Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 08.04.11-14.04.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.04."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, nnhold: Oppsigelse av SFO plass SFO / / HSKO/HK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HK BU 5 nnhold: Søknad om 100% plass SFO 2010/ /2011 HSKO/HK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HK BU 4 nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisning etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning / / BSKO/NG vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSKO/NG T Side: 1 av 117

2 nnhold: VS: gangsettingssøknad del 2 Furuboveien 6 098/ Furuboveien 6 - Søknad pbl 95 a - Rammetilatelse 2008/ / BYG/M 098/0534 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/M vsender SG arkitekter S nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning / / FSKO/BOJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FSKO/BOJ T nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning 2010/ / LSKO/VR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LSKO/VR T nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning / / HSKO/RGS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/RGS T Side: 2 av 117

3 nnhold: ngående søknad om fritak fra norsk sidemål Karakterer / / STSKO/LG vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STSKO/LG BU 3 nnhold: VS: Nabovarsel/fasadeendring/bruksendring 063/ Jotunveien 13 - nabovarsel/fasadeendring/bruksendring 2011/ / BYG/M 063/0171 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/M vsender nsgar Helgesen nnhold: Samtykke fra foreldre angående overflytting av elevmappe ndividuelle planer 2010/ / BSKO/NG vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSKO/NG T nnhold: VS: Nabovarsel/fasadeendring/bruksendring 063/ Jotunveien 13 - nabovarsel/fasadeendring/bruksendring 2011/ / BYG/M 063/0171 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/M T vsender nsgar Helgesen Side: 3 av 117

4 nnhold: Søknad om fri ut over ferie og fridager levpermisjon 2011/ / FSKO/BOJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FSKO/BOJ T nnhold: Søknad om fri ut over ferie og fridager levpermisjon 2011/ / FSKO/BOJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FSKO/BOJ T nnhold: Vannmålerskjema - Jotunveien 48 Melding om montering av vannmålere / /2011 TKN/KJT M18 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TKN/KJT KT vsender Haakon Ramstad nnhold: Søknad om fri ut over ferie og fridager levpermisjon / / FSKO/BOJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FSKO/BOJ T Side: 4 av 117

5 nnhold: 098/ Stenliveien 9 - ett-trinns søknad - baderom 098/ Stenliveien 9 - ett-trinns søknad - baderom 2011/ / BYG/BJS 098/1111 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/BJS vsender ss Fasility service S nnhold: Søknad om redusert SFO-plass SFO 2010/ / HSKO/HK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HK BU 3 nnhold: 172/0004 Hovsveien 57 - søknad u/ansvarsrett - garasje 172/0004 Hovsveien 57 - søknad u/ansvarsrett - garasje 2011/ /2011 BYG/BJS 172/0004 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/BJS vsender Thomas Breda nnhold: tt-trinns søknad 165/0003/010 - Harestien 7 - ett-trinns søknad - tilbygg bolig/nybygg garasje 2011/ / BYG/LT 165/0003/010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/LT vsender Kasa Boligprosjektering Side: 5 av 117

6 nnhold: Sommervikarer enhet sykehjem 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Sommervikarer hjemmebaserte tjenester 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 14356/ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Sommervikarer samlokaliserte boliger 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 6 av 117

7 nnhold: Sommervikarer rehabiliteringsavdelingen 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Sommervikarer Konglelundveien bolig 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Åpne søknader Halden sykehjem 2011 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 14360/ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Åpen søknad hjemmebasert omsorg Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 14361/ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 7 av 117

8 nnhold: Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 14362/ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Sommervikarer rehabiliteringsavdelingen 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting enhetsleder miljø og landbruk 2011/ / PRS/TOB vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/TOB nnhold: Opprettholdelse av innsigelse Brødløs - varsel om oppstart av reguleringsplan 2009/ / PL/MOH L12 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/MOH T vsender Østfold fylkeskommune Side: 8 av 117

9 nnhold: Svar angående egenkontroll skjema sebakke barnehage - særskilt brannobjekt / branntilsyn 2009/ / SBHG/HK M70 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SBHG/HK T vsender Halden brann og feievesen nnhold: nnsigelse Brødløs - varsel om oppstart av reguleringsplan 2009/ / PL/MOH L12 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/MOH T vsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Bemerkninger Brødløs - varsel om oppstart av reguleringsplan 2009/ / PL/MOH L12 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/MOH T vsender Skar iendom S nnhold: Bemerkninger Brødløs - varsel om oppstart av reguleringsplan 2009/ / PL/MOH L12 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/MOH T vsender Gudrun Skar Side: 9 av 117

10 nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov Spesialundervisning / / LSKO/TBO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LSKO/TBO T nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov Spesialundervisning / / OSKO/HL vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: OSKO/HL T nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov Spesialundervisning / / GSKO/RG vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/RG T nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov Spesialundervisning / / TSKO/LL vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TSKO/LL T Side: 10 av 117

11 nnhold: Statsbudsjettet 2011, kap. 822, post 60 - tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere - per capitatilskudd for år 2, 3, 4 og 5 i tilsagn for kalenderåret 2011 og utbetaling for 1. halvår 2011 Refusjon språklige minoriteter 2008/ / HVOK/ND 233 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HVOK/ND vsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Vedr. kontrollavgift Klage på parkeringsbøter / / PRK/H Q51 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H vsender Mette Bakken nnhold: Referat fra tilbakemeldingsmøte 24.mars Spesialundervisning / / BSKO/NG vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSKO/NG T nnhold: Sommervikarer hjemmebaserte tjenester 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 11 av 117

12 nnhold: Program for basiskompetanse i arbeidslivet, BK 2011 vslag på søknad, LGTB Opplæringstiltak 2008/ / HVOK/ND 02 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HVOK/ND vsender VOX nnhold: Søknad om permisjon levpermisjon 2011/ / FSKO/BOJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FSKO/BOJ T nnhold: Tilbudsbrev - nskaffelse rammeavtale skilt og sperremateriell 2011/ / ØKON/ØYL O offl. 23, 3.ledd 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ØKON/ØYL BU 5 nnhold: Tilbudsbrev - nskaffelse rammeavtale skilt og sperremateriell 2011/ / ØKON/ØYL O offl. 23, 3.ledd 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ØKON/ØYL BU 6 Side: 12 av 117

13 nnhold: rbeidsavtale nsettelse 2011/ / FOTJ/MRY P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/MRY T nnhold: Rapport års-kontroll slokkemidler Redskapssentralen Branntilsyn - Redskapssentralen Sommerro 2011/ / TKN/BRN M70 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TKN/BRN vsender Brannfag Norge S nnhold: Revisjonsuttalelse - anleggsnr Prestebakkefjella o-kart spillemidler - Halden skiklubb Spillemidler - Ordinære nærmiljøanlegg 2008/ / K/L D11 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: K/L T vsender Østfold kommunerevisjon KS nnhold: Flyttemelding levsak / / RSKO/MF vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RSKO/MF T Side: 13 av 117

14 nnhold: Oversendelse av revisjonsberetning for regnskapsåret 2010 Legat til beste for studier og opplæring i Halden 2008/ / KSUO/ROL 241 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL T vsender Østfold kommunerevisjon KS nnhold: Flyttemelding levsak / / RSKO/MF vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RSKO/MF T nnhold: Melding om skade Leirskole Øberg skole 2011/ /2011 ØSKO/TRK TF 27 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ØSKO/TRK T vsender Gudbrandsdal leirskole S nnhold: Konfliktrådet avslutter saken Konfliktrådet / / GSKO/HN TF X43 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/HN T vsender Konfliktrådet i Østfold Side: 14 av 117

15 nnhold: Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker ttføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ / PRS/MT P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/MT nnhold: Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker ttføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ / PRS/MT P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/MT nnhold: Tilbakekallelse av revisjonsberetning for 2010 Legat til beste for studier og opplæring i Halden 2008/ / KSUO/ROL 241 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL T vsender Østfold kommunerevisjon KS nnhold: Bilskade pga dårlig snørydding på kommunal vei Kjøreuhell med biler - diverse - forsikring - Skadedato i / / JUR/SVS 260 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender Terje B.Wibe Side: 15 av 117

16 nnhold: Vårstien 43 BY BR 164/ Vårstien 43 - t trinn - nebolig 2010/ /2011 BYG/M 164/00067 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/M T vsender Tømrermesterne Trollnes&Strøm nnhold: 098/ Nedregate 4 - søknad om tiltak u/ansvarsrett 098/ Nedregate 4 - søknad om tiltak u/ansvarsrett 2011/ / BYG/CDN 098/0308 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CDN vsender Line Baardsen nnhold: ksept av stilling Kommunalavdeling helse og omsorg - omorganisering / / PRS/STS offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/STS nnhold: Kopi av brev - Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Norske Skogindustrier S, Saugbruks Norske Skogindustrier S Saugbrugs 2008/ / FOTJ/GU K25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/GU T vsender Klima- og forurensningsdirektoratet Side: 16 av 117

17 nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisning etter Opplæringsloven kap.5, 5-1 Spesialundervisning / / HSKO/RGS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/RGS T nnhold: nvitasjon til ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / / STSKO/LG vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STSKO/LG T nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisning etter Opplæringsloven kap.5, 5-1 Spesialundervisning / / HSKO/RGS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/RGS T nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisning etter Opplæringsloven kap.5, 5-1 Spesialundervisning 2011/ / OSKO/HL vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: OSKO/HL T Side: 17 av 117

18 nnhold: nnkalling til ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / / OSKO/HL vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: OSKO/HL T nnhold: Søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / / LSKO/VR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LSKO/VR T nnhold: Søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / / LSKO/VR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LSKO/VR T nnhold: nmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester 6-4 Barnevern / / GSKO/HN vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/HN Side: 18 av 117

19 nnhold: Søknad om fri ut over ferie og fridager levpermisjon 2011/ / FSKO/BOJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FSKO/BOJ T nnhold: nmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester 6-4 Barnevern / / GSKO/HN vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/HN nnhold: Henleggelse undersøkelsessak Barnevern 2010/ / STSKO/LG vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STSKO/LG T nnhold: Varsel om mulig nedsatt i orden og oppførsel - signert av foresatte Orden og oppførsel / / RSKO/MF vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RSKO/MF T Side: 19 av 117

20 nnhold: nmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester 6-4 Barnevern / / RØSKO/LJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RØSKO/LJ T nnhold: Varsel om manglende vurderingsgrunnlag i ett eller flere fag - signert av foresatte Karakterer / / RSKO/MF vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RSKO/MF T nnhold: Gjenpart av nabovarsel 021/0007/129 - Bybakken Hytte melding om tiltak - bod 2011/ / BYG/LT 021/0007/129 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/LT vsender Gry Moen nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisning etter Opplæringsloven kap.5, 5-1 Spesialundervisning / / HSKO/HK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HK T Side: 20 av 117

21 nnhold: Søknad om forskudd på feriepenger Utbetaling av lønn 2011/ / PRS/MS P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/MS BU 2 nnhold: Stadfesting av kommunens vedtak 176/ Hov østre - melding om tiltak - brygge 2010/ / BYG/SW 176/0001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/SW T vsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Uttalelse 062/332 m.fl. Tistasenteret - varsel om oppstart - reguleringsplan Høvleriet/fisketorget 2009/ / PL/HK 062/0332 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/HK vsender Statens vegvesen nnhold: Videre behandling - 2. gangs ettersyn Høvleriet Vestre del- omregulering Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 14488/ PL/HK L12 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/HK BU 128 vsender Halden rkitektkontor S Side: 21 av 117

22 nnhold: nhetsleder teknisk forvaltning 2011/ /2011 PRS/TOB vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/TOB nnhold: Tilsetting fagleder eiendom 2011/ /2011 PRS/TOB vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/TOB nnhold: 074/ Torpedalsveien 37 - søknad om tiltak u/ansvarsrett 074/ Torpedalsveien 37 - søknad om tiltak u/ansvarsrett 2011/ / BYG/CDN 074/0029 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CDN vsender Ragnhild Günther nnhold: 165/ Sverdveien 16 - ett-trinns søknad - nybygg bolig 165/ Sverdveien 16 - ett-trinns søknad - nybygg bolig 2011/ / BYG/LT 165/0065 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/LT vsender mco S Side: 22 av 117

23 nnhold: Vedlegg til Styremøte i Osloregionen 12. april 2011 Osloregionens styre 2009/ /2011 ORD/PKD 074 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ORD/PKD T vsender Theis Juell Theisen nnhold: Opplysninger Omsorgsovertakelse 2010/ / JUR/RBJ TF F46 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/RBJ T nnhold: Oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2011/ / P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Søknad om fri skoleskyss med taxi Skyss skole 2009/ / KSUO/ROL vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL BU 6 Side: 23 av 117

24 nnhold: Søknad om dekning av studieavgift til videreutdanning ved SKUT, Høyskolen i Østfold Stipendordning 2011/ / FST/HMK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK nnhold: Søknad om endring av tillatelse 057/ Brekkerødlia 19 - ett-trinns søknad - nybygg bolig 2010/ /2011 BYG/SW 057/0122 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/SW vsender Kjell Åge Berg nnhold: Åpen søknad hjemmebasert omsorg Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 14535/2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Åpen søknad hjemmebasert omsorg Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 14536/2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 24 av 117

25 nnhold: Sommervikarer hjemmebaserte tjenester 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 14538/2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 14539/2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Sommervikarer rehabiliteringsavdelingen 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 25 av 117

26 nnhold: Sommervikarer Konglelundveien bolig 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av vernepleiere - samlokaliserte boliger 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av vernepleiere - samlokaliserte boliger 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av vernepleiere - samlokaliserte boliger 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 26 av 117

27 nnhold: Tilsetting av vernepleiere - samlokaliserte boliger 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Åpen søknad hjemmebasert omsorg Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 14546/ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting prosjektingeniører 2011/ / PRS/MS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/MS nnhold: Tilsetting enhetsleder miljø og landbruk 2011/ / PRS/TOB vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/TOB Side: 27 av 117

28 nnhold: Åpne søknader Halden sykehjem 2011 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 14550/ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Åpen søknad hjemmebasert omsorg Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 14551/ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Åpen søknad hjemmebasert omsorg Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 14552/ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Sommervikarer enhet sykehjem 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 28 av 117

29 nnhold: Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 14554/ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting helgstillinger ved Brygga omsorgsboliger - ntern utlysing 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av personlig assistent BP hjemmebaserte tjenester 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting ingeniør for kvalitetskontroll av vei-, vann. og avløpsanlegg 2011/ / PRS/MS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/MS Side: 29 av 117

30 nnhold: Åpen søknad hjemmebasert omsorg Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 14559/ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av vernepleiere - samlokaliserte boliger 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av vernepleiere - samlokaliserte boliger 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av personlig assistent - avlastningstilbud til ung gutt 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 30 av 117

31 nnhold: Tilsetting av personlig assistent BP hjemmebaserte tjenester 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av vernepleiere - samlokaliserte boliger 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 14567/ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av vernepleiere - samlokaliserte boliger 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 31 av 117

32 nnhold: Tilsetting av vernepleiere - samlokaliserte boliger 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av vernepleiere - samlokaliserte boliger 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av vernepleiere - samlokaliserte boliger 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Kommuneplan Kommentar Kommuneplan Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 14577/ ØKON/TSL 140 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ØKON/TSL vsender Hege Sømhovd Side: 32 av 117

33 nnhold: VS: Svar på tilbud om stiling. nsettelse 2011/ / PRS/STS P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: T nnhold: Jernbaneforum Øst - Saksdokumenter til årsmøtet mandag 11. april klokken 1000 Østfoldbanen 2009/ / POL/MV Q62 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: POL/MV vsender Hans rne Bjerkemyr nnhold: V-kart - oppdatert 023/ Røsneskilen øst - V-anlegg og vei 2008/ /2011 BYG/ØYG 023/0015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/ØYG T vsender Roy Bjørkå Fagermoen nnhold: Registrering av gjenlevende vertskommunebeboere ntall psykisk utviklingshemmede 2009/ / FST/SLU F50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/SLU vsender Stein Øhrn Side: 33 av 117

34 nnhold: VS: ng sak nr 20010/1783-5, g nr 23, bnr / hytte B135 Holmeli - Mørvika tilbygg hytte 2010/ / BYG/CHM 023/0366 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM T vsender Bygg - og tømrermester Frode Schneider nnhold: Sommarjobb i Halden Åpne søknader / / offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Forespørsel om sommerjobb innen tekniske avdelinger Åpne søknader / / offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: VS: Spørsmål/klage vedr. påbygg hos nabo 061/ Blåklokkeveien 8 - søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg 2010/ / BYG/M 061/0126 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/M vsender Marte Paulsen Valseth Side: 34 av 117

35 nnhold: VS: Gnr Bnr. 193 Byggesak 057/ Brekkerød - ett-trinns søknadsbehandling - nybygg boliger 2010/ / BYG/CDN 057/0193 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CDN vsender Thorkil Johannessen nnhold: VS: Gnr Bnr. 194 Søknad carport 057/0194 Brekkerødlia søknad om tiltak u/ansvarsrett - carport 2011/ / BYG/CDN 057/0194 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CDN vsender Gjødalstuen & Moen S nnhold: Forkynnelse for prosessfullmektig kuttplassering - adferdsproblematikk / /2011 JUR/RBJ TF F46 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/RBJ T nnhold: Oslofjordfondet utlyser kvalifiseringsstøtte Forskningsmidler 2011/ /2011 NÆR/S X70 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NÆR/S vsender Østfold fylkeskommune Side: 35 av 117

36 nnhold: rbeidsavtale - endring av tidligere avtale nsettelse 2011/ / FOTJ/MRY P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/MRY T nnhold: Halden kommune - korreksjonsordningen - mangler godkjenning for elever i private grunnskoler Halden friskole - diverse 2008/ /2011 KSUO/ROL 20 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL T vsender lisabeth Folke-Olsen nnhold: Ønske om dokumenter nnsynsbegjæringer 2010/ /2011 PRS/NB 041 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/NB BU 98 vsender Jan-rik Carlsson nnhold: VS: Gnr. 21/bnr.96 i Svalerødkilen 021/ /0057 Svalerødkilen - anmodning om ferdigattester 2011/ /2011 BYG/CHM 021/0096 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM vsender Dick pelgren Side: 36 av 117

37 nnhold: Oversendelse generklæringer om konsesjonfrihet / / GO/JSO V60 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GO/JSO T vsender dvokatene på Nordstrand Bennin, Brataas & Fjeldheim mna nnhold: oversendelse generklæringer om konsesjonfrihet / / GO/JSO V60 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GO/JSO T vsender dvokatfirmaet Judicum D nnhold: Underretning i henhold til Serveringsloven ledd Underretning til kommunen i forbindelse med bevillingsspørsmål 2008/ / KSHO/RB TF U60 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/RB T vsender Tollregion Øst-Norge nnhold: Forespørsel om spesialundervisning. Spesialundervisning generell 2009/ /2011 GSKO/RG 24 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/HN BU 13 Side: 37 av 117

38 nnhold: rbeidsavtale - endring av tidligere avtale nsettelse 2011/ / FOTJ/MRY P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/MRY T nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning 2010/ /2011 GSKO/RG vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/RG T nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning / / ØSKO/NJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ØSKO/NJ T nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning / / ØSKO/NJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ØSKO/NJ T Side: 38 av 117

39 nnhold: kumulering Valg / /2011 JUR/SVS 014 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS BU 42 vsender Haakon Stang nnhold: Søknad om persmisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / / GSKO/RG vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/RG BU 2 nnhold: Søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / / GSKO/RG vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/RG BU 4 nnhold: Søknad om persmisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / / GSKO/RG vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/RG BU 4 Side: 39 av 117

40 nnhold: Åpne søknader Halden sykehjem 2011 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 14653/2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Åpen søknad hjemmebasert omsorg Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 14654/2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av personlig assistent - avlastningstilbud til ung gutt 2010/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 14656/2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 40 av 117

41 nnhold: Sommervikarer rehabiliteringsavdelingen 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Sommervikarer Konglelundveien bolig 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av personlig assistent - avlastningstilbud til ung gutt 2010/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av personlig assistent BP hjemmebaserte tjenester 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 41 av 117

42 nnhold: Pålegg om utbedring av pipe/ildsted - Major Forbus gate 24 Pålegg om utbedring av pipe/ildsted 2008/ / BRNN/SUJ M88 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BRNN/SUJ vsender iendomsmegler 1 Østfold S nnhold: Referat fra oppsummeringsmøte Spesialundervisning / / RSKO/DO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RSKO/DO T nnhold: Skade 30.juli Vannskade Dyrendalsveien 6 - vannskade - regresskrav - forhåndsmelding 2008/ / JUR/RN 262 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/RN vsender f Skadeforsikring nnhold: nstallasjon av ildsted Marcus Thranesgt. 5 - ldsted 2011/ / BRNN/SUJ M88 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BRNN/SUJ vsender Henriksen Brenselforretning og Varmesenter S Side: 42 av 117

43 nnhold: 159/ palveien 6 - søknad om tillatelse. rehab av bad 159/ palveien 6 - søknad om tillatelse. rehab av bad 2011/ / BYG/BJS 159/0194 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/BJS vsender F. Jørgensen S nnhold: Kopi av brev - nnvilgelse av FP vtalefestet pensjon, førtidspensjon 2011/ / P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: T nnhold: Søknad om ferdigattest 005/ Bekkelia - søknad om sanitæranlegg 2010/ / BYG/CHM 005/0002 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM BU 11 vsender F. Jørgensen S nnhold: Regional plan for folkehelse i Østfold - Oppfølgingsmøte 3.mai 2011 Folkehelse 2008/ / FOTJ/KOR G10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/KOR TLF vsender Østfold fylkeskommune Side: 43 av 117

44 nnhold: Transporterklæring Rødsveien 21 gnr. 62 bnr. 498 Transport av festekontrakter / /2011 NDOM/SP 611 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TFOR/SP T vsender Berg Sparebank iendomsmegling S nnhold: genmeldt sykefravær 1.kvartal 2011, R Undervisning og oppvekst genmeldt sykefravær 2008/ / PRS/MS TF 461 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/MS vsender Statistisk sentralbyrå nnhold: genmeldt sykefravær 1.kvartal 2011, R Helse og omsorg genmeldt sykefravær 2008/ / PRS/MS TF 461 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/MS vsender Statistisk sentalbyrå nnhold: nmodning om ferdigattest 023/0017/026 - Hytte B166 - Mørvika - Søknad om utslipp 2009/ / NT/ØYG 023/0017/026 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NT/ØYG vsender Kolås ftf. S Side: 44 av 117

45 nnhold: Søknad om ferdigattest 006/ sebakke - søknad om omlegging av V-anlegg 2010/ / BYG/CHM 006/0015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM vsender Kolås ftf. S nnhold: nnvilgelse av forlenget uførepensjon for Uførepensjon, attføringstrygd 2010/ / P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: T nnhold: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2010 Finansiering private barnehager / / KSUO/KM 223 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM T vsender Lekestua Familiebarnehage nnhold: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager Klengstua barnehage Finansiering private barnehager / / KSUO/KM 223 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM T vsender Omega personal as Side: 45 av 117

46 nnhold: ksept av stilling nsettelse 2011/ /2011 HO/JW vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/STS T vsender Ole ksel sdahl nnhold: Retur av tingl. dok. vtaler vedr. kommunal grunn 2009 og / / NDOM/SP 611 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TFOR/SP T vsender Statens kartverk nnhold: Søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / / GSKO/RG vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/RG BU 2 nnhold: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager Finansiering private barnehager / / KSUO/KM 223 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM T vsender Trolltangen naturbarnehage Side: 46 av 117

47 nnhold: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager Finansiering private barnehager / / KSUO/KM 223 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM T vsender Solbakken naturbarnehage nnhold: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager Finansiering private barnehager / / KSUO/KM 223 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM T vsender sak kulturbarnehage nnhold: Oppsigelse av SFO-plass SFO / /2011 ØSKO/NJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ØSKO/NJ nnhold: Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / / PRK/H TF Q51 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H BU 68 Side: 47 av 117

48 nnhold: Klage fra 3 naboer 159/ Brønnhøydveien 13 - søknad u/ansvarsrett - garasje 2011/ / BYG/LT 159/0085 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/LT T vsender Thomas Jahnsen nnhold: Melding om vaksinasjon til Nasjonalt vaksinasjonsregister - SYSVK Svineinfluensa / influensa 2009/ / FOTJ/HB G03 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/HB T vsender Nasjonalt folkehelseinstitutt nnhold: Drømmestipendet 2011 Drømmestipend 2009/ / K/SCR 076 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HKK/SH T vsender Norsk kulturskoleråd nnhold: ndividuell oppfølgingsplan ttføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ / PRS/BK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/BK T Side: 48 av 117

49 nnhold: nmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester 6-4 Barnevern / /2011 RØSKO/UL vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RØSKO/TRH nnhold: Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker ttføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ / PRS/BK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/BK T nnhold: rbeidsavtale nsettelse 2009/ / FOTJ/SOD P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/SOD T nnhold: ndividuell oppfølgingsplan ttføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2010/ / HO/HK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HO/HK Side: 49 av 117

50 nnhold: vtale om aktiv sykemelding ttføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2010/ / HO/HK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HO/HK nnhold: ndividuell oppfølgingsplan for gravide ttføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ / PRS/BK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/BK T nnhold: rbeidsavtale nsettelse 2011/ / FOTJ/MRY P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/MRY T nnhold: Diverse vitnemål og attester nsettelse 2011/ /2011 PRS/STS P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/STS T Side: 50 av 117

51 nnhold: Åpen søknad hjemmebasert omsorg Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 14735/2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Åpne søknader Halden sykehjem 2011 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 14736/2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Sommervikarer enhet sykehjem 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 14738/2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 51 av 117

52 nnhold: Tilsetting helgstillinger ved Brygga omsorgsboliger - ntern utlysing 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Behov for avklaring 066/ Os llé 11 - Søknad om rammetillatelse 2011/ / BYG/HT 066/0591 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/HT vsender Halden rkitektkontor S nnhold: Spørsmål fra nabo vedr. nabovarsel om Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan på Nexans Norway S - ny svingskive HH / Knivsøveien 70 - forhåndskonferanse ny ssvingskive 2011/ / BYG/CHM 051/0007 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM T vsender Rambøll Norge S v/tørnqvist, Gunnar nnhold: Takker ja til stilling nsettelse 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: T vsender Terje Lauritzen Side: 52 av 117

53 nnhold: 023/0019/007 - Vikenestrand - ett-trinns søknad - påbygg hytte 023/0019/007 - Vikenestrand - ett-trinns søknad - påbygg hytte 2011/ / BYG/LT 023/0019/007 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/LT vsender Byggm. Bjørn Larsen eftf. nnhold: Redegjørelse for arbeid som omsøkes. 200/ Sannerød - tillatelse til tiltak - sanitærinstallasjon 2011/ /2011 BYG/CHM 200/0031 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM T vsender F. Jørgenssen v/ Haakon Ramstad nnhold: nvitasjon til ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / /2011 LSKO/VR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LSKO/VR T nnhold: Vedr. naboliste Nexans Norway S 051/ Knivsøveien 70 - forhåndskonferanse ny ssvingskive 2011/ /2011 BYG/CHM 051/0007 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM T vsender Rambøll Norge as v/ Strekerud, nders Side: 53 av 117

54 nnhold: Mitt arbeidsforhold i Halden kommune ttføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2009/ / PRS/BK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/TOB nnhold: Offentlig vann og avløpsanlegg i Høstbakken, Vårstien og Vinterstubben - søknad - omlegging av offentlig V-avløpsanlegg Offentlig vann og avløpsanlegg i Høstbakken, Vårstien og Vinterstubben - søknad - omlegging av offentlig V-avløpsanlegg 2011/ / BYG/CHM L62 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM vsender Halden kommune nnhold: Søknad om endring av tillatelse 057/ Brekkerød - Søknad om oppføring av enebolig 2010/ / BYG/CDN 057/0148 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CDN vsender Hedalm nebyhus S nnhold: 023/ Røsneskilen - søknad om tillatelse - V-anlegg 023/ Røsneskilen - søknad om tillatelse - V-anlegg 2011/ / BYG/CHM 023/0169 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM vsender Rørlm. Henning ngebretsen Side: 54 av 117

55 nnhold: Montering av vannmåler i Brødløsveien 3 Melding om montering av vannmålere / /2011 TKN/KJT M18 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TKN/KJT KT vsender Rørleggerm. Henning R. ngebretsen S nnhold: Kopi av klage til BG-stone Reguleringsplan for Brække masseuttak, og Bakke utskipingshavn 2008/ / PL/MOH L12 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/MOH T vsender Morten Johan Olsen nnhold: 165/0025/094 - Vårstien 51 - innløsing av festetomt 165/0025/094 - Vårstien 51 - innløsing av festetomt 2011/ / GO/JSO 165/0025/094 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GO/JSO BU 2 vsender dv. Trond Lexerød S nnhold: Sentral ankenemnd Lokale lønnsforhandlinger HT kap / /2011 PRS/STS ØP offl. 23, 1.ledd 517 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/STS Side: 55 av 117

56 nnhold: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager Finansiering private barnehager / / KSUO/KM 223 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM T vsender Danseberget familiebarnehage nnhold: Forkynning av rettsbok 158/ skevikveien 60 - Jordskiftesak 2009/ / GO/JSO 158/0028 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GO/JSO T vsender Østfold Jordskifterett nnhold: Tilbakebetaling av overskytande forskott ttergivelse av skatt / / KMNR/NT S offl. 13 / SBL 3-2 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KMNR/NT SOF nnhold: Tilbudsbrev - nskaffelse rammeavtale melk og meieriprodukter 2011/ / ØKON/ØYL O offl. 23, 3.ledd 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ØKON/ØYL BU 5 Side: 56 av 117

57 nnhold: 098/ Lektor dlers gate 2 - søknad u/ansvarsrett - veranda 098/ Lektor dlers gate 2 - søknad u/ansvarsrett - veranda 2011/ / BYG/CDN 098/0231 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CDN vsender Gunnar Skårnes nnhold: Tillatelse til legging av rør på Place de rmes nskaffelse av dovogner 2011/ / K/SCR 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: K/SCR vsender Nasjonale Festningsverk nnhold: 098/ Schultz vei 3 - søknad om tillatelse - oml. V 098/ Schultz vei 3 - søknad om tillatelse - oml. V 2011/ / BYG/LT 098/0278 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/LT vsender F. Jørgensen S nnhold: Søknad om endring av adkomst 057/ Brekkerødlia 73 - søknad om rammetillatelse - nybygg bolig 2011/ / BYG/CDN 057/0143 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CDN vsender F Gruppen Norge S Side: 57 av 117

58 nnhold: Opplysninger til Havnestatistikk 2010, R-0438 Halden Havn 2009/ / TFOR/JOK TF P40 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TFOR/JOK vsender Statistisk sentralbyrå nnhold: Åpen søknad hjemmebasert omsorg Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 14848/2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av vernepleiere - samlokaliserte boliger 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting vikariat for hjelpepleier på natt - Halden rehab avd. 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 58 av 117

59 nnhold: Tilsetting prosjektingeniører 2011/ /2011 PRS/MS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/MS nnhold: Krav om særskilte forhandlinger etter HT 4a3 Lønnsjustering 2009/ / PRS/STS P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/STS nnhold: 136/ Bunæs gård - ett-trinns søknad - riving/nybygg av driftsbygning og fyringsanlegg 136/ Bunæs gård - ett-trinns søknad - riving/nybygg av driftsbygning og fyringsanlegg 2011/ / BYG/LT 136/0002 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/LT vsender Ø. Nordberg byggprosjektering nnhold: Søknad om mindre ferietrekk Ferie 2011/ / PRS/MS P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/MS BU 2 Side: 59 av 117

60 nnhold: Rapport spesialpedagogisk hjelp høsten 2010 Spesialpedagogisk hjelp / / KSUO/LST B vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/LST T vsender Harekas barnehage nnhold: Rapport spesialpedagogisk hjelp høsten 2010 Spesialpedagogisk hjelp / / KSUO/LST B vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/LST T vsender Harekas barnehage nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp barnehageåret Spesialpedagogisk hjelp 2011/ / KSUO/LST B vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/LST T vsender PPT for ndre Østfold nnhold: nnvilgelse av forlenget uførepensjon Uførepensjon, attføringstrygd 2010/ / P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 60 av 117

Journaldato: 23.04.10-29.04.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.

Journaldato: 23.04.10-29.04.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.04.10-29.04.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 03.05.2010 nnhold: Tilbakemelding fra Moth vedr.

Detaljer

Journaldato: 08.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført. Dok.dato: 30.06.

Journaldato: 08.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført. Dok.dato: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 09.07.2014 nnhold: nnvilget foreldrepermisjon nsettelsesforhold -

Detaljer

Dok.dato: 26.12.2014. Klassering: Q51 PARK/AHA

Dok.dato: 26.12.2014. Klassering: Q51 PARK/AHA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 05.01.2015 nnhold: Boligsoneparkering - søknad Søknader om boligsoneparkering Sak/dok nr:

Detaljer

Journaldato: 18.03.11-24.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.

Journaldato: 18.03.11-24.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.03.11-24.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 28.03.2011 nnhold: Åpne søknader Halden sykehjem

Detaljer

Journaldato: 15.06.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.06.2011. Dok.dato: 14.06.2011. Dok.

Journaldato: 15.06.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.06.2011. Dok.dato: 14.06.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.06.2011 Referat fra møte i ungdomsrådet den 11. mai 2011 (utsatt fra 4. mai) Møter

Detaljer

Journaldato: 06.05.11-12.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.04.

Journaldato: 06.05.11-12.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.05.11-12.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 16.05.2011 nnhold: 023/0251 - Furumoen Svalerødkilen-

Detaljer

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11.

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.02-02.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.02.2015 nnhold: nderinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 49 bnr 14 fnr

Detaljer

Journaldato: 27.04.12-03.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.

Journaldato: 27.04.12-03.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.04.12-03.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 07.05.2012 nnhold: Anmodning om opplysninger fra

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 Lnr: 3247/11 Regdato:25.03.2011 Arkivkode:252 *** Saksnr: 10/1560-5 Dok.type: /U Gradering: Offvl 13 Saksb: NAV//LIE Journalenhet:SEN

Detaljer

Journaldato: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.10.

Journaldato: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 31.10.2011 nnhold: ndividuell oppfølgingsplan Attføring/omskolering/utprøving

Detaljer

Offentlig journal. Tildelingsskjema SU 08-09. Elevmapper - ***** ***** 2008/793-11 10948/2008 GSK/FOL 18.09.2008 23.06.2008 *****

Offentlig journal. Tildelingsskjema SU 08-09. Elevmapper - ***** ***** 2008/793-11 10948/2008 GSK/FOL 18.09.2008 23.06.2008 ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.9.2008, Dokumenttype:,,, Status: J, 18.09.2008 Tildelingsskjema S 08-09 levmapper - 2008/793-11 10948/2008 23.06.2008 GSK/FOL Mottaker Svar - Refusjon

Detaljer

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12.

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 06.01.2014 nnhold: Utsetting av container Leie av

Detaljer

Dok.dato: 06.11.2008. Klassering: 001/090. BI/[Ufordelt] KU/[Ufordelt] PARK/[Ufordelt] BS/UNY. Dok.dato: 11.11.2008. Klassering: 034/013 BS/TAT

Dok.dato: 06.11.2008. Klassering: 001/090. BI/[Ufordelt] KU/[Ufordelt] PARK/[Ufordelt] BS/UNY. Dok.dato: 11.11.2008. Klassering: 034/013 BS/TAT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.12.2008 KONGNS LASS 6 - Søknad om helårs uteplass "Grinda" KONGNS LASS 6 - Søknad om helårs uteplass "Grinda"

Detaljer

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.02-11.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.02.2015 Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 Avvik skjenkekontroll 2014 2014/2864-8

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 2013/00627-002 U Datert: 23.10.2013 Arkiv: ***** Saksans: SKFL/MARITB Sak: OK - elevpermisjoner ***** ***** ***** ***** Dok: Svar på

Detaljer

Journaldato: 10.12.10-16.12.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.12.

Journaldato: 10.12.10-16.12.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.12.10-16.12.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 20.12.2010 nnhold: Vedtak om pålegg - Bjørklund barnehage

Detaljer

Journaldato: 05.10.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 01.10.2015.

Journaldato: 05.10.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 01.10.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J, 06.10.2015 nnhold: D44 Tilsetting av 65,72% fast nattevaktstilling fra 01.09.15

Detaljer

Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYEID/LIF. Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYLYNG/KG. Dok.dato: 24.02.2011.

Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYEID/LIF. Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYLYNG/KG. Dok.dato: 24.02.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2011 nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - 2009/1700-38 7046/2011 LYSOLBO/MO

Detaljer

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ /

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2015 nnhold: Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier Tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/1201-2

Detaljer

Journaldato: 21.12.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2015.

Journaldato: 21.12.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2015 Referat fra samtale ang. arbeidssituasjonen fremover ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Journaldato: 12.05.2016, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 12.05.2016, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.05.2016 nnhold: Vedtaksmelding: Laukslatta: Søknad om dispensasjon fra

Detaljer

Offentlig journal. Strandveien 51: søknad om igangsettelsestillatelse gnr 69 bnr 244. Søknad om tillatelse til tiltak - Strandveien 51, gnr 69 bnr 244

Offentlig journal. Strandveien 51: søknad om igangsettelsestillatelse gnr 69 bnr 244. Søknad om tillatelse til tiltak - Strandveien 51, gnr 69 bnr 244 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.6.2012, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.07.2012 nnhold: Strandveien 51: søknad om igangsettelsestillatelse gnr 69 bnr 244 Søknad om tillatelse

Detaljer

Journaldato: 01.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2015. Klassering: 69/559

Journaldato: 01.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2015. Klassering: 69/559 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 02.09.2015 nnhold: Strandveien 52: Vedr. midlertidig brukstillatelse gnr 69

Detaljer

Journaldato: 24.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført. Dok.dato: 19.03.

Journaldato: 24.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført. Dok.dato: 19.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 25.07.2014 Vedrørende oppsiglese av stilling nsettelsesforhold - 2014/3536-3 20972/2014

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.07. 03.07.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.07. 03.07.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.07. 03.07.2013 Lnr: 9537/13 Regdato:02.07.2013 Arkivkode:GBR 6/1/93 Saksnr: 12/3544-5 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TM/AF/ARG Journalenhet:SEN

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014 2014/00119-096 U Datert: 18.03.2014 Arkiv: 206 Saksans: ESK/PTH Til: Kristian Moen Sak: Eiendomsskatt 2014 Dok: Gnr 113/1 klage på eiendomsskatt

Detaljer

Journaldato: 11.05.12-17.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.

Journaldato: 11.05.12-17.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.05.12-17.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 21.05.2012 nnhold: Søknad om fri levpermisjon 2011/6346-2

Detaljer

Offentlig journal. HALSLITUNET 3 A OG B - Søknad om oppføring av dobbelgarasje. HALSLITUNET 3 A OG B - Søknad om oppføring av dobbelgarasje

Offentlig journal. HALSLITUNET 3 A OG B - Søknad om oppføring av dobbelgarasje. HALSLITUNET 3 A OG B - Søknad om oppføring av dobbelgarasje Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.8.2008, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 19.08.2008 HALSLTNT 3 A OG B - Søknad om oppføring av dobbelgarasje HALSLTNT 3 A OG B - Søknad om oppføring av

Detaljer

Journaldato: 13.5.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.05.2011. Dok.dato: 13.05.2011. Dok.

Journaldato: 13.5.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.05.2011. Dok.dato: 13.05.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.5.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2011 VS: Notat - kartlegging av naturmangfold vedr. ønske om massedeponier

Detaljer

Journaldato: 07.02.14, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.12.2013. Dok.dato: 27.01.2014. Dok.

Journaldato: 07.02.14, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.12.2013. Dok.dato: 27.01.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.02.14, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.02.2014 Svar på søknad om startlån, eiendommen ***** ***** ***** Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.08.2011 Tvistebehandling - Fagforbundet Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 2013/00553-002 U Datert: 13.09.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: Lena Lindteigen Sak: OK - kompetanseutvikling Dok: Svar på søknad

Detaljer

Periode: 09-08-2012-09-08-2012

Periode: 09-08-2012-09-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.08.2012 Offentlig journal Periode: 09-08-2012-09-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02321-79 I Kjell Einar

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 nnhold: Søknad om jobb Personalmappe - tilsettingsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/1239-6 12567/2014 23.04.2014

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.11.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2016 nnhold: Referat fra møte 09.11.2016 OK - spesialundervisning ***** ***** ***** 2016/506-5 4835/2016 09.11.2016

Detaljer

Offentlig journal. Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for ***** ***** - Hvaler kommune 2013/1460-266 26.03.2015 25.03.

Offentlig journal. Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for ***** ***** - Hvaler kommune 2013/1460-266 26.03.2015 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03-25.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.03.2015 Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for - Hvaler kommune

Detaljer

Dok.dato: 22.05.2012. Klassering: 137/221 PB/GAU

Dok.dato: 22.05.2012. Klassering: 137/221 PB/GAU Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 12.06.2012 HJORTSTEN 10 - Godkjent søknad om balkong med bod under, verandadør, vindu og rekkverk mot nord HJORTSTEN

Detaljer

Journaldato: 28.05.10-03.06.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.03.

Journaldato: 28.05.10-03.06.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.05.10-03.06.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 07.06.2010 Vedtak spesialundervisning - Spesialundervisning - 2009/836-8

Detaljer

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok.

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2011 nnhold: Vedrørende eiendomsskatt på eiendommen 1942/65/42 Klage/spørsmål

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE2010 Lnr: 11888/11 Forrige lnr:4845/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 20.06.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE2010 Lnr: 11888/11 Forrige lnr:4845/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 20.06.11 Side 1 11/1216-2 U Datert: 10.06.11 Arkivkode: X03 S.ansv: RÅD.SERV.SERVICE.RHE Til: Formannskapet Saksb: RÅD.SERV.SERVICE.TORG Sakstittel: TV-AKSJONEN NRK NORSK FOLKEHJELP 2011 Innhold: SØKNAD OM ØKONOMISK

Detaljer

Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: ***** STU-S/RUSPE. Dok.dato: 26.04.2010. Klassering: ***** HIS-S/SVBJØ. Dok.dato: 19.04.2010.

Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: ***** STU-S/RUSPE. Dok.dato: 26.04.2010. Klassering: ***** HIS-S/SVBJØ. Dok.dato: 19.04.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 20.05.2010 nnhold: Sakkyndig vurdering vedr. utsatt skolestart og spesialpedagogisk hjelp i førskolealder. levmappe - 2010/4982-3

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 12.09.

Journaldato: 31.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 12.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 02.11.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J, 03.11.2014 levmappe - 2011/8952-17 69099/2014 12.09.2014 SLS/CCLA Avs./mottaker:

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I 'HOV', 'RKS' Saksnr: 15/379-3 Dok.type: /U Lnr: 1617/15 Regdato:23.03.2015 Arkivkode:GARD 15/3 Navn: Per Johan Otnes Dok.beskr: BEHANDLING AV - SØKNAD OM TILLATELSE TIL

Detaljer

Offentlig journal. Svar ang. barnehageplass. Barnehagesøknader Hovedopptaket - Høst 2014 2014/93-92 32081/2014 SKKU/HT 26.08.2014 21.08.

Offentlig journal. Svar ang. barnehageplass. Barnehagesøknader Hovedopptaket - Høst 2014 2014/93-92 32081/2014 SKKU/HT 26.08.2014 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.8.2014, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.08.2014 Svar ang. barnehageplass Barnehagesøknader Hovedopptaket - Høst 2014 2014/93-92 32081/2014

Detaljer

Periode: 24-04-2013-24-04-2013

Periode: 24-04-2013-24-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.04.2013 Offentlig journal Periode: 24-04-2013-24-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/02809-12 U Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale for fast tilsetting i 66,67% stillinn dom assistent ved Myra barnehage

Offentlig journal. Arbeidsavtale for fast tilsetting i 66,67% stillinn dom assistent ved Myra barnehage Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2010, Dokumenttype:,,x,n, Status: J, 27.07.2010 nnhold: rbeidsavtale for fast tilsetting i 66,67% stillinn dom assistent ved Myra barnehage D 319, 320,

Detaljer

Offentlig journal. Fylkesutdanningsmessa i Hammerfest 21. januar 2010. YO - messa 2010 2010/2840-3 15380/2010 02.11.2010 18.11.

Offentlig journal. Fylkesutdanningsmessa i Hammerfest 21. januar 2010. YO - messa 2010 2010/2840-3 15380/2010 02.11.2010 18.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.11.2010, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.11.2010 nnhold: Fylkesutdanningsmessa i Hammerfest 21. januar 2010 YO - messa 2010 2010/2840-3 15380/2010 01.11.2010

Detaljer

Svar på søknad om disponering av Skjærhalden Torg i forbindelse med havnefestivaldagene 20.6-22.6.2014. Dok.dato: 25.11.2013

Svar på søknad om disponering av Skjærhalden Torg i forbindelse med havnefestivaldagene 20.6-22.6.2014. Dok.dato: 25.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.02-03.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.02.2015 nnhold: Svar på søknad om disponering av Skjærhalden Torg i forbindelse

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 19.11.2015 nnhold: Oppsigelse av 100 % stilling som hjelpepleier på Gargo sykehjem.

Detaljer

Offentlig journal. Delvis innvilget dispensasjon - endring av tiltak og VA - 29/261 2014/1128-27 21605/2015 14.12.2015 07.12.2015

Offentlig journal. Delvis innvilget dispensasjon - endring av tiltak og VA - 29/261 2014/1128-27 21605/2015 14.12.2015 07.12.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-13.12, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.12.2015 nnhold: Delvis innvilget dispensasjon - endring av tiltak og VA - 29/261

Detaljer

Journaldato: 13.7.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført

Journaldato: 13.7.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for, Dokumenttype:,,X,N,S, Status: J - Journalført 14.07.2011 Klagesak ang. riving/bygging av

Detaljer

Offentlig journal. Egenmeldt sykefravær 3.kvartal 2014, RA - 0182 2014/717-2 20365/2014 RÅDMANN/ODMU 13.10.2014 01.10.

Offentlig journal. Egenmeldt sykefravær 3.kvartal 2014, RA - 0182 2014/717-2 20365/2014 RÅDMANN/ODMU 13.10.2014 01.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.10-12.10, Dokumenttype:,U, Status: J,A 13.10.2014 nnhold: Egenmeldt sykefravær 3.kvartal 2014, RA - 0182 Egenmeldt sykefravær 2014 2014/717-2 20365/2014

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.11.14, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.11.2014 Tildeling av kompetansemidler - 2014 Kompetanseløftet 2015 for pleie-

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om tilskudd til tilpasning - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Svar på søknad om tilskudd til tilpasning - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.8.2015-16.8.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.08.2015 Svar på søknad om tilskudd til tilpasning - Tilskot til utredning og prosjektering - 2014/1063-4

Detaljer

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale i 50 % stilling som renholder. Personalmappe - ***** ***** 2009/265-22 38232/2010 LYLYNG/MOS 08.11.

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale i 50 % stilling som renholder. Personalmappe - ***** ***** 2009/265-22 38232/2010 LYLYNG/MOS 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.11.2010, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.11.2010 Tidsbegrenset arbeidsavtale i 50 % stilling som renholder Personalmappe - 2009/265-22

Detaljer

Offentlig journal. Endring av SFO plass 2015/622-29 9222/2015 04.09.2015 01.09.2015 LYN/EL LYN/EL. Søknad om fri fra undervisning

Offentlig journal. Endring av SFO plass 2015/622-29 9222/2015 04.09.2015 01.09.2015 LYN/EL LYN/EL. Søknad om fri fra undervisning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.09.15, Dokumenttype:,U, Status: J,A 04.09.2015 nnhold: Endring av SFO plass SFO skoleåret 2015-2016 Lyngsdalen oppvekstsenter 2015/622-29 9222/2015 LYN/EL

Detaljer

Offentlig journal. 16/126 - Tillatelse til tiltak. Skilt 2014/3149-2 16762/2014 09.09.2014 04.09.2014

Offentlig journal. 16/126 - Tillatelse til tiltak. Skilt 2014/3149-2 16762/2014 09.09.2014 04.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 09.09.2014 16/126 - Tillatelse til tiltak. Skilt 16/126 Tegleverksveien 17 - Skilt 2014/3149-2 16762/2014 Norsk Dekorservice

Detaljer

Journaldato: 01.06.2016, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 31.05.2016.

Journaldato: 01.06.2016, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 31.05.2016. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 02.06.2016 nnhold: Varsel om oppmålingsforretning Kjøp av tomt Strandveien

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om sommerjobb på Lyngstunet helse- og omsorgssenter. ID 1390 - Ferievikarer i Lyngen kommune (Omsorgsavdelinga) 2013

Offentlig journal. Svar på søknad om sommerjobb på Lyngstunet helse- og omsorgssenter. ID 1390 - Ferievikarer i Lyngen kommune (Omsorgsavdelinga) 2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.5.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.06.2013 Svar på søknad om sommerjobb på Lyngstunet helse- og omsorgssenter D 1390 - Ferievikarer

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig stilling - kjøkkenassistent 14 % 1.7. - 31.12.2015. Personalmappe - Heidi Dompert 2013/326-12 1482/2015

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig stilling - kjøkkenassistent 14 % 1.7. - 31.12.2015. Personalmappe - Heidi Dompert 2013/326-12 1482/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.6.2015-28.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.06.2015 Tilbud om midlertidig stilling - kjøkkenassistent 14 % 1.7. - 31.12.2015 Personalmappe - Heidi

Detaljer

Journaldato: 30.5.2014, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.02.2014. Dok.dato: 03.04.2014. Dok.

Journaldato: 30.5.2014, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.02.2014. Dok.dato: 03.04.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.5.2014, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2014 Anmodning om data fra grunnboringer i Storslett/Sørkjosen området,

Detaljer

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.02-09.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.02.2016 nnhold: Varsel om vedtak rettet til eiendom 42/242 vedrørende vegetasjon

Detaljer

Journaldato: 22.06.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.06.2011. Dok.dato: 14.06.2011. Dok.

Journaldato: 22.06.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.06.2011. Dok.dato: 14.06.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.06.2011 Søknad om permisjon for å jobbe hos annen arbeidsgiver Personalmappe Bjørn

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på motatt søknad 2012/546-37 5198/2012 16.10.2015 11.04.2012. Krav om refusjon for perioden 01.01.2012-31.03.

Offentlig journal. Bekreftelse på motatt søknad 2012/546-37 5198/2012 16.10.2015 11.04.2012. Krav om refusjon for perioden 01.01.2012-31.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.10-13.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.10.2015 Bekreftelse på motatt søknad Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om vikariat 2014/3682-1 19568/2014 12.09.2014 03.09.2014. Tilbud om fast stilling som miljøterapeut 2009/1192-8 19770/2014

Offentlig journal. Tilbud om vikariat 2014/3682-1 19568/2014 12.09.2014 03.09.2014. Tilbud om fast stilling som miljøterapeut 2009/1192-8 19770/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 12.09.2014 nnhold: Tilbud om vikariat ersonalmappe - 2014/3682-1 19568/2014 03.09.2014 nnhold: Tilbud om fast stilling som

Detaljer

Journaldato: 10.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 10.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.09.2015 Svar: Forespørsel om vil påberope seg forkjøpsrett for eiendommene

Detaljer

Dok.dato: 03.06.2016. Klassering: ***** LVSK/KØ LVSK/KØ. Dok.dato: 03.06.2016. Klassering: ***** LVSK/KØ LVSK/KØ. Dok.dato: 03.06.2016.

Dok.dato: 03.06.2016. Klassering: ***** LVSK/KØ LVSK/KØ. Dok.dato: 03.06.2016. Klassering: ***** LVSK/KØ LVSK/KØ. Dok.dato: 03.06.2016. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J, nnhold: Flyttemelding levmappe - 2013/1490-15 6212/2016 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ide

Detaljer

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 04.02.2014.

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 04.02.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J, 30.07.2014 Vedrørende fakturering - gnr 62 bnr 1 - Fletsten gård Opprettelse av ny grunneiendom

Detaljer

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05.

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2016 nnhold: Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring Gnr 39/23 Tilbakeslag av kloakk/avløpsvann

Detaljer

Journaldato: 09.02.2015-13.02.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 16.12.2014. Dok.dato: 29.01.

Journaldato: 09.02.2015-13.02.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 16.12.2014. Dok.dato: 29.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 06.03.2015 nnhold: Tilsyn brann Rollag og Veggli kirker 2014 Branntilsyn Rollag kirke

Detaljer

Offentlig journal. Politiske planverksteder - våren 2016 2014/2649-28 22038/2015 15.12.2015 06.01.2016. Offentlig søkerliste HR-konsulent vikariat

Offentlig journal. Politiske planverksteder - våren 2016 2014/2649-28 22038/2015 15.12.2015 06.01.2016. Offentlig søkerliste HR-konsulent vikariat Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.01-05.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.01.2016 Politiske planverksteder - våren 2016 Rullering av kommuneplan 2016-2028

Detaljer

Journaldato: 27.11.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.11.2012. Klassering: ***** LYSØR/ANE

Journaldato: 27.11.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.11.2012. Klassering: ***** LYSØR/ANE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.12.2012 nnhold: Søknad om tilretteleggingstilskudd ersonalmappe 2009/9082-7 42589/2012 20.11.2012 LYSØR/ANE

Detaljer

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.09-10.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.09.2015 Svar på opprettholdelse av klage gnr 53 bnr 152 Eiendomsskatt 2014-2015

Detaljer

Offentlig journal. Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 2015/1065-6 15860/2015 02.09.2015 06.10.2015. Grensepåvisning Rom 2015/1065-7 15869/2015 02.09.

Offentlig journal. Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 2015/1065-6 15860/2015 02.09.2015 06.10.2015. Grensepåvisning Rom 2015/1065-7 15869/2015 02.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.10-05.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.10.2015 nnhold: Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10.

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.11-17.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2015 Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing.

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.04-21.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.04.2016 Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole Stilling lærer 100% - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal. ny på lønn 2015/647-5 6806/2015 02.12.2015 26.11.2015 TEKN/GI. Skjervøy kommune TEKN/GI

Offentlig journal. ny på lønn 2015/647-5 6806/2015 02.12.2015 26.11.2015 TEKN/GI. Skjervøy kommune TEKN/GI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2015 ny på lønn ersonalmappe - 2015/647-5 6806/2015 26.11.2015 TEKN/G Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Mellomveien 5: søknad om oppføring av redskapsbod samt dispensasjon fra utnyttelses grad - gnr 69 bnr 271. Dok.dato: 08.06.2015. Klassering: 69/271

Mellomveien 5: søknad om oppføring av redskapsbod samt dispensasjon fra utnyttelses grad - gnr 69 bnr 271. Dok.dato: 08.06.2015. Klassering: 69/271 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.06.2015 Mellomveien 5: søknad om oppføring av redskapsbod samt dispensasjon fra utnyttelses grad - gnr 69 bnr 271 Tiltak Mellomveien

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 2395/14 Regdato:01.04.2014 Arkivkode:410 Saksnr: 14/36-5 Dok.type: /U Gradering: Nadja Johnsen Dok.beskr: JOBBSØKNADER HELSE 2014 Lnr: 2471/14 Regdato:01.04.2014 Arkivkode:L70 *** Saksnr: 14/20-15

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende vedtak om helse- og omsorgstjenester. Helse- og omsorgstjenester for ***** ***** ***** 2015/1348-1 10719/2015

Offentlig journal. Svar vedrørende vedtak om helse- og omsorgstjenester. Helse- og omsorgstjenester for ***** ***** ***** 2015/1348-1 10719/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J, 22.09.2015 Svar vedrørende vedtak om helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester for 2015/1348-1 10719/2015

Detaljer

Journaldato: 01.07.11-07.07.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.06.

Journaldato: 01.07.11-07.07.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.07.11-07.07.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 08.07.2011 nnhold: VS: forslag til innstilling Tilsetting

Detaljer

Journaldato: 14.09.2015-18.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 15.07.2015. Dok.dato: 28.08.

Journaldato: 14.09.2015-18.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 15.07.2015. Dok.dato: 28.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 07.10.2015 ntern utlysing - ledig vikariat 80 % sykepleierstilling Ledig vikariat 80 %

Detaljer

Journaldato: 22.5.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.2013. Dok.dato: 21.05.2013. Dok.

Journaldato: 22.5.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.2013. Dok.dato: 21.05.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.5.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.05.2013 Ferdigattest gbr.1942/76/48 Søknad om tillatelse til ett trinn 1942/76/48

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsavtale ny restauratør i Festiviteten. 1102-92100 - Festiviteten, Kong Olavs V's Gt.1 2010/1500-6 13248/2011 24.06.

Offentlig journal. Samarbeidsavtale ny restauratør i Festiviteten. 1102-92100 - Festiviteten, Kong Olavs V's Gt.1 2010/1500-6 13248/2011 24.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.6.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 01.07.2011 Samarbeidsavtale ny restauratør i Festiviteten 1102-92100 - Festiviteten, Kong Olavs V's Gt.1 2010/1500-6

Detaljer

Journaldato: 09.09.11-15.09.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.09.

Journaldato: 09.09.11-15.09.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.09.11-15.09.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.09.2011 nnhold: nsettelse, mekaniker 2011/5361-5

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.9.2010-12.9.2010

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.9.2010-12.9.2010 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.9.2010-12.9.2010 2010/00069-011 U Datert: 02.09.2010 Arkiv: C03 Saksans: KULT/KRISTINH Til: Svene bygdekvinnelag v/ Kristin Baalerud Sak: Dåset - arrangement

Detaljer

Journaldato: 21.03.2013-21.03.2013, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.2013. Dok.dato: 20.03.

Journaldato: 21.03.2013-21.03.2013, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.2013. Dok.dato: 20.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Evaluering av foreldrestøtten EVALERNG - KRSSTØTTE FOR FORELDRE 2013/735-1 10349/2013

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.1.2014-12.1.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.1.2014-12.1.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.1.2014-12.1.2014 2008/01253-014 U Datert: 18.12.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Sak: Elevmappe - elev ***** ***** ***** (09/292) Dok: Brudd på ordensreglementet

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fradeling/grensejustering av eiendomsgrense mellom 58/2 og 58/ / /

Offentlig journal. Søknad om fradeling/grensejustering av eiendomsgrense mellom 58/2 og 58/ / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2017 Søknad om fradeling/grensejustering av eiendomsgrense mellom 58/2 og 58/18. Oppmålingsforretning - 58/2 2016/392-4

Detaljer

Journaldato: 31.10.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 31.10.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.11.2011 Søknad om å få rullere den gamle kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet som følge av

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04-20.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.04.2016 Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy Søknad om kjøring i utmark

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse - Brygge- Brattholmene 2015/417-6 11174/2015 19.06.2015 16.06.

Offentlig journal. Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse - Brygge- Brattholmene 2015/417-6 11174/2015 19.06.2015 16.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.06-17.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse - Brygge- Brattholmene Flytting

Detaljer

Offentlig journal. Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 07.04.2015 15.11.2013. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/50

Offentlig journal. Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 07.04.2015 15.11.2013. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/50 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.04-19.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.04.2015 Vannledning Røssholmen Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 15.11.2013

Detaljer

Periode: 08-08-2012-08-08-2012

Periode: 08-08-2012-08-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.08.2012 Offentlig journal Periode: 08-08-2012-08-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/02173-4 I Dok.dato: 12.01.2012 Jour.dato:

Detaljer

Journaldato: 17.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 15.07.2014. Klassering: 30/158

Journaldato: 17.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 15.07.2014. Klassering: 30/158 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J, 22.07.2014 Tillatelse til tiltak - rubbhaller - gnr 30 bnr 158 - Rolf Olsens vein 32 Midlertidig

Detaljer

Journaldato: 17.04.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.04.2015. Dok.

Journaldato: 17.04.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.04.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 nnhold: Vedtak - tilsetting Flyktningkonsulent 2015/186-5 2956/2015

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01.

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.01-11.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.01.2016 Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet

Detaljer

Journaldato: 15.07.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.07.2015. Dok.

Journaldato: 15.07.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.07.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.07.2015 Den kulturelle spaserstokken 2015 - tildeling av midler Den kulturelle

Detaljer

Dok.dato: 03.07.2015. Klassering: 613 PNT/KFJ

Dok.dato: 03.07.2015. Klassering: 613 PNT/KFJ Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 08.07.2015, Dokumenttype:,U, Status: J,A 09.07.2015 nnhold: Riving sokkelleilighet 83/73 - brann i " grønnbygget " Solhov 2015/1365-10 7734/2015 03.07.2015

Detaljer