NOVAPOINT BRUKERMØTE Haugesund, mai

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOVAPOINT BRUKERMØTE 2014. Haugesund, 20. - 22. mai"

Transkript

1 NOVAPOINT BRUKERMØTE 2014 Haugesund, mai

2 VEL MØTT TIL NOVAPOINT BRUKERMØTE 2014 det 26te i rekken! Vianova Systems ønsker velkommen til årets brukermøte på Rica Maritim Hotel, Haugesund mai. Årets tema er BIMMER Bli en BIMMER du også eller BIM MER om du allerede er frelst! BIM er som kjent i ferd med å bli vegen og livet også i samferdselsbransjen. Med velsignelse fra høyeste faghold! Men, dette er ingen religion, det er fakta. Det handler om å forbedre hele bransjens arbeidsmetodikk og resultater. Så BIM MER! Takket være norske veg- og banemyndigheter, samt fremsynte konsulenter og entreprenører, er Norge faktisk BIM-pioner og -ledende innen internasjonal samferdsel. Det årlige Novapoint Brukermøte har vært og er det største og viktigste samlingspunkt for denne utviklingen. Mer faglig forståelse. Bedre arbeidsprosesser. Tett samhandling. Mer effektivitet. Færre feil og mangler. Høyere kvalitet. Besparelser... Dette er noe av det Vianovas BIM-kunder erfarer. Årets Novapoint brukermøte vil derfor dreie seg om store og små nye erfaringer med BIM. I organisasjonen. I praksis. På alle nivåer. Overordnet. Teknisk. I hverdagen. I store og små prosjekter. I alle prosjektfaser. Inkludert drift og forvaltning. Dette er årets anledning til å holde seg oppdatert om BIM for infrastruktur av vektige innlegg fra fagmyndigheter, rådgiverbransjen, entreprenører og samferdselssektoren for øvrig. Men ikke bare det: Du vil også kunne øke din kompetanse på Novapoint fagapplikasjoner. Enten du er veg- eller jernbaneplanlegger, konstruktør, VA-ingeniør, entreprenør, landskapsarkitekt, arealplanlegger eller landmåler. Lær av praktisk bruk og eksempler gjennom foredrag og minikurs. Med andre ord: Det er ingen grunn til å utsette fremskrittene. Gå ikke glipp av Novapoint Brukermøte 2014! Noen stikkord om konferansen: Et meget fyldig program med over 50 foredrag og minikurs BIM for infrastruktur alt om teori, fordeler og erfaringer Novapoint 19 DCM og Quadri DCM erfaringer så langt Novapoint brukererfaringer fra større og mindre prosjekter Nye verktøy/oppdateringer i Novapoint fagapplikasjoner Tips og råd for mer effektiv og spennende bruk av verktøyene En fyldig Novapoint-stand med demoer og brukerstøtte Storslått festmiddag med underholdning NB! Tidlig påmelding gir gunstigst pris. Antall overnattingsplasser er begrenset. SEES I HAUGESUND MAI!

3 PRAKTISK INFORMASJON TID Åpning: 20. mai kl (kl mai) Avslutning: 22. mai kl STED Rica Maritim Hotel, Haugesund PÅMELDING For påmelding og komplett informasjon om Brukermøtet, se Ta kontakt med Siv Grøtness eller Kirsti Wear på tlf om du ikke har anledning til å melde deg på over internett. PRISINFORMASJON OG PÅMELDINGSFRISTER Kostnader til deltakelse er delt på kurs- og konferanseavgift og kostnader til hotell og måltider. DELTAKELSE MED OVERNATTING: 1. Kurs- og konferanseavgift. Kurs- og konferanseavgiften dekker deltakelse på alle foredrag og minikurs. Vi gir 10% rabatt på kurs- og konferanseavgiften for kunder med avtale om Novapoint Brukerstøtte eller Novapoint Vedlikeholdsavtale. Ved påmelding før 8. april gjelder følgende kurs- og konferanseavgift: - Med Brukerstøtte/Vedlikeholdsavtale kr Uten Brukerstøtte/Vedlikeholdsavtale kr Ved påmelding mellom 8. april og 9. mai* gjelder følgende kurs- og konferanseavgift: - Med Brukerstøtte/Vedlikeholdsavtale kr Uten Brukerstøtte/Vedlikeholdsavtale kr *Påmelding med overnatting etter 9. mai er avhengig av at det er ledig rom. 2. Hotell og måltidskostnader. Kostnad til hotell og måltider dekker åpningsmiddag, lunsjer, aperitiff og festmiddag med underholdning, drikke til alle måltider, kaffe og noe å bite i, og romkostnader med mer. Ved overnatting i enkelt- eller dobbeltrom inngår også frokost. PAKKEPRISER: - Alt, inkludert overnatting i enkeltrom, to netter (20. til 22.) kr Hotell med overnatting dobbeltrom to netter (20. til 22.) kr Alt, inkludert overnatting i enkeltrom, en natt (21. til 22.) kr Alt, uten overnatting (20. til 22.) kr Alt, uten overnatting (21. til 22.) kr Bytte av deltakernavn kan foretas uten merkostnad om arrangør får beskjed innen 19. mai. HAR DU SPØRSMÅL? Ta kontakt med Patrick Mc Gloin, eller Kirsti Wear, eller ring Faktura sendes ved mottatt påmelding. Ved avbestilling før 8. april refunderes halv kurs- og konferanseavgift, samt hotell og måltidskostnader. Ved avbestilling etter 8. april gis ingen refusjon.

4 TIRSDAG 20. MAI PLENUMSFOREDRAG Registrering og innsjekking på hotellet Kaffe og noe å spise ved registrering Åpning Novapoint Brukermøte 2014 P1 Velkommen fra samhandlingsgjengen. MERETE TØNDEL, VIANOVA SYSTEMS Velkommen til Haugesund En presentasjon av byen Haugesund og samferdselsutfordringer i regionen. STÅL ARVE ALFREDSEN, ASSIST. RÅDMANN HAUGESUND KOMMUNE BIMMER: Hvorfor ta steget over til Novapoint DCM og Quadri DCM? Ikke oppgradert til Vianovas nye verktøygenerasjon ennå? Novapoint DCM 19 gir deg en helt ny arbeidsplattform for infrastrukturprosjektering. Gjennom bruk av samhandlingsløsningen Quadri DCM får du også full tilgang til data fra andre fagpersoner og god kontroll ved bruk av Quadri DCM på web. Du jobber med endringer av veg, VA og jernbane... rett i en felles modell og integrerer andre fagdata gjennom rike importprosesser. Tegningsproduksjonen er tett knyttet mot modellen. SOLVEIG FISKAA OG HEIDI BERG, VIANOVA SYSTEMS > Åpningsmiddag Underholdning - Helge Toft (omtales gjerne som Haugesunds nest største sønn)

5 ONSDAG 21. MAI PLENUMSFOREDRAG Registrering Velkommen til Novapoint Brukermøte 2014 BIMMER P2 IDAR KIRKHORN, VIANOVA SYSTEMS Ferjefri E39 spennende utfordringer for samferdsels-norge Ferjefri E39 er en del av Nasjonal Transportplan for P3 Prosjektet blir uhyre spennende for samferdselsbransjen og innebærer bl.a. åtte kompliserte fjordkryssinger der det i dag går ferje. Hele prosjektet vil kreve teknologiutvikling og planlegging på et svært høyt nivå inkl. BIM-prosjektering. Her kan du få et innblikk i utredning og planer så langt. MATHIAS EIDEM, STATENS VEGVESEN Verdien av BIM-modeller for entreprenøren praktiske erfaringer Hæhre Entreprenør har FP1 og FP3 i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. P4 Hvordan har de klart å utnytte BIM-modellene i sine arbeidsprosesser? Hvilke tanker og ønsker har de for fremtiden? ARVE KROGSETH, HÆHRE ENTREPRENØR OG ESPEN DAHL, ZENITH SURVEY (HÆHRE GRUPPEN) Kaffepause og utstillingsvandring PLENUMSFOREDRAG Vegnettverket det som får alt til å henge sammen - i fortid, nåtid og framtid Novapoint DCM inneholdt en hemmelighet : Ny vegnettseditor P5 for ajourhold av vegnettet i NVDB Statens vegvesen og Norges sentrale og nasjonalt dekkende vegdatabank. Hva gjør man med en vegnettseditor? Hva betyr denne endringen av Novapoint for prosjekterende, for framtidens BIM for infrastruktur-løsninger? IDAR KIRKHORN, VIANOVA SYSTEMS BIM-data som skapes ifm. planlegging og prosjektering er verdifulle ITS-verdenen har behov for big/open data fra rådgiverne! P6 TROND HOVLAND, ADM. DIREKTØR, INTELLIGENTE TRANSPORTSYSTEMER NORGE (ITS NORGE) Lunsj på hotellet - Se Haugesund

6 ONSDAG 21. MAI PARALLELLE FOREDRAG A1 Novapoint DCM Veg og Jernbane Nyheter, tips og triks Del 1 Praktisk bruk av avansert overbygning, kobling mellom vegmodeller, ny bakkeplanering, siktberegning og ny dypsprenging, samt objekter langs linje. STEINAR RASMUSSEN OG PATRICK MC GLOIN, VIANOVA SYSTEMS B1 C1 D1 E1 F1 Novapoint DCM VA / Kabel og Produktbibliotek Nyheter Gjennomgang av nyheter i Novapoint DCM 19 bl.a. lagring av kummer og ledningsobjekter direkte til Quadri-modellen. Også Produktbiblioteket har fått en betydelig oppgradering med nye produkter. INGE TØRNES OG MATS FENSHOLT, VIANOVA SYSTEMS BIMMER 1 Byggherrens erfaringer med BIM-modeller E6-Dovrebanen Erfaringer i fellesprosjektet med og uten modeller. Kan modeller gi forbedringer i plan/prosjektering og i byggeprosessen? JARLE TANGEN, STATENS VEGVESEN REGION ØST Novapoint DCM Arealplan Hvordan bruke Novapoint DCM Arealplan mest mulig effektivt Gjennomgang av ny funksjonalitet i Novapoint DCM 19, med hovedfokus på geometrikontroll og cleanup-funksjoner. KRISTIN LYSEBO OG ELIN LISBAKKEN, VIANOVA SYSTEMS Novapoint DCM Landskap og Terreng Hvordan opprette Quadri-modell i Novapoint DCM Basis; lage koordinatriktig 3D-grunnlag for landskapsprosjektering ved å opprette modell over eksisterende situasjon og sette inn mal for prosesstruktur, importere kartgrunnlag og vise denne med WMS/ortofoto. CECILIE KINSTAD OG SOLVEIG FISKAA, VIANOVA SYSTEMS Novapoint DCM GeoSuite - Nyheter, tips og triks Nytt og råd om siste versjoner av Novapoint DCM GeoSuite. Hvordan man kan bruke Dropbox for GeoSuite App, innlesing av eksterne data via import-wizards og grafisk tolkning av lag i grunnen. Samt kommunikasjon mellom GeoSuite og Civil 3D-modeller. LEIF ANDERSSON, VIANOVA GEOSUITE

7 ONSDAG 21. MAI PARALLELLE FOREDRAG A2 Novapoint DCM Veg og Jernbane Nyheter, tips og triks Del 2 Fra prosjektering til anlegg. Mengdeberegning, stikningsdata og tegningsproduksjon. STEINAR RASMUSSEN OG PATRICK MC GLOIN, VIANOVA SYSTEMS B2 C2 D2 E2 F2 Novapoint DCM VA og Kabel Tips og triks Oppbygging av eksisterende ledningsnett i Novapoint DCM 19. Kobling til Veg-/Jernbane-modeller. Stikningsdata, leveranse iht. HB138. Tegningsproduksjon. INGE TØRNES, VIANOVA SYSTEMS BIMMER 2 målbare effekter ved bruk av BIM-modell Resultater av bruken av modeller på anlegg med fokus på mulige kostnadsbesparelser. THOR SIGURD THORSEN, STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET OG MERETE TØNDEL, VIANOVA SYSTEMS Novapoint DCM Arealplan Tips og råd Tips og råd til å finne og rette feil enklest mulig ved hjelp av nye geometrikontrollfunksjoner i Novapoint DCM Arealplan kombinert med cleanup-funksjoner og SOSI Kontroll. Gjennomgang av de vanligste spørsmålene som stilles Vianovas brukerstøtte. KRISTIN LYSEBO, VIANOVA SYSTEMS Novapoint DCM Landskap og Terreng Vi ser på koblingen mellom landskapsmodulen og Novapoint DCM 19 Basis og Quadri-modellen. Gjennomgang av høydesettingsfunksjonene, skråningsflater/byggegrop og uthenting av høyder fra modellen. CECILIE KINSTAD OG SOLVEIG FISKAA, VIANOVA SYSTEMS Novapoint DCM Geosuite Dataflyt og samordning modellering i 3D Der den nye Lørenbanen skal kobles inn på eksisterende Grorudbane blir det en dyp byggegrop i leire. Denne ligger parallelt med spor i drift på Grorudbanen. Prosjekteringen i dette området skjer i 3D med programvarene Novapoint DCM, Civil 3D, Geosuite Toolbox og Plaxis. VEGARD WOLDSENGEN, GEOVITA Kaffepause og utstillingsvandring NB! Tidlig påmelding gir gunstigst pris. Antall overnattingsplasser er begrenset.

8 ONSDAG 21. MAI PARALLELLE FOREDRAG A3 Novapoint DCM Skilt for veg og jernbane Støyberegning for veg Det har kommet mange nye skilt, både vegskilt og jernbaneskilt. Vi vil også se på plassering av skilt og vegoppmerking i 3D i modellen. Støyberegning sammen med Novapoint DCM Veg gjøres tilgjengelig for alle vegplanleggere.. SVEIN ERIK HOLM OG STEINAR RASMUSSEN, VIANOVA SYSTEMS B3 Novapoint DCM VA Hvordan jobbe effektivt med VA-detaljer i 3D? Erfaringer med bruk av 3D for VA-detaljer for å oppnå kvalitet i hver kumdetalj. ATLE HØIDALEN, ASPLAN VIAK OG MATS FENSHOLT, VIANOVA SYSTEMS C3 D3 E3 BIMMER 3 Vianova bidrar til BA2015, en nasjonal BAE-satsing Forbedring av arbeidsprosessen i anleggsbransjen er fokus for BA2015. BIM er mye mer enn programvare. For virkelig å få ut den store effektivitetsforbedringen blir vi nødt til å fokusere på selve prosjekteringsprosessen. Vi ser på hvordan den nyeste BIM-teknologien kan benyttes i bl.a. «lean» prosjektering og «concurrent engineering». JAN ERIK HOEL, VIANOVA SYSTEMS Novapoint DCM Virtual Map Reguleringsplan i 3D med Virtual Map og VDC Live Eksport av reguleringsplan til Virtual Map. Drapere planen på terreng og visualisere i 3D. Sol/skygge-analyse. Eksport til VDC Live (ipad) JAKOB KOWALSKI OG KRISTIN LYSEBO, VIANOVA SYSTEMS Nyheter i Autodesk AutoCAD og Autodesk Civil 3D Gjennomgang av ny funksjonalitet i Autodesk AutoCAD og Autodesk Civil 3D. Import fra LandXML/DWG til Novapoint DCM 19. TESFAYE KEBEDE, VIANOVA SYSTEMS PARALLELLE FOREDRAG A4 B4 Novapoint DCM Jernbane Nyheter Gjennomgang av nyheter i Novapoint Jernbane. KL-mast-prosjektering. Objekter langs jernbanelinjen m.m. ROAR BREKKEN OG PATRICK MC GLOIN, VIANOVA SYSTEMS Novapoint DCM VA, Veg og Landskap Erfaringer fra prosjekter der man har jobbet sammen i Quadri DCM Presentasjon av ulike prosjekteksempler. Fokus på modellering av terrengoverflater. Bruk av Novapoint DCM 19 som verktøy for alternativanalyse i tidligfase. STIAN FREMSTAD OG KNUT SVEINUNG REKAA, VIANOVA TRONDHEIM

9 ONSDAG 21. MAI C4 BIMMER 4 debatt Hva skal til for å få effektivisert anleggsbransjen, mht. verktøy, BIM, samarbeid, krav, kontrakter, kvalitet? HEIDI BERG OG IDAR KIRKHORN, VIANOVA SYSTEMS D4 E4 Nye, spennende metoder for å skape et godt datagrunnlag av eksisterende situasjon over og under bakken Det finnes flere metoder for datainnsamling av eksisterende situasjon, bl.a. bruk av droner, bilbåren laserskanning og georadar mm. Med utgangspunkt i reelle prosjekter viser landmålingsfirmaer ulike former for datainnsamling, deres bruksområde, nøyaktighet og kost/ nytte, og hvordan dataene sammenstilles som prosjekteringsgrunnlag. De rådgir også hvordan man kan oppdatere modellen av terrenget mens prosjektering og bygging pågår. SCAN SURVEY, GEOMATIKK SURVEY OG TERRATEC Novapoint DCM Virtual Map Nyheter, tips og triks Gjennomgang av ny funksjonalitet. Kobling til Novapoint DCM 19. VDC Live. Tips og triks. JAKOB KOWALSKI, VIANOVA SYSTEMS Utstillernes time inkludert servering Vi møtes til aperitiff Festmiddag med underholdning med GISLE BØRGE STYVE & HEINE TOTLAND Antrekk: Pent

10 TORSDAG 22. MAI PARALLELLE FOREDRAG A5 B5 C5 Novapoint DCM Veg Kryss i 3D En gjennomgang av 3D-prosjektering av kryss, T-Kryss, X-Kryss og rundkjøring i 3D. Tips og triks. PATRICK MC GLOIN, VIANOVA SYSTEMS Novapoint DCM Grunnerverv i ny drakt SVEIN ERIK HOLM, VIANOVA SYSTEMS BIMMER med Novapoint DCM og Quadri DCM på web samt appen Novapoint GO For å oppnå full verdi av Quadri DCM som BIM-plattform må man sikre at alle i prosjektet har enkel tilgang. Dette løser vi med Easy Access Quadri DCM på web. Der kan alle med tilgang følge med på endringer i Quadri-prosjektene, fra hvor som helst og når som helst. For stedfestet dokumentasjon med bilder, tekst og prosesskodetilkobling, er Novapoint GO en meget nyttig app for både prosjekterende på befaring, kontrollingeniører og entreprenører. Rapportene ligger klar i systemet når man er tilbake på kontoret. Svært nyttig for alle som skal ut i felt. HEIDI BERG, VIANOVA SYSTEMS PARALLELLE FOREDRAG - MINIKURS, TEMA og DISKUSJON (B6, C6, E6 og F6 vil bli gjentatt i neste sesjon) A6 B6 Minikurs: Novapoint DCM Veg og Jernbane konstruksjoner Vi vil demonstrere hvordan du på en elegant måte kan modellere bruer, støttemurer, tunnelportaler og andre betongkonstruksjoner som er knyttet til veg- eller banemodellen du jobber med. Novapoint DCM Bru har meget god funksjonalitet for å koble konstruksjoner til vegeller banemodeller. Konstruksjonene følger automatisk med når du reviderer vei- eller banemodellen. Vi vil også se på hvordan du kan modellere fjelltunneler med Novapoint DCM Tunnel. Vi vil bl.a. modellere tverrslag og nisjer og sette inn teknisk utstyr i tunnelen. JAN ERIK HOEL OG PATRICK MC GLOIN, VIANOVA SYSTEMS Minikurs: Novapoint DCM VA/Kabel og Produktbiblioteket Innføring i å benytte modulen ved gjennomgang av et prosjekteksempel der både VA og Kabel er representert, og hvordan bruken av Produktbiblioteket integreres i prosjektet. INGE TØRNES OG MATS FENSHOLT, VIANOVA SYSTEMS NB! Tidlig påmelding gir gunstigst pris. Antall overnattingsplasser er begrenset.

11 TORSDAG 22. MAI C6 Minikurs: Novapoint DCM og Quadri DCM kom i gang! Lær arbeidsprosessene for hvordan du kan dele data og jobbe sammen med andre deltagere ved bruk av Quadri DCM i et samferdselsprosjekt. Vi gjennomgår hvordan man oppretter en modell i QuadriModel Manager, tilegner brukere og videre hvordan man etablerer et prosjekt i Novapoint DCM. Vi ser også på hvordan man mottar endringer fra andre Quadri-brukere samt hvordan man reserverer og frigir oppgaver. Vi tar en gjennomgang av de innebygde backup rutinene og hvordan man kan re-etablere en tidligere versjon av Quadrimodellen. JOHNNY JENSEN OG ANNE FAUSKANGER, VIANOVA SYSTEMS D6 E6 Minikurs: Novapoint DCM Veg og Arealplan Hvordan prosjektere en veg enklest mulig med Novapoint DCM Arealplan, og hvordan bruke data fra Novapoint DCM Veg tilbake i en reguleringsplan. Prosjektering av senterlinje og skråningsutslag for veg. KRISTIN LYSEBO, VIANOVA SYSTEMS Minikurs: Novapoint DCM 19 Landskap og Terreng Gjennomgang av et prosjekt, med høydesettingsfunksjonene, skråningsflater, linjer i 3D, triangulering, kobling mot Civil3D og vegetasjon, mm. CECILIE KINSTAD OG SOLVEIG FISKAA, VIANOVA SYSTEMS F6 Minikurs: Novapoint DCM GeoSuite og Novapoint DCM 19 Som geotekniker kan du nå bygge grunnmodeller direkte inn i samhandlingsmodellen! Her får du lære hvordan du får geotekniske borehull og grunntolkninger inn i 3D i Novapoint DCM 19. Gjennom å granske modellen i dynamiske visninger i profil og 3D, kan du foredle modellen gjennom å legge til/redigere tolkninger i borehull eller støttepunkter. Resulterende modell går direkte inn i f.eks. volumberegninger. LEIF ANDERSSON, VIANOVA GEOSUITE Kaffepause og utstillingsvandring HOVEDSPONSOR UTSTILLERE

12 TORSDAG 22. MAI PARALLELLE FOREDRAG - MINIKURS, TEMA og DISKUSJON A7 B7 C7 D7 E7 Minikurs: Novapoint DCM VA til veg- og jernbanedrenering for vegog jernbaneingeniører Innføring i bruk av Novapoint DCM VA til å lage dreneringsplaner. Vi ser på kobling mot vegmodellen, oppbygning av tverrsnittet med drensog overvannsledninger, samt tegningsproduksjon. STEINAR RASMUSSEN OG RUNE JOHNSRUD, VIANOVA SYSTEMS Minikurs: Novapoint DCM VA/Kabel og Produktbiblioteket Innføring i å benytte modulen ved gjennomgang av et prosjekteksempel der både VA og Kabel er representert, og hvordan bruk av Produktbiblioteket integreres i prosjektet. INGE TØRNES OG MATS FENSHOLT, VIANOVA SYSTEMS Minikurs: Novapoint DCM og Quadri DCM kom i gang! Lær arbeidsprosessene for hvordan du kan dele data og jobbe sammen med andre deltagere ved bruk av Quadri DCM i et samferdselsprosjekt. Vi gjennomgår hvordan man oppretter en modell i QuadriModel Manager, tilegner brukere og videre hvordan man etablerer et prosjekt i Novapoint DCM. Vi ser også på hvordan man mottar endringer fra andre Quadri-brukere samt hvordan man reserverer og frigir oppgaver. Vi tar en gjennomgang av de innebygde backup rutinene og hvordan man kan re-etablere en tidligere versjon av Quadrimodellen. JOHNNY JENSEN OG ANNE FAUSKANGER, VIANOVA SYSTEMS Autodesk AutoCAD i 3D 3D-modellering i Autodesk AutoCAD for samordningmodell. Tips og triks. TESFAYE KEBEDE, VIANOVA SYSTEMS Minikurs: Novapoint DCM 19 Landskap og Terreng Vi viser ved gjennomgang av et prosjekt; høydesettingsfunksjonene, skråningsflater, linjer i 3D, triangulering, kobling mot Civil 3D og vegetasjon, mm. CECILIE KINSTAD OG SOLVEIG FISKAA, VIANOVA SYSTEMS F7 Minikurs: Novapoint DCM GeoSuite og Novapoint DCM 19 Som geotekniker kan du nå bygge grunnmodeller direkte inn i sam - handlingsmodellen! Her får du lære hvordan du får geotekniske borehull og grunntolkninger inn i 3D i Novapoint DCM 19. Gjennom å granske modellen i dynamiske visninger i profil og 3D, kan du foredle modellen gjennom å legge til/redigere tolkninger i borehull eller støttepunkter. Resulterende modell går direkte inn i f.eks. volumberegninger. LEIF ANDERSSON, VIANOVA GEOSUITE Lunsj på hotellet

13 TORSDAG 22. MAI PLENUMFOREDRAG Novapoint DCM og Quadri DCM om å flytte grenser hver dag, hvert år P7 Veikartet for utvikling av prosesser og verktøy. IDAR KIRKHORN, VIANOVA SYSTEMS Oppsummering og avslutning P8 Og neste års brukermøte blir i PARALLELLE FOREDRAG A8 B8 C8 D8 E8 F8 Sesjoner: Hva skjer videre, spørsmål og svar. Kom med innspill og ønsker. Veg og Jernbane VA og kabel Quadri DCM Arealplan og Landskap Bru og Tunnel Autodesk AutoCAD og Autodesk Civil 3D Novapoint DCM applikasjoner

14 Novapoint DCM 19.20

15

16 PÅMELDING WEB: PÅMELDING TELEFON: Kirsti Wear eller Siv Grøtness NB! Tidlig påmelding gir gunstigst pris. Antall overnattingsplasser er begrenset. Vianova Systems, Leif Tronstads plass 4, 1302 Sandvika, tlf Design: Trine Mortensen, Vianova Systems Trykk: Konsis Grafisk 2014

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2013

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2013 NOVAPOINT BRUKERMØTE 2013 det 25te i rekken! Vianova Systems ønsker velkommen til 25 års jubileumsbrukermøte på Holmenkollen Park Hotell i Oslo, den 23-25 april. I år tar vi nok et steg mot livssyklus

Detaljer

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Hvitbok Desember 2014 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 2 Innhold Introduksjon... 4 Generelt... 4 Quadri-modell... 5 Enbruker-modell... 5 Arbeidsdatasett... 5 Koordinatreferansesystem...

Detaljer

Modeller som overlever

Modeller som overlever Modeller som overlever Hvordan modeller kan forvaltes år etter år I dette notatet ser vi på hvordan modeller kan forvaltes år etter år og fortsatt opprettholde sin verdi og aktualitet. Notatet tar utgangspunkt

Detaljer

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper n Røde tall på bunnlinjen: Sviktende rutiner får skylda Side 4 n Felles prosjektering: Omstilling gjennom økt erfaring Side 10 n Jobb og utdanning: BIM-kompetanse ettertraktet Side 14 BuildingSMART En

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Digitale bygningsinformasjonsmodeller BIM En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Forord Det er ingen tvil om at buildingsmart vil få stor innvirkning på informasjonsflyten i den norske

Detaljer

Bruker. 2011 27. oktober 28. oktober. Uni Eiendom Uni Økonomi

Bruker. 2011 27. oktober 28. oktober. Uni Eiendom Uni Økonomi Bruker 2011 27. oktober 28. oktober Uni Eiendom Uni Økonomi Felles 09.00 09.30 Innregistrering/kaffe Kristin Lilleskare, Uni Pluss AS 09.30 10.00 Velkommen til Brukerforum 2011 Brukerforum arrangeres i

Detaljer

:magasinet. Kunnskap er ferskvare - Invester i opplæring og få mer ut av dine GIS-ressurser

:magasinet. Kunnskap er ferskvare - Invester i opplæring og få mer ut av dine GIS-ressurser :magasinet April 2014 Geodata kundemagasin Kunnskap er ferskvare - Invester i opplæring og få mer ut av dine GIS-ressurser Hvordan sikre dine tjenester i skyen? -ArcGIS Online: Et sikkert alternativ for

Detaljer

Atea The place to be for kunder

Atea The place to be for kunder for Atea The place to be kunder Atea The place to be for Microsoft-kunder Atea - The Place to be for Microsoft kunder 3 Optimal Infrastruktur Core I/O og Forefront 4 Windows Server 2008 R2 og Virtualisering

Detaljer

cadmagasinet m e s s e s p e s i a l bygg

cadmagasinet m e s s e s p e s i a l bygg cadmagasinet m e s s e s p e s i a l bygg INNHOLD Fra beregning til praksis med full treff... side 2 Raskere og enklere i gang med 3D og BIM... side 3 Ny kunnskap - hvor du vil, når du vil... side 4 Klassifisering

Detaljer

BRUKERKONFERANSEN 2008

BRUKERKONFERANSEN 2008 Skolen er i forandring henger du med? BRUKERKONFERANSEN 2008 Bergen 7. 9. april Årets brukerkonferanse har fokus på den nye digitale skolehverdagen og tilbyr: 21 ulike foredragsholdere fra inn- og utland

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

:magasinet. Hvem støtter morgendagens nettforvaltning? medlemmer! Intelligente kart - visjonen om et intelligent kart.

:magasinet. Hvem støtter morgendagens nettforvaltning? medlemmer! Intelligente kart - visjonen om et intelligent kart. Hvem støtter morgendagens nettforvaltning? Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO B :nytt fra ARCen :magasinet Oktober 2013 Geodata kundemagasin Kjære ARCen- :styret medlemmer! Dette

Detaljer

M E S S E S P E S I A L I N D U S T R I

M E S S E S P E S I A L I N D U S T R I cadmagasinet M E S S E S P E S I A L INDUSTRI INNHOLD Unngå ineffektive prosesser... side 2 Ny kunnskap hvor du vil, når du vil... side 4 Fleksible og gunstige leieløsninger... side 5 Fra 2D til 3D...

Detaljer

holte KURSKATALOGEN 2015 holte

holte KURSKATALOGEN 2015 holte KURS holte KURSKATALOGEN 2015 holte Innhold: 03 uk.no for kontrollører 04 Uavhengig kontroll 05 Byggesak komplett 07 Byggesak for rørleggere 08 JobOffice Basis 09 JobOffice påbygg 10 JobOffice VVS-kalkulasjon

Detaljer

NVDB Nasjonal vegdatabank. Praktisk veileder for å ta i bruk NVDB i norske kommuner

NVDB Nasjonal vegdatabank. Praktisk veileder for å ta i bruk NVDB i norske kommuner NVDB Nasjonal vegdatabank Praktisk veileder for å ta i bruk NVDB i norske kommuner Vegdirektoratet Trondheim kontorsted NVDB og Geodata Dato: Januar 2013 Innhold 1. Forord... 2 2. Hva er NVDB?... 3 2.1

Detaljer

NTI NESTORNEWS 2/2010

NTI NESTORNEWS 2/2010 NTI NESTORNEWS 2/2010 Store CAD-dager i København Fremtiden bygger på bedre design MagiCAD i et BIM-prosjekt Mdoc 2011 Bygg og anlegg Green Building og BIM På dypt vann med Inventor AutoCAD Plant 3D Autodesk

Detaljer

NTI NESTORNEWS 2/2008

NTI NESTORNEWS 2/2008 NTI NESTORNEWS 2/2008 KONKURRANSE Revit Architecture & Autodesk Inventor Premier for 450.000,- Les mer på side 5 Autodesk NavisWorks Link Landskap satser på BIM Verftsindustri revitaliseres med 3D CAD

Detaljer

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Mamut Magazine Høst 2010 Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag mamut introduserer Mamut One 2011 Edition Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Microsofts nye online produkter integrert i Mamut

Detaljer

HOVEDPROSJEKT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK. BIM i byggeprosessen.

HOVEDPROSJEKT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK. BIM i byggeprosessen. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK HOVEDPROSJEKT Rapportens tittel (norsk): BIM i byggeprosessen. Rapportens tittel (engelsk): BIM in the construction phase.

Detaljer

Ble med brukeren på jobb

Ble med brukeren på jobb Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/14 Ble med brukeren på jobb Da Cathrine Marstein Engen hos NoIS skulle utvikle appen ISY ProAktiv Mobil Service, observerte hun en brukers

Detaljer

NTI NESTORNEWS 3/2008

NTI NESTORNEWS 3/2008 NTI NESTORNEWS 3/2008 Sivilingeniør Rolf Olset AS Vestdavit AS Skanska Statens Vegvesen Region Sør Garnes Data as FMC Kongsberg Metering A/S Snøhetta NTI Nestor AS - Sandvika - Ålesund - Stavanger - Bergen

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

uni pluss brukerforum First Hotel Marin - Rosenkrantzgaten 8, Bergen

uni pluss brukerforum First Hotel Marin - Rosenkrantzgaten 8, Bergen uni pluss brukerforum First Hotel Marin - Rosenkrantzgaten 8, Bergen program Uni Eiendom Bolig / Studentbolig Uni Eiendom FDV Mandag 27. - tirsdag 28. oktober 2014 Velkommen til Brukerforum 2014! 2 Nok

Detaljer

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus Rapport 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus 2 Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1. Skape forutsetninger allerede i migreringsplanen Side 4 Ta hensyn til virksomhetens behov Side 4 Analysere

Detaljer

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/15 NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold NTE Energi har et mål om at effektiv bemanningsplanlegging skal

Detaljer

Gjør fremtiden enklere. program. brukerforum 2012. Uni eiendom Bolig / studentbolig Uni eiendom FdV Uni Økonomi V3

Gjør fremtiden enklere. program. brukerforum 2012. Uni eiendom Bolig / studentbolig Uni eiendom FdV Uni Økonomi V3 Gjør fremtiden enklere program brukerforum 2012 Uni eiendom Bolig / studentbolig Uni eiendom FdV Uni Økonomi V3 radisson sas Hotel Norge mandag 29. og tirsdag 30. oktober 2012 Gjør fremtiden enklere Velkommen

Detaljer