VERDIPAPIRFONDET TRENDEN MÅNEDSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDIPAPIRFONDET TRENDEN MÅNEDSRAPPORT"

Transkript

1 Kjære andelseier, Nytt format på vår månedsrapport I de kommende månedene vil vi foreta noen endringer i vår månedlige rapport. Struktur og layout vil bli forbedret, og våre markedskommentarer vil være noe mer omfattende enn tidligere. I denne utgaven har vi blant annet valgt å legge vårt makrofokus på forholdene i Kina, og hvilken betydning de rådende forholdene i regionen vil være med på å påvirke de globaløkonomiske forholdene. Ny leder for Norse Forvaltning AS Vi har gleden av å melde om at Svein Alexander Gogstad har fra 1. juli overtatt som daglig leder i Norse Forvaltning AS og vil samtidig inneha rollen som ansvarlig forvalter for fondet TrendEn. Gogstad kommer fra stillingen som administrerende direktør hos Norgesinvestor Securities AS, og har blant annet vært ansvarlig for foretakets aktive forvaltning. Gogstad har studert ved Handelshøyskolen BI og Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), og har arbeidet som forvalter, analytiker og sittet i ledelsen av ulike verdipapirforetak siden Han har bred erfaring innenfor aksjer, derivater og råvarer, og var i 1986 med på å etablere et av de første tekniske analyseselskapene i Norge, Tekan AS. Han har arbeidet med ulike former for tekniske analyser, trendanalyser og fundamentalanalyser opp gjennom årene. Gogstad har blant annet benyttet Norse Securities sitt trendanalysesystem som grunnlag for den aktive forvaltningen i Norgesinvestor Securities AS, og er dermed godt kvalifisert til å videreføre den forvaltningsstrategien som ligger til grunn for forvaltningen av verdipapirfondet TrendEn. Med vennlig hilsen, Norse Forvaltning AS

2 Månedens makrokommentar Kina: Se opp for ildsprutende drage det er lett å bli svidd Kina er ved, eller nær ved, et veiskille. Det er mange utfordringer som må takles. Nå har flere av dem nådd et kritisk nivå. Fenomenet Kina er komplekst. Landet har mange og store oppgaver som må håndteres. Det blir ruglete underveis. Men de neste 3-5 årene bør det gå rimelig greit selv om det blir vanskelig. Kraftig lønnsvekst = dårligere konkurransekraft Kina har hatt fordel av et massivt skift av arbeidere fra jordbruk til industri. Det har vært meget vellykket. Det blir vanskeligere å få til det samme skiftet inn i tjenesteytende næringer. Men det vil nok gå noenlunde bra. Den største utfordringen kan bli et meget stramt arbeidsmarked. Ettbarnspolitikken Kina har praktisert i mange år har resultert i en demografi som ligner på den vestlige: Mange nye, eldre mennesker de neste årene, og relativt få nye arbeidere. Og etter drøyt 10 år med ca 20% årlig lønnsvekst begynner konkurransekraften vis-a-vis asiatiske land å bli vanskelig. Lønnsveksten har sågar gjort at også USA og Europa er i konkurranseposisjon. Kina kan ikke lenger basere sin vekst på eksport. Innenlandsk etterspørsel vil i større grad løfte velstanden videre. Outsourcing representerer ikke lenger bare en mulighet for kinesiske selskap det har blitt en trussel. Med lønninger langt under det kinesiske nivået flyttes produksjon fra Kina til andre land i Asia. Crocs er ett godt eksempel. I år forventer selskapet å produsere 65% av de fargerike skoene i Kina. I fjor var andelen 80%. Veskeprodusenten Coach planlegger å redusere sin produksjon i Kina fra 80% til 50%. Korrupsjon gir protester Kina har flere, betydelige problemer innenriks. Korrupsjon er omfattende spesielt blant lokalpolitikere. Så lenge alle har følt at de med på en opptur har det gått greit. Nå begynner en stadig større, urban middelklasse å bli lei korrupsjonen og forfordelingen. De har begynt å protestere. Og mange av dem har ingen sterk føling med nedslaktingen myndighetene gjennomførte på Tiananmen-plassen i De har dermed ikke samme frykten for represalier som de eldre dersom de protesterer. Internett samler folket i protest De fleste av disse relativt unge menneskene har tilgang til internett. Det gjør det mulig å samle støtte raskt til saker mange er opptatt av. Mange er rasende over korrupsjonen, de store forskjellene mellom rike og fattige og den enorme forurensingen i vannet og luften. Risikoen for sosial uro øker hele tiden. Myndighetene presses derfor til å gjennomføre reformer. Det er positivt på sikt for den kinesiske økonomien. Kredittboblen den største risikoen Den kanskje største risikoen på kort sikt er kredittboblen. Det er skapt et eget gråmarked med enorm gjeld i Kina. Denne vil sprekke, og det er usikkert hvor store ringvirkningene vil bli. Den har også til dels skapt en boligboble. Den nye ledelsen i Kina (innsatt ved forrige årsskifte) har begynt å ta tak i dette. Det er stor risiko for at det medfører en struping av kreditten slik at veksten faller ytterligere tilbake. I sum betyr dette at Kinas mange utfordringer kan bidra til fall på verdens børser fra tid til annen. Momentumet i, og størrelsen på, økonomien er likevel så betydelig at det sannsynligvis vil være kortsiktige fall. På sikt arbeider de fleste kreftene for en vridning mot konsum og tjenester, og at en større del av befolkningen deltar i den videre veksten. Ett eksempel på det er offentlig helseforsikring. Mer enn 95% av befolkningen er nå dekket, selv om det offentlige bare betaler ca halvparten av regningen for pasienter innlagt på sykehus. Pasienten må betale den andre halvdelen. Likevel er dette en betydelig forbedring. Det bidrar til å redusere behovet for sparing, og frigjør penger til konsum. Konsum og tjenester på vei opp Faktum er at konsumet ga et større bidrag enn investeringer til Kinas vekst i 1. kvartal i år. Mer bemerkelsesverdig er det at tjenester har bidratt med mer til veksten enn industri de siste 3 kvartalene. Kinas økonomi er dermed godt i gang med transformasjonen fra eksport/industridrevet vekst til konsum/tjeneste-drevet vekst. Tjenesteytende næringer er mer arbeidskraftintensive. Det lover godt for fortsatt vekst i konsumet. Tjenestesektoren har skapt 37 millioner arbeidsplasser de siste 5 årene. Industrisektoren har skapt 29 millioner arbeidsplasser. I tillegg har myndighetene latt valutaen styrke seg. Det stimulerer til innenlandsk forbruk og investeringer på bekostning av eksport. Dessuten bidrar det til å øke etterspørselen etter utenlandske varer. Kina er dermed en stadig viktigere motor for verdensøkonomien. Turisme gir også vekst i verden Kineserne har for alvor blitt en nasjon av turister. Det merkes i Europa og USA. For noen år siden var det forbudt for turistgrupper å reise til USA. I 2007 signerte de to landene et memorandum som endret det. Det utløste en bølge av turisme. Mer enn 1 million besøkende kom til USA i 2011 opp fra i Handelsdepartementet i USA forventer en økning i antall besøkende på 259% mellom 2011 og Og de bruker mye penger. Kinesiske turister brukte i gjennomsnitt 6.000,- dollar per reise i Samme år hadde USA et overskudd på turistbalansen med Kina på 4,4 milliarder dollar, opp fra et underskudd på 687 millioner dollar i Potensialet er mye større. Kinas turistutgifter var på hele 73 milliarder dollar i Frankrike toppet listen over destinasjoner.

3 Fakta om fondet Oppstart Forvalter Svein Alexander Gogstad Mandat Kombinasjonsfond (investerer bare i børsnoterte aksjer) Minstetegning Markeder USA, Europa, Norden Likviditet Daglig Forvalters kommentar D en amerikanske sentralbanksjefen Ben Bernanke skapte turbulens i verdens finansmarkeder da han medio juni forberedte markedene på at en nedtrapping av sentralbankens støttekjøp av obligasjonslån er nært forestående. Indikasjonene som ble gitt tyder på at en nedtrapping av verdipapirkjøpene kan starte allerede i løpet av inneværende år, for deretter gradvis å skaleres ned utover våren og sommeren neste år. I henhold til planen, er det en målsetning at støttekjøpene skal være helt avsluttet innen arbeidsledigheten når 7 prosent. Nyheten, som neppe kan betegnes som en nyhet, slo ned som en bombe i finansmarkedene i juni, og de globale aksjemarkedene reagerte umiddelbart med å sende aksjekurser ned og dollarkursen opp. Frykten for at avtagende støttekjøp vil føre til fallende obligasjonskurser og stigende rente, spredte seg i markedet som ild i tørt gress. I etterkant av hendelsen har en rekke Federal Reserve medlemmer gjort sitt beste for å roe markedene, og forsikre at pengetrykkingen vil fortsett en god stund til - godt inn i Det er bare selve utnyttelsesgraden på trykkpressen som er det store spørsmålet. Vi har respekt for at markedene liker full gass i økonomiske stimulanser fremover fremfor noe annet. En viss grad av realisme bør man allikevel ha når man vurderer størrelsen av de potensielle implikasjonene som følger av de varslede nedtrappingene. Det er viktig for FED å lande sine pågående stimulanser på en langsiktig og gjennomtenkt måte. Det er derfor viktig å begynne tidlig med varslingen slik at det ikke skaper panikk i markedene når stimulansen opphører, slik FED har gjort nå. Dette er en kompleks situasjon som må håndteres med et balansert hensyn til den amerikanske økonomien. Ikke bare må arbeidsledighet og inflasjon holdes på kontrollerte nivåer, men stimulanser til utsatte sektorer og et oppblåst obligasjonsmarked må håndteres samtidig. Dette er en balansegang som krever vilje, tålmodighet og langsiktighet - med andre ord et sett med egenskaper som ikke kan assosieres med den gjennomsnittlige daytrader på NYSE. Stimulansenedtrappingen fra FED vil uunngåelig komme, det er det ingen tvil om. Dog inntil vi ser hvordan nedtrappingen blir ivaretatt, hvor raskt og når, velger vi å forholde oss til de rådende forholdene og utsiktene til den amerikanske økonomien. Juni var en måned med noe blandede resultater på makrotallfronten i USA. Conference Board forbrukertillitstall steg fra 74.3 til 81.4 poeng, og er dermed på sitt høyeste nivå siden januar Aktiviteten i det amerikanske boligmarkedet tar seg opp, og antallet signerte kontrakter i prosess for kjøp av bruktbolig steg med 6,7 prosent il 112,3 poeng. Dette var det høyeste nivået siden desember Oppgangen overgikk alle estimater foretatt av Bloomberg, og var den største indeksoppgangen siden april Personinntekter steg med 0,5 prosent i mai, og var høyere enn markedets forventninger om en oppgang på 0,2 prosent. Spareraten steg fra 3 til 3,2 prosent. Dette er positive signaler da sparing og investering er nøkkelen til en sunn vekst - ikke forbruk og lån. Den fallende trenden i arbeidsledigheten er fortsatt intakt selv om ledighets- og sysselsettingstallene som ble sluppet i juni ikke viste noen entydig retning. På den negative siden svekket Chicago PMI tallene seg noe fra 58.7 til 51.6 poeng Vi opprettholder vårt positive syn på den økonomiske utviklingen i USA, og har med bakgrunn i dette valgt å vekte opp vår beholdning av amerikanske aksjer ytterligere. Vi vil også ta sikte på å øke vår regionale eksponering i USA den kommende perioden slik at fondets samlede fokus den nærmeste tiden i all hovedsak vil være rettet mot USA og amerikanske aksjer. Med bakgrunn i signalene som kom fra FED i juni har vi foretatt noen sykliske porteføljetilpasninger hvor vi blant annet har vektet opp aksjer innenfor finanssektoren, helsesektoren og industrisektoren siden forrige rapportperiode. Med vennlig hilsen Svein A. Gogstad

4 Avkastning Juni Siden start ( ) 2013 Verdipapirfondet TrendEn 0,23 % 35,46 % 10,45 % Oslo Børs Fondsindeks -4,45 % 35,39 % 6,33 % S&P 500-1,50 % 47,22 % 12,63 % Frankfurt DAX 30-4,67 % 36,95 % 4,56 % FTSE World Index -4,04 % 20,58 % 5,54 % Fondskurs per : , ,00 Kurs TrendEn (netto) OSEFX FTSE World Index , , , , , ,00 10 største investeringer Sektorfordeling Vekting Selskap Andel Bransje Andel Land Andel CBS Corp 5,34 % Financial 19,43 % USA 65,70 % News Corp 5,31 % Services 17,06 % Norge 3,92 % Alliance Data Systems Corp 4,66 % Industrial 6,94 % Tyskland 2,54 % MAXIMUS Inc 4,56 % Technology 6,90 % PPG Industries Inc 4,52 % Capital Goods 6,14 % Genworth Financial Inc 4,05 % Basic Materials 4,52 % Cabot Oil & Gas Corp 3,96 % Energy 3,96 % Sum Aksjer 72,16 % Renewable Energy Corp ASA 3,92 % Consumer/Cyclical 3,70 % Magna International Inc 3,70 % Consumer/Non-Cyclical 3,51 % Kontanter 27,84 % Union Pacific Corp 3,61 %

5 Månedens aksjer Selskaper I fondet: Ameriprise Financial Inc, AXIS Capital Holdings Limited, Cigna Corp, CVS Caremark Corp, Magna International Inc og Union Pacific Corp.

6 Porteføljeoversikt (sortert etter avkastning): Ticker Aksje Bransje Kj.kurs Siste kurs Andel Avkastning 1 US.ADS Alliance Data Systems Corp Financial 105,32 181,03 4,66 % 71,88 % 2 US.CBS CBS Corp Services 32,97 48,87 5,34 % 48,25 % 3 US.ABG Asbury Automotive Group Inc Services 29,56 40,1 1,85 % 35,64 % 4 DE.DUE Duerr AG Capital Goods 34,55 46,355 2,54 % 34,18 % 5 US.COG Cabot Oil & Gas Corp Energy 55,47 71,02 3,96 % 28,03 % 6 US.NDSN Nordson Corp Capital Goods 55,07 69,31 3,60 % 25,87 % 7 US.PPG PPG Industries Inc Basic Materials 120,55 146,41 4,52 % 21,45 % 8 US.NWS News Corp Services 28,67 32,82 5,31 % 14,46 % 9 US.ATK Alliant Techsystems Inc Industrial 71,98 82,33 3,33 % 14,38 % 10 NO.REC Renewable Energy Corp ASA Technology 1,99 2,23 3,92 % 12,15 % 11 US.GNW Genworth Financial Inc Financial 10,34 11,41 4,05 % 10,36 % 12 US.MMS MAXIMUS Inc Services 34,26 37,24 4,56 % 8,71 % 13 US.MGA Magna International Inc Consumer/Cyclical 67,88 71,22 3,70 % 4,92 % 14 US.AMP Ameriprise Financial Inc Financials 77,55 80,88 3,58 % 4,29 % 15 US.AXS AXIS Capital Holdings Limited Financials 44,33 45,78 3,56 % 3,27 % 16 US.CI Cigna Corp Financials 70,93 72,49 3,58 % 2,20 % 17 US.UNP Union Pacific Corp Industrial 151,09 154,28 3,61 % 2,11 % 18 US.CVS CVS Caremark Corp Consumer/ Non-cyclical 56,03 57,18 3,51 % 2,05 % 19 US.ROP Roper Industries Inc Technology 124,82 124,22 2,99 % -0,48 %

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Oktober 2013 Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Newsflash USA Markit PMI falt fra 52,8 til 51,1 poeng i oktober. Kina HSBC Manufacturing PMI steg til 50,9 poeng

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2013

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2013 BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2013 Markedsutvikling Et år med kraftig oppgang i aksjemarkedene verden over avsluttes med et gjesp. I desember var markedsbevegelsene moderate med avtagende momentum i det

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport 2007. 21. desember 2006 Tilbakeblikk på 2006. Selv om året ikke er over ennå og vi dermed ikke kan gjøre opp status for året som helhet kan vi trygt si at det har

Detaljer

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015 PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 215 Netfonds Bank forvalter aksjeporteføljen NetfondsXtra. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland november 2012 Internasjonalt: Økonomi i knestående, verktøyskassen i ferd med å tømmes Norge: Pilene peker oppover, men klarer vi å utnytte mulighetene? konjunkturbarometeret

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Økonomiske utsikter. Januar 2011

Økonomiske utsikter. Januar 2011 Økonomiske utsikter Januar 11 Globalt: Oppsvinget har fått feste, men utfordringene er mange USA: Skattelette setter fart i økonomien Eurosonen: Svak og ujevn utvikling, krise truer Storbritannia: Seiglivet

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Juni 214 Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 1 545 98 Oppstart. 2.1.29 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer