Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 22.01.10-28.01.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 21.01."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, nnhold: Kontrollavgift - Saksnr Klage på parkeringsbøter / / PRK/H Q51 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H vsender Magne lexander Holtet nnhold: Dårligst på service - asfaltering i Stenliveien sfaltering i Halden kommune / / TEKN/KN Q04 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TEKN/KN vsender Thor Nordbakke nnhold: Trekking av søknad om bruksendring av låve til bolig 036/ Svingen - søknad om bruksendring 2009/ / BYG/GML 036/0043 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/GML BU 9 vsender Trond Henskjold Side: 1 av 81

2 nnhold: Tilsvar til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Tilbakeholdelse i institusjon uten eget samtykke / / JUR/RBJ TF F40 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/RBJ TE nnhold: Søknad om fødselspermisjon Foreldrepermisjon undervisning og oppdrag 2010/ /2010 KSUO/KM P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 2 av 81

3 nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleier kombinert direkte tjeneste/merkantil 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: nnkalling til ansvarsgruppemøte Barnevern / / OSKO/VV E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: OSKO/VV TE nnhold: nnkalling til ansvarsgruppemøte Barnevern / / OSKO/KKS E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: OSKO/KKS TE Side: 3 av 81

4 nnhold: Yrkesskadeforsikring Yrkesskadeerstatning 2010/ / PERS/EMB P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/EMB TE nnhold: Vedr. yrkesskadeerstatning Yrkesskadeerstatning 2010/ / PERS/EMB P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/EMB TE nnhold: Søknad om parkering Parkeringsplasser og offentlige plasser i sentrum 2009/ / PRK/H Q52 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H vsender Torbjørn Fjeld nnhold: Søknad om foreldrepermisjon Foreldrepermisjon undervisning og oppvekst 2010/ / KSUO/KM P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM Side: 4 av 81

5 nnhold: Søknad om foreldrepermisjon Foreldrepermisjon helse 2010/ / P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Søknad Åpne søknader / / offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BU 23 nnhold: nnrapportering av vannverksdata for 2009 til Mattilsynet og Vannverksregisteret (VREG) Kornsjø vannverk 2008/ / TEKN/KLU M12 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TEKN/KLU vsender Mattilsynet nnhold: Søknad om overføring til ungdomskole Diverse 2010/ / KSUO/ROL P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL BU 2 Side: 5 av 81

6 nnhold: Søknad om økonomisk støtte til utdanning som helsefagarbeider Stipendordning 2010/ /2010 FST/HMK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK nnhold: Søknad om økonomisk støtte til utdanning som helsefagarbeider Stipendording 2010/ / FST/HMK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK nnhold: Tegninger til forhåndskonferanse 160/ Gamle Sørhaugen 15 - Forhåndskonferanse 2009/ / BYG/GML 160/0460 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/GML vsender nnhold: Dokumentasjon av skolegang Billighetserstatning / / KSUO/ROL TF 271 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL TE Side: 6 av 81

7 nnhold: vbrudd i læretiden - ny utløpsdato Lærling / / PERS/JTH P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/JTH DOF nnhold: Mindre endring av kausjonsansvar - Halden shall Eiendom S shockeyklubben Comet Halden - garanti for lån / Halden shall - byggelån og driftsform 2009/ / JUR/SVS 256 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: ksept av stilling nsettelse 2009/ / SKO/NK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SKO/NK TE vsender Hilde Heimly Sæther nnhold: Søknad om legatmidler - ugusta og Ole Weidling og Gunvor og Olaf Knudsens legat Legat for eldre, enslige og trengende i Halden gamle byområde. Weidling og Knudsens legat 2009/ / FST/HMK 241 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK vsender Halden Frivillig Sentral Side: 7 av 81

8 nnhold: Søknad om legatmidler - Legat til beste for eldre i Halden Legat til beste for eldre i Halden 2009/ / FST/HMK 241 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK vsender Halden Frivillig Sentral nnhold: Referater ifra det kommunale brukerrådet i rus og psykisk helse i Halden Kommune Økonomisk støtte RO 2008/ /2010 FOTJ/MSJ 223 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/MSJ vsender Jim Melby nnhold: Søknad om legatmidler - Legat til beste for barn og unge i Halden Legat til beste for barn og unge i Halden 2009/ / FST/HMK 241 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK vsender Halden Frivillig Sentral nnhold: nmodning om å bli tildelt midler fra Legat til beste for eldre i Halden Legat til beste for eldre i Halden 2009/ / FST/HMK 241 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK vsender Enningdalen pensjonisttreff Side: 8 av 81

9 nnhold: Endring skolerute for skoleåret 2010/2011 Skolerute / / KSUO/ROL B06 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL TE vsender Østfold fylkeskommune nnhold: Foreldrehøring om pedagogisk tilbud til førskolebarn Kompetanseutvikling - barnehagesektoren 2008/ / KSUO/KM 430 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM vsender Utvalget om pedagogisk tilbud til alle førskolebarn Brenna-utvalget nnhold: Rapport Høsten 2009 Spesialundervisning / / KSUO/M E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/M TE nnhold: Søknad om kulturmidler Kulturmidler Tilskudd til kunst- og kulturformål 2009/ / K/L 223 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: K/L BU 27 vsender Halden Frivilligsentral Side: 9 av 81

10 nnhold: Søknad om kulturmidler Kulturmidler Tilskudd til kunst- og kulturformål 2009/ / K/L 223 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: K/L *** 26 vsender Halden Frivilligsentral nnhold: Søknad på stilling nsettelse, ktivitetssenteret 2010/ /2010 FOTJ/SOD offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/SOD TE nnhold: Svarbrev på varsel om mangler 165/ Høstbakken 6 og B - Søknad om tillatelse - Rammetillatelse 2009/ / BYG/GML 165/0092 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/GML TE vsender Norgeshus Halden - Jan-Rune Nilsen nnhold: Vannledning - Strupe Lerdal - Odde Bro ny vannledning 2008/ / EENDOM/TES M20 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: EENDOM/TES vsender dv. Trond Lexerød S Side: 10 av 81

11 nnhold: Brev vedr. erstatningsoppgjør Lerdal - Odde Bro ny vannledning 2008/ / EENDOM/TES M20 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: EENDOM/TES vsender dv. Trond Lexerød S nnhold: Nasjonal transportplan (NTP) og reisevaneundersøkelsen 2009, intercitytogenes rolle for pendling og byutvikling på Østlandet Nasjonal transportplan / / NÆR/ESS N00 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NÆR/ESS vsender Vegdirektoratet nnhold: Bilskade 7.jan 2010, reg.nr ref ,37/mgk Kjøreuhell med biler - diverse - forsikring / / JUR/SVS 260 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender Norwegian Broker S nnhold: Ferdigmelding 230/ Sundet 9 - Melding pbl. 81,85,86a 2009/ / BYG/BPG 230/0001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/BPG TE vsender Odd Paulsboe Side: 11 av 81

12 nnhold: Foreløpig melding fra fylkesmannen 090/ Gjesteby Torpedal - enkle tiltak pbl 93 - nybygg hytte 2008/ / BYG/HT 090/0017 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/HT TE vsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Søknad om økonomisk støtte til utdanning som helsefagarbeider Stipendordning 2010/ / FST/HMK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK nnhold: Tilsetting av lærere barnetrinn - skoleåret / /2010 PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS nnhold: Tilsetting av lærere ungdomstrinn og voksenopplæring - skoleåret / /2010 PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS Side: 12 av 81

13 nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilleggsdokumentasjon 074/ Skoleveien 6 - melding om tiltak - tilbygg bolig 2010/ / BYG/GML 074/0049 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/GML vsender Jan ndersen & Sønn S nnhold: Tilsetting av sykepleier kombinert direkte tjeneste/merkantil 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 13 av 81

14 nnhold: Tilsetting av sykepleier kombinert direkte tjeneste/merkantil 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Ny samarbeidsavtale innenfor helse- og omsorgsområdet mellom Sykehuset Østfold (SØ) og kommunenei Østfold Samhandling med Sykehuset Østfold 2008/ / KSHO/GUK G90 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/HB vsender Rådmannsutvalget i KS Østfold og Sykehuset Østfold nnhold: Betaling av barnehageplass Barnehagesak / / KSUO/KM B vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM BU 2 nnhold: Hytterenovasjon Hytterenovasjonsgebyr - ny innkreving / /2010 TEKN/KED M50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TEKN/KED BU 3 vsender Side: 14 av 81

15 nnhold: Halden kommune - Klage på avslag på innsyn av dokumenter - Forprosjekt Halden havn Ny havn - Sauøya - forprosjekt. 2008/ /2010 JUR/SVS 611 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Svar fra Høgskolen Ungdomsundersøkelse Samarbeid med Høgskolen i Østfold. 2009/ / SLT/LPD 60 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SLT/LPD BU 3 vsender Kst dekan Theo Schewe nnhold: Tilsvar til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, Østfold Tilbakeholdelse i institusjon uten eget samtykke / / JUR/RBJ TF F40 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/RBJ TE nnhold: Søknad om midler Legat til beste for barn og unge i Halden 2009/ /2010 FST/HMK 241 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK vsender Halden Bueskytterklubb Side: 15 av 81

16 nnhold: Tilsetting av sykepleier kombinert direkte tjeneste/merkantil 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 16 av 81

17 nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av lærere barnetrinn - skoleåret / / PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 17 av 81

18 nnhold: Tilsetting av spesialsykepleiere psyk/rus - Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleier kombinert direkte tjeneste/merkantil 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 18 av 81

19 nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av fysioterapeut - fengselshelsetjenesten 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av lærere barnetrinn - skoleåret / / PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS Side: 19 av 81

20 nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleier kombinert direkte tjeneste/merkantil 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av lærere barnetrinn - skoleåret / / PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS Side: 20 av 81

21 nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: 065/ Grønliveien Nabovarsel til eiendomsavdelingen / / EENDOM/SP L42 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: EENDOM/SP TE vsender Hedalm nebyhus nnhold: Re: nfiltrasjonsprøver 256/ Smedsrød - søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2009/ / PL/ØYG 256/0003 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/ØYG vsender Henning Engebretsen nnhold: Re: nfiltrasjonsprøver 226/ Bollerød - søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2009/ / PL/ØYG 226/0001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/ØYG BU 7 vsender Henning Engebretsen Side: 21 av 81

22 nnhold: Re: nfiltrasjonsprøver 249/0001 og Killingrød - søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2009/ / PL/ØYG 259/0001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/ØYG TE vsender Henning Engebretsen nnhold: Søknad om oppjustering av stilling nsettelse 2010/ /2010 HSKO/HK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/YVM nnhold: Garanti nr Strupe Ungdomsskole bygg B - Garanti 2010/ / TEKN/KLU 263 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TEKN/KLU vsender Halden Sparebank nnhold: 062/ Peder nkers gate 16 - søknad om tillatelse til tiltak - oml. utv. V 062/ Peder nkers gate 16 - søknad om tillatelse til tiltak - oml. utv. V 2010/ / BYG/CHM 062/0648 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM vsender Lindhaugen S Side: 22 av 81

23 nnhold: Man Last og Buss S - Levering av lastebil til teknisk drift Kjøp av lastebil til teknisk drift 2009/ / JUR/TRS TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/TRS nnhold: nmodning om innsyn nbud - behandling av restavfall 2009/ / JUR/BO 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/BO vsender vfallshandel S nnhold: Uttalelse fra BUPP Spesialundervisning / /2010 STSKO/LG E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STSKO/LG TE nnhold: Vedr. fastsettelse av gebyr 062/332 m.fl. Tistasenteret - varsel om oppstart - reguleringsplan Høvleriet/fisketorget 2009/ / PL/N 062/0332 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/N vsender Halden rkitektkontor S Side: 23 av 81

24 nnhold: Søknad om parkeringstillatlse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H nnhold: Søknad om parkeringstillatelse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H nnhold: Vedr. tilsyn Svinesundparken 6 Tilsyn Svinesundparken 6 abc 2009/ / BRNN/ROH M70 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BRNN/ROH BU 5 vsender Henrik Walstad nnhold: Søknad om legatmidler til beste for eldre i Halden Legat til beste for eldre i Halden 2009/ / FST/HMK 241 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK vsender Solheim Dagsenter Side: 24 av 81

25 nnhold: Skade 10. august Vann hos Sigmund Bakken Vannskade hos Sigmund Bakken 2008/ /2010 TEKN/G 271 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TEKN/G vsender f nnhold: Skade 10.november Vann hos Torkill ndersen Vannskade - Damhauggata / /2010 JUR/SVS 260 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender f nnhold: Klage på avslag Produksjonstilskudd våren / / NÆR/VJ TF V13 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NÆR/VJ TE nnhold: Skade 11. august Vann hos Britt Kristin Larsen Dyrendalsveien 6 - vannskade - regresskrav - forhåndsmelding 2008/ /2010 JUR/SVS 262 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender f Side: 25 av 81

26 nnhold: Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2010 PRK/H TF Q51 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H nnhold: Søknad om parkeringstillatelse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H nnhold: Møteprotokoll fra kontrollutvalget i Halden den Kontrollutvalget / /2010 POL/MV 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSTK/B BU 57 vsender Styret Fagfordundet seksjon SST nnhold: Søknad om parkeringstillatelse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2010 PRK/H TF Q50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H Side: 26 av 81

27 nnhold: Søknad om parkeringstillatelse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H nnhold: Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2010 PRK/H TF Q51 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H nnhold: nmodning om opplysninger fra skolen Barnevern / / SKO/LL E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SKO/LL TE nnhold: Søknad om permisjon Diverse permisjoner 2010/ / FOTJ/SOD P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/SOD Side: 27 av 81

28 nnhold: rbeidsavtale nsettelse 2009/ / KD/LW P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KD/LW nnhold: Gjennomgang av mottakskontroll Steigen hyttefelt - Korterødfjella- reguleringsplan 2009/ /2010 PL/MOH L12 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/MOH vsender Erlend Kristiansen nnhold: rbeidsavtale nsettelse 2009/ / KD/LE P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KD/LE TE nnhold: Søknad om elevpermisjon Elevpermisjon / /2010 GSKO/REG E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/REG BU 2 Side: 28 av 81

29 nnhold: rbeidsavtale nsettelse 2009/ /2010 KD/LE P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KD/LE TE nnhold: rbeidsavtale nsettelse 2009/ /2010 KD/LE P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KD/LE TE nnhold: Nemndas sammensetning og dokumentliste Tilbakeholdelse i institusjon uten eget samtykke / /2010 JUR/RBJ TF F40 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/RBJ TE nnhold: Søknad om godkjenning av Veslefrikk Centrum-barnehage Veslefrikk Centrum-barnehage 2010/ / FOTJ/GU 10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/GU vsender Monia Berger Side: 29 av 81

30 nnhold: Søknad om fødsels- og adopsjonspermisjon Foreldrepermisjon undervisning og oppvekst 2010/ / KSUO/KM P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM nnhold: nnkalling til samarbeidsmøte 11. februar 2010 Spesialundervisning / /2010 OSKO/VV E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: OSKO/VV nnhold: Vedr. henvisning til PP-tjeneste Spesialundervisning 2009/ / ØSKO/NJ E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ØSKO/NJ TE nnhold: Kopi av brev - Referat fra møte med lærer Spesialundervisning / / LSKO/EVR E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LSKO/EVR TE Side: 30 av 81

31 nnhold: Rapport etter PP-undersøkelse Vurdering av spesialundervisningsbehov Spesialundervisning / / STSKO/LG E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STSKO/LG TE nnhold: nnkalling til samarbeidsmøte 2.februar 2010 Spesialundervisning / /2010 ØSKO/TRK E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ØSKO/TRK TE nnhold: nnkalling til samarbeidsmøte 5.februar 2010 Spesialundervisning / /2010 FSKO/BOJ E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FSKO/BOJ TE nnhold: ng. Ungdomsskole Elevsak / / SKO/PS E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SKO/PS TE Side: 31 av 81

32 nnhold: Søknad om fødsels- og adopsjonspermisjon Foreldrepermisjon helse 2010/ / P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Søknad om økonomisk støtte ved skolegang Stipendordning 2010/ / FST/HMK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK nnhold: Søknad om økonomisk støtte under utdanning Stipendordning 2010/ / FST/HMK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK nnhold: Svar på spørsmål om ombygging Familiens Hus 2009/ / KSHO/RB G90 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/RB TE vsender Bjørn Saksæther Side: 32 av 81

33 nnhold: Utplassering av elever fra kjøretøylinja ved Halden videregående skole Forespørsel om utplassering av elever fra Kjøretøylinja 2009/ / TEKN/N offl. 25 B07 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TEKN/G nnhold: KNs årsrapport for 2009 KN 2009/ /2010 PERS/EMB 444 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/EMB vsender KN nnhold: Påminnelse om ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / /2010 HSKO/HK E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HK TE nnhold: Muntlig eksamen i grunnskolen skjema for påføring av sensorer (ev. at kommunen benytter et annet skjema som den har laget) Eksamen avgangsprøver 2009 / / /2010 KSUO/M B65 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL TE vsender Fylkesmannen i Østfold Side: 33 av 81

34 nnhold: Kommunalt vann Prestebakke Kommunalt vann Prestebakke 235/9 fnr / /2010 TEKN/G vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TEKN/G vsender Tove olsen nnhold: Søknad - sykepleier Tilsetting sykepleiere hjemmesykepleien Karrestad 2009/ / offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TE nnhold: Søknad - sykepleier Tilsetting sykepleiere hjemmesykepleien Karrestad 2009/ / offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TE nnhold: Søknad - sykepleier Halden fengsel Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BU 54 Side: 34 av 81

35 nnhold: Søknad - sykepleier Halden fengsel Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BU 55 nnhold: Søknad - sykepleier Halden fengsel Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BU 53 nnhold: Søknad - sykepleier Halden fengsel Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BU 52 nnhold: Tilsetting av sykepleier kombinert direkte tjeneste/merkantil 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 35 av 81

36 nnhold: Tilsetting av spesialsykepleiere psyk/rus - Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleier kombinert direkte tjeneste/merkantil 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 36 av 81

37 nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Reguleringsplan Diverse henvendelser til ordfører 2009/ / ORD/PKD 070 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ORD/PKD BU 16 vsender Sponvika Vel nnhold: Resultater fra Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) Skjenkebevilling - enkelt anledning / ambulerende / /2010 KSHO/RB U63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/RB vsender nnhold: Underretning om at saken er henlagt Kjøreuhell med biler - diverse - forsikring / / JUR/SVS 260 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender Østfold Politidistrikt Side: 37 av 81

38 nnhold: Klage på byggemelding 147/ Løkkebergveien 1 - søknad om enkle tiltak - nybygg bolig 2009/ / BYG/GML 147/0057 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/GML BU 17 vsender Rune Leon Stubberudlien nnhold: Tomtekart og naboliste. 023/0017/042 - Mørvika - hytte B-515 søknad om gjenoppbygging av brygge 2010/ /2010 BYG/CHM 023/0017/042 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM vsender Sten. Onstad nnhold: Søknad på stilling id 282 Tilsetting av sykepleiere enhet karrestad 2009/ /2010 offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Overskudd av sprøyter og kanyler etter pandemivaksinasjon Svineinfluensa 2009/ /2010 FOTJ/HB G03 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/HB TE vsender Rønsen Svein Side: 38 av 81

39 nnhold: VS: 62/547 Ringveien 4 - søknad om rammetillatelse 062/0547 Ringveien 4 - byggeprosjekt 2010/ /2010 BYG/GML 062/0547 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/GML vsender SG-rkitekter s nnhold: Søknad om skolebytte Elevsak / / KSUO/ROL E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL BU 2 nnhold: Kart over parkeringsplass ved Låby skole Helhetlig utenomhusplan inkl. trafikk- og parkeringsforhold på Låby skole 2010/ /2010 LSKO/TBO 614 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LSKO/TBO TE vsender Brukergruppa nnhold: Søknad om avløser tilskudd Søknad om avløsertilskudd under sykdom 2009/ /2010 NÆR/VJ TF 233 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NÆR/VJ TE Side: 39 av 81

40 nnhold: Søknad om fødsels- og adopsjonspermisjon Foreldrepermisjon undervisning og oppvekst 2010/ /2010 KSUO/KM P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM nnhold: Refusjonskrav fra Glenne Barnehage for perioden 02.nov - 31.des 2009 Ekstraressurser / spesialpedagogisk hjelp bhg.året 2009 / / /2010 KSUO/KM TF 16 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM nnhold: 062/ Blomsterveien 2 nabovarsel Nabovarsel til eiendomsavdelingen / / EENDOM/SP L42 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: EENDOM/SP TE vsender Ole Rosenstrøm nnhold: Gjenpart av nabovarsel 062/ Rødsveien 54 - Gjenpart av nabovarsel 2010/ / BYG/CDN 062/0588 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CDN vsender Ole Rosenstrøm Side: 40 av 81

41 nnhold: Søknad 189/ Nordby dd Smil-midler våren / /2010 NÆR/VJ TF V18 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NÆR/VJ nnhold: Tilbud om stilling sos sekretær ved PPT- kontoret Tilsetting av merkantil ppt 2009/ / PERS/STS offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS nnhold: Tilbake etter avbrudd Lærling / /2010 PERS/JTH P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/JTH TE nnhold: Halden kommune - klage over vedtak om spesialundervisning Fylkesmannen opphever kommunes vedtak Spesialundervisning / /2010 GSKO/REG E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/REG Side: 41 av 81

42 nnhold: Møteprotokoll Styret - Østfold kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget / / POL/MV 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: POL/MV vsender Østfold kontrollutvalgssekretariat nnhold: Ny søknad om kjøp av tilleggsareal Søknad om kjøp av tilleggsareal til Gnr. 4/ Bnr. 70 i Berg 2009/ / EENDOM/SP 611 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: EENDOM/SP BU 4 vsender Henning Strømsborg nnhold: Søknad om permisjon 2010/2011 nsettelse 2008/ /2010 HSKO/HK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/YVM nnhold: Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2010 PRK/H TF Q51 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H Side: 42 av 81

43 nnhold: Halden kommune - Prosjektgruppa - Møtereferat nbud - V - sanering - Bollerød - Nybo 2009/ /2010 JUR/BO TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/BO nnhold: RV 21/Knivsøveien - kontrakt og oppgjør vtaler vedr. kommunal grunn 2009 og / / EENDOM/SP 611 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: EENDOM/SP TE vsender Statens vegvesen nnhold: Klage SFO Samarbeid Skole - hjem ddevang 2010/ / SKO/NK B00 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SKO/NK TE vsender Trine Bakke nnhold: Sakkyndig vurdering vedr. utsatt skolestart Elevsak / /2010 KSUO/ROL E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL TE Side: 43 av 81

44 nnhold: Brannvern Rockehuset Tilsyn Rockehuset Tilfluktsrom 2009/ / BRNN/TON M71 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BRNN/TON TE vsender Halden Kreative Kraftsenter nnhold: Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2010 PRK/H TF Q51 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H nnhold: Vedrørende Storgata 13 Storgata 13. Halden - Branntilsyn 2008/ / BRNN/ROH TF M71 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BRNN/ROH TE nnhold: Fjerning av del av uttrekksspor Mølen Fjerning av del av uttrekksspor Mølen 2010/ / EENDOM/JOK Q73 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: EENDOM/JOK vsender Halden kommune kommunalteknikk Side: 44 av 81

45 nnhold: Tegning 005/ ngerfjellveien 89 - ett-trinns søknadsbehandling - tilbygg garasje 2009/ /2010 BYG/GML 005/0236 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/GML vsender Jostein Hov Karlsen nnhold: Sofienberg Ystehede 196/ søknad om mindre vesentlig reguleringsendring Sofienberg Ystehede 196/ søknad om mindre vesentlig reguleringsendring 2010/ / PL/MOH 196/0017 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/MOH vsender COW S nnhold: Tilbudsbrev - Sprinkleranlegg - Konservativen 2009/ / JUR/BO O offl. 23, 3.ledd 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/BO nnhold: Tilbudsbrev - Sprinkleranlegg - Konservativen 2009/ / JUR/BO O offl. 23, 3.ledd 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/BO Side: 45 av 81

46 nnhold: ksjon Haiti Jordskjelvkatastrofe - Haiti 2010/ /2010 POL/MV 223 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: POL/MV TE vsender KS nnhold: 098/ Svalsrødveien 12G - klage på byggesak 098/ Svalsrødveien 12G - klage på byggesak 2010/ /2010 JUR/SVS L42 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender Turid og Johan Elsness nnhold: Klage til ordfører/rådmann 098/ Svalsrødveien 12G - klage på byggesak 2010/ /2010 JUR/SVS L42 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender Turid og Johan Elsness nnhold: Handlingsplan for utbedring av avvik ved Rockehuset Tilsyn Rockehuset Tilfluktsrom 2009/ / BRNN/TON M71 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BRNN/TON BU 6 vsender Halden Kreative Kraftsenter Side: 46 av 81

47 nnhold: nvitasjon til kombinert ansvarsgruppemøte/ orienteringsmøte med Habiliteringstjenesten Spesialundervisning / /2010 STSKO/LG E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STSKO/LG TE nnhold: Karakterutskrift nsettelse 2009/ / SED/VB P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SED/VB nnhold: Tilsynsrapport og varsel om pålegg Tilsyn med Halden legevakt 2009/ /2010 FOTJ/HB G21 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/HB vsender rbeidstilsynet nnhold: Forespørsel om arbeid Åpne søknader / /2010 offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BU 24 Side: 47 av 81

48 nnhold: Henvendelse om Fv. 934 Sponvikavegen i Halden kommune Vegbelysning 2010/ /2010 TEKN/G T51 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TEKN/G vsender Statens vegvesen nnhold: ng. skademelding Yrkesskadeerstatning 2010/ /2010 PERS/EMB P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/EMB nnhold: Beredskapsarbeid i grunnopplæringen - innkalling til møte Beredskapsarbeid skolesektor 2009/ /2010 KSUO/M X20 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/M TE vsender Politiet nnhold: nmodning om forhåndskonferanse Reguleringsplan til sakåsen Halden Kommune - anmodning om forhåndskonferanse 2010/ /2010 PL/N L12 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/N vsender HRG S Side: 48 av 81

49 nnhold: Redegjørelse 217/ Ånerød Nord - fradeling av tilleggstomt 12 da. til gnr/bnr 217/9 2009/ /2010 GEO/JSO 217/0002 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/HK vsender dvokat Jon Erik Holm nnhold: Opplæringsprogrammet etc Nye planbestemmelser i plan- og bygningsloven. Regionale samlinger 2009/ / PL/N L10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/N vsender Østfold fylkeskommune nnhold: Klagesak 2009/266 nbud - behandling av restavfall 2009/ /2010 JUR/BO 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/BO vsender Østmark Mona nnhold: Fylkesmannens utfyllende innspill Oreid 2-146/ varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid 2009/ / PL/HK 146/0001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/HK vsender Fylkesmannen i Østfold Side: 49 av 81

50 nnhold: nmodning om ferdigattest 036/ Haugland- Søknad om ett-trinns søknadsbehandling - støyskjermingstiltak 2009/ / BYG/BJS 036/0012 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/BJS TE vsender Multiconsult S nnhold: Rettelse - navn på tiltaksshaver 062/332 m.fl. Tistasenteret - varsel om oppstart - reguleringsplan Høvleriet/fisketorget 2009/ /2010 PL/N 062/0332 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/N vsender Halden rkitektkontor S nnhold: Søknad om rammetillatelse 051/ Knivsøveien 70 - byggeprosjekt avgassanlegg 2010/ / BYG/CHM 051/0006 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM vsender Rambøll Norge S nnhold: 224/ melding om tiltak - tilbygg bolig 224/ melding om tiltak - tilbygg bolig 2010/ / BYG/CDN 224/0003 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CDN vsender ud K. Habberstad Side: 50 av 81

51 nnhold: Eksamen for grunnskolen våren 2010 Eksamen avgangsprøver 2009 / / /2010 KSUO/M B65 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL TE vsender Utdanningsdirektoratet nnhold: nnspill fra Østfold fylkeskommune Reguleringsplan for Rokke avfallsmottak 2009/ / PL/MOH G-629 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/MOH TE vsender Fylkesmannen i Østfold vsender Østfold fylkeskommune - kulturminneseksjonen nnhold: nmodning om midl. brukstillatelse 004/ Knivsøveien 16 - ettrinns søknad - ombygging 2008/ / BYG/CHM 004/0075 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM vsender SG-rkitekter nnhold: Tilsetting av lærere ungdomstrinn og voksenopplæring - skoleåret / /2010 PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS Side: 51 av 81

52 nnhold: Tilsetting av lærere barnetrinn - skoleåret / /2010 PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS nnhold: nsettelse av barnevernkurator 2010/ /2010 FOTJ/SOD vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/SOD TE nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sjåfør/altmuligmann 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 52 av 81

53 nnhold: 004/ sebakkeveien 6 - forhåndskonferanse 004/ sebakkeveien 6 - forhåndskonferanse 2010/ /2010 BYG/CHM 004/0091 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM vsender F Bygg Glomsrød S nnhold: nsettelse av barnevernkurator 2010/ /2010 FOTJ/SOD vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/SOD TE nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 53 av 81

54 nnhold: Tilsetting av lærere ungdomstrinn og voksenopplæring - skoleåret / /2010 PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS nnhold: Tilsetting av morsmålslærere - skoleåret / /2010 PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS nnhold: Tilsetting av Områdeleder - boliger for utviklingshemmede 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Bekymringsmelding Trolltangen barnehage Tilsyn barnehager 2008/ / KSUO/KM 10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM vsender Carita ntonsen Side: 54 av 81

55 nnhold: Fysioterapeut vacancy - regarding nsettelse av fysioterapeut/manuell terapeut med 100 % driftstilskudd 2009/ /2010 FOTJ/SOD offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/SOD nnhold: nsettelse av barnevernkurator 2010/ /2010 FOTJ/SOD vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/SOD TE nnhold: Tilsetting av lærere ungdomstrinn og voksenopplæring - skoleåret / /2010 PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS nnhold: nsettelse av barnevernkurator 2010/ /2010 FOTJ/SOD vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/SOD TE Side: 55 av 81

56 nnhold: Tilsetting av lærere ungdomstrinn og voksenopplæring - skoleåret / /2010 PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS nnhold: Tilsetting av lærere barnetrinn - skoleåret / /2010 PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS nnhold: Tilsetting av spesialsykepleiere psyk/rus - Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 56 av 81

57 nnhold: Tilsetting av sykepleier kombinert direkte tjeneste/merkantil 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av spesialsykepleiere psyk/rus - Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Roliga 17 - klage på vann og avløpsgebyr Roliga 17 - klage på vann og avløpsgebyr 2010/ / TEKN/G 231 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TEKN/G vsender Nils Thomas Solvang Side: 57 av 81

58 nnhold: Vedr. henvisning til PP-tjenesten Spesialundervisning / /2010 HSKO/HK E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HK TE nnhold: Fylkesmannens uttalelse Bastholmen Sarpsborg kommune og Halden kommune søknad om tillatelse til legging av vann- og avløpsledninger i sjø 2010/ /2010 EENDOM/JOK L42 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: EENDOM/JOK vsender Fylkesmannen i østfold nnhold: Manglende /ufullstending kommunikasjon Ny havn - Sauøya - forprosjekt. 2008/ /2010 JUR/SVS 611 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender Torkel Heide nnhold: Svar vedr. logopedisk henvisning Spesialpedagogisk hjelp / /2010 KSUO/LST B vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/LST TE vsender Pedagogisk-psykologisk tjeneste Side: 58 av 81

59 nnhold: Søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen Elevpermisjon / / SKO/TOV E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SKO/TOV TE nnhold: Søknad om permisjon Enhet Velferdspermisjon 2010/ / SKO/NK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SKO/NK TE nnhold: nnkalling til styremøte i Osloregionen tirsdag 2. februar 2010 kl , Oslo Rådhus Osloregionens styre 2009/ /2010 ORD/PKD 074 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ORD/PKD TE vsender Theis Juell Theisen nnhold: RE: nmoding om innsyn i tilbudet på behandling av restavall nbud - behandling av restavfall 2009/ /2010 JUR/BO 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/BO vsender Kjetil Vikingstad Side: 59 av 81

60 nnhold: 098/ Opalveien 29 melding om tiltak - svømmebassen/terrasse 098/ Opalveien 29 melding om tiltak - svømmebassen/terrasse 2010/ / BYG/GML 098/1645 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/GML vsender Kjell Tommy Nilsen nnhold: nnkalling til kartlegging og møte Spesialundervisning / /2010 STSKO/KJ E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STSKO/LG TE nnhold: nnkalling til møte Spesialundervisning / /2010 SKO/LL E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SKO/LL TE nnhold: nnkalling til møte Spesialundervisning / /2010 BSKO/NG E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSKO/NG TE Side: 60 av 81

61 nnhold: nformasjon om framdrift i saksarbeidet Spesialundervisning / /2010 BSKO/NG E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSKO/NG TE nnhold: Søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen Elevpermisjon / /2010 GSKO/HN E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/REG BU 4 nnhold: Forholdene på ddebo larmsystem ddebo Sykehjem 2010/ /2010 KSHO/RB TF H22 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/RB BU 4 nnhold: Søknad om støtte til transport av barn fra skolen Skyss skole / /2010 KSUO/ROL E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL BU 2 Side: 61 av 81

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12.

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 06.01.2014 nnhold: Utsetting av container Leie av

Detaljer

Journaldato: 18.03.11-24.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.

Journaldato: 18.03.11-24.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.03.11-24.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 28.03.2011 nnhold: Åpne søknader Halden sykehjem

Detaljer

Journaldato: 12.02.10-18.02.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.02.

Journaldato: 12.02.10-18.02.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02.10-18.02.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 22.02.2010 nnhold: VS: 230/1/6 Sundet - Kornsjø 206/0001/006

Detaljer

19.02.2015 BV/MB 18.02.2015 BV/MB 18.02.2015 TEKN/KOL 18.02.2015 TEKN/JB

19.02.2015 BV/MB 18.02.2015 BV/MB 18.02.2015 TEKN/KOL 18.02.2015 TEKN/JB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.02.2015 nnhold: Bruk av fond 2014 og avsetting til fond 2015 Budsjett og

Detaljer

Journaldato: 23.04.10-29.04.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.

Journaldato: 23.04.10-29.04.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.04.10-29.04.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 03.05.2010 nnhold: Tilbakemelding fra Moth vedr.

Detaljer

Journaldato: 27.01.12-02.02.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 26.01.

Journaldato: 27.01.12-02.02.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 26.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.01.12-02.02.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 06.02.2012 nnhold: Brostein til besvær Brostein -

Detaljer

Journaldato: 01.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2015. Klassering: 69/559

Journaldato: 01.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2015. Klassering: 69/559 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 02.09.2015 nnhold: Strandveien 52: Vedr. midlertidig brukstillatelse gnr 69

Detaljer

Journaldato: 07.05.10-13.05.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.04.

Journaldato: 07.05.10-13.05.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.05.10-13.05.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 18.05.2010 nnhold: Fortau langs FV 22 fra Grønliveien

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00018-4 Kommentar til søknad om ambulerende skjenkebevilling Søknader om Ambulerende Skjenkebevilling - 2013 Avskjermet Offl 26 tredje ledd Servicetorget dato: 25.09.2013

Detaljer

Journaldato: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 06.01.

Journaldato: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 06.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 10.01.2011 nnhold: Uhell 05.01.11 - skade på privatbil.

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013 Lnr: 14630/13 Regdato:30.10.2013 Arkivkode:V18 Saksnr: 13/2214-1 Dok.type: /I Mads Eivind Grimsrud Dok.beskr: SØKNAD OM SMIL

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6425-4 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: AREAL/LAND/RIEI Dok.beskr: Avløsertilskudd ved sykdom perioden 12.09.2014-06.11.2014 - endring av vedtak Saksnr: 15/2581-2 Dok.type: U Gradering:13

Detaljer

Journaldato: 18.02.11-24.02.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.02.

Journaldato: 18.02.11-24.02.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.02.11-24.02.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 28.02.2011 nnhold: Søknad om utvidelse av stilling

Detaljer

Journaldato: 05.02.10-11.02.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.02.

Journaldato: 05.02.10-11.02.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.02.10-11.02.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 15.02.2010 nnhold: Kontrollerklæring 082/0020 - sakåsen

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 Lnr: 3247/11 Regdato:25.03.2011 Arkivkode:252 *** Saksnr: 10/1560-5 Dok.type: /U Gradering: Offvl 13 Saksb: NAV//LIE Journalenhet:SEN

Detaljer

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05.

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2016 nnhold: Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring Gnr 39/23 Tilbakeslag av kloakk/avløpsvann

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 nnhold: Søknad om jobb Personalmappe - tilsettingsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/1239-6 12567/2014 23.04.2014

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 10/2952-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MABO Statens vegvesen Dok.beskr: Tilskudd aksjon skoleveg 2011 Saksnr: 15/2784-1 Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Herdis Maribu Dok.beskr:

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling. Tilsetting av sommervikarer, sykehjemstjenesten assistenter og studenter 2010/1592-97 19462/2010 21.06.

Offentlig journal. Søknad om stilling. Tilsetting av sommervikarer, sykehjemstjenesten assistenter og studenter 2010/1592-97 19462/2010 21.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.06.10-17.06.10, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 21.06.2010 nnhold: Tilsetting av sommervikarer, sykehjemstjenesten assistenter og studenter 2010/1592-97

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06-01.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 nnhold: Byggetillatelse for anleggelse av stikkledning, riving av anneks/uthus

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.08-03.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.08.2015 nnhold: Tilbakemelding om Borg Borg : Ytre farled, Møkkalasset og Svaleskjær

Detaljer

Journaldato: 19.12.14-25.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.12.

Journaldato: 19.12.14-25.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12.14-25.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 29.12.2014 Vedrørende klagebehandling i Klagenemnda - foreløpig svar Klagenemnda

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.06.17, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.06.2017 Foreløpig svar - søknad om stilling Stilling D- 185 -Sommerjobb

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 2013/00627-002 U Datert: 23.10.2013 Arkiv: ***** Saksans: SKFL/MARITB Sak: OK - elevpermisjoner ***** ***** ***** ***** Dok: Svar på

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 02072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 04072008 07/00341-20 I Dok.dato: 30062008 Eiendomsutvikling Enhet for plan og utbygging - SAGODB Gnr.

Detaljer

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2011 Barnehagemappe Knøttelia barnehage - 2011/3907-2 41860/2011 11.11.2011 BA Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Journaldato: 08.04.11-14.04.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.04.

Journaldato: 08.04.11-14.04.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.04.11-14.04.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 15.04.2011 nnhold: Oppsigelse av SFO plass SFO -

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.06.2015-12.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.06.2015-12.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U k Saksnr: 15/748-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: POL/ORD/JOJAG Steiner Nyland m. flere Dok.beskr: Svar på brev til ordføreren Saksnr: 13/8171-9 Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: EID/EIDSKO/MALO

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25.06.2012-29.06.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25.06.2012-29.06.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 1958/12 Regdato:28.06.2012 Arkivkode:GNR 37/45 Saksnr: 12/91-10 Dok.type: /U Gradering: Statsskog VEDRØRENDE ORREHOLMEN - LUNDSNESET Lnr: 2140/12 Regdato:25.06.2012 Arkivkode:416 Saksnr: 12/242-1

Detaljer

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.02-09.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.02.2016 nnhold: Varsel om vedtak rettet til eiendom 42/242 vedrørende vegetasjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01593-21 Tilbud om vikariat i 17 % stiling som assistent i Vennesla kommune - Personalmappe - 08.04.2016 tgående internt produsert, 11/02901-4 Tilbud om vikariat i 20 % stilling

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 26102007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 26102007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 30102007 07/01068-11 U Dok.dato: 25102007 Jour.dato: Arkivdel: HUN-ELEV1 Hunsfoss skole - Andreas Vennesland

Detaljer

Journaldato: 10.12.10-16.12.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.12.

Journaldato: 10.12.10-16.12.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.12.10-16.12.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 20.12.2010 nnhold: Vedtak om pålegg - Bjørklund barnehage

Detaljer

Offentlig journal DALE - ETABLERING AV MOBILSENDERE DALE - ETABLERING AV MOBILSENDERE 2008/2672-1 10968/2008 24.06.2008 BS/HHA 25.11.

Offentlig journal DALE - ETABLERING AV MOBILSENDERE DALE - ETABLERING AV MOBILSENDERE 2008/2672-1 10968/2008 24.06.2008 BS/HHA 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A DAL - TABLRNG AV MOBLSNDR DAL - TABLRNG AV MOBLSNDR 2008/2672-1 10968/2008 24.06.2008 BS/HHA L42 Mottaker Telenor Nordic

Detaljer

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06.

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 03.08.2015 Svar på permisjonssøknad Permisjon for å prøve ut annet arbeid

Detaljer

Journaldato: 12.11.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.11.2012. Dok.dato: 09.11.2012. Dok.

Journaldato: 12.11.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.11.2012. Dok.dato: 09.11.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2012 Oppdragsavtale fosterhjem ST-personalmappe - 2012/4028-3 41118/2012 08.11.2012

Detaljer

Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: ***** STU-S/RUSPE. Dok.dato: 26.04.2010. Klassering: ***** HIS-S/SVBJØ. Dok.dato: 19.04.2010.

Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: ***** STU-S/RUSPE. Dok.dato: 26.04.2010. Klassering: ***** HIS-S/SVBJØ. Dok.dato: 19.04.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 20.05.2010 nnhold: Sakkyndig vurdering vedr. utsatt skolestart og spesialpedagogisk hjelp i førskolealder. levmappe - 2010/4982-3

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av vedtak 19/15 midlertidig brukstillatelse gnr 1 bnr 25. Eiendommen gnr 1 bnr / /

Offentlig journal. Oversendelse av vedtak 19/15 midlertidig brukstillatelse gnr 1 bnr 25. Eiendommen gnr 1 bnr / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.6.2015-2.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2015 nnhold: Oversendelse av vedtak 19/15 midlertidig brukstillatelse gnr 1 bnr 25 Eiendommen gnr 1

Detaljer

Dok.dato: 26.12.2014. Klassering: Q51 PARK/AHA

Dok.dato: 26.12.2014. Klassering: Q51 PARK/AHA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 05.01.2015 nnhold: Boligsoneparkering - søknad Søknader om boligsoneparkering Sak/dok nr:

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.05.17, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.05.2017 nnhold: Tilsetting 2 brannkonstabler - id 175 Stillings

Detaljer

Periode: 07-10-2011-07-10-2011

Periode: 07-10-2011-07-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.10.2011 Offentlig journal Periode: 07-10-2011-07-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01566-4 I Tilg. kode: U kari.jeppestol.arntzen@nrk.no

Detaljer

Periode: 03042009-03042009

Periode: 03042009-03042009 DMS2002 - Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00391-5 U Dok.dato: Jour.dato: Servicetorget - BRERUT Søknad om parkeringstillatelse

Detaljer

Offentlig journal. Innbindinger av protokoller for 2010. Innbinding av protokoller - møtebøker 2011/820-1 5656/2011 SKADM/MSO 15.02.2011 25.03.

Offentlig journal. Innbindinger av protokoller for 2010. Innbinding av protokoller - møtebøker 2011/820-1 5656/2011 SKADM/MSO 15.02.2011 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.3.2011, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.03.2011 nnbindinger av protokoller for 2010 nnbinding av protokoller - møtebøker 2011/820-1 5656/2011

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 08.05.2015-08.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 08.05.2015-08.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6501-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/LAND/RIEI Navn: Bente Almås Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - 147/3 Spesielle miljøtiltak i jordbruket Saksnr: 15/2310-1 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 2028/15 Regdato:02.07.2015 Arkivkode:***** ******** Saksnr: 08/942-27 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 ** Dok.beskr: Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2015-2016 Lnr: 2029/15 Regdato:02.07.2015

Detaljer

Offentlig journal. Refusjonskrav for arbeidspraksis i ordinær virksomhet. Personalmappe ***** ***** ***** 2010/ /

Offentlig journal. Refusjonskrav for arbeidspraksis i ordinær virksomhet. Personalmappe ***** ***** ***** 2010/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.9.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.09.2011 nnhold: Refusjonskrav for arbeidspraksis i ordinær virksomhet ersonalmappe 2010/5931-10

Detaljer

Dok.dato: 03.06.2016. Klassering: ***** LVSK/KØ LVSK/KØ. Dok.dato: 03.06.2016. Klassering: ***** LVSK/KØ LVSK/KØ. Dok.dato: 03.06.2016.

Dok.dato: 03.06.2016. Klassering: ***** LVSK/KØ LVSK/KØ. Dok.dato: 03.06.2016. Klassering: ***** LVSK/KØ LVSK/KØ. Dok.dato: 03.06.2016. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J, nnhold: Flyttemelding levmappe - 2013/1490-15 6212/2016 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ide

Detaljer

Journaldato: 15.06.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.06.2011. Dok.dato: 14.06.2011. Dok.

Journaldato: 15.06.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.06.2011. Dok.dato: 14.06.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.06.2011 Referat fra møte i ungdomsrådet den 11. mai 2011 (utsatt fra 4. mai) Møter

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012 Lnr: 4605/11 Regdato:16.02.2012 Arkivkode:411 *** Saksnr: 11/749-2 Dok.type: /U Offvl 25 Saksb: SKAU//BH Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

Mellomveien 5: søknad om oppføring av redskapsbod samt dispensasjon fra utnyttelses grad - gnr 69 bnr 271. Dok.dato: 08.06.2015. Klassering: 69/271

Mellomveien 5: søknad om oppføring av redskapsbod samt dispensasjon fra utnyttelses grad - gnr 69 bnr 271. Dok.dato: 08.06.2015. Klassering: 69/271 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.06.2015 Mellomveien 5: søknad om oppføring av redskapsbod samt dispensasjon fra utnyttelses grad - gnr 69 bnr 271 Tiltak Mellomveien

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.03.2017 Tillatelse - utriggere til flytebrygge - 3/205 Oppfølging Skjærhalden Gjestehavn AS

Detaljer

Journaldato: 22.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.09.2015.

Journaldato: 22.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.09.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.09.2015 Varsel om oppmålingsforretning deling av gnr 64 bnr 42 i Årviksand

Detaljer

Dok.dato: 18.12.2012. Klassering: PERS/SAN. Dok.dato: 18.12.2012. Klassering: PERS/SAN

Dok.dato: 18.12.2012. Klassering: PERS/SAN. Dok.dato: 18.12.2012. Klassering: PERS/SAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J, 20.12.2012 nnhold: D 1024 - Sommerjobb 2013 2012/2696-10 29238/2012 416 nnhold: D 1024 - Sommerjobb 2013 2012/2696-11 29239/2012

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 2014/16-156 16473/2014 18.08.2014 PM/SIWB 19.08.2014 PM/SIWB

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 2014/16-156 16473/2014 18.08.2014 PM/SIWB 19.08.2014 PM/SIWB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08.14-19.08.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.08.2014 Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 Eiendomsopplysninger 2014 2014/16-156 16473/2014 PM/SWB L30

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27.10.2014-31.10.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27.10.2014-31.10.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 2973/14 Regdato:31.10.2014 Arkivkode:GNR 60/1/16 Saksnr: 12/407-4 Dok.type: /U Gradering: Saksb: VPMT//FLI SEN Bjørn Haug Dok.beskr: FERDIGATTEST FOR TILBYGG PÅ HYTTE. GNR 60 BNR 1 FNR 16 - BJØNNEMYRA

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 05062008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 05062008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 06062008 07/02364-2 I Dok.dato: 24052008 Jour.dato: Eva Finsådal Moseidmoen skole - SERTRY Søknad om

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.10.2013-08.10.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.10.2013-08.10.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7594/13 Regdato:08.10.2013 Arkivkode:223 C10 Saksnr: 13/573-13 Dok.type: /U Gradering: Børsa søndagsskole MELDING OM POLITISK VEDTAK OG OVERFØRING AV DRIFTSTILSKUDD 2013 TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER

Detaljer

Offentlig journal. Svar - oppsigelse av SFO plass 2014/909-4 5025/2016 09.05.2016 28.04.2016 LVSK/KØ LVSK/KØ. Svar - endring av SFO plass

Offentlig journal. Svar - oppsigelse av SFO plass 2014/909-4 5025/2016 09.05.2016 28.04.2016 LVSK/KØ LVSK/KØ. Svar - endring av SFO plass Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J, Svar - oppsigelse av SFO plass Elevmappe - 2014/909-4 5025/2016 E Off.l. 13, jfr. FVL 13.1 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr.

Detaljer

Periode: 21082009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 24082009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 21082009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 24082009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 24082009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00362-3 N Dok.dato: 03062009 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Journaldato: 12.02.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.02.2015.

Journaldato: 12.02.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.02.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.02.2015 Ledermøter våren 2015 Ledermøter 2015 2015/594-1 1124/2015 035

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3220-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Idecon Eiendommen AS Dok.beskr: Delegert beh. - byggesak. 92/24 Boligblokk på 4 etasjer over parkeringskjeller, samt riving av bebyggelse.

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03-08.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse 2015/4-1 2/2015 04.02.2015 SK/GI 02.01.2015. Skjervøy kommune SK/GI

Offentlig journal. Bekreftelse 2015/4-1 2/2015 04.02.2015 SK/GI 02.01.2015. Skjervøy kommune SK/GI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.02.2015 Bekreftelse Bekreftelse på utbetalinger 2015 2015/4-1 2/2015 02.01.2015 SK/G 221 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Journaldato: 28.3.2014-30.3.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 28.3.2014-30.3.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.3.2014-30.3.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.04.2014 Søknad om tilskudd til studietur til nderøya og Røros - Kjelkebakken gårdsslakteri

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.1.2014-12.1.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.1.2014-12.1.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.1.2014-12.1.2014 2008/01253-014 U Datert: 18.12.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Sak: Elevmappe - elev ***** ***** ***** (09/292) Dok: Brudd på ordensreglementet

Detaljer

Offentlig journal. Pristilbud på 100cm minikjøkken fra 2 tilbydere. 2015/351-26 6625/2015 18.11.2015 TEKN/KVI 16.11.2015

Offentlig journal. Pristilbud på 100cm minikjøkken fra 2 tilbydere. 2015/351-26 6625/2015 18.11.2015 TEKN/KVI 16.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.11.2015 nnhold: ristilbud på 100cm minikjøkken fra 2 tilbydere. Kommunale bygg - Rådhuset - Skoleveien 6-2015 2015/351-26

Detaljer

Offentlig journal. 36/42 - Ferdigattest 2011/1404-16 17963/2014 15.08.2014 19.08.2014

Offentlig journal. 36/42 - Ferdigattest 2011/1404-16 17963/2014 15.08.2014 19.08.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 19.08.2014 nnhold: 36/42 - Ferdigattest 36/42 Stoppenkollen B5, tomt 58 - Bolig og garasje 2011/1404-16 17963/2014 Siv ark

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.04.2017 Oversendelse av sak til uttalelse - eksisterende hytte - gnr/bnr/fnr 37/1/42 Søknad

Detaljer

Journaldato: 05.10.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 01.10.2015.

Journaldato: 05.10.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 01.10.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J, 06.10.2015 nnhold: D44 Tilsetting av 65,72% fast nattevaktstilling fra 01.09.15

Detaljer

Offentlig journal. Søknd om ferdigattest - ferdigmelding m.vedlegg 2014/2368-2 20800/2014 15.10.2014 BS/AINISA 17.10.

Offentlig journal. Søknd om ferdigattest - ferdigmelding m.vedlegg 2014/2368-2 20800/2014 15.10.2014 BS/AINISA 17.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.10-19.10, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.10.2014 nnhold: Søknd om ferdigattest - ferdigmelding m.vedlegg Søknad om ferdigattest 35/155 2014/2368-2 20800/2014

Detaljer

Journaldato: 01.01.10-07.01.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.10.

Journaldato: 01.01.10-07.01.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.10-07.01.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 11.01.2010 Varsel om mangler. EnkleTiltak 075/0107 - Solheim - søknad om

Detaljer

Journaldato: 29.07.11-04.08.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.

Journaldato: 29.07.11-04.08.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.07.11-04.08.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 08.08.2011 Forhåndskonferanse referat Teatergata 2 og Pilestredet 2-4 2011/3948-3

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 17.02 21.02.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 17.02 21.02.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 17.02 21.02.2011 Lnr: 13722/10 Regdato:17.02.2011 Arkivkode:***** ****************************** Saksnr: 07/1709-4 Dok.type: /U Offvl 23 Saksb: TM//TS

Detaljer

Periode: 15092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 16092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 15092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 16092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 16092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02990-5 I Dok.dato: Jour.dato: 0 Søren Møller

Detaljer

Dok.dato: 06.11.2008. Klassering: 001/090. BI/[Ufordelt] KU/[Ufordelt] PARK/[Ufordelt] BS/UNY. Dok.dato: 11.11.2008. Klassering: 034/013 BS/TAT

Dok.dato: 06.11.2008. Klassering: 001/090. BI/[Ufordelt] KU/[Ufordelt] PARK/[Ufordelt] BS/UNY. Dok.dato: 11.11.2008. Klassering: 034/013 BS/TAT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.12.2008 KONGNS LASS 6 - Søknad om helårs uteplass "Grinda" KONGNS LASS 6 - Søknad om helårs uteplass "Grinda"

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.05.2017 nnhold: Avslag dispensasjon - eksisterende hytte - 37/1/42 Søknad om dispensasjon

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.12.2012, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Angående vedtak opprydding på tomt 1942/52/9 Opprydding på eiendom

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om midlertidig brukstillatelse Søknad om tillatelse til tiltak - bolig gnr 47 bnr 8 2013/581-9 4392/2014 03.03.2014 BS/rina Bjørnevald 47/8 Avsender Byggmester

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SNT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.05.2017 Oppsigelse Personalmappe 2015/233-15 2290/2017 26.04.2017 P Offl

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Permisjon kurs/møter 2010 2010/1042-47 28925/2010 23.08.2010 14.07.2010 SKHELSOS/LRO SKHELSOS/LRO

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Permisjon kurs/møter 2010 2010/1042-47 28925/2010 23.08.2010 14.07.2010 SKHELSOS/LRO SKHELSOS/LRO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.8.2010, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2010 nnhold: ermisjon kurs/møter 2010 2010/1042-47 28925/2010 14.07.2010 434 Avs./mottaker:

Detaljer

Søknad av fra Malvin Nygård om fradeling og oppretting av ny grunneiendom til naust på 60/1. Dok.dato: Dok.dato:

Søknad av fra Malvin Nygård om fradeling og oppretting av ny grunneiendom til naust på 60/1. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2017 Søknad av 08.06.2016 fra Malvin Nygård om fradeling og oppretting av ny grunneiendom til naust på 60/1. Fradeling:

Detaljer

Offentlig journal. Klage på ilagt parkeringsgebyr 2016/ / Tildelt skoleplass 2016 for elev ***** *****

Offentlig journal. Klage på ilagt parkeringsgebyr 2016/ / Tildelt skoleplass 2016 for elev ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.06-08.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.06.2016 Klage på ilagt parkeringsgebyr Parkeringsgebyr 2016 2016/715-14 10384/2016

Detaljer

Journaldato: 25.05.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.05.2009. Klassering: 1943/2/34

Journaldato: 25.05.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.05.2009. Klassering: 1943/2/34 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.05.2009 Søknad om dispensasjon fra PBL 17-2 samt byggetillatelse for oppføring av naust 1943/2/34 Søknad

Detaljer

Periode: 20102009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21102009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 20102009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21102009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21102009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02402-7 U Dok.dato: 15102009 Jour.dato: Vennesla

Detaljer

Dok.dato: 27.03.2015. Dok.dato: 10.04.2015

Dok.dato: 27.03.2015. Dok.dato: 10.04.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.04.2015 Vedrørende søknad på stilling som hjelpepleier 1,vikariat, Sonjatun omsorgssenter - id 17 tlysning av stilling

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 04062008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 06062008 07/01107-10 I Dok.dato: 30052008 Jour.dato: Kristiansand Byggrådgivning AS Enhet for plan og

Detaljer

Periode: 10-10-2013-10-10-2013

Periode: 10-10-2013-10-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.10.2013 Offentlig journal Periode: 10-10-2013-10-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-30 I Dok.dato:

Detaljer

Journaldato: 04.06.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2015.

Journaldato: 04.06.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.06.2015 Vedtaksmelding: Tilsetting av 100 % stilling for hjelpepleier/helsefagarbeider.

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - gnr 58 bnr 4 og gnr 58 bnr 5 2015/861-8 6286/2015 29.10.2015 TEKN/BO 27.10.

Offentlig journal. Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - gnr 58 bnr 4 og gnr 58 bnr 5 2015/861-8 6286/2015 29.10.2015 TEKN/BO 27.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J, 29.10.2015 Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - gnr 58 bnr 4 og gnr 58 bnr 5 2015/861-8 6286/2015 vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende klage på kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune / /

Offentlig journal. Vedrørende klage på kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J, 01.02.2016 Vedrørende klage på kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune

Detaljer

Periode: 24-04-2013-24-04-2013

Periode: 24-04-2013-24-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.04.2013 Offentlig journal Periode: 24-04-2013-24-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/02809-12 U Arkivdel:

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.10-08.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.09-10.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.09.2015 Svar på opprettholdelse av klage gnr 53 bnr 152 Eiendomsskatt 2014-2015

Detaljer

Journaldato: 31.10.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 31.10.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.11.2011 Søknad om å få rullere den gamle kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet som følge av

Detaljer

Periode: 05102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 05102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 08102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00410-23 U Dok.dato: 04102007 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 08.11. 12.11.2012 Lnr: 15530/12 Regdato:08.11.2012 Arkivkode:L12 Saksnr: 12/2872-2 Dok.type: /I Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN Øverby Takst

Detaljer

Periode: 09-08-2012-09-08-2012

Periode: 09-08-2012-09-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.08.2012 Offentlig journal Periode: 09-08-2012-09-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02321-79 I Kjell Einar

Detaljer