Innhold i dette nummeret:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold i dette nummeret:"

Transkript

1 Nr. 3/2009 EAA Bulletin Innhold i dette nummeret: Side 2: Side 3: Side 4: Side 7: h Lederen Innkalling til årsmøte Vedlikeholdskurs Glasair II TD Bygginge av luftens Ferrari t t p : / / w w w. Side 10: Side 14: Side 15: Side 16: e a a Hjelp! Nå bygger jeg TO fly! Del 14 Rygge Interesse for restaurering av gamle fly? Kjøp og salg n o

2 lederen Avtalen med Luftfartstilsynet om eget vedlikehold på selvbygget luftfartøy er i havn. Dette har Styret, TU / OU i EAA 573 arbeidet med i mange år og nå er første delmål nådd. Foreløpig er vedlikeholdsrettighet bare gitt til den som både er eier og har vært byggeleder for et selvbyggerprosjekt. Sammen med Luftfartstilsynets Seksjonssjef allmennfly Teknisk avdeling, ønsker vi å vinne erfaring med denne delen før ordningen utvides til også å gjelde for de som selv ikke har bygd luftfartøyet. Dere finner premissene for kvalifisering og søknadsskjema til rettighet for eget vedlikehold annet sted i bladet. Ved styremøte den ble det vedtatt at alt som har med eget vedlikehold å gjøre, skal være å finne i Kapittel 18 i byggehåndboken. Kapittel 17 vil fremdeles omhandle den ordinære tjenesten for vedlikehold. Medlemmer med rettighet for eget vedlikehold etter Kapittel 18, må derfor praktisere begge kapitler. Jeg vil samtidig rette oppmerksomheten på AIC - N 29/09 siste avsnitt, da det her nevnes hvilket VR skjema som skal brukes for Annex II fly. Ferdige luftfartøy har i år vært langt færre enn det vi har registrert i de siste 6 årene. Faktisk er det bare ett eneste fly som har kommet på vingene. Dette er et restaureringsprosjekt. Det mest produktive året var Da registrerte vi 6 first flights, hvorav en var en restaurering. Skuffelsen var derfor stor da vi regnet med at 4 nybygg skulle komme i lufta. Vi har imidlertid registrert 5 påbegynte nybygg og 2 restaureringer i inneværende år så byggevirksomheten er derfor tilfredsstillende. Permit To Fly (PTF) er nå blitt betegnelsen for Luftdyktighetsbevis (LDB) for Annex II fly. I følge BSL B 1-1 Vedlegg 1. Definisjoner - betegnes: Særskilt flygetillatelse (Permit to Fly) Dokument utstedt av Luftfartstilsynet for luftfartøy som ikke tilfredsstiller alle krav for å oppnå gyldig luftdyktighetsbevis, i forbindelse med prøveflyging eller overføringsflyging. Særskilt luftdyktighetsbevis (SLDB, forfatterens anm). Dokument som etter søknad, utstedes av Luftfartstilsynet for luftfartøyer som tilfredsstiller norske bestemmelser for sivil luftfart og som er klassifisert i klasse Eksperiment. Luftfartøy i denne klassen tilfredsstiller ikke kravene i henhold til ICAO, Annex 8. PTF har flere unødige restriksjoner og derfor har vi hevdet at det er Særskilt luftdyktighetsbevis som skal utstedes etter at prøveflygingen er avsluttet og luftfartøyet besiktet av LT. Dette har vi ikke fått gehør for i LT. FAA betegner tilsvarende dokument som Special Airworthiness Certificate (SAC) og utstedes til Eksperimentals. Vår representant Knut Brødreskift i EFLEVA, European Federation of Light, Experimental & Vintage Aircraft, har tatt opp PTF problematikken i organisasjonen, og vi venter på svar derfra. Dette tar imidlertid noe tid. Miljøbevis er en del av obligatoriske dokumenter for luftfartøy. Tidligere var bl.a. luftfartøy beregnet for akroflyging unntatt fra dette krav. Nå har vi fått vite at tolkningen for hva som betegnes for akrofly er skjerpet. Derfor er våre modeller som er godkjent i Aerobatic klassen (+6/-3 G), ikke lenger berettiget til denne unntakelse. Vi sjekker imidlertid hjemmel for dette. Vi ser også problemer med å få avviklet støyprøver. For det første er det forholdsvis strenge begrensninger for at støyprøver kan avvikles. Det er liten margin for vind, nedbør og skybase samt direkte bakgrunnsstøy på stedet hvor dette skal foregå. I tillegg har topografien på plassen innflytelse på dens anvendelighet. I høst og vintermånedene vil de meteorologiske forhold være vanskelig for å få dette til og annen flytrafikk gir ytterligere problemer. Import av Eksperimentals. I løpet av de 2 siste år har vi fått henvendelse fra mange medlemmer, men også ikke medlemmer, som ønsker å importere delvis ferdige eller helt ferdige Eksperimental registrerte luftfartøy. Dette er hjemlet i BSL B 3-1. Noen har også kjøpt modeller uten å være medlem. Vi vil jo ikke nekte noen medlemskap, ei heller å gi info om hvordan man skal gå fram for å få dette til. Imidlertid gir dette oss merarbeid med forklaringer om beste løsning for å få det i legale former. Man skal være klar over at mangel på dokumentasjon kan føre til stor frustrasjon for importør da nødvendige dokumenter fra bygging, oppfølging fra kontrollør, eventuell prøveflyging og utsjekk byr på flere fordyrende prosedyrer for eier. Vi ser derfor helst at eventuelt interesserte først undersøker med oss før innkjøp av luftfartøyer fra utlandet blir gjort. Vær snill å spre denne info til alle som viser interesse for kjøp av utenlandske Eksperiment registrerte modeller. BjV. Det forutsettes i praksis av Luftfartstilsynet at alle som bygger eller søker om godkjenning av et Experimental-prosjekt skal være medlem i EAA Chapter 573, NORWAY. Medlemskap i Chapter 573, NORWAY innebærer ikke automatisk medlemskap i moderorganisasjonen i USA. Alle interesserte i hjemme-bygging av fly, bør være medlem av hovedorganisasjonen EAA i USA. Adresse er: Experimental Aircraft Association, Witman Airfield, Oshkosh, Wi , USA. NB! Viser til vedlagt møteinnkalling. FORSIDEFOTO: Det eldste norske EAA flyet som fortsatt er luftdyktig. Piel CP 301C Emeraude Bygget og flys av Tor Wattum Fotografert under Rygge Airshow 2

3 EAA Chapter 573 Norway Byggehåndbok rev.6 Vedlikeholdskurs Kapittel:18-03 Side: 1 av 1 Dato: KVALIFIKASJONSKRAV OG LUFTFARTSTILSYNETS GODKJENNING Luftfartstilsynets godkjenning for Eget Vedlikehold på Eksperimental registrerte luftfartøy datert den fra Teknisk avdeling er som følger og gis til: Eier som har godkjent selvbygget luftfartøy i Eksperimentklassen og vært byggeleder for godkjent prosjekt. - Eier luftfartøyet selv - Vært godkjent av Luftfartstilsynet som byggeleder for godkjent byggeprosjekt. - Vedlikeholdskurs EAA Chapter 573 som dekker aktuell motortype og er godkjent av Luftfartstilsynet. - Søker skal ha tilegnet seg innholdet i Vedlikeholdskurset ved selvstudium eller deltagelse og skal bekrefte dette i sin søknad om avsluttende prøve. - Dokumentasjon for praksis på to årlige ettersyn sammen med kontrollør eller flytekniker/ flyverksted som har rettigheter på luftfartøyet. Søknad om avsluttende prøve: - Søknad sendes EAA 573 med dokumentasjon for Vedlikeholdskurset; og eventuelt vedlikeholdskurs for annen motortype enn omhandlet i Vedlikeholdskurset. - EAA 573 setter opp sammen med søkeren tid og sted for prøve med LT godkjent kontrollant samt informasjon til LT, som kan velge å delta. Avsluttende prøve: - Praktisk prøve for kontrollanten avlegges av eier på vedkommendes luftfartøy. Ved denne prøven må flyeier kunne utføre et årlig ettersyn praktisk. - Videre utføres alt nødvendig papirarbeid i forbindelse med ettersynet. - Ved godkjent prøve sender EAA 573 søknad og dokumentasjon til LT om spesialtillatelse til å utføre årlig ettersyn og signere på VR. Luftfartstilsynet kan utstede spesialtillatelse for å utføre årlig ettersyn og signere på VR om kandidaten: - Eier luftfartøyet selv, i følge registreringsbeviset. - Har bygget luftfartøyet selv som godkjent byggeleder. - Er anbefalt av EAA 573 med godkjent prøve. - Spesialtillatelsen gjelder kun å utføre årlig ettersyn, signere på VR og oppgaver som er dekket av BSL B 2-3 Vedlegg 1. Oppgaver utover dette skal flyteknikker eller verksted som har rettigheter på luftfartøyet benyttes. - Er oppdatert på gjeldene regler og krav til kontinuerlig luftdyktighet. - Tillatelsen er begrenset til å utføre årlig ettersyn, signere på VR, oppgaver dekket av BSL B 2-3 Vedlegg 1 innenfor egen kompetanse som er trenet på og som beherskes av innehaveren. Oppgaver utover dette skal flyteknikker eller verksted som har rettigheter på luftfartøyet benyttes. 3

4 EAA Chapter 573 Norway Byggehåndbok rev.6 Vedlikeholdskurs Kapittel: Side: 1 av 1 Dato: SØKNAD OM RETTIGHET TIL EGET VEDLIKEHOLD Eier og/eller Navn : Byggeleder/ Kontrollør * Adresse: Yrke: Tel. arb: Tel. priv: E-post: Undertegnede søker med dette om rettighet til å utføre eget vedlikehold iht. BSL B og EAA s Byggehåndbok. Luftfartøyet er: LN- Serienr.: Motor ant.: Type: Propeller type: Kvalifikasjonsgrunnlag: Godkjent som byggeleder for LN- Dato: Gjennomgått EAA 573s vedlikeholdskurs: Ja / Nei * Dato: Gjennomgått andre kvalifiserende kurs: Ja / Nei * Dato: Bevitnelse for kurs følger vedlagt: Ja / Nei * Dato: Lest og forstått EAA 573s vedlikeholds kompendium. Sign: Dato: Annet kvalifikasjonsgrunnlag. Gjør rede for dette: Deltatt ved minimum 2 to - årlige inspeksjoner. (Verifiseres ved bekreftelse fra verksted eller godkjent tekniker med rett til å utføre årlig inspeksjon). Årstall: Verifisert underskrift: Dato: Årstall: Verifisert underskrift: Dato: Hvis flere år som medhjelper noteres dette: Sted: Signatur: Dato: * Stryk det som ikke passer. 4

5 EAA Chapter 573 Norway Byggehåndbok rev.6 Vedlikeholdskurs Kapittel: Side: 1 av 2 Dato: Søknad om avsluttende prøve: EAA 573 og rettighetssøker ønsker med dette å få godkjent følgende kontrollant ved avsluttende prøve som ønskes avholdt i uke År Kontrollant: e-post: Adresse: Kun for EAA 573 og Luftfartstilsynet før avsluttende prøve: Mottatt dato: Godtjent dato: Signatur: EAA 573 Luftfartstilsynets godkjenning for avsluttende prøve Kun for EAA 573 og Kontrollant etter avsluttende prøve: Mottatt dato: Godkjent? Prøve iht. avtale med LT. Signatur: EAA 573 Kontrollant / Appr. Sert. nr. Etter gjennomført avsluttende prøve sender EAA 573 bevitnelse at dokumentasjon er i henhold til avtale med Luftfartstilsynets Tekniske avdeling allmennfly (TA). TA utsteder spesialtillatelsen til søker med kopi til EAA 573. Følgende bilag følger: 5

6 Noen ord om vedlikeholdstjenesten Kapittel 17 og 18 i BHB Som jeg skriver i lederen, så er kapittel 18 i BHB tatt i bruk for å beskrive prosedyrer for eget vedlikehold. Ordinær vedlikeholdstjeneste er beskrevet i kapittel 17. Dette betyr at de som har fått spesialtillatelse for å gjøre eget vedlikehold, må praktisere bestemmelsene i begge kapitler. De som setter bort vedlikeholdstjenesten skal bare praktisere det som står i kapittel 17. Nedenfor er litt bakgrunnsstoff ved utforming av våre forslag til kvalifikasjonskrav. Som dere ser, er prosedyrene for Kategori A og B omarbeidet 4 ganger før vårt sluttprodukt var klart. Vi ønsker erfaring med praktiseringen av Kategori A før vi tar standpunkt til gjennomføringen av Kategori B. Når BHB har fått den siste korrekturlesning, sendes den til Luftfartstilsynet for godkjenning. Luftfartstilsynets tillatelse for eget vedlikehold baseres på våre forslag. Se også BHB Kapittel og annet sted i bladet. BjV. Forslag til kvalifikasjonskrav for å oppnå rettighet til vedlikehold av eget luftfartøy i Eksperimentklassen, basert på EAA Chapter 573 Norways godkjente vedlikeholdskurs. Bakgrunn BSL B avsnitt: Luftfartstilsynet kan gi byggeleder, prosjektets kontrollør eller ny eier tillatelse til å utføre årlig ettersyn eller tillatelse til å utføre kontroll med komponenter i henhold til fabrikantens anbefalinger, forutsatt at vedkommende har gjennomført vedlikeholdskurs og bestått prøvene. EAA 573s vedlikeholdskurs EAA Chapter 573 Norway ( EAA ) har utarbeidet et vedlikeholdskurs ( Vedlikeholdskurset ) som ble godkjent av Luftfartstilsynet den 12. februar Vedlikeholdskurset dekker både selve luftfartøyet og de vanligste motortyper av Continental og Lycoming fabrikat som monteres i selvbygde fly. Kvalifikasjonskrav EAAs forslag er i utgangspunktet basert på at søkeren tilegner seg den nødvendige bakgrunnskunnskap gjennom Vedlikeholdskurset. Det foreslås at søkere som eier luftfartøy med annen motor enn Continental eller Lycoming kompletterer stoffet i Vedlikeholdskurset med et kurs for den aktuelle motortype. Videre foreslås at søkere som eier, men ikke selv har bygget luftfartøyet (dvs. ikke selv var byggeleder for prosjektet) må opparbeide seg en viss praktisk erfaring med inspeksjon og vedlikehold av luftfartøyet før prøve for eget vedlikehold kan avlegges. Dette foreslås å gjelde også for byggeprosjektets byggeleder og dets kontrollør, hvis vedkommende ikke også eier luftfartøyet. Selv om byggeleder og kontrollør kjenner luftfartøyets konstruksjon godt, vil de ikke ha den samme nærhet til luftfartøyet som en eier vil ha og det kan ha gått en tid siden de avsluttet sin oppgave under byggefasen. Søkere som baserer seg på andre kurs enn Vedlikeholdskurset omfattes ikke direkte av dette forslaget, men EAA mener på generelt grunnlag at Luftfartstilsynet bør legge tilsvarende kriterier til grunn for de krav som stilles til disse. Forslag Se under neste side. 6

