Oversettelse fra engelsk til norsk av tekst i sjøromanen En sjøens helt. Skogsmatrosen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversettelse fra engelsk til norsk av tekst i sjøromanen En sjøens helt. Skogsmatrosen"

Transkript

1 Oversettelse fra engelsk til norsk av tekst i sjøromanen En sjøens helt. Skogsmatrosen Side 13 «fuck you» dra til helvete (ordrett: knull deg). Side 14 «Buddha, here I come!» Her kommer jeg, Buddha! Side 19 «destroyer» jager. Side 27 «Thames» Themsen «Liverpool Bay» Liverpool-bukta. «Bristol Channel» Bristol-kanalen. «Butt of Lewis» Nes på øya Lewis. «boom-boom!» pang-pang! Side 29 «Scanfruit Brokers» Scanfruit (av Scandinavian Fruit, skandinavisk frukt) Skipsmeklere. Side 30 «shippingmiljøet» sjøfartsmiljøet. «pub» skjenkested. «pubinnehaveren» innehaveren av skjenkestedet. «time please» tida er inne (servering slutter). Side 36 «Corner» Hjørnet. «suitcase» koffert. Side 38 «tipset» drikkepengene. «Blue Master» Blå Mester. 1

2 «toasted» direkte oversatt; ristet. Brukt om sigaretter som ble laget av annen tobakk en viriginia-typen. «taxidriver» drosjesjåfør. Side 39 «Paradise Street» Paradise-gata. «tips» drikkepenger. «He speak a little English» Han snakke litt engelsk. Side 43 «St. Mary s» Sankt Marias. «Whitley Bay» Whitley-bukta. Side 44 «Wilhelmsen Line, black and blue nothing to eat and plenty to do» Wilhelmsen Line, svart og blå ikkeno å eta og mye å gjøre på. «black and blue» svart og blå. «For Speed and Service» For fart og tjenesteytelse. «racerbåten» hurtiggående motorbåt. Side 45 «Spearmint» Peppermynte. «yankee» nordamerikaner. «pitprops» gruvetømmer, brukt til støtter i gruvegangene. Side 47 «a three island ship» et «tre øyer-skip», vanligvis brukt om skip med to overbygninger midtskips og én akterut. Side 52 «kicke» klage på, av «kick», sparke til. «Old Spice» Gammelt Krydder (parfyme/etterbarberingsvann). Side 55 «Very well» Godt. 2

3 «mister» herr. Side 56 «white spirit» mineralterpentin. Side 57 «Oak Park» Oak-parken. «gangster» kriminell. Side 59 «hickory» hikkori (hardvedtreslag, brukt i bl.a. ski). Side 61 «sing-song» syngende. «Old Spice» Gammelt Krydder (parfyme/etterbarberingsvann). Side 62 Tittel på roman (og film): «Gone with the Wind» Tatt av vinden. Side 66 «Steady så!» Støtt så! Side 71 «blankisene» ullteppene, av «blankets»; tepper. Side 72 «Ol Man River» Gamlemannselva. «Donkeyserenaden» Eselserenaden. «racer» kløpper. Side 73 «secondkokken» annenkokken. Side 76 «ship shape» ryddig skip. «style» stil. 3

4 Side 78 «second» annen (nummer to). Side 81 «Robin Hood» Hette-Robin. Side 82 «The Rock» Klippen. Side 83 «plenty» masse. «Okey» Javel. Side 84 «dirty trick» skittent knep. Side 88 «lightere» fyrtøy. «businessman» forretningsmann. Side 89 «Port Said» Said-havna. «limpets» sugeminer, sprengladninger som festes til skipsside eller -bunn. Side 90 «Port Said» Said-havna. Side 92 «Goodbye!» Farvel! «Port Said» Said-havna. Side 93 «Stiff upper lip» Stiv/stram overleppe (reservert, upåvirkelig type). «Your helmsman looks very young. Is he an» Rormannen Deres ser svært ung ut. Er han (en) «No, my helmsman is not a baby, of course» Nei, rormannen min er selvsagt ikke noen baby. 4

5 «AB» forkortelse for «able bodied seaman» matros. «My helmsman is kapabel of steering» Rormannen min er kapabel til å styre. «We ll check out if he is capable» Vi vil finne ut om han duger. «If he is not, I ll command him down from the bridge» Hvis ikke, vil jeg beordre ham sendt ned fra brua. «Starboard easy» (Kom) litt til styrbord, eller litt styrbord over. «I didn t hear a Sir, young man» Jeg hørte ikke et sir, unge mann. «Aye, aye, starboard easy, Sir» Ai, ai, litt styrbord, sir. «Mister» Herr. Side 94 «Did you know, Mister Stewart, that the Norwegian writer Henrik Ibsen was present as a guest of honour at the celebration of the opening of the Suez canal?» Visste De, herr Stewart, at den norske forfatteren Henrik Ibsen var til stede som æresgjest under feiringa da Suezkanalen ble åpnet? «Henry who?» Hvilken Henry? «Henrik Ibsen» ( ) «The Willam Shakespeare of Norway» Henrik Ibsen ( ) Norges William Shakespeare. «I didn t know you had a Shakespeare in Norway. I imagine that you are a people of sailors, fishermen and lumberjacks, with very little interest for literature» Jeg visste ikke at dere hadde noen Shakespeare i Norge. Jeg forestiller meg at dere er et folk av sjømenn, fiskere og tømmerhoggere, med svært liten interesse for litteratur. «We have had three Nobel prize winners of literature in this century» Vi har hatt tre nobelprisvinnere i litteratur i dette århundret. «Have you, really? Who are they?» Har dere virkelig hatt det? Hvem er de? «Bjørnstjerne Bjørnson, Knut Hamsun and Sigrid Undset» Bjørnstjerne Bjørnson, Knut Hamsun og Sigrid Undset. «Sorry, captain Nelson» Beklager, kaptein Nelson. «Never heard of any of them. But I know of that clever ski jumper from Norway, Mister Rudd. He won a gold medal in the last Olympic championship, didn t he?» Aldri hørt om noen av dem. Men jeg vet om den flinke skihopperen fra Norge, herr Rudd. Han vant gullmedalje i de siste olympiske lekene, gjorde han ikke det, da? 5

6 «Yes, Mister Birger Ruud won in Garmisch-Partenkirchen three years ago» Jo, herr Birger Ruud vant i Garmisch-Partenkirchen for tre år siden. «That was, in my opinion, a Nazi event, just like the summer Olympics in Berlin, which became a showcase for Adolf Hitler. Great Britain, the United States and all other democratic countries should rather have boycotted the whole Nazi Olympic shebang» Det var, etter min mening, en nazi-begivenhet, akkurat som sommerolympiaden i Berlin ble et utstillingsvindu for Adolf Hitler. Storbritannia, USA og alle andre demokratiske nasjoner burde ha boikottet hele den nazi-olympiske suppedasen. «There will be no Olympic games next year if the war still goes on» Det vil ikke bli noen olympiske leker til neste år hvis krigen stadig fortsetter. «Mister Ruud would, I guarantee you, have taken a new gold medal. Nobody can beat him in the ski jump hill» Herr Ruud ville, det garanterer jeg Dem, ha vunnet en ny gullmedalje. Ingen kan slå ham i hoppbakken. Side 95 «That many?» Så mange? «Can you prove this, captain Nelson?» Kan De bevise det, kaptein Nilsen? «If you come to Norway, I will invite you to the Sailor s Memorial Hall in Stavern» Hvis De kommer til Norge, skal jeg invitere Dem til Sjømennenes Minnehall i Stavern. «There are the names of almost two thousand Norwegian sailors inscribed on copper plates. They all died in the Great War» Der er navnene på nærmere to tusen norske sjøfolk risset inn på kopperplater. Alle sammen døde i Den store krigen. «really» virkelig. «slow» sakte. «dead slow» helt sakte. «Look at Ireland!» Se på Irland! Side «The Irish Republic will not join Britain in the war against Hitler. And even worse, the government in Dublin denies Britain naval bases that we badly need in Ireland. The Irish have shown themselves not only to be goddamned terrorists. To me they are a bunch of cowardly buggers!» Republikken Irland vil ikke gå sammen med Storbritannia i krigen mot Hitler. Og enda verre, regjeringen i Dublin nekter oss briter marinebaser i Irland som vi sårt trenger. Irlenderne har ikke bare vist seg fram som fordømte terrorister. Jeg synes de er en bande feige sodomitter! «Did you say beggars, Mister Stewart?» Sa De tiggere, herr Stewart? 6

7 «No, I said buggers» Nei, jeg sa sopere. «Meaning what?» Som betyr hva? «Men who have sexual intercourse with other men, like Catholics and Muslims seem to prefer» Menn som har seksuell omgang med andre menn, slik katolikkene og muhammedanerne ser ut til å foretrekke. (Muhammedanere var det vanlige brukte ordet på norsk i 1939 for å betegne muslimer. På engelsk kan ordet skrives både som «Moslems» og «Muslims».) «Midhsip s rudder» Midtskips ror. «Midship s rudder, din drittsekk» Midtskips ror skal bli, din drittsekk, «What did you say there, young man?» Hva var det du sa der, unge mann? «I said drittsekk. It means Sir in Norwegian» Jeg sa drittsekk. Det betyr min herre på norsk. «You do indeed have a funny language» Dere har virkelig et pussig språk. «They also have a funny language in Ireland» Også i Irland har de et pussig språk. «When they speak their own language, and not English, they say pit when they mean Sir» Når de snakker sitt eget språk, og ikke engelsk, sier de pit når de mener sir. «Watch your steering» Pass på styringen din. «Watch the steering, aye, aye, pit» Passe på styringa, ai, ai, pit. Side 97 «gamet» spillet. Side 98 Om fotballag: «The Magpies» Skjærene (brukt om Newcastle United), «Wanderers» Vandrerne (brukt om Wolwerhampton Wanderers). Side 99 «Wanderers» se forklaring side 98. «It was a pity that Pompey did not meet The Scum in the Football Association cup final» Det var synd at Pompey ikke møtte Avskummet i Fotballforbundets cupfinale. «The Scum?» Avskummet? «Bloody Southampton» Jævla Southampton. Side 104 «limejuice» saft av limefrukten. 7

8 «limeys» amerikansk nedsettende uttrykk om engelskmenn, forklart i teksten på side 104. Side 105 «Bleeding ulcer of the stomach» blødende magesår. «ulcer» innvortes sår. «Oxford Dictionary» Oxford ordbok. «open sore forming poisonous matter (on the outside or inside surface of the body)» åpent sår som danner giftig materie (på utsiden eller innsiden av kroppen). Side 111 «svetterag» rag er det engelske ordet for fille. «style» stil, i vid betydning av ordet, typisk sjømannsuttrykk. Side 115 «stronghold» borg, forsvarsstilling. Side 116 «cancer» kreft. «real silk» ekte silke. Side 117 «Britannia rules the waves» Storbritannia hersker på bølgene (havet). Side 118 «Tiger Beer» Tiger Øl. «gate n» porten til et havneområde. Side 120 «Hello Norway ship! Give to us girls white paint, planks and ollerops» Hallo, Norge skip! Gi til oss jenter hvitmaling, planker og ollerops. «old ropes» ollerops, gammalt, ubrukelig tauverk. «We come back!» Vi kommer tilbake! «We pay you back, Norway sailor boys» Vi (skal) betale dere tilbake, Norge sjøgutter. «My name Sirikit. We girls pay you back with love for the things you give to people in poor villages» Mitt navn (er) Sirikit. Vi jentene (vil) betale dere tilbake med kjærlighet for de tingene dere gir til folk i fattige landsbyer. 8

9 Side 121 «Her name Tae» Hennes navn (er) Tae. «Miss Tae likes you» Frøken Tae liker deg. «What your name?» Hva (er) ditt navn? «My name is Halvor» Mitt navn er Halvor. «You bring Miss Tae to your cabin» Du (skal) ta med deg Tae til lugaren din. «You make love» Der skal dere elske. «What?» Hva? «How old is she, Miss Tae?» Hvor gammel er hun, frøken Tae? «Seventeen» Sytten. «And you, Norway sailor boy, how old?» Og du, Norge sjøgutt, hvor gammel? «Eighteen» Atten. «You go with her and make fucki-fucki» Du (skal) gå med henne og gjøre pule-pule. Side 122 «Welcome to my cabin, Miss Tae» Velkommen til lugaren min, frøken Tae. «You really like me, Miss Tae?» Liker du meg virkelig, frøken Tae? «You like a kiss?» Vil du like et kyss? Side 123 «Kiss» Kyss. «Yes, kiss» Ja, kyss. «Kiss» Kyss. Side 124 «I am coming, Miss Tae!» Det går for meg, frøken Tae! «You are very beautiful» Du er veldig vakker. «You go Samut village with Miss Tae. You go family house» Du (skal) gå til landsbyen Samut sammen med frøken Tae. Gå til familiehuset.» 9

10 Side 125 «What do you mean?» Hva mener du? «Tae very hungry after make love» Tae er skrekkelig sulten etter all elskinga. «You go Tae family house. You eat roast pork. You make more fucki-fucki. Bring cigarettes.» Dere skal gå til Taes familiehus. Dere (skal) spise stekt svinekjøtt. Dere (skal) gjøre mer pule-pule. Ta med sigaretter. Side 126 «dunnage» materialer brukt til garnering om bord (f.eks til å legge under last eller for å beskytte skutesidene). Side 128 «jungeljuice» jungelsaft, heimebrygga vin eller brennevin i tropiske strøk. «Norway» Norge. «Kiss?» Kyss? Side 131 «Oh» Åh. «Very much fucki-fucki» Veldig mye pule-pule. Side 132 «I go ship» Jeg drar til båten. Side 133 «We know what did this boy» Vi vet hva denne gutten gjorde. «This boy no more come Samut village! No good butterfly! Siam girls think butterfly very, very bad» Denne gutten (får) aldri mer komme til landsbyen Samut! Siam jenter synes (at) sommerfugl (å flagre fra jente til jente) er veldig, veldig ille. «Yes» Ja. «Butterfly very bad» Sommerfugl er skikkelig dårlig. «Me, Miss Sirikit, and Miss Tae, no like butterfly, no, no no» Jeg, frøken Sirikit, og frøken Tae, ikke like sommerfugl, nei, nei, nei. «If you boys do butterfly, we kill you!» Hvis dere gutter gjør sommerfugl, dreper vi dere! «We will do no butterflying» Vi vil ikke drive med sommerfuglflaksing. 10

11 «I promise, and my friend promise» Det lover jeg, og det lover min venn. «What are we talking about?» Hva snakker vi om? «Shut up, Skogsmatrosen!» Hold kjeft, Skogsmatrosen! «We come back in evening» Vi kommer tilbake i kveld. «We come six o clock» Vi kommer klokka seks. «Maybe we cannot steal more paint from the ship» Kanskje vi ikke kan stjele mer maling fra skuta. «If you bring tin can milk for children, very good» Hvis dere har med boksemelk til ungene, veldig bra. Side 134 «You bring shirts for daddies. You bring anything. Don t forget cigarettes» Dere (kan) ta med skjorter til pappaene. Dere kan ta med hva som helst. Ikke glem sigaretter. «We will not forget» Vi skal ikke glemme det. Side 135 «You have many more shirts?» Har du mange flere skjorter? «Can you sell me two white shirts?» Kan du selge meg to hvitskjorter? «Have camisas brancas. White shirt. Very cheap price for amigo» Har camisas brancas. Hvite skjorter. Veldig bra pris for amigo (venn). Side 137 «bushen» buskene, buskaset, villniset. «P&O-Line-båt» P&O Linje-båt. «passasjertrade n» passasjertrafikken. Side 138 «Pacific and Orient» Stillehavet og Orienten (Det fjerne østen). «Peninsular and Orient» Tilhørende ei halvøy og Orienten. Side 140 «butterfly» sommerfugl. «gentlemen» herremenn. «village n» landsbyen. 11

12 «Samut village» Landsbyen Samut. Side 144 «No like dinheiro de Tailandia» Jeg liker ikke dinheiro de Tailandia (penger fra Thailand). «No like geitost, no like gærninger» Jeg liker ikke geitost, jeg liker ikke gærninger (fremmedartede penger). Side 146 «jungeljuice» jungelsaft (se forklaring til samme ord på side 128). Side 147 «savvy» egentlig ikke et engelsk ord, men et typisk sjømannsuttrykk for å ha peiling. Side 148 «Elephants come» Det kommer elefanter. Side 149 «We go theatre?- Skal vi gå på teater? «Theatre?» Teater? «Yes, very good theatre» Ja, veldig bra teater. «look very nice» ser veldig pen ut. Side 150 «Are we to late for the show?» Kommer vi for seint til forestillinga? «No, no» Nei, nei. «It is the Thai kings and soldiers fighting the Chinese kings and soldiers» Det er thailandske konger og soldater som kjemper mot kinesiske konger og soldater. «The Chinese always wanted to take Thailand. They never make it. We fight and win every time» Kineserne ønsket alltid å erobre Thailand. De greier det aldri.vi kjemper og vinner hver gang. «The women are women» Kvinnene er kvinner. Side 151 «Nobody can make victory against Thai people» Ingen kan beseire det thailandske folket. 12

13 «Thailand never was colony for anybody. We are not like India, Burma, Malaya, French Indo- China, Dutch East India and Philippines. Thailand always independent!» Thailand var aldri koloni for noen. Vi er ikke som India, Burma, Malaya, Fransk Indo-Kina, Nederlandsk Ost- India og Filippinene. Thailand alltid uavhengig! «Cheers for Thailand!» Skål for Thailand Side 152 «Miss» Frøken. «No problem» Ikkeno problem. «Norway» Norge. «We have a good time» Vi hadde det bra. «If it is real love? I couldn t care less!» Om det er virkelig kjærlighet? Det bryr jeg meg ikke det døyt om! Side 153 «I am sorry, God and Jesus. But not that very much sorry» Jeg er lei for det, Gud og Jesus. Men ikke så veldig lei for det. Side 156 «Gulf of Siam» Siambukta. Side 158 «never ever» aldri noensinne. «Admiralty-kartet» Kart fra det britiske adimralitetet. «Reef» (brukt på flere stedsnavn) Rev. «Island» (brukt på flere stedsnavn) Øy. Side 161 «fair play» pen behandling, pent spill. Side 163 «Kent-screenene» Kent-skjermer (forklart i teksten). Side 164 «hurricane» betegnelse på tropiske sykloner i amerikanske farvann. 13

14 Side 167 «Paracel Islands» Paraceløyene. Side 169 «Steady» Støtt. Side 171 «bull s eye» senteret i en tropisk syklon, oksens øye. Side 172 «Very well» Veldig bra. Side 173 «Victoria Harbour» Victoria-havna. Side 175 «Pearl River» Perlefloden. Side 178 «The Great Barrier Reef» Det store barrière-revet. Side 179 «river n» elva. Side 180 «gummitrade n» gummihandelen. Side 181 «junk» verdiløst skrot. Side 184 «Bambus Bars» Bambus-barene. Side 185 «sand sharks» sandhaier. Side 186 «butterflying» sommerfuglflagring. 14

15 Side 187 «Sulu Sea» Sulusjøen. Side 188 «Port» Havn. «Subic Bay» Subicbukta. «US Navy» USAs marine. Side 192 «no bloody good» ikke så jævlig bra. Side 200 «Sorry» Beklager. «two battleships sunk» to slagskip senket. «a Norwegian Nazi colonel» en norsk nazioberst. Side 201 «blame n» skylda, blamasjen. Side 202 «sit down-streik» sette-seg-ned-streik. Side 203 «sit down» sitt ned. Side 204 «Understand, messemann Cheng?» forstår du, messemann Cheng? «No sure» ikke sikker. «Okey» alt i orden. «sit down» sitt ned. Side 207 «BBC» British Broadcasting Corporation, den «offisielle» britiske kringkasteren. Side 210 «BBC» se forklaring side

16 «stepped down» gått av. Side 211 «Coastal Defence» Kystforsvaret, kystartilleriet. «landowner» godseier. Side 212 «one man show» enmannsforestilling. Side 215 «Guerra for Norway very bad» Krig er veldig dårlig for Norge. «Mister Ling very bad hombre» Herr Ling er en veldig dårlig mann. «Yes, the war is very bad» Ja, krigen er forferdelig. «But who is Mister Ling?» Men hvem er herr Ling? «Traidor de Norway» Norges forræder. «Mister Quiz Ling» Herr Quiz Ling. «bushen» villmarka. Side 216 «Greenwich Mean Time», GMT Greenwich normaltid, med 0 i sonesystemet, der tallene øker når man beveger seg østover. «BBC» se forklaring side 207. «dead slow» dødsakte, helt sakte fart. Side 217 «You may proceed to Aden» De kan få fortsette til Aden. «full speed ahead» full fart forover. «speeden» farta. Side 219 «BBCs» se forklaring til side 207 «skua» fuglen storjo. 16

17 Side 220 «all right» i orden. Side 221 «okey» greit. Side 225 «ITF» International Transportworkers Federation, Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen. «IMMOA» International Merchant Marine Officers Association, Det internasjonale forbundet av offiserer i handelsflåten (handelsmarinen). Side 227 «soft under belly» mjuke underliv. «GMT» se forklaring side 216. Side 228 «BBC» se forklaring side 207. Side 229 «BBC» se forklaring side 207. «Mister X» herr X. Side 230 «Mister X» herr X. Side 231 «what ship?» hvilket skip? «Ships passing in the night» Skip som passerer hverandre om natta. «Int the time of war» I krigens tid. Side 232 «BBC» se forklaring side 207. Side 233 «To the bitter end» Til den bitre slutt. «Or to sweet victory» Eller til den søte seieren. 17

18 Side 235 «Mister X» herr X. Side 237 «Royal Navy» Kongelige britiske marine. Side 238 «Mister X» herr X. «Union Jack» det britiske unionsflagget. «Time will show» Tida vil vise. Side 240 «good morning» god morgen. «overlorder» oversjefer, overkikadorer. «Steamer s Point» Dampskipspynten. Side 241 «Good morning, captain» God morgen, kaptein. «Proceed to anchorage off Steamer s Point and drop anchor in sector D for Delta» Fortsett til ankerplassen ved Steamer s Point (Dampskipspynten) og kast anker i sektor D for Delta. «Which sector is D?» Hvilken sektor er D? «Don t you know, Sir? Haven t you been informed about the Aden Harbour sector system?» Vet De ikke det, sir? Er de ikke blitt informert om sektorsystemet i Aden havn? «I have got no such information» Jeg har ikke fått noen slik informasjon. «Well, Sir, you may anchor between two of your countrymen, Norwegian motor ships Tranquebar and Bayonne» Vel, sir, De kan ankre mellom to av Deres landsmenn, de norske motorskipene Tranquebar og Bayonne. «All right» Det er greit. «What news have you got for me and my ship?» Hvilke nyheter har De fått til meg og skipet mitt? «I have no special news for you» Jeg har ingen spesielle nyheter til Dem. «No news?» Ingen nyheter? 18

19 «I m sorry, Sir. No news. You will have to await further orders from Naval Control here in Aden» Jeg beklager, sir. Ingen nyheter. De må avvente nærmere ordre fra Naval Control (den britiske marinemyndigheten) her i Aden. «Will my ship keep the Norwegian flag?» Vil skipet mitt få beholde det norske flagget? «How the hell would a junior officer like me know that?» Hvordan i helvete skulle en underordnet officer som jeg vite det? «I am in command of the Immingham, not of the bloody Admiralty» Jeg er sjef for Immingham, ikke for det jævla Admiralitetet. «Have you heard anything about Norwegian ships having to hoist the Union Jack?» Har De hørt noe om norske skip som har vært nødt til å heise det britiske unionsflagget? «No, Sir. Not a word, Sir» Nei, sir. Ikke et ord, sir. «Congratulations with the Royal Navy s victory at Narvik!» Gratulerer med den britiske marinens seier ved Narvik! «Thank you very much, Sir» Tusen takk skal De ha, sir. «We did give the Jerries navy one hell of a beating up there in Northern Norway. And you Norwegians have finally started to put up some resistance against the Nazis» Vi ga tyskernes marine helvetes mye juling der oppe I Nord-Norge. Og dere nordmenn har endelig begynt å gjøre litt motstand mot nazistene. «Yes, we try to fight» Ja, vi prøver å kjempe. «I have just heard on the BBC that a battle has started between a Norwegian force and German soldiers dropped by parachute» Jeg har akkurat hørt på BBC (se forklaring side 207) at et slag har startet mellom norske styrker og tyske soldater sluppet ut i fallskjerm. Side 242 «Do you know where it is?» Vet De hvor det er? «At a place called Donbas» Ved et sted kalt Donbas. «Did you say Donbas?» Sa De Donbas? «Yes, it is somewhere on the railroad going north from Oslo. There is a rumour that British and French forces are on their way to invade Norway» Ja det er et eller annet sted på jernbanen som går nordover fra Oslo. Det går et rykte om at britiske og franske styrker er underveis for å invadere Norge. «Very well!» Veldig bra! «I hope it is true» Jeg håper det er sant. 19

20 «Parachute» fallskjerm. «tight» stram. Side 243 «Østen-trade n» Østen-farta. Side 244 «East India Company» Øst-India Kompaniet. Side 246 «ship shape» at skipet er i orden, ser ordentlig ut. «Union Jack» det britiske unionsflagget. Side 247 «twistdott» dott av bomullsgarn. Side 250 «Okey» I orden. Side 255 «Naval Control» britiske marinemyndigheter. «oxfordengelsk» engelsk slik språket snakkes i universitetsbyen Oxford, «fint» engelsk. Side 258 «I am sergeant Bradford of the British Army. I have orders from the governor of the crown colony that you stop your silly shooting immediately» Jeg er sersjant Bradford fra den britiske armé. Jeg kommer med ordre fra guvernøren i kronkolonien om at dere øyeblikkelig må stoppe den tåpelige skytinga deres. «We are just having some gun training» Vi driver bare med litt geværtrening. «I am not here to listen to any bloody bullshit» Jeg er ikke kommet hit for å høre på jævla drittpreik. Side «You are Norwegians, right? I didn t know that Norwegians were as foolish as the crazy Irishmen. Why don t you go back to your potato farms in fucking Norway, stop being cowards and start shooting some fucking Germans instead of an empty oil drum?» Dere er nordmenn, ikke sant? Jeg visste ikke at nordmenn var like stutedumme som gærne irlendere er. Hvorfor reiser dere ikke tilbake til potetgårdene ders i helsikes Norge, slutter å være feiginger og begynner å skyte noen helsikes tyskere istedenfor å skyte på ei tom oljetønne? 20

21 Side 259 «You can go and fuck yourself!» Du kan dra og knulle deg sjøl! «Mad dogs and Englishmen! Fuck the British Empire! Fuck king George, fuck queen Victoria s dead body! Fuck your stupid prime minister Neville Chamberlain and his fucking umbrella! Yes, fuck and double fuck Mister Chamberlain who has given half of Europe to Adolf Hitler! Fuck your minister of the Navy, Mister Winston Churchill, that bloody butcher of the British imperialist Boer War! Fuck the London Bridge, fuck Big Ben, fuck the Parliament, fuck the House of Commons and the House of fucking Lords! Fuck the motherfucking Duke of Fuckington!» Gærne bikkjer og engelskmenn! Til helvete med Det britiske imperiet! Knull kong George, knull dronning Victorias døde legeme! Knull den idiotiske statsminister Neville Chamberlain og hans fordømte paraply! Ja, knull og dobbeltknull herr Chamberlain, som har gitt halve Europa til Adolf Hitler! Knull marineministeren deres, herr Winston Churchill, den forbannede slakteren fra den imperialistiske britiske Boerkrigen! Gå og knull London-brua, knull Big Ben, knull Parlamentet, knull Underhuset og det jævlige Overhuset! Knull den mammaknulleren hertugen av Knulleby! «Fuck the British Army, the Royal Navy and the Royal Air Force! Fuck the Peninsular and Orient Line and their steamer Himalaya! Fuck your boring cricket games, your vainglorious polo players and shitty golf players! Fuck your fox hunters in their ridiculous red jackets! Fuck your afternoon tea, your rotten fish and chips and your pissy English beer! Fuck Beefeater s gin and Gordon s gin! Fuck every fucking English snob in the whole wide world!» Til helsike med den britiske arméen, den kongelige marinen og det kongelige flyvåpenet! Til helsike med Peninsular and Orient-linja og rederiets dampskip Himalaya! Tørk dere i ræva med de kjedelige cricketkampene deres, de jålete polospillerne og de bedritne golfspillerne! Tørk dere i ræva med revejegerne deres i de tåpelige røde jakkene! Til helsike med ettermiddagsteen deres, med råtten fisk og stekte poteter og det pissete engelske ølet! Faen ta Beefeater s gin og Gordon s gin! Knull hver eneste forpulte engelske snobb i hele den vide verden! «Well spoken, Norwegian sailor» Vel talt, norske sjømann. «Have a nice evening, gentlemen! But remember, no more shooting practice here in the port of Aden» Ha en trivelig kveld, mine herrer! Men husk, ikke driv flere skyteøvelser her i Aden havn. Side 261 «International» Internasjonal, tidligere navn på Molde Fotballklubb. Side 265 «Sorry» Beklager. 21

22 Side 268 «Good news!» Gode nyheter! Side 269 «No problem» Intet problem. Side 271 «the village Rena in southeastern Norway» landsbyen Rena i det sørøstre Norge. Side 272 «BBC» se forklaring side 207. «the local paper mill was totally destroyed» den lokale papirfabrikken ble fullstendig ødelagt. Side 273 «BBC» se forklaring side 207. Side 279 «Royal Navy» Kongelige britiske marine. Side 280 «Fuck the fucking Duke of Fuckington!» Knull den forpulte hertugen av Knulleby! Side 281 «The Norwegian Shipping and Trade Mission» Den norske skipsfarts- og handelsdelegasjon. Side 284 «Admiralty grey» Admiralitetsgrått. «Royal Navy» Kongelige britiske marine. Side 286 «steamen» dampen. Side 288 «All right» I orden. Side 289 «blood trees» blodtrær. 22

23 «a village» en landsby. Side 294 «Islands» Øyer. «Danger Island» Den farefulle øya, «Indian Ocean Pilot» Farvannsbeskrivelse for Det indiske hav. «Hydrographer of the Navy» Marinens hydrograf. «Naval Control» Britiske marinemyndigheter. Side 295 «Port» Havn. Side 300 «BBC» se forklaring til side 207. Side 301 «Victoria Quay» Victoria-kaia. «Tommyguns» se forklaring side 258. «puben Sail and Anchor» skjenkestedet Seilet og Ankeret. «You Norwegians are still fighting the bloody Germans at Narvik, aren t you» Dere nordmenn driver ennå og slåss med de jævla tyskerne i Narvik, gjør dere ikke? «Yes, we are» Jo, vi er (det gjør vi). «We fight together with the British, the French and the Polish» Vi kjemper sammen med briter, franskmenn og polakker. «The police?» Politiet? Side 302 «Not the police» Ikke politiet. «Soldiers from Poland» Soldater fra Polen. «From Poland?» Fra Polen? «I thought all the soldiers in Poland were shot dead by Hitler» Jeg trodde alle soldatene i Polen var skutt til døde av Hitler. «Cape Leuwin» Kapp Leuwin. 23

24 Side 303 «Great Australian Bight» Den store Australia-bukta. «Nullarbor Plain» Nullarbor-sletta. «Great Victoria Desert» Den store Victoria-ørkenen. Side 305 «Come on!» Kom igjen! Side 307 «all right» helt i orden. «Kent-screenen» roterende glasskive i styrhusvinduet. Side 308 «Very well, kæpt n» Javel, kæpt n. «oldtimer» en av gamlekara. Side 309 «Skipperstreet en» Skippergata. «Londonstreet en» Londongata. «Kent en» se forklaring til side 307. Side 311 «Goodbye!» Farvel! «Let s get the hell out of here» La oss for helvete komme oss vekk herfra. Side 312 «plenty» massevis. «bowlere» bowlerhatter. Side 313 «Meråker Darling» Meråker-Smukka. Side 315 «Great Aust. Bight» Store Aust. Bukt 24

25 Side 316 «Great Australian Bight» Store Australia-bukt. Side 317 «killer whales» spekkhoggere. «The West Australian» Vest-Australieren. Side 318 «The West Australian» Vest-Australieren. «a report in a Swedish newspaper» en reportasje i ei svensk avis. «BBC» se forklaring side 207. Side 322 «Sorry» Beklager. Side 323 «Cape Wickham» Kapp Wickham. «King Island» King-øya. «Egg Lagoon» Egg-lagunen. Side 324 «Devil s Tower» Djevelens Tårn. «Deal Island» Deal-øya. «Flinders Island» Flinders-øya. «King Island» King-øya. «Sea Elephant Bay» Sjøelefantbukta. «West Sister» Vestre Søster. «East Sister» Østre Søster. Side 325 «GMT» se forklaring side 216. Side 326 «Port Jackson» Jackson-havna. 25

26 «Sydney Cove» Sydney-vika. «Bondi Beach» Bondi-stranda. «The Bondi Icebergs Winter Swimming Club» Bondi-strandas Isfjell Vinter-svømmeklubb. Side 327 «lining your own pocket» fôre sin egen lomme (mele sin egen kake). «Immigration» Innvandringsmyndighetene. Side 328 «Darling Harbour» Darling-havna. «Harbour Bridge» Havnebrua. «The Bondi Icebergs» Bondi-isfjellene (se forklaring side 326) «Polar Bears» Isbjørner. «Walrus Club» Hvalrossklubben. «Sea Elephant Club» Sjøelefantklubben. «South Head» Sørpynten. «Port Jackson» Jackson-havna. «Rose Bay» Rose-bukta. Side 330 «Royal Botanic Gardens» Kongelige botaniske hager. «down under» nede på undersiden, dvs. Australia. «flying foxes» flygende rever (no. flygende hunder); storflaggermus. «Harbour Bridge» Havnebrua. Side 332 «Darling Harbour» Darling-havna. Side 333 «Herbert Street» Herbert-gata. Side 334 «Streeten» Gata, rødlykt-strøket. 26

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

ALICE En kvinne gir hele sitt hjerte og sin sjel i et forhold, og hva får hun igjen for det?

ALICE En kvinne gir hele sitt hjerte og sin sjel i et forhold, og hva får hun igjen for det? PIZZA MAN av Darlene Craviotto Scene for to kvinner. Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com It's a hot summer evening and Julie Rodgers has had a bad day. Her boss made a pass at her and she said no

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Singler She loves you, I'll get you Sept '63 NO Standard 75 1.opplag All my loving, I saw her standing

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Årsplan i engelsk - 2. klasse 2014-2015

Årsplan i engelsk - 2. klasse 2014-2015 ..Antall timer pr uke:1 time Lærere: Gro Åkerlund Læreverk: Stairs My English Book 1+2 Nettstedet: www.stairs.cappelen.no Eget vedlegg om lokal plan. Årsplan i engelsk - 2. klasse 2014-2015 Grunnleggende

Detaljer

Første time etter sommerferien

Første time etter sommerferien Første time etter sommerferien Læringsmål Repetisjon fra i fjor. Motivasjonstime. Materiell Ordkort: Food and drink (142 172) og Animals (101 134) Quest 1 CD, spor 3: The goodbye song Forarbeid (Circle

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

SANDY Hun stakk på do. Hun vil ikke snakke med meg. RICHARD. SANDY Faen! Jeg mener. Jeg tror ikke det er min skyld. SANDY

SANDY Hun stakk på do. Hun vil ikke snakke med meg. RICHARD. SANDY Faen! Jeg mener. Jeg tror ikke det er min skyld. SANDY RABBIT av Nina Raine Scene for tre kvinner og to menn. Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com It's Bella's twenty-ninth birthday. Friends and former lovers meet for a drink to celebrate. But as the Bloody

Detaljer

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1 Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

SANDY Hvorfor lar du ham være så kjip mot deg? SANDY Nei, det var du ikke. Hvorfor lar du ham plage deg? SANDY BELLA

SANDY Hvorfor lar du ham være så kjip mot deg? SANDY Nei, det var du ikke. Hvorfor lar du ham plage deg? SANDY BELLA RABBIT av Nina Raine Scene for tre kvinner og tre menn. Manus får du kjøpt på www.adlibris.com It's Bella's twenty-ninth birthday. Friends and former lovers meet for a drink to celebrate. But as the Bloody

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu international Winter 2012 Issue 1 Sky menu Welcome onboard Fresh Food Bon appétit Producing great food is an art. Only the best ingredients are good enough, from our hand-baked bread to our locally produced

Detaljer

Årsplan i engelsk for 4.årssteg Læreverk: Junior Scoop 4. Metode Læremiddel Tips Teachers guide (TG) Junior Scoop Textbook s. 4-7.

Årsplan i engelsk for 4.årssteg Læreverk: Junior Scoop 4. Metode Læremiddel Tips Teachers guide (TG) Junior Scoop Textbook s. 4-7. Årsplan i engelsk for 4.årssteg Læreverk: 4. Ve ke 34 35 36 Emne i henhold til læreverk Memory Quiz Leikar og glosetrening Achieving liftoff Mål Elevane skal: kunne repetere ord og uttrykk frå 3 bruke

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET 2012-2013

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET 2012-2013 6 sept.2012 Uke Fagemne (Hentet fra Fagplan) Ukemål Språklære (Konkretiserte mål fra Fagplan) Læringsstrategier, metode Lærebøker, undervisningsmateriell og organisering 34 Repetisjon Jeg kan gi eksempler

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme TIDLIG PÅ AN: Klokken 0700 gikk salutten på Skansen. Det markerte starten på morgenprosesjonen. Selv om man skjøt med løskrutt,

Detaljer

Snakk norsk! Vi snakker norsk i Norge. Norsk er moro. Vil du snakke norsk i Norge?

Snakk norsk! Vi snakker norsk i Norge. Norsk er moro. Vil du snakke norsk i Norge? Snakk norsk! Vi snakker norsk i Norge Norsk er moro Vil du snakke norsk i Norge? Moro? Si det på norsk Ja, moro ha, ha, ha Si det en gang, to ganger mange ganger? Forstår du ingenting? SPØR: kan du gjenta?

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Repetisjon, og innlæring, av fleire ferdigheiter/gloser/setningar. Kunne rekkjetelje frå 1 20 Kunne lese tala 1 12 Kunne skrive tala 1-6

Repetisjon, og innlæring, av fleire ferdigheiter/gloser/setningar. Kunne rekkjetelje frå 1 20 Kunne lese tala 1 12 Kunne skrive tala 1-6 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34 36 Numbers - Gje eksempel på nokre situasjonar der det kan vera nyttig å kunne - Forstå og bruke nokre e ord, uttrykk omgivnader og eigne - Helse,

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

RICHARD. SANDY Hæ? RICHARD Vel, døden. Tror du noen gang kommer til å bli gift, Bella?

RICHARD. SANDY Hæ? RICHARD Vel, døden. Tror du noen gang kommer til å bli gift, Bella? RABBIT av Nina Raine Scene for tre kvinner og to menn. Manus får du kjøpt på www.adlibris.com It's Bella's twenty-ninth birthday. Friends and former lovers meet for a drink to celebrate. But as the Bloody

Detaljer

Flere bruksområder av slike kort, derfor kan de gjerne lamineres slik at de holder gjennom flere aktiviteter. (Se mal)

Flere bruksområder av slike kort, derfor kan de gjerne lamineres slik at de holder gjennom flere aktiviteter. (Se mal) Experience English outside Cathrine Bulien Lauvdal, Ungdomsskolelærer og AAT Stafett (lotto) Forberedelse: - Lage kort: Spørsmål på forsiden og svar på baksiden (Se mal) - Skrive inn rett info + skrive

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE?

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? Kommunesamling tema folkehelse og barn og ungdom Trondheim, 20. november Thea Grydeland Ersvik thea.grydelandersvik@gmail.com / t.g.ersvik@nkvts.unirand.no

Detaljer

Solidaritet har vært et slagord i fagbevegelsen siden 1848 Fra internasjonalisme til inter nasjonalisme i

Solidaritet har vært et slagord i fagbevegelsen siden 1848 Fra internasjonalisme til inter nasjonalisme i Workers of the world, unite? Solidaritet har vært et slagord i fagbevegelsen siden 1848 Fra internasjonalisme til inter nasjonalisme i etterkrigstiden Nasjonsbygging og nasjonalt trepartssamarbeid Konsekvenser

Detaljer

Frisbee. av Adam Frahtia og Joakim Sande. historien av Adam Frahtia. En SPEEDY SKY-ROAD

Frisbee. av Adam Frahtia og Joakim Sande. historien av Adam Frahtia. En SPEEDY SKY-ROAD Frisbee En SPEEDY SKY-ROAD av Adam Frahtia og Joakim Sande historien av Adam Frahtia EXT - PARK - DAG - NORGE Scenen viser tre studenter som kommer til en piknik i en park om morgenen. Etter å ha spist

Detaljer

Beatles -1=3 Man Jam Klassetrinn: 1.- 7. klasse

Beatles -1=3 Man Jam Klassetrinn: 1.- 7. klasse Beatles -1=3 Man Jam Klassetrinn: 1.- 7. klasse PROGRAMMET Hvem ville trodd at fire langhårete gutter fra Liverpool skulle bli noen av det forrige århundres største komponister? Nå er det over 30 år siden

Detaljer

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Storbritannia 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Det er mange dikt, ordtak og sitater vi kunne tenke oss å dele, som har gitt oss inspirasjon og åpnet opp for nye perspektiver.

Det er mange dikt, ordtak og sitater vi kunne tenke oss å dele, som har gitt oss inspirasjon og åpnet opp for nye perspektiver. ORDTAK OG SITATER Det er mange dikt, ordtak og sitater vi kunne tenke oss å dele, som har gitt oss inspirasjon og åpnet opp for nye perspektiver. Her er noen: "We must view young people not as empty bottles

Detaljer

KNOW YOUR ENEMY ALEXANDER J. LUCAS S. OLAFSEN IDEA BY ALEXANDER J. LUCAS S. OLAFSEN

KNOW YOUR ENEMY ALEXANDER J. LUCAS S. OLAFSEN IDEA BY ALEXANDER J. LUCAS S. OLAFSEN KNOW YOUR ENEMY By ALEXANDER J. LUCAS S. OLAFSEN IDEA BY ALEXANDER J. LUCAS S. OLAFSEN FILMPRO NORGE (C) 2015 SCENE 1: THE VIEW EXT. I SKOGEN - NIGHT Gjennom skogen løper JACKSON (25) og han løper etter

Detaljer

Oslo Pin Club Info # 219, 29.10.2014

Oslo Pin Club Info # 219, 29.10.2014 Oslo Pin Club Info # 219, 29.10.2014 Så sees vi vel igjen Husk nytt byttemøte torsdag 6. november kl 1700 Ta med deg byttepins og stikk innom Next meeting is coming up! Remember new trade meeting Thursday,

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

ENGELSK. 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure.

ENGELSK. 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure. Side 1 av 8 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure. 3. Vi måler oksygenmetningen i blodet. We are measuring

Detaljer

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT Jæger Brand Manual 2 Jæger Brand Manual 2 Brand Identity Target Audience 3 Logo 4 Colors 5 Typography 7 Infographic Brochure 9 Products 10 Point of Sale 11 Print Documents Brand Identity The brands name,

Detaljer

SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel. Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com

SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel. Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com After a stint in a mental institution, former teacher Pat Solitano moves back in with his parents

Detaljer

Årsplan for engelsk 6. trinn skoleåret 2014-2015

Årsplan for engelsk 6. trinn skoleåret 2014-2015 Årsplan for engelsk 6. trinn skoleåret 2014-2015 Tema Chapter 1 THE RADIO RATS Rattling Ron Retired Roderick The 9 o clock news RAT AFFAIRS Lost and found The weather For or against recycling RAT AFFAIRS

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Engelsk Tema: Engelsk grammatikk Trinn: 7 ----------------------------------------------------------------------------- Skole: Lunner barneskole Lærernavn: Ole Bjørn Hasli

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

DØDEN Tekst: Robert Botn Illustrasjoner: Jenny Gerbil og Susan Avishai

DØDEN Tekst: Robert Botn Illustrasjoner: Jenny Gerbil og Susan Avishai ESSAY: om Terry Pratchett RIDDEREN, KATTEN OG DØDEN Tekst: Robert Botn Illustrasjoner: Jenny Gerbil og Susan Avishai I meant," said Ipslore bitterly, "what is there in this world that truly makes living

Detaljer

Emil! Jeg er syk. ei natt, netter a night, nights å sove [å] to sleep hans. his liten / lita / lite small ei pute

Emil! Jeg er syk. ei natt, netter a night, nights å sove [å] to sleep hans. his liten / lita / lite small ei pute 10 Det er natt. Nils sover i senga. Det er egentlig ikke hans seng - det er ei lita pute på Lises stol på kjøkkenet. Men han bruker puta hennes som seng. Plutselig våkner han. Rommet er mørkt. Han ser

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

Uker Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/læreverk/ metode 1 Klokka. Lære om Halloween. ved hjelp av nye ord

Uker Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/læreverk/ metode 1 Klokka. Lære om Halloween. ved hjelp av nye ord HALVÅRSPLAN Trinn: 5. trinn Periode: Vår FAG: Engelsk Uker Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/læreverk/ metode 1 Klokka Språklæring Lære om Halloween Bruke grunnleggende begrep Kunne fortelle

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

NR Musikal Gruppe(r) Kostyme Ant Musikk/merkn St/sl Ansvar Oppholdsrom 1 Chorus Line Jazzdans nivå 3 10.kl->, tåspiss, street gutter 5.-7.

NR Musikal Gruppe(r) Kostyme Ant Musikk/merkn St/sl Ansvar Oppholdsrom 1 Chorus Line Jazzdans nivå 3 10.kl->, tåspiss, street gutter 5.-7. PROGRAMSKISSE MUSINOKSÅKALSK 1.AKT NR Musikal Gruppe(r) Kostyme Ant Musikk/merkn St/sl Ansvar Oppholdsrom 1 Chorus Line Jazzdans nivå 3 10.kl->, tåspiss, street gutter 5.-7.kl Diverse dansetreningstøy

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

BASIC NORWEGIAN LEVEL A1 CLASS

BASIC NORWEGIAN LEVEL A1 CLASS BASIC NORWEGIAN LEVEL A1 CLASS 2 This is a free guide for learning basic Norwegian. Visit the site http://www.norwegian-course.com to take our online tests and watch the videos. THIS CLASS WILL FOCUS ON

Detaljer

Stuntskriving. Stuntskrive-arket er delt opp i 9 deler som skal inneholde følgende:

Stuntskriving. Stuntskrive-arket er delt opp i 9 deler som skal inneholde følgende: Stuntskriving Denne øvelsen er for at elevene skal få bedre oversikt og flyt i historiene de skriver. Den kan passe bra innenfor stil-skriving i alle språkfag. Stuntskriving er en god måte å komme i gang

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

SEX WITH A STRANGER av Stefan Golaszewski

SEX WITH A STRANGER av Stefan Golaszewski SEX WITH A STRANGER av Stefan Golaszewski Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Snubbing his girlfriend Ruth, Adam decides to head out on

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I ENGELSK 1.TRINN 2015-16 Uke Emne/ Ordforråd/Uttrykk 34 Dette blir som en innholdsfortegnel se.

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I ENGELSK 1.TRINN 2015-16 Uke Emne/ Ordforråd/Uttrykk 34 Dette blir som en innholdsfortegnel se. Uke Emne/ 34 Dette blir som en innholdsfortegnel se. Finn riktig mål fra Her lager du mål du kan kunnskapsløftet: kopiere inn på ukebrev. kopier inn fra udir.no. Jeg kan /Jeg vet Her skriver stikkord om

Detaljer

KONFIRMANTSAMVÆR OM VENNSKAP en dobbelttime

KONFIRMANTSAMVÆR OM VENNSKAP en dobbelttime KONFIRMANTSAMVÆR OM VENNSKAP en dobbelttime Tema: Uten vennskap intet liv (Cicero) MÅL FOR SAMVÆRET - å hjelpe konfirmantene til å reflektere over hva gode venner betyr for dem - formidle hvilke verdier

Detaljer

F A R S U N D. I can live anywhere as long as it s here FARSUND KOMMUNE FARSUND KOMMUNE

F A R S U N D. I can live anywhere as long as it s here FARSUND KOMMUNE FARSUND KOMMUNE Aluminium Casting, vinner av Årets Norske Ingeniørbragd 2011. Roger Cockroft CEO, Aluminium I can live anywhere as long as it s here Won t there be snow and polar bears? was all anyone said when I told

Detaljer

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner TEORI OG PRAKSIS Kjønnsidentitet og polaritetsteori En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner Av Vikram Kolmannskog 1 - - NØKKELORD: transpersoner, kjønnsidentitet og uttrykk, polariteter, kjønnsnormer,

Detaljer

Lovsangsseminar. Med Mary Elizabeth Vorrath

Lovsangsseminar. Med Mary Elizabeth Vorrath Lovsangsseminar Med Mary Elizabeth Vorrath Ta en dypere titt på hva tilbedelse er 1. Lovsang med åpenbaring 2. Lovsang i Ånd og Sannhet 3. Lovsang i Lydighet 4. Lovsang med Himmelen og Lede andre Lovsang

Detaljer

5 Beste App Trafikk Metoder

5 Beste App Trafikk Metoder 5 Beste App Trafikk Metoder Du er ferdig med å ta din ide fra tegnebordet til app store. Apple har godkjent appen og plutselig er den ute i app store blant 500 000 andre apper. Men, ingen laster ned det

Detaljer

Oslo Karen Baptist Church

Oslo Karen Baptist Church Oslo Karen Baptist Church Meeting Report Place: Eh The Paw apartment Nedre Ullevål 11, 0850, Oslo Date: 06.03. 2010 Time: 16:00-19:00 Participants: (1) R.V Pastor Kaw Khu, (2) Pastor Toe Htoo, (3) Tana

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

oleana news fall/winter

oleana news fall/winter oleana news fall/winter 1 159 W Cardigan 75 FC Skirt 130 F Hat 156 W Wristlets Høstblader og vinterroser Autumn leaves and winter roses 3 159 D Cardigan 138 O Top 80 DQ Cuffs 159 R Cardigan 97 G Skirt

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38 ÅRSPLAN I Engelsk FOR 1. TRINN 2014/2015 Læreverk: Stairs 1+2 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38 Gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig

Detaljer

Rotary Ungdomsutveksling

Rotary Ungdomsutveksling PETS Distrikt 2275 en 2016/2017 Ellen R.O. Strand DYEO Rotarys formål: Å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap - mellom mennesker - over landegrensene fra alle yrker ens formål:

Detaljer

Oslo Pin Club Info # 203, 8. januar 2013

Oslo Pin Club Info # 203, 8. januar 2013 Oslo Pin Club Info # 203, 8. januar 2013 Vi ønsker velkommen til et godt nytt samler-år Husk at vi har byttemøte mandag 14. januar Møtet avholdes i den vanlige kantina på Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Detaljer

Halvårsplan høst 2.klasse. Læreverk vi bruker: My English book Flash cards Cd. Engelsk

Halvårsplan høst 2.klasse. Læreverk vi bruker: My English book Flash cards Cd. Engelsk Halvårsplan høst 2.klasse Læreverk vi bruker: My English book Flash cards Cd Engelsk Periode emner kompetansemål Numbers: Seven, eight, nine, ten, eleven, twelve August Kunne presentere seg og fortelle

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

Randi E. Jenssen og Kjell-Ole Myrvoll, Flyktningeteamet BUP Sjøvegan, i samarbeid med Ramin Heidari

Randi E. Jenssen og Kjell-Ole Myrvoll, Flyktningeteamet BUP Sjøvegan, i samarbeid med Ramin Heidari Randi E. Jenssen og Kjell-Ole Myrvoll, Flyktningeteamet BUP Sjøvegan, i samarbeid med Ramin Heidari Tema Psykososialt arbeid med barn og ungdommer. Åvære barn av flere kulturer -hva barn og ungdom har

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 5 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Ordlæring Vg1/vg2 (SF) Vocabulary (news) Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer