JUBLER FOR TARIFFAVTALE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JUBLER FOR TARIFFAVTALE"

Transkript

1 kommunike? # :kommuniké # :05 Side 1 kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 61. årgang JUBLER FOR TARIFFAVTALE SIDE LØNNSOPPGJØRET TIL MEKLING SIDE 8 9 TILITSVALGT MOT ALLE ODDS SIDE KRISERÅD FRA CARSTEN O. FIVE SIDE KLAR FOR KINO- REVOLUSJONEN SIDE SUKSESS MED GAMMEL MODELL I LARVIK SIDE Se også vår nettside

2 kommunike? # :kommuniké # :45 Side 2 2 leder lederen Lure pensjonsordninger for hvem? tariffoppgjøret er brutt og partene er i mekling. Pensjon er den store utfordringen. Arbeidstakerorganisasjonene i offentlig tjenesteyting nekter å godta en dårligere pensjonsordning for sine medlemmer. Pensjon er et gode for å beholde og for å rekruttere arbeidskraft i det offentlig. Alle de store; lo, Unio, Akademikerne og ys, herunder Delta, står skulder ved skulder, for første gang samlet om kravene for å beholde pensjonsrettighetene for en halv million offentlig ansatte. Det er en styrke med felles krav i forhold til pensjon. Ordningen i dag er at offentlig tjenestepensjon skal beregnes ut i fra sluttlønna/det siste året du jobber. Du skal da sikres to tredjedeler av sluttlønn i offentlig sektor medregnet folketrygden. Dette gjelder de som er fylt 65 år og som har 30 års opptjening. En ny modell fra folketrygden foreslår at hvert år i arbeid teller med og at gjennomsnittslønna over alle år bestemmer pensjonsnivået. Dette vil bety lavere pensjon for alle og spesielt for kvinner som jobber mer deltid og har omsorgspermisjoner. Alt tyder på at en politisk løsning må til for å få på plass pensjonsordningen. Vi forventer en hjelpende hånd fra stasminister Jens Stoltenberg. Dersom folketrygdens andel blir mindre, slik pensjonsreformen vil føre til, må kommunene betale mer. Mange politikerne har sagt at vi har ikke råd til å beholde det gamle pensjonssystemet, men de lærde strides. Oljeprisen har svingt mye, og det virker meningsløst å ta beslutninger i dag basert på prognoser som går 50 år fram i tid. Hvis pensjonsytelsene endres til å bli vesentlig dårligere, har arbeidstakerne grunn til å føle seg lurt. Det hviler et stort ansvar på politikerne som stod bak pensjonsforliket. Regjeringsmedlemmer og stortingspolitikere har selv en uanstendig kort opptjeningsperiode. 12 år på tinget gir full pensjon fra 63 års alder, mens folk flest må slite tre ganger så lenge for å oppnå full pensjon. Nå er det innspurt i meklingen, og det kan bli streik i slutten av mai. Vil den rødgrønne regjeringen ta sjansen på en storstreik blant sine kjernevelgere i et valgår? Neppe. De folkevalgte skal også ivareta arbeidstakernes interesser og har ansvar for at de ansatte får beholde sine gode pensjoner. Formålet med alderspensjonen er å sikre en økonomi som dekker grunnleggende behov i alderdommen. Legg merke til hva politikerne lover om pensjon, sykelønn og arbeidsmiljø, og stem på dem som vil bidra til å bevare en attraktiv offentlig sektor. Å rive ned en mye lettere enn å bygge opp. Tariffavtale for helsesekretærer tre helsesekretærer på Nesodden jubler. Nylig fikk de i stand tariffavtale på legesenteret de jobber, noe de har kjempet hardt for siden tidlig i fjor høst. Det er godt å kunne slippe tunge tanker, dårlige nattesøvn og vondt i magen. Først da Delta for noen uker siden truet med å ta de tre ut i streik, ga arbeidsgiver etter, og var også raus nok til å gratulere de tre ansatte med seieren. Vi håper at også andre helsesekretærer kan oppnå tariffavtale på sitt legesenter. Vi vet kun om en annen slik avtale, på Notodden. Nå får de glade helsesekretærene en lønn de kan leve med. For Delta er tariffavtalen på Nesodden et viktig gjennombrudd. Håpet er nå at tariffavtale på sikt kan oppnås på alle andre legesenter. audun hopland kommuniké Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo Telefon Faks Kontor Brugata 19, 6.etg. Utgiver delta en arbeidstakerorganisasjon i ys Redaktør Audun Hopland Redaksjonssekretær Siv M. Bjelland Journalister Gunhild Lervåg Øystein Eian Opplag issn Redaksjonen avsluttet 12. mai Design Egil Haraldsen & Ellen Lindeberg Exil design Trykk Ålgård Offset

3 kommunike? # :kommuniké # :05 Side 3 innhold forsidefoto audun hopland //8 //10 innhold //22 //38 //25 04 Delta-lederen 05 Smånytt 06 frispark med hompland: Når navet går rundt 08 Brudd på pensjon i lønnsoppgjøret 10 Jubler for tariffavtale 12 Lise valgt mot alle odds 14 Danske dømt for sjef-sjikane 16 Innrømmer dårlig bruk av helsekompetanse 18 Bra dialogmøte i Narvik 20 Spareråd fra Carsten O. Five 22 ys og Delta hjelper fagorganiserte Zimbabwe 24 din arbeidsdag: Unn Eli Kappfjell 25 Kinomaskinist klar for digital revolusjon 29 Lære om sterke og svake sider 30 Møte på gamlemåten i Larvik 32 Fantasifullt på Helgeland 34 delta hjelper deg: Advokat, pensjon, forhandlingsråd og likestilling 36 etter jobb: Kryssord, musikk og bøker, Mitt kulturliv, diktet, tegneserie: Rocky og petit.

4 kommunike? # :kommuniké # :45 Side 4 4 delta-lederen delta-lederen Krevende og spennende maidager våren er innledningen på en deilig tid av året. Det blir lysere og lettere og vi har alt i vente! Aktivitetene går for fullt i Delta. I skrivende stund er det brudd i lønnsoppgjøret for kommunesektoren. Sammen med de øvrige forhandlingssammensutningene brøt vi i ys-kommune (ys-k) forhandlingene med ks. Hovedsaken i årets tariffoppgjør i kommunesektoren, er tjenestepensjon. Der har forhandlingene gått tregt og det har vært liten framdrift. Derfor så vi ingen annen løsning enn å bryte. Nå går det til mekling, og fristen for å komme i havn er 26. mai ved midnatt. Det blir krevende og spennende maidager der vi er beredt til å streike for en god, trygg og forutsigbar tjenestepensjonsordning! Hovedstyret i Delta har satt i gang en gjennomgang av Deltas interne politiske virksomhet. Dette er en oppfølging av representantskapets vedtak (2008) om en total gjennomgang av både sentral og lokal organisasjonsmodell. Spesielt skal fokus være på effektiv organisering, fornuftig ressursbruk, ivaretakelse av demokrati og nødvendig forutsigbarhet i rammebetingelser. Involvering og innhenting av innspill fra tillitsvalgte lokalt, er en av de viktigste aktivitetene i denne fasen av prosessen. Det vil i slutten av mai/begynnelsen av juni bli gjennomført et fokusgruppeintervju i hver region med ca 15 tillitsvalgte. Den enkelte region har invitert tillitsvalgte som har vært med i ulike faser fra 1997 til 2008, og som har hatt ulike roller, til å være med i disse gruppene. I tillegg vil arbeidet basere seg på dokumenter, samtaler og intervjuer med ansatte, andre ressurspersoner internt, og aktuelle personer fra arbeidsgivervirksomhet, arbeidstakerorganisasjoner, politikk og samfunn. God involvering og forankring av prosesser er en viktig suksessfaktor for å lykkes og for å nå målene vi setter oss! epsu-kongressen står for tur i juni. Dette er en viktig arena for Delta å være tilstede på. Her møter vi andre arbeidstakerkollegaer fra Norden og resten av Europa. Det er viktig for oss å være på slike europeiske møteplasser der vi både kan hente inn erfaringer og også formidle våre norske erfaringer. Det er nettverksbygging på det beste. Vi kommer senere tilbake med stoff fra epsu-kongressen. Ta våren i bruk og grip mulighetene som den bringer med seg! gunn olander forbundsleder i Delta

5 kommunike? # :kommuniké # :45 Side 5 smånytt smånytt 5 Fagbevegelsen skal redde økonomien Fagbevegelsen kommer til å spille en avgjørende rolle i arbeidet med å gjenreise den amerikanske økonomien. Det tror lederen for det mektige forbundet Service Employees International Union (seiu), Andy Stern (58). Hvis noen har andre forslag til hvordan vi skal løse den økonomiske krisen, så utfordrer jeg dem, sa Stern til over 70 studenter og arbeidsaktivister ved det prestisjetunge Harvard-universitetet i april. Jeg skjønner at folk stusser på fagbevegelsens ideologi, men som distribusjonskraft i denne økonomien fungerer den, sa seiu-lederen. Kilde: The Daily Free Press. «Sjefnapping» skaper hodebry for Sarkozy Siden 12. mars har det vært flere tilfeller av «sjefnapping» i Frankrike. 31. mars protesterte arbeidere ved en Caterpillar-fabrikk i Grenoble mot varslede jobbkutt ved å sperre fire av sjefene sine inne på kontoret. Uken før ble lederen for en fabrikk sør i Paris sperret inne i to dager, og tidligere i mars var det et lignende opptrinn ved en Sony-fabrikk Hva er dette med å holde folk fanget? Vi har lover i dette landet. Jeg kommer ikke til å tolerere dette, sier Frankrikes president Nicolas Sarkozy. Kilde: AP og Reuters. Millionerstatning etter museskade Den danske kvinnen ble syk etter å ha jobbet foran skjermen i årevis. Nå får hun over 1,5 millioner kroner i skadeerstatning. Vestre Landsret i Århus mener kvinnens tennisalbue, skulderskade og kroniske hodepine skyldes arbeid med datamusen. Den danske bedriftssundhedstjenesten og Arbejdsmedicinsk Klinik har tidligere slått fast at kvinnens arbeid med datamusen var skadelig. Kilde: hk.dk. Raske domstoler Norske domstoler har den kjappeste saksbehandlingen i hele Skandinavia. Nye tall viser at behandlingstiden ved norske domstoler gikk ned fra 1,3 i 2006 til 1,1 måneder i Samtidig sakker Danmark akterut. Saksbehandlingstiden ved straffesaker i Danmark har vokst fra 2,2 måneder i 2006 til 3,2 måneder i Utviklingen hos våre naboer i sør skyldes stadig voksende saksbunker ved byrettene, ifølge domstol.dk. Kilde: domstol.dk/hk.dk. Svart arbeid kan gi flere i jobb Svart arbeid er ikke bare uheldig for samfunnsøkonomien, mener Agnar Sandmo, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Man skulle kanskje tro at den enkle konklusjonen er at svart arbeid er uheldig for effektiviteten i økonomiene. Men når vi studerer fenomenet nærmere, er det ikke så opplagt at det er riktig. Svart arbeid kan også være en ventil som gjør at flere får jobb, sier Sandmo. Han sier at høy skatt på arbeidskraft fører til at for få folk kommer i arbeid. Bedriftene holdes på sin side tilbake av høye arbeidsgiveravgifter, sier professoren. Kilde: NA24. Sett opp lønene i omsorgsjobbene Å gi reelt same konkurransevilkår for kvinner og menn er vanskelegare enn vi trudde. Å betra vilkåra i kvinneyrka er noko anna enn å sikra kvinner i høve til å konkurrera om eliteposisjonane, seier professor emerita Kari Wærness (bildet) ved Universitetet i Bergen, som nyleg fekk den høgthengande Meltzerprisen for framifrå forskning. Sett opp lønene i omsorgsjobbane så fort som mogleg, det kan gjerast før valet, er hennar råd til dei som sit med makta. Kilde: Klassekampen Foto: Shutterstock, seiu, Wikipedia Commons og nhh.

6 kommunike? # :kommuniké # :45 Side 6 6 frispark Illustrasjon: hallvard skauge Når navet går rundt utan at spilene er med Den nye arbeids- og velferdsforvaltninga står mellom barken og veden og har kome skeivt ut. Den ustabile balansen kjem til å tippa i statlig retning. nav er eit knutepunkt. Reint fysisk er det midtblokka i eit hjul, til dømes eit sykkelhjul, som eikene spilar ut frå og koplar saman den indre navet og den ytre kransen. Utan nav, ingen bevegelse eller framdrift. Men det blir det heller ikkje utan solide spiler. Då den statlige Trygdeetaten og Aetaten skulle slås saman med den kommunale sosialetaten, gjekk barnet under namnet Ny arbeids- og velferdsforvaltning. Det blei rimeligvis forkorta nav. Når den nye ordninga er på plass, er ikkje nav lenger ein forkortelse. Det er blitt eit eigenamn, eit akronym, som ikkje står for noe anna enn seg sjøl. Og det skal skrivast med små bokstavar: «nav». bak fusjonen låg det ein draum om forbetring for brukarane. Dei skulle bare ha ei dør å gå inn gjennom og bare ein skranke å venda seg til. Den enkelte sin situasjon skulle stå i sentrum. Brukaren skulle sleppa rundgangen mellom etatar og saksbehandlarar, men få alt på ein stad, som i eit supermarked eller byggvarehus. Det var også forventning om forenkling og betre måloppnåelse. Fleire skulle koma i arbeid og sleppa å hamna mellom fleire stolar. Og i tillegg, sjølsagt, men ikkje like klart uttalt: synergfieffekt det vil seia innsparte pengar og stillingar. nav kom skeivt ut og har hatt mange barnesjukdommar. Då er det lett dytta rundt på ansvaret. Løfta var store, men det er urimelig å venta at det skulle fungera perfekt frå dag ein. Slik går det aldri når ulike kulturar og faggrupper med ulike tradisjonar skal smelta saman. I dette tilfellet også med ulikt lovgrunnlag, ulike klientar, ulike arbeidsmåtar, ulike arbeidsgjevarar, ulike tariff- og pensjonsavtalar. Men det største problemet har vore at reformen blei planlagt då det var mangel på arbeidskraft. nav blei rigga for arbeidslinja, men sjøsett då arbeidsløysa begynte å auka. Då var den nye og byråkratiske supertankeren vanskelig å snu. Nav fekk mye tyn for at dei ikke klarte å betala ut ledighetstrygd raskt nok. Men dei fekk like mye kjeft for å kutta papirarbeid og kontroll for å få fart på utbetalingar til einslige forsørgarar. Same kva nav gjer, hamnar dei mellom barken og veden, og det har undergrave omdømmet til den nye institusjonen. i mange kommunar og samarbeidskommunar har samansmeltinga gått bra, men det skuldast nok meir lokal vilje og fleksibilitet og personlig tilpasningsdyktighet enn sentrale skjema. Blandinga av kommunalt og statlig er heller ikkje lett. Stabil likevekt er ein vanskelig posisjon. Det vil helst tippa i den eine retninga og konvergera mot same tenkemåtar og same rutinar. Det gjeld også arbeidsordningar og lønnsvilkår, for det kjennest merkelig og urettferdig at folk med tilsvarande jobbar innanfor same system skal ha ulike arbeidsvilkår.

7 kommunike? # :kommuniké # :45 Side 7 sitater 7 sitater kauge andreas hompland i denne labile situasjonen er det ikkje dristig å spå at tyngedpunktet kjem til å tippa i statlig lei. Klager på dårlige og ulike tilbod blir møtt med krav om at Staten må overta. Og i norsk politikk i dag har dei mest statsvennlinge partia fleirtal på tvers av mulige regjeringskonstellasjonar. Arbeiderpartiet er eit statsorientert parti med hang til sentralt bestemte og nasjonale standardar. sv snakkar gjerne om desentralisering, men i praksis hamnar dei i den sosialdemokratiske folden. På motsett side har Fremskrittpartiet eit ideal om direkte kopling mellom individuelle rettar og statlige pengepottar uberørt av kommunale hender. etter mi meining er det alltid grunn til å vera skeptisk til institusjonar som slepper taket i det dei var og trur dei blir noe nytt fordi dei ikkje lenger er noe anna enn sin eigen forkortelse. Det er aldri godt å vita kva som skjer i forlengelsen av det. Men det er jo fristende å bruke dette i en vervekampanje. Vil du være med der det skjer, eller i ys og stå utenfor. jan davidsen, leder i Fagforbundet, ironiserte til munterhet hos los representantskap på Gardermoen nylig over ys-lederens utspill mot pensjonsløsning på kammerset mellom lo og regjeringen, Penger gjør oss ikke lykkeligere, men skatt kan gjøre oss gladere. heidi taksdal skjeseth, kommenterer en britisk undersøkelse om velstandsøkning og lykke i Dagsavisen Ikke si alt man tenker, og ikke analyser alt den andre sier. statsråd anniken huitfeldt om hvordan ha en god relasjon til svigermor, Kvinner og klær Slik jeg kjenner forfatterskapet hans, er han ikke interessant som dikter, bare som folkemorder. slavenka drakulí, serbisk forfatter om forfatterskapet til folkemordtiltalte Radovan Karadcic, Klassekampen Forutsatt at pasienten er ferdigbehandlet og ikke trenger mye tilsyn, undersøkelser eller behandling, er det faktisk billigst å ha dem i sykehuset. ragnar stien, tidligere overlege ved nevrologisk avdeling, Ullevål sykehus, avliver myten om dyre sykehussenger, Dagbladet Når man blir eldre, har man tilgang på andre historier. Hans Petter Moland, filmregissør, Dagens Næringsliv Du kommer ikke til topps i det norske samfunnet uten å vite forskjell på plog og fiskebein. alf skjeseth, kommenterer de mange velbeslåtte menns innbitte deltakelse i Birkebeinerrennet, Klassekampen Først som voksen skjønte jeg at når Kiss synger om Love Gun, er det ikke en pistol. nils christian fossdal (38), spiller Sam i musikalen Mamma Mia, Kvinner og Klær Han som startet anti-paprika-kampanjen nøyde seg med det, og har så langt ikke prøvd å kuppe statsministerjobben i Norge. trond arne undheim, teknologistrateg med doktorgrad om trenden med ledelse nedenfra, Ukeavisen Ledelse På vegne av Torbjørn og meg selv, kan jeg si at vi aldri har hatt problemer med det motsatte kjønn. Vi er snille og morsomme. svein berge, ett av to medlemmer i den plateaktuelle duoen Röyksopp, Dagbladet Man kan gjerne få alt gratis, men da må man spørre om lov først. ole paus, plateaktuell visesanger og satiriker, om fildeling og musikkstjeling, Klassekampen Det er litt som med bh-lause jenter og langhåra gutar på 60-talet. Det blei fleire av oss når foreldre truga med tvangsklypping og rektorar med utvisning. andreas hompland kommenterer hijab-debatten, Dagbladet

8 kommunike? # :kommuniké # :45 Side 8 8 nyheter Ber staten om hjelp i pensjonsstriden kommunenes hus: «De fire store» har brutt pensjonsforhandlingene med stat og kommune. ks mener staten må dekke deler av pensjonsordningen. tekst og foto: øystein eian må mekle: ys-k-leder Gunn Olander (t. h) og leder i Unio-kommune, Helga Hjetland, må møte forhandlingsleder i ks, Per Kristian Sundnes, hos meklingsmannen.

9 kommunike? # :kommuniké # :45 Side 9 nyheter 9 striden om pensjon er årsaken til at ys, Unio, lo og Akademikerne brøt tarifforhandlingene med stat og kommune 30. april. Vi beklager at vi ikke ser noen annen løsning enn å bryte forhandlingene. Det har vært svært liten framdrift i forhandlingene om tjenestepensjon, sier forhandlingsleder Gunn Olander i ys Kommune. Forhandlingsleder Per Kristian Sundnes i Kommunenes Sentralforbund (ks) konstaterer at partene er enige om mye, men ikke om pensjonsspørsmålet. Arbeidstakerorganisasjonene krever en fleksibel, brutto tjenestepensjonsordning. Dette er en modell som sikrer de ansatte to tredjedeler av sluttlønnen i pensjon. Den andre modellen som har vært diskutert, påslagsmodellen, innebærer at en tilleggspensjon legges oppå folketrygdens pensjonsytelse. hvem skal betale? Uenigheten går på modellvalg, men også på avklaring av finansiering, som er helt avgjørende for kommunesektoren, sier ks forhandlingsleder Per Kristian Sundnes til Kommuniké. Han er klar på at staten må bidra for å få på plass en pensjonsordning. Når man fra Stortingets side gjør vedtak som også omfatter offentlige pensjonsordninger i kommunal sektor, så mener vi det påhviler staten en moralsk forpliktelse til å ta noe av finansieringen. Vi foreslår at staten legger samme finansieringsprinsipp til grunn som den gjør i privat sektor, gjennom avtalefestet pensjon (afp), sier Sundnes. De fire hovedsammenslutningene har tidligere i prosessen levert felles krav om tjenestepensjon i offentlig sektor. Per Kristian Sundnes understreker at pensjon er viktig for kommunesektoren. rekrutteringsfortrinn Vi er enige om at det er viktig å ha en god pensjonsordning for kommunalt ansatte. Får vi ikke dette på plass, så blir det streik. Vi har ikke tenkt å kappe noe av på pensjonsordningen, men da må vi få finansieringen avklart. Det er de ansatte rimelig klar over, sier Sundnes, som mener en «god pensjonsordning» kan gi offentlig sektor et rekrutteringsfortrinn i forhold til privat sektor. Dersom staten ikke hjelper til, har kommunene i realiteten to valg, mener forhandlingslederen. Da har vi valget mellom tjenestetilbud og pensjonsordning, og det må vi i hvert fall sende på uravstemning i kommunene. Det kan godt hende at kommunene sier nei til å redusere tjenestetilbudet. Derfor vil vi gjerne avklare dette uten å sende saken på uravstemning, sier Per Kristian Sundnes. vil ha trygghet Leder for ys-k, Gunn Olander, sier at ys framfor alt er opptatt av forutsigbarhet i pensjonsspørsmålet. Vi har i utgangspunktet forståelse for at ks er opptatt av finansieringen. For oss er trygghet og uavhengighet viktigst. To tredjedeler av sluttlønnen i pensjon gir nettopp trygghet. Alternativet er påslagsmodellen, som går på toppen av folketrygden. Men hvem vet hvordan folketrygden er om noen år, sier Olander til Kommuniké. ys har lenge presset på for at uformell kompetanse skal gi lønnsmessig uttelling. Alle kommuner ble gjennom hovedtariffoppgjøret i fjor pålagt å gjennomføre kompetansekartlegging innen 1. april Partene på arbeidstakersiden er nå enige om at det skal gjennomføres forhandlinger i god tid før hovedtariffoppgjøret 1. mai Meklingen i årets mellomoppgjør startet mandag 4. mai. Frist for å komme til enighet i meklingen er ved midnatt tirsdag 26. mai. Partene kan bli enige om å fortsette utover natten og i morgentimene 27. mai dersom de trenger natten for å komme fram til en løsning. De fire hovedsammenslutningene representerer om lag ansatte i kommunene og cirka statsansatte. dette er pensjonskravene * Det kreves en fleksibel, brutto tjenestepensjonsordning (to tredjedeler av sluttlønn). * Fleksibiliteten gjennomføres slik at ny folketrygd sammen med tjenestepensjon gir incentiver (beveggrunner) til å stå lenger i arbeid og at arbeidsinntekt og pensjon kan kombineres uten avkorting i pensjonen. * Tjenestepensjonsordningen gjøres gjeldende for alle med 20 prosent stilling eller mer. * Det kreves at ytelsen ved 62 år i tidligpensjonsordningene er minst like god som i dagens afp- ordning. * Det må ikke bli vanskeligere å kvalifisere til hel tidligpensjon ved 62 år enn til dagens afp.

10 kommunike? # :kommuniké # :45 Side nyheter overgang: Helsesekretærene Anita Mundgjel (47), Janne Bøvang (44) og Åse Bjerkan Ellingstad (33) gikk til det steg å kreve tariffavtale. Med Delta i ryggen lyktes de. Kjempet seg til tariffavtale nesodden: Anita, Åsa og Janne kan omsider slippe jubelen løs. Helsesekretærene er sikret tariffavtale for første gang. tekst: øystein eian foto: øystein eian og audun hopland

11 kommunike? # :kommuniké # :45 Side 11 nyheter 11 det skjer etter flere måneders forhandling mellom Delta og arbeidsgiveren, Nesoddtangen legesenter. Partene kom til enighet etter mekling i slutten av april. Det er en seier vi har jobbet for i flere år, forteller Anita Mundgjel (47), Åse Bjerkan Ellingstad (33) og Janne Bøvang (44). Kommuniké møter dem på Nesodden en ettermiddag i april. Sekretærene forteller om en lang kamp, der de første samtalene om lønn i denne omgang fant sted i august. tøft kroner var lønna de tilbød oss først, og det sa vi nei til. Vi avslo også Vårt krav var kroner i året, slik de offentlig ansatte helsesekretærene har. Arbeidsgiver sa fortsatt nei, og da tok vi kontakt med Delta, forteller Åse Bjerkan Elligstad, som er tillitsvalgt ved legesenteret. Beskjeden fra Deltas forhandlingssjef, Kai Tangen, var klar: Det blir en hard tørn. Vi ble advart om at det ville bli tøft, men jeg hadde ikke i mine villeste drømmer sett for meg at det ville bli så tøft, forteller Janne Bøvang. Anita Mundgjel kaller det et blodslit. Det har vært mange tårer og vondt i magen, sier hun. Var dere overrasket over å få gjennomslag? Ja, egentlig. Jeg klarte ikke å se hvordan vi skulle få dette til, sier Mundgjel. afp Tariffavtalen har virkning fra 1. januar i år, og sikrer helsesekretærene en årslønn på kroner etter full ansiennitet. Fra 1. mai stiger lønna ytterligere. I tillegg er det enighet om avtalefestet pensjon (afp), en sluttvederlagsordning samt årlige forhandlinger mellom legesenteret og Delta. Da avtalen var i boks, var det som å vri på en bryter. Forholdet til arbeidsgiver ble mye bedre, forteller helsesekretærene. Nå håper de at flere i samme yrkesgruppe vil kjempe for tariffavtale. Hensikten vår har aldri vært å krangle eller lage bråk. Vi har krevd bedre lønn i mange år, og derfor er dette en personlig seier for oss. Vårt budskap er at det nytter. Helsesekretærene er rørt av støtten de har fått underveis. Kolleger andre steder har vært veldig interessert i hvordan vi har hatt det underveis. De oppfordret oss til å stå på. Vi har også fått varm støtte fra pasienter og fra lederen i Helsesekretærforbundet. tillit Hvor viktig har samholdet dere imellom vært? Vi har holdt hverandre oppe. Alle har vi hatt våre dager, og når en av oss har vært slitne, så har de andre backet opp, smiler venninnene. Hvordan ser dere på å jobbe videre på legesenteret? Det har vi ingen problemer med. Det går veldig fint. Legene har tillit til oss, og sier de er fornøyd med jobben vi gjør. På spørsmål om de ville ha gått samme runde om igjen, svarer sekretærene ja, uten å mukke. håper på signaleffekt Vi har en sterk forening i ryggen, og vi er veldig glade for at vi gjorde dette. Men, vi ville aldri klart å gjennomføre dette uten Kai Tangen og Delta, sier helsesekretærene. Leder i Norsk Helsesekretærforbund, Gro Bengston, er full av lovord om trekløveret på Nesoddtangen legesenter. Det er flott at det finnes helsesekretærer som er tøffe nok til å ta dette helt ut. Det har stor betydning, og vi håper at det kan ha signaleffekt, sier hun til Kommuniké. Nesoddtangen legesenter har fem leger og fire helsesekretærer. I overkant av 5000 pasienter er tilknyttet senteret. Kommuniké har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra ledelsen ved legesenteret. veldig fornøyd Forhandlingssjef Kai Tangen i Delta er fornøyd med innholdet i tariffavtalen. Vi krevde en tariffavtale som er bortimot identisk med den vi har i kommunesektoren. Bakgrunnen for dette er at Delta følger prinsippet om lik lønn for likt arbeid. Vi betrakter dessuten fastlegeordningen som en del av offentlig sektor, og ser ingen grunn til at disse medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår skal avvike vesentlig fra kommunesektoren. Kommer Delta til å jobbe for å få på plass flere avtaler for helsesekretærer? En viktig målsetting for Delta er at flest mulig av medlemmene skal være omfattet av tariffavtaler. Deltas mål er selvsagt at flest mulig av våre medlemmer også innenfor denne sektoren skal ha tariffavtale, sier Tangen. Han opplevde ikke at arbeidsgiveren ved Nesoddtangen var i mot tariffavtale. Men vi måtte jobbe oss godt sammen for å bli enige om innholdet, sier forhandlingssjefen til Kommuniké.

12 kommunike? # :kommuniké # :45 Side nyheter Lise valgt mot alle odds lørenskog: Delta danket ut Legeforeningen i kampen om den fjerde ansattplassen i styret ved Akershus sentralsykehus (Ahus). tekst og foto: øystein eian Delta drev valgkamp på Ahus før valget i mars. Fra venstre: Konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst og medlem av Deltas hovedstyre, Lizzie Ruud Thorkildsen, ansattrepresentant ved Ahus, Lise Bekkevold Langdal og forbundsleder i Delta, Gunn Olander. Lise Bekkevold Langdal er Deltas ansattrepresentant i styret ved Ahus.

13 kommunike? # :kommuniké # :45 Side 13 nyheter 13 deltas nyvalgte ansattrepresentant på Ahus, Lise Bekkevold Langdal (44), trodde knapt sine ører da valgresultatet var klart 13. mars. Delta har aldri før vært representert i Ahus-styret. Jeg ble veldig, veldig overrasket, sier Bekkevold Langdal til Kommuniké. Delta tok opp kampen med Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og Legeforeningen om å få en ansatt inn i styret ved sykehuset. Kai Øyvind Brenden fra Norsk Sykepleierforbund toppet listen etter valget, etterfulgt av Elna Knutsen fra Fagforbundet på andreplass. Lise Bekkevold Langdal kapret tredjeplassen, mens Finn Halvorsen fra Norsk Sykepleierforbund kom inn som nummer fire. ingen forhåpninger Det er første gang på mange år at ingen leger er valgt inn som ansattrepresentant. Delta-kandidaten peker på at Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og Legeforeningen i flere år har vært selvskrevne som representanter i styret. Jeg hadde ingen forhåpninger om at vi skulle komme inn, ettersom Legeforeningen og Sykepleierforbundet er så sterke, forteller Lise til Kommuniké. Hvor viktig er det at Delta nå er med, mener du? Jeg synes det er veldig viktig. Vi har fått tilbakemeldinger fra mange yrkesgrupper, deriblant flere leger og sykepleiere, som synes det er kjempebra at vi kom med. Helsesekretæren ville i utgangspunktet stå langt nede på valglista. skapte blest Jeg sa jeg at jeg kunne stå på lista, for jeg mente tida var inne for litt forandring. Men jeg sa i utgangspunktet at jeg ville stå langt ned på lista, slik at vi fikk fylt den. Så ble det klart at ikke alle var fornøyd med rekkefølgen, og da sa jeg at jeg kunne stå på førsteplass. Delta og seks andre forbund stilte med felles liste til valget 10. mars: Norsk Radiografforbund (nfr), Det norske maskinistforbund (dnmf), Den norske jordmorforeningen, Norsk Psykologforening, Norsk Fysioterapeutforbund og Den norske kirkes presteforening var representert. Torsdag 10. mars gjorde Delta valgframstøt inne på sykehuset, i håp om å kapre de ansattes stemmer. Dagen ble ikke slik Lise hadde forventet. Da jeg hørte at det skulle være journalister og intervjuer på den ene standdagen, tenkte jeg at jaja, det kommer sikkert en og tar et bilde og sånn. Men at det skulle bli så stor blest om den dagen, hadde jeg aldri drømt om. Ikke i mine villeste tanker, ler hun. Du ble valgt mot alle odds? Ja, for jeg tror en av grunnene til at vi ble valgt inn, er at det var så mange oppslag i avisen. Før vi begynte å sta på å stand var det mange på de andre sykehusene som ikke visste at vi hadde stilt med liste. Vi hadde egentlig markedsført oss litt dårlig i utgangspunkt, så jeg tror nok vi kan takke Romerikes Blad for en del av stemmene, forteller Delta-representanten. seier for delta Hun deltok på sitt første styremøte 18. mars. 44-åringen varsler at hun kommer til å ha øyne og ører oppe for alt snakk om omorganisering. Nå har vi vært gjennom en ganske stor omstilling allerede, og ting begynner å falle på plass. Vi føler behov for ro, sier Lise, som er opptatt av å snakke med ansatte direkte. Det var viktig for meg under valget. Jeg spurte folk her om de ble tatt med på beslutninger som gjaldt deres arbeidsplass. De svarte at de ikke hadde hørt noe, og mange visste ikke hvem som satt i styret. Det jeg lurer på er hvordan man kan sitte som ansattrepresentant uten å forhøre seg med de ansatte, sier hun. Delta-leder Gunn Olander kaller valget en seier for Delta og de ansatte ved sykehuset. Jeg gratulerer Lise Bekkevold Langdal så mye med styreplassen, sier Olander. Ansatterepresentantene er valgt for perioden 2009 til Om lag 400 av de 4800 ansatte ved Ahus er organisert gjennom Delta.

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang TEMA: LOKALE FORHANDLINGER HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 03.2011 2 leder lederen EN LEVENDE ORGANISASJON «I dette lange og viktige arbeidet er det

Detaljer

kommuniké. ÅRETS TILLITSVALGT 08.2011

kommuniké. ÅRETS TILLITSVALGT 08.2011 kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang 08.2011 ÅRETS TILLITSVALGT SIDE 8 SMÅBARNSMØDRE ER MEST SYKE SIDE 28 «SATS PÅ DE ANSATTE, BRUK DERES KOMPETANSE» SIDE 18 «VÅG Å ANSETTE FLERE

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

kommuniké. HER KNIVER DE OM SOMMERJOBBENE SIDE 4 Ti år i Beatlesfansens tjeneste SIDE 22 Færre fristes av helsesekretæryrket SIDE 15 GOD SOMMER!

kommuniké. HER KNIVER DE OM SOMMERJOBBENE SIDE 4 Ti år i Beatlesfansens tjeneste SIDE 22 Færre fristes av helsesekretæryrket SIDE 15 GOD SOMMER! kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang 04.2011 HER KNIVER DE OM SOMMERJOBBENE SIDE 4 Ti år i Beatlesfansens tjeneste SIDE 22 Færre fristes av helsesekretæryrket SIDE 15 GOD SOMMER!

Detaljer

kommuniké. HVER FJERDE HELG ER NOK TEMA: DELTID GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI BUF ER BLITT NULL TIL ATTEN

kommuniké. HVER FJERDE HELG ER NOK TEMA: DELTID GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI BUF ER BLITT NULL TIL ATTEN kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 03.2012 TEMA: DELTID HVER FJERDE HELG ER NOK s. 14 GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER s. 12 LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI s. 04 BUF ER

Detaljer

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 04.2012 SAMHOLD FØRTE FRAM BARNEHAGEASSISTENTER FØLER SEG LURT s. 16 FORTVILER OVER SKOLENEDLEGGELSER I HARSTAD s. 30 TRUET MED BALLTRE PÅ JOBB

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Forbundet viser styrke

Forbundet viser styrke http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte august, nr. 7/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke

Detaljer

kommuniké. HJELP TIL Å TENKE ANNERLEDES

kommuniké. HJELP TIL Å TENKE ANNERLEDES kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 01.2012 HJELP TIL Å TENKE ANNERLEDES DELTAS LEDERDAGER STØRRE ENN NOENSINNE JOBBET UNDER ORKANEN NYE VIRKEMIDLER MOT DELTID FOTTERAPEUTENE: HÅP

Detaljer

Minner for livet. Hjertesukk. Verving. De fattige blir stadig fattigere SIDE 25. på Framfylkingens sommerleir

Minner for livet. Hjertesukk. Verving. De fattige blir stadig fattigere SIDE 25. på Framfylkingens sommerleir B-blad Returadresse Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo Minner for livet på Framfylkingens sommerleir Leirbål på stranden, sommer og badeliv, nye venner, familieaktiviteter, maur i soveposen,

Detaljer

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Økologisk suksess 32 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Økologisk suksess 32 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40 Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 12 desember 2007 UTESTENGT SIDE 8 Tariffkrav om AFP og heltid 14 Økologisk suksess 32 Businesstanken kveler

Detaljer

- En dag med Jorunn Berland NYTT. Ny YS-leder. Side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2013/36.

- En dag med Jorunn Berland NYTT. Ny YS-leder. Side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2013/36. NYTT Nr. 2-2013/36. årgang SkL-konferansen Side 4 Årskonferanse for SkL sør og SkL SKD/SITS Side 10 Nytter likestilling? Side 20 Ny YS-leder - En dag med Jorunn Berland Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no november, nr. 11/2010 Årgang 8

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no november, nr. 11/2010 Årgang 8 oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no november, nr. 11/2010 Årgang 8 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no august, nr. 9/2009 årgang 7 Bruk stemmeretten De ansatte betaler

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no august, nr. 9/2009 årgang 7 Bruk stemmeretten De ansatte betaler oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no august, nr. 9/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

kommuniké. JOBBER UTE I ALLSLAGS VÆR SIDE 6 7 01.2011 HAR ALZHEIMER OG ER I JOBB TEMA SIDE 10 14 LAR RIKE OG MISFORNØYDE NORDMENN GJENNOMGÅ SIDE 28 29

kommuniké. JOBBER UTE I ALLSLAGS VÆR SIDE 6 7 01.2011 HAR ALZHEIMER OG ER I JOBB TEMA SIDE 10 14 LAR RIKE OG MISFORNØYDE NORDMENN GJENNOMGÅ SIDE 28 29 kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang 01.2011 JOBBER UTE I ALLSLAGS VÆR SIDE 6 7 HAR ALZHEIMER OG ER I JOBB TEMA SIDE 10 14 LAR RIKE OG MISFORNØYDE NORDMENN GJENNOMGÅ SIDE 28 29 JENTENE

Detaljer

PÅ ANBUD NARKOMANE SIDE 8. Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting om renhold 28 Historisk deltidsseier 54

PÅ ANBUD NARKOMANE SIDE 8. Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting om renhold 28 Historisk deltidsseier 54 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 1 januar 2008 NARKOMANE PÅ ANBUD SIDE 8 Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

kommuniké. ETTER TERROREN 05.2011

kommuniké. ETTER TERROREN 05.2011 kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang 05.2011 ETTER TERROREN DE DELTOK I DEN STØRSTE REDNINGSAKSJONEN I NORGE I FREDSTID. MØT FEM AV DEM SOM TOK SEG AV LEVENDE OG DØDE. SIDE 8 23 PIONÉRKVINNE

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Jobben tok helsa. ingen erstatning Side 8 15. < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Askøy satser digitalt Side 30

Jobben tok helsa. ingen erstatning Side 8 15. < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Askøy satser digitalt Side 30 < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Nr. 3-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Jobben tok helsa ingen erstatning Side 8 15 < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Askøy satser digitalt Side 30 Kontor

Detaljer

ENDELIG 300.000 SIDE 16. Dette fikser vi 8 Minsket sykefraværet 14 Kultur på samisk 35 Hjalp seg syke 50<<

ENDELIG 300.000 SIDE 16. Dette fikser vi 8 Minsket sykefraværet 14 Kultur på samisk 35 Hjalp seg syke 50<< Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST ENDELIG 300.000 SIDE 16 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 5 juni 2008 Dette fikser vi 8 Minsket sykefraværet 14 Kultur på samisk 35 Hjalp

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Sykehjemsstreiken: GIR IKKE OPP KAMPEN SIDE 8 13 Nr. 10-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende

Detaljer

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SOFAVELGEREN VALGETS JOKER SIDE 8 18 Nr. 5-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved

Detaljer