Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 22.01.10-28.01.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 21.01."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, nnhold: Kontrollavgift - Saksnr Klage på parkeringsbøter / / PRK/H Q51 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H vsender Magne lexander Holtet nnhold: Dårligst på service - asfaltering i Stenliveien sfaltering i Halden kommune / / TEKN/KN Q04 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TEKN/KN vsender Thor Nordbakke nnhold: Trekking av søknad om bruksendring av låve til bolig 036/ Svingen - søknad om bruksendring 2009/ / BYG/GML 036/0043 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/GML BU 9 vsender Trond Henskjold Side: 1 av 81

2 nnhold: Tilsvar til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Tilbakeholdelse i institusjon uten eget samtykke / / JUR/RBJ TF F40 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/RBJ TE nnhold: Søknad om fødselspermisjon Foreldrepermisjon undervisning og oppdrag 2010/ /2010 KSUO/KM P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 2 av 81

3 nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleier kombinert direkte tjeneste/merkantil 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: nnkalling til ansvarsgruppemøte Barnevern / / OSKO/VV E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: OSKO/VV TE nnhold: nnkalling til ansvarsgruppemøte Barnevern / / OSKO/KKS E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: OSKO/KKS TE Side: 3 av 81

4 nnhold: Yrkesskadeforsikring Yrkesskadeerstatning 2010/ / PERS/EMB P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/EMB TE nnhold: Vedr. yrkesskadeerstatning Yrkesskadeerstatning 2010/ / PERS/EMB P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/EMB TE nnhold: Søknad om parkering Parkeringsplasser og offentlige plasser i sentrum 2009/ / PRK/H Q52 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H vsender Torbjørn Fjeld nnhold: Søknad om foreldrepermisjon Foreldrepermisjon undervisning og oppvekst 2010/ / KSUO/KM P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM Side: 4 av 81

5 nnhold: Søknad om foreldrepermisjon Foreldrepermisjon helse 2010/ / P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Søknad Åpne søknader / / offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BU 23 nnhold: nnrapportering av vannverksdata for 2009 til Mattilsynet og Vannverksregisteret (VREG) Kornsjø vannverk 2008/ / TEKN/KLU M12 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TEKN/KLU vsender Mattilsynet nnhold: Søknad om overføring til ungdomskole Diverse 2010/ / KSUO/ROL P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL BU 2 Side: 5 av 81

6 nnhold: Søknad om økonomisk støtte til utdanning som helsefagarbeider Stipendordning 2010/ /2010 FST/HMK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK nnhold: Søknad om økonomisk støtte til utdanning som helsefagarbeider Stipendording 2010/ / FST/HMK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK nnhold: Tegninger til forhåndskonferanse 160/ Gamle Sørhaugen 15 - Forhåndskonferanse 2009/ / BYG/GML 160/0460 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/GML vsender nnhold: Dokumentasjon av skolegang Billighetserstatning / / KSUO/ROL TF 271 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL TE Side: 6 av 81

7 nnhold: vbrudd i læretiden - ny utløpsdato Lærling / / PERS/JTH P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/JTH DOF nnhold: Mindre endring av kausjonsansvar - Halden shall Eiendom S shockeyklubben Comet Halden - garanti for lån / Halden shall - byggelån og driftsform 2009/ / JUR/SVS 256 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: ksept av stilling nsettelse 2009/ / SKO/NK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SKO/NK TE vsender Hilde Heimly Sæther nnhold: Søknad om legatmidler - ugusta og Ole Weidling og Gunvor og Olaf Knudsens legat Legat for eldre, enslige og trengende i Halden gamle byområde. Weidling og Knudsens legat 2009/ / FST/HMK 241 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK vsender Halden Frivillig Sentral Side: 7 av 81

8 nnhold: Søknad om legatmidler - Legat til beste for eldre i Halden Legat til beste for eldre i Halden 2009/ / FST/HMK 241 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK vsender Halden Frivillig Sentral nnhold: Referater ifra det kommunale brukerrådet i rus og psykisk helse i Halden Kommune Økonomisk støtte RO 2008/ /2010 FOTJ/MSJ 223 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/MSJ vsender Jim Melby nnhold: Søknad om legatmidler - Legat til beste for barn og unge i Halden Legat til beste for barn og unge i Halden 2009/ / FST/HMK 241 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK vsender Halden Frivillig Sentral nnhold: nmodning om å bli tildelt midler fra Legat til beste for eldre i Halden Legat til beste for eldre i Halden 2009/ / FST/HMK 241 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK vsender Enningdalen pensjonisttreff Side: 8 av 81

9 nnhold: Endring skolerute for skoleåret 2010/2011 Skolerute / / KSUO/ROL B06 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL TE vsender Østfold fylkeskommune nnhold: Foreldrehøring om pedagogisk tilbud til førskolebarn Kompetanseutvikling - barnehagesektoren 2008/ / KSUO/KM 430 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM vsender Utvalget om pedagogisk tilbud til alle førskolebarn Brenna-utvalget nnhold: Rapport Høsten 2009 Spesialundervisning / / KSUO/M E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/M TE nnhold: Søknad om kulturmidler Kulturmidler Tilskudd til kunst- og kulturformål 2009/ / K/L 223 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: K/L BU 27 vsender Halden Frivilligsentral Side: 9 av 81

10 nnhold: Søknad om kulturmidler Kulturmidler Tilskudd til kunst- og kulturformål 2009/ / K/L 223 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: K/L *** 26 vsender Halden Frivilligsentral nnhold: Søknad på stilling nsettelse, ktivitetssenteret 2010/ /2010 FOTJ/SOD offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/SOD TE nnhold: Svarbrev på varsel om mangler 165/ Høstbakken 6 og B - Søknad om tillatelse - Rammetillatelse 2009/ / BYG/GML 165/0092 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/GML TE vsender Norgeshus Halden - Jan-Rune Nilsen nnhold: Vannledning - Strupe Lerdal - Odde Bro ny vannledning 2008/ / EENDOM/TES M20 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: EENDOM/TES vsender dv. Trond Lexerød S Side: 10 av 81

11 nnhold: Brev vedr. erstatningsoppgjør Lerdal - Odde Bro ny vannledning 2008/ / EENDOM/TES M20 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: EENDOM/TES vsender dv. Trond Lexerød S nnhold: Nasjonal transportplan (NTP) og reisevaneundersøkelsen 2009, intercitytogenes rolle for pendling og byutvikling på Østlandet Nasjonal transportplan / / NÆR/ESS N00 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NÆR/ESS vsender Vegdirektoratet nnhold: Bilskade 7.jan 2010, reg.nr ref ,37/mgk Kjøreuhell med biler - diverse - forsikring / / JUR/SVS 260 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender Norwegian Broker S nnhold: Ferdigmelding 230/ Sundet 9 - Melding pbl. 81,85,86a 2009/ / BYG/BPG 230/0001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/BPG TE vsender Odd Paulsboe Side: 11 av 81

12 nnhold: Foreløpig melding fra fylkesmannen 090/ Gjesteby Torpedal - enkle tiltak pbl 93 - nybygg hytte 2008/ / BYG/HT 090/0017 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/HT TE vsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Søknad om økonomisk støtte til utdanning som helsefagarbeider Stipendordning 2010/ / FST/HMK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK nnhold: Tilsetting av lærere barnetrinn - skoleåret / /2010 PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS nnhold: Tilsetting av lærere ungdomstrinn og voksenopplæring - skoleåret / /2010 PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS Side: 12 av 81

13 nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilleggsdokumentasjon 074/ Skoleveien 6 - melding om tiltak - tilbygg bolig 2010/ / BYG/GML 074/0049 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/GML vsender Jan ndersen & Sønn S nnhold: Tilsetting av sykepleier kombinert direkte tjeneste/merkantil 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 13 av 81

14 nnhold: Tilsetting av sykepleier kombinert direkte tjeneste/merkantil 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Ny samarbeidsavtale innenfor helse- og omsorgsområdet mellom Sykehuset Østfold (SØ) og kommunenei Østfold Samhandling med Sykehuset Østfold 2008/ / KSHO/GUK G90 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/HB vsender Rådmannsutvalget i KS Østfold og Sykehuset Østfold nnhold: Betaling av barnehageplass Barnehagesak / / KSUO/KM B vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM BU 2 nnhold: Hytterenovasjon Hytterenovasjonsgebyr - ny innkreving / /2010 TEKN/KED M50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TEKN/KED BU 3 vsender Side: 14 av 81

15 nnhold: Halden kommune - Klage på avslag på innsyn av dokumenter - Forprosjekt Halden havn Ny havn - Sauøya - forprosjekt. 2008/ /2010 JUR/SVS 611 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Svar fra Høgskolen Ungdomsundersøkelse Samarbeid med Høgskolen i Østfold. 2009/ / SLT/LPD 60 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SLT/LPD BU 3 vsender Kst dekan Theo Schewe nnhold: Tilsvar til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, Østfold Tilbakeholdelse i institusjon uten eget samtykke / / JUR/RBJ TF F40 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/RBJ TE nnhold: Søknad om midler Legat til beste for barn og unge i Halden 2009/ /2010 FST/HMK 241 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK vsender Halden Bueskytterklubb Side: 15 av 81

16 nnhold: Tilsetting av sykepleier kombinert direkte tjeneste/merkantil 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 16 av 81

17 nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av lærere barnetrinn - skoleåret / / PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 17 av 81

18 nnhold: Tilsetting av spesialsykepleiere psyk/rus - Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleier kombinert direkte tjeneste/merkantil 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 18 av 81

19 nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av fysioterapeut - fengselshelsetjenesten 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av lærere barnetrinn - skoleåret / / PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS Side: 19 av 81

20 nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleier kombinert direkte tjeneste/merkantil 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av lærere barnetrinn - skoleåret / / PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS Side: 20 av 81

21 nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: 065/ Grønliveien Nabovarsel til eiendomsavdelingen / / EENDOM/SP L42 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: EENDOM/SP TE vsender Hedalm nebyhus nnhold: Re: nfiltrasjonsprøver 256/ Smedsrød - søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2009/ / PL/ØYG 256/0003 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/ØYG vsender Henning Engebretsen nnhold: Re: nfiltrasjonsprøver 226/ Bollerød - søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2009/ / PL/ØYG 226/0001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/ØYG BU 7 vsender Henning Engebretsen Side: 21 av 81

22 nnhold: Re: nfiltrasjonsprøver 249/0001 og Killingrød - søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2009/ / PL/ØYG 259/0001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/ØYG TE vsender Henning Engebretsen nnhold: Søknad om oppjustering av stilling nsettelse 2010/ /2010 HSKO/HK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/YVM nnhold: Garanti nr Strupe Ungdomsskole bygg B - Garanti 2010/ / TEKN/KLU 263 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TEKN/KLU vsender Halden Sparebank nnhold: 062/ Peder nkers gate 16 - søknad om tillatelse til tiltak - oml. utv. V 062/ Peder nkers gate 16 - søknad om tillatelse til tiltak - oml. utv. V 2010/ / BYG/CHM 062/0648 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM vsender Lindhaugen S Side: 22 av 81

23 nnhold: Man Last og Buss S - Levering av lastebil til teknisk drift Kjøp av lastebil til teknisk drift 2009/ / JUR/TRS TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/TRS nnhold: nmodning om innsyn nbud - behandling av restavfall 2009/ / JUR/BO 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/BO vsender vfallshandel S nnhold: Uttalelse fra BUPP Spesialundervisning / /2010 STSKO/LG E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STSKO/LG TE nnhold: Vedr. fastsettelse av gebyr 062/332 m.fl. Tistasenteret - varsel om oppstart - reguleringsplan Høvleriet/fisketorget 2009/ / PL/N 062/0332 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/N vsender Halden rkitektkontor S Side: 23 av 81

24 nnhold: Søknad om parkeringstillatlse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H nnhold: Søknad om parkeringstillatelse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H nnhold: Vedr. tilsyn Svinesundparken 6 Tilsyn Svinesundparken 6 abc 2009/ / BRNN/ROH M70 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BRNN/ROH BU 5 vsender Henrik Walstad nnhold: Søknad om legatmidler til beste for eldre i Halden Legat til beste for eldre i Halden 2009/ / FST/HMK 241 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK vsender Solheim Dagsenter Side: 24 av 81

25 nnhold: Skade 10. august Vann hos Sigmund Bakken Vannskade hos Sigmund Bakken 2008/ /2010 TEKN/G 271 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TEKN/G vsender f nnhold: Skade 10.november Vann hos Torkill ndersen Vannskade - Damhauggata / /2010 JUR/SVS 260 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender f nnhold: Klage på avslag Produksjonstilskudd våren / / NÆR/VJ TF V13 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NÆR/VJ TE nnhold: Skade 11. august Vann hos Britt Kristin Larsen Dyrendalsveien 6 - vannskade - regresskrav - forhåndsmelding 2008/ /2010 JUR/SVS 262 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender f Side: 25 av 81

26 nnhold: Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2010 PRK/H TF Q51 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H nnhold: Søknad om parkeringstillatelse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H nnhold: Møteprotokoll fra kontrollutvalget i Halden den Kontrollutvalget / /2010 POL/MV 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSTK/B BU 57 vsender Styret Fagfordundet seksjon SST nnhold: Søknad om parkeringstillatelse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2010 PRK/H TF Q50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H Side: 26 av 81

27 nnhold: Søknad om parkeringstillatelse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H nnhold: Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2010 PRK/H TF Q51 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H nnhold: nmodning om opplysninger fra skolen Barnevern / / SKO/LL E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SKO/LL TE nnhold: Søknad om permisjon Diverse permisjoner 2010/ / FOTJ/SOD P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/SOD Side: 27 av 81

28 nnhold: rbeidsavtale nsettelse 2009/ / KD/LW P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KD/LW nnhold: Gjennomgang av mottakskontroll Steigen hyttefelt - Korterødfjella- reguleringsplan 2009/ /2010 PL/MOH L12 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/MOH vsender Erlend Kristiansen nnhold: rbeidsavtale nsettelse 2009/ / KD/LE P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KD/LE TE nnhold: Søknad om elevpermisjon Elevpermisjon / /2010 GSKO/REG E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/REG BU 2 Side: 28 av 81

29 nnhold: rbeidsavtale nsettelse 2009/ /2010 KD/LE P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KD/LE TE nnhold: rbeidsavtale nsettelse 2009/ /2010 KD/LE P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KD/LE TE nnhold: Nemndas sammensetning og dokumentliste Tilbakeholdelse i institusjon uten eget samtykke / /2010 JUR/RBJ TF F40 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/RBJ TE nnhold: Søknad om godkjenning av Veslefrikk Centrum-barnehage Veslefrikk Centrum-barnehage 2010/ / FOTJ/GU 10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/GU vsender Monia Berger Side: 29 av 81

30 nnhold: Søknad om fødsels- og adopsjonspermisjon Foreldrepermisjon undervisning og oppvekst 2010/ / KSUO/KM P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM nnhold: nnkalling til samarbeidsmøte 11. februar 2010 Spesialundervisning / /2010 OSKO/VV E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: OSKO/VV nnhold: Vedr. henvisning til PP-tjeneste Spesialundervisning 2009/ / ØSKO/NJ E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ØSKO/NJ TE nnhold: Kopi av brev - Referat fra møte med lærer Spesialundervisning / / LSKO/EVR E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LSKO/EVR TE Side: 30 av 81

31 nnhold: Rapport etter PP-undersøkelse Vurdering av spesialundervisningsbehov Spesialundervisning / / STSKO/LG E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STSKO/LG TE nnhold: nnkalling til samarbeidsmøte 2.februar 2010 Spesialundervisning / /2010 ØSKO/TRK E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ØSKO/TRK TE nnhold: nnkalling til samarbeidsmøte 5.februar 2010 Spesialundervisning / /2010 FSKO/BOJ E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FSKO/BOJ TE nnhold: ng. Ungdomsskole Elevsak / / SKO/PS E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SKO/PS TE Side: 31 av 81

32 nnhold: Søknad om fødsels- og adopsjonspermisjon Foreldrepermisjon helse 2010/ / P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Søknad om økonomisk støtte ved skolegang Stipendordning 2010/ / FST/HMK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK nnhold: Søknad om økonomisk støtte under utdanning Stipendordning 2010/ / FST/HMK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK nnhold: Svar på spørsmål om ombygging Familiens Hus 2009/ / KSHO/RB G90 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/RB TE vsender Bjørn Saksæther Side: 32 av 81

33 nnhold: Utplassering av elever fra kjøretøylinja ved Halden videregående skole Forespørsel om utplassering av elever fra Kjøretøylinja 2009/ / TEKN/N offl. 25 B07 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TEKN/G nnhold: KNs årsrapport for 2009 KN 2009/ /2010 PERS/EMB 444 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/EMB vsender KN nnhold: Påminnelse om ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / /2010 HSKO/HK E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HK TE nnhold: Muntlig eksamen i grunnskolen skjema for påføring av sensorer (ev. at kommunen benytter et annet skjema som den har laget) Eksamen avgangsprøver 2009 / / /2010 KSUO/M B65 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL TE vsender Fylkesmannen i Østfold Side: 33 av 81

34 nnhold: Kommunalt vann Prestebakke Kommunalt vann Prestebakke 235/9 fnr / /2010 TEKN/G vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TEKN/G vsender Tove olsen nnhold: Søknad - sykepleier Tilsetting sykepleiere hjemmesykepleien Karrestad 2009/ / offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TE nnhold: Søknad - sykepleier Tilsetting sykepleiere hjemmesykepleien Karrestad 2009/ / offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TE nnhold: Søknad - sykepleier Halden fengsel Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BU 54 Side: 34 av 81

35 nnhold: Søknad - sykepleier Halden fengsel Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BU 55 nnhold: Søknad - sykepleier Halden fengsel Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BU 53 nnhold: Søknad - sykepleier Halden fengsel Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BU 52 nnhold: Tilsetting av sykepleier kombinert direkte tjeneste/merkantil 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 35 av 81

36 nnhold: Tilsetting av spesialsykepleiere psyk/rus - Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleier kombinert direkte tjeneste/merkantil 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 36 av 81

37 nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Reguleringsplan Diverse henvendelser til ordfører 2009/ / ORD/PKD 070 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ORD/PKD BU 16 vsender Sponvika Vel nnhold: Resultater fra Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) Skjenkebevilling - enkelt anledning / ambulerende / /2010 KSHO/RB U63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/RB vsender nnhold: Underretning om at saken er henlagt Kjøreuhell med biler - diverse - forsikring / / JUR/SVS 260 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender Østfold Politidistrikt Side: 37 av 81

38 nnhold: Klage på byggemelding 147/ Løkkebergveien 1 - søknad om enkle tiltak - nybygg bolig 2009/ / BYG/GML 147/0057 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/GML BU 17 vsender Rune Leon Stubberudlien nnhold: Tomtekart og naboliste. 023/0017/042 - Mørvika - hytte B-515 søknad om gjenoppbygging av brygge 2010/ /2010 BYG/CHM 023/0017/042 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM vsender Sten. Onstad nnhold: Søknad på stilling id 282 Tilsetting av sykepleiere enhet karrestad 2009/ /2010 offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Overskudd av sprøyter og kanyler etter pandemivaksinasjon Svineinfluensa 2009/ /2010 FOTJ/HB G03 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/HB TE vsender Rønsen Svein Side: 38 av 81

39 nnhold: VS: 62/547 Ringveien 4 - søknad om rammetillatelse 062/0547 Ringveien 4 - byggeprosjekt 2010/ /2010 BYG/GML 062/0547 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/GML vsender SG-rkitekter s nnhold: Søknad om skolebytte Elevsak / / KSUO/ROL E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL BU 2 nnhold: Kart over parkeringsplass ved Låby skole Helhetlig utenomhusplan inkl. trafikk- og parkeringsforhold på Låby skole 2010/ /2010 LSKO/TBO 614 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LSKO/TBO TE vsender Brukergruppa nnhold: Søknad om avløser tilskudd Søknad om avløsertilskudd under sykdom 2009/ /2010 NÆR/VJ TF 233 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NÆR/VJ TE Side: 39 av 81

40 nnhold: Søknad om fødsels- og adopsjonspermisjon Foreldrepermisjon undervisning og oppvekst 2010/ /2010 KSUO/KM P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM nnhold: Refusjonskrav fra Glenne Barnehage for perioden 02.nov - 31.des 2009 Ekstraressurser / spesialpedagogisk hjelp bhg.året 2009 / / /2010 KSUO/KM TF 16 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM nnhold: 062/ Blomsterveien 2 nabovarsel Nabovarsel til eiendomsavdelingen / / EENDOM/SP L42 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: EENDOM/SP TE vsender Ole Rosenstrøm nnhold: Gjenpart av nabovarsel 062/ Rødsveien 54 - Gjenpart av nabovarsel 2010/ / BYG/CDN 062/0588 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CDN vsender Ole Rosenstrøm Side: 40 av 81

41 nnhold: Søknad 189/ Nordby dd Smil-midler våren / /2010 NÆR/VJ TF V18 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NÆR/VJ nnhold: Tilbud om stilling sos sekretær ved PPT- kontoret Tilsetting av merkantil ppt 2009/ / PERS/STS offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS nnhold: Tilbake etter avbrudd Lærling / /2010 PERS/JTH P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/JTH TE nnhold: Halden kommune - klage over vedtak om spesialundervisning Fylkesmannen opphever kommunes vedtak Spesialundervisning / /2010 GSKO/REG E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/REG Side: 41 av 81

42 nnhold: Møteprotokoll Styret - Østfold kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget / / POL/MV 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: POL/MV vsender Østfold kontrollutvalgssekretariat nnhold: Ny søknad om kjøp av tilleggsareal Søknad om kjøp av tilleggsareal til Gnr. 4/ Bnr. 70 i Berg 2009/ / EENDOM/SP 611 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: EENDOM/SP BU 4 vsender Henning Strømsborg nnhold: Søknad om permisjon 2010/2011 nsettelse 2008/ /2010 HSKO/HK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/YVM nnhold: Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2010 PRK/H TF Q51 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H Side: 42 av 81

43 nnhold: Halden kommune - Prosjektgruppa - Møtereferat nbud - V - sanering - Bollerød - Nybo 2009/ /2010 JUR/BO TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/BO nnhold: RV 21/Knivsøveien - kontrakt og oppgjør vtaler vedr. kommunal grunn 2009 og / / EENDOM/SP 611 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: EENDOM/SP TE vsender Statens vegvesen nnhold: Klage SFO Samarbeid Skole - hjem ddevang 2010/ / SKO/NK B00 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SKO/NK TE vsender Trine Bakke nnhold: Sakkyndig vurdering vedr. utsatt skolestart Elevsak / /2010 KSUO/ROL E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL TE Side: 43 av 81

44 nnhold: Brannvern Rockehuset Tilsyn Rockehuset Tilfluktsrom 2009/ / BRNN/TON M71 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BRNN/TON TE vsender Halden Kreative Kraftsenter nnhold: Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2010 PRK/H TF Q51 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H nnhold: Vedrørende Storgata 13 Storgata 13. Halden - Branntilsyn 2008/ / BRNN/ROH TF M71 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BRNN/ROH TE nnhold: Fjerning av del av uttrekksspor Mølen Fjerning av del av uttrekksspor Mølen 2010/ / EENDOM/JOK Q73 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: EENDOM/JOK vsender Halden kommune kommunalteknikk Side: 44 av 81

45 nnhold: Tegning 005/ ngerfjellveien 89 - ett-trinns søknadsbehandling - tilbygg garasje 2009/ /2010 BYG/GML 005/0236 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/GML vsender Jostein Hov Karlsen nnhold: Sofienberg Ystehede 196/ søknad om mindre vesentlig reguleringsendring Sofienberg Ystehede 196/ søknad om mindre vesentlig reguleringsendring 2010/ / PL/MOH 196/0017 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/MOH vsender COW S nnhold: Tilbudsbrev - Sprinkleranlegg - Konservativen 2009/ / JUR/BO O offl. 23, 3.ledd 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/BO nnhold: Tilbudsbrev - Sprinkleranlegg - Konservativen 2009/ / JUR/BO O offl. 23, 3.ledd 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/BO Side: 45 av 81

46 nnhold: ksjon Haiti Jordskjelvkatastrofe - Haiti 2010/ /2010 POL/MV 223 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: POL/MV TE vsender KS nnhold: 098/ Svalsrødveien 12G - klage på byggesak 098/ Svalsrødveien 12G - klage på byggesak 2010/ /2010 JUR/SVS L42 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender Turid og Johan Elsness nnhold: Klage til ordfører/rådmann 098/ Svalsrødveien 12G - klage på byggesak 2010/ /2010 JUR/SVS L42 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender Turid og Johan Elsness nnhold: Handlingsplan for utbedring av avvik ved Rockehuset Tilsyn Rockehuset Tilfluktsrom 2009/ / BRNN/TON M71 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BRNN/TON BU 6 vsender Halden Kreative Kraftsenter Side: 46 av 81

47 nnhold: nvitasjon til kombinert ansvarsgruppemøte/ orienteringsmøte med Habiliteringstjenesten Spesialundervisning / /2010 STSKO/LG E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STSKO/LG TE nnhold: Karakterutskrift nsettelse 2009/ / SED/VB P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SED/VB nnhold: Tilsynsrapport og varsel om pålegg Tilsyn med Halden legevakt 2009/ /2010 FOTJ/HB G21 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/HB vsender rbeidstilsynet nnhold: Forespørsel om arbeid Åpne søknader / /2010 offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BU 24 Side: 47 av 81

48 nnhold: Henvendelse om Fv. 934 Sponvikavegen i Halden kommune Vegbelysning 2010/ /2010 TEKN/G T51 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TEKN/G vsender Statens vegvesen nnhold: ng. skademelding Yrkesskadeerstatning 2010/ /2010 PERS/EMB P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/EMB nnhold: Beredskapsarbeid i grunnopplæringen - innkalling til møte Beredskapsarbeid skolesektor 2009/ /2010 KSUO/M X20 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/M TE vsender Politiet nnhold: nmodning om forhåndskonferanse Reguleringsplan til sakåsen Halden Kommune - anmodning om forhåndskonferanse 2010/ /2010 PL/N L12 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/N vsender HRG S Side: 48 av 81

49 nnhold: Redegjørelse 217/ Ånerød Nord - fradeling av tilleggstomt 12 da. til gnr/bnr 217/9 2009/ /2010 GEO/JSO 217/0002 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/HK vsender dvokat Jon Erik Holm nnhold: Opplæringsprogrammet etc Nye planbestemmelser i plan- og bygningsloven. Regionale samlinger 2009/ / PL/N L10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/N vsender Østfold fylkeskommune nnhold: Klagesak 2009/266 nbud - behandling av restavfall 2009/ /2010 JUR/BO 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/BO vsender Østmark Mona nnhold: Fylkesmannens utfyllende innspill Oreid 2-146/ varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid 2009/ / PL/HK 146/0001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/HK vsender Fylkesmannen i Østfold Side: 49 av 81

50 nnhold: nmodning om ferdigattest 036/ Haugland- Søknad om ett-trinns søknadsbehandling - støyskjermingstiltak 2009/ / BYG/BJS 036/0012 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/BJS TE vsender Multiconsult S nnhold: Rettelse - navn på tiltaksshaver 062/332 m.fl. Tistasenteret - varsel om oppstart - reguleringsplan Høvleriet/fisketorget 2009/ /2010 PL/N 062/0332 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/N vsender Halden rkitektkontor S nnhold: Søknad om rammetillatelse 051/ Knivsøveien 70 - byggeprosjekt avgassanlegg 2010/ / BYG/CHM 051/0006 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM vsender Rambøll Norge S nnhold: 224/ melding om tiltak - tilbygg bolig 224/ melding om tiltak - tilbygg bolig 2010/ / BYG/CDN 224/0003 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CDN vsender ud K. Habberstad Side: 50 av 81

51 nnhold: Eksamen for grunnskolen våren 2010 Eksamen avgangsprøver 2009 / / /2010 KSUO/M B65 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL TE vsender Utdanningsdirektoratet nnhold: nnspill fra Østfold fylkeskommune Reguleringsplan for Rokke avfallsmottak 2009/ / PL/MOH G-629 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/MOH TE vsender Fylkesmannen i Østfold vsender Østfold fylkeskommune - kulturminneseksjonen nnhold: nmodning om midl. brukstillatelse 004/ Knivsøveien 16 - ettrinns søknad - ombygging 2008/ / BYG/CHM 004/0075 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM vsender SG-rkitekter nnhold: Tilsetting av lærere ungdomstrinn og voksenopplæring - skoleåret / /2010 PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS Side: 51 av 81

52 nnhold: Tilsetting av lærere barnetrinn - skoleåret / /2010 PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS nnhold: nsettelse av barnevernkurator 2010/ /2010 FOTJ/SOD vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/SOD TE nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sjåfør/altmuligmann 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 52 av 81

53 nnhold: 004/ sebakkeveien 6 - forhåndskonferanse 004/ sebakkeveien 6 - forhåndskonferanse 2010/ /2010 BYG/CHM 004/0091 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM vsender F Bygg Glomsrød S nnhold: nsettelse av barnevernkurator 2010/ /2010 FOTJ/SOD vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/SOD TE nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 53 av 81

54 nnhold: Tilsetting av lærere ungdomstrinn og voksenopplæring - skoleåret / /2010 PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS nnhold: Tilsetting av morsmålslærere - skoleåret / /2010 PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS nnhold: Tilsetting av Områdeleder - boliger for utviklingshemmede 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Bekymringsmelding Trolltangen barnehage Tilsyn barnehager 2008/ / KSUO/KM 10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM vsender Carita ntonsen Side: 54 av 81

55 nnhold: Fysioterapeut vacancy - regarding nsettelse av fysioterapeut/manuell terapeut med 100 % driftstilskudd 2009/ /2010 FOTJ/SOD offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/SOD nnhold: nsettelse av barnevernkurator 2010/ /2010 FOTJ/SOD vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/SOD TE nnhold: Tilsetting av lærere ungdomstrinn og voksenopplæring - skoleåret / /2010 PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS nnhold: nsettelse av barnevernkurator 2010/ /2010 FOTJ/SOD vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/SOD TE Side: 55 av 81

56 nnhold: Tilsetting av lærere ungdomstrinn og voksenopplæring - skoleåret / /2010 PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS nnhold: Tilsetting av lærere barnetrinn - skoleåret / /2010 PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS nnhold: Tilsetting av spesialsykepleiere psyk/rus - Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 56 av 81

57 nnhold: Tilsetting av sykepleier kombinert direkte tjeneste/merkantil 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av spesialsykepleiere psyk/rus - Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Roliga 17 - klage på vann og avløpsgebyr Roliga 17 - klage på vann og avløpsgebyr 2010/ / TEKN/G 231 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TEKN/G vsender Nils Thomas Solvang Side: 57 av 81

58 nnhold: Vedr. henvisning til PP-tjenesten Spesialundervisning / /2010 HSKO/HK E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HK TE nnhold: Fylkesmannens uttalelse Bastholmen Sarpsborg kommune og Halden kommune søknad om tillatelse til legging av vann- og avløpsledninger i sjø 2010/ /2010 EENDOM/JOK L42 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: EENDOM/JOK vsender Fylkesmannen i østfold nnhold: Manglende /ufullstending kommunikasjon Ny havn - Sauøya - forprosjekt. 2008/ /2010 JUR/SVS 611 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender Torkel Heide nnhold: Svar vedr. logopedisk henvisning Spesialpedagogisk hjelp / /2010 KSUO/LST B vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/LST TE vsender Pedagogisk-psykologisk tjeneste Side: 58 av 81

59 nnhold: Søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen Elevpermisjon / / SKO/TOV E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SKO/TOV TE nnhold: Søknad om permisjon Enhet Velferdspermisjon 2010/ / SKO/NK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SKO/NK TE nnhold: nnkalling til styremøte i Osloregionen tirsdag 2. februar 2010 kl , Oslo Rådhus Osloregionens styre 2009/ /2010 ORD/PKD 074 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ORD/PKD TE vsender Theis Juell Theisen nnhold: RE: nmoding om innsyn i tilbudet på behandling av restavall nbud - behandling av restavfall 2009/ /2010 JUR/BO 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/BO vsender Kjetil Vikingstad Side: 59 av 81

60 nnhold: 098/ Opalveien 29 melding om tiltak - svømmebassen/terrasse 098/ Opalveien 29 melding om tiltak - svømmebassen/terrasse 2010/ / BYG/GML 098/1645 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/GML vsender Kjell Tommy Nilsen nnhold: nnkalling til kartlegging og møte Spesialundervisning / /2010 STSKO/KJ E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STSKO/LG TE nnhold: nnkalling til møte Spesialundervisning / /2010 SKO/LL E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SKO/LL TE nnhold: nnkalling til møte Spesialundervisning / /2010 BSKO/NG E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSKO/NG TE Side: 60 av 81

61 nnhold: nformasjon om framdrift i saksarbeidet Spesialundervisning / /2010 BSKO/NG E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSKO/NG TE nnhold: Søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen Elevpermisjon / /2010 GSKO/HN E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/REG BU 4 nnhold: Forholdene på ddebo larmsystem ddebo Sykehjem 2010/ /2010 KSHO/RB TF H22 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/RB BU 4 nnhold: Søknad om støtte til transport av barn fra skolen Skyss skole / /2010 KSUO/ROL E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL BU 2 Side: 61 av 81

Journaldato: 12.02.10-18.02.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.02.

Journaldato: 12.02.10-18.02.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02.10-18.02.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 22.02.2010 nnhold: VS: 230/1/6 Sundet - Kornsjø 206/0001/006

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Journaldato: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 06.01.

Journaldato: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 06.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 10.01.2011 nnhold: Uhell 05.01.11 - skade på privatbil.

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Journaldato: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07.

Journaldato: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 16.07.2012 nnhold: nnspill i hyttesaken 090/0017

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Journaldato: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03.

Journaldato: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.03.2010 Attest Attest 2009/2105-1 8405/2009 25.03.2009 KMNR/BS P KMNR/BS

Detaljer

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08.

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.08.2013 nnhold: Augustaborg G 03 - UTF av fundamentering

Detaljer

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.08.2010 Følgeskriv til byggesøknad nytt VVA - anlegg i Garvergata Garvergata

Detaljer

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01.

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.03.2015 Orden og oppførsel Skolemiljø - 2014/1180-3 8608/2014 31.01.2014

Detaljer

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 03.10.2011 nnhold: Trekker søknaden Tilsetting

Detaljer

Journaldato: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.06.

Journaldato: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 06.07.2015 nnhold: Båt Holm - kjøper deler av Vestgård

Detaljer

Journaldato: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.02.

Journaldato: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 23.08.2010 Fylkesmannens uttalelse, videre saksgang 021/0001/001 - Svalerød

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Journaldato: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.01.

Journaldato: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.11.2014 Revisjon av spillemiddelfinansiert regnskap Lysløype Høiås, anleggsnr.:

Detaljer

Journaldato: 27.03.15-02.04.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03.

Journaldato: 27.03.15-02.04.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.03.15-02.04.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 07.04.2015 Påminnelse - KOSTRA-rapportering KOSTRA 2008/310-82 12711/2014

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.08.

Journaldato: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 09.03.2015 Svar på søknad om permisjon Permisjon 2014/4721-1 33168/2014 07.08.2014

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02.

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 23.04.2012 Bygg tillatelse til tiltak, pbl 20-1 med DISP. 098/0787 - BR-veien

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Journaldato: 12.06.15-18.06.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.06.

Journaldato: 12.06.15-18.06.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.06.15-18.06.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 22.06.2015 nnhold: Søknad funksjon elevrådskontakt

Detaljer

Journaldato: 10.07.15-16.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 26.06.

Journaldato: 10.07.15-16.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 26.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.07.15-16.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, tatus: J,A 20.07.2015 nnhold: Avslutning i sak om tvangsdekning

Detaljer

Journaldato: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 18.10.

Journaldato: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 18.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.04.2012 - søknad om politiattest Søknader om støttekontaktoppdrag 2011/4964-27

Detaljer

Journaldato: 13.06.14-19.06.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 13.06.14-19.06.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.06.14-19.06.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 23.06.2014 nnhold: Søknad om dispensasjon for vanning

Detaljer

Journaldato: 07.06.13-13.06.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.12.

Journaldato: 07.06.13-13.06.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.13-13.06.13, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 17.06.2013 Vedrørende regresskrav - ansvar for eier av vannledning. Skadedato

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.02.

Journaldato: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.03.2012 Møtereferat møte med Omplassering 2012/271-3 3927/2012 02.02.2012

Detaljer