Velkommen til Tinnheia Terrasse borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Tinnheia Terrasse borettslag"

Transkript

1

2 Velkommen til Tinnheia Terrasse borettslag Prosjektet Tinnheia Terrasse borettslag II er et nytt boligprosjekt som vil bestå av: 4 stk. 2-roms boenheter på 62,2 kvm BRA 5 stk. 3-roms boenheter på 85,2 kvm. BRA 5 stk. 3-roms boenheter på 86,9 kvm. BRA 5 stk. 3-roms boenheter på 96,6 kvm. BRA 5 stk. 3-roms boenheter på 99,1 kvm. BRA Bebyggelsen er fordelt på to boligblokker med 12 leiligheter i hver blokk, og det er lagt vekt på gode tekniske og praktiske løsninger kombinert med fornuftig økonomi. Å bo i borettslag Ønsker, behov og krav forandrer seg hele livet. Dette gjelder for bolig også. Tinnheia Terrasse borettslag II er utviklet for de som ønsker en lettstelt bolig. Snømåking, plenklipping eller maling, alt dette kan bli organisert som en del av borettslaget. Borettslagsformen medfører en rekke andre fordeler for beboerne bl.a. stordriftsfordeler hva gjelder forsikring, telefoni, strøm og finansiering. Lovgivningen for borettslag gjør det betydelig enklere å samarbeide om eventuelle fellestiltak jfr. hva som er tilfelle for eierseksjonssameier. Det blir ofte et mer stabilt bomiljø da borettslaget selv i stor grad kan bestemme mulighetene for fremleie. Kristiansand og Omegn Boligbyggelag (KOBB) KOBB forvalter over boliger. Vi har mer enn 50 års erfaring med boligbygging, regnskapsførsel og forvaltning. Årlig bygger vi mellom boliger. Vi ønsker at du som kjøper i Tinnheia Terrasse borettslag II skal få en flott bolig i et moderne og fremtidsrettet bomiljø, hvor du skal bo trygt og godt så lenge du ønsker. Derfor er KOBB valgt som forretningsfører. Som medlem av KOBB får du tilgang til en rekke medlemsfordeler som bl.a. rimelig boliglån og god innboforsikring Husleie Husleien består av driftsutgifter i borettslaget, samt renter og avdrag på fellesgjeld. Driftsutgiftene dekker kommunale årsavgifter, strøm til fellesanlegg, felles forsikring, ytre vedlikehold etc. Også vaktmestertjenester kan inkluderes i husleien dersom borettslaget ønsker det. Resten av husleien dekker betjening av fellesgjeld i form av renter og avdrag på borettslagets lån. Renten på fellesgjelden kan trekkes fra på selvangivelsen, på samme måte som om det hadde vært personlig gjeld. Borettslaget legger til grunn fem års avdragsfrihet på langsiktig lån. Andelseieren får også fradrag for andel byggelånsrenter fordelt over de fire første år etter innflytting. n:\042 tinnheia terrasse brl ii\salg\prospektinnledning.doc 1

3 Individuell nedbetaling av fellesgjeld Det gis mulighet for beboerne i Tinnheia Terrasse borettslag II til selv å bestemme forholdet mellom innskudd og fellesgjeld. Hver enkelt andelseier kan nedbetale sin andel av fellesgjelden raskere enn forutsatt, enten ved kjøp/konvertering av byggelån, eller ved ekstraordinær nedbetaling senere dersom borettslaget legger til rette for det. Slik nedbetaling kan imidlertid ikke finne sted i perioder der borettslaget har inngått avtale om rentebinding. En hel eller delvis innfrielse av fellesgjelden vil redusere husleien tilsvarende. Dersom hele beløpet innfris betaler du bare din andel av driftsutgiftene i borettslaget. Forkjøpsrett Borettslaget vil være tilknyttet KOBB og det kreves medlemskap for å kjøpe bolig i borettslaget. Du eier din egen bolig og kan omsette denne i det åpne marked. Medlemmer av KOBB har imidlertid forkjøpsrett ved salg. Kontakt Garanti Eiendomsmegling på telefon for ytterligere informasjon Kundens sikkerhet Prosjektet er forsikret med BS fulltegningsforsikring i Boligsamvirkets Forsikring AS mot tap for usolgte boliger. Dette betyr at bygging av prosjektet kan igangsettes etter et begrenset forhåndssalg på 9 boliger. Dersom det er usolgte boliger ved ferdigstillelse vil Boligsamvirkets Forsikring AS dekke utgiftene til disse frem til de er solgt. Det er således ingen risiko for at den som kjøper må bære kostnader dersom andre andelseiere ikke klarer å betjene husleien eller kostnader i forbindelse med boliger som ikke blir solgt. Borettslaget har i tillegg en egen forsikring mot husleietap (BS husleiefond). Ved kjøp av bolig i Tinnheia Terrasse borettslag II har du maksimal trygghet for at du får riktig kvalitet til riktig pris. Prospektet Prospektet er veiledende. Utfyllende informasjon om den enkelte leilighet, samt teknisk beskrivelse, tildelingskontrakt m.m. finnes på våre nettsider: eller fåes ved henvendelse til megler. Informasjon gitt i prospektet eller på våre hjemmesider vil danne grunnlaget for kjøpet. Det presiseres at tekstmateriell til enhver tid gjelder foran tegninger. Tegninger er illustrative, møbler og lignende medfølger ikke. Alle opplysninger er gitt med forbehold om endringer som viser seg nødvendig, hva gjelder standard, utførelse og areal, forutsatt at dette ikke medfører vesentlige endringer av leveransen. Prisliste/betaling Prisliste og oversikt over beregnet husleie, samt betalingsvilkår for den enkelte leilighet ligger vedlagt. Salgsstart/byggestart n:\042 tinnheia terrasse brl ii\salg\prospektinnledning.doc 2

4 Salgsstart vil bli utlyst i Fædrelandsvennen. Alle er velkommen til å melde sin interesse, men det gjøres oppmerksom på at medlemmer av KOBB har forkjøpsrett etter ansiennitetsprinsippet. Byggingen er delvis startet opp og prosjektet forventes klart for overtakelse senest ved årsskiftet 2004/2005. Tildelingskontrakt/vedlegg Kopi av tildelingskontrakten som må undertegnes av kjøper kan fås ved henvendelse megler og følgende dokumenter er vedlegg til tildelingskontrakten: Romskjema for Tinnheia Terrasse II, prisliste med informasjon om husleie/renter og nedbetaling av fellesgjeld, vedtekter for Tinnheia Terrasse II borettslag, områdets regulseringsbestemmelser med regulseringskart og reguleringsvedtekter samt utbygningsavatlen for området. Kjøper plikter å gjøre seg kjent med disse dokumentene som vil være en del av tildelingskontrakten. Kjøper undertegner standard husleie/huseiekontrakt for KOBB leiligheter med borettslaget i forbindelse med overtagelse/innflytting av boligen. Noen opplysninger om naboeiendommene Kromveien 1 og 3 På eiendommene Kromveien 1 og 3 som ligger sør vest for blokk 2, er det under planlegging ny bebyggelse. Eiendommene eies av Tinnheia Terrasse AS og er i dag bebygget med to eneboliger. Det er satt som mål at planlagt ny bebyggelse skal få et arkitektonisk uttrykk som passer til blokkene i Tinnheia Terrasse borettslag og arkitekt Tor Linge-Tønnessen, som også har tegnet borettslagene, arbeider med tegningene til den nye bygningsmassen. Det planlegges leilighetsbygg på eiendommene og kjøpere i Tinnheia Terrasse borettslag II kan ikke motsette seg omregulering/utbygging av eiendommene Kromveien 1 og 3. I situasjonsplanen for området er de planlagte nye leilighetsbyggene inntegnet med maksimal byggehøyde. Skriv fra ark. Tor Linge-Tønnessen med nøyaktig angivelse av areal på de enkelte rom kan fås ved henvendelse megler. Dat n:\042 tinnheia terrasse brl ii\salg\prospektinnledning.doc 3

5

6

7

8 illustrasjon stue for leilighetene m2

9

10

11 TINNHEIA TERRASSE BORETTSLAG II KOSTNADSOVERSIKT Bygg Etasje Ant. rom BRA BOA Totalpris Felleslån Innskudd Fellesutgifter pr. måned Totale fellesutg. Fellesutg. korr. for Øst/Vest Kapitalkostnad Øvrige kostnader pr. måned 28% skattered V 2 62,2 59, SOLGT Ø 2 62,2 59, SOLGT V 3 99,1 99, Ø 3 86,9 83, SOLGT V 3 99,1 99, Ø 3 86,9 83, SOLGT V 3 99,1 99, SOLGT Ø 3 86,9 83, SOLGT V 3 99,1 99, SOLGT Ø 3 86,9 83, SOLGT V 3 99,1 99, SOLGT Ø 3 86,9 83, SOLGT V 2 62,2 59, SOLGT Ø 2 62,2 59, SOLGT V 3 85,2 82, SOLGT Ø 3 96,6 96, SOLGT V 3 85,2 82, SOLGT Ø 3 96,6 96, V 3 85,2 82, SOLGT Ø 3 96,6 96, SOLGT V 3 85,2 82, SOLGT Ø 3 96,6 96, SOLGT V 3 85,2 82, SOLGT Ø 3 96,6 96, SOLGT SUM KJØPSFORUTSETNINGER: I tillegg til egenkapitalen kommer kr. 100,- i andelskapital i borettslaget. De totale felleskostnader er budsjetterte kostnader og er beregnet ut fra kontraktspriser som er faste i byggeperioden

12 Prosjektet er innvilget et lån i Husbanken på totalt kr ,-. I tillegg til lånet i Husbanken vil det bli søkt om et tilleggslån i annen bank på kr ,-. Det er derfor lagt til grunn et totalt felleslån på kr ,-. Lånekostnader pr. måned er basert på en rente på 2,3% p.a.inkl. gebyrer. Endringer i lånerenten vil kunne medføre endringer i fellesutgiftene. Dersom renten endres med 1% p.a.vil fellesutgiftene kunne endres med kr. 792,- pr. måned, forutsatt kr ,- som andel av felleslånet. Oversikten er basert på et felleslån med en løpetid på år. Dvs. at de første 5 år er avdragsfrie. Fem år etter ferdigstillelse vil det påløpe avdrag med kr ,- per måned. Dette vil medføre en økning av de totale fellesutgiftene til kr ,- per måned, forutsatt uendrede rentebetingelser og øvrige kostnader. Det vil bli gitt anledning til å nedbetale hele eller deler av felleslånet. Dette vil medføre at de totale fellesutgiftene pr. måned vil bli redusert i forhold til nedbetalingens størrelse. Det forutsettes at slik nedbetaling avklares før opptak av felleslånet finner sted. For øvrig henvises det til tildelingskontrakt som andelseier må undertegne. Byggearbeidene er delvis startet opp. Forventet ferdigstillelse senest i månedskiftet desember 2004/januar BEMERK: Biloppstillingsplass på egen oppmerket park.plass ute. Driftskostnader knyttet til fjernvarme er ikke inkludert i fellesutgiftene. Det tas forbehold om eventuelle feil som kan forekomme i informasjonen. BETALINGSBETINGELSER: Det betales kun kr ,- i håndpenger ved inngåelse av kontrakt. Øvrig inskudd betales først ved overtakelse

13 SAMMENLIGNING AV ÅRLIGE UTGIFTER VED Å EIE EN ENEBOLIG/ REKKEHUS I KRISTIANSAND KONTRA Å EIE EN LEILIGHET I TINNHEIA TERRASSE BRL. Enebolig/rekkehus Leil. Tinnheia Terrasse Sett inn egne tall Kommunale avgifter: Kr ,- Inkl. i fellesutg. Kr. Forsikring: Kr ,- Inkl. i fellesutg. Kr. Vedlikehold: Kr ,- Inkl. i fellesutg. Kr. Strøm/oppvarming: Kr ,- Kr ,- Kr. Fellesutg./vaktmester Kr. 0,- Kr ,- Kr. Festeavgift: Kr. 0,- Kr. 0,- Kr. Til sammen Kr ,- Kr ,- Kr. BESPARELSEN ER KALKULERT TIL KR ,- PR. ÅR HVILKET UTGJØR KR ,- PR. MND. KR ,- PR. MND FINANSIERER/DEKKER RENE RENTEUTGIFTER (KAPITALUTGIFTER) PÅ ET LÅN STORT KR ,- FORUTSATT AT DET ER LAGT TIL GRUNN EN RENTE PÅ 4 %. SKATTEFORDELEN ER DA IKKE MEDREGNET. EN KAN KALKULERE MED AT SELV OM EN LEILIGHET I TINNHEIA TERRASSE ER KR ,- DYRERE ENN DEN ENEBOLIGEN EN SELGER, SÅ HAR EN LIKE GOD RÅD SOM I DAG ETTER AT EN HAR FLYTTET TIL TINNHEIA TERRASSE. (FORUTSATT AT DU EIER EN NORMAL ENEBOLIG I DAG OG AT RENTA LIGGER PÅ 4 %) Det er ovenfor stipulert boutgifter og dette må ses på som omtrentlige tall.

14 ROMSKJEMA FOR TINNEHEIA TERRASSE Rom Gulv Vegg Himling Elektro Sanitær Ventilasjon Kjøkken garderobeskap Kjøkken og gang Parkett Gips, betong ferdig malt Sparklet og malt gips-plater med skyggelist 9stk st.kont., 1stk. 30w armatur med stikk, 3 stk brytere, 2 stk lampepkt., 2 stk. brannmeldere, 2 stk. bredbånduttak 1stk. blandebatt. Forberedt for oppv.maskin. 1 stk. husbrannslange. Rørfordelingsskap Avtrekk. Mekanisk ventil i vegg. Enkel hvit kvalitet. Fabrikant Strai Kjøkken Gulvlist Foringer Listverk Lakkert eik Lakkert furu. Malt taklist Varme Radiator Fjernvarme Stue Parkett Gips, betong ferdig malt Bod ( vaskerom) Belegg Gips, betong ferdig malt Sparklet og malt gips-plater med skyggelist Sparklet og malt gips-plater med skyggelist 5 stk. st.kont., 1 stk bryter, 1 stk. uttak bredbånd, 1 stk. brannmelder. 1 stk. st.kont., 1stk.lampepkt., 1 stk bryter, 1 stk. brannmelder. (Kontakt for vaskemaskin og tørketrommel ) ( Vaskekar med batteri. Gulvsluk, Avløp og kran for vaskemaskin ) Ventil i vegg (Avtrekk mekanisk. Gjelder 95m2 leilighet) Lakkert eik Lakkert furu. Malt taklist (Oppkant belegg i deler av rom. ) Lakkert eik Lakkert furu. Malt taklist Radiator Fjernvarme Ingen varmekilde Bad Fliser 20x20 grå Fliser 20x20 farge hvit på deler av vegg. Resterende gips. Betong blir ferdig malt Sparklet og malt gips-plater med skyggelist Lys i tak. Lys m/stikk over vask. 1 stk. bryter, 1 stk brannmelder. ( Kontakt for vaskemaskin og tørketrommel - gjelder 60 og 80m2) 1 stk servant med bl.batteri med underskap, 1 stk. toalett, 1 stk. gulvsluk, 1 stk. dusj på gl.stang med blande-batteri Avtrekk mekanisk Lakkert furu. Malt taklist Vannbåren gulv-varme

15 ROMSKJEMA FOR TINNHEIA TERRASSE Rom Gulv Vegg Himling Elektro Sanitær Ventilasjon Kjøkken garderobeskap Soverom 1 Parkett Sparklet og malt gips-plater med skyggelist Soverom 2 Parkett Sparklet og malt gips-plater med skyggelist 3 stk. st.kont., 1 stk. lampepkt., 1 stk. bryter, 1 stk. brannmelder, 1 stk. uttak for bredbånd 3 stk. st.kont., 1 stk. lampepkt., 1 stk. bryter, 1 stk. brannmelder Opplegg for vaskemaskin i 60-80m2 leiligheter Ventil i vegg Ventil i vegg 1 m skap pr. sengeplass 1 m skap pr. sengeplass Gulvlist Foringer Listverk Lakkert eik Lakkert furu. Malt taklist Lakkert eik Lakkert furu. Malt taklist Varme Ingen varmekilde Ingen varmekilde Trapperom Fliser Malt betong Malt betong Ventil i vinduer Radiator fjernbåren varme Fellesgang Belegg Malt gips / betong System-himling eller malt gipsplater 1 stk lampepkt., 1 stk. bryter, 2 stk. ringeapp., 1 stk. brannmelder, 1 stk. nød og ledelys Vifte som er koplet opp mot brannmeldere for å skape undertrykk ved brann Utvendig balkong Betong med trelem Sportsboder Impr. betonggulv Parkerings-kjeller Impr. betonggulv Fasadeplater Støvbinding med maling Støvbinding med maling Betong ubehandlet Støvbinding med maling Støvbinding med maling Lys på vegg, 1 stk. dobbelkontakt Lys i tak Lys i tak, Brannmelder-anlegg. Nød og ledelys Avtrekk mekanisk Mekanisk ventilasjon

16 Enkel beskrivelse av Tinnheia Terrasse. 1. Fasader. Kombinasjon av teglstein, fasadeplater i høytrykkslaminat og patinert zink. 2. Innvendige dører. Malte slette dører med hvit malt karm. 3. Listverk og foringer. Lakkert dør og vinduslist i furu. Lakkert eikelist mot parkett. Malte taklister. Foringer leveres i lakkert furu. 4. Ytterdører. Ytterdører leveres i aluminium 5. Vinduer. Vedlikeholdsfri PVC vinduer med argongass i glass 6. Balkongdør. Balkongdør leveres i PVC utførelse 7. Varmeanlegg. Fjernvarme med radiatorer og gulv-varme. 8. Elektrisk anlegg. Skjult elektrisk anlegg med unntak av installsjoner i birom og parkeringsanlegg. Underfordelingsskap plasseres i bod. Automatisk døråpner/callinganlegg for hver leilighet. 9. Ventilasjon. Mekanisk avtrekk fra kjøkken, bad og vaskerom som føres over tak. Ventiler i vegger. Luftespalte i dører. Ventiler i vindu i trapperom. Mekanisk avtrekk i sluse som er koplet opp mot brannmeldere for å skape undertrykk i sluse. Mekanisk avtrekk i parkeringskjeller. Ved evt. bruk av tørketrommel forutsettes at det benyttes tromler med kondensator. 10. Heis. Det installeres heis med tilgang i alle etasjer. n:\042 tinnheia terrasse brl ii\salg\enkel beskrivelse av tinnheia 1 terrasse.doc

17 11. Diverse. I innvendig bod er det kun lagt opp for vaskemaskin/vaskerom i de største leilighetene ( 96,6 kvm. BRA og 99,1 kvm. BRA ). Beskrivelse av dette utstyr er markert med skravert tekst i romskjema. 12. Uteareal. Areal mellom leilighetsbygg helle-legges. Gang og kjøreveier leveres enten med asfalt, heller eller grus. Gressplen tilsåes så snart det er praktisk mulig. Det samme gjelder for asfalt, heller og grus. Enkel beplantning. Ball-løkke, akebakke, lekeapparater leveres og monteres så snart som mulig. Nødvendig belysning utvendig er medtatt Det tas forbehold om mindre endringer i beskrivelse og tegninger som ikke vesentlig forringer beskrevet standard og kvalitet. n:\042 tinnheia terrasse brl ii\salg\enkel beskrivelse av tinnheia 2 terrasse.doc

18 Et fremtidsrettet TV-tilbud Kunder med bredbånd fra LOS har mulighet til å få et unikt TV-tilbud. Innholdet i vår løsning leveres av ivisjon, en av landets ledende aktører på utvikling av interaktivt innhold på TV. I tillegg til å tilby alle de mest populære TV-kanalene i forskjellige pakker, inneholder tjenesten en interaktiv TV-Portal, som gir helt nye valgmuligheter: Programinformasjon på skjermen Leie av film med fjernkontrollen Lokal værmelding, spill og e-post Lokale nyheter hele døgnet Dette er bare starten. I tiden fremover vil ivisjon kunne tilby en rekke nye interaktive tjenester på TV-skjermen. På los.no og ivisjon.no finnes mer informasjon om TV-produktene fra ivisjon. I 2004 tilbyr ivisjon følgende kanalpakker: Grunnpakke (kr 190,- pr. mnd) Pakker som kan velges i tillegg til Grunnpakken: Kanaler: NRK 1 Familiepakke (kr 89,- pr. mnd) NRK 2 TV4 SVENSK NRK SØRLANDET VH-1 CLASSIC TV2 SKY NEWS TV3 VH-1 TV NORGE TV6 TV SØR NATIONAL GEOGRAPHIC TV AUST-AGDER ZTV VIASAT SPORT Opplevelsespakke (kr 79,- pr. mnd) CNN INTERNATIONAL DISCOVERY CIVILISATION DISCOVERY CHANNEL DISCOVERY TRAVEL &ADVENTURE MTV DISCOVERY SCI-TREK FOX KIDS ADVENTURE 1 EUROSPORT TRAVEL CHANNEL Interaktiv-Portal: Filmkanaler LOS AS Telefon: Bankgiro: Serviceboks 603 Faks: Foretaksregisteret: 4606 Kristiansand E-post: NO MVA Internett:

19 Programinformasjon på Canal+ (Gul, Blå, ZAP og +) skjermen Leie av film med (kr 239,- pr. mnd) fjernkontrollen Lokal værmelding, spill og e- TV1000/Cinema post Lokale nyheter hele døgnet (kr 219,- pr. mnd) LOS AS Telefon: Bankgiro: Serviceboks 603 Faks: Foretaksregisteret: 4606 Kristiansand E-post: NO MVA Internett:

20 Fiberbasert Internett LOS kan tilby følgende Internettpakker via optisk fiber: Etablering: Dersom du som kunde bestiller Internett før innflytning, får du etablering for 499,-. Senere vil etableringsprisen for Internett være 999,-. Månedspris: LOS Internett ,-/ mnd* LOS Internett ,-/ mnd* LOS Internett ,-/ mnd* *) prisene er gjeldene i LOS sin avtaleperiode med Tinnheia Terrasse. Hastighet Optisk fiber er en rask og fremtidsrettet løsning. Med fiberbasert bredbånd fra LOS kan kundene oppnå følgende hastigheter på Internett: LOS Internett 1000 inntil 15 ganger raskere enn ISDN LOS Internett 2000 inntil 31 ganger raskere enn ISDN LOS Internett inntil 156 ganger raskere enn ISDN E-postadresser og hjemmeside Med LOS Internett får kundene utdelt en e-post adresse etter mønsteret Om ønskelig kan kunden selv endre på denne adressen. I tillegg til hovedadressen kan kunden opprette 4 e-postadresser etter eget ønske. Bredbåndskunder hos LOS har også LOS AS Telefon: Bankgiro: Serviceboks 603 Faks: Foretaksregisteret: 4606 Kristiansand E-post: NO MVA Internett:

21 anledning til å opprette egne hjemmesider på Internett. Maksimal størrelse på egen hjemmeside varierer fra 20 til 50 MB avhengig av hvilke Internettprodukt kunden velger. Viruskontroll, brannmur og foreldrekontroll Internettabonnementet inkluderer lisens til Norman Internet Control. Dette er et virusprogram som beskytter kundens PC mot virus. En innebygd brannmur sørger også for at andre ikke får tilgang til data som er lagret på kundens PC. Programmet inneholder også en foreldrekontroll som gjør det mulig å begrense barns adgang til uønskede Internettsider. LOS AS Telefon: Bankgiro: Serviceboks 603 Faks: Foretaksregisteret: 4606 Kristiansand E-post: NO MVA Internett:

22 Skal du kjøpe leilighet på Tinnheia Terrasse? -da tilbyr vi finansiering til meget konkurransedyktige vilkår! Vi skreddersyr en finansieringspakke som er tilpasset dine behov. Hos oss får du i tillegg: - Personlig rådgivning - Prioritert saksbehandling - Fast rådgiver Priseksempler: Boliglån innenfor 60% av boligverdi fra: 3,05% nominell. - Vi tilbyr også boligfinansiering med annen grad av sikkerhet. Eksempel på månedlig lånekostnad ved 60% belåning: Kjøpesum Lånebeløp Brutto Netto* , , , , , , , , , , , , , , , ,- Basert på 25 års annuitetslån, med mnd. innbetalinger og nominell rente på 3,05%. Gj.snitt per mnd. etter skattefradrag første år. Vi legger ordinær kredittvurdering til grunn ved behandling av lånesøknader. Prisene er basert flytende rente per vi tilbyr også fastrente med andre vilkår. Ta kontakt med en av oss - så avtaler vi tid for en boligprat: Anstein Fidje Jostein Loka Tlf Tlf E-post: E-post:

23 Skal du kjøpe leilighet på Tinnheia Terrasse? -da tilbyr vi finansiering til meget konkurransedyktige vilkår! Vi skreddersyr en finansieringspakke som er tilpasset dine behov. Hos oss får du i tillegg: - Personlig rådgivning - Prioritert saksbehandling - Fast rådgiver Priseksempler ved 20% av innskuddet i egenkapital: Bankfinansiering av 80% av innskuddet fra: 3,65% nominell. - Vi tilbyr også boligfinansiering med annen grad av sikkerhet. Eksempel på månedlig lånekostnad ved 80% belåning: Kjøpesum Innskudd Lånebeløp Brutto Netto* , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- Basert på 25 års annuitetslån, med mnd. innbetalinger og nominell rente på 3,65%. Gj.snitt per mnd. etter skattefradrag første år. Vi legger ordinær kredittvurdering til grunn ved behandling av lånesøknader. Prisene er basert flytende rente per vi tilbyr også fastrente med andre vilkår. Ta kontakt med en av oss - så avtaler vi tid for en boligprat: Anstein Fidje Jostein Loka Tlf Tlf E-post: E-post:

Nye leiligheter midt i Vågsbygd

Nye leiligheter midt i Vågsbygd Nye leiligheter midt i Vågsbygd BYGG A 1. etasje Etasjeplan... 32 Plan takterrasser... 33 Leiligheter... 34 2. etasje Etasjeplan... 38 Plan takterrasser... 39 Leiligheter... 40 INNHOLDSFORTEGNELSE Broveien

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

Hundsund Tun 1 Villa-, blokk- og kjedehusleiligheter

Hundsund Tun 1 Villa-, blokk- og kjedehusleiligheter Hundsund Tun 1 Villa-, blokk- og kjedehusleiligheter 1 KJÆRE INTERESSENT Arcasa Tun 1 ligger vendt mot Koksabukta med gode sol- og utsiktsforhold og nærhet til park og friområder på Fornebu. Tun 1 består

Detaljer

Kirkebakken BRL Prisliste av 26.11.04 (Rev. 30.03.06) Status Hus Etg. Leil Antall Areal BRA Andel Innskudd Brutto felles bokostnad Netto felles bokostnad Brutto felles bokostnad Netto felles bokostnad

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand Jessheim, 2, 3 og 4-r eierleiligheter Aktiv Eiendomsmegling Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand inn til sentrum. Carport og balkonger. KVERNDALEN TERRASSE / ULLENSAKER Eiendomsmegler

Detaljer

Hundsund Niels Torp fase 2 4- til 5-roms leiligheter og rekkehus

Hundsund Niels Torp fase 2 4- til 5-roms leiligheter og rekkehus Hundsund Niels Torp fase 2 4- til 5-roms leiligheter og rekkehus Få litt pusterom du og...! 2 VELKOMMEN TIL Fornebulandet er noe helt spesielt i Oslo- og Bærumsområdet. Få andre steder kan by på splitter

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B, C og D

Salgsoppgave Bygg B, C og D Salgsoppgave Bygg B, C og D Pluss Solbakken 3, 5 og 7 Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

Samfjordgårdene. Nøkkelferdige leiligheter for salg. Leiligheter fra 42-235 m2. Unik beliggenhet i Brattvåg

Samfjordgårdene. Nøkkelferdige leiligheter for salg. Leiligheter fra 42-235 m2. Unik beliggenhet i Brattvåg Samfjordgårdene Nøkkelferdige leiligheter for salg Leiligheter fra 42-235 m2 Unik beliggenhet i Brattvåg Vi gjør oppmerksom på at bildene i prospektet er illustrative og endringer kan forekomme 2 Brattholmen,

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B - E

Salgsoppgave Bygg B - E Salgsoppgave Bygg B - E Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården Bor du TRANGT? I Holthegården får du god plass i store og romslige leiligheter. Illustrasjonsfoto Klæbu trygge og rolige boforhold

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

Nye, trivelige familieboliger

Nye, trivelige familieboliger Nypansletta Nye, trivelige familieboliger Nå blir tidligere Nypan Leir på Leinstrand nye, trivelige familieboliger. Nypansletta ligger i Trondheim kommune. Her er det landlig, men likevel sentralt og med

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Morvikparken- byggetrinn 2. Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt

Morvikparken- byggetrinn 2. Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt Morvikparken- byggetrinn 2 Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no

Detaljer

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

22 andelsleiligheter

22 andelsleiligheter 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse 30.09.2009 Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt

Detaljer

Kanalbrygga. Et unikt leilighetsprosjekt sentralt på bryggekanten i Tønsberg

Kanalbrygga. Et unikt leilighetsprosjekt sentralt på bryggekanten i Tønsberg Kanalbrygga Et unikt leilighetsprosjekt sentralt på bryggekanten i Tønsberg Kanalbrygga 8 romslige leiligheter og mindre studioleiligheter Illistrasjonen KAALBRYGGA KAALBRYGGA Omgivelsene SETRALT BELIGGEDE

Detaljer

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen Storøya Tett på naturen 1 TORØYA STORØYA Tett på naturen Tett på naturen STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen 2 Storøya Tett på naturen Storøya Tett på naturen 3 STORØYA Fornebulandet er

Detaljer

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Nøkkelinformasjon Oppdragsnummer 1129009 Betegnelse Gnr 35, Bnr 167 Eier/utbygger Bergen Properties AS Adresse Søreideparken, 5251

Detaljer

Hagebyen I naturlige omgivelser på Fornebu 1 HAGEBYEN HAGEBYEN BYGGETRINN 2 - SALGSFASE 1 7496C 100 K 42 D8D23 41 B35. Pantone+ 579C C24 M0 Y 43 K 0

Hagebyen I naturlige omgivelser på Fornebu 1 HAGEBYEN HAGEBYEN BYGGETRINN 2 - SALGSFASE 1 7496C 100 K 42 D8D23 41 B35. Pantone+ 579C C24 M0 Y 43 K 0 I naturlige omgivelser på Fornebu 1 HAGEBYE HAGEBYE BYGGETRI 2 - SALGSFASE 1 7496C 100 K 42 D8D23 41 B35 2 Pantone+ 579C C24 M0 Y 43 K 0 Pantone+ 579C C24 M0 Y 43 K 0 2 I naturlige omgivelser på Fornebu

Detaljer

Hagebyen I naturlige omgivelser på Fornebu 1 HAGEBYEN HAGEBYEN BYGGETRINN 3 - SALGSFASE 2 7496C 100 K 42 D8D23 41 B35. Pantone+ 579C C24 M0 Y 43 K 0

Hagebyen I naturlige omgivelser på Fornebu 1 HAGEBYEN HAGEBYEN BYGGETRINN 3 - SALGSFASE 2 7496C 100 K 42 D8D23 41 B35. Pantone+ 579C C24 M0 Y 43 K 0 Hagebyen I naturlige omgivelser på Fornebu 1 HAGEBYE HAGEBYE BYGGETRI 3 - SALGSFASE 2 7496C 100 K 42 D8D23 41 B35 2 Pantone+ 579C C24 M0 Y 43 K 0 Pantone+ 579C C24 M0 Y 43 K 0 2 Hagebyen I naturlige omgivelser

Detaljer

22 andelsleiligheter

22 andelsleiligheter 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse 18.11.2009 Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

Se www.nyeskansen.no

Se www.nyeskansen.no Utbygger: Vestbyen Eiendom AS Nye Skansen Visningsleilighet Ilaparken Ilaskole Kongens gate Sentrum Skansen Adresse Nedre Ila 9b Se www.nyeskansen.no for nærmere informasjon Kontakt: tlf. 73 82 00 20 mob.

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 VELKOMMEN TIL sjøsia Hadde han Selvaag vært nordfra, ville man kanskje stava navnet hans Sælvåg, som ville betydd at han kom fra en våg hvor det en gang var mye sel. Selvaag

Detaljer

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 «STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 1 Adresse: Strømsbuveien 66 4836 Arendal Betegnelse: Gnr. 502 Bnr. 425 i Arendal kommune Eier: Ragi Invest AS Ansvarlig megler: Leif Chr. de Presno / Mobil: 47 20 12 74

Detaljer

Velkommen til Bratsberglia

Velkommen til Bratsberglia 2 Velkommen til Bratsberglia Vil du bo landlig, men samtidig sentralt og med gangavstand til sentrum? Nå har du muligheten. Her slipper du hagearbeid og snømåking. Bruk tiden på det som gir deg livskvalitet

Detaljer