AUTOMATISK VIDEOANROP VED ALARM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AUTOMATISK VIDEOANROP VED ALARM"

Transkript

1 3G UMTS KAMERA Smartcam AUTOMATISK VIDEOANROP VED ALARM BRUKERVEILEDNING 1

2 2

3 Innholdsfortegnelse Introduksjon 4 Grunnleggende innstillinger 6 Skru på enheten 6 Sette inn USIM kort 7 Installasjon 8 Råd og tips ved installasjon 8 Feste strekkavlastningen 8 Feste braketten 9 Feste kameraet til braketten 10 Terminaltilkoblinger og kabling 11 Administrator oppsett 11 Administrator oppsett og alarm oppringinger 11 Aktivering 12 Koble til lader 12 Aktivere videotjenesten 15 Avanserte funksjoner for tilgangskontroll 18 MAGGIS Management 18 Problemløsning 21 Viktig sikkerhetsinformasjon 24 Generelle forholdsregler 24 Forsiktighetsregler for batteri og adapter 24 Tredjeparts utstyr 24 Forsiktighetsregler ved reparasjon 24 Garantibestemmelser 25 Tekniske data 26 3

4 Introduksjon Denne seksjonen gir deg detaljert informasjon om enheten. Introduksjon Smartcam er det første videokameraet som gir deg muligheten til å se og høre hva som skjer på et overvåket område ved hjelp av en enkel videosamtale fra en UMTS videokompatibel mobiltelefon. Smartcam er enkel og rask og installere, enkel i bruk og støtter UMTS nettverk. Figur 1 Lokk Figur 2 4

5 Introduksjon Figur 3 5

6 Preliminary Grunnleggende settings innstillinger Skru på enheten Kameraet skrus på ved å bruke av/på bryteren som vist i figur 3. For å skru Smartcam på/av skyves bryteren fra OFF til ON eller omvendt alt etter hva man ønsker å gjøre. (se Figur 4). Figur 4 6

7 Installation Installasjon Sette inn USIM kort USIM kort må installeres i Smartcam før det kan brukes. Husk at du må skru av PIN-kode beskyttelsen på dette ved hjelp av en mobiltelefon for at Smartcam skal virke. Kontroller at Smartcam er skrudd av og at strømforsyningen ikke er koblet til før du setter inn eller tar ut SIM-kortet. Smartcam vil ikke fungere normalt uten at et USIM kort er montert. Det vil lyse rødt fra LED Network og LED Battery (se figur 3 for LED plassering på Smartcam). Plassering av USIM sporet er vist i figur 3. Sett inn USIM kort i sporet som vist ved pilen. Husk på å låse USIM kortet ved å bruke låsemekanismen til denne (se figur 5). Figur 5 Merknad 1: Kontroller at USIM kortet har blitt satt inn som illustrert i figur 5. Merknad 2: Vær forsiktig når du setter inn USIM kortet siden metallkontaktene på dette lett kan få skader/striper og dermed ikke fungere korrekt.. Skyv USIM kort inn som vist under og lås det ved hjelp av låsemekanismen på kortholderen (se ill. under) Installasjonstips Unngå å sette kameraet i direkte motlys da dette vil føre til overeksponering og dårlig bildekvalitet. Unngå å plassere objekter nærmere enn 1 meter fra kameraets linse da dette vil kunne forstyrre bildet eller forhindre et godt resultat fra kameraet. Unngå å plassere kameraet i kjeller eller annet sted der GSM dekningen kan være dårlig. 7 Unngå å plassere objekter som inneholder metall nært kamera da signalkvaliteten på GSM kan forringes kraftig.

8 Feste strekkavlastingen Figur 6 8

9 Installasjon Feste braketten Figur 7 9

10 Installasjon Feste kameraet til braketten Figur 8 Pass på å montere kameraet til brakett som vist i figur 8 10

11 Installation Installasjon Figur 9 Terminaltilkobling og kabling 0 12V 24V Varmertilkobling 12VDC eller 24VAC ALARM NC Tilkobling Aktiverer alarm oppringing Administrator oppsett Administrator oppsett og alarm oppringinger Administrator den eneste som har tilgang til å sende konfigurasjonsmeldinger defineres når den første videosamtalen til Smartcam gjøres. Når du blir spurt etter PIN-kode, tast inn 4-sifret kode som følger med hvert enkelt kamera. Smartcam vil da ved en alarm alltid ringe administrator nummeret. 11

12 Activation Aktivering Koble til ekstern strømforsyning/lader Koble til ekstern strømforsyning/lader som vist i figur 10 under. Pass på at USIM er installert! Figur 10 LED for batteri og nettverk på Smartcam vil lyse rødt og så blinke ca 1 gang i sekundet i løpet av oppstartsfasen. Så snart Smartcam registrerer at en lader/strømforsyning er koblet til, vil batteri LED lyse. Status på LED for batteri er forklart i figur 11 under. Dersom batteri LED lyser rødt og blinker en gang i sekundet er batteriet tomt for strøm. Det tar ca 30 minutter å lade batteriet opp til minimum operativt nivå. Vent med å skru på Smartcam dersom batteri ikke er ladet opp til minimum operativt nivå. Dersom batterilyset er på og blinker sakte (hvert 3. sekund) er dette en indikasjon på at batteriet er ladet opp til minimum operativt nivå. 12

13 Aktivering LAV RØD Ca. 30 minutter for å nå minimum operativt nivå. FULL GRØNN Ca. 30 minutter for å lade batteriet opp til 90 % kapasitet. Batteristatus er beskrevet i figur 12 under. Batteri LED Svært lav RØD Blinker hurtig (hvert sekund) Lav RØD Blinker sakte (hvert 3. sekund) Medium GUL Blinker sakte (hvert 3. sekund) Full GRØNN Blinker ikke Figur 12 13

14 Aktivering Nettverks LED vil lyse gult så lenge enheten søker etter UMTS nettverk. Dette vil så endres til grønt samtidig som det vil blinke sakte når Smartcam finner nettverket. Nettverksstatus LED er beskrevet i figur 13 under. Når Smartcam er koblet til nettverket vil nettverks LED bli grønt samtidig som blinkingen stopper og det lyser kontinuerlig. Enheten og alle dens funksjoner er klar for bruk så snart nettverks LED lyser grønt og batteri LED indikerer at det har nådd minimum operativt nivå på batteriet. Nettverk LED God dekning / klar for bruk GRØNN Lyser kontinuerlig (blinker ikke) I løpet av en videosamtale GRØNN Blinker sakte (hvert 3. sekund) Søker etter UMTS nettverk GUL Blinker hurtig (hvert sekund) Ikke i drift RØD Både batteri LED og Nettverk LED blinker hurtig (hvert sekund) Figur 13 14

15 Aktivering Aktivere Smartcam Følg instruksjonene under for å autentisere administrator bruker og aktivere videofunksjonene til Smartcam. 1) Ring opp til Smartcam ved hjelp av en mobiltelefon som støtter Videosamtale. 2) Smartcam vil da første gang man ringer be om en 4-sifret PIN kode, denne følger med hvert Smartcam og er unik for hvert kamera. Ved å oppgi korrekt PIN kode aktiverer man muligheten for å sende/motta bilder og lyd fra Smartcam. Se figur 14 for en beskrivelse av hvordan Smartcam ber om PIN kode. Figur 14 3) Tast inn korrekt PIN kode ved å bruke tastaturet på din mobiltelefon. Du vil se på skjermen etter hvert som du taster inn koden hvor langt du er kommet (se illustrasjon under). Figur 15 Figur 16 Figur 17 15

16 Aktivering 4) Smartcam vil så sjekke PIN koden du har tastet inn. Dersom den er korrekt vil grafikken vist i Figur 18 vises på din videotelefon, og at telefonnummeret du ringer fra legges til i databasen til Smartcam. Det nummeret som ringer opp Smartcam først (og oppgir korrekt PIN kode) vil automatisk bli satt til administrator for Smartcam. Dersom PIN koden er feil vil grafikken vist i figur 19 vises, og du får 2 sjanser til å taste inn korrekt PIN kode. Figur 18 Figur 19 Merknad 1: Smartcam vil automatisk frakoble en videosamtale etter 3 mislykkede forsøk på å taste PIN koden, eller alternativt etter 1 minutt. 5) Når brukeren er autentisert og godkjent vil Smartcam gi fra seg en lyd for å indikere at videosamtalen har startet. Bilder filmet av Smartcam kan da sees live. 6) PIN kode må bare tastes inn første gang Smartcam brukes. Så snart nummeret er lagt til i databasen over tillatte brukertelefoner vil dette alltid ha tilgang til å koble til uten PIN kode. Koble fra en videosamtale: 1) Brukeren legger på samtalen fra sin videotelefon. 2) Sending av bilder fra Smartcam blir forstyrret og videosamtalen blir avbrutt. 16

17 Aktivering Merknad 2: For sikkerhets skyld lagrer alltid Smartcam en liste over telefonnummer som har tilgang til å ringe opp og se bilder fra kameraet. Bare registrerte brukere kan få tilgang til tjenester tilbudt av Smartcam. Man kan legge inn inntil 20 unike brukere. For å legges til automatisk i listen må hver enkelt bruker ringe opp Smartcam og oppgi korrekt PIN kode til kameraet. Det er derfor svært viktig å ta vare på denne PIN koden da dette er vesentlig for kameraets funksjon. Første bruker som ringer opp og oppgir korrekt PIN blir automatisk konfigurert som Administrator med utvidede rettigheter til administrasjon av Smartcam via SMS meldinger. Kommandoer for å programmere Smartcam er forklart senere. Merknad 3: Dersom en videosamtale blir forsøkt opprettet av en uregistrert bruker og listen over autoriserte brukere allerede er full, vil Smartcam ignorere oppringingsforsøket. Brukeren vil da ikke være i stand til å gjennomføre videosamtalen selv om han har korrekt PIN kode. En annen bruker må da slettes før ny bruker kan få tilgang. Advarsel 1: Dersom du skjuler nummeret dit ved oppringing vil ikke Smartcam være i stand til å kjenne igjen hvem som ringer og du vil derfor heller ikke kunne koble opp en videosamtale med Smartcam. Merknad 4: Smartcam video tjenester kan brukes selv om laderen er frakoblet. En videosamtale vil bli avvist dersom batterinivået er utilstrekkelig (under 5 %). Merknad 5: Videosamtaler vil aktiveres dersom batterikapasiteten har nådd minimum operativt nivå (under 5 %) og en autorisert bruker ringer og aktiverer enheten. Brukeren vil motta en advarsel om at batterinivået er lavt før samtalen aktiveres. Merknad 6: Smartcam må monteres fast på vegg eller tilsvarende. For å kvalitetssikre god kvalitet på videosamtaler sjekk nettverk LED der du ønsker å plassere kameraet (se figur 13 for status på nettverks LED). 17

18 Avanserte funksjoner tilgjenglig for administrator Smartcam oppsett Bare administrator første registrerte bruker lagret i Smartcams database er autorisert til å endre innstillinger/brukere til Smartcam. Administrator kan sende ut kommandoer til Smartcam ved å bruke SMS. Man kan endre en rekke parametere på Smartcam ved å bruke SMS, man kan blant annet ta bort eller legge til brukere på kameraet. Administrator kan bruke 6 forskjellige kommandoer for å administrere Smartcam via SMS. Disse er: 1) Endre antall brukere som kan lagres i Smartcam; 2) Endre administrators nummer; 3) Slette en autorisert bruker; 4) Slette alle autoriserte brukere; 5) Legge til et nummer som en autorisert bruker; 6) Endre PIN koden. Merknad: SMS kommandoer er ikke case sensitive. Advarsel: Dersom administrator skal bytte telefonnummer anbefaler vi at det nye nummeret lagres som administrator innen det gamle deaktiveres. Ved problemer med bytte av administrator telefonnummer, vennligst ta kontakt med din leverandør av Smartcam. 1) Endre antall brukere som kan lagres i Smartcam Smartcam er programmert fra fabrikk for å kunne lagre inntil 20 autoriserte brukere. Administrator kan endre dette til et hvilket som helst antall mellom 1 og 20 ved å sende en SMS til Smartcam med følgende innhold: #modlist*[number]#[pin]# Merk: [NUMBER] må være et nummer mellom 1 og 20. [PIN] er korrekt 4-sifret PIN kode Eksempel: Følgende melding kan sendes for å begrense antall brukere til 3: #modlist*3#1234# Advarsel: All informasjon om overflødige eksisterende brukere vil bli slettet så snart innstillingen over er mottatt i Smartcam (dersom ny innstilling medfører et lavere antall brukere enn tidligere). Maksimalt 20 brukere kan lagres i Smartcam, inkludert Administrator 18

19 Avanserte funksjoner tilgjenglig for administrator 2) For å endre administrators telefonnummer: Administrators telefonnummer kan endres ved å sende en SMS melding til Smartcam fra administrators telefon. Advarsel: Administrators telefonnummer kan bare endres fem 5 - ganger. Vennligst kontakt din leverandør dersom nummeret behøver å endres etter 5 tidligere endringer. For å endre dette nummeret må administrator sende en SMS til Smartcam som inneholder følgende tekst: #changead*[gammeltnummer]*[nyttnummer]#[pin]# Merk: [GAMMELTNUMMER] er administrators gamle nummer. [NYTTNUMMER] er administrators nye nummer. [PIN] er korrekt 4-sifret PIN kode Eksempel: (GAMMELTNUMMER) = (NYTTNUMMER) = (PIN) = 1234 SMS kommando: #changead* * #1234# 3) For å slette en spesifikk autorisert bruker En autorisert bruker kan slettes ved å sende følgende SMS til Smartcam fra administrators telefonnummer: #del*[nummer]#[pin]# Merk: [NUMMER] er brukernummeret du ønsker å slette. [PIN] er korrekt 4-sifret PIN kode Eksempel: Send følgende kommando for å slette mobilnummer fra minnet til Smartcam: #del* #1234# Advarsel: Administrators nummer kan ikke slettes ved hjelp av denne kommandoen. 4) Slette alle autoriserte brukere Alle autoriserte brukere kan slettes fra minnet til Smartcam ved å sende følgende SMS til Smartcam fra administrators telefonnummer: #deluser#[pin]# Merk: [PIN] er korrekt PIN kode til Smartcam Eksempel: #deluser#1234# Advarsel: Alle brukere vil bli slettet fra minnet til Smartcam så snart dette har mottatt denne SMS-en. Administrator vil ikke bli slettet ved hjelp av denne kommandoen. 19

20 Avanserte funksjoner tilgjenglig for administrator 5) Legge til nytt telefonnummer som autorisert bruker En spesifikk autorisert bruker kan legges til Smartcam ved å sende følgende SMS til Smartcam ved hjelp av administrators telefonnummer: #add*[nummer]#[pin]# Note: [NUMMER] er det nummeret du ønsker å legge til som autorisert i minnet til Smartcam. [PIN] er korrekt PIN kode til Smartcam Eksempel: Dersom du ønsker å legge til nummer I minnet til Smartcam, send følgende SMS: #add# #1234# Advarsel: [NUMMER] vil ikke legges til i minnet på Smartcam dersom maksimalt antall autoriserte brukere allerede er nådd. SMS meldingen vil også bli ignorert dersom nummeret allerede ligger inne i minnet til Smartcam. 6) Endre PIN kode PIN kode kan endres ved å sende følgende SMS til Smartcam fra administrators telefonnummer: #pin*[ny_pin]#[pin] # [NY PIN] er 4-sifret PIN kode du ønsker å benytte som PIN kode til Smartcam. [PIN] er 4-sifret gammel PIN kode. Eksempel: send følgende SMS for å endre PIN 1234 til ny PIN 0987: #PIN*0987#1234# Tabell 1-1 under gir en fullstendig oversikt over alle SMS kommandoer man kan benytte seg av som administrator.. SMS kommando #modlist*[nummer]#[pin]# Eksempel: #modlist*3#1234# #changead*[gammelt NUMMER]*[NYTT NUMMER]#[PIN]# Eksempel: #changead* * #1234# #del*[nummer]#[pin]# Eksempel: #del* #1234# #deluser#[pin]# Eksempel: #deluser#1234# #add*[nummer]#[pin]# Eksempel: #add* #1234# #pin*[ny_pin]#[pin] # Eksempel: #pin*0987#1234# Beskrivelse Brukes for å endre antall mulige brukere på Smartcam Brukes for å endre administrators telefonnummer Brukes for å slette en spesifikk bruker Brukes for å slette alle brukere Brukes for å legge til en autorisert bruker Brukes for å endre PIN kode 20

21 Problemløsning Under er det beskrevet en del problemstillinger og mulige løsninger på disse. Vær vennlig å sjekke disse før du tar kontakt med din leverandør for hjelp. 1. Resette Smartcam Smartcam kan resettes ved å trykke på reset-knappen i minimum 5 sekunder. Merk: Smartcam vil automatisk starte på nytt når man trykker på reset-knappen. Alle brukere vil bli slettet fra minnet bortsett fra Administrator samt PIN koden.. 2. Nettverk LED er av Sjekk at USIM kort har blitt satt inn og at det er korrekt låst i SIM kort holderen. Sjekk at PIN kode kontroll på SIM kortet du har satt inn er deaktivert. Dersom USIM kort er satt inn og korrekt festet i holderen, PIN kode kontroll er deaktivert og nettverks LED fremdeles er av, forsøk å resette Smartcam som beskrevet over. Merk: Alle brukere bortsett fra administrator vil bli slettet når Smartcam blir resatt. Kontakt din leverandør dersom enheten ikke fungerer som den skal etter å ha blitt resatt. 3. Nettverk LED lyser rødt og blinker av og på Sjekk at USIM kort har blitt satt inn korrekt og låst til holderen. Dersom nettverk LED lyser rødt og blinker av og på, flytt Smartcam til en annen plass da årsaken til dette er at det mest sannsynlig er dårlige signalforhold akkurat der du forsøker å montere kameraet. Bruk din mobiltelefon for å sjekke etter 3G dekning. Dersom det ikke hjelper å flytte på kameraet, forsøk å resette Smartcam som beskrevet over. Merk: Alle brukere bortsett fra administrator vil bli slettet når Smartcam blir resatt. Kontakt din leverandør dersom enheten ikke fungerer som den skal etter å ha blitt resatt. 4. Batteri LED lyser rødt og blinker av og på Sjekk at USIM kort er satt inn og låst i holderen. 21

22 Problemløsning Sjekk at strømtilkoblingen er satt inn skikkelig og at den har vært tilkoblet til 230VAC i minimum 3 timer. Dersom laderen er korrekt tilkoblet og har vært det i minimum 3 timer, og batteri LED fremdeles lyser rødt/blinker, forsøk å resette Smartcam som beskrevet over. Merk: Alle brukere bortsett fra administrator vil bli slettet når Smartcam blir resatt. Kontakt din leverandør dersom enheten ikke fungerer som den skal etter å ha blitt resatt. 5. Batteri og nettverk LED lyser rødt Dersom både nettverk og batteri LED lyser rødt (uten å blinke) utfør prosedyren beskrevet under for å skru av og på Smartcam. Skru av Smartcam: Av/på knappen finnes på baksiden av enheten i umiddelbar nærhet til strømtilkoblingen. Flytt knappen over fra ON til OFF med en liten flat skrutrekker eller lignende for å skru av enheten. Flytt av/på knappen tilbake fra OFF til ON for å skru på enheten. Ta kontakt med din leverandør dersom det ikke hjelper å skru av/på enheten, og både nettverk og batteri LED fremdeles lyser rødt uten å blinke. 6. SMS kommandofeil under konfigurering Smartcam vil ignorere alle SMS meldinger den mottar som inneholder feil i kodene. Den vil også ignorere alle SMS sendt av brukere som ikke er administrator. Dersom du har gjort en feil er det bare å sende en ny, korrekt melding. Merk at dersom du legger inn feil telefonnummer må du slette dette og legge inn korrekt nummer på nytt. 7. Smartcam skrur seg ikke av når jeg bruker av/på bryteren Forsøk først å skru av enheten, ta av strømforsyningen og vent 10 sekunder før du kobler på igjen denne. Forsøk så å skru på igjen Smartcam. Dersom strømforsyningen ikke er koblet til Smartcam, koble til denne og lad opp batteriet fullstendig (minimum 3 timer) og forsøk igjen. Dersom Smartcam fremdeles ikke skrur seg på og batteriet er fullstendig oppladet, forsøk å skru av/på enheten ved hjelp av av/på knappen igjen (se beskrivelse på hvordan dette utføres over). Kontakt din leverandør dersom enheten ikke fungerer som den skal etter å ha blitt resatt. 22

23 Viktig informasjon Vennligst les følgende informasjon før du bruker Smartcam. Les forsiktighetsreglene under for å redusere faren for skader, brann eller for at enheten blir skadet som følge av feil bruk.. Generelle forsiktighetsregler Batteri og strømadapter Pass på å aldre koble til/fra AC strømforsyning med våte hender. Dersom dette gjøres risikerer du å få elektrisk støt. Plasser aldri strømforsyningen på en overflate som kan ødelegges av varme da denne kan bli relativt varm. Monter denne alltid på overflater som tåler varmen den utvikler. Dekk aldri til AC strømadapteret og plasser denne aldri i nærheten av en varmekilde. Overoppheting kan medføre brannfare og/eller at den slutter å fungere. Demonter aldri, eller forsøk aldri å reparerer AC-strømadapteret selv. Du risikerer å få elektrisk støt dersom du gjør dette. Demonter aldri eller modifiser aldri batteriet. Bruk ikke enheten dersom du oppdager rar lukt, høy temperatur, deformasjoner eller om den oppfører seg rart på andre måter uansett om den er i bruk, står til lading eller ligger lagret. Bruk av Smartcam under disse forutsetningene kan føre til at det lekker ut batterisyre som igjen skader enheten. Rør aldri eventuelle batterisyrer som lekker ut av batteriet. Denne syren kan føre til skader dersom den kommer i kontakt med hud eller øyne. Dersom syren kommer i kontakt med øynene, rens umiddelbart med store mengder vann og kontakt lege umiddelbart.. Dersom syren kommer i kontakt med klær eller hud, vask umiddelbart med store mengder rent vann. Bruk alltid medfølgende klut for å gjøre rent linsen på kameraet (eller tilsvarende klut beregnet for dette formålet). Bruk alltid en fuktig eller antistatisk klut for å vaske av enheten. Ikke bruk vaskemidler da disse kan skade Smartcam.. Tredjeparts utstyr Bruk av utstyr, AC-strømadapter eller annet tredjeparts utstyr som ikke er produsert av eller godkjent av produsent medfører bortfall av garanti på produktet og forringer i verste fall levetiden og driftssikkerheten på produktet betraktelig. Reparasjon Ingen deler tilhørende Smartcam kan repareres av bruker. Demonter under ingen omstendighet disse produktene selv da dette kan føre til brann, elektrisk støt eller feil på enheten. Ta kontakt med din forhandler dersom du trenger service eller reparasjon av Smartcam eller tilbehør til denne. 23

24 Technical Garanti Characteristics Dette produktet er produsert av Politec Srl. Politec garanterer at produktet er fritt for design-, funksjons- og materialfeil under hele garantiperioden, forutsatt følgende betingelser: a. Garantien gjelder i 24 måneder fra datoen produktet er kjøpt fra en autorisert forhandler.. b. For å motta assistanse i løpet av garantitiden må produktet innleveres komplett sammen med kopi av faktura til den forhandleren produktet ble kjøpt fra. Dersom dette ikke er mulig skal importør kontaktes. c. Politec skal reparere eller erstatte produktet, eller delen med feil under garantiperioden. Garantireparasjon utføres bare etter at det er verifisert at garanti gjelder. Reparasjon eller bytte kan føre til at kunden får et tilsvarende eller bedre produkt. Politec vil returnere produktet hvis reparert, eller et fungerende, tilsvarende produkt til kunden. d. Ved reparasjon eller bytte av et produkt gjelder gjenstående garantitid for produktet, dog minimum 3 mnd. etter at reparasjon har funnet sted. e. Politec er ikke ansvarlig for skader på eller tap av programmer, data eller lagringssystemer. f. Garantien gjelder ikke dersom: a) Feilen kommer som en følge av ukorrekt eller feil bruk i følge instruksjonene i denne brukermanualen, eller som en følge av strømfeil i nettet, korrosjon, oksidering, endringer på eksisterende tilkoblinger, uautorisert åpning av kamera, uautorisert reparasjon, reparasjon utført med uoriginale deler, feil bruk, feil installasjon, ulykker, naturkatastrofer, skader påført av kjemiske stoffer eller andre skader helt ute av Politec sin mulighet til å kunne kontrollere (inkludert, men ikke begrenset til, batteriet og dets begrensede levetid, samt skade på antennen). b) Kunden ikke melder fra om feil på produktet i løpet av to (2) måneder etter at feilen har oppstått i løpet av garantiperioden på produktet. c) Produktet blir innlevert til forhandler etter at garantiperioden på produktet har utløpt. d) Produktets serienummer, tilbehørs datokode eller IMEI nummer har blitt fjernet, slette, skrapet opp slik at det er uleselig. e) Produktet har vært tilkoblet produkter eller utstyr som ikke er produsert av eller godkjent av produsenten, eller om produktet har vært brukt på annen måte enn som beskrevet i denne brukerveiledningen. g. All transportkostnad forbundet med innlevering av produktet til forhandler må dekkes av kunden. INGEN SÆRSKILTE, SKRIFTLIGE ELLER MUNTLIGE GARANTIER EKSISTERER UT OVER DEN OVENFORSTÅENDE GARANTIBESTEMMELSEN. ALLE GARANTIER UTEN UNNTAK UAVHENGIG AV HVORLEDES PRODUKTET ER MARKEDSFØRT ELLER SOLGT TIL ET SPESIFIKT FORMÅL ER BEGRENSET TIL DE OVENFORNEVNTE BEGRENSNINGER. POLITEC SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET KUNNE HOLDES ANSVARLIG FOR UHELL INDIREKTE TAP ELLER FØLGESKADER AV NOE SLAG, HERUNDER MEN DOG IKKE BEGRENSET TIL TAP AV FORTJENESTE ELLER SALG. 24

25 Alarm video anrop Varmeelement Teknologi Vekt og størrelse Kamera Tilkobling Mikrofon Video anrop Meldinger Batteri Tilgangskontroll Sikkerhet - Via NC kontakten - Automatisk strømforsyningstermostat 12 Vdc/24Vac - Temperatur område C - UMTS - LxBxH: 200x80x80 - CCD100k pixel, 352x288 - Field angle 58 diagonal, 46 horizontal, 38 vertical - USB port for SW oppdateringer - Sensivtet bedre enn 40 db - Svarer og setter opp video anrop fra alle operatører - Mottar SMS konfigurasjonskommandoer mAh for omlag 330 timers drift i standby, 4 timers videoanrop, 3,2 videoanrop i mørket. - Begrenser antallet innkommende videoanropere til Tilgang til bilder fra kameraet krever inntasting av PIN-kode. - LED batteri lys, varsler feilfunksjoner Annet - Reset knapp - Veggbrakett 25

26 26

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner tjenester

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN GSM ALARM KAMERA Hurtigveiledning Velkommen som eier og bruker av ditt nye GSM kamera. Dette er en hurtigguide for en rask innføring i kameraets funksjoner og bruk. For avansert oppsett som bildeinnstillinger

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

WT-1672A GSM Strømbrudd Alarm

WT-1672A GSM Strømbrudd Alarm VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1672A GSM Strømbrudd Alarm Bruker MANUAL WITURA TECHNOLOGY SDN BHD WT-1672AGSM Power Outage AlarmUser Manual V1.4 1 INTRODUKSJON Power Outage alarm er en enkel enhet for

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini+ fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode 64-311-06 Bruksanvisning GSM Mini Rev1.00 Side - 1 - GSM MINI Bruksanvisning INNHOLD: SIDE: OVERSIKT GSM MINI 2 FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode FJERNSTYRING

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner og sikker

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Varsling på smarttelefon med AppSender

Varsling på smarttelefon med AppSender FlexiApp Varenr. 1485 HMS-nr.: 215564 Varsling på smarttelefon med AppSender Brukerhåndbok Dok. nr.: 2217A Dato: 2016.05.26 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 AppSenderen 4 3. Komme i gang

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

Bruker manual Kompis 2. Kompis 2 bruker manual V TAIL IT TECHNOLOGIES Håkon Magnussons gate 8

Bruker manual Kompis 2. Kompis 2 bruker manual V TAIL IT TECHNOLOGIES Håkon Magnussons gate 8 Bruker manual Kompis 2 Kompis 2 bruker manual V1.0.0 TAIL IT TECHNOLOGIES Håkon Magnussons gate 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1.Introduksjon 3 stegs innstallasjon... 2 2.Oppsett av trackeren...

Detaljer

Kom i gang med Spybike Spylamp 2 (Baklykt med GPS-sporing)

Kom i gang med Spybike Spylamp 2 (Baklykt med GPS-sporing) Kom i gang med Spybike Spylamp 2 (Baklykt med GPS-sporing) Dette er en enkel «Kom i gang»-instruksjon. På våre nettsider www.spybike.no finnes en full bruksanvisning Forberedelser Før du kan ta i bruk

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Brukermanual Tail it+ Tail it brukermanual V TAIL IT TECHNOLOGIES Håkon Magnussons gate 8

Brukermanual Tail it+ Tail it brukermanual V TAIL IT TECHNOLOGIES Håkon Magnussons gate 8 Brukermanual Tail it+ Tail it brukermanual V1.0.0 TAIL IT TECHNOLOGIES Håkon Magnussons gate 8 Innholdsfortegnelse Innholdsliste... 1 1.Introduksjon 3 steg innstallasjon... 2 2.Spesifikasjoner... 3 3.Sett

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruker manual Gator 3. Gator 3 bruker manual V TAIL IT TECHNOLOGIES Håkon Magnussons gate 8

Bruker manual Gator 3. Gator 3 bruker manual V TAIL IT TECHNOLOGIES Håkon Magnussons gate 8 Bruker manual Gator 3 Gator 3 bruker manual V1.0.0 TAIL IT TECHNOLOGIES Håkon Magnussons gate 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Introduksjon... 2 2.Oversikt... 3 Touchskjerm/sveipefunksjoner...

Detaljer

GSM/GPRS/GPS tracker tk102 manual

GSM/GPRS/GPS tracker tk102 manual 2010 GSM/GPRS/GPS tracker tk102 manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Om enheten... 4 Kapitel 2 - Bruksområder for enheten... 4 Kapitel 3 - Beskrivelse av

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Telefon 1 Altibox Telefon 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

RACE BLUETOOTH-HODETELEFONER BRUKERHÅNDBOK

RACE BLUETOOTH-HODETELEFONER BRUKERHÅNDBOK ADVARSEL: For å forebygge hørselsskader bør du unngå å lytte med høyt volum over lengre perioder. For din sikkerhets skyld må du følge med på omgivelsene nå du bruker disse øretelefonene. Passer ikke for

Detaljer

PhotoPHONE 100 Foto ID Forsterker Telefon

PhotoPHONE 100 Foto ID Forsterker Telefon PhotoPHONE 100 Foto ID Forsterker Telefon Norsk!1 INNHOLD INNHOLD INTRODUKSJON... 3 Pakke ut Telefonen.. 4 BESKRIVELSE... 5 Generell Beskrivelse... 5 INSTALLASJON... 7 Sette Opp... 7 Vegg Montering...

Detaljer

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING Bruks- og monteringsanvisning TEMA SIDE 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger. Tilleggsutstyr 3 1.4 Tilkobling av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND INNHOLD ESKENS INNHOLD Velkommen Eskens innhold Kom i gang Hva forteller symbolene meg Hva er hva på Smartrouterens bakside Endre nettverksnavn og passord for WiFi-nettverk

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

RIBBONS BLUETOOTH-HODETELEFONER

RIBBONS BLUETOOTH-HODETELEFONER Alle varemerker tilhører sine respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller bifaller produktene som omtales her.

Detaljer

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

cspolaroid@camarketing.com.

cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Fotoprint uten blekk Brukermanual {Generelt produktbilde} Hei! Velkommen til Polaroid familien. Denne brukermanualen gir deg en kjapp gjennomgang av din nye Mini Skriver. For ytterligere informasjon

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TELEFONSTYRING AV EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD O F C OM F ORT 2 TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL TITTEL INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning Vær vennlig å bruk litt tid på å sette deg inn i denne bruksanvisningen og kontaktens spesifikasjoner, funksjoner og begrensninger. Bruksanvisningen vil gi

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Luna

Brukerhåndbok for Nokia Luna Brukerhåndbok for Nokia Luna 1.0. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to telefoner samtidig. Fjern headsettet fra holderen,

Detaljer

HIVE BUDS BLUETOOTH-HODETELEFONER BRUKERHÅNDBOK. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-HODETELEFONER BRUKERHÅNDBOK. kitsound.co.uk kitsound.co.uk ADVARSEL: For å forebygge hørselsskader bør du unngå å lytte med høyt volum over lengre perioder. For din sikkerhets skyld må du følge med på omgivelsene nå du bruker disse øretelefonene.

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Informasjon om din trådløse forbindelse

Informasjon om din trådløse forbindelse Informasjon om din trådløse forbindelse Vi har rullet ut en ny type hjemmesentral, som har innebygget router- og trådløsfunksjonalitet. I den forbindelse ønsker vi å dele litt erfaringer med deg som kunde

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. utgave 2 Om headsettet Med Nokia Bluetooth-monoheadset BH 218 er det enklere enn noen gang å håndtere samtaler. For å besvare et anrop tar du ganske

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Manual Holars GSM Easy Call 3

Manual Holars GSM Easy Call 3 Manual Holars GSM Easy Call 3 Brukermanual Holars GSM Easy Call 3. Vare nr. 07.217. Korr: aug. 2012 Holars AS, Botshaugtangen Industriområde, 2080 Eidsvoll. Tlf. 6396 1700 www.holars.no INNHOLD INNHOLD

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service 1 Generell informasjon: Denne maskinen er designet kommersiell og profesjonell bruk av trenet personell. Maskinen er ikke ment for utendørs

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

Varenr FlexiBlink LIFE Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling SENGEV-L. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 5984A1 Dato:

Varenr FlexiBlink LIFE Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling SENGEV-L. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 5984A1 Dato: FlexiBlink LIFE Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling SENGEV-L Varenr. 1649 Brukerhåndbok Dok. nr.: 5984A1 Dato: 2019.03.05 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 I pakken

Detaljer

OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL

OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL VENNLIGST LES BRUKSANVISNINGEN FØR DU FØRSTE BRUKER. OPPBEVAR DENNE BRUKSANVISNINGEN TRYGT FOR FREMTIDIG REFERANSE! PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

SafeLine GL1. Bruksanvisninger. Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner. (GSM-Line)

SafeLine GL1. Bruksanvisninger. Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner. (GSM-Line) SafeLine GL1 (GSM-Line) Bruksanvisninger Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner. SafeLine GL1 (GSM-Line) Bruksanvisninger safeline.eu Innhold Sikkerhet og generell informasjon Introduksjon 4 Lysindikatorer

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUKSANVISNING

GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUKSANVISNING GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUKSANVISNING Innledning Takk for at du valgte TK102. Denne bruksanvisningen viser rett bruk av produktet. Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Spesifikasjonene

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Kjøretøyets originale fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for

Detaljer

Brukermanual for appen Kystfiske på Android

Brukermanual for appen Kystfiske på Android Brukermanual for appen Kystfiske på Android Sist oppdatert 2016-04-08 Innhold Introduksjon... 1 Hvordan komme igang... 1 Tilgang... 1 Første gangs innlogging... 2 Hovedsiden med oversikt for ditt fartøy...

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 4.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides. Viktig Informasjon

Detaljer

WES mobilt brann, evakuering og sikkerhetsløsning for byggeplasser

WES mobilt brann, evakuering og sikkerhetsløsning for byggeplasser WES mobilt brann, evakuering og sikkerhetsløsning for byggeplasser HURTIGSTART Veiledning WES3 Norgem AS er spesialister på brann & sikkerhetssystemer, med fokus å levere de beste løsningene markedet har

Detaljer

Bruksanvisning DOOME BTS2021

Bruksanvisning DOOME BTS2021 Bruksanvisning DOOME BTS2021 02 Innhold 03Sikkerhet 04 Informasjon 05 Fram- og bakside 06 Fjernkontroll 07 Bluetooth 08 Bruk med ipod/mp3-spillere 09 Bruk med TV, dvd, konsoll, PC 10 Garanti Gratulerer

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer