Forord. Bergen, mai Tor Fredriksen Instituttstyrer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer"

Transkript

1

2 Forord Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole presenterer i det følgende sin årsmelding for Fjoråret var preget av stor aktivitet. Våren 2006 ble masterprofilene ved NHH evaluert, og for SOL medførte dette betydelige endringer for flere av masterprofilene der instituttet har et hovedansvar. Sammen med en oppgradering av enkeltkurs innen profilene, håper instituttet å komme styrket ut av omstillingen som er gjort. Også innen bachelor og doktorgradsutdanningen er det gjort endringer. Innen bachelorprogrammet har kvalitets-reformen gitt økt fokus på aktivisering av studentene. Dette har gitt seg utslag i færre kontakttimer, og ytterligere økning i bruk av gruppeundervisning og innleveringsoppgaver. Innen doktorgradsprogrammer har man startet et arbeid med å modularisere deler av programmet for å gi økt fleksibilitet og økt kvalitet gjennom bruk av fremstående, internasjonale kursholdere. Årets undervisningspris for 2006 ble tildelt Inger Stensaker og Herbjørn Nysveen. Til tross for betydelig ressursbruk innen de ulike undervisningsprogrammene, er det utført en betydelig forskningsproduksjon i Spesielt gledelig er det at stadig flere medlemmer av staben berømmes internasjonalt for sine publikasjoner. Paul Gooderham og Odd Nordhaug har, sammen med medforfattere utenfor instituttet, mottatt to utmerkelser (blant de beste vitenskapelige artikler publisert innen ulike fagområder), i tillegg til to publiseringer på UHRs nivå 2-liste. Også Kjell Grønhaug kan, sammen med medforfatter, vise til publisering på nivå 2-liste. Rune Lines ble i 2006 tildelt pris for beste artikkel i et anerkjent HRM-tidsskrift. Fokus på forskning ble ytterligere forsterket ved at Professor Nicolai Foss høsten 2006 tiltrådte i et nyopprettet forskningsprofessorat. Forskningsområdet er verdiskapning innen kunnskapsbaserte næringer, og vil bli ytterligere styrket med flere stipendiater i årene som kommer. I tillegg fikk to førsteamanuenser opprykk til professor, og en amanuensis opprykk til førsteamanuensis i Instituttet produserte fem doktorgrader. Årsmeldingen gir en kortfattet oversikt over aktivitetene innenfor instituttets hovedområder: forskning, undervisning/veiledning og formidling. Vi håper meldingen gir praktisk og nyttig informasjon til leserne, og vi vil sette stor pris på tilbakemeldinger som kan bidra til ytterligere forbedringer. Redaksjonskommiteen for denne årsmeldingen har bestått av: amanuensis Tore B. Holmesland og kontorsjef Børge Aadland, med bidrag fra den administrative staben. Bergen, mai 2007 Tor Fredriksen Instituttstyrer i

3 Summary in English This annual report provides a comprehensive account of teaching activities, research production, knowledge transfer and administrative work performed by the faculty and staff at NHH s Department of Strategy and Management (SOL). First, an overview of the department, its faculty groups, and its management is given. As of 2006, the department holds 36 professors (full, associate, assistant), 29 of whom have doctoral degrees from NHH or other domestic or international universities. Also, the department had 11 adjunct professors (full, associate, assistant), 26 research scholars, and 8 administrative staff members. The department s activities are related to five broad subject areas: information management, marketing, organization behavior, organization theory, and strategic management. As far as research is concerned, the faculty of SOL published 15 papers in international academic journals (refereed), 4 books, 23 book chapters. Moreover, 42 papers have been presented at national and international academic conferences, and five doctoral candidates have defended their dissertations in The department has been involved in teaching at all levels and in a wide spectrum of subjects within the five broad subject areas. At the undergraduate level, a total of 12 courses were taught. The corresponding numbers at the masters and doctoral levels are 28 and 9. Furthermore, SOL is heavily involved in executive education, primarily by being responsible for two executive MBA programs, and participating in two more, offered in collaboration with other institutions. Finally, SOL was responsible for several in-company training programs. Finally, as good citizens of the academic community, the SOL faculty is actively involved in research collaboration with other institutions both nationally and internationally. Faculty members act as referees for journals and conferences, are on editorial boards, are conference organizers, and participate on committees for evaluation of doctoral dissertations as well as applicants to positions as professor. ii

4 Innholdsfortegnelse Forord Summary in English 1. Institutt for strategi og ledelse s Instituttets aktiviteter i 2006 s. 3 Undervisning fulltidsstudiene s. 4 Undervisning etter- og videreutdanningen s. 5 Åpent Bachelor-program Åpne EMBA programmer Bedriftsinterne programmer Forskning s. 6 Doktorgrader Stabsseminar s. 7 Formidling og utadrettet virksomhet s Faglig perspektiv mitt fag Christine B. Meyer: Faglig perspektiv s. 8 Vedlegg 1. Ansatte ved Institutt for strategi og ledelse i 2006 s Undervisning kurstilbud fra SOL 2006 s. 16 3a. Artikler i internasjonale vitenskapelige tidskrifter med referee s. 18 3b. Artikler i nasjonale vitenskapelige tidsskrifter med referee s Andre publikasjoner i tidsskrifter, bulletiner, serier mv. s Bokutgivelser på norske eller internasjonale forlag s Bidrag/kapittel i faglige bøker utgitt på forlag s Presentasjon av paper på vitenskapelige konferanser s Eksternfinansierte forskningsprosjekter s Priser/utmerkelser s Doktorgrader på SOL i 2006 s Utenlandsopphold av en viss varighet s Stabsseminarer i samarbeid med SOL/SNF s Deltagelse i vitenskapelige bedømmelser (stillinger; doktorgrader) s Reviewer og andre redaksjonelle verv (tidsskrift/bøker/konferanser) s Interne verv, utvalg og komiteer s Eksterne verv, utvalg og komiteer s. 40 iii

5 1. Om Institutt for strategi og ledelse Institutt for strategi og ledelse (SOL) ble etablert gjennom en sammenslåing av tre tidligere institutter for henholdsvis informasjonsbehandling, markedsøkonomi og organisasjonsfag. Disse tre instituttene ble alle etablert på og 1970-tallet og har vært pionérmiljøer i Norge på sine respektive fagområder. SOL er ansvarlig for forskning og undervisning på en rekke emneområder og innenfor flere fagdisipliner - f.eks. organisasjonsteori, organisasjonspsykologi, forhandlinger og konflikthåndtering, ledelse, endringsledelse, HRM, næringslivsetikk, forretningsstrategi, konsernstrategi, interorganisatoriske releasjoner, forsyningsledelse, kunnskapsledelse, informasjonsledelse, elektronisk forretningsdrift, bruk av IT, marketing, merkevareledelse og kjøpsatferd. Instituttet har et uttrykt mål om å være ledende i Europa innenfor sine fagområder. Instituttet er delt inn i fire faggrupper som hver har et operativt ansvar for planlegging av undervisning, fordeling av veiledningsoppgaver, og systematisk styrking av kvaliteten på forskning og (forskningsbasert) undervisning innenfor sine respektive fagområder. De fire faggruppene er: Strategi Forretningsstrategi, konsernstrategi, strategisk endring, strategiske allianser, strategisk ledelse, innovasjon og nettverk, næringslivsetikk, organisasjonspsykologi, relasjonsetikk, HRM, kompetanseutvikling, konflikthåndtering, læring i organisasjoner, kunnskapsledelse. Marketing Markedsføring, kjøpsatferd, markedsundersøkelser, metode, markedskommunikasjon, merkevareledelse, tjenestemarkedsføring, produktutvikling, internasjonal markedsføring. Organisasjon og ledelse Organisasjonsteori, strategisk personalledelse, kunnskapsledelse, nettverk, sosial kapital, internasjonal ledelse, økonomisk organisasjonsteori. Informasjonsbehandling Informasjonsledelse, verdiskaping med IT, beslutningsstøtte, IT støttet læring i organisasjoner, IT-prosjektledelse, IT-prosessanalyse, systemutvikling, systemintegrasjon, datamodellering, objektorientert programmering, ERP-systemer, datavarehus. Hver faggruppe har en faggruppeleder. Denne leder arbeidet i faggruppen og er bindeleddet til instituttledelsen. Faggruppelederne ex officio er medlemmer av instituttets arbeidsutvalg (AU). 1

6 Instituttledelsen har i 2006 bestått av: Instituttstyrer: Førsteamanuensis Tor Fredriksen Varastyrer: Professor Sven Haugland Kontorsjef: Børge Aadland Instituttet har hatt et arbeidsutvalg (AU) som i tillegg til de tre ovennevnte har bestått av: Våren 2006 Professor Herbjørn Nysveen (faggruppen i Marketing) Professor Odd Nordhaug (faggruppen i Organisasjon og ledelse) Professor Anna Mette Fuglseth (faggruppen i Informasjonsbehandling) Førsteamanuensis Lasse Lien (faggruppen i Strategi) Konsulent Wenche Mørch (representant for t/a-gruppen) Doktorgradsstipendiat Per Anders Sunde (studentrepresentant) Høsten 2006 Professor Herbjørn Nysveen (faggruppen i Marketing) Professor Paul Gooderham (faggruppen i Organisasjon og ledelse) Førsteamanuensis Lasse Lien (faggruppen i Strategi) Professor Anna Mette Fuglseth (faggruppen i Informasjonsbehandling) Konsulent Wenche Mørch (representant for t/a-gruppen) Doktorgradsstipendiat Søren Wenstøp (studentrepresentant) Konsulent Wenche Mørch har vært sekretær i AU. Kontorsjef Børge Aadland har vært undervisnings- og eksamensansvarlig. SOL hadde i 2006 til sammen 36 årsverk fordelt på 38 ansatt i undervisnings- og forskerstillinger (dette inkluderer faste og midlertidige i minst halv stilling). Disse fordelte seg som følger: 14 professorer 19 førsteamanuenser 5 amanuenser/universitetslektorer Blant de 33 professorene/førsteamanuensene har i alt 29 doktorgrader fra inn- og utland: 17 har dr.oecon. grad fra NHH, fire er dr.philos. fra Universitetet i Bergen eller Universitetet i Oslo, en er dr.polit. fra Universitetet i Trondheim, en er ekon.dr., en har Ph.D grad fra Gøteborgs universitet, en har Ph.D. grad fra Copenhagen Business School, og tre har Ph.D. grad fra ledende universiteter i USA, henholdsvis Northwestern University, University of Illinois at Urbana-Champaign og University of California, Los Angeles (UCLA). En av amanuensene har lic. NHH graden. Tre av førsteamanuensene har vært post.doc. stipendiater (kvalifiseringsstipend) deler av året. Videre hadde instituttet i 2006 følgende medarbeidere: 8 professor II 2 førsteamanuensis II 26 doktorgradsstipendiater 5 t/a-ansatte med administrative oppgaver 3 IT-koordinatorer (deltid) 2

7 2. Instituttets aktiviteter i 2006 Året 2006 var preget av omfattende aktivitet og nye utfordringer. Endring av mastergradsprofilene har medført omlegging av instituttets kursportefølje. Instituttets undervisningsaktivitet har bred spredning, hvor en deltar deltar med stor tyngde på hele fem av de syv nye fagprofilene på masternivå (Strategi og ledelse; Økonomisk styring; Markedsføring og konkurranseanalyse; Samfunnsøkonomi; International business). Våren 2006 ble profilene i Strategisk ledelse og Ledelse av menneskelige ressurser slått sammen til Strategi og ledelse. Forskningsaktivitetene er opprettholdt i Etter flere år med økende antall publikasjoner har instituttet stabilisert seg på et høyt nivå. Instituttets medarbeidere har presentert et førtitalls konferansebidrag på anerkjente fagkonferanser verden over. Det er og gledelig at ansatte i forskningstermin velger å tilbringe hele, eller store deler av denne ved utenlandske læresteder. Flere av stipendiatene velger også å ta lengre perioder av stipendperioden utenlands. På instituttet har 5 doktorgradsstudenter disputert i Instituttet feiret i 2006 at professor Anna Mette Fuglseth fylte 60 år. Det er en betydelig forsknings- og undervisningsinnsats Fuglseth har nedlagt for NHH og SOL de siste årene. Hun ble i den sammenheng hyllet med et eget festskrift. Instituttet kan også vise til at en i 2006 har flere andre begivenheter som har gitt instituttet grunn til å kaste glans over medarbeidere. I 2006 ble artikkelen Accountants as Sources of Business Advice for Small Firms av Paul Gooderham, Odd Nordhaug og medforfatterne Anita Tobiassen og Erik Døving publisert i boken Keystones of Entrepreneurship Knowledge utgitt av forlaget Blackwell i USA og England. Artikkelen er valgt ut som en av de 20 beste vitenskapelige artiklene innenfor entreprenørskap og småbedriftsforskning gjennom alle tider. I tillegg ble artikkelen Institutional Determinants of Organizational Practices: Human Resource Management in European Firms av Paul Gooderham, Odd Nordhaug og medforfatter Kristen Ringdal utvalgt som en av de 80 viktigste artiklene som er skrevet av Human Resource Management på verdensbasis av forlaget Sage. Artikkelen ble publisert i 1999 og vil inngå i en samling på fire bind med tittelen Major Works in HRM. Gledelig er det også at instituttets medarbeidere har hatt tre publiseringer på UHR (Universitet- og Høyskolerådets) nivå 2 liste i Artikkelen The Antecedents of Direct Communication in British and Danish Firms: Country, Strategic HRM or Unionization? av Richard Croucher, Paul N. Gooderham og Emma Parry ble publisert i European Journal of Industrial Relations. Mens artikkelen National embeddedness and calculative human resource management in US subsidiaries in Europe and Australia av Paul N. Gooderham, Odd Nordhaug og Kristen Ringdal ble publisert i Human Relations. Den siste artikkelen Pursuing opportunities Why so many fail and so few succeed av Geir Grundvåg Ottesen og Kjell Grønhaug ble publisert i European Journal of Marketing. I tillegg til disse tre artikkelene, ble artikkelen Cooperation and competition in the context of organic and mechanic worldviews - A theoretical and case based discussion publisert av Knut J. Ims og Ove Jakobsen publisert i Journal of Business Ethics (Financial Times liste). Videre fikk Rune Lines i 2006 prisen Elwood F. Holton III Research Excellence Award for artikkelen The Structure and Function of Attitudes Toward Organizational Change som ble publisert i Prisen ble delt ut av tidsskriftet Human Resource Development Review for årets beste artikkel. Inger Stensaker og Herbjørn Nysveen mottok instituttets undervisningspris for

8 Undervisning fulltidsstudiene Instituttet har i 2006 vært involvert i totalt 48 kurs i fulltidsstudiene, herav 24 gjennomført i vårsemesteret og 24 i høstsemesteret. Våren 2006 ble masterprofilene ved NHH evaluert. Dette medførte betydelige endringer for flere av de masterprofilene hvor instituttet var sterkt representert. Med endring i profilene ble det også gjort endringer på kursnivå. Enkelte kurs er foreløpig tatt ut av masterstudiet, mens andre kurs er slått sammen eller gitt en annen vinkling/innretning. Det er også satt opp helt nye kurs. Når det gjelder totaltilbudet fra instituttet så holdes dette dermed stabilt innenfor de aktuelle fagområdene. Selv om kvalitetsreformen ble innført for flere år siden, så gjelder kravene og forutsetninger om færre kontakttimer og mer bruk av gruppeundervisning og innleveringsoppgaver med kommentarer fortsatt. Å dømme etter kursevalueringene har dette fortsatt en positiv effekt både på læringsmiljøet, studentenes engasjement i det enkelte kurs og - ikke minst - på deres prestasjoner. Utstrakt anvendelse av stipendiatenes arbeidsplikt i gruppeundervisning og veiledning har i tillegg synliggjort en svært viktig ressurs for instituttet. Med en nedgang i antall stipendiater og en økning i behovet for gruppeundervisning og veiledning er det i dag nødvendig å ansette stadig flere vitenskapelige assistenter for å dekke behovet. Denne typen arbeid er en nyttig læringsarena både for stipendiatene og de vitenskapelige assisstentene. Instituttet ønsker derfor i 2007 å bli enda mer målrettet i sin rekruttering av vitenskapelig assistenter for å sikre seg potensielle doktorgradsstipendiater og gjøre de oppmerksom på mulighetene og fordelene for en akademisk karriere ved NHH. Instituttet har stort sett fått gode tilbakemeldinger på sine kurs. Konstruktiv kritikk på enkelte kurs har medført mindre omlegginger av det pedagogiske opplegget og endringer i vurderingsformene. I løpet av få år har mange kurs prøvd ut nye evalueringsformer og en kan konkludere med at de fleste kursene nå har kommet frem til løsninger hvor studentene best får vist hva de har lært og forstått. For enkeltkurs ønsket en derimot i 2006 å fornye seg. Instituttet er opptatt av at vurderingsformene ikke skal være statiske for de enkelte kurs og at en således skal ha en kontinuerlig evaluering av vurderingsformene for de enkelte kurs. Overgangen fra gammel til ny studieordning har medført at man også i 2006 har vært i en overgangsperiode hvor man opererer med veiledning av så vel siviløkonomutredninger og masteroppgaver. Masteroppgavene utgjør nå for første gang flertallet på årsbasis. Siste frist for innlevering av siviløkonomutredninger er satt til våren På grunn av den ujevne fordelingen av studenter på masterprofilene har instituttets ansatte veiledet studenter innenfor et vidt spekter av tema. Antallet siviløkonomutredninger og masterutredninger veiledet av instituttets ansatte og innlevert for sensur i 2006 var: Siviløkonomutredninger 35 Masterutredninger 39 Totalt i Målene for god studiekvalitet ligger definert i instituttets strategiske fagplan og er konkretisert i mål og tiltaksplanen for studiekvalitetsarbeidet. 4

9 Undervisning - etter- og videreutdanningen Instituttet har i 2006 levert betydelige bidrag til NHHs etter- og videreutdanningsprogrammer. I første rekke gjelder dette to EMBA (Executive MBA) programmer som instituttet har et overordnet programansvar for. Instituttets medarbeidere har også vært aktive innenfor bedriftsinterne programmer. Åpent Bachelor- program Gjennom Paul Gooderham har SOL spilt en sentral rolle i etableringen av et utviklingsprogram for regnskapsrådgivere på bachelornivå. Dette programmet ble også gjennomført i Åpne EMBA programmer I 2006 har SOL hatt programansvaret for følgende EMBA programmer: MASTRA - et EMBA program i strategisk ledelse. Programmet setter søkelys på strategiske ledelsesutfordringer i en nasjonal og global sammenheng. I 2006 ble kull 8 uteksaminert og kull 9 startet opp i januar Det startes opp nytt kull hvert år. Programmet er alltid fulltegnet lang tid før oppstart. Programdirektør for kull 8: Tom Colbjørnsen semester, Tore Hillestad 4. semester Programdirektør for kull 9: Tor Øyvind Baardsen Merkevareledelse - et modulbasert EMBA program. Programmet er bygget opp rundt fire hovedmoduler: merkevareledelse, markedsanalyse, markedskommunikasjon samt avsluttende studietur og oppgave. Det er mulig å gjennomføre enkeltmoduler. Kull 3 avsluttes i Programdirektør: Leif Egil Hem SOL er også bidragsyter til andre EMBA programmer - økonomisk styring og ledelse (MØST), offentlig økonomi og ledelse (MPM) og teknologiledelse (MTM). Det siste er et program som NHH gjennomfører i samarbeid med NTNU. Tor Fredriksen har faglig ansvar for NHH s del av MTM. Bedriftsinterne programmer Instituttet gjennomførte i 2006 en rekke bedriftsinterne opplæringsprogrammer i egen regi eller i samarbeid med andre. I all hovedsak dreier det seg om programmer innenfor strategisk ledelse, lederutvikling og merkevareledelse. Når det gjelder lederutvikling, har SOL bidratt i det svært vellykket lederutviklingsprogram for Rikshospitalet. Programleder for NHH var Willy Haukedal. Innenfor merkevareledelse er det gjennomført programmer for enkeltbedrifter og konsortieprogram hvor flere bedrifter samarbeider. Flere av disse programmene er gjennomført i samarbeid med SNF. Programleder for alle programmene har vært Leif Egil Hem. 5

10 Forskning Det er viktig for et godt forskningsmiljø at forholdene legges til rette for samarbeid mellom forskere med forenlig og komplementær forskningskompetanse. Ved instituttet sikres dette ved at de fleste forskerne er med i nettverk med kolleger ved samme institutt så vel som med personer tilknyttet andre institusjoner i inn- og utland. Noen av disse nettverkene er et resultat av formelt samarbeid, slik som EU-prosjekter, CEMS og CRANET. Det siste er et nettverk med fokus på menneskelig ressursutvikling (HRM). Mange av disse aktivitetene har ført frem til publikasjoner i anerkjente tidsskrifter og bøker (se vedleggene). NHH har sammen med SOL lagt store ressurser ned i å få opprettet et forskningsprofessorat knyttet til instituttet. Våren 2006 ble dette en realitet ved at professor Nicolai Juul Foss ble tilsatt i stilling som 1404 professor innen fagområdet verdiskaping i kunnskapsintensive bedrifter. I tilknytning til opprettelsen av professoratet var det en forutsetning at forskningsprofessoratet vil bli styrket med stipendiatstillinger. En annen viktig forutsetning for et godt forskningsmiljø er impuls og inspirasjon. I så måte er deltagelse på vitenskapelige konferanser viktig og mye benyttet blant instituttets forskere. Doktorgradsstudenter oppmuntres til deltagelse på doktorgradssymposier- og workshops. Impulser får vi også ved at forskere fra andre miljøer holder stabsseminarer og forelesninger ved instituttet. Dette gjelder ikke minst personer i II-er stilling ved instituttet (se vedleggene). En tredje faktor som er av betydning for et aktivt forskningsmiljø er at undervisning og forskning koordineres og sees i sammenheng. Dette gir synergieffekter til beste for undervisning, veiledning og forskning. Masterprogrammene som instituttet deltar i, bidrar i så måte til rekruttering til doktorgradsprogrammet som er en viktig bærebjelke i forskningen. Dessuten tillater masterprogrammene at internasjonale forskere som benyttes i undervisning også kommer forskningsmiljøet til gode gjennom stabsseminarer og veiledning. Executive masterprogrammene sikrer i tillegg deltagelse i nettverk med en lang rekke institusjoner nasjonalt (for eksempel NTNU) og internasjonalt (for eksempel MIT i Boston og NUS i Singapore). Doktorgrader Doktorgradsprogrammet er en svært viktig del av så vel forskningen og undervisningen som skjer på instituttet. I gjennomsnitt uteksaminerte SOL fem kandidater i året i perioden fra instituttet ble etablert i 1998 og frem til 2006, noe som i gjennomsnitt utgjør om lag en tredjedel av høyskolens doktorgradsproduksjon hvert år. I 2006 disputerte følgende fem doktorander (se også vedlegg 10 for fullstendig informasjon om tittel på doktoravhandlingen og medlemmer i bedømmelseskomitéen): Doktorand: Dato for disputas: Hovedveileder: Leif Jarle Gressgård 6. april 2006 Gunnar E. Christensen Tore Hundsnes 27. juni 2006 Christine B. Meyer Bjarte Ravndal 28. juni 2006 Gunnar E. Christensen Bente Merete Flygansvær 29. september 2006 Sven A. Haugland Nina Katrine Prebensen 1. desember 2006 Marcus Selart 6

11 Stabsseminar I løpet av våren og høsten 2006 ble det i samarbeid mellom SOL og SNF avholdt til sammen 24 onsdagsseminarer med bidrag både fra egen stab og inviterte forelesere fra andre akademiske miljø og fra næringslivet (se vedlegg 12). Seminarrekken er godt besøkt både av vitenskapelig stab og stipendiatene ved instituttet, i tillegg dukker det gjerne opp personer fra både administrasjonen og andre fagmiljøer ved NHH. Onsdagsseminarene er blitt den faglige og sosiale møteplassen vi ønsket at det skulle bli, og vi arbeider for å opprettholde interessen og deltakelsen gjennom utarbeiding av et program som hele tiden søker å fornye seg. Formidling og utadrettet virksomhet Formidling av forskningsbasert kunnskap er instituttets tredje hovedoppgave. Formidlingen skjer gjennom eksterne foredrag, innspill til samfunnsdebatten og gjennom konkret rådgivning til bedrifter og offentlig forvaltning. Hovedtyngden av formidlingen skjer i form av eksterne foredrag for bedrifter, organisasjoner og forvaltning. Her har instituttets ansatte vært meget aktive også i Dette er nødvendig for å opprettholde en god dialog med norsk næringsliv og forvaltning om aktuelle problemstillinger og implikasjoner av nye forskningsresultater og ny teori. Instituttet bidrar også i betydelig grad i eksterne vurderingskomiteer (se vedlegg 13) og med gjesteforelesninger og faglige arrangement ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge og i utlandet. Mange er engasjert i styrer for organisasjoner og bedrifter og flere har i 2006 deltatt aktivt i avisspaltene lokalt og nasjonalt, og i radio og TV-programmer. Flere deltar også aktivt inn mot mediekanaler som i hovedsak publiserer på internett. Det er viktig for instituttet at de ansatte deltar på disse formidlingsarenaene, som spiller en økende rolle i dagens samfunn. 7

12 3. Faglig perspektiv - mitt fag Mitt fag: Christine Meyer: Fusjoner Daglig kan vi lese i norske aviser om bedrifter som kjøper opp andre bedrifter, og i de siste månedene i 2007 har overskriftene i avisene vært preget av fusjonen mellom Hydros olje- og gassvirksomhet og Statoil. Fusjoner og oppkjøp et fenomen som vedrører svært mange, enten som bedriftseiere, ansatte, kunder eller brukere, lokalsamfunn eller myndigheter. Min interesse for temaet fusjoner og oppkjøp startet da jeg som nyutdannet siviløkonom var en del av et forskningsteam som studerte årsakene til bankkrisen. Som resultat av dereguleringen av finansmarkedene og den påfølgende bankkrisen, ble mange banker fusjonert eller kjøpt opp av andre banker. Den største og mest omtalte fusjonen var sammenslåingen mellom DnC og Bergen Bank, og denne fusjonen ble gjenstand for inngående studier i min doktoravhandling. På begynnelsen av 90-tallet hadde vi mye kunnskap om hva som motiverte fusjoner og oppkjøp, men kunnskapen rundt hvordan fusjoner og oppkjøp ble implementert og hva som var hovedutfordringene var langt mer sparsom. Fusjonen mellom Bergen Bank og DnC var en svært krevende fusjon å gjennomføre fordi den hadde stort overlapp i produktmarkeder og gevinstene lå i samordning og rasjonalisering. Mange av de fusjonene vi har sett i den senere tiden er av denne karakter, kjente eksempler er SAS Braathens, DnB NOR og Hydro Statoil. Selv om denne typen fusjoner og oppkjøp har det største gevinstpotensialet, viser forskningen på fusjoner og oppkjøp at mange av dem mislykkes fordi kostnadene ved å integrere organisasjonene overstiger gevinstene. Dette er både direkte utlegg som endring av navn, nedbemanningspakker, økte reisekostnader, og annet men enda viktigere, implisitte og skjulte kostnader som tap av motivasjon, identitet, nøkkelpersonell og manglende fokus på kunder. Studier av fusjoner fortsatte etter doktorgraden og i mitt neste prosjekt der jeg hadde følge av min kollega Lasse B. Lien, gikk vi på tvers av bransjeskiller og studerte hva som skjedde når Telenor ekspanderte inn i IT sektoren. Gjennom dette prosjektet fikk vi illustrert at en av de mest krevende utfordringene i fusjoner og oppkjøp hvor oppkjøper går inn i et nytt produktmarked, er å bestemme hvor tett selskapene skal integreres. I motsetning til fusjoner av typen DnB NOR hvor det er klart at selskapene skal bli ett, er det mange mulige organisasjonsløsninger når selskaper kjøper opp på tvers av bransjegrenser. De kan slukes av den oppkjøpte part, men da forsvinner også ofte kompetansen - de kan holdes på armlengdes avstand, men da forsvinner også ofte gevinstene eller man kan finne en eller annen mellomvei, som oftest er det vanskeligste. Dette var da også tilfellet med Telenor som slet med å finne den riktige strukturen på å integrere mange mindre IT- og programvareselskaper. Resultatet ble mange runder med prøving og feiling. I dag er deler fra denne oppkjøpsrunden å finne igjen i EDB ASA, deler er helt ute av Telenor og andre deler er blitt fullt integrert i Telenors virksomhet. 8

13 Den neste utfordringen var å studere hva som skjedde i sammensmeltningen mellom land og jeg fikk en unik mulighet sammen med tidligere doktorgradskollega Ellen Altenborg som var ansatt i Telenor, til å følge forsøket på å fusjonere Telia og Telenor på nært hold. Selv om det er relativt velkjent at det er krevende å fusjonere på tvers av land, og ofte mer krevende når landene ligger nært fordi en da tror at forskjellene er mindre og glemmer å ha full oppmerksomhet om kulturforskjellene, brakte studien av Telia og Telenor inn også andre dimensjoner. Studien viste hvor utfordrende det var å fusjonere på tvers av landegrenser når begge selskapene var statseide og hvor politiske myndigheter var sterkt involvert i beslutningsprosessene. Studien av Telia og Telenor gav også tilgang til å studere en mislykket fusjon, som er av naturlige grunner et lite studert område. For å øke kompleksiteten i den internasjonale dimensjonen bød det seg en ny mulighet til å studere fusjoner på tvers av landegrenser, denne gangen fra et perspektiv om multiple sammenslåinger. I dette arbeidet var jeg en del av et nordisk forskningsteam bestående av finner, svensker, dansker og nordmenn. Jeg hadde også med meg min doktorgradsstudent Tore Hundsnes som studerte kompleksitet. Som resultat av dette arbeidet ble det vunnet ny innsikt på bygging av identitet i fusjoner på tvers av land, vanskeligheten med å behandle alle parter likt, ivaretagelsen eller rettere sagt mangelen på ivaretagelse av kjønnsdimensjonen i fusjonsprosesser, rollen til mellomlederskiftet og sammenhengene mellom fusjoner som følger tett etter hverandre. I den senere tid har jeg sammen med kollega Inger Stensaker fulgt sporet med multiple endringer som skjer på en og samme tid og i rask rekkefølge. Dette har gitt oss innsikt i hvordan organisasjoner kan utvikle kapasitet til å stadig gjennomføre nye endringsprosjekter uten å tape av synet daglig drift. Jeg har også en doktorstudent, Gyril Horn, som arbeider med multiple oppkjøp. Gyril studerer hvordan de multiple oppkjøpene i et større amerikansk selskap henger sammen og påvirker hverandre gjennom valg av organisatoriske løsninger i datterselskapene og på konsernnivå. Hvis jeg skulle nevne noen andre områder der det er et tydelig behov for mer forskning kan jeg peke på tre; hva som motiverer selger, hva skjer i fisjoner og hvordan kommer subkulturer og identiteter i spill i fusjoner og oppkjøp. Selv om forskningen klart viser at det er selger som vinner på oppkjøp, er kunnskapen rundt hva som motiverer selger relativt sparsom. Likeledes er det et misforhold mellom kunnskapen om fusjoner og fisjoner. Vi vet ikke om fisjoner setter i gang de samme mekanismene hos ledere og ansatte som fusjoner, og selv om vi har eksempler på næringer som gjennom mange år har vært preget av fisjoner shipping som et markert eksempel er dette et område med mange hull. Til slutt vil jeg nevne sub-identiteter og -kulturer. Det har de siste tiårene blitt viet mer oppmerksomhet til den kulturelle integrasjonen, men fokuset har vært på hvordan de to organisasjonskulturene smelter sammen. Vi har mindre kunnskaper om hva som skjer med sub-kulturer under fusjoner. Ulike subkulturer kan godt finne hverandre på tvers av organisasjoner, det skjedde både i DnC og Bergen Bank og i Telia og Telenor. Selv om jeg har pekt på tre mulige områder for fremtidig forskning, synes forskningsmulighetene på fusjoner er utømmelige. Det er mulig å nærme seg feltet fra mange fagdisipliner og dette er noe av det som gjør forskningen på fusjoner og oppkjøp både krevende, spennende og utfordrende. 9

14 Vedlegg 1. Ansatte ved Institutt for strategi og ledelse i Undervisning - kurstilbud fra SOL i a. Artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter med referee 3b. Artikler i nasjonale vitenskapelige tidsskrifter med referee 4. Andre publikasjoner i tidsskrifter, bulletiner, serier mv. 5. Bokutgivelser på norske eller internasjonale forlag 6. Bidrag/kapittel i faglige bøker utgitt på forlag 7. Presentasjon av paper på vitenskapelige konferanser 8. Eksternfinansierte forskningsprosjekter 9. Priser/utmerkelser 10. Doktorgrader på SOL i Forskningsopphold i utlandet av en viss varighet 12. Stabsseminarer i samarbeid med SOL/SNF 13. Deltagelse i vitenskapelige bedømmelser (stillinger; doktorgrader) 14. Reviewer og andre redaksjonelle verv 15. Interne verv, utvalg og komiteer 16. Eksterne verv, utvalg og komiteer *** 10

15 Vedlegg 1 Ansatte ved Institutt for strategi og ledelse i 2006 Professorer, førsteamanuenser, amanuenser, universitetslektorer, post doc Navn Tittel Forskningsområde Breivik, Einar Førsteamanuensis Tjenestemarkedsføring. Merkevareledelse. Forskningsmetode. Christensen, Gunnar E. Førsteamanuensis Verdiskapning med IKT. Informasjonsledelse. IKT og strategisk endring. Colbjørnsen, Tom Professor Ledelse. Organisering av bedrifter. Arbeidsmarked og arbeidsmiljø. Dahl, Audun A. Universitetslektor Datavarehus. Beslutningsstøtte. ERP-systemer. Espedal, Bjarne Førsteamanuensis Organisasjonsendring og endringsledelse. Organisasjonsmessig læring. Lederutvikling. Falch, Kristian Hj. Amanuensis Datamodellering. Programmering. Systemintegrasjon. Foss, Nicolai Juul Professor Strategi. Fredriksen, Tor Førsteamanuensis Innovasjon. Entreprenørskap. Strategi. Teknologiledelse. Fuglseth, Anna Mette Professor Verdiskaping med IKT. Beslutningsstøtte. IKTstøttet læring i organisasjoner. Gooderham, Paul Professor Kompetanseledelse i multinasjonale selskaper. Komparativ HRM. Kompetanseoverføring. Gressgård, Leif Jarle Førsteamanuensis Datastøttet samarbeid. Innovasjon. Greve, Arent Professor Sosial kapital og sosiale nettverk. Produktivitet og sosial kapital. Institusjonell organisasjonsteori. Grønhaug, Kjell Professor Strategi. Strategiske beslutninger. Markedsstrategi i nye markeder. Kjøperatferd. Forskningsstrategi. Haugland, Sven A. Professor Distribusjonskanaler. Internasjonale kjøper-selger relasjoner. Strategiske allianser. Hem, Leif Egil Førsteamanuensis Merkevareledelse. Merkeutvidelser. Internasjonal Markedsføring. Holmesland, Tore B. Amanuensis Bedriftsøkonomisk simulering. Prosjektledelse og IT. Utformingsprinsipper for integrerte IS. Ims, Knut O. J. Førsteamanuensis Foretaksetikk. Rettferdig handel. Dyp økologi. Iversen, Nina M. Post doc Merkevareledelse. Markedsføring. Johannessen, Tor Aase Førsteamanuensis Innovasjon. Kommersialisering. Entreprenørskap. Markedsføring. Johannessen, Trond V. Universitetslektor Beslutningstaking. IKT-støtte. Datamodellering. 11

16 Kaufmann, Astrid Førsteamanuensis Pedagogisk forskning/utvikling av nye undervisningsformer. Kreativitet og personlighet. Kaufmann, Geir Professor Kreativitet. Ledelsespsykologi. Beslutningatferd. Kleppe, Ingeborg Astrid Førsteamanuensis Internasjonale studier av konsumentadferd. Husholdninger og strategisk kjøpsadferd. Kvitastein, Olav A. Førsteamanuensis Forskningsmetodikk. Evalueringsforskning. Økonomisk organisasjonsteori. Lien, Lasse B. Førsteamanuensis Konsernstrategi. Eierskap. Konkurransefortrinn. Lines, Rune Professor Organisasjonsendringer/iverksetting av strategi. Organisasjonslæring. Emosjoner i organisasjoner. Methlie, Leif B. Professor Nettverksstrategi. Tjenesteinnovasjon. Elektronisk forretningsvirksomhet. Meyer, Christine B. Førsteamanuensis Fusjoner og oppkjøp. Strategisk endring. Politiske prosesser. Nordhaug, Odd Professor Internasjonal og komparativ ledelse. Kompetanseledelse. Arbeidslivets utvikling. Nysveen, Herbjørn Professor Interaktiv markedsføring. Mobil handel. Produktutvikling. Patokorpi, Erkki Post doc Informasjonssystemer. Elektronisk handel. Rognes, Jørn K. Professor Konflikt og konflikthåndtering. Forhandlinger. Organisasjonspsykologi. Schei, Vidar Førsteamanuensis Konflikt og konflikthåndtering. Forhandlinger. Grupper. Organisasjonspsykologi. Selart, Marcus Førsteamanuensis Beslutningstaking. Ledelse. Motivasjon og kreativitet. Stensaker, Inger Førsteamanuensis Strategiske og organisatoriske endringer. Endringsprosesser. Endringsledelse. Supphellen, Magne Professor Corporate advertising og CSR. Reklameeffektivitet. Merkevareledelse. Thorbjørnsen, Helge Førsteamanuensis Konsument-atferd. Mobil handel. Merkevarebygging. Troye, Sigurd Villads Professor Metode/vitenskapsteori. Kundetilfredshet. Prosumpsjon/konsumentens rolle i verdiskapning. Ulset, Svein Førsteamanuensis Teleøkonomi. Internasjonal business. Økland, Gunnar Universitetslektor Medarbeideres holdninger til foretaket. 12

17 Professor II Navn Arbeidssted Forskningsområde Falkenberg, Andreas Høgskolen i Agder Markedsføring Falkenberg, Joyce Høgskolen i Agder Strategi Haukedal, Willy Universitetet i Bergen Organisasjonspsykologi/ledelse Knudsen, Knud Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig metode Langley, Ann HEC Montréal, Canada Strategi Newman, Michael University of Manchester, England Informasjonsledelsesystemer Olsson, Ulf H. Handelshøyskolen BI Multivariat statistikk Pedersen, Per Egil Høgskolen i Agder Elektroniske tjenestenettverk Runco, Mark California State University, Fullerton, USA Kreativitet Førsteamanuensis II, universitetslektor II Navn Arbeidssted Forskningsområde Bjånesø, Henry Høgskolen i Bergen Markedsføring Hillestad, Tore Vesta Forsikring AS Strategi Jakobsen, Erik W. Høgskolen i Buskerud Strategi Øgaard, Torvald Universitetet i Stavanger Markedsføring Teknisk administrativt ansatte Navn Tittel Hovedarbeidsområder Andbo, Sverre Jarl konsulent Regnskap/økonomi; web vedlikehold Hald, Anne konsulent Eksamensavvikling; undervisningsplanlegging Håtuft, Jan Vidar IT-koordinator (deltid) Brukerstøtte Mørch, Wenche konsulent Instituttsekretær/-saksb.; adm. koord.; budsjett Rød, May-Britt konsulent Resepsjon; kontorstøtte; arkiv Sandvik, Alexander IT-koordinator (deltid) Brukerstøtte Totland, Kjell IT-koordinator Brukerstøtte Aadland, Børge kontorsjef Leder teknisk administrativt personale Studentassistenter Bergh, Harald Nygård Gjerland, Nils 13

18 Doktorgradsstudenter ansatt som stipendiater Navn Hovedveileder Forskningsområde Bastesen, Jarle Eirik Vatne Innovasjonsprosesser. Buverud, Heidi Anna Mette Fuglseth Integrerte forretningssystemer. Denstadli, Jon Martin Rune Lines Markedsanalyse. Fjellvær, Hilde Arent Greve Delt ledelse. Faglig ledelse. Horn, Gyril G. Christine B. Meyer Fusjoner og oppkjøp. Strategi. Jakubanecs, Alexander Magne Supphellen Internasjonal merkevarebygging. Johansen, Svein Tvedt Kjell Grønhaug Organisasjonsatferd. Kaland, Vigdis Magne Supphellen Kjøpers atferd. Bolann, Elin Leif E. Hem Merkevarebygging av destinasjoner. Lange, Birthe Kåfjord Bjarne Espedal Ledere og tid. Lofquist, Eric Christine B. Meyer Strategisk endring og sikkerhet. Madsen, Dag Øyvind Arent Greve Organisasjonsteori/-psykologi. Mykland, Solfrid Jørn Rognes Konflikthåndtering. Mekling. Mæhle, Natalia Magne Supphellen Merkevareledelse. Neikova, Rositsa I. Arent Greve Organisasjonsteori. Nygaardsvik, Irene Magne Supphellen Kommunikasjon. Marketing. Olsen, Lars Erling Leif Hem Merkevarebygging. Reklame. Pasquine, Mark Einar Breivik Brand Valuation. Pedersen, Lars Jacob Tynes Knut J. Ims Næringslivsetikk. Peretz, Adrian Magne Supphellen Merkevarepersonlighet. Pran, Kristin Rogge Magne Supphellen Generisk markedsføring. Skard, Siv Helge Thorbjørnsen Sponsing. Sunde, Per Anders Svein Ulset Vertikale kjøper-selger relasjoner. Svendsen, Mons Freng Sven Haugland Distribusjonskanaler. Wenstøp, Søren Knut J. Ims Verditeori og praksis. Zvontsov, Vladislav Svein Ulset Strategi. 14

19 Doktorgradsstudenter m/hovedveileder ved instituttet Navn Hovedveileder Forskningsområde. Elstad, Ann-Kristin Anna Mette Fuglseth Effekter av ERP-systemer Elvekrok, Ingunn Rune Lines Strategisk endring. Engeset, Marit Gundersen Sigurd Troye Markedsføring. Flygansvær, Bente Sven Haugland Distribusjon. Hope, Ole Inger Stensaker Endringsledelse. Jakobsen, Roar Sven Haugland Outsourcing. Jelstad, Beate Geir Kaufmann Motivasjon og ledelse. Oklevik, Ove Magne Supphellen Effects of Brand Personality. Olsen, Trude Høgvold Odd Nordhaug Organisasjonsendring. Opstad, Birger Einar Breivik Consumer Behavior. Prebensen, Nina Marcus Selart Kjøpers atferd. Turisme. Ravndal, Bjarte Gunnar E. Christensen IT sourcing/kontraktsrelasjoner. Stubberud, Hans Anton Sven Haugland Nyskaping av nettverk. 15

20 Vedlegg 2 Undervisning - kurstilbud fra SOL i 2006 Våren 2006 Bachelorstudiet SOL020 SOL040 DBH011 VOA017 VOA018 Psykologi og ledelse Strategisk ledelse Programmering Etablering av egen bedrift Exploring Consumer Cultures Masterstudiet EPM425 INB400 LHR420 LHR421 LHR428 LHR429 MIE402 MIE422 MIE424 MIE425 MIE428 STR400 STR401 STR425 STR426 New Public Management: Ledelsesmessige og organisatoriske reformer i offentlig sektor International Organization and Management Etisk handling og arbeidsrett Creative idea management at work Ledelse og beslutningsatferd i organisasjoner Ledelse og lederpsykologi Markedsundersøkelser Marketing communications Distribution channels and B2B marketing Service marketing and service management Design og utvikling av produkter og tjenester Introduction to stratregic leadership Samfunnsvitenskapelige metoder Forhandlinger Network Economy - Business Models and Strategies Ph.D.-studiet MET501 MET502 MET512 ORG504 Research Designs and Methodological Choices Testing causal models Qualitative Methods Interorganizational Relations 16

MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (MBM) Profilkoordinator: Aksel I. Rokkan

MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (MBM) Profilkoordinator: Aksel I. Rokkan MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (MBM) Profilkoordinator: Aksel I. Rokkan (Aksel.Rokkan@nhh.no) NHH Marketing Faculty Tor W. Andreassen Einar Breivik Sven A. Haugland Leif E. Hem Ingeborg A. Kleppe Herbjørn

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER Internasjonalisering i forskerutdanningen Ma l: Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal knyttes til internasjonale prosjekter eller nettverk. 25 % av NTNUs ph.d.-kandidater

Detaljer

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon?

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? «Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? (Chesbrough, 2003; Chesbrough et al. 2006; Maznevski and Chudoba, 2000) Fra lukket til åpen innovasjon Endring i hvordan kunnskap genereres og deles Tilgang

Detaljer

FOCUS-PROGRAMMET ÅRSRAPPORT 2012

FOCUS-PROGRAMMET ÅRSRAPPORT 2012 FOCUS-PROGRAMMET ÅRSRAPPORT 2012 FOCUS er et bredt, bedriftsrettet forskningsprogram som skal ta utgangspunkt i bedriftenes behov for å utvikle strategier og finansiering for bærekraftig vekst, sikre styring

Detaljer

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi??

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Anna Mette Fuglseth professor, dr. oecon. leder for forskerskolen www.nhh.no/nfb Oversikt Innledning Nasjonale forskerskoler Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Årsmelding 2007 Institutt for Strategi og ledelse

Årsmelding 2007 Institutt for Strategi og ledelse Årsmelding 2007 Institutt for Strategi og ledelse 1. Om Institutt for strategi og ledelse Institutt for strategi og ledelse (SOL) ble etablert 01.01.1998 gjennom en sammenslåing av tre tidligere institutter

Detaljer

Om forskningsprosjektet #Læringslivet

Om forskningsprosjektet #Læringslivet Presentasjon 1 juni P52 KPH Om forskningsprosjektet #Læringslivet #Læringslivet (Learning life) as Symbiotic Learning System of Employee-driven Innovation in Municipal Care Work (Annen støtte FINNUT) Application

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Ola Erstad, PFI, UiO

Ola Erstad, PFI, UiO Ola Erstad, PFI, UiO Bakgrunn Review av utdanningsforskning Små forskningsenheter Liten grad av institusjonelt samarbeid Varierende kvalitet Mangel på spesialisering Mangelfull metodeopplæring Visjon:

Detaljer

INB INTERNATIONAL BUSINESS JAN I. HAALAND 21. april 2017

INB INTERNATIONAL BUSINESS JAN I. HAALAND 21. april 2017 INB INTERNATIONAL BUSINESS JAN I. HAALAND 21. april 2017 Hvorfor INB? Kan du tenke deg en karriere i: Internasjonale selskaper? Internasjonale organisasjoner? Internasjonalt rettet virksomhet i Norge eller

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Sluttregnskap. Prosjektnummer: One-Day Conference on Corporate Finance

SLUTTRAPPORT. Sluttregnskap. Prosjektnummer: One-Day Conference on Corporate Finance Side: 1 SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 271960 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Prosjektansvarlig: One-Day Conference on Corporate Finance Mæland, Jøril FINANSMARK NORGES HANDELSHØYSKOLE

Detaljer

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Ha et blikk ut Vær nysgjerrig Skaff deg erfaring Bygg nettverk / få referanser Studiestart

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Strategisk ledelse, MASTRA

Strategisk ledelse, MASTRA Executive MBA «Reelt løft av egen kompetanse» Kjell Haarr, International Relations Manager, Posten Norge Executive MBA Strategisk ledelse, MASTRA Strategisk ledelse Executive MBA i strategisk ledelse,

Detaljer

NORSI Kappe workshop - introduction

NORSI Kappe workshop - introduction NORSI Kappe workshop - introduction Aim of workshop Main aim: Kick-starting the work of the dissertation «kappe» Other aims: Learn from each other Test a modell for an intensive workshop Discussion feedback

Detaljer

Samarbeid mellom TIK og SFE: Forslag om et felles Master program

Samarbeid mellom TIK og SFE: Forslag om et felles Master program TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet Samarbeid mellom TIK og SFE: Forslag om et felles Master program Fulvio Castellacci TIK-styret, Møte 1. september 2015

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen www.espen.com self@espen.com Digitalisering Fra frykt til praksis Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar 2017 Espen Andersen Førsteamanuensis Institutt for strategi, Handelshøyskolen

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE

Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE AGENDA 1) Tema og bakgrunn for masteroppgaven 2) Teoretisk rammeverk 3) Tidligere forskning

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015.

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innledning Valgkomiteen i Data Respons ASA består av Haakon Sæter (leder), og Andreas Berdal Lorentzen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Senter for Varehandelsstudier (Center for Advanced Research in Retailing)

ÅRSRAPPORT 2009. Senter for Varehandelsstudier (Center for Advanced Research in Retailing) ÅRSRAPPORT 2009 Senter for Varehandelsstudier (Center for Advanced Research in Retailing) 1 Nytt 3 årig Bachelor - studium innenfor varehandelsledelse Det som særlig har markert arbeidet i Senter for Varehandelsstudier

Detaljer

CURRICULUM VITAE CHRISTINE MEYER. Født 1964, gift, tre barn e-post: christine.meyer@kt.no /christine.meyer@nhh.no mobiltelefon: +47 952 05 699

CURRICULUM VITAE CHRISTINE MEYER. Født 1964, gift, tre barn e-post: christine.meyer@kt.no /christine.meyer@nhh.no mobiltelefon: +47 952 05 699 CURRICULUM VITAE CHRISTINE MEYER Født 1964, gift, tre barn e-post: christine.meyer@kt.no /christine.meyer@nhh.no mobiltelefon: +47 952 05 699 STILLING: Konkurransedirektør Professor ved Norges Handelshøyskole

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

ENT4505- Introduksjon til sosialt entreprenørskap.

ENT4505- Introduksjon til sosialt entreprenørskap. ENT4505- Introduksjon til sosialt entreprenørskap. Praktisk info: Velkommen til kurset ENT4505 Introduksjon til sosialt entreprenørskap. Som navnet tilsier så gir dette kurset en generell innføring i hva

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Senter for Varehandelsstudier (Center for Advanced Research in Retailing)

ÅRSRAPPORT 2008 Senter for Varehandelsstudier (Center for Advanced Research in Retailing) ÅRSRAPPORT 2008 Senter for Varehandelsstudier (Center for Advanced Research in Retailing) 1 Fremtidsrettet utvikling av kunnskap innenfor varehandel Året 2008 var preget arbeidet med å etablere en fremtidsrettet

Detaljer

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH Inspirasjonsseminar SIU Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer 24. januar 2014 John A. Andersen NHH NHH - 1936 NHH 2013 Internasjonalisering et viktig element i utdanningen ved NHH Når mer enn halvparten

Detaljer

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Innhold Forord... 3 Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapittel 1 Innovasjon, medvirkning og læring en norsk modell?... 15 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapitalisme

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Årsplan for Økonomisk institutt

Årsplan for Økonomisk institutt Årsplan for Økonomisk institutt 2016-2018 Vedtatt i instituttstyret 01.03.2016 Forskning Instituttet vil stimulere til at medarbeiderne deltar i og bidrar til eksternt finansierte prosjekter, og publiserer

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

Strategisk ledelse i byggenæringen Informasjonsmøte 23. mai 2013

Strategisk ledelse i byggenæringen Informasjonsmøte 23. mai 2013 Strategisk ledelse i byggenæringen Informasjonsmøte 23. mai 2013 Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (www.bi.no/bygg) Lena E. Bygballe og Katrine S. Fjellestad BIs videre- og etterutdanningstilbud

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Uke 5. Magnus Li INF /

Uke 5. Magnus Li INF / Uke 5 Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 26/27.09.2017 Repetisjon av begreper Diskusjonsoppgaver I første innlevering ønsker vi et brukerperspektiv i et informasjonssystem - Hva kan inngå i et slikt informasjonssystem?

Detaljer

At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU

At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU Hvorfor forskningsbasert? Vi forsker ikke for forskningen sin del, vi

Detaljer

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR 2004 Vedtatt i instituttstyret 5.02.04 Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO ÅRSPLAN FOR ØKONOMISK INSTITUTT 2004 1. FORSKNING OG FORSKERUTDANNING Tiltak

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet Presentasjon til Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 4. mars 2014 Den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

LOS STEVNET SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv»

LOS STEVNET SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv» LOS STEVNET 2017 SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM 27. - 28. September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv» LOS-Vandring med 8 spennende læringscase fra Norge Keynote Michael Ballé - Lead with Respect Keynote

Detaljer

MSC STRATEGI OG LEDELSE (STR)

MSC STRATEGI OG LEDELSE (STR) MSC STRATEGI OG LEDELSE (STR) Eirik Sjåholm Knudsen Institutt for Strategi og Ledelse & S T O P Norges Handelshøyskole Det vanskelige valget Når dere skal velge spesialisering på masteren, er det to feil

Detaljer

Dagligvareportal. Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik. Arbeidsnotat Working Paper 28/13. Et selskap i NHH-miljøet

Dagligvareportal. Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik. Arbeidsnotat Working Paper 28/13. Et selskap i NHH-miljøet 28/13 Arbeidsnotat Working Paper Dagligvareportal Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N G A

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 SENTER FOR ENTREPRENØRSKAP

ÅRSRAPPORT 2009 SENTER FOR ENTREPRENØRSKAP ÅRSRAPPORT 2009 SENTER FOR ENTREPRENØRSKAP Sammenfattende evaluering av kvaliteten på instituttets utdanningstilbud 1.1. Oppsummering og kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata Det var ingen stryk

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR 2004 Vedtatt i instituttstyret 5.02.04 Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO ÅRSPLAN FOR ØKONOMISK INSTITUTT 2004 1. FORSKNING OG FORSKERUTDANNING Tiltak

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN MBA Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Lederutdanning for styrere er viktig for videre utvikling av barnehagene! Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite lederutdanning er ofte

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Bruk av Siviløkonomtittel Utvidet samarbeid mellom HiST, HiNT, CBS og LLD Studiestruktur og kursportefølje

Bruk av Siviløkonomtittel Utvidet samarbeid mellom HiST, HiNT, CBS og LLD Studiestruktur og kursportefølje Avdelingsstyremøte nr. 1/2007 Møtedato: 18. januar 2007 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82 Møtetidspunkt: 12.30 15.30 Saksliste: Sak 01/2007 Sak 02/2007 Sak 03/2007 Sak 04/2007 Sak 05/2007 Sak 06/2007 Sak

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN

MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN NHH når kvalitet teller! Norges fremste miljø for forskning og utdanning i økonomi og administrasjon (NHH, SNF,

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

NORSI-Norwegian Research School in Innovation

NORSI-Norwegian Research School in Innovation NORSI-Norwegian Research School in Innovation Professor Bjørn Asheim, CIRCLE, Lunds universitet. Presentasjon, VRI-forskersamling, Kristiansand, 25.-26. april 2012 Bakgrunn for nasjonale forskerskoler

Detaljer

Oversikt over kontinuasjonseksamener siste kont våren 2013: Hovedsakelig tidligere 3. år bachelorstudiene

Oversikt over kontinuasjonseksamener siste kont våren 2013: Hovedsakelig tidligere 3. år bachelorstudiene Oversikt over kontinuasjonseksamener siste kont våren 2013: Hovedsakelig tidligere 3. år bachelorstudiene Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Masterprofil Økonomisk analyse (ECO) Trond E. Olsen Profilkoordinator

Masterprofil Økonomisk analyse (ECO) Trond E. Olsen Profilkoordinator Masterprofil Økonomisk analyse (ECO) Trond E. Olsen Profilkoordinator 1 Masterprofil Økonomisk analyse Kvalifisere for utfordrende jobber som krever innsikt og analytisk kompetanse på høyt faglig nivå

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

IMT 1321 IT-Ledelse IMT 1321 IT-LEDELSE IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 13.Jan. 2011. IMT1321 IT-Ledelse 1. Dagens :

IMT 1321 IT-Ledelse IMT 1321 IT-LEDELSE IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 13.Jan. 2011. IMT1321 IT-Ledelse 1. Dagens : IMT 1321 IT-Ledelse Dagens : Kort presentasjon av faglærer Presentasjon av emnet IT-systemer hva benyttes og hvorfor? IT-systemenes plass i virksomhetene Forsmak på enkelttemaer vi tar for oss og fremdriftsplan

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Anette Mellbye, VP Schibsted Change Office, på HR Norges HR Forum 2017

Anette Mellbye, VP Schibsted Change Office, på HR Norges HR Forum 2017 Anette Mellbye, VP Schibsted Change Office, på HR Norges HR Forum 2017 QVARTZ og Microsoft har utviklet en rapport som dykker inn i konkrete utfordringer rundt digital transformasjon Bakgrunn for studien

Detaljer

FORENKLING OG FOKUSERING

FORENKLING OG FOKUSERING FORENKLING OG FOKUSERING Lederutvikling i en mellomstor bedrift Eva Skille & Morten Müller-Nilssen 2 REVISED STRATEGY Flexible European generation and market operations International hydropower FOKUSERT

Detaljer

Globalisering av regionale kunnskapsnettverk, Rolv Amdam. City-regions, knowledge bases and innovation support systems, Knut Onsager

Globalisering av regionale kunnskapsnettverk, Rolv Amdam. City-regions, knowledge bases and innovation support systems, Knut Onsager Innovasjonsprosjektene i Demosreg-programmet Globalisering av regionale kunnskapsnettverk, Rolv Amdam City-regions, knowledge bases and innovation support systems, Knut Onsager Regional vekst, nyskapning

Detaljer

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-HOTLED, ENGELSK, 2007 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:11:21 Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i hotelledelse Full-time/Part-time: Full-time

Detaljer

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 Panorama - virkemidler Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 To virkemidler møter ulike behov INTPART bidra til å bygge verdensledende fagmiljøer UTFORSK kvalitet i utdanningen gjennom engasjement

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Fremragende forskning nyttig for næringslivet? Taran Thune TIK Senter for teknologi, innovasjon & kultur

Fremragende forskning nyttig for næringslivet? Taran Thune TIK Senter for teknologi, innovasjon & kultur Fremragende forskning nyttig for næringslivet? Taran Thune TIK Senter for teknologi, innovasjon & kultur Agenda Er offentlig finansiert forskning nyttig for næringslivet? Hva slags næringer og bedrifter

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Marte Blikstad-Balas Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Ambisjon: -studere tekstpraksiser på tvers av fag i skolen (vgs) Sosiokulturelle literacy-teorier (Barton 2007; Gee

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

BI I KINA OG KINESERE PÅ BI

BI I KINA OG KINESERE PÅ BI BI I KINA OG KINESERE PÅ BI Bis erfaring med kinesiske studenter NOKUT konferansen 4. november 2010 Ann Kristin H. Calisch Direktør, Master of Science, Handelshøyskolen BI Agenda BIs virksomhet i Kina

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Utdanningsforskning og innovasjon i undervisning. Anita Iversen, UiT

Utdanningsforskning og innovasjon i undervisning. Anita Iversen, UiT Utdanningsforskning og innovasjon i undervisning Anita Iversen, UiT Innhold Definisjoner Utdanningsforskning og innovasjon i undervisning Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling- HelPed Etablering

Detaljer

1 av :30. RSS: Abonner på siste nytt

1 av :30. RSS: Abonner på siste nytt 1 av 5 18.04.2012 15:30 RSS: Abonner på siste nytt 2 av 5 18.04.2012 15:30 Nøkkelpersoner: Men gruppen for reguleringsteknikk opererer i flat struktur. (fra v.) Tor Arne Johansen (fungerende instituttleder),

Detaljer

Senter for Varehandelsstudier 4/13/2010

Senter for Varehandelsstudier 4/13/2010 HANDELSHØYSKOLEN BI Årsrapport 2009 Senter for Varehandelsstudier 4/13/2010 [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the

Detaljer

Bachelor kontinuasjoner - V2015

Bachelor kontinuasjoner - V2015 Oversikt over kontinuasjonseksamener våren 2015: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Dagens. Faglærers bakgrunn IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 11.Jan. 2010. IMT1321 IT-Ledelse 1

Dagens. Faglærers bakgrunn IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 11.Jan. 2010. IMT1321 IT-Ledelse 1 Dagens Presentasjon av lærer Presentasjon av emnet Fremdriftsplan for emnet IT-systemenes rolle i virksomheter - modell over sentrale sammenhenger - 6 strategiske forretningsmål som bakgrunn for innføring

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Handelshøyskolen BI - internasjonal virksomhet og strategi

Handelshøyskolen BI - internasjonal virksomhet og strategi Handelshøyskolen BI - internasjonal virksomhet og strategi Tom Colbjørnsen Oversikt Handelshøyskolen BI en kort presentasjon Bakgrunn for internasjonaliseringsstrategien BIs internasjonale strategi BIs

Detaljer

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby En presentasjon av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby Styret: Knut Pihl, Siviløkonom

Detaljer

God praksis på personalutvikling i TTO/KA. Presentasjon FORNY Seminar Sommaroy

God praksis på personalutvikling i TTO/KA. Presentasjon FORNY Seminar Sommaroy God praksis på personalutvikling i TTO/KA Presentasjon FORNY Seminar Sommaroy 18.04.2007 Agenda Generelle betraktninger om US vs. NO mht. TTO s Eksempel på bevissthet rundt kompetanse hos TTO/KA personell

Detaljer

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet?

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Hilde Britt S.Mellbye Konserndirektør HÅG Noen innledende spørsmål: Kan man analysere deg frem til banebrytende ideer?

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Å rsplan for Økonomisk institutt

Å rsplan for Økonomisk institutt Å rsplan for Økonomisk institutt 2017-2019 Vedtatt i instituttstyret 31.01.17 Planen tar utgangspunkt i Økonomisk institutts strategi, og viser tiltak som instituttet vil gjennomføre for å nå målene i

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-ØKAD, ENGELSK, 2006 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:09:55 Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time:

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE Dypere forståelse av egen rolle Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE BERGEN KOMMUNES LEDERSKOLE GULL 4505 prosess. Bergen kommunes lederskole tar utgangspunkt i de utfordringene ledere står ovenfor

Detaljer