Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, Bygg tillatelse til tiltak, pbl 20-1 med DISP. 098/ BR-veien 92 - ett-trinns søknad 2010/ / BYG/SW 098/0787 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: N--V Drevet S BYG/SW Orientering om klageadgang 063/ Rødsveien 74 - søknad om disp. fra kommuneplanens arealdel for oppføring av mast for telekommunikasjon 2010/ / BYG/SW 063/0207 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Technogarden ngineering Resources S BYG/SW Orientering om vedtak - Søknad om dispensasjon - oppføring av gittermast for etablering av basestasjon for mobiltelefoni og mobilt bredbånd - gnr. 63 bnr Rødsveien / Rødsveien 74 - søknad om disp. fra kommuneplanens arealdel for oppføring av mast for telekommunikasjon 2010/ / BYG/SW 063/0207 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Technogarden ngineering Resources S BYG/SW Side: 1 av 120

2 Følgebrev Til Fakturagrunnlag 063/ Rødsveien 74 - søknad om disp. fra kommuneplanens arealdel for oppføring av mast for telekommunikasjon 2010/ / BYG/SW 063/0207 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mobile Norway S BYG/SW Side: 2 av 120

3 Orientering om vedtak til naboer - Rødsveien 74 - gnr. 63 bnr avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av mast 063/ Rødsveien 74 - søknad om disp. fra kommuneplanens arealdel for oppføring av mast for telekommunikasjon 2010/ / BYG/SW 063/0207 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Øystein Langvik Tor Lie Tone mundsen Tomas ndersen Svein Rekdahl Stein Lie Sonja Saenger Sigmund Kvam Ruth Jensen Roy Svendsen Roy Rosell Roy Berg Ronny Romejon Roar Varildengen Oddmund Letting Nina Storm-ndersen Liv Kjærnberg Karin Helmen Kari Rehnberg Jon Myhre Jeanette Kraft Jan B. Holt Giedrius Dervinis Freddy Mathisen ud Brænden riksen sle Berg nne-lise Folmer BYG/SW vslag på delingssøknad Ånerød, gnr. 217 bnr / Ånerød - søknad om tilleggsareal til 217/ / /2012 GO/JSO 217/0002 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: rling Fosser PL/IHK Side: 3 av 120

4 Referat OK Konsulenttjenester i forbindelse med gjennomføring av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Halden kommune 2012/ / PRS/TOB TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JR/BO Varsel om mangler. tttrinn 123/ Østlund Rokke - søknad om bruksendring 2012/ / BYG/SW 123/0003 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Damgaard Bygg S BYG/SW Fredriksten Barnehage - nmodning om forhåndskonferanse Fredriksten Barnehage - nmodning om forhåndskonferanse 2012/ / BYG/OZJ L42 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TDM Barnehager S BYG/OZJ Varsel om mangler i søknad etter pbl / skeviksletta 4 - søknad u/ansvarsrett - garasje 2012/ / BYG/OZJ 158/0046 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Øivind Vidar rntzen BYG/OZJ Side: 4 av 120

5 Vedr. grunnerverv til gang- og sykkelvei - gnr. 68 bnr. 1 Grunnerverv gang- og sykkelvei langs sakveien gnr 68 bnr / / KSTK/B 610 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: dvokatfirmaet Bjørge- Skaaraas & Co S v/ Helge Skaaraas TFOR/MHT Videreføring vedtak ang. oppførsel Orden og oppførsel 2012/ / OSKO/WR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: OSKO/WR Videresendt klage på vedtak om skoleplass levsak / / TSKO/PS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TSKO/PS Midlertidig svar på brev med ønske om verv som meddommer. Valg og fritak av meddommere 2012/ / POL/M 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Heidi Rustand POL/M Side: 5 av 120

6 Varsel om mangler i søknad etter pbl / Klepperveien søknad u/ansvarsrett - tilbygg driftsbygning 2012/ / BYG/LT 180/0011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: llen Frimann BYG/LT Varsel om mangler i søknad etter pbl / Granli - søknad u/ansvarsrett - tilbygg hytte 2012/ / BYG/OZJ 128/0008 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: John Brække BYG/OZJ Svar vedr oppsigelse SFO plass SFO / / HSKO/HK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HK Innkalling til møte vedr. vergemålsreformen, virksomhetsoverdragelse og personellmessige konsekvenser Halden overformynderi - sekretæriatsfunksjon. 2009/ / ØKON/ROV X47 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Bjørn rne Lillebø ØKON/ROV Side: 6 av 120

7 Bygging av nytt bygg på Båstadlund Nybygg Båstadlund 2009/ / KSHO/RB H35 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Tillitsvalgte/Verneombud Båstadlund Dagsenter KSHO/RB Vedtak 9a Orden og oppførsel / / OSKO/WR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: OSKO/WR Tillatelse til tiltak etter pbl / Lokstallen Høvleriet - tt-trinns søknadsbehandling - nding av bygg og anlegg 2012/ / BYG/LT 062/0663 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Østfold Byggprosjektering BYG/LT Vedtak 9a Orden og oppførsel / / OSKO/WR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: OSKO/WR Side: 7 av 120

8 Vedr. anmeldte forhold, retur av tyvgods Innbrudd Øberg skole 2012/ / ØSKO/TL LO offl. 24, 2.og 3.ledd 640 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Østfold Politidistrikt, avd. Halden ØSKO/KKS Tilbud om stilling Tilsetting av vernepleiere 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Oppfølgingsplan til NV ttføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2012/ / PRS/BK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/BK Innsyn i tilbud - Gatebelysning Halden nskaffelse - Drift og vedlikehold av vei og gatebelysning 2012/ / ØKON/ØYL 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: 'Hans Petter Brusevold (Hans- ØKON/ØYL Side: 8 av 120

9 Innsyn i tilbud - Gatebelysning Halden nskaffelse - Drift og vedlikehold av vei og gatebelysning 2012/ / ØKON/ØYL 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: 'Martin Hansen ØKON/ØYL Innsyn i tilbud - Gatebelysning Halden nskaffelse - Drift og vedlikehold av vei og gatebelysning 2012/ / ØKON/ØYL 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ØKON/ØYL Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Gatebelysning Halden nskaffelse - Drift og vedlikehold av vei og gatebelysning 2012/ / ØKON/ØYL 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: 'Gusland Øyvind' ØKON/ØYL Side: 9 av 120

10 Innsyn i tilbud nskaffelse - Drift og vedlikehold av vei og gatebelysning 2012/ / ØKON/ØYL 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: 'Gusland Øyvind' ØKON/ØYL Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 10 av 120

11 Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 11 av 120

12 Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 12 av 120

13 Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Svar på oppsigelse av plass på SFO SFO / / HSKO/HK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HK Følgebrev Til Fakturagrunnlag 062/ Lokstallen Høvleriet - tt-trinns søknadsbehandling - nding av bygg og anlegg 2012/ / BYG/LT 062/0663 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Timian iendom S BYG/LT Side: 13 av 120

14 Tillatelse til tiltak etter pbl / Olavs VS gate 2 - ett-trinns søknad - sammenføying av leiligheter 2012/ / BYG/LT 160/0119 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: F Gruppen Norge S F Bygg Østfold BYG/LT 004/ Svinesundveien Ferdigattest 004/ Svinesundveien ett-trinns søknad - brannaralarm 2011/ / BYG/OZJ 004/0044 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: YIT S BYG/OZJ Følgebrev Til Fakturagrunnlag 160/ Olavs VS gate 2 - ett-trinns søknad - sammenføying av leiligheter 2012/ / BYG/LT 160/0119 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: rken S BYG/LT Innkalling til nytt møte Disiplinære forhold 2012/ / PRS/MB P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/MB Side: 14 av 120

15 nkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret Spesialundervisning / / KSO/ROL vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSO/ROL Betalingsgaranti for spesialundervisningstilbud for elev skoleåret Spesialundervisning / / KSO/ROL vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSO/ROL Tillatelse til tiltak etter pbl / Berg Nordby - ett-trinns søknad - tilbygg driftsbygning 2012/ / BYG/LT 047/0001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Byggm. Rune Harboe S BYG/LT Bekreftelse på mottatt ferdigmelding 021/0005/035 - Korterødveien - Tilbygg/hytte - avsluttet sak FWS 06/ / / BYG/SYV 021/0005/035 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rune Hansen BYG/SYV Side: 15 av 120

16 Følgebrev Til Fakturagrunnlag 047/ Berg Nordby - ett-trinns søknad - tilbygg driftsbygning 2012/ / BYG/LT 047/0001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Magnus Westberg BYG/LT Varsel om mangler. tttrinn 021/ Nordre Stensvik - ett-trinns søknad - fritidsbolig 2012/ / BYG/SW 021/0060 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Byggm. H. Bjørnstad S BYG/SW Tillatelse til tiltak etter pbl / lvåsveien 7 - ett-trinns søknad - riving 2012/ / BYG/LT 098/0157 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Høvik Grus og nlegg S BYG/LT V tillatelse til tiltak 253/ Bakkeli Grøvet - ett-trinns søknad 2011/ / BYG/CHM 253/0004 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: gro & Miljø S BYG/CHM Side: 16 av 120

17 Følgebrev Til Fakturagrunnlag 987/ lvåsveien 7 - ett-trinns søknad - riving 2012/ / BYG/LT 098/0157 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Berit Grete Brynildsen BYG/LT Bygg tillatelse Rammesøknad pbl / Røsneskilen - søknad om rammetillatelse - mudring 2012/ / BYG/SW 023/0015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Røsneskilen Hytteforening BYG/SW Følgebrev Til Fakturagrunnlag 253/ Bakkeli Grøvet - ett-trinns søknad 2011/ / BYG/CHM 253/0004 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Marit Langseth BYG/CHM Følgebrev Til Fakturagrunnlag 023/ Røsneskilen - søknad om rammetillatelse - mudring 2012/ / BYG/SW 023/0015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Røsneskilen Hytteforening BYG/SW Side: 17 av 120

18 lektronisk svar - egenmeldt sykefravær 4 kvartal 2011, R genmeldt sykefravær / / PRS/BK TF 461 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Statistisk sentalbyrå PRS/BK Bygg tillatelse Rammesøknad pbl / Brekkerødtoppen 9 - Søknad om rammetillatelse - bolig/garasje 2012/ / BYG/SW 057/0158 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SG-rkitekter S BYG/SW Oversendelse til Statens Vegvesen 090/ Torpedal - søknad u/ansvarsrett - redskapshus 2012/ / BYG/LT 090/0001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Statens vegvesen BYG/LT Kopi av brev fra klassekontakt i 3 ved Hjortsberg skole - kommunalsjefens oppfølging av saken Klage 2011/ / HSKO/NK TF 20 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSO/ROL Side: 18 av 120

19 Tillatelse til tiltak etter pbl / Fuglesangen 22 - ett-trinns søknad nybygg bolig/garasje 2012/ / BYG/LT 152/0072 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Byggm. Roer S BYG/LT Bekreftelse på mottatt ferdigmelding 229/ Opset Bokerød - Tilbygg/ bolig - uavsluttet sak FWS M98/ / /2012 BYG/SYV 229/0006 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Gerd-Helen og Trond Åge Østenstad BYG/SYV Nabovarsel Høstbakken 17 - tilbygg/ombygging og bruksendring 2012/ / TFOR/KNI L42 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Diverse naboer, se liste TFOR/KNI Følgebrev Til Fakturagrunnlag 057/ Brekkerødtoppen 9 - Søknad om rammetillatelse - bolig/garasje 2012/ / BYG/SW 057/0158 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Linda Berg og Henrik Tollefsen BYG/SW Side: 19 av 120

20 Følgebrev Til Fakturagrunnlag 152/ Fuglesangen 22 - ett-trinns søknad nybygg bolig/garasje 2012/ / BYG/LT 152/0072 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: inar Skontorp BYG/LT Melding til tiltakshaver om høring 090/ Torpedal - søknad u/ansvarsrett - redskapshus 2012/ / BYG/LT 090/0001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Olav geland BYG/LT Svar på søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / / HSKO/HK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HK V tillatelse til tiltak 023/0015/089 - Røsneskilen - ett-trinns søknad - V-søknad 2012/ /2012 BYG/CHM 023/0015/089 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: F. Jørgensen S BYG/CHM Side: 20 av 120

21 Bet.av restskatt via trekk Skatterestanser 2011/ /2012 KMNR/MKR S offl. 13 / SBL 3-2 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KMNR/MKR Flyttemelding levsak / / RØSKO/LJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RØSKO/LJ Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium Helseforhold / / RØSKO/LJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RØSKO/LJ Svar på søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / /2012 HSKO/HK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HK Side: 21 av 120

22 Tett septiktank Billebakken Terrasse 47 gnr/bnr 049/0144 Tett septiktank Billebakken Terrasse 47 gnr/bnr 049/ / /2012 TFOR/MNI 049/0144 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Hanne og Bjørn Bråthen TFOR/MNI Tillatelse - Igangsettingssøknad 066/0140/006 - Svenskegata 1 - søknad om rammetillatelse 2011/ /2012 BYG/LT 066/0140/006 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NNC tviklng S BYG/LT Kommunalsjefens møte med de hovedtillitsvalgte i kommunalavdeling undervisning og oppvekst Drøftingsmøter med tillitsvalgte i kommunalavdeling undervisning og oppvekst. 2008/ /2012 KSO/ROL 401 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Fagforbundet Halden v/htv Bente Helle Quanfouh Halden FO v/htv Kirsti ng tdanningsforbundet Halden v/htv sle Milde tdanningsforbundet Halden v/htv Ragnfrid Gjevingaas tdanningsforbundet Halden v/htv Marita Valentin Jacobsen KSO/ROL Side: 22 av 120

23 Søknad om permisjon levpermisjon / / LSKO/VR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LSKO/VR Søknad om permisjon levpermisjon / / LSKO/VR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LSKO/VR Innkalling til nytt samarbeidsmøte Tilrettelegging 2011/ /2012 FSKO/BOJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FSKO/HM Side: 23 av 120

24 Følgebrev Til Fakturagrunnlag 023/0015/089 - Røsneskilen - ett-trinns søknad - V-søknad 2012/ /2012 BYG/CHM 023/0015/089 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: rne og Marit Tjernsbekk BYG/CHM Klage på avslag på parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2012 PRK/H TF Q50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H Søknad om permisjon levpermisjon / /2012 GSKO/RG vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/RG Ordensanmerkninger Orden og oppførsel / / RØSKO/LJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RØSKO/LJ Side: 24 av 120

25 Vedtak i henhold til 9a-1 Spesialundervisning / /2012 STSKO/LIG vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STSKO/TO Ordensanmerkninger Orden og oppførsel / / RØSKO/LJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RØSKO/LJ Restanser kommunale avgifter Restanser kommunale avgifter - spørsmål fra meglere 2011/ /2012 KMNR/LB S offl. 13 / SBL vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KMNR/LB Informasjon SFO april SFO Iddevang skole 2011/ / ISKO/TOV 22 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Foresatte ISKO/TOV Side: 25 av 120

26 V tillatelse til tiltak - våtrom 063/ Båstadlundveien 69 - ett-trinns søknad - V-søknad 2012/ /2012 BYG/CHM 063/0138 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: F. Jørgensen S BYG/CHM Klage på ilagt parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / /2012 PRK/H Q51 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Kirsti ndersen PRK/H Følgebrev Til Fakturagrunnlag 063/ Båstadlundveien 69 - ett-trinns søknad - V-søknad 2012/ /2012 BYG/CHM 063/0138 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Tommy Schoonderwoerd BYG/CHM Søknad om permisjon levpermisjon / /2012 GSKO/RG vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/RG Side: 26 av 120

27 Søknad om permisjon levpermisjon / /2012 GSKO/RG vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/RG Søknad om permisjon levpermisjon / / LSKO/VR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LSKO/VR Søknad om permisjon levpermisjon / /2012 GSKO/RG vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/RG Skademelding Helseforhold / /2012 BSKO/ING vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSKO/ING Side: 27 av 120

28 Isbryting i hovedled og biled Isbryting til Bakke - refusjon av utgifter 2012/ /2012 TFOR/JOK P54 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Brekke Stenbrudd S TFOR/JOK Bekreftelse på engasjement i barneverntjenesten Diverse attester og bekreftelser 2011/ /2012 BVRN/IS TF F16 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FM/IS 066/ rtegata 4B - Søknad om dispensasjon fra reg. bestemmelser for Nordsiden nord. Balkong i 2.etasje. 066/ rtegata 4B - søknad u/ansvarsrett 2012/ /2012 BYG/OZJ 066/0849 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Jon Kjetil Mathisen BYG/OZJ Fordypning av svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2012 PRK/H TF Q50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H Side: 28 av 120

29 Melding til tiltakshaver om vedtak - Søknad om dispensasjon for oppføring av ridehall - Gnr 197 Bnr 1 Snekketorp 197/ Snekketorp - byggeprosjekt - ridehall 2011/ /2012 BYG/LT 197/0001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: lisabeth og Magne Snekketorp BYG/LT Søknad om midler til videreutdanning for lærere Kompetanse for kvalitet - et varig system for etter- og videreutdanning av lærere. 2008/ /2012 KSO/LST 430 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold KSO/LST Kopi av brev / Oskleiva 40,B,C og D - vedr. utvendig V-anlegg for eiendommen. 2012/ /2012 BYG/CHM 098/0480 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rigmor Petersen PRS/LT Side: 29 av 120

30 Vedrørende søknad på ledig Fastlegehjemmel - id 584 nsettelse, ledig 100% avtalehjemmel Nordsiden legegruppe 2011/ /2012 BS/MRY offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/MRY Tilbud om kjøp 235/ Prestebakke Lærerbolig - salg og seksjonering 2011/ /2012 TFOR/MHT 610 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Ida S. Johnsen TFOR/MHT Bekreftelse på plass i skolefritidsordningen SFO / / OSKO/HL vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: OSKO/HL Side: 30 av 120

31 Søknad om permisjon levpermisjon / /2012 LSKO/VR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LSKO/VR Naboliste 64/2 Nabolister Registrering av nabolister for bygge-og delingssaker 2012/ /2012 GO/JSO L30 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ndreas Olav Bukholm GO/JSO Naboliste 213/55 Nabolister Registrering av nabolister for bygge-og delingssaker 2012/ /2012 GO/JSO L30 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Dan Levi Berg GO/JSO Naboliste 66/821 Søsterveien 16G Nabolister Registrering av nabolister for bygge-og delingssaker 2012/ /2012 GO/JSO L30 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Bent Skogli GO/JSO Side: 31 av 120

32 Svar på klage vedr. tapte timer til spesialundervisning Spesialundervisning / /2012 BSKO/ING vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSKO/FRF Bekreftelse på skolegang ved Gimle skole. Bekreftelse på arbeid / skolegang ved Gimle skole 2009/ /2012 GSKO/RG 420 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/RG Naboliste 12/6 Nabolister Registrering av nabolister for bygge-og delingssaker 2012/ /2012 GO/JSO L30 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Knut I.Johannessen GO/JSO Rapport - Spesialundervisning - høsten 2011 Spesialundervisning / / RSKO/MF vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RSKO/MF Side: 32 av 120

33 Bekreftelse på mottatt ferdigmelding 229/ Opset Bokerød - Nybygg/ stall - avsluttet sak FWS M93/ / /2012 BYG/SYV 229/0006 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Gerd-Helen og Trond Åge Østenstad BYG/SYV Rapport - Spesialundervisning - Høsten 2011 Spesialundervisning / / STSKO/LIG vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STSKO/LIG Referat fra samarbeidsmøte Spesialundervisning / / ØSKO/NJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ØSKO/KKS nkeltvedtak minoritetsspråklige elev - Spesialundervisning / /2012 GSKO/RG vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/RG Side: 33 av 120

34 Midlertidig arbeidsavtale Tidsbegrenset arbeidsavtale / /2012 KSO/ROL TF vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSO/ROL Ønske om tilbaketrekking av søknad om permisjon Deltidsstillinger 2010/ /2012 ISKO/TOV P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ISKO/TOV Informasjonsskriv til foresatte ved Iddevang F - Iddevang skole 2010/ /2012 ISKO/TOV B41 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Foresatte / Ranselpost ISKO/TOV Vedtak om spesialundervisning for skoleåret Spesialundervisning / /2012 FSKO/BOJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FSKO/BOJ Side: 34 av 120

35 Foreløpig svar på søknad om innløsing av festetomt 129/0003/010 - Guttersrødkasa - innløsing av festetomt 2012/ /2012 GO/JSO 129/0003/010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Leif Morten Halvorsen Leif rne Johannessen GO/JSO Refusjonsgaranti skoleåret 2012/ behov for tilleggsinformasjon Refusjoner utgifter / /2012 ISKO/JOS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ISKO/JOS Induviduell opplæringsplan -IOP for vårhalvåret 2012 og skoleåret Spesialundervisning / /2012 ISKO/TOV vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ISKO/TOV Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl /0003/012 - Steinlia - Veranda og bod 2011/ /2012 BYG/CDN 020/0003/012 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Per Henrik og Synnøve S. riksen BYG/CDN Side: 35 av 120

36 Ordensanmerkninger Orden og oppførsel / / RØSKO/LJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RØSKO/LJ Vedtak om spesialundervisning for skoleåret Spesialundervisning / /2012 FSKO/HM vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FSKO/HM Foreløpig svar på søknad om fradeling av boligtomt Gimleveien / Gimleveien 52 - fradeling av boligtomt 2012/ /2012 GO/JSO 098/0472 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Lars Magne Olsen GO/JSO Følgebrev til behandlingsgebyr 020/0003/012 - Steinlia - Veranda og bod 2011/ /2012 BYG/CDN 020/0003/012 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Per Henrik og Synnøve S. riksen BYG/CDN Side: 36 av 120

37 Orden og oppførsel Orden og oppførsel / /2012 RØSKO/TRH vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RØSKO/TRH Ordensanmerkninger Orden og oppførsel / / RØSKO/LJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RØSKO/LJ Ordensanmerkninger Orden og oppførsel / / RØSKO/LJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RØSKO/LJ avsluttet sak: Driftsbygning, gjenoppbygging, Ref.nr 03/ / Opset Bokerød - Driftsbygning, gjenoppbygging - uavsluttet sak FWS 03/ / /2012 BYG/SYV 229/0006 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Gerd-Helen og Trond Åge Østenstad BYG/SYV Side: 37 av 120

Periode: 07-10-2011-07-10-2011

Periode: 07-10-2011-07-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.10.2011 Offentlig journal Periode: 07-10-2011-07-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01566-4 I Tilg. kode: U kari.jeppestol.arntzen@nrk.no

Detaljer

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06.

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 03.08.2015 Svar på permisjonssøknad Permisjon for å prøve ut annet arbeid

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01.

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.01-11.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.01.2016 Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet

Detaljer

Journaldato: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.02.

Journaldato: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.03.2012 Møtereferat møte med Omplassering 2012/271-3 3927/2012 02.02.2012

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 10/2952-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MABO Statens vegvesen Dok.beskr: Tilskudd aksjon skoleveg 2011 Saksnr: 15/2784-1 Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Herdis Maribu Dok.beskr:

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.03.2017 Tillatelse - utriggere til flytebrygge - 3/205 Oppfølging Skjærhalden Gjestehavn AS

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 2013/00627-002 U Datert: 23.10.2013 Arkiv: ***** Saksans: SKFL/MARITB Sak: OK - elevpermisjoner ***** ***** ***** ***** Dok: Svar på

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 25.06.2015-25.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 25.06.2015-25.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1858-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MICGJE Norconsult AS Dok.beskr: Forprosjekt VA-anlegg Varmbu Boligfelt - Ny evaluering Saksnr: 15/1858-5 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MICGJE

Detaljer

Journaldato: 18.03.11-24.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.

Journaldato: 18.03.11-24.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.03.11-24.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 28.03.2011 nnhold: Åpne søknader Halden sykehjem

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 Lnr: 3247/11 Regdato:25.03.2011 Arkivkode:252 *** Saksnr: 10/1560-5 Dok.type: /U Gradering: Offvl 13 Saksb: NAV//LIE Journalenhet:SEN

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07.

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2015 Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Ragnhild Svennes 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 Ragnhild Svennes

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.09.2016 Forespørsel om brygge - 30/20 Brygge i Stutehavn 2016/1264-4 13111/2016 Sjur Tømte

Detaljer

Journaldato: 16.12.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.12.2014. Klassering: ***** LYLYNG/MOS

Journaldato: 16.12.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.12.2014. Klassering: ***** LYLYNG/MOS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.12.2014 Tidsbegrenset arbeidsavtale helgehjemmel 12,44 % stilling - Heddy Eva Båtnes Kristiansen Personalmappe

Detaljer

Journaldato: 07.01.11-13.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 07.01.11-13.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01.11-13.01.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 17.01.2011 Kopi av behandlingsblad m.m Avgjørelse ligning - 2010/1089-3

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.05.2017 Oversendelse av sak til uttalelse - opparbeidelse av voll - gnr/bnr 23/45 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende oppmåling 29.5/ / / /

Offentlig journal. Vedrørende oppmåling 29.5/ / / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.12.2016 Vedrørende oppmåling 29.5/08.6-47/10 2011/1892 2012/1213-1 8793/2012 11.06.2012 Ola Eide Svar på søknad om sanitærabonnement

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om elevpermisjon 2015/ / Svar :Begjæring om innsyn 2017/ /2017

Offentlig journal. Svar på søknad om elevpermisjon 2015/ / Svar :Begjæring om innsyn 2017/ /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.08.2017 Svar på søknad om elevpermisjon OK - elevpermisjoner 2015/860-4 5192/2017 04.08.2017 E Svar :Begjæring om innsyn

Detaljer

Journaldato: 21.05.2015-21.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 19.05.2015. Dok.dato: 19.05.

Journaldato: 21.05.2015-21.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 19.05.2015. Dok.dato: 19.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.05.2015 Ferdigattest - 40/199 Oppføring bolig/garasje - 40/199 2014/2756-9 9361/2015 nger

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6425-4 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: AREAL/LAND/RIEI Dok.beskr: Avløsertilskudd ved sykdom perioden 12.09.2014-06.11.2014 - endring av vedtak Saksnr: 15/2581-2 Dok.type: U Gradering:13

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Journaldato: 27.01.12-02.02.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.11.

Journaldato: 27.01.12-02.02.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.01.12-02.02.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 06.02.2012 Forespørsel vedr.tilbakemelding på mottatt sak Billighetserstatning

Detaljer

Periode: 12102010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13102010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 12102010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13102010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 13102010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01248-12 I Dok.dato: 30092010 Jour.dato: Klassestyrer

Detaljer

Journaldato: 26.08.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.08.2015. Dok.

Journaldato: 26.08.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.08.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2015 Permisjon fra stilling 2015/167-9 6390/2015 O Offl 23, jfr Fvl

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 28 bnr. 25 Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.06-23.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.06.2015 Foreløpig svar - Byggesak - Gilboveien 24 - Kirkeøy Søknad om byggetillatelse

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 2014/16-156 16473/2014 18.08.2014 PM/SIWB 19.08.2014 PM/SIWB

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 2014/16-156 16473/2014 18.08.2014 PM/SIWB 19.08.2014 PM/SIWB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08.14-19.08.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.08.2014 Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 Eiendomsopplysninger 2014 2014/16-156 16473/2014 PM/SWB L30

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.06.2017 Eiendomsopplysninger 49/5/52 Eiendomsopplysninger 2017 2017/19-222 13111/2017 Tore

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE 23.08 24.08.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE 23.08 24.08.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE 23.08 24.08.2011 Lnr: 10165/11 Regdato:24.08.2011 Arkivkode:***** ********************* Saksnr: 07/2580-3 Dok.type: /U Offvl 23 Saksb: KULT//OHR Journalenhet:SEN

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig stilling - kjøkkenassistent 14 % 1.7. - 31.12.2015. Personalmappe - Heidi Dompert 2013/326-12 1482/2015

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig stilling - kjøkkenassistent 14 % 1.7. - 31.12.2015. Personalmappe - Heidi Dompert 2013/326-12 1482/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.6.2015-28.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.06.2015 Tilbud om midlertidig stilling - kjøkkenassistent 14 % 1.7. - 31.12.2015 Personalmappe - Heidi

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04-12.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.04.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Journaldato: 29.07.11-04.08.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.

Journaldato: 29.07.11-04.08.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.07.11-04.08.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 08.08.2011 Forhåndskonferanse referat Teatergata 2 og Pilestredet 2-4 2011/3948-3

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.08.2015-18.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.08.2015-18.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3425-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Navn: Kristin Solvik og Henrik Grøseth Dok.beskr: Delegert behandling - byggesak - tilbygg bolig - 31/1 Saksnr: 14/720-18 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 5445/15 Regdato:30.12.2015 Arkivkode:***** ******** Saksnr: 15/347-7 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅD/SK/HEIENG Journalenhet:SEN ** Dok.beskr: Svar - Vedr. spesialundervisning høsten 2015

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra informasjonsmøte på BUP ang ny diagnose 2010/ /

Offentlig journal. Referat fra informasjonsmøte på BUP ang ny diagnose 2010/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 22.05.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.06.2016 Referat fra informasjonsmøte på BP ang ny diagnose Spesialundervisning/elevmappe (08/1359) - 2010/28-54

Detaljer

Periode: 16122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 16122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03764-12 I Dok.dato: 27102009 Jour.dato: Vennesla

Detaljer

Offentlig journal. Ad søknad om godkjenning av Åpen barnehage - Asmaløy barnehage 2014/ /

Offentlig journal. Ad søknad om godkjenning av Åpen barnehage - Asmaløy barnehage 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.08-27.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.08.2014 nnhold: Ad søknad om godkjenning av Åpen barnehage - Asmaløy barnehage Åpen barnehage - Asmaløy barnehage

Detaljer

Journaldato: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.10.

Journaldato: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 31.10.2011 Reguleringsplan for Lille det (G-661) - mindre endring - høring

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 Lnr: 8573/14 Regdato:23.07.2014 Arkivkode:GBR 191/2,3 Saksnr: 14/308-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.06.2017 Orientering om saksgang- brygge 29/3, Kåvika, Søndre Sandøy Søknad om brygge - 29/3

Detaljer

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.02-09.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.02.2016 nnhold: Varsel om vedtak rettet til eiendom 42/242 vedrørende vegetasjon

Detaljer

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06-01.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 nnhold: Byggetillatelse for anleggelse av stikkledning, riving av anneks/uthus

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.09-24.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.09.2015 Vedrørende oppføring av bolig - 30/22 Søknad om tillatelse til tiltak -

Detaljer

Periode: 27-06-2011-27-06-2011

Periode: 27-06-2011-27-06-2011 DMS2002 - Software Innovation 29.06.2011 Offentlig journal Periode: 27-06-2011-27-06-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-1 U Tor Erik Mathisen

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.04.2017 Oversendelse av sak til uttalelse - eksisterende hytte - gnr/bnr/fnr 37/1/42 Søknad

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent søknad om midlertidig dispensasjon Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Søndre Sandøy - 2013 2013/165-213 11471/2013 26.06.2013

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på eiendommen gnr. 27 bnr 27-32 - Nordre Sandøy. Dok.dato: 07.09.2015. Dok.

Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på eiendommen gnr. 27 bnr 27-32 - Nordre Sandøy. Dok.dato: 07.09.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09-08.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.09.2015 nnhold: Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på

Detaljer

Dok.dato: 26.12.2014. Klassering: Q51 PARK/AHA

Dok.dato: 26.12.2014. Klassering: Q51 PARK/AHA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 05.01.2015 nnhold: Boligsoneparkering - søknad Søknader om boligsoneparkering Sak/dok nr:

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.10-08.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.09.2016 Oversendelse av vedlegg til søknad om finansiering av ridehall på Huser Ridehus -

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 31.08.2015-31.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 31.08.2015-31.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3761-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/CASE Navn: Høringsinstanser Dok.beskr: 136/1 Høringsbrev - dispensasjon LNF - fradeling av boligtomt i Ler sentrum Saksnr: 15/1331-8 Dok.type:

Detaljer

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen.

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.01-14.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.01.2015 Orientering om protokoll og godkjenning. Gnr 13 bnr 4 - Søknad om rekvisisjon

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 15.11. 19.11.2012

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 15.11. 19.11.2012 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 15.11. 19.11.2012 Lnr: 15586/12 Regdato:15.11.2012 Arkivkode:V61 Saksnr: 12/3195-2 Dok.type: /U Saksb: TM/AF/BOK Journalenhet:SEN Statens Vegvesen

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ /

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.08-25.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.08.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling / rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3197-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - søknad om redusert foreldrebetaling barnehage Saksnr: 15/3201-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - Barnehage

Detaljer

Journaldato: 04.01.13-10.01.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.05.

Journaldato: 04.01.13-10.01.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.01.13-10.01.13, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 14.01.2013 Vedr. kontoforhold Skipperstua 2011/3071-1 17975/2011 05.05.2011

Detaljer

Journaldato: 31.07.15-06.08.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 03.08.

Journaldato: 31.07.15-06.08.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 03.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.07.15-06.08.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 10.08.2015 Dispensasjon og tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 - tilbygg

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11-19.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2014 Behandling av klage vedrørende parkeringsgebyr/tilleggsavgift Parkeringsgebyr 2014 2014/830-67 18790/2014

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 02072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 04072008 07/00341-20 I Dok.dato: 30062008 Eiendomsutvikling Enhet for plan og utbygging - SAGODB Gnr.

Detaljer

Journaldato: 20.05.11-26.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.04.

Journaldato: 20.05.11-26.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.05.11-26.05.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 30.05.2011 Bygg Godkjent Melding etter pbl 86a 057/0040 - Grønliveien 35

Detaljer

Offentlig journal. Gnr 116/1 Deling av grunneiendom 2015/901-2 4378/2015 09.10.2015 09.11.2015

Offentlig journal. Gnr 116/1 Deling av grunneiendom 2015/901-2 4378/2015 09.10.2015 09.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.11.2015 Gnr 116/1 Deling av grunneiendom Gnr 116/1 Deling av grunneiendom 2015/901-2 4378/2015 09.10.2015 Advokat Arild

Detaljer

Journaldato: 09.11.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 27.04.2009. Dok.dato: 28.07.2010. Dok.

Journaldato: 09.11.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 27.04.2009. Dok.dato: 28.07.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2012 Tilbud om barnehageplass Tilbud om plass - Furuslottet Barnehage 2009/4993-1

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.09.2017 nnvilget dispensasjon med vilkår - ombygging av fritidsbolig og brygge - 41/6/101

Detaljer

Offentlig journal. Enkeltvedtak om ressurser til spesialundervisning 2017/ / /

Offentlig journal. Enkeltvedtak om ressurser til spesialundervisning 2017/ / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 16.04.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2017 nkeltvedtak om ressurser til spesialundervisning 2017/2018 OK Spesialundervisning 2010/824-42 1929/2017

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2017 nnvilgelse byggetillatelse - 49/418 Søknad - nytt bygg - boligformål - 49/418 2017/1171-2

Detaljer

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.09-10.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.09.2015 Svar på opprettholdelse av klage gnr 53 bnr 152 Eiendomsskatt 2014-2015

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.06.2015-12.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.06.2015-12.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U k Saksnr: 15/748-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: POL/ORD/JOJAG Steiner Nyland m. flere Dok.beskr: Svar på brev til ordføreren Saksnr: 13/8171-9 Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: EID/EIDSKO/MALO

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.12.2016 nnkalling til oppmålingsforretning. Oppretting av ny grunneiendom - 42/208 2016/277-6

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.07.16-28.07.16, Journalenhet: JHK - Journal, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 01.08.2016 Foreløpig svar på søknad om bruksendring av 3.etasje i

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 19.02.2016-19.02.2016 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 19.02.2016-19.02.2016 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 16/746-1 Dok.type: U Gradering: Navn: Oddveig Margrete Solberg-Øyås og Eirik Andrè Solberg-Øyås Dok.beskr: Forhåndsvarsel av enkeltvedtak; innskriving ved Gimse skole Saksnr: 16/747-1 Dok.type:

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på motatt søknad 2012/546-37 5198/2012 16.10.2015 11.04.2012. Krav om refusjon for perioden 01.01.2012-31.03.

Offentlig journal. Bekreftelse på motatt søknad 2012/546-37 5198/2012 16.10.2015 11.04.2012. Krav om refusjon for perioden 01.01.2012-31.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.10-13.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.10.2015 Bekreftelse på motatt søknad Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap

Detaljer

Journaldato: 29.04.11-05.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07.

Journaldato: 29.04.11-05.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.04.11-05.05.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 09.05.2011 SV: Oppklaring ang. kapasitet i sikringsskap Rødsberg. Forsøk

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.11.2015-04.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.11.2015-04.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3077-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/KNUFOR Melhus kommune v/ Selbekk Dok.beskr: Svar - 150/1 Avskjørselssøknad - Ny avkjørsel - kommuneplanens arealdel - LNF Saksnr: 15/4243-4 Dok.type:

Detaljer

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: ***** SKHELSOS/LRO. Dok.dato: 28.01.2009. Klassering: ***** SKHELSOS/LRO. Dok.dato: 13.05.2009.

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: ***** SKHELSOS/LRO. Dok.dato: 28.01.2009. Klassering: ***** SKHELSOS/LRO. Dok.dato: 13.05.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.07.2011 Tilleggslønn ersonalmappe - 2009/1103-5 2992/2009 29.01.2009 Off.l. 6 nr 4 Kommunekassen v/lønnsansvarlig

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 12/577-2 U Datert: 12.04.12 Arkivkode: 231 &52 S.ansv: POM.EIENDOM.MAJ Til: Festeinnehavere Sakstittel: TIL FESTEINNEHAVERE AV EIENDOMMER UNDER STOKKE KOMMUNE Innhold: TIL FESTEINNEHAVERE AV EIENDOMMER

Detaljer

Offentlig journal. Krav om refusjon perioden 01.09.2013-24.11.2013 2012/144-69 21779/2013 27.11.2013 19.10.2015

Offentlig journal. Krav om refusjon perioden 01.09.2013-24.11.2013 2012/144-69 21779/2013 27.11.2013 19.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.10-19.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.10.2015 Krav om refusjon perioden 01.09.2013-24.11.2013 Søknad om tilsagn og krav

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om støtte til et bokprosjekt om Ljåsmeder i Numedal om prosjektmidler - nytt bokprosjekt- ljåsmiing og smeder i Numedal

Offentlig journal. Søknad om støtte til et bokprosjekt om Ljåsmeder i Numedal om prosjektmidler - nytt bokprosjekt- ljåsmiing og smeder i Numedal Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.06.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.07.2016 Søknad om støtte til et bokprosjekt om Ljåsmeder i Numedal om prosjektmidler - nytt bokprosjekt- ljåsmiing

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.11.2016 Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 42/5 - Sydengveien 186 Søknad om VA

Detaljer

Journaldato: 28.05.10-03.06.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.03.

Journaldato: 28.05.10-03.06.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.05.10-03.06.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 07.06.2010 Vedtak spesialundervisning - Spesialundervisning - 2009/836-8

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.11.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2016 nnhold: Referat fra møte 09.11.2016 OK - spesialundervisning ***** ***** ***** 2016/506-5 4835/2016 09.11.2016

Detaljer

Periode: 15042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 26042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 15042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 26042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 26042011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/01097-7 Arkivdel: VH-SAK1 Venneslaheimen omsorgssenter

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 06122007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 06122007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 07122007 07/00375-20 I Dok.dato: 10112007 Jour.dato: Vest-Agder Fylkeskommune Regionalutvikling Enhet

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012 Lnr: 17054/12 Regdato:06.12.2012 Arkivkode:M78 Saksnr: 12/3436-1 Dok.type: /I Saksb: UB/BB/TL Journalenhet:SEN Direktoratet

Detaljer

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00098-8 0 Seksjon for helse og omsorg - JORJUD

Detaljer

Periode: 14-07-2011-14-07-2011

Periode: 14-07-2011-14-07-2011 DMS2002 - Software Innovation 15.07.2011 Offentlig journal Periode: 14-07-2011-14-07-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-33 U Ronald Derksen

Detaljer

Journaldato: 12.11.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.11.2012. Dok.dato: 09.11.2012. Dok.

Journaldato: 12.11.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.11.2012. Dok.dato: 09.11.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2012 Oppdragsavtale fosterhjem ST-personalmappe - 2012/4028-3 41118/2012 08.11.2012

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 29.11. 03.12.2012

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 29.11. 03.12.2012 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 29.11. 03.12.2012 Lnr: 10768/12 Regdato:29.11.2012 Arkivkode:***** ****************************** Saksnr: 10/1829-24 Dok.type: /U Offvl 23 Dok.beskr:

Detaljer

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02935-17 I Dok.dato: Jour.dato: ask@agderbygg.no

Detaljer

Dok.dato: 22.05.2013. Klassering: ***** LYLYNG/ILJ. Dok.dato: 24.05.2013. Klassering: ***** LYLEN/GRY. Dok.dato: 24.05.2013.

Dok.dato: 22.05.2013. Klassering: ***** LYLYNG/ILJ. Dok.dato: 24.05.2013. Klassering: ***** LYLEN/GRY. Dok.dato: 24.05.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.5.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.06.2013 Tidsbegrenset arbeidsavtale for perioden 01.06. - 15.08.13 ersonalmappe 2012/4423-3

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Svar på henvendelse om vald nummer 0111V0041 Storrød i Hvaler Fellingstillatelse

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03.

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.03-22.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.03.2015 nnvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks

Detaljer

Journaldato: 05.10.12-11.10.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.02.

Journaldato: 05.10.12-11.10.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.10.12-11.10.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.10.2012 Tildeling av ledig fastlegehjemmel ved Nordsiden legegruppe Ansettelse,

Detaljer