Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn. 098/ Solerødveien 3C - melding om tiltak - garasje og veranda 2010/ / BYG/CDN 098/1641 BYG/CDN vsender Grimstad ndustrier S nnhold: nsattsertifikater i kommunen nsattsertifikater i kommunen 2012/ / RÅD/EH 000 RÅD/EH vsender Commfides Norge S nnhold: Redegjørelse 004/0045 Sørliveien 88 - ett-trinns søknad - brannteknisk oppgradering 2011/ / BYG/OZJ 004/0045 BYG/OZJ vsender Sørli ndustri og Lager S Side: 1 av 124

2 nnhold: Søknad om ferdigattest 141/0143 Lorangløkka 4 - søknad om tillatelse til tiltak - oml. utv. V-anlegg 2011/ / BYG/LT 141/0143 BYG/LT BU 7 vsender Kolås Eftf. S nnhold: Søknad Åpne søknader / / offl. 25 nnhold: Samarbeidsavtale - Halden kommune - Halden fengsel - SØ Halden fengsel 2012/ / BEH/SOD G30 BEH/SOD vsender Sykehuset Østfold nnhold: Søknad om ferdigattest 085/ Løkkeby Torpedal - søknad om utslipp 2009/ / NT/ØYG 085/0005 NT/ØYG vsender Kolås Eftf. S Side: 2 av 124

3 nnhold: Søknad om ferdigattest 021/0007/079 - hytte B402 Svalerødkilen - søknad om tillatelse - oml. V-anlegg 2011/ / BYG/CHM 021/0007/079 BYG/CHM BU 8 vsender Kolås Eftf. S nnhold: Tilsetting av regnskapssjef 2012/ / PERS/TOB PERS/TOB nnhold: Utlysing driftstilskudd fysioterapeut 2012/ / nnhold: Sommervikarer enhet sykehjem 2012/ / Side: 3 av 124

4 nnhold: Sommervikarer ambulerende hjemmebaserte tjenester 2012/ / nnhold: Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12095/ nnhold: Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12097/ nnhold: Sommervikarer Halden rehabiliteringssenter 2012/ / Side: 4 av 124

5 nnhold: Sommervikarer Konglelundveien 2012/ / nnhold: Sommervikarer enhet sykehjem 2012/ / nnhold: Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12103/ nnhold: Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12105/ Side: 5 av 124

6 nnhold: Åpen søknad Halden sykehjem 2012/ /2012 nnhold: Sommervikarer Halden rehabiliteringssenter 2012/ /2012 nnhold: Sommervikarer Konglelundveien 2012/ /2012 nnhold: Sommervikarer Konglelundveien 2012/ /2012 Side: 6 av 124

7 nnhold: Åpen søknad hjemmebasert omsorg 2012/ /2012 nnhold: Sommervikarer enhet sykehjem 2012/ /2012 nnhold: Sommervikarer enhet sykehjem 2012/ /2012 nnhold: Sommervikarer ambulerende hjemmebaserte tjenester 2012/ /2012 Side: 7 av 124

8 nnhold: Sommervikarer ambulerende hjemmebaserte tjenester 2012/ /2012 nnhold: Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12124/2012 nnhold: Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12125/2012 nnhold: Sommervikarer Halden rehabiliteringssenter 2012/ /2012 Side: 8 av 124

9 nnhold: Tilsynssak - avgjørelse - pasient: Klage på Halden Legevakt / / FOTJ/HB TF G21 BS/HB vsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: d. anbud markedsmateriell - allsang på Grensen 2012 llsang på grensen vtaler 2012/ / NÆR/GF O offl. 23, 3.ledd U01 NÆR/GF TE nnhold: Tilbudsbrev - llsang på grensen vtaler 2012/ / NÆR/GF O offl. 23, 3.ledd U01 NÆR/GF TE nnhold: Tilbudsbrev - llsang på grensen vtaler 2012/ / NÆR/GF O offl. 23, 3.ledd U01 NÆR/GF TE Side: 9 av 124

10 nnhold: Oversendelse av tilsynsmelding 2011 Tilsyn med Helse- og sosialtjenester 2009/ / KSHO/GUK G00 KSHO/GUK vsender Helsetilsynet nnhold: Nabovarsel vedr. gnr/bnr 158/2-8 - utvidelse av havneanlegg Nabovarsel til kommunen / / TFOR/SP 610 TFOR/SP vsender Rambøll Norge S nnhold: Nabovarsel vedr gnr/bnr 62 og 145 og Kr. ugusts gate 14 og 11 Nabovarsel til kommunen / / TFOR/SP 610 TFOR/SP vsender Stenseth Grimsrud rkitekter S nnhold: Permisjonssøknad Elevpermisjon / / RØSKO/LJ E RØSKO/LJ TE Side: 10 av 124

11 nnhold: Oppsigelse SFO SFO / / HSKO/HK E HSKO/HK BU 7 nnhold: Melding om arrangement Strupe gymsal - melding om arrangement/bruksendring 2011/ / BRNN/E M70 BRNN/FRJ BU 4 vsender Gymsal,Strupe Ungdomsskole nnhold: Permisjonssøknad Elevpermisjon / / RØSKO/LJ E RØSKO/LJ TE nnhold: Ønske om tilbaketrekking av søknad om permisjon Deltidsstillinger 2010/ /2012 SKO/TOV P SKO/TOV Side: 11 av 124

12 nnhold: Melding om avholdt utleggsforretning Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: Melding om avholdt utleggsforretning Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: vslutning i sak om utlegg Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: Melding om avholdt utleggsforretning Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE Side: 12 av 124

13 nnhold: Forkynning av dom/beslutning fra forliksrådet Utleggsforretning / Forliksklage 2012/ / JUR/BO TF 203 JUR/BO nnhold: Endring av SFO plass SFO / / HSKO/HK E HSKO/HK BU 3 nnhold: vslutning i sak om utlegg Utleggsforretning 2010/ / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: 064/ Valhall 8 - ett-trinns søknad - tilbygg bolig 064/ Valhall 8 - ett-trinns søknad - tilbygg bolig 2012/ / BYG/CDN 064/0282 BYG/CDN vsender Jan ndersen & Sønn S Bygg og Tømrermester Side: 13 av 124

