Oversettelse fra engelsk til norsk av tekst i sjøromanen En sjøens helt. Skogsmatrosen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversettelse fra engelsk til norsk av tekst i sjøromanen En sjøens helt. Skogsmatrosen"

Transkript

1 Oversettelse fra engelsk til norsk av tekst i sjøromanen En sjøens helt. Skogsmatrosen Side 13 «fuck you» dra til helvete (ordrett: knull deg). Side 14 «Buddha, here I come!» Her kommer jeg, Buddha! Side 19 «destroyer» jager. Side 27 «Thames» Themsen «Liverpool Bay» Liverpool-bukta. «Bristol Channel» Bristol-kanalen. «Butt of Lewis» Nes på øya Lewis. «boom-boom!» pang-pang! Side 29 «Scanfruit Brokers» Scanfruit (av Scandinavian Fruit, skandinavisk frukt) Skipsmeklere. Side 30 «shippingmiljøet» sjøfartsmiljøet. «pub» skjenkested. «pubinnehaveren» innehaveren av skjenkestedet. «time please» tida er inne (servering slutter). Side 36 «Corner» Hjørnet. «suitcase» koffert. Side 38 «tipset» drikkepengene. «Blue Master» Blå Mester. 1

2 «toasted» direkte oversatt; ristet. Brukt om sigaretter som ble laget av annen tobakk en viriginia-typen. «taxidriver» drosjesjåfør. Side 39 «Paradise Street» Paradise-gata. «tips» drikkepenger. «He speak a little English» Han snakke litt engelsk. Side 43 «St. Mary s» Sankt Marias. «Whitley Bay» Whitley-bukta. Side 44 «Wilhelmsen Line, black and blue nothing to eat and plenty to do» Wilhelmsen Line, svart og blå ikkeno å eta og mye å gjøre på. «black and blue» svart og blå. «For Speed and Service» For fart og tjenesteytelse. «racerbåten» hurtiggående motorbåt. Side 45 «Spearmint» Peppermynte. «yankee» nordamerikaner. «pitprops» gruvetømmer, brukt til støtter i gruvegangene. Side 47 «a three island ship» et «tre øyer-skip», vanligvis brukt om skip med to overbygninger midtskips og én akterut. Side 52 «kicke» klage på, av «kick», sparke til. «Old Spice» Gammelt Krydder (parfyme/etterbarberingsvann). Side 55 «Very well» Godt. 2

3 «mister» herr. Side 56 «white spirit» mineralterpentin. Side 57 «Oak Park» Oak-parken. «gangster» kriminell. Side 59 «hickory» hikkori (hardvedtreslag, brukt i bl.a. ski). Side 61 «sing-song» syngende. «Old Spice» Gammelt Krydder (parfyme/etterbarberingsvann). Side 62 Tittel på roman (og film): «Gone with the Wind» Tatt av vinden. Side 66 «Steady så!» Støtt så! Side 71 «blankisene» ullteppene, av «blankets»; tepper. Side 72 «Ol Man River» Gamlemannselva. «Donkeyserenaden» Eselserenaden. «racer» kløpper. Side 73 «secondkokken» annenkokken. Side 76 «ship shape» ryddig skip. «style» stil. 3

4 Side 78 «second» annen (nummer to). Side 81 «Robin Hood» Hette-Robin. Side 82 «The Rock» Klippen. Side 83 «plenty» masse. «Okey» Javel. Side 84 «dirty trick» skittent knep. Side 88 «lightere» fyrtøy. «businessman» forretningsmann. Side 89 «Port Said» Said-havna. «limpets» sugeminer, sprengladninger som festes til skipsside eller -bunn. Side 90 «Port Said» Said-havna. Side 92 «Goodbye!» Farvel! «Port Said» Said-havna. Side 93 «Stiff upper lip» Stiv/stram overleppe (reservert, upåvirkelig type). «Your helmsman looks very young. Is he an» Rormannen Deres ser svært ung ut. Er han (en) «No, my helmsman is not a baby, of course» Nei, rormannen min er selvsagt ikke noen baby. 4

5 «AB» forkortelse for «able bodied seaman» matros. «My helmsman is kapabel of steering» Rormannen min er kapabel til å styre. «We ll check out if he is capable» Vi vil finne ut om han duger. «If he is not, I ll command him down from the bridge» Hvis ikke, vil jeg beordre ham sendt ned fra brua. «Starboard easy» (Kom) litt til styrbord, eller litt styrbord over. «I didn t hear a Sir, young man» Jeg hørte ikke et sir, unge mann. «Aye, aye, starboard easy, Sir» Ai, ai, litt styrbord, sir. «Mister» Herr. Side 94 «Did you know, Mister Stewart, that the Norwegian writer Henrik Ibsen was present as a guest of honour at the celebration of the opening of the Suez canal?» Visste De, herr Stewart, at den norske forfatteren Henrik Ibsen var til stede som æresgjest under feiringa da Suezkanalen ble åpnet? «Henry who?» Hvilken Henry? «Henrik Ibsen» ( ) «The Willam Shakespeare of Norway» Henrik Ibsen ( ) Norges William Shakespeare. «I didn t know you had a Shakespeare in Norway. I imagine that you are a people of sailors, fishermen and lumberjacks, with very little interest for literature» Jeg visste ikke at dere hadde noen Shakespeare i Norge. Jeg forestiller meg at dere er et folk av sjømenn, fiskere og tømmerhoggere, med svært liten interesse for litteratur. «We have had three Nobel prize winners of literature in this century» Vi har hatt tre nobelprisvinnere i litteratur i dette århundret. «Have you, really? Who are they?» Har dere virkelig hatt det? Hvem er de? «Bjørnstjerne Bjørnson, Knut Hamsun and Sigrid Undset» Bjørnstjerne Bjørnson, Knut Hamsun og Sigrid Undset. «Sorry, captain Nelson» Beklager, kaptein Nelson. «Never heard of any of them. But I know of that clever ski jumper from Norway, Mister Rudd. He won a gold medal in the last Olympic championship, didn t he?» Aldri hørt om noen av dem. Men jeg vet om den flinke skihopperen fra Norge, herr Rudd. Han vant gullmedalje i de siste olympiske lekene, gjorde han ikke det, da? 5

6 «Yes, Mister Birger Ruud won in Garmisch-Partenkirchen three years ago» Jo, herr Birger Ruud vant i Garmisch-Partenkirchen for tre år siden. «That was, in my opinion, a Nazi event, just like the summer Olympics in Berlin, which became a showcase for Adolf Hitler. Great Britain, the United States and all other democratic countries should rather have boycotted the whole Nazi Olympic shebang» Det var, etter min mening, en nazi-begivenhet, akkurat som sommerolympiaden i Berlin ble et utstillingsvindu for Adolf Hitler. Storbritannia, USA og alle andre demokratiske nasjoner burde ha boikottet hele den nazi-olympiske suppedasen. «There will be no Olympic games next year if the war still goes on» Det vil ikke bli noen olympiske leker til neste år hvis krigen stadig fortsetter. «Mister Ruud would, I guarantee you, have taken a new gold medal. Nobody can beat him in the ski jump hill» Herr Ruud ville, det garanterer jeg Dem, ha vunnet en ny gullmedalje. Ingen kan slå ham i hoppbakken. Side 95 «That many?» Så mange? «Can you prove this, captain Nelson?» Kan De bevise det, kaptein Nilsen? «If you come to Norway, I will invite you to the Sailor s Memorial Hall in Stavern» Hvis De kommer til Norge, skal jeg invitere Dem til Sjømennenes Minnehall i Stavern. «There are the names of almost two thousand Norwegian sailors inscribed on copper plates. They all died in the Great War» Der er navnene på nærmere to tusen norske sjøfolk risset inn på kopperplater. Alle sammen døde i Den store krigen. «really» virkelig. «slow» sakte. «dead slow» helt sakte. «Look at Ireland!» Se på Irland! Side «The Irish Republic will not join Britain in the war against Hitler. And even worse, the government in Dublin denies Britain naval bases that we badly need in Ireland. The Irish have shown themselves not only to be goddamned terrorists. To me they are a bunch of cowardly buggers!» Republikken Irland vil ikke gå sammen med Storbritannia i krigen mot Hitler. Og enda verre, regjeringen i Dublin nekter oss briter marinebaser i Irland som vi sårt trenger. Irlenderne har ikke bare vist seg fram som fordømte terrorister. Jeg synes de er en bande feige sodomitter! «Did you say beggars, Mister Stewart?» Sa De tiggere, herr Stewart? 6

7 «No, I said buggers» Nei, jeg sa sopere. «Meaning what?» Som betyr hva? «Men who have sexual intercourse with other men, like Catholics and Muslims seem to prefer» Menn som har seksuell omgang med andre menn, slik katolikkene og muhammedanerne ser ut til å foretrekke. (Muhammedanere var det vanlige brukte ordet på norsk i 1939 for å betegne muslimer. På engelsk kan ordet skrives både som «Moslems» og «Muslims».) «Midhsip s rudder» Midtskips ror. «Midship s rudder, din drittsekk» Midtskips ror skal bli, din drittsekk, «What did you say there, young man?» Hva var det du sa der, unge mann? «I said drittsekk. It means Sir in Norwegian» Jeg sa drittsekk. Det betyr min herre på norsk. «You do indeed have a funny language» Dere har virkelig et pussig språk. «They also have a funny language in Ireland» Også i Irland har de et pussig språk. «When they speak their own language, and not English, they say pit when they mean Sir» Når de snakker sitt eget språk, og ikke engelsk, sier de pit når de mener sir. «Watch your steering» Pass på styringen din. «Watch the steering, aye, aye, pit» Passe på styringa, ai, ai, pit. Side 97 «gamet» spillet. Side 98 Om fotballag: «The Magpies» Skjærene (brukt om Newcastle United), «Wanderers» Vandrerne (brukt om Wolwerhampton Wanderers). Side 99 «Wanderers» se forklaring side 98. «It was a pity that Pompey did not meet The Scum in the Football Association cup final» Det var synd at Pompey ikke møtte Avskummet i Fotballforbundets cupfinale. «The Scum?» Avskummet? «Bloody Southampton» Jævla Southampton. Side 104 «limejuice» saft av limefrukten. 7

8 «limeys» amerikansk nedsettende uttrykk om engelskmenn, forklart i teksten på side 104. Side 105 «Bleeding ulcer of the stomach» blødende magesår. «ulcer» innvortes sår. «Oxford Dictionary» Oxford ordbok. «open sore forming poisonous matter (on the outside or inside surface of the body)» åpent sår som danner giftig materie (på utsiden eller innsiden av kroppen). Side 111 «svetterag» rag er det engelske ordet for fille. «style» stil, i vid betydning av ordet, typisk sjømannsuttrykk. Side 115 «stronghold» borg, forsvarsstilling. Side 116 «cancer» kreft. «real silk» ekte silke. Side 117 «Britannia rules the waves» Storbritannia hersker på bølgene (havet). Side 118 «Tiger Beer» Tiger Øl. «gate n» porten til et havneområde. Side 120 «Hello Norway ship! Give to us girls white paint, planks and ollerops» Hallo, Norge skip! Gi til oss jenter hvitmaling, planker og ollerops. «old ropes» ollerops, gammalt, ubrukelig tauverk. «We come back!» Vi kommer tilbake! «We pay you back, Norway sailor boys» Vi (skal) betale dere tilbake, Norge sjøgutter. «My name Sirikit. We girls pay you back with love for the things you give to people in poor villages» Mitt navn (er) Sirikit. Vi jentene (vil) betale dere tilbake med kjærlighet for de tingene dere gir til folk i fattige landsbyer. 8

9 Side 121 «Her name Tae» Hennes navn (er) Tae. «Miss Tae likes you» Frøken Tae liker deg. «What your name?» Hva (er) ditt navn? «My name is Halvor» Mitt navn er Halvor. «You bring Miss Tae to your cabin» Du (skal) ta med deg Tae til lugaren din. «You make love» Der skal dere elske. «What?» Hva? «How old is she, Miss Tae?» Hvor gammel er hun, frøken Tae? «Seventeen» Sytten. «And you, Norway sailor boy, how old?» Og du, Norge sjøgutt, hvor gammel? «Eighteen» Atten. «You go with her and make fucki-fucki» Du (skal) gå med henne og gjøre pule-pule. Side 122 «Welcome to my cabin, Miss Tae» Velkommen til lugaren min, frøken Tae. «You really like me, Miss Tae?» Liker du meg virkelig, frøken Tae? «You like a kiss?» Vil du like et kyss? Side 123 «Kiss» Kyss. «Yes, kiss» Ja, kyss. «Kiss» Kyss. Side 124 «I am coming, Miss Tae!» Det går for meg, frøken Tae! «You are very beautiful» Du er veldig vakker. «You go Samut village with Miss Tae. You go family house» Du (skal) gå til landsbyen Samut sammen med frøken Tae. Gå til familiehuset.» 9

10 Side 125 «What do you mean?» Hva mener du? «Tae very hungry after make love» Tae er skrekkelig sulten etter all elskinga. «You go Tae family house. You eat roast pork. You make more fucki-fucki. Bring cigarettes.» Dere skal gå til Taes familiehus. Dere (skal) spise stekt svinekjøtt. Dere (skal) gjøre mer pule-pule. Ta med sigaretter. Side 126 «dunnage» materialer brukt til garnering om bord (f.eks til å legge under last eller for å beskytte skutesidene). Side 128 «jungeljuice» jungelsaft, heimebrygga vin eller brennevin i tropiske strøk. «Norway» Norge. «Kiss?» Kyss? Side 131 «Oh» Åh. «Very much fucki-fucki» Veldig mye pule-pule. Side 132 «I go ship» Jeg drar til båten. Side 133 «We know what did this boy» Vi vet hva denne gutten gjorde. «This boy no more come Samut village! No good butterfly! Siam girls think butterfly very, very bad» Denne gutten (får) aldri mer komme til landsbyen Samut! Siam jenter synes (at) sommerfugl (å flagre fra jente til jente) er veldig, veldig ille. «Yes» Ja. «Butterfly very bad» Sommerfugl er skikkelig dårlig. «Me, Miss Sirikit, and Miss Tae, no like butterfly, no, no no» Jeg, frøken Sirikit, og frøken Tae, ikke like sommerfugl, nei, nei, nei. «If you boys do butterfly, we kill you!» Hvis dere gutter gjør sommerfugl, dreper vi dere! «We will do no butterflying» Vi vil ikke drive med sommerfuglflaksing. 10

11 «I promise, and my friend promise» Det lover jeg, og det lover min venn. «What are we talking about?» Hva snakker vi om? «Shut up, Skogsmatrosen!» Hold kjeft, Skogsmatrosen! «We come back in evening» Vi kommer tilbake i kveld. «We come six o clock» Vi kommer klokka seks. «Maybe we cannot steal more paint from the ship» Kanskje vi ikke kan stjele mer maling fra skuta. «If you bring tin can milk for children, very good» Hvis dere har med boksemelk til ungene, veldig bra. Side 134 «You bring shirts for daddies. You bring anything. Don t forget cigarettes» Dere (kan) ta med skjorter til pappaene. Dere kan ta med hva som helst. Ikke glem sigaretter. «We will not forget» Vi skal ikke glemme det. Side 135 «You have many more shirts?» Har du mange flere skjorter? «Can you sell me two white shirts?» Kan du selge meg to hvitskjorter? «Have camisas brancas. White shirt. Very cheap price for amigo» Har camisas brancas. Hvite skjorter. Veldig bra pris for amigo (venn). Side 137 «bushen» buskene, buskaset, villniset. «P&O-Line-båt» P&O Linje-båt. «passasjertrade n» passasjertrafikken. Side 138 «Pacific and Orient» Stillehavet og Orienten (Det fjerne østen). «Peninsular and Orient» Tilhørende ei halvøy og Orienten. Side 140 «butterfly» sommerfugl. «gentlemen» herremenn. «village n» landsbyen. 11

12 «Samut village» Landsbyen Samut. Side 144 «No like dinheiro de Tailandia» Jeg liker ikke dinheiro de Tailandia (penger fra Thailand). «No like geitost, no like gærninger» Jeg liker ikke geitost, jeg liker ikke gærninger (fremmedartede penger). Side 146 «jungeljuice» jungelsaft (se forklaring til samme ord på side 128). Side 147 «savvy» egentlig ikke et engelsk ord, men et typisk sjømannsuttrykk for å ha peiling. Side 148 «Elephants come» Det kommer elefanter. Side 149 «We go theatre?- Skal vi gå på teater? «Theatre?» Teater? «Yes, very good theatre» Ja, veldig bra teater. «look very nice» ser veldig pen ut. Side 150 «Are we to late for the show?» Kommer vi for seint til forestillinga? «No, no» Nei, nei. «It is the Thai kings and soldiers fighting the Chinese kings and soldiers» Det er thailandske konger og soldater som kjemper mot kinesiske konger og soldater. «The Chinese always wanted to take Thailand. They never make it. We fight and win every time» Kineserne ønsket alltid å erobre Thailand. De greier det aldri.vi kjemper og vinner hver gang. «The women are women» Kvinnene er kvinner. Side 151 «Nobody can make victory against Thai people» Ingen kan beseire det thailandske folket. 12

13 «Thailand never was colony for anybody. We are not like India, Burma, Malaya, French Indo- China, Dutch East India and Philippines. Thailand always independent!» Thailand var aldri koloni for noen. Vi er ikke som India, Burma, Malaya, Fransk Indo-Kina, Nederlandsk Ost- India og Filippinene. Thailand alltid uavhengig! «Cheers for Thailand!» Skål for Thailand Side 152 «Miss» Frøken. «No problem» Ikkeno problem. «Norway» Norge. «We have a good time» Vi hadde det bra. «If it is real love? I couldn t care less!» Om det er virkelig kjærlighet? Det bryr jeg meg ikke det døyt om! Side 153 «I am sorry, God and Jesus. But not that very much sorry» Jeg er lei for det, Gud og Jesus. Men ikke så veldig lei for det. Side 156 «Gulf of Siam» Siambukta. Side 158 «never ever» aldri noensinne. «Admiralty-kartet» Kart fra det britiske adimralitetet. «Reef» (brukt på flere stedsnavn) Rev. «Island» (brukt på flere stedsnavn) Øy. Side 161 «fair play» pen behandling, pent spill. Side 163 «Kent-screenene» Kent-skjermer (forklart i teksten). Side 164 «hurricane» betegnelse på tropiske sykloner i amerikanske farvann. 13

14 Side 167 «Paracel Islands» Paraceløyene. Side 169 «Steady» Støtt. Side 171 «bull s eye» senteret i en tropisk syklon, oksens øye. Side 172 «Very well» Veldig bra. Side 173 «Victoria Harbour» Victoria-havna. Side 175 «Pearl River» Perlefloden. Side 178 «The Great Barrier Reef» Det store barrière-revet. Side 179 «river n» elva. Side 180 «gummitrade n» gummihandelen. Side 181 «junk» verdiløst skrot. Side 184 «Bambus Bars» Bambus-barene. Side 185 «sand sharks» sandhaier. Side 186 «butterflying» sommerfuglflagring. 14

15 Side 187 «Sulu Sea» Sulusjøen. Side 188 «Port» Havn. «Subic Bay» Subicbukta. «US Navy» USAs marine. Side 192 «no bloody good» ikke så jævlig bra. Side 200 «Sorry» Beklager. «two battleships sunk» to slagskip senket. «a Norwegian Nazi colonel» en norsk nazioberst. Side 201 «blame n» skylda, blamasjen. Side 202 «sit down-streik» sette-seg-ned-streik. Side 203 «sit down» sitt ned. Side 204 «Understand, messemann Cheng?» forstår du, messemann Cheng? «No sure» ikke sikker. «Okey» alt i orden. «sit down» sitt ned. Side 207 «BBC» British Broadcasting Corporation, den «offisielle» britiske kringkasteren. Side 210 «BBC» se forklaring side

16 «stepped down» gått av. Side 211 «Coastal Defence» Kystforsvaret, kystartilleriet. «landowner» godseier. Side 212 «one man show» enmannsforestilling. Side 215 «Guerra for Norway very bad» Krig er veldig dårlig for Norge. «Mister Ling very bad hombre» Herr Ling er en veldig dårlig mann. «Yes, the war is very bad» Ja, krigen er forferdelig. «But who is Mister Ling?» Men hvem er herr Ling? «Traidor de Norway» Norges forræder. «Mister Quiz Ling» Herr Quiz Ling. «bushen» villmarka. Side 216 «Greenwich Mean Time», GMT Greenwich normaltid, med 0 i sonesystemet, der tallene øker når man beveger seg østover. «BBC» se forklaring side 207. «dead slow» dødsakte, helt sakte fart. Side 217 «You may proceed to Aden» De kan få fortsette til Aden. «full speed ahead» full fart forover. «speeden» farta. Side 219 «BBCs» se forklaring til side 207 «skua» fuglen storjo. 16

17 Side 220 «all right» i orden. Side 221 «okey» greit. Side 225 «ITF» International Transportworkers Federation, Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen. «IMMOA» International Merchant Marine Officers Association, Det internasjonale forbundet av offiserer i handelsflåten (handelsmarinen). Side 227 «soft under belly» mjuke underliv. «GMT» se forklaring side 216. Side 228 «BBC» se forklaring side 207. Side 229 «BBC» se forklaring side 207. «Mister X» herr X. Side 230 «Mister X» herr X. Side 231 «what ship?» hvilket skip? «Ships passing in the night» Skip som passerer hverandre om natta. «Int the time of war» I krigens tid. Side 232 «BBC» se forklaring side 207. Side 233 «To the bitter end» Til den bitre slutt. «Or to sweet victory» Eller til den søte seieren. 17

18 Side 235 «Mister X» herr X. Side 237 «Royal Navy» Kongelige britiske marine. Side 238 «Mister X» herr X. «Union Jack» det britiske unionsflagget. «Time will show» Tida vil vise. Side 240 «good morning» god morgen. «overlorder» oversjefer, overkikadorer. «Steamer s Point» Dampskipspynten. Side 241 «Good morning, captain» God morgen, kaptein. «Proceed to anchorage off Steamer s Point and drop anchor in sector D for Delta» Fortsett til ankerplassen ved Steamer s Point (Dampskipspynten) og kast anker i sektor D for Delta. «Which sector is D?» Hvilken sektor er D? «Don t you know, Sir? Haven t you been informed about the Aden Harbour sector system?» Vet De ikke det, sir? Er de ikke blitt informert om sektorsystemet i Aden havn? «I have got no such information» Jeg har ikke fått noen slik informasjon. «Well, Sir, you may anchor between two of your countrymen, Norwegian motor ships Tranquebar and Bayonne» Vel, sir, De kan ankre mellom to av Deres landsmenn, de norske motorskipene Tranquebar og Bayonne. «All right» Det er greit. «What news have you got for me and my ship?» Hvilke nyheter har De fått til meg og skipet mitt? «I have no special news for you» Jeg har ingen spesielle nyheter til Dem. «No news?» Ingen nyheter? 18

19 «I m sorry, Sir. No news. You will have to await further orders from Naval Control here in Aden» Jeg beklager, sir. Ingen nyheter. De må avvente nærmere ordre fra Naval Control (den britiske marinemyndigheten) her i Aden. «Will my ship keep the Norwegian flag?» Vil skipet mitt få beholde det norske flagget? «How the hell would a junior officer like me know that?» Hvordan i helvete skulle en underordnet officer som jeg vite det? «I am in command of the Immingham, not of the bloody Admiralty» Jeg er sjef for Immingham, ikke for det jævla Admiralitetet. «Have you heard anything about Norwegian ships having to hoist the Union Jack?» Har De hørt noe om norske skip som har vært nødt til å heise det britiske unionsflagget? «No, Sir. Not a word, Sir» Nei, sir. Ikke et ord, sir. «Congratulations with the Royal Navy s victory at Narvik!» Gratulerer med den britiske marinens seier ved Narvik! «Thank you very much, Sir» Tusen takk skal De ha, sir. «We did give the Jerries navy one hell of a beating up there in Northern Norway. And you Norwegians have finally started to put up some resistance against the Nazis» Vi ga tyskernes marine helvetes mye juling der oppe I Nord-Norge. Og dere nordmenn har endelig begynt å gjøre litt motstand mot nazistene. «Yes, we try to fight» Ja, vi prøver å kjempe. «I have just heard on the BBC that a battle has started between a Norwegian force and German soldiers dropped by parachute» Jeg har akkurat hørt på BBC (se forklaring side 207) at et slag har startet mellom norske styrker og tyske soldater sluppet ut i fallskjerm. Side 242 «Do you know where it is?» Vet De hvor det er? «At a place called Donbas» Ved et sted kalt Donbas. «Did you say Donbas?» Sa De Donbas? «Yes, it is somewhere on the railroad going north from Oslo. There is a rumour that British and French forces are on their way to invade Norway» Ja det er et eller annet sted på jernbanen som går nordover fra Oslo. Det går et rykte om at britiske og franske styrker er underveis for å invadere Norge. «Very well!» Veldig bra! «I hope it is true» Jeg håper det er sant. 19

20 «Parachute» fallskjerm. «tight» stram. Side 243 «Østen-trade n» Østen-farta. Side 244 «East India Company» Øst-India Kompaniet. Side 246 «ship shape» at skipet er i orden, ser ordentlig ut. «Union Jack» det britiske unionsflagget. Side 247 «twistdott» dott av bomullsgarn. Side 250 «Okey» I orden. Side 255 «Naval Control» britiske marinemyndigheter. «oxfordengelsk» engelsk slik språket snakkes i universitetsbyen Oxford, «fint» engelsk. Side 258 «I am sergeant Bradford of the British Army. I have orders from the governor of the crown colony that you stop your silly shooting immediately» Jeg er sersjant Bradford fra den britiske armé. Jeg kommer med ordre fra guvernøren i kronkolonien om at dere øyeblikkelig må stoppe den tåpelige skytinga deres. «We are just having some gun training» Vi driver bare med litt geværtrening. «I am not here to listen to any bloody bullshit» Jeg er ikke kommet hit for å høre på jævla drittpreik. Side «You are Norwegians, right? I didn t know that Norwegians were as foolish as the crazy Irishmen. Why don t you go back to your potato farms in fucking Norway, stop being cowards and start shooting some fucking Germans instead of an empty oil drum?» Dere er nordmenn, ikke sant? Jeg visste ikke at nordmenn var like stutedumme som gærne irlendere er. Hvorfor reiser dere ikke tilbake til potetgårdene ders i helsikes Norge, slutter å være feiginger og begynner å skyte noen helsikes tyskere istedenfor å skyte på ei tom oljetønne? 20

21 Side 259 «You can go and fuck yourself!» Du kan dra og knulle deg sjøl! «Mad dogs and Englishmen! Fuck the British Empire! Fuck king George, fuck queen Victoria s dead body! Fuck your stupid prime minister Neville Chamberlain and his fucking umbrella! Yes, fuck and double fuck Mister Chamberlain who has given half of Europe to Adolf Hitler! Fuck your minister of the Navy, Mister Winston Churchill, that bloody butcher of the British imperialist Boer War! Fuck the London Bridge, fuck Big Ben, fuck the Parliament, fuck the House of Commons and the House of fucking Lords! Fuck the motherfucking Duke of Fuckington!» Gærne bikkjer og engelskmenn! Til helvete med Det britiske imperiet! Knull kong George, knull dronning Victorias døde legeme! Knull den idiotiske statsminister Neville Chamberlain og hans fordømte paraply! Ja, knull og dobbeltknull herr Chamberlain, som har gitt halve Europa til Adolf Hitler! Knull marineministeren deres, herr Winston Churchill, den forbannede slakteren fra den imperialistiske britiske Boerkrigen! Gå og knull London-brua, knull Big Ben, knull Parlamentet, knull Underhuset og det jævlige Overhuset! Knull den mammaknulleren hertugen av Knulleby! «Fuck the British Army, the Royal Navy and the Royal Air Force! Fuck the Peninsular and Orient Line and their steamer Himalaya! Fuck your boring cricket games, your vainglorious polo players and shitty golf players! Fuck your fox hunters in their ridiculous red jackets! Fuck your afternoon tea, your rotten fish and chips and your pissy English beer! Fuck Beefeater s gin and Gordon s gin! Fuck every fucking English snob in the whole wide world!» Til helsike med den britiske arméen, den kongelige marinen og det kongelige flyvåpenet! Til helsike med Peninsular and Orient-linja og rederiets dampskip Himalaya! Tørk dere i ræva med de kjedelige cricketkampene deres, de jålete polospillerne og de bedritne golfspillerne! Tørk dere i ræva med revejegerne deres i de tåpelige røde jakkene! Til helsike med ettermiddagsteen deres, med råtten fisk og stekte poteter og det pissete engelske ølet! Faen ta Beefeater s gin og Gordon s gin! Knull hver eneste forpulte engelske snobb i hele den vide verden! «Well spoken, Norwegian sailor» Vel talt, norske sjømann. «Have a nice evening, gentlemen! But remember, no more shooting practice here in the port of Aden» Ha en trivelig kveld, mine herrer! Men husk, ikke driv flere skyteøvelser her i Aden havn. Side 261 «International» Internasjonal, tidligere navn på Molde Fotballklubb. Side 265 «Sorry» Beklager. 21

22 Side 268 «Good news!» Gode nyheter! Side 269 «No problem» Intet problem. Side 271 «the village Rena in southeastern Norway» landsbyen Rena i det sørøstre Norge. Side 272 «BBC» se forklaring side 207. «the local paper mill was totally destroyed» den lokale papirfabrikken ble fullstendig ødelagt. Side 273 «BBC» se forklaring side 207. Side 279 «Royal Navy» Kongelige britiske marine. Side 280 «Fuck the fucking Duke of Fuckington!» Knull den forpulte hertugen av Knulleby! Side 281 «The Norwegian Shipping and Trade Mission» Den norske skipsfarts- og handelsdelegasjon. Side 284 «Admiralty grey» Admiralitetsgrått. «Royal Navy» Kongelige britiske marine. Side 286 «steamen» dampen. Side 288 «All right» I orden. Side 289 «blood trees» blodtrær. 22

23 «a village» en landsby. Side 294 «Islands» Øyer. «Danger Island» Den farefulle øya, «Indian Ocean Pilot» Farvannsbeskrivelse for Det indiske hav. «Hydrographer of the Navy» Marinens hydrograf. «Naval Control» Britiske marinemyndigheter. Side 295 «Port» Havn. Side 300 «BBC» se forklaring til side 207. Side 301 «Victoria Quay» Victoria-kaia. «Tommyguns» se forklaring side 258. «puben Sail and Anchor» skjenkestedet Seilet og Ankeret. «You Norwegians are still fighting the bloody Germans at Narvik, aren t you» Dere nordmenn driver ennå og slåss med de jævla tyskerne i Narvik, gjør dere ikke? «Yes, we are» Jo, vi er (det gjør vi). «We fight together with the British, the French and the Polish» Vi kjemper sammen med briter, franskmenn og polakker. «The police?» Politiet? Side 302 «Not the police» Ikke politiet. «Soldiers from Poland» Soldater fra Polen. «From Poland?» Fra Polen? «I thought all the soldiers in Poland were shot dead by Hitler» Jeg trodde alle soldatene i Polen var skutt til døde av Hitler. «Cape Leuwin» Kapp Leuwin. 23

24 Side 303 «Great Australian Bight» Den store Australia-bukta. «Nullarbor Plain» Nullarbor-sletta. «Great Victoria Desert» Den store Victoria-ørkenen. Side 305 «Come on!» Kom igjen! Side 307 «all right» helt i orden. «Kent-screenen» roterende glasskive i styrhusvinduet. Side 308 «Very well, kæpt n» Javel, kæpt n. «oldtimer» en av gamlekara. Side 309 «Skipperstreet en» Skippergata. «Londonstreet en» Londongata. «Kent en» se forklaring til side 307. Side 311 «Goodbye!» Farvel! «Let s get the hell out of here» La oss for helvete komme oss vekk herfra. Side 312 «plenty» massevis. «bowlere» bowlerhatter. Side 313 «Meråker Darling» Meråker-Smukka. Side 315 «Great Aust. Bight» Store Aust. Bukt 24

25 Side 316 «Great Australian Bight» Store Australia-bukt. Side 317 «killer whales» spekkhoggere. «The West Australian» Vest-Australieren. Side 318 «The West Australian» Vest-Australieren. «a report in a Swedish newspaper» en reportasje i ei svensk avis. «BBC» se forklaring side 207. Side 322 «Sorry» Beklager. Side 323 «Cape Wickham» Kapp Wickham. «King Island» King-øya. «Egg Lagoon» Egg-lagunen. Side 324 «Devil s Tower» Djevelens Tårn. «Deal Island» Deal-øya. «Flinders Island» Flinders-øya. «King Island» King-øya. «Sea Elephant Bay» Sjøelefantbukta. «West Sister» Vestre Søster. «East Sister» Østre Søster. Side 325 «GMT» se forklaring side 216. Side 326 «Port Jackson» Jackson-havna. 25

26 «Sydney Cove» Sydney-vika. «Bondi Beach» Bondi-stranda. «The Bondi Icebergs Winter Swimming Club» Bondi-strandas Isfjell Vinter-svømmeklubb. Side 327 «lining your own pocket» fôre sin egen lomme (mele sin egen kake). «Immigration» Innvandringsmyndighetene. Side 328 «Darling Harbour» Darling-havna. «Harbour Bridge» Havnebrua. «The Bondi Icebergs» Bondi-isfjellene (se forklaring side 326) «Polar Bears» Isbjørner. «Walrus Club» Hvalrossklubben. «Sea Elephant Club» Sjøelefantklubben. «South Head» Sørpynten. «Port Jackson» Jackson-havna. «Rose Bay» Rose-bukta. Side 330 «Royal Botanic Gardens» Kongelige botaniske hager. «down under» nede på undersiden, dvs. Australia. «flying foxes» flygende rever (no. flygende hunder); storflaggermus. «Harbour Bridge» Havnebrua. Side 332 «Darling Harbour» Darling-havna. Side 333 «Herbert Street» Herbert-gata. Side 334 «Streeten» Gata, rødlykt-strøket. 26

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Detaljer

ENGELSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS

ENGELSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS ENGELSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS Artikler Substantiver Verb Adjektiver Adverb Relativpronomener Når det tilsvarer there Ordstilling Spørresetninger Bruk av stor forbokstav Språklige forskjeller

Detaljer

Odd Ragnars visebok. Odd Ragnar Johannessen Side 1 av 121 Rev.: 1.1

Odd Ragnars visebok. Odd Ragnar Johannessen Side 1 av 121 Rev.: 1.1 Odd Ragnar Johannessen Side 1 av 121 Rev.: 1.1 Innhold u skal få en dag i mårå... 3 Sønnavindsvalsen... 4 Herr president... 5 Balladen om Morgan Kane... 6 lt du vil ha... 7 Barnemenneske... 8 g Ser...

Detaljer

Norwegian on the Web. in Narvik

Norwegian on the Web. in Narvik Norwegian on the Web in Narvik Textbook Randi Bolle Eilertsen, Olaf Husby, Dominique Heyler Based on NoW - www.ntnu.edu/now by Åsta Øvregaard, Sissel Robbins, Birte Hillestad, Olaf Husby Trondheim, 3.10.2013

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

TEKSTER. av forfattere på Kinesisk uke. Deles ut gratis i forbindelse med KINESISK UKE PÅ LITTERATURHUSET 14.-20. NOVEMBER 2011

TEKSTER. av forfattere på Kinesisk uke. Deles ut gratis i forbindelse med KINESISK UKE PÅ LITTERATURHUSET 14.-20. NOVEMBER 2011 TEKSTER av forfattere på Kinesisk uke Deles ut gratis i forbindelse med KINESISK UKE PÅ LITTERATURHUSET 14.-20. NOVEMBER 2011 ALLE TEKSTER ER GJENGITT MED TILLATELSE LITTERATURHUSET 2011 OSLO Annie Baobei

Detaljer

RAPVALG - STEMMEN DIN TELLER

RAPVALG - STEMMEN DIN TELLER 2011 RAPVALG - STEMMEN DIN TELLER Hovedarrangør: Sponsorer: OMOD, KIM og Tomorrow People US Embassy Norway, Lebara Kulturfond, LNU, EMI og IMDi - Det er ordets makt kledd i musikk som teller i Rapvalg.

Detaljer

Interrimstyret. Andersen, Martin K. Andersen, Randi Arntsen, Atle Gråbergsveen, Lars Ljunggren, Peter Lund, Jon Arild

Interrimstyret. Andersen, Martin K. Andersen, Randi Arntsen, Atle Gråbergsveen, Lars Ljunggren, Peter Lund, Jon Arild Her er vi Så ble det faktisk et blad dedikert til vår nye klubb. De færreste hadde trodd vi ville klare det, i likhet med tvilen FC United of Manchester ble møtt med da klubben ble startet. Forskjellen

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 1 HAvn & Kirke kommer ut med 4 nummer i året.opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line Kvalvaag. Redaktør: Kristian Kvalvaag. Translator:Erling

Detaljer

Lene har lest: norsk krim. Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken. levende seilskip. Wallenius wilhelmsen logistics

Lene har lest: norsk krim. Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken. levende seilskip. Wallenius wilhelmsen logistics Lene har lest: norsk krim Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken levende seilskip Wallenius wilhelmsen logistics The history and the future NR: 03.2010 INNHOLD NR.03.2010 04 Prestens side 05 Aktuelt:

Detaljer

ABOVE ALL G/B C D G. Above all powers above all kings G/B C D G. Above all nature and all created things. D/F# Em D C G/B

ABOVE ALL G/B C D G. Above all powers above all kings G/B C D G. Above all nature and all created things. D/F# Em D C G/B LOVSNSPERM FOR /B BOVE LL bove all powers above all kings /B bove all nature and all created things /F# Em /B bove all wisdom and all the ways of man m7 You were here before the world began /B bove all

Detaljer

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian March 2004 Reading Task 1 Task 2 Military Journal Newspaper Article Time allowed 60 minutes Candidates should attempt all the questions.

Detaljer

S T O R T I N G S V A L G E T 2 0 1 3 R A P P O R T 2 0 1 3 1

S T O R T I N G S V A L G E T 2 0 1 3 R A P P O R T 2 0 1 3 1 STORTINGSVALGET 2013 R A P P O R T 2 0 1 3 1 RAPPORT FOR RAPVALG 2013 OPPSUMMERING: RESULTATER FOR RAPVALG 2013 Rapvalg 2013 var et svært vellykket prosjekt. Det har vært større og vi har nådd flere unge

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

studiestart spesial Studentavisen for Sørlandet Nummer 4 Årgang 14 August 2014

studiestart spesial Studentavisen for Sørlandet Nummer 4 Årgang 14 August 2014 studiestart spesial Studentavisen for Sørlandet Nummer 4 Årgang 14 August 2014 Leder Focus on the journey-not the destination A new semester is starting and Unikum wants to welcome you all and wish you

Detaljer

Ida Hegazi Høyer Norway. Unnskyld (2014) Publishing House Tiden Norsk Forlag

Ida Hegazi Høyer Norway. Unnskyld (2014) Publishing House Tiden Norsk Forlag 2015 Ida Hegazi Høyer Norway Unnskyld (2014) Forgive Me Susanne Horn Publishing House Tiden Norsk Forlag Biography Ida Hegazi Høyer, born in 1981, is a Norwegian citizen with Danish-Egyptian ancestors.

Detaljer

bladet for nordmenn i australia Dans i ørkenen Møte med aborginere kultur Norske bidrag til Biennale of Sydney et lite stykke Norge

bladet for nordmenn i australia Dans i ørkenen Møte med aborginere kultur Norske bidrag til Biennale of Sydney et lite stykke Norge bladet for nordmenn i australia Dans i ørkenen Møte med aborginere kultur Norske bidrag til Biennale of Sydney et lite stykke Norge Reportasje fra Norswood, NZ. NR: 02.2010 INNHOLD NR.02.2010 04 Prestens

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Bolt begeistret Bislett Norsk expat: Knut Odd Dahlen i Angola Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert s4 Bolt begeistret Bislett ExxonMobil

Detaljer

Blizzard. - Har ikke Diablo III - Funnet i junkfolder Pluss - Troverdig link

Blizzard. - Har ikke Diablo III - Funnet i junkfolder Pluss - Troverdig link I kjølvannet av denne mailen (som helt opplagt er fake) foretok jeg noen undersøkelser. Det viste seg at lille Tanya fra Russland et sted ikke finnes og de som svarer får bilder av en eller annen fotomodell

Detaljer

gammel 9 old 9 ennœ 10 still 10 dag 11 day 11 mann 12 man 12

gammel 9 old 9 ennœ 10 still 10 dag 11 day 11 mann 12 man 12 flere 1 more 1 smœ 2 small 2 lang 3 long 3 stor 4 large 4 hvor 5 where 5 alene 6 alone 6 bra 7 well 7 hšyre 8 right 8 gammel 9 old 9 ennœ 10 still 10 dag 11 day 11 mann 12 man 12 kvinne 13 woman 13 šye

Detaljer

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway ENGELSK / NORSK Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet 2006 IS-1396 ENGELSK/NORSK Skrevet av Synne Holan Oversatt

Detaljer

Fra pellets til solcellepaneler. "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010

Fra pellets til solcellepaneler. 100 % Veimat sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner Vellykket ExxonMobil Bislett Games 2010 s4 s15 s32 s36 Fra

Detaljer

Rom i Tiggerstaden. Romas in Tiger City* RAPPORT OM RUMENSKE ROM I OSLO REPORT ON ROMANIAN ROMA IN OSLO FRELSESARMEENS RUSOMSORG HØST 2013

Rom i Tiggerstaden. Romas in Tiger City* RAPPORT OM RUMENSKE ROM I OSLO REPORT ON ROMANIAN ROMA IN OSLO FRELSESARMEENS RUSOMSORG HØST 2013 Rom i Tiggerstaden RAPPORT OM RUMENSKE ROM I OSLO Romas in Tiger City* REPORT ON ROMANIAN ROMA IN OSLO FRELSESARMEENS RUSOMSORG HØST 2013 SALVATION ARMY SUBSTANCE ABUSE SERVICES AUTUMN 2013 Thov Midtsund

Detaljer

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi Politiarbeid i et multietnisk samfunn Ulike erfaringer fra engelsk politi KONFERANSE PÅ POLITIHØYSKOLEN I OSLO 19. OKTOBER 2006 Arrangert av: OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) All Sports

Detaljer

- målspilleren. - utviklingssjefen MENOTTIS MENN FOTO: DIGITALSPORT

- målspilleren. - utviklingssjefen MENOTTIS MENN FOTO: DIGITALSPORT NR. 3 SEPTEMBER 2011 1. ÅRGANG KEEPEREN - målspilleren LOBERTO - utviklingssjefen CUPFINALEseminaret MENOTTIS MENN Offisielt organ for FOTO: DIGITALSPORT I samarbeid med REDAKTØRENS innlegg Organ for

Detaljer

facebook.com/nordiskfilmnorge BASERT PÅ JUSSI ADLER OLSENS BESTSELGER PÅ KINO I JANUAR! facebook.com/nordiskfilmnorge

facebook.com/nordiskfilmnorge BASERT PÅ JUSSI ADLER OLSENS BESTSELGER PÅ KINO I JANUAR! facebook.com/nordiskfilmnorge facebook.com/nordiskfilmnorge BASERT PÅ JUSSI ADLER OLSENS BESTSELGER PÅ KINO I JANUAR! facebook.com/nordiskfilmnorge 23. OSLO INTERNASJONALE FILMFESTIVAL 20. 24. NOVEMBER 2013 3 FILMER FILMER/FILMS LAND/COUNTRY

Detaljer

Nasjonalpark magasinet

Nasjonalpark magasinet Nasjonalpark magasinet Årgang 3 Mars 2013 Frisk luft... Selected articles are summarised in Engslish inside the magazine. Min favorittur... side 9, 18, 29 og 36 På jakt etter kulturarven vår... side 26-27

Detaljer