Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 27.04.12-03.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.04."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A nnhold: Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenesten 6-4 Barnevern / / PSKO/ST PSKO/ST nnhold: Dom fra Halden tingrett vedr. drapstrussel Anmeldelse - drapstrussel mot NAV-ansatt - NAV-senteret i Halden / / JUR/SVS TF 400 JUR/SVS Avsender Halden tingrett nnhold: nvitasjon til statsborgerseremoni Representasjon for ordfører Thor dquist 2011/ /2012 RÅD/MHH 074 RÅD/MHH T Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 1 av 107

2 nnhold: Spørsmål om egenandel ved tvungen psykisk helsevern Psykisk helsevern - tvangstiltak 2010/ / KSHO/GUK G70 KSHO/GUK Avsender Helsedirektoratet nnhold: Høring - forslag til endring i lov om stadnamn Stedsnavn 2009/ / K/LA L32 K/LA Avsender Det kongelige Kulturdepartement nnhold: Oversendelse av faktura vedr skade - AA Bjørn Langbråten Kjøreuhell med biler - diverse - forsikring - Skadedato i / /2012 JUR/RAN 260 JUR/RAN Avsender Bjørn Langbråten nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2011/ / PRS/MT P PRS/MT T Side: 2 av 107

3 nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2011/ / PRS/MT P PRS/MT T nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2011/ / PRS/MT P PRS/MT T nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2011/ / PRS/MT P PRS/MT T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / TSKO/NM TSKO/NM T Side: 3 av 107

4 nnhold: nvitasjon til konferanse om forvaltningsplanen for Nordsjøen - Skagerak i Haugesund 22. mai 2012 Program for utredning av miljøkonsekvenser i Nordsjøen og Skagerrak 2010/ / NÆR/HNØ K20 NAT/HNØ Avsender Det Kongelige Miljøverndepartement nnhold: Avbrudd i læretiden Lærling / / PRS/JTH P PRS/JTH T nnhold: Svar på tilbud om SFO-tilbud SFO / / HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: Referat fra ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / / STSKO/LG STSKO/LG T Side: 4 av 107

5 nnhold: Aksept av stilling Tilsetting av sykepleiere ved Halden sykehjem 2012/ / PRS/SKA 410 PRS/SKA T Avsender Helena Olofsson nnhold: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2011 Årsregnskap private barnehager / / KSUO/KM 223 KSUO/KM T Avsender Skogporten barnehage nnhold: Søknad om avtalefestet pensjon (AFP) Avtalefestet pensjon, førtidspensjon 2011/ / PRS/SKA P PRS/SKA BU 4 nnhold: Helsefagarbeider- søknad om jobb Åpne søknader / /2012 PRS/SKA A offl PRS/SKA Side: 5 av 107

6 nnhold: Nasjonal helsekonferanse 2012 Samhandlingsreformen 2009/ /2012 KSHO/GUK G90 KSHO/GUK Avsender KS - Samhandlingsreformen nnhold: Oppsigelse av båtplass i Tista Oppsigelse av Båtplass 2012/ /2012 TFOR/MAM P23 TFOR/MAM Avsender Veronika Moen nnhold: Melding om montering av vannmåler - eiendommen gnr. 23, bnr eier Berit Brøndbo Melding om montering av vannmålere / /2012 ØKON/SL M18 ØKON/SL KT Avsender Kolås ftf. AS nnhold: Melding om montering av vannmåler - ier Kjell Tangen - eiendommen gnr. 20, bnr. 66 Melding om montering av vannmålere / /2012 ØKON/SL M18 ØKON/SL KT Avsender Kolås ftf. AS Side: 6 av 107

7 nnhold: Melding om montering av vannmåler - ier Wenche Halkjær - eiendommen Billebakken terr. 15 Melding om montering av vannmålere / /2012 ØKON/SL M18 ØKON/SL KT Avsender Kolås ftf. AS nnhold: Reduksjon SFO plass SFO / /2012 HSKO/HAK HSKO/HAK BU 3 nnhold: Kopi av innspill til varslet detaljregulering for Holteødegården i Halden kommune Regulering Holteødegården - anmodning om oppstartmøte 2012/ /2012 PLA/ØK PLA/ØK T Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Oppsigelse av plass i SFO SFO / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ T Side: 7 av 107

8 nnhold: Vedr inspeksjon i Festningsgata 18 Vedlikehold Festningsgata barnehage 2012/ / KSUO/KM A10 KSUO/KM Avsender Anticimex AS nnhold: Aksept av stilling Ansettelse 2011/ /2012 HO/RB PRS/BK T Avsender Renathe Støtzer nnhold: Fiskeridirektoratet region sør og medvirkning i planarbeid Havbruksnæring 2011/ / NAT/HNØ U40 NAT/HNØ Avsender Fiskeridirektoratet region sør nnhold: Kopi av brev - Ansettelse i bygg, plan og geodata - byggesaksbehandler og arealplanlegger 2010/ / PRS/TOB P 410 RÅD/H T Side: 8 av 107

9 nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / BSKO/NG BSKO/NG T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / BSKO/NG BSKO/NG T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / HSKO/HAK HSKO/HAK T Side: 9 av 107

10 nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / LSKO/VR LSKO/VR T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / OSKO/NA OSKO/NA nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / LSKO/VR LSKO/VR T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / TSKO/NM TSKO/NM T Side: 10 av 107

11 nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / LSKO/VR LSKO/VR T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / GSKO/RG GSKO/RG T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / HSKO/HAK HSKO/HAK T Side: 11 av 107

12 nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: Anmodning om oppstartsmøte: Detaljregulering Os allé / Os Allé 11 - Søknad om rammetillatelse 2011/ /2012 PLA/[Ufordelt] 066/0591 PLA/[Ufordelt] Avsender Halden Arkitektkontor AS Side: 12 av 107

13 nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / GSKO/RG GSKO/RG T nnhold: Nye dokumenter til byggesak 098/ Solliveien 7 - søknad u/ansvarsrett - garasje 2012/ /2012 BYG/CDN BYG/CDN Avsender spen Høgbakk nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: ndring av SFO-plass SFO / / GSKO/RG GSKO/RG T Side: 13 av 107

14 nnhold: Svar på varsel om pålegg 160/ Borgergata 2 - anmodning om forhåndskonferanse 2011/ /2012 BYG/SW 160/0129 BYG/SW Avsender Arild Måsøy nnhold: Søknad om ferdigattest 160/ Langbrygga søknad om rammetillatelse omdisp. av lokaler 2010/ /2012 BYG/BJS 160/0255 BYG/CDN Avsender Stenseth Grimsrud Arkitekter AS nnhold: 004/ Knivsøveien 44 - tt-trinns søknadsbehandling 004/ Knivsøveien 44 - tt-trinns søknadsbehandling 2012/ /2012 BYG/LAT 004/0122 BYG/LAT Avsender Leif Grimsrud AS nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / LSKO/VR LSKO/VR T Side: 14 av 107

15 nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO 2012/ / BSKO/NG BSKO/NG T nnhold: Svar på tilbud om barnehageplass Barnehagesak / /2012 BJBHG/GSN B BJBHG/GSN T nnhold: Oppsigelse av barnehageplass Barnehagesak / /2012 STBHG/MW B STBHG/MW TLF nnhold: nnkalling til samarbeidsmøte Barnevern / / OSKO/HAL OSKO/HAL T Side: 15 av 107

16 nnhold: Søknad om stilling Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 17668/2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA T nnhold: Søknad om stilling Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 17669/2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA BU 247 nnhold: 079/ Bratnerveien 15 - Melding om tiltak 079/ Bratnerveien 15 - Melding om tiltak 2012/ /2012 BYG/OZJ 079/0133 BYG/OZJ Avsender Robert Beckhaug nnhold: Søknad om stilling Sommervikarer enhet sykehjem Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 17673/2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA BU 173 Side: 16 av 107

17 nnhold: Søknad om stilling Sommervikarer ambulerende hjemmebaserte tjenester Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 17675/2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA BU 166 nnhold: Søknad om stilling Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 17676/2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA BU 235 nnhold: Søknad om stilling Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 17677/2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA BU 246 Side: 17 av 107

18 nnhold: Søknad om stilling Sommervikarer Konglelundveien Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 17678/2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA BU 187 nnhold: Søknad om stilling Tilsetting av psykiatrisk sykepleier 2012/ /2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA nnhold: Arbeidsavtale Vikar/engasjement 2011/ / FOTJ/MRY P BAS/MRY T nnhold: Søknad om stilling Tilsetting i ressurspool - ekstern utlysing 2012/ /2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA Side: 18 av 107

19 nnhold: Arbeidsavtale Vikar/engasjement 2011/ / FOTJ/MRY P BAS/MRY T nnhold: 033/ ndring av innvilget bruksendring fra enebolig til privat lager/kontor 033/ Huseby Østre - endring av bruksendring 2012/ /2012 BYG/CHM 033/0001 BYG/CHM BU 2 Avsender Arnstein Nilssen nnhold: Reklameoppheng - søknad om oppheng av banner i Remmendumpa Reklame - arrangement i Halden 2011/ /2012 K/LA 060 K/LA Avsender Det Norske Blåseensemble nnhold: Søknad om endring av ansvarsretter 082/ Asakåsen 19 - ett-trinns søknad - nybygg bolig /garasje 2012/ /2012 BYG/OZJ 082/0043 BYG/OZJ T Avsender Knut. Johannessen Side: 19 av 107

20 nnhold: Referanse over godkjente saker for foretak Wiig mur og betong 082/ Asakåsen 19 - ett-trinns søknad - nybygg bolig /garasje 2012/ /2012 BYG/OZJ 082/0043 BYG/OZJ T Avsender Knut. Johannessen nnhold: Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning 082/ Asakåsen 19 - ett-trinns søknad - nybygg bolig /garasje 2012/ /2012 BYG/OZJ 082/0043 BYG/OZJ T Avsender Østfold Byggeprosjektering nnhold: Referat fra ansvarsgruppemøte den Spesialundervisning / / TSKO/NM TSKO/NM T nnhold: Oversendelsesmail - PP Rådmannens arbeidssituasjon 2012/ /2012 ORD/TH P 400 JUR/SVS Side: 20 av 107

21 nnhold: nvitasjon til samarbeidsmøte Spesialundervisning / / OSKO/HAL OSKO/HAL T nnhold: nvitasjon til møte Spesialundervisning / / OSKO/HAL OSKO/HAL T nnhold: nnkalling til samarbeids-/overføringsmøte Spesialundervisning / / OSKO/HAL OSKO/HAL T nnhold: Reduksjon SFO plass SFO / / HSKO/HAK HSKO/HAK T Side: 21 av 107

22 nnhold: Kopi av brev vedr. innkalling til logopedisk undersøkelse Spesialundervisning / / STSKO/LG STSKO/LG T nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap Spesialpedagogisk hjelp 2008/ / KSUO/LST B KSUO/LST nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap Spesialpedagogisk hjelp 2009/ / KABHG/HJ B KSUO/LST nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap Spesialpedagogisk hjelp / / BRBHG/MRØ B KSUO/LST Side: 22 av 107

23 nnhold: ndring av tidspunkt for ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / / HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: Pålegg om utbedring av pipe/ildsted - 207/ Bakke, 1765 Halden Pålegg om utbedring av pipe/ildsted / / BRANN/SUJ M88 BRANN/SUJ KT Avsender iendomsmegler Østfold 1 nnhold: Flyttemelding levsak / / KSUO/ROL KSUO/ROL T nnhold: Oversendelse av protokoll fra generalforsamling i ØStfold nergi AS Østfold nergi AS - eiermøter 2008/ / ORD/TH 074 ORD/TH Avsender Østfold nergi AS Side: 23 av 107

24 nnhold: Tilskudd til lokalt folkehelsearbeid i kommunene 2012 Folkehelse 2008/ / FAM/KOR G10 FAM/KOR Avsender Østfold fylkeskommune nnhold: nnkalling til dialogmøte Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2012/ / HO/MS P HO/MS nnhold: nnkalling til dialogmøte Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2012/ / ØSKO/ANJ P ØSKO/ANJ nnhold: nnkalling til dialogmøte Attføring/omskolering/Utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2008/ / HSKO/HAK HSKO/HAK T Side: 24 av 107

25 nnhold: Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ / HSKO/ANK P HSKO/ANK T nnhold: Avvik fra tilsynsrapport fra Tilsyn Østerbo vangeliesenter, Østerbo, 1764 Halden 2009/ / BRANN/ROH M71 BRANN/ROH Avsender Østerbo nnhold: Klage på ilagt parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / / PARK/AHA TF Q51 PARK/AHA nnhold: Klage på vedtak om avslag på søknad om ABA-behandling for vår sønn Spesialundervisning / / LSKO/VR KSUO/KM Side: 25 av 107

26 nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven kap Spesialpedagogisk hjelp / / KSUO/LST B KSUO/LST nnhold: Varsel om regresskrav Orødveien 18, 1792 Tistedal - Skade fra offentlig ledning - regresskrav 2012/ / JUR/RAN 262 JUR/RAN Avsender SpareBank 1 Skadeforsikring AS nnhold: Tiltaksbeskrivelse etter delutredning Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR T nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap Spesialpedagogisk hjelp 2008/ / KSUO/LST B KSUO/LST Side: 26 av 107

27 nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap. 5 - Barnehageåret 2012/2013 Spesialpedagogisk hjelp / / KSUO/LST B KSUO/LST nnhold: Representanter fra HTV til ad-hoc arbeidsgruppe vedr. prosedyre for overtallighet Rådmannens møter med HTV / /2012 PRS/STS ØP offl. 23, 1.ledd 420 PRS/TOB T Avsender HT-G Udf.Halden nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning 2012/ / TSKO/NM TSKO/NM T nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap. 5, Barnehageåret 2012/2013 og 2013/2014 Spesialpedagogisk hjelp 2011/ / KSUO/LST B KSUO/LST Side: 27 av 107

28 nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap. 5, Barnehageåret 2012/2013 og 2013/2014 Spesialpedagogisk hjelp 2011/ / KSUO/LST B KSUO/LST nnhold: Søknad om stilling Sommervikarer enhet sykehjem Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 17734/ PRS/SKA A Off.l PRS/SKA BU 172 nnhold: Søknad om stilling Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 17735/ PRS/SKA A Off.l PRS/SKA BU 245 Side: 28 av 107

29 nnhold: Søknad om stilling Sommervikarer Konglelundveien Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 17736/ PRS/SKA A Off.l PRS/SKA BU 186 nnhold: Søknad om stilling Tilsetting av sykepleiere ved legevakta 2012/ / PRS/SKA A Off.l PRS/SKA nnhold: Søknad om stilling Tilsetting av fagarbeidere nytt botilbud 2012/ / PRS/SKA A Off.l PRS/SKA nnhold: Utvidet åpningstid Karjolen Bar Karjolen 2010/ / KSHO/ARB U63 KSHO/ARB BU 24 Avsender Karjolen Halden Side: 29 av 107

30 nnhold: Søknad om stilling Tilsetting av vernepleiere 2012/ / PRS/SKA A Off.l PRS/SKA nnhold: Søknad om stilling Tilsetting av vernepleiere 2012/ / PRS/SKA A Off.l PRS/SKA nnhold: Søknad om stilling Tilsetting av sykepleiere ved legevakta 2012/ /2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA nnhold: Kontraktstildeling avtale gatebelysning Halden Anskaffelse - Drift og vedlikehold av vei og gatebelysning 2012/ /2012 ØKON/ØYL TF 601 ØKON/TRS BU 30 Side: 30 av 107

31 nnhold: Generalforsamling PAS ndustriprodukter AS ( PAS ) 2008/ /2012 ORD/TH 074 ORD/TH Avsender John Østensvig nnhold: Klage på parkeringsbot s.nr Klage på parkeringsbøter / /2012 PARK/AHA Q51 PARK/AHA Avsender Thor ivind Nordbakke nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap Barnehageåret 2012/2013 Spesialpedagogisk hjelp / / KSUO/LST B KSUO/LST nnhold: Svar på henvisning Spesialundervisning / / HSKO/HAK HSKO/HAK T Side: 31 av 107

32 nnhold: nvitasjon til møte om overgang til ungdomsskolen Spesialundervisning 2009/ / LSKO/VR LSKO/VR T nnhold: Høring - endring av krav til kompetanse ved tilsetting i undervisningsstilling - Grunnskolelærere Kvalitetsutvikling - grunnskole / /2012 KSUO/LST 430 KSUO/LST T Avsender Utdanningsdirektoratet nnhold: nvitasjon til møte om overgang til ungdomsskolen Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR T nnhold: nvitasjon til møte om overgang til ungdomsskolen Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR T Side: 32 av 107

33 nnhold: Tilbakemelding på henvisning Spesialundervisning / / GSKO/RG GSKO/RG T nnhold: Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester 6-4 Barnevern / / FSKO/HM FSKO/HM TLF nnhold: Overvannshåndtering nerbakken pålegg om håndtering av overvann 2011/ / TFOR/MN M09 TFOR/MN T Avsender Maria Hanto nnhold: Møtereferat fra ansvarsgruppemøte Barnevern / / OSKO/HAL OSKO/HAL T Side: 33 av 107

34 nnhold: Møtereferat fra ansvarsgruppemøte Barnevern / / OSKO/HAL OSKO/HAL T nnhold: Melding om montering av vannmåler - eier Oddmund Knudsen - eiendommen Pilvn. 1 Melding om montering av vannmålere / /2012 ØKON/SL M18 ØKON/SL Avsender F. Jørgensen AS nnhold: Møtereferat fra ansvarsgruppemøte Barnevern / / OSKO/HAL OSKO/HAL T nnhold: Søknad om fri skoleskyss Skyss skole 2009/ / KSUO/ROL KSUO/ROL BU 8 Side: 34 av 107

35 nnhold: Søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / / LSKO/VR LSKO/VR T nnhold: Melding om montering av vannmåler - eier Jan Fremmegaard - eiendommen Bjerkevn. 2 Melding om montering av vannmålere / /2012 ØKON/SL M18 ØKON/SL KT Avsender F.Jørgensen AS nnhold: Oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ / PRS/SKA P PRS/SKA nnhold: Pålegg om å gi opplysninger Tilsynssak / / BAS/HAB TF G21 BAS/HAB Avsender Statens helsetilsyn Side: 35 av 107

36 nnhold: Klage på ilagt parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / / PARK/AHA Q51 PARK/AHA Avsender Mette Røe Nyhus nnhold: Hva skjer? 066/ Hougens gate 3 - ulovlige rivingsarbeider 2010/ / BYG/MA 066/0299 BYG/CHM Avsender Selvbyggerhjelpen nnhold: Søknad om permisjon levpermisjon / /2012 GSKO/RG GSKO/RG BU 6 nnhold: Veivedlikehold på Stenerød Vedlikehold av veier på Stenrød 2009/ / TKN/LAF Q05 TKN/LAF Avsender Tord Børke Side: 36 av 107

37 nnhold: Søknad om felling av trær ved tomtegrense Grønliveien 95 Forespørsel om felling av trær 2009/ / TKN/LAF V20 TKN/LAF Avsender Monica Grønberg nnhold: Generalforsamling PAS ndustriprodukter AS ( PAS ) 2008/ / ORD/TH 074 ORD/TH Avsender John Østensvig nnhold: Påminnelse: Spørreundersøkelse om avfallskvalitet på utvalgte avfallstyper Avfallshåndtering 2009/ /2012 TKN/KD M50 TKN/KD Avsender Avfall Norge nnhold: levpermisjon levpermisjon / / PSKO/ASL PSKO/ASL T Side: 37 av 107

38 nnhold: Svar på tilbud om SFO plass SFO / /2012 HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: Vedr.søknad på stilling Tilsetting av to T-konsulenter 2012/ /2012 PRS/TOB A offl PRS/TOB BU 72 nnhold: Reviderte tegninger +redegjørelse + samtykke fra Arbeidstilsynet 004/ sebakkeveien 11 - rammesøknad 2011/ /2012 BYG/OZJ 004/0103 BYG/OZJ T Avsender Jon Tore Grimsrud nnhold: Søknad om permisjon levpermisjon / /2012 GSKO/RG GSKO/RG BU 2 Side: 38 av 107

39 nnhold: Restanser kommunale avgifter Restanser kommunale avgifter - spørsmål fra meglere Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 17815/2012 KMNR/LB S offl. 13 / SBL KMNR/LB BU 115 nnhold: Søknad om arbeid Åpne søknader Gimle skole / /2012 GSKO/RG A offl GSKO/RG BU 8 nnhold: Brev fra foresatte etter anmeldelse Orden og oppførsel / /2012 GSKO/RG GSKO/HAN nnhold: Os Alle 4, Familiens Hus - Varsel om heving av leiekontrakt Os allè 4 - byggesak - kommuneplan - Familiens hus. 2011/ /2012 JUR/SVS L40 JUR/SVS BU 13 Avsender Adv.fa.Bjørge-Skaaraas & Co AS Side: 39 av 107

40 nnhold: nnvilget velferdspermisjon Velferdspermisjon 2012/ / PSKO/ASL P PSKO/ASL MØ nnhold: Samtykke fra foreldre vedr. språk 6-16 ndividuelle planer 2011/ / FSKO/BOJ FSKO/BOJ T nnhold: Anmodning om ferdigattest 063/ dunns vei 7 - uavsluttet sak FWS M06/ / / BYG/SYV 063/0093 BYG/SYV BU 4 Avsender Tone Amundsen nnhold: Kopi av tinglyst avtale 023/ Roselia - ett-trinns søknad - Va-søknad 2012/ /2012 BYG/CHM 023/0156 BYG/CHM T Avsender Kjell Andersen Side: 40 av 107

41 nnhold: Oppsigelse av SFO-plass SFO / /2012 HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: 064/ Baldersvei 22 - Anmodning om forhåndskonferanse 064/ Baldersvei 22 - Anmodning om forhåndskonferanse 2012/ /2012 BYG/LAT 064/0159 BYG/LAT Avsender Jan G. Lilledal nnhold: Deltagere Halden 16.4 Kurs - legemiddelhåndering / / FAST/HMK 433 FAST/HMK T Avsender Kristin Fladstad Heier nnhold: 160/ Storgata 2A - Søknad om igangsettingstillatelse - Riving samt oppsett av byggeplassgjerde 160/ Storgata 2A - søknad om rammetillatelse 2011/ /2012 BYG/SW 160/0109 BYG/SW Avsender Stenseth Grimsrud Arkitekter AS Side: 41 av 107

42 nnhold: Akseptert SFO-plass SFO / /2012 BSKO/NG BSKO/NG T nnhold: 062/ Ringveien 4 - Søknad om igangsettingstillatelse - Oppføring av garasje 062/ Ringveien 4 - Søknad om igangsettingstillatelse - Oppføring av garasje 2012/ /2012 BYG/OZJ 062/0547 BYG/OZJ Avsender Stenseth Grimsrud Arkitekter AS nnhold: Søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / / HSKO/HAK HSKO/HAK BU 2 nnhold: Aksept av stilling Ansettelse 2009/ /2012 SH/MAD PRS/BK T Avsender Vanja Svenningsen Side: 42 av 107

43 nnhold: Oppsigelse Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2012 PRS/SKA P PRS/SKA nnhold: Forlenget høringsfrist - forslag til avtale om tilknytning til helsenettet Helsenett 2009/ /2012 T/MOC G00 T/MOC Avsender Norsk helsenett nnhold: Søknad om dispensasjon 057/ Brekkerødlia 38 - ett-trinns søknad - nybygg bolig/garasje 2012/ /2012 BYG/SW 057/0181 BYG/SW Avsender Byggm. Tom Martinsen AS nnhold: Signert fullmakt av tiltakshaver 004/ Knivsøveien 44 - tt-trinns søknadsbehandling 2012/ /2012 BYG/LAT 004/0122 BYG/LAT T Avsender Leif Grimsrud AS Side: 43 av 107

44 nnhold: Signert fullmakt av tiltakshaver 004/ Svinesundsveien ett-trinns søknad 2012/ /2012 BYG/CHM 004/0124 BYG/CHM Avsender Leif Grimsrud AS nnhold: Vedr. VA-ledninger Dyrendalsveien Off.-VA-anlegg - Dyrendalsveien/Åsveien - søknad - omlegging 2011/ / BYG/CHM 141/0000 BYG/CHM BU 20 Avsender Norconsult v/ Løken Trond Arve nnhold: Søknad om fødselspermisjon Foreldrepermisjon undervisning og oppvekst 2012/ / KSUO/KM P KSUO/KM BU 2 nnhold: Dokumentforespørsel nnsynsbegjæringer Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 17918/2012 PRS/NB 041 PRS/NB BU 286 Avsender Rennestraum Kåre Side: 44 av 107

45 nnhold: Melding om registrering av kausjonist Halden Arena AS ( shockeyklubben Comet Halden - garanti for lån / Halden shall - byggelån og driftsform ) 2009/ / JUR/SVS 256 JUR/SVS Avsender Handelsbanken nnhold: Legeattest Helsetiltak 2012/ / HO/MHO P HO/MHO nnhold: Brev om vedtak om fjerning av kjøretøy og ileggelse av bot Klage på parkeringsbøter / / PARK/AHA Q51 PARK/AHA Avsender Cecilie Ludvigsen nnhold: Aksept av tilbud om stilling ved Os skole Diverse 2012/ / KSUO/ROL KSUO/ROL BU 5 Avsender Anna Hovland Side: 45 av 107

46 nnhold: Statsbudsjettet 2012, kap. 822, post 60 - tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere - grunntilskudd for tilsagn og utbetaling Refusjon språklige minoriteter 2008/ / HVOK/AND 233 HVOK/AND Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Klage - Manglende tilbud om barnehageplass Barnehagesak / / KSUO/KM B KSUO/KM nnhold: Påminnelse - skade Kjennemerke: AA ddebo sykehjem Skade på parkert bil ved ddebo AA Skadedato / / JUR/RAN 260 JUR/RAN Avsender Terra Forsikring AS nnhold: nnkalling i forbindelse med utredning Helseforhold / / HSKO/HAK HSKO/HAK T Side: 46 av 107

47 nnhold: Åpen søknad om jobb som sommervikar Åpne søknader / / PRS/SKA A offl PRS/SKA nnhold: nnkalling til dialogmøte Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2012/ / BSKO/FRF P BSKO/FRF T nnhold: 066/ Søsterveien 16F - søknad u/ansvarsrett 066/ Søsterveien 16F - søknad u/ansvarsrett 2012/ /2012 BYG/CDN 066/0816 BYG/CDN Avsender Joachim Bratteli nnhold: nkeltvedtak våren 2012 Spesialundervisning / / RSKO/DO RSKO/DO Side: 47 av 107

48 nnhold: Krav om regress - ansvar for eier av rørledning Regresskrav - Bjerkelundveien 5, 1792 Tistedal - Soofe Malyuun Mohamed - ansvar for eier av rørledning 2012/ / JUR/RAN 271 JUR/RAN Avsender Tryg Forsikring nnhold: Referat fra styremøte i Osloregionen 24. april Osloregionens styre 2009/ /2012 ORD/TH 074 ORD/TH Avsender Theis Juell Theisen nnhold: ndring av bedrift Skatterestanser / / KMNR/LS S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LS nnhold: Revidert situasjonskart 098/ Axel Dahls Terrasse 13 - ett-trinns søknad - oml. VA-anlegg 2012/ / BYG/CHM 098/0488 BYG/CHM T Avsender Rino Bråthen Side: 48 av 107

49 nnhold: Terminoppgave - Søknad om sletting i registeret Skatterestanser / / KMNR/LS S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LS nnhold: Melding om endring til aksjeselskap Skatterestanser / / KMNR/LS S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LS nnhold: Melding om innlevert 0-oppgave samt. oppstart av eget aksjeselskap Skatterestanser / / KMNR/LS S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LS nnhold: Søknad om oppgavefritak for 2012 Skatterestanser / / KMNR/LS S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LS Side: 49 av 107

50 nnhold: Oversendelse av korrigerte terminoppgaver Skatterestanser 2010/ / KMNR/MB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/MB SOF nnhold: Tvangssalg av fast eiendom - Oversending av avgjørelse Tvangssalg av eiendom / / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T nnhold: Årskontroll av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for år 2011 Skatterestanser / / KMNR/MB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/MB SOF nnhold: Svar på brev ang oppførselsanmerkninger/ordensanmerkninger Orden og oppførsel / /2012 RØSKO/LJA RØSKO/LJA T Side: 50 av 107

51 nnhold: Forslag til frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Frivillig gjeldsordning / / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T nnhold: Melding om sletting av utlegg Utleggsforretning / / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T nnhold: ndring av kode for årskontroll av arbeidsgiveravgift Skatterestanser / /2012 KMNR/MB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/MB SOF Side: 51 av 107

52 nnhold: Søknad om stilling Tilsetting av psykiatrisk sykepleier 2012/ /2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA nnhold: Søknad om stilling Tilsetting av vernepleiere 2012/ / PRS/SKA A Off.l PRS/SKA nnhold: Sommerjobb Åpne søknader / / PRS/SKA A offl PRS/SKA nnhold: 005/ sebakkeveien anmodning om ferdigattest (FW-sak 08/1228) 005/ sebakkeveien anmodning om ferdigattest (FW-sak 08/1228) 2012/ / BYG/CHM 005/0222 BYG/CHM Avsender F. Jørgensen AS Side: 52 av 107

53 nnhold: 020/ Nyveien - anmodning om ferdigattest (FW-sak 07/3762) 020/ Nyveien - anmodning om ferdigattest (FW-sak 07/3762) 2012/ / BYG/CHM 020/0202 BYG/CHM Avsender F. Jørgensen AS nnhold: Søknad om arbeid som arabisk språklærer Åpne søknader / / PRS/SKA A offl PRS/SKA nnhold: Hull i veien Kjøreuhell med biler - diverse - forsikring - Skadedato i / / JUR/RAN 260 JUR/RAN Avsender Ole Lund nnhold: 098/ Stigveien 17, 19 - Grensejustering 098/ Stigveien 17, 19 - Grensejustering 2012/ / GO/JSO 098/1313 GO/JSO T Avsender lisabeth Guttormsen Side: 53 av 107

54 nnhold: 005/ ngerila 57 - Arealoverføring 005/ ngerila 57 - Arealoverføring 2012/ / GO/JSO 005/0181 GO/JSO Avsender Helge Arthur Rangøy nnhold: Aksept av stilling Tilsetting av fagarbeidere nytt botilbud 2012/ / PRS/SKA 410 PRS/SKA T Avsender rik Sørvik Wikstrøm nnhold: Jordskiftesak Stegerød Jordskiftesak Stegerød 2012/ /2012 GO/JSO 238/0001 og 0002 GO/JSO T Avsender Østfold Jordskifterett nnhold: Søknad på Høstbakken PU bolig Tilsetting av fagarbeidere nytt botilbud 2012/ /2012 PRS/SKA A offl PRS/SKA BU 74 Side: 54 av 107

55 nnhold: Revidert situasjonskart 098/ Oskleiva 42. ett-trinns søknad - oml. VA-anlegg 2012/ /2012 BYG/CHM 098/0482 BYG/CHM Avsender F. Jørgensen AS nnhold: Kommunedelplan om klima- og energi i Fredrikstad - Varsel om oppstart av planarbeid Høring av forslag til planprogram Kommunedelplan om klima- og energi - Fredrikstad kommune 2012/ /2012 ØKON/TSL 143 ØKON/TSL T Avsender Fredrikstad kommune nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ T nnhold: 066/ Jørgen Bjelkes gate 3 - søknad u/ansvarsrett 066/ Jørgen Bjelkes gate 3 - søknad u/ansvarsrett 2012/ / BYG/LAT 066/0501 BYG/LAT Avsender Knut Birger Nordanger Side: 55 av 107

56 nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ T nnhold: 036/0001/006 - Skansen - søknad om tillatelse til tilak Va-anlegg 036/0001/006 - Skansen - søknad om tillatelse til tilak Va-anlegg 2009/ /2012 BYG/CHM 036/0001/006 BYG/CHM BU 7 Avsender Dahls Rørleggerservice AS nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ T Side: 56 av 107

57 nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ T nnhold: Samtykke fra grunneier/nabo 158/ skeviksletta 4 - søknad u/ansvarsrett - garasje 2012/ / BYG/OZJ 158/0046 BYG/OZJ T Avsender Bjørg Molteberg og Arne Nilsen nnhold: Heving av reguleringsplanen Oskleiva 40 og 40B Heving av reguleringsplanen Oskleiva 40 og 40B 2012/ /2012 PLA/MOH L12 PLA/MOH Avsender Håvard Petersen nnhold: Referat elevrådsmøte levråd Hjortsberg skole 2012/ / HSKO/HAK B33 HSKO/ANK T Avsender levrådet Hjortsberg skole v/ Synne Holden Side: 57 av 107

58 nnhold: KOLA VKN 2012, nvitasjon til fagsamling, oktober 2012 Kompetanseutvikling for landbruksforvaltningen 2008/ /2012 NÆR/OYT 434 NAT/OYT Avsender Gro rene Helmersen nnhold: Aksept av stilling Tilsetting av vernepleiere 2012/ / PRS/SKA 410 PRS/SKA T Avsender Monika Øverby nnhold: Referat fra samarbeidsmøte Spesialundervisning 2009/ / BSKO/NG BSKO/NG T nnhold: Referat fra samarbeidsmøte Spesialundervisning 2009/ / BSKO/NG BSKO/NG T Side: 58 av 107

59 nnhold: nformasjonskonferanse om kommuneproposisjonen onsdag 16. mai kl , Bystyresalen Sarpsborg Rådhus - P Å M N N L S Det Kongelige Kommunal- og regionaldepartement - Rundskriv 2008/ /2012 ØKON/ROV 000 ØKON/ROV Avsender KS nnhold: Påminnelse om ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / /2012 LSKO/VR RØSKO/LJA T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ T nnhold: nnkalling til samarbeids-/drøftingsmøte Spesialundervisning / / RØSKO/TRH RØSKO/TRH T Side: 59 av 107

60 nnhold: Referat fra samarbeidsmøte Spesialundervisning 2009/ / BSKO/NG RØSKO/LJA T nnhold: Søkn. om disp. 063/ Lokes vei 19 - søknad u/ansvarsrett - garasje / veranda 2012/ /2012 BYG/OZJ 063/0166 BYG/OZJ Avsender Kari ngh nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ T nnhold: Referat fra samarbeidsmøte Spesialundervisning 2009/ / BSKO/NG RØSKO/LJA T Side: 60 av 107

61 nnhold: nvitasjon til samarbeidsmøte Spesialundervisning 2011/ /2012 RSKO/MAF RSKO/MAF T nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ T nnhold: Momenter og råd for arbeid med godkjenning av eksisterende skoler Miljørettet helsevern - skoler og barnehager 2011/ /2012 BH/GUA 440 BH/GUA Avsender Helsedirektoratet nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, toårsperioden 2012/ /2014 Spesialundervisning / / RSKO/MAF RSKO/MAF T Side: 61 av 107

62 nnhold: Svar på stilling Ansettelse - rektor Berg skole 2012/ / PRS/STS A offl PRS/STS BU 20 nnhold: Retur av tingl. dok. 062/ Nedre Bankegate 38 - seksjonering 2012/ /2012 GO/JSO 062/0280 GO/JSO T Avsender Statens kartverk tinglysingen nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap Barnehageåret 2012/2013 Spesialpedagogisk hjelp / / KSUO/LST B KSUO/LST nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap Barnehageåret 2012/2013 Spesialpedagogisk hjelp / / KSUO/LST B KSUO/LST Side: 62 av 107

63 nnhold: Retur av tingl. dok. 141/ Hjortsbergtunet 6 - seksjonering 2012/ /2012 GO/JSO 141/0860 GO/JSO T Avsender Statens kartverk tinglysingen nnhold: nvitasjon til samarbeidsmøte Spesialundervisning / /2012 HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: nvitasjon til ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / /2012 HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: ndring av møtedato Spesialundervisning / / HSKO/HAK HSKO/HAK T Side: 63 av 107

64 nnhold: Påminnelse om ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / /2012 LSKO/TBO STSKO/TO T nnhold: Vedtak om samtykke 004/ sebakkeveien 11 - rammesøknad 2011/ / BYG/OZJ 004/0103 BYG/OZJ T Avsender Arbeidstilsynet nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven pak. 5, 5-1 Spesialundervisning / / LSKO/VR STSKO/TO T nnhold: Uttalelse Kystverket Nexans - reguleringsplan 2010/ / PLA/ØK L12 PLA/ØK T Avsender Kystverket sørøst Side: 64 av 107

65 nnhold: Søknad om ferdigattest 194/ Aspedammen - ett-trinns søknad - nybygg bolig 2011/ / BYG/CDN 194/0001/039 BYG/CDN Avsender Byggm. Jon Stabekk nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning / / STSKO/TO STSKO/TO T nnhold: nvitasjon til ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / / STSKO/TO STSKO/TO T nnhold: nvitasjon til overgangsmøte Spesialundervisning / / LSKO/VR STSKO/TO T Side: 65 av 107

66 nnhold: nvitasjon til overgangsmøte Spesialundervisning / / LSKO/VR STSKO/TO T nnhold: Påminnelse om ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / /2012 LSKO/VR LSKO/VR T nnhold: Henvisning til PPT Spesialundervisning / /2012 GSKO/RG GSKO/RG T Avsender Pedagogisk-psykologisk tjeneste nnhold: Påminnelse om anvsarsgruppemøte Spesialundervisning / /2012 LSKO/TBO LSKO/TBO T Side: 66 av 107

67 nnhold: Søknad om permisjon Permisjon fra den pliktige opplæringen / /2012 GSKO/RG GSKO/RG BU 6 nnhold: Søknad fra Nils Johan Bislingen 101/0114 Søknad om SML-midler Våren / /2012 NAT/VJ V18 NAT/VJ Avsender Nils Johan Bislingen nnhold: Søknad om permisjon Permisjon fra den pliktige opplæringen / /2012 GSKO/RG GSKO/RG BU 6 nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning / / STSKO/TO LSKO/VR T Side: 67 av 107

68 nnhold: Oversendelse av pantedokumenter 057/ salg av tomt på Brekkerød 2012/ /2012 TFOR/ASP TF 057/0202 TFOR/ASP T Avsender Handelsbanken nnhold: nvitasjon til ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR T nnhold: Søknad om permisjon levpermisjon / /2012 GSKO/RG GSKO/RG BU 2 nnhold: Søknad fra Nils Johan Bislingen 101/0001, isandsetting v/bekk Søknad om SML-midler Våren / /2012 NAT/VJ V18 NAT/VJ Avsender Nils Johan Bislingen Side: 68 av 107

69 nnhold: nvitasjon til overgangsmøte Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR T nnhold: nvitasjon til overgangsmøte Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR T nnhold: Søknad fra dd og nningdalen historielag Søknad om SML-midler Våren / /2012 NAT/VJ V18 NAT/VJ Avsender dd og nningdalen Historielag nnhold: Påminnelse om avtalt ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / / GSKO/RG GSKO/RG T Side: 69 av 107

70 nnhold: Uttalelse Regulering Holteødegården - anmodning om oppstartmøte 2012/ /2012 PLA/ØK PLA/ØK T Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Påminnelse om avtalt møte - Nettverk forsterkede skoler/barnehager Nettverk fosterkede skoler/barnehage 2011/ / KSUO/LST 074 KSUO/LST T Avsender Pedagogisk-psykologisk tjeneste nnhold: Signert brev - Varsel om mulig nedsatt i orden og atferd Orden og oppførsel / / RSKO/MAF RSKO/MAF T nnhold: Søknad om utsatt skolestart levsak / / KSUO/ROL KSUO/ROL BU 2 Side: 70 av 107

71 nnhold: Søknad om ferdigattest 023/0015/ Røsneskilen - søknad u/ansvarsrett - tilbygg hytte 2011/ / BYG/MA 023/0015/035 BYG/CDN Avsender Paal Haave nnhold: Søknad om fri skoleskyss for skoleåret 2012/2013 Skyss skole / /2012 KSUO/ROL KSUO/ROL BU 2 nnhold: Legeerklæring Helseforhold / / RØSKO/TRH RØSKO/TRH T nnhold: Oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ / PRS/SKA P PRS/SKA Side: 71 av 107

72 nnhold: Søknadsskjema for fødselspermisjon Foreldrepermisjon teknisk 2012/ / PRS/MB P PRS/MB BU 2 nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2011/ / PRS/MT P PRS/MT T nnhold: Søknad om stilling Sommervikarer enhet sykehjem Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 18207/2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA BU 171 nnhold: Søknad om stilling Sommervikarer omsorgsboliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 18208/2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA BU 242 Side: 72 av 107

73 nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2011/ / PRS/MT P PRS/MT T nnhold: Dokumenter til bruk under forhåndskonferanse 062/0390 T1 Høvleriet - Anmodning om forhåndskonferanse 2012/ /2012 BYG/SW 062/0390 BYG/SW T Avsender Trond Østby nnhold: Vedlikehold av sykkel og gangvei mellom Augustaborg og Båstadlundveien Sykkel- og gangstier 2009/ / TFOR/GH Q80 TFOR/GH Avsender Christer Bøhn nnhold: Søknad om stilling - Sommervikarer samlokaliserte boliger Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 18214/2012 PRS/SKA A offl PRS/SKA T Side: 73 av 107

74 nnhold: Klage på ilagt parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / /2012 PARK/AHA Q51 PARK/AHA Avsender Tove Ødegård nnhold: Søknad om stilling Tilsetting av fagarbeidere nytt botilbud 2012/ /2012 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PARK/AHA TF Q50 PARK/AHA nnhold: GLØD - nvitasjon til å delta i regionalt nettverk for rekruttering i barnehagesektoren Kompetanseutvikling - barnehagesektoren 2008/ / KSUO/KM 430 KSUO/KM Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 74 av 107

75 nnhold: Kopi av brev - Tilbakemelding på utslipp av dioksiner i luft i første halvår 2011 Norske Skogindustrier ASA Saugbrugs 2008/ / BH/GUA K25 BH/GUA Avsender Klima- og forurensningsdirektoratet nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PARK/AHA TF Q50 PARK/AHA nnhold: Oversendelse av attest om restanse på skatt/avgift Halden Ristorante - Flamenco 2009/ /2012 KSHO/ARB U63 KSHO/ARB T Avsender Flamenco Halden Ristorante AS nnhold: Spørsmål til konkurransegrunnlag Anbud legemidler, multidose m.v Ny konkurranse legemidler, multidose, kurs og farmasøytisk tilsyn 2012/ /2012 ØKON/TRS O offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/TRS Side: 75 av 107

76 nnhold: Referat fra samarbeidsmøte Spesialundervisning / / GSKO/RG GSKO/RG T nnhold: Referat fra samarbeidsmøte Spesialundervisning / / TSKO/NM TSKO/NM T nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning / / HSKO/RGS HSKO/RGS T nnhold: Generalforsamling PAS ndustriprodukter AS ( PAS ) 2008/ /2012 ORD/TH 074 ORD/TH Avsender John Østensvig Side: 76 av 107

77 nnhold: Rapport etter utredning Spesialundervisning / /2012 HSKO/HAK HSKO/HAK T nnhold: 016/ Opplysning om avløpsanlegg Pålegg om oppgradering av mindre avløpsanlegg for eiendommer som ligger i nedbørfeltet til ddefjorden 2011/ /2012 NAT/ØYG M11 NAT/ØYG T Avsender Jan rik Strand nnhold: Tilbakemelding til offentlig instans etter mottatt melding Barnehagesak- 2011/ / STBHG/MW B STBHG/MW T nnhold: Oppsigelse av fastlegeavtale Fastlegeordning 2008/ / BAS/HAB P G21 BAS/HAB Side: 77 av 107

78 nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning / /2012 PSKO/ASL RSKO/MAF T nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2012/ / HO/RB P HO/RB nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2009/ / HO/RB P HO/RB nnhold: nvitasjon til samarbeidsmøte Spesialpedagogisk hjelp / /2012 TBHG/KAM B TBHG/KAM T Side: 78 av 107

79 nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2011/ / PRS/BK P PRS/BK T nnhold: nvitasjon til samarbeidsmøte Spesialundervisning / /2012 TSKO/NM TSKO/NM T nnhold: Søknad om dekking av databriller Helsetiltak 2012/ / PRS/MB P PRS/MB BU 2 nnhold: Kopi av brev vedr. sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap. 5 Barnehageåret 2012/2013 Spesialpedagogisk hjelp 2011/ / BRBHG/MRØ B KSUO/LST Side: 79 av 107

80 nnhold: Oppsigelsesmelding Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ / PRS/SKA P PRS/SKA nnhold: Søknadsskjema for fødselspermisjon Foreldrepermisjon helse 2012/ / PRS/MB P PRS/MB BU 2 nnhold: Oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ / PRS/SKA P PRS/SKA nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, 5.1 Spesialundervisning / / BSKO/NG RØSKO/LJA T Side: 80 av 107

81 nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap Barnehageåret 2012/2013 Spesialpedagogisk hjelp / /2012 TBHG/KAM B KSUO/LST nnhold: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2011 Årsregnskap private barnehager / / KSUO/KM 223 KSUO/KM T Avsender Risum familiebarnehage Det Blå Huset nnhold: Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven kap Barnehageåret 2012/2013 Spesialpedagogisk hjelp 2010/ /2012 KSUO/LST B KSUO/LST Side: 81 av 107

82 nnhold: Vedr praksisplass Praksisplass - NAV-arbeid - Hjortsberg 2011/ / HSKO/RGS TF 417 HSKO/RGS Avsender NAV Halden nnhold: Søknad om permisjon Permisjon 2012/ / SH/TR P SH/TR nnhold: Melding om montering av biovac anlegg 083/ Askildsrød Asak - søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg 2010/ / NAT/ØYG 083/0001 NAT/ØYG Avsender Biovac AS nnhold: Uttalelse 123/ Østlund Rokke - søknad om bruksendring 2012/ /2012 BYG/SW 123/0003 BYG/SW T Avsender Statens vegvesen Side: 82 av 107

83 nnhold: nvitasjon til samarbeidsmøte Spesialundervisning / /2012 ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ T nnhold: Sletting av skattetrekkskonto Skatterestanser / / KMNR/CHH S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/CHH T nnhold: Anmodning om å opprette kommunekomité (KK) TV-aksjon 2012 Amnesty nternational 2012/ / T/AN X03 ORD/TH Avsender Østfold fylkeskommune nnhold: nnkalling til samarbeidsmøte Spesialpedagogisk hjelp / /2012 KSUO/LST B TBHG/KAM T Side: 83 av 107

84 nnhold: Søknad om ferdigattest 091/ Kvi Torpedal - ferdigmelding bolig/garasje (FW-sak 06/02265 og 04/02722) 2012/ / BYG/CDN 091/0020 BYG/CDN Avsender Byggm. Ragnar Jensen nnhold: ndring av kontonummer for tilbakebetaling av skatt ttergivelse av skatt / / KMNR/NT S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/NT SOF nnhold: nnkalling til samarbeidsmøte Spesialundervisning / /2012 ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ T nnhold: Avslutning i sak om utlegg Utleggsforretning 2011/ / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T Side: 84 av 107

85 nnhold: Flyttemelding levsak / / LSKO/VR LSKO/VR T nnhold: Avslutning i sak om utlegg Utleggsforretning / / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LB T nnhold: Pålegg om utbedring av pipe/ildsted - Blåklokkeveien 18 Pålegg om utbedring av pipe/ildsted / / BRANN/SUJ M88 BRANN/SUJ KT Avsender iendomsmegler 1 Østfold AS nnhold: Gjennomføring/Oppfyllelse av pålegg - Barneverntjenesten Halden kommune Diverse barnevern 2008/ / FAM/S F40 FAM/S T Avsender Arbeidstilsynet Side: 85 av 107

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12.

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 06.01.2014 nnhold: Utsetting av container Leie av

Detaljer

Journaldato: 11.05.12-17.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.

Journaldato: 11.05.12-17.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.05.12-17.05.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 21.05.2012 nnhold: Søknad om fri levpermisjon 2011/6346-2

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 Lnr: 3247/11 Regdato:25.03.2011 Arkivkode:252 *** Saksnr: 10/1560-5 Dok.type: /U Gradering: Offvl 13 Saksb: NAV//LIE Journalenhet:SEN

Detaljer

Journaldato: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.10.

Journaldato: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 31.10.2011 nnhold: ndividuell oppfølgingsplan Attføring/omskolering/utprøving

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012 Lnr: 4605/11 Regdato:16.02.2012 Arkivkode:411 *** Saksnr: 11/749-2 Dok.type: /U Offvl 25 Saksb: SKAU//BH Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

Dok.dato: 26.12.2014. Klassering: Q51 PARK/AHA

Dok.dato: 26.12.2014. Klassering: Q51 PARK/AHA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 05.01.2015 nnhold: Boligsoneparkering - søknad Søknader om boligsoneparkering Sak/dok nr:

Detaljer

Offentlig journal. 133/21 Ringeriksveien 328 - Avtale og erklæring om offentlig VA-anlegg. 2014/1239-2 5967/2014 09.07.2014 14.03.

Offentlig journal. 133/21 Ringeriksveien 328 - Avtale og erklæring om offentlig VA-anlegg. 2014/1239-2 5967/2014 09.07.2014 14.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 09.07.2014 nnhold: 133/21 Ringeriksveien 328 - Avtale og erklæring om offentlig VA-anlegg. 133/21 Ringeriksveien 328 - Avtale

Detaljer

Journaldato: 08.04.11-14.04.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.04.

Journaldato: 08.04.11-14.04.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.04.11-14.04.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 15.04.2011 nnhold: Oppsigelse av SFO plass SFO -

Detaljer

Periode: 13082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 16082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 13082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 16082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 16082010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03569-77 I Dok.dato: 11082010 Jour.dato: Fylkesmannen

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 nnhold: Søknad om jobb Personalmappe - tilsettingsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/1239-6 12567/2014 23.04.2014

Detaljer

Periode: 28092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 28092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 30092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02885-23 I Dok.dato: 26092010 0 Øvrebø Kjøkkenprodukter

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 25.06.2015-25.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 25.06.2015-25.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1858-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MICGJE Norconsult AS Dok.beskr: Forprosjekt VA-anlegg Varmbu Boligfelt - Ny evaluering Saksnr: 15/1858-5 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MICGJE

Detaljer

Journaldato: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.03.

Journaldato: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 10.04.2012 nnhold: SFO-oppsigelse SFO - 2009/2079-5

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.08.2015-27.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.08.2015-27.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/2722-27 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/OYAU Navn: Solberg Maskin AS Dok.beskr: Delegert beh. - byggesak - 87/1 deponering av myrjord - ileggelse av overtredelsesgebyr Saksnr: 15/2152-2

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fortsatt redusert stilling frem til juni 2010. Permisjon - Anne-Merete Netland 2009/302-2 3042/2009 10.03.2009 05.05.

Offentlig journal. Søknad om fortsatt redusert stilling frem til juni 2010. Permisjon - Anne-Merete Netland 2009/302-2 3042/2009 10.03.2009 05.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.5.2010, Dokumenttype:,U, Status: J,A 11.05.2010 nnhold: Søknad om fortsatt redusert stilling frem til juni 2010 Permisjon - Anne-Merete Netland U UO 2009/302-2

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om vikariat 2014/3682-1 19568/2014 12.09.2014 03.09.2014. Tilbud om fast stilling som miljøterapeut 2009/1192-8 19770/2014

Offentlig journal. Tilbud om vikariat 2014/3682-1 19568/2014 12.09.2014 03.09.2014. Tilbud om fast stilling som miljøterapeut 2009/1192-8 19770/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 12.09.2014 nnhold: Tilbud om vikariat ersonalmappe - 2014/3682-1 19568/2014 03.09.2014 nnhold: Tilbud om fast stilling som

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.03. 03.04.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.03. 03.04.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.03. 03.04.2013 Lnr: 4746/13 Regdato:02.04.2013 Arkivkode:033 Saksnr: 12/1215-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TM/AF/KO Journalenhet:SEN Nedre

Detaljer

Journaldato: 18.03.11-24.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.

Journaldato: 18.03.11-24.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.03.11-24.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 28.03.2011 nnhold: Åpne søknader Halden sykehjem

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.08-03.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.08.2015 nnhold: Tilbakemelding om Borg Borg : Ytre farled, Møkkalasset og Svaleskjær

Detaljer

Journaldato: 05.10.12-11.10.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.10.

Journaldato: 05.10.12-11.10.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 04.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.10.12-11.10.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 15.10.2012 nnhold: Søknad om kulturmidler - H2H`s

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08.

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.08-30.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.08.2015 nnvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78

Detaljer

Periode: 20082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 20082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 23082010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03575-10 I Dok.dato: 17082010 Brick Murerfirma

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 2013/00553-002 U Datert: 13.09.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: Lena Lindteigen Sak: OK - kompetanseutvikling Dok: Svar på søknad

Detaljer

Periode: 07-10-2011-07-10-2011

Periode: 07-10-2011-07-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.10.2011 Offentlig journal Periode: 07-10-2011-07-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01566-4 I Tilg. kode: U kari.jeppestol.arntzen@nrk.no

Detaljer

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02935-17 I Dok.dato: Jour.dato: ask@agderbygg.no

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01.

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.01-11.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.01.2016 Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/430-1 Type: I Sakstittel Dok.dato 01.05.2014 GNR.70 BNR.2 FNR.33 - TILLATELSE TIL Avsender Trygve Sørlie TILTAK Arkivkode 1-GBR-70/2/33 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

Detaljer

Journaldato: 08.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført. Dok.dato: 30.06.

Journaldato: 08.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført. Dok.dato: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 09.07.2014 nnhold: nnvilget foreldrepermisjon nsettelsesforhold -

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01593-21 Tilbud om vikariat i 17 % stiling som assistent i Vennesla kommune - Personalmappe - 08.04.2016 tgående internt produsert, 11/02901-4 Tilbud om vikariat i 20 % stilling

Detaljer

Periode: 03042009-03042009

Periode: 03042009-03042009 DMS2002 - Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00391-5 U Dok.dato: Jour.dato: Servicetorget - BRERUT Søknad om parkeringstillatelse

Detaljer

Dok.dato: 06.11.2008. Klassering: 001/090. BI/[Ufordelt] KU/[Ufordelt] PARK/[Ufordelt] BS/UNY. Dok.dato: 11.11.2008. Klassering: 034/013 BS/TAT

Dok.dato: 06.11.2008. Klassering: 001/090. BI/[Ufordelt] KU/[Ufordelt] PARK/[Ufordelt] BS/UNY. Dok.dato: 11.11.2008. Klassering: 034/013 BS/TAT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.12.2008 KONGNS LASS 6 - Søknad om helårs uteplass "Grinda" KONGNS LASS 6 - Søknad om helårs uteplass "Grinda"

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 5445/15 Regdato:30.12.2015 Arkivkode:***** ******** Saksnr: 15/347-7 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅD/SK/HEIENG Journalenhet:SEN ** Dok.beskr: Svar - Vedr. spesialundervisning høsten 2015

Detaljer

Periode: 09-08-2012-09-08-2012

Periode: 09-08-2012-09-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.08.2012 Offentlig journal Periode: 09-08-2012-09-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02321-79 I Kjell Einar

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011 Lnr: 9583/11 Regdato:05.08.2011 Arkivkode:141 Saksnr: 11/800-16 Dok.type: /U Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN Offentlige myndigheter

Detaljer

Journaldato: 20.7.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført

Journaldato: 20.7.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.7.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for, Dokumenttype:,,X,N,S, Status: J - Journalført 21.07.2011 - Oppnevning av hjelpeverge Overformynderiet

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak 2015/2101-6 16557/2015 14.12.2015 16.12.2015. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/2365-3 19022/2015

Offentlig journal. Oversendelse av sak 2015/2101-6 16557/2015 14.12.2015 16.12.2015. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/2365-3 19022/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.12-14.12, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.12.2015 Oversendelse av sak Tillatelse til tiltak stikkledning for VA 23/10/79 2015/2101-6

Detaljer

Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYEID/LIF. Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYLYNG/KG. Dok.dato: 24.02.2011.

Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYEID/LIF. Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYLYNG/KG. Dok.dato: 24.02.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2011 nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - 2009/1700-38 7046/2011 LYSOLBO/MO

Detaljer

Offentlig journal. Egenmeldt sykefravær 3.kvartal 2014, RA - 0182 2014/717-2 20365/2014 RÅDMANN/ODMU 13.10.2014 01.10.

Offentlig journal. Egenmeldt sykefravær 3.kvartal 2014, RA - 0182 2014/717-2 20365/2014 RÅDMANN/ODMU 13.10.2014 01.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.10-12.10, Dokumenttype:,U, Status: J,A 13.10.2014 nnhold: Egenmeldt sykefravær 3.kvartal 2014, RA - 0182 Egenmeldt sykefravær 2014 2014/717-2 20365/2014

Detaljer

Svar på søknad om disponering av Skjærhalden Torg i forbindelse med havnefestivaldagene 20.6-22.6.2014. Dok.dato: 25.11.2013

Svar på søknad om disponering av Skjærhalden Torg i forbindelse med havnefestivaldagene 20.6-22.6.2014. Dok.dato: 25.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.02-03.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.02.2015 nnhold: Svar på søknad om disponering av Skjærhalden Torg i forbindelse

Detaljer

Journaldato: 26.8.2011-28.8.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.08.2011.

Journaldato: 26.8.2011-28.8.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.08.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.8.2011-28.8.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.09.2011 Søknad om opptak kulturskolen - Tobias Christoffer Sørensen åmelding Lyngen

Detaljer

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok.

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2011 nnhold: Vedrørende eiendomsskatt på eiendommen 1942/65/42 Klage/spørsmål

Detaljer

Offentlig journal. Innspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN 2011/2472-41 8606/2014 28.04.2014 29.02.2016

Offentlig journal. Innspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN 2011/2472-41 8606/2014 28.04.2014 29.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.02-29.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.03.2016 nnhold: nnspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN Bankerød boligområde

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013 Lnr: 14630/13 Regdato:30.10.2013 Arkivkode:V18 Saksnr: 13/2214-1 Dok.type: /I Mads Eivind Grimsrud Dok.beskr: SØKNAD OM SMIL

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing.

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.04-21.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.04.2016 Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole Stilling lærer 100% - Hvaler

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11.

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.02-02.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.02.2015 nnhold: nderinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 49 bnr 14 fnr

Detaljer

Journaldato: 07.02.14, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.12.2013. Dok.dato: 27.01.2014. Dok.

Journaldato: 07.02.14, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.12.2013. Dok.dato: 27.01.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.02.14, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.02.2014 Svar på søknad om startlån, eiendommen ***** ***** ***** Søknad om

Detaljer

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.02-09.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.02.2016 nnhold: Varsel om vedtak rettet til eiendom 42/242 vedrørende vegetasjon

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 05/1034-27 U Datert: 11.06.09 Arkivkode: L12 S.ansv: AREAL.MLP.CFJ Til: Sakstittel: REGULERINGSPLAN EKELUND Innhold: OFFENTLIG ETTERSYN Lnr: 7963/09 Forrige lnr: 7306/09 Svar på lnr.: Reg.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023 2010/1470-47 27419/2011 LYADM/SH 12.07.

Offentlig journal. Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023 2010/1470-47 27419/2011 LYADM/SH 12.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.08.2011 nnhold: nnspill til revisjon av kommuneplanens arealdel Kommuneplanens

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.11.2015-04.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.11.2015-04.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3077-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/KNUFOR Melhus kommune v/ Selbekk Dok.beskr: Svar - 150/1 Avskjørselssøknad - Ny avkjørsel - kommuneplanens arealdel - LNF Saksnr: 15/4243-4 Dok.type:

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse - Brygge- Brattholmene 2015/417-6 11174/2015 19.06.2015 16.06.

Offentlig journal. Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse - Brygge- Brattholmene 2015/417-6 11174/2015 19.06.2015 16.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.06-17.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse - Brygge- Brattholmene Flytting

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om barnehageplass. Hovedopptak barnehagene 2009/2010 28.04.2009 19.05.2009 14825/2009 LYADM/IHI A10 LYLYN/AKE

Offentlig journal. Svar på søknad om barnehageplass. Hovedopptak barnehagene 2009/2010 28.04.2009 19.05.2009 14825/2009 LYADM/IHI A10 LYLYN/AKE Offentlig journal Seleksjon: Raort generert: 19.5.2009, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttye:,, Status: J,A 20.05.2009 Svar å søknad om barnehagelass Hovedotak barnehagene 2009/2010 Sak/dok nr: 2009/1290-151

Detaljer

Periode: 20102009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21102009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 20102009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21102009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21102009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02402-7 U Dok.dato: 15102009 Jour.dato: Vennesla

Detaljer

Periode: 01022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 02022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 02022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 02022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03569-96 I Dok.dato: Jour.dato: priknut@mobilsynk.no

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om dispensasjon og byggetillatelse gnr 37 bnr 64 2015/610-13 11609/2015 23.06.2015 03.07.2015

Offentlig journal. Svar på søknad om dispensasjon og byggetillatelse gnr 37 bnr 64 2015/610-13 11609/2015 23.06.2015 03.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.07-02.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.07.2015 nnhold: Svar på søknad om dispensasjon og byggetillatelse gnr 37 bnr 64

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 02.06 06.06.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 02.06 06.06.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 02.06 06.06.2011 Lnr: 7088/11 Regdato:06.06.2011 Arkivkode:V60 Saksnr: 11/1138-2 Dok.type: /U Saksb: TM/AF/JET Journalenhet:SEN Johnny og Anne-Grethe

Detaljer

Journaldato: 01.01.16-07.01.16, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12.

Journaldato: 01.01.16-07.01.16, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.16-07.01.16, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 11.01.2016 nnhold: Søkers kommentarer til nabomerknad

Detaljer

Journaldato: 10.04.15-16.04.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.04.

Journaldato: 10.04.15-16.04.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04.15-16.04.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 20.04.2015 nnhold: Orientering om representantskapsmøte

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011 Lnr: 11651/11 Regdato:22.09.2011 Arkivkode:410 *** Saksnr: 11/3-54 Dok.type: /I Offvl 25 Saksb: BOAK//ARL Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE2010 Lnr: 11888/11 Forrige lnr:4845/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 20.06.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE2010 Lnr: 11888/11 Forrige lnr:4845/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 20.06.11 Side 1 11/1216-2 U Datert: 10.06.11 Arkivkode: X03 S.ansv: RÅD.SERV.SERVICE.RHE Til: Formannskapet Saksb: RÅD.SERV.SERVICE.TORG Sakstittel: TV-AKSJONEN NRK NORSK FOLKEHJELP 2011 Innhold: SØKNAD OM ØKONOMISK

Detaljer

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 04.02.2014.

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 04.02.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J, 30.07.2014 Vedrørende fakturering - gnr 62 bnr 1 - Fletsten gård Opprettelse av ny grunneiendom

Detaljer

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.02-11.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.02.2015 Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 Avvik skjenkekontroll 2014 2014/2864-8

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 10.07.08 10.07.08 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 10.07.08 10.07.08 for Felles Lyngen kommune J.nr: 07/01415-025 U Datert: 08.07.08 Arkiv: 416 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Marit Bolstad - Hallgerd Ludvigsen - Liv Simonsen - Stine Veronika Kristiansen - Anne Nilsen Sak: VIKARIAT I FAGARBEIDERSTILLING

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.01-13.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.01.2015 Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av vedtak 19/15 midlertidig brukstillatelse gnr 1 bnr 25. Eiendommen gnr 1 bnr / /

Offentlig journal. Oversendelse av vedtak 19/15 midlertidig brukstillatelse gnr 1 bnr 25. Eiendommen gnr 1 bnr / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.6.2015-2.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2015 nnhold: Oversendelse av vedtak 19/15 midlertidig brukstillatelse gnr 1 bnr 25 Eiendommen gnr 1

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 29092008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 29092008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 01102008 08/00201-121 I Dok.dato: 22092008 Jour.dato: Statens kartverk Tinglysingen Enhet for plan og

Detaljer

Offentlig journal. Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for ***** ***** - Hvaler kommune 2013/1460-266 26.03.2015 25.03.

Offentlig journal. Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for ***** ***** - Hvaler kommune 2013/1460-266 26.03.2015 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03-25.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.03.2015 Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for - Hvaler kommune

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/02329-27 Krav etter Aml 14-4a - Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/02898-10 Endring - Personalmappe - Vennesla ungdomsskole 27.10.2015, Tatt til etterretning,

Detaljer

Offentlig journal. Delvis innvilget dispensasjon - endring av tiltak og VA - 29/261 2014/1128-27 21605/2015 14.12.2015 07.12.2015

Offentlig journal. Delvis innvilget dispensasjon - endring av tiltak og VA - 29/261 2014/1128-27 21605/2015 14.12.2015 07.12.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-13.12, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.12.2015 nnhold: Delvis innvilget dispensasjon - endring av tiltak og VA - 29/261

Detaljer

Offentlig journal. Svar ang. barnehageplass. Barnehagesøknader Hovedopptaket - Høst 2014 2014/93-92 32081/2014 SKKU/HT 26.08.2014 21.08.

Offentlig journal. Svar ang. barnehageplass. Barnehagesøknader Hovedopptaket - Høst 2014 2014/93-92 32081/2014 SKKU/HT 26.08.2014 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.8.2014, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.08.2014 Svar ang. barnehageplass Barnehagesøknader Hovedopptaket - Høst 2014 2014/93-92 32081/2014

Detaljer

Journaldato: 31.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført. Dok.dato: 20.06.

Journaldato: 31.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført. Dok.dato: 20.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 12.08.2014 Tilbud Rekrutteringssak - NV Skedsmo avdelingssjef 2014/6812-3 49583/2014

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3220-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Idecon Eiendommen AS Dok.beskr: Delegert beh. - byggesak. 92/24 Boligblokk på 4 etasjer over parkeringskjeller, samt riving av bebyggelse.

Detaljer

Journaldato: 31.10.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 31.10.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.11.2011 Søknad om å få rullere den gamle kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet som følge av

Detaljer

Journaldato: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.08.

Journaldato: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 10.09.2012 nnhold: Hjortsberg skole uttalelse fra

Detaljer

Journaldato: 12.11.10-18.11.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.

Journaldato: 12.11.10-18.11.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.11.10-18.11.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, tatus: J,A 22.11.2010 nnhold: øknad om utvidet skjenkebevilling

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 04062008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 06062008 07/01107-10 I Dok.dato: 30052008 Jour.dato: Kristiansand Byggrådgivning AS Enhet for plan og

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om ledsagerbevis. Ledsagerbevis / følgekort 2012 2012/40-63 10412/2012 SERV/VTØ 23.04.2012 17.04.

Offentlig journal. Svar på søknad om ledsagerbevis. Ledsagerbevis / følgekort 2012 2012/40-63 10412/2012 SERV/VTØ 23.04.2012 17.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.4.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 23.04.2012 nnhold: Svar på søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis / følgekort 2012 2012/40-63 10412/2012 SERV/VTØ

Detaljer

Journaldato: 24.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført. Dok.dato: 19.03.

Journaldato: 24.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført. Dok.dato: 19.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 25.07.2014 Vedrørende oppsiglese av stilling nsettelsesforhold - 2014/3536-3 20972/2014

Detaljer

Dok.dato: 25.08.2010. Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 31.08.2010

Dok.dato: 25.08.2010. Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 31.08.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2010, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.09.2010 nnhold: Midlertidig arbeidsavtale 2010/3135-7 29535/2010 25.08.2010

Detaljer

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.11.2015 Frister for spillemiddesøknader 2016 Spillemidler 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 Flesberg idrettsråd Frister

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 09.03.2015-15.03.2015

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 09.03.2015-15.03.2015 Side 1 Arkivsak/doknr. 15/528-1 Sakstittel J.f.dato: 09.03.2015 Personalmappe Brev.dato 04.03.2015 *** ; 3--***-*** SPK- -ESV Overgang til alderspensjon Arkivsak/doknr. 14/1732-2 Sakstittel J.f.dato: 09.03.2015

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om tilskudd til tilpasning - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Svar på søknad om tilskudd til tilpasning - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.8.2015-16.8.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.08.2015 Svar på søknad om tilskudd til tilpasning - Tilskot til utredning og prosjektering - 2014/1063-4

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FAUSKE KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FAUSKE KOMMUNE Side 1 10/5973 I 30.06.2010 25.06.2010 *** KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER Off.loven 13 KOL 1-K2-B60 10/5975 I 30.06.2010 24.06.2010 PPT - Pedagogisk/Psykologisk TILBAKEMELDING PÅ HENVISNING Off.loven 13 ARR

Detaljer

Periode: 01032010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 02032010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01032010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 02032010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 02032010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00098-6 U Dok.dato: Jour.dato: 0 Seksjon for samfunnsutvikling

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 15.07.2013-21.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 15.07.2013-21.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9703/13 Regdato: 18.07.2013 Arkivkode: GBNR 53/104 Saksnr: 13/1126-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RLT/STR/HEGSAN Journalenhet: Gunnar Berg FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM TILTAK - GARASJE PÅ GNR/BNR

Detaljer

Periode: 31-05-2012-31-05-2012

Periode: 31-05-2012-31-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.06.2012 Offentlig journal Periode: 31-05-2012-31-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-10 I Dok.dato:

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 137/16 Regdato:14.01.2016 Arkivkode:GBNR 1/45 Saksnr: 09/746-9 Dok.type: /I Gradering: Goodtech Enviromment AS Dok.beskr: Serviceavtale Biovac renseanlegg Gnr. 1 bnr. 45 Lnr: 138/16 Regdato:14.01.2016

Detaljer

Offentlig journal. Bokettersynsrapport. Bokettersyn - ***** ***** 2013/1098-3 10738/2013 20.12.2013 30.12.2013

Offentlig journal. Bokettersynsrapport. Bokettersyn - ***** ***** 2013/1098-3 10738/2013 20.12.2013 30.12.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 5.1.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 nnhold: Bokettersynsrapport Bokettersyn - ***** ***** K 2013/1098-3 10738/2013 Off.l. 13,jfr sktbl. 3-2

Detaljer

Journaldato: 13.7.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført

Journaldato: 13.7.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for, Dokumenttype:,,X,N,S, Status: J - Journalført 14.07.2011 Klagesak ang. riving/bygging av

Detaljer

Periode: 01-02-2012-01-02-2012

Periode: 01-02-2012-01-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.02.2012 Offentlig journal Periode: 01-02-2012-01-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01692-14 U Barnestua

Detaljer

Offentlig journal. Vedtaksmelding - valg av næringsutvalg for perioden 2015-2019 2015/1572-2 9055/2015 27.10.2015 30.10.2015

Offentlig journal. Vedtaksmelding - valg av næringsutvalg for perioden 2015-2019 2015/1572-2 9055/2015 27.10.2015 30.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.10.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.11.2015 nnhold: Vedtaksmelding - valg av næringsutvalg for perioden 2015-2019 Nærings- og kulturutvalg for perioden

Detaljer

Offentlig journal. Sanitærabonnement - søknad/melding om endring 2010/2381-2 5188/2011 27.04.2011 08.05.2015. Søknad og CV 2015/811-37 8434/2015

Offentlig journal. Sanitærabonnement - søknad/melding om endring 2010/2381-2 5188/2011 27.04.2011 08.05.2015. Søknad og CV 2015/811-37 8434/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.05-07.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.05.2015 Sanitærabonnement - søknad/melding om endring Sanitærabonnement - søknad/melding

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 2013/00627-002 U Datert: 23.10.2013 Arkiv: ***** Saksans: SKFL/MARITB Sak: OK - elevpermisjoner ***** ***** ***** ***** Dok: Svar på

Detaljer

Offentlig journal. Melding om personskade. HMS - voksenopplæringa 2012/4912-5 6863/2013 19.02.2013 LYADM/HOS 07.01.2013 LYADM/HOS

Offentlig journal. Melding om personskade. HMS - voksenopplæringa 2012/4912-5 6863/2013 19.02.2013 LYADM/HOS 07.01.2013 LYADM/HOS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2013, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 25.02.2013 nnhold: Melding om personskade HMS - voksenopplæringa 2012/4912-5

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BOLIGKONT Lnr: 3050/14 Forrige lnr: Svar på lnr.: 495/14 Reg.dato: 14.02.14

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BOLIGKONT Lnr: 3050/14 Forrige lnr: Svar på lnr.: 495/14 Reg.dato: 14.02.14 Side 1 13/3808-4 U Datert: 04.02.14 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: BOLIG.BOLIG.SEIKRI Til: ************************************************************ 131 Offl. 13, Fvl. 13, 1.

Detaljer

Journaldato: 23.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført. Dok.dato: 23.06.

Journaldato: 23.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført. Dok.dato: 23.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 24.07.2014 Oppsigelse av plassen i barnehage og SFO ved skole Barnehage - SFO - betalinger

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Offentlig journal. Melding om max dato 2015/530-2 12078/2015 24.11.2015 22.12.2015. Utbetalingsvedtak av 18.12.2015 2008/37-114 13087/2015 18.12.

Offentlig journal. Melding om max dato 2015/530-2 12078/2015 24.11.2015 22.12.2015. Utbetalingsvedtak av 18.12.2015 2008/37-114 13087/2015 18.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.12.2015, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.12.2015 nnhold: Melding om max dato Personalmappe - ***** ***** ***** pensjon, forsikring, sykefraværsoppfølging

Detaljer

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.09-10.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.09.2015 Svar på opprettholdelse av klage gnr 53 bnr 152 Eiendomsskatt 2014-2015

Detaljer