14 nnhold: Heving av sak Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Karsten Wiig nnhold: Heving av sak Utleggsforretning 2010/ / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: Heving av sak Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE Side: 14 av 124

15 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Michael Steiner - msimport.no nnhold: Retur av tingl. 170/ Grinda 2 og 2B - seksjonering 2012/ / GEO/JSO 170/0214 GEO/JSO TE vsender Statens kartverk tinglysingen nnhold: Melding om konkursåpning - tvangsoppløsningsbo Konkursbo / / KEMNER/BES S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/BES nnhold: Korrigering av bistandsanmodning - utenlandsk skatt Skatterestanser / / KEMNER/NET S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/NET Side: 15 av 124

16 nnhold: Serviceavtale 238/ Stegerød - Enningdalsveien søknad om utslipp 2012/ / NT/ØYG 238/0002 NT/ØYG vsender Kingspan Miljø S nnhold: Svar på høring om gågate Endringer i Gågatesystemet på nordsiden 2012/ /2012 TFOR/EGH Q00 TFOR/EGH vsender Tormod Meyer nnhold: Opplysninger om inntekt og formue Skatterestanser / /2012 KEMNER/ESK S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ESK TE nnhold: Krav om skattemotregning Skatterestanser / / KEMNER/NET S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/NET Side: 16 av 124

17 nnhold: Oversendelse av stadfestelseskjennelse og fordelingskjennelse Tvangssalg av eiendom / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: Oversendelse av stadfestelseskjennelse og fordelingskjennelse Tvangssalg av eiendom / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: Åpne søknader Åpne søknader / /2012 offl. 25 nnhold: Utfylt skjema - nsettelsesforholdet til bedriften Skatterestanser / / KEMNER/CHH S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/CHH Side: 17 av 124

18 nnhold: Betalingskort for skatt og avgift Skatterestanser / / KEMNER/ESK S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ESK nnhold: Søknad om konsesjon - Balders vei 4 - gnr/bnr 64/94 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / / GEO/JSO V60 GEO/JSO TE vsender Vidar Løkken Smetana nnhold: Vedtatt frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Frivillig gjeldsordning / / KEMNER/MKR S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/MKR TE nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE Side: 18 av 124

19 nnhold: Søknad om fritak som meddommer 2012/ /2012 vsender Kari Skrøvseth nnhold: vslutning i sak om utlegg Utleggsforretning 2010/ / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: Ønske om utsettelse av årsregnskap ikke-kommunale barnehager for 2011 Årsregnskap private barnehager / /2012 KSUO/KM 223 KSUO/KM vsender Borg Barnehager S Side: 19 av 124

20 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode 2012/ /2012 vsender Heidi Stenbock-Haakestad nnhold: 060/ Lille Edet - søknad om tilleggsareal 060/ Lille Edet - søknad om tilleggsareal 2012/ / GEO/JSO 060/0036 GEO/JSO BU 3 vsender Lena og Thor. Karlsen nnhold: Søknad om fradeling 060/ Lille Edet - søknad om tilleggsareal 2012/ /2012 GEO/JSO 060/0036 GEO/JSO BU 4 vsender Ragnar rneberg nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE Side: 20 av 124

21 nnhold: Ønske om opplysninger vedr tilgodehavende samt renter Tvangssalg av eiendom / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB PRO nnhold: Varsel om avslutning av sak Utleggsforretning / / KEMNER/ESK S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ESK TE nnhold: nmodning om bistand til innkreving av utenlandsk skatt eller avgift Skatterestanser / / KEMNER/NET S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/NET nnhold: Oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2012 P BU 2 Side: 21 av 124

22 nnhold: Søknad om FP vtalefestet pensjon, førtidspensjon 2012/ /2012 P BU 2 nnhold: Korrigering: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap for treårsperioden Spesialundervisning / / STSKO/LG E STSKO/LG nnhold: Svar på melding om arrangement ved ddevang skole mars ddevang skole - bruksendring/arrangement 2012/ / SKO/JOS M70 SKO/JOS TE vsender Halden Brann og feievesen nnhold: Klage på ilagt parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / / PRK/H Q51 PRK/H vsender Staples dvantage Side: 22 av 124

23 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Tor Kruse nnhold: vtale med Halden kommune avd. avløp om laboratorietjenester gjeldende avløpsvann og slamprøver Laboratorietjenester gjeldende avløpsvann og slamprøver 2012/ / TEKN/RS J01 TEKN/RS vsender ØMM-Lab S nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 PRK/H BU 151 nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 PRK/H BU 160 Side: 23 av 124

24 nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 PRK/H nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 PRK/H nnhold: Klage på ilagt parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / / PRK/H Q51 PRK/H vsender Per Bakke nnhold: Sommervikarer enhet sykehjem 2012/ /2012 Side: 24 av 124

25 nnhold: Sommervikarer ambulerende hjemmebaserte tjenester 2012/ /2012 nnhold: Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12248/2012 nnhold: Sommervikarer Halden rehabiliteringssenter 2012/ /2012 nnhold: Tilsetting av to T-konsulenter 2012/ /2012 PERS/TOB PERS/TOB Side: 25 av 124

26 nnhold: Svar på enkeltvedtak m/ div. kommunikasjon på e-post Mobbing / / FSKO/HEM E FSKO/HEM TE nnhold: Renholdstilbud Totalrenhold - kjøp av renholdstjenester 2012/ /2012 ØKON/TRS O offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/TRS DOF nnhold: Referat ped. møte Ledermøter sebakke barnehage 2010/ / SBHG/WTH 035 SBHG/WTH vsender Lene Emanuelsen nnhold: nnsynsbegjæring lternativ atkomst til Trymsvei - anmodning om div. opplysninger 2012/ / TFOR/EGH Q80 TFOR/EGH BU 6 vsender Tone mundsen Side: 26 av 124

27 nnhold: Sommervikarer enhet sykehjem 2012/ / nnhold: Sommervikarer ambulerende hjemmebaserte tjenester 2012/ / nnhold: Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12262/ nnhold: Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12263/ Side: 27 av 124

28 nnhold: Sommervikarer Halden rehabiliteringssenter 2012/ / nnhold: nsettelse - undervisningsinspektør Strupe 2012/ / PERS/STS PERS/STS nnhold: Tilsetting av to T-konsulenter 2012/ / PERS/TOB PERS/TOB TE nnhold: Tilbakemelding etter pålegg om retting av avvik og vedtak om tvangsmulkt Mekaniske Service Halden S 2008/ /2012 BRNN/ROH M78 BRNN/ROH BU 8 vsender Svinesundsveien 338 S Side: 28 av 124

29 nnhold: Utlysing driftstilskudd fysioterapeut 2012/ / nnhold: Utlysing driftstilskudd fysioterapeut 2012/ / nnhold: Tilsetting av to T-konsulenter 2012/ / PERS/TOB PERS/TOB TE nnhold: Brannmester/utrykningsleder 2012/ / PERS/MET PERS/MET Side: 29 av 124

30 nnhold: Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12279/ nnhold: Sommervikarer Halden rehabiliteringssenter 2012/ / nnhold: Sommervikarer Konglelundveien 2012/ / nnhold: Sommervikarer enhet sykehjem Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12284/ Side: 30 av 124

31 nnhold: Sommervikarer ambulerende hjemmebaserte tjenester 2012/ / nnhold: Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12290/ nnhold: Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12292/ nnhold: Søknad om fri fra undervisning Elevpermisjon / / HSKO/HK E HSKO/HK BU 2 Side: 31 av 124

32 nnhold: Sommervikarer Halden rehabiliteringssenter 2012/ / nnhold: Sommervikarer Konglelundveien 2012/ / nnhold: 023/ Røsneskilen - søknad om tillatelse i ett trinn - brygger 023/ Røsneskilen - søknad om tillatelse i ett trinn - brygger 2012/ / BYG/CHM 023/0008 BYG/CHM BU 2 vsender Skjærgårdsbrygger S nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO 2012/ / FSKO/BOJ E FSKO/BOJ BU 1 Side: 32 av 124

33 nnhold: Tilsetting av to T-konsulenter 2012/ / PERS/TOB PERS/TOB TE nnhold: Utlysing driftstilskudd fysioterapeut 2012/ / nnhold: Sommervikarer ambulerende hjemmebaserte tjenester 2012/ /2012 nnhold: Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12319/2012 Side: 33 av 124

34 nnhold: KOP: Tinglyste avtaler. Off. V-anlegg - Haslundsveien/Tverrveien/Schultz vei - rammesøknad - sanering/omlegging 2011/ / BYG/CHM 098/0000 BYG/CHM TE vsender HK v/ TE Sæthre nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 PRK/H BU 161 nnhold: 222/ Elgklev - søknad om utslipp 222/ Elgklev - søknad om utslipp 2012/ /2012 NT/ØYG 222/0015 NT/ØYG vsender Marit Lundestad nnhold: ndividuell oppfølgingsplan ttføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2012/ / PERS/MET P PERS/MET Side: 34 av 124

35 nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 PRK/H nnhold: Vann og avløps anlegg Skottene/Sanderød Vann-og avløpsanlegg Sannerød- Skottene-Osdalen-Bakke. Plassering av avløpspumpestasjon på Skottenestranda. 2009/ /2012 TFOR/TES M10 TFOR/TES vsender Frank Jensen nnhold: Søknad om ferdigattest 023/ Røsneskilen - V-anlegg 2011/ /2012 BYG/CHM 023/0235 BYG/CHM BU 10 vsender John Erik Tønnerud nnhold: Revidert søknad om tillatelse til tiltak etter pbl / Saugjordet - ett-trinns søknad - riving 2012/ /2012 BYG/ESW 245/0095 BYG/ESW TE vsender Ole Brække Side: 35 av 124

36 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Tom Sverre Larsen nnhold: Vedtak om avvisning 152/ Fuglesangen 22 - ett-trinns søknad nybygg bolig/garasje 2012/ / BYG/LT 152/0072 BYG/LT TE vsender rbeidstilsynet nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Filiz Dybevig nnhold: Ønske om verv som meddommer/lagrettemedlem 2012/ / *** 158 vsender Heidi Rustand Side: 36 av 124

37 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode 2012/ / vsender Torunn Lund Clasen nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Reidar Bjaerum nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Espen Bergstrøm nnhold: Betalingsvarsel på SFO-betaling mars 12 SFO / /2012 GSKO/REG E GSKO/REG TE Side: 37 av 124

38 nnhold: - Tilsetting av regnskapssjef 2012/ /2012 PERS/TOB offl. 25 PERS/TOB nnhold: Ønske om utsettelse av innlevering vedr årsregnskap private barnehager 2011 Årsregnskap private barnehager / /2012 KSUO/KM 223 KSUO/KM BU 5 vsender For Svingen Dyr og familiebarnehage nnhold: Søknad om 50% plass SFO SFO / / HSKO/HK E HSKO/HK BU 3 nnhold: Ferdigmelding 213/ Buer - ett-trinns søknad - V-anlegg 2011/ /2012 BYG/LT 213/0004 BYG/LT TE vsender Steinar Levernes Side: 38 av 124

39 nnhold: nvitasjon - Klima Østfold - Faggruppe Energi og Bygg Klimanettverk ytre Østfold 2010/ /2012 NT/HNØ K20 NT/HNØ vsender Østfold fylkeskommune nnhold: Ønske om verv som meddommer 2012/ /2012 vsender Eva Lunde nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender rneberg Mona-Kristin nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Magne Rekstad Side: 39 av 124

40 nnhold: - Tilsetting av to T-konsulenter 2012/ /2012 PERS/TOB offl. 25 PERS/TOB nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Kari Norheim nnhold: Søknad om endring av SFO plass SFO / / HSKO/HK E HSKO/HK BU 3 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Mona Stenersrød Side: 40 av 124

41 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Kirsten Mellingseter nnhold: Helsebygg for samhandlingsreformen Samhandlingsreformen 2009/ /2012 KSHO/GUK G90 KSHO/GUK vsender Normeca S nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender rndt Kr. Pettersen nnhold: Henvendelse vedrørende svarbrev 066/ General Spørcks gate 9 - byggeprosjekt 2011/ /2012 BYG/LT 066/0864 BYG/LT TE vsender Roy Njåstad Side: 41 av 124

42 nnhold: Oppsigelse SFO plass SFO / / HSKO/HK E HSKO/HK BU 5 nnhold: nnspill om fredning av Ulveholtet Ulveholtet - støttegruppe og regulering av kommunens eiendom. 2012/ / NT/TOF K10 NT/TOF TE vsender Tore Hoell nnhold: Melding om fornyet behov for spesialundervisning Vedlegg til Rapport spesialundervisning Høsten 2011 Spesialundervisning / /2012 ØSKO/NJ E ØSKO/NJ TE nnhold: Tillatelse til innsyn i dokumenter/kunnskap vedr. elevs situasjon Spesialundervisning 2009/ / ØSKO/NJ E ØSKO/NJ TE Side: 42 av 124

43 nnhold: - Søknader lærerstillinger skoleåret 2012/ / / PERS/STS offl. 25 PERS/STS nnhold: Bekreftelse på anmeldt forhold nnbrudd Øberg skole 2012/ /2012 ØSKO/TEL 640 ØSKO/TEL TE vsender Østfold politidistrikt nnhold: Diverse vedlegg til søknad om skjenkebevilling Halden Pubdrift D O`Brian 2008/ /2012 KSHO/RB U63 KSHO/RB vsender Halden Pubdrift D O`Brian nnhold: Diverse vedlegg til søknad om skjenkebevilling Halden Pubdrift avd. Gamle Krogh, Org.nr / /2012 KSHO/RB U63 KSHO/RB vsender Gamle Krogh Side: 43 av 124

44 nnhold: Søknadsskjema for fødselspermisjon Foreldrepermisjon helse 2012/ / PERS/EMB P PERS/EMB nnhold: Oppsigelsesmelding Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ / P BU 2 nnhold: Oppsigelsesmelding Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ / P BU 2 nnhold: Ønske om fratredelse som lagrettemedlem i neste periode. 2012/ / vsender Roy Eilertsen Side: 44 av 124

45 nnhold: Organisasjonsdatabase for kommunene og fylkeskommunene - anmodning om å svare på spørreskjema Kommunal organisering 2008/ / RÅD/EH 030 RÅD/EH BU 4 vsender Det kongelige kommunal- og regionaldepartement nnhold: Purring på innsending av egenkontrollrapportering for industri- og avfallsdeponier Rokke avfallsplass 2009/ / TEKN/KED M61 TEKN/KED vsender Klima- og forurensnings-direktoratet nnhold: Diverse vedlegg til søknad om skjenkebevilling Meny Halden 2009/ / KSHO/RB U62 KSHO/RB vsender Meny Halden nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / TF vsender Gerd Kvaale Side: 45 av 124

46 nnhold: Klage på ilagt parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / / PRK/H Q51 PRK/H vsender Fjell Transport Hanne Fjell nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Theodor Otto Schewe nnhold: Klage på ilagt parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / / PRK/H Q51 PRK/H vsender Østfold politidistrikt nnhold: Ønske om fratredelse som lagrettemedlem i neste periode. 2012/ /2012 vsender Jan Oddvar Heimdal Side: 46 av 124

47 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Trond Sydskogen nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode 2012/ / vsender Vivi Åkerman nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Jan-Erik Herft nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Trine Høistad Side: 47 av 124

48 nnhold: Tilsetting av to T-konsulenter 2012/ /2012 PERS/TOB PERS/TOB TE nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning / / OSKO/HL E RØSKO/LJ TE nnhold: Tilsetting av to T-konsulenter 2012/ /2012 PERS/TOB PERS/TOB TE nnhold: Sommervikarer Halden rehabiliteringssenter 2012/ /2012 Side: 48 av 124

49 nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning / / HSKO/HK E HSKO/HK TE nnhold: Tilsetting av to T-konsulenter 2012/ /2012 PERS/TOB PERS/TOB TE nnhold: Tilbakemelding på henvisning Spesialpedagogisk hjelp / / TBHG/KM B TBHG/KM nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning / / LSKO/EVR E RØSKO/LJ TE Side: 49 av 124

50 nnhold: Undersøkelse av likestillingsarbeidet i barnehagene i Østfold Kontaktmøte Fylkesmann/barnehageområdet 2008/ /2012 KSUO/KM 065 KSUO/KM vsender Høgskolen i Østfold nnhold: Fjerning av fyllmasse fra tomt 057/ Brekkerødtoppen 5 - fjerning av fyllmasse 2012/ /2012 TFOR/TES 611 TFOR/TES vsender Tonje Falmyr nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Lise ntonsen nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning / / HSKO/HK E STSKO/LG Side: 50 av 124

51 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Sissel Bjærum nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap 5, 5-1 Spesialundervisning / / TSKO/NM E RØSKO/LJ TE nnhold: Den kulturelle spaserstokken invitasjon til kommunane Den kulturelle spaserstokken 2008/ /2012 K/L 233 K/L vsender Kulturdepartementet nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Dag Børke Side: 51 av 124

52 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Erik Næss nnhold: Oversendelse av plan over bygg Kongens Brygge 2008/ /2012 KSHO/RB U63 KSHO/RB vsender Kongens Brygge nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Reidar Fosdahl nnhold: Oversendelse av vedlegg til søknad om skjenkebevilling Hannestadgården Resturantdrift S, org.nr / / KSHO/RB U63 KSHO/RB vsender Hannestadgården Halden S Side: 52 av 124

53 nnhold: 094/ Donevang - Søknad om utslipp 094/ Donevang - Søknad om utslipp 2012/ /2012 NT/ØYG 094/0009 NT/ØYG BU 4 vsender gro & Miljø S nnhold: Referat fra styremøte i Osloregionen 20. mars Osloregionens styre 2009/ /2012 ORD/THE 074 ORD/THE TE vsender Theis Juell Theisen nnhold: Ønske om fratredelse som lagrettemedlem i neste periode. 2012/ /2012 vsender Qamil Haklaj nnhold: Ønske om verv som lagrettemedlem 2012/ / vsender Kirsten Mellingseter Side: 53 av 124

54 nnhold: Ønske om verv som lagrettemedlem 2012/ /2012 vsender Trond Sydskogen nnhold: Brev fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): Er kommunen elsertifikatpliktig? Elsertifikater 2012/ / JUR/SVS S05 JUR/SVS BU 2 vsender NVE nnhold: 098/1256 -Oskleiva 27 - søknad u/ansvarsrett - garasje 098/1256 -Oskleiva 27 - søknad u/ansvarsrett - garasje 2012/ /2012 BYG/OZJ 098/1256 BYG/OZJ BU 2 vsender nger Kvisler og Magnus Damielsen nnhold: Økonomisk sosialhjelp - Økt kunnskap gir lavere utgifter, bedre tjenester og mer effektiv ressursutnyttelse. Sosiale tjenester i NV 2009/ /2012 NV/NO F00 NV/NO vsender Sosialfaglig kompetansetjeneste SOFK Side: 54 av 124

55 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Britt Joh. Solberg Norderhaug nnhold: Brenning av hogstavfall Skjønnerød gård Brenning av hogstavfall Skjønnerød gård 2012/ /2012 BRNN/E M77 BRNN/E BU 2 vsender Oddvar Mustorp nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Randi Gradert nnhold: Dokumentforespørsel nnsynsbegjæringer Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 12534/2012 PERS/NB 041 PERS/NB BU 277 vsender Rennestraum Kåre Side: 55 av 124

56 nnhold: Postforkynning med mottakskvittering Tvangssalg av eiendom 2010/ / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB PRO nnhold: Postforkynning med mottakskvittering Tvangssalg av eiendom 2011/ / KEMNER/MKR S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/MKR SOF nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Torill. Jacobsen nnhold: Restanser kommunale avgifter Restanser kommunale avgifter - spørsmål fra meglere 2011/ /2012 KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL KEMNER/ELB BU 85 Side: 56 av 124

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12.

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 06.01.2014 nnhold: Utsetting av container Leie av

Detaljer

Journaldato: 18.03.11-24.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.

Journaldato: 18.03.11-24.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.03.11-24.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 28.03.2011 nnhold: Åpne søknader Halden sykehjem

Detaljer

Journaldato: 27.01.12-02.02.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 26.01.

Journaldato: 27.01.12-02.02.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 26.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.01.12-02.02.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 06.02.2012 nnhold: Brostein til besvær Brostein -

Detaljer

Journaldato: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.03.

Journaldato: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 10.04.2012 nnhold: SFO-oppsigelse SFO - 2009/2079-5

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011 Lnr: 9583/11 Regdato:05.08.2011 Arkivkode:141 Saksnr: 11/800-16 Dok.type: /U Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN Offentlige myndigheter

Detaljer

Journaldato: 23.04.10-29.04.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.

Journaldato: 23.04.10-29.04.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.04.10-29.04.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 03.05.2010 nnhold: Tilbakemelding fra Moth vedr.

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 Lnr: 3247/11 Regdato:25.03.2011 Arkivkode:252 *** Saksnr: 10/1560-5 Dok.type: /U Gradering: Offvl 13 Saksb: NAV//LIE Journalenhet:SEN

Detaljer

Journaldato: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07.

Journaldato: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 16.07.2012 nnhold: nnspill i hyttesaken 090/0017

Detaljer

Journaldato: 05.10.12-11.10.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.10.

Journaldato: 05.10.12-11.10.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.10.12-11.10.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 15.10.2012 nnhold: Søknad om kulturmidler - H2H`s

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 2013/00627-002 U Datert: 23.10.2013 Arkiv: ***** Saksans: SKFL/MARITB Sak: OK - elevpermisjoner ***** ***** ***** ***** Dok: Svar på

Detaljer

Journaldato: 18.02.11-24.02.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.02.

Journaldato: 18.02.11-24.02.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.02.11-24.02.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 28.02.2011 nnhold: Søknad om utvidelse av stilling

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Journaldato: 01.07.11-07.07.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.06.

Journaldato: 01.07.11-07.07.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.07.11-07.07.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 08.07.2011 nnhold: VS: forslag til innstilling Tilsetting

Detaljer

Journaldato: 08.04.11-14.04.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.04.

Journaldato: 08.04.11-14.04.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.04.11-14.04.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 15.04.2011 nnhold: Oppsigelse av SFO plass SFO -

Detaljer

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2011 Barnehagemappe Knøttelia barnehage - 2011/3907-2 41860/2011 11.11.2011 BA Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Journaldato: 21.05.2015-21.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 19.05.2015. Dok.dato: 19.05.

Journaldato: 21.05.2015-21.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 19.05.2015. Dok.dato: 19.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.05.2015 Ferdigattest - 40/199 Oppføring bolig/garasje - 40/199 2014/2756-9 9361/2015 nger

Detaljer

Journaldato: 11.05.12-17.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.

Journaldato: 11.05.12-17.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.05.12-17.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 21.05.2012 nnhold: Søknad om fri levpermisjon 2011/6346-2

Detaljer

Journaldato: 27.04.12-03.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.

Journaldato: 27.04.12-03.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.04.12-03.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 07.05.2012 nnhold: Anmodning om opplysninger fra

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3220-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Idecon Eiendommen AS Dok.beskr: Delegert beh. - byggesak. 92/24 Boligblokk på 4 etasjer over parkeringskjeller, samt riving av bebyggelse.

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.08-03.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.08.2015 nnhold: Tilbakemelding om Borg Borg : Ytre farled, Møkkalasset og Svaleskjær

Detaljer

Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYEID/LIF. Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYLYNG/KG. Dok.dato: 24.02.2011.

Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYEID/LIF. Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYLYNG/KG. Dok.dato: 24.02.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2011 nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - 2009/1700-38 7046/2011 LYSOLBO/MO

Detaljer

Journaldato: 27.11.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.11.2012. Klassering: ***** LYSØR/ANE

Journaldato: 27.11.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.11.2012. Klassering: ***** LYSØR/ANE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.12.2012 nnhold: Søknad om tilretteleggingstilskudd ersonalmappe 2009/9082-7 42589/2012 20.11.2012 LYSØR/ANE

Detaljer

Journaldato: 20.07.12-26.07.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.07.

Journaldato: 20.07.12-26.07.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.07.12-26.07.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 30.07.2012 nnhold: Søker jobb innen helse. Åpne søknader

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Svar på henvendelse ang. boplikt Gnr 48 Bnr 27 Oppfølging av boplikt - gnr 48 bnr 27 2013/1031-6 23148/2013

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.01-19.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.01.2015 nnhold: Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 Ett trinn etablering

Detaljer

Journaldato: 07.05.10-13.05.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.04.

Journaldato: 07.05.10-13.05.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.05.10-13.05.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 18.05.2010 nnhold: Fortau langs FV 22 fra Grønliveien

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2014 TO. Klassering: 28/38 RÅDMANN/NIEG. Dok.dato: 12.09.2014. Klassering: 48/6 BS/IRBJ. Dok.dato: 15.09.2014.

Dok.dato: 15.09.2014 TO. Klassering: 28/38 RÅDMANN/NIEG. Dok.dato: 12.09.2014. Klassering: 48/6 BS/IRBJ. Dok.dato: 15.09.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2014 nnhold: Svar på brev trekking av klage- eskatt, gnr 28-bnr 38 Eiendomsskatt - Klage - gnr 28 - bnr 38 2014/462-7

Detaljer

Journaldato: 22.01.10-28.01.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 21.01.

Journaldato: 22.01.10-28.01.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 21.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.01.10-28.01.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 01.02.2010 nnhold: Kontrollavgift - Saksnr 300440

Detaljer

Journaldato: 05.08.11-11.08.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.08.

Journaldato: 05.08.11-11.08.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.08.11-11.08.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 15.08.2011 nnhold: Tilsetting i stilling som T-rådgiver/konsulenter

Detaljer

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02.

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 23.04.2012 Bygg tillatelse til tiltak, pbl 20-1 med DISP. 098/0787 - BR-veien

Detaljer

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3360/14 Regdato:08.07.2014 Arkivkode:411 Saksnr: 14/313-22 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Bodhild Karlsen Lang Dok.beskr: TILBUD PÅ STILLING VIRKSOMHETSLEDER HELSE OG BARNEVERN

Detaljer

Journaldato: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 06.01.

Journaldato: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 06.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 10.01.2011 nnhold: Uhell 05.01.11 - skade på privatbil.

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 nnhold: Søknad om jobb Personalmappe - tilsettingsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/1239-6 12567/2014 23.04.2014

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05-31.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 28 bnr. 25 Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013 Lnr: 14630/13 Regdato:30.10.2013 Arkivkode:V18 Saksnr: 13/2214-1 Dok.type: /I Mads Eivind Grimsrud Dok.beskr: SØKNAD OM SMIL

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011 Lnr: 11651/11 Regdato:22.09.2011 Arkivkode:410 *** Saksnr: 11/3-54 Dok.type: /I Offvl 25 Saksb: BOAK//ARL Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01.

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.01-11.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.01.2016 Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 10/2952-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MABO Statens vegvesen Dok.beskr: Tilskudd aksjon skoleveg 2011 Saksnr: 15/2784-1 Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Herdis Maribu Dok.beskr:

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling. Tilsetting av sommervikarer, sykehjemstjenesten assistenter og studenter 2010/1592-97 19462/2010 21.06.

Offentlig journal. Søknad om stilling. Tilsetting av sommervikarer, sykehjemstjenesten assistenter og studenter 2010/1592-97 19462/2010 21.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.06.10-17.06.10, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 21.06.2010 nnhold: Tilsetting av sommervikarer, sykehjemstjenesten assistenter og studenter 2010/1592-97

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 2013/00553-002 U Datert: 13.09.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: Lena Lindteigen Sak: OK - kompetanseutvikling Dok: Svar på søknad

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på eiendommen gnr. 27 bnr 27-32 - Nordre Sandøy. Dok.dato: 07.09.2015. Dok.

Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på eiendommen gnr. 27 bnr 27-32 - Nordre Sandøy. Dok.dato: 07.09.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09-08.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.09.2015 nnhold: Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på

Detaljer

Journaldato: 06.05.11-12.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.04.

Journaldato: 06.05.11-12.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.05.11-12.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 16.05.2011 nnhold: 023/0251 - Furumoen Svalerødkilen-

Detaljer

Offentlig journal. Utbetalingsanmodning. Søknad om bygdeutviklingsmidler - Peter Andre Bruvold 2013/1495-7 28303/2013 03.09.2013 31.07.

Offentlig journal. Utbetalingsanmodning. Søknad om bygdeutviklingsmidler - Peter Andre Bruvold 2013/1495-7 28303/2013 03.09.2013 31.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.10.2013 tbetalingsanmodning Søknad om bygdeutviklingsmidler - eter Andre Bruvold 2013/1495-7

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11-19.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2014 Behandling av klage vedrørende parkeringsgebyr/tilleggsavgift Parkeringsgebyr 2014 2014/830-67 18790/2014

Detaljer

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06.

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 03.08.2015 Svar på permisjonssøknad Permisjon for å prøve ut annet arbeid

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.7.2014-16.7.2014, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.07.2014 nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1943/31/30 Eiendom

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om ledsagerbevis. Ledsagerbevis / følgekort 2012 2012/40-63 10412/2012 SERV/VTØ 23.04.2012 17.04.

Offentlig journal. Svar på søknad om ledsagerbevis. Ledsagerbevis / følgekort 2012 2012/40-63 10412/2012 SERV/VTØ 23.04.2012 17.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.4.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 23.04.2012 nnhold: Svar på søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis / følgekort 2012 2012/40-63 10412/2012 SERV/VTØ

Detaljer

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05.

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2016 nnhold: Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring Gnr 39/23 Tilbakeslag av kloakk/avløpsvann

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 9380/11 Forrige lnr:8923/11 Svar på lnr.:

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 9380/11 Forrige lnr:8923/11 Svar på lnr.: Side 1 11/1160-2 U Datert: 01.04.11 Arkivkode:GB 112/198 S.ansv: TEK.BYG.ACG Til: Ellen Hasle og Jens Petter Sørensen Sakstittel: GNR 112 BNR 198 - LETTVINTVEIEN 18 - TAK OVER TERRASSE Innhold: GNR 112

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE 23.08 24.08.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE 23.08 24.08.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE 23.08 24.08.2011 Lnr: 10165/11 Regdato:24.08.2011 Arkivkode:***** ********************* Saksnr: 07/2580-3 Dok.type: /U Offvl 23 Saksb: KULT//OHR Journalenhet:SEN

Detaljer

Journaldato: 01.01.16-07.01.16, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12.

Journaldato: 01.01.16-07.01.16, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.16-07.01.16, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 11.01.2016 nnhold: Søkers kommentarer til nabomerknad

Detaljer

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.09-10.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.09.2015 Svar på opprettholdelse av klage gnr 53 bnr 152 Eiendomsskatt 2014-2015

Detaljer

Journaldato: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.08.

Journaldato: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 10.09.2012 nnhold: Hjortsberg skole uttalelse fra

Detaljer

Journaldato: 10.12.10-16.12.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.12.

Journaldato: 10.12.10-16.12.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.12.10-16.12.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 20.12.2010 nnhold: Vedtak om pålegg - Bjørklund barnehage

Detaljer

Journaldato: 09.09.11-15.09.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.09.

Journaldato: 09.09.11-15.09.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.09.11-15.09.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.09.2011 nnhold: nsettelse, mekaniker 2011/5361-5

Detaljer

Dok.dato: 18.03.2015. Svar på anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester 6-4 for ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 18.03.2015. Svar på anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester 6-4 for ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.03.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.04.2015 Referat fra møte i Skolemiljøutvalget ved Lampeland skole Skolemiljøutvalg - Lampeland skole 2012/458-7

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 5445/15 Regdato:30.12.2015 Arkivkode:***** ******** Saksnr: 15/347-7 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅD/SK/HEIENG Journalenhet:SEN ** Dok.beskr: Svar - Vedr. spesialundervisning høsten 2015

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 Lnr: 8573/14 Regdato:23.07.2014 Arkivkode:GBR 191/2,3 Saksnr: 14/308-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på videre framleie av leie tomter tilknyttet Kjosveien 12; gamle rådhus. Riving av gamle kommunehuset i Kjosveien 10-12

Offentlig journal. Bekreftelse på videre framleie av leie tomter tilknyttet Kjosveien 12; gamle rådhus. Riving av gamle kommunehuset i Kjosveien 10-12 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.5.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2013 Bekreftelse på videre framleie av leie tomter tilknyttet Kjosveien 12; gamle rådhus

Detaljer

Journaldato: 15.09.2015-15.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 11.09.

Journaldato: 15.09.2015-15.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 11.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.09.2015 Søknad om sanitærabonnement -12/58 Søknad om sanitærabonnement - Gnr 12 Bnr 58 2013/1210-5

Detaljer

Periode: 07-10-2011-07-10-2011

Periode: 07-10-2011-07-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.10.2011 Offentlig journal Periode: 07-10-2011-07-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01566-4 I Tilg. kode: U kari.jeppestol.arntzen@nrk.no

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.06.2010 nnhold: Tilsetting i stilling som kommuneveterinær D 636 Utlysning av stilling

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2015/122-7 12638/2015 21.09.2015 SØBA/SILØ 28.09.2015 ***** OPPV/TOLA

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2015/122-7 12638/2015 21.09.2015 SØBA/SILØ 28.09.2015 ***** OPPV/TOLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.10.2015 Søknad om permisjon Personalmappe - 2015/122-7 12638/2015 SØBA/SLØ P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale i 50 % stilling som renholder. Personalmappe - ***** ***** 2009/265-22 38232/2010 LYLYNG/MOS 08.11.

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale i 50 % stilling som renholder. Personalmappe - ***** ***** 2009/265-22 38232/2010 LYLYNG/MOS 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.11.2010, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.11.2010 Tidsbegrenset arbeidsavtale i 50 % stilling som renholder Personalmappe - 2009/265-22

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om midlertidig brukstillatelse Søknad om tillatelse til tiltak - bolig gnr 47 bnr 8 2013/581-9 4392/2014 03.03.2014 BS/rina Bjørnevald 47/8 Avsender Byggmester

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.12.2012, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Angående vedtak opprydding på tomt 1942/52/9 Opprydding på eiendom

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.09.2016 Forespørsel om brygge - 30/20 Brygge i Stutehavn 2016/1264-4 13111/2016 Sjur Tømte

Detaljer

Journaldato: 01.08.09-03.08.09, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.07.2009.

Journaldato: 01.08.09-03.08.09, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.07.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.08.09-03.08.09, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.08.2009 79/57 - Ferdigmelding, Midlertidig brukstillatelse 79/57 -

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.9.2010-12.9.2010

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.9.2010-12.9.2010 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.9.2010-12.9.2010 2010/00069-011 U Datert: 02.09.2010 Arkiv: C03 Saksans: KULT/KRISTINH Til: Svene bygdekvinnelag v/ Kristin Baalerud Sak: Dåset - arrangement

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om refusjon av parkeringsavgift. Parkeringsavgifter 2010 U 2010/894-3 4828/2010 03.06.2010 Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): Q50 Mottaker Eidis Winnje Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ /

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2015 nnhold: Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier Tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/1201-2

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 23.06.2015-23.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 23.06.2015-23.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 13/1080-1 Dok.type: U Gradering: Navn: Magne Stavholt Dok.beskr: 90/27 - Manglende ferdigmelding på tilknytning Saksnr: 13/1078-1 Dok.type: U Gradering: Navn: Nina Munkebye Dok.beskr: 90/24 - Manglende

Detaljer

Dok.dato: 26.12.2014. Klassering: Q51 PARK/AHA

Dok.dato: 26.12.2014. Klassering: Q51 PARK/AHA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 05.01.2015 nnhold: Boligsoneparkering - søknad Søknader om boligsoneparkering Sak/dok nr:

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.3.2012, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2012 Oppmålingsgebyr Søknad om deling av grunneiendom 1942/14/4 2010/2013-5

Detaljer

Offentlig journal. Alternativ opplæringsarena 2008/860-50 955/2015 11.03.2015 29.04.2015

Offentlig journal. Alternativ opplæringsarena 2008/860-50 955/2015 11.03.2015 29.04.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.05.2015 Alternativ opplæringsarena OK - spesialundervisning (07/725) 2008/860-50 955/2015 11.03.2015 Melding om spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal. 16/126 - Tillatelse til tiltak. Skilt 2014/3149-2 16762/2014 09.09.2014 04.09.2014

Offentlig journal. 16/126 - Tillatelse til tiltak. Skilt 2014/3149-2 16762/2014 09.09.2014 04.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 09.09.2014 16/126 - Tillatelse til tiltak. Skilt 16/126 Tegleverksveien 17 - Skilt 2014/3149-2 16762/2014 Norsk Dekorservice

Detaljer

Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2015. Dok.dato: 13.05.

Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2015. Dok.dato: 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01-07.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.01.2016 Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy - 13-15.05.15 Søknad

Detaljer

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: ***** SKHELSOS/LRO. Dok.dato: 28.01.2009. Klassering: ***** SKHELSOS/LRO. Dok.dato: 13.05.2009.

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: ***** SKHELSOS/LRO. Dok.dato: 28.01.2009. Klassering: ***** SKHELSOS/LRO. Dok.dato: 13.05.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.07.2011 Tilleggslønn ersonalmappe - 2009/1103-5 2992/2009 29.01.2009 Off.l. 6 nr 4 Kommunekassen v/lønnsansvarlig

Detaljer

Journaldato: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.04.2013. Dok.dato: 16.04.2013. Dok.

Journaldato: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.04.2013. Dok.dato: 16.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.04.2013 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/16/3 Søknad om deling

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra samtale 11. november 2010. Personalmappe: ***** ***** ***** tilsetting 2007/2440-18 22773/2010 11.11.2010 12.01.

Offentlig journal. Referat fra samtale 11. november 2010. Personalmappe: ***** ***** ***** tilsetting 2007/2440-18 22773/2010 11.11.2010 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.1.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 12.01.2011 Referat fra samtale 11. november 2010 ersonalmappe: tilsetting X 2007/2440-18 22773/2010 11.11.2010

Detaljer

Journaldato: 29.07.11-04.08.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.

Journaldato: 29.07.11-04.08.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.07.11-04.08.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 08.08.2011 Forhåndskonferanse referat Teatergata 2 og Pilestredet 2-4 2011/3948-3

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra ansvarsgruppemøte 2011/ / Gnr 10/52 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg hytte

Offentlig journal. Referat fra ansvarsgruppemøte 2011/ / Gnr 10/52 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg hytte Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 05.10.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.12.2014 nnhold: Referat fra ansvarsgruppemøte OK - spesialundervisning ***** ***** 2011/16-15 4059/2014 16.09.2014

Detaljer

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014.

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2014 nnhold: Anmodning om å installere vannmåler med varsel om at det vil komme krav for 43/165 Anmodning installasjon

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.11.14, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.11.2014 Foreløpig svar - klage på vedtak om utvidelse av avtalehjemmel i

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / Svar søknad om elevpermisjon - ***** ***** *****

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / Svar søknad om elevpermisjon - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 16.10.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.11.2016 ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning ***** ***** ***** 2009/1045-27 2405/2016 18.05.2016

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.11.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2016 nnhold: Referat fra møte 09.11.2016 OK - spesialundervisning ***** ***** ***** 2016/506-5 4835/2016 09.11.2016

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.09.11, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 05.09.2011 nnhold: Arbeidsavtale 29,11% ved Sonjatun sykehjem til 11.12.11

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012 Lnr: 4605/11 Regdato:16.02.2012 Arkivkode:411 *** Saksnr: 11/749-2 Dok.type: /U Offvl 25 Saksb: SKAU//BH Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04-12.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.04.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 04.09. 05.09.2012

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 04.09. 05.09.2012 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 04.09. 05.09.2012 Lnr: 12300/12 Regdato:05.09.2012 Arkivkode:A22 *** Saksnr: 12/2700-1 Dok.type: /I Offvl 13 Saksb: KOS/SERV/KK Journalenhet:SEN

Detaljer