FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR God Jul!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 4 2004. God Jul!"

Transkript

1 fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR God Jul!

2 Hva er vinden? I gapet mellom seilskipenes og vindmøllenes tidsalder var den til lite gavn. Nå er den blitt til lys og varme. Og fraværet blir et savn. Men jeg undres fremdeles: Hva er vinden? Et lokalt energiselskap I tillegg til energiproduksjon har NTE lang erfaring med installasjon og oppbygging av elektriske anlegg. NTE har butikker i hele Nord-Trøndelag, som kan tilby det meste av elektriske produkter til konkurransedyktige priser. Kommunikasjon NTE kan også tilby komplette løsninger innen tele/data og automasjon. Våre fagfolk prosjekterer slik at du får riktig utstyr og programvare tilpasset ditt behov. NTE på parti med naturen! Trio Media Besøksadresse: Sjøfartsgt. 3, Steinkjer Postadresse: 7736 Steinkjer E-post: Internett: Telefon: Telefaks:

3 LEDER ÅPENHET Debatten om åpenhet og munnkurv hos offentlig ansatte er aktualisert gjennom flere målinger, en av dem i helsesektoren. En av ti helsepersonell i den nasjonale undersøkelsen frykter represalier dersom de roper ut om forhold som kan være til skade for pasientene. Debatten om knebling er kommet og gått også i Nord-Trøndelag og Midt-Norge. Den juridiske siden av saken er todelt. På den ene siden grunnlovsfestet ytringsfrihet med svært få begrensninger i lov. På den andre siden forpliktelser som knyttes til ansettelsesforhold. Gi melding til fylkeslegen er ikke det som skjærer tvers gjennom den gordiske knuten for oss i sykehus. Meldeplikt er sentralt, men Helsetilsynet har neppe til hensikt å bli et politisk organ som skal blande seg inn i sykehusdebatt før beslutningenes innhold er realisert. Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt-Norge må fortsatt stå fast på medarbeideres rett og plikt til å ytre seg. Alternativet er så umulig at den juridiske siden av saken blir uinteressant: Selvfølgelig er det ikke mulig å sette munnkurv på 2400 nordtrøndere når det gjelder et så sentralt samfunnsanliggende som offentlige sykehus. Ikke mulig, ei heller ønskelig. Beslutninger og prosesser som leder fram til vedtak i Helse Nord-Trøndelag skal være så gode at de tåler debatt, også offentlig debatt. Bare slik får befolkningen skikkelig innsyn i det vi gjør, og dermed også en mulighet til å påvirke våre valg og få tillit til dem. Bare slik kan pasienten bli trygg på at helseforetakets hovedmål er å gi alle som trenger det god behandling til riktig tid og i riktig form. Beslutninger holder høyere kvalitet dersom det på forhånd er gjennomført grundige debatter der argumenter synliggjøres, måles og veies opp mot hverandre. Lederne i Helse Nord-Trøndelag har et spesielt ansvar for prosesser og arenaer som gjør meningsbryting mulig i sine klinikker, avdelinger, poster og enheter. fresk Nr. 4 desember 2004 Internmagasin for Helse Nord-Trøndelag Ansvarlig utgiver: Helse Nord-Trøndelag HF Redaktør: Trond G. Skillingstad, Namsos e-post: tlf.: / Sats, layout og annonsesalg: Trio Media, Namsos Opplag: 3000 Distribusjon: Sendes til alle ansatte i Helse Nord-Trøndelag m. fl. Papir: Trykt på resirkulert papir Forside: Bildet er fra Lucia-feiringen ved Sykehuset Levanger. Ungene kommer fra sykehusbarnehagen. Foto: Knut Okkenhaug, Trønder-Avisa. Men med frihet følger ansvar som hviler på den enkelte medarbeider. Usaklige og klart destruktive angrep på andre er kun egnet til å skade Helse Nord-Trøndelags omdømme blant våre pasienter og samarbeidspartnere. Friheten rommer et ansvar for å forsøke å nå fram med argumenter internt i systemet for å forbedre din egen virksomhets beslutninger og strategier. Og friheten betyr at den enkelte må vite at presseoppslag også gjør mange redde for om de får hjelp den dagen de trenger det som mest. Vårt omdømme betyr nemlig noe for tryggheten vår befolkning skal føle. God jul Ytringsfrihet og debatt er så viktige verdier for Helse Nord-Trøndelags framtid at de må forvaltes med omhu. Medarbeidere i Helse Nord-Trøndelag er gått bort i året som har gått, og de som sitter igjen har en spesiell høytid foran seg. Også mange andre får det ekstra tøft i dagene som kommer. Freskmeldinga håper på en fin jul for alle sine lesere med følgende oppfordring: Gi ei handsrekning til noen som sliter. INNHOLD Leder Direktørspalten Øresussenter i sikte Styring mot lyset Tøffing til tusen Änglar finns dom? Kampen for velferdsstaten fortsetter i Tette forbindelser i forskning Vår kunst Trenger midtnorsk avklaring! Smånytt Duket for omstillingsår Rygg på tvers Frykter flukt fra fødeavdelingene Kulturtorg Barnas Børsting Nytt og nyttig på nett Jubilanter og nytilsatte På tampen FRESKMELDINGA

4 DIREKTØRSPALTEN Kjære nordtrøndera... Pasienter i Nord-Trøndelag har at godt spesialisert helsetjenestetilbud, et tilbud som imidlertid også har sine klare svakheter og som dermed kan bli betydelig bedre Som nyansatt direktør, som konstituert direktør, og med bakgrunn fra norsk helsevesen, er det et privilegium å skulle lede gode faglige miljøer innenfor mange ulike områder. Dette i en periode som er preget av endring og omstilling, en utfordring fordi mange opplever endringsprosesser som truende. Det vil være viktig for våre pasienter at vi lykkes i omstilling. Samfunnet forventer at vi gjør nettopp det. Vi har lojale kunder i våre pasienter, det er imidlertid slik at vi utfordres av framtidas pasienter som vil velge kvalitet spesielt ved planlagt behandling. Det vil åpenbart ikke være nok at vi sjøl er skråsikker på egen leveranse av kvalitet. Det er pasientene som besvarer dette spørsmålet gjennom sine framtidige valg. Kvalitet i tilbud og leveranse kan dreie seg om så mangt. Hyggelig mottagelse og vennlighet i personlig samtale er god kvalitet. Funksjonelle og gode bygg, kompetente medarbeidere med evne til læring og sjølkritikk er god kvalitet. Ydmykhet overfor egen kunnskap og prestasjon er god kvalitet. Som lege og kirurg er jeg i økende grad opptatt av nettopp evnen til ydmykt å lytte til pasientens egen opplevelse av kvalitetsleveransen. Også i vårt helseforetak mener jeg å finne eksempler på forbedring innenfor dette området. Jeg vil i en periode bruke tid på å bli bedre kjent, bedre kjent med problemer og utfordringer, bedre kjent med flere ansatte og med pasienter. Jeg håper på en åpen kultur for å ta opp og drøfte problemer, jeg regner med at vi har en kultur for medvirkning i de vanskelige prosesser vi er inne i, og regner med oppslutning etter at beslutninger er fattet og vi skal gjennomføre. Jeg vil minne om hva som er våre fire hovedoppgaver: vi skal undersøke og behandle pasienter, vi skal undervise, vi skal forske og vi skal lære opp pasienter og pårørende Det er dette det dreier seg om; det er dette vi i lengden skal bli målt på. Penger og økonomi er viktig for å få gjort det vi skal og vil derfor også ha fokus. Men vi glemmer altså ikke hovedoppgavene i Helse Nord-Trøndelag. Hvil godt i fridager som finnes i høytiden vi står foran, det vil være spennende tider med masse oppgaver også i 2005! Jeg ønsker alle og enhver en god og fredfull jule- og nyttårshøytid. Det vil være viktig for våre pasienter at vi lykkes i omstilling. Samfunnet forventer at vi gjør nettopp det.

5 Dette er Tinnitus Tinnitus er den medisinske betegnelsen på øresus. Det bruser, buldrer, piper, klinger, hamrer eller tordner med ulik intensitet fra individ til individ uten ytre aktustikk. Dette er altså en fantomlydopplevelse. Ingen vet hvorfor Tinnitus oppstår, men det finnes ulike teorier. Mange mener det er en dysfunksjon i sansecellene i det indre øret som skaper unormal og kontinuerlig impulsstrøm i signalbanene mellom det indre øret og hjernen. I siste instans er det høresenteret i hjernebarken som i stor grad avgjør om, og hvordan, den enkelte opplever sin øresus. Akutt Tinnitus er fasen fra lyden oppstår og tre måneder fram i tid. Hvis støyen i øret varer mer enn noen timer, bør en snarest ta kontakt med helsevesenet. Kronisk Tinnitus er tiden etter 3 6 måneder. Hva fører til Tinnitus? Tinnitus er et symptom, ikke en sykdom. Her er en liste over mulige utløsende faktorer: Kortvarig høy støy/eksplosjonssjokk Infeksjonssykd. m/plutselig hørselstap Hodeskade/slag mot hode / whiplash Insektstikk Mellomøresykdommer Antibiotika/penicillin Konsentrert støybelastning Anspente/stive muskler i hals og nakke Høyt blodtrykk Tannrotbetennelse Stress Morbus Meniere Psykiske lidelser Traumer (f.eks. bilulykke) Listen er ikke uttømmende Kjeveleddsslitasje Behandling av Tinnitus Behandling av kroniske tilfeller vil normalt gis behandling av psykososiologisk art, men også tekniske og kognitive teknikker benyttes i opplærings- og mestringssammenheng. Det finnes treningsprogram med dokumentert effekt på deltakernes livskvalitet. Rapporten Selve forprosjektet er beskrevet i en rapport som er overlevert klinikkleder. Hele rapporten er tilgjengelig på intra- eller internettsidene til lærings- og mestringssenteret under Prosjekt. Gruppa som har arbeidet med prosjektet har bestått av Anton Hegdal (leder),anne Sandberg (HLF), Dagfinn Moa (HLF), Eskil Bjørgan (ØNH Helse Nord-Trøndelag), Inger- Lise Brede (Lærings- og mestringssenter, Helse Nord-Trøndelag) og Olav Bremnes (Psykiatrisk klinikk, Helse Nord-Trøndelag. Kilde: Videreutvikling av tilbud til Tinnitusrammede med spesiell vektlegging av de psykososiale sider. Forprosjekt. Øresussenter I SIKTE Helse Midt-Norge gir en halv million kroner til Nord-Trøndelag på vegen mot et regionalt kompetansesenter for Tinnitus. Pengene brukes til å lønne en prosjektleder som skal binde sammen kunnskap om øresus, spre lærdommen på tvers av helsenivå og fylkesgrenser og utvikle tilbudet videre. Strategisk plan for Helse Nord- Trøndelag sier at vi skal utvikle et regionalt kompetansesenter for Tinnitus. Det har vi tatt tak i raskt, og Helse Midt-Norge støtter oss finansielt på vegen, sier leder for Rehabiliteringsklinikken Kari Bratland Totsås. Sterk konkurranse Kampen om ressursene har vært stor. 2,8 millioner pasientopplæringskroner sto til utdeling fra Helse Midt-Norge. Til sammen ba søkerne om 25 millioner. Nord-Trøndelag vant fram med ønsket om kroner. Vi vant fram med våre ideer, og det er en styrke på vegen videre, sier Totsås. Forprosjektrapporten sto ferdig i oktober og binder satsingen sammen fra nasjonale føringer og helt ned til kunnskapen som allerede er lagret på Tinnitus i Nord-Trøndelag. Forbedre og forske Prosjektet nå skal danne basis for forskning, videreutvikling av tilbudet, heving av kvalitet og spredning av kunnskap, sier Totsås. Brukerne selv har vært svært aktive i arbeidet som er lagt ned. Dessuten er det medisinske fagmiljøet og andre samarbeidsinstanser tungt inne i prosjektet. Når prosjektet er ferdig, og vi har evaluert det grundig, blir det klart om vi søker Helse Midt-Norge om funksjonen som regionalt kompetansesenter. Jeg tror vi har svært gode forutsetninger for å nå dit, sier Totsås. Av Trond G. Skillingstad FRESKMELDINGA

6 6 FRESKMELDINGA

7 STYRING mot lyset Rødt lys er dumt. Grønt lys er bra. Helse Nord-Trøndelag er først ute i Midt-Norge med egne lysglimt som forteller om lederne når målene. Det er nemlig svært innfløkte sammenhenger som ligger bak, men svaret lyser mot den enkelte leder i all sin prakt: Enten er du innenfor målet, eller du er utenfor. Og for sikkerhets skyld kompletteres bildet med ei pil som peker oppover, nedover eller rett fram, enten det gjelder korridorpasienter, strykninger i operasjonsprogrammet eller antallet polikliniske konsultasjoner. Fra strategi til handling Det er satt opp mål i Helse Midt-Norge, og målene skal gjenspeiles nedover i organisasjonene. Ved hjelp av det nye gjennomgående styringssystemet skal vi sette Helse Midt-Norges strategier ut i livet, sier den regionale prosjektlederen Mads Einar Berg. Så langt er systemet gjort tilgjengelig i tre klinikker i Helse Nord-Trøndelag. De andre klinikkene står for tur, så også de andre helseforetakene i Midt-Norge. Jakten på tall Problemet hittil har ikke vært tilgangen på tall, men at tallenes tale har vært så uklar. I bunn og grunn handler styringssystemet om å rydde i baser som PRS, PAS og lignende systemer, dernest å lage gjennomgående løsninger fra topp til tå i organisasjonen, og ikke minst presentere tingenes tilstand på en enkel måte. Pilot i Midt-Norge Helse Nord-Trøndelag er pilot i det nye styringssystemet. Det betyr at systemet utvikles, testes og evalueres i tett samarbeid med Helse Nord-Trøndelags medarbeidere. Det betyr også at ikke alt er på plass før 1. juli 2005, spesielt når det gjelder valg av indikatorer. Hittil har lederne måttet bruke for mye tid på å lete etter data i ulike systemer. Nå er meningen at de kan få mer tid å bruke på det de skal gjøre, sier spesialrådgiver Kristian Eldnes som har vært med å utvikle systemet for Helse Nord-Trøndelag. Kommer mer Til tross for både røde og grønne lykter, føler ikke avdelingsleder Olav Bremnes i psykiatrisk klinikk at han har sett lyset riktig ennå. Men han skimter det. Allerede er styringssystemet et viktig hjelpemiddel, men det gjenstår fortsatt en del arbeid før dette kan erstatte dagens nøkkeltall på intranett. Vi får en god oversikt over hvilke resultat avdelingen oppnår i forhold til blant annet medarbeidere, sykefravær og økonomi. For psykiatrien mangler det fortsatt resultater knyttet til pasientbehandling, men dette er like om hjørnet, sier Bremnes. Rødt og grønt Den aller største fordelen er å få et raskt overblikk over hva som går bra, og hvor trykket bør settes inn. Resultatene hittil er relativt gode. Lampene lyser grønt på mange områder, rødt på andre. Vi må prioritere medarbeidersamtaler og reduksjon av sykefravær. Når det gjelder pasientbehandling og økonomi gjøres det en meget god jobb i postene, sier Bremnes. Av Trond G. Skillingstad Dette blir målt: 1. Pasientbehandling og opplæring Gjennomsnittlig ventetid fra henvisning til første konsultasjon Epikrisetid Korridorpasienter Andel nyhenviste i forhold til totalt antall polikliniske konsultasjoner Andel elektive pasienter som strykes fra det planlagte operasjonsprogrammet 2. Organisasjon og ledelse Sykefravær Medarbeiderindeks Ledelsesindeks Kompetanseindeks (Endringsledelse, HMS-avvik og generell turn-over planlagt lagt inn) 3. Økonomi Resultat i forhold til budsjett DRG-poeng i forhold til plan Antall polikliniske konsultasjoner, somatikk og psykiatri, i forhold til plan (Antall årsverk, årsprognoser planlagt lagt inn) 4. Forskning Antall ISI-refererte artikler og andre publiserte artikler i vitenskapelige tidsskrift Antallet avsluttede doktorgrader, hovedfag og mastergrader Antall vitenskapelige stillinger (Andel brutto driftskostnader brukt til forskning og eksterne midler til FoU planlagt lagt inn) Indikatorer og resultat er tilgjengelig på intranett under Nøkkeltall. FRESKMELDINGA

8 TØFFING TIL TUSEN Bjarne Knudsen (82) tilhører sjeldenhetene med over 1000 dialysebehandlinger. Artig at det ble markert med bløtkake, sier Knudsen som reiser fra Foldereid i Nærøy til behandling tre ganger i uka. Her får han behandling ved dialysen på Sykehuset Namsos. 8 FRESKMELDINGA

9 82 år gamle Bjarne Knudsen finner knapt sin likemann. Han har nemlig gått gjennom over 1000 bloddialyser, og kjørt 60 liter blod gjennom rensemaskina hver eneste gang. Solskinnshistorie, sier nefrolog Morten Reier Nilsen ved Dialyseavdelingen på Rikshospitalet. Bjarne har vært tøff, og har klart det bra, sier nefrolog Hans Hallan i Helse Nord-Trøndelag. Kan ikke bli lei De harde fakta sier sitt: De siste sju årene har Bjarne Knudsen kommet til Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos eller sykestua på Rørvik for å rense blodet tre ganger i uka. Selve behandlingen tar fire timer, og 60 liter blod går gjennom maskina. Inkludert reisetid bruker han ett døgn på dialyse hver eneste uke. Men det går ikke an å bli lei. Da kommer jeg ingen veg. Det må gjøres, sier Bjarne som ble feiret med bløtkake da behandling nummer 1000 var unnagjort. Holdt på å dø Egentlig har han holdt på enda lenger. For over 10 år siden sviktet nyrene, og sykehuset i Trondheim lærte ham opp til å gjøre dialyse selv hjemme med kateter i bukhulen og vann. Etter tre år ble det slutt. Jeg fikk infeksjoner i magen, og holdt vel på å dø av det. Da orket jeg ikke å gjøre det selv lenger, sier Bjarne som etter den tid har vekslet mellom sykehusene i Levanger og Namsos, og i den senere tida også sykestua på Rørvik. For et års tid siden kunne jeg gjøre behandlingen på Rørvik. Da ble det bare fire mils reiseveg, og det var veldig fint å få det så nært. Kjøringen til Levanger fra Foldereid i Nærøy var forferdelig. Det tar på å sitte i en bil så lenge, sier Bjarne. Sjeldenhet Pasienter som overlever så mange dialysebehandlinger er helt spesielt i Norge. Gjennomsnittstallet er kort fordi norsk helsevesen ligger på transplantasjonstoppen i verden når det gjelder nyrer. Blant de som ikke er aktuelle for transplantasjon er dødeligheten også høy, fordi sykeligheten i gruppa generelt er stor. Nesten samtlige dialysepasienter har hjerte-/karsykdommer, og har en betydelig økt risiko for hjertedød. I tillegg har mange diabetes. Å passere 1000 behandlinger høres ut som en solskinnshistorie, sier nefrolog Morten Reier Nilsen ved Rikshospitalet. Har du hørt om det før? Nei, personlig har jeg aldri hørt om et så høyt antall. Snittet i gruppen uten transplantasjon tror jeg er rundt to tre år. Det tallet øker nok på grunn av bedre medisiner, diagnostisering, bedre maskiner og bedre behandling av komplikasjoner, men dette er uansett en sjeldenhet, sier Nilsen. Brytes ned Hans Hallan kjenner Bjarnes historie svært godt, og mener han har vært en tøffing som har stått han av alle disse årene. Dialyse er tøft for kroppen. Det er hva vi kaller en katabol tilstand, det vil si nedbrytende tilstand som for eksempel hos pasienter som får cellegift. For å takle dette må kroppen ha større evne til å bygge seg opp enn den nedbrytingsprosessen som skjer. Jo eldre man blir, jo vanskeligere er oppbyggingen for kroppen. Men mange eldre får en veldig god tid med dialyse i sine siste år, sier Hallan. Går godt 82-åringen i sykesenga merker ikke noe særlig til prosessen som fjerner overskuddsvæske og avfallsstoffer fra blodet hans time etter time. Men han blir sliten etterpå. Den gamle gårdsarbeideren, vegarbeideren, sagbruksarbeideren og husbyggeren bruker de mange timene i senga til å lese. De gangene de plages med stikkinga, er det ikke noe særlig og jeg blir i dårlig form. Men når alt går bra, er allting godt sier Bjarne med et smil. Av Trond G. Skillingstad Dialyse: Rensing av blod for overskuddsvæske og avfallsstoffer, det vil si kompensasjon for den jobben nyrene normalt gjør. En dialysebehandling tar fire timer. I løpet av denne tiden går blodet flere ganger gjennom dialysemaskinen. I alt 60 liter blod blir renset i maskinen. Behandlingen gjøres tre ganger i uka. FRESKMELDINGA

10 Når du skal møblere: Gode ideer og gode råd. Se selv på våre nye hjemmesider. Som leverandør til små og store virksomheter, ønsker vi å yte enda bedre service til våre kontraktskunder, gjennom vårt nye nettsted. Vi ønsker alle våre forbindelser GOD JUL OG GODT NYTTÅR! Skap Arkiv Stoler Gardiner Kontormøbler Skole-/ barnehagemøbler Konferansemøbler Institusjonsmøbler Ergonomimøbler Boligmøbler Kontor- og kontraktsavd. Garderobe Namsos Tlf Faks Steinkjer Tlf Faks Verdal Tlf Faks Belysning Småvarer vi møblerer arbeidsplasser Trivselsvekta varierer Er du tiger eller ugle på jobben? Raske endringer er blitt en del av hverdagen i arbeidslivet. Hvilken av fire karakterer fra dyrenes verden du tilhører avgjør hvordan du reagerer på forandringer. De fire karakterene kan grovt forenklet beskrives: TIGERE: Stimuleres av forandringer. ESLER: Motarbeider aktivt alt nytt. GREVLINGER: Jobber målrettet og vil ha arbeidsro. UGLER: Avventende. men likevel viktig å holde seg i form GRATIS innmelding. Du har bare godt av å trene. Tigrene og grevlingene er innrettet mot virksomhetens mål, men er uenige om veien dit, mens eslene og uglene er mer fokusert på sine egne mål enn firmaets, skriver Aftenposten. For å komme best mulig gjennom endrings-prosessene må tigrene hindres i å skjene i vei, mens eslenes makt må begrenses. Grevlingene må hjelpes til å rette energien mot det nye målet, mens man må forklare uglene slik at de forstår meningen med forandringen. ALCADEN Telefon FRESKMELDINGA

11 Änglar finns dom? Filmtittelen fra år tilbake lever fremdeles i minnet, ikke minst nå ved juletider når vi igjen tar fram beretningen om englene på Betlehemsmarkene. Men i dag finns de? Mange vil svare: Jo, de finns i menneskeskikkelse, i dem som går blant oss som tjenende ånder. Noen av dem finns på sykehusene våre, der de gjør en oppofrende jobb! Men englene vi møter i juleevangeliet hadde en litt annen oppgave: Selve ordet engel betyr rett og slett budbærer, og de opptrer som formidlere av et guddommelig budskap. Og det mest interessante er vel ikke om de finns i dag og eventuelt i hvilken form de opptrer. Det mest spennende er hvem budbærerne henvender seg til med sitt budskap. I juleevangeliet er det til de som stod nederst på rangstigen i sin tid: Gjeterne som overnatta ute på markene. De var blant de fattigste og en forakta yrkesgruppe som stod utenfor det gode selskap. De var ikke bare fattige, men også regna som uærlige og syndige. For dere er det født en frelser i dag! var englebudskapet. Frelseren kom og ga nettopp disse menneskene tro og håp, og de var de første som fikk komme og se og tilbe barnet i krybben. Til alle tider vil dette tale til mennesker som ikke mestrer livet sitt: Alle har rett til å håpe på Gud, ingen av oss er utenfor Guds muligheter for nyskapelse. Ingen av oss er utestengt fra det virkelig gode selskap: Fellesskapet omkring krybben der det var plass til både forakta gjetere og til høyakta vismenn og konger, fellesskapet omkring Jesus, som igjen innbyr oss til å komme til han og finne fred, framtid og håp. Av Sykehusprest Iver Fagerli SYKEHUSET LEVANGER Julaften kl : Dagligstua Med D 4. etasje Juleandakt, sang og musikk Kaffe og kaker 1. juledag kl : Høytidsgudstjeneste i sykehuskapellet Kl : Levanger Mannssonglag synger i vestibylen i 4. etasje og deretter i 3. etasje. SYKEHUSET NAMSOS Julaften kl : Julegudstjeneste i vestibylen (hovedinngangen) Kaffe og kaker 2. juledag kl : Namsos Sangforening synger i avdelingene FRESKMELDINGA

12 Kampen for velferdsstaten fortsetter i 2005 Det tetner til, folkens! Etter en velfortjent juleferie og nyttårsaften vel overstått, kommer 2005: Det Tredje År Etter Sykehusreformen! Året da alle norske sykehus, unnskyld helseforetak, skal drives i økonomisk balanse. Økonomisk balanse, ikke nødvendigvis faglig eller helsepolitisk balanse. Alle sykehuskonsernene må levere et sluttregnskap i balanse for 2005 innafor rammene Stortinget har satt gjennom Statsbudsjettet. Henstand og ekstrabevilgninger gis ikke. Helseforetakene får 500 mill. kroner mer neste år som følge av budsjettforliket mellom FrP og Regjeringa, men underskuddet er fortsatt på over 2 milliarder kroner og kravet om å komme i budsjettbalanse i 2005 er absolutt. Andelen av innsatsstyrt finansiering (ISF) i sykehus økes fra 40 % til 60 % fra nyttår, tross iltre protester fordi dette truer tilbudet til kronikerne og presser tempoet ytterligere. Året 2005 skal gi oss et eventyrlig sluttresultat: Samtidig som totalrammen for alle landets sykehus skal kuttes mellom 1 og 2 milliarder kroner og antall ansatte skal kuttes med 1500 kanskje 2000, så krever departementet at dette ikke skal gå på bekostning av helsetilbudet (1). Hvabehager? Er vi så ufattelig ineffektive og sløve, alle vi som har vår daglige dont på de offentlige norske sykehusene? Så dårlig organisert, så lite sparsommelige, så demoraliserte at vi glatt kan kutte et par milliarder og sparke, sorry nedbemanne, ansatte uten at det går utover helsetilbudet? Trollmenn med kuleramma, disse departementsfolka, men tallmagien deres er trusler, ikke tryllekunster. Vi er mange som føler at smertegrensen allerede er nådd. Likevel tvinges vi til ytterligere milliardnedskjæringer i I vårt daglige sykehusarbeid er budsjettdisiplin og budsjettbalanse ikke lenger ord som veies mot funksjon, tilbud, kvalitet og omsorg. Det er en trussel. Hvis du som styreleder eller mellomleder ikke holder budsjettet og gjennomfører nedskjæringene i 2005, så er det fare for jobben din. Dette forplanter seg nedover i produksjonsenhetene. Alle skal marsjere i takt, målene må nås! Budsjettbalanse. Produksjon. Effektivitet. Inntjening. Nedbemanning. DRG. Kjør på! Fram med stoppeklokka! Gjesteskribent i FreskMeldinga: MADS GILBERT Helsearbeider ved UNN Helse-Norge gir sitt honorar for denne artikkelen til Palestinakomiteen 2005 blir året da den nye kommersielle foretakskulturen kommer på full kollisjonskurs med vår etablerte omsorgskultur. Sykehusdrift som velferdsprosjekt skal frakobles politisk styring og sendes på Børsen. Markedet skal bli vårt nye credo. Glem det du lærte om ansvar og lojalitet for pasienter, brukere og lokalbefolkning. Kutt, kutt, kutt. Smil oppover, spark nedover. Så langt har vi maktet å skjerme pasientene, men hvis vi må skjære ytterligere, så passeres denne smertegrensen. Da må vi vurdere å sentralisere tilbud, og kutte ut tjenester noen steder. sier min sjef, direktøren i Helse Nord Lars Vorland, som også frykter lengre køer (2). Og nåde de foretaksdirektører og styrer som ikke leverer regnskap i balanse neste år! De kan finne seg en ny jobb og nye styrerom! Problemet er neppe så stort for dem. Direktører og styremedlemmer fra næringslivet velger og vraker i jobb. Verre er det for renholderne på sykehuset i Bodø som må overlate vasketralla til dårligere betalte rengjørere fra det internasjonale monopolselskapet ISS, og for kjøkkenpersonale, hjelpepleiere og sentralbordbetjening som skal bort for å saldere konsernregnskapene. De har ingen nye feite styreverv å jakte på, ingen retrettstillinger i farmasøytisk industri eller andre deler av privat næringsliv. De eldste arbeidskameratene våre, de virkelige sliterne i offentlige sykehus, de skal nok få smake piskesnerten i Og de minst lønnsomme pasientene, de som bor lengst unna, de som krever mest tid, de som ikke har så sterke nettverk og mangler penger til økte egenandeler. Den samme pisken skal nok treffe lokalsykehusene som kjemper med ryggen mot veggen for å opprettholde faglig tilbud til lokalbefolkningen. Trøsten får være at erfaringene med folkeaksjoner og fakkeltog til nå har vært gode: Mange steder er nedlegginger, sentralisering og brutale kutt stoppet gjennom tverrpolitiske aksjoner. Kamp nytter! Sykehusaksjonen organiserer seg land og strand rundt, til rasende forargelse fra styreledere fra næringslivet som kaller det støy og anklager leger og pleiere som solidariserer seg med befolkningen for å være politikere i hvitt for tiden er det det aller verste makta kan tenke seg. Så bra at vi har politikere i hvitt, sier jeg! Fagfolk som ser lengre enn faglig sneversyn, som løfter blikket og tar politisk ansvar for velferdsstaten. Som står imot smålig mobbing om egeninteresser og trusler om represalier hvis de bryter lojaliteten til de nye foretaksstyrene. Stramme rammer og ny konsernkultur åpner for omfattende splitt-og-hersk: Sett personellgrupper, lokalsykehusene, avdelinger og pasientgrupper opp mot hverandre. Lur befolkningen til å tro at fritt sykehusvalg betyr at du kan velge framtida fritt. Det kan de ikke. Når bedriftsøkonomi skal styre velferdsstaten og markedstenkingen i sykehusreformen slår inn for fullt, skal vi nok snart se at det går med velfungerende lokalsykehus som det gikk med nærbutikkene: Det var så mye billigere å shoppe i supersenteret i byen, de hadde så mye mer. Det var så billig og så var de så effektive. For seint oppdaget vi at vi dermed tvang nærbutikken i kne. For seint oppdaget vi at det faktisk var bra å kjenne jenta i kassa og handelsmannen bak disken. De visste hva vi trengte og de hadde arbeid. Turbokapitalismen er ikke for pyser. Verken når det gjelder nærbutikk eller nærsykehus. Du kan gjerne lete på nettet etter en kjapp mandeloperasjon som du casher inn med billigbillett til en fjern by eller en glatt privatklinikk og tenker: Yezz! Fritt sykehusvalg! Problemet er bare at lokalsykehuset ditt i Namdalen, Innherred eller i Hammerfest faktisk trenger deg som pasient og som støttespiller dersom livsviktig akuttberedskap, lokal opplæring av helsepersonell og viktige offentlige arbeidsplasser skal kunne forsvares mot nedlegging. Og den dagen du blir akutt sjuk eller skadet, da har du ikke noe valg. Har du valgt bort lokalsykehuset, får du satse på at vegen er åpen og at helsa holder helt fram til Trondheim. De fleste av oss som har valgt helseprofesjoner, valgte bort BI og Handelshøyskolen fordi vi ville jobbe med mennesker som et mål, ikke som et middel til å tjene penger. Vi valgte omsorgsyrker, ikke merkantile yrker. Samfunnet trenger begge, men sammensausingen av de to kulturene 12 FRESKMELDINGA

13 gjennom sykehusreformen truer velferdsstatens fundament. Velferdsstaten skal sikre omsorgen for de som verken er betalingsdyktige eller interessante for markedet, alle de som er uprofitable for den merkantile kulturen. Når sykehus blir marked og behandling av mennesker blir produksjon, når budsjettdisiplin blir viktigere enn pasientlojalitet da har velferdsstaten tapt. Befolkningen er godt fornøyd med norske offentlige sykehus (3). Vi må våge å bruke det offentlige rommet og fortelle befolkningen, brukerne og politikerne om konsekvensene av nedskjæringer og sentralisering, ikke la oss kneble eller skremme til taushet. Under årsmøtet i min forening, den ikke spesielt radikale Norsk overlegeforening, fremmet lederen forslag om legers rett til å ytre seg i det offentlige rom, fordi man hadde en følelse av at helseforetakene ønsket å legge lokk på debatten om foretakenes virksomhet. Mange helsearbeidere føler at det arbeides for å tre en lojal taushet lenger ned i systemet og dette kan representere en fare både for pasientenes sikkerhet og rettigheter og for åpenhet i offentlig debatt, sa lederen for sykehusoverlegene (4). Forslaget hans ble vedtatt. Det var bra. Vi er mange som mener sykehusene får for små midler til å oppfylle befolkningens forventninger og Stortingets krav. Når for knappe midler skeivfordeles mellom helseregionene blir det spesielt stor manko for Helse Vest og Midt, og tilstrammingene i 2005 vil slå særlig hardt ut i disse regionene (5). Kampen vil skjerpes, og hver enkelt av oss må definere både lojalitet og ansvar. Hvor står du? God jul! KILDER 1. Sykehusansatte kan miste jobben. Dagbladet Ap og Frp krever sykehusmilliarder. Dagsavisen Så bra er sykehuset ditt. Dagbladet Andersen EJ. Leger må kunne ytre seg. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: Lekven J. Austgulen R. Kaarboe O. Ulik fordeling av helsekroner i regionene. Kronikk, Bergens Tidende Fotograf: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 4 2006. Eldre inn i sykehusene. Side 21 24

FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 4 2006. Eldre inn i sykehusene. Side 21 24 fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 4 2006 Eldre inn i sykehusene Side 21 24 Hyggelig strømgevinst til HMN-ansatte Mange av dine kollegaer har også i år en strømavtale som er forbeholdt HMNs

Detaljer

Hvorfor rammet tragedien oss?

Hvorfor rammet tragedien oss? fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 2 2002 Hvorfor rammet tragedien oss? Side 15 17 Bohus har løsningene for kontorer og offentlige rom Et mangeårig samarbeid som leverandør til sykehusene

Detaljer

FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 1 2003. Årets helseforetak. Side 14 19

FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 1 2003. Årets helseforetak. Side 14 19 fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 1 2003 Årets helseforetak...med full fart i korridorene Side 14 19 Smart, effektiv, stilig og med alle muligheter Sony Ericsson P 800 Integrert kamera Bildealbum,

Detaljer

FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 1 2005. Omdømme under lupen. Side 20 23

FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 1 2005. Omdømme under lupen. Side 20 23 fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 1 2005 Omdømme under lupen Side 20 23 Flytteplaner? Ring oss i dag og bestill gratis MeglerTakst Namsos: 74 22 69 71 / Levanger 74 02 88 00 MeglerTakst

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

fresk FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 3 2004 JAKTEN Side 16 21

fresk FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 3 2004 JAKTEN Side 16 21 fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 3 2004 JAKTEN Side 16 21 Helse Midt-Norge har en strømavtale som gir bakoversveis. Det drypper også litt på deg som ansatt. Tidligere i år inngikk Helse

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008 Mange kan skryte av å være født på Unn, men vesle jenny (1) er også laget der. i et rør. Made in UNN side 12-17 Refser sykehuset Pasientombud Lars

Detaljer

fresk Sykehusdirektører er ikke som andre direktører De gjør krokodillene misunnelige FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 2 2004

fresk Sykehusdirektører er ikke som andre direktører De gjør krokodillene misunnelige FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 2 2004 fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 2 2004 Sykehusdirektører er ikke som andre direktører De gjør krokodillene misunnelige Et lokalt energiselskap I tillegg til energiproduksjon har NTE lang

Detaljer

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer:

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer: AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012 Temanummer: A Utgis av Arbeidsgiverforeningen Spekter Ansvarlig redaktør: Lars Haukaas Adresse/ kontaktperson: Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks

Detaljer

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 [6-13] si magasinet Livet hos patologen 40 I gang med hjemmedialyse 10 Satser på simulering 16 Øves i voldsmestring 32 Innhold SI Magasinet 6/13 3 Leder

Detaljer

Suksessen som endte i svik. Snart klart for obspost. Bygger team via tvskjerm

Suksessen som endte i svik. Snart klart for obspost. Bygger team via tvskjerm Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 3 13. mars 2009 Suksessen som endte i svik Som 13-åring trente Peter Dalan (18) som en toppidrettsutøver i flere måneder, og oppnådde fantastiske resultater. På grunn

Detaljer

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

LEGGER BOLIGER Ut for SaLG

LEGGER BOLIGER Ut for SaLG Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 6 14. mars 2008 LEGGER BOLIGER Ut for SaLG unn vil legge 131 leiligheter og 74 hybler ut for salg i tromsø, harstad og narvik. dette gjøres gradvis og forsiktig for

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008 NAV i medienes søkelys side 10 Redaktøren Kompetanse hva er det? NAV-reformen er nå halvveis, mens brukere, politikere og media i økende grad forventer at

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning.

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning. 01/2011 Årgang 10. Et magasin fra KVALItets- LØFTET Seks direktører og deres prioriteringer. Side 4 6 pasienter setter karakter Revmatologisk avdeling prøver ut Bruker Spør Bruker-modellen. Side 22 Styrmann

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

PINGVINEN. Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad.

PINGVINEN. Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad. PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 6 2012 årg. 9 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad. Inspirasjon

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2009 Først ut i Norge STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble

Detaljer

PINGVINEN. Betongprofessor hjelper UNN UNN

PINGVINEN. Betongprofessor hjelper UNN UNN UNN 2011 PINGVINEN HELSEMAGASINET UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 10 2011 årg. 8 Hva er galt med UNN? spurte Ulf A. Halvorsen i et leserinnlegg. Nå deler han sine erfaringer som pasient slik at sykehuset

Detaljer

H ERTEBARNET. Les mer om:

H ERTEBARNET. Les mer om: Nr. 3 2015 UTGIS AV FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN H ERTEBARNET Les mer om: Emma har ett hjertekammer i full fart på sykkelen side 5-8 Stort hjerte for små hjerter på Jamaica side 18-22 Negative livshendelser

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Unge slagrammede. Slagrammet tok doktorgraden. Slagenheter. sliter. redder liv ISSN: 0803-6217

Unge slagrammede. Slagrammet tok doktorgraden. Slagenheter. sliter. redder liv ISSN: 0803-6217 ISSN: 0803-6217 Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 4-2008 - 18. årgang Ingen gaver fra Jens... Unge slagrammede sliter Side 9 Slagenheter redder liv Side 11 Slagrammet tok doktorgraden

Detaljer

Smeltedigelen PINGVINEN HELSEMAGASINET. I renholdsavdelingen arbeider det mennesker fra 20 ulike nasjonaliteter. Sudanske «Jamal» er én av dem.

Smeltedigelen PINGVINEN HELSEMAGASINET. I renholdsavdelingen arbeider det mennesker fra 20 ulike nasjonaliteter. Sudanske «Jamal» er én av dem. HELSEMAGASINET PINGVINEN UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 9 2010 årg. 7 Smeltedigelen I renholdsavdelingen arbeider det mennesker fra 20 ulike nasjonaliteter. Sudanske «Jamal» er én av dem. 6-9 Øystein

Detaljer

Vi stiller veikrav før stortingsvalget

Vi stiller veikrav før stortingsvalget magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 5-8. årgang 2009 Vi stiller veikrav før stortingsvalget s. 6-8 Gir håp for nakkeslengskadde s. 4 5 Heftig sommer for ungdommen s. 9 Bjurstrøm

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer