Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn. 098/ Solerødveien 3C - melding om tiltak - garasje og veranda 2010/ / BYG/CDN 098/1641 BYG/CDN vsender Grimstad ndustrier S nnhold: nsattsertifikater i kommunen nsattsertifikater i kommunen 2012/ / RÅD/EH 000 RÅD/EH vsender Commfides Norge S nnhold: Redegjørelse 004/0045 Sørliveien 88 - ett-trinns søknad - brannteknisk oppgradering 2011/ / BYG/OZJ 004/0045 BYG/OZJ vsender Sørli ndustri og Lager S Side: 1 av 124

2 nnhold: Søknad om ferdigattest 141/0143 Lorangløkka 4 - søknad om tillatelse til tiltak - oml. utv. V-anlegg 2011/ / BYG/LT 141/0143 BYG/LT BU 7 vsender Kolås Eftf. S nnhold: Søknad Åpne søknader / / offl. 25 nnhold: Samarbeidsavtale - Halden kommune - Halden fengsel - SØ Halden fengsel 2012/ / BEH/SOD G30 BEH/SOD vsender Sykehuset Østfold nnhold: Søknad om ferdigattest 085/ Løkkeby Torpedal - søknad om utslipp 2009/ / NT/ØYG 085/0005 NT/ØYG vsender Kolås Eftf. S Side: 2 av 124

3 nnhold: Søknad om ferdigattest 021/0007/079 - hytte B402 Svalerødkilen - søknad om tillatelse - oml. V-anlegg 2011/ / BYG/CHM 021/0007/079 BYG/CHM BU 8 vsender Kolås Eftf. S nnhold: Tilsetting av regnskapssjef 2012/ / PERS/TOB PERS/TOB nnhold: Utlysing driftstilskudd fysioterapeut 2012/ / nnhold: Sommervikarer enhet sykehjem 2012/ / Side: 3 av 124

4 nnhold: Sommervikarer ambulerende hjemmebaserte tjenester 2012/ / nnhold: Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12095/ nnhold: Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12097/ nnhold: Sommervikarer Halden rehabiliteringssenter 2012/ / Side: 4 av 124

5 nnhold: Sommervikarer Konglelundveien 2012/ / nnhold: Sommervikarer enhet sykehjem 2012/ / nnhold: Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12103/ nnhold: Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12105/ Side: 5 av 124

6 nnhold: Åpen søknad Halden sykehjem 2012/ /2012 nnhold: Sommervikarer Halden rehabiliteringssenter 2012/ /2012 nnhold: Sommervikarer Konglelundveien 2012/ /2012 nnhold: Sommervikarer Konglelundveien 2012/ /2012 Side: 6 av 124

7 nnhold: Åpen søknad hjemmebasert omsorg 2012/ /2012 nnhold: Sommervikarer enhet sykehjem 2012/ /2012 nnhold: Sommervikarer enhet sykehjem 2012/ /2012 nnhold: Sommervikarer ambulerende hjemmebaserte tjenester 2012/ /2012 Side: 7 av 124

8 nnhold: Sommervikarer ambulerende hjemmebaserte tjenester 2012/ /2012 nnhold: Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12124/2012 nnhold: Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12125/2012 nnhold: Sommervikarer Halden rehabiliteringssenter 2012/ /2012 Side: 8 av 124

9 nnhold: Tilsynssak - avgjørelse - pasient: Klage på Halden Legevakt / / FOTJ/HB TF G21 BS/HB vsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: d. anbud markedsmateriell - allsang på Grensen 2012 llsang på grensen vtaler 2012/ / NÆR/GF O offl. 23, 3.ledd U01 NÆR/GF TE nnhold: Tilbudsbrev - llsang på grensen vtaler 2012/ / NÆR/GF O offl. 23, 3.ledd U01 NÆR/GF TE nnhold: Tilbudsbrev - llsang på grensen vtaler 2012/ / NÆR/GF O offl. 23, 3.ledd U01 NÆR/GF TE Side: 9 av 124

10 nnhold: Oversendelse av tilsynsmelding 2011 Tilsyn med Helse- og sosialtjenester 2009/ / KSHO/GUK G00 KSHO/GUK vsender Helsetilsynet nnhold: Nabovarsel vedr. gnr/bnr 158/2-8 - utvidelse av havneanlegg Nabovarsel til kommunen / / TFOR/SP 610 TFOR/SP vsender Rambøll Norge S nnhold: Nabovarsel vedr gnr/bnr 62 og 145 og Kr. ugusts gate 14 og 11 Nabovarsel til kommunen / / TFOR/SP 610 TFOR/SP vsender Stenseth Grimsrud rkitekter S nnhold: Permisjonssøknad Elevpermisjon / / RØSKO/LJ E RØSKO/LJ TE Side: 10 av 124

11 nnhold: Oppsigelse SFO SFO / / HSKO/HK E HSKO/HK BU 7 nnhold: Melding om arrangement Strupe gymsal - melding om arrangement/bruksendring 2011/ / BRNN/E M70 BRNN/FRJ BU 4 vsender Gymsal,Strupe Ungdomsskole nnhold: Permisjonssøknad Elevpermisjon / / RØSKO/LJ E RØSKO/LJ TE nnhold: Ønske om tilbaketrekking av søknad om permisjon Deltidsstillinger 2010/ /2012 SKO/TOV P SKO/TOV Side: 11 av 124

12 nnhold: Melding om avholdt utleggsforretning Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: Melding om avholdt utleggsforretning Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: vslutning i sak om utlegg Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: Melding om avholdt utleggsforretning Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE Side: 12 av 124

13 nnhold: Forkynning av dom/beslutning fra forliksrådet Utleggsforretning / Forliksklage 2012/ / JUR/BO TF 203 JUR/BO nnhold: Endring av SFO plass SFO / / HSKO/HK E HSKO/HK BU 3 nnhold: vslutning i sak om utlegg Utleggsforretning 2010/ / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: 064/ Valhall 8 - ett-trinns søknad - tilbygg bolig 064/ Valhall 8 - ett-trinns søknad - tilbygg bolig 2012/ / BYG/CDN 064/0282 BYG/CDN vsender Jan ndersen & Sønn S Bygg og Tømrermester Side: 13 av 124

14 nnhold: Heving av sak Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Karsten Wiig nnhold: Heving av sak Utleggsforretning 2010/ / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: Heving av sak Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE Side: 14 av 124

15 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Michael Steiner - msimport.no nnhold: Retur av tingl. 170/ Grinda 2 og 2B - seksjonering 2012/ / GEO/JSO 170/0214 GEO/JSO TE vsender Statens kartverk tinglysingen nnhold: Melding om konkursåpning - tvangsoppløsningsbo Konkursbo / / KEMNER/BES S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/BES nnhold: Korrigering av bistandsanmodning - utenlandsk skatt Skatterestanser / / KEMNER/NET S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/NET Side: 15 av 124

16 nnhold: Serviceavtale 238/ Stegerød - Enningdalsveien søknad om utslipp 2012/ / NT/ØYG 238/0002 NT/ØYG vsender Kingspan Miljø S nnhold: Svar på høring om gågate Endringer i Gågatesystemet på nordsiden 2012/ /2012 TFOR/EGH Q00 TFOR/EGH vsender Tormod Meyer nnhold: Opplysninger om inntekt og formue Skatterestanser / /2012 KEMNER/ESK S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ESK TE nnhold: Krav om skattemotregning Skatterestanser / / KEMNER/NET S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/NET Side: 16 av 124

17 nnhold: Oversendelse av stadfestelseskjennelse og fordelingskjennelse Tvangssalg av eiendom / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: Oversendelse av stadfestelseskjennelse og fordelingskjennelse Tvangssalg av eiendom / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: Åpne søknader Åpne søknader / /2012 offl. 25 nnhold: Utfylt skjema - nsettelsesforholdet til bedriften Skatterestanser / / KEMNER/CHH S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/CHH Side: 17 av 124

18 nnhold: Betalingskort for skatt og avgift Skatterestanser / / KEMNER/ESK S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ESK nnhold: Søknad om konsesjon - Balders vei 4 - gnr/bnr 64/94 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / / GEO/JSO V60 GEO/JSO TE vsender Vidar Løkken Smetana nnhold: Vedtatt frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Frivillig gjeldsordning / / KEMNER/MKR S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/MKR TE nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE Side: 18 av 124

19 nnhold: Søknad om fritak som meddommer 2012/ /2012 vsender Kari Skrøvseth nnhold: vslutning i sak om utlegg Utleggsforretning 2010/ / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE nnhold: Ønske om utsettelse av årsregnskap ikke-kommunale barnehager for 2011 Årsregnskap private barnehager / /2012 KSUO/KM 223 KSUO/KM vsender Borg Barnehager S Side: 19 av 124

20 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode 2012/ /2012 vsender Heidi Stenbock-Haakestad nnhold: 060/ Lille Edet - søknad om tilleggsareal 060/ Lille Edet - søknad om tilleggsareal 2012/ / GEO/JSO 060/0036 GEO/JSO BU 3 vsender Lena og Thor. Karlsen nnhold: Søknad om fradeling 060/ Lille Edet - søknad om tilleggsareal 2012/ /2012 GEO/JSO 060/0036 GEO/JSO BU 4 vsender Ragnar rneberg nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB TE Side: 20 av 124

21 nnhold: Ønske om opplysninger vedr tilgodehavende samt renter Tvangssalg av eiendom / / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB PRO nnhold: Varsel om avslutning av sak Utleggsforretning / / KEMNER/ESK S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ESK TE nnhold: nmodning om bistand til innkreving av utenlandsk skatt eller avgift Skatterestanser / / KEMNER/NET S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/NET nnhold: Oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2012 P BU 2 Side: 21 av 124

22 nnhold: Søknad om FP vtalefestet pensjon, førtidspensjon 2012/ /2012 P BU 2 nnhold: Korrigering: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap for treårsperioden Spesialundervisning / / STSKO/LG E STSKO/LG nnhold: Svar på melding om arrangement ved ddevang skole mars ddevang skole - bruksendring/arrangement 2012/ / SKO/JOS M70 SKO/JOS TE vsender Halden Brann og feievesen nnhold: Klage på ilagt parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / / PRK/H Q51 PRK/H vsender Staples dvantage Side: 22 av 124

23 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Tor Kruse nnhold: vtale med Halden kommune avd. avløp om laboratorietjenester gjeldende avløpsvann og slamprøver Laboratorietjenester gjeldende avløpsvann og slamprøver 2012/ / TEKN/RS J01 TEKN/RS vsender ØMM-Lab S nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 PRK/H BU 151 nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 PRK/H BU 160 Side: 23 av 124

24 nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 PRK/H nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 PRK/H nnhold: Klage på ilagt parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / / PRK/H Q51 PRK/H vsender Per Bakke nnhold: Sommervikarer enhet sykehjem 2012/ /2012 Side: 24 av 124

25 nnhold: Sommervikarer ambulerende hjemmebaserte tjenester 2012/ /2012 nnhold: Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12248/2012 nnhold: Sommervikarer Halden rehabiliteringssenter 2012/ /2012 nnhold: Tilsetting av to T-konsulenter 2012/ /2012 PERS/TOB PERS/TOB Side: 25 av 124

26 nnhold: Svar på enkeltvedtak m/ div. kommunikasjon på e-post Mobbing / / FSKO/HEM E FSKO/HEM TE nnhold: Renholdstilbud Totalrenhold - kjøp av renholdstjenester 2012/ /2012 ØKON/TRS O offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/TRS DOF nnhold: Referat ped. møte Ledermøter sebakke barnehage 2010/ / SBHG/WTH 035 SBHG/WTH vsender Lene Emanuelsen nnhold: nnsynsbegjæring lternativ atkomst til Trymsvei - anmodning om div. opplysninger 2012/ / TFOR/EGH Q80 TFOR/EGH BU 6 vsender Tone mundsen Side: 26 av 124

27 nnhold: Sommervikarer enhet sykehjem 2012/ / nnhold: Sommervikarer ambulerende hjemmebaserte tjenester 2012/ / nnhold: Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12262/ nnhold: Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12263/ Side: 27 av 124

28 nnhold: Sommervikarer Halden rehabiliteringssenter 2012/ / nnhold: nsettelse - undervisningsinspektør Strupe 2012/ / PERS/STS PERS/STS nnhold: Tilsetting av to T-konsulenter 2012/ / PERS/TOB PERS/TOB TE nnhold: Tilbakemelding etter pålegg om retting av avvik og vedtak om tvangsmulkt Mekaniske Service Halden S 2008/ /2012 BRNN/ROH M78 BRNN/ROH BU 8 vsender Svinesundsveien 338 S Side: 28 av 124

29 nnhold: Utlysing driftstilskudd fysioterapeut 2012/ / nnhold: Utlysing driftstilskudd fysioterapeut 2012/ / nnhold: Tilsetting av to T-konsulenter 2012/ / PERS/TOB PERS/TOB TE nnhold: Brannmester/utrykningsleder 2012/ / PERS/MET PERS/MET Side: 29 av 124

30 nnhold: Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12279/ nnhold: Sommervikarer Halden rehabiliteringssenter 2012/ / nnhold: Sommervikarer Konglelundveien 2012/ / nnhold: Sommervikarer enhet sykehjem Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12284/ Side: 30 av 124

31 nnhold: Sommervikarer ambulerende hjemmebaserte tjenester 2012/ / nnhold: Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12290/ nnhold: Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12292/ nnhold: Søknad om fri fra undervisning Elevpermisjon / / HSKO/HK E HSKO/HK BU 2 Side: 31 av 124

32 nnhold: Sommervikarer Halden rehabiliteringssenter 2012/ / nnhold: Sommervikarer Konglelundveien 2012/ / nnhold: 023/ Røsneskilen - søknad om tillatelse i ett trinn - brygger 023/ Røsneskilen - søknad om tillatelse i ett trinn - brygger 2012/ / BYG/CHM 023/0008 BYG/CHM BU 2 vsender Skjærgårdsbrygger S nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO 2012/ / FSKO/BOJ E FSKO/BOJ BU 1 Side: 32 av 124

33 nnhold: Tilsetting av to T-konsulenter 2012/ / PERS/TOB PERS/TOB TE nnhold: Utlysing driftstilskudd fysioterapeut 2012/ / nnhold: Sommervikarer ambulerende hjemmebaserte tjenester 2012/ /2012 nnhold: Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12319/2012 Side: 33 av 124

34 nnhold: KOP: Tinglyste avtaler. Off. V-anlegg - Haslundsveien/Tverrveien/Schultz vei - rammesøknad - sanering/omlegging 2011/ / BYG/CHM 098/0000 BYG/CHM TE vsender HK v/ TE Sæthre nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 PRK/H BU 161 nnhold: 222/ Elgklev - søknad om utslipp 222/ Elgklev - søknad om utslipp 2012/ /2012 NT/ØYG 222/0015 NT/ØYG vsender Marit Lundestad nnhold: ndividuell oppfølgingsplan ttføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2012/ / PERS/MET P PERS/MET Side: 34 av 124

35 nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 PRK/H nnhold: Vann og avløps anlegg Skottene/Sanderød Vann-og avløpsanlegg Sannerød- Skottene-Osdalen-Bakke. Plassering av avløpspumpestasjon på Skottenestranda. 2009/ /2012 TFOR/TES M10 TFOR/TES vsender Frank Jensen nnhold: Søknad om ferdigattest 023/ Røsneskilen - V-anlegg 2011/ /2012 BYG/CHM 023/0235 BYG/CHM BU 10 vsender John Erik Tønnerud nnhold: Revidert søknad om tillatelse til tiltak etter pbl / Saugjordet - ett-trinns søknad - riving 2012/ /2012 BYG/ESW 245/0095 BYG/ESW TE vsender Ole Brække Side: 35 av 124

36 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Tom Sverre Larsen nnhold: Vedtak om avvisning 152/ Fuglesangen 22 - ett-trinns søknad nybygg bolig/garasje 2012/ / BYG/LT 152/0072 BYG/LT TE vsender rbeidstilsynet nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Filiz Dybevig nnhold: Ønske om verv som meddommer/lagrettemedlem 2012/ / *** 158 vsender Heidi Rustand Side: 36 av 124

37 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode 2012/ / vsender Torunn Lund Clasen nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Reidar Bjaerum nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Espen Bergstrøm nnhold: Betalingsvarsel på SFO-betaling mars 12 SFO / /2012 GSKO/REG E GSKO/REG TE Side: 37 av 124

38 nnhold: - Tilsetting av regnskapssjef 2012/ /2012 PERS/TOB offl. 25 PERS/TOB nnhold: Ønske om utsettelse av innlevering vedr årsregnskap private barnehager 2011 Årsregnskap private barnehager / /2012 KSUO/KM 223 KSUO/KM BU 5 vsender For Svingen Dyr og familiebarnehage nnhold: Søknad om 50% plass SFO SFO / / HSKO/HK E HSKO/HK BU 3 nnhold: Ferdigmelding 213/ Buer - ett-trinns søknad - V-anlegg 2011/ /2012 BYG/LT 213/0004 BYG/LT TE vsender Steinar Levernes Side: 38 av 124

39 nnhold: nvitasjon - Klima Østfold - Faggruppe Energi og Bygg Klimanettverk ytre Østfold 2010/ /2012 NT/HNØ K20 NT/HNØ vsender Østfold fylkeskommune nnhold: Ønske om verv som meddommer 2012/ /2012 vsender Eva Lunde nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender rneberg Mona-Kristin nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Magne Rekstad Side: 39 av 124

40 nnhold: - Tilsetting av to T-konsulenter 2012/ /2012 PERS/TOB offl. 25 PERS/TOB nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Kari Norheim nnhold: Søknad om endring av SFO plass SFO / / HSKO/HK E HSKO/HK BU 3 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Mona Stenersrød Side: 40 av 124

41 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Kirsten Mellingseter nnhold: Helsebygg for samhandlingsreformen Samhandlingsreformen 2009/ /2012 KSHO/GUK G90 KSHO/GUK vsender Normeca S nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender rndt Kr. Pettersen nnhold: Henvendelse vedrørende svarbrev 066/ General Spørcks gate 9 - byggeprosjekt 2011/ /2012 BYG/LT 066/0864 BYG/LT TE vsender Roy Njåstad Side: 41 av 124

42 nnhold: Oppsigelse SFO plass SFO / / HSKO/HK E HSKO/HK BU 5 nnhold: nnspill om fredning av Ulveholtet Ulveholtet - støttegruppe og regulering av kommunens eiendom. 2012/ / NT/TOF K10 NT/TOF TE vsender Tore Hoell nnhold: Melding om fornyet behov for spesialundervisning Vedlegg til Rapport spesialundervisning Høsten 2011 Spesialundervisning / /2012 ØSKO/NJ E ØSKO/NJ TE nnhold: Tillatelse til innsyn i dokumenter/kunnskap vedr. elevs situasjon Spesialundervisning 2009/ / ØSKO/NJ E ØSKO/NJ TE Side: 42 av 124

43 nnhold: - Søknader lærerstillinger skoleåret 2012/ / / PERS/STS offl. 25 PERS/STS nnhold: Bekreftelse på anmeldt forhold nnbrudd Øberg skole 2012/ /2012 ØSKO/TEL 640 ØSKO/TEL TE vsender Østfold politidistrikt nnhold: Diverse vedlegg til søknad om skjenkebevilling Halden Pubdrift D O`Brian 2008/ /2012 KSHO/RB U63 KSHO/RB vsender Halden Pubdrift D O`Brian nnhold: Diverse vedlegg til søknad om skjenkebevilling Halden Pubdrift avd. Gamle Krogh, Org.nr / /2012 KSHO/RB U63 KSHO/RB vsender Gamle Krogh Side: 43 av 124

44 nnhold: Søknadsskjema for fødselspermisjon Foreldrepermisjon helse 2012/ / PERS/EMB P PERS/EMB nnhold: Oppsigelsesmelding Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ / P BU 2 nnhold: Oppsigelsesmelding Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ / P BU 2 nnhold: Ønske om fratredelse som lagrettemedlem i neste periode. 2012/ / vsender Roy Eilertsen Side: 44 av 124

45 nnhold: Organisasjonsdatabase for kommunene og fylkeskommunene - anmodning om å svare på spørreskjema Kommunal organisering 2008/ / RÅD/EH 030 RÅD/EH BU 4 vsender Det kongelige kommunal- og regionaldepartement nnhold: Purring på innsending av egenkontrollrapportering for industri- og avfallsdeponier Rokke avfallsplass 2009/ / TEKN/KED M61 TEKN/KED vsender Klima- og forurensnings-direktoratet nnhold: Diverse vedlegg til søknad om skjenkebevilling Meny Halden 2009/ / KSHO/RB U62 KSHO/RB vsender Meny Halden nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / TF vsender Gerd Kvaale Side: 45 av 124

46 nnhold: Klage på ilagt parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / / PRK/H Q51 PRK/H vsender Fjell Transport Hanne Fjell nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Theodor Otto Schewe nnhold: Klage på ilagt parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / / PRK/H Q51 PRK/H vsender Østfold politidistrikt nnhold: Ønske om fratredelse som lagrettemedlem i neste periode. 2012/ /2012 vsender Jan Oddvar Heimdal Side: 46 av 124

47 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Trond Sydskogen nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode 2012/ / vsender Vivi Åkerman nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Jan-Erik Herft nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Trine Høistad Side: 47 av 124

48 nnhold: Tilsetting av to T-konsulenter 2012/ /2012 PERS/TOB PERS/TOB TE nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning / / OSKO/HL E RØSKO/LJ TE nnhold: Tilsetting av to T-konsulenter 2012/ /2012 PERS/TOB PERS/TOB TE nnhold: Sommervikarer Halden rehabiliteringssenter 2012/ /2012 Side: 48 av 124

49 nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning / / HSKO/HK E HSKO/HK TE nnhold: Tilsetting av to T-konsulenter 2012/ /2012 PERS/TOB PERS/TOB TE nnhold: Tilbakemelding på henvisning Spesialpedagogisk hjelp / / TBHG/KM B TBHG/KM nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning / / LSKO/EVR E RØSKO/LJ TE Side: 49 av 124

50 nnhold: Undersøkelse av likestillingsarbeidet i barnehagene i Østfold Kontaktmøte Fylkesmann/barnehageområdet 2008/ /2012 KSUO/KM 065 KSUO/KM vsender Høgskolen i Østfold nnhold: Fjerning av fyllmasse fra tomt 057/ Brekkerødtoppen 5 - fjerning av fyllmasse 2012/ /2012 TFOR/TES 611 TFOR/TES vsender Tonje Falmyr nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Lise ntonsen nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning / / HSKO/HK E STSKO/LG Side: 50 av 124

51 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Sissel Bjærum nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap 5, 5-1 Spesialundervisning / / TSKO/NM E RØSKO/LJ TE nnhold: Den kulturelle spaserstokken invitasjon til kommunane Den kulturelle spaserstokken 2008/ /2012 K/L 233 K/L vsender Kulturdepartementet nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Dag Børke Side: 51 av 124

52 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Erik Næss nnhold: Oversendelse av plan over bygg Kongens Brygge 2008/ /2012 KSHO/RB U63 KSHO/RB vsender Kongens Brygge nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Reidar Fosdahl nnhold: Oversendelse av vedlegg til søknad om skjenkebevilling Hannestadgården Resturantdrift S, org.nr / / KSHO/RB U63 KSHO/RB vsender Hannestadgården Halden S Side: 52 av 124

53 nnhold: 094/ Donevang - Søknad om utslipp 094/ Donevang - Søknad om utslipp 2012/ /2012 NT/ØYG 094/0009 NT/ØYG BU 4 vsender gro & Miljø S nnhold: Referat fra styremøte i Osloregionen 20. mars Osloregionens styre 2009/ /2012 ORD/THE 074 ORD/THE TE vsender Theis Juell Theisen nnhold: Ønske om fratredelse som lagrettemedlem i neste periode. 2012/ /2012 vsender Qamil Haklaj nnhold: Ønske om verv som lagrettemedlem 2012/ / vsender Kirsten Mellingseter Side: 53 av 124

54 nnhold: Ønske om verv som lagrettemedlem 2012/ /2012 vsender Trond Sydskogen nnhold: Brev fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): Er kommunen elsertifikatpliktig? Elsertifikater 2012/ / JUR/SVS S05 JUR/SVS BU 2 vsender NVE nnhold: 098/1256 -Oskleiva 27 - søknad u/ansvarsrett - garasje 098/1256 -Oskleiva 27 - søknad u/ansvarsrett - garasje 2012/ /2012 BYG/OZJ 098/1256 BYG/OZJ BU 2 vsender nger Kvisler og Magnus Damielsen nnhold: Økonomisk sosialhjelp - Økt kunnskap gir lavere utgifter, bedre tjenester og mer effektiv ressursutnyttelse. Sosiale tjenester i NV 2009/ /2012 NV/NO F00 NV/NO vsender Sosialfaglig kompetansetjeneste SOFK Side: 54 av 124

55 nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ /2012 vsender Britt Joh. Solberg Norderhaug nnhold: Brenning av hogstavfall Skjønnerød gård Brenning av hogstavfall Skjønnerød gård 2012/ /2012 BRNN/E M77 BRNN/E BU 2 vsender Oddvar Mustorp nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Randi Gradert nnhold: Dokumentforespørsel nnsynsbegjæringer Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 12534/2012 PERS/NB 041 PERS/NB BU 277 vsender Rennestraum Kåre Side: 55 av 124

56 nnhold: Postforkynning med mottakskvittering Tvangssalg av eiendom 2010/ / KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/ELB PRO nnhold: Postforkynning med mottakskvittering Tvangssalg av eiendom 2011/ / KEMNER/MKR S offl. 13 / SBL 3-2 KEMNER/MKR SOF nnhold: Ønske om fratredelse som meddommer i neste periode. 2012/ / vsender Torill. Jacobsen nnhold: Restanser kommunale avgifter Restanser kommunale avgifter - spørsmål fra meglere 2011/ /2012 KEMNER/ELB S offl. 13 / SBL KEMNER/ELB BU 85 Side: 56 av 124

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12.

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 06.01.2014 nnhold: Utsetting av container Leie av

Detaljer

Journaldato: 27.01.12-02.02.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 26.01.

Journaldato: 27.01.12-02.02.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 26.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.01.12-02.02.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 06.02.2012 nnhold: Brostein til besvær Brostein -

Detaljer

Journaldato: 18.03.11-24.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.

Journaldato: 18.03.11-24.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.03.11-24.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 28.03.2011 nnhold: Åpne søknader Halden sykehjem

Detaljer

Journaldato: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.03.

Journaldato: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 10.04.2012 nnhold: SFO-oppsigelse SFO - 2009/2079-5

Detaljer

Journaldato: 23.04.10-29.04.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.

Journaldato: 23.04.10-29.04.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.04.10-29.04.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 03.05.2010 nnhold: Tilbakemelding fra Moth vedr.

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011 Lnr: 9583/11 Regdato:05.08.2011 Arkivkode:141 Saksnr: 11/800-16 Dok.type: /U Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN Offentlige myndigheter

Detaljer

Journaldato: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07.

Journaldato: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 16.07.2012 nnhold: nnspill i hyttesaken 090/0017

Detaljer

Journaldato: 18.02.11-24.02.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.02.

Journaldato: 18.02.11-24.02.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.02.11-24.02.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 28.02.2011 nnhold: Søknad om utvidelse av stilling

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 Lnr: 3247/11 Regdato:25.03.2011 Arkivkode:252 *** Saksnr: 10/1560-5 Dok.type: /U Gradering: Offvl 13 Saksb: NAV//LIE Journalenhet:SEN

Detaljer

Journaldato: 05.10.12-11.10.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.10.

Journaldato: 05.10.12-11.10.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.10.12-11.10.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 15.10.2012 nnhold: Søknad om kulturmidler - H2H`s

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 2013/00627-002 U Datert: 23.10.2013 Arkiv: ***** Saksans: SKFL/MARITB Sak: OK - elevpermisjoner ***** ***** ***** ***** Dok: Svar på

Detaljer

Journaldato: 01.07.11-07.07.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.06.

Journaldato: 01.07.11-07.07.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.07.11-07.07.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 08.07.2011 nnhold: VS: forslag til innstilling Tilsetting

Detaljer

Journaldato: 08.04.11-14.04.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.04.

Journaldato: 08.04.11-14.04.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.04.11-14.04.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 15.04.2011 nnhold: Oppsigelse av SFO plass SFO -

Detaljer

Journaldato: 21.05.2015-21.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 19.05.2015. Dok.dato: 19.05.

Journaldato: 21.05.2015-21.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 19.05.2015. Dok.dato: 19.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.05.2015 Ferdigattest - 40/199 Oppføring bolig/garasje - 40/199 2014/2756-9 9361/2015 nger

Detaljer

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2011 Barnehagemappe Knøttelia barnehage - 2011/3907-2 41860/2011 11.11.2011 BA Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Journaldato: 11.05.12-17.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.

Journaldato: 11.05.12-17.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.05.12-17.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 21.05.2012 nnhold: Søknad om fri levpermisjon 2011/6346-2

Detaljer

Journaldato: 27.04.12-03.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.

Journaldato: 27.04.12-03.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.04.12-03.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 07.05.2012 nnhold: Anmodning om opplysninger fra

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Svar på henvendelse ang. boplikt Gnr 48 Bnr 27 Oppfølging av boplikt - gnr 48 bnr 27 2013/1031-6 23148/2013

Detaljer

Journaldato: 20.07.12-26.07.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.07.

Journaldato: 20.07.12-26.07.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.07.12-26.07.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 30.07.2012 nnhold: Søker jobb innen helse. Åpne søknader

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3220-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Idecon Eiendommen AS Dok.beskr: Delegert beh. - byggesak. 92/24 Boligblokk på 4 etasjer over parkeringskjeller, samt riving av bebyggelse.

Detaljer

Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYEID/LIF. Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYLYNG/KG. Dok.dato: 24.02.2011.

Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYEID/LIF. Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYLYNG/KG. Dok.dato: 24.02.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2011 nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - 2009/1700-38 7046/2011 LYSOLBO/MO

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.08-03.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.08.2015 nnhold: Tilbakemelding om Borg Borg : Ytre farled, Møkkalasset og Svaleskjær

Detaljer

Journaldato: 27.11.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.11.2012. Klassering: ***** LYSØR/ANE

Journaldato: 27.11.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.11.2012. Klassering: ***** LYSØR/ANE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.12.2012 nnhold: Søknad om tilretteleggingstilskudd ersonalmappe 2009/9082-7 42589/2012 20.11.2012 LYSØR/ANE

Detaljer

Journaldato: 05.08.11-11.08.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.08.

Journaldato: 05.08.11-11.08.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.08.11-11.08.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 15.08.2011 nnhold: Tilsetting i stilling som T-rådgiver/konsulenter

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2014 TO. Klassering: 28/38 RÅDMANN/NIEG. Dok.dato: 12.09.2014. Klassering: 48/6 BS/IRBJ. Dok.dato: 15.09.2014.

Dok.dato: 15.09.2014 TO. Klassering: 28/38 RÅDMANN/NIEG. Dok.dato: 12.09.2014. Klassering: 48/6 BS/IRBJ. Dok.dato: 15.09.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2014 nnhold: Svar på brev trekking av klage- eskatt, gnr 28-bnr 38 Eiendomsskatt - Klage - gnr 28 - bnr 38 2014/462-7

Detaljer

Journaldato: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 06.01.

Journaldato: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 06.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 10.01.2011 nnhold: Uhell 05.01.11 - skade på privatbil.

Detaljer

Journaldato: 07.05.10-13.05.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.04.

Journaldato: 07.05.10-13.05.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.05.10-13.05.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 18.05.2010 nnhold: Fortau langs FV 22 fra Grønliveien

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Journaldato: 22.01.10-28.01.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 21.01.

Journaldato: 22.01.10-28.01.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 21.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.01.10-28.01.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 01.02.2010 nnhold: Kontrollavgift - Saksnr 300440

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 nnhold: Søknad om jobb Personalmappe - tilsettingsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/1239-6 12567/2014 23.04.2014

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.01-19.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.01.2015 nnhold: Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 Ett trinn etablering

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 28 bnr. 25 Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05-31.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand

Detaljer

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02.

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 23.04.2012 Bygg tillatelse til tiltak, pbl 20-1 med DISP. 098/0787 - BR-veien

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling. Tilsetting av sommervikarer, sykehjemstjenesten assistenter og studenter 2010/1592-97 19462/2010 21.06.

Offentlig journal. Søknad om stilling. Tilsetting av sommervikarer, sykehjemstjenesten assistenter og studenter 2010/1592-97 19462/2010 21.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.06.10-17.06.10, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 21.06.2010 nnhold: Tilsetting av sommervikarer, sykehjemstjenesten assistenter og studenter 2010/1592-97

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011 Lnr: 11651/11 Regdato:22.09.2011 Arkivkode:410 *** Saksnr: 11/3-54 Dok.type: /I Offvl 25 Saksb: BOAK//ARL Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013 Lnr: 14630/13 Regdato:30.10.2013 Arkivkode:V18 Saksnr: 13/2214-1 Dok.type: /I Mads Eivind Grimsrud Dok.beskr: SØKNAD OM SMIL

Detaljer

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06.

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 03.08.2015 Svar på permisjonssøknad Permisjon for å prøve ut annet arbeid

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01.

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.01-11.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.01.2016 Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet

Detaljer

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3360/14 Regdato:08.07.2014 Arkivkode:411 Saksnr: 14/313-22 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Bodhild Karlsen Lang Dok.beskr: TILBUD PÅ STILLING VIRKSOMHETSLEDER HELSE OG BARNEVERN

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 10/2952-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MABO Statens vegvesen Dok.beskr: Tilskudd aksjon skoleveg 2011 Saksnr: 15/2784-1 Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Herdis Maribu Dok.beskr:

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om elevpermisjon 2015/ / Svar :Begjæring om innsyn 2017/ /2017

Offentlig journal. Svar på søknad om elevpermisjon 2015/ / Svar :Begjæring om innsyn 2017/ /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.08.2017 Svar på søknad om elevpermisjon OK - elevpermisjoner 2015/860-4 5192/2017 04.08.2017 E Svar :Begjæring om innsyn

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på eiendommen gnr. 27 bnr 27-32 - Nordre Sandøy. Dok.dato: 07.09.2015. Dok.

Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på eiendommen gnr. 27 bnr 27-32 - Nordre Sandøy. Dok.dato: 07.09.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09-08.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.09.2015 nnhold: Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på

Detaljer

Offentlig journal. Utbetalingsanmodning. Søknad om bygdeutviklingsmidler - Peter Andre Bruvold 2013/1495-7 28303/2013 03.09.2013 31.07.

Offentlig journal. Utbetalingsanmodning. Søknad om bygdeutviklingsmidler - Peter Andre Bruvold 2013/1495-7 28303/2013 03.09.2013 31.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.10.2013 tbetalingsanmodning Søknad om bygdeutviklingsmidler - eter Andre Bruvold 2013/1495-7

Detaljer

Journaldato: 06.05.11-12.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.04.

Journaldato: 06.05.11-12.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.05.11-12.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 16.05.2011 nnhold: 023/0251 - Furumoen Svalerødkilen-

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11-19.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2014 Behandling av klage vedrørende parkeringsgebyr/tilleggsavgift Parkeringsgebyr 2014 2014/830-67 18790/2014

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.7.2014-16.7.2014, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.07.2014 nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1943/31/30 Eiendom

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om ledsagerbevis. Ledsagerbevis / følgekort 2012 2012/40-63 10412/2012 SERV/VTØ 23.04.2012 17.04.

Offentlig journal. Svar på søknad om ledsagerbevis. Ledsagerbevis / følgekort 2012 2012/40-63 10412/2012 SERV/VTØ 23.04.2012 17.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.4.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 23.04.2012 nnhold: Svar på søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis / følgekort 2012 2012/40-63 10412/2012 SERV/VTØ

Detaljer

Journaldato: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.08.

Journaldato: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 10.09.2012 nnhold: Hjortsberg skole uttalelse fra

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 9380/11 Forrige lnr:8923/11 Svar på lnr.:

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 9380/11 Forrige lnr:8923/11 Svar på lnr.: Side 1 11/1160-2 U Datert: 01.04.11 Arkivkode:GB 112/198 S.ansv: TEK.BYG.ACG Til: Ellen Hasle og Jens Petter Sørensen Sakstittel: GNR 112 BNR 198 - LETTVINTVEIEN 18 - TAK OVER TERRASSE Innhold: GNR 112

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 2013/00553-002 U Datert: 13.09.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: Lena Lindteigen Sak: OK - kompetanseutvikling Dok: Svar på søknad

Detaljer

Journaldato: 10.12.10-16.12.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.12.

Journaldato: 10.12.10-16.12.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.12.10-16.12.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 20.12.2010 nnhold: Vedtak om pålegg - Bjørklund barnehage

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE 23.08 24.08.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE 23.08 24.08.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE 23.08 24.08.2011 Lnr: 10165/11 Regdato:24.08.2011 Arkivkode:***** ********************* Saksnr: 07/2580-3 Dok.type: /U Offvl 23 Saksb: KULT//OHR Journalenhet:SEN

Detaljer

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.09-10.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.09.2015 Svar på opprettholdelse av klage gnr 53 bnr 152 Eiendomsskatt 2014-2015

Detaljer

Journaldato: 01.01.16-07.01.16, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12.

Journaldato: 01.01.16-07.01.16, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.16-07.01.16, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 11.01.2016 nnhold: Søkers kommentarer til nabomerknad

Detaljer

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05.

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2016 nnhold: Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring Gnr 39/23 Tilbakeslag av kloakk/avløpsvann

Detaljer

Journaldato: 09.09.11-15.09.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.09.

Journaldato: 09.09.11-15.09.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.09.11-15.09.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.09.2011 nnhold: nsettelse, mekaniker 2011/5361-5

Detaljer

Dok.dato: 18.03.2015. Svar på anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester 6-4 for ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 18.03.2015. Svar på anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester 6-4 for ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.03.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.04.2015 Referat fra møte i Skolemiljøutvalget ved Lampeland skole Skolemiljøutvalg - Lampeland skole 2012/458-7

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 Lnr: 8573/14 Regdato:23.07.2014 Arkivkode:GBR 191/2,3 Saksnr: 14/308-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.06.2010 nnhold: Tilsetting i stilling som kommuneveterinær D 636 Utlysning av stilling

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om midlertidig brukstillatelse Søknad om tillatelse til tiltak - bolig gnr 47 bnr 8 2013/581-9 4392/2014 03.03.2014 BS/rina Bjørnevald 47/8 Avsender Byggmester

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.12.2012, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Angående vedtak opprydding på tomt 1942/52/9 Opprydding på eiendom

Detaljer

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale i 50 % stilling som renholder. Personalmappe - ***** ***** 2009/265-22 38232/2010 LYLYNG/MOS 08.11.

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale i 50 % stilling som renholder. Personalmappe - ***** ***** 2009/265-22 38232/2010 LYLYNG/MOS 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.11.2010, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.11.2010 Tidsbegrenset arbeidsavtale i 50 % stilling som renholder Personalmappe - 2009/265-22

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.09.2016 Forespørsel om brygge - 30/20 Brygge i Stutehavn 2016/1264-4 13111/2016 Sjur Tømte

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

Journaldato: 29.07.11-04.08.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.

Journaldato: 29.07.11-04.08.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.07.11-04.08.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 08.08.2011 Forhåndskonferanse referat Teatergata 2 og Pilestredet 2-4 2011/3948-3

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.9.2010-12.9.2010

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.9.2010-12.9.2010 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.9.2010-12.9.2010 2010/00069-011 U Datert: 02.09.2010 Arkiv: C03 Saksans: KULT/KRISTINH Til: Svene bygdekvinnelag v/ Kristin Baalerud Sak: Dåset - arrangement

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.06.17, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.06.2017 Referat fra befaring av kommunale veier 15.05.2017. Hovedplan

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ /

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04-13.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.04.2015 nnhold: Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.3.2012, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2012 Oppmålingsgebyr Søknad om deling av grunneiendom 1942/14/4 2010/2013-5

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på videre framleie av leie tomter tilknyttet Kjosveien 12; gamle rådhus. Riving av gamle kommunehuset i Kjosveien 10-12

Offentlig journal. Bekreftelse på videre framleie av leie tomter tilknyttet Kjosveien 12; gamle rådhus. Riving av gamle kommunehuset i Kjosveien 10-12 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.5.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2013 Bekreftelse på videre framleie av leie tomter tilknyttet Kjosveien 12; gamle rådhus

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 23.06.2015-23.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 23.06.2015-23.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 13/1080-1 Dok.type: U Gradering: Navn: Magne Stavholt Dok.beskr: 90/27 - Manglende ferdigmelding på tilknytning Saksnr: 13/1078-1 Dok.type: U Gradering: Navn: Nina Munkebye Dok.beskr: 90/24 - Manglende

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 5445/15 Regdato:30.12.2015 Arkivkode:***** ******** Saksnr: 15/347-7 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅD/SK/HEIENG Journalenhet:SEN ** Dok.beskr: Svar - Vedr. spesialundervisning høsten 2015

Detaljer

Offentlig journal. Alternativ opplæringsarena 2008/860-50 955/2015 11.03.2015 29.04.2015

Offentlig journal. Alternativ opplæringsarena 2008/860-50 955/2015 11.03.2015 29.04.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.05.2015 Alternativ opplæringsarena OK - spesialundervisning (07/725) 2008/860-50 955/2015 11.03.2015 Melding om spesialundervisning

Detaljer

Periode: 07-10-2011-07-10-2011

Periode: 07-10-2011-07-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.10.2011 Offentlig journal Periode: 07-10-2011-07-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01566-4 I Tilg. kode: U kari.jeppestol.arntzen@nrk.no

Detaljer

Journaldato: 15.09.2015-15.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 11.09.

Journaldato: 15.09.2015-15.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 11.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.09.2015 Søknad om sanitærabonnement -12/58 Søknad om sanitærabonnement - Gnr 12 Bnr 58 2013/1210-5

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra ansvarsgruppemøte 2011/ / Gnr 10/52 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg hytte

Offentlig journal. Referat fra ansvarsgruppemøte 2011/ / Gnr 10/52 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg hytte Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 05.10.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.12.2014 nnhold: Referat fra ansvarsgruppemøte OK - spesialundervisning ***** ***** 2011/16-15 4059/2014 16.09.2014

Detaljer

Offentlig journal. 16/126 - Tillatelse til tiltak. Skilt 2014/3149-2 16762/2014 09.09.2014 04.09.2014

Offentlig journal. 16/126 - Tillatelse til tiltak. Skilt 2014/3149-2 16762/2014 09.09.2014 04.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 09.09.2014 16/126 - Tillatelse til tiltak. Skilt 16/126 Tegleverksveien 17 - Skilt 2014/3149-2 16762/2014 Norsk Dekorservice

Detaljer

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: ***** SKHELSOS/LRO. Dok.dato: 28.01.2009. Klassering: ***** SKHELSOS/LRO. Dok.dato: 13.05.2009.

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: ***** SKHELSOS/LRO. Dok.dato: 28.01.2009. Klassering: ***** SKHELSOS/LRO. Dok.dato: 13.05.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.07.2011 Tilleggslønn ersonalmappe - 2009/1103-5 2992/2009 29.01.2009 Off.l. 6 nr 4 Kommunekassen v/lønnsansvarlig

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.11.11, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2011 nnhold: nnkalling til møte Omsorgstjenester 2011/497-1 3185/2011

Detaljer

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014.

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2014 nnhold: Anmodning om å installere vannmåler med varsel om at det vil komme krav for 43/165 Anmodning installasjon

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.11.14, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.11.2014 Foreløpig svar - klage på vedtak om utvidelse av avtalehjemmel i

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.11.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2016 nnhold: Referat fra møte 09.11.2016 OK - spesialundervisning ***** ***** ***** 2016/506-5 4835/2016 09.11.2016

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2015/122-7 12638/2015 21.09.2015 SØBA/SILØ 28.09.2015 ***** OPPV/TOLA

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2015/122-7 12638/2015 21.09.2015 SØBA/SILØ 28.09.2015 ***** OPPV/TOLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.10.2015 Søknad om permisjon Personalmappe - 2015/122-7 12638/2015 SØBA/SLØ P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.12.2017 Melding til tinglysing Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - 31/2 og

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / Svar søknad om elevpermisjon - ***** ***** *****

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / Svar søknad om elevpermisjon - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 16.10.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.11.2016 ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning ***** ***** ***** 2009/1045-27 2405/2016 18.05.2016

Detaljer

Journaldato: 01.08.09-03.08.09, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.07.2009.

Journaldato: 01.08.09-03.08.09, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.07.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.08.09-03.08.09, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.08.2009 79/57 - Ferdigmelding, Midlertidig brukstillatelse 79/57 -

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om refusjon av parkeringsavgift. Parkeringsavgifter 2010 U 2010/894-3 4828/2010 03.06.2010 Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): Q50 Mottaker Eidis Winnje Søknad

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.03.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A innsynsbegjæring - lønnsutbetalinger til takstmenn nnsynsbegjæringer - 2014 2014/32-41 5232/2014 RÅDMANN/Britt Norum 041 Mottaker Fredrikstad Blad Søknad om permisjon

Detaljer

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ /

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2015 nnhold: Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier Tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/1201-2

Detaljer

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok.

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2011 nnhold: Vedrørende eiendomsskatt på eiendommen 1942/65/42 Klage/spørsmål

Detaljer

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen.

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.01-14.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.01.2015 Orientering om protokoll og godkjenning. Gnr 13 bnr 4 - Søknad om rekvisisjon

Detaljer