BIM FOR INFRASTRUKTUR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIM FOR INFRASTRUKTUR"

Transkript

1 NY TEKNOLOGI NY PRISMODELL NYE MULIGHETER Nå har «alle» råd til Nordens ledende prosjekteringsverktøy Novapoint DCM og samhandlingsløsningen Quadri DCM BIM FOR INFRASTRUKTUR

2 Gjør som fagmyndigheter og ledende konsulentselskaper i hele Norden TA STEGET DU OGSÅ! SPØRSMÅL? kontakt Kirsti Wear, Telefon Vianova Systems, Leif Tronstads plass 4, 1337 SANDVIKA, Telefon

3 HVORFOR VIL DET LØNNE SEG? Endelig kan også du i infrastrukturbransjen jobbe etter BIM-prinsipper og dertil uten store investeringer! Vianova Systems er nå ledende både på teknologi og pris! Vianova Systems lanserte før sommeren en banebrytende ny prosjekteringsløsning som er i ferd med å sette BIM-standarden innen samferdsel Novapoint DCM med samhandlingsløsningen Quadri DCM. Nå tilbyr vi også en ny og fleksibel prismodell som gjør våre løsninger enda mer attraktiv. KUTTER KOSTNADER ØKER EFFEKTIVITETEN

4 NY PRISMODELL - LAVE KOSTNADER Nå kan du slippe store investeringskostnader. Med vår nye bruksrettavtale (Term Agreement) kan du leie istedenfor å eie til svært gunstige priser! Samtidig sikrer du deg full support og alltid oppdaterte verktøy! Men valget er ditt. Du kan fortsatt velge om du vil eie dine Novapoint-moduler eller om du vil gå for ny prismodell. BIM-SAMHANDLING I NETTSKYEN Modellsamhandlingsløsningen Quadri DCM legger til rette for tett samhandling både mellom prosjekterende, entreprenører, så vel som forvaltere. Kombinert med modellverktøyet Novapoint DCM og Novapoint fagprosjekteringsmoduler, oppnås et meget effektivt samspill som korter plantiden og øker kvaliteten på prosjekter. NORDISKE AKTØRER LEDER AN Sentrale fagmyndigheter og ledende konsulentselskaper i hele Norden har allerede begynt å ta i bruk Novapoint DCM og Quadri DCM. BIM-løsningen gir konkurransefortrinn for fremsynte aktører. TA STEGET DU OGSÅ! Vår nye produkt- og prismodell gjør deg i stand til enkelt og gunstig å ta steget inn i BIM-verden, uansett hva slags type prosjekt du jobber med. Foto: Stefan Granberg, Vianova Systems SWE

5 BIM FOR INFRASTRUKTUR FULL MODELLKONTROLL - UNIK SAMHANDLING Samferdselsbransjen er i sterk omstilling for å møte krav om kortere plantid, høyere kvalitet på byggeplaner og mer effektivitet. Konflikter og feil må for all del unngås. Tverrfaglig samhandling er et must. Det samme er nå prosjektering med 3D-modellen som informasjonsbærer og samhandlingsverktøy. Novapoint DCM med Quadri DCM er markedets første objektbaserte og helhetlige BIM-løsning spesielt utviklet for infrastrukturprosjekter. Løsningen, som gir eksepsjonell, tverrfaglig modellsamhandling (i nettskyen om du vil) introduserer en grensesprengende måte å jobbe på. I kombinasjon med Novapoint fagmoduler fører det til vesentlig redusert plan- og byggetid, og gir nye konkurransefortrinn for prosjektaktørene. Modelleveransene kan enkelt tilpasses Statens vegvesens Håndbok 138 eller andre kontraktskrav. Follobanen, Jernbaneverket, Aas-Jakobsen/ViaNova I nye Novapoint Basis har du funksjonalitet til å bygge opp modeller av eksisterende situasjon, samt holde orden på prosjekteringsoppgaver. Modellen som bygges er en Quadri -modell, laget for å håndtere komplekse geografiske modeller i samsvar med standard-serien ISO Med Novapoint Basis visualiserer du modellen vha integrerte plan-, lengde- og tverrsnittsvinduer, samt et svært kraftig 3D-vindu. Det er lettere enn noen gang å navigere rundt i 3D og forstå modellen. Vianova Systems, Leif Tronstads plass 4, 1337 SANDVIKA, Telefon

6 NOVAPOINT APPLIKASJONER Novapoint-familien teller 25 fagverktøy som dekker det aller meste innen infrastrukturprosjektering. Her er noen av dem: NOVAPOINT VEG UTVIDET er verktøyet for effektiv fremstilling av byggeplaner for alle typer veger, gater og kryss. Modulen inneholder komplette funksjoner for prosjektering, tegning, rapporter og eksport til en rekke filformater og maskinstyring. Novapoint Veg Utvidet består i hovedsak av linjekonstruksjon, vegmodell, krysskonstruksjon, høydeplan, tegningsproduksjon og 3D-opptegning. NOVAPOINT VEGOPPMERKING er et smidig verktøy for å utarbeide oppmerkingsplaner. Med programmet kan du produsere linjer og symboler til plantegningen. NOVAPOINT VEGSKILT UTVIDET er et nyttig verktøy for alle som produserer skiltplaner for nye eller eksisterende veger. Verktøyet inneholder alle norske standardskilt og muligheter for å konstruere vegvisningsskilt. NOVAPOINT VA hjelper deg å konstruere VA-prosjekter i plan og profil, tverrsnitt, enkle kumskisser og i 3D. Modulen er enkel i bruk og gjør din hverdag både effektiv og morsom. Novapoint VA bygger på norsk standard NS3420. Modulen er tilpasset vanlig arbeidsmetodikk. BIM for VA: Novapoint VA Produktbibliotek Konstruér kumdetaljer i 3D, importer dem til VA-traséen i NovapointDCM, eller presenter dem som tradisjonelle 2D-tegninger. Med produktbiblioteket er Novapoint VA et komplett prosjekteringsverktøy som håndterer både trasé og kumdetaljer. NOVAPOINT AREALPLAN er verktøyet for å prosjektere og presentere planer i henhold til Plan- og bygningsloven og Miljøverndepartementets produktspesifikasjoner. Novapoint Arealplan er enkel og effektiv i bruk og er tilpasset vanlig arbeidsmetodikk for fremstilling av reguleringsplaner. NOVAPOINT LANDSKAP genererer nytt terreng i tillegg til å lage plante-, situasjons- og høydeplaner for alle typer prosjekter. Med høydesettingsfunksjonene kan du enkelt generere nytt terreng i 3D. NOVAPOINT VIRTUAL MAP Med dette verktøyet kan du konvertere dine tverrfaglige prosjekteringsdata til en detaljert Virtual Reality-presentasjon i 3D, en samordningsmodell som alle kan forstå og betrakte interaktivt. Dette resulterer i mer effektiv kommunikasjon, bedre prosjekteringsløsninger og betydelige besparelser i tidsbruk og kostnader. Se alle Novapoint-modulene på FOR Å GJØRE DET ENKELT OG RIMELIG Å KOMME I GANG med Novapoint og BIM for infrastruktur har vi satt sammen pakkeløsninger tilpasset ulike fagretninger. Ta kontakt om du ikke finner noe som passer helt, så kan vi sikkert bli enig om en egnet løsning. Se tabeller neste side. Vianova Systems, Leif Tronstads plass 4, 1337 SANDVIKA, Telefon

7 BRANSJELØSNINGER SAMFERDSEL Prosjektér alt fra boligveier og skogsveier, til europaveier med skilt- og veimerkings-planer, drenering, tunneler, bruer mm.: SAMFERDSEL STD. 3D-VIS. UTVIDET PROFF Novapoint Basis Novapoint Veg Utvidet Novapoint Vegskilt Novapoint Vegoppmerking Novapoint VA Novapoint Trafikkstøy Novapoint Bru Utvidet Novapoint Tunnel Novapoint Virtual Map PRIS/BRUKER/ÅR KOMMUNALTEKNIKK Her har du markedets ledende applikasjoner for å lage kommunale reguleringsplaner, planteplaner, VA-systemer og veier: KOMMUNALTEKNIKK VA STD. VA 3D-VIS. AREAL STD. AREAL 3D-VIS. PROFF Novapoint Basis Novapoint VA Novapoint Veg Utvidet Novapoint Arealplan Novapoint Landskap Novapoint Terreng Novapoint Virtual Map PRIS/BRUKER/ÅR LANDSKAP/ARKITEKTUR Bransjeløsninger for å lage reguleringsplaner, landskapsplaner og terrengforming: LANDSKAP/ARKITEKTUR L STD. AREAL STD. UTVIDET PROFF Novapoint Basis Novapoint Arealplan Novapoint Landskap Novapoint Terreng Novapoint Virtual Map PRIS/BRUKER/ÅR MODELL-/PROSJEKTSAMHANDLING Eksepsjonell, tverrfaglig modellsamhandling i nettskyen: PRODUKT PRIS/BRUKER/ÅR Quadri DCM 1-10 brukere Quadri DCM brukere Quadri DCM brukere 900 Alle priser er å forstå som årlig bruksrett pr. samtidig bruker, inkludert full vedlikehold og brukerstøtte. I tillegg tilkommer en oppstartkostnad på kr pr. samtidig bruker, NB! med unntak av Proff-pakkene, hvor oppstartskostnad er inkl. Merk også: Novapoint-produktene krever AutoCAD-lisens for å kjøre. Alle priser forstås ekskl. mva. For eksisterende kunder: man kan ikke mikse prismodeller. Spør gjerne om konverteringstilbud.

8 VIANOVA SYSTEMS pionér og ledende i 25 år Vianova Systems kan i år feire 25 år som utvikler og leverandør av programvare for infrastrukturprosjektering. Ingen andre i verden kan vise til en slik pionervirksomhet innen infrastruktur. Ingen andre kan vise til mer avanserte kunder. KUNDEN = SAMARBEIDSPARTNER Stein på stein er lagt mot visjonen om den mest komplette verktøyløsning for infrastruktur med alle fag og faser ivaretatt. Det har vi gjort i åpent samarbeid med sentrale fagmyndigheter, standardiserings- og forskningsmiljøer, ledende bransjeaktører og kunder/brukere på alle plan. I Norge er alle sentrale fagetater som Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket, Avinor og kommuner kunder. I tillegg til alle ledende rådgivende ingeniørselskaper, entreprenører, arkitekter/landskapsarkitekter, og geoteknikere m.fl. LEDENDE I NORDEN Dette engasjementet og helhetsperspektivet har gitt oss en posisjon som Nordens ledende innen infrastrukturprogramvare. Løsninger tilpasset lokale forhold og støttet av lokal spiss- og breddekompetanse. Nærmere Novapoint-lisenser er levert i over 20 land. UTVIKLET AV BRUKERE FOR BRUKERE Vårt utviklingsmiljø i Sandvika, Sverige, Finland og Vietnam, er sammensatt av erfarne og dedikerte fag- og it-ingeniører. Det betyr også at du vil få rask og kompetent hjelp når du trenger det. Til sammen teller vi over 160 engasjerte medarbeidere. MEN FREMOVER er det BIM for infrastruktur som gjelder! Vår nye DCM modellteknologi er banebrytende i verdenssammenheng og gjør at alle Novapoint-kunder, nye som gamle, kan trekke nye vidtrekkende fordeler av kombinasjonen DCM- og fagprosjekteringsmoduler. FLYTTER GRENSER Nye Novapoint DCM og Quadri DCM der DCM står for Design, Construction & Maintenance flytter effektivitets- og samhandlingsgrenser i bransjen. Ikke bare på tvers av fag og aktører i prosjekter, men også i et livssyklusperspektiv. Fra konsept, prosjektering og bygging, til drift og vedlikehold. SPØRSMÅL? kontakt Kirsti Wear, Telefon Vianova Systems, Leif Tronstads plass 4, 1337 SANDVIKA, Telefon