Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn. 098/ Solerødveien 3C - melding om tiltak - garasje og veranda 2010/ / BYG/CDN 098/1641 BYG/CDN vsender Grimstad ndustrier S nnhold: nsattsertifikater i kommunen nsattsertifikater i kommunen 2012/ / RÅD/EH 000 RÅD/EH vsender Commfides Norge S nnhold: Redegjørelse 004/0045 Sørliveien 88 - ett-trinns søknad - brannteknisk oppgradering 2011/ / BYG/OZJ 004/0045 BYG/OZJ vsender Sørli ndustri og Lager S Side: 1 av 124

2 nnhold: Søknad om ferdigattest 141/0143 Lorangløkka 4 - søknad om tillatelse til tiltak - oml. utv. V-anlegg 2011/ / BYG/LT 141/0143 BYG/LT BU 7 vsender Kolås Eftf. S nnhold: Søknad Åpne søknader / / offl. 25 nnhold: Samarbeidsavtale - Halden kommune - Halden fengsel - SØ Halden fengsel 2012/ / BEH/SOD G30 BEH/SOD vsender Sykehuset Østfold nnhold: Søknad om ferdigattest 085/ Løkkeby Torpedal - søknad om utslipp 2009/ / NT/ØYG 085/0005 NT/ØYG vsender Kolås Eftf. S Side: 2 av 124

3 nnhold: Søknad om ferdigattest 021/0007/079 - hytte B402 Svalerødkilen - søknad om tillatelse - oml. V-anlegg 2011/ / BYG/CHM 021/0007/079 BYG/CHM BU 8 vsender Kolås Eftf. S nnhold: Tilsetting av regnskapssjef 2012/ / PERS/TOB PERS/TOB nnhold: Utlysing driftstilskudd fysioterapeut 2012/ / nnhold: Sommervikarer enhet sykehjem 2012/ / Side: 3 av 124

4 nnhold: Sommervikarer ambulerende hjemmebaserte tjenester 2012/ / nnhold: Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12095/ nnhold: Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12097/ nnhold: Sommervikarer Halden rehabiliteringssenter 2012/ / Side: 4 av 124

5 nnhold: Sommervikarer Konglelundveien 2012/ / nnhold: Sommervikarer enhet sykehjem 2012/ / nnhold: Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12103/ nnhold: Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12105/ Side: 5 av 124

6 nnhold: Åpen søknad Halden sykehjem 2012/ /2012 nnhold: Sommervikarer Halden rehabiliteringssenter 2012/ /2012 nnhold: Sommervikarer Konglelundveien 2012/ /2012 nnhold: Sommervikarer Konglelundveien 2012/ /2012 Side: 6 av 124

7 nnhold: Åpen søknad hjemmebasert omsorg 2012/ /2012 nnhold: Sommervikarer enhet sykehjem 2012/ /2012 nnhold: Sommervikarer enhet sykehjem 2012/ /2012 nnhold: Sommervikarer ambulerende hjemmebaserte tjenester 2012/ /2012 Side: 7 av 124

8 nnhold: Sommervikarer ambulerende hjemmebaserte tjenester 2012/ /2012 nnhold: Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12124/2012 nnhold: Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12125/2012 nnhold: Sommervikarer Halden rehabiliteringssenter 2012/ /2012 Side: 8 av 124

9 nnhold: Tilsynssak - avgjørelse - pasient: Klage på Halden Legevakt / / FOTJ/HB TF G21 BS/HB vsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: d. anbud markedsmateriell - allsang på Grensen 2012 llsang på grensen vtaler 2012/ / NÆR/GF O offl. 23, 3.ledd U01 NÆR/GF TE nnhold: Tilbudsbrev - llsang på grensen vtaler 2012/ / NÆR/GF O offl. 23, 3.ledd U01 NÆR/GF TE nnhold: Tilbudsbrev - llsang på grensen vtaler 2012/ / NÆR/GF O offl. 23, 3.ledd U01 NÆR/GF TE Side: 9 av 124

10 nnhold: Oversendelse av tilsynsmelding 2011 Tilsyn med Helse- og sosialtjenester 2009/ / KSHO/GUK G00 KSHO/GUK vsender Helsetilsynet nnhold: Nabovarsel vedr. gnr/bnr 158/2-8 - utvidelse av havneanlegg Nabovarsel til kommunen / / TFOR/SP 610 TFOR/SP vsender Rambøll Norge S nnhold: Nabovarsel vedr gnr/bnr 62 og 145 og Kr. ugusts gate 14 og 11 Nabovarsel til kommunen / / TFOR/SP 610 TFOR/SP vsender Stenseth Grimsrud rkitekter S nnhold: Permisjonssøknad Elevpermisjon / / RØSKO/LJ E RØSKO/LJ TE Side: 10 av 124

11 nnhold: Oppsigelse SFO SFO / / HSKO/HK E HSKO/HK BU 7 nnhold: Melding om arrangement Strupe gymsal - melding om arrangement/bruksendring 2011/ / BRNN/E M70 BRNN/FRJ BU 4 vsender Gymsal,Strupe Ungdomsskole nnhold: Permisjonssøknad Elevpermisjon / / RØSKO/LJ E RØSKO/LJ TE nnhold: Ønske om tilbaketrekking av søknad om permisjon Deltidsstillinger 2010/ /2012 SKO/TOV P SKO/TOV Side: 11 av 124

12 nnhold: Melding om avholdt utleggsforretning Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: Melding om avholdt utleggsforretning Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: vslutning i sak om utlegg Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: Melding om avholdt utleggsforretning Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE Side: 12 av 124

13 nnhold: Forkynning av dom/beslutning fra forliksrådet Utleggsforretning / Forliksklage 2012/ / JUR/BO TF 203 JUR/BO nnhold: Endring av SFO plass SFO / / HSKO/HK E HSKO/HK BU 3 nnhold: vslutning i sak om utlegg Utleggsforretning 2010/ / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: 064/ Valhall 8 - ett-trinns søknad - tilbygg bolig 064/ Valhall 8 - ett-trinns søknad - tilbygg bolig 2012/ / BYG/CDN 064/0282 BYG/CDN vsender Jan ndersen & Sønn S Bygg og Tømrermester Side: 13 av 124

14 nnhold: Heving av sak Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Karsten Wiig nnhold: Heving av sak Utleggsforretning 2010/ / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: Heving av sak Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE Side: 14 av 124

15 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Michael Steiner - msimport.no nnhold: Retur av tingl. 170/ Grinda 2 og 2B - seksjonering 2012/ / GEO/JSO 170/0214 GEO/JSO TE vsender Statens kartverk tinglysingen nnhold: Melding om konkursåpning - tvangsoppløsningsbo Konkursbo / / KEMNER/BES S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/BES nnhold: Korrigering av bistandsanmodning - utenlandsk skatt Skatterestanser / / KEMNER/NET S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/NET Side: 15 av 124

16 nnhold: Serviceavtale 238/ Stegerød - Enningdalsveien søknad om utslipp 2012/ / NT/ØYG 238/0002 NT/ØYG vsender Kingspan Miljø S nnhold: Svar på høring om gågate Endringer i Gågatesystemet på nordsiden 2012/ /2012 TFOR/EGH Q00 TFOR/EGH vsender Tormod Meyer nnhold: Opplysninger om inntekt og formue Skatterestanser / /2012 KEMNER/ESK S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ESK TE nnhold: Krav om skattemotregning Skatterestanser / / KEMNER/NET S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/NET Side: 16 av 124

17 nnhold: Oversendelse av stadfestelseskjennelse og fordelingskjennelse Tvangssalg av eiendom / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: Oversendelse av stadfestelseskjennelse og fordelingskjennelse Tvangssalg av eiendom / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: Åpne søknader Åpne søknader / /2012 offl. 25 nnhold: Utfylt skjema - nsettelsesforholdet til bedriften Skatterestanser / / KEMNER/CHH S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/CHH Side: 17 av 124

18 nnhold: Betalingskort for skatt og avgift Skatterestanser / / KEMNER/ESK S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ESK nnhold: Søknad om konsesjon - Balders vei 4 - gnr/bnr 64/94 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / / GEO/JSO V60 GEO/JSO TE vsender Vidar Løkken Smetana nnhold: Vedtatt frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Frivillig gjeldsordning / / KEMNER/MKR S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/MKR TE nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE Side: 18 av 124

19 nnhold: Søknad om fritak som meddommer 2012/ /2012 vsender Kari Skrøvseth nnhold: vslutning i sak om utlegg Utleggsforretning 2010/ / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: Ønske om utsettelse av årsregnskap ikke-kommunale barnehager for 2011 Årsregnskap private barnehager / /2012 KSUO/KM 223 KSUO/KM vsender Borg Barnehager S Side: 19 av 124

20 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode 2012/ /2012 vsender Heidi Stenbock-Haakestad nnhold: 060/ Lille Edet - søknad om tilleggsareal 060/ Lille Edet - søknad om tilleggsareal 2012/ / GEO/JSO 060/0036 GEO/JSO BU 3 vsender Lena og Thor. Karlsen nnhold: Søknad om fradeling 060/ Lille Edet - søknad om tilleggsareal 2012/ /2012 GEO/JSO 060/0036 GEO/JSO BU 4 vsender Ragnar rneberg nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE Side: 20 av 124

21 nnhold: Ønske om opplysninger vedr tilgodehavende samt renter Tvangssalg av eiendom / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB PRO nnhold: Varsel om avslutning av sak Utleggsforretning / / KEMNER/ESK S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ESK TE nnhold: nmodning om bistand til innkreving av utenlandsk skatt eller avgift Skatterestanser / / KEMNER/NET S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/NET nnhold: Oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2012 P BU 2 Side: 21 av 124

22 nnhold: Søknad om FP vtalefestet pensjon, førtidspensjon 2012/ /2012 P BU 2 nnhold: Korrigering: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap for treårsperioden Spesialundervisning / / STSKO/LG E STSKO/LG nnhold: Svar på melding om arrangement ved ddevang skole mars ddevang skole - bruksendring/arrangement 2012/ / SKO/JOS M70 SKO/JOS TE vsender Halden Brann og feievesen nnhold: Klage på ilagt parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / / PRK/H Q51 PRK/H vsender Staples dvantage Side: 22 av 124

23 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Tor Kruse nnhold: vtale med Halden kommune avd. avløp om laboratorietjenester gjeldende avløpsvann og slamprøver Laboratorietjenester gjeldende avløpsvann og slamprøver 2012/ / TEKN/RS J01 TEKN/RS vsender ØMM-Lab S nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 PRK/H BU 151 nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 PRK/H BU 160 Side: 23 av 124

24 nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 PRK/H nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 PRK/H nnhold: Klage på ilagt parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / / PRK/H Q51 PRK/H vsender Per Bakke nnhold: Sommervikarer enhet sykehjem 2012/ /2012 Side: 24 av 124

25 nnhold: Sommervikarer ambulerende hjemmebaserte tjenester 2012/ /2012 nnhold: Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12248/2012 nnhold: Sommervikarer Halden rehabiliteringssenter 2012/ /2012 nnhold: Tilsetting av to T-konsulenter 2012/ /2012 PERS/TOB PERS/TOB Side: 25 av 124

26 nnhold: Svar på enkeltvedtak m/ div. kommunikasjon på e-post Mobbing / / FSKO/HEM E FSKO/HEM TE nnhold: Renholdstilbud Totalrenhold - kjøp av renholdstjenester 2012/ /2012 ØKON/TRS O offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/TRS DOF nnhold: Referat ped. møte Ledermøter sebakke barnehage 2010/ / SBHG/WTH 035 SBHG/WTH vsender Lene Emanuelsen nnhold: nnsynsbegjæring lternativ atkomst til Trymsvei - anmodning om div. opplysninger 2012/ / TFOR/EGH Q80 TFOR/EGH BU 6 vsender Tone mundsen Side: 26 av 124

27 nnhold: Sommervikarer enhet sykehjem 2012/ / nnhold: Sommervikarer ambulerende hjemmebaserte tjenester 2012/ / nnhold: Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12262/ nnhold: Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12263/ Side: 27 av 124

28 nnhold: Sommervikarer Halden rehabiliteringssenter 2012/ / nnhold: nsettelse - undervisningsinspektør Strupe 2012/ / PERS/STS PERS/STS nnhold: Tilsetting av to T-konsulenter 2012/ / PERS/TOB PERS/TOB TE nnhold: Tilbakemelding etter pålegg om retting av avvik og vedtak om tvangsmulkt Mekaniske Service Halden S 2008/ /2012 BRNN/ROH M78 BRNN/ROH BU 8 vsender Svinesundsveien 338 S Side: 28 av 124

29 nnhold: Utlysing driftstilskudd fysioterapeut 2012/ / nnhold: Utlysing driftstilskudd fysioterapeut 2012/ / nnhold: Tilsetting av to T-konsulenter 2012/ / PERS/TOB PERS/TOB TE nnhold: Brannmester/utrykningsleder 2012/ / PERS/MET PERS/MET Side: 29 av 124

30 nnhold: Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12279/ nnhold: Sommervikarer Halden rehabiliteringssenter 2012/ / nnhold: Sommervikarer Konglelundveien 2012/ / nnhold: Sommervikarer enhet sykehjem Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12284/ Side: 30 av 124

31 nnhold: Sommervikarer ambulerende hjemmebaserte tjenester 2012/ / nnhold: Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12290/ nnhold: Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12292/ nnhold: Søknad om fri fra undervisning Elevpermisjon / / HSKO/HK E HSKO/HK BU 2 Side: 31 av 124

32 nnhold: Sommervikarer Halden rehabiliteringssenter 2012/ / nnhold: Sommervikarer Konglelundveien 2012/ / nnhold: 023/ Røsneskilen - søknad om tillatelse i ett trinn - brygger 023/ Røsneskilen - søknad om tillatelse i ett trinn - brygger 2012/ / BYG/CHM 023/0008 BYG/CHM BU 2 vsender Skjærgårdsbrygger S nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO 2012/ / FSKO/BOJ E FSKO/BOJ BU 1 Side: 32 av 124

33 nnhold: Tilsetting av to T-konsulenter 2012/ / PERS/TOB PERS/TOB TE nnhold: Utlysing driftstilskudd fysioterapeut 2012/ / nnhold: Sommervikarer ambulerende hjemmebaserte tjenester 2012/ /2012 nnhold: Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12319/2012 Side: 33 av 124

34 nnhold: KOP: Tinglyste avtaler. Off. V-anlegg - Haslundsveien/Tverrveien/Schultz vei - rammesøknad - sanering/omlegging 2011/ / BYG/CHM 098/0000 BYG/CHM TE vsender HK v/ TE Sæthre nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 PRK/H BU 161 nnhold: 222/ Elgklev - søknad om utslipp 222/ Elgklev - søknad om utslipp 2012/ /2012 NT/ØYG 222/0015 NT/ØYG vsender Marit Lundestad nnhold: ndividuell oppfølgingsplan ttføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2012/ / PERS/MET P PERS/MET Side: 34 av 124

35 nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 PRK/H nnhold: Vann og avløps anlegg Skottene/Sanderød Vann-og avløpsanlegg Sannerød- Skottene-Osdalen-Bakke. Plassering av avløpspumpestasjon på Skottenestranda. 2009/ /2012 TFOR/TES M10 TFOR/TES vsender Frank Jensen nnhold: Søknad om ferdigattest 023/ Røsneskilen - V-anlegg 2011/ /2012 BYG/CHM 023/0235 BYG/CHM BU 10 vsender John Erik Tønnerud nnhold: Revidert søknad om tillatelse til tiltak etter pbl / Saugjordet - ett-trinns søknad - riving 2012/ /2012 BYG/ESW 245/0095 BYG/ESW TE vsender Ole Brække Side: 35 av 124

36 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Tom Sverre Larsen nnhold: Vedtak om avvisning 152/ Fuglesangen 22 - ett-trinns søknad nybygg bolig/garasje 2012/ / BYG/LT 152/0072 BYG/LT TE vsender rbeidstilsynet nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Filiz Dybevig nnhold: Ønske om verv som meddommer/lagrettemedlem 2012/ / *** 158 vsender Heidi Rustand Side: 36 av 124

37 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode 2012/ / vsender Torunn Lund Clasen nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Reidar Bjaerum nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Espen Bergstrøm nnhold: Betalingsvarsel på SFO-betaling mars 12 SFO / /2012 GSKO/REG E GSKO/REG TE Side: 37 av 124

38 nnhold: - Tilsetting av regnskapssjef 2012/ /2012 PERS/TOB offl. 25 PERS/TOB nnhold: Ønske om utsettelse av innlevering vedr årsregnskap private barnehager 2011 Årsregnskap private barnehager / /2012 KSUO/KM 223 KSUO/KM BU 5 vsender For Svingen Dyr og familiebarnehage nnhold: Søknad om 50% plass SFO SFO / / HSKO/HK E HSKO/HK BU 3 nnhold: Ferdigmelding 213/ Buer - ett-trinns søknad - V-anlegg 2011/ /2012 BYG/LT 213/0004 BYG/LT TE vsender Steinar Levernes Side: 38 av 124

39 nnhold: nvitasjon - Klima Østfold - Faggruppe Energi og Bygg Klimanettverk ytre Østfold 2010/ /2012 NT/HNØ K20 NT/HNØ vsender Østfold fylkeskommune nnhold: Ønske om verv som meddommer 2012/ /2012 vsender Eva Lunde nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender rneberg Mona-Kristin nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Magne Rekstad Side: 39 av 124

40 nnhold: - Tilsetting av to T-konsulenter 2012/ /2012 PERS/TOB offl. 25 PERS/TOB nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Kari Norheim nnhold: Søknad om endring av SFO plass SFO / / HSKO/HK E HSKO/HK BU 3 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Mona Stenersrød Side: 40 av 124

41 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Kirsten Mellingseter nnhold: Helsebygg for samhandlingsreformen Samhandlingsreformen 2009/ /2012 KSHO/GUK G90 KSHO/GUK vsender Normeca S nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender rndt Kr. Pettersen nnhold: Henvendelse vedrørende svarbrev 066/ General Spørcks gate 9 - byggeprosjekt 2011/ /2012 BYG/LT 066/0864 BYG/LT TE vsender Roy Njåstad Side: 41 av 124

42 nnhold: Oppsigelse SFO plass SFO / / HSKO/HK E HSKO/HK BU 5 nnhold: nnspill om fredning av Ulveholtet Ulveholtet - støttegruppe og regulering av kommunens eiendom. 2012/ / NT/TOF K10 NT/TOF TE vsender Tore Hoell nnhold: Melding om fornyet behov for spesialundervisning Vedlegg til Rapport spesialundervisning Høsten 2011 Spesialundervisning / /2012 ØSKO/NJ E ØSKO/NJ TE nnhold: Tillatelse til innsyn i dokumenter/kunnskap vedr. elevs situasjon Spesialundervisning 2009/ / ØSKO/NJ E ØSKO/NJ TE Side: 42 av 124

43 nnhold: - Søknader lærerstillinger skoleåret 2012/ / / PERS/STS offl. 25 PERS/STS nnhold: Bekreftelse på anmeldt forhold nnbrudd Øberg skole 2012/ /2012 ØSKO/TEL 640 ØSKO/TEL TE vsender Østfold politidistrikt nnhold: Diverse vedlegg til søknad om skjenkebevilling Halden Pubdrift D O`Brian 2008/ /2012 KSHO/RB U63 KSHO/RB vsender Halden Pubdrift D O`Brian nnhold: Diverse vedlegg til søknad om skjenkebevilling Halden Pubdrift avd. Gamle Krogh, Org.nr / /2012 KSHO/RB U63 KSHO/RB vsender Gamle Krogh Side: 43 av 124

44 nnhold: Søknadsskjema for fødselspermisjon Foreldrepermisjon helse 2012/ / PERS/EMB P PERS/EMB nnhold: Oppsigelsesmelding Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ / P BU 2 nnhold: Oppsigelsesmelding Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ / P BU 2 nnhold: Ønske om fratredelse som lagrettemedlem i neste periode. 2012/ / vsender Roy Eilertsen Side: 44 av 124

45 nnhold: Organisasjonsdatabase for kommunene og fylkeskommunene - anmodning om å svare på spørreskjema Kommunal organisering 2008/ / RÅD/EH 030 RÅD/EH BU 4 vsender Det kongelige kommunal- og regionaldepartement nnhold: Purring på innsending av egenkontrollrapportering for industri- og avfallsdeponier Rokke avfallsplass 2009/ / TEKN/KED M61 TEKN/KED vsender Klima- og forurensnings-direktoratet nnhold: Diverse vedlegg til søknad om skjenkebevilling Meny Halden 2009/ / KSHO/RB U62 KSHO/RB vsender Meny Halden nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / TF vsender Gerd Kvaale Side: 45 av 124

46 nnhold: Klage på ilagt parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / / PRK/H Q51 PRK/H vsender Fjell Transport Hanne Fjell nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Theodor Otto Schewe nnhold: Klage på ilagt parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / / PRK/H Q51 PRK/H vsender Østfold politidistrikt nnhold: Ønske om fratredelse som lagrettemedlem i neste periode. 2012/ /2012 vsender Jan Oddvar Heimdal Side: 46 av 124

47 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Trond Sydskogen nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode 2012/ / vsender Vivi Åkerman nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Jan-Erik Herft nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Trine Høistad Side: 47 av 124

48 nnhold: Tilsetting av to T-konsulenter 2012/ /2012 PERS/TOB PERS/TOB TE nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning / / OSKO/HL E RØSKO/LJ TE nnhold: Tilsetting av to T-konsulenter 2012/ /2012 PERS/TOB PERS/TOB TE nnhold: Sommervikarer Halden rehabiliteringssenter 2012/ /2012 Side: 48 av 124

49 nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning / / HSKO/HK E HSKO/HK TE nnhold: Tilsetting av to T-konsulenter 2012/ /2012 PERS/TOB PERS/TOB TE nnhold: Tilbakemelding på henvisning Spesialpedagogisk hjelp / / TBHG/KM B TBHG/KM nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning / / LSKO/EVR E RØSKO/LJ TE Side: 49 av 124

50 nnhold: Undersøkelse av likestillingsarbeidet i barnehagene i Østfold Kontaktmøte Fylkesmann/barnehageområdet 2008/ /2012 KSUO/KM 065 KSUO/KM vsender Høgskolen i Østfold nnhold: Fjerning av fyllmasse fra tomt 057/ Brekkerødtoppen 5 - fjerning av fyllmasse 2012/ /2012 TFOR/TES 611 TFOR/TES vsender Tonje Falmyr nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Lise ntonsen nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning / / HSKO/HK E STSKO/LG Side: 50 av 124

51 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Sissel Bjærum nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap 5, 5-1 Spesialundervisning / / TSKO/NM E RØSKO/LJ TE nnhold: Den kulturelle spaserstokken invitasjon til kommunane Den kulturelle spaserstokken 2008/ /2012 K/L 233 K/L vsender Kulturdepartementet nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Dag Børke Side: 51 av 124

52 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Erik Næss nnhold: Oversendelse av plan over bygg Kongens Brygge 2008/ /2012 KSHO/RB U63 KSHO/RB vsender Kongens Brygge nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Reidar Fosdahl nnhold: Oversendelse av vedlegg til søknad om skjenkebevilling Hannestadgården Resturantdrift S, org.nr / / KSHO/RB U63 KSHO/RB vsender Hannestadgården Halden S Side: 52 av 124

53 nnhold: 094/ Donevang - Søknad om utslipp 094/ Donevang - Søknad om utslipp 2012/ /2012 NT/ØYG 094/0009 NT/ØYG BU 4 vsender gro & Miljø S nnhold: Referat fra styremøte i Osloregionen 20. mars Osloregionens styre 2009/ /2012 ORD/THE 074 ORD/THE TE vsender Theis Juell Theisen nnhold: Ønske om fratredelse som lagrettemedlem i neste periode. 2012/ /2012 vsender Qamil Haklaj nnhold: Ønske om verv som lagrettemedlem 2012/ / vsender Kirsten Mellingseter Side: 53 av 124

54 nnhold: Ønske om verv som lagrettemedlem 2012/ /2012 vsender Trond Sydskogen nnhold: Brev fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): Er kommunen elsertifikatpliktig? Elsertifikater 2012/ / JUR/SVS S05 JUR/SVS BU 2 vsender NVE nnhold: 098/1256 -Oskleiva 27 - søknad u/ansvarsrett - garasje 098/1256 -Oskleiva 27 - søknad u/ansvarsrett - garasje 2012/ /2012 BYG/OZJ 098/1256 BYG/OZJ BU 2 vsender nger Kvisler og Magnus Damielsen nnhold: Økonomisk sosialhjelp - Økt kunnskap gir lavere utgifter, bedre tjenester og mer effektiv ressursutnyttelse. Sosiale tjenester i NV 2009/ /2012 NV/NO F00 NV/NO vsender Sosialfaglig kompetansetjeneste SOFK Side: 54 av 124

55 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Britt Joh. Solberg Norderhaug nnhold: Brenning av hogstavfall Skjønnerød gård Brenning av hogstavfall Skjønnerød gård 2012/ /2012 BRNN/E M77 BRNN/E BU 2 vsender Oddvar Mustorp nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Randi Gradert nnhold: Dokumentforespørsel nnsynsbegjæringer Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 12534/2012 PERS/NB 041 PERS/NB BU 277 vsender Rennestraum Kåre Side: 55 av 124

56 nnhold: Postforkynning med mottakskvittering Tvangssalg av eiendom 2010/ / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB PRO nnhold: Postforkynning med mottakskvittering Tvangssalg av eiendom 2011/ / KEMNER/MKR S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/MKR SOF nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Torill. Jacobsen nnhold: Restanser kommunale avgifter Restanser kommunale avgifter - spørsmål fra meglere 2011/ /2012 KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL KEMNER/ELB BU 85 Side: 56 av 124

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012 Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal Periode: 18-10-01-5-10-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 25.05.2010 nnhold: Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Gnr. 502, Bnr. 225, Fredensvei 7 - bruksendring bolig

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/3463-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Arbeids - og sosial departementet Dok.beskr: Melding om politisk vedtak NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksnr: 12/6159-5 Dok.type: U

Detaljer

Offentlig journal. Tildeling av X-løyve - 2011/2012. X-løyver i forbindelse med avvikling av jule- og nyttårstrafikken 2011/2012

Offentlig journal. Tildeling av X-løyve - 2011/2012. X-løyver i forbindelse med avvikling av jule- og nyttårstrafikken 2011/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ØFK - Østfold fylkeskommune, Dokumenttype:,,N, Status: J,A, Kode: FAGOPPL, Kode: NNTAK, Arkivdel: ELEV 13.12.2011 Tildeling av X-løyve

Detaljer

Journaldato: 18.6.2015-24.6.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.05.2015.

Journaldato: 18.6.2015-24.6.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.05.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.2015-24.6.2015, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J, 26.06.2015 Påmelding til sommer-sfo - Ero Stiberg-Hansen Sommer SFO 2015 - påmeldinger

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2013 Elevmappe Eidebakken skole - 2012/421-76 44304/2013 LYED/ASS E Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Offentlig journal. Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord. Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05.

Offentlig journal. Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord. Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2010 Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05.2009

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT.

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 30.01.2012 GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TLKOPLNG OG ABONNEMENT TL KOMMNALT LEDNNGSNETT.

Detaljer