Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 22.01.10-28.01.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 21.01."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, nnhold: Kontrollavgift - Saksnr Klage på parkeringsbøter / / PRK/H Q51 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H vsender Magne lexander Holtet nnhold: Dårligst på service - asfaltering i Stenliveien sfaltering i Halden kommune / / TEKN/KN Q04 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TEKN/KN vsender Thor Nordbakke nnhold: Trekking av søknad om bruksendring av låve til bolig 036/ Svingen - søknad om bruksendring 2009/ / BYG/GML 036/0043 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/GML BU 9 vsender Trond Henskjold Side: 1 av 81

2 nnhold: Tilsvar til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Tilbakeholdelse i institusjon uten eget samtykke / / JUR/RBJ TF F40 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/RBJ TE nnhold: Søknad om fødselspermisjon Foreldrepermisjon undervisning og oppdrag 2010/ /2010 KSUO/KM P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 2 av 81

3 nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleier kombinert direkte tjeneste/merkantil 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: nnkalling til ansvarsgruppemøte Barnevern / / OSKO/VV E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: OSKO/VV TE nnhold: nnkalling til ansvarsgruppemøte Barnevern / / OSKO/KKS E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: OSKO/KKS TE Side: 3 av 81

4 nnhold: Yrkesskadeforsikring Yrkesskadeerstatning 2010/ / PERS/EMB P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/EMB TE nnhold: Vedr. yrkesskadeerstatning Yrkesskadeerstatning 2010/ / PERS/EMB P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/EMB TE nnhold: Søknad om parkering Parkeringsplasser og offentlige plasser i sentrum 2009/ / PRK/H Q52 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H vsender Torbjørn Fjeld nnhold: Søknad om foreldrepermisjon Foreldrepermisjon undervisning og oppvekst 2010/ / KSUO/KM P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM Side: 4 av 81

5 nnhold: Søknad om foreldrepermisjon Foreldrepermisjon helse 2010/ / P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Søknad Åpne søknader / / offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BU 23 nnhold: nnrapportering av vannverksdata for 2009 til Mattilsynet og Vannverksregisteret (VREG) Kornsjø vannverk 2008/ / TEKN/KLU M12 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TEKN/KLU vsender Mattilsynet nnhold: Søknad om overføring til ungdomskole Diverse 2010/ / KSUO/ROL P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL BU 2 Side: 5 av 81

6 nnhold: Søknad om økonomisk støtte til utdanning som helsefagarbeider Stipendordning 2010/ /2010 FST/HMK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK nnhold: Søknad om økonomisk støtte til utdanning som helsefagarbeider Stipendording 2010/ / FST/HMK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK nnhold: Tegninger til forhåndskonferanse 160/ Gamle Sørhaugen 15 - Forhåndskonferanse 2009/ / BYG/GML 160/0460 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/GML vsender nnhold: Dokumentasjon av skolegang Billighetserstatning / / KSUO/ROL TF 271 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL TE Side: 6 av 81

7 nnhold: vbrudd i læretiden - ny utløpsdato Lærling / / PERS/JTH P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/JTH DOF nnhold: Mindre endring av kausjonsansvar - Halden shall Eiendom S shockeyklubben Comet Halden - garanti for lån / Halden shall - byggelån og driftsform 2009/ / JUR/SVS 256 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: ksept av stilling nsettelse 2009/ / SKO/NK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SKO/NK TE vsender Hilde Heimly Sæther nnhold: Søknad om legatmidler - ugusta og Ole Weidling og Gunvor og Olaf Knudsens legat Legat for eldre, enslige og trengende i Halden gamle byområde. Weidling og Knudsens legat 2009/ / FST/HMK 241 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK vsender Halden Frivillig Sentral Side: 7 av 81

8 nnhold: Søknad om legatmidler - Legat til beste for eldre i Halden Legat til beste for eldre i Halden 2009/ / FST/HMK 241 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK vsender Halden Frivillig Sentral nnhold: Referater ifra det kommunale brukerrådet i rus og psykisk helse i Halden Kommune Økonomisk støtte RO 2008/ /2010 FOTJ/MSJ 223 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/MSJ vsender Jim Melby nnhold: Søknad om legatmidler - Legat til beste for barn og unge i Halden Legat til beste for barn og unge i Halden 2009/ / FST/HMK 241 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK vsender Halden Frivillig Sentral nnhold: nmodning om å bli tildelt midler fra Legat til beste for eldre i Halden Legat til beste for eldre i Halden 2009/ / FST/HMK 241 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK vsender Enningdalen pensjonisttreff Side: 8 av 81

9 nnhold: Endring skolerute for skoleåret 2010/2011 Skolerute / / KSUO/ROL B06 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL TE vsender Østfold fylkeskommune nnhold: Foreldrehøring om pedagogisk tilbud til førskolebarn Kompetanseutvikling - barnehagesektoren 2008/ / KSUO/KM 430 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM vsender Utvalget om pedagogisk tilbud til alle førskolebarn Brenna-utvalget nnhold: Rapport Høsten 2009 Spesialundervisning / / KSUO/M E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/M TE nnhold: Søknad om kulturmidler Kulturmidler Tilskudd til kunst- og kulturformål 2009/ / K/L 223 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: K/L BU 27 vsender Halden Frivilligsentral Side: 9 av 81

10 nnhold: Søknad om kulturmidler Kulturmidler Tilskudd til kunst- og kulturformål 2009/ / K/L 223 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: K/L *** 26 vsender Halden Frivilligsentral nnhold: Søknad på stilling nsettelse, ktivitetssenteret 2010/ /2010 FOTJ/SOD offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/SOD TE nnhold: Svarbrev på varsel om mangler 165/ Høstbakken 6 og B - Søknad om tillatelse - Rammetillatelse 2009/ / BYG/GML 165/0092 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/GML TE vsender Norgeshus Halden - Jan-Rune Nilsen nnhold: Vannledning - Strupe Lerdal - Odde Bro ny vannledning 2008/ / EENDOM/TES M20 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: EENDOM/TES vsender dv. Trond Lexerød S Side: 10 av 81

11 nnhold: Brev vedr. erstatningsoppgjør Lerdal - Odde Bro ny vannledning 2008/ / EENDOM/TES M20 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: EENDOM/TES vsender dv. Trond Lexerød S nnhold: Nasjonal transportplan (NTP) og reisevaneundersøkelsen 2009, intercitytogenes rolle for pendling og byutvikling på Østlandet Nasjonal transportplan / / NÆR/ESS N00 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NÆR/ESS vsender Vegdirektoratet nnhold: Bilskade 7.jan 2010, reg.nr ref ,37/mgk Kjøreuhell med biler - diverse - forsikring / / JUR/SVS 260 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender Norwegian Broker S nnhold: Ferdigmelding 230/ Sundet 9 - Melding pbl. 81,85,86a 2009/ / BYG/BPG 230/0001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/BPG TE vsender Odd Paulsboe Side: 11 av 81

12 nnhold: Foreløpig melding fra fylkesmannen 090/ Gjesteby Torpedal - enkle tiltak pbl 93 - nybygg hytte 2008/ / BYG/HT 090/0017 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/HT TE vsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Søknad om økonomisk støtte til utdanning som helsefagarbeider Stipendordning 2010/ / FST/HMK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK nnhold: Tilsetting av lærere barnetrinn - skoleåret / /2010 PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS nnhold: Tilsetting av lærere ungdomstrinn og voksenopplæring - skoleåret / /2010 PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS Side: 12 av 81

13 nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilleggsdokumentasjon 074/ Skoleveien 6 - melding om tiltak - tilbygg bolig 2010/ / BYG/GML 074/0049 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/GML vsender Jan ndersen & Sønn S nnhold: Tilsetting av sykepleier kombinert direkte tjeneste/merkantil 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 13 av 81

14 nnhold: Tilsetting av sykepleier kombinert direkte tjeneste/merkantil 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Ny samarbeidsavtale innenfor helse- og omsorgsområdet mellom Sykehuset Østfold (SØ) og kommunenei Østfold Samhandling med Sykehuset Østfold 2008/ / KSHO/GUK G90 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/HB vsender Rådmannsutvalget i KS Østfold og Sykehuset Østfold nnhold: Betaling av barnehageplass Barnehagesak / / KSUO/KM B vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM BU 2 nnhold: Hytterenovasjon Hytterenovasjonsgebyr - ny innkreving / /2010 TEKN/KED M50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TEKN/KED BU 3 vsender Side: 14 av 81

15 nnhold: Halden kommune - Klage på avslag på innsyn av dokumenter - Forprosjekt Halden havn Ny havn - Sauøya - forprosjekt. 2008/ /2010 JUR/SVS 611 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Svar fra Høgskolen Ungdomsundersøkelse Samarbeid med Høgskolen i Østfold. 2009/ / SLT/LPD 60 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SLT/LPD BU 3 vsender Kst dekan Theo Schewe nnhold: Tilsvar til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, Østfold Tilbakeholdelse i institusjon uten eget samtykke / / JUR/RBJ TF F40 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/RBJ TE nnhold: Søknad om midler Legat til beste for barn og unge i Halden 2009/ /2010 FST/HMK 241 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK vsender Halden Bueskytterklubb Side: 15 av 81

16 nnhold: Tilsetting av sykepleier kombinert direkte tjeneste/merkantil 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 16 av 81

17 nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av lærere barnetrinn - skoleåret / / PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 17 av 81

18 nnhold: Tilsetting av spesialsykepleiere psyk/rus - Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleier kombinert direkte tjeneste/merkantil 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 18 av 81

19 nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av fysioterapeut - fengselshelsetjenesten 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av lærere barnetrinn - skoleåret / / PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS Side: 19 av 81

20 nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleier kombinert direkte tjeneste/merkantil 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av lærere barnetrinn - skoleåret / / PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS Side: 20 av 81

21 nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: 065/ Grønliveien Nabovarsel til eiendomsavdelingen / / EENDOM/SP L42 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: EENDOM/SP TE vsender Hedalm nebyhus nnhold: Re: nfiltrasjonsprøver 256/ Smedsrød - søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2009/ / PL/ØYG 256/0003 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/ØYG vsender Henning Engebretsen nnhold: Re: nfiltrasjonsprøver 226/ Bollerød - søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2009/ / PL/ØYG 226/0001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/ØYG BU 7 vsender Henning Engebretsen Side: 21 av 81

22 nnhold: Re: nfiltrasjonsprøver 249/0001 og Killingrød - søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2009/ / PL/ØYG 259/0001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/ØYG TE vsender Henning Engebretsen nnhold: Søknad om oppjustering av stilling nsettelse 2010/ /2010 HSKO/HK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/YVM nnhold: Garanti nr Strupe Ungdomsskole bygg B - Garanti 2010/ / TEKN/KLU 263 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TEKN/KLU vsender Halden Sparebank nnhold: 062/ Peder nkers gate 16 - søknad om tillatelse til tiltak - oml. utv. V 062/ Peder nkers gate 16 - søknad om tillatelse til tiltak - oml. utv. V 2010/ / BYG/CHM 062/0648 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM vsender Lindhaugen S Side: 22 av 81

23 nnhold: Man Last og Buss S - Levering av lastebil til teknisk drift Kjøp av lastebil til teknisk drift 2009/ / JUR/TRS TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/TRS nnhold: nmodning om innsyn nbud - behandling av restavfall 2009/ / JUR/BO 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/BO vsender vfallshandel S nnhold: Uttalelse fra BUPP Spesialundervisning / /2010 STSKO/LG E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STSKO/LG TE nnhold: Vedr. fastsettelse av gebyr 062/332 m.fl. Tistasenteret - varsel om oppstart - reguleringsplan Høvleriet/fisketorget 2009/ / PL/N 062/0332 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/N vsender Halden rkitektkontor S Side: 23 av 81

24 nnhold: Søknad om parkeringstillatlse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H nnhold: Søknad om parkeringstillatelse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H nnhold: Vedr. tilsyn Svinesundparken 6 Tilsyn Svinesundparken 6 abc 2009/ / BRNN/ROH M70 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BRNN/ROH BU 5 vsender Henrik Walstad nnhold: Søknad om legatmidler til beste for eldre i Halden Legat til beste for eldre i Halden 2009/ / FST/HMK 241 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK vsender Solheim Dagsenter Side: 24 av 81

25 nnhold: Skade 10. august Vann hos Sigmund Bakken Vannskade hos Sigmund Bakken 2008/ /2010 TEKN/G 271 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TEKN/G vsender f nnhold: Skade 10.november Vann hos Torkill ndersen Vannskade - Damhauggata / /2010 JUR/SVS 260 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender f nnhold: Klage på avslag Produksjonstilskudd våren / / NÆR/VJ TF V13 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NÆR/VJ TE nnhold: Skade 11. august Vann hos Britt Kristin Larsen Dyrendalsveien 6 - vannskade - regresskrav - forhåndsmelding 2008/ /2010 JUR/SVS 262 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender f Side: 25 av 81

26 nnhold: Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2010 PRK/H TF Q51 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H nnhold: Søknad om parkeringstillatelse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H nnhold: Møteprotokoll fra kontrollutvalget i Halden den Kontrollutvalget / /2010 POL/MV 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSTK/B BU 57 vsender Styret Fagfordundet seksjon SST nnhold: Søknad om parkeringstillatelse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2010 PRK/H TF Q50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H Side: 26 av 81

27 nnhold: Søknad om parkeringstillatelse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H nnhold: Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2010 PRK/H TF Q51 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H nnhold: nmodning om opplysninger fra skolen Barnevern / / SKO/LL E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SKO/LL TE nnhold: Søknad om permisjon Diverse permisjoner 2010/ / FOTJ/SOD P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/SOD Side: 27 av 81

28 nnhold: rbeidsavtale nsettelse 2009/ / KD/LW P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KD/LW nnhold: Gjennomgang av mottakskontroll Steigen hyttefelt - Korterødfjella- reguleringsplan 2009/ /2010 PL/MOH L12 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/MOH vsender Erlend Kristiansen nnhold: rbeidsavtale nsettelse 2009/ / KD/LE P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KD/LE TE nnhold: Søknad om elevpermisjon Elevpermisjon / /2010 GSKO/REG E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/REG BU 2 Side: 28 av 81

29 nnhold: rbeidsavtale nsettelse 2009/ /2010 KD/LE P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KD/LE TE nnhold: rbeidsavtale nsettelse 2009/ /2010 KD/LE P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KD/LE TE nnhold: Nemndas sammensetning og dokumentliste Tilbakeholdelse i institusjon uten eget samtykke / /2010 JUR/RBJ TF F40 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/RBJ TE nnhold: Søknad om godkjenning av Veslefrikk Centrum-barnehage Veslefrikk Centrum-barnehage 2010/ / FOTJ/GU 10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/GU vsender Monia Berger Side: 29 av 81

30 nnhold: Søknad om fødsels- og adopsjonspermisjon Foreldrepermisjon undervisning og oppvekst 2010/ / KSUO/KM P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM nnhold: nnkalling til samarbeidsmøte 11. februar 2010 Spesialundervisning / /2010 OSKO/VV E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: OSKO/VV nnhold: Vedr. henvisning til PP-tjeneste Spesialundervisning 2009/ / ØSKO/NJ E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ØSKO/NJ TE nnhold: Kopi av brev - Referat fra møte med lærer Spesialundervisning / / LSKO/EVR E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LSKO/EVR TE Side: 30 av 81

31 nnhold: Rapport etter PP-undersøkelse Vurdering av spesialundervisningsbehov Spesialundervisning / / STSKO/LG E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STSKO/LG TE nnhold: nnkalling til samarbeidsmøte 2.februar 2010 Spesialundervisning / /2010 ØSKO/TRK E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ØSKO/TRK TE nnhold: nnkalling til samarbeidsmøte 5.februar 2010 Spesialundervisning / /2010 FSKO/BOJ E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FSKO/BOJ TE nnhold: ng. Ungdomsskole Elevsak / / SKO/PS E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SKO/PS TE Side: 31 av 81

32 nnhold: Søknad om fødsels- og adopsjonspermisjon Foreldrepermisjon helse 2010/ / P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Søknad om økonomisk støtte ved skolegang Stipendordning 2010/ / FST/HMK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK nnhold: Søknad om økonomisk støtte under utdanning Stipendordning 2010/ / FST/HMK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK nnhold: Svar på spørsmål om ombygging Familiens Hus 2009/ / KSHO/RB G90 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/RB TE vsender Bjørn Saksæther Side: 32 av 81

33 nnhold: Utplassering av elever fra kjøretøylinja ved Halden videregående skole Forespørsel om utplassering av elever fra Kjøretøylinja 2009/ / TEKN/N offl. 25 B07 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TEKN/G nnhold: KNs årsrapport for 2009 KN 2009/ /2010 PERS/EMB 444 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/EMB vsender KN nnhold: Påminnelse om ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / /2010 HSKO/HK E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HK TE nnhold: Muntlig eksamen i grunnskolen skjema for påføring av sensorer (ev. at kommunen benytter et annet skjema som den har laget) Eksamen avgangsprøver 2009 / / /2010 KSUO/M B65 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL TE vsender Fylkesmannen i Østfold Side: 33 av 81

34 nnhold: Kommunalt vann Prestebakke Kommunalt vann Prestebakke 235/9 fnr / /2010 TEKN/G vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TEKN/G vsender Tove olsen nnhold: Søknad - sykepleier Tilsetting sykepleiere hjemmesykepleien Karrestad 2009/ / offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TE nnhold: Søknad - sykepleier Tilsetting sykepleiere hjemmesykepleien Karrestad 2009/ / offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TE nnhold: Søknad - sykepleier Halden fengsel Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BU 54 Side: 34 av 81

35 nnhold: Søknad - sykepleier Halden fengsel Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BU 55 nnhold: Søknad - sykepleier Halden fengsel Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BU 53 nnhold: Søknad - sykepleier Halden fengsel Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ / offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BU 52 nnhold: Tilsetting av sykepleier kombinert direkte tjeneste/merkantil 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 35 av 81

36 nnhold: Tilsetting av spesialsykepleiere psyk/rus - Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleier kombinert direkte tjeneste/merkantil 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 36 av 81

37 nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Reguleringsplan Diverse henvendelser til ordfører 2009/ / ORD/PKD 070 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ORD/PKD BU 16 vsender Sponvika Vel nnhold: Resultater fra Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) Skjenkebevilling - enkelt anledning / ambulerende / /2010 KSHO/RB U63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/RB vsender nnhold: Underretning om at saken er henlagt Kjøreuhell med biler - diverse - forsikring / / JUR/SVS 260 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender Østfold Politidistrikt Side: 37 av 81

38 nnhold: Klage på byggemelding 147/ Løkkebergveien 1 - søknad om enkle tiltak - nybygg bolig 2009/ / BYG/GML 147/0057 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/GML BU 17 vsender Rune Leon Stubberudlien nnhold: Tomtekart og naboliste. 023/0017/042 - Mørvika - hytte B-515 søknad om gjenoppbygging av brygge 2010/ /2010 BYG/CHM 023/0017/042 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM vsender Sten. Onstad nnhold: Søknad på stilling id 282 Tilsetting av sykepleiere enhet karrestad 2009/ /2010 offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Overskudd av sprøyter og kanyler etter pandemivaksinasjon Svineinfluensa 2009/ /2010 FOTJ/HB G03 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/HB TE vsender Rønsen Svein Side: 38 av 81

39 nnhold: VS: 62/547 Ringveien 4 - søknad om rammetillatelse 062/0547 Ringveien 4 - byggeprosjekt 2010/ /2010 BYG/GML 062/0547 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/GML vsender SG-rkitekter s nnhold: Søknad om skolebytte Elevsak / / KSUO/ROL E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL BU 2 nnhold: Kart over parkeringsplass ved Låby skole Helhetlig utenomhusplan inkl. trafikk- og parkeringsforhold på Låby skole 2010/ /2010 LSKO/TBO 614 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LSKO/TBO TE vsender Brukergruppa nnhold: Søknad om avløser tilskudd Søknad om avløsertilskudd under sykdom 2009/ /2010 NÆR/VJ TF 233 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NÆR/VJ TE Side: 39 av 81

40 nnhold: Søknad om fødsels- og adopsjonspermisjon Foreldrepermisjon undervisning og oppvekst 2010/ /2010 KSUO/KM P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM nnhold: Refusjonskrav fra Glenne Barnehage for perioden 02.nov - 31.des 2009 Ekstraressurser / spesialpedagogisk hjelp bhg.året 2009 / / /2010 KSUO/KM TF 16 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM nnhold: 062/ Blomsterveien 2 nabovarsel Nabovarsel til eiendomsavdelingen / / EENDOM/SP L42 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: EENDOM/SP TE vsender Ole Rosenstrøm nnhold: Gjenpart av nabovarsel 062/ Rødsveien 54 - Gjenpart av nabovarsel 2010/ / BYG/CDN 062/0588 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CDN vsender Ole Rosenstrøm Side: 40 av 81

41 nnhold: Søknad 189/ Nordby dd Smil-midler våren / /2010 NÆR/VJ TF V18 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NÆR/VJ nnhold: Tilbud om stilling sos sekretær ved PPT- kontoret Tilsetting av merkantil ppt 2009/ / PERS/STS offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS nnhold: Tilbake etter avbrudd Lærling / /2010 PERS/JTH P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/JTH TE nnhold: Halden kommune - klage over vedtak om spesialundervisning Fylkesmannen opphever kommunes vedtak Spesialundervisning / /2010 GSKO/REG E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/REG Side: 41 av 81

42 nnhold: Møteprotokoll Styret - Østfold kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget / / POL/MV 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: POL/MV vsender Østfold kontrollutvalgssekretariat nnhold: Ny søknad om kjøp av tilleggsareal Søknad om kjøp av tilleggsareal til Gnr. 4/ Bnr. 70 i Berg 2009/ / EENDOM/SP 611 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: EENDOM/SP BU 4 vsender Henning Strømsborg nnhold: Søknad om permisjon 2010/2011 nsettelse 2008/ /2010 HSKO/HK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/YVM nnhold: Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2010 PRK/H TF Q51 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H Side: 42 av 81

43 nnhold: Halden kommune - Prosjektgruppa - Møtereferat nbud - V - sanering - Bollerød - Nybo 2009/ /2010 JUR/BO TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/BO nnhold: RV 21/Knivsøveien - kontrakt og oppgjør vtaler vedr. kommunal grunn 2009 og / / EENDOM/SP 611 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: EENDOM/SP TE vsender Statens vegvesen nnhold: Klage SFO Samarbeid Skole - hjem ddevang 2010/ / SKO/NK B00 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SKO/NK TE vsender Trine Bakke nnhold: Sakkyndig vurdering vedr. utsatt skolestart Elevsak / /2010 KSUO/ROL E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL TE Side: 43 av 81

44 nnhold: Brannvern Rockehuset Tilsyn Rockehuset Tilfluktsrom 2009/ / BRNN/TON M71 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BRNN/TON TE vsender Halden Kreative Kraftsenter nnhold: Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2010 PRK/H TF Q51 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H nnhold: Vedrørende Storgata 13 Storgata 13. Halden - Branntilsyn 2008/ / BRNN/ROH TF M71 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BRNN/ROH TE nnhold: Fjerning av del av uttrekksspor Mølen Fjerning av del av uttrekksspor Mølen 2010/ / EENDOM/JOK Q73 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: EENDOM/JOK vsender Halden kommune kommunalteknikk Side: 44 av 81

45 nnhold: Tegning 005/ ngerfjellveien 89 - ett-trinns søknadsbehandling - tilbygg garasje 2009/ /2010 BYG/GML 005/0236 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/GML vsender Jostein Hov Karlsen nnhold: Sofienberg Ystehede 196/ søknad om mindre vesentlig reguleringsendring Sofienberg Ystehede 196/ søknad om mindre vesentlig reguleringsendring 2010/ / PL/MOH 196/0017 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/MOH vsender COW S nnhold: Tilbudsbrev - Sprinkleranlegg - Konservativen 2009/ / JUR/BO O offl. 23, 3.ledd 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/BO nnhold: Tilbudsbrev - Sprinkleranlegg - Konservativen 2009/ / JUR/BO O offl. 23, 3.ledd 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/BO Side: 45 av 81

46 nnhold: ksjon Haiti Jordskjelvkatastrofe - Haiti 2010/ /2010 POL/MV 223 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: POL/MV TE vsender KS nnhold: 098/ Svalsrødveien 12G - klage på byggesak 098/ Svalsrødveien 12G - klage på byggesak 2010/ /2010 JUR/SVS L42 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender Turid og Johan Elsness nnhold: Klage til ordfører/rådmann 098/ Svalsrødveien 12G - klage på byggesak 2010/ /2010 JUR/SVS L42 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender Turid og Johan Elsness nnhold: Handlingsplan for utbedring av avvik ved Rockehuset Tilsyn Rockehuset Tilfluktsrom 2009/ / BRNN/TON M71 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BRNN/TON BU 6 vsender Halden Kreative Kraftsenter Side: 46 av 81

47 nnhold: nvitasjon til kombinert ansvarsgruppemøte/ orienteringsmøte med Habiliteringstjenesten Spesialundervisning / /2010 STSKO/LG E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STSKO/LG TE nnhold: Karakterutskrift nsettelse 2009/ / SED/VB P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SED/VB nnhold: Tilsynsrapport og varsel om pålegg Tilsyn med Halden legevakt 2009/ /2010 FOTJ/HB G21 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/HB vsender rbeidstilsynet nnhold: Forespørsel om arbeid Åpne søknader / /2010 offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BU 24 Side: 47 av 81

48 nnhold: Henvendelse om Fv. 934 Sponvikavegen i Halden kommune Vegbelysning 2010/ /2010 TEKN/G T51 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TEKN/G vsender Statens vegvesen nnhold: ng. skademelding Yrkesskadeerstatning 2010/ /2010 PERS/EMB P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/EMB nnhold: Beredskapsarbeid i grunnopplæringen - innkalling til møte Beredskapsarbeid skolesektor 2009/ /2010 KSUO/M X20 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/M TE vsender Politiet nnhold: nmodning om forhåndskonferanse Reguleringsplan til sakåsen Halden Kommune - anmodning om forhåndskonferanse 2010/ /2010 PL/N L12 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/N vsender HRG S Side: 48 av 81

49 nnhold: Redegjørelse 217/ Ånerød Nord - fradeling av tilleggstomt 12 da. til gnr/bnr 217/9 2009/ /2010 GEO/JSO 217/0002 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/HK vsender dvokat Jon Erik Holm nnhold: Opplæringsprogrammet etc Nye planbestemmelser i plan- og bygningsloven. Regionale samlinger 2009/ / PL/N L10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/N vsender Østfold fylkeskommune nnhold: Klagesak 2009/266 nbud - behandling av restavfall 2009/ /2010 JUR/BO 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/BO vsender Østmark Mona nnhold: Fylkesmannens utfyllende innspill Oreid 2-146/ varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid 2009/ / PL/HK 146/0001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/HK vsender Fylkesmannen i Østfold Side: 49 av 81

50 nnhold: nmodning om ferdigattest 036/ Haugland- Søknad om ett-trinns søknadsbehandling - støyskjermingstiltak 2009/ / BYG/BJS 036/0012 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/BJS TE vsender Multiconsult S nnhold: Rettelse - navn på tiltaksshaver 062/332 m.fl. Tistasenteret - varsel om oppstart - reguleringsplan Høvleriet/fisketorget 2009/ /2010 PL/N 062/0332 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/N vsender Halden rkitektkontor S nnhold: Søknad om rammetillatelse 051/ Knivsøveien 70 - byggeprosjekt avgassanlegg 2010/ / BYG/CHM 051/0006 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM vsender Rambøll Norge S nnhold: 224/ melding om tiltak - tilbygg bolig 224/ melding om tiltak - tilbygg bolig 2010/ / BYG/CDN 224/0003 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CDN vsender ud K. Habberstad Side: 50 av 81

51 nnhold: Eksamen for grunnskolen våren 2010 Eksamen avgangsprøver 2009 / / /2010 KSUO/M B65 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL TE vsender Utdanningsdirektoratet nnhold: nnspill fra Østfold fylkeskommune Reguleringsplan for Rokke avfallsmottak 2009/ / PL/MOH G-629 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/MOH TE vsender Fylkesmannen i Østfold vsender Østfold fylkeskommune - kulturminneseksjonen nnhold: nmodning om midl. brukstillatelse 004/ Knivsøveien 16 - ettrinns søknad - ombygging 2008/ / BYG/CHM 004/0075 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM vsender SG-rkitekter nnhold: Tilsetting av lærere ungdomstrinn og voksenopplæring - skoleåret / /2010 PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS Side: 51 av 81

52 nnhold: Tilsetting av lærere barnetrinn - skoleåret / /2010 PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS nnhold: nsettelse av barnevernkurator 2010/ /2010 FOTJ/SOD vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/SOD TE nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sjåfør/altmuligmann 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 52 av 81

53 nnhold: 004/ sebakkeveien 6 - forhåndskonferanse 004/ sebakkeveien 6 - forhåndskonferanse 2010/ /2010 BYG/CHM 004/0091 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM vsender F Bygg Glomsrød S nnhold: nsettelse av barnevernkurator 2010/ /2010 FOTJ/SOD vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/SOD TE nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 53 av 81

54 nnhold: Tilsetting av lærere ungdomstrinn og voksenopplæring - skoleåret / /2010 PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS nnhold: Tilsetting av morsmålslærere - skoleåret / /2010 PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS nnhold: Tilsetting av Områdeleder - boliger for utviklingshemmede 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Bekymringsmelding Trolltangen barnehage Tilsyn barnehager 2008/ / KSUO/KM 10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM vsender Carita ntonsen Side: 54 av 81

55 nnhold: Fysioterapeut vacancy - regarding nsettelse av fysioterapeut/manuell terapeut med 100 % driftstilskudd 2009/ /2010 FOTJ/SOD offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/SOD nnhold: nsettelse av barnevernkurator 2010/ /2010 FOTJ/SOD vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/SOD TE nnhold: Tilsetting av lærere ungdomstrinn og voksenopplæring - skoleåret / /2010 PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS nnhold: nsettelse av barnevernkurator 2010/ /2010 FOTJ/SOD vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/SOD TE Side: 55 av 81

56 nnhold: Tilsetting av lærere ungdomstrinn og voksenopplæring - skoleåret / /2010 PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS nnhold: Tilsetting av lærere barnetrinn - skoleåret / /2010 PERS/STS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/STS nnhold: Tilsetting av spesialsykepleiere psyk/rus - Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 56 av 81

57 nnhold: Tilsetting av sykepleier kombinert direkte tjeneste/merkantil 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av spesialsykepleiere psyk/rus - Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av sykepleiere ved fengselshelsetjenesten Halden fengsel 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Roliga 17 - klage på vann og avløpsgebyr Roliga 17 - klage på vann og avløpsgebyr 2010/ / TEKN/G 231 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TEKN/G vsender Nils Thomas Solvang Side: 57 av 81

58 nnhold: Vedr. henvisning til PP-tjenesten Spesialundervisning / /2010 HSKO/HK E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HK TE nnhold: Fylkesmannens uttalelse Bastholmen Sarpsborg kommune og Halden kommune søknad om tillatelse til legging av vann- og avløpsledninger i sjø 2010/ /2010 EENDOM/JOK L42 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: EENDOM/JOK vsender Fylkesmannen i østfold nnhold: Manglende /ufullstending kommunikasjon Ny havn - Sauøya - forprosjekt. 2008/ /2010 JUR/SVS 611 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender Torkel Heide nnhold: Svar vedr. logopedisk henvisning Spesialpedagogisk hjelp / /2010 KSUO/LST B vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/LST TE vsender Pedagogisk-psykologisk tjeneste Side: 58 av 81

59 nnhold: Søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen Elevpermisjon / / SKO/TOV E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SKO/TOV TE nnhold: Søknad om permisjon Enhet Velferdspermisjon 2010/ / SKO/NK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SKO/NK TE nnhold: nnkalling til styremøte i Osloregionen tirsdag 2. februar 2010 kl , Oslo Rådhus Osloregionens styre 2009/ /2010 ORD/PKD 074 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ORD/PKD TE vsender Theis Juell Theisen nnhold: RE: nmoding om innsyn i tilbudet på behandling av restavall nbud - behandling av restavfall 2009/ /2010 JUR/BO 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/BO vsender Kjetil Vikingstad Side: 59 av 81

60 nnhold: 098/ Opalveien 29 melding om tiltak - svømmebassen/terrasse 098/ Opalveien 29 melding om tiltak - svømmebassen/terrasse 2010/ / BYG/GML 098/1645 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/GML vsender Kjell Tommy Nilsen nnhold: nnkalling til kartlegging og møte Spesialundervisning / /2010 STSKO/KJ E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STSKO/LG TE nnhold: nnkalling til møte Spesialundervisning / /2010 SKO/LL E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SKO/LL TE nnhold: nnkalling til møte Spesialundervisning / /2010 BSKO/NG E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSKO/NG TE Side: 60 av 81

61 nnhold: nformasjon om framdrift i saksarbeidet Spesialundervisning / /2010 BSKO/NG E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSKO/NG TE nnhold: Søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen Elevpermisjon / /2010 GSKO/HN E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/REG BU 4 nnhold: Forholdene på ddebo larmsystem ddebo Sykehjem 2010/ /2010 KSHO/RB TF H22 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/RB BU 4 nnhold: Søknad om støtte til transport av barn fra skolen Skyss skole / /2010 KSUO/ROL E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL BU 2 Side: 61 av 81

Journaldato: 12.02.10-18.02.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.02.

Journaldato: 12.02.10-18.02.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02.10-18.02.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 22.02.2010 nnhold: VS: 230/1/6 Sundet - Kornsjø 206/0001/006

Detaljer

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12.

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 06.01.2014 nnhold: Utsetting av container Leie av

Detaljer

Journaldato: 18.03.11-24.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.

Journaldato: 18.03.11-24.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.03.11-24.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 28.03.2011 nnhold: Åpne søknader Halden sykehjem

Detaljer

Journaldato: 23.04.10-29.04.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.

Journaldato: 23.04.10-29.04.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.04.10-29.04.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 03.05.2010 nnhold: Tilbakemelding fra Moth vedr.

Detaljer

19.02.2015 BV/MB 18.02.2015 BV/MB 18.02.2015 TEKN/KOL 18.02.2015 TEKN/JB

19.02.2015 BV/MB 18.02.2015 BV/MB 18.02.2015 TEKN/KOL 18.02.2015 TEKN/JB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.02.2015 nnhold: Bruk av fond 2014 og avsetting til fond 2015 Budsjett og

Detaljer

Journaldato: 27.01.12-02.02.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 26.01.

Journaldato: 27.01.12-02.02.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 26.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.01.12-02.02.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 06.02.2012 nnhold: Brostein til besvær Brostein -

Detaljer

Journaldato: 01.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2015. Klassering: 69/559

Journaldato: 01.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2015. Klassering: 69/559 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 02.09.2015 nnhold: Strandveien 52: Vedr. midlertidig brukstillatelse gnr 69

Detaljer

Journaldato: 07.05.10-13.05.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.04.

Journaldato: 07.05.10-13.05.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.05.10-13.05.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 18.05.2010 nnhold: Fortau langs FV 22 fra Grønliveien

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013 Lnr: 14630/13 Regdato:30.10.2013 Arkivkode:V18 Saksnr: 13/2214-1 Dok.type: /I Mads Eivind Grimsrud Dok.beskr: SØKNAD OM SMIL

Detaljer

Journaldato: 18.02.11-24.02.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.02.

Journaldato: 18.02.11-24.02.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.02.11-24.02.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 28.02.2011 nnhold: Søknad om utvidelse av stilling

Detaljer

Journaldato: 05.02.10-11.02.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.02.

Journaldato: 05.02.10-11.02.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.02.10-11.02.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 15.02.2010 nnhold: Kontrollerklæring 082/0020 - sakåsen

Detaljer

Journaldato: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 06.01.

Journaldato: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 06.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 10.01.2011 nnhold: Uhell 05.01.11 - skade på privatbil.

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 Lnr: 3247/11 Regdato:25.03.2011 Arkivkode:252 *** Saksnr: 10/1560-5 Dok.type: /U Gradering: Offvl 13 Saksb: NAV//LIE Journalenhet:SEN

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling. Tilsetting av sommervikarer, sykehjemstjenesten assistenter og studenter 2010/1592-97 19462/2010 21.06.

Offentlig journal. Søknad om stilling. Tilsetting av sommervikarer, sykehjemstjenesten assistenter og studenter 2010/1592-97 19462/2010 21.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.06.10-17.06.10, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 21.06.2010 nnhold: Tilsetting av sommervikarer, sykehjemstjenesten assistenter og studenter 2010/1592-97

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00018-4 Kommentar til søknad om ambulerende skjenkebevilling Søknader om Ambulerende Skjenkebevilling - 2013 Avskjermet Offl 26 tredje ledd Servicetorget dato: 25.09.2013

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 nnhold: Søknad om jobb Personalmappe - tilsettingsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/1239-6 12567/2014 23.04.2014

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 10/2952-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MABO Statens vegvesen Dok.beskr: Tilskudd aksjon skoleveg 2011 Saksnr: 15/2784-1 Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Herdis Maribu Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6425-4 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: AREAL/LAND/RIEI Dok.beskr: Avløsertilskudd ved sykdom perioden 12.09.2014-06.11.2014 - endring av vedtak Saksnr: 15/2581-2 Dok.type: U Gradering:13

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05.

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2016 nnhold: Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring Gnr 39/23 Tilbakeslag av kloakk/avløpsvann

Detaljer

Journaldato: 19.12.14-25.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.12.

Journaldato: 19.12.14-25.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12.14-25.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 29.12.2014 Vedrørende klagebehandling i Klagenemnda - foreløpig svar Klagenemnda

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Journaldato: 10.12.10-16.12.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.12.

Journaldato: 10.12.10-16.12.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.12.10-16.12.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 20.12.2010 nnhold: Vedtak om pålegg - Bjørklund barnehage

Detaljer

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06-01.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 nnhold: Byggetillatelse for anleggelse av stikkledning, riving av anneks/uthus

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.08-03.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.08.2015 nnhold: Tilbakemelding om Borg Borg : Ytre farled, Møkkalasset og Svaleskjær

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.06.2015-12.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.06.2015-12.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U k Saksnr: 15/748-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: POL/ORD/JOJAG Steiner Nyland m. flere Dok.beskr: Svar på brev til ordføreren Saksnr: 13/8171-9 Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: EID/EIDSKO/MALO

Detaljer

Journaldato: 08.04.11-14.04.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.04.

Journaldato: 08.04.11-14.04.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.04.11-14.04.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 15.04.2011 nnhold: Oppsigelse av SFO plass SFO -

Detaljer

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06.

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 03.08.2015 Svar på permisjonssøknad Permisjon for å prøve ut annet arbeid

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.06.17, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.06.2017 Foreløpig svar - søknad om stilling Stilling D- 185 -Sommerjobb

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25.06.2012-29.06.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25.06.2012-29.06.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 1958/12 Regdato:28.06.2012 Arkivkode:GNR 37/45 Saksnr: 12/91-10 Dok.type: /U Gradering: Statsskog VEDRØRENDE ORREHOLMEN - LUNDSNESET Lnr: 2140/12 Regdato:25.06.2012 Arkivkode:416 Saksnr: 12/242-1

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 02072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 04072008 07/00341-20 I Dok.dato: 30062008 Eiendomsutvikling Enhet for plan og utbygging - SAGODB Gnr.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01593-21 Tilbud om vikariat i 17 % stiling som assistent i Vennesla kommune - Personalmappe - 08.04.2016 tgående internt produsert, 11/02901-4 Tilbud om vikariat i 20 % stilling

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 2013/00627-002 U Datert: 23.10.2013 Arkiv: ***** Saksans: SKFL/MARITB Sak: OK - elevpermisjoner ***** ***** ***** ***** Dok: Svar på

Detaljer

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2011 Barnehagemappe Knøttelia barnehage - 2011/3907-2 41860/2011 11.11.2011 BA Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal DALE - ETABLERING AV MOBILSENDERE DALE - ETABLERING AV MOBILSENDERE 2008/2672-1 10968/2008 24.06.2008 BS/HHA 25.11.

Offentlig journal DALE - ETABLERING AV MOBILSENDERE DALE - ETABLERING AV MOBILSENDERE 2008/2672-1 10968/2008 24.06.2008 BS/HHA 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A DAL - TABLRNG AV MOBLSNDR DAL - TABLRNG AV MOBLSNDR 2008/2672-1 10968/2008 24.06.2008 BS/HHA L42 Mottaker Telenor Nordic

Detaljer

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.02-09.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.02.2016 nnhold: Varsel om vedtak rettet til eiendom 42/242 vedrørende vegetasjon

Detaljer

Journaldato: 12.11.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.11.2012. Dok.dato: 09.11.2012. Dok.

Journaldato: 12.11.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.11.2012. Dok.dato: 09.11.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2012 Oppdragsavtale fosterhjem ST-personalmappe - 2012/4028-3 41118/2012 08.11.2012

Detaljer

Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: ***** STU-S/RUSPE. Dok.dato: 26.04.2010. Klassering: ***** HIS-S/SVBJØ. Dok.dato: 19.04.2010.

Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: ***** STU-S/RUSPE. Dok.dato: 26.04.2010. Klassering: ***** HIS-S/SVBJØ. Dok.dato: 19.04.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 20.05.2010 nnhold: Sakkyndig vurdering vedr. utsatt skolestart og spesialpedagogisk hjelp i førskolealder. levmappe - 2010/4982-3

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av vedtak 19/15 midlertidig brukstillatelse gnr 1 bnr 25. Eiendommen gnr 1 bnr / /

Offentlig journal. Oversendelse av vedtak 19/15 midlertidig brukstillatelse gnr 1 bnr 25. Eiendommen gnr 1 bnr / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.6.2015-2.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2015 nnhold: Oversendelse av vedtak 19/15 midlertidig brukstillatelse gnr 1 bnr 25 Eiendommen gnr 1

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 26102007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 26102007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 30102007 07/01068-11 U Dok.dato: 25102007 Jour.dato: Arkivdel: HUN-ELEV1 Hunsfoss skole - Andreas Vennesland

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.03.2017 nnvilget dispensasjon og byggetillatelse for riving og oppføring av ny fritidsbolig

Detaljer

Periode: 03042009-03042009

Periode: 03042009-03042009 DMS2002 - Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00391-5 U Dok.dato: Jour.dato: Servicetorget - BRERUT Søknad om parkeringstillatelse

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende oppmåling 29.5/ / / /

Offentlig journal. Vedrørende oppmåling 29.5/ / / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.12.2016 Vedrørende oppmåling 29.5/08.6-47/10 2011/1892 2012/1213-1 8793/2012 11.06.2012 Ola Eide Svar på søknad om sanitærabonnement

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.05.17, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.05.2017 nnhold: Tilsetting 2 brannkonstabler - id 175 Stillings

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2017 Avslag dispensasjon fradeling - 48/4 Søknad om deling/ rekvisisjon av oppmåling -

Detaljer

Offentlig journal. Refusjonskrav for arbeidspraksis i ordinær virksomhet. Personalmappe ***** ***** ***** 2010/ /

Offentlig journal. Refusjonskrav for arbeidspraksis i ordinær virksomhet. Personalmappe ***** ***** ***** 2010/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.9.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.09.2011 nnhold: Refusjonskrav for arbeidspraksis i ordinær virksomhet ersonalmappe 2010/5931-10

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 2028/15 Regdato:02.07.2015 Arkivkode:***** ******** Saksnr: 08/942-27 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 ** Dok.beskr: Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2015-2016 Lnr: 2029/15 Regdato:02.07.2015

Detaljer

Dok.dato: 03.06.2016. Klassering: ***** LVSK/KØ LVSK/KØ. Dok.dato: 03.06.2016. Klassering: ***** LVSK/KØ LVSK/KØ. Dok.dato: 03.06.2016.

Dok.dato: 03.06.2016. Klassering: ***** LVSK/KØ LVSK/KØ. Dok.dato: 03.06.2016. Klassering: ***** LVSK/KØ LVSK/KØ. Dok.dato: 03.06.2016. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J, nnhold: Flyttemelding levmappe - 2013/1490-15 6212/2016 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ide

Detaljer

Periode: 07-10-2011-07-10-2011

Periode: 07-10-2011-07-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.10.2011 Offentlig journal Periode: 07-10-2011-07-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01566-4 I Tilg. kode: U kari.jeppestol.arntzen@nrk.no

Detaljer

Dok.dato: 26.12.2014. Klassering: Q51 PARK/AHA

Dok.dato: 26.12.2014. Klassering: Q51 PARK/AHA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 05.01.2015 nnhold: Boligsoneparkering - søknad Søknader om boligsoneparkering Sak/dok nr:

Detaljer

Dok.dato: 18.12.2012. Klassering: PERS/SAN. Dok.dato: 18.12.2012. Klassering: PERS/SAN

Dok.dato: 18.12.2012. Klassering: PERS/SAN. Dok.dato: 18.12.2012. Klassering: PERS/SAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J, 20.12.2012 nnhold: D 1024 - Sommerjobb 2013 2012/2696-10 29238/2012 416 nnhold: D 1024 - Sommerjobb 2013 2012/2696-11 29239/2012

Detaljer

Offentlig journal. Innbindinger av protokoller for 2010. Innbinding av protokoller - møtebøker 2011/820-1 5656/2011 SKADM/MSO 15.02.2011 25.03.

Offentlig journal. Innbindinger av protokoller for 2010. Innbinding av protokoller - møtebøker 2011/820-1 5656/2011 SKADM/MSO 15.02.2011 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.3.2011, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.03.2011 nnbindinger av protokoller for 2010 nnbinding av protokoller - møtebøker 2011/820-1 5656/2011

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.10.2013-08.10.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.10.2013-08.10.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7594/13 Regdato:08.10.2013 Arkivkode:223 C10 Saksnr: 13/573-13 Dok.type: /U Gradering: Børsa søndagsskole MELDING OM POLITISK VEDTAK OG OVERFØRING AV DRIFTSTILSKUDD 2013 TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 08.05.2015-08.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 08.05.2015-08.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6501-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/LAND/RIEI Navn: Bente Almås Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - 147/3 Spesielle miljøtiltak i jordbruket Saksnr: 15/2310-1 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

Periode: 21082009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 24082009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 21082009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 24082009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 24082009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00362-3 N Dok.dato: 03062009 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03-08.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Journaldato: 12.02.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.02.2015.

Journaldato: 12.02.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.02.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.02.2015 Ledermøter våren 2015 Ledermøter 2015 2015/594-1 1124/2015 035

Detaljer

Journaldato: 28.3.2014-30.3.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 28.3.2014-30.3.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.3.2014-30.3.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.04.2014 Søknad om tilskudd til studietur til nderøya og Røros - Kjelkebakken gårdsslakteri

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.1.2014-12.1.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.1.2014-12.1.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.1.2014-12.1.2014 2008/01253-014 U Datert: 18.12.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Sak: Elevmappe - elev ***** ***** ***** (09/292) Dok: Brudd på ordensreglementet

Detaljer

Offentlig journal. Pristilbud på 100cm minikjøkken fra 2 tilbydere. 2015/351-26 6625/2015 18.11.2015 TEKN/KVI 16.11.2015

Offentlig journal. Pristilbud på 100cm minikjøkken fra 2 tilbydere. 2015/351-26 6625/2015 18.11.2015 TEKN/KVI 16.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.11.2015 nnhold: ristilbud på 100cm minikjøkken fra 2 tilbydere. Kommunale bygg - Rådhuset - Skoleveien 6-2015 2015/351-26

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.03.2017 Tillatelse - utriggere til flytebrygge - 3/205 Oppfølging Skjærhalden Gjestehavn AS

Detaljer

Offentlig journal. Tilsettingsbrev 2017/ / Spørsmål til søknad om treningstid 2017/ /

Offentlig journal. Tilsettingsbrev 2017/ / Spørsmål til søknad om treningstid 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.09.2017 Tilsettingsbrev Personalmappe - ***** ***** 2017/494-1 7877/2017 Wiggo Hansen Spørsmål til søknad om treningstid Gratis

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte 2015/ / Igangsettingstillatelse bolig gbr.1942/73/ / /2015

Offentlig journal. Innkalling til møte 2015/ / Igangsettingstillatelse bolig gbr.1942/73/ / /2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.06.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.06.2015 nnkalling til møte Personalmappe Puller Adam Hassan 2015/905-3 5176/2015 Puller Adam Hassan gangsettingstillatelse

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende svar på klage utskrevet eiendomsskatt GBnr 100/8 fritid. Klage på utskrevet eiendomsskatt 2015-2 2015/693-174 11087/2015

Offentlig journal. Vedrørende svar på klage utskrevet eiendomsskatt GBnr 100/8 fritid. Klage på utskrevet eiendomsskatt 2015-2 2015/693-174 11087/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.8.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.08.2015 Vedrørende svar på klage utskrevet eiendomsskatt GBnr 100/8 fritid Klage på utskrevet eiendomsskatt 2015-2

Detaljer

Periode: 15092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 16092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 15092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 16092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 16092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02990-5 I Dok.dato: Jour.dato: 0 Søren Møller

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012 Lnr: 4605/11 Regdato:16.02.2012 Arkivkode:411 *** Saksnr: 11/749-2 Dok.type: /U Offvl 25 Saksb: SKAU//BH Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

Journaldato: 15.06.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.06.2011. Dok.dato: 14.06.2011. Dok.

Journaldato: 15.06.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.06.2011. Dok.dato: 14.06.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.06.2011 Referat fra møte i ungdomsrådet den 11. mai 2011 (utsatt fra 4. mai) Møter

Detaljer

Mellomveien 5: søknad om oppføring av redskapsbod samt dispensasjon fra utnyttelses grad - gnr 69 bnr 271. Dok.dato: 08.06.2015. Klassering: 69/271

Mellomveien 5: søknad om oppføring av redskapsbod samt dispensasjon fra utnyttelses grad - gnr 69 bnr 271. Dok.dato: 08.06.2015. Klassering: 69/271 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.06.2015 Mellomveien 5: søknad om oppføring av redskapsbod samt dispensasjon fra utnyttelses grad - gnr 69 bnr 271 Tiltak Mellomveien

Detaljer

Dok.dato: 06.11.2008. Klassering: 001/090. BI/[Ufordelt] KU/[Ufordelt] PARK/[Ufordelt] BS/UNY. Dok.dato: 11.11.2008. Klassering: 034/013 BS/TAT

Dok.dato: 06.11.2008. Klassering: 001/090. BI/[Ufordelt] KU/[Ufordelt] PARK/[Ufordelt] BS/UNY. Dok.dato: 11.11.2008. Klassering: 034/013 BS/TAT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.12.2008 KONGNS LASS 6 - Søknad om helårs uteplass "Grinda" KONGNS LASS 6 - Søknad om helårs uteplass "Grinda"

Detaljer

Offentlig journal. Søknd om ferdigattest - ferdigmelding m.vedlegg 2014/2368-2 20800/2014 15.10.2014 BS/AINISA 17.10.

Offentlig journal. Søknd om ferdigattest - ferdigmelding m.vedlegg 2014/2368-2 20800/2014 15.10.2014 BS/AINISA 17.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.10-19.10, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.10.2014 nnhold: Søknd om ferdigattest - ferdigmelding m.vedlegg Søknad om ferdigattest 35/155 2014/2368-2 20800/2014

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 07.06. 11.06.2012

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 07.06. 11.06.2012 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 07.06. 11.06.2012 Lnr: 8352/12 Regdato:07.06.2012 Arkivkode:V61 Saksnr: 12/1832-1 Dok.type: /I Saksb: TM//EJ Journalenhet:SEN Jan Sigurd Holøs

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.12.2012, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Angående vedtak opprydding på tomt 1942/52/9 Opprydding på eiendom

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om midlertidig brukstillatelse Søknad om tillatelse til tiltak - bolig gnr 47 bnr 8 2013/581-9 4392/2014 03.03.2014 BS/rina Bjørnevald 47/8 Avsender Byggmester

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.11.2010 nnhold: Dispensasjon fra krav om reguleringsplan - 1943/33/14 Deling av grunneiendom 1943/33/14

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 05062008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 05062008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 06062008 07/02364-2 I Dok.dato: 24052008 Jour.dato: Eva Finsådal Moseidmoen skole - SERTRY Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Tillatelse til tiltak 86/4 Nybygg hytte 2017/ / Utslippstillatelse hytte 1942/86/4

Offentlig journal. Tillatelse til tiltak 86/4 Nybygg hytte 2017/ / Utslippstillatelse hytte 1942/86/4 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.05.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2017 nnhold: Tillatelse til tiltak 86/4 Nybygg hytte Søknad om tillatelse til tiltak 1942/86/45 2017/317-2 3426/2017

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Permisjon kurs/møter 2010 2010/1042-47 28925/2010 23.08.2010 14.07.2010 SKHELSOS/LRO SKHELSOS/LRO

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Permisjon kurs/møter 2010 2010/1042-47 28925/2010 23.08.2010 14.07.2010 SKHELSOS/LRO SKHELSOS/LRO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.8.2010, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2010 nnhold: ermisjon kurs/møter 2010 2010/1042-47 28925/2010 14.07.2010 434 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 29.07.11-04.08.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.

Journaldato: 29.07.11-04.08.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.07.11-04.08.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 08.08.2011 Forhåndskonferanse referat Teatergata 2 og Pilestredet 2-4 2011/3948-3

Detaljer

Offentlig journal. Klage på ilagt parkeringsgebyr 2016/ / Tildelt skoleplass 2016 for elev ***** *****

Offentlig journal. Klage på ilagt parkeringsgebyr 2016/ / Tildelt skoleplass 2016 for elev ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.06-08.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.06.2016 Klage på ilagt parkeringsgebyr Parkeringsgebyr 2016 2016/715-14 10384/2016

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 2014/16-156 16473/2014 18.08.2014 PM/SIWB 19.08.2014 PM/SIWB

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 2014/16-156 16473/2014 18.08.2014 PM/SIWB 19.08.2014 PM/SIWB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08.14-19.08.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.08.2014 Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 Eiendomsopplysninger 2014 2014/16-156 16473/2014 PM/SWB L30

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.12.2013-31.12.2013, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 02.01.2014 nnhold: Skjenkebevilling enkeltanledning, Arctic FjordCamp

Detaljer

Dok.dato: 27.03.2015. Dok.dato: 10.04.2015

Dok.dato: 27.03.2015. Dok.dato: 10.04.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.04.2015 Vedrørende søknad på stilling som hjelpepleier 1,vikariat, Sonjatun omsorgssenter - id 17 tlysning av stilling

Detaljer

Dok.dato: Klassering: J72 TEKN/ANNHAL. Dok.dato: Klassering: 041 STAB/METERI. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: J72 TEKN/ANNHAL. Dok.dato: Klassering: 041 STAB/METERI. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.07.2017 nnhold: Nettverk for læring om klimatilpassing mellom nabokommuner- nvitasjon Samarbeid om klimatilpassing

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3220-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Idecon Eiendommen AS Dok.beskr: Delegert beh. - byggesak. 92/24 Boligblokk på 4 etasjer over parkeringskjeller, samt riving av bebyggelse.

Detaljer

Journaldato: 25.05.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.05.2009. Klassering: 1943/2/34

Journaldato: 25.05.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.05.2009. Klassering: 1943/2/34 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.05.2009 Søknad om dispensasjon fra PBL 17-2 samt byggetillatelse for oppføring av naust 1943/2/34 Søknad

Detaljer

Journaldato: 25.09.15-01.10.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.09.

Journaldato: 25.09.15-01.10.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.09.15-01.10.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 05.10.2015 nnhold: om elevpermisjon - 05.10.15-06.10.15

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse 2015/4-1 2/2015 04.02.2015 SK/GI 02.01.2015. Skjervøy kommune SK/GI

Offentlig journal. Bekreftelse 2015/4-1 2/2015 04.02.2015 SK/GI 02.01.2015. Skjervøy kommune SK/GI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.02.2015 Bekreftelse Bekreftelse på utbetalinger 2015 2015/4-1 2/2015 02.01.2015 SK/G 221 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Journaldato: 22.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.09.2015.

Journaldato: 22.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.09.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.09.2015 Varsel om oppmålingsforretning deling av gnr 64 bnr 42 i Årviksand

Detaljer

Periode: 10-10-2013-10-10-2013

Periode: 10-10-2013-10-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.10.2013 Offentlig journal Periode: 10-10-2013-10-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-30 I Dok.dato:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27.10.2014-31.10.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27.10.2014-31.10.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 2973/14 Regdato:31.10.2014 Arkivkode:GNR 60/1/16 Saksnr: 12/407-4 Dok.type: /U Gradering: Saksb: VPMT//FLI SEN Bjørn Haug Dok.beskr: FERDIGATTEST FOR TILBYGG PÅ HYTTE. GNR 60 BNR 1 FNR 16 - BJØNNEMYRA

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.04.2017 Oversendelse av sak til uttalelse - eksisterende hytte - gnr/bnr/fnr 37/1/42 Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 04062008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 06062008 07/01107-10 I Dok.dato: 30052008 Jour.dato: Kristiansand Byggrådgivning AS Enhet for plan og

Detaljer

Offentlig journal. 36/42 - Ferdigattest 2011/1404-16 17963/2014 15.08.2014 19.08.2014

Offentlig journal. 36/42 - Ferdigattest 2011/1404-16 17963/2014 15.08.2014 19.08.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 19.08.2014 nnhold: 36/42 - Ferdigattest 36/42 Stoppenkollen B5, tomt 58 - Bolig og garasje 2011/1404-16 17963/2014 Siv ark

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende klage på kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune / /

Offentlig journal. Vedrørende klage på kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J, 01.02.2016 Vedrørende klage på kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.09.2011 Mindre endring av reguleringsplan id 19422008_001 - Hytteområde

Detaljer

Offentlig journal. Svar - oppsigelse av SFO plass 2014/909-4 5025/2016 09.05.2016 28.04.2016 LVSK/KØ LVSK/KØ. Svar - endring av SFO plass

Offentlig journal. Svar - oppsigelse av SFO plass 2014/909-4 5025/2016 09.05.2016 28.04.2016 LVSK/KØ LVSK/KØ. Svar - endring av SFO plass Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J, Svar - oppsigelse av SFO plass Elevmappe - 2014/909-4 5025/2016 E Off.l. 13, jfr. FVL 13.1 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr.

Detaljer

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.09-10.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.09.2015 Svar på opprettholdelse av klage gnr 53 bnr 152 Eiendomsskatt 2014-2015

Detaljer

Periode: 24-04-2013-24-04-2013

Periode: 24-04-2013-24-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.04.2013 Offentlig journal Periode: 24-04-2013-24-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/02809-12 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 05102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 05102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 08102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00410-23 U Dok.dato: 04102007 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen

Detaljer