Fagvalg - Informasjon Dalane videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagvalg - Informasjon Dalane videregående skole"

Transkript

1 Fagvalg - Informasjon Dalane videregående skole Våren 2015 TODA

2 Når du skal velge? Hvilke fag liker du og får godt til? Interesser? Hva skal du bli? Hvilke fag trenger du i forbindelse med spesielle studier? Jobbmuligheter? TODA

3 Fag- og timefordeling Vg1 Norsk Matematikk Naturfag Engelsk Kroppsøving Samfunnsfag Geografi Fremmedspråk Sum fellesfag 4 timer 5 timer 5 timer 5 timer 2 timer 3 timer 2 timer 4 timer 30 timer TODA

4 Fag- og timefordeling Vg2 Norsk 4 timer 4 timer Kroppsøving 2 timer 2 timer Historie 2 timer 2 timer Fremmedspråk 4 timer 4 timer Matematikk 2P 3 timer 0 timer Sum fellesfag 15 timer 12 timer Matematikk S1 eller R1 5 timer Andre programfag 15 timer 15 timer Timer i alt 30 timer 32 timer TODA

5 Fag- og timefordeling Vg3 Norsk Kroppsøving Historie Religion Sum fellesfag Programfag Timer i alt 6 timer 2 timer 4 timer 3 timer 15 timer 15 timer 30 timer TODA

6 Utdanningsprogram Studiespesialiserende utdanningsprogram gir studiekompetanse/ opptak til universitet og høyskoler - Realfag (tilbys på Dalane vgs) -Språk, samfunnsfag og økonomi (tilbys på Dalane vgs) - Studiespesialiserende med formgivingsfag - Idrettsfag - Musikk, dans og drama Yrkesfaglige utdanningsprogram -elektro, service og samferdsel, design og håndverk, bygg og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon m.fl. TODA

7 Realfag Matematikk S og R 1 og 2 Fysikk 1 og 2 Kjemi 1 og 2 Biologi 1 og 2 Teknologi og forskningslære 2 (nettskolen) Geofag 1(nettskole) og Geofag 2 (vanlig) TODA

8 Språk, samfunnsfag og økonomi Engelsk (int. engelsk og engelskspråkl. litteratur og kultur) Fremmedspråk: tysk III og spansk III (nettbasert) Psykologi 1 (vanlig og nettskole) og 2 (vanlig) Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2 Markedsføring og ledelse 1 og 2 (nettskole) Rettslære 1 og Rettslære 2 (nettskole + vanlig) Reiseliv og språk 1 og 2 (nettskole) Næringslivsøkonomi (Økonomistyring og Økonomi og ledelse) Politikk, individ og samfunn (Sosiologi og sosialantropologi/sosialkunnskap/politikk og menneskerettigheter) TODA

9 Krav som må oppfylles Minst 90 timer totalt Minst to faglige fordypninger innenfor det programområdet som du har valgt Elever som velger matematikk R1 eller S1, skal ikke ha 3-timers matematikk fellesfag på Vg2, og må derfor i tillegg velge tre andre programfag. TODA

10 Blokkskjema Skolens blokkskjema gir oversikt over fagtilbudet. TODA

11 Obs! Noen fag bygger på hverandre, for eksempel Kjemi 2 bygger på Kjemi 1. Andre fag bygger ikke på hverandre og kan leses samtidig eller i omvendt rekkefølge, for eksempel Biologi 2 bygger ikke på Biologi 1 Det er bare lov å ha ett nettskolefag per skoleår. TODA

12 Nettskolen Samarbeid mellom Dalane, Ølen, Strand og Sauda Digitale læringsressurser Faglærer og medelever på andre skoler Struktur Nettskolen i Rogaland

13 Faginformasjon - Vg1 To : 5. time Aud. Generell informasjon Ma : 5. time Aud. Informasjon om enkeltfag Ti : 5. time Aud. Informasjon om enkeltfag On : kl 1800 Aula Informasjon for foresatte To : 5. time Aud. Informasjon om enkeltfag Fag må velges innen 13. februar TODA

14 Realfagspoeng Realfagspoeng er et virkemiddel for å stimulere flere elever til å velge realfag. Dette er et ledd i Regjeringens realfagsstrategi. ALLE realfag gir ekstrapoeng, 0,5 poeng per fag R2 og Fysikk 2 gir 1 poeng hver. Maksimalt 4 poeng kan oppnås Velger du Fysikk 1 og/eller Matematikk S1/R1, bør du helst ha karakteren 4 i naturfag og matematikk fra 1. klasse TODA

15 Tilleggspoeng for fremmedspråk Det gis 1 tilleggspoeng for programfaget fremmedspråk III. Skoleåret tilbyr skolen programfag i tysk III og spansk III. Dels nettbasert og dels klasserombasert (muntlig aktivitet) Regler for tilleggspoeng og førstegangsvitnemål finner du på TODA

16 Opptakskrav For de fleste studier ved universitet og høyskoler er det tilstrekkelig med generell studiekompetanse. Men for (de fleste) studier i ingeniørfag, realfag, teknologi og informatikk kreves det også fordypning i realfag fra videregående. I tillegg har også noen andre utdanninger, eksempelvis medisin, veterinær og arkitekt spesielle realfagskrav. Her er ei fullstendig oversikt: TODA

17 Trenger du mer informasjon Se læreplanene Spør elever som har faget nå Spør faglærere Spør rådgiver Jon Arne Hoås Spør avdelingslederne Frank Emil Moen og Tor Dahle TODA

18 Nyttige lenker TODA

19 Økonomistyring Næringsliv og samfunn Bedriftsetablering Føre og avslutte regnskap Budsjett Kalkyler Regnskapsanalyse Etikk og miljø I økonomiske beregninger brukes regnearkmodeller og digitale verktøy. Økonomi og ledelse bygger på Økonomistyring

20 Økonomi og ledelse Bedrift og samfunn Markedstilpasning Dekningspunktanalyser Valg av produkter Investeringsanalyser Knappe faktorer Kapitalbehov Organisasjon og ledelse Etikk og miljø mm I økonomiske beregninger brukes regnearkmodeller og digitale verktøy. Økonomi og ledelse bygger på Økonomistyring

21 Markedsføring og ledelse 1 (Nettskole) Marked og målgrupper Psykologi og kjøpsadferd Situasjonsanalyse og markedsinformasjon Organisasjon og ledelse Konkurransemidlene

22 Markedsføring og ledelse 2 (Nettskole) Situasjonsanalyse og markedsinformasjon Konkurransemidlene Personalutvikling og ledelse Markedsstrategi og markedsplanlegging Etikk og samfunnsansvar

23 Rettslære 1 (Nettskole og ordinær undervisning) Metodelære Familierett Arverett Arbeidsrett og likestilling Strafferett Rettargangsordninga Jussen står sentralt i privatlivet, arbeidslivet og i samfunnslivet

24 Rettslære 2 (Nettskole og ordinær undervisning) Erstatningsrett Menneskerettar Avtalerett Kjøpsrett og forbrukarrett Forvaltningsrett Rettslære 1 og rettslære 2 bygger ikke på hverandre

25 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 Etablere en virksomhet Planlegge og drive en virksomhet Forretningside Kapitalbehov og finansiering Forretningsplan Ansettelser Markedsstrategi Regnskap og budsjett HMS

26 Reiseliv og språk 1 Du lærer om Språk og kultur: Kommunikasjon, guiding og formidling av reiselivsrelaterte emner på norsk og engelsk Andre land, religioner, kulturer og kulturforskjeller Reiselivsproduktet: Reiselivsnæringen Det helhetlige reiselivsproduktet En internasjonal næring Markedsplanlegging Bærekraftig reiseliv

27 Reiseliv og språk 2 Språk og kultur Interkulturell forståelse Norsk og samisk kulturhistorie Kommunisere om, og presenterer reisefaglige emner Planlegge, gjennomføre og evaluere en reise til utlandet Reiselivsjournalistikk Reiselivsutvikling Trender i reiselivet Verdiskapning og innovasjon Reiseliv, geografi og klima Markedsplanlegging og utvikling av en reiselivsdestinasjon Presentere reiselivsprodukter og destinasjoner Studietur til utlandet!

28 Internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk og engelskspråklig litteratur og kultur Fagene er delt inn i tre hovedområder: Språk og språkopplæring Kommunikasjon Kultur, samfunn og litteratur Samfunnsfaglig engelsk og engelskspråklig litteratur og kultur bygger hver for seg på internasjonal engelsk.

29 Politikk, individ og samfunn 3 fag, 5 t/ uke: enten vg2 og/ eller vg3: Sosiologi og sosialantropologi - Sosialkunnskap - Politikk og menneskerettigheter -

30 Sosiologi og sosialantropologi Hovedområder Samfunnsvitenskapelige tenkemåter Kulturforståelse Sosialisering Produksjon og arbeid Fordeling av goder

31 Fremmedspråk III Hovedområder: 1. Språklæring Innsikt i egen språklæring 2. Kommunikasjon Formidling av mening gjennom fremmedspråket 3. Språk, kultur og samfunn Kulturforståelse

32 Sosialkunnskap Hovedområder Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder Livsfasene Velferdsforskjeller Sosiale problemer Velfredsstat og menneskerettigheter

33 Psykologi Psykologi 1 og 2, som ikke bygger på hverandre, kan velges uavhengig! Psykologi, før og nå Utviklingspsykologi Sosialpsykologi Helsepsykologi Kommunikasjon Mennesket og læring

34 Matematikk De som har 1P velger 2P på Vg2 De som har 1T velger S1 eller R1 (eller 2P) S1-her arbeides det mer med praktiske anvendelser av Fraktaler matematikken innenfor ulike fag som for eksempel samfunnskunnskap og økonomi R1 -går lengre innenfor rene matematikkfaglige emner og kan danne grunnlaget for matematikkrevende studier for eksempel mange ingeniørstudier. Matematikk er også et redskapsfag. Begge matematikkretningene støtter opp under opplæring og forståelse i andre fag i videregående skole. Dessuten danner faget grunnlag for en rekke videre utdanningsveier innenfor for eksempel bedrifts- og sosialøkonomi, statistikk, teknikk og naturvitenskap. Også innenfor lærerutdanning, samfunnsfaglige studier og studier rettet mot helsevesenet er matematikk et viktig fag. Det gyldne snitt

35 Biologi Faget biologi gir et bra grunnlag for videre studier dersom du ønsker å arbeide med miljøspørsmål innenfor offentlig forvaltning eller bli for eksempel bioingeniør, farmasøyt eller agronom. Faget omhandler alt fra forunderlige ting som skjer i en enkel celles indre til det veltilpassede samspillet som skjer i økosystemene på jorda. Aktuelle temaer innen biologifaget er økologi, botanikk, zoologi, genetikk, genteknologi, evolusjon og miljølære.

36 Fysikk Hvorfor bør du velge fysikk? Faget skal gi deg en bedre forståelse av natur, teknologi og fenomener i dagliglivet. Fysikkfaget er et godt grunnlag for mange videre studier i høyere utdanning. Det er et stort behov for fysikere og sivilingeniører med fysikk i sin fagkrets. Yrkesvalget for de som studerer fysikk er mange. Vi finner fysikere i Statoil og Telenor, ved sykehus, i data og kommunikasjonsbedrifter, innen energisektoren og i mange andre bedrifter. Er dette løsningen på monstermastene?(bilde fra Stavanger Aftenblad

37 Kjemi Kunnskaper i kjemi kan dessuten bidra til en utvidet forståelse av andre fag som biologi, fysikk, samfunnskunnskap og geografi. Skal du bli bioingeniør, kjemiingeniør, reseptar, farmasøyt, lege, tannlege, agronom, veterinær og lignende er kjemi et nyttig fag å ha. Enkelte studier krever i dag full fordypning i kjemi. Det gjelder medisin, tannlege og veterinærstudiet. Kjemifaget gir deg faglig bakgrunn til å forstå hvordan stoffer oppfører seg under ulike forhold, og hvilken betydning kjemien har i produksjon (kjemisk industri), i ernæring, helsevesen, i miljøog forurensingsproblematikk og andre områder som berører vår hverdag. Gjennom det praktiske laboratoriearbeidet vil du lære å omgås kjemikalier på en forsvarlig måte som tar hensyn yil den enkeltes helse og til miljøet rundt.

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST, ID og MD Heimdal videregående skole - Mulighetenes skole - 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde

Detaljer

Fagkatalogen 2014-2015

Fagkatalogen 2014-2015 Fagkatalogen 2014-2015 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 Bø vidaregåande skule Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg og skolens ressurser 2

Detaljer

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PROGRAMOMRÅDET SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Fag Vg1 Vg2 Vg3 ENGELSK Fellesfag Internasjonal engelsk +Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk +Engelskspråklig litteratur og kultur FREMMEDSPRÅK 2 (Fellesfag)

Detaljer

økonomifag bedriftsutvikling 1 ledelse 1

økonomifag bedriftsutvikling 1 ledelse 1 Realfag Samfunnsfag og økonomifag Fysikk 1 Entrepenørskap og bedriftsutvikling 1 Fysikk 2 Entrepenørskap og bedriftsutvikling 2 Kjemi 1 Historie og filosofi 1 Kjemi 2 Historie og filosofi 2 Biologi 1 Markedsføring

Detaljer

REALFAG SPRÅKFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010

REALFAG SPRÅKFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010 SPRÅKFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010 REALFAG GREÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE HVORDAN VELGER DU OG HVA SKJER

Detaljer

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg 2014_2015.doc side 2 Innhold GENERELLE

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Programområde for studiespesialisering

Programområde for studiespesialisering Programområde for studiespesialisering Alle programfag har 5 timer (à 45 min) per uke. Hos oss vil du få en veksling mellom 2 og 3 økter à 80 minutter per uke. Vekslingen skjer etter en fast plan. Du vil

Detaljer

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Greåker.vgs.no fagvalg greåker vgs STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Til elever i vg1 på stusp. Her kommer informasjon om programfag for kommende skoleår Dette

Detaljer

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre:

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI: Psykologi : Formål et psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste

Detaljer

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 Kristiansand katedralskole Gimle Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 * 1 Læreplaner i programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering I dette heftet gir vi korte,

Detaljer

Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering Sola videregående skole Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi og programområde realfag Sola vgs. tilbyr et bredt utvalg av fag innenfor programområdene

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48-51 Uke 2-4 Uke 2-6 Uke 4 Uke 4 Uke 5 Uke 6-9 Uke 6-9 Aktivitet Karriere-prosjekt i fagene Norsk,

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015 Programfagvalg til skoleåret 204-205 REGLER FOR VALG AV PROGRAMFAG TIL I skal du velge totalt 3 programfag. Unntak: Elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen, skal kun velge 2 programfag. Disse

Detaljer

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold Innhold Pedagogisk plattform...4 Studiespesialisering...6 Realfag...6 Språk, samfunnsfag og økonomi...8 Sciencelinja...10 Musikk, dans og drama...14 Helse- og oppvekstfag...16 Byggfag...18 TAF...20 Påbygning...22

Detaljer

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48-51 Uke 2-4 Uke 2-6 Uke 4 Uke 4 Uke 5 Uke 6-9 Uke 6-9 Aktivitet Karriere-prosjekt i fagene Norsk, Samfunnsfag

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon

Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon NYHET STUDIESPESIALISERING Fra høsten 2015 kan du søke på ekstra økonomieller idrettsfag i Vg1 og i Vg2 2016 kan

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Felles for alle utdanningsprogram:

Detaljer

Foreldremøte VG2 og VG3. 22. januar 2015

Foreldremøte VG2 og VG3. 22. januar 2015 Foreldremøte VG2 og VG3 22. januar 2015 Velkommen Orientering fra rektor Fredrik Aukland Orientering fra toppidrettssjef Geir Erlandsen Orientering om programfagene ved rådgiver Carin Samnøy 19:00 Informasjon

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Agenda for fellesinformasjonen

Agenda for fellesinformasjonen Fagvalg til Vg2 studiespesialisering orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015 Jan-Ivar Braathen ass. rektor Agenda for fellesinformasjonen Velge programområde og programfag på Kirkeparken

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer