Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 27.04.12-03.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.04."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A nnhold: Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenesten 6-4 Barnevern / / PSKO/ST PSKO/ST nnhold: Dom fra Halden tingrett vedr. drapstrussel Anmeldelse - drapstrussel mot NAV-ansatt - NAV-senteret i Halden / / JUR/SVS TF 400 JUR/SVS Avsender Halden tingrett nnhold: nvitasjon til statsborgerseremoni Representasjon for ordfører Thor dquist 2011/ /2012 RÅD/MHH 074 RÅD/MHH T Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 1 av 107

2 nnhold: Spørsmål om egenandel ved tvungen psykisk helsevern Psykisk helsevern - tvangstiltak 2010/ / KSHO/GUK G70 KSHO/GUK Avsender Helsedirektoratet nnhold: Høring - forslag til endring i lov om stadnamn Stedsnavn 2009/ / K/LA L32 K/LA Avsender Det kongelige Kulturdepartement nnhold: Oversendelse av faktura vedr skade - AA Bjørn Langbråten Kjøreuhell med biler - diverse - forsikring - Skadedato i / /2012 JUR/RAN 260 JUR/RAN Avsender Bjørn Langbråten nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2011/ / PRS/MT P PRS/MT T Side: 2 av 107

3 nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2011/ / PRS/MT P PRS/MT T nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2011/ / PRS/MT P PRS/MT T nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2011/ / PRS/MT P PRS/MT T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / TSKO/NM TSKO/NM T Side: 3 av 107

4 nnhold: nvitasjon til konferanse om forvaltningsplanen for Nordsjøen - Skagerak i Haugesund 22. mai 2012 Program for utredning av miljøkonsekvenser i Nordsjøen og Skagerrak 2010/ / NÆR/HNØ K20 NAT/HNØ Avsender Det Kongelige Miljøverndepartement nnhold: Avbrudd i læretiden Lærling / / PRS/JTH P PRS/JTH T nnhold: Svar på tilbud om SFO-tilbud SFO / / HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: Referat fra ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / / STSKO/LG STSKO/LG T Side: 4 av 107

5 nnhold: Aksept av stilling Tilsetting av sykepleiere ved Halden sykehjem 2012/ / PRS/SKA 410 PRS/SKA T Avsender Helena Olofsson nnhold: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2011 Årsregnskap private barnehager / / KSUO/KM 223 KSUO/KM T Avsender Skogporten barnehage nnhold: Søknad om avtalefestet pensjon (AFP) Avtalefestet pensjon, førtidspensjon 2011/ / PRS/SKA P PRS/SKA BU 4 nnhold: Helsefagarbeider- søknad om jobb Åpne søknader / /2012 PRS/SKA A offl PRS/SKA Side: 5 av 107

6 nnhold: Nasjonal helsekonferanse 2012 Samhandlingsreformen 2009/ /2012 KSHO/GUK G90 KSHO/GUK Avsender KS - Samhandlingsreformen nnhold: Oppsigelse av båtplass i Tista Oppsigelse av Båtplass 2012/ /2012 TFOR/MAM P23 TFOR/MAM Avsender Veronika Moen nnhold: Melding om montering av vannmåler - eiendommen gnr. 23, bnr eier Berit Brøndbo Melding om montering av vannmålere / /2012 ØKON/SL M18 ØKON/SL KT Avsender Kolås ftf. AS nnhold: Melding om montering av vannmåler - ier Kjell Tangen - eiendommen gnr. 20, bnr. 66 Melding om montering av vannmålere / /2012 ØKON/SL M18 ØKON/SL KT Avsender Kolås ftf. AS Side: 6 av 107

7 nnhold: Melding om montering av vannmåler - ier Wenche Halkjær - eiendommen Billebakken terr. 15 Melding om montering av vannmålere / /2012 ØKON/SL M18 ØKON/SL KT Avsender Kolås ftf. AS nnhold: Reduksjon SFO plass SFO / /2012 HSKO/HAK HSKO/HAK BU 3 nnhold: Kopi av innspill til varslet detaljregulering for Holteødegården i Halden kommune Regulering Holteødegården - anmodning om oppstartmøte 2012/ /2012 PLA/ØK PLA/ØK T Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Oppsigelse av plass i SFO SFO / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ T Side: 7 av 107

8 nnhold: Vedr inspeksjon i Festningsgata 18 Vedlikehold Festningsgata barnehage 2012/ / KSUO/KM A10 KSUO/KM Avsender Anticimex AS nnhold: Aksept av stilling Ansettelse 2011/ /2012 HO/RB PRS/BK T Avsender Renathe Støtzer nnhold: Fiskeridirektoratet region sør og medvirkning i planarbeid Havbruksnæring 2011/ / NAT/HNØ U40 NAT/HNØ Avsender Fiskeridirektoratet region sør nnhold: Kopi av brev - Ansettelse i bygg, plan og geodata - byggesaksbehandler og arealplanlegger 2010/ / PRS/TOB P 410 RÅD/H T Side: 8 av 107

9 nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / BSKO/NG BSKO/NG T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / BSKO/NG BSKO/NG T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / HSKO/HAK HSKO/HAK T Side: 9 av 107

10 nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / LSKO/VR LSKO/VR T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / OSKO/NA OSKO/NA nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / LSKO/VR LSKO/VR T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / TSKO/NM TSKO/NM T Side: 10 av 107

11 nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / LSKO/VR LSKO/VR T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / GSKO/RG GSKO/RG T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / HSKO/HAK HSKO/HAK T Side: 11 av 107

12 nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: Anmodning om oppstartsmøte: Detaljregulering Os allé / Os Allé 11 - Søknad om rammetillatelse 2011/ /2012 PLA/[Ufordelt] 066/0591 PLA/[Ufordelt] Avsender Halden Arkitektkontor AS Side: 12 av 107

13 nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / GSKO/RG GSKO/RG T nnhold: Nye dokumenter til byggesak 098/ Solliveien 7 - søknad u/ansvarsrett - garasje 2012/ /2012 BYG/CDN BYG/CDN Avsender spen Høgbakk nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: ndring av SFO-plass SFO / / GSKO/RG GSKO/RG T Side: 13 av 107

14 nnhold: Svar på varsel om pålegg 160/ Borgergata 2 - anmodning om forhåndskonferanse 2011/ /2012 BYG/SW 160/0129 BYG/SW Avsender Arild Måsøy nnhold: Søknad om ferdigattest 160/ Langbrygga søknad om rammetillatelse omdisp. av lokaler 2010/ /2012 BYG/BJS 160/0255 BYG/CDN Avsender Stenseth Grimsrud Arkitekter AS nnhold: 004/ Knivsøveien 44 - tt-trinns søknadsbehandling 004/ Knivsøveien 44 - tt-trinns søknadsbehandling 2012/ /2012 BYG/LAT 004/0122 BYG/LAT Avsender Leif Grimsrud AS nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / LSKO/VR LSKO/VR T Side: 14 av 107

15 nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO 2012/ / BSKO/NG BSKO/NG T nnhold: Svar på tilbud om barnehageplass Barnehagesak / /2012 BJBHG/GSN B BJBHG/GSN T nnhold: Oppsigelse av barnehageplass Barnehagesak / /2012 STBHG/MW B STBHG/MW TLF nnhold: nnkalling til samarbeidsmøte Barnevern / / OSKO/HAL OSKO/HAL T Side: 15 av 107

16 nnhold: Søknad om stilling Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 17668/2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA T nnhold: Søknad om stilling Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 17669/2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA BU 247 nnhold: 079/ Bratnerveien 15 - Melding om tiltak 079/ Bratnerveien 15 - Melding om tiltak 2012/ /2012 BYG/OZJ 079/0133 BYG/OZJ Avsender Robert Beckhaug nnhold: Søknad om stilling Sommervikarer enhet sykehjem Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 17673/2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA BU 173 Side: 16 av 107

17 nnhold: Søknad om stilling Sommervikarer ambulerende hjemmebaserte tjenester Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 17675/2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA BU 166 nnhold: Søknad om stilling Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 17676/2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA BU 235 nnhold: Søknad om stilling Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 17677/2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA BU 246 Side: 17 av 107

18 nnhold: Søknad om stilling Sommervikarer Konglelundveien Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 17678/2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA BU 187 nnhold: Søknad om stilling Tilsetting av psykiatrisk sykepleier 2012/ /2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA nnhold: Arbeidsavtale Vikar/engasjement 2011/ / FOTJ/MRY P BAS/MRY T nnhold: Søknad om stilling Tilsetting i ressurspool - ekstern utlysing 2012/ /2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA Side: 18 av 107

19 nnhold: Arbeidsavtale Vikar/engasjement 2011/ / FOTJ/MRY P BAS/MRY T nnhold: 033/ ndring av innvilget bruksendring fra enebolig til privat lager/kontor 033/ Huseby Østre - endring av bruksendring 2012/ /2012 BYG/CHM 033/0001 BYG/CHM BU 2 Avsender Arnstein Nilssen nnhold: Reklameoppheng - søknad om oppheng av banner i Remmendumpa Reklame - arrangement i Halden 2011/ /2012 K/LA 060 K/LA Avsender Det Norske Blåseensemble nnhold: Søknad om endring av ansvarsretter 082/ Asakåsen 19 - ett-trinns søknad - nybygg bolig /garasje 2012/ /2012 BYG/OZJ 082/0043 BYG/OZJ T Avsender Knut. Johannessen Side: 19 av 107

20 nnhold: Referanse over godkjente saker for foretak Wiig mur og betong 082/ Asakåsen 19 - ett-trinns søknad - nybygg bolig /garasje 2012/ /2012 BYG/OZJ 082/0043 BYG/OZJ T Avsender Knut. Johannessen nnhold: Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning 082/ Asakåsen 19 - ett-trinns søknad - nybygg bolig /garasje 2012/ /2012 BYG/OZJ 082/0043 BYG/OZJ T Avsender Østfold Byggeprosjektering nnhold: Referat fra ansvarsgruppemøte den Spesialundervisning / / TSKO/NM TSKO/NM T nnhold: Oversendelsesmail - PP Rådmannens arbeidssituasjon 2012/ /2012 ORD/TH P 400 JUR/SVS Side: 20 av 107

21 nnhold: nvitasjon til samarbeidsmøte Spesialundervisning / / OSKO/HAL OSKO/HAL T nnhold: nvitasjon til møte Spesialundervisning / / OSKO/HAL OSKO/HAL T nnhold: nnkalling til samarbeids-/overføringsmøte Spesialundervisning / / OSKO/HAL OSKO/HAL T nnhold: Reduksjon SFO plass SFO / / HSKO/HAK HSKO/HAK T Side: 21 av 107

22 nnhold: Kopi av brev vedr. innkalling til logopedisk undersøkelse Spesialundervisning / / STSKO/LG STSKO/LG T nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap Spesialpedagogisk hjelp 2008/ / KSUO/LST B KSUO/LST nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap Spesialpedagogisk hjelp 2009/ / KABHG/HJ B KSUO/LST nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap Spesialpedagogisk hjelp / / BRBHG/MRØ B KSUO/LST Side: 22 av 107

23 nnhold: ndring av tidspunkt for ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / / HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: Pålegg om utbedring av pipe/ildsted - 207/ Bakke, 1765 Halden Pålegg om utbedring av pipe/ildsted / / BRANN/SUJ M88 BRANN/SUJ KT Avsender iendomsmegler Østfold 1 nnhold: Flyttemelding levsak / / KSUO/ROL KSUO/ROL T nnhold: Oversendelse av protokoll fra generalforsamling i ØStfold nergi AS Østfold nergi AS - eiermøter 2008/ / ORD/TH 074 ORD/TH Avsender Østfold nergi AS Side: 23 av 107

24 nnhold: Tilskudd til lokalt folkehelsearbeid i kommunene 2012 Folkehelse 2008/ / FAM/KOR G10 FAM/KOR Avsender Østfold fylkeskommune nnhold: nnkalling til dialogmøte Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2012/ / HO/MS P HO/MS nnhold: nnkalling til dialogmøte Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2012/ / ØSKO/ANJ P ØSKO/ANJ nnhold: nnkalling til dialogmøte Attføring/omskolering/Utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2008/ / HSKO/HAK HSKO/HAK T Side: 24 av 107

25 nnhold: Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ / HSKO/ANK P HSKO/ANK T nnhold: Avvik fra tilsynsrapport fra Tilsyn Østerbo vangeliesenter, Østerbo, 1764 Halden 2009/ / BRANN/ROH M71 BRANN/ROH Avsender Østerbo nnhold: Klage på ilagt parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / / PARK/AHA TF Q51 PARK/AHA nnhold: Klage på vedtak om avslag på søknad om ABA-behandling for vår sønn Spesialundervisning / / LSKO/VR KSUO/KM Side: 25 av 107

26 nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven kap Spesialpedagogisk hjelp / / KSUO/LST B KSUO/LST nnhold: Varsel om regresskrav Orødveien 18, 1792 Tistedal - Skade fra offentlig ledning - regresskrav 2012/ / JUR/RAN 262 JUR/RAN Avsender SpareBank 1 Skadeforsikring AS nnhold: Tiltaksbeskrivelse etter delutredning Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR T nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap Spesialpedagogisk hjelp 2008/ / KSUO/LST B KSUO/LST Side: 26 av 107

27 nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap. 5 - Barnehageåret 2012/2013 Spesialpedagogisk hjelp / / KSUO/LST B KSUO/LST nnhold: Representanter fra HTV til ad-hoc arbeidsgruppe vedr. prosedyre for overtallighet Rådmannens møter med HTV / /2012 PRS/STS ØP offl. 23, 1.ledd 420 PRS/TOB T Avsender HT-G Udf.Halden nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning 2012/ / TSKO/NM TSKO/NM T nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap. 5, Barnehageåret 2012/2013 og 2013/2014 Spesialpedagogisk hjelp 2011/ / KSUO/LST B KSUO/LST Side: 27 av 107

28 nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap. 5, Barnehageåret 2012/2013 og 2013/2014 Spesialpedagogisk hjelp 2011/ / KSUO/LST B KSUO/LST nnhold: Søknad om stilling Sommervikarer enhet sykehjem Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 17734/ PRS/SKA A Off.l PRS/SKA BU 172 nnhold: Søknad om stilling Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 17735/ PRS/SKA A Off.l PRS/SKA BU 245 Side: 28 av 107

29 nnhold: Søknad om stilling Sommervikarer Konglelundveien Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 17736/ PRS/SKA A Off.l PRS/SKA BU 186 nnhold: Søknad om stilling Tilsetting av sykepleiere ved legevakta 2012/ / PRS/SKA A Off.l PRS/SKA nnhold: Søknad om stilling Tilsetting av fagarbeidere nytt botilbud 2012/ / PRS/SKA A Off.l PRS/SKA nnhold: Utvidet åpningstid Karjolen Bar Karjolen 2010/ / KSHO/ARB U63 KSHO/ARB BU 24 Avsender Karjolen Halden Side: 29 av 107

30 nnhold: Søknad om stilling Tilsetting av vernepleiere 2012/ / PRS/SKA A Off.l PRS/SKA nnhold: Søknad om stilling Tilsetting av vernepleiere 2012/ / PRS/SKA A Off.l PRS/SKA nnhold: Søknad om stilling Tilsetting av sykepleiere ved legevakta 2012/ /2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA nnhold: Kontraktstildeling avtale gatebelysning Halden Anskaffelse - Drift og vedlikehold av vei og gatebelysning 2012/ /2012 ØKON/ØYL TF 601 ØKON/TRS BU 30 Side: 30 av 107

31 nnhold: Generalforsamling PAS ndustriprodukter AS ( PAS ) 2008/ /2012 ORD/TH 074 ORD/TH Avsender John Østensvig nnhold: Klage på parkeringsbot s.nr Klage på parkeringsbøter / /2012 PARK/AHA Q51 PARK/AHA Avsender Thor ivind Nordbakke nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap Barnehageåret 2012/2013 Spesialpedagogisk hjelp / / KSUO/LST B KSUO/LST nnhold: Svar på henvisning Spesialundervisning / / HSKO/HAK HSKO/HAK T Side: 31 av 107

32 nnhold: nvitasjon til møte om overgang til ungdomsskolen Spesialundervisning 2009/ / LSKO/VR LSKO/VR T nnhold: Høring - endring av krav til kompetanse ved tilsetting i undervisningsstilling - Grunnskolelærere Kvalitetsutvikling - grunnskole / /2012 KSUO/LST 430 KSUO/LST T Avsender Utdanningsdirektoratet nnhold: nvitasjon til møte om overgang til ungdomsskolen Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR T nnhold: nvitasjon til møte om overgang til ungdomsskolen Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR T Side: 32 av 107

33 nnhold: Tilbakemelding på henvisning Spesialundervisning / / GSKO/RG GSKO/RG T nnhold: Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester 6-4 Barnevern / / FSKO/HM FSKO/HM TLF nnhold: Overvannshåndtering nerbakken pålegg om håndtering av overvann 2011/ / TFOR/MN M09 TFOR/MN T Avsender Maria Hanto nnhold: Møtereferat fra ansvarsgruppemøte Barnevern / / OSKO/HAL OSKO/HAL T Side: 33 av 107

34 nnhold: Møtereferat fra ansvarsgruppemøte Barnevern / / OSKO/HAL OSKO/HAL T nnhold: Melding om montering av vannmåler - eier Oddmund Knudsen - eiendommen Pilvn. 1 Melding om montering av vannmålere / /2012 ØKON/SL M18 ØKON/SL Avsender F. Jørgensen AS nnhold: Møtereferat fra ansvarsgruppemøte Barnevern / / OSKO/HAL OSKO/HAL T nnhold: Søknad om fri skoleskyss Skyss skole 2009/ / KSUO/ROL KSUO/ROL BU 8 Side: 34 av 107

35 nnhold: Søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / / LSKO/VR LSKO/VR T nnhold: Melding om montering av vannmåler - eier Jan Fremmegaard - eiendommen Bjerkevn. 2 Melding om montering av vannmålere / /2012 ØKON/SL M18 ØKON/SL KT Avsender F.Jørgensen AS nnhold: Oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ / PRS/SKA P PRS/SKA nnhold: Pålegg om å gi opplysninger Tilsynssak / / BAS/HAB TF G21 BAS/HAB Avsender Statens helsetilsyn Side: 35 av 107

36 nnhold: Klage på ilagt parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / / PARK/AHA Q51 PARK/AHA Avsender Mette Røe Nyhus nnhold: Hva skjer? 066/ Hougens gate 3 - ulovlige rivingsarbeider 2010/ / BYG/MA 066/0299 BYG/CHM Avsender Selvbyggerhjelpen nnhold: Søknad om permisjon levpermisjon / /2012 GSKO/RG GSKO/RG BU 6 nnhold: Veivedlikehold på Stenerød Vedlikehold av veier på Stenrød 2009/ / TKN/LAF Q05 TKN/LAF Avsender Tord Børke Side: 36 av 107

37 nnhold: Søknad om felling av trær ved tomtegrense Grønliveien 95 Forespørsel om felling av trær 2009/ / TKN/LAF V20 TKN/LAF Avsender Monica Grønberg nnhold: Generalforsamling PAS ndustriprodukter AS ( PAS ) 2008/ / ORD/TH 074 ORD/TH Avsender John Østensvig nnhold: Påminnelse: Spørreundersøkelse om avfallskvalitet på utvalgte avfallstyper Avfallshåndtering 2009/ /2012 TKN/KD M50 TKN/KD Avsender Avfall Norge nnhold: levpermisjon levpermisjon / / PSKO/ASL PSKO/ASL T Side: 37 av 107

38 nnhold: Svar på tilbud om SFO plass SFO / /2012 HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: Vedr.søknad på stilling Tilsetting av to T-konsulenter 2012/ /2012 PRS/TOB A offl PRS/TOB BU 72 nnhold: Reviderte tegninger +redegjørelse + samtykke fra Arbeidstilsynet 004/ sebakkeveien 11 - rammesøknad 2011/ /2012 BYG/OZJ 004/0103 BYG/OZJ T Avsender Jon Tore Grimsrud nnhold: Søknad om permisjon levpermisjon / /2012 GSKO/RG GSKO/RG BU 2 Side: 38 av 107

39 nnhold: Restanser kommunale avgifter Restanser kommunale avgifter - spørsmål fra meglere Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 17815/2012 KMNR/LB S offl. 13 / SBL KMNR/LB BU 115 nnhold: Søknad om arbeid Åpne søknader Gimle skole / /2012 GSKO/RG A offl GSKO/RG BU 8 nnhold: Brev fra foresatte etter anmeldelse Orden og oppførsel / /2012 GSKO/RG GSKO/HAN nnhold: Os Alle 4, Familiens Hus - Varsel om heving av leiekontrakt Os allè 4 - byggesak - kommuneplan - Familiens hus. 2011/ /2012 JUR/SVS L40 JUR/SVS BU 13 Avsender Adv.fa.Bjørge-Skaaraas & Co AS Side: 39 av 107

40 nnhold: nnvilget velferdspermisjon Velferdspermisjon 2012/ / PSKO/ASL P PSKO/ASL MØ nnhold: Samtykke fra foreldre vedr. språk 6-16 ndividuelle planer 2011/ / FSKO/BOJ FSKO/BOJ T nnhold: Anmodning om ferdigattest 063/ dunns vei 7 - uavsluttet sak FWS M06/ / / BYG/SYV 063/0093 BYG/SYV BU 4 Avsender Tone Amundsen nnhold: Kopi av tinglyst avtale 023/ Roselia - ett-trinns søknad - Va-søknad 2012/ /2012 BYG/CHM 023/0156 BYG/CHM T Avsender Kjell Andersen Side: 40 av 107

41 nnhold: Oppsigelse av SFO-plass SFO / /2012 HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: 064/ Baldersvei 22 - Anmodning om forhåndskonferanse 064/ Baldersvei 22 - Anmodning om forhåndskonferanse 2012/ /2012 BYG/LAT 064/0159 BYG/LAT Avsender Jan G. Lilledal nnhold: Deltagere Halden 16.4 Kurs - legemiddelhåndering / / FAST/HMK 433 FAST/HMK T Avsender Kristin Fladstad Heier nnhold: 160/ Storgata 2A - Søknad om igangsettingstillatelse - Riving samt oppsett av byggeplassgjerde 160/ Storgata 2A - søknad om rammetillatelse 2011/ /2012 BYG/SW 160/0109 BYG/SW Avsender Stenseth Grimsrud Arkitekter AS Side: 41 av 107

42 nnhold: Akseptert SFO-plass SFO / /2012 BSKO/NG BSKO/NG T nnhold: 062/ Ringveien 4 - Søknad om igangsettingstillatelse - Oppføring av garasje 062/ Ringveien 4 - Søknad om igangsettingstillatelse - Oppføring av garasje 2012/ /2012 BYG/OZJ 062/0547 BYG/OZJ Avsender Stenseth Grimsrud Arkitekter AS nnhold: Søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / / HSKO/HAK HSKO/HAK BU 2 nnhold: Aksept av stilling Ansettelse 2009/ /2012 SH/MAD PRS/BK T Avsender Vanja Svenningsen Side: 42 av 107

43 nnhold: Oppsigelse Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2012 PRS/SKA P PRS/SKA nnhold: Forlenget høringsfrist - forslag til avtale om tilknytning til helsenettet Helsenett 2009/ /2012 T/MOC G00 T/MOC Avsender Norsk helsenett nnhold: Søknad om dispensasjon 057/ Brekkerødlia 38 - ett-trinns søknad - nybygg bolig/garasje 2012/ /2012 BYG/SW 057/0181 BYG/SW Avsender Byggm. Tom Martinsen AS nnhold: Signert fullmakt av tiltakshaver 004/ Knivsøveien 44 - tt-trinns søknadsbehandling 2012/ /2012 BYG/LAT 004/0122 BYG/LAT T Avsender Leif Grimsrud AS Side: 43 av 107

44 nnhold: Signert fullmakt av tiltakshaver 004/ Svinesundsveien ett-trinns søknad 2012/ /2012 BYG/CHM 004/0124 BYG/CHM Avsender Leif Grimsrud AS nnhold: Vedr. VA-ledninger Dyrendalsveien Off.-VA-anlegg - Dyrendalsveien/Åsveien - søknad - omlegging 2011/ / BYG/CHM 141/0000 BYG/CHM BU 20 Avsender Norconsult v/ Løken Trond Arve nnhold: Søknad om fødselspermisjon Foreldrepermisjon undervisning og oppvekst 2012/ / KSUO/KM P KSUO/KM BU 2 nnhold: Dokumentforespørsel nnsynsbegjæringer Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 17918/2012 PRS/NB 041 PRS/NB BU 286 Avsender Rennestraum Kåre Side: 44 av 107

45 nnhold: Melding om registrering av kausjonist Halden Arena AS ( shockeyklubben Comet Halden - garanti for lån / Halden shall - byggelån og driftsform ) 2009/ / JUR/SVS 256 JUR/SVS Avsender Handelsbanken nnhold: Legeattest Helsetiltak 2012/ / HO/MHO P HO/MHO nnhold: Brev om vedtak om fjerning av kjøretøy og ileggelse av bot Klage på parkeringsbøter / / PARK/AHA Q51 PARK/AHA Avsender Cecilie Ludvigsen nnhold: Aksept av tilbud om stilling ved Os skole Diverse 2012/ / KSUO/ROL KSUO/ROL BU 5 Avsender Anna Hovland Side: 45 av 107

46 nnhold: Statsbudsjettet 2012, kap. 822, post 60 - tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere - grunntilskudd for tilsagn og utbetaling Refusjon språklige minoriteter 2008/ / HVOK/AND 233 HVOK/AND Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Klage - Manglende tilbud om barnehageplass Barnehagesak / / KSUO/KM B KSUO/KM nnhold: Påminnelse - skade Kjennemerke: AA ddebo sykehjem Skade på parkert bil ved ddebo AA Skadedato / / JUR/RAN 260 JUR/RAN Avsender Terra Forsikring AS nnhold: nnkalling i forbindelse med utredning Helseforhold / / HSKO/HAK HSKO/HAK T Side: 46 av 107

47 nnhold: Åpen søknad om jobb som sommervikar Åpne søknader / / PRS/SKA A offl PRS/SKA nnhold: nnkalling til dialogmøte Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2012/ / BSKO/FRF P BSKO/FRF T nnhold: 066/ Søsterveien 16F - søknad u/ansvarsrett 066/ Søsterveien 16F - søknad u/ansvarsrett 2012/ /2012 BYG/CDN 066/0816 BYG/CDN Avsender Joachim Bratteli nnhold: nkeltvedtak våren 2012 Spesialundervisning / / RSKO/DO RSKO/DO Side: 47 av 107

48 nnhold: Krav om regress - ansvar for eier av rørledning Regresskrav - Bjerkelundveien 5, 1792 Tistedal - Soofe Malyuun Mohamed - ansvar for eier av rørledning 2012/ / JUR/RAN 271 JUR/RAN Avsender Tryg Forsikring nnhold: Referat fra styremøte i Osloregionen 24. april Osloregionens styre 2009/ /2012 ORD/TH 074 ORD/TH Avsender Theis Juell Theisen nnhold: ndring av bedrift Skatterestanser / / KMNR/LS S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LS nnhold: Revidert situasjonskart 098/ Axel Dahls Terrasse 13 - ett-trinns søknad - oml. VA-anlegg 2012/ / BYG/CHM 098/0488 BYG/CHM T Avsender Rino Bråthen Side: 48 av 107

49 nnhold: Terminoppgave - Søknad om sletting i registeret Skatterestanser / / KMNR/LS S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LS nnhold: Melding om endring til aksjeselskap Skatterestanser / / KMNR/LS S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LS nnhold: Melding om innlevert 0-oppgave samt. oppstart av eget aksjeselskap Skatterestanser / / KMNR/LS S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LS nnhold: Søknad om oppgavefritak for 2012 Skatterestanser / / KMNR/LS S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LS Side: 49 av 107

50 nnhold: Oversendelse av korrigerte terminoppgaver Skatterestanser 2010/ / KMNR/MB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/MB SOF nnhold: Tvangssalg av fast eiendom - Oversending av avgjørelse Tvangssalg av eiendom / / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T nnhold: Årskontroll av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for år 2011 Skatterestanser / / KMNR/MB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/MB SOF nnhold: Svar på brev ang oppførselsanmerkninger/ordensanmerkninger Orden og oppførsel / /2012 RØSKO/LJA RØSKO/LJA T Side: 50 av 107

51 nnhold: Forslag til frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Frivillig gjeldsordning / / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T nnhold: ndring av kode for årskontroll av arbeidsgiveravgift Skatterestanser / /2012 KMNR/MB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/MB SOF Side: 51 av 107

52 nnhold: Søknad om stilling Tilsetting av psykiatrisk sykepleier 2012/ /2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA nnhold: Søknad om stilling Tilsetting av vernepleiere 2012/ / PRS/SKA A Off.l PRS/SKA nnhold: Sommerjobb Åpne søknader / / PRS/SKA A offl PRS/SKA nnhold: 005/ sebakkeveien anmodning om ferdigattest (FW-sak 08/1228) 005/ sebakkeveien anmodning om ferdigattest (FW-sak 08/1228) 2012/ / BYG/CHM 005/0222 BYG/CHM Avsender F. Jørgensen AS Side: 52 av 107

53 nnhold: 020/ Nyveien - anmodning om ferdigattest (FW-sak 07/3762) 020/ Nyveien - anmodning om ferdigattest (FW-sak 07/3762) 2012/ / BYG/CHM 020/0202 BYG/CHM Avsender F. Jørgensen AS nnhold: Søknad om arbeid som arabisk språklærer Åpne søknader / / PRS/SKA A offl PRS/SKA nnhold: Hull i veien Kjøreuhell med biler - diverse - forsikring - Skadedato i / / JUR/RAN 260 JUR/RAN Avsender Ole Lund nnhold: 098/ Stigveien 17, 19 - Grensejustering 098/ Stigveien 17, 19 - Grensejustering 2012/ / GO/JSO 098/1313 GO/JSO T Avsender lisabeth Guttormsen Side: 53 av 107

54 nnhold: 005/ ngerila 57 - Arealoverføring 005/ ngerila 57 - Arealoverføring 2012/ / GO/JSO 005/0181 GO/JSO Avsender Helge Arthur Rangøy nnhold: Aksept av stilling Tilsetting av fagarbeidere nytt botilbud 2012/ / PRS/SKA 410 PRS/SKA T Avsender rik Sørvik Wikstrøm nnhold: Jordskiftesak Stegerød Jordskiftesak Stegerød 2012/ /2012 GO/JSO 238/0001 og 0002 GO/JSO T Avsender Østfold Jordskifterett nnhold: Søknad på Høstbakken PU bolig Tilsetting av fagarbeidere nytt botilbud 2012/ /2012 PRS/SKA A offl PRS/SKA BU 74 Side: 54 av 107

55 nnhold: Revidert situasjonskart 098/ Oskleiva 42. ett-trinns søknad - oml. VA-anlegg 2012/ /2012 BYG/CHM 098/0482 BYG/CHM Avsender F. Jørgensen AS nnhold: Kommunedelplan om klima- og energi i Fredrikstad - Varsel om oppstart av planarbeid Høring av forslag til planprogram Kommunedelplan om klima- og energi - Fredrikstad kommune 2012/ /2012 ØKON/TSL 143 ØKON/TSL T Avsender Fredrikstad kommune nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ T nnhold: 066/ Jørgen Bjelkes gate 3 - søknad u/ansvarsrett 066/ Jørgen Bjelkes gate 3 - søknad u/ansvarsrett 2012/ / BYG/LAT 066/0501 BYG/LAT Avsender Knut Birger Nordanger Side: 55 av 107

56 nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ T nnhold: 036/0001/006 - Skansen - søknad om tillatelse til tilak Va-anlegg 036/0001/006 - Skansen - søknad om tillatelse til tilak Va-anlegg 2009/ /2012 BYG/CHM 036/0001/006 BYG/CHM BU 7 Avsender Dahls Rørleggerservice AS nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ T Side: 56 av 107

57 nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ T nnhold: Samtykke fra grunneier/nabo 158/ skeviksletta 4 - søknad u/ansvarsrett - garasje 2012/ / BYG/OZJ 158/0046 BYG/OZJ T Avsender Bjørg Molteberg og Arne Nilsen nnhold: Heving av reguleringsplanen Oskleiva 40 og 40B Heving av reguleringsplanen Oskleiva 40 og 40B 2012/ /2012 PLA/MOH L12 PLA/MOH Avsender Håvard Petersen nnhold: Referat elevrådsmøte levråd Hjortsberg skole 2012/ / HSKO/HAK B33 HSKO/ANK T Avsender levrådet Hjortsberg skole v/ Synne Holden Side: 57 av 107

58 nnhold: KOLA VKN 2012, nvitasjon til fagsamling, oktober 2012 Kompetanseutvikling for landbruksforvaltningen 2008/ /2012 NÆR/OYT 434 NAT/OYT Avsender Gro rene Helmersen nnhold: Aksept av stilling Tilsetting av vernepleiere 2012/ / PRS/SKA 410 PRS/SKA T Avsender Monika Øverby nnhold: Referat fra samarbeidsmøte Spesialundervisning 2009/ / BSKO/NG BSKO/NG T nnhold: Referat fra samarbeidsmøte Spesialundervisning 2009/ / BSKO/NG BSKO/NG T Side: 58 av 107

59 nnhold: nformasjonskonferanse om kommuneproposisjonen onsdag 16. mai kl , Bystyresalen Sarpsborg Rådhus - P Å M N N L S Det Kongelige Kommunal- og regionaldepartement - Rundskriv 2008/ /2012 ØKON/ROV 000 ØKON/ROV Avsender KS nnhold: Påminnelse om ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / /2012 LSKO/VR RØSKO/LJA T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ T nnhold: nnkalling til samarbeids-/drøftingsmøte Spesialundervisning / / RØSKO/TRH RØSKO/TRH T Side: 59 av 107

60 nnhold: Referat fra samarbeidsmøte Spesialundervisning 2009/ / BSKO/NG RØSKO/LJA T nnhold: Søkn. om disp. 063/ Lokes vei 19 - søknad u/ansvarsrett - garasje / veranda 2012/ /2012 BYG/OZJ 063/0166 BYG/OZJ Avsender Kari ngh nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ T nnhold: Referat fra samarbeidsmøte Spesialundervisning 2009/ / BSKO/NG RØSKO/LJA T Side: 60 av 107

61 nnhold: nvitasjon til samarbeidsmøte Spesialundervisning 2011/ /2012 RSKO/MAF RSKO/MAF T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ T nnhold: Momenter og råd for arbeid med godkjenning av eksisterende skoler Miljørettet helsevern - skoler og barnehager 2011/ /2012 BH/GUA 440 BH/GUA Avsender Helsedirektoratet nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, toårsperioden 2012/ /2014 Spesialundervisning / / RSKO/MAF RSKO/MAF T Side: 61 av 107

62 nnhold: Svar på stilling Ansettelse - rektor Berg skole 2012/ / PRS/STS A offl PRS/STS BU 20 nnhold: Retur av tingl. dok. 062/ Nedre Bankegate 38 - seksjonering 2012/ /2012 GO/JSO 062/0280 GO/JSO T Avsender Statens kartverk tinglysingen nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap Barnehageåret 2012/2013 Spesialpedagogisk hjelp / / KSUO/LST B KSUO/LST nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap Barnehageåret 2012/2013 Spesialpedagogisk hjelp / / KSUO/LST B KSUO/LST Side: 62 av 107

63 nnhold: Retur av tingl. dok. 141/ Hjortsbergtunet 6 - seksjonering 2012/ /2012 GO/JSO 141/0860 GO/JSO T Avsender Statens kartverk tinglysingen nnhold: nvitasjon til samarbeidsmøte Spesialundervisning / /2012 HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: nvitasjon til ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / /2012 HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: ndring av møtedato Spesialundervisning / / HSKO/HAK HSKO/HAK T Side: 63 av 107

64 nnhold: Påminnelse om ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / /2012 LSKO/TBO STSKO/TO T nnhold: Vedtak om samtykke 004/ sebakkeveien 11 - rammesøknad 2011/ / BYG/OZJ 004/0103 BYG/OZJ T Avsender Arbeidstilsynet nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven pak. 5, 5-1 Spesialundervisning / / LSKO/VR STSKO/TO T nnhold: Uttalelse Kystverket Nexans - reguleringsplan 2010/ / PLA/ØK L12 PLA/ØK T Avsender Kystverket sørøst Side: 64 av 107

65 nnhold: Søknad om ferdigattest 194/ Aspedammen - ett-trinns søknad - nybygg bolig 2011/ / BYG/CDN 194/0001/039 BYG/CDN Avsender Byggm. Jon Stabekk nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning / / STSKO/TO STSKO/TO T nnhold: nvitasjon til ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / / STSKO/TO STSKO/TO T nnhold: nvitasjon til overgangsmøte Spesialundervisning / / LSKO/VR STSKO/TO T Side: 65 av 107

66 nnhold: nvitasjon til overgangsmøte Spesialundervisning / / LSKO/VR STSKO/TO T nnhold: Påminnelse om ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / /2012 LSKO/VR LSKO/VR T nnhold: Henvisning til PPT Spesialundervisning / /2012 GSKO/RG GSKO/RG T Avsender Pedagogisk-psykologisk tjeneste nnhold: Påminnelse om anvsarsgruppemøte Spesialundervisning / /2012 LSKO/TBO LSKO/TBO T Side: 66 av 107

67 nnhold: Søknad om permisjon Permisjon fra den pliktige opplæringen / /2012 GSKO/RG GSKO/RG BU 6 nnhold: Søknad fra Nils Johan Bislingen 101/0114 Søknad om SML-midler Våren / /2012 NAT/VJ V18 NAT/VJ Avsender Nils Johan Bislingen nnhold: Søknad om permisjon Permisjon fra den pliktige opplæringen / /2012 GSKO/RG GSKO/RG BU 6 nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning / / STSKO/TO LSKO/VR T Side: 67 av 107

68 nnhold: Oversendelse av pantedokumenter 057/ salg av tomt på Brekkerød 2012/ /2012 TFOR/ASP TF 057/0202 TFOR/ASP T Avsender Handelsbanken nnhold: nvitasjon til ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR T nnhold: Søknad om permisjon levpermisjon / /2012 GSKO/RG GSKO/RG BU 2 nnhold: Søknad fra Nils Johan Bislingen 101/0001, isandsetting v/bekk Søknad om SML-midler Våren / /2012 NAT/VJ V18 NAT/VJ Avsender Nils Johan Bislingen Side: 68 av 107

69 nnhold: nvitasjon til overgangsmøte Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR T nnhold: nvitasjon til overgangsmøte Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR T nnhold: Søknad fra dd og nningdalen historielag Søknad om SML-midler Våren / /2012 NAT/VJ V18 NAT/VJ Avsender dd og nningdalen Historielag nnhold: Påminnelse om avtalt ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / / GSKO/RG GSKO/RG T Side: 69 av 107

70 nnhold: Uttalelse Regulering Holteødegården - anmodning om oppstartmøte 2012/ /2012 PLA/ØK PLA/ØK T Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Påminnelse om avtalt møte - Nettverk forsterkede skoler/barnehager Nettverk fosterkede skoler/barnehage 2011/ / KSUO/LST 074 KSUO/LST T Avsender Pedagogisk-psykologisk tjeneste nnhold: Signert brev - Varsel om mulig nedsatt i orden og atferd Orden og oppførsel / / RSKO/MAF RSKO/MAF T nnhold: Søknad om utsatt skolestart levsak / / KSUO/ROL KSUO/ROL BU 2 Side: 70 av 107

71 nnhold: Søknad om ferdigattest 023/0015/ Røsneskilen - søknad u/ansvarsrett - tilbygg hytte 2011/ / BYG/MA 023/0015/035 BYG/CDN Avsender Paal Haave nnhold: Søknad om fri skoleskyss for skoleåret 2012/2013 Skyss skole / /2012 KSUO/ROL KSUO/ROL BU 2 nnhold: Legeerklæring Helseforhold / / RØSKO/TRH RØSKO/TRH T nnhold: Oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ / PRS/SKA P PRS/SKA Side: 71 av 107

72 nnhold: Søknadsskjema for fødselspermisjon Foreldrepermisjon teknisk 2012/ / PRS/MB P PRS/MB BU 2 nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2011/ / PRS/MT P PRS/MT T nnhold: Søknad om stilling Sommervikarer enhet sykehjem Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 18207/2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA BU 171 nnhold: Søknad om stilling Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 18208/2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA BU 242 Side: 72 av 107

73 nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2011/ / PRS/MT P PRS/MT T nnhold: Dokumenter til bruk under forhåndskonferanse 062/0390 T1 Høvleriet - Anmodning om forhåndskonferanse 2012/ /2012 BYG/SW 062/0390 BYG/SW T Avsender Trond Østby nnhold: Vedlikehold av sykkel og gangvei mellom Augustaborg og Båstadlundveien Sykkel- og gangstier 2009/ / TFOR/GH Q80 TFOR/GH Avsender Christer Bøhn nnhold: Søknad om stilling - Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 18214/2012 PRS/SKA A offl PRS/SKA T Side: 73 av 107

74 nnhold: Klage på ilagt parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / /2012 PARK/AHA Q51 PARK/AHA Avsender Tove Ødegård nnhold: Søknad om stilling Tilsetting av fagarbeidere nytt botilbud 2012/ /2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PARK/AHA TF Q50 PARK/AHA nnhold: GLØD - nvitasjon til å delta i regionalt nettverk for rekruttering i barnehagesektoren Kompetanseutvikling - barnehagesektoren 2008/ / KSUO/KM 430 KSUO/KM Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 74 av 107

75 nnhold: Kopi av brev - Tilbakemelding på utslipp av dioksiner i luft i første halvår 2011 Norske Skogindustrier ASA Saugbrugs 2008/ / BH/GUA K25 BH/GUA Avsender Klima- og forurensningsdirektoratet nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PARK/AHA TF Q50 PARK/AHA nnhold: Oversendelse av attest om restanse på skatt/avgift Halden Ristorante - Flamenco 2009/ /2012 KSHO/ARB U63 KSHO/ARB T Avsender Flamenco Halden Ristorante AS nnhold: Spørsmål til konkurransegrunnlag Anbud legemidler, multidose m.v Ny konkurranse legemidler, multidose, kurs og farmasøytisk tilsyn 2012/ /2012 ØKON/TRS O offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/TRS Side: 75 av 107

76 nnhold: Referat fra samarbeidsmøte Spesialundervisning / / GSKO/RG GSKO/RG T nnhold: Referat fra samarbeidsmøte Spesialundervisning / / TSKO/NM TSKO/NM T nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning / / HSKO/RGS HSKO/RGS T nnhold: Generalforsamling PAS ndustriprodukter AS ( PAS ) 2008/ /2012 ORD/TH 074 ORD/TH Avsender John Østensvig Side: 76 av 107

77 nnhold: Rapport etter utredning Spesialundervisning / /2012 HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: 016/ Opplysning om avløpsanlegg Pålegg om oppgradering av mindre avløpsanlegg for eiendommer som ligger i nedbørfeltet til ddefjorden 2011/ /2012 NAT/ØYG M11 NAT/ØYG T Avsender Jan rik Strand nnhold: Tilbakemelding til offentlig instans etter mottatt melding Barnehagesak- 2011/ / STBHG/MW B STBHG/MW T nnhold: Oppsigelse av fastlegeavtale Fastlegeordning 2008/ / BAS/HAB P G21 BAS/HAB Side: 77 av 107

78 nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning / /2012 PSKO/ASL RSKO/MAF T nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2012/ / HO/RB P HO/RB nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2009/ / HO/RB P HO/RB nnhold: nvitasjon til samarbeidsmøte Spesialpedagogisk hjelp / /2012 TBHG/KAM B TBHG/KAM T Side: 78 av 107

79 nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2011/ / PRS/BK P PRS/BK T nnhold: nvitasjon til samarbeidsmøte Spesialundervisning / /2012 TSKO/NM TSKO/NM T nnhold: Søknad om dekking av databriller Helsetiltak 2012/ / PRS/MB P PRS/MB BU 2 nnhold: Kopi av brev vedr. sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap. 5 Barnehageåret 2012/2013 Spesialpedagogisk hjelp 2011/ / BRBHG/MRØ B KSUO/LST Side: 79 av 107

80 nnhold: Oppsigelsesmelding Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ / PRS/SKA P PRS/SKA nnhold: Søknadsskjema for fødselspermisjon Foreldrepermisjon helse 2012/ / PRS/MB P PRS/MB BU 2 nnhold: Oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ / PRS/SKA P PRS/SKA nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, 5.1 Spesialundervisning / / BSKO/NG RØSKO/LJA T Side: 80 av 107

81 nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap Barnehageåret 2012/2013 Spesialpedagogisk hjelp / /2012 TBHG/KAM B KSUO/LST nnhold: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2011 Årsregnskap private barnehager / / KSUO/KM 223 KSUO/KM T Avsender Risum familiebarnehage Det Blå Huset nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap Barnehageåret 2012/2013 Spesialpedagogisk hjelp 2010/ /2012 KSUO/LST B KSUO/LST Side: 81 av 107

82 nnhold: Vedr praksisplass Praksisplass - NAV-arbeid - Hjortsberg 2011/ / HSKO/RGS TF 417 HSKO/RGS Avsender NAV Halden nnhold: Søknad om permisjon Permisjon 2012/ / SH/TR P SH/TR nnhold: Melding om montering av biovac anlegg 083/ Askildsrød Asak - søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2010/ / NAT/ØYG 083/0001 NAT/ØYG Avsender Biovac AS nnhold: Uttalelse 123/ Østlund Rokke - søknad om bruksendring 2012/ /2012 BYG/SW 123/0003 BYG/SW T Avsender Statens vegvesen Side: 82 av 107

83 nnhold: nvitasjon til samarbeidsmøte Spesialundervisning / /2012 ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ T nnhold: Sletting av skattetrekkskonto Skatterestanser / / KMNR/CHH S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/CHH T nnhold: Anmodning om å opprette kommunekomité (KK) TV-aksjon 2012 Amnesty nternational 2012/ / T/AN X03 ORD/TH Avsender Østfold fylkeskommune nnhold: nnkalling til samarbeidsmøte Spesialpedagogisk hjelp / /2012 KSUO/LST B TBHG/KAM T Side: 83 av 107

84 nnhold: Søknad om ferdigattest 091/ Kvi Torpedal - ferdigmelding bolig/garasje (FW-sak 06/02265 og 04/02722) 2012/ / BYG/CDN 091/0020 BYG/CDN Avsender Byggm. Ragnar Jensen nnhold: ndring av kontonummer for tilbakebetaling av skatt ttergivelse av skatt / / KMNR/NT S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/NT SOF nnhold: nnkalling til samarbeidsmøte Spesialundervisning / /2012 ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ T nnhold: Avslutning i sak om utlegg Utleggsforretning 2011/ / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T Side: 84 av 107

85 nnhold: Flyttemelding levsak / / LSKO/VR LSKO/VR T nnhold: Avslutning i sak om utlegg Utleggsforretning / / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T nnhold: Pålegg om utbedring av pipe/ildsted - Blåklokkeveien 18 Pålegg om utbedring av pipe/ildsted / / BRANN/SUJ M88 BRANN/SUJ KT Avsender iendomsmegler 1 Østfold AS nnhold: Gjennomføring/Oppfyllelse av pålegg - Barneverntjenesten Halden kommune Diverse barnevern 2008/ / FAM/S F40 FAM/S T Avsender Arbeidstilsynet Side: 85 av 107

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12.

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 06.01.2014 nnhold: Utsetting av container Leie av

Detaljer

Journaldato: 11.05.12-17.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.

Journaldato: 11.05.12-17.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.05.12-17.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 21.05.2012 nnhold: Søknad om fri levpermisjon 2011/6346-2

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 Lnr: 3247/11 Regdato:25.03.2011 Arkivkode:252 *** Saksnr: 10/1560-5 Dok.type: /U Gradering: Offvl 13 Saksb: NAV//LIE Journalenhet:SEN

Detaljer

Journaldato: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.10.

Journaldato: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 31.10.2011 nnhold: ndividuell oppfølgingsplan Attføring/omskolering/utprøving

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012 Lnr: 4605/11 Regdato:16.02.2012 Arkivkode:411 *** Saksnr: 11/749-2 Dok.type: /U Offvl 25 Saksb: SKAU//BH Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

Dok.dato: 26.12.2014. Klassering: Q51 PARK/AHA

Dok.dato: 26.12.2014. Klassering: Q51 PARK/AHA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 05.01.2015 nnhold: Boligsoneparkering - søknad Søknader om boligsoneparkering Sak/dok nr:

Detaljer

Offentlig journal. 133/21 Ringeriksveien 328 - Avtale og erklæring om offentlig VA-anlegg. 2014/1239-2 5967/2014 09.07.2014 14.03.

Offentlig journal. 133/21 Ringeriksveien 328 - Avtale og erklæring om offentlig VA-anlegg. 2014/1239-2 5967/2014 09.07.2014 14.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 09.07.2014 nnhold: 133/21 Ringeriksveien 328 - Avtale og erklæring om offentlig VA-anlegg. 133/21 Ringeriksveien 328 - Avtale

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 nnhold: Søknad om jobb Personalmappe - tilsettingsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/1239-6 12567/2014 23.04.2014

Detaljer

Journaldato: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.03.

Journaldato: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 10.04.2012 nnhold: SFO-oppsigelse SFO - 2009/2079-5

Detaljer

Periode: 13082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 16082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 13082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 16082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 16082010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03569-77 I Dok.dato: 11082010 Jour.dato: Fylkesmannen

Detaljer

Journaldato: 08.04.11-14.04.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.04.

Journaldato: 08.04.11-14.04.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.04.11-14.04.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 15.04.2011 nnhold: Oppsigelse av SFO plass SFO -

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 25.06.2015-25.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 25.06.2015-25.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1858-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MICGJE Norconsult AS Dok.beskr: Forprosjekt VA-anlegg Varmbu Boligfelt - Ny evaluering Saksnr: 15/1858-5 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MICGJE

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.08.2015-27.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.08.2015-27.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/2722-27 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/OYAU Navn: Solberg Maskin AS Dok.beskr: Delegert beh. - byggesak - 87/1 deponering av myrjord - ileggelse av overtredelsesgebyr Saksnr: 15/2152-2

Detaljer

Periode: 28092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 28092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 30092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02885-23 I Dok.dato: 26092010 0 Øvrebø Kjøkkenprodukter

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fortsatt redusert stilling frem til juni 2010. Permisjon - Anne-Merete Netland 2009/302-2 3042/2009 10.03.2009 05.05.

Offentlig journal. Søknad om fortsatt redusert stilling frem til juni 2010. Permisjon - Anne-Merete Netland 2009/302-2 3042/2009 10.03.2009 05.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.5.2010, Dokumenttype:,U, Status: J,A 11.05.2010 nnhold: Søknad om fortsatt redusert stilling frem til juni 2010 Permisjon - Anne-Merete Netland U UO 2009/302-2

Detaljer

Journaldato: 18.03.11-24.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.

Journaldato: 18.03.11-24.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.03.11-24.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 28.03.2011 nnhold: Åpne søknader Halden sykehjem

Detaljer

Journaldato: 05.10.12-11.10.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.10.

Journaldato: 05.10.12-11.10.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.10.12-11.10.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 15.10.2012 nnhold: Søknad om kulturmidler - H2H`s

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.03. 03.04.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.03. 03.04.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.03. 03.04.2013 Lnr: 4746/13 Regdato:02.04.2013 Arkivkode:033 Saksnr: 12/1215-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TM/AF/KO Journalenhet:SEN Nedre

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om vikariat 2014/3682-1 19568/2014 12.09.2014 03.09.2014. Tilbud om fast stilling som miljøterapeut 2009/1192-8 19770/2014

Offentlig journal. Tilbud om vikariat 2014/3682-1 19568/2014 12.09.2014 03.09.2014. Tilbud om fast stilling som miljøterapeut 2009/1192-8 19770/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 12.09.2014 nnhold: Tilbud om vikariat ersonalmappe - 2014/3682-1 19568/2014 03.09.2014 nnhold: Tilbud om fast stilling som

Detaljer

Dok.dato: 06.11.2008. Klassering: 001/090. BI/[Ufordelt] KU/[Ufordelt] PARK/[Ufordelt] BS/UNY. Dok.dato: 11.11.2008. Klassering: 034/013 BS/TAT

Dok.dato: 06.11.2008. Klassering: 001/090. BI/[Ufordelt] KU/[Ufordelt] PARK/[Ufordelt] BS/UNY. Dok.dato: 11.11.2008. Klassering: 034/013 BS/TAT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.12.2008 KONGNS LASS 6 - Søknad om helårs uteplass "Grinda" KONGNS LASS 6 - Søknad om helårs uteplass "Grinda"

Detaljer

Periode: 20082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 20082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03575-10 I Dok.dato: 17082010 Brick Murerfirma

Detaljer

Periode: 07-10-2011-07-10-2011

Periode: 07-10-2011-07-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.10.2011 Offentlig journal Periode: 07-10-2011-07-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01566-4 I Tilg. kode: U kari.jeppestol.arntzen@nrk.no

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 2013/00553-002 U Datert: 13.09.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: Lena Lindteigen Sak: OK - kompetanseutvikling Dok: Svar på søknad

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.08-03.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.08.2015 nnhold: Tilbakemelding om Borg Borg : Ytre farled, Møkkalasset og Svaleskjær

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08.

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.08-30.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.08.2015 nnvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01.

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.01-11.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.01.2016 Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet

Detaljer

Journaldato: 08.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført. Dok.dato: 30.06.

Journaldato: 08.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført. Dok.dato: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 09.07.2014 nnhold: nnvilget foreldrepermisjon nsettelsesforhold -

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013 Lnr: 14630/13 Regdato:30.10.2013 Arkivkode:V18 Saksnr: 13/2214-1 Dok.type: /I Mads Eivind Grimsrud Dok.beskr: SØKNAD OM SMIL

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om barnehageplass. Hovedopptak barnehagene 2009/2010 28.04.2009 19.05.2009 14825/2009 LYADM/IHI A10 LYLYN/AKE

Offentlig journal. Svar på søknad om barnehageplass. Hovedopptak barnehagene 2009/2010 28.04.2009 19.05.2009 14825/2009 LYADM/IHI A10 LYLYN/AKE Offentlig journal Seleksjon: Raort generert: 19.5.2009, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttye:,, Status: J,A 20.05.2009 Svar å søknad om barnehagelass Hovedotak barnehagene 2009/2010 Sak/dok nr: 2009/1290-151

Detaljer

Periode: 03042009-03042009

Periode: 03042009-03042009 DMS2002 - Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00391-5 U Dok.dato: Jour.dato: Servicetorget - BRERUT Søknad om parkeringstillatelse

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01593-21 Tilbud om vikariat i 17 % stiling som assistent i Vennesla kommune - Personalmappe - 08.04.2016 tgående internt produsert, 11/02901-4 Tilbud om vikariat i 20 % stilling

Detaljer

Journaldato: 26.8.2011-28.8.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.08.2011.

Journaldato: 26.8.2011-28.8.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.08.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.8.2011-28.8.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.09.2011 Søknad om opptak kulturskolen - Tobias Christoffer Sørensen åmelding Lyngen

Detaljer

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02935-17 I Dok.dato: Jour.dato: ask@agderbygg.no

Detaljer

Offentlig journal. Egenmeldt sykefravær 3.kvartal 2014, RA - 0182 2014/717-2 20365/2014 RÅDMANN/ODMU 13.10.2014 01.10.

Offentlig journal. Egenmeldt sykefravær 3.kvartal 2014, RA - 0182 2014/717-2 20365/2014 RÅDMANN/ODMU 13.10.2014 01.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.10-12.10, Dokumenttype:,U, Status: J,A 13.10.2014 nnhold: Egenmeldt sykefravær 3.kvartal 2014, RA - 0182 Egenmeldt sykefravær 2014 2014/717-2 20365/2014

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/430-1 Type: I Sakstittel Dok.dato 01.05.2014 GNR.70 BNR.2 FNR.33 - TILLATELSE TIL Avsender Trygve Sørlie TILTAK Arkivkode 1-GBR-70/2/33 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 5445/15 Regdato:30.12.2015 Arkivkode:***** ******** Saksnr: 15/347-7 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅD/SK/HEIENG Journalenhet:SEN ** Dok.beskr: Svar - Vedr. spesialundervisning høsten 2015

Detaljer

Svar på søknad om disponering av Skjærhalden Torg i forbindelse med havnefestivaldagene 20.6-22.6.2014. Dok.dato: 25.11.2013

Svar på søknad om disponering av Skjærhalden Torg i forbindelse med havnefestivaldagene 20.6-22.6.2014. Dok.dato: 25.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.02-03.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.02.2015 nnhold: Svar på søknad om disponering av Skjærhalden Torg i forbindelse

Detaljer

Periode: 09-08-2012-09-08-2012

Periode: 09-08-2012-09-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.08.2012 Offentlig journal Periode: 09-08-2012-09-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02321-79 I Kjell Einar

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011 Lnr: 9583/11 Regdato:05.08.2011 Arkivkode:141 Saksnr: 11/800-16 Dok.type: /U Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN Offentlige myndigheter

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Journaldato: 20.7.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført

Journaldato: 20.7.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.7.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for, Dokumenttype:,,X,N,S, Status: J - Journalført 21.07.2011 - Oppnevning av hjelpeverge Overformynderiet

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 29092008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 29092008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 01102008 08/00201-121 I Dok.dato: 22092008 Jour.dato: Statens kartverk Tinglysingen Enhet for plan og

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak 2015/2101-6 16557/2015 14.12.2015 16.12.2015. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/2365-3 19022/2015

Offentlig journal. Oversendelse av sak 2015/2101-6 16557/2015 14.12.2015 16.12.2015. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/2365-3 19022/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.12-14.12, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.12.2015 Oversendelse av sak Tillatelse til tiltak stikkledning for VA 23/10/79 2015/2101-6

Detaljer

Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYEID/LIF. Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYLYNG/KG. Dok.dato: 24.02.2011.

Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYEID/LIF. Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYLYNG/KG. Dok.dato: 24.02.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2011 nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - 2009/1700-38 7046/2011 LYSOLBO/MO

Detaljer

Offentlig journal. Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023 2010/1470-47 27419/2011 LYADM/SH 12.07.

Offentlig journal. Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023 2010/1470-47 27419/2011 LYADM/SH 12.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.08.2011 nnhold: nnspill til revisjon av kommuneplanens arealdel Kommuneplanens

Detaljer

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok.

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2011 nnhold: Vedrørende eiendomsskatt på eiendommen 1942/65/42 Klage/spørsmål

Detaljer

Journaldato: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.08.

Journaldato: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 10.09.2012 nnhold: Hjortsberg skole uttalelse fra

Detaljer

Offentlig journal. Innspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN 2011/2472-41 8606/2014 28.04.2014 29.02.2016

Offentlig journal. Innspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN 2011/2472-41 8606/2014 28.04.2014 29.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.02-29.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.03.2016 nnhold: nnspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN Bankerød boligområde

Detaljer

Periode: 20102009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21102009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 20102009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21102009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21102009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02402-7 U Dok.dato: 15102009 Jour.dato: Vennesla

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om dispensasjon og byggetillatelse gnr 37 bnr 64 2015/610-13 11609/2015 23.06.2015 03.07.2015

Offentlig journal. Svar på søknad om dispensasjon og byggetillatelse gnr 37 bnr 64 2015/610-13 11609/2015 23.06.2015 03.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.07-02.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.07.2015 nnhold: Svar på søknad om dispensasjon og byggetillatelse gnr 37 bnr 64

Detaljer

Periode: 01022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 02022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 02022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 02022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03569-96 I Dok.dato: Jour.dato: priknut@mobilsynk.no

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing.

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.04-21.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.04.2016 Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole Stilling lærer 100% - Hvaler

Detaljer

Journaldato: 07.02.14, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.12.2013. Dok.dato: 27.01.2014. Dok.

Journaldato: 07.02.14, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.12.2013. Dok.dato: 27.01.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.02.14, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.02.2014 Svar på søknad om startlån, eiendommen ***** ***** ***** Søknad om

Detaljer

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 04.02.2014.

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 04.02.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J, 30.07.2014 Vedrørende fakturering - gnr 62 bnr 1 - Fletsten gård Opprettelse av ny grunneiendom

Detaljer

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11.

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.02-02.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.02.2015 nnhold: nderinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 49 bnr 14 fnr

Detaljer

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.02-09.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.02.2016 nnhold: Varsel om vedtak rettet til eiendom 42/242 vedrørende vegetasjon

Detaljer

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.02-11.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.02.2015 Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 Avvik skjenkekontroll 2014 2014/2864-8

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE2010 Lnr: 11888/11 Forrige lnr:4845/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 20.06.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE2010 Lnr: 11888/11 Forrige lnr:4845/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 20.06.11 Side 1 11/1216-2 U Datert: 10.06.11 Arkivkode: X03 S.ansv: RÅD.SERV.SERVICE.RHE Til: Formannskapet Saksb: RÅD.SERV.SERVICE.TORG Sakstittel: TV-AKSJONEN NRK NORSK FOLKEHJELP 2011 Innhold: SØKNAD OM ØKONOMISK

Detaljer

Offentlig journal. Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for ***** ***** - Hvaler kommune 2013/1460-266 26.03.2015 25.03.

Offentlig journal. Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for ***** ***** - Hvaler kommune 2013/1460-266 26.03.2015 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03-25.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.03.2015 Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for - Hvaler kommune

Detaljer

Journaldato: 01.01.16-07.01.16, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12.

Journaldato: 01.01.16-07.01.16, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.16-07.01.16, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 11.01.2016 nnhold: Søkers kommentarer til nabomerknad

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 05/1034-27 U Datert: 11.06.09 Arkivkode: L12 S.ansv: AREAL.MLP.CFJ Til: Sakstittel: REGULERINGSPLAN EKELUND Innhold: OFFENTLIG ETTERSYN Lnr: 7963/09 Forrige lnr: 7306/09 Svar på lnr.: Reg.dato:

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 02.06 06.06.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 02.06 06.06.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 02.06 06.06.2011 Lnr: 7088/11 Regdato:06.06.2011 Arkivkode:V60 Saksnr: 11/1138-2 Dok.type: /U Saksb: TM/AF/JET Journalenhet:SEN Johnny og Anne-Grethe

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse - Brygge- Brattholmene 2015/417-6 11174/2015 19.06.2015 16.06.

Offentlig journal. Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse - Brygge- Brattholmene 2015/417-6 11174/2015 19.06.2015 16.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.06-17.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse - Brygge- Brattholmene Flytting

Detaljer

Journaldato: 31.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført. Dok.dato: 20.06.

Journaldato: 31.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført. Dok.dato: 20.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 12.08.2014 Tilbud Rekrutteringssak - NV Skedsmo avdelingssjef 2014/6812-3 49583/2014

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.3.2012, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2012 Oppmålingsgebyr Søknad om deling av grunneiendom 1942/14/4 2010/2013-5

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av vedtak 19/15 midlertidig brukstillatelse gnr 1 bnr 25. Eiendommen gnr 1 bnr / /

Offentlig journal. Oversendelse av vedtak 19/15 midlertidig brukstillatelse gnr 1 bnr 25. Eiendommen gnr 1 bnr / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.6.2015-2.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2015 nnhold: Oversendelse av vedtak 19/15 midlertidig brukstillatelse gnr 1 bnr 25 Eiendommen gnr 1

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 10.07.08 10.07.08 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 10.07.08 10.07.08 for Felles Lyngen kommune J.nr: 07/01415-025 U Datert: 08.07.08 Arkiv: 416 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Marit Bolstad - Hallgerd Ludvigsen - Liv Simonsen - Stine Veronika Kristiansen - Anne Nilsen Sak: VIKARIAT I FAGARBEIDERSTILLING

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.01-13.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.01.2015 Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/02329-27 Krav etter Aml 14-4a - Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/02898-10 Endring - Personalmappe - Vennesla ungdomsskole 27.10.2015, Tatt til etterretning,

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011 Lnr: 11651/11 Regdato:22.09.2011 Arkivkode:410 *** Saksnr: 11/3-54 Dok.type: /I Offvl 25 Saksb: BOAK//ARL Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.11.2015-04.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.11.2015-04.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3077-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/KNUFOR Melhus kommune v/ Selbekk Dok.beskr: Svar - 150/1 Avskjørselssøknad - Ny avkjørsel - kommuneplanens arealdel - LNF Saksnr: 15/4243-4 Dok.type:

Detaljer

Journaldato: 24.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført. Dok.dato: 19.03.

Journaldato: 24.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført. Dok.dato: 19.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 25.07.2014 Vedrørende oppsiglese av stilling nsettelsesforhold - 2014/3536-3 20972/2014

Detaljer

Journaldato: 10.04.15-16.04.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.04.

Journaldato: 10.04.15-16.04.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04.15-16.04.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 20.04.2015 nnhold: Orientering om representantskapsmøte

Detaljer

Journaldato: 23.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført. Dok.dato: 23.06.

Journaldato: 23.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført. Dok.dato: 23.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 24.07.2014 Oppsigelse av plassen i barnehage og SFO ved skole Barnehage - SFO - betalinger

Detaljer

Offentlig journal. Svar ang. barnehageplass. Barnehagesøknader Hovedopptaket - Høst 2014 2014/93-92 32081/2014 SKKU/HT 26.08.2014 21.08.

Offentlig journal. Svar ang. barnehageplass. Barnehagesøknader Hovedopptaket - Høst 2014 2014/93-92 32081/2014 SKKU/HT 26.08.2014 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.8.2014, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.08.2014 Svar ang. barnehageplass Barnehagesøknader Hovedopptaket - Høst 2014 2014/93-92 32081/2014

Detaljer

Offentlig journal. Delvis innvilget dispensasjon - endring av tiltak og VA - 29/261 2014/1128-27 21605/2015 14.12.2015 07.12.2015

Offentlig journal. Delvis innvilget dispensasjon - endring av tiltak og VA - 29/261 2014/1128-27 21605/2015 14.12.2015 07.12.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-13.12, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.12.2015 nnhold: Delvis innvilget dispensasjon - endring av tiltak og VA - 29/261

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om tilskudd til tilpasning - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Svar på søknad om tilskudd til tilpasning - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.8.2015-16.8.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.08.2015 Svar på søknad om tilskudd til tilpasning - Tilskot til utredning og prosjektering - 2014/1063-4

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3220-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Idecon Eiendommen AS Dok.beskr: Delegert beh. - byggesak. 92/24 Boligblokk på 4 etasjer over parkeringskjeller, samt riving av bebyggelse.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 09.03.2015-15.03.2015

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 09.03.2015-15.03.2015 Side 1 Arkivsak/doknr. 15/528-1 Sakstittel J.f.dato: 09.03.2015 Personalmappe Brev.dato 04.03.2015 *** ; 3--***-*** SPK- -ESV Overgang til alderspensjon Arkivsak/doknr. 14/1732-2 Sakstittel J.f.dato: 09.03.2015

Detaljer

Offentlig journal. Avslutningsskriv 2015/1144-1 5076/2015 25.08.2015 19.08.2015 KULT/AT KULT/AT. Avslutningsskriv 2015/1145-1 5077/2015 19.08.

Offentlig journal. Avslutningsskriv 2015/1144-1 5076/2015 25.08.2015 19.08.2015 KULT/AT KULT/AT. Avslutningsskriv 2015/1145-1 5077/2015 19.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 25.08.2015 nnhold: levmappe 2015/1144-1 5076/2015 T nnhold: levmappe 2015/1145-1 5077/2015 T nnhold: nkeltvedtak etter søknad

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 137/16 Regdato:14.01.2016 Arkivkode:GBNR 1/45 Saksnr: 09/746-9 Dok.type: /I Gradering: Goodtech Enviromment AS Dok.beskr: Serviceavtale Biovac renseanlegg Gnr. 1 bnr. 45 Lnr: 138/16 Regdato:14.01.2016

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 04062008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 06062008 07/01107-10 I Dok.dato: 30052008 Jour.dato: Kristiansand Byggrådgivning AS Enhet for plan og

Detaljer

Offentlig journal. Melding om max dato 2015/530-2 12078/2015 24.11.2015 22.12.2015. Utbetalingsvedtak av 18.12.2015 2008/37-114 13087/2015 18.12.

Offentlig journal. Melding om max dato 2015/530-2 12078/2015 24.11.2015 22.12.2015. Utbetalingsvedtak av 18.12.2015 2008/37-114 13087/2015 18.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.12.2015, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.12.2015 nnhold: Melding om max dato Personalmappe - ***** ***** ***** pensjon, forsikring, sykefraværsoppfølging

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om ledsagerbevis. Ledsagerbevis / følgekort 2012 2012/40-63 10412/2012 SERV/VTØ 23.04.2012 17.04.

Offentlig journal. Svar på søknad om ledsagerbevis. Ledsagerbevis / følgekort 2012 2012/40-63 10412/2012 SERV/VTØ 23.04.2012 17.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.4.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 23.04.2012 nnhold: Svar på søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis / følgekort 2012 2012/40-63 10412/2012 SERV/VTØ

Detaljer

Periode: 31-05-2012-31-05-2012

Periode: 31-05-2012-31-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.06.2012 Offentlig journal Periode: 31-05-2012-31-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-10 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 2013/00627-002 U Datert: 23.10.2013 Arkiv: ***** Saksans: SKFL/MARITB Sak: OK - elevpermisjoner ***** ***** ***** ***** Dok: Svar på

Detaljer

Offentlig journal. Bokettersynsrapport. Bokettersyn - ***** ***** 2013/1098-3 10738/2013 20.12.2013 30.12.2013

Offentlig journal. Bokettersynsrapport. Bokettersyn - ***** ***** 2013/1098-3 10738/2013 20.12.2013 30.12.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 5.1.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 nnhold: Bokettersynsrapport Bokettersyn - ***** ***** K 2013/1098-3 10738/2013 Off.l. 13,jfr sktbl. 3-2

Detaljer

Journaldato: 18.05.2015-18.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 13.05.2015. Dok.dato: 13.05.

Journaldato: 18.05.2015-18.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 13.05.2015. Dok.dato: 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.05.2015 Åpen søknad og CV Søknad om fast jobb i omsorgstjenesten 2015 2015/5-8 9268/2015 P

Detaljer

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.11.2015 Frister for spillemiddesøknader 2016 Spillemidler 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 Flesberg idrettsråd Frister

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.1.2014-12.1.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.1.2014-12.1.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.1.2014-12.1.2014 2008/01253-014 U Datert: 18.12.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Sak: Elevmappe - elev ***** ***** ***** (09/292) Dok: Brudd på ordensreglementet

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FAUSKE KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FAUSKE KOMMUNE Side 1 10/5973 I 30.06.2010 25.06.2010 *** KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER Off.loven 13 KOL 1-K2-B60 10/5975 I 30.06.2010 24.06.2010 PPT - Pedagogisk/Psykologisk TILBAKEMELDING PÅ HENVISNING Off.loven 13 ARR

Detaljer

Journaldato: 21.04.2016, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.04.2016.

Journaldato: 21.04.2016, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.04.2016. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.04.2016 nnhold: Vedr. sykepenger ersonalmappe - 2015/593-13 2106/2016 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på motatt søknad 2012/546-37 5198/2012 16.10.2015 11.04.2012. Krav om refusjon for perioden 01.01.2012-31.03.

Offentlig journal. Bekreftelse på motatt søknad 2012/546-37 5198/2012 16.10.2015 11.04.2012. Krav om refusjon for perioden 01.01.2012-31.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.10-13.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.10.2015 Bekreftelse på motatt søknad Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap

Detaljer

Journaldato: 23.04.10-29.04.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.

Journaldato: 23.04.10-29.04.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.04.10-29.04.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 03.05.2010 nnhold: Tilbakemelding fra Moth vedr.

Detaljer

Journaldato: 31.10.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 31.10.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.11.2011 Søknad om å få rullere den gamle kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet som følge av

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.11.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2016 nnhold: Referat fra møte 09.11.2016 OK - spesialundervisning ***** ***** ***** 2016/506-5 4835/2016 09.11.2016

Detaljer

Periode: 01-02-2012-01-02-2012

Periode: 01-02-2012-01-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.02.2012 Offentlig journal Periode: 01-02-2012-01-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01692-14 U Barnestua

Detaljer

Journaldato: 13.7.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført

Journaldato: 13.7.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for, Dokumenttype:,,X,N,S, Status: J - Journalført 14.07.2011 Klagesak ang. riving/bygging av

Detaljer

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03-03.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.03.2015 Svar på søknad om dispensasjon Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer