Velkommen til Tinnheia Terrasse borettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Tinnheia Terrasse borettslag"

Transkript

1

2 Velkommen til Tinnheia Terrasse borettslag Prosjektet Tinnheia Terrasse borettslag II er et nytt boligprosjekt som vil bestå av: 4 stk. 2-roms boenheter på 62,2 kvm BRA 5 stk. 3-roms boenheter på 85,2 kvm. BRA 5 stk. 3-roms boenheter på 86,9 kvm. BRA 5 stk. 3-roms boenheter på 96,6 kvm. BRA 5 stk. 3-roms boenheter på 99,1 kvm. BRA Bebyggelsen er fordelt på to boligblokker med 12 leiligheter i hver blokk, og det er lagt vekt på gode tekniske og praktiske løsninger kombinert med fornuftig økonomi. Å bo i borettslag Ønsker, behov og krav forandrer seg hele livet. Dette gjelder for bolig også. Tinnheia Terrasse borettslag II er utviklet for de som ønsker en lettstelt bolig. Snømåking, plenklipping eller maling, alt dette kan bli organisert som en del av borettslaget. Borettslagsformen medfører en rekke andre fordeler for beboerne bl.a. stordriftsfordeler hva gjelder forsikring, telefoni, strøm og finansiering. Lovgivningen for borettslag gjør det betydelig enklere å samarbeide om eventuelle fellestiltak jfr. hva som er tilfelle for eierseksjonssameier. Det blir ofte et mer stabilt bomiljø da borettslaget selv i stor grad kan bestemme mulighetene for fremleie. Kristiansand og Omegn Boligbyggelag (KOBB) KOBB forvalter over boliger. Vi har mer enn 50 års erfaring med boligbygging, regnskapsførsel og forvaltning. Årlig bygger vi mellom boliger. Vi ønsker at du som kjøper i Tinnheia Terrasse borettslag II skal få en flott bolig i et moderne og fremtidsrettet bomiljø, hvor du skal bo trygt og godt så lenge du ønsker. Derfor er KOBB valgt som forretningsfører. Som medlem av KOBB får du tilgang til en rekke medlemsfordeler som bl.a. rimelig boliglån og god innboforsikring Husleie Husleien består av driftsutgifter i borettslaget, samt renter og avdrag på fellesgjeld. Driftsutgiftene dekker kommunale årsavgifter, strøm til fellesanlegg, felles forsikring, ytre vedlikehold etc. Også vaktmestertjenester kan inkluderes i husleien dersom borettslaget ønsker det. Resten av husleien dekker betjening av fellesgjeld i form av renter og avdrag på borettslagets lån. Renten på fellesgjelden kan trekkes fra på selvangivelsen, på samme måte som om det hadde vært personlig gjeld. Borettslaget legger til grunn fem års avdragsfrihet på langsiktig lån. Andelseieren får også fradrag for andel byggelånsrenter fordelt over de fire første år etter innflytting. n:\042 tinnheia terrasse brl ii\salg\prospektinnledning.doc 1

3 Individuell nedbetaling av fellesgjeld Det gis mulighet for beboerne i Tinnheia Terrasse borettslag II til selv å bestemme forholdet mellom innskudd og fellesgjeld. Hver enkelt andelseier kan nedbetale sin andel av fellesgjelden raskere enn forutsatt, enten ved kjøp/konvertering av byggelån, eller ved ekstraordinær nedbetaling senere dersom borettslaget legger til rette for det. Slik nedbetaling kan imidlertid ikke finne sted i perioder der borettslaget har inngått avtale om rentebinding. En hel eller delvis innfrielse av fellesgjelden vil redusere husleien tilsvarende. Dersom hele beløpet innfris betaler du bare din andel av driftsutgiftene i borettslaget. Forkjøpsrett Borettslaget vil være tilknyttet KOBB og det kreves medlemskap for å kjøpe bolig i borettslaget. Du eier din egen bolig og kan omsette denne i det åpne marked. Medlemmer av KOBB har imidlertid forkjøpsrett ved salg. Kontakt Garanti Eiendomsmegling på telefon for ytterligere informasjon Kundens sikkerhet Prosjektet er forsikret med BS fulltegningsforsikring i Boligsamvirkets Forsikring AS mot tap for usolgte boliger. Dette betyr at bygging av prosjektet kan igangsettes etter et begrenset forhåndssalg på 9 boliger. Dersom det er usolgte boliger ved ferdigstillelse vil Boligsamvirkets Forsikring AS dekke utgiftene til disse frem til de er solgt. Det er således ingen risiko for at den som kjøper må bære kostnader dersom andre andelseiere ikke klarer å betjene husleien eller kostnader i forbindelse med boliger som ikke blir solgt. Borettslaget har i tillegg en egen forsikring mot husleietap (BS husleiefond). Ved kjøp av bolig i Tinnheia Terrasse borettslag II har du maksimal trygghet for at du får riktig kvalitet til riktig pris. Prospektet Prospektet er veiledende. Utfyllende informasjon om den enkelte leilighet, samt teknisk beskrivelse, tildelingskontrakt m.m. finnes på våre nettsider: eller fåes ved henvendelse til megler. Informasjon gitt i prospektet eller på våre hjemmesider vil danne grunnlaget for kjøpet. Det presiseres at tekstmateriell til enhver tid gjelder foran tegninger. Tegninger er illustrative, møbler og lignende medfølger ikke. Alle opplysninger er gitt med forbehold om endringer som viser seg nødvendig, hva gjelder standard, utførelse og areal, forutsatt at dette ikke medfører vesentlige endringer av leveransen. Prisliste/betaling Prisliste og oversikt over beregnet husleie, samt betalingsvilkår for den enkelte leilighet ligger vedlagt. Salgsstart/byggestart n:\042 tinnheia terrasse brl ii\salg\prospektinnledning.doc 2

4 Salgsstart vil bli utlyst i Fædrelandsvennen. Alle er velkommen til å melde sin interesse, men det gjøres oppmerksom på at medlemmer av KOBB har forkjøpsrett etter ansiennitetsprinsippet. Byggingen er delvis startet opp og prosjektet forventes klart for overtakelse senest ved årsskiftet 2004/2005. Tildelingskontrakt/vedlegg Kopi av tildelingskontrakten som må undertegnes av kjøper kan fås ved henvendelse megler og følgende dokumenter er vedlegg til tildelingskontrakten: Romskjema for Tinnheia Terrasse II, prisliste med informasjon om husleie/renter og nedbetaling av fellesgjeld, vedtekter for Tinnheia Terrasse II borettslag, områdets regulseringsbestemmelser med regulseringskart og reguleringsvedtekter samt utbygningsavatlen for området. Kjøper plikter å gjøre seg kjent med disse dokumentene som vil være en del av tildelingskontrakten. Kjøper undertegner standard husleie/huseiekontrakt for KOBB leiligheter med borettslaget i forbindelse med overtagelse/innflytting av boligen. Noen opplysninger om naboeiendommene Kromveien 1 og 3 På eiendommene Kromveien 1 og 3 som ligger sør vest for blokk 2, er det under planlegging ny bebyggelse. Eiendommene eies av Tinnheia Terrasse AS og er i dag bebygget med to eneboliger. Det er satt som mål at planlagt ny bebyggelse skal få et arkitektonisk uttrykk som passer til blokkene i Tinnheia Terrasse borettslag og arkitekt Tor Linge-Tønnessen, som også har tegnet borettslagene, arbeider med tegningene til den nye bygningsmassen. Det planlegges leilighetsbygg på eiendommene og kjøpere i Tinnheia Terrasse borettslag II kan ikke motsette seg omregulering/utbygging av eiendommene Kromveien 1 og 3. I situasjonsplanen for området er de planlagte nye leilighetsbyggene inntegnet med maksimal byggehøyde. Skriv fra ark. Tor Linge-Tønnessen med nøyaktig angivelse av areal på de enkelte rom kan fås ved henvendelse megler. Dat n:\042 tinnheia terrasse brl ii\salg\prospektinnledning.doc 3

5

6

7

8 illustrasjon stue for leilighetene m2

9

10

11 TINNHEIA TERRASSE BORETTSLAG II KOSTNADSOVERSIKT Bygg Etasje Ant. rom BRA BOA Totalpris Felleslån Innskudd Fellesutgifter pr. måned Totale fellesutg. Fellesutg. korr. for Øst/Vest Kapitalkostnad Øvrige kostnader pr. måned 28% skattered V 2 62,2 59, SOLGT Ø 2 62,2 59, SOLGT V 3 99,1 99, Ø 3 86,9 83, SOLGT V 3 99,1 99, Ø 3 86,9 83, SOLGT V 3 99,1 99, SOLGT Ø 3 86,9 83, SOLGT V 3 99,1 99, SOLGT Ø 3 86,9 83, SOLGT V 3 99,1 99, SOLGT Ø 3 86,9 83, SOLGT V 2 62,2 59, SOLGT Ø 2 62,2 59, SOLGT V 3 85,2 82, SOLGT Ø 3 96,6 96, SOLGT V 3 85,2 82, SOLGT Ø 3 96,6 96, V 3 85,2 82, SOLGT Ø 3 96,6 96, SOLGT V 3 85,2 82, SOLGT Ø 3 96,6 96, SOLGT V 3 85,2 82, SOLGT Ø 3 96,6 96, SOLGT SUM KJØPSFORUTSETNINGER: I tillegg til egenkapitalen kommer kr. 100,- i andelskapital i borettslaget. De totale felleskostnader er budsjetterte kostnader og er beregnet ut fra kontraktspriser som er faste i byggeperioden

12 Prosjektet er innvilget et lån i Husbanken på totalt kr ,-. I tillegg til lånet i Husbanken vil det bli søkt om et tilleggslån i annen bank på kr ,-. Det er derfor lagt til grunn et totalt felleslån på kr ,-. Lånekostnader pr. måned er basert på en rente på 2,3% p.a.inkl. gebyrer. Endringer i lånerenten vil kunne medføre endringer i fellesutgiftene. Dersom renten endres med 1% p.a.vil fellesutgiftene kunne endres med kr. 792,- pr. måned, forutsatt kr ,- som andel av felleslånet. Oversikten er basert på et felleslån med en løpetid på år. Dvs. at de første 5 år er avdragsfrie. Fem år etter ferdigstillelse vil det påløpe avdrag med kr ,- per måned. Dette vil medføre en økning av de totale fellesutgiftene til kr ,- per måned, forutsatt uendrede rentebetingelser og øvrige kostnader. Det vil bli gitt anledning til å nedbetale hele eller deler av felleslånet. Dette vil medføre at de totale fellesutgiftene pr. måned vil bli redusert i forhold til nedbetalingens størrelse. Det forutsettes at slik nedbetaling avklares før opptak av felleslånet finner sted. For øvrig henvises det til tildelingskontrakt som andelseier må undertegne. Byggearbeidene er delvis startet opp. Forventet ferdigstillelse senest i månedskiftet desember 2004/januar BEMERK: Biloppstillingsplass på egen oppmerket park.plass ute. Driftskostnader knyttet til fjernvarme er ikke inkludert i fellesutgiftene. Det tas forbehold om eventuelle feil som kan forekomme i informasjonen. BETALINGSBETINGELSER: Det betales kun kr ,- i håndpenger ved inngåelse av kontrakt. Øvrig inskudd betales først ved overtakelse

13 SAMMENLIGNING AV ÅRLIGE UTGIFTER VED Å EIE EN ENEBOLIG/ REKKEHUS I KRISTIANSAND KONTRA Å EIE EN LEILIGHET I TINNHEIA TERRASSE BRL. Enebolig/rekkehus Leil. Tinnheia Terrasse Sett inn egne tall Kommunale avgifter: Kr ,- Inkl. i fellesutg. Kr. Forsikring: Kr ,- Inkl. i fellesutg. Kr. Vedlikehold: Kr ,- Inkl. i fellesutg. Kr. Strøm/oppvarming: Kr ,- Kr ,- Kr. Fellesutg./vaktmester Kr. 0,- Kr ,- Kr. Festeavgift: Kr. 0,- Kr. 0,- Kr. Til sammen Kr ,- Kr ,- Kr. BESPARELSEN ER KALKULERT TIL KR ,- PR. ÅR HVILKET UTGJØR KR ,- PR. MND. KR ,- PR. MND FINANSIERER/DEKKER RENE RENTEUTGIFTER (KAPITALUTGIFTER) PÅ ET LÅN STORT KR ,- FORUTSATT AT DET ER LAGT TIL GRUNN EN RENTE PÅ 4 %. SKATTEFORDELEN ER DA IKKE MEDREGNET. EN KAN KALKULERE MED AT SELV OM EN LEILIGHET I TINNHEIA TERRASSE ER KR ,- DYRERE ENN DEN ENEBOLIGEN EN SELGER, SÅ HAR EN LIKE GOD RÅD SOM I DAG ETTER AT EN HAR FLYTTET TIL TINNHEIA TERRASSE. (FORUTSATT AT DU EIER EN NORMAL ENEBOLIG I DAG OG AT RENTA LIGGER PÅ 4 %) Det er ovenfor stipulert boutgifter og dette må ses på som omtrentlige tall.

14 ROMSKJEMA FOR TINNEHEIA TERRASSE Rom Gulv Vegg Himling Elektro Sanitær Ventilasjon Kjøkken garderobeskap Kjøkken og gang Parkett Gips, betong ferdig malt Sparklet og malt gips-plater med skyggelist 9stk st.kont., 1stk. 30w armatur med stikk, 3 stk brytere, 2 stk lampepkt., 2 stk. brannmeldere, 2 stk. bredbånduttak 1stk. blandebatt. Forberedt for oppv.maskin. 1 stk. husbrannslange. Rørfordelingsskap Avtrekk. Mekanisk ventil i vegg. Enkel hvit kvalitet. Fabrikant Strai Kjøkken Gulvlist Foringer Listverk Lakkert eik Lakkert furu. Malt taklist Varme Radiator Fjernvarme Stue Parkett Gips, betong ferdig malt Bod ( vaskerom) Belegg Gips, betong ferdig malt Sparklet og malt gips-plater med skyggelist Sparklet og malt gips-plater med skyggelist 5 stk. st.kont., 1 stk bryter, 1 stk. uttak bredbånd, 1 stk. brannmelder. 1 stk. st.kont., 1stk.lampepkt., 1 stk bryter, 1 stk. brannmelder. (Kontakt for vaskemaskin og tørketrommel ) ( Vaskekar med batteri. Gulvsluk, Avløp og kran for vaskemaskin ) Ventil i vegg (Avtrekk mekanisk. Gjelder 95m2 leilighet) Lakkert eik Lakkert furu. Malt taklist (Oppkant belegg i deler av rom. ) Lakkert eik Lakkert furu. Malt taklist Radiator Fjernvarme Ingen varmekilde Bad Fliser 20x20 grå Fliser 20x20 farge hvit på deler av vegg. Resterende gips. Betong blir ferdig malt Sparklet og malt gips-plater med skyggelist Lys i tak. Lys m/stikk over vask. 1 stk. bryter, 1 stk brannmelder. ( Kontakt for vaskemaskin og tørketrommel - gjelder 60 og 80m2) 1 stk servant med bl.batteri med underskap, 1 stk. toalett, 1 stk. gulvsluk, 1 stk. dusj på gl.stang med blande-batteri Avtrekk mekanisk Lakkert furu. Malt taklist Vannbåren gulv-varme

15 ROMSKJEMA FOR TINNHEIA TERRASSE Rom Gulv Vegg Himling Elektro Sanitær Ventilasjon Kjøkken garderobeskap Soverom 1 Parkett Sparklet og malt gips-plater med skyggelist Soverom 2 Parkett Sparklet og malt gips-plater med skyggelist 3 stk. st.kont., 1 stk. lampepkt., 1 stk. bryter, 1 stk. brannmelder, 1 stk. uttak for bredbånd 3 stk. st.kont., 1 stk. lampepkt., 1 stk. bryter, 1 stk. brannmelder Opplegg for vaskemaskin i 60-80m2 leiligheter Ventil i vegg Ventil i vegg 1 m skap pr. sengeplass 1 m skap pr. sengeplass Gulvlist Foringer Listverk Lakkert eik Lakkert furu. Malt taklist Lakkert eik Lakkert furu. Malt taklist Varme Ingen varmekilde Ingen varmekilde Trapperom Fliser Malt betong Malt betong Ventil i vinduer Radiator fjernbåren varme Fellesgang Belegg Malt gips / betong System-himling eller malt gipsplater 1 stk lampepkt., 1 stk. bryter, 2 stk. ringeapp., 1 stk. brannmelder, 1 stk. nød og ledelys Vifte som er koplet opp mot brannmeldere for å skape undertrykk ved brann Utvendig balkong Betong med trelem Sportsboder Impr. betonggulv Parkerings-kjeller Impr. betonggulv Fasadeplater Støvbinding med maling Støvbinding med maling Betong ubehandlet Støvbinding med maling Støvbinding med maling Lys på vegg, 1 stk. dobbelkontakt Lys i tak Lys i tak, Brannmelder-anlegg. Nød og ledelys Avtrekk mekanisk Mekanisk ventilasjon

16 Enkel beskrivelse av Tinnheia Terrasse. 1. Fasader. Kombinasjon av teglstein, fasadeplater i høytrykkslaminat og patinert zink. 2. Innvendige dører. Malte slette dører med hvit malt karm. 3. Listverk og foringer. Lakkert dør og vinduslist i furu. Lakkert eikelist mot parkett. Malte taklister. Foringer leveres i lakkert furu. 4. Ytterdører. Ytterdører leveres i aluminium 5. Vinduer. Vedlikeholdsfri PVC vinduer med argongass i glass 6. Balkongdør. Balkongdør leveres i PVC utførelse 7. Varmeanlegg. Fjernvarme med radiatorer og gulv-varme. 8. Elektrisk anlegg. Skjult elektrisk anlegg med unntak av installsjoner i birom og parkeringsanlegg. Underfordelingsskap plasseres i bod. Automatisk døråpner/callinganlegg for hver leilighet. 9. Ventilasjon. Mekanisk avtrekk fra kjøkken, bad og vaskerom som føres over tak. Ventiler i vegger. Luftespalte i dører. Ventiler i vindu i trapperom. Mekanisk avtrekk i sluse som er koplet opp mot brannmeldere for å skape undertrykk i sluse. Mekanisk avtrekk i parkeringskjeller. Ved evt. bruk av tørketrommel forutsettes at det benyttes tromler med kondensator. 10. Heis. Det installeres heis med tilgang i alle etasjer. n:\042 tinnheia terrasse brl ii\salg\enkel beskrivelse av tinnheia 1 terrasse.doc

17 11. Diverse. I innvendig bod er det kun lagt opp for vaskemaskin/vaskerom i de største leilighetene ( 96,6 kvm. BRA og 99,1 kvm. BRA ). Beskrivelse av dette utstyr er markert med skravert tekst i romskjema. 12. Uteareal. Areal mellom leilighetsbygg helle-legges. Gang og kjøreveier leveres enten med asfalt, heller eller grus. Gressplen tilsåes så snart det er praktisk mulig. Det samme gjelder for asfalt, heller og grus. Enkel beplantning. Ball-løkke, akebakke, lekeapparater leveres og monteres så snart som mulig. Nødvendig belysning utvendig er medtatt Det tas forbehold om mindre endringer i beskrivelse og tegninger som ikke vesentlig forringer beskrevet standard og kvalitet. n:\042 tinnheia terrasse brl ii\salg\enkel beskrivelse av tinnheia 2 terrasse.doc

18 Et fremtidsrettet TV-tilbud Kunder med bredbånd fra LOS har mulighet til å få et unikt TV-tilbud. Innholdet i vår løsning leveres av ivisjon, en av landets ledende aktører på utvikling av interaktivt innhold på TV. I tillegg til å tilby alle de mest populære TV-kanalene i forskjellige pakker, inneholder tjenesten en interaktiv TV-Portal, som gir helt nye valgmuligheter: Programinformasjon på skjermen Leie av film med fjernkontrollen Lokal værmelding, spill og e-post Lokale nyheter hele døgnet Dette er bare starten. I tiden fremover vil ivisjon kunne tilby en rekke nye interaktive tjenester på TV-skjermen. På los.no og ivisjon.no finnes mer informasjon om TV-produktene fra ivisjon. I 2004 tilbyr ivisjon følgende kanalpakker: Grunnpakke (kr 190,- pr. mnd) Pakker som kan velges i tillegg til Grunnpakken: Kanaler: NRK 1 Familiepakke (kr 89,- pr. mnd) NRK 2 TV4 SVENSK NRK SØRLANDET VH-1 CLASSIC TV2 SKY NEWS TV3 VH-1 TV NORGE TV6 TV SØR NATIONAL GEOGRAPHIC TV AUST-AGDER ZTV VIASAT SPORT Opplevelsespakke (kr 79,- pr. mnd) CNN INTERNATIONAL DISCOVERY CIVILISATION DISCOVERY CHANNEL DISCOVERY TRAVEL &ADVENTURE MTV DISCOVERY SCI-TREK FOX KIDS ADVENTURE 1 EUROSPORT TRAVEL CHANNEL Interaktiv-Portal: Filmkanaler LOS AS Telefon: Bankgiro: Serviceboks 603 Faks: Foretaksregisteret: 4606 Kristiansand E-post: NO MVA Internett:

19 Programinformasjon på Canal+ (Gul, Blå, ZAP og +) skjermen Leie av film med (kr 239,- pr. mnd) fjernkontrollen Lokal værmelding, spill og e- TV1000/Cinema post Lokale nyheter hele døgnet (kr 219,- pr. mnd) LOS AS Telefon: Bankgiro: Serviceboks 603 Faks: Foretaksregisteret: 4606 Kristiansand E-post: NO MVA Internett:

20 Fiberbasert Internett LOS kan tilby følgende Internettpakker via optisk fiber: Etablering: Dersom du som kunde bestiller Internett før innflytning, får du etablering for 499,-. Senere vil etableringsprisen for Internett være 999,-. Månedspris: LOS Internett ,-/ mnd* LOS Internett ,-/ mnd* LOS Internett ,-/ mnd* *) prisene er gjeldene i LOS sin avtaleperiode med Tinnheia Terrasse. Hastighet Optisk fiber er en rask og fremtidsrettet løsning. Med fiberbasert bredbånd fra LOS kan kundene oppnå følgende hastigheter på Internett: LOS Internett 1000 inntil 15 ganger raskere enn ISDN LOS Internett 2000 inntil 31 ganger raskere enn ISDN LOS Internett inntil 156 ganger raskere enn ISDN E-postadresser og hjemmeside Med LOS Internett får kundene utdelt en e-post adresse etter mønsteret Om ønskelig kan kunden selv endre på denne adressen. I tillegg til hovedadressen kan kunden opprette 4 e-postadresser etter eget ønske. Bredbåndskunder hos LOS har også LOS AS Telefon: Bankgiro: Serviceboks 603 Faks: Foretaksregisteret: 4606 Kristiansand E-post: NO MVA Internett:

21 anledning til å opprette egne hjemmesider på Internett. Maksimal størrelse på egen hjemmeside varierer fra 20 til 50 MB avhengig av hvilke Internettprodukt kunden velger. Viruskontroll, brannmur og foreldrekontroll Internettabonnementet inkluderer lisens til Norman Internet Control. Dette er et virusprogram som beskytter kundens PC mot virus. En innebygd brannmur sørger også for at andre ikke får tilgang til data som er lagret på kundens PC. Programmet inneholder også en foreldrekontroll som gjør det mulig å begrense barns adgang til uønskede Internettsider. LOS AS Telefon: Bankgiro: Serviceboks 603 Faks: Foretaksregisteret: 4606 Kristiansand E-post: NO MVA Internett:

22 Skal du kjøpe leilighet på Tinnheia Terrasse? -da tilbyr vi finansiering til meget konkurransedyktige vilkår! Vi skreddersyr en finansieringspakke som er tilpasset dine behov. Hos oss får du i tillegg: - Personlig rådgivning - Prioritert saksbehandling - Fast rådgiver Priseksempler: Boliglån innenfor 60% av boligverdi fra: 3,05% nominell. - Vi tilbyr også boligfinansiering med annen grad av sikkerhet. Eksempel på månedlig lånekostnad ved 60% belåning: Kjøpesum Lånebeløp Brutto Netto* , , , , , , , , , , , , , , , ,- Basert på 25 års annuitetslån, med mnd. innbetalinger og nominell rente på 3,05%. Gj.snitt per mnd. etter skattefradrag første år. Vi legger ordinær kredittvurdering til grunn ved behandling av lånesøknader. Prisene er basert flytende rente per vi tilbyr også fastrente med andre vilkår. Ta kontakt med en av oss - så avtaler vi tid for en boligprat: Anstein Fidje Jostein Loka Tlf Tlf E-post: E-post:

23 Skal du kjøpe leilighet på Tinnheia Terrasse? -da tilbyr vi finansiering til meget konkurransedyktige vilkår! Vi skreddersyr en finansieringspakke som er tilpasset dine behov. Hos oss får du i tillegg: - Personlig rådgivning - Prioritert saksbehandling - Fast rådgiver Priseksempler ved 20% av innskuddet i egenkapital: Bankfinansiering av 80% av innskuddet fra: 3,65% nominell. - Vi tilbyr også boligfinansiering med annen grad av sikkerhet. Eksempel på månedlig lånekostnad ved 80% belåning: Kjøpesum Innskudd Lånebeløp Brutto Netto* , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- Basert på 25 års annuitetslån, med mnd. innbetalinger og nominell rente på 3,65%. Gj.snitt per mnd. etter skattefradrag første år. Vi legger ordinær kredittvurdering til grunn ved behandling av lånesøknader. Prisene er basert flytende rente per vi tilbyr også fastrente med andre vilkår. Ta kontakt med en av oss - så avtaler vi tid for en boligprat: Anstein Fidje Jostein Loka Tlf Tlf E-post: E-post:

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

Prisliste og nøkkeltall Nedre Nestad Brl. Byggetrinn 1 6 leiligheter Prisliste pr.

Prisliste og nøkkeltall Nedre Nestad Brl. Byggetrinn 1 6 leiligheter Prisliste pr. Prisliste og nøkkeltall Nedre Nestad Brl. Byggetrinn 1 6 leiligheter Prisliste pr. Adresse: Dr.Wefrings veg 74-84, 2340 Løten Kjøpers månedlige husleiekostnader * 17.12.2008 Korrigert den: VS 02.10.09

Detaljer

Grendehusvegen, 1929 Auli

Grendehusvegen, 1929 Auli Grendehusvegen, 1929 Auli Nybygg, Borettslag. 2 mannsboliger i flotte omgivelser, innflyttningsklare. BTA 151 kvm inkl. Utebod, terrasse BRA 123 kvm Primærareal 96,9 kvm Innskudd: fra 590 000,- Felleskostnader

Detaljer

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380. Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard ADRESSE Motland 1 Borettslag BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m² INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.000,- FELLESGJELD Statsaut.eiendomsmegler MNEF Kr. 980.000,-

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana -bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå har du muligheten for å sikre deg en nybygd leilighet på Gruben.

Detaljer

b o r e t t s l a g Spennende boliger i moderne formspråk Velkommen til Stokke PROSJEKT

b o r e t t s l a g Spennende boliger i moderne formspråk Velkommen til Stokke PROSJEKT L Å G R Ø D Spennende boliger i moderne formspråk Velkommen til Stokke PROSJKT Mange har ventet på utbyggingen av Lågerødåsen i Stokke - og det med god grunn! Stokke har alt vil noen si - det er ikke langt

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

T ø n s b e r g - N ø t t e r ø y b o l i g b y g g e l a g p r e s e n t e r e r : S e n t r u m. En enklere hverdag

T ø n s b e r g - N ø t t e r ø y b o l i g b y g g e l a g p r e s e n t e r e r : S e n t r u m. En enklere hverdag T ø n s b e r g - N ø t t e r ø y b o l i g b y g g e l a g p r e s e n t e r e r : HVITTINGFOSS En enklere hverdag Hvittingfoss - en enklere hverdag Midt i Hvittingfoss sentrum med gangavstand til alt

Detaljer

Fjellbruvegen Borettslag

Fjellbruvegen Borettslag God pris og trygg handel Fjellbruvegen Borettslag www.garanti.no Illustrasjonstegning Størrelse : Boligadresse: 3-roms på 57?? m 2 BOA Fjellbruvegen 35, Molde Innskudd: Fra kr 590 000,- Felleslån: Kr 630

Detaljer

Storskjæret borettslag

Storskjæret borettslag Storskjæret borettslag Våler i Solør 20 N Storskjæret borettslag Våler sentrum Storskjæret borettslag HASLEMOEN 20 Storskjæret borettslag Beliggenhet Borettslaget ligger på Storskjæret ved Haslemoen i

Detaljer

Strandvegen 153 Brl. Sentralt med bølgeskvulp og fuglekvitter

Strandvegen 153 Brl. Sentralt med bølgeskvulp og fuglekvitter Strandvegen 153 Brl. Sentralt med bølgeskvulp og fuglekvitter På Martodden i Hamar, bygger OBOS og FP Invest nå 71 flotte boliger. For deg som vil bo smart, lekkert og sentralt. Solrike byboliger i strandkanten

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk 4 nye leiligheter Verningen borettslag Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av Norske Boligbyggelag 3D av planlagte

Detaljer

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Salg: Salg av boligene til forbrukere er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer).

Detaljer

TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI.

TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI. TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI. TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER Taumarka Bo flott, bo godt, i familiens eget slott. De første 22

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

BYGGE- FINANSIERINGSPLAN KASSEFABRIKKEN BRL LEIE FØR EIE

BYGGE- FINANSIERINGSPLAN KASSEFABRIKKEN BRL LEIE FØR EIE BYGGE- OG FINANSIERINGSPLAN FOR OG LEIE FØR EIE BUDSJETTFORUTSETNINGER Vedlagte driftsbudsjett er forslag og basert på mottatte opplysninger fra utbygger. Det tas forbehold om endring i stipulerte driftskostnader,

Detaljer

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Heimansåsen Felt B1 er den neste eiendommen på Heimansåsen hvor OBOS Nye Hjem legger ut et

Detaljer

UNGDOMMENS BORETTSLAG II HARESTUA. 6 stk. 3-roms boliger for ungdom P R O S P E K T. Utbygger : Lunner Boligstiftelse

UNGDOMMENS BORETTSLAG II HARESTUA. 6 stk. 3-roms boliger for ungdom P R O S P E K T. Utbygger : Lunner Boligstiftelse UNGDOMMENS BORETTSLAG II HARESTUA 6 stk. 3-roms boliger for ungdom P R O S P E K T Innhold : - Informasjon om prosjektet - Søknad om kjøp av leilighet - Plantegninger - Utbygger : Lunner Boligstiftelse

Detaljer

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå selges det 20 leiligheter midt i sentrum av Mo i Rana. Eiendommen vil bestå

Detaljer

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 SJØGARDEN BOLIGPANORAMA Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 Sjøgarden Bolgpanorama, Eidsvåg Første del av utbyggingen på Sjøgarden Boligpanorama

Detaljer

- tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest. stolt historie Pålitelig vi er til å stole

- tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest. stolt historie Pålitelig vi er til å stole - tid til å leve! Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av noe større. Tjøllingveien Haga Nordby Bjørndalen Torstvet

Detaljer

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Eiendommen Borettslaget bygges som ett bygg på 4 etasjer og ligger på eiet grunn med betegnelsen gnr.300 bnr.1590 og 1618 i Fredrikstad kommune. I byggets U.etasje etableres

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Fantastisk utsikt et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Rusle ned til sjø- og båtliv. Kongsteinsvegen

Detaljer

Stilfulle leiligheter der det er lagt vekt på et moderne, lyst preg

Stilfulle leiligheter der det er lagt vekt på et moderne, lyst preg Boråsvegen Terrasse I Boråsvegen Terrasse har vi valgt å fokusere på den vakre utsikten og den ideelle beliggenheten. Her kan du nyte utsikten og tilværelsen i lettstelte leiligheter som gir rom for å

Detaljer

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Innhold Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Arkitekt: Arkitektene Fosse og Aasen as Illustrasjon s. 4: Lars Petter Winnes

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

Fosserødåsen. borettslag BOLIG I KVELDE. Larvik Boligbyggelag tlf.: 33 13 85 00, www.labo.no. er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for

Fosserødåsen. borettslag BOLIG I KVELDE. Larvik Boligbyggelag tlf.: 33 13 85 00, www.labo.no. er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for BOLIG I KVELDE Fosserødåsen borettslag Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av noe større Larvik Boligbyggelag

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter Prospekt del III Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter Rekkehus 1-3 rekkehusenheter Rekkehus 2-3 rekkehusenheter > Første byggetrinn av Hjellemarka II består av feltet B5 som

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede. En fantastisk sjanse for deg som ønsker å bo nær naturen

Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede. En fantastisk sjanse for deg som ønsker å bo nær naturen Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede En fantastisk sjanse for deg som ønsker å bo nær naturen Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser.

Detaljer

Velkommen til Nystuen Borettslag!

Velkommen til Nystuen Borettslag! Slå deg til ro... ...et fristed for generasjoner Velkommen til Nystuen Borettslag! OBOS eiendomsmeglere Hamar er salgsavdelingen til OBOS Innlandet og omsetter alle typer boliger. Vi er markedsleder på

Detaljer

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen har nærhet til det meste Sentralt i Drammen, med nærhet til det meste av byens fasiliteter finner du Marienlyst Park. Beliggende i Nybyen som er et av Drammens mest

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Trygt og landlig, nytt og moderne

Trygt og landlig, nytt og moderne Nautsvika Grovfjord Trygt og landlig, nytt og moderne 4 nye boliger med carport - i barnevennlig strøk ved Nautsvika Fra.390.000,- Flott drømmekjøkken Alle boliger leveres komplett med baderomsinnredning

Detaljer

Din egen bolig... Tønsberg as. w w w.mesterhus-tbg.no

Din egen bolig... Tønsberg as. w w w.mesterhus-tbg.no Din egen bolig... Prisgunstige boliger på Revetal R E V E S T I E N Tønsberg as w w w.mesterhus-tbg.no 18 17 15 16 12 9 13 10 14 11 8 6 4 7 3 5 Din første bolig Revestien er et nytt og spennende boligprosjekt

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

PORTALEN LILLESTRØM BYGG A

PORTALEN LILLESTRØM BYGG A PORTALEN LILLESTRØM BYGG A SALGSOPPGAVE del 2 SALG: Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer). SELGER: Portalen Boliger AS. Org.nr:

Detaljer

Kornblomstveien 28. Nøkkelferdig enebolig Ferdig planert med betongmurer På toppen av Justneshalvøya. Pris kr. 4.500.000,-

Kornblomstveien 28. Nøkkelferdig enebolig Ferdig planert med betongmurer På toppen av Justneshalvøya. Pris kr. 4.500.000,- Kornblomstveien 28 Nøkkelferdig enebolig Ferdig planert med betongmurer På toppen av Justneshalvøya Pris kr. 4.500.000,- Kornblomstveien 28 Fra det høyeste punktet på selveste Justneshalvøya et fremtidsrettet

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no 18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs nye boligprosjekt Kransebakken som ligger sentralt til på Solheim

Detaljer

Kongsteinsvegen på tau 4 leiligheter. Bo rimelig. Bo praktisk. Få en fantastisk utsikt!

Kongsteinsvegen på tau 4 leiligheter. Bo rimelig. Bo praktisk. Få en fantastisk utsikt! Kongsteinsvegen på tau 4 leiligheter Bo rimelig. Bo praktisk. Få en fantastisk utsikt! Kongsteinsvegen på tau 4 leiligheter Kongsteinsvegen er en veletablert gate. Funksjonelt. Utsikt. Prisgunstig. Livet

Detaljer

GON 2. borettslag. 6 eneboliger i rekke. 3 tomannsboliger

GON 2. borettslag. 6 eneboliger i rekke. 3 tomannsboliger GON 2 borettslag 6 eneboliger i rekke 3 tomannsboliger Tomta Kort vei ned til Gonsbukta 2 33 29 31 27 35 23 37 39 41 43 45 25 Adresse: Frenvikrønningen. Se husnr. GON 2 Borettslaget ligger på Gon, ca 3,5

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

Gladengtunet trinn 4 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Gladengtunet trinn 4 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Gladengtunet trinn 4 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Salg: Salg av boligene til forbrukere er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer).

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

H U S 5. Gartner. Salgsoppgave del 2

H U S 5. Gartner. Salgsoppgave del 2 H U S 5 Gartner K V A R T A L E T Salgsoppgave del 2 1 2 Betalingsbetingelser Før vedtak om byggestart betales kr 100.000, av totalprisen ved kontraktsinngåelse. Etter vedtak om byggestart betales 10 %

Detaljer

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT.

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TANANGER HAVBRIS 1 A, 4057 TANANGER TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 12 000

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

A/S Planbygg etablert 1965 Adresse: Nedre Tyholmsvei 8 Bank: 2800 25 02005 4836 Arendal Tlf/fax: 370 25373/370 22243 Org.

A/S Planbygg etablert 1965 Adresse: Nedre Tyholmsvei 8 Bank: 2800 25 02005 4836 Arendal Tlf/fax: 370 25373/370 22243 Org. Leiligheter m/garasje på Solrike Romstølen Arealer 72-76 m2 + garasje Priser fra: 1 220,000,- Månedlige utgifter fra: 2564,- se finans.eks. side 6 Planløsning 2. et. Planløsning 1. et. Leveransestandard

Detaljer

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Torvhusbakkane Buret tsl ag 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Nytt og spennende boligprosjekt på Ågotnes Torvhusbakkane borettslag blir et unikt og attraktivt boligprosjekt med en sentral beliggenhet

Detaljer

SKARBEKKEN TERRASSE PÅ JØRPELAND 4 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN TERRASSEN. PERFEKT TUMLEPLASS FOR TRAVLE FAMILIER.

SKARBEKKEN TERRASSE PÅ JØRPELAND 4 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN TERRASSEN. PERFEKT TUMLEPLASS FOR TRAVLE FAMILIER. DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN TERRASSEN. PERFEKT TUMLEPLASS FOR TRAVLE FAMILIER. Bildet er en illustrasjon av rekkehus felt B.18. 4 rimelige rekkehus. Velkommen hjem! Velkommen til familievennlige Skarbekken.

Detaljer

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D Prisantydning 2 390 000,- + omk. av tomt P-rom / bra: ca. 71,8 m 2 Tomtestørrelse ca. 1279,8 m 2 (Felles) Byggeår 2015 Eiendomstype Leilighet Innhold Kort om Fjellsvegen 76 D 5 Velkommen til Øvre Fjelde

Detaljer

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser. Stiplet linje indikerer fremtidig planlagt bebyggelse. Fredelig. Sentralt.

Detaljer

BYGG B Ildverket 12 NORD Plantegning av 3. etasje BESKRIVELSE: 5 (6) roms leilighet i 2. og 3. etasje BRA 120,4 m2 + 5 m2 utebod/sportsbod+takterrasser BOA 113 m2 6-mannsboliger carport Super leilighet

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

www.leiligheter-buggeland.no

www.leiligheter-buggeland.no www.leiligheter-buggeland.no Store flotte leiligheter i fine omgivelser!... noe mer enn bare en leilighet Buggelandstunet, som er en del av Bogafjell har alle ting du ønsker deg. Du er på E39 på bare kort

Detaljer

Hytte til salg på Lohnestrand. Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,-

Hytte til salg på Lohnestrand. Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,- Hytte til salg på Lohnestrand Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,- Eksteriør, fasade Hytta blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys inn i hytta og skaper

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA Alle våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

Hus - Tomter - Planlegging - Rehabilitering

Hus - Tomter - Planlegging - Rehabilitering Praktiske og moderne leiligheter m/stor terrasse og garasje på Solrike Romstølen Arealer 74-77 m2 + garasje Rimelige priser fra: 1 450 000,- Plan 1 og 2 Plan 2 og 1 Leveransestandard leilighet: Tak vegger

Detaljer

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER FÅ ENDELØSE MENGDER LYS OG FRISK LUFT. OG TRE ETASJER MED HIMMELSK UTSIKT.

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER FÅ ENDELØSE MENGDER LYS OG FRISK LUFT. OG TRE ETASJER MED HIMMELSK UTSIKT. FÅ ENDELØSE MENGDER LYS OG FRISK LUFT. OG TRE ETASJER MED HIMMELSK UTSIKT. Interiør/utsikt fra stue-/kjøkkenløsning. Bildet er en illustrasjon. Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Eksteriør/utsikt

Detaljer

SKARBEKKEN UTSIKT PÅ JØRPELAND 5 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER.

SKARBEKKEN UTSIKT PÅ JØRPELAND 5 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER. DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER. Bildet er en illustrasjon 5 rimelige rekkehus Velkommen hjem! Velkommen til trivelige og godt etablerte Skarbekken. Herfra er

Detaljer

Elvegata 9 - Mexico Nytt prosjekt med 2- og 3-roms leiligheter

Elvegata 9 - Mexico Nytt prosjekt med 2- og 3-roms leiligheter S entrum Elvegata 9 - Mexico Nytt prosjekt med 2- og 3-roms leiligheter www.garanti.no Mexico - m idt i Molde! Så sentrumsnært man bare kan komme, samtidig som tomten ligger litt tilbaketrukket fra bytrafikken.

Detaljer

Eivindsholen Ungdommelige leiligheter

Eivindsholen Ungdommelige leiligheter Bryne Eivindsholen Ungdommelige leiligheter DB13. 01.02.11. 2 3 BLOKK A BLOKK B Illustrasjon av fasade mot sør. Leiligheter med ett eller to soverom Den nye leilighetsblokken i Eivindsholen er inndelt

Detaljer

Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015

Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015 1 Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Buofl) (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

Innholdsrik enebolig

Innholdsrik enebolig Kamskjellveien 11, Hommersåk Innholdsrik enebolig med carport, 3(4) soverom, 2 bad og 2 stuer 23.04.12 2 3 Stavanger Sentrum Usken Hommersåk sentrum / rutebåt Nærhet til det meste På Hommersåk er det aldri

Detaljer

Eneboliger Balahaugen - Sandeid

Eneboliger Balahaugen - Sandeid ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET ENTRE Fliser ca 3 KVM, resterende Parkett Eik. Ferdigbehandla veggplater..varmekabler ca 3 kvm. BAD 1 ETG OG KJELLER Fliser m/sokkelflis Baderomspanel

Detaljer

LILLETORGET. - tid til å leve! panorama borettslag. Menneskelig vi bygger for folk fl es t

LILLETORGET. - tid til å leve! panorama borettslag. Menneskelig vi bygger for folk fl es t LILLETORGET panorama borettslag - tid til å leve! Menneskelig vi bygger for folk fl es t Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av noe større. lilletorget

Detaljer

RSV4 REKTOR SÆLANDSVEG 4 BRYNE

RSV4 REKTOR SÆLANDSVEG 4 BRYNE RSV4 REKTOR SÆLANDSVEG 4 BRYNE PREMIUM LEVERANSE 4. ETASJE (TOPP LEILIGHETER) Denne beskrivelsen er sammen med vedlagt romskjema utarbeidet for å orientere om leilighetenes bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

A/S Planbygg etablert 1965 Adresse: Nedre Tyholmsvei 8 Bank: 2800 25 02005 4836 Arendal Tlf/fax: 370 25373/370 22243 Org.

A/S Planbygg etablert 1965 Adresse: Nedre Tyholmsvei 8 Bank: 2800 25 02005 4836 Arendal Tlf/fax: 370 25373/370 22243 Org. Atriumboliger m/carport på Solrike og sentrale Romstølen Bruksareal 132 m2 Priser fra: Alle solgt Plan Leveransestandard: Tak vegger og gulv: Tak: Gips Farge: Hvit. Vegg: Gips/colortex. Farge: Jotun Skandinavisk

Detaljer

HALDEN Norges viktigste grenseby

HALDEN Norges viktigste grenseby HALDEN Norges viktigste grenseby Halden er en moderne by med lange tradisjoner. I tillegg er det antakelig Norges billigste by å leve i med kort vei til grensen med handlesenter. Halden har nær 28.000

Detaljer

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Generelt Denne Leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom

Detaljer

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER RANDABERGVEIEN 100, 4027 STAVANGER STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: CA. 100 KVM.

Detaljer

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n 1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r b y g g e t f o r f r e m t i d e n www.kransebakken.no Utsikten fra 3. etasje på Kransebakken. Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs

Detaljer

Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 11.april 2011

Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 11.april 2011 Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 11.april 2011 Eiendommen og utbyggingsprosjektet Borettslaget ligger på eiet grunn skal bestå av 4 bygninger med totalt 63 andeler og tilsvarende antall boliger.

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE!

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OPPAKER HUMLEVEGEN 44C, 2166 OPPAKER 3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! LEIEPRIS: KR. 7 300 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 75 KVM. BRA. ANTALL ROM: 3. KONTAKTPERSON:

Detaljer

Hytte til salg på Svenneviksheia. Prosjektert hytte med sjøutsikt med båtplass. Prisantydning kr 3 390 000,-

Hytte til salg på Svenneviksheia. Prosjektert hytte med sjøutsikt med båtplass. Prisantydning kr 3 390 000,- Hytte til salg på Svenneviksheia Prosjektert hytte med sjøutsikt med båtplass. Prisantydning kr 3 390 000,- Eksteriør, fasade Hytta blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys inn i

Detaljer

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen UTBYGGER: STOLTBOLIG ARKITEKTUR: STOLTBOLIG Ålsheia Sinnes ARENA Tjørhomfjellet Sinnes Leite Til Sandnes

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte. med sentral beliggenhet

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte. med sentral beliggenhet Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock Stor familiehytte med sentral beliggenhet UTBYGGER: STOLTBOLIG ARKITEKTUR: STOLTBOLIG Ålsheia Sinnes ARENA Tjørhomfjellet Sinnes Leite Til Sandnes Svartevasskvæven

Detaljer

Torstvedt. borettslag. bakken. Menneskelig vi bygger for. er en del av noe større. folk flest Vital vi tenker nytt. Pålitelig vi er til å stole på

Torstvedt. borettslag. bakken. Menneskelig vi bygger for. er en del av noe større. folk flest Vital vi tenker nytt. Pålitelig vi er til å stole på Torstvedt bakken borettslag Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av noe større Illustrasjon fra stue/kjøkken

Detaljer

2-ROMS 2-ROMS Lilleby B LSU 43 (1) - Salgstegninger Lilleby B LSU 43 (2) - Salgstegninger Slagstegninger TOBB.

2-ROMS 2-ROMS Lilleby B LSU 43 (1) - Salgstegninger Lilleby B LSU 43 (2) - Salgstegninger Slagstegninger TOBB. AecDbMvBlockRef (AecBase70) Leilighetstype LSU 43 (1) Leilighetstype LSU 4 TYPE LSU 43 (1) Gjelder: H1-114* / H1-214 / H1-314 * Leilighetene i 1 etasje har en større balkong 6,9 m 2 Leilighetstype LSU

Detaljer

Byggetrinn1, Solbakkane felt C.

Byggetrinn1, Solbakkane felt C. Solbakkane felt C LB4, Ålgård Solbakkane, Ålgård. Innovative 21 flotte leiligheter rekkehus Kreative planløsninger. Flere størrelser og typer. Byggetrinn1, Solbakkane felt C. LB4/felt C. 25.09.12 2 FRIAREAL

Detaljer

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE.

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE. NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE. Interiør/utsikt fra stue-/kjøkkenløsning. Bildet er en illustrasjon. 44.0 43.0 Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Eksteriør/utsikt

Detaljer

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Felt B8 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Det er gitt rammeløyve for oppføring av to tomannsboliger og én firemannsbolig

Detaljer

Solbakkane på Ålgård 11 rekkehus K13. Bo lyst, praktisk og flott med carport og 2 uteplasser

Solbakkane på Ålgård 11 rekkehus K13. Bo lyst, praktisk og flott med carport og 2 uteplasser Solbakkane på Ålgård 11 rekkehus K13 Bo lyst, praktisk og flott med carport og 2 uteplasser Solbakkane på Ålgård 11 rekkehus Velkommen til storslagne, solfylte Solbakkane! 2 Solbakkane er det solvendte

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer