SAK. Konstituering. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte oktober 2014 Rica Hotel Hamar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK. Konstituering. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar"

Transkript

1 SAK 1 Konstituering Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte oktober 2014 Rica Hotel Hamar

2

3 Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 1 Konstituering Forbundsstyrets innstillinger: a) Godkjenning av innkallingen Innkallingen til MFOs 4. ordinære landsmøte godkjennes. b) Landsmøtets sakliste og program Se vedlagte forslag Forbundsstyrets forslag til sakliste og program vedtas. c) Godkjenning av fullmakter Se vedlagte delegatoversikt De registrerte landsmøtedelegatenes fullmakter godkjennes. d) Landsmøtets forretningsorden Se vedlagte forslag Forbundsstyrets forslag til forretningsorden for landsmøtet vedtas. e) Valg av dirigenter Som dirigenter velges Einar Heier Cathrine Nyheim f) Valg av sekretærer Som sekretærer velges Magnhild Tafjord Øyvind Bakken

4 Sak 1 Konstituering forts. Side 2 g) Valg av redaksjonskomiteer 1. Som redaksjonskomité for organisasjonskomiteens innstilling og vedtektene velges Bengt Norbakken (leder) Einar Bergem Camilla Maria Myrås Silje Ryeng 2. Som redaksjonskomite for innkomne saker, prinsipprogrammet og andre saker velges Elin Primberg Skogdal (leder) Kasim Abbasi Eirik Raude Eli-Johanne Rønnekleiv h) Valg av protokollkomité Som protokollkomité velges Sigrun Eng Ole Kristian Hanssen i) Valg av tellekorps Som tellekorps velges Roger Andreassen Vera Margareta With Due Einy Langmoen Arnfinn Tobiassen

5 Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sakliste Sak 1 Konstituering: a) Godkjenning av innkallingen b) Landsmøtets sakliste og program c) Godkjenning av fullmakter d) Landsmøtets forretningsorden e) Valg av dirigenter f) Valg av sekretærer g) Valg av: - redaksjonskomité for organisasjonskomiteens innstilling og vedtektene - redaksjonskomité for innkomne saker, prinsipprogrammet og andre saker h) Valg av protokollkomité i) Valg av tellekorps Sak 2 Forbundets regnskaper for landsmøteperioden: a) Regnskap for 2010 b) Regnskap for 2011 c) Regnskap for 2012 d) Regnskap for 2013 Sak 3 Forbundets årsmeldinger for landsmøteperioden: a) Årsmelding for 2010 b) Årsmelding for 2011 c) Årsmelding for 2012 d) Årsmelding for 2013

6 Sakliste forts. Side 2 Sak 4 Vederlagsfondets regnskaper for landsmøteperioden: a) Regnskap for 2010 b) Regnskap for 2011 c) Regnskap for 2012 d) Regnskap for 2013 Sak 5 Innkomne forslag Sak 6 Organisasjonskomiteens innstilling Sak 7 Vedtektene: a) MFOs vedtekter b) Normalvedtekter for regionlag c) Vedtekter for MFOs vederlagsfond Sak 8 MFOs prinsipprogram for Sak 9 MFOs økonomiplan for Sak 10 Instrukser for a) Kontrollkomiteen b) Valgkomiteen (Faller bort dersom forslag til ny 9 i MFOs vedtekter blir vedtatt, jf. sak 7 a) Sak 11 Valg: a) Valg iht. vedtektene, jf. sak 7 a) og c) b) Fullmakt til forbundsstyret til å velge forbundets representanter og vararepresentanter til Landsorganisasjonens kongress

7 Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Onsdag 22. oktober Registrering. Program Landsmøtets åpning Kunstnerisk program Forbundslederens åpningstale og minnetale Hilsningstaler. Kunstnerisk innslag Lunsj Sak 1: Konstituering Sak 2-4: Årsmeldinger og regnskaper Sak 5: Innkomne forslag Pause Kunstnerisk innslag Sak 6: Organisasjonskomiteens innstilling Sak 7: Vedtektene Møteslutt Middag Eventuelt kveldsmøte

8 Program forts. Side 2 Torsdag 23. oktober Åpning av landsmøtets 2. dag Allsang Sak 8: MFOs Prinsipprogram Sak 9: MFOs Økonomiplan Kulturpolitisk debatt. Innledning av statssekretær i Kulturdepartementet Bjørgulv Vinje Borgundvaag Pause Sak 5: Innkomne forslag redaksjonskomiteens innstilling Sak 6: Organisasjonskomiteens innstilling redaksjonskomiteens innstilling Sak 7: Vedtektene redaksjonskomiteens innstilling Lunsj Kunstnerisk innslag Sak 10: Instruks for kontrollkomiteen og evt. valgkomiteen Sak 11: Valg Møteslutt Aperitiff før middagen Landsmøtets festmiddag Kunstnerisk program Ca Kaffe og avec i baren med underholdning

9 Program forts. Side 3 Fredag 24. oktober Åpning av landsmøtets 3. dag Allsang Sak 8: Prinsipprogrammet - redaksjonskomiteenes innstilling Pause Appell fra SafeMUSE, Jan Lothe Eriksen Redaksjonskomiteenes innstillinger fortsetter Lunsj Allsang Utsatte saker og andre saker Landsmøtets avslutning Slutt

10 onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hamar hotell Delegater og andre deltakere MFO Agder 1 Abbasi Kasim 2 Halvorsen Linda Cecilie 3 Woie Liv Gudrun Stoveland 4 Rygg Siri Beate MFO Hedmark og Oppland 5 Andreassen Roger 6 Rosenberg Birgitte 7 Fredheim Vidar 8 Robak Elisa Aspenes 9 Robak Lage MFO Hordaland og Sogn og Fjordane 10 Rønnekleiv Eli-Johanne 11 Gjersvik Ole Amund 12 Halvorsen Tom Harry 13 Johannessen Tore Geir 14 Holgersen Thorstein 15 Seter Bjørn Gisle 16 Johnsrud Brit 17 Kvaleid Siri Aastad MFO Møre og Romsdal 18 Hummelsund Siri Gauslaa 19 Tafjord Magnhild 20 Skrede Samuel MFO Nordland 21 Bakken Øivind 22 Eskedal Hege Monica 23 Frøystein Anne-Guri MFO Oslo, Akershus og Østfold 24 Bastrup Olav Rune 25 Hagen Unn Birgitte van der

11 26 Velsrud Børre 27 Sørum Øyvind 28 Bergem Einar Oddvin 29 Flatby Marius 30 Bergersen Geir 31 Hanssen Ole Kristian 32 Harlem Ellen 33 Koop Jan 34 Langmoen Einy Beatrix 35 Løvold Geir Magne 36 Nyheim Cathrine 37 Ringen Stig Gunnar 38 Salonen Markku 39 Wold Geir 40 Rønnekleiv Dag Nikolai 41 Bergaplass Linda Christine 42 Brodahl Rune 43 Bunes Jan 44 Eng Sigrun 45 Nikolaisen Hallvard Birkeland 46 Frisk Rita Strand 47 Knudsrød Andreas Lønmo 48 Storheim Jan Ragnar 49 Espejord Tina 50 Thomassen Christine 51 Backer Andreas Henrik 52 Due Vera Margareta With 53 Dvergastein Markus 54 Høimyr Guro Cornelia Almenningen MFO Rogaland 55 Gismervik Liv 56 Tobiassen Arnfinn 57 Lindboe Michelle 58 Myrås Camilla Maria 59 Andresen Eddie 60 Johansson Jonas Arne MFO Troms, Finnmark og Svalbard 61 Braaten Tonje 62 Frydenlund Sten-Ivar 63 Ryeng Silje MFO Trøndelag 64 Hamnes David Scott 65 Heier Einar Knutssøn 66 Jentoft Erlend 67 Herfindal Øystein 68 Dahl Ina Veronika 69 Hansen Harry André 70 Fjellvang Siv

12 71 Storaas Emilie 72 Robak Kjell Magne Aspenes 73 Østvang Tollef MFO Vestfold, Buskerud og Telemark 74 Dahl Anders Eidsten 75 Fremo Magne 76 Ovrum Arild 77 Nilsson Geir-Otto 78 Aarflot Kjersti G. 79 Andersen Tone Beate 80 Nilsson Anders Stevy Jan Frode Forbundsstyret 81 Hovind Anders 82 Haagensen Kristin Pauline 83 Rian Hans Ole 84 Eide Torbjørn 85 Husom Wenche Høidal 86 Grøm Ingjerd 87 Rullestad Pål 88 Torgersen Susanne Bjørgum 89 Fjørtoft Tarjei 90 Runesdatter Liv 91 Skogdal Elin Primberg 92 Raude Eirik 93 Coates Robert Hegna Janne (ansattes representant) Kontrollkomitèen 26 Velsrud Børre 39 Wold Geir Trelease Karin Valgkomitèen Smalås Ingrid 13 Johannessen Tore Geir 33 Koop Jan Gjester Renée Rasmussen, LO Eivind Gran, LO stat Tone Faugli, Fellesorganisasjonen Chris Lindseth, NOF Ingrid Kindem, NOPA Tine Tangestuen, Safemuse/ NOPA Magnar Bergo, Norsk musikkråd Trygve Natvig, Fagforbundet Fredrik Oftebro, NTL Terje Moen, Skolenes landsforbund

13 Jan Lothe Eriksen, Safemuse Kenneth Sandhåland, IF Musikkultur Mona Askerød Bjerke Marte Eriksen Rune Anne Odland Ansatte Trude Nordeng Rougnø, landsmøtekomitèen Tore Walmsnæss, landsmøtekomitèen Annett Klem, landsmøtekomitèen Odd Langklopp Trond Dahlen Erica Berthelsen Lars Christian Fjeldstad Trond Brandal Janne Hegna Line Haukland Harvey Robbins Susanne Helmola Bente Olsen Hege Tangen

14 Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Landsmøtets forretningsorden 1. Landsmøtets forhandlinger er offentlige i den utstrekning landsmøtet ikke fatter annet vedtak. 2. Landsmøtets representanter plikter å være til stede når møtet er satt. Unntatt er representanter som deltar i komitémøter. Dirigentene skal være orientert om når komiteene har møter, og kan om de finner det nødvendig avbryte komitémøtene og innkalle representantene til landsmøtets plenum. 3. Representanter som må forlate landsmøtet av andre grunner skal i god tid levere skriftlig permisjonssøknad til dirigentene. Søknadene legges fram for landsmøtet som med alminnelig flertall kan innvilge permisjon for det tidsrom som synes rimelig. 4. Landsmøtets representanter har tale-, forslags- og stemmerett i alle saker som er til behandling. 5. Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer har tale- og forslagsrett i alle saker, og stemmerett i alle saker unntatt regnskaper og beretninger for landsmøteperioden. 6. Ansattes representant har tale- og forslagsrett i alle saker. 7. Kontrollkomitéens medlemmer eller deres varamedlemmer har tale- og forslagsrett i alle saker som komitéen har rett og plikt til å uttale seg om. 8. Valgkomitéens medlemmer eller deres varamedlemmer har tale- og forslagsrett under behandlingen av komitéens innstillinger og i andre saker som berører dette. 9. Forbundets revisorer har talerett i ved behandlingen av regnskaper, årsmeldinger og andre saker som angår deres kontrolloppgaver. 10. Landsmøtets observatører har talerett i alle saker som angår deres områder. 11. Landsmøtets gjester og forbundets ansatte kan innvilges talerett av dirigentene, som om nødvendig kan legge spørsmålet fram for landsmøtet. 12. Så lenge landsmøtet ikke bestemmer noe annet, kan hver representant få ordet 2 ganger til samme sak. Taletiden er inntil 5 minutter for første innlegg, og 2 minutter for neste innlegg. 13. Dirigentene setter sluttstrek for debatten i en sak når de finner det nødvendig. Når et forslag er tatt opp til votering kan ingen lenger få ordet til saken. 14. Forslag som framsettes under landsmøtets forhandlinger skal overleveres skriftlig til dirigentene. Forslagene skal, med mindre dette er åpenbart unødvendig, oversendes de respektive komitéer til behandling og eventuell redigering før de tas opp til votering. 15. Forslag om vedtekter og vedtektsendringer må ha 2/3 av samtlige representanters stemmer for å bli vedtatt. Ved valg av forbundsleder, nestleder og sekretær kreves det absolutt flertall. Landsmøtets øvrige vedtak gjøres med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er forslaget forkastet. 16. I tilfelle det kan oppstå tvil om et voteringsresultat, skal det holdes kontravotering. 17. Når et forslag er tatt opp til votering kan ingen representanter forlate salen. 18. Dersom det er mer enn ett forslag til valg, eller dersom en eller flere representanter krever det, skal valget skje ved skriftlig votering. 19. Rekkefølgen i saksbehandlingen kan forandres dersom dirigentene finner dette hensiktsmessig og det ikke antas å ville innvirke på landsmøtets avgjørelser.

15

16

SAK. Årsmelding 2012. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Årsmelding 2012. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 3c Årsmelding 2012 Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 2 Forbundets

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2006

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2006 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Ledelse og administrasjon... 1 1.3 Medlemmene... 1 1.4 Fylkeslagene...

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2 5. kongress 24. - 28. november 2010 Trondheim sak 6 Innholdsfortegnelse: SAK 1 Åpning... side 2 SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2 SAK 3 Konstituering... side 2 SAK 4 Fullmakter... side 2 SAK 5 Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning av

Detaljer

Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012

Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012 Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012 Innhold Møtetider... 3 Åpningsmøtet... 3 Delegater... 4 Sak 1 Konstituering... 10 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmaktane

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2001

Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2001 1 Organisasjonen 1.1 Innledning 1.1.1 Etableringen Etableringen av MFO er basert på likelydende vedtak i de respektive forbunds landsmøter i 1999 og 2000. Her heter det bla.: Norsk Musikerforbund, Norsk

Detaljer

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014 Landsmøtedelegasjonene - FrPs Landsstyremedlemmer - FrPs Stortingsrepresentanter - FpUs Sentralstyre - Regjeringsmedlemmer - Observatører - Gjester Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13. - 14. JUNI 2015 SCANDIC PARK, SANDEFJORD

NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13. - 14. JUNI 2015 SCANDIC PARK, SANDEFJORD NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13. - 14. JUNI 2015 SCANDIC PARK, SANDEFJORD NORGES ISHOCKEYFORBUND THE NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION Til klubber, kretser og tingdelegater. Oslo, 29.

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Svømmetinget 2013 Protokoll - side 2 SVØMMETINGET 2013 PROGRAM Program: Fredag 19. april kl 18.30 Lørdag 20. april kl 10.00 13.00 kl

Detaljer

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2015

Velkommen til landsmøte 2015 Oslo, 17. april 2015 Velkommen til landsmøte 2015 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 1. 3. mai 2015. I år skal vi forberede oss på valgkampen, for første gang som regjeringsparti.

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

FORSLAG & PRAKTISK. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

FORSLAG & PRAKTISK. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. FORSLAG & PRAKTISK NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. Ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte 17.-19. april 2015 Side 2 Velkommen! Velkommen på ekstraordinært

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS. Tromsø, 23.12.13 INNKALLING TIL TROMS FOTBALLKRETS TING 2013

TROMS FOTBALLKRETS. Tromsø, 23.12.13 INNKALLING TIL TROMS FOTBALLKRETS TING 2013 TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Alfheim stadion, 9007Tromsø Telefon: 77 61 07 50. Telefaks: 77 61 00 55 E-post: troms.fotball@fotball.no Internett:

Detaljer

Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte

Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte Protokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte Sarpsborg, 26. - 28. april 2002 Innhold: Sak 1.00 - Konstituering...2 Sak 2.00 - Årsmelding og regnskap 2000...3 Sak 3.00 - Årsmelding

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter HÅNDBOK 2007 2010 INNHOLD Innhold Tillitsvalgte - Forbundskontoret....................................5 - Distriktskontorer.....................................9 - Forbundsstyret.....................................12

Detaljer

Protokoll Idrettstinget 2003 1

Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 2 INNHOLD Åpning 3 Sak 01: Godkjenning av fremmøtte representanter 3 Sak 02: Godkjenning av sakslisten 8 Sak 03: Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND

LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND Lovene ble vedtatt på DNMs generalforsamling (årskonferanse) i Drammen 9.-12. mai 2002. Med endringer: Generalforsamlingen i Ålesund 20.-23. mai 2004, Generalforsamlingen

Detaljer

Velkommen til Det nasjonale museumsmøtet 2008 i Stavanger!

Velkommen til Det nasjonale museumsmøtet 2008 i Stavanger! Velkommen til Det nasjonale museumsmøtet 2008 i Stavanger! Program, fullmaktskjema for bruk av stemmerett på Museumsforbundets årsmøte - samt mye annet - ligger utlagt på Forbundets hjemmesider: http://www.museumsforbundet.no

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014 VEDTEKTER for samt Etisk regelverk og Statutter for merker og medaljer Ajourført etter landsmøtet 2014 INNHOLD VEDTEKTER side Forbundets navn og formål 1 3 Medlemmer 2 3 Forbundets organisasjonsledd 3

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER `s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER PROGRAM LANDSMØTE FOR SFN 2012 Søndag 9. september kl. 18.00 kl. 19.00 Registrering Aftensbord

Detaljer