7 Kategori A - Eier som selv har bygget luftfartøyet i Eksperimentklassen som byggeleder for prosjektet. A1. Kurs EAA Chapter 573 s vedlikeholdskurs godkjent av Luftfartstilsynet ( Vedlikeholdskurset ). Hvis motortypen ikke er omhandlet i Vedlikeholdskurset, kreves følgende: (i) Søker skal ha gjennomført et vedlikeholdskurs for den motortypen som er montert i flyeiers luftfartøy. Kursplan skal være godkjent av Luftfartstilsynet og skal være avholdt av person/ institusjon godkjent av Luftfartstilsynet. (ii) Søker skal ha tilegnet seg innholdet i Vedlikeholdskurset ved selvstudium eller deltagelse og skal bekrefte dette i sin søknad om avsluttende prøve. A2. Søknad om avsluttende prøve (i) Søknad sendes Luftfartstilsynet med vedlagt kopi av bevis for Vedlikeholdskurset; eventuelt vedlikeholdskurs for annen motortype enn omhandlet i Vedlikeholdskurset samt bekreftelse i henhold til A1 (ii). (ii) Eventuelt anmodes det om at person som foreslås av søkeren godkjennes som kontrollant. Denne, eventuelt Luftfarts-tilsynets egen kontrollant, avtaler med søker tid og sted for avsluttende prøve. A3. Avsluttende prøve (i) Praktisk prøve for kontrollanten avlegges av søker på vedkommendes luftfartøy. Ved denne prøven må flyeier kunne utføre et årlig ettersyn praktisk. (ii) Videre utføres alt nødvendig papirarbeid i forbindelse med ettersynet. A4. Utstedelse av rettighet Luftfartstilsynet utsteder vedlikeholds-rettigheten når bekreftelse fra kontrollant foreligger om at prøven er bestått. Kategori B - Eier av luftfartøyet i Eksperiment-klassen, som ikke selv var bygge-leder. - Byggeleder for prosjektet, som ikke eier luftfartøyet. - Kontrollør for prosjektet, som ikke eier luftfartøyet. B1-1. Kurs Som for Kategori A se A1. B1-2. Opparbeidelse av praktisk erfaring over tid Det skal på luftfartøyet være utført minimum 2 årlige inspeksjoner etter erverv av luftfartøyet. Disse skal være utført av godkjent verksted eller tekniker som har rett til å gjennomføre slik årlig inspeksjon. Søker skal ha deltatt i disse inspeksjonene og skal kunne dokumentere fagkunnskap for slik inspeksjon i form av signert bekreftelse fra den ansvarlige for slik inspeksjon. B2. Søknad om avsluttende prøve Som for Kategori A se A2, samt innsending av bekreftelse i henhold til B1-2. B3. Avsluttende prøve Som for Kategori A se A3. Prøven kan kombineres med den siste av de to årlige inspeksjoner nevnt i B1-2. B4. Utstedelse av rettighet Som for Kategori A se A4. 7

8 8 Glasair II TD Bygging av luftens Ferrari Her presenterer jeg min byggeprