NOVAPOINT BRUKERMØTE 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOVAPOINT BRUKERMØTE 2013"

Transkript

1

2 NOVAPOINT BRUKERMØTE 2013 det 25te i rekken! Vianova Systems ønsker velkommen til 25 års jubileumsbrukermøte på Holmenkollen Park Hotell i Oslo, den april. I år tar vi nok et steg mot livssyklus prosjektering. Årets tema er derfor «BIM for infrastruktur Livssyklus i praksis» Etter fjorårets gode mottagelse av Novapoint 19 DCM er utnyttelsen av BIM-modellen i sentrum for begivenhetene. Hvordan kan du fylle og høste av modellen? Hvordan kan du bruke dette til din fordel fremover? Og hvordan skal du forholde deg til nye arbeidsmetoder, -prosesser og samarbeidsformer? Årets Novapoint Brukermøte er derfor viktigere enn noen gang å delta på! Men ikke bare derfor: Du vil også kunne øke din kompetanse på alle Novapoint fagapplikasjoner. Om du er veg- eller jernbaneplanlegger, konstruktør, VA-ingeniør, entreprenør, landskapsarkitekt, arealplanlegger eller landmåler, så vil du få viktige oppdateringer og nyttig faglig påfyll. Noen stikkord om konferansen: v Et meget fyldig program med over 50 foredrag og minikurs v Vianova Systems 25 år visjoner og produktplaner v BIM for infrastruktur alt om teori, fordeler og erfaringer v Novapoint 19 DCM og Quadri DCM status og veien videre v Novapoint brukererfaringer fra større og mindre prosjekter v Nye verktøy/oppdateringer i Novapoint fagapplikasjoner v Tips og råd for mer effektiv og spennende bruk av verktøyene v En fyldig Novapoint-stand med demoer og brukerstøtte v Storslått festmiddag med underholdning NB! Tidlig påmelding gir gunstigst pris. Antall overnattingsplasser er begrenset. Sees på Holmenkollen i slutten av april!

3 PRAKTISK INFORMASJON TID Åpning: 23. april kl og kl den 24. april Avslutning: 25. april kl STED Holmenkollen Park Hotel (www.holmenkollenparkhotel.no) PÅMELDING For påmelding og komplett informasjon om Brukermøtet, se våre hjemmesider på Ta kontakt med Siv Grøtness eller Kirsti Wear på tlf om du ikke har anledning til å melde deg på over internett. PRISINFORMASJON OG PÅMELDINGSFRISTER Kostnader til deltakelse er delt på Kurs- og konferanseavgift, og kostnader til hotell og måltider. DELTAKELSE MED OVERNATTING 1. Kurs- og konferanseavgift Kurs- og konferanseavgiften dekker deltakelse på alle foredrag og minikurs. Vi gir 10% rabatt på kurs- og konferanseavgiften for kunder med avtale om Novapoint Brukerstøtte eller Novapoint Vedlikeholdsavtale. Ved påmelding før 7. mars gjelder følgende kurs- og konferanseavgift: v Med Brukerstøtte/Vedlikeholdsavtale kr 3780,- v Uten Brukerstøtte/Vedlikeholdsavtale kr 4200,- Ved påmelding mellom 7. mars og 9. April* gjelder følgende kurs- og konferanseavgift: v Med Brukerstøtte/Vedlikeholdsavtale kr 4500,- v Uten Brukerstøtte/Vedlikeholdsavtale kr 5000,- 2. Hotell og måltidskostnader Kostnad til hotell og måltider dekker åpningsmiddag, lunsjer, aperitiff og festmiddag med underholdning, drikke til alle måltider, kaffe og noe å bite i, og romkostnader med mer. Ved overnatting inngår også frokost. v Hotell med overnatting enkeltrom to netter (23. til 25.) kr 5200,- v Hotell med overnatting enkeltrom en natt (24. til 25.) kr 4000,- v Hotell uten overnatting (23. til 25.) kr 4200,- v Hotell uten overnatting (24. til 25.) kr 3500,- Faktura sendes ved mottatt påmelding. v Ved avbestilling før 7. mars refunderes halv kurs- og konferanseavgift samt hotell og måltidskostnader. Ved avbestilling etter 7. mars gis ingen refusjon. Bytte av deltakernavn kan foretas uten merkostnad om arrangør får beskjed innen 19. april. Har du spørsmål? Ta kontakt med Patrick Mc Gloin, Kirsti Wear, eller ring * Påmelding med overnatting etter 9. april er avhengig av om det er ledig rom.

4 TIRSDAG 23. APRIL PLENUMSFOREDRAG Registrering og innsjekking på hotellet. Kaffe og noe å spise ved registrering ÅPNING P1 Novapoint Brukermøte 2013 Velkommen Idar Kirkhorn, ny DL i Vianova Systems FANTASTIC NORWAY - FANTASTIC OSLO? Erlend Blakstad Haffner og Håkon Matre Aasarød BARE EGIL BAND > ÅPNINGSMIDDAG Vi feirer det 25. Novapoint brukermøte med et fyrverkerishow. (Væravhengig)

5 ONSDAG 24. APRIL PLENUMSFOREDRAG Registrering og innsjekking på hotellet ÅR MED BRUKERMØTER - TAR VI 25 ÅR TIL? P2 Bransjen. Prosessene. Fagene. Verktøyene. Idar Kirkhorn, Vianova Systems LIVSSYKLUS OG HELHETSTENKNING FRA PLAN TIL FORVALTNING P3 Livssyklus og helhetstenkning fra plan til forvaltning. Lars Erik Hauer, Direktør Veg- og transportavdelingen, Statens vegvesen 10:00-10:30 HVA GJØR JERNBANEVERKET for å ruste seg til IC-utbygging? P4 Stine Ilebrekke Undrum, Prosjektdirektør, Jernbaneverket Kaffepause og utstillingsvandring PLENUMSFOREDRAG 11:00-11:30 BIM SOM FORUTSETNING FOR HOLDBARHET, ØKT LØNNSOMHET OG FORBEDRET KVALITET P5 Med konkrete eksempler fra bedrifter viser Michael Thydell, BIM-strateg på Sweco, hvordan BIM brukes i praksis for å øke kvaliteten i byggeprosesser, skape forutsetninger for bedre forståelse, tydeligere beslutningsgrunnlag og til slutt et bedre produkt. Han tar pulsen på hvor CAD og BIM står i dag, og hva som er rett rundt hjørnet. Michael Thydell, Sweco Sverige 11:30-12:00 BRUK AV MODELL I ANLEGGSFASEN P6 Anleggsarbeidene for E6 Dovrebanen er godt i gang. Modellen benyttes aktivt og i foredraget presenteres erfaringer så langt. Torbjørn Tveiten (FP1) ViaNova Plan og Trafikk, Ole Jacob Schia (FP2) Norconsult, Gjermund Dahl (FP3) Cowi Lunsj på hotellet med utflukt til Skimuseet

6 ONSDAG 24. APRIL PARALLELLE FOREDRAG A1 NYHETER I NOVAPOINT VEG - TIPS OG TRIKS DEL 1 I løpet av det siste året har det kommet mange nyheter og forbedringer i Novapoint Veg. Vi tar en gjennomgang. - 3D Objekt langs linje - 3D snitt - Tegn Vegmodell i 3D - Støtte for HB138 Patrick Mc Gloin og Steinar Rasmussen, Vianova Systems B1 C1 D1 E1 F1 NY SOSI LEDNING - NOVAPOINT VA Arbeidet med første versjon av ny SOSI Ledningsmodell ferdigstilles våren Vi får en presentasjon av ny modell og de endringene som er gjort fra gammel versjon. Hva er fremdrift mtp. uttesting av ny modell, og hvordan forholder Novapoint VA seg til endringene som er gjort. Erling Onstein, Statens Kartverk - Inge Tørnes, Vianova Systems NYHETER I NOVAPOINT JERNBANE Gjennomgang av nyheter og endringer i Jernbanemodulen. 3D objekt langs linje, Tegn banemodell i 3D, Avansert underbygningsbeskrivelse, Kabelkanaler etc., samt et blikk mot det som kommer videre. Nick Johannessen og Roar Brekken, Vianova Systems MER VEG FOR PENGENE VED BRUK AV BIM Pilotstudie: Bruk av BIM i planfase samt anleggsfase. Merete Tøndel og Heidi Berg, Vianova Systems NOVAPOINT AREALPLAN I 19 DCM FRA A - Å Oppstart av prosjekt fra tegning, SOSI fil, eksisterende eller ny plan. Hvordan fungerer Novapoint-modellen for Arealplaner? Hvordan håndtere vertikalnivå? Nyheter og endringer Elin Lisbakken og Kristin Lysebo, Vianova Systems BRUK AV NORSKE NATURPLANTER Det er økt fokus på planter som truer norsk natur. Hvilke erfaringer har man med bruk av norske naturplanter? Hva kan man bestille? Hvor tidlig må man bestille? Cecilie Kinstad, Rambøll

7 ONSDAG 24. APRIL PARALLELLE FOREDRAG A2 NYHETER I NOVAPOINT VEG - TIPS OG TRIKS DEL 2 I løpet av det siste året har det kommet mange nyheter og forbedringer i Novapoint Veg. Vi tar en gjennomgang. Støtte for ny HB017 Ny siktberegning Mengdeberegning av flåsprengning Avansert planumsbeskrivelse Steinar Rasmussen og Patrick Mc Gloin, Vianova Systems B2 C2 D2 E2 F2 G2 NYHETER I NOVAPOINT VA - TIPS OG TRICKS Det siste året har det skjedd mye med Novapoint VA, vi vil gå igjennom alle nyhetene som har kommet både i 18- og 19-versjonen. I Novapoint VA er det også mange funksjoner som ikke alle vet om, derfor vil vi også her vise en del tips og triks på nyttige funksjoner. Roger Nilsen, Vianova Systems PRAKTISK BRUK AV SAMORDNINGSMODELL FOR JERNBANE Praktisk bruk av samordningsmodell for kryssningspor Bjørnefjell. Samordning, samarbeid og kvalitetssikring på tvers av landegrensene ved komplett ombygging og utvidelse av stasjon.. Vidar Hardersen, SWECO UTNYTTER VI MULIGHETENE BIM GIR OSS FOR PLANLEGGING, BYGGING OG FORVALTNING AV GOD INFRASTRUKTUR? Refleksjoner på hvilken dynamikk og muligheter BIM-modellen Quadri DCM gir oss. Stein M. Slaatsveen, Vianova Plan og Trafikk STATUS AREALPLANLEGGING I 3D Hva er status på Miljøverndepartementets prosjekt? Fremdrift, viktige problemstillinger og muligheter. Konsekvenser for arealplanleggere og forvaltere av planer? Hilde Johansen Bakken, Miljøverndepartementet TERRENGMODELLERING - RIKTIG PROSJEKTERINGSGRUNNLAG Hva kan leveres - og med hvilken kvalitet. Datafangstmetoder Bearbeiding av data Hvilken kvalitet kan vi forvente Olav Ellefsen, Ole Martin Gladhaug og Jørgen Ravn, Scan Survey as NOVAPOINT TUNNEL - NYHETER Modellering av nisjer og tverrforbindelser. Jan Erik Hoel, Vianova Systems Kaffepause og utstillingsvandring

8 ONSDAG 24. APRIL PARALLELLE FOREDRAG A3 B3 C3 D3 E3 F3 FRA BYGGING TIL NVDB Novapoint 19 DCM støtter prosessen med å levere data til NVDB. Vi kjører en gjennomgang av arbeidsprosessen med eksempler fra Bjørvika. Odd Erik Rommetveit, Aas-Jakobsen og Erling Tronsmoen, Vianova Systems NOVAPOINT VA OG KABELGRØFT I 19 DCM En gjennomgang på hvordan vi i 19 DCM kommer i gang med nye prosjekt, eller importerer 18-prosjekt for videre bearbeiding. Oppsett av eksisterende situasjon, og beregningsgrunnlag. Presentasjon av planer mv. Inge Tørnes, Vianova Systems AKTUELT INNEN JERNBANEPROSJEKTERING Innføring og informasjon fra Jernbaneverket om den nye prosjekteringsveilederen og håndboken for digital planlegging. Nye krav for prosjektering av jernbaneanlegg. Sten Inge Tunli, Jernbaneverket GIR BIM-MODELLER BEDRE GRUNNLAG FOR Å PRISE TILBUD - OG REDUSERES KONFLIKTNIVÅET PÅ ANLEGGET? Ser entreprenøren nytteverdi i å motta modell allerede på tilbudsstadiet? Hvordan vurderer en entreprenør og en jurist risikoen rundt modeller som kontraktsgrunnlag? Arve Krogseth, Hæhre Entreprenør, prosjektleder E6-Dovrebanen og Anette Bakker, Jurist i Arkitektbedriftene NOVAPOINT AREALPLAN, TIPS OG TRIKS Tips og triks ved eksport til SOSI. Hvordan bruke Drawing Cleanup best mulig. Tips til å finne feil i SOSI Kontroll og oppretting av feil i tegningen. Kristin Lysebo, Vianova Systems LANDSKAPSPLANER I NOVAPOINT 19 DCM Novapoint Landskap har funksjoner for å sette ut planter enkeltvis, i grupper og rekker eller som areal. Plantetype kan hentes fra plantedatabasen i Novapoint og informasjonen legges på objektene i tegningen som deretter kan mengdes. Vi ser på mulighetene med landskapsobjekter i Quadrimodellen og Novapoint 19 DCM. Solveig Fiskaa, Vianova Systems

9 ONSDAG 24. APRIL PARALLELLE FOREDRAG A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 ERFARINGER VED BRUK AV NOVAPOINT 19 DCM Novapoint 19 DCM benyttes til å prosjektere en ombygging av Ulvensplitten i Oslo, et komplekst område med behov for mye tverrfaglig samarbeid. Vi oppsummerer erfaringene så langt. Tonje Hellenes og Martin Vestli, ViaNova Plan og Trafikk NOVAPOINT VA - BRUKERERFARINGER E6-DOVREBANEN Presentasjon av brukererfaringer fra prosjektering av ledningsanlegg E6-Dovrebanen. Håndtering av krav iht ny håndbok HB138. Krav til leveranser som grunnlag for samordningsmodell. Stikningsdata og erfaringer fra anlegg som er igangsatt. Thomas Holmsberg, Cowi NOVAPOINT JERNBANE - NOVATRACK OG REHABILITERING Gjennomgang og erfaringer ved bruk Novatrack og Novapoint ved rehabilitering av eksisterende sporanlegg. Optimalisering av eksisterende sporgeometri, generering av løfteskjema fra prosjektert linje og bakse- og løftetabell for sporjustering. Jostein Bakke, Norsk Jernbanedrift DIGITALE MODELLER OG MENTALE MODELLER. NYE KRAV TIL PROSJEKTERING - PROSESS - PROGRAMVARE Hva kreves av endringer? Er manglende standardisering hemmende for utviklingen av vår bransje? Bygg har definerte objekter forankret i en IfC- verden. GIS- verdenen har GML, men mangler definerte objekter. Eilif Hjelseth, prosjektleder og førstelektor ved digitale UMB NOVAPOINT VEGSKILT OG VEGOPPMERKING Nye funksjoner og muligheter som har kommet til det siste året, tips og triks. Hvordan levere iht. HB 138. Svein E. Holm, Vianova Systems TERRENGFORMING I NOVAPOINT Høydesettingsfunksjonene og skråningsflatefunksjonen er enkle terrengmodelleringsverktøy i Novapoint. Vi ser på hvordan de virker i dag og hvilke fremtidige muligheter og fordeler vi vil ha med terrengmodellering i Novapoint 19 DCM. Solveig Fiskaa, Vianova Systems BYGGEWEB OG BIM2SHARE EFFEKTIV DATAFLYT PÅ NYTT ØSTFOLD SYKEHUS Nytt Østfold sykehus benytter BIM til digital informasjonsutveksling med Revit Server og Byggeweb som sentrale løsninger. Vianovas BIM2Share synkroniseringsløsning sørger for automatisk utveksling av data mellom prosjektserver og Byggeweb. Dataflyten i prosjektet er særdeles effektiv og sikrer at dokumentfordelingen til mottakerne blir korrekt. Ingrid Alvsåker, BIM-koordinator for COWI Utstillernes time med servering sponset av Scan Survey VI MØTES TIL APERITIFF FESTMIDDAG MED UNDERHOLDNING

10 TORSDAG 25. APRIL PARALLELLE FOREDRAG A5 B5 C5 D5 SMARTE LØSNINGER I SAMFERDSEL, MED BRUK AV INTELLIGENTE TRANSPORTSYSTEMER (ITS) Smarte løsninger i samferdsel med bruk av ITS, blir viktig fremover for optimal utnyttelse av infrastrukturen når det gjelder fremkommelighet, trafikksikkerhet, miljø, tilgjengelighet og brukertilfredshet i transportsystemer. Nils Torgeir Wetterhus og Paal Aaserud, Eureka STØY - RASKERE, ENKLERE OG BEDRE I NOVAPOINT 19 DCM Støyberegning i Novapoint 19 DCM blir en stor omveltning. Endelig kan man jobbe direkte i en 3D-modell som er 100% lik slik støymodulen tolker terrenget. Knut Hunstad, Vianova Systems AUTOCAD I 3D - SAMORDNINGSMODELL Tips og triks for tegning i 3D med AutoCAD. Nyheter i Autodesk Civil 3D. Tesfaye Kebede, Vianova Systems AUTOTURN OG PARKCAD To produkter for sporingsanalyse og effektiv prosjektering av parkeringsplasser. AutoTurn er et program for å gjøre avansert sporingsanalyse enkelt, med spennende muligheter som rygging av kjøretøy, kjøretøy med ledd og bakjulstyring samt sporing i 3D i tegning med 3D flater og objekter. ParkCAD er et program for hurtig prosjektering av optimale parkeringsplasser. Begge programmene har god brukervennlighet og kraftig funksjonalitet. Nicholas Johannessen, Vianova Systems PARALLELLE FOREDRAG - MINIKURS, TEMA og DISKUSJON A6 B6 INNFØRING I NOVAPOINT BASIS I 19 DCM MINIKURS Hva er en objektorientert modell slik som en lager med Novapoint 19 DCM og hva er sammenhengen mellom objektene og oppgavene som opprettes i prosjektet. Hva er de ulike elementene i brukergrensesnittet i Novapoint Basis, hvordan starter en et prosjekt og oppretter en Quadrimodell, fyller denne med data som beskriver eksisterende situasjon og utvider denne ved å bruke funksjoner i Novapoint Basis i 19 DCM. Hvordan lager en beregningsgrunnlag av eksisterende situasjon, kontrollerer og endrer dette. Vi ser også på hvordan en overfører et prosjekt fra 18.20/18.30 til Novapoint 19 DCM. Solveig Fiskaa, Vianova Systems NOVAPOINT VA - 3D PRODUKTBIBLIOTEK MINIKURS Inkludert i Novapoint VA får du nå et omfattende 3D produktbibliotek hvor alle de viktigste norske leverandørene er representert. Gjennomgang av brukergrensesnitt for tegning og presentasjon, arbeidsmetodikk samt generelle tips og triks. Atle Høidalen, Vianova Systems

11 TORSDAG 25. APRIL C6 D6 E6 F6 QUADRI DCM MODELL MINIKURS Quadri DCM understøtter samhandling på tvers av fagdisipliner og geografisk plassering av medarbeidere. Vi viser hvordan dette gjøres steg for steg fra oppgaver på administrativt nivå med oppretting av modell og prosjekt til deling av modell endringer mellom ulike fagmedarbeidere (på ulike geografiske lokasjoner). Johnny Jensen, Vianova Systems RUNDKJØRING I 3D - NOVAPOINT 19 DCM MINIKURS Hvordan bygge opp en 3D rundkjøring. Steinar Rasmussen, Vianova Systems NOVAPOINT 19 DCM FOR AREALPLANLEGGERE OG LANDSKAPSARKITEKTER MINIKURS Grunnlag og presentasjon av planer. Generere terrengoverflate og beskrive eksisterende situasjon. WMS tjenester og ortofoto. Snitt av eksisterende situasjon. Kartgrunnlag, gjennomgang av enkel visualisering av areal- og landskapsplaner. Konverteringsregler. Kristin Lysebo og Elin Lisbakken, Vianova Systems FYLL NOVAPOINT 19 DCM MODELLEN MED KONSTRUKSJONER - BRU OG TUNNEL Novapoint 19 DCM inneholder mange nyttige prosjekteringsfunksjoner for konstruksjoner og konstruksjonselementer. Vi ser på hvordan de ulike funksjonene kan benyttes for å modellere og visualisere konstruksjoner i Novapoint19 DCM. Jan Erik Hoel, Vianova Systems Kaffepause og utstillingsvandring PARALLELLE FOREDRAG - MINIKURS, TEMA og DISKUSJON A7 INNFØRING I NOVAPOINT BASIS I 19 DCM MINIKURS Hva er en objektorientert modell slik som en lager med Novapoint 19 DCM og hva er sammenhengen mellom objektene og oppgavene som opprettes i prosjektet. Hva er de ulike elementene i brukergrensesnittet i Novapoint Basis, hvordan starter en et prosjekt og oppretter en Quadrimodell, fyller denne med data som beskriver eksisterende situasjon og utvider denne ved å bruke funksjoner i Novapoint Basis i 19 DCM. Hvordan lager en beregningsgrunnlag av eksisterende situasjon, kontrollerer og endrer dette. Vi ser også på hvordan en overfører et prosjekt fra 18.20/18.30 til Novapoint 19 DCM. Solveig Fiskaa, Vianova Systems

12 TORSDAG 25. APRIL B7 NOVAPOINT VEG I NOVAPOINT 19 DCM MINIKURS OG BRUKERERFARING En gjennomgang av veg prosjektering i Novapoint19 DCM. Patrick Mc Gloin, Vianova Systems Erfaring med bruk av Novapoint 19 DCM - Rv7 Miljøgate Sokna Anna Johnsen, Norconsult C7 D7 E7 F7 QUADRI DCM MINIKURS Quadri DCM understøtter samhandling på tvers av fagdisipliner og geografisk plassering av medarbeidere. Vi viser hvordan dette gjøres steg for steg fra oppgaver på administrativt nivå med oppretting av modell og prosjekt til deling av modell endringer mellom ulike fagmedarbeidere (på ulike geografiske lokasjoner). Johnny Jensen, Vianova Systems NOVAPOINT VIRTUAL MAP, NYHETER, TIPS OG TRIKS MINIKURS Virtual Map inneholder mange nyheter og forbedringer. Vi skal se på 5D, Sketch, ipad-app, ståstedsmarkører i fremviseren og støtte for IFC. Vi vil også se nærmere på prosjektering mot HB 138 og koblingen mellom Novapoint 19 DCM og Virtual Map, samt tips og triks. Jakob Kowalski og Steinar G. Rasmussen, Vianova Systems NOVAPOINT 19 DCM FOR AREALPLANLEGGERE OG LANDSKAPSARKITEKTER MINIKURS Grunnlag og presentasjon av planer. Generere terrengoverflate og beskrive eksisterende situasjon. WMS tjenester og ortofoto. Snitt av eksisterende situasjon. Kartgrunnlag, Gjennomgang av enkel visualisering av areal- og landskapsplaner. Konverteringsregler. Kristin Lysebo og Elin Lisbakken, Vianova Systems FYLL NOVAPOINT 19 DCM - MODELLEN MED KONSTRUKSJONER - BRU OG TUNNEL Novapoint 19 DCM inneholder mange nyttige prosjekteringsfunksjoner for konstruksjoner og konstruksjonselementer. Vi ser på hvordan de ulike funksjonene kan benyttes for å modellere og visualisere konstruksjoner i Novapoint 19 DCM. Jan Erik Hoel, Vianova Systems PLENUMFOREDRAG NOVAPOINT FRAMOVER P7 Novapoint Road map det neste året. Hvilke muligheter gir Novapoint 19 DCM og Quadri DCM oss og hva vil vi fokusere på framover? OPPSUMMERING OG AVSLUTNING P8 Neste års brukermøte - the winner is...? Lunsj på hotellet

13 TØR DU LA VÆRE Å DOKUMENTERE GODT NOK? En GRATIS app og et abonnement for deling, lagring og bruk til 395 kr/mnd, kan bli din forsikring. Novapoint GO er kort og godt en digital dagbok for anleggs- og byggeledere, kontrollingeniører, prosjektingeniører m.fl. Appen kommuniserer med en prosjektserver som fortløpende lagrer all informasjon. Bilder, notater, kommentarer, prosesskode mm. knyttes automatisk til dato, tid og GPS-posisjon. Løsningen er enkel å bruke, svært effektiv, og krever ingen forberedelse før man går ut i felt. Statens vegvesen har vært premissgiver for Novapoint GO og har i likhet med en rekke entreprenører tatt i bruk appen. Test appen GRATIS på ditt prosjekt i én måned: Last ned Novapoint GO (iphone/ipad/android) fra AppStore eller Google Play Oppgi prosjektnavn og epostadresse vips, så er du straks i gang! Spørsmål? Kontakt: Heidi Berg ( / eller Geir Andersen ( / Les mer om Novapoint GO på: eller scann QR-koden. Ett datert og stedfestet bilde kan sikre fortjeneste og unngå tap! En god «forsikring».

14 NOVAPOINT BRUKERMØTER

15

16 Hovedsponsorer Påmelding web: Påmelding telefon: (Siv Grøtness eller Kirsti Wear) Arrangør Vianova Systems, Leif Tronstads plass 4, 1302 Sandvika, tlf

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Hvitbok Desember 2014 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 2 Innhold Introduksjon... 4 Generelt... 4 Quadri-modell... 5 Enbruker-modell... 5 Arbeidsdatasett... 5 Koordinatreferansesystem...

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo PROSJEKT NR. 6 TILGJENGELIGHET Åpen Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

Detaljer

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper n Røde tall på bunnlinjen: Sviktende rutiner får skylda Side 4 n Felles prosjektering: Omstilling gjennom økt erfaring Side 10 n Jobb og utdanning: BIM-kompetanse ettertraktet Side 14 BuildingSMART En

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

cadmagasinet m e s s e s p e s i a l bygg

cadmagasinet m e s s e s p e s i a l bygg cadmagasinet m e s s e s p e s i a l bygg INNHOLD Fra beregning til praksis med full treff... side 2 Raskere og enklere i gang med 3D og BIM... side 3 Ny kunnskap - hvor du vil, når du vil... side 4 Klassifisering

Detaljer

Miljøsparende og effektivt vegvedlikehold

Miljøsparende og effektivt vegvedlikehold Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/10 Miljøsparende og effektivt vegvedlikehold Side 4 Bryter ned BIM-barrierene Side 10 Vinnende kalkyle Side 14 Verktøy å regne med på

Detaljer

NTI NESTORNEWS 1/2009

NTI NESTORNEWS 1/2009 NTI NESTORNEWS 1/2009 BIM og buildingsmart Multiconsult Narud Stokke Wiig Arkitekter & Planleggere Libra-Plast Midsund Bruk AutoCAD 2010 Autodesk 3ds Max Design 2010 NTI Nestor AS - Sandvika - Ålesund

Detaljer

Ble med brukeren på jobb

Ble med brukeren på jobb Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/14 Ble med brukeren på jobb Da Cathrine Marstein Engen hos NoIS skulle utvikle appen ISY ProAktiv Mobil Service, observerte hun en brukers

Detaljer

NTI NESTORNEWS 2/2010

NTI NESTORNEWS 2/2010 NTI NESTORNEWS 2/2010 Store CAD-dager i København Fremtiden bygger på bedre design MagiCAD i et BIM-prosjekt Mdoc 2011 Bygg og anlegg Green Building og BIM På dypt vann med Inventor AutoCAD Plant 3D Autodesk

Detaljer

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai 3 2013 Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai Rekruttering Gang- og sykkelveger Bygger miljøhus NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www.

Detaljer

Kartbasert salgsstøtteverktøy hos NextGenTel

Kartbasert salgsstøtteverktøy hos NextGenTel Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/11 Kartbasert salgsstøtteverktøy hos NextGenTel Side 4 Innovativ renovasjon i Avfall Sør Side 6 Oppdatert skannportal gir stor nytteverdi

Detaljer

NTI NESTORNEWS 3/2008

NTI NESTORNEWS 3/2008 NTI NESTORNEWS 3/2008 Sivilingeniør Rolf Olset AS Vestdavit AS Skanska Statens Vegvesen Region Sør Garnes Data as FMC Kongsberg Metering A/S Snøhetta NTI Nestor AS - Sandvika - Ålesund - Stavanger - Bergen

Detaljer

:magasinet. Hvem støtter morgendagens nettforvaltning? medlemmer! Intelligente kart - visjonen om et intelligent kart.

:magasinet. Hvem støtter morgendagens nettforvaltning? medlemmer! Intelligente kart - visjonen om et intelligent kart. Hvem støtter morgendagens nettforvaltning? Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO B :nytt fra ARCen :magasinet Oktober 2013 Geodata kundemagasin Kjære ARCen- :styret medlemmer! Dette

Detaljer

Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4

Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4 Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/09 Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4 REN og ny løsning for kalkulasjon av energiprosjekter Side 8 Oslo samferdsel

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. BIM som verktøy for mengdeberegning

HOVEDPROSJEKT. BIM som verktøy for mengdeberegning PROSJEKT NR. 15 TILGJENGELIGHET Åpen Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

cadmagasinet Nytt Østfoldsykehus Patentert avfallsteknologi Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter:

cadmagasinet Nytt Østfoldsykehus Patentert avfallsteknologi Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter: cadmagasinet NTI Nestor News 1 2011 Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter: Utstrakt bruk av BIM er fellesnevneren i prosjekteringsfasen Les mer på side 3-5 >>> Cambi: Patentert avfallsteknologi Les mer

Detaljer

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Digitale bygningsinformasjonsmodeller BIM En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Forord Det er ingen tvil om at buildingsmart vil få stor innvirkning på informasjonsflyten i den norske

Detaljer

Eksamen 2013- BIM pa byggeplass

Eksamen 2013- BIM pa byggeplass Eksamen 2013- BIM pa byggeplass Hvordan kan Solibri være en del av det å effektivisere prosessen på byggeplass? Av Marius Hem Ved Fagskolen i Oslo 2013 Marius a. Hem Ved Fagskolen i Oslo Mai 2013 Side

Detaljer

Fremtidens Byggenæring

Fremtidens Byggenæring Fremtidens Byggenæring Behov for BIM-kompetanse : Lær deg fremtidens byggverktøy NÅ Les mer side 20 Signalbygg fra fremtiden: Styrer alle driftsprosesser fra internett Berg Studentby i Trondheim: Salgsprospektene

Detaljer

M E S S E S P E S I A L I N D U S T R I

M E S S E S P E S I A L I N D U S T R I cadmagasinet M E S S E S P E S I A L INDUSTRI INNHOLD Unngå ineffektive prosesser... side 2 Ny kunnskap hvor du vil, når du vil... side 4 Fleksible og gunstige leieløsninger... side 5 Fra 2D til 3D...

Detaljer

«Norge i bilder» har blitt enda bedre

«Norge i bilder» har blitt enda bedre Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/12 «Norge i bilder» har blitt enda bedre Nye og historiske flyfoto (ortofoto) fra hele landet er blitt enda mer brukervennlige og tilgjengelige

Detaljer

Posisjon. og geografisk informasjon. Roger Gustavson ble utnevnt til æresmedlem

Posisjon. og geografisk informasjon. Roger Gustavson ble utnevnt til æresmedlem Posisjon Magasin MAGASINET FOR for GEOMATIKK kart, oppmåling Utgis av GeoForum Årgang 22 Nr. 2-2014 og geografisk informasjon Den hvite skriften pluss merket ligger her. Sett den på eget lag. Deretter

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

IFC-prosjekt Nye Ahus

IFC-prosjekt Nye Ahus IFC-prosjekt Nye Ahus Evalueringsrapport Versjon 1.1 1 av 75 Denne rapport er et Nye Ahus-dokument med dokumentnummer: A-2220-Z-KR-0001 IFC-prosjektet Nye Ahus, Evalueringsrapport 2 av 75 Forord Arkitektfirmaet

Detaljer

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering 01-2012 Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering Kravspesifikasjon for FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik Skrevet av : BIM_kull 2011 Emneansvarlig: George Preiss og Vilma Zubinaite Fagansvarlig: Bjørn

Detaljer

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/15 NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold NTE Energi har et mål om at effektiv bemanningsplanlegging skal

Detaljer

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER MESSEN MED DE BESTE LØSNINGENE FOR BYGG, BOLIG OG ANLEGG Det er fantastisk hyggelig å kunne ønske velkommen til Bygg Reis Deg 2011! Nærmere 450 utstillere presenterer

Detaljer