Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport"

Transkript

1 Global trendanalyse og forvaltning September 2013 Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Newsflash Chicago PMI steg til 55,7 poeng mot forventet 54,5 poeng, opp fra 53 poeng i august. Markit Eurozone PMI for august steg til 51,5 poeng, opp fra 50,5 poeng i juli. US Consumer sentiment index for august falt til 76,8 poeng mot forventet 82,6 poeng, ned fra 82,1 poeng forrige måned. Det ble igangsatt færre boliger enn forventet i USA i august. Den amerikanske arbeidsledigheten falt til 7,3 prosent i august, ned fra 7,4 prosent. Den amerikanske kongressen kom ikke til budsjettenighet før fristens utløp 30. september. Kinesiske handelsbalansetall viste at landets årlig eksportvekst var på 7,2 prosent i august, mot forventet 5,5 prosent. Japansk BNP steg med 3,8 prosent annualisert i andre kvartal Trendindikator Global Trendindikator USA Trendindikator Europa Trendindikatorene skal gi et inntrykk av styrken i den pågående trenden i de ulike regionene. Indikatoren er kun ment som en retningsveileder for de enkelte markedene. Forvaltere: Adm. dir./ansvarlig forvalter Nicolai Bentzen Analytiker/forvalter Månedens makrokommentar Fugl føniks reiser seg... - Amerikansk bilindustri opp fra asken I august steg det Amerikanske bilsalget til sitt høyeste nivå på seks år. Salget økte 17 prosent fra fjoråret til 1,5 millioner enheter, noe som tilsvarer 16 millioner enheter på årlig basis. Japanske bilprodusenter som Toyota, Nissan og Honda økte alle sitt salg med mer enn 20 prosent, og GM, Ford og Chrysler hadde sin beste salgsmåned på over seks år med tosifret vekst. Den amerikanske bilindustrien har vært inne i en sterk vekstfase siden Veksten kom som et resultat av de amerikanske myndighetenes omfattende tiltakspakker og kickstart for å redde industrien. Bilproduksjonen har siden 2009 nesten doblet seg, og industrien står nå for mellom 15 og 20 prosent av den økonomiske innhentingen i USA. Etterspørselen er nå så høy at GM, Ford og Chrysler leier inn skiftarbeidere for å dekke den stigende etterspørselen. Antall solgte kjøretøy i USA Mill. Fallende lønnskostnader og en kraftig restrukturering av bransjen har ført til at den amerikanske bilindustrien nå er en sterk konkurrent i det globale markedet. I følge Center for Automobile Research var gjennomsnittskostnaden for en amerikansk arbeider innenfor bilindustrien på USD 38 pr. time i Tilsvarende kostnad i Tyskland var USD 60 pr. time, og i Japan USD 37 pr. time. I USA tilsvarer dette en økning på USD 3 dollar timen siden 2007, i Tyskland er tilsvarende endring på USD 14 i samme periode, og i Japan USD 12 pr. time. Dette har ført til at det nå er langt mer attraktivt for utenlandske bilprodusenter å legge sin produksjon til USA. Et eksempel på at vinden er på vei til å snu for alvor, er Honda Motors. I 2012 eksporterte selskapet kjøretøy fra Nord-Amerika. Målet er å øke volumet til enheter i året. Vekst i bilindustrien vs. USA BNP Bilindustri USA USA BNP Vekst Laveste bilsalg på 27 år Kickstart Etter at de sterke juliog augusttallene for bilsalget i USA ble offentliggjort, understøttet Ford optimismen innenfor sektoren ved å offentliggjøre selskapets salgsforventninger. I følge selskapet vil det samlede årlige salget av kjøretøy i USA overstige 17 millioner enheter i løpet av de neste fem årene. I følge Ford har de siste årenes lave renteregime sammen 1

2 Antall solgte biler i mill. Månedsrapport September 2013 med en akkumulert etterspørsel, udekket på grunn av forsiktighet fra kundene, ført til et udekket etterspørselspress som nå gjør seg gjeldende. I øyeblikket ligger den årlige salgstakten på 16 millioner enheter. Gitt at den økonomiske veksten fortsetter på et tilfredsstillende nivå, synes 17 millioner enheter i løpet av en femårsperiode å være realistiske forventninger. Enkelte analytikere våger også å legge til grunn forventninger om at salgsvolumet vil nå 18 millioner enheter i løpet av Sammenlignet med vekstperioden i 2003/2004 kan også et slikt scenario være innenfor rekkevidde. Den amerikanske bilparken blir stadig eldre År Sysselsetting vs. salg av biler Regresjonsanalysen viser sammenhengen mellom arbeidsledighet og antall solgte biler. Arbeidsledighet Gjennomsnittlig alder på amerikanske biler begynner å nærme seg 11,5 år. Ny all-time-high. Gjennomsnittlig alder på den norske bilparken er 10,5 år. Etterspørselsveksten sammen med en solid dose effektivisering har ført til at bilprodusentene nå ser mer attraktive ut enn på mange år. Ford leverte halvårstall i inneværende år som viste et overskudd før skatt på nærmere USD 4,8 mrd.. Selskapet har hatt store problemer med å dekke den massive etterspørselen fra markedet, og oppskalerer sin kapasitet betydelig i inneværende år, gjennom blant annet nyansettelse av over personer i ulike stillinger. Sterk vekst i sysselsetting innenfor sektoren Ratingselskapet Fitch annonserte i august at de oppjusterte sine forventede utsikter for General Motors fra «stabil» til «positive utsikter». Fitch skriver i sine kommentarer til oppjusteringen at deres forventinger er basert på at foretaket har en lav gearing, solid likviditet, stabil og kontinuerlig positiv kontantstrøm, reduserte pensjonsforpliktelser, og en sterkt forbedret produktportefølje. Dette står i sterk kontrast til ordvalgene som ble benyttet i begynnelsen av 2009 da bransjen var i full krise. Den 9. september fulgte ratingselskapet S&P etter, og hevet også sine forventninger fra «stabil» til «positive utsikter». Det amerikanske markedet for personbiler er verdens nest største, og bilbransjen er derfor en svært viktig driver for den amerikanske økonomien. Etterspørselsvekst skaper nye arbeidsplasser og stigende tillit blant forbrukerne. Sysselsettingstakten innenfor bilindustrien har de siste årene steget betydelig, og er en vesentlig bidragsyter til den fallende arbeidsledigheten i USA. Samlet antall sysselsatte innenfor sektoren steg med en årlig vekstrate på personer i august, noe som tilsvarer en årlig sysselsettingsvekst på nærmere 3,4 prosent. Med andre ord var sysselsettingsveksten innenfor sektoren på mer enn det dobbelte av den samlede amerikanske veksten på 1,6 prosent. Historiske tall viser at det er en sammenheng mellom sysselsettingsutviklingen i USA og salg av kjøretøy. Grafen viser at salget av kjøretøy øker med ca enheter for hvert prosentpoeng arbeidsledigheten faller. Sektoravkastning - Bilindustri vs. S&P 500 Sektorindeks for bilindustrien i USA (ikke inkludert Tesla) S&P 500 USA samlet sysselsettingsvekst Bilindustri USA Norse Forvaltning har de siste månedene sett på utviklingen innenfor bilbransjen som meget interessant, og har forsiktig posisjonert seg for en videre bransjevekst. Sektorens relativavkastning mot S&P 500 har vist seg å være svært sterk siden juni måned, og oppgangstrenden viser foreløpig ingen tegn til svakhet. I fondets portefølje inngår selskaper som GM, Ford, Magna og Asbury Automotive som henholdsvis produserer bildeler og arbeider med detaljhandel av biler, samt Mentor Graphics, som blant annet produserer styringsprogram for bilprodusenten Tesla Motors. 2

3 Månedsrapport September 2013 Adm. dir./ansvarlig forvalter Et budsjett til besvær - Helse er nok en gang stridens kjerne D et amerikanske aksjemarkedet var i september preget av usikkerhet om hvorvidt de politiske partene ville komme til enighet om et nytt statsbudsjett innen budsjettårets utløp den 30. september. Usikkerheten lå som et lokk over markedet de siste dagene før månedsskiftet, hvor markedet fryktet for konsekvensene av at millioner av statsansatte amerikanere skulle starte oktober med et permisjonsvarsel. I år som i fjor kommer denne debatten opp ved budsjettårets slutt, og minner oss om den fastlåste situasjonen som regjerer i de amerikanske maktkorridorene. Demokratene ønsker et budsjett hvor Obamas helsereform tas inn, samtidig som republikanerne, som har flertall i representantenes hus, nekter å godta et budsjettforslag som inkluderer den nevnte helsereformen. Republikanerne har votert over 40 ganger for å bli kvitt helsereformen samtidig som reformen fremstår som en av demokratenes viktigste fanesaker. «Man finner alltid en løsning i siste sekund» var holdningen frem til det siste sekundet opprant og fristen var ute. Kort tid etter fristens utløp sendte President Barack Obama, som første amerikanske president på 17 år, ut ordren om å legge ned aktiviteten i de offentlige instanser som ikke var kategorisert som kritiske. Uten finansiering av føderal offentlig sektor på plass, sier det seg selv at det er vanskelig å opprettholde aktiviteten i annet enn de helt nødvendige samfunnskritiske funksjonene. Selv om situasjonen er spent og fastlåst har vi sett resultatet av slike politiske dragkamper tidligere. I 1995 og 1996 var det store utfordringer å enes om et budsjett etter en omfattende budsjettkamp mellom Bill Clinton og republikanerne i kongressen. Den gang var det også helse som var stridens kjerne. Tilsvarende utfordringer opplevde vi også i president Reagans periode på 80-tallet. Lærdommen fra de historiske konfliktene er at man finner en løsning til slutt. Spørsmålet er bare når til slutt er, og hva kampen i mellomtiden har kostet samfunnet. Meningsmålinger viser så langt at det i alle fall koster et stort antall velgere for republikanerne. S&P /1996 budsjettuenighet USA statsfunksjoner stenger USA statsfunksjoner stenger Stengning over Stengning over Historisk har markedene vist seg å reagere beskjedent på usikkerheten omkring resultatene av fastlåse budsjettforhandlinger. Både i 1995 og 1996 var nettoeffekten i markedet tilnærmet null. Derimot viste det seg at svingningene i konfliktperioden ga gode kjøpsmuligheter ettersom budsjettavklaringene førte med seg et solid kursløft. Som følge av markedsuroen har volatilitetsindeksen VIX igjen begynt å bevege seg oppover. Indeksen ligger nå på 17 poeng etter at den i en periode var nede på 13 nivået. Indeksen som ofte betegnes som fryktindeksen, viser de innprisede markedssvingningene i det amerikanske aksjemarkedet. Som man kan se av indeksen steg markedssvingningene markert mot slutten av måneden. Fryktindeksen VIX stiger - nye muligheter Indeksen blir av mange omtalt som Fryktindeksen. Vi velger å omtale den som Mulighetsindeksen, da høy avkastning ofte kommer i etterkant av at indeksen topper ut. September For å være proaktive i forhold til resultatene av de amerikanske budsjettforhandlingene, har vi valgt å redusere den samlede eksponeringen i markedet gjennom september. Vi har også taktisk valgt å redusere enkeltselskapsrisikoen ved å ta ned vektingen i enkelte av aksjene med høy markedsbeta. Av andre omdisponeringer som er foretatt gjennom måneden, har vi tatt ut REC av vår portefølje etter at aksjen gikk ex. tegningsretter. REC var en stor bidragsyter til porteføljens samlede risikoeksponering, og gjennom en reduksjon av vår REC eksponering har vi realisert en solid avkastning samtidig som den faktiske svingningen i porteføljen har blitt redusert. Ved månedsskiftet hadde vi en kontantandel tilsvarende 14,5 prosent. Kontantandelen vil bli redusert så snart vi anser at markedsusikkerheten er normalisert. Vi forventer med andre ord at det i kjølvannet av den nåværende markedsturbulensen kan oppstå gode kjøpsmuligheter som vi ønsker å benytte oss av. Vi har fortsatt å øke vår eksponering innenfor industrisegmentet i USA, og har vektet oss ytterligere opp innenfor autosektoren. Vi har lagt Ford Motor Co. og General Motors inn i vår portefølje, i tillegg til Mentor Graphics som leverer elektroniske styringssystemer til elbilen Tesla. Fakta om fondet TrendEn Oppstart Forvaltningsselskap Norse Forvaltning AS Forvalter Mandat Kombinasjonsfond (investering i likvide børsnoterte aksjer og bankinnskudd) Minstetegning Markeder USA, Europa, Norden Likviditet Daglig Risikoklassifisering Moderat Ranking * * * ( Morningstar ) 3

4 Avkastning siden fondets oppstart Månedsrapport September 2013 Verdipapirfondet TrendEn Historiske avkastningstall September Siden start ( ) 2013 Verdipapirfondet TrendEn 2,18 % 44,58 % 17,48 % Oslo Børs Fondsindeks 0,70 % 44,05 % 13,12 % FTSE World Index 4,91 % 29,60 % 13,43 % Fondskurs pr. 30. September 2013 : ,82 Grafen viser fondets avkastning målt mot fondsindeksen på Oslo Børs ( fondets referanseindeks ), samt verdensindeksen FTSE World Index. Risiko og avkastning Grafens y-akse viser fondets avkastning siden oppstart i oktober På grafens x-akse er fondets kvantifiserte risiko målt ved årlig standardavvik. Et lavest mulig standardavvik er å foretrekke dersom man ønsker lav risiko i porteføljen. RISIKO (Standardavvik annualisert) Grafen viser at fondets risiko er på linje med verdensindeksen i en periode hvor avkastningen er tilnærmet lik Oslo Børs fondsindeks. Det betyr at investorene i fondet har hatt en betydelig lavere risiko enn Oslo Børs fondsindeks, uten at dette i vesentlig grad har gått ut over avkastningen. 4

5 Månedsrapport September 2013 Verdipapirfondet TrendEn Fondsportefølje pr. 30. September største investeringene Sektorfordeling Porteføljevekting Selskap Andel Bransje Andel Land Andel CBS Corp 4,79 % Industrials 27,76 % USA 82,47 % Alliance Data Systems Corp 4,48 % Consumer Discretionary 15,59 % Tyskland 3,08 % Magna International Inc 4,27 % Healthcare 11,31 % PPG Industries Inc 4,25 % Financials 11,22 % Ameriprise Financial Inc 4,02 % Materials 8,74 % Omnicare Inc 4,00 % Information Technology 4,48 % Alliant Techsystem Inc 3,93 % Consumer Staples 3,48 % Sum Aksjer 85,55 % Ingersoll-Rand PLC 3,84 % Technology 2,97 % Nordson Corp 3,81 % Kontanter 14,45 % Cigna Corp 3,78 % Porteføljeoversikt ( sortert etter avkastning ) Ticker Aksje Bransje Kj.Kurs Siste kurs Andel Avkastning 1 US.ADS Alliance Data Systems Corp Information Technology 105,32 211,470 4,48 % 100,78 % 2 US.ABG Asbury Automotive Group Inc Consumer Discretionary 29,56 53,200 2,45 % 79,96 % 3 US.CBS CBS Corp Consumer Discretionary 32,97 55,160 4,79 % 67,33 % 4 DE.DUE Duerr AG Industrials 34,55 54,290 3,08 % 57,14 % 5 US.PPG PPG Industries Inc Materials 120,55 167,060 4,25 % 38,58 % 6 US.ATK Alliant Techsystems Inc Industrials 71,98 97,560 3,93 % 35,54 % 7 US.NDSN Nordson Corp Industrials 55,07 73,630 3,81 % 33,71 % 8 US.GNW Genworth Financial Inc Financials 10,34 12,800 3,72 % 23,81 % 9 US.MGA Magna International Inc Consumer Discretionary 67,88 82,560 4,27 % 21,62 % 10 US.AMP Ameriprise Financial Inc Financials 77,55 91,080 4,02 % 17,45 % 11 US.ENS EnerSys Inc Industrials 52,47 60,630 2,51 % 15,54 % 12 US.OCR Omnicare Inc Healthcare 48,30 55,500 4,00 % 14,91 % 13 US.CI Cigna Corp Healthcare 70,93 76,860 3,78 % 8,36 % 14 US.IR Ingersoll-Rand PLC Industrials 59,93 64,940 3,84 % 8,36 % 15 US.ROP Roper Industries Inc Industrials 124,82 132,870 3,18 % 6,45 % 16 US.SNA Snap-on Inc Industrials 93,76 99,500 3,78 % 6,12 % 17 US.KWR Quaker Chemical Corp Materials 68,86 73,050 1,10 % 6,09 % 18 US.UNP Union Pacific Corp Industrials 151,09 155,340 3,62 % 2,81 % 19 US.MENT Mentor Graphics Corp Technology 23,03 23,370 2,97 % 1,46 % 20 US.AET Aetna Inc Healthcare 63,13 64,020 3,53 % 1,41 % 21 US.CVS CVS Caremark Corp Consumer Staples 56,03 56,750 3,48 % 1,28 % 22 US.BRK.B Berkshire Hathaway Inc Financials 113,12 113,510 3,49 % 0,34 % 23 US.EMN Eastman Chemical Co Materials 78,02 77,900 3,39 % -0,16 % 24 US.F Ford Motor Co Consumer Discretionary 17,26 16,870 2,06 % -2,27 % 25 US.GM General Motors Co Consumer Discretionary 37,41 35,970 2,02 % -3,86 % 5

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Oktober 2013 Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Newsflash USA Markit PMI falt fra 52,8 til 51,1 poeng i oktober. Kina HSBC Manufacturing PMI steg til 50,9 poeng

Detaljer

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport

Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Desember 201 Verdipapirfondet - TrendEn Månedsrapport Newsflash Novembertall viste at salget av brukte boliger i USA falt, prosent fra oktober. På årsbasis var salget

Detaljer

Verdipapirfondet TrendEn Månedsrapport

Verdipapirfondet TrendEn Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning August 2013 Verdipapirfondet TrendEn Månedsrapport Newsflash Urolighetene i Syria førte til at prisen på Brent-olje steg med 5,85 % i august. Gullprisen styrket seg med

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET TRENDEN MÅNEDSRAPPORT

VERDIPAPIRFONDET TRENDEN MÅNEDSRAPPORT Kjære andelseier, Nytt format på vår månedsrapport I de kommende månedene vil vi foreta noen endringer i vår månedlige rapport. Struktur og layout vil bli forbedret, og våre markedskommentarer vil være

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET TRENDEN MÅNEDSRAPPORT. Norse Forvaltning AS Juli Er den amerikanske produksjonsindustrien på vei tilbake?

VERDIPAPIRFONDET TRENDEN MÅNEDSRAPPORT. Norse Forvaltning AS Juli Er den amerikanske produksjonsindustrien på vei tilbake? Månedens makrokommentar (Oba)manufacturing! - Er den amerikanske produksjonsindustrien på vei tilbake? Siden slutten av 1800-tallet har den amerikanske produksjonsindustrien vært globalt overlegen. Etter

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Norse Forvaltning AS. Adm. Dir.: Svein A. Gogstad. Megling. Norse Securities. Prosjektsalg. Norse Securities. Trend Fondene Norse Forvaltning

Norse Forvaltning AS. Adm. Dir.: Svein A. Gogstad. Megling. Norse Securities. Prosjektsalg. Norse Securities. Trend Fondene Norse Forvaltning Norse Gruppen Norse Securities AS Adm. Dir.: Stig A. Rognstad Norse Forvaltning AS Adm. Dir.: Svein A. Gogstad Norse Forsikringsmegling AS Adm. Dir.: Trond Balchen Megling Norse Securities Prosjektsalg

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010 Alexandra Morris 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 13,33 prosent for ODIN Europa. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 5,4 prosent. Fjoråret

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

WALL STREET: HVA SKJER UNDER OVERFLATEN?

WALL STREET: HVA SKJER UNDER OVERFLATEN? Markedet har offisielt etablert en Fase 2 - Wall of Worry. Slike faser kan være meget frustrerende fordi graden av psykologi er meget høy. Det er mye frykt involvert, og det er positivt siden BAMLsentimentanalysen

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

Dermed blir min tidligere overskrift Wall Street skal ned i januar gjort til skamme. Jeg tok feil på tid og bullmarkedet

Dermed blir min tidligere overskrift Wall Street skal ned i januar gjort til skamme. Jeg tok feil på tid og bullmarkedet Bull-investorene seiret i forrige uke, og indeksen brøt opp og tok ut 2300. Kan markedet stige videre til 2350 eller 2400? Selvfølgelig kan markedet gjøre dette, men jeg tror ikke det blir i denne runden.

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

og nå er kun netto short 34,900 kontrakter.

og nå er kun netto short 34,900 kontrakter. Fortsatt har jeg ikke mottatt noen bekreftede signaler på at en korreksjonsfase har startet. Vi kan fortsatt få ett siste slag mot 2300-nivået hvor de siste investorene kapitulerer og kjøper. Det plaget

Detaljer

Boreanytt Uke 22. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN

Boreanytt Uke 22. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN Boreanytt Uke 22 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har en score på 1,2. Markedet har steget noe, og i USA er det veldig få som er

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon 2015-2016: 50% oppgang? 2005-2007: 500 % oppgang 2008-2009: 90 % oppgang 2014 60% oppgang 7 års bearmarket ga meget dårlig sentiment det har nå snudd! Kraften i

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: MAI 2016

BREV TIL INVESTORENE: MAI 2016 BREV TIL INVESTORENE: MAI 2016 Markedsutvikling Globale aksjemarkeder målt i norske kroner steg 3,7 % i mai, i hovedsak som følge av at den norske kronen svekket seg. Oslo Børs fulgte ikke opp den sterke

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond Månedens makrokommentar TrendEn Global økonomisk vekst i limbo... ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype..

Detaljer

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 41 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.5, etter at VIX sliter med å falle under 22, og OSEBX P/B er over

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

marked å toppe ut. De selger ikke før de må eller mister troen på videre oppgang.

marked å toppe ut. De selger ikke før de må eller mister troen på videre oppgang. WALL STREET TRÅR VANNET Mye av det samme har vært gjennomgangstonen de siste uker. Wall Street har beveget seg sidelengs innenfor et smalt intervall. Det i seg selv er en positiv konsolidering, og rent

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

linje og 57 % av disse selskapene er nøytrale i forhold til hvor de er blitt handlet de siste 50 dager. Dette er dog litt bekymringsfullt.

linje og 57 % av disse selskapene er nøytrale i forhold til hvor de er blitt handlet de siste 50 dager. Dette er dog litt bekymringsfullt. WALL STREET: HVA SKJER UNDER OVERFLATEN? 5 desember 2016 Rent teknisk er flere hovedsektorer i S&P 500 kraftig overkjøpt, men det er fortsatt mange selskaper som er nøytrale i forhold til sitt 50 dagers

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar november 2017

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar november 2017 ODINs kombinasjonsfond Fondskommentar november 2017 ODINs kombinasjonsfond November 2017 Utvikling siste måned og hittil i år ODIN Horisont: Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 % Hittil i år

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management DNB Aktiv Månedsrapport januar 2018 Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management Våre beste ideer i én løsning Aktiv forvaltning Løsninger DNB Aktiv 10 Strategi Seleksjon Markedssyn Portefølje DNB Aktiv

Detaljer

Tabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap

Tabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap 4 Vedlegg: Tabeller og figurer Tabell 1 viser hvor stor andel eiendomssektorer utgjorde av henholdsvis fondets referanseindeks for aksjer, FTSE All Cap indeksen og ulike regioner per 25. Januar 2013. Vi

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

ODIN Global Fondskommentar Januar 2011

ODIN Global Fondskommentar Januar 2011 ODIN Global Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,2 prosent for ODIN Global. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 12,7

Detaljer

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen ODIN Offshore Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,88 prosent for ODIN Offshore. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 26,2 prosent. Fondets

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat... Børsnoterte aksjer og bankinnskudd

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Norse Forvaltning Månedsrapport

Norse Forvaltning Månedsrapport Global trendanalyse og forvaltning Setpember 2014 Norse Forvaltning Månedsrapport Fakta om våre fond TrendEn ISIN.. NO 001 0545 908 Oppstart. 20.10.2009 Fondstype.. Kombinasjonsfond Mandat.. Børsnoterte

Detaljer

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres.

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres. RAPPORT 2 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Forsiktig oppgang OPTIMISTISKE OLJEBEDRIFTER Bedrifter med aktivitet inn mot olje trekker opp både resultat og forventningsindeksen. STABILE

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

sektorene som Consumer staples, utilities, Real Estate så tror jeg ikke det vil bli en rotasjon ut av de ledende og inn i de svake.

sektorene som Consumer staples, utilities, Real Estate så tror jeg ikke det vil bli en rotasjon ut av de ledende og inn i de svake. OPPSUMMERING: Den høye volatiliteten etter valget er blitt en risk for markedet. Det er store bevegelser i yields, dollar og råvarer. Når vil yields og dollaren begynne å skape problemer? I forrige uke

Detaljer