Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, Bygg tillatelse til tiltak, pbl 20-1 med DISP. 098/ BR-veien 92 - ett-trinns søknad 2010/ / BYG/SW 098/0787 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: N--V Drevet S BYG/SW Orientering om klageadgang 063/ Rødsveien 74 - søknad om disp. fra kommuneplanens arealdel for oppføring av mast for telekommunikasjon 2010/ / BYG/SW 063/0207 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Technogarden ngineering Resources S BYG/SW Orientering om vedtak - Søknad om dispensasjon - oppføring av gittermast for etablering av basestasjon for mobiltelefoni og mobilt bredbånd - gnr. 63 bnr Rødsveien / Rødsveien 74 - søknad om disp. fra kommuneplanens arealdel for oppføring av mast for telekommunikasjon 2010/ / BYG/SW 063/0207 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Technogarden ngineering Resources S BYG/SW Side: 1 av 120

2 Følgebrev Til Fakturagrunnlag 063/ Rødsveien 74 - søknad om disp. fra kommuneplanens arealdel for oppføring av mast for telekommunikasjon 2010/ / BYG/SW 063/0207 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mobile Norway S BYG/SW Side: 2 av 120

3 Orientering om vedtak til naboer - Rødsveien 74 - gnr. 63 bnr avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av mast 063/ Rødsveien 74 - søknad om disp. fra kommuneplanens arealdel for oppføring av mast for telekommunikasjon 2010/ / BYG/SW 063/0207 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Øystein Langvik Tor Lie Tone mundsen Tomas ndersen Svein Rekdahl Stein Lie Sonja Saenger Sigmund Kvam Ruth Jensen Roy Svendsen Roy Rosell Roy Berg Ronny Romejon Roar Varildengen Oddmund Letting Nina Storm-ndersen Liv Kjærnberg Karin Helmen Kari Rehnberg Jon Myhre Jeanette Kraft Jan B. Holt Giedrius Dervinis Freddy Mathisen ud Brænden riksen sle Berg nne-lise Folmer BYG/SW vslag på delingssøknad Ånerød, gnr. 217 bnr / Ånerød - søknad om tilleggsareal til 217/ / /2012 GO/JSO 217/0002 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: rling Fosser PL/IHK Side: 3 av 120

4 Referat OK Konsulenttjenester i forbindelse med gjennomføring av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Halden kommune 2012/ / PRS/TOB TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JR/BO Varsel om mangler. tttrinn 123/ Østlund Rokke - søknad om bruksendring 2012/ / BYG/SW 123/0003 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Damgaard Bygg S BYG/SW Fredriksten Barnehage - nmodning om forhåndskonferanse Fredriksten Barnehage - nmodning om forhåndskonferanse 2012/ / BYG/OZJ L42 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TDM Barnehager S BYG/OZJ Varsel om mangler i søknad etter pbl / skeviksletta 4 - søknad u/ansvarsrett - garasje 2012/ / BYG/OZJ 158/0046 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Øivind Vidar rntzen BYG/OZJ Side: 4 av 120

5 Vedr. grunnerverv til gang- og sykkelvei - gnr. 68 bnr. 1 Grunnerverv gang- og sykkelvei langs sakveien gnr 68 bnr / / KSTK/B 610 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: dvokatfirmaet Bjørge- Skaaraas & Co S v/ Helge Skaaraas TFOR/MHT Videreføring vedtak ang. oppførsel Orden og oppførsel 2012/ / OSKO/WR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: OSKO/WR Videresendt klage på vedtak om skoleplass levsak / / TSKO/PS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TSKO/PS Midlertidig svar på brev med ønske om verv som meddommer. Valg og fritak av meddommere 2012/ / POL/M 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Heidi Rustand POL/M Side: 5 av 120

6 Varsel om mangler i søknad etter pbl / Klepperveien søknad u/ansvarsrett - tilbygg driftsbygning 2012/ / BYG/LT 180/0011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: llen Frimann BYG/LT Varsel om mangler i søknad etter pbl / Granli - søknad u/ansvarsrett - tilbygg hytte 2012/ / BYG/OZJ 128/0008 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: John Brække BYG/OZJ Svar vedr oppsigelse SFO plass SFO / / HSKO/HK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HK Innkalling til møte vedr. vergemålsreformen, virksomhetsoverdragelse og personellmessige konsekvenser Halden overformynderi - sekretæriatsfunksjon. 2009/ / ØKON/ROV X47 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Bjørn rne Lillebø ØKON/ROV Side: 6 av 120

7 Bygging av nytt bygg på Båstadlund Nybygg Båstadlund 2009/ / KSHO/RB H35 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Tillitsvalgte/Verneombud Båstadlund Dagsenter KSHO/RB Vedtak 9a Orden og oppførsel / / OSKO/WR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: OSKO/WR Tillatelse til tiltak etter pbl / Lokstallen Høvleriet - tt-trinns søknadsbehandling - nding av bygg og anlegg 2012/ / BYG/LT 062/0663 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Østfold Byggprosjektering BYG/LT Vedtak 9a Orden og oppførsel / / OSKO/WR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: OSKO/WR Side: 7 av 120

8 Vedr. anmeldte forhold, retur av tyvgods Innbrudd Øberg skole 2012/ / ØSKO/TL LO offl. 24, 2.og 3.ledd 640 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Østfold Politidistrikt, avd. Halden ØSKO/KKS Tilbud om stilling Tilsetting av vernepleiere 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Oppfølgingsplan til NV ttføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2012/ / PRS/BK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/BK Innsyn i tilbud - Gatebelysning Halden nskaffelse - Drift og vedlikehold av vei og gatebelysning 2012/ / ØKON/ØYL 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: 'Hans Petter Brusevold (Hans- ØKON/ØYL Side: 8 av 120

9 Innsyn i tilbud - Gatebelysning Halden nskaffelse - Drift og vedlikehold av vei og gatebelysning 2012/ / ØKON/ØYL 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: 'Martin Hansen ØKON/ØYL Innsyn i tilbud - Gatebelysning Halden nskaffelse - Drift og vedlikehold av vei og gatebelysning 2012/ / ØKON/ØYL 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ØKON/ØYL Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Gatebelysning Halden nskaffelse - Drift og vedlikehold av vei og gatebelysning 2012/ / ØKON/ØYL 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: 'Gusland Øyvind' ØKON/ØYL Side: 9 av 120

10 Innsyn i tilbud nskaffelse - Drift og vedlikehold av vei og gatebelysning 2012/ / ØKON/ØYL 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: 'Gusland Øyvind' ØKON/ØYL Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 10 av 120

11 Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 11 av 120

12 Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 12 av 120

13 Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Tilbud om stilling Tilsetting i ressurspool - Intern utlysning 2012/ / offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Svar på oppsigelse av plass på SFO SFO / / HSKO/HK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HK Følgebrev Til Fakturagrunnlag 062/ Lokstallen Høvleriet - tt-trinns søknadsbehandling - nding av bygg og anlegg 2012/ / BYG/LT 062/0663 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Timian iendom S BYG/LT Side: 13 av 120

14 Tillatelse til tiltak etter pbl / Olavs VS gate 2 - ett-trinns søknad - sammenføying av leiligheter 2012/ / BYG/LT 160/0119 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: F Gruppen Norge S F Bygg Østfold BYG/LT 004/ Svinesundveien Ferdigattest 004/ Svinesundveien ett-trinns søknad - brannaralarm 2011/ / BYG/OZJ 004/0044 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: YIT S BYG/OZJ Følgebrev Til Fakturagrunnlag 160/ Olavs VS gate 2 - ett-trinns søknad - sammenføying av leiligheter 2012/ / BYG/LT 160/0119 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: rken S BYG/LT Innkalling til nytt møte Disiplinære forhold 2012/ / PRS/MB P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/MB Side: 14 av 120

15 nkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret Spesialundervisning / / KSO/ROL vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSO/ROL Betalingsgaranti for spesialundervisningstilbud for elev skoleåret Spesialundervisning / / KSO/ROL vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSO/ROL Tillatelse til tiltak etter pbl / Berg Nordby - ett-trinns søknad - tilbygg driftsbygning 2012/ / BYG/LT 047/0001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Byggm. Rune Harboe S BYG/LT Bekreftelse på mottatt ferdigmelding 021/0005/035 - Korterødveien - Tilbygg/hytte - avsluttet sak FWS 06/ / / BYG/SYV 021/0005/035 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rune Hansen BYG/SYV Side: 15 av 120

16 Følgebrev Til Fakturagrunnlag 047/ Berg Nordby - ett-trinns søknad - tilbygg driftsbygning 2012/ / BYG/LT 047/0001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Magnus Westberg BYG/LT Varsel om mangler. tttrinn 021/ Nordre Stensvik - ett-trinns søknad - fritidsbolig 2012/ / BYG/SW 021/0060 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Byggm. H. Bjørnstad S BYG/SW Tillatelse til tiltak etter pbl / lvåsveien 7 - ett-trinns søknad - riving 2012/ / BYG/LT 098/0157 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Høvik Grus og nlegg S BYG/LT V tillatelse til tiltak 253/ Bakkeli Grøvet - ett-trinns søknad 2011/ / BYG/CHM 253/0004 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: gro & Miljø S BYG/CHM Side: 16 av 120

17 Følgebrev Til Fakturagrunnlag 987/ lvåsveien 7 - ett-trinns søknad - riving 2012/ / BYG/LT 098/0157 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Berit Grete Brynildsen BYG/LT Bygg tillatelse Rammesøknad pbl / Røsneskilen - søknad om rammetillatelse - mudring 2012/ / BYG/SW 023/0015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Røsneskilen Hytteforening BYG/SW Følgebrev Til Fakturagrunnlag 253/ Bakkeli Grøvet - ett-trinns søknad 2011/ / BYG/CHM 253/0004 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Marit Langseth BYG/CHM Følgebrev Til Fakturagrunnlag 023/ Røsneskilen - søknad om rammetillatelse - mudring 2012/ / BYG/SW 023/0015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Røsneskilen Hytteforening BYG/SW Side: 17 av 120

18 lektronisk svar - egenmeldt sykefravær 4 kvartal 2011, R genmeldt sykefravær / / PRS/BK TF 461 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Statistisk sentalbyrå PRS/BK Bygg tillatelse Rammesøknad pbl / Brekkerødtoppen 9 - Søknad om rammetillatelse - bolig/garasje 2012/ / BYG/SW 057/0158 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SG-rkitekter S BYG/SW Oversendelse til Statens Vegvesen 090/ Torpedal - søknad u/ansvarsrett - redskapshus 2012/ / BYG/LT 090/0001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Statens vegvesen BYG/LT Kopi av brev fra klassekontakt i 3 ved Hjortsberg skole - kommunalsjefens oppfølging av saken Klage 2011/ / HSKO/NK TF 20 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSO/ROL Side: 18 av 120

19 Tillatelse til tiltak etter pbl / Fuglesangen 22 - ett-trinns søknad nybygg bolig/garasje 2012/ / BYG/LT 152/0072 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Byggm. Roer S BYG/LT Bekreftelse på mottatt ferdigmelding 229/ Opset Bokerød - Tilbygg/ bolig - uavsluttet sak FWS M98/ / /2012 BYG/SYV 229/0006 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Gerd-Helen og Trond Åge Østenstad BYG/SYV Nabovarsel Høstbakken 17 - tilbygg/ombygging og bruksendring 2012/ / TFOR/KNI L42 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Diverse naboer, se liste TFOR/KNI Følgebrev Til Fakturagrunnlag 057/ Brekkerødtoppen 9 - Søknad om rammetillatelse - bolig/garasje 2012/ / BYG/SW 057/0158 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Linda Berg og Henrik Tollefsen BYG/SW Side: 19 av 120

20 Følgebrev Til Fakturagrunnlag 152/ Fuglesangen 22 - ett-trinns søknad nybygg bolig/garasje 2012/ / BYG/LT 152/0072 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: inar Skontorp BYG/LT Melding til tiltakshaver om høring 090/ Torpedal - søknad u/ansvarsrett - redskapshus 2012/ / BYG/LT 090/0001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Olav geland BYG/LT Svar på søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / / HSKO/HK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HK V tillatelse til tiltak 023/0015/089 - Røsneskilen - ett-trinns søknad - V-søknad 2012/ /2012 BYG/CHM 023/0015/089 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: F. Jørgensen S BYG/CHM Side: 20 av 120

21 Bet.av restskatt via trekk Skatterestanser 2011/ /2012 KMNR/MKR S offl. 13 / SBL 3-2 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KMNR/MKR Flyttemelding levsak / / RØSKO/LJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RØSKO/LJ Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium Helseforhold / / RØSKO/LJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RØSKO/LJ Svar på søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / /2012 HSKO/HK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HK Side: 21 av 120

22 Tett septiktank Billebakken Terrasse 47 gnr/bnr 049/0144 Tett septiktank Billebakken Terrasse 47 gnr/bnr 049/ / /2012 TFOR/MNI 049/0144 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Hanne og Bjørn Bråthen TFOR/MNI Tillatelse - Igangsettingssøknad 066/0140/006 - Svenskegata 1 - søknad om rammetillatelse 2011/ /2012 BYG/LT 066/0140/006 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NNC tviklng S BYG/LT Kommunalsjefens møte med de hovedtillitsvalgte i kommunalavdeling undervisning og oppvekst Drøftingsmøter med tillitsvalgte i kommunalavdeling undervisning og oppvekst. 2008/ /2012 KSO/ROL 401 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Fagforbundet Halden v/htv Bente Helle Quanfouh Halden FO v/htv Kirsti ng tdanningsforbundet Halden v/htv sle Milde tdanningsforbundet Halden v/htv Ragnfrid Gjevingaas tdanningsforbundet Halden v/htv Marita Valentin Jacobsen KSO/ROL Side: 22 av 120

23 Søknad om permisjon levpermisjon / / LSKO/VR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LSKO/VR Søknad om permisjon levpermisjon / / LSKO/VR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LSKO/VR Innkalling til nytt samarbeidsmøte Tilrettelegging 2011/ /2012 FSKO/BOJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FSKO/HM Side: 23 av 120

24 Følgebrev Til Fakturagrunnlag 023/0015/089 - Røsneskilen - ett-trinns søknad - V-søknad 2012/ /2012 BYG/CHM 023/0015/089 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: rne og Marit Tjernsbekk BYG/CHM Klage på avslag på parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2012 PRK/H TF Q50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H Søknad om permisjon levpermisjon / /2012 GSKO/RG vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/RG Ordensanmerkninger Orden og oppførsel / / RØSKO/LJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RØSKO/LJ Side: 24 av 120

25 Vedtak i henhold til 9a-1 Spesialundervisning / /2012 STSKO/LIG vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STSKO/TO Ordensanmerkninger Orden og oppførsel / / RØSKO/LJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RØSKO/LJ Restanser kommunale avgifter Restanser kommunale avgifter - spørsmål fra meglere 2011/ /2012 KMNR/LB S offl. 13 / SBL vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KMNR/LB Informasjon SFO april SFO Iddevang skole 2011/ / ISKO/TOV 22 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Foresatte ISKO/TOV Side: 25 av 120

26 V tillatelse til tiltak - våtrom 063/ Båstadlundveien 69 - ett-trinns søknad - V-søknad 2012/ /2012 BYG/CHM 063/0138 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: F. Jørgensen S BYG/CHM Klage på ilagt parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / /2012 PRK/H Q51 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Kirsti ndersen PRK/H Følgebrev Til Fakturagrunnlag 063/ Båstadlundveien 69 - ett-trinns søknad - V-søknad 2012/ /2012 BYG/CHM 063/0138 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Tommy Schoonderwoerd BYG/CHM Søknad om permisjon levpermisjon / /2012 GSKO/RG vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/RG Side: 26 av 120

27 Søknad om permisjon levpermisjon / /2012 GSKO/RG vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/RG Søknad om permisjon levpermisjon / / LSKO/VR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LSKO/VR Søknad om permisjon levpermisjon / /2012 GSKO/RG vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/RG Skademelding Helseforhold / /2012 BSKO/ING vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSKO/ING Side: 27 av 120

28 Isbryting i hovedled og biled Isbryting til Bakke - refusjon av utgifter 2012/ /2012 TFOR/JOK P54 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Brekke Stenbrudd S TFOR/JOK Bekreftelse på engasjement i barneverntjenesten Diverse attester og bekreftelser 2011/ /2012 BVRN/IS TF F16 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FM/IS 066/ rtegata 4B - Søknad om dispensasjon fra reg. bestemmelser for Nordsiden nord. Balkong i 2.etasje. 066/ rtegata 4B - søknad u/ansvarsrett 2012/ /2012 BYG/OZJ 066/0849 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Jon Kjetil Mathisen BYG/OZJ Fordypning av svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2012 PRK/H TF Q50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H Side: 28 av 120

29 Melding til tiltakshaver om vedtak - Søknad om dispensasjon for oppføring av ridehall - Gnr 197 Bnr 1 Snekketorp 197/ Snekketorp - byggeprosjekt - ridehall 2011/ /2012 BYG/LT 197/0001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: lisabeth og Magne Snekketorp BYG/LT Søknad om midler til videreutdanning for lærere Kompetanse for kvalitet - et varig system for etter- og videreutdanning av lærere. 2008/ /2012 KSO/LST 430 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Fylkesmannen i Østfold KSO/LST Kopi av brev / Oskleiva 40,B,C og D - vedr. utvendig V-anlegg for eiendommen. 2012/ /2012 BYG/CHM 098/0480 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rigmor Petersen PRS/LT Side: 29 av 120

30 Vedrørende søknad på ledig Fastlegehjemmel - id 584 nsettelse, ledig 100% avtalehjemmel Nordsiden legegruppe 2011/ /2012 BS/MRY offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/MRY Tilbud om kjøp 235/ Prestebakke Lærerbolig - salg og seksjonering 2011/ /2012 TFOR/MHT 610 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Ida S. Johnsen TFOR/MHT Bekreftelse på plass i skolefritidsordningen SFO / / OSKO/HL vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: OSKO/HL Side: 30 av 120

31 Søknad om permisjon levpermisjon / /2012 LSKO/VR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LSKO/VR Naboliste 64/2 Nabolister Registrering av nabolister for bygge-og delingssaker 2012/ /2012 GO/JSO L30 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ndreas Olav Bukholm GO/JSO Naboliste 213/55 Nabolister Registrering av nabolister for bygge-og delingssaker 2012/ /2012 GO/JSO L30 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Dan Levi Berg GO/JSO Naboliste 66/821 Søsterveien 16G Nabolister Registrering av nabolister for bygge-og delingssaker 2012/ /2012 GO/JSO L30 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Bent Skogli GO/JSO Side: 31 av 120

32 Svar på klage vedr. tapte timer til spesialundervisning Spesialundervisning / /2012 BSKO/ING vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSKO/FRF Bekreftelse på skolegang ved Gimle skole. Bekreftelse på arbeid / skolegang ved Gimle skole 2009/ /2012 GSKO/RG 420 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/RG Naboliste 12/6 Nabolister Registrering av nabolister for bygge-og delingssaker 2012/ /2012 GO/JSO L30 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Knut I.Johannessen GO/JSO Rapport - Spesialundervisning - høsten 2011 Spesialundervisning / / RSKO/MF vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RSKO/MF Side: 32 av 120

33 Bekreftelse på mottatt ferdigmelding 229/ Opset Bokerød - Nybygg/ stall - avsluttet sak FWS M93/ / /2012 BYG/SYV 229/0006 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Gerd-Helen og Trond Åge Østenstad BYG/SYV Rapport - Spesialundervisning - Høsten 2011 Spesialundervisning / / STSKO/LIG vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STSKO/LIG Referat fra samarbeidsmøte Spesialundervisning / / ØSKO/NJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ØSKO/KKS nkeltvedtak minoritetsspråklige elev - Spesialundervisning / /2012 GSKO/RG vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/RG Side: 33 av 120

34 Midlertidig arbeidsavtale Tidsbegrenset arbeidsavtale / /2012 KSO/ROL TF vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSO/ROL Ønske om tilbaketrekking av søknad om permisjon Deltidsstillinger 2010/ /2012 ISKO/TOV P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ISKO/TOV Informasjonsskriv til foresatte ved Iddevang F - Iddevang skole 2010/ /2012 ISKO/TOV B41 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Foresatte / Ranselpost ISKO/TOV Vedtak om spesialundervisning for skoleåret Spesialundervisning / /2012 FSKO/BOJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FSKO/BOJ Side: 34 av 120

35 Foreløpig svar på søknad om innløsing av festetomt 129/0003/010 - Guttersrødkasa - innløsing av festetomt 2012/ /2012 GO/JSO 129/0003/010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Leif Morten Halvorsen Leif rne Johannessen GO/JSO Refusjonsgaranti skoleåret 2012/ behov for tilleggsinformasjon Refusjoner utgifter / /2012 ISKO/JOS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ISKO/JOS Induviduell opplæringsplan -IOP for vårhalvåret 2012 og skoleåret Spesialundervisning / /2012 ISKO/TOV vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ISKO/TOV Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl /0003/012 - Steinlia - Veranda og bod 2011/ /2012 BYG/CDN 020/0003/012 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Per Henrik og Synnøve S. riksen BYG/CDN Side: 35 av 120

36 Ordensanmerkninger Orden og oppførsel / / RØSKO/LJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RØSKO/LJ Vedtak om spesialundervisning for skoleåret Spesialundervisning / /2012 FSKO/HM vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FSKO/HM Foreløpig svar på søknad om fradeling av boligtomt Gimleveien / Gimleveien 52 - fradeling av boligtomt 2012/ /2012 GO/JSO 098/0472 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Lars Magne Olsen GO/JSO Følgebrev til behandlingsgebyr 020/0003/012 - Steinlia - Veranda og bod 2011/ /2012 BYG/CDN 020/0003/012 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Per Henrik og Synnøve S. riksen BYG/CDN Side: 36 av 120

37 Orden og oppførsel Orden og oppførsel / /2012 RØSKO/TRH vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RØSKO/TRH Ordensanmerkninger Orden og oppførsel / / RØSKO/LJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RØSKO/LJ Ordensanmerkninger Orden og oppførsel / / RØSKO/LJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RØSKO/LJ avsluttet sak: Driftsbygning, gjenoppbygging, Ref.nr 03/ / Opset Bokerød - Driftsbygning, gjenoppbygging - uavsluttet sak FWS 03/ / /2012 BYG/SYV 229/0006 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Gerd-Helen og Trond Åge Østenstad BYG/SYV Side: 37 av 120

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.08.2010 Følgeskriv til byggesøknad nytt VVA - anlegg i Garvergata Garvergata

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.09.2010 Vedr. konsesjonssøknad Gnr. 74, Bnr. 81, konsesjonsfrihet 2010/3011-5 36434/2010 10.08.2010 PBL/MOFOS 74/81 Mottaker

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer

Periode: 07-05-2014-07-05-2014

Periode: 07-05-2014-07-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2014 Offentlig journal Periode: 07-05-2014-07-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02268-27 I Fylkesmannen

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2011. Klassering: 44/270 PBUL/MAMOE

Dok.dato: 03.01.2011. Klassering: 44/270 PBUL/MAMOE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 19.07.2011 MLDNG OM VDTAK Gnr. 44, Bnr. 270, Stuenesveien 27 - garasje - Helge Neerland 2010/17984-9 31/2011 03.01.2011 PBL/MAMO

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03.

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.3.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.03.2012 Klagesak bolig med tjenester - Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 04.01.2011

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63).

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63). Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 20.10.2009 Kopi av tilsynsrapportene til lla sp for Møre og Romsdal, (Jf. NO 2004:23 s. 62-63). Møteinnkalling, saker med forslag

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer