STOLT SPONSOR. Vi er stolte av vårt mangeårige samarbeid med Filmfestivalen i Haugesund, og ønsker lykke til med årets festival. dnb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STOLT SPONSOR. Vi er stolte av vårt mangeårige samarbeid med Filmfestivalen i Haugesund, og ønsker lykke til med årets festival. dnb."

Transkript

1

2 STOLT SPONSOR H. K. H. KRONPRINS HAAKON Høye beskytter av Den norske filmfestivalen High Patron of The Norwegian International Film Festival INNLEDNING LIV ULLMANN Ærespresident for Den norske filmfestivalen Honorary president of The Norwegian International Film Festival Vi er stolte av vårt mangeårige samarbeid med Filmfestivalen i Haugesund, og ønsker lykke til med årets festival. dnb.no 3

3 2015 Innhold NEW NORDIC FILMS: FILM & KINO - FESTIVALUTVALGET FESTIVALENS HØYE BESKYTTER OG ÆRESPRESIDENT...3 SPONSORER OG SAMARBEIDSPARTNERE Festivalen takker...4 HILSEN FRA KULTURMINISTER THORHILD WIDVEY...6 TONJE HARDERSEN ØNSKER VELKOMMEN...7 NOMINASJONER AMANDA FESTIVALPRISER...15 BREIENS FRYDEFULLE FILMALVOR Per Haddal om Anja Breien...16 INTRODUKSJON TIL HOVEDPROGRAMMET ved Håkon Skogrand...25 HOVEDPROGRAM Bølgen...26 Louder Than Bombs...27 DEN NORSKE FILMFESTIVALEN Den norske filmfestivalen er et aksjeselskap som eies av Film & Kino, Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune. FESTIVALENS STYRE Guttorm Petterson (styreleder), Arild Kalkvik (styremedlem), Ellen Marie Solheim (styremedlem), Petter Steen jr. (styremedlem), samt Tonje Hardersen (festivalsjef) og Håkon Skogrand (programsjef). FESTIVALENS LEDELSE Festivalsjef Tonje Hardersen og programsjef Håkon Skogrand. HOVEDSPONSORER FILMFESTIVALEN OG AMANDA: SPONSORER: 45 år...28 Assassin, The...29 Bronze, The...30 Corn Island...31 Der vindane møtes...32 Det helt nye testamentet...33 Dheepan...36 Elser 13 minutter etter Hitler...37 En natt i Berlin...38 Every Thing Will Be Fine...39 Far from Men...40 Kvinnen i gull...41 Mia madre...42 UTGIVER Den norske filmfestivalen AS ANSVARLIG Håkon Skogrand REDAKTØR Martin Øsmundset DESIGN Roger Aasegg MEDARBEIDERE Roger Grosvold, Per Haddal, Tonje Hardersen, Gyda Velvin Myklebust, Dag Sødtholt, Lasse Urhamar. Takk til Barnefilmfestivalen i Kristiansand og Kortfilmfestivalen i Grimstad for bruk av enkelte omtaler. OVERSETTELSE Dag Sødtholt INNHOLD NORSKE FILMBYRÅERS FORENING I INNOVASJON NORGE I FILMKRAFT ROGALAND I FILMWEB Utenriksdepartementet, Norsk filminstitutt, Svenska Filminstitutet, Det Danske Filminstitut, Finnish Film Foundation, Icelandic Film Centre, Creative Media Europe, Film Commission Norway, Festival Scope, Norske Dramatikeres Forbund. Den norske ambassaden i Frankrike og generalkonsulatet i New York. LEVERANDØRER: Norsk filminstitutt I Nasjonalbiblioteket I De nordiske filminstituttene I Norsk filmkritikerlag I Norsk filmforbund I Virke Produsentforeningen I Norske Filmregissører I Norske Dramatikeres Forbund I Norsk Skuespillerforbund I Rushprint I Variety I Norske Kinosjefers Forbund I Den danske filmskole I Stockholms dramatiska högskola I ELO Film School Helsinki I Westerdals Oslo ACT I Arthaus - stiftelsen for filmkunst I Euforia Film I Europafilm I Fidalgo I Nordisk Film Distribusjon I Norsk Filmdistribusjon I SF Norge I Storytelling Media I The Walt Disney Company Nordic I Tour de Force I Twentieth Century Fox Norway I United International Pictures I Another World Entertainment Norway I Mer Film I Star Media Entertainment I Unique Cinema Systems I Videvox Norge I TV2. Min elskede!...45 Our Little Sister...46 Pøbler...47 Ricki and the Flash...48 Second Mother, The...49 Sorte sjeler...50 Stille hjerte...51 Sunshine Superman...52 Taxi Teheran...53 MENTAL HELSE med introduksjon av Rikke Philippi...55 FOKUS NORDEN ved Håkon Skogrand...59 FRENCH TOUCH ved Håkon Skogrand...71 CINEMAGI ved Tonje Hardersen...79 VIDEORAMA ved Erik Zmuda...93 NEXT NORDIC GENERATION ved Martin Øsmundset ÅRETS FESTIVALKUNSTNER Lau Albrektsen om Kjell Pahr-Iversen SEMINARER & ARRANGEMENTER INDEKS FOTO Dimitri Koutsomytis/Det kongelige hoff (H.K.H. Kronprins Haakon) Helge Hansen/Den norske filmfestivalen (Ærespresident Liv Ullmann/ Festivalsjef Tonje Hardersen) Ilja C. Hendel (Kulturminister Thorhild Widvey) Ida Meyn/Norsk filminstitutt (Anja Breien) Nasjonalbiblioteket v/ Tore Dybing Myklebust (Hustruer/Voldtekt/Arven/Forfølgelsen/Papir- fuglen/smykketyven/den allvarsamma leken) Hans Edward Hammonds (Festivalkunstner Kjell Pahr-Iversens malerier) Hans Arne Vedlog/Dagbladet (illustrasjonsbilde Dagbladet-seminaret) Haakon Nordvik (illustrasjonsbilder Videvox og Filmpolitisk seminar) Janicke Mæhle (Havnedagene) FORSIDE Design: Steinar Iversen Reklamebyrå TRYKK HBO, Haugesund OPPLAG

4 Kjære festivaldeltakere Nye bølger i Haugesund INNLEDNING FILMFESTIVALEN I HAUGESUND er Norges ubestridte bransjefestival og møteplass for alle som jobber med formidling av film i Norge. Å samles i Haugesund er et årlig høydepunkt både for oss som vedtar og forvalter filmpolitikken, og ikke minst for bransjen, som bruker festivalen til å styrke sin kompetanse og drøfte hvordan man best kan tjene sitt publikum. Nærmere 300 deltakere fra 30 nasjoner møtes i Haugesund. Her lanseres nordiske filmer for inter - nasjonale distributører. Produsenter fra alle kontinenter møtes for å utvikle ideer, finansieringssamarbeid og samproduksjoner. Det er først i møte med publikum at filmen realiserer sin verdi. Filmmeldingen som kom i vår bekrefter formidlingens rettmessige plass som en del av den helhetlige nasjonale filmpolitikken. Filmfestivalene, med Haugesund i spissen, spiller en betydningsfull rolle som formidlere av filmkultur. Med filmmeldingens forslag om å innføre en insentivordning, vil Location-programmet under New Nordic Films få enda større betydning. De internasjonale møtene i Haugesund viser frem Norge som innspillingssted for internasjonale produksjoner. Gledelig er det også at festivalen har lyktes i å utvikle samarbeid med nordiske filmskoler. Next Nordic Generation samler kommende filmskapere fra hele Norden. Den norske filmfestivalen handler til syvende og sist om filmopplevelsen. Jeg gleder meg til å ta Bølgen sammen med festivalens deltakere når Roar Uthaugs film markerer starten på årets festival, og årets norske filmhøst. God festival! DEAR FESTIVAL PARTICIPANTS The Film Festival in Haugesund is Norway s uncontested industry festival and a meeting place for everyone involved in promoting film culture in Norway. The Haugesund gathering is an annual highlight both to us who decide and administer film policy, and not least to the industry, strengthening their competence and discussing how to best serve its audience. Nearly 300 participants from 30 nations meet in Haugesund. Nordic films are presented to international distributors. Producers from all continents gather to develop ideas, financial co-operation and co-productions. It is not until a film meets an audience that its value is realised. This spring s government report on film policy confirms the rightful place of promoting film culture in the overall national film policy. The film festivals, with Haugesund at the forefront, play an important part in such promotion. The government report proposes an incentive arrangement, and consequently the importance of the Location programme during New Nordic Films will increase. The international gathering in Haugesund thus becomes a showcase for Norway as a place to shoot international productions. It is also gratifying that the festival has succeeded in developing a co-operation with Nordic film schools. Next Nordic Generation will collect upcoming filmmakers from all Nordic countries. The Norwegian International Film Festival is, when all is said and done, about enjoying film experiences. I look forward to being among the festival crowd doing The Wave when Roar Uthaug s film marks the start of this year s festival and the cinema fall season. Have a nice festival! I ÅR ARRANGERES Den norske filmfestivalen for 43. gang, og i så å si hele festivalens historie har den vært ledet av Gunnar Johan Løvvik. Gjennom hans leder - skap har festivalen blitt bygget opp til Norges ubestridte filmbransjefestival og et av de viktigste møtestedene for den nordiske filmbransjen. Det er store sko som skal fylles, og det er med frydefull glede og en solid dose ærefrykt årets festival presenteres. Hva passer da bedre enn å åpne med den spektakulære katastrofefilmen Bølgen? Roar Uthaugs film er en formidabel opplevelse som vil sette stort preg på festivalen. Vi er også beæret over at HKH Kronprins Haakon gjester festivalen og forestår den offisielle åpningen. Kronprinsens beskytterskap er svært viktig for oss. Det er dessuten gledelig at Kronprinsen overværer verdenspremieren av Pøbler, Kari Anne Moes dokumentar om ungdom som får en ny sjanse. Pøbelprosjektet står kongehuset nært, og filmen er støttet av Kronprinsparets fond. Festivalens øvrige nordiske premierer og prominente gjester er det også en stor glede å presentere. Samtidig er filmbransjen i endring, og film - festivalens økonomiske fremtid er fortsatt usikker. Vi applauderer at filmformidling er viet stor plass i filmmeldingen, men fortsatt mangler det avklaring i hva satsingen vil bety i kroner og øre. Filmmeldingen blir diskutert i det filmpolitiske seminaret mandag 17. august, og vi setter stor pris på at kulturminister Thorhild Widvey også i år gjester filmfestivalen og deltar på seminaret. Én ting er uansett sikkert: Utfordringene vil vi finne løsninger på, og Den norske filmfestivalen i Haugesund vil bestå i overskuelig framtid. God festival! NEW WAVES IN HAUGESUND This year the Norwegian International Film Festival is held for the 43rd time, and for basically its entire history it has been led by Gunnar Johan Løvvik. Through his leader ship it has developed into Norway s uncontested film industry festival and one of the most important meeting places for the Nordic film industry. Large shoes are to be filled, and it is with delighted pleasure and a solid portion of awe this year s festival is presented. What could then be more suitable than opening with the spectacular disaster film The Wave? Roar Uthaug s film is a formidable experience that will make a great mark on the festival. We are also honoured that HRH Crown Prince Haakon visits the festival, performing its official opening. The Crown Prince s patronage is very important to us. We are also delighted that the Crown Prince will attend the world premiere of Rascals, Kari Anne Moe s documentary about youths getting a second chance. The Rascal Project is dear to the Royal Family, and the film is supported by the Crown Prince Couple s Fund. We are also very happy to present the festival s further Nordic premieres and prominent guests. At the same time the industry is undergoing changes, and our festival s economic future is still uncertain. We applaud the promotion of film culture being an important part of the Government Report on Film Policy, but there is still no clarification of the precise amount of funding. The report is to be discussed in the film policy seminar on Monday 17 August, and we greatly appreciate that Minister of Culture Thorhild Widvey also this year visits the festival and participates in the seminar. Anyway, one thing is certain: we will find a solution to our challenges, and the Norwegian International Film Festival in Haugesund shall endure for the foreseeable future. Have a nice festival! INNLEDNING Thorhild Widvey Kulturminister Thorhild Widvey Minister of Culture Tonje Hardersen Konstituert festivalsjef Tonje Hardersen Festival Director 6 7

5 1001 gram/1001 Grams Børning/Burning Nominasjoner Amanda 2015 AMANDA 22 NORSKE FILMER konkurrerer om statuetter når de prestisjetunge Amandaprisene skal deles ut for 31. gang i Haugesund. Juryleder Ellen Horn forteller om et meget krevende juryarbeid med svært gode samtaler, og etter hvert også enighet: Det har først og fremst vært en spennende reise for meg personlig - og meget lærerikt å gå gjennom alle filmene og diskutere dem med engasjerte og dyktige fagfolk. Horn mener det er bredde og stort mangfold som kjennetegner det siste årets filmproduksjon i Norge: Det er mange gode faglige prestasjoner og mange gode kandidater til nominasjonene i flere kategorier. Det som spesielt har slått meg, er de mange flotte skuespillerprestasjonene vi har sett, ikke minst blant kvinnene. La oss få flere gode fortellinger! Leder for Amandakomiteen Gunnar Johan Løvvik retter en hjertelig takk til Ellen Horn og hovedjuryen, som har sett og grundig diskutert 24 norske kino filmer. Juryen har lagt ned en formidabel arbeids - innsats, og engasjementet de har vist for den norske filmen er beundringsverdig, sier Løvvik. Filmene som er vurdert har hatt premiere på norske kinoer i perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015, med nasjonal lansering. I år er det totalt 24 langfilmer som ble vurdert, sytten spillefilmer og syv dokumentarer. I tillegg til de sytten prisene som er vurdert av fag - juryene vil Amandakomiteens Gullklapper, Amanda - komiteens ærespris og Folkets Amanda overrekkes under prisutdelingen. Sistnevnte stemmes frem av publikum og er et samarbeid mellom Den norske filmfestivalen, Dagbladet og TV2. Amandaprisutdelingen går av stabelen lørdag 15. august og deles i to. Første prisutdeling ledes av skue - spiller Ingar Helge Gimle i Haugesund rådhus, og andre prisutdeling sendes direkte på TV2 fra Scandic Maritim Hall. Programleder er Guri Solberg, og prisutdelingen pro du seres av Warner Bros. Programleder profilene Asbjørn Slettemark og Peter Moi Bubresko skal lede det time lange tv-programmet Vorspiel Amanda, som gjør seerne klare til den direktesendte prisutdelingen på TV2. Prisutdelingen får betydelig bistand fra Film & Kino v/festivalutvalget, Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune, dessuten fra Fond for lyd og bilde, samt samarbeidspartnerne Haugaland Kraft, Caiano, Scandic Maritim Hotel, DNB, Dagbladet, Olaussens Metall AS og Haugesund Sparebank. HISTORIKK Den norske film- og fjernsynsprisen Amanda ble etablert i 1985 og ble fra 2005 en ren filmpris. Statuetten er utformet av billedhugger Kristian Kvakland. Opprinnelig var den nesten fem kilo tung, og legenden skal ha det til at en kvinnelig prisvinner i festivalens første år så seg nødt til å påkalle assistanse fra Roger Moore for ikke å miste den i bakken. Amandaprisen er oppkalt etter Amanda Sofie Stangeland Lura, ei beintøff enke og alenemor med fem døtre, som benyttet lovlige og ulovlige midler for å få endene til å møtes i Haugesunds fattigste periode på 20-tallet. Hun ble en av byens største og mest respekterte «gauker» (spritlangere) og ivaretok flere sultne og trengende barn enn sine egne. BESTE NORSKE KINOFILM > 1001 gram produsent Bent Hamer for BulBul Film, regi Bent Hamer > Børning produsenter John M. Jacobsen, Sveinung Golimo og Marcus Brodersen for Filmkameratene, regi Hallvard Bræin > Mot naturen produsent Maria Ekerhovd for Mer Film, regi Ole Giæver BESTE BARNEFILM > Karsten og Petras vidunderlige jul produsent Silje Hopland Eik og Tanya Nanette Badendyck for Cinenord Kidstory, regi Arne Lindtner Næss > Operasjon Arktis produsent John M. Jacobsen, Sveinung Golimo og Marcus Brodersen for Filmkameratene, regi Grethe Bøe-Waal > Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama produsenter Frederick Howard, Lars Hellebust og Fredrik Støbakk for Storm Films og Gudny Hummelvoll for Hummelfilm, regi Lisa Marie Gamlem og John Andreas Andersen BESTE REGI > Bent Hamer 1001 gram > Aslaug Holm Brødre > Gunnar Vikene Her er Harold Mot naturen/out of Nature BESTE KVINNELIGE SKUESPILLER > Inga Ibsdotter Lilleaas Kvinner i for store herreskjorter > Agnes Kittelsen Staying Alive > Ine Marie Wilmann De nærmeste BESTE MANNLIGE SKUESPILLER > Elias Ali Haram > Colin Farrell Frøken Julie > Bjørn Sundquist Her er Harold BESTE KVINNELIGE BIROLLE > Ida Husøy Børning > Anne Krigsvoll Kvinner i for store herreskjorter > Silje Storstein De nærmeste BESTE MANNLIGE BIROLLE > Anders Baasmo Christiansen Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama > Hallvard Holmen Kvinner i for store herreskjorter > Henrik Mestad Børning BESTE FILMMANUS > Bent Hamer 1001 gram > Gunnhild Øyehaug og Yngvild Sve Flikke Kvinner i for store herreskjorter > Ole Giæver Mot naturen BESTE FOTO > John Christian Rosenlund 1001 gram > Philippe Kress Beatles > Simon Pramsten Her er Harold Karsten og Petras vidunderlige jul/ Casper and Emma's Wonderful Christmas BESTE PRODUKSJONSDESIGN / SCENOGRAFI > Astrid Astrup, Tim Pannen og Alain Guffroy 1001 gram > Peter De Neergaard Beatles > Peter Bävman og Cecilie De Lange Her er Harold BESTE VISUELLE EFFEKTER > Gimpville v/lars Erik Hansen Børning > Storm Studios v/morten Moen og Tine Teigene Dalen Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama > Storyline Studios v/torgeir Busch og Ivar André Rystad Operasjon Arktis BESTE MUSIKK > John Erik Kaada 1001 gram > Nicholas Sillitoe Dirk Ohm Illusjonisten som forsvant > Nils Petter Molvær remake.me BESTE KLIPP > Aslaug Holm, Hilde Bjørnstad og Anders Teigen Brødre > Christoffer Heie Den tilfeldige rockestjerne > Unni Straume remake.me BESTE LYDDESIGN > Tormod Ringnes og Baard Haugan Ingebretsen Beatles > Fredric Vogel og Petter Fladeby Børning > Svenn Jakobsen Den tilfeldige rockestjerne AMANDA 8» 9

6 Operasjon Arktis/Operation Arctic Her er Harold/Here Is Harold» AMANDA Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama/ Captain Sabertooth and the Treasure of Lama Rama BESTE KORTFILM * > Bunker produsent Vibeke Heide, regi Vibeke Heide > Foul produsent Håvard Gossé Bergseth for Spætt Film, regi Rune Denstad Langlo > Mot nord (Skate) produsent Anders Graham for Turbin Film, regi Jørn Nyseth Ranum * Den norske filmfestivalen takker Kortfilmfestivalen i Grimstad for hjelp med nominasjonsarbeidet. BESTE DOKUMENTARFILM > Brødre produsent Tore Buvarp for Fenris Film, regi Aslaug Holm > Drone produsenter Lars Løge og Jonathan Borge Lie for Flimmer Film, regi Tonje Hessen Schei > Pels produsenter Torstein Grude, Bjarte Mørner Tveit og Oddleiv Vik for Piraya Film, regi Ola Waagen BESTE UTENLANDSKE KINOFILM > Interstellar (USA) regi Christopher Nolan, distributør SF Norge > Leviatan (Russland)- regi Andrey Zvyagintsev, distributør Arthaus > Vintersøvn (Tyrkia, Frankrike, Tyskland) regi Nuri Bilge Ceylan, distributør Fidalgo > Whiplash (USA) - regi Damien Chazelle, distributør United International Pictures > Wild Tales (Argentina) Damián Szifrón, distributør Norsk filmdistribusjon Kvinner i for store herreskjorter/ Women in Oversized Men s Shirts AMANDAJURYENE 2015 Hovedjury Juryleder Ellen Horn Regissør Katarina Launing Dramatiker Gunnar Germundson Skuespiller Hauk Heyerdahl Produsent/dekan Leif Holst Jensen Kinosjef Jørgen Søderberg Jansen Fotograf Johan-Fredrik Bødtker Beste dokumentarfilm Regissør Tone Andersen Produsent Mette Cheng Munthe-Kaas Regissør/produsent John Sullivan Beste kortfilm Regissør Sara Eliassen Produsent Helga Fjordholm Regissør Izer Aliu Beste utenlandske kinofilm Juryleder Jørgen Søderberg Jansen, Fredrikstad Kino Anita Kristensen, Bø Kino Stein Sørensen, Bergen Kino Øystein Simonsen, Tysvær Kino Kristin Kildal, Rana Kino Amandakomiteen Arbeidet med Amanda ledes av en egen komité, Amandakomiteen, oppnevnt av styret i Den norske filmfestivalen AS. THE 2015 AMANDA NOMINATIONS Twenty-two Norwegian films are competing for the statuettes when the prestigious Amanda Awards are to be presented for the 31st time in Haugesund. Jury President Ellen Horn says that it has been a very de - manding jury process with extraordinarily enlightening conversations, eventually ending in agreement: Primarily it has been an exciting personal journey for me and highly educational to go through all the films and discuss them with engaged and capable professionals. Horn thinks last year s Norwegian film production has been marked by a wide range and a great diversity: There are many fine professional achievements and many good candidates for the nominations in several categories. Particularly striking to me is the high number of great performances we have seen, not least among the actresses. Let s bring on more good stories! President of the Amanda Committee Gunnar Johan Løvvik directs a heartfelt thank you to Jury President Ellen Horn and the main jury, who have seen and thoroughly discussed 24 Norwegian theatrical films. The jury has put in a formidable effort, and the engagement they have shown for Norwegian cinema is admirable. The eligible films must have premiered in Norwegian movie theatres in the period from 1 July 2014 to 30 June 2015 and have enjoyed a nationwide release. This year a total of 24 feature films were up for evaluation 17 feature films and seven documentaries. In addition to the seventeen awards considered by the professional juries, the Amanda Committee s Golden Clapper, the Amanda Committee Honorary Award and the People s Amanda will be presented during the awards ceremony. The latter is decided by public vote and is a co-operative effort between the Norwegian International Film Festival, the newspaper Dagbladet and TV2. The Amanda Awards awards ceremony is held on Saturday 15 August, and it will be split into two parts. The first awards presentation comes from Hauge - sund City Hall hosted by actor Ingar Helge Gimle, and the second presentation comes live on TV2 from Scandic Maritim Hall. The host for the Amanda Awards Cere mony is Guri Solberg, and The Amanda Awards Cere mony is produced by Warner Bros. Hosting aces Asbjørn Slettemark and Peter Moi Bubresko will host the hour-long TV show Vorspiel Amanda (Vorspiel Amanda), which will warm up the viewers for the live awards ceremony on TV2. The ceremony receives considerable financial support from Film & Kino via its Festival Committee, Haugesund Municipality and Rogaland County, as well as Arts Council Norway, and the partners Haugaland Kraft, Caiano, Scandic Maritim Hotel, DNB, Dagbladet, Olaussens Metall AS and Haugesund Sparebank. HISTORY Amanda, the Norwegian film and TV award, was estab lished in 1985 and from 2005 it has been purely a film award. The statuette was designed by the sculptor Kristian Kvakland. Originally it weighed almost five kilos, and legend has it that a female winner in the festival s first year had to call for assistance from Roger Moore to avoid dropping it on the ground. The Amanda Award is named after Amanda Sofie Stangeland Lura, a very tough widow and lone mother of five daughters, who used legal and illegal methods to make ends meet during Haugesund s poorest period, in the 1920s. She became one of the city s largest and most respected "gauker" (moonshiners) and took care of more hungry and needy children than her own. BEST NORWEGIAN FILM IN THEATRICAL RELEASE > 1001 Grams produced by Bent Hamer for BulBul Film, directed by Bent Hamer > Børning produced by John M. Jacobsen, Sveinung Golimo and Marcus Brodersen for Filmkameratene, directed by Hallvard Bræin > Out of Nature produced by Maria Ekerhovd for Mer Film, directed by Ole Giæver AMANDA BEST CHILDREN S FILM > Casper and Emma s Wonderful Christmas produced by Silje Hopland Eik and Tanya Nanette Badendyck for Cinenord Kidstory, directed by Arne Lindtner Næss > Operation Arctic produced by John M. Jacobsen,» Sveinung Golimo and Marcus Brodersen for Filmkameratene, directed by Grethe Bøe-Waal 10 11

7 De nærmeste/homesick Frøken Julie/Miss Julie» AMANDA > Captain Sabertooth and the Treasure of Lama Rama produced by Frederick Howard, Lars Hellebust and Fredrik Støbakk for Storm Films and Gudny Hummelvoll for Hummelfilm, directed by Lisa Marie Gamlem and John Andreas Andersen BEST DIRECTOR > Bent Hamer 1001 Grams > Aslaug Holm Brothers > Gunnar Vikene Here Is Harold BEST ACTRESS > Inga Ibsdotter Lilleaas Women in Oversized Men s Shirts > Agnes Kittelsen Staying Alive > Ine Marie Wilmann Homesick BEST ACTOR > Elias Ali Haram > Colin Farrell Miss Julie > Bjørn Sundquist Here Is Harold BEST ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE > Ida Husøy Børning > Anne Krigsvoll Women in Oversized Men s Shirts > Silje Storstein Homesick BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE > Anders Baasmo Christiansen Captain Sabertooth and the Treasure of Lama Rama > Hallvard Holmen Women in Oversized Men s Shirts > Henrik Mestad Børning BEST SCREENPLAY > Bent Hamer 1001 Grams > Gunnhild Øyehaug and Yngvild Sve Flikke Women in Oversized Men s Shirts > Ole Giæver Out of Nature BEST CINEMATOGRAPHY > John Christian Rosenlund 1001 Grams > Philippe Kress Beatles > Simon Pramsten Here Is Harold BEST ART DIRECTION/SCENOGRAPHY > Astrid Astrup, Tim Pannen and Alain Guffroy 1001 Grams > Peter De Neergaard Beatles > Peter Bävman and Cecilie De Lange Here Is Harold BEST VISUAL EFFECTS > Gimpville by Lars Erik Hansen Børning > Storm Studio by Morten Moen and Tine Teigene Dalen Captain Sabertooth and the Treasure of Lama Rama > Storyline Studios bytorgeir Busch and Ivar André Rystad Operation Arctic BEST MUSIC > John Erik Kaada 1001 Grams > Nicholas Sillitoe The Disappearing Illusionist > Nils Petter Molvær remake.me BEST EDITING > Aslaug Holm, Hilde Bjørnstad and Anders Teigen Brothers > Christoffer Heie The Accidental Rock Star > Unni Straume remake.me BEST SOUND DESIGN > Tormod Ringnes and Baard Haugan Ingebretsen Beatles > Fredric Vogel and Petter Fladeby Børning > Svenn Jakobsen The Accidental Rock Star BEST SHORT FILM * > Bunker produced by Vibeke Heide, directed by Vibeke Heide > Foul produced by Håvard Gossé Bergseth for Spætt Film, directed by Rune Denstad Langlo > Skate produced by Anders Graham for Turbin Film, directed by Jørn Nyseth Ranum * The Norwegian International Film Festival thanks the Norwegian Short Film Festival in Grimstad for assistance in the nomination process. Beatles BEST DOCUMENTARY > Brothers produced by Tore Buvarp for Fenris Film, directed by Aslaug Holm > Drone produced by Lars Løge and Jonathan Borge Lie for Flimmer Film, directed by Tonje Hessen Schei > Pels produced by Torstein Grude, Bjarte Mørner Tveit and Oddleiv Vik for Piraya Film, directed by Ola Waagen BEST FOREIGN FILM IN THEATRICAL RELEASE > Interstellar (USA) directed by Christopher Nolan, distributed by SF Norge > Leviathan (Russia) directed by Andrey Zvyagintsev, distributed by Arthaus > Winter Sleep (Turkey, France, Germany) directed by Nuri Bilge Ceylan, distributed by Fidalgo > Whiplash (USA) directed by Damien Chazelle, distributed by United International Pictures > Wild Tales (Argentina) directed by Damián Szifrón, distributed by Norsk filmdistribusjon THE 2015 AMANDA JURIES The main jury Jury President Ellen Horn Director Katarina Launing Playwright Gunnar Germundson Actor Hauk Heyerdahl Brødre/Brothers Producer/Dean Leif Holst Jensen Cinema Manager Jørgen Søderberg Jansen Cinematographer John-Fredrik Bødtker Best Documentary Director Tone Andersen Producer Mette Cheng Munthe-Kaas Director/Producer John Sullivan Best Short Film Director Sara Eliassen Producer Helga Fjordholm Director Izer Aliu Best Foreign Film in Theatrical Release Jury President Jørgen Søderberg Jansen, Fredrikstad Cinema Anita Kristensen, Bø Cinema Stein Sørensen, Bergen Cinema Øystein Simonsen, Tysvær Cinema Kristin Kildal, Rana Cinema The Amanda Committee The Amanda process is led by a special committee, the Amanda Committee, appointed by the board of the Norwegian International Film Festival AS. AMANDA 12 13

8 NORSKE PREMIERER HAUGESUND 2015 Festivalpriser BØLGEN REGI: ROAR UTHAUG HOVEDPROGRAM PØBLER REGI: KARI ANNE MOE HOVEDPROGRAM Priser til filmer i Den norske filmfestivalens hovedprogram: Den norske kritikerprisen (grafisk blad av Olaf Storø) Kåres av jury oppnevnt av Norsk filmkritikerlag. Gledessprederen (statuett av Fritz Røed) Gitt av DnB og jury oppnevnt av Norske Kinosjefers Forbund. Publikumsprisen (trykk av Ivar Rudi) Gitt av Den norske filmfestivalen, kåres av publikumsjury oppnevnt av Haugesunds Avis. ØVRIGE PRISER Den norske filmfestivalen og Liv Ullmanns ærespris (statuett av Nina Sundbye) Æresprisen tildeles en skuespiller eller regissør som, gjennom en fremragende evne til å berøre sitt publikum, har gitt et vesentlig bidrag til filmkunsten. Green Award Gitt av Scandinavian Locations. Prisen er på og går til regissør for beste nordiske film som oppfyller krav om miljøvennlig produksjon. FESTIVAL AWARDS Awards to films in the main programme of the Norwegian International Film Festival: The Norwegian Critics Prize (lithography by Olaf Storø) Chosen by a jury appointed by the Norwegian Film Critics Association. The Ray of Sunshine (statuette by Fritz Røed) Given by DnB and a jury appointed by the Norwegian Cinema Managers Association. The Audience Award (lithography by Ivar Rudi) Given by the Norwegian International Film Festival, select - ed by an audience jury appointed by Haugesunds Avis. FURTHER AWARDS The Norwegian International Film Festival and Liv Ullmann s Honorary Award (Statuette by Nina Sundbye) The Honorary Award goes to an actor or director who, with an outstanding ability to move his/her audience, has made a substantial contribution to the art of cinema. Green Award Given by Scandinavian Locations. It consists of NOK 10,000 and goes to the director of the best Nordic film that meets environmental requirements. FESTIVAL- PRISER KARSTEN OG PETRA PÅ SAFARI REGI: ARNE LINDTNER NÆSS CINEMAGI EINARS FORSVINNINGSNUMMER REGI: ELSA KVAMME MENTAL HELSE Next Nordic Generation Award Gitt av Den norske filmfestivalen. Prisen er på kroner og går til produksjonsteamet bak den beste filmen fra de nordiske filmskolene. Haugesund Bys Faun (statuett av Fritz Røed) Gitt av ordføreren i Haugesund til en person som har gjestet Den norske filmfestivalen en rekke ganger, som har gjort en innsats til fremme av norsk film- og kinoliv og sist, men ikke minst skal vedkommende ha et godt øye til Haugesund. Andreasprisen 2014/2015 (grafisk blad av Eli Hovdenak) Økumenisk pris gitt av Vårt Land, kåres av jury oppnevnt av Vårt Land, Den norske filmfestivalen og Film & Kino. Prisen går til en film som har hatt premiere etter forrige års festival til og med årets festival. Next Nordic Generation Award Given by the Norwegian International Film Festival. It consists of NOK 10,000 and goes to the production team behind the best film from the Nordic film schools. The City of Haugesund s Faun (statuette by Fritz Røed) Given by the mayor of Haugesund to a person who has visited the festival numerous times, who has made a contribution to further the Norwegian film and cinema scene, and last but not least, the winner shall have a special fondness for Haugesund. The Andreas Award 2014/2015 (lithography by Eli Hovdenak) Ecumenical award given by Vårt Land and a jury appointed by Vårt Land, the Norwegian International Film Festival and Film & Kino. It goes to a film that was released in the period from the end of last year s festival and up to and including this year s festival. 15

9 Breiens frydefulle filmalvor PER HADDAL, FILMKRITIKER OG RIDDER AV ST. OLAVS ORDEN En av våre viktigste filmskapere har møtt mye motgang, men Anja Breien har aldri gitt opp. Hun har bevart humoren med alvoret, og i en alder av 75 antyder hun en Hustruer nummer fire. 16 ANJA BREIEN DEN SMITTENDE FILMFRYDEN har vært med på å sikre Anja Breien en plass blant våre fremste regissører, men tilfellet Breien rommer et sørgelig paradoks. Fordi hun måtte gi opp regien på Trollsyn tidlig i innspillingen, ble det bare ett forsøk til, og deretter ingen flere spille filmer. Kunstnerskapet ble stoppet i sin ut - vikling, og hun ble tvunget til å oppgi sin enestående idè: Å følge Hustruer-karakterene hvert tiende år gjennom livet. «Erstatningen» ble en rekke kortfilmer av høy kvalitet. Norsk film har noen ganger hatt merkelig god råd. Etter å ha fulgt henne i mer enn 40 år, mener undertegnede at Anja Breien er den viktigste og mest sympatiske av langfilmskaperne i perioden I et internasjonalt perspektiv ble hun en pionér i kvinnefilmkunsten.* Få, om noen, norske filmkunstnere er så sterkt formet av sine kinoopplevelser. Anja Breien besøkte utrettelig Cinemateket i Paris, der hun gikk på filmskole med skikkelser som den greske filmregissøren Theo Angelopoulos. Den henrykte kjærligheten til film - kunsten har Breien også dyrket på Cinemateket i Oslo. Med sin allsidige filmografi, skaper hun en tankevekkende sammenheng mellom mennesker i det gamle og det nyere Norge. Det gjøres gjennom grep og stemninger som er inspirert av filmkunst nær sagt allestedsfra, ikke minst Frankrike. Arbeidene til * mer om dette under festivalseminaret «Det kvinnelige filmblikket» på søndag. samtale partnere som Henning Carlsen og Ingmar Bergman er også viktige. Først og sist er hun likevel en ekte auteur med personlig håndskrift. BREIEN VAR den friske Oslo-piken og forfatter - datteren som sto slalåm og lærte litteratur og drama gjennom en lesegruppe ledet av den legendariske barnetimeonkel Lauritz Johnson. Det urbane ble forent med inntrykk fra Sogn og det særegent vakre Solvorn ved fjorden. Farfaren var sorenskriver i Indre Sogn, mens oldefaren var M.B. Landstad, sagnsamler, folkevisenedtegner, salmebokredaktør og prost. Kortfilmen Solvorn (1997) er en nøkkel. Her arrangerer Breien en bevegelig utstilling av farmorens stillbilder i svart-hvitt og opptak fra embetsmannsfamilien rundt 1910; skimrende øyeblikk fra en annen tid og virkelighet som blir nær i Anjas refleksjoner. Ikke langt fra Solvorn ligger Jostedalen. Den steile naturen og sagn herfra har på avgjørende vis formet Breiens univers. Hennes metode er dessuten preget av juristens og folkeminnegranskerens nitide innsamling av fakta, for å etablere «faktum», som jurist - ene sier. Det er en skikkelig bakgrunn for fiksjonen og den kunstneriske prosedyre. Kunstneren bruker alt hun har opplevd og observert. Som oss alle, formes hun av slikt, men det personlige eller varsomt selvbiografiske sporet er mer eller mindre skjult, slik det gjerne er i de fleste kunstneres ytelser. Inntrykkene bearbeides, omdannes og foredles. 17

10 ANJA BREIEN FILMOGRAFIEN ER intelligent, alvorlig og samtidig humørfylt og sårbar. Den er dessuten noe ujevn, av og til usikker på dannet vis, litt vel søkende. Anja Breien ynder de visuelle muligheter som finnes i norsk natur og dramatisk folkediktning, har sansen for store oversiktsbilder for å skape en estetisk, malerisk helhet, anvender lange og presist karakteriserende panoreringer, besørger grasiøs koreografi av skuespillerne. Det skaper nesten klassisk ro og balanse, fri for støyende filmatisk retorikk. Selv når hun mener tydeligst i sine spillefilmer, blir det ikke overopp hetet. Likevel kan virkningen være hjerteskjærende. Hun dyrker også det spontane preg via den boblende humoren, som i Hustruer-komediene (1975, 1985 og 1996). Arbeidsmetoden brukte hun 20 år før danskene kom med sin dogme-estetikk. I tett sam - arbeid med Hustruene lekte hun frem livsbejaende humor, frodig selvironi, «Den allvarsamma leken», gikk ikke opp i fistel. Dette var feminisme uten prangende plakater. JEG MENER Å oppdage et grunnmotiv gjennom alle spillefilmene. Novellefilmen Vokse opp (1967) dikter videre på sagnet om «Jostedalsrypa». Den lille jenta overlever Svartedauden i den avstengte vestlandsdalen som den eneste. Hvordan skal og kan hun vokse opp etter dette traumet, og bryte seg ut av det eksistensielle buret som pesten tvinger henne inn i? Kan for eksempel ekstra utsatte skilsmissebarn, mobbeofre, nedvurderte kvinner eller ensomme føle og oppleve noe parallelt? Et mannlig ekko opptrer allerede i hennes første langfilm Voldtekt, hvor en umælende ung mann blir dømt for noe han ikke har begått (slett ikke voldtekt!), og bures inne. Breien selv ville kalle filmen «Tilfellet Anders». Anja vant Filmkritikerprisen for Voldtekt (1971), også fordi den har et dristig fortellergrep inspirert av hennes franske nybølge-bakgrunn. Se filmen og nyt fortellergrepet, en annen vei inn i erkjennelsen av overgrepet eller «voldtekten» mot denne «Jostedalsrypa». Den samme lengelsen etter å bryte ut av noe håpløst finner vi i Hustruer-trilogien: Hvem er vi? Og hvordan kommer vi videre, befridd fra tankemønstre og strukturer som baster og binder? Den allvarsamma leken (1977) speiler dette. I Arven (1979) kommer den 16-årige jenta i et befriende dilemma, Forfølgelsen (1981) er en heksejakt, og Papirfuglen (1984) jages også. I Smykketyven (1990) foregår stille overgrep. Jostedalsrypa finnes altså overalt, i mange forkledninger. Se også kortfilmene hennes. Sin mest utbygde versjon av dette motivet, Trollsyn, nettopp om «rypa» i middelalderens Joste - dalen, måtte hun altså gi opp. Ola Solum og andre fullførte regioppgaven. Det fikk langtidsvirkninger. Selv om hun to år senere signerte Hustruer III (1996), fikk hun i praksis yrkesforbud som langfilmskaper. Hun ble syste matisk oversett. Det var en formidabel feilvurdering. Kortfilmene som fulgte er likevel betydelige. Varierte og velformulerte, som dødsmeditasjonen Å se en båt med seil (2001). Også her er hun blant våre beste. BREIEN HAR aldri gitt opp. Hun har bevart alvoret sammen med sin humor, som mestrer det meste. Nysgjerrigheten på livet og fortellerkunsten lever. Hun har bearbeidet lengselen etter overlevelse, befrielse og forløsning på variert vis. Etter avslag går hun alltid løs på noe nytt. I en alder av 75 antyder hun en Hustruer nummer fire. Filmfryden slukner ikke. FILMOGRAFI: DAGER FRA 1000 ÅR (SEGMENT: VOKSE OPP) (1970) VOLDTEKT (1971) HUSTRUER (1975) DEN ALLVARSAMMA LEKEN (1977) ARVEN (1979) FORFØLGELSEN (1981) PAPIRFUGLEN (1984) HUSTRUER TI ÅR ETTER (1985) SMYKKETYVEN (1990) HUSTRUER III (1996) Per Haddal var Aftenpostens hovedfilmkritiker i 32 år, er cand.philol og Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden. Han har deltatt på alle Haugesund-festivalene. Hustruer/Wives BREIEN S JOYFUL SERIOUSNESS One of our most important filmmakers has seen much adversity, but Anja Breien has never surrendered. She has preserved both humour and seriousness, and at 75 she hints about a fourth Wives. HER INFECTIOUS JOY IN FILM has helped Anja Breien secure a place among our most prominent directors, but the Breien case contains a sad paradox. Because she had to quit directing Second Sight early in the shoot, she only got one more try and that became her last feature. Her oeuvre was stopped short in its tracks, and she had to give up her exceptional idea: portraying the Wives characters every ten years of their lives. She had to make do with numerous shorts of high quality. Norwegian cinema has been strangely wasteful sometimes. Having followed her for more than 40 years, the undersigned claims that Anja Breien is the most important and likeable among our feature filmmakers from 1975 to In an international perspective she became a pioneer of female film art.* Few if any Norwegian film artists are as strongly marked by her filmwatching experiences. Anja Breien was an indefatigable visitor at the Cinematheque in * more about this during the festival seminar The Female Film Gaze on Sunday. Paris, where she attended film school together with future luminaries like Greek director Theo Angelopoulos. Her enthusiastic love for the art of film has also been cultivated at the Oslo Cine matheque. With her diverse filmography she creates thought-provoking connections between people of the old and newer Norway. This happens through devices and moods inspired by film art from almost everywhere, not least France. Works of conversation partners like Henning Carlsen and Ingmar Bergman are also important. Primarily she was nevertheless a real auteur with a personal signature. BREIEN WAS a sporty Oslo girl and daughter of an author, who went slalom racing and learned about literature and drama through a reading group led by Lauritz Johnson, legendary host of children s TV and radio. An urban background was fused with impressions from Sogn and the distinctive beauty of Solvorn by the fjord. Her grandfather was a district recorder in Indre Sogn and her great-grandfather was M.B. Landstad, collector of local legend, transcriber of folk songs, psalm book editor and high-ranking church official. Her short Solvorn (1997) is a key work. Breien curates a moveable exhibition of her grandmother s black-andwhite photos and footage of her family around 1910; shimmering moments from another time and reality but an intimate experience through Anja s reflections. ANJA BREIEN 18 19

11 Voldtekt/Rape Arven og Forfølgelsen/ The Inheritance and With Hunt Papirfuglen og Smykketyven/ Paper Bird and Twice Upon a Time Not far from Solvorn is Jostedalen. Its steep nature and local legends have decisively formed Breien s universe. And her method is akin to a lawyer and folklorist meticulously collecting data, to establish "facts", as a layer would say. That is a proper background for fiction and the artistic process. The artist uses everything she has experienced and observed. Like everyone she is formed by such matters, but the personal or cautiously auto biographical is more or less hidden, like often in most artists utterances. Impressions are processed, transformed and refined. HER FILMOGRAPHY IS intelligent, serious and at the same time humorous and vulnerable. It is also slightly uneven, at times insecure in a cultured way, a bit too searching. Anja Breien is fond of the visual opportunities provided by Norwegian nature and dramatic folklore, has an eye for large vistas to create an aesthetic, painterly whole, utilises long and precisely descriptive camera pans, provides gracious choreography of actors. The result is an almost classical quietude and poise, devoid of noisy cine - matic rhetoric. Even when her feature films are at her most obviously opinionated, things do not boil over. Nevertheless the effect can be heart-rending. She also cultivates spontaneity through bubbly humour, like in the Wives comedies (1975, 1985 and 1996) its working method used 20 years before the Danish Dogme approach. In close co-operation with the "wives" she playfully created life-affirming humour, lively self-irony, avoiding shrillness. This was feminism without loud-mouthed slogans. I PERCEIVE A FUNDAMENTAL motif through all her feature films. The medium-length Growing up (1967) is a further spin on the legend of "Jostedals rypa", a little girl surviving the Black Death in a secluded valley in Western Norway as the only one. How can and will she grow up after this trauma, and break out of the existential cage into which the plague forces her? For example, may especially vulner able children of divorced parents, bullying victims, down-trodden women, or lonely people feel and experience something similar? A male echo resound already in her first feature Rape (1971), where a tongue-tied young man is jailed for something he has not committed (far from rape!). Breien originally wanted to call the film The Case of Anders. It won her the Film Critics Award, also due to a bold storytelling device inspired by her French New Wave background. Watch it and enjoy the device, another path into acknowledging the abuse or «rape» of this other version of Jostedalsrypa. The same yearning to break free from something hopeless we find in the Wives trilogy: Who are we? And how do we move on, liberated from thought patterns and structures that completely bind us? Games of Love and Loneliness (1977) echoes this. In The Inheritance (1979) a 16-year-old girl faces a liberating dilemma, Witch Hunt (1981) is precisely that, and The Paper Bird (1984) is being chased. In Twice Upon a Time (1990) quiet abuse takes place. Jostedalsrypa is actually everywhere, in many disguises. The same goes for Breien s shorts. Her most thorough exploration of this motif, Second Sight, precisely about the little girl in medieval Jostedalen, she had to quit. Ola Solum and others finished the directing duties. This caused long-term consequences. Even though she made Wives III (1996) two years later, for all practical purposes she was banned from making features. She was systematically overlooked a formidable error of judgement. The following shorts are nevertheless distinguished. Diverse and well articulated, like the death meditation To See a Boat at Sail (2001). Here as well she is among our best. BREIEN HAS never resigned. She has preserved both her seriousness and humour, making her cope with virtually everything. Curiosity about life and the art of storytelling remains. She has processed yearning for survival, liberation and resolution in diverse fashion. After rejection she always plunges into something new. At 75 she hints at a fourth Wives. Her joy in film cannot be extinguished. FILMOGRAPHY: DAYS FROM A THOUSAND YEARS (SEGMENT: GROWING UP) (1970) RAPE (1971) WIVES (1975) GAMES OF LOVE AND LONELINESS (1977) THE INHERITANCE (1979) WITCH HUNT (1981) PAPER BIRD (1984) WIVES TEN YEARS AFTER (1985) TWICE UPON A TIME (1990) WIVES III (1996) Per Haddal was the newspaper Aftenposten s main film critic for 32 years, is a cand.philol. and a Knight, First Class of the Royal Norwegian Order of St. Olav. He has attended every Haugesund festival. ANJA BREIEN 21

12 NÅ KAN DU PROGRAMMERE DIN EGEN FESTIVAL! ANJA BREIEN ANJA BREIEN 1940, OSLO, NORWAY DAGER FRA 1000 ÅR (SEGMENT: VOKSE OPP) (1970) VOLDTEKT (1971) HUSTRUER (1975) ARVEN (1979) FORFØLGELSEN (1981) PAPIRFUGLEN (1984) HUSTRUER TI ÅR ETTER (1985) SMYKKETYVEN (1990) HUSTRUER III (1996) 22 Den allvarsamma leken STOCKHOLM RUNDT 1900: Lydia og Arvid gifter seg på hver sin kant etter at forelskelsen glipper. Følelsene griper tak når de møtes igjen. Hvilke valg vil de ta, om valg er mulig? Er Den allvarsamma leken Anja Breiens mest lysende? Hennes eneste litteraturfilmatisering ble til et formsterkt borgerlig drama, med skarpsynt kvinneblikk. Det var følelsesladet og besettende i sin poetisering av forelskelsen; fritt for melodrama, men ikke for vemodige frigjørings - kvaler. Verkets tittel beskriver presist den innebygde kontrastrikdommen kjølig og hett i ett - og Breiens eget register. Lil Terselius er sval og sensitiv, kameraarbeidet suverent. Verket lyser av filmfryd og gjennomstrømmes av liflig kjærlighetssmerte. GAMES OF LOVE AND LONELINESS. Stockholm around 1900: Lydia and Arvid marry someone else after they fall out of love. But emotions sink their hooks into them when they meet again. What choice will they make, if choices are possible? Is Games of Love and Loneliness Anja Breien s most luminous work? Her only literary adaptation became a formally strong bourgeois drama, seen through a sharp female gaze. It was highly emotional and gripping in its poetic look at love; devoid of melodrama but not of the bittersweet anguish of liberation. Its title is a precise description of the inherent richness of contrast both chilly and hot as well as Breien s own register. Lil Terselius is cool and sensitive, the cinematography marvellous. It is a work that shines with the joy of filmmaking and is soaked in delicious love pains. DEN ALLVARSAMMA LEKEN NORGE/SVERIGE 1977 REGI Anja Breien PRODUSENT Bengt Forslund MANUS Per Blom, Anja Breien og Bengt Forslund, etter Hjalmar Söderbergs roman med samme tittel FOTO Erling Thurmann-Andersen ROLLER Lil Terselius, Stefan Ekman, Katarina Gustafsson, Chatarina Larsson, Birgitta Andersson, Hans Alfredson SPILLETID 1 t. 40 min. PROD Norsk Film, Sandrews, Svenska Filminstitutet DISTR Nasjonalbiblioteket På kan du nå skreddersy ditt eget festivalprogram. Lag en profil eller logg inn med din Facebook-konto.

13 HOVED PROGRAM INNLEDNING Borte bra, hjemme best? JEG TAR IKKE munnen for full når jeg påstår at de tre norske filmene i årets hovedprogram representerer det aller beste ved oss som filmnasjon. Åpningsfilmen Bølgen tør sjangermessig mer enn noen norsk film tidligere. Den har strålende skuespillere, er teknisk bunnsolid og vil få et stooort publikum. Avslutningsfilmen Louder Than Bombs er en kunstnerisk triumf lenge før den får norsk kino - premiere. Joachim Trier og hans sammensvorne er overlegne i sin omgang med filmmediet. Og dokumentaren Pøbler er så medrivende at jeg ikke nøler med å betegne den som en av årets viktigste filmer. Det er prisvinnere fra Berlin og Cannes disse filmene hører så naturlig sammen med. Dheepan er forbilledlig sjanger overskridende, Mon roi og 45 år gir oss filmskuespill i ypperste potens, og Taxi Teheran er laget av dokumentarfilmens Chaplin. En natt i Berlin ga Sølvbjørn til den norske fotografen Sturla B. Grøvlen, og Wim Wenders Every Thing Will Be Fine er skrevet av norske Bjørn Olaf Johannessen. To tredeler av hovedprogrammet er europeisk produsert, og slik skal det være. Festivalens hoved - anliggende er norsk, nordisk og europeisk film, men gled dere også til Corn Island fra Abkhazia, Our Little Sister fra Japan, Far from Men fra Atlasfjellene, The Second Mother fra Brasil, The Assassin fra Kina og The Bronze fra USA. Og apropos sistnevnte: Amerikanerne har et overjordisk talent i nitten ganger Oscar-nominerte Meryl Streep. Alt hun tar i blir til gull, og Ricki and the Flash er intet unntak. NO PLACE LIKE HOME? I don t exaggerate when claiming that the three Norwegian films in this year s main programme represent the very best of us as a film nation. The opening film The Wave is more daring than any previous Norwegian genre movie. It has outstanding actors, is technically rock solid and will attract an enormous audience. The closing film Louder Than Bombs is an artistic triumph long before its Norwegian theatrical release. Joachim Trier and his team simply have a superior way with the film medium. And the documentary Rebels is so engaging that it must be one of the most important films of the year. These films naturally belong in the company of Berlin and Cannes award winners. Dheepan is a model of genrebending, Mon roi and 45 Years give us high-octane performances, and Taxi is made by the Chaplin of documentaries. Victoria won a Silver Bear for its Norwegian cinematographer Sturla B. Grøvlen, and Wim Wenders s Every Thing Will Be Fine is written by another Norwegian, Bjørn Olaf Johannessen Two thirds of the main programme are Europeanproduced, and this is how it should be. Our festival s main concerns are Norwegian, Nordic and European cinema, but please also look forward to Corn Island from Abkhazia, Our Little Sister from Japan, Far from Men from the Atlas Mountains, The Second Mother from Brazil, The Assassin from China and The Bronze from the US. And speaking of the latter: the Americans has an otherworldly talent in 19-times Oscar nominee Meryl Streep. Everything she touches becomes gold, and Ricki and the Flash is no exception. ÅPNINGSFILM SØNDAG 16. AUGUST PÅ KINO Håkon Skogrand Programsjef Håkon Skogrand Programme Director 25

14 HOVED- PROGRAM Bølgen [ÅPNINGSFILM] Louder Than Bombs [AVSLUTNINGSFILM] HOVED- PROGRAM ROAR UTHAUG 1973, LØRENSKOG, NORGE FRITT VILT (2006) JULENATT I BLÅFJELL (2009) FLUKT (2012) ÉN DAG VIL FJELLET RASE og skape en åtti meter høy flodbølge. I Geiranger vet alle at dette skal skje, men ingen vet når heller ikke geologen og familiefaren Kristian, som er inne i sine siste dager som «fjellvokter». Da kollegene avfeier urovekkende målinger som teknisk svikt, frykter Kristian at kampen mot klokka er i gang. Den amerikanske katastrofefilmen får et etterlengtet møte med virkeligheten når Roar Uthaug filtrerer sjangeren gjennom et særnorsk mørke. Bølgen er en klaustrofobisk og actionfylt overlevelsesthriller med Zimmer-majestetisk musikk og et lydbilde som lar oss føle panikken på kroppen. I sentrum for de storslagne effektene står Joner og Torp, som tilfører en emosjonell varme Emmerichs apokalypser alltid har manglet. KRIGSFOTOGRAFEN ISABELLE REED ER DØD. I et møte om en retrospektiv utstilling får mannen hennes vite at et planlagt minneord skal avsløre en sannhet om dødsfallet som aldri har nådd tenåringssønnen Conrad, en introvert gamer. Samtidig kommer eldstesønnen Jonah hjem med nyheten om at han har fått en sønn. Eskil Vogt og Joachim Trier har konstruert en berikelse av et narrativ, som på empatisk vis setter de etterlattes erindringer og perspektiver i dialog med hverandre i et melodiøst klippet familiedrama, smakfullt tonesatt av Ola Fløttum. Inspirasjonene lot seg avlese i Reprise og Oslo, 31. august, men Gullpalme-nominerte Louder Than Bombs selvsikre, tålmodige og beundringsverdig konvensjonsfrie fortellerkunst er Joachim Trier rendyrket. JOACHIM TRIER 1974, KØBENHAVN, DANMARK REPRISE (2006) OSLO, 31. AUGUST (2011) THE WAVE. One day the mountain will become a rock avalanche, creating an eighty-metre flood wave. In Geiranger everyone knows that it will happen, but no one knows when neither do Kristian, a geologist and family father, on his last days as a mountain guard. When his colleagues dismiss worrying measurements as technical failure, Kristian fears a struggle against time is on. American disaster movies get a long-desired reality check as Roar Uthaug filters the genre through a darkness peculiar to Norway. The Wave is a claustrophobic and action-filled survival thriller with majestic music à la Hans Zimmer and a soundscape making us feel the panic in our bones. In the epicentre of the spectacular effects are Joner and Torp, providing an emotional warmth that Emmerich s apocalypses always have lacked. LOUDER THAN BOMBS. War photographer Isabelle Reed is dead. During a meeting about a retrospective exhibition her husband learns that a planned eulogy will reveal a truth about her death that has never reached her teenage son Conrad, an introverted gamer. At the same time the eldest son Jonah comes home with the news that he has become a father to a son. Eskil Vogt and Joachim Trier have constructed an enriching narrative, which in emphatic fashion puts the bereaveds memories and perspectives in dialogue with each other in a melodically edited family drama, to tasteful music by Ola Fløttum. The inspirations could be read in Reprise and Oslo, August 31st, but the Palme d Or nominee Louder Than Bombs self-assured, patient and admirably convention-free storytelling art is the pure Joachim Trier. 26 BØLGEN NORGE 2015 REGI Roar Uthaug PRODUSENT Are Heidenstrøm, Martin Sundland MANUS John Kåre Raake, Harald Rosenløw-Eeg FOTO John Christian Rosenlund ROLLER Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Edith Haagenrud-Sande, Jonas Oftebro, Arthur Berning, Fridtjov Såheim SPILLETID 1 t. 45 min. PROD Fantefilm DISTR Nordisk Film Distribusjon INT. SALES TrustNordisk LOUDER THAN BOMBS NORGE/FRANKRIKE/DANMARK 2015 REGI Joachim Trier PRODUSENT Thomas Robsahm, Joshua Astrachan, Albert Berger, Alexandre Mallet-Guy, Marc Turtletaub, Ron Yerxa MANUS Joachim Trier, Eskil Vogt FOTO Jakob Ihre ROLLER Gabriel Byrne, Jesse Eisenberg, Isabelle Huppert, Amy Ryan, Devin Druid, David Strathairn SPILLETID 1 t. 45 min. PROD Motlys, Animal Kingdom, Arte France Cinéma, Bona Fide Productions, Memento Films Production, Nimbus Film Productions DISTR SF Norge INT. SALES Memento Films International 27

15 HOVED- PROGRAM 45 år The Assassin HOVED- PROGRAM ANDREW HAIGH 1973, HARROGATE, ENGLAND GREEK PETE (2009) WEEKEND (2011) KATE OG GEOFF PLANLEGGER vennefest i anledning deres 45 års bryllupsdag. Så mottar Geoff et brev om at liket til hans tidligere kjæreste Katya, som omkom på en tur de hadde i Alpene i 1962, er funnet i en isbre. Brevet avslører at Geoff og Katya på det tidspunktet var forlovet, noe Kate aldri har visst. Denne fortielsen skaper en uro i henne, og ytterligere søking i fortiden av - slører mer. Et 45 år langt bunnsolid ekteskap er plutselig blitt skjørt. Haigh har villet lage et stille og behersket drama. Regien er antydende og nyansert med troverdige og følsomme beskrivelser, og husker man Rampling og Courtenay som unge på 60-tallet, får opplevelsen ytterligere en dimensjon. Samspillet gnistrer og resulterte i Sølvbjørn til begge på årets Berlinale. 45 YEARS. Kate and Geoff plan a party for their friends on occasion of their 45-year wedding anniversary. Then Geoff receives a letter about the body of his ex-girlfriend Katya who died during a 1992 trip to the Alps having been found in a glacier. It reveals that Geoff and Katya were engaged at that time. This is news to Kate. The concealment makes her anxious and a further look back into the past reveals more. A 45-year rock-solid marriage suddenly turns brittle. Andrew Haigh goes for a quiet and restrained drama. The direction is suggestive and nuanced, with believable and sensitive portrayals. If you remember Rampling and Courtenay as young actors in the 1960s, the experience gains an extra dimension. Their interaction is electric, resulting in two Silver Bears at this year s Berlinale. SOM TIÅRING BLE NIE YINNIANG bortført, introdusert for sverdets kunst og trent til uovervinnelighet. Som utlært leiemorder utfører hun sine drapsordrer til perfeksjon, men da mentoren ser at Nie har for mye empati til å snikmyrde en småbarnsfar, gir hun lærlingen et oppdrag som fører henne hjem hvor medfølelsen skal møte sitt endelikt. Tang-dynastiet ( ) er av mange anerkjent som Kinas storhetstid. Perioden er gjenskapt til minste detalj i The Assassin, et lavmælt, uttrykksfullt og malerisk epos som stundom eksploderer i lynraske actionglimt, hvor isolerte lyder av kutt og dumpe slag forløser det kontrollerte raseriet som ulmer bak de keiserlige steinansiktene. Etter sju års arbeid vant Hou regiprisen i Cannes for sin første wuxia. THE ASSASSIN. 10-year-old Nie Yinniang was abducted, introduced to the art of swords - manship and trained into invincibility. As an assassin she executes her orders to perfection, but when her mentor learns that Nie has too much empathy to kill a father of small children, she gives the apprentice a mission that takes her home where her empathy shall meet its demise. The Tang Dynasty ( ) is by many recognised as China s days of glory. The period is recreated in minutest detail in The Assassin, a subdued, expressive and painterly epic that at times explodes in blindingly fast action moments, where isolated sounds of cuts and thudding strikes crystallise the controlled anger seething behind the imperial stonefaces. After seven years of labour Hou won the directing prize in Cannes for his first wuxia. HOU HSIAO-HSIEN 1947, MEIXIAN, KINA UTVALGT FILMOGRAFI: A TIME TO LIVE, A TIME TO DIE (1985) DAUGHTER OF THE NILE (1987) A CITY OF SADNESS (1989) THE PUPPETMASTER (1993) GOODBYE SOUTH, GOODBYE (1996) FLOWERS OF SHANGHAI (1998) MILLENNIUM MAMBO (2001) CAFÉ LUMIÈRE (2003) THREE TIMES (2005) DEN RØDE BALLONGENS REISE (2007) YEARS STORBRITANNIA 2015 REGI Andrew Haigh PRODUSENT Tristan Goligher MANUS Andrew Haigh, etter David Constantines novelle Another Country FOTO Lol Crawley ROLLER Charlotte Rampling, Tom Courtenay, Geraldine James, Dolly Wells, David Sibley SPILLETID 1 t. 35 min. PROD The Bureau DISTR Arthaus INT. SALES The Match Factory NIE YIN NIANG TAIWAN/KINA/HONG KONG/FRANKRIKE 2015 REGI Hou Hsiao-Hsien PRODUSENT Huang Wen-Ying MANUS Hou Hsiao-Hsien, Ah Cheng, Chu T ien-wen, Hsieh Hai-Meng, Pei Xing FOTO Lee Ping Bin ROLLER Shu Qi, Chang Chen, Satoshi Tsumabuki SPILLETID 1 t. 45 min. PROD Central Motion Pictures, China Dream Film Culture Industry, Media Asia Films, Sil-Metropole Organisation, SpotFilms, Zhejiang Huace Film & TV DISTR Another World Entertainment Norway INT. SALES Wild Bunch 29

16 HOVED- PROGRAM The Bronze Corn Island HOVED- PROGRAM BRYAN BUCKLEY 1963, MASSACHUSETTS, USA HOPE ANN VAR GYMNASTEN USA la sin elsk på etter mirakelbronsen fra OL i I dag er hun en grovkjefta sinnatagg som lever på pappas lommebok og kreditter fra lokale beundrere. Ved anledning sniffer hun forkjølelsesmedisin og onanerer til VHS-opptaket av storhetstiden, men fremtiden åpner seg da en avdød trener etterlater henne en formue hvis hun trener bygdas nye talent til neste OL. «Get your bloated pussy in the car!» Big Bang Theory-Bernadette er ikke til å kjenne igjen når Melissa Rauch lirer av seg tirader av sjeldent matchet kreativ bannskap. The Bronze oppleves som den fandenivoldske søsterfilmen til Hot Rod. Se opp for absurditeter i Will Ferrell-klassen, eksempelvis en opplagt kandidat til filmhistoriens mest akrobatiske sexscene. I ELVA SOM SKILLER Georgia fra omstridte Abkhazia dannes det fruktbare øyer som bønder dyrker avlinger på før de skylles videre. Det er en slik øy Den gamle bosetter seg på. I stillheten som sporadisk avbrytes av maskingeværer jobber han flittig mens jenta han oppdrar blir en kvinne, og soldatenes blikk blir lengre. Én dag er det blod i maisåkeren Nesten dialogløse Corn Island er en nydelig fotografert kontemplasjon over hvor ubetydelige storpolitiske konflikter fremstår satt opp mot primærbehov som mat, husly og familiens trygghet. Den gamle er som et ekko av Hamsuns Isak Sellanrå, og øyas livgivende mirakel speiles på bevegende vis i jentas møte med fruktbar alder. Filmens setting og tempo påkaller Vår, sommer, høst, vinter og vår. GEORGE OVASHVILI 1963, TBLISI, GEORGIA WAGONETTE (1997) THE OTHER BANK (2009) THE BRONZE. Hope Ann was the gymnast Americans fell for after her miracle bronze medal at the 2004 Olympics. Today she is a foul-mouthed hothead living off her father and credits from local admirers. As often as she can she is sniffing cough medicine and masturbates to a VHS recording of her halcyon days, but the future looks brighter when a deceased trainer leaves her a fortune if she trains the new talent of the village for the next Olympics. «Get your bloated pussy in the car!» Bernadette of Big Bang Theory is unrecognisable when Melissa Rauch reels off tirades of swearing of seldom-matched creativity. The Bronze feels like the devil-may-care sister film of Hot Rod. Watch out for Will Ferrell-class absurdities, for example an obvious candidate for film history s most acrobatic sex scene. CORN ISLAND. In the river separating Georgia and contested Abkhazia, farmers plant crops on temporarily formed fertile islands. The Old One settles on such an island. In a silence sporadically broken by machine guns, he works diligently while the girl he is raising becomes a woman, and the soldiers glances grow bolder. One day there is blood in the cornfield... Nearly without dialogue, Corn Island is a beautifully photographed contemplation on how inconsequential highly politicised conflicts appear compared to primary needs like food, housing and family security. The Old One is like an echo of Hamsun s Isak Sellanrå, and the island s lifegiving miracle is movingly mirrored by the girl entering fertility. The setting and pacing are reminiscent of Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring. 30 THE BRONZE USA 2015 REGI Bryan Buckley PRODUSENT Stephanie Langhoff MANUS Melissa Rauch, Winston Rauch FOTO Scott Henriksen ROLLER Melissa Rauch, Gary Cole, Haley Lu Richardson, Thomas Middleditch, Sebastian Stan, Cecily Strong SPILLETID 1 t. 48 min. PROD Duplass Brothers Productions DISTR United International Pictures INT. SALES WME SIMINDIS KUNDZULI GEORGIA/TYSKLAND/FRANKRIKE/TSJEKKIA/KAZAKHSTAN/UNGARN 2014 REGI George Ovashvili PRODUSENT Guillaume de Seille, Nino Devdariani, George Ovashvili, Karla Stojáková MANUS Roelof Jan Minneboo, George Ovashvili, Nugzar Shataidze FOTO Elemér Ragályi ROLLER Ilyas Salman, Mariam Buturishvili, Irakli Samushia, Tamer Levent SPILLETID 1 t. 40 min. PROD 42film, Arizona Films, Axman Productions DISTR Storytelling Media INT. SALES Pascale Ramonda 31

17 HOVED- PROGRAM Der vindane møtes Det helt nye testamentet HOVED- PROGRAM MARTTI HELDE 1987, TALLINN, ESTLAND SOMMEREN 1941 blir baltiske innbyggere deportert til Sibir eller drept på Stalins ordre. I lengtende dagboknedtegnelser skriver Erna til mannen Heldur om reisen til Sibir, den gnagende sulten, umenneskelige arbeidsforhold og datterens sykdomsforløp. Med en mengde statister stilt møysommelig opp i øyeblikkspositurer, duver Erik Põllumaas studerende kamera rundt i en visuelt oppsiktsvekkende svart-hvitt-verden av fryst virkelighet og nakne følelser. Følelsen av å tre inn i gamle fotografier speiler Ernas fragmenterte minner, som kommer til liv gjennom et pustfrarøvende lydbilde av bakgrunnsstøy, mumlende røster og perfekt plasserte symfoniske klimaks. Der vindane møtes utforsker filmmediets muligheter gjennom fotografiets begrensninger. GUD EKSISTERER. Han bor i Brüssel, og er en skikkelig drittfyr. Datteren Ea er så lei av å se ham terrorisere menneskeheten at hun hacker maskinen hans og sender dødsdatoer på SMS til samtlige. Etter innspill fra broren, rebellen JC, flykter hun til jorden for å rekruttere disipler og skrive et helt nytt testamente med en illsint pappa hakk i hæl. En nordiskartet absurdisme à la Den brysomme mannen møter en hverdagspoesi tydelig inspirert av Den fabelaktige Amelie fra Montmartre, og fjærlette forflytninger i tid og rom på - kaller Van Dormaels eventyrlige Mr. Nobody. Dette urkomiske evangeliet er basert på en over - jordisk god idé, ispedd et feministisk glimt i øyet som innbyr til vurderinger av hvor godt tjent vi strengt tatt er med en Herre-gud. JACO VAN DORMAEL 1957, IXELLES, BELGIA TOTOS MERITTER (1991) THE EIGHTH DAY (1996) MR. NOBODY (2009) KISS & CRY (2011) IN THE CROSSWIND. During the summer of 1941 citizens of the Baltic states are deported to Siberia or killed on Stalin s orders. In yearning diary notes Erna writes to her husband Heldur about the journey to Siberia, gnawing hunger, inhuman labour conditions, and her daughter s illness. With a multitude of extras elaborately positioned in momentary postures, Erik Põllumaa s investigating camera is swaying around in a visually spectacular black-and-white universe of frozen reality and naked emotions. The feeling of entering old photographs mirrors Erna s fragmented memories, springing to life through a breathtaking soundscape of background noise, murmuring voices and perfectly positioned symphonic climaxes. In the Crosswind explores the film medium s possibilities through photography s limitations. THE BRAND NEW TESTAMENT. God exists. He lives in Brussels and is a really shitty guy. His daughter Ea is so fed up with him terrorising humanity that she hacks his computer and sends out death dates on SMS to everyone. On suggestion from her brother, the rebel JC, she flees to the Earth to recruit disciples and write a brand new testament with a ragingly angry dad in hot pursuit. A Nordic kind of absurdism à la The Bothersome Man meets everyday poetry obviously inspired by Amélie, and feather-light movements through time and space evoke Van Dormael s adventurous Mr. Nobody. This hilarious gospel is based on an idea of otherworldly quality, seasoned with a wry feminist gaze inviting us to ponder how well we are actually served by a male god. 32 RISTTUULES ESTLAND 2014 REGI Martti Helde PRODUSENT Pille Rünk, Piret Tibbo-Hudgins MANUS Martti Helde, Liis Nimik FOTO Erik Põllumaa ROLLER Einar Hillep, Ingrid Isotamm, Mirt Preegel, Tarmo Song SPILLETID 1 t. 30 min. PROD Allfilm DISTR Fidalgo INT. SALES Deckert Distribution LE TOUT NOVEAU TESTAMENT BELGIA/FRANKRIKE/LUXEMBOURG 2015 REGI Jaco Van Dormael PRODUSENT Jaco Van Dormael MANUS Jaco Van Dormael, Thomas Gunzig FOTO Cristophe Beaucarne ROLLER Pili Groyne, Benoît Poelvoorde, Catherine Deneuve, François Damiens, Yolande Moreau, Laura Verlinden SPILLETID 1 t. 53 min. PROD Terra Incognita Films DISTR Another World Entertainment Norway INT. SALES Le Pacte 33

18 FRA FESTIVAL TIL KINO DER VINDANE MØTES Dnf, Haugesund 2015 Distribusjon: Fidalgo Premiere: 25. september MIN LILLE SØSTER Barnefilmfestivalen i Kristiansand 2015 Verdens beste Tromsø barnefilmfestival 2015 Dnf, Haugesund 2015 Distribusjon: Arthaus Premiere: 25. september EN NATT I BERLIN Dnf, Haugesund 2015 Distribusjon: Arthaus Premiere: 4. september PUST Dnf, Haugesund 2014 Distribusjon: Storytelling Media Premiere: Høsten 2015 LIFE IN A FISHBOWL Bergen Filmfest 2015 Dnf, Haugesund 2015 Distribusjon: Europafilm Premiere: Høsten 2015 MIA MADRE Dnf, Haugesund 2015 Distribusjon: Fidalgo Premiere: 23. oktober JEG ER INGRID Dnf, Haugesund 2015 Distribusjon: Another World Entertainment Norway Premiere: 28. august MARNIE MIN HEMMELIGE VENNINNE Dnf, Haugesund 2015 Distribusjon: Arthaus Premiere: 2016 STILLE HJERTE Dnf, Haugesund 2015 Distribusjon: Fidalgo Premiere: 21. august VIRGIN MOUNTAIN Dnf, Haugesund 2015 Distribusjon: Europafilm Premiere: Høsten 2015 SANGEN FRA HAVET Barnefilmfestivalen i Kristiansand 2015 Verdens beste Tromsø barnefilmfestival 2015 Dnf, Haugesund 2015 Distribusjon: Arthaus Premiere: 30. oktober TAXI TEHERAN Dnf, Haugesund 2015 Distribusjon: Arthaus Premiere: 16. oktober Film & Kino vil i 2015 gi importstøtte, distribusjonsgaranti og versjoneringsstøtte til cirka 45 internasjonale titler. Det betyr mye spennende film til de norske filmfestivalene, og videre ut til det filminteresserte kinopublikummet. God festival- og kinohøst! DET BESTE FOR PUBLIKUM OG DEN GODE FILMEN!

19 HOVED- PROGRAM Dheepan Elser 13 minutter etter Hitler HOVED- PROGRAM JACQUES AUDIARD 1952, PARIS, FRANKRIKE SEE HOW THEY FALL (1994) EN MEGET DISKRET HELT (1996) READ MY LIPS (2001) MITT HJERTES TAPTE SLAG (2005) PROFETEN (2009) RUST OG BEIN (2012) DHEEPAN er Tamiltiger, men flykter fra borgerkrigen de taper. For å få visum til Europa, tar han med «kone» og «datter», og får jobb som vaktmester i en nedslitt drabantby utenfor Paris. Han vil skape et nytt liv og et virkelig hjem, men volden han møter i boligområdet åpner raskt sårene fra borgerkrigen, og tvinger ham til å hente fram krigerinstinktet igjen. Med Coen-brødrene som juryledere er Gullpalmen til Dheepan en logisk pris i tillegg til velfortjent. Filmen starter som et sosialrealistisk drama (Antonythasan var selv barnesoldat i Tigrene), glir over til melodrama, og ender som en eksplosiv selvtektsorgie à la Taxi Driver. Nok en gang forløser Audiard mesterlig historien om en person som prøver å bygge seg opp fra et nullpunkt. DHEEPAN. Dheepan is a Tamil Tiger, but flees the losing civil war. To obtain a visa for Europe, he brings a wife and daughter, and gets a janitor job in a worn-down satellite city outside Paris. He wants to create a new life and a real home, but the violence of the area soon opens his civil war wounds, forcing him to dig out his warrior instincts again. With the Coen brothers as jury presidents, the Palme d Or for Dheepan is a logical outcome and also well-deserved. It starts out as a social-realist drama (Antonythasan himself was a Tiger child soldier), segues into a melodrama, and ends like an explosive vigilante orgy à la Taxi Driver. Once again, Audiard provides a masterful resolution to a story about a person trying to build himself up from nothing. BARE 13 MINUTTER manglet for tømrer Georg Elser til å endre verdenshistoriens kurs. 8. november 1939 plasserte han en bombe bak Adolf Hitlers talerstol i en ølkjeller i München men Føreren forlot stedet tidligere enn planlagt. Filmen rekonstruerer de politiske og sosiale sammen - hengene etter 1933, da nasjonalsosialistenes tenkemåte også fikk fotfeste i Elsers landsby og forgiftet fellesskapet. Hirschbiegel og ikke minst Bruno Ganz satte filmhistoriske fotspor med Der Untergang, som også fikk Amanda i Tematikken gis ytterligere dybde her, og regissørens evner til ikke å dehumanisere nazistene videreføres, samt intense skildringer av mennesket plassert i klaustrofobiske omgivelser, slik vi opplevde allerede i Eksperimentet (2001). 13 MINUTES. Carpenter Georg Elser was just 13 minutes away from changing the course of world history. On 8 November 1939 he placed a bomb behind Adolf Hitler s podium in a basement restaurant in Munich but Der Führer left earlier than planned. The film reconstructs the post political and social landscape, when the National Socialist way of thinking also took hold in Elser s village, poisoning the community. Hirschbiegel and not least Bruno Ganz made film-historical footprints with Der Untergang, which also won an Amanda in The theme is expanded on here, and the director s ability to avoid dehumanising the Nazis is still in evidence, as well as intense portraits of people placed in claustrophobic environments, like we already saw in his The Experiment (2001). OLIVER HIRSCHBIEGEL 1957, HAMBURG, TYSKLAND EKSPERIMENTET (2001) MEIN LETZTER FILM (2002) DER UNTERGANG DET TREDJE RIKETS SISTE DAGER (2004) EIN GANZ GEWÖHNLICHER JUDE (2005) THE INVASION (2007) FIVE MINUTES OF HEAVEN (2009) DIANA (2013) 36 DHEEPAN FRANKRIKE 2015 REGI Jacques Audiard PRODUSENT Pascal Caucheteux MANUS Jacques Audiard, Thomas Bidegain, Noé Debré FOTO Éponine Momenceau ROLLER Jesuthasan Antonythasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vinasithamby, Vincent Rottiers, Marc Zinga SPILLETID 1 t. 49 min. PROD Why Not Productions DISTR Tour de Force INT. SALES Wild Bunch ELSER TYSKLAND 2015 REGI Oliver Hirschbiegel PRODUSENT Boris Ausserer, Oliver Schündler, Fred Breinersdorfer MANUS Fred Breinersdorfer, Léonie-Claire Breinersdorfer FOTO Judith Kaufmann ROLLER Christian Friedel, Katharina Schüttler, Burghart Klaußner, Johann von Bülow SPILLETID 1 t. 54 min. PROD Lucky Bird Pictures DISTR SF Norge INT. SALES Beta Cinema 37

20 HOVED- PROGRAM En natt i Berlin Every Thing Will Be Fine HOVED- PROGRAM SEBASTIAN SCHIPPER 1968, HANNOVER, TYSKLAND GIGANTIC (1999) A FRIEND OF MINE (2006) SOMETIME IN AUGUST (2009) PÅ VEI HJEM fra en begivenhetsløs kveld på byen, møter Victoria en småkriminell guttegjeng hun sjarmeres av. Hun skal tidlig på jobb, men overtales stadig til å bli med videre av den flørtende og veltalende Sonne. Da det viser seg at en av gutta må gjengjelde en tjeneste og mangler én person på laget, blir Victoria viklet inn i en livsfarlig kjede av hendelser. Med En natt i Berlin har Sebastian Schipper skapt det som kanskje er tiårets heistfilm. Filmen fremstår som et unikt møte mellom desperasjonen fra Snabba Cash og Før soloppgangs genuine realtid-romantikk, ispedd glimt av Heats intense gateflukt. Filmen er skutt i én tagning, og norske Sturla B. Grøvlen fikk en velfortjent Sølvbjørn i Berlin for den forbløffende kamerareisen på 140 minutter. VICTORIA. On the way home from an uneventful night on the town, Victoria is charmed by a gang of petty criminal youths whom she stumbles upon. She has to go to work early in the morning, but is constantly persuaded to go on hanging out with them by the flirtatious and eloquent Sonne. When it turns out that one of the boys has to repay a favour, Victoria gets tangled up in an extremely dangerous chain of events. Sebastian Schipper has created what may be the heist film of the decade. It is a unique mixture of the desperation of Easy Money and the real-time romance of Before Sunrise, with flashes of the intense street getaway of Heat. The film is shot in one single take, and the Norwegian Sturla B. Grøvlen won a well-deserved Silver Bear for the astounding 140-minute camera journey. EN SKJEBNESVANGER KVELD bak rattet forårsaker forfatteren Tomas en dødsulykke. Guttens mor Kate er utrøstelig, og selv om Tomas ikke kunne unngått ulykken, rakner alt rundt ham. I samtaler med Kate forsøker en skyldtynget Tomas å gi livet mening, og tolv år etter katastrofen konfronteres han av Kates gjenlevende sønn. Allerede før mesterverket Pina, var den meritterte auteuren Wim Wenders dypt fascinert av 3D-formatet, og her behersker han det til fingerspissene. Norske Bjørn Olaf Johannessen har skrevet en lavmælt historie om traumer, skyld og tilgivelse, som Wenders og skuespillerne med en superb James Franco i spissen forløser til et ultranært og besettende drama som på samme tid oppleves som en nærmest drømmeaktig fabel. EVERY THING WILL BE FINE. One fateful night behind the wheel Tomas causes a fatal accident. Kate, the boy s mother, is inconsolable, and even though Tomas could not have avoided the accident, everything goes to pieces. In conversations with Kate, a guilt- ridden Tomas tries to find meaning in life, and twelve years after the disaster he is confronted by Kate s other son. Already before the masterpiece Pina, merited auteur Wim Wenders was deeply fascinated by the 3D format, and here it is used to perfection. Norwegian screenwriter Bjørn Olaf Johannessen s subdued story about trauma, guilt and forgiveness is brought to life by Wenders and the actors fronted by a superb James Franco into an ultra-intimate, spellbinding drama that simultaneously feels like an almost dreamlike fable. WIM WENDERS 1945, DÜSSELDORF, TYSKLAND FILMOGRAFI I UTVALG: ALICE IN THE CITIES (1974) THE AMERICAN FRIEND (1977) PARIS, TEXAS (1984) LIDENSKAPENS VINGER (1987) TIL VERDENS ENDE (1991) LISBON STORY (1994) BUENA VISTA SOCIAL CLUB (1999) DON T COME KNOCKING (2005) PINA (2011) JORDENS SALT (2014) 38 VICTORIA TYSKLAND 2015 REGI Sebastian Schipper PRODUSENT Catherine Baikousis, Christiane Dressler, Jan Dressler, David Keitsch, Anatol Nitschke, Sebastian Schipper MANUS Olivia Neergaard-Holm, Sebastian Schipper, Eike Frederik Schulz FOTO Sturla Brandth Grøvlen ROLLER Laia Costa, Frederick Lau, Franz Rogowski, Burak Yigit, Max Mauff SPILLETID 2 t. 20 min. PROD MonkeyBoy, Radical Media DISTR Arthaus INT. SALES The Match Factory EVERY THING WILL BE FINE TYSKLAND/CANADA/FRANKRIKE/SVERIGE/ NORGE 2015 REGI Wim Wenders PRODUSENT Gian-Piero Ringel MANUS Bjørn Olaf Johannessen FOTO Benoît Debie ROLLER James Franco, Charlotte Gainsbourg, Rachel McAdams, Marie-Josée Croze, Robert Naylor SPILLETID 1t. 58 min. PROD Neue Road Movies DISTR Mer Film INT. SALES HanWay Films 39

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017 LYSforVERDEN JULEKAMPANJE 2017 24. november 24. desember 2017 TEMA Når vi følger Frelserens eksempel og lever slik han levde og slik han forkynte, vil dette lyset brenne i oss og lyse opp veien for andre.

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

En liten oppsummering. Studietur 2010, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag

En liten oppsummering. Studietur 2010, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag En liten oppsummering Tilrettelegging av kulturaktivitet og opplevelser for barn og unge 1. For lavterskel grupper 2. For talentutvikling Ja, takk begge deler. Youth Music Initiative - YMI Tilrettelegging

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Rotary Ungdomsutveksling

Rotary Ungdomsutveksling PETS Distrikt 2275 en 2016/2017 Ellen R.O. Strand DYEO Rotarys formål: Å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap - mellom mennesker - over landegrensene fra alle yrker ens formål:

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen?

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Møte i kvalitetsnettverket, Skien 17. september 2015 Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Førsteamanuensis Marit Aas Marit.aas@ils.uio.no Agenda 10.00-11.00: Internasjonale trender og politikkutforming

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

We tell our children we'll be free tomorrow MORILD FILM AS, Alise Lea Tiller Dokumentar kr 150 000. Utvikling

We tell our children we'll be free tomorrow MORILD FILM AS, Alise Lea Tiller Dokumentar kr 150 000. Utvikling TILSKUDD FILMKRAFT ROGALAND 2015 Type søknad Tittel Søker Type prosjekt Tilsagnsbeløp Utvikling Carl Lange GOFILM AS, Gunhild Oddsen Kort Fiksjon kr 30 000 Utvikling 2 Carl Lange GOFILM AS, Gunhild Oddsen

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 10.01.2017 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se?

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? ØYET Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? Når reflektert lys fra det vi ser på, går gjennom pupillen og linsa, dannes det et

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Emneevaluering GEOV360 V17

Emneevaluering GEOV360 V17 Emneevaluering GEOV360 V17 Forelesere: Christian H Eide Gijs Henstra Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 47% (8 av 17 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...?

Detaljer

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI,

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, 06.06.2016 Samarbeid med Kaalmo Oppsøkende informasjonsarbeid Seminarer og diskusjonsgrupper 13.06.2016 2 Betydningen av god informasjon

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs ÅRSPLN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs U G U S T MÅL (K06) TEM RBEIDSFORM VURDERING Språklæring Muntlig kommuni-kasjon Skriftlig kommunikasjon Kultur, samfunn og litteratur -gi eksempler

Detaljer

Vårt liv på jorda Our Life on Earth

Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vandrer / Walking - akryl / acrylic - 61 x 50 cm 2015 Halvard Hatlen / BONO Vårt liv på jorden, kort eller langt, begynner ved unnfangelsen, hva det inneholder og hvordan

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faks 56375055 FOR: 2016 2017 KLASSE: 9 A og B FAG: Engelsk FAGLÆRAR: Vibeke Kessner og Anne Julie Hetland ÅRSPLAN Mål: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=10&gmi=58547

Detaljer