i et nøtteskall Gassco har ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel

Detaljer

Norsk sokkel; ressursperspektiv?

Norsk sokkel; ressursperspektiv? millioner Sm 3 o.e. million Sm 3 o.e. 300 250 200 150 100 50 Gass/Gas Hva kan Kondensat/Condensate nye selskaper bidra med i et NGL Olje/Oil Norsk sokkel; ressursperspektiv? Bente Nyland Oljedirektør Finnmarkskonferansen

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging 3 Felt og prosjekt under utbygging (Godkjente utbygginger som betraktes som oppgradering av eksisterende felt er omtalt i kapittel 2. Dette selv om utbyggingen har krevd egen godkjennelse for Plan for

Detaljer

Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer. Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS

Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer. Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer Tidsskille for aktører på norsk sokkel 1960 s 1970 s 1980 s 1990 s 2000 s Mer marked Mer myndigheter Utlendingene ruler sokkelen Mange internasjonale

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging 15 Felt og prosjekt under utbygging Fram Vest... 135 Grane... 135 Kristin (Haltenbanken Vest)... 136 Kvitebjørn... 136 Mikkel... 137 Sigyn... 137 Snøhvit (inkl. Albatross og Askeladd)... 138 Tune... 139

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt Generell informasjon navn TUNE Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 30/8-1 S Funnår 1995 Hovedområde North sea Hovedforsyningsbase Mongstad NPDID for felt 853376 Bilde Funn

Detaljer

Exploration Challenges forward. Sissel H Eriksen Director Exploration

Exploration Challenges forward. Sissel H Eriksen Director Exploration Exploration Challenges forward Sissel H Eriksen Director Exploration Exploration challenges Exploration history Acreage - awards and opening of new areas Seismic acquisition and coexistence 09.03. 2 Area

Detaljer

HMS konferansen 2010 Reaksjonstid og beredskapspunkter- hva er mulig- hvem setter normene- hva er godt nok? Tor Greger Hansen Statoil ASA

HMS konferansen 2010 Reaksjonstid og beredskapspunkter- hva er mulig- hvem setter normene- hva er godt nok? Tor Greger Hansen Statoil ASA HMS konferansen 2010 Reaksjonstid og beredskapspunkter- hva er mulig- hvem setter normene- hva er godt Tor Greger Hansen Statoil ASA Onsdag 09. juni 2010 2010-06-08 mulig-hvem setter normene-hva er godt

Detaljer

Markedssituasjonen for norskprodusert petroleum

Markedssituasjonen for norskprodusert petroleum Markedssituasjonen for norskprodusert petroleum Normprisen Norsk råolje på verdensmarkedet Salg av våtgass (NGL) Salg av tørrgass Raffineringsvirksomhet Detaljomsetning Petrokjemisk industri 70 2002 USD

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 34/10-23 Funnår 1985

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 34/10-23 Funnår 1985 Generell informasjon navn VALEMON Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 34/10-23 Funnår 1985 Hovedområde North sea Hovedforsyningsbase Mongstad NPDID for felt 20460969 Bilde

Detaljer

KAPITTEL 4. Fra funn til felt

KAPITTEL 4. Fra funn til felt KAPITTEL 4. Fra funn til felt PETROLEUMSRESSURSENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 211 KAPITTEL 4. Fra funn til felt 37 Innledning Ressursene i funn som ikke er besluttet utbygd per 31. desember 21 utgjør fem

Detaljer

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Hans Jakob Hegge Direktør Driftsutvikling Undersøkelse og produksjon Norge Statoil Sandsli - Et kraftsentrum i Bergensregionen 50 45 40

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 6507/5-1 Funnår NPDID for felt

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 6507/5-1 Funnår NPDID for felt Generell informasjon navn SKARV Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 6507/5-1 Funnår 1998 Hovedområde Norwegian sea Hovedforsyningsbase Sandnessjøen NPDID for felt 4704482

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 6507/7-2 Funnår NPDID for felt

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 6507/7-2 Funnår NPDID for felt Generell informasjon navn HEIDRUN Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 6507/7-2 Funnår 1985 Hovedområde Norwegian sea Hovedforsyningsbase Kristiansund NPDID for felt 43771

Detaljer

KAPITTEL 1. Status og utfordringer på norsk sokkel PE TROL EU M S R ES S U R S EN E PÅ NO R S K KONTI N ENTAL SOKK EL 2 011

KAPITTEL 1. Status og utfordringer på norsk sokkel PE TROL EU M S R ES S U R S EN E PÅ NO R S K KONTI N ENTAL SOKK EL 2 011 PE TROL EU M S R ES S U R S EN E PÅ NO R S K KONTI N ENTAL SOKK EL 2 11 7 Innledning I år er det 45 år siden Ocean Traveler kom til Norge og boret den første letebrønnen på norsk kontinentalsokkel og 4

Detaljer

Olje- og gassnettverk Helgeland Tema: Oppbygging og drift av Subsea Pool. Frank Thorvaldsen Leder for Subsea Verktøy & Utstyr

Olje- og gassnettverk Helgeland Tema: Oppbygging og drift av Subsea Pool. Frank Thorvaldsen Leder for Subsea Verktøy & Utstyr Olje- og gassnettverk Helgeland Tema: Oppbygging og drift av Subsea Pool Frank Thorvaldsen Leder for Subsea Verktøy & Utstyr Undersøkelse og Produksjon Norge Organisasjonsstruktur Subsea Operasjoner ADMINISTRATION

Detaljer

TRS - innlegg Barentshavkonferansen Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro

TRS - innlegg Barentshavkonferansen Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro Petoro på norsk sokkel Andre Internasjonale oljeselskaper Totalt 52 mrd gjenværende fat oe. Staten eier SDØE og Petoro AS Petoro opptrer utad som eier

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 34/10-2 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43699

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 34/10-2 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43699 Generell informasjon navn GULLFAKS SØR Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 34/10-2 Funnår 1978 Hovedområde North sea Hovedforsyningsbase Mongstad NPDID for felt 43699 Bilde

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 34/8-1 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43745

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 34/8-1 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43745 Generell informasjon navn VISUND Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 34/8-1 Funnår 1986 Hovedområde North sea Hovedforsyningsbase Florø NPDID for felt 43745 Bilde Funn inkludert

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 34/7-12 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43725

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 34/7-12 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43725 Generell informasjon navn TORDIS Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 34/7-12 Funnår 1987 Hovedområde North sea Hovedforsyningsbase Florø NPDID for felt 43725 Bilde Funn inkludert

Detaljer

Sammenstilling av borekaksdata

Sammenstilling av borekaksdata Sammenstilling av borekaksdata I forbindelse med myndighetenes rapportering til OSPAR Øyvind Tvedten DNV, ytre miljø, Stavanger Innhold Bakgrunn OSPARs kriterier for etterlatelse av borekakshauger Datainnsamling

Detaljer

PETROMAKS 2 10 nye år med petroleumsforskning. Per Gerhard Grini, leder for programplanutvalg og nyutnevnt leder av programstyret

PETROMAKS 2 10 nye år med petroleumsforskning. Per Gerhard Grini, leder for programplanutvalg og nyutnevnt leder av programstyret PETROMAKS 2 10 nye år med petroleumsforskning Per Gerhard Grini, leder for programplanutvalg og nyutnevnt leder av programstyret Programstyre for PETROMAKS 2 Per Gerhard Grini, Karin Andreassen, Anne Dalager

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

12 Felt i produksjon. Nordlige Nordsjø

12 Felt i produksjon. Nordlige Nordsjø Felt i produksjon Sørlige Nordsjø Ekofiskområdet (Ekofisk, Eldfisk, Embla og Tor)............................. 7 Glitne................................................................. 74 Gungne...............................................................

Detaljer

ETTERBRUK AV OLJEINSTALLASJONER - EN MULIGHETSSTUDIE

ETTERBRUK AV OLJEINSTALLASJONER - EN MULIGHETSSTUDIE ETTERBRUK AV OLJEINSTALLASJONER - EN MULIGHETSSTUDIE DIPLOMOPPGAVE AV STUD ARK - SVERRE STENERSEN VÅREN 2011 VED FAKULTETET FOR ARKITEKTUR OG BILLEDKUNST NTNU ETTERBRUK MAKRONIVÅ BAKGRUNN FOR OPPGAVEN

Detaljer

Fiberkabel infrastruktur på norsk sokkel Telekommunikasjon offshore 2014 Jan Robert Moen - Statoil

Fiberkabel infrastruktur på norsk sokkel Telekommunikasjon offshore 2014 Jan Robert Moen - Statoil Fiberkabel infrastruktur på norsk sokkel Telekommunikasjon offshore 2014 Jan Robert Moen - Statoil Innhold Status Nordsjøen Norskehavet Historie Hvorfor fikk vi det til? Erfaringer Utvikling Barentshavet

Detaljer

Dersom nok CO 2 og høye oljepriser kan en EOR -dugnad betale for fangst og transport samarbeid med UK og DK? JA, - med samarbeid og felles løft

Dersom nok CO 2 og høye oljepriser kan en EOR -dugnad betale for fangst og transport samarbeid med UK og DK? JA, - med samarbeid og felles løft Kan lagring av CO2 kombineres med økt utvinning? Rolf Wiborg, Oljedirektoratet Tekna Kursdagene Trondheim 7. januar 2010 Dersom nok CO 2 og høye oljepriser kan en EOR -dugnad betale for fangst og transport

Detaljer