NOVAPOINT BRUKERMØTE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOVAPOINT BRUKERMØTE 2013"

Transkript

1

2 NOVAPOINT BRUKERMØTE 2013 det 25te i rekken! Vianova Systems ønsker velkommen til 25 års jubileumsbrukermøte på Holmenkollen Park Hotell i Oslo, den april. I år tar vi nok et steg mot livssyklus prosjektering. Årets tema er derfor «BIM for infrastruktur Livssyklus i praksis» Etter fjorårets gode mottagelse av Novapoint 19 DCM er utnyttelsen av BIM-modellen i sentrum for begivenhetene. Hvordan kan du fylle og høste av modellen? Hvordan kan du bruke dette til din fordel fremover? Og hvordan skal du forholde deg til nye arbeidsmetoder, -prosesser og samarbeidsformer? Årets Novapoint Brukermøte er derfor viktigere enn noen gang å delta på! Men ikke bare derfor: Du vil også kunne øke din kompetanse på alle Novapoint fagapplikasjoner. Om du er veg- eller jernbaneplanlegger, konstruktør, VA-ingeniør, entreprenør, landskapsarkitekt, arealplanlegger eller landmåler, så vil du få viktige oppdateringer og nyttig faglig påfyll. Noen stikkord om konferansen: v Et meget fyldig program med over 50 foredrag og minikurs v Vianova Systems 25 år visjoner og produktplaner v BIM for infrastruktur alt om teori, fordeler og erfaringer v Novapoint 19 DCM og Quadri DCM status og veien videre v Novapoint brukererfaringer fra større og mindre prosjekter v Nye verktøy/oppdateringer i Novapoint fagapplikasjoner v Tips og råd for mer effektiv og spennende bruk av verktøyene v En fyldig Novapoint-stand med demoer og brukerstøtte v Storslått festmiddag med underholdning NB! Tidlig påmelding gir gunstigst pris. Antall overnattingsplasser er begrenset. Sees på Holmenkollen i slutten av april!

3 PRAKTISK INFORMASJON TID Åpning: 23. april kl og kl den 24. april Avslutning: 25. april kl STED Holmenkollen Park Hotel (www.holmenkollenparkhotel.no) PÅMELDING For påmelding og komplett informasjon om Brukermøtet, se våre hjemmesider på Ta kontakt med Siv Grøtness eller Kirsti Wear på tlf om du ikke har anledning til å melde deg på over internett. PRISINFORMASJON OG PÅMELDINGSFRISTER Kostnader til deltakelse er delt på Kurs- og konferanseavgift, og kostnader til hotell og måltider. DELTAKELSE MED OVERNATTING 1. Kurs- og konferanseavgift Kurs- og konferanseavgiften dekker deltakelse på alle foredrag og minikurs. Vi gir 10% rabatt på kurs- og konferanseavgiften for kunder med avtale om Novapoint Brukerstøtte eller Novapoint Vedlikeholdsavtale. Ved påmelding før 7. mars gjelder følgende kurs- og konferanseavgift: v Med Brukerstøtte/Vedlikeholdsavtale kr 3780,- v Uten Brukerstøtte/Vedlikeholdsavtale kr 4200,- Ved påmelding mellom 7. mars og 9. April* gjelder følgende kurs- og konferanseavgift: v Med Brukerstøtte/Vedlikeholdsavtale kr 4500,- v Uten Brukerstøtte/Vedlikeholdsavtale kr 5000,- 2. Hotell og måltidskostnader Kostnad til hotell og måltider dekker åpningsmiddag, lunsjer, aperitiff og festmiddag med underholdning, drikke til alle måltider, kaffe og noe å bite i, og romkostnader med mer. Ved overnatting inngår også frokost. v Hotell med overnatting enkeltrom to netter (23. til 25.) kr 5200,- v Hotell med overnatting enkeltrom en natt (24. til 25.) kr 4000,- v Hotell uten overnatting (23. til 25.) kr 4200,- v Hotell uten overnatting (24. til 25.) kr 3500,- Faktura sendes ved mottatt påmelding. v Ved avbestilling før 7. mars refunderes halv kurs- og konferanseavgift samt hotell og måltidskostnader. Ved avbestilling etter 7. mars gis ingen refusjon. Bytte av deltakernavn kan foretas uten merkostnad om arrangør får beskjed innen 19. april. Har du spørsmål? Ta kontakt med Patrick Mc Gloin, Kirsti Wear, eller ring * Påmelding med overnatting etter 9. april er avhengig av om det er ledig rom.

4 TIRSDAG 23. APRIL PLENUMSFOREDRAG Registrering og innsjekking på hotellet. Kaffe og noe å spise ved registrering ÅPNING P1 Novapoint Brukermøte 2013 Velkommen Idar Kirkhorn, ny DL i Vianova Systems FANTASTIC NORWAY - FANTASTIC OSLO? Erlend Blakstad Haffner og Håkon Matre Aasarød BARE EGIL BAND > ÅPNINGSMIDDAG Vi feirer det 25. Novapoint brukermøte med et fyrverkerishow. (Væravhengig)

5 ONSDAG 24. APRIL PLENUMSFOREDRAG Registrering og innsjekking på hotellet ÅR MED BRUKERMØTER - TAR VI 25 ÅR TIL? P2 Bransjen. Prosessene. Fagene. Verktøyene. Idar Kirkhorn, Vianova Systems LIVSSYKLUS OG HELHETSTENKNING FRA PLAN TIL FORVALTNING P3 Livssyklus og helhetstenkning fra plan til forvaltning. Lars Erik Hauer, Direktør Veg- og transportavdelingen, Statens vegvesen 10:00-10:30 HVA GJØR JERNBANEVERKET for å ruste seg til IC-utbygging? P4 Stine Ilebrekke Undrum, Prosjektdirektør, Jernbaneverket Kaffepause og utstillingsvandring PLENUMSFOREDRAG 11:00-11:30 BIM SOM FORUTSETNING FOR HOLDBARHET, ØKT LØNNSOMHET OG FORBEDRET KVALITET P5 Med konkrete eksempler fra bedrifter viser Michael Thydell, BIM-strateg på Sweco, hvordan BIM brukes i praksis for å øke kvaliteten i byggeprosesser, skape forutsetninger for bedre forståelse, tydeligere beslutningsgrunnlag og til slutt et bedre produkt. Han tar pulsen på hvor CAD og BIM står i dag, og hva som er rett rundt hjørnet. Michael Thydell, Sweco Sverige 11:30-12:00 BRUK AV MODELL I ANLEGGSFASEN P6 Anleggsarbeidene for E6 Dovrebanen er godt i gang. Modellen benyttes aktivt og i foredraget presenteres erfaringer så langt. Torbjørn Tveiten (FP1) ViaNova Plan og Trafikk, Ole Jacob Schia (FP2) Norconsult, Gjermund Dahl (FP3) Cowi Lunsj på hotellet med utflukt til Skimuseet

6 ONSDAG 24. APRIL PARALLELLE FOREDRAG A1 NYHETER I NOVAPOINT VEG - TIPS OG TRIKS DEL 1 I løpet av det siste året har det kommet mange nyheter og forbedringer i Novapoint Veg. Vi tar en gjennomgang. - 3D Objekt langs linje - 3D snitt - Tegn Vegmodell i 3D - Støtte for HB138 Patrick Mc Gloin og Steinar Rasmussen, Vianova Systems B1 C1 D1 E1 F1 NY SOSI LEDNING - NOVAPOINT VA Arbeidet med første versjon av ny SOSI Ledningsmodell ferdigstilles våren Vi får en presentasjon av ny modell og de endringene som er gjort fra gammel versjon. Hva er fremdrift mtp. uttesting av ny modell, og hvordan forholder Novapoint VA seg til endringene som er gjort. Erling Onstein, Statens Kartverk - Inge Tørnes, Vianova Systems NYHETER I NOVAPOINT JERNBANE Gjennomgang av nyheter og endringer i Jernbanemodulen. 3D objekt langs linje, Tegn banemodell i 3D, Avansert underbygningsbeskrivelse, Kabelkanaler etc., samt et blikk mot det som kommer videre. Nick Johannessen og Roar Brekken, Vianova Systems MER VEG FOR PENGENE VED BRUK AV BIM Pilotstudie: Bruk av BIM i planfase samt anleggsfase. Merete Tøndel og Heidi Berg, Vianova Systems NOVAPOINT AREALPLAN I 19 DCM FRA A - Å Oppstart av prosjekt fra tegning, SOSI fil, eksisterende eller ny plan. Hvordan fungerer Novapoint-modellen for Arealplaner? Hvordan håndtere vertikalnivå? Nyheter og endringer Elin Lisbakken og Kristin Lysebo, Vianova Systems BRUK AV NORSKE NATURPLANTER Det er økt fokus på planter som truer norsk natur. Hvilke erfaringer har man med bruk av norske naturplanter? Hva kan man bestille? Hvor tidlig må man bestille? Cecilie Kinstad, Rambøll

7 ONSDAG 24. APRIL PARALLELLE FOREDRAG A2 NYHETER I NOVAPOINT VEG - TIPS OG TRIKS DEL 2 I løpet av det siste året har det kommet mange nyheter og forbedringer i Novapoint Veg. Vi tar en gjennomgang. Støtte for ny HB017 Ny siktberegning Mengdeberegning av flåsprengning Avansert planumsbeskrivelse Steinar Rasmussen og Patrick Mc Gloin, Vianova Systems B2 C2 D2 E2 F2 G2 NYHETER I NOVAPOINT VA - TIPS OG TRICKS Det siste året har det skjedd mye med Novapoint VA, vi vil gå igjennom alle nyhetene som har kommet både i 18- og 19-versjonen. I Novapoint VA er det også mange funksjoner som ikke alle vet om, derfor vil vi også her vise en del tips og triks på nyttige funksjoner. Roger Nilsen, Vianova Systems PRAKTISK BRUK AV SAMORDNINGSMODELL FOR JERNBANE Praktisk bruk av samordningsmodell for kryssningspor Bjørnefjell. Samordning, samarbeid og kvalitetssikring på tvers av landegrensene ved komplett ombygging og utvidelse av stasjon.. Vidar Hardersen, SWECO UTNYTTER VI MULIGHETENE BIM GIR OSS FOR PLANLEGGING, BYGGING OG FORVALTNING AV GOD INFRASTRUKTUR? Refleksjoner på hvilken dynamikk og muligheter BIM-modellen Quadri DCM gir oss. Stein M. Slaatsveen, Vianova Plan og Trafikk STATUS AREALPLANLEGGING I 3D Hva er status på Miljøverndepartementets prosjekt? Fremdrift, viktige problemstillinger og muligheter. Konsekvenser for arealplanleggere og forvaltere av planer? Hilde Johansen Bakken, Miljøverndepartementet TERRENGMODELLERING - RIKTIG PROSJEKTERINGSGRUNNLAG Hva kan leveres - og med hvilken kvalitet. Datafangstmetoder Bearbeiding av data Hvilken kvalitet kan vi forvente Olav Ellefsen, Ole Martin Gladhaug og Jørgen Ravn, Scan Survey as NOVAPOINT TUNNEL - NYHETER Modellering av nisjer og tverrforbindelser. Jan Erik Hoel, Vianova Systems Kaffepause og utstillingsvandring

8 ONSDAG 24. APRIL PARALLELLE FOREDRAG A3 B3 C3 D3 E3 F3 FRA BYGGING TIL NVDB Novapoint 19 DCM støtter prosessen med å levere data til NVDB. Vi kjører en gjennomgang av arbeidsprosessen med eksempler fra Bjørvika. Odd Erik Rommetveit, Aas-Jakobsen og Erling Tronsmoen, Vianova Systems NOVAPOINT VA OG KABELGRØFT I 19 DCM En gjennomgang på hvordan vi i 19 DCM kommer i gang med nye prosjekt, eller importerer 18-prosjekt for videre bearbeiding. Oppsett av eksisterende situasjon, og beregningsgrunnlag. Presentasjon av planer mv. Inge Tørnes, Vianova Systems AKTUELT INNEN JERNBANEPROSJEKTERING Innføring og informasjon fra Jernbaneverket om den nye prosjekteringsveilederen og håndboken for digital planlegging. Nye krav for prosjektering av jernbaneanlegg. Sten Inge Tunli, Jernbaneverket GIR BIM-MODELLER BEDRE GRUNNLAG FOR Å PRISE TILBUD - OG REDUSERES KONFLIKTNIVÅET PÅ ANLEGGET? Ser entreprenøren nytteverdi i å motta modell allerede på tilbudsstadiet? Hvordan vurderer en entreprenør og en jurist risikoen rundt modeller som kontraktsgrunnlag? Arve Krogseth, Hæhre Entreprenør, prosjektleder E6-Dovrebanen og Anette Bakker, Jurist i Arkitektbedriftene NOVAPOINT AREALPLAN, TIPS OG TRIKS Tips og triks ved eksport til SOSI. Hvordan bruke Drawing Cleanup best mulig. Tips til å finne feil i SOSI Kontroll og oppretting av feil i tegningen. Kristin Lysebo, Vianova Systems LANDSKAPSPLANER I NOVAPOINT 19 DCM Novapoint Landskap har funksjoner for å sette ut planter enkeltvis, i grupper og rekker eller som areal. Plantetype kan hentes fra plantedatabasen i Novapoint og informasjonen legges på objektene i tegningen som deretter kan mengdes. Vi ser på mulighetene med landskapsobjekter i Quadrimodellen og Novapoint 19 DCM. Solveig Fiskaa, Vianova Systems

9 ONSDAG 24. APRIL PARALLELLE FOREDRAG A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 ERFARINGER VED BRUK AV NOVAPOINT 19 DCM Novapoint 19 DCM benyttes til å prosjektere en ombygging av Ulvensplitten i Oslo, et komplekst område med behov for mye tverrfaglig samarbeid. Vi oppsummerer erfaringene så langt. Tonje Hellenes og Martin Vestli, ViaNova Plan og Trafikk NOVAPOINT VA - BRUKERERFARINGER E6-DOVREBANEN Presentasjon av brukererfaringer fra prosjektering av ledningsanlegg E6-Dovrebanen. Håndtering av krav iht ny håndbok HB138. Krav til leveranser som grunnlag for samordningsmodell. Stikningsdata og erfaringer fra anlegg som er igangsatt. Thomas Holmsberg, Cowi NOVAPOINT JERNBANE - NOVATRACK OG REHABILITERING Gjennomgang og erfaringer ved bruk Novatrack og Novapoint ved rehabilitering av eksisterende sporanlegg. Optimalisering av eksisterende sporgeometri, generering av løfteskjema fra prosjektert linje og bakse- og løftetabell for sporjustering. Jostein Bakke, Norsk Jernbanedrift DIGITALE MODELLER OG MENTALE MODELLER. NYE KRAV TIL PROSJEKTERING - PROSESS - PROGRAMVARE Hva kreves av endringer? Er manglende standardisering hemmende for utviklingen av vår bransje? Bygg har definerte objekter forankret i en IfC- verden. GIS- verdenen har GML, men mangler definerte objekter. Eilif Hjelseth, prosjektleder og førstelektor ved digitale UMB NOVAPOINT VEGSKILT OG VEGOPPMERKING Nye funksjoner og muligheter som har kommet til det siste året, tips og triks. Hvordan levere iht. HB 138. Svein E. Holm, Vianova Systems TERRENGFORMING I NOVAPOINT Høydesettingsfunksjonene og skråningsflatefunksjonen er enkle terrengmodelleringsverktøy i Novapoint. Vi ser på hvordan de virker i dag og hvilke fremtidige muligheter og fordeler vi vil ha med terrengmodellering i Novapoint 19 DCM. Solveig Fiskaa, Vianova Systems BYGGEWEB OG BIM2SHARE EFFEKTIV DATAFLYT PÅ NYTT ØSTFOLD SYKEHUS Nytt Østfold sykehus benytter BIM til digital informasjonsutveksling med Revit Server og Byggeweb som sentrale løsninger. Vianovas BIM2Share synkroniseringsløsning sørger for automatisk utveksling av data mellom prosjektserver og Byggeweb. Dataflyten i prosjektet er særdeles effektiv og sikrer at dokumentfordelingen til mottakerne blir korrekt. Ingrid Alvsåker, BIM-koordinator for COWI Utstillernes time med servering sponset av Scan Survey VI MØTES TIL APERITIFF FESTMIDDAG MED UNDERHOLDNING

10 TORSDAG 25. APRIL PARALLELLE FOREDRAG A5 B5 C5 D5 SMARTE LØSNINGER I SAMFERDSEL, MED BRUK AV INTELLIGENTE TRANSPORTSYSTEMER (ITS) Smarte løsninger i samferdsel med bruk av ITS, blir viktig fremover for optimal utnyttelse av infrastrukturen når det gjelder fremkommelighet, trafikksikkerhet, miljø, tilgjengelighet og brukertilfredshet i transportsystemer. Nils Torgeir Wetterhus og Paal Aaserud, Eureka STØY - RASKERE, ENKLERE OG BEDRE I NOVAPOINT 19 DCM Støyberegning i Novapoint 19 DCM blir en stor omveltning. Endelig kan man jobbe direkte i en 3D-modell som er 100% lik slik støymodulen tolker terrenget. Knut Hunstad, Vianova Systems AUTOCAD I 3D - SAMORDNINGSMODELL Tips og triks for tegning i 3D med AutoCAD. Nyheter i Autodesk Civil 3D. Tesfaye Kebede, Vianova Systems AUTOTURN OG PARKCAD To produkter for sporingsanalyse og effektiv prosjektering av parkeringsplasser. AutoTurn er et program for å gjøre avansert sporingsanalyse enkelt, med spennende muligheter som rygging av kjøretøy, kjøretøy med ledd og bakjulstyring samt sporing i 3D i tegning med 3D flater og objekter. ParkCAD er et program for hurtig prosjektering av optimale parkeringsplasser. Begge programmene har god brukervennlighet og kraftig funksjonalitet. Nicholas Johannessen, Vianova Systems PARALLELLE FOREDRAG - MINIKURS, TEMA og DISKUSJON A6 B6 INNFØRING I NOVAPOINT BASIS I 19 DCM MINIKURS Hva er en objektorientert modell slik som en lager med Novapoint 19 DCM og hva er sammenhengen mellom objektene og oppgavene som opprettes i prosjektet. Hva er de ulike elementene i brukergrensesnittet i Novapoint Basis, hvordan starter en et prosjekt og oppretter en Quadrimodell, fyller denne med data som beskriver eksisterende situasjon og utvider denne ved å bruke funksjoner i Novapoint Basis i 19 DCM. Hvordan lager en beregningsgrunnlag av eksisterende situasjon, kontrollerer og endrer dette. Vi ser også på hvordan en overfører et prosjekt fra 18.20/18.30 til Novapoint 19 DCM. Solveig Fiskaa, Vianova Systems NOVAPOINT VA - 3D PRODUKTBIBLIOTEK MINIKURS Inkludert i Novapoint VA får du nå et omfattende 3D produktbibliotek hvor alle de viktigste norske leverandørene er representert. Gjennomgang av brukergrensesnitt for tegning og presentasjon, arbeidsmetodikk samt generelle tips og triks. Atle Høidalen, Vianova Systems

11 TORSDAG 25. APRIL C6 D6 E6 F6 QUADRI DCM MODELL MINIKURS Quadri DCM understøtter samhandling på tvers av fagdisipliner og geografisk plassering av medarbeidere. Vi viser hvordan dette gjøres steg for steg fra oppgaver på administrativt nivå med oppretting av modell og prosjekt til deling av modell endringer mellom ulike fagmedarbeidere (på ulike geografiske lokasjoner). Johnny Jensen, Vianova Systems RUNDKJØRING I 3D - NOVAPOINT 19 DCM MINIKURS Hvordan bygge opp en 3D rundkjøring. Steinar Rasmussen, Vianova Systems NOVAPOINT 19 DCM FOR AREALPLANLEGGERE OG LANDSKAPSARKITEKTER MINIKURS Grunnlag og presentasjon av planer. Generere terrengoverflate og beskrive eksisterende situasjon. WMS tjenester og ortofoto. Snitt av eksisterende situasjon. Kartgrunnlag, gjennomgang av enkel visualisering av areal- og landskapsplaner. Konverteringsregler. Kristin Lysebo og Elin Lisbakken, Vianova Systems FYLL NOVAPOINT 19 DCM MODELLEN MED KONSTRUKSJONER - BRU OG TUNNEL Novapoint 19 DCM inneholder mange nyttige prosjekteringsfunksjoner for konstruksjoner og konstruksjonselementer. Vi ser på hvordan de ulike funksjonene kan benyttes for å modellere og visualisere konstruksjoner i Novapoint19 DCM. Jan Erik Hoel, Vianova Systems Kaffepause og utstillingsvandring PARALLELLE FOREDRAG - MINIKURS, TEMA og DISKUSJON A7 INNFØRING I NOVAPOINT BASIS I 19 DCM MINIKURS Hva er en objektorientert modell slik som en lager med Novapoint 19 DCM og hva er sammenhengen mellom objektene og oppgavene som opprettes i prosjektet. Hva er de ulike elementene i brukergrensesnittet i Novapoint Basis, hvordan starter en et prosjekt og oppretter en Quadrimodell, fyller denne med data som beskriver eksisterende situasjon og utvider denne ved å bruke funksjoner i Novapoint Basis i 19 DCM. Hvordan lager en beregningsgrunnlag av eksisterende situasjon, kontrollerer og endrer dette. Vi ser også på hvordan en overfører et prosjekt fra 18.20/18.30 til Novapoint 19 DCM. Solveig Fiskaa, Vianova Systems

12 TORSDAG 25. APRIL B7 NOVAPOINT VEG I NOVAPOINT 19 DCM MINIKURS OG BRUKERERFARING En gjennomgang av veg prosjektering i Novapoint19 DCM. Patrick Mc Gloin, Vianova Systems Erfaring med bruk av Novapoint 19 DCM - Rv7 Miljøgate Sokna Anna Johnsen, Norconsult C7 D7 E7 F7 QUADRI DCM MINIKURS Quadri DCM understøtter samhandling på tvers av fagdisipliner og geografisk plassering av medarbeidere. Vi viser hvordan dette gjøres steg for steg fra oppgaver på administrativt nivå med oppretting av modell og prosjekt til deling av modell endringer mellom ulike fagmedarbeidere (på ulike geografiske lokasjoner). Johnny Jensen, Vianova Systems NOVAPOINT VIRTUAL MAP, NYHETER, TIPS OG TRIKS MINIKURS Virtual Map inneholder mange nyheter og forbedringer. Vi skal se på 5D, Sketch, ipad-app, ståstedsmarkører i fremviseren og støtte for IFC. Vi vil også se nærmere på prosjektering mot HB 138 og koblingen mellom Novapoint 19 DCM og Virtual Map, samt tips og triks. Jakob Kowalski og Steinar G. Rasmussen, Vianova Systems NOVAPOINT 19 DCM FOR AREALPLANLEGGERE OG LANDSKAPSARKITEKTER MINIKURS Grunnlag og presentasjon av planer. Generere terrengoverflate og beskrive eksisterende situasjon. WMS tjenester og ortofoto. Snitt av eksisterende situasjon. Kartgrunnlag, Gjennomgang av enkel visualisering av areal- og landskapsplaner. Konverteringsregler. Kristin Lysebo og Elin Lisbakken, Vianova Systems FYLL NOVAPOINT 19 DCM - MODELLEN MED KONSTRUKSJONER - BRU OG TUNNEL Novapoint 19 DCM inneholder mange nyttige prosjekteringsfunksjoner for konstruksjoner og konstruksjonselementer. Vi ser på hvordan de ulike funksjonene kan benyttes for å modellere og visualisere konstruksjoner i Novapoint 19 DCM. Jan Erik Hoel, Vianova Systems PLENUMFOREDRAG NOVAPOINT FRAMOVER P7 Novapoint Road map det neste året. Hvilke muligheter gir Novapoint 19 DCM og Quadri DCM oss og hva vil vi fokusere på framover? OPPSUMMERING OG AVSLUTNING P8 Neste års brukermøte - the winner is...? Lunsj på hotellet

13 TØR DU LA VÆRE Å DOKUMENTERE GODT NOK? En GRATIS app og et abonnement for deling, lagring og bruk til 395 kr/mnd, kan bli din forsikring. Novapoint GO er kort og godt en digital dagbok for anleggs- og byggeledere, kontrollingeniører, prosjektingeniører m.fl. Appen kommuniserer med en prosjektserver som fortløpende lagrer all informasjon. Bilder, notater, kommentarer, prosesskode mm. knyttes automatisk til dato, tid og GPS-posisjon. Løsningen er enkel å bruke, svært effektiv, og krever ingen forberedelse før man går ut i felt. Statens vegvesen har vært premissgiver for Novapoint GO og har i likhet med en rekke entreprenører tatt i bruk appen. Test appen GRATIS på ditt prosjekt i én måned: Last ned Novapoint GO (iphone/ipad/android) fra AppStore eller Google Play Oppgi prosjektnavn og epostadresse vips, så er du straks i gang! Spørsmål? Kontakt: Heidi Berg ( / eller Geir Andersen ( / Les mer om Novapoint GO på: eller scann QR-koden. Ett datert og stedfestet bilde kan sikre fortjeneste og unngå tap! En god «forsikring».

14 NOVAPOINT BRUKERMØTER

15

16 Hovedsponsorer Påmelding web: Påmelding telefon: (Siv Grøtness eller Kirsti Wear) Arrangør Vianova Systems, Leif Tronstads plass 4, 1302 Sandvika, tlf

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2014. Haugesund, 20. - 22. mai

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2014. Haugesund, 20. - 22. mai NOVAPOINT BRUKERMØTE 2014 Haugesund, 20. - 22. mai VEL MØTT TIL NOVAPOINT BRUKERMØTE 2014 det 26te i rekken! Vianova Systems ønsker velkommen til årets brukermøte på Rica Maritim Hotel, Haugesund 20.-22.

Detaljer

Jernbanedagen s15, Kommunalteknikkdagen s16, Tunneldagen s17

Jernbanedagen s15, Kommunalteknikkdagen s16, Tunneldagen s17 Jernbanedagen s15, Kommunalteknikkdagen s16, Tunneldagen s17 VEL MØTT TIL NOVAPOINT BRUKERMØTE 2012 Vianova Systems ønsker velkommen til Sundvolden hotell ved Tyrifjorden og det 24. Novapoint Brukermøte,

Detaljer

BIM FOR INFRASTRUKTUR

BIM FOR INFRASTRUKTUR NY TEKNOLOGI NY PRISMODELL NYE MULIGHETER Nå har «alle» råd til Nordens ledende prosjekteringsverktøy Novapoint DCM og samhandlingsløsningen Quadri DCM BIM FOR INFRASTRUKTUR Gjør som fagmyndigheter og

Detaljer

D8 Hvordan bruke Novapoint Arealplan på Novapoint 19 DCM. Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Vianova Systems

D8 Hvordan bruke Novapoint Arealplan på Novapoint 19 DCM. Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Vianova Systems D8 Hvordan bruke Novapoint Arealplan på Novapoint 19 DCM Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Vianova Systems Novapoint 18 Oppsett Novapoint prosjekt Novapoint 19 DCM Ny NP Basis prosjektoppsett Navn på prosjekt

Detaljer

Samhandling og filformater NVDB, SOSI, LandXML, CityGML, IFC. Erling Tronsmoen Idar Kirkhorn Vianova Systems

Samhandling og filformater NVDB, SOSI, LandXML, CityGML, IFC. Erling Tronsmoen Idar Kirkhorn Vianova Systems Samhandling og filformater NVDB, SOSI, LandXML, CityGML, IFC Erling Tronsmoen Idar Kirkhorn Vianova Systems Samhandling og filformater System A System B Overføre info Agenda Del 1 Hvilke filformater brukes

Detaljer

D5 Novapoint Basis for Arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D5 Novapoint Basis for Arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Temaer for foredraget Sette opp nytt prosjekt Import av SOSI Bygge opp terrengoverflate som grunnlag for prosjektering i 3D Tegn kart til tegning Lengdesnitt og tverrsnittfunksjoner

Detaljer

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene.

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. > > Stor oppgradering i Novapoint Jernbanemodul. > > Nye funksjoner i Novapoint Vegmodell med brukerdefinert overbygging

Detaljer

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Velkommen til webseminar Novapoint DCM - Store modeller VIANOVA/Statens vegvesen Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Innhold Hvitbok Store modeller Hva gjør en modell stor? Tiltak Demo Egen modell for eksisterende

Detaljer

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM Erfaringer fra Miljøgata i Sokna Novapoint 19 DCM Forskjell mellom NP18 og NP19 Novapoint basis Fra og med NP19 består Novapoint Basis av to deler: programmet Novapoint Basis og menyen Basis i AutoCAD.

Detaljer

Stokmarknes Tønsberg. Gardermoen Geiranger. Lillehammer Trondheim. Sandefjord Hamar. Stavanger. Tromsø

Stokmarknes Tønsberg. Gardermoen Geiranger. Lillehammer Trondheim. Sandefjord Hamar. Stavanger. Tromsø Hvilke endringer må du så være åpen for? Idar Kirkhorn, Vianova Systems Velkommen til 27. Novapoint Brukermøte 1 Fra Holmen i 1988, via hele Norge, til Fornebu i dag 400 300 200 100 Holmen Tjøme Bolkesjø

Detaljer

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Hvordan utnytte Fagmodeller til NVDB-leveranse, i "nyeste" del av Bjørvikaprosjektet? Her følges krav fra Hb138 om å holde 3D fagmodellene oppdatert underveis i byggingen. Fagmodell-ansvarlig skal også

Detaljer

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Cecilie Kinstad og Solveig Fiskaa Vianova Systems Hvorfor skal du ta i bruk Novapoint 19 DCM? Hvilke fordeler er det for deg som prosjekterer Landskap?

Detaljer

Stikningskonferansen 2016

Stikningskonferansen 2016 Stikningskonferansen 2016 Mandag 1. og tirsdag 2. februar Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen GeoForum og årets programkomite ønsker velkommen til Stikningskonferansen 2016! Konferansen vil sette søkelyset

Detaljer

Novapoint DCM landskap Nyheter

Novapoint DCM landskap Nyheter VELKOMMEN TL ROADSHOW 2015 Novapoint DCM landskap Nyheter Landskapsarkitekt Cecilie Kinstad Agenda Terrengforming i Quadrimodellen Massebergening av terreng Eksport av terreng til IFC og Land XML Produktbiblioteket

Detaljer

Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis

Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis Geir Syrtveit, ViaNova Plan og Trafikk September 2011 Foredrag NVTF 2011 AGENDA 1. Hvorfor 3D-modell/ samordningsmodell 2. Generelt/Historikk

Detaljer

Novapoint Virtual Map Kobling NP 19 DCM og VM, HB138, nyheter, tips & triks. Jakob Kowalski - Produkt leder Steinar G. Rasmussen

Novapoint Virtual Map Kobling NP 19 DCM og VM, HB138, nyheter, tips & triks. Jakob Kowalski - Produkt leder Steinar G. Rasmussen Novapoint Virtual Map Kobling NP 19 DCM og VM, HB138, nyheter, tips & triks Jakob Kowalski - Produkt leder Steinar G. Rasmussen DCM til VM Uttegning fra DCM til AutoCAD Novapoint Tegningspresentasjoner

Detaljer

Landskapsforming i vegprosjekter Tips & Triks, Del 1

Landskapsforming i vegprosjekter Tips & Triks, Del 1 Landskapsforming i vegprosjekter Tips & Triks, Del 1 Webseminar 25.11.2011 Solveig Fiskaa, Vianova Systems Landskapsforming i vegprosjekter Dette er ingen gjennomgang av én enkelt funksjon slik som tidligere

Detaljer

Lagring av objekt orienterte, infrastruktur informasjons-modeller med Quadri Modell Server (basert på modelleringsstandarden ISO TC 211)

Lagring av objekt orienterte, infrastruktur informasjons-modeller med Quadri Modell Server (basert på modelleringsstandarden ISO TC 211) Lagring av objekt orienterte, infrastruktur informasjons-modeller med Quadri Modell Server (basert på modelleringsstandarden ISO TC 211) Hvordan ivareta "som bygget"-modellen for fremtiden Multidisiplin

Detaljer

Ingeniørmodellen i praksis

Ingeniørmodellen i praksis Foredrag P4: Ingeniørmodellen i praksis Foredragsholder: Torbjørn Tveiten, ViaNova Plan og Trafikk 27. 29. mai 2008 Ingeniørmodellen i praksis Ingeniørmodeller i bruk Erfaringer Bruksområder Eksempel Bymodeller

Detaljer

DEL MED TILLIT NOVAPOINT BRUKERMØTE MAI 2017

DEL MED TILLIT NOVAPOINT BRUKERMØTE MAI 2017 DEL MED TILLIT NOVAPOINT BRUKERMØTE 9. - 11. MAI 2017 SHARE WITH CONFIDENCE VELKOMMEN TIL SUNDVOLDEN HOTEL 9. - 11. MAI BLI MED Å DELE MED TILLIT MED NOVAPOINT GEOTEKNIKK Del med tillit det er budskapet

Detaljer

E6 / E7 - Novapoint 19 DCM for arealplanleggere og landskapsarkitekter. Kristin Lysebo Vianova Systems as

E6 / E7 - Novapoint 19 DCM for arealplanleggere og landskapsarkitekter. Kristin Lysebo Vianova Systems as E6 / E7 - Novapoint 19 DCM for arealplanleggere og landskapsarkitekter Kristin Lysebo Vianova Systems as Tema for foredraget: Grunnlag og presentasjon av planer Generere terrengoverflate og beskrive eksisterende

Detaljer

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 BERGEN, mai. Bane Veg Sammen

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 BERGEN, mai. Bane Veg Sammen Bane Veg Sammen Investeringsrekorder innen SVV og JBV. Nye Veier AS finner sin form. Dansen rundt gullkalven ny norsk infrastruktur er intens. Klar for enda mer? Idar Kirkhorn 1 ETTER 28 ÅR SOM SELVSTENDIG

Detaljer

Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as

Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as Krav og rutiner for å håndtere Modell data Høyere krav til grunnlagsdata Modellbasert prosjektering for

Detaljer

Novapoint GeoSuite Brukermøte 2009

Novapoint GeoSuite Brukermøte 2009 Novapoint GeoSuite Brukermøte 2009 Ingeniørmodellen= kobling mellom alle fag - nå også med Geoteknikk (?) Andreas Haugbotn, ViaNova Plan og Trafikk AGENDA Generelt om ingeniørmodellen Forutsetninger, prosess

Detaljer

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll Nicholas Johannessen, Vianova Systems Novapoint GO Få tilgang til prosjektet ditt på telefonen! Statens

Detaljer

Foredrag P1. Bestill alt i 3D. Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen

Foredrag P1. Bestill alt i 3D. Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen Foredrag P1 Bestill alt i 3D Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen Ansatt i Statens vegvesen siden høsten 1996 Prosjektleder for mindre sekkepostprosjekter Kontrollingeniør Rv 4 Gjelleråsen-Slattum

Detaljer

Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast

Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast Foredrag D 8: STIKNINGSGRUNNLAG NYE GRENSER TESTES UT I BJØRVIKA Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast Oversikt fra øst Oversikt fra sør

Detaljer

Skråningsflatefunksjonen. Solveig Fiskaa Vianova Systems

Skråningsflatefunksjonen. Solveig Fiskaa Vianova Systems Skråningsflatefunksjonen Solveig Fiskaa Vianova Systems Agenda Eksempler: Statnett, transformatorstasjon i Arendal Lag i grunnen Nordplan, 7-er fotballbane Mengdeberegning Lengdeprofil Tips&Triks Skråningsflatefunksjonen

Detaljer

SKY TIL SKY PROSJEKTERING

SKY TIL SKY PROSJEKTERING DKT 14.oktober 2014 SKY TIL SKY PROSJEKTERING FRODE GEIR BJØRVIK, PROSJEKTSJEF 1 Agenda COWI E16 Nybakk Slomarka Dataflyt i skyene Samarbeid med softwareleverandører 2 Frode Geir Bjørvik Prosjektsjef COWI

Detaljer

Minikurs 1-1: Samordningsmodell. Foredragsholder: Ronny Rostad, Vianova Systems

Minikurs 1-1: Samordningsmodell. Foredragsholder: Ronny Rostad, Vianova Systems Minikurs 1-1: Samordningsmodell Foredragsholder: Ronny Rostad, Vianova Systems Bakgrunn Skanska tok initativ i anbudsfasen til E18 Kristiansand Grimstad (OPS). Pilot ble utarbeidet i fellesskap av Skanska,

Detaljer

P3 Håndbok 138 Modellgrunnlag, med samordningsmodell i fokus. Eksempler fra E6 Dovrebanen og Dronning Eufemias gate

P3 Håndbok 138 Modellgrunnlag, med samordningsmodell i fokus. Eksempler fra E6 Dovrebanen og Dronning Eufemias gate P3 Håndbok 138 Modellgrunnlag, med samordningsmodell i fokus. Eksempler fra E6 Dovrebanen og Dronning Eufemias gate Heidi Berg, Ole Jacob Schia (Norconsult), Bård-Olav Aune og Besim Zekaj (Skanska), Krav

Detaljer

Hvilke prinsipper må følges i leveranse av BIM Fagmodeller for at de skal kunne benyttes som stikningsgrunnlag Heidi Berg, Vianova Systems

Hvilke prinsipper må følges i leveranse av BIM Fagmodeller for at de skal kunne benyttes som stikningsgrunnlag Heidi Berg, Vianova Systems Hvilke prinsipper må følges i leveranse av BIM Fagmodeller for at de skal kunne benyttes som stikningsgrunnlag Heidi Berg, Vianova Systems Bilde: Dronning Eufemiasgate: SVV, Vianova Plan og Trafikk DCM

Detaljer

Pilotprosjekt Bjørvika-Sympro- NVDB-Samhandlingsprosjektet

Pilotprosjekt Bjørvika-Sympro- NVDB-Samhandlingsprosjektet Pilotprosjekt Bjørvika-Sympro- NVDB-Samhandlingsprosjektet Dataflyt mellom prosjektfaser og NVDB Krav, kvalitetssikring, tekniske løsninger og prosedyrer Pilotprosjekt Mål Hovedmål: Utvikle løsninger og

Detaljer

Hoved fokus for denne App n:

Hoved fokus for denne App n: Novapoint GO Navigering og oppfølging på anlegg Geir Andersen. Jarle Dawes og Heidi Berg Brukermøte 2011 Hoved fokus for denne App n: Byggeledere, kontrollingeniører, prosjektingeniører, anleggsledere

Detaljer

Velkommen til årets mest inspirerende og motiverende BIM Event

Velkommen til årets mest inspirerende og motiverende BIM Event Velkommen til årets mest inspirerende og motiverende BIM Event Sted: Thon Hotel Opera, Ved Oslo S. 19 minutter fra Oslo Lufthavn. EDRMedeso ønsker med årets konferanse å fokusere på: Nyheter i den nye

Detaljer

Samhandlingsprosjektet Etablert i 2006

Samhandlingsprosjektet Etablert i 2006 Samhandlingsprosjektet Etablert i 2006 Formål: Effektivisere utbyggingsprosjekter i regi av Statens vegvesen Metode: Endre arbeidsmåter gjennom nye krav i styrende dokumenter Bjørvikaprosjektet har med

Detaljer

EN BRANSJE I ENDRING Sammen tar vi steget videre...

EN BRANSJE I ENDRING Sammen tar vi steget videre... Status Konkuranse Eiere Aktører Samhandling EN BRANSJE I ENDRING Sammen tar vi steget videre... Merete Tøndel Vianova Systems 9 de Mai 2012 Status Internasjonalisering, +45% økt samferdselsbudsjetter Globalisering

Detaljer

P6 Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er åpnet Erfaringer og forbedringer

P6 Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er åpnet Erfaringer og forbedringer P6 Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er åpnet Erfaringer og forbedringer Torbjørn Tveiten-ViaNova Plan og Trafikk Espen Røed Dahl-Zenith Survey Fellesprosjektet E6-Dovrebanen - 3. Etappe i E6-utbyggingen

Detaljer

Velkommen til årets mest inspirerende og motiverende BIM Event

Velkommen til årets mest inspirerende og motiverende BIM Event Velkommen til årets mest inspirerende og motiverende BIM Event Sted: Thon Hotel Opera, Ved Oslo S. 19 minutter fra Oslo Lufthavn. EDRMedeso ønsker med årets konferanse å fokusere på: Nyheter i den nye

Detaljer

Prosjekt: Høvik stasjon Illustrasjon: Norconsult AS/Jernbaneverket. arkitektur PUNKTSKYER

Prosjekt: Høvik stasjon Illustrasjon: Norconsult AS/Jernbaneverket. arkitektur PUNKTSKYER Prosjekt: Høvik stasjon Illustrasjon: Norconsult AS/Jernbaneverket landskaps3d SKANNING & arkitektur PUNKTSKYER OM LANDSKAPSARKITEKTUR Landskapsarkitekten skal samordne en rekke faglige innspill innenfor

Detaljer

E2 Leveranser av modelldata ut på anlegg Praktiske erfaringer og muligheter

E2 Leveranser av modelldata ut på anlegg Praktiske erfaringer og muligheter E2 Leveranser av modelldata ut på anlegg Praktiske erfaringer og muligheter Torbjørn Tveiten/Richard Limbodal-ViaNova Plan og Trafikk AGENDA Erfaringer på bruk av modelldata ut på anlegg - Dagens leveranser

Detaljer

Byggherrens erfaring med BIM-modeller

Byggherrens erfaring med BIM-modeller NOVAPOINT BRUKERMØTE 2014 Byggherrens erfaring med BIM-modeller Jarle Kristian Tangen Leder prosjektstab E6 Gardermoen-Biri Stikkord Fakta om Fellesprosjektet 3D fra enkel visualisering til maskinstyring

Detaljer

Samordningsmodell / BIM i infrastrukturprosjekter. Torbjørn Tveiten ViaNova Plan og Trafikk Mars 2013

Samordningsmodell / BIM i infrastrukturprosjekter. Torbjørn Tveiten ViaNova Plan og Trafikk Mars 2013 Samordningsmodell / BIM i infrastrukturprosjekter Torbjørn Tveiten ViaNova Plan og Trafikk Mars 2013 Agenda BIM nye klær til keiseren BIM for infrastruktur = Samordningsmodell Historikk og rammebetingelser

Detaljer

Ringeriksbanen og E16 Kort plantid og BIM-server. Morten Fremnesvik ViaNova Plan og Trafikk

Ringeriksbanen og E16 Kort plantid og BIM-server. Morten Fremnesvik ViaNova Plan og Trafikk Ringeriksbanen og E16 Kort plantid og BIM-server Morten Fremnesvik ViaNova Plan og Trafikk Bakgrunnsstoff Morten Fremnesvik Sivilingeniør bygg og miljøteknikk, ViaNova Plan og Trafikk siden 2008 Strekningsleder

Detaljer

Modellbasert prosjektering/ prosjektgjennomføring

Modellbasert prosjektering/ prosjektgjennomføring Modellbasert prosjektering/ prosjektgjennomføring En fjern visjon eller et konkret mål for Statens vegvesen? Gunnar Søderholm Avd.dir Ressursavdelinga i Region vest Modellbasert planlegging/ prosjektering

Detaljer

Novapoint 19 Arealplan A til Å

Novapoint 19 Arealplan A til Å A til Å Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Novapoint 18 Oppsett Novapoint prosjekt Novapoint 19 DCM Ny NP Basis prosjektoppsett Navn på prosjekt (*.NCP) Terrengmodell (*.TMG/*.GDD) 1 Oppstart av prosjekt

Detaljer

Bjørvika Etappe 2 Brukererfaringer med VA og kabelprosjektering i en samordningsmodell

Bjørvika Etappe 2 Brukererfaringer med VA og kabelprosjektering i en samordningsmodell Bjørvika Etappe 2 Brukererfaringer med VA og kabelprosjektering i en samordningsmodell Henning H Andersen og Morten Fremnesvik ViaNova Plan og Trafikk ViaNova Plan og Trafikk AS Uavhengig rådgivende ingeniørfirma

Detaljer

GeoSuite GO. Nikolaj Børner Hansen, Geovita AS

GeoSuite GO. Nikolaj Børner Hansen, Geovita AS GeoSuite GO Nikolaj Børner Hansen, Geovita AS Innhold og mål Behovet for app/feltregistrering Eksisterende GeoSuite app Ny app Hvorfor & Hvordan? Demo (QuadriDCM-alternativ) Behovet for app Bedre og forenklet

Detaljer

BIM for samferdselsanlegg Eksempler og erfaringer fra krevende prosjekter

BIM for samferdselsanlegg Eksempler og erfaringer fra krevende prosjekter BIM for samferdselsanlegg Eksempler og erfaringer fra krevende prosjekter BA 2015 frokostmøte juni 2015 Torbjørn Tveiten ViaNova Plan og Trafikk Noen situasjonsbilder fra anleggsfasen. Hva er status i

Detaljer

Samordningsmodell i praksis

Samordningsmodell i praksis Samordningsmodell i praksis Torbjørn Tveiten/Bjørn Bertheussen ViaNova Plan og Trafikk Mai 2011 Foredrag Novapoint Jernbanedag 2011 Hvorfor samordningsmodell? Presentasjon BIM Statsbygg mai 2009 AGENDA

Detaljer

SKY TIL SKY PROSJEKTERING

SKY TIL SKY PROSJEKTERING Brukermøte NovaPoint 22.April 2015 SKY TIL SKY PROSJEKTERING FRODE GEIR BJØRVIK, PROSJEKTSJEF 1 DKT - 14.OKTOBER 2014 Agenda COWI E16 Nybakk Slomarka Dataflyt i skyene Samarbeid med softwareleverandører

Detaljer

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Bakgrunn > Gemini VA mangler gode importrutiner > Pr. i dag kun

Detaljer

Foredrag B10. Novapoint KABEL. Foredragsholder: Patrick Mc Gloin Inge Tørnes

Foredrag B10. Novapoint KABEL. Foredragsholder: Patrick Mc Gloin Inge Tørnes Foredrag B10 Novapoint KABEL Foredragsholder: Patrick Mc Gloin Inge Tørnes Novapoint Electro Bakgrunn Mål og Fremdrift Status og demo Novapoint Electro Bakgrunn Innfor BIM/Samordningsmodel ligger Electro

Detaljer

Bli med på "leken" om tverrfaglig samspill i infrastrukturprosjekter

Bli med på leken om tverrfaglig samspill i infrastrukturprosjekter Bli med på "leken" om tverrfaglig samspill i infrastrukturprosjekter Marius Sekse BIM Strateg, Miljø og samfunn 1 COWI hvem er vi? COWIgruppen ca. 6 100 medarbeidere 101 faste kontorsteder på fem kontinenter

Detaljer

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Teknologidagene 2017 Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D Plan

Detaljer

Modellbasert prosjektering og bygging i jernbaneprosjekter

Modellbasert prosjektering og bygging i jernbaneprosjekter Modellbasert prosjektering og bygging i jernbaneprosjekter Forelesning for HiOA høsten 2017 Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D Teknikk og konsept Divisjon Utbygging Bane NOR Innhold 1. Kort presentasjon av

Detaljer

Hvilke prinsipper må følges i leveranse av BIM Fagmodeller for at de skal kunne benyttes som stikningsgrunnlag Heidi Berg, Vianova Systems

Hvilke prinsipper må følges i leveranse av BIM Fagmodeller for at de skal kunne benyttes som stikningsgrunnlag Heidi Berg, Vianova Systems Hvilke prinsipper må følges i leveranse av BIM Fagmodeller for at de skal kunne benyttes som stikningsgrunnlag Heidi Berg, Vianova Systems Bilde: Dronning Eufemiasgate: SVV, Vianova Plan og Trafikk Vianova

Detaljer

C2 - Målbare effekter i modellbaserte vegprosjekter

C2 - Målbare effekter i modellbaserte vegprosjekter C2 - Målbare effekter i modellbaserte vegprosjekter Effekter ved bruk av Håndbok 138 Modellgrunnag Thor Sigurd Thorsen, Statens Vegvesen Vegdirektoratet Merete Tøndel, Vianova Systems Målbare effekter

Detaljer

Prosjektering av Vestfoldbanen og Dovrebanen: Erfaringer ved bruk av Novapoint og Virtual Map. Anders Holen Rom og Jørn Arild Sæther

Prosjektering av Vestfoldbanen og Dovrebanen: Erfaringer ved bruk av Novapoint og Virtual Map. Anders Holen Rom og Jørn Arild Sæther Prosjektering av Vestfoldbanen og Dovrebanen: Erfaringer ved bruk av Novapoint og Virtual Map Anders Holen Rom og Jørn Arild Sæther 2012-09-05 Erfaringer ved bruk av Novapoint og Virtual Map Anders Holen

Detaljer

Mer veg for pengene ved bruk av BIM? Plan, prosjektering & bygging. Heidi Berg & Merete Tøndel

Mer veg for pengene ved bruk av BIM? Plan, prosjektering & bygging. Heidi Berg & Merete Tøndel Mer veg for pengene ved bruk av BIM? Plan, prosjektering & bygging Heidi Berg & Merete Tøndel Mer veg for pengene.. Bruk av BIM i planleggingen Effektivisering av planprosessen Erfaringer med BIM-modell

Detaljer

Status Revisjon Håndbok digital planlegging i Jernbaneverket

Status Revisjon Håndbok digital planlegging i Jernbaneverket Status Revisjon Håndbok digital planlegging i Jernbaneverket BA-Nettverket Nettverkstreff Oslo 24.september 2015 Sten Inge Tunli og Kristin Lysebo Jernbaneverket Oppstart Styringsdokument behandlet i ledergruppe

Detaljer

Er du nysgjerrig på om det er mulig...

Er du nysgjerrig på om det er mulig... BIMMER: Hvorfor ta steget over til Novapoint DCM og Quadri DCM? SOLVEIG FISKAA OG HEIDI BERG, VIANOVA SYSTEMS Er du nysgjerrig på om det er mulig......å dele alle infrastruktur data i en intelligent modell,

Detaljer

Jernbaneverket krever BIM på InterCity-prosjektet

Jernbaneverket krever BIM på InterCity-prosjektet Jernbaneverket krever BIM på InterCity-prosjektet Foredrag den kloke tegning 14.oktober 2015 Kristin Lysebo Fagansvarlig 3D InterCity-prosjektet Jernbaneverket E-post: kristin.lysebo@jbv.no InterCity-prosjektet:

Detaljer

Er det mulig å prosjektere kompliserte infrastrukturanlegg på 3-4 uker? Ja - det er det, men vi gjør det ikke i dag.

Er det mulig å prosjektere kompliserte infrastrukturanlegg på 3-4 uker? Ja - det er det, men vi gjør det ikke i dag. Er det mulig å prosjektere kompliserte infrastrukturanlegg på 3-4 uker? Ja - det er det, men vi gjør det ikke i dag. Torbjørn Tveiten og Jan Erik Hoel, Vianova Vi trenger en ny måte å tenke på Endringspunkter

Detaljer

InterCity-prosjektet krever BIM

InterCity-prosjektet krever BIM InterCity-prosjektet krever BIM Foredrag på X, Y og Z 2016 Kristin Lysebo, Fagansvarlig 3D InterCity-prosjektet i Jernbaneverket InterCity-prosjektet skal i hovedtrekk: Bygge 230 km dobbeltspor 22 byer

Detaljer

Dronning Eufemias gate. E18 Bjørvika Etappe 2

Dronning Eufemias gate. E18 Bjørvika Etappe 2 Dronning Eufemias gate E18 Bjørvika Etappe 2 Om oss Per Skotte Fagansvarlig VA Håkon Tveitan VA-Ingeniør / 3D-ansvarlig VA Still gjerne spørsmål underveis! Agenda - Om prosjektet - Modeller og stikningsgrunnlag

Detaljer

Arealplanlegging. Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Tone R. Kristiansen Vianova Systems AS. Foredrag Tema 2:

Arealplanlegging. Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Tone R. Kristiansen Vianova Systems AS. Foredrag Tema 2: Foredrag Tema 2: Arealplanlegging Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Tone R. Kristiansen Vianova Systems AS 27. 29. mai 2008 Hvordan enkelt visualisere og hente mest mulig informasjon ut av eksisterende

Detaljer

Fellesprosjektet E6 Dovrebanen Håndbok V770

Fellesprosjektet E6 Dovrebanen Håndbok V770 Fellesprosjektet E6 Dovrebanen Håndbok V770 Erfaringer og u=ordringer modellbasert prosjektering Håndbok V770 Jarle Kris*an Tangen Statens vegvesen Torbjørn Tveiten ViaNova Plan og Trafikk Espen Røed Dahl

Detaljer

PARTNERMØTE FOR FORPROSJEKTET

PARTNERMØTE FOR FORPROSJEKTET Tverrsektorielt samhandlingsprosjekt for bygg, samferdsel, annen samfunnsviktig infrastruktur og geodata Referat Dato: 28.6.2012 Tid: 1400-1600 Referent: Liv Nordbye PARTNERMØTE FOR FORPROSJEKTET Møte

Detaljer

DIGITALE MODELLER OG MENTALE MODELLER

DIGITALE MODELLER OG MENTALE MODELLER DIGITALE MODELLER OG MENTALE MODELLER (standarder og standardisering) Formidlet 2013-04-24 på VIANOVA Brukerkonferanse i Oslo av Eilif Hjelseth, Digitale UMB E-post: eilif.hjelseth@umb.no DIGITALE MODELLER

Detaljer

Novapoint VA/kabel Brukererfaring fra prosjektet FP3 E6/Dovrebanen. Thomas Holmsberg COWI, VA-teknikk Trondheim

Novapoint VA/kabel Brukererfaring fra prosjektet FP3 E6/Dovrebanen. Thomas Holmsberg COWI, VA-teknikk Trondheim Novapoint VA/kabel Brukererfaring fra prosjektet FP3 E6/Dovrebanen Thomas Holmsberg COWI, VA-teknikk Trondheim Kort presentasjon av meg selv Gruppeleder avdeling VA-teknikk Trondheim. Foreløpig 5 ansatte,

Detaljer

E6Db - Bruk av modell i byggefasen

E6Db - Bruk av modell i byggefasen AGENDA 3 delstrekninger/entrepriser - status FP1: Langset-Brøhaug Alpine Bau FP2: Brøhaug-Strandlykkja Veidekke/Hochtief FP3: Strandlykkja-Kleverud Hæhre Erfaringer i byggefasen utvalgte tema erfaringer

Detaljer

Samhandling med QuadriDCM

Samhandling med QuadriDCM Samhandling med QuadriDCM Samhandling mellom alle fag Quadri DCM Easy Access for prosjektledere Quadri DCM for entreprenører Hvilke behov viser seg når modellen representerer den kontraktuelle leveransen?

Detaljer

Foredragsholder: Kristin Lysebo og Gisle Totland ViaNova Systems

Foredragsholder: Kristin Lysebo og Gisle Totland ViaNova Systems Foredrag B6: Nyhetsrunden - Landskap og Arealplan Foredragsholder: Kristin Lysebo og Gisle Totland ViaNova Systems 8. 10. mai 2007 Presentasjon og gjennomgang av nyheter i Novapoint-modulene Arealplan

Detaljer

A6A7 Innføring i Novapoint Basis i 19 DCM

A6A7 Innføring i Novapoint Basis i 19 DCM A6A7 Innføring i Novapoint Basis i 19 DCM Solveig Fiskaa, Vianova Systems Agenda Introduksjon Hva er en objektorientert modell? Sammenhengen mellom oppgavene og objektene som opprettes i Novapoint 19 DCM

Detaljer

D6 Vegprosjektering for arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D6 Vegprosjektering for arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Temaer for foredraget: Hvordan jobber du med vegfunksjonene i Novapoint 19 DCM Veldig mye av det jeg vil gå gjennom i foredraget er likt for Novapoint 18 og 19. Det som

Detaljer

Foredrag B 11: Bestill alt i 3D Bergen lufthavn Flesland. Foredragsholder: Torbjørn Tveiten, ViaNova Plan og Trafikk Håkon Hageberg, Avinor

Foredrag B 11: Bestill alt i 3D Bergen lufthavn Flesland. Foredragsholder: Torbjørn Tveiten, ViaNova Plan og Trafikk Håkon Hageberg, Avinor Foredrag B 11: Bestill alt i 3D Bergen lufthavn Flesland Foredragsholder: Torbjørn Tveiten, ViaNova Plan og Trafikk Håkon Hageberg, Avinor På veg fra Fredrikstad til Flesland... AGENDA: Flesland lufthavn

Detaljer

Novapoint GO Navigering og oppfølging på anlegg. Geir Andersen. Jarle Dawes og Heidi Berg

Novapoint GO Navigering og oppfølging på anlegg. Geir Andersen. Jarle Dawes og Heidi Berg Novapoint GO Navigering og oppfølging på anlegg Geir Andersen. Jarle Dawes og Heidi Berg Hoved fokus for denne App n: Byggeledere, kontrollingeniører, prosjektingeniører, anleggsledere m.fl. Skal få et

Detaljer

C11 - Veggeometri for arealplanleggere

C11 - Veggeometri for arealplanleggere C11 - Veggeometri for arealplanleggere Kristin Lysebo Vianova Systems As e-post: kristin.lysebo@vianova.no Innhold Målet med foredraget er en gjennomgang av de viktigste elementene i veggeometri som inngår

Detaljer

3D prosjektering kommer for fullt.

3D prosjektering kommer for fullt. 3D prosjektering kommer for fullt. Hva vinner vi og hva er utfordringene? Bransjetreff 11. november 2014 - Harald Tobiassen / Erling Guttormsen Statens vegvesen, Region Sør Prosjekt Sørlandets erfaringer

Detaljer

BIM for samferdselsanlegg Eksempler og erfaringer fra krevende prosjekter

BIM for samferdselsanlegg Eksempler og erfaringer fra krevende prosjekter BIM for samferdselsanlegg Eksempler og erfaringer fra krevende prosjekter BA 2015 konferanse 20/05-2015 Torbjørn Tveiten ViaNova Plan og Trafikk Noen situasjonsbilder fra anleggsfasen. Hva betyr bokstavene

Detaljer

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Mal som beskriver forslag til bestilling av modellbasert prosjektering Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Konkurransegrunnlag krav til 3D prosjektering...4

Detaljer

D1: Novapoint DCM Arealplan Hvordan bruke Novapoint Arealplan mest mulig effektivt

D1: Novapoint DCM Arealplan Hvordan bruke Novapoint Arealplan mest mulig effektivt D1: Novapoint DCM Arealplan Hvordan bruke Novapoint Arealplan mest mulig effektivt Kristin Lysebo og Elin Lisbakken, Vianova Systems Hovedtema i dette foredraget er nye funksjoner i Novapoint DCM 19.20

Detaljer

Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Velkommen til kundeforum: Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Geomatikks kundeforum Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Geomatikks kundeforum Tjenester og løsninger for ledninger

Detaljer

Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Velkommen til kundeforum: Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Vi gjentar suksessen fra tidligere konferanser og inviterer til kundeforum for «Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen»

Detaljer

BIM for Samferdsel defineres da ved å bytte ut bygningskomponenter

BIM for Samferdsel defineres da ved å bytte ut bygningskomponenter Idar Kirkhorn, Vianova Systems Med Novapoint 19 DCM tas det et stort steg i retning en integrert modellorientert arbeidsmetodikk, der samordningsmodellen både er i 3D, intelligent og tilgjengelig. Verdens

Detaljer

D9 Visualisering av arealplaner. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D9 Visualisering av arealplaner. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Gjennomgang av enkel visualisering av arealplaner: Eksisterende situasjon Terrengoverflate Ortofoto Bygninger Vegetasjon Drapere arealplan over terrengoverflate Nye bygninger

Detaljer

InfraWorld avslutningsseminar. - Introduksjon. torsdag 13/9-12

InfraWorld avslutningsseminar. - Introduksjon. torsdag 13/9-12 InfraWorld avslutningsseminar - Introduksjon torsdag 13/9-12 13:00 13:30 Innledning Dagens agenda 13:30 14:15 Siste nytt innen bruk av virtuelle modeller (Erik Kjems) 14:15 15:00 Bruk av kunstig intelligens

Detaljer

Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen

Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D, Teknikk og konsept, divisjon Utbygging i Bane NOR Innhold 1. Strategi modellbasert

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM 2013 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik Et nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til Narvik,

Detaljer

Novapoint DCM basis Terrengmodellering av eksisterende situasjon Lag i grunnen

Novapoint DCM basis Terrengmodellering av eksisterende situasjon Lag i grunnen VELKOMMEN TL ROADSHOW 2015 Novapoint DCM basis Terrengmodellering av eksisterende situasjon Lag i grunnen Cecilie Kinstad Agenda Terrengforming i DCM Innstillinger for terrengoverflate Laveste gravenivå

Detaljer

Quadri Model Server Faktabrev John Arthur & Idar Kirkhorn

Quadri Model Server Faktabrev John Arthur & Idar Kirkhorn Quadri Model Server Faktabrev John Arthur & Idar Kirkhorn 1. Introduksjon Dette faktabrevet gir en overordnet innføring i Quadri Model Server for infrastruktur (QMSI), både mht funksjonalitet og nytteverdi.

Detaljer

STEIN 2O15 4.- 6. FEBRUAR HOLMENKOLLEN PARK HOTEL RICA I OSLO

STEIN 2O15 4.- 6. FEBRUAR HOLMENKOLLEN PARK HOTEL RICA I OSLO 4.- 6. FEBRUAR HOLMENKOLLEN PARK HOTEL RICA I OSLO Veiteknisk Institutt og Norsk Bergindustri har gleden av å ønske alle varmt velkommen til 30-årsjubileum for Stein i vei-konferansen! 2014 ble nok et

Detaljer

3D i InterCity prosjektet. Kristin Lysebo Fagansvarlig 3D InterCity Jernbaneverket E-post: kristin.lysebo@jbv.no

3D i InterCity prosjektet. Kristin Lysebo Fagansvarlig 3D InterCity Jernbaneverket E-post: kristin.lysebo@jbv.no 3D i InterCity prosjektet Kristin Lysebo Fagansvarlig 3D InterCity Jernbaneverket E-post: kristin.lysebo@jbv.no InterCity prosjektet: 230 km dobbeltspor 21 byer / tettsteder berøres Alt ferdig bygget i

Detaljer

DEL MED TILLIT NOVAPOINT BRUKERMØTE MAI 2017

DEL MED TILLIT NOVAPOINT BRUKERMØTE MAI 2017 DEL MED TILLIT NOVAPOINT BRUKERMØTE 9. - 11. MAI 2017 SHARE WITH CONFIDENCE VELKOMMEN TIL SUNDVOLDEN HOTEL 9. - 11. MAI DEL MED TILLIT Å dele kunnskap og ideer tøyer grensene for både individ og organisasjon.

Detaljer

Nytt i Arealplan og Landskap

Nytt i Arealplan og Landskap Foredrag B6: Nytt i Arealplan og Landskap Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Gisle R. Totland Vianova Systems AS 27. 29. mai 2008 De viktigste nyhetene i Arealplan (versjon 17.00.SP1 eller 17.10)

Detaljer

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund INVITASJON Aivo Brukerkonferanse 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund Aivo Norge AS har den glede av å kunne invitere deg og dine medarbeidere til vår årlige brukerkonferanse. Årets konferanse, som

Detaljer

Status Novapoint DCM19/ Status sett fra Vianova Systems ståsted. Heidi Berg - Vianova Systems

Status Novapoint DCM19/ Status sett fra Vianova Systems ståsted. Heidi Berg - Vianova Systems Status Novapoint DCM19/ Status sett fra Vianova Systems ståsted Heidi Berg - Vianova Systems MANDAT Status for relevante internasjonale og nasjonale løsninger for objekt-basert informasjonsutveksling basert

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Velkommen til kundeforum: Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Vi gjentar suksessen fra tidligere konferanser og inviterer til kundeforum for «Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen»

Detaljer