uristkontakt STUDERER SAMBA-JUS Jørgen, Martine og Frederik: Hva tjener de andre juristene? Ny PEL-leder: Jus en ulempe i politiet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "uristkontakt STUDERER SAMBA-JUS Jørgen, Martine og Frederik: Hva tjener de andre juristene? Ny PEL-leder: Jus en ulempe i politiet?"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR ÅRGANG uristkontakt Ny PEL-leder: Jus en ulempe i politiet? 70 år siden Hitler og hushjelpene Jørgen, Martine og Frederik: STUDERER SAMBA-JUS Hva tjener de andre juristene?

2

3 Juristkontakt 2/05 26 Brune Solen steker på unge kropper og kompakte lovsamlinger. Det virker rimelig attraktivt å forflytte jusstudiene til en øy i Brasil for et semester. 5 6 NJ-kommentaren: Fagforeninger som bremseklosser Lønnsundersøkelsen 2004: Staten dårlig på likestilling, rettigheter og lønn 6 Skjeve Lønnsundersøkelsen for 2004 er snart klar for de fleste sektorer, og skjevheten mellom kjønnene, sektorene og bransjene er fortsatt påfallende Siden sist Ny PEL-leder: Kupp A. Lier Kandidatundersøkelsen: Ferske jurister får jobb i staten og i Oslo 70 år siden Nürnberglovene: Historien om Hitler og hushjelpene Jurister i Nye Kripos: Nye jurister på døra Går videre til finale i Genève: Oslo til topps i prosedyrekonkurranse Gule De lysende gule jødestjernene kan stå som symbol for Nürnberglovene fra Et surrealistisk juridisk jubileum med tragisk historie. Nye Med selvstendig påtalekompetanse får juristene i Nye Kripos tildelt nye og utfordrende oppgaver. Som gjør arbeidsplassen mer attraktiv Studenter tok semester i Brasil: Samba, jus og sand Sivilombudsmannen: Avis ble nektet innsyn i skjenkerapport Krimsaken som gikk inn i språket: Lord Lucans forsvinning gjenåpnet Ny stilling eller adresse? Annonseinformasjon Meninger Erik Førde, leder av Statsadvokatenes forening: Administrerer dommeren straffesakene? Juristkontakts lederskole: Riktig bruk av andre Bokhyllen Stilling ledig Hva skjer i NJ? 26 Sorte For første gang i advokatkapper møttes finalelagene i ELSAs nasjonale prosedyrekonkurranse til dyst i Gamle Festsal i Oslo. Og fikk dommerskryt. 52 Klart svar Lokale lønnsforhandlinger: Hva med permisjoner og vikariater? Kvalifisert søker: Ble ikke engang innkalt til intervju Ny medlemsforening: Kommunale krefter samlet i Telemark 55 Skifte jobb 56 Jurister 57 What s in it for me?

4 Nye bøker: > Peter Lødrup Oversikt over arveretten 4. utgave Oversikt over arveretten behandler alle sentrale spørsmål innen arveretten og gir en innføring i de regler som kommer til anvendelse ved en persons død. Boka inneholder også eksempler på hvordan man skriver et testament, og de sentrale paragrafene fra arveloven er gjengitt. ISBN Kr 269,- > Peter Lødrup Tone Sverdrup Oversikt over familieretten ring Benytt deg av medlemsfordelene dine Foreningen har gjort jobben for deg og forhandlet frem de beste bank- og forsikringstilbudene i DnB NOR-konsernet. Les mer på ring Medlemsrådgiveren eller kom innom et av våre kontorer. Ja, jeg/vi bestiller Oversikt over familieretten gir en lettfattelig innføring i alle sentrale spørsmål innen familieretten og behandler blant annet inngåelse/oppløsning av ekteskap, formuesforholdet mellom ektefeller og forholdet mellom barn og foreldre. Boka beskriver også rettsvirkningene for registrerte partnere. ISBN Kr 269,- Damm Undervisning, 0055 OSLO Tlf Faks eks. av Oversikt over arveretten à kr 269,-... eks. av Oversikt over familieretten à kr 269,- Damm Undervisning spanderer portoen. Navn... Firma/organisasjon... (fylles ut hvis arbeidsgiver skal betale fakturaen) Adresse... Postnr/sted... Dato/signatur... Faks kupongen til , eller send e-post til Bøkene kan også kjøpes i bokhandelen. Juristkontakt 2/2005 Rann_28x10_bank&forsikr.indd :40:5

5 NJ-kommentaren Fagforeninger som bremseklosser En av Norges Juristforbunds viktigste oppgaver er å være fagforening. Vi er ikke bare fagforening, men arbeidet for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår vil alltid stå sentralt. Fagforeninger er ikke ubetinget populære. Fra tid til annen blir de beskrevet som bakstreverske, perspektivløse og lite omstillingsvillige. Eller de oppfattes som selvbeskyttende nåværende medlemmers interesser er det eneste som teller. Noe av denne kritikken er lett å avsløre. Den kommer fra krefter som alltid har ønsker et liberalt arbeidsliv med minimal forutsigbarhet for arbeidstakerne. Fagforeningenes konserverende misjon kommer man vanskelig unna. Etablerte rettigheter innenfor lov- og avtaleverk må holdes i hevd og skal forsvares. Dette er på mange måter en rolle vi har og som man vanskelig kan gi avkall på. Og når virksomhetene og arbeidsgiversiden organiserer sine interesser, er det naturligvis legitimt å gjøre det samme på arbeidstakersiden. Men kanskje kan det likevel være nyttig å lytte til kritikken. Vi har vel alle opplevd karikaturen av en fagforening. Den som automatisk motsetter seg enhver endring, som bruker lov og avtaleverket til å trenere og stikke kjepper i hjulet i stedet for å bidra til konstruktive, langsiktige løsninger. Som ellers i livet dreier det seg om å finne en balanse. Det er viktig at vi klarer å være konstruktive og fremtidsrettede i vårt arbeid. Vi må være bidragsytere i virksomhetene. Til tider vil dette kreve nytenkning. Det kan også hende at man må være villig til å gi avkall på etablerte rettigheter hvis man får noe igjen som har vesentlig verdi for medlemmene. Og så er det selvfølgelig ting man aldri kan gi fra seg. Driver man fagforeningsarbeid utelukkende etter Ole Brum-metoden, vil man nok unngå kritikk fra egne rekker, men det er ikke sikkert at resultatene blir så mye å skryte av. Morgendagens tillitsvalgte må lære å skille mellom viktig og uviktig, og de må være villige til å inngå avtaler og intensjoner der man både tar og gir. Innenfor offentlig sektor foregår det omfattende omstillinger både på lokalt og sentralt nivå. Våre tillitsvalgte stilles nesten daglig ovenfor utfordringer knyttet til hvordan fagforeningsrollen skal utøves. Det finnes svært få fasitsvar. Klarer man å navigere ut fra medlemmenes langsiktige interesser, er man godt i gang. Så dreier det seg om å forsvare sentrale verdier, men uten å bikke over i defensiv, fantasiløs rigiditet. Kjedelig å være tillitsvalgt fremover blir det i alle fall ikke. Erik Graff er generalsekretær i Norges Juristforbund Juristkontakt

6 Lønnsundersøkelsen for 2004 Staten dårlig på likestilling, rettigheter og lønn Forhandlingssjef Gry Hellberg Munthe i Norges Juristforbund er ikke imponert over staten som arbeidsgiver når hun vurderer de første signalene fra forbundets lønnsundersøkelse for I det private næringslivet er trenden at lønnskillet mellom menn og kvinner minker. Det samme skjer ikke i staten, sier hun. Menn tjener rundt hundre tusen kroner mer enn kvinner både i statlig og privat sektor. Tallene viser også at lønnsutviklingen for jurister har vært langt bedre i privat sektor enn i staten. Særlig for kvinner. Av Ole-Martin Gangnes Lønnsundersøkelsen for i fjor signaliserer ingen positiv utvikling for våre medlemmer, sier forhandlingssjef Gry Hellberg Munthe i Norges Juristforbund (foto: Ole-Martin Gangnes). Lønnsøkningen i privat sektor ligger på 25,7 prosent fra året før ( ). Tilsvarende økning i staten er på 5,3 prosent. Ser man lønnsbildet i sammenheng med statens angrep på både ventelønn og pensjon, sprekker myten om staten som en sikker arbeidsgiver som tar godt vare på deg. Ut fra de tallene vi foreløpig har, ser vi at staten er dårlig på lønn og likestilling, sier forhandlingssjef Gry Hellberg Munthe. Kvinner i privat sektor har hatt en lønnsøkning som er 8 prosent større en sine mannlige kolleger. Men fortsatt tjener menn i det private langt mer enn kvinner. Men utviklingen går riktig vei, sier Hellberg Munthe. Hun registrerer at trenden ikke følges opp i staten. Det er skuffende, kommenterer hun. Totalpakken Menn, både i privat og offentlig sektor, tjener gjennomsnittlig rundt hundre tusen kroner mer enn kvinner. I statlig sektor vil vi fortsette jobben med å bringe lønnsdannelsen ut lokalt, noe vi mener våre medlemmer er bedre tjent med enn dagens sentraliserte system. Norges Juristforbund vil også fortsette å presse på i forhold til andre rettigheter enn lønn. Lønn er ofte en del av en totalpakke. Man kan ikke se utelukkende på enkeltelementer. Hellberg Munthe mener at både pensjonsreformen og en ny arbeidslivslov må sees i sammenheng med lønn. Norges Juristforbund har deltatt aktivt i høringene om pensjon og ny arbeidslivslov. Vi vil fortsette dette arbeidet, som berører både menn og kvinner, i privat og offentlig sektor, påpeker hun. 40 timer i uka Undersøkelsen har også kartlagt den reelle arbeidstiden til medlemmene. Arbeidstiden ser ut til å være relativt stabil. Det store flertall av våre medlemmer, uavhengig av sektor, oppgir at de jobber ca 40 timer per uke. I forhold til oppgitt arbeidstid er forskjellene mellom sektorene relativt små. 6 Juristkontakt

7 Hovedtendenser i lønnsundersøkelsen 2004 TOTALT PER SEKTOR KJØNN PER SEKTOR Forhandlingssjefen synes ikke at statistikken er oppløftende totalt sett. Bortsett fra en fortsatt positiv trend for kvinner i privat sektor, vitner ikke årets lønnsstatistikk om en positiv utvikling for våre medlemmer, sier Gry Hellberg Munthe. Detaljene fra lønnsundersøkelsen og tabellverket er fortsatt under bearbeidelse og vil bli presentert i neste nummer av Juristkontakt. Privat sektor: Har fra 2003 til 2004 hatt en samlet lønnsøkning på kroner, tilsvarende 25,7 prosent. Statlig sektor: Har fra 2003 til 2004 hatt en samlet lønnsøkning på kroner, tilsvarende 5,32 prosent. Kommunal sektor: På grunn av lav svarprosent er statistikken ikke representativ. Vi vil gjennomføre en ny undersøkelse på dette området. Privat sektor: Menn har i løpet av perioden hatt en samlet lønnsøkning på kroner, tilsvarende 20,8 prosent. Kvinner har i løpet av samme periode hatt en samlet lønnsøkning på kroner, tilsvarende 28,8 prosent. Statlig sektor: Menn har i løpet av perioden hatt en samlet lønnsøkning på kroner, tilsvarende 6,9 prosent. Kvinner har i løpet av samme periode hatt en samlet lønnsøkning på kroner, tilsvarende 4,1 prosent. Kommunal sektor: På grunn av lav svarprosent er statistikken ikke representativ. Vi vil gjennomføre en ny undersøkelse på dette området. Annen sektor: Har fra 2003 til 2004 hatt en samlet lønnsøkning på kroner, tilsvarende 23,9 prosent. Annen sektor: Menn har i løpet av perioden hatt en samlet lønnsøkning på kroner, tilsvarende 35,4 prosent Kvinner har i løpet av samme periode hatt en samlet lønnsøkning på , tilsvarende 9,5 prosent. Juristkontakt

8 Juristkontakt Medlemsblad for Norges Juristforbund Ansv. redaktør: Erik Graff Redaktør: Jan Lindgren Frilans journalist: Ole-Martin Gangnes Design/layout: Kristine Steen, PDC Tangen as Teknisk produksjon: PDC Tangen as, Aurskog Manns-dominans i Telenor Målsettingen om flere kvinner i ledelsen ender opp som festtaler, mener de konserntillitsvalgte i Telenor. Toppledelsen i selskapet ble rensket for kvinner etter at teknologidirektør Berit Svendsen nylig forsvant ut. Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas innerste sirkel består nå utelukkende av menn, skriver Dagens Næringsliv. Det å få frem kvinnelige ledere har lett for å bli festtaler i dunkel belysning, for å si det forsiktig, sier tillitsvalgt Harald Stavn. Annonsekontakt: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Signerte artikler står for forfatternes egne synspunkter. Det samme gjelder intervjuobjekters uttalelser. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Redaksjonen avsluttet 21. februar 2005 Forsidefoto: Privat Skatt for å dekke kjendisrettssak Rundt 1100 journalister er akkreditert til rettssaken i forbindelse med utuktsanklagene mot popstjernen Michael Jackson. Derfor har lokale amerikanske myndigheter ordnet det slik at aviser og tvstasjoner kan måtte betale til sammen over 5 millioner norske kroner for å dekke den største kjendisrettssaken noensinne, skriver avisen Los Angeles Times ifølge dagbladet.no. Det har lenge vært vanlig at media må ta sin del av kostnadene ved store og profilerte rettssaker i USA, og noen aviser og tv-selskaper har allerede sagt ja til å betale omkostningene. Andre er bekymret for at det store beløpet truer pressefriheten. Vi har et eget regnskap som viser hvorfor det koster så mye. Vi tjener absolutt ikke penger på dette, sier Bob Nisbet i Santa Barbara County som har ansvaret for rettssaken i byen Santa Maria. Vil deportere islamister Tyske myndigheter forbereder utvisning av flere hundre antatte militante islamister etter at en ny innvandringslov nylig trådte i kraft, skriver magasinet Der Spiegel ifølge NTB. De som utvises, kan ikke lenger bruke de vanlige juridiske kanalene til å anke utvisningsvedtaket. Det er opprettet et eget panel ved den føderale administrative domstolen som skal behandle sakene, og det finnes ingen ankemuligheter. Det er ventet at dommerne vil behandle opptil saker i året, ifølge Der Spiegel. Innenriksdepartementet ville ikke kommentere Der Spiegels påstander om at tyske myndigheter er i ferd med å gjennomføre en storaksjon for å bli kvitt påståtte militante islamister. Gatejuristen vant Gatejurist Cathrine Moksness vant sin første sak. Politiet hadde ikke rett til å jage Dusko Sanander fra Skippergata i Oslo, fastslår Oslo tingrett. Etter at Gatejuristen fikk gratis advokattimer i gave fra medlemmer av Den Norske Advokatforening, har man nå mulighet for å kjøre slike saker. Det var advokat Thomas Klevenberg som tok jobben for Sanander. Politiet har bortvist over en lav sko, men det kan de ikke gjøre lenger, sier han til Dagsavisen. Jussprofessor Kristian Andenæs, som er rådgiver for Gatejuristen, mener Dusko Sanander ville tapt saken hvis han ikke hadde fått tilbud om gratis forsvarer. Det fungerer ikke så veldig rettferdig, sier han.

9 Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Siden sist Dina til Jussbuss? Sangartisten Dina har begynt å studere jus. I et intervju med magasinet Plan B betegner hun gratis rettshjelp som «kult», så nå har Jussbuss mulighet til å høyne glamourfaktoren. Jussbuss eller russebuss?, spør magasinet. Ehh. Hva er Jussbuss? Det er gratis rettshjelp for studenter og Oslo-folk. Drevet av jus-studenter. Kult. Da velger jeg Jussbuss, sier hun. Koranbilde fjernet etter trusler Sensur av kunst kom nylig på dagsorden i Sverige. Världskulturmuseet i Göteborg måtte fjerne et bilde som viste en samleiescene og vers fra Koranen fra utstillingen, etter å ha mottatt trusler. Bildet var en del av en utstilling om hiv og aids. Museumsledelsen ble blant annet oppfordret til å «ta lærdom av Holland», med adresse til drapet på regissøren Theo van Gogh. I tillegg kom det en rekke henvendelser, 700 mails, der det høflig bes om at bildet måtte fjernes, skriver Expressen. Museet syntes det var helt uproblematisk å fjerne bildet. Men hvis vi hadde syntes at bildet hadde vært innholdsmessig sentralt, hadde vi forsvart det sterkt og fokusert på den kunstnerlige friheten, hevder museumssjef Jette Sandahl. Europa skryter av å ikke være noe Filosofiprofessoren Alain Finkielkraut, kjent figur på den franske intellektuelle arenaen, holdt nylig foredrag i Fritt Ord og ble i den forbindelse intervjuet av Dagbladet. Han mener det er menneskerettighetene som utgjør europeisk identitet, men i en så stor grad at Europa river seg løs fra egen kultur og historie og blir uten substans. Europa i dag skryter av å ikke være noe. Det er menneskerettighetene som utgjør Europa. Jeg tror det som truer Europa i dag, kanskje mer enn verden utenfor, er Europas eget ønske om å rive seg løs fra seg selv, og fra sin historie og sine tradisjoner, bare til fordel for menneskerettighetene, sier han. Finkielkraut mener resultatet blir et grenseløst Europa som har «erstattet ideer med kosmopolitisme.» Han mener bakteppet er et angrende Europa, tynget av skyld etter annen verdenskrig. Men det er en for stor gave å forære til Hitler å forkaste alt som har ført til ham. Meddommer måtte gå En meddommer i rettsaken etter drapet på Anne Slåtten måtte fratre fordi han sa til en NRKjournalist at han håpet tiltalte ville tilstå, melder NRK Sogn og Fjordane. Uttalelsen skal ha skjedd i en privat samtale mellom legdommeren og en NRK-journalist. NRK informerte tingrettsdommer Terje Mowatt om legdommerens utsagn. Retten trakk seg tilbake for å diskutere uttalelsen og konkluderte med at legdommeren måtte fratre. Det var mulig å fortsette med en legdommer mindre fordi saken gikk for en utvidet rett. Fleischer slakter Märthas bygge-ja Prinsesse Märtha Louise søkte i fjor om å få utvide sitt nye hus med 180 kvadratmeter. Eiendommen ligger imidlertid innenfor markagrensen, hvor det er totalt byggeforbud. Bærum kommune ga likevel dispensasjon. Fylkesmannen sa seg enig. Jusprofessor Carl August Fleischer slakter myndighetenes håndtering av saken. Fylkesmannen og Bærum kommune synes å ha gjort seg skyldig i en helt oppsiktsvekkende mangel på respekt for lovverket og dets forutsetninger, konkluderer Fleischer i en juridisk betenkning han har laget for Oslo og omland friluftsråd. Han reagerer på at myndighetene har gitt prinsessen særbehandling. Disse bemerkningene tyder på at det har foreligget alvorlige misforståelser, og at saken er blitt avgjort ut fra uriktig oppfatning om de rettslige forhold, skriver jusprofessoren, ifølge VG. Juristkontakt

10 Siden sist Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Lokalpolitikerne skal få styre kameraene Norge er i dag, ifølge justisminister Odd Einar Dørum, verdens nest mest kameraovervåkede land etter Storbritannia. Nå vil justisministeren gi landets kommuner ansvaret for å føre tilsyn med overvåkingen. Et forslag om dette er nå ute på høring. Ved å flytte tilsynet ut til kommunene kan vi få kontrollen mer aktiv, samtidig som det absolutt er sunt at lokaldemokratiet kan få avgjøre om kameraovervåking skal være tillatt og hvordan det skal utføres, sier Dørum til Aftenposten. Jeg ser intet problem med at praksis kan variere i landet. Det er ikke gitt at folk har samme syn på kameraovervåking, sier Dørum. Homo Academicus Jussprofessor Henning Jakhelln engasjerte seg sterkt mot forslaget til en ny universitetslov. Kritikerne mente det truet et fritt og uavhengig akademisk miljø. I Dagbladet kommer Jakhelln med et eksempel på hva han tror kan bli resultatet hvis han er for frittalende i et slikt miljø. Hvis det blir ansatt en rektor som følger styrets behov, kan han ringe meg med følgende advarsel: Er du klar over hvem du tråkker på tærne? Det er de som gir oss pengene. Jakhelln forteller at det er inspirerende å delta i en stor politisk debatt. Jeg har til og med fått et kallenavn: Homo Academicus! Egen lege for høyre tommel Den amerikanske Uavhengighetserklæringen, et av de flotteste og mest historiske dokumenter noensinne, noe som lever videre for alltid, ble signert av 24 advokater. Nå, 225 år senere, er det antallet advokater du trenger for å kjøpe et hus, sier den amerikanske kjendisadvokaten Barry Slotnick. I New York Post gir han en kjapp innføring i tilstanden i USAs advokatbransje. Vi er overregulert. Det er faktisk myndighetene som gjør advokatene rike, mener han. Slotnicks eget advokatfirma fusjonerer med et annet selskap fordi spesialisering gjør det nødvendig. Det har blitt en komplisert verden. Når jeg vokste opp gikk jeg til en vanlig lege når jeg hadde vondt. I dag er alle leger spesialister. Det er en egen fyr som bare driver med høyre tommel. Det likt for advokater. Et firma jobber f.eks. bare med sykehus. Så det har blitt fusjonshysteri, forteller han. På spørsmål om han støtter homofile ekteskap svarer han: Det er jeg for. Flere skilsmisser og eiendomshandler! Stipend til skrivelysten akademiker Forlaget Fagbokforlaget lyser nå ut sin såkalte Fagbokpris for Prisen på kroner er et skrivestipend som skal brukes til å skrive en fagbok eller en lærebok innenfor et av forlagets satsningsområder, som for eksempel jus. Gjennom Fagbokprisen ønsker Fagbokforlaget å inspirere skrivelystne akademikere til å fornye grunnbøkene innenfor sine fagområder. Både etablerte fagfolk og yngre krefter oppfordres til å søke, heter det i en pressemelding. Søknadsfristen er 6. april. Trygdet etter en forbannelse En 42-åring hevder at en kvinne i Marokko kastet en forbannelse over ham fordi han ikke ville gifte seg med henne. Resultatet ble flere år på full uførepensjon. I 2001 kom derimot saken opp til ny vurdering. Både Fylkestrygdekontoret og Trygderetten konkluderte med vilkårene for uførepensjon ikke forelå. Da anla mannen sak mot Rikstrygdeverket. Borgarting lagmannsrett frifant nylig Rikstrygdeverket, melder TV2 Nettavisen. I dommen heter det at mannens psykose mest sannsynlig er simulert. Dermed mister mannen uførepensjonen. Han hevder han hører stemmer etter et opphold i Marokko og at de skyldes at en kvinne han ikke ville gifte seg med, har kastet forbannelse over ham. Det er kvinnens og hennes families stemmer han hører. Stemmene kaller ham «homo» og «drittsekk», heter det i sakkyndiges rapport. Rushdies dødsdom står Det er 16 år siden ayatollah Khomeini dømte forfatteren Salman Rushdie til døden for å ha skrevet romanen «Sataniske vers». Den iranske revolusjonsgarden slo nylig fast at dødsdommen gjelder ennå og at forfatteren risikerer å bli henrettet, melder NTB. President Mohammad Khatami uttalte i 2001 at dødsdommen var å anse som opphevet, men Den iranske revolusjonsgarden nektet å godta dette. Den dagen vil komme da muslimer vil straffe den frafalne Rushdie for hans skandaløse handlinger og fornærmelser mot Koranen og profeten Mohammed, er beskjeden derfra. Oslo-jus-revy i Tolkien-ramme Jusstudentene i Oslo inviterer til revy. Det er Juristforeningens Cabaret Intime som står for forestillingen «Paragrafenes Herre Atter en student», som settes opp i gamle gymsal ved Det juridiske fakultet i Oslo. I en Ringenes Herre-setting blir mange deler av det å være student ved fakultetet kåsert over. Det er ingen grenser, ei heller nåde, i studentenes påfunn. Syv skuespillere og fire dansere leder oss gjennom en fargesprakende og spennende Cabaret med en god dose overraskelser, lover Juristforeningen i en pressemelding. Premieren er lørdag 12. mars. Deretter blir det forestillinger hver dag fra mandag 14. til torsdag 17. Billetter kan bestilles på telefon mellom og fra torsdag 3. mars. 10 Juristkontakt

11 Verdenskongress i komparativ rett Neste verdenskongress i komparativ rett blir holdt i Utrecht i Nederland juli International Academy of Comparative Law har et nettstedet AIDC/index.asp, der flere opplysninger om program, frister og påmelding blir presentert. I forbindelse med kongressen er det ønske om å skaffe norske nasjonalrapportører på flest mulig emner. De som er interessert i det, bes snarest mulig om å kontakte professor Eivind Smith på tlf eller Konferansen er åpen for alle interesserte, også de som deltar uten å legge fram egen rapport. Lurte seg inn på dødsliste En 32 år gammel direktør som er etterlyst for svindel av 10 millioner kroner, dukket plutselig opp på listen over savnede svensker etter flodbølgekatastrofen i Asia i romjula. Politiet tror han forsøkte å utnytte muligheten til å forsvinne for godt. Mannen er ifølge politiet ikke den eneste kriminelle som forsøker å utnytte situasjonen på denne måten, melder TV 2 Nettavisen. Det er straffbart å forsøke å lure seg inn på listen over savnede hvis formålet er bedrageri eller forsøk på å unngå straff. Mannens navn havnet på listen etter at søsteren hans meldte ham savnet. Men politiet skal ha sterke indikasjoner på at mannen er i live og i god behold. Stress kan hindre tidligpensjon Et hektisk og masete arbeidsmiljø kan bety at jobben din er attraktiv og virker som en motvekt til tidligpensjonering. Det viser en undersøkelse fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). «Oppjagete og masete jobber» er ikke ensbetydende med at arbeidstakere presses ut av arbeidslivet, konkluderer forskerne. Stress kan være tegn på et inkluderende arbeidsmiljø. Det kan bety at man er sterkt knyttet til jobben og er sosialt ettertraktet i arbeidssituasjonen. Dermed kan stress være en positiv faktor som kan stimulere eldre til å utsette avgangstidspunktet, sier forsker Per Erik Solem til seniorpolitikk.no. På n igjen for rekordrettssak Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg slår fast at britisk rett ikke ga to miljøvernaktivister rettferdig behandling, til tross for at saken var tidenes lengste i Storbritannia. Hamburgerkjeden McDonald s vant i 1997 en injuriesak mot Dave Morris og Helen Steel. Men nå har domstolen i Strasbourg dømt Storbritannia til å betale Morris og Steel kroner og tilby dem en ny rettssak, melder NTB. De to ble nektet statlig juridisk bistand, noe som fratok dem muligheten til å presentere sin sak effektivt for retten, heter det i dommen. Storbritannia dømmes for brudd på artikkel 6 i den europeiske menneskerettskonvensjonen, som garanterer alle en rettferdig rettergang. Hamburgerkjeden gikk til sak mot Morris og Steel etter at de delte ut løpesedler i en kampanje mot McDonald s. Vitner forklarte seg for retten i hele 313 dager, da saken gikk for britisk rett. Det ble holdt prosedyrer i åtte uker, før dommerne til slutt brukte et halvt år på å fatte sin beslutning. «CSI-effekt» skader rettssikkerhet i USA TV-serien CSI og andre populære serier om kriminalteknikk har skapt en enorm interesse for kriminalteknikk i USA. På laboratorier og blant forskere vet man ikke om man skal le eller gråte. Det kriminaltekniske studiet på universitetet i West Virginia hadde i 1999 fire studenter. I dag er det 400. Max Houck ved instituttet er glad for interessen, men advarer mot urealistiske forventninger blant folk. Påtalemyndigheten er f.eks. urolig for at juryer har helt urealistiske forventninger til hva som er mulig. At de forventer at virkeligheten er som på TV, sier han til Vetenskapsradion i Sveriges Radio. Den nye interessen for kriminalteknikk har begynt å påvirke domstolenes arbeide, ifølge Houck. Juryen forventer at etterforskningen skal være like eksakt som på TV. Forsvarsadvokater er urolige for at juryen har altfor stor tiltro til vitenskapen. ap ro pos [translatørbyrå] oversetter juridiske dokumenter for over 50 advokatkontorer, rettsinstanser og politidistrikt over hele landet og for Justisdepartementet Apropos Translatørbyrå AS Postboks 266 Sentrum 0103 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Juristkontakt

12 Ny PEL-leder: Kupp A. Lier Se nøye på denne mannen! Curt A. Lier (41) er ny leder av Politiembetsmennenes Landsforening. Han har store kupplaner. Han vil bli like synlig i media som Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund. Eller kanskje som faren, Leif A. Lier. Juristene er nesten utradert i politiet. Nå må vi synliggjøres, sier han. Tekst og foto: Ole-Martin Gangnes Curt André Lier har inntatt sjefsstolen i Politiembetsmennenes Landsforening (PEL). Han har bakgrunn som politiinspektør ved vold- og sedelighetsseksjonen i Oslo politidistrikt. Han har også vært alt fra drosjesjåfør til vaktmester. Nå skal han kjempe for politijuristene. Også ute i media. Juristene i politiet representerte ledelsen av politiet i alle år. Som forening har man forsøkt å beholde denne posisjonen. Men den strategien har vist seg å være katastrofal for juristene. Det var en kamp som ikke kunne vinnes. Juristene har mistet posisjon etter posisjon i politiet. Og det var en riktig utvikling frem til et visst punkt. Men nå har pendelen svingt for langt den andre veien, sier Lier til Juristkontakt. Han mener det knapt nok er rekrutteringsgrunnlag igjen. Ser man på mellomledersjiktet i politiet, et det nesten ikke jurister igjen. De er fortsatt på toppen, men ikke i mellomsjiktet. For noen år siden var alle seksjonslederne i politiet jurister. Årsaken til at dette har skjedd, er at man nå har mistet perspektivet på hvordan ledelsen av politiet skal være. Svært mange av oppgavene politiet utfører, forutsetter juridisk kompetanse, men det er ikke noe rekrutteringsgrunnlag igjen. Dette representerer et problem for juristene, men mer alvorlig: Det representerer et problem for politiet, sier han. Dominerer media Curt A. er sønn av den kjente politimannen Leif A. Han vokste opp midt i et politiboligbyggelag på Skullerud i Oslo. Han kjenner polititjenestemennene godt. Det finnes mange svært dyktige politifolk utenom juristene. Men det virker ikke som toppledelsen i politiet har tanker om behovet for juridisk kompetanse. Politiet har paradoksalt nok kvittet seg med jurister i takt med at oppgavene har blitt mer kompliserte. Lier mener det er oppnådd gode arbeidstidsavtaler. Likevel er det en dreining mot at færre jurister ønsker å bli ledere i politiet. Og det er kanskje ikke så rart, når det nesten oppleves som diskvalifiserende å være jurist. Det er mange myter i politiet om jurister. De skal være både rigide og firkantede. Da sliter man med å få respekt for faget sitt. Han tror ikke det skyldes noen bevisst strategi for å bli kvitt jurister i politiet. Man hører at: Det er så mange unge flinke tjenestemenn, men hvor blir det av juristene. Da sier jeg at man får ikke tak i dem uten en bevisst strategi. Utviklingen har ikke vært bevisst; den er nok mer profesjons- og fagforeningsstyrt. Det er jo mange, også en del journalister, som tror at det er tjenestemennene og Politiets Fellesforbund som representerer ledelsen av politiet, sier han. Han vil ikke angripe Politiets Fellesforbund. Heller se dem som en inspirasjon til utfordringen med å bli synlig. De er en dyktig forening og har vært en viktig påvirker. Man ser at denne gruppen i politiet dominerer media i stor grad. Men man kan jo ikke miste alle perspektiver på ledelsen av politiet av den grunn, mener han. Supperåd Nå skal han snu trenden. Jeg har begynt å møte pressen for å fortelle at jeg finnes. Journalistene må ha noen å snakke med som et alternativ til tjenestemennene. Vi skal være tydelige, og vi skal være ansvarlige. Og vi skal delta i den kriminalpolitiske debatten, sier han. PEL har også satt i gang flere prosjekter. Blant annet for å se på organisering av politiet og om noe kan gjøres på andre måter. Jeg mener at det er mulig å organisere norsk politi vesentlig mer effektivt enn det som gjøres i dag. Da kan man ikke havne på slike halvveis løsninger som politireformen er. PEL jobber også med å heve kompetansen hos de lokale tillitsvalgte. Jeg skal reise rundt til alle politidistriktene og møte folk for å høre hva man sliter med og åpne informasjonskanalene, sier han. Historisk sett har det vært samarbeidsproblemer mellom PEL og «moderorganisasjonen» Norges Juristforbund (NJ). 12 Juristkontakt

uristkontakt STUDERER SAMBA-JUS Jørgen, Martine og Frederik: Hva tjener de andre juristene? Ny PEL-leder: Jus en ulempe i politiet?

uristkontakt STUDERER SAMBA-JUS Jørgen, Martine og Frederik: Hva tjener de andre juristene? Ny PEL-leder: Jus en ulempe i politiet? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 2 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Ny PEL-leder: Jus en ulempe i politiet? 70 år siden Hitler og hushjelpene Jørgen, Martine og Frederik: STUDERER SAMBA-JUS Hva tjener

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Konstitusjonen av 1789

Konstitusjonen av 1789 Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup Filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 5. juni 2004 Konstitusjonen av 1789 Det første som måtte bestemmes når den franske nasjonalforsamling

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Domstolens behandling av saker etter barneloven Når mor og far har en konflikt, kan livet bli vanskelig for barna i familien. Familievernkontoret og tingretten

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Ikke spis før treneren har satt seg til bords

Ikke spis før treneren har satt seg til bords Ikke spis før treneren har satt seg til bords En ny Bundesliga-sesong har begynt, og de sportslige utfordringene er store for både Ørjan Håskjold Nyland, Veton Berisha og de andre nordmennene i 1. og 2.

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

- Jeg kommer aldri til å bli gammel

- Jeg kommer aldri til å bli gammel - Jeg kommer aldri til å bli gammel «Åndenes makt»-profil Lilli Bendriss drømte aldri om å bli medium. Først da hun møtte veggen kom vendepunktet. VG+ Av Sindre Nordengen, Terje Bringedal Publisert 16.08.2015

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Introduksjon til lærerveiledning

Introduksjon til lærerveiledning Introduksjon til lærerveiledning Dette undervisningsopplegget vil bli videreutviklet via www.ungioslo.org. Intensjonen er at erfaringer vil bli delt via nettsiden slik at dette kan bli en verktøykasse

Detaljer

Før jeg begynner med råd, synes jeg det er greit å snakke litt om motivasjonen. Hvorfor skal dere egentlig bruke tid på populærvitenskaplig

Før jeg begynner med råd, synes jeg det er greit å snakke litt om motivasjonen. Hvorfor skal dere egentlig bruke tid på populærvitenskaplig 1 Før jeg begynner med råd, synes jeg det er greit å snakke litt om motivasjonen. Hvorfor skal dere egentlig bruke tid på populærvitenskaplig formidling? 2 Samfunnsansvar folk har rett til å vite hva forskerne

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Det kvalitative intervjuet Analyse av beretninger 1 To ulike syn på hva slags informasjon som kommer fram i et intervju Positivistisk syn:

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister. Vi ønsker å gi realistiske forventinger til dagens

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014 Undersøkelse om hivpositives hverdag Apeland 1desember 2014 Om undersøkelse Utført mellom mai og november, nettbasert undersøkelse med 100 % anonymitet for respondentene 91 respondenter som er hivpositive

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. november 2007 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2007-01864-A, (sak nr. 2007/872), straffesak, anke, A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

Spørreundersøkelsen vil ta om lag 9-13 minutter å besvare.

Spørreundersøkelsen vil ta om lag 9-13 minutter å besvare. 1 of 10 18.12.2014 09:11 NEMNDSLEDERE_NORWAY_2_12_14 Kjære nemndsledere i Fylkesnemndene, Denne spørreundersøkelsen er del av et forskningsprosjekt som tar for seg beslutningsfatning i barnevernssystemer

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Nedenfor er en liste med påstander som tidligere har vært satt fram om jøder. I hvilken grad stemmer- eller stemmer ikke disse for deg? 0 % 10 % 20 %

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter Menneskerettigheter 1 Menneskerettigheter er de rettighetene alle har i kraft av det å være et menneske. De er universelle og evige. Rettighetene er umistelige og skal følge deg hele livet. Det er ikke

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no Lord Vidar Fagerholt har gått til sak mot politifolk i Bergen etter psykopat-uttalelse i internt dokument. Foto: RUNE JOHANSEN Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner Lord

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier. Barns rettigheter og foreldrerollen. Demokrati og verdier

Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier. Barns rettigheter og foreldrerollen. Demokrati og verdier 1 Hverdagslige temaer og sosial omgang 2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider 3 Likestilling og vern mot diskriminering 4 Helse, med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 1 of 16 18.12.2014 09:09 ALM. MEDLEMMER_NORGE_161214 Kjære alminnelige medlemmer i Fylkesnemndene, Denne spørreundersøkelsen er del av et forskningsprosjekt som tar for seg beslutningsfatning i barnevernssystemer

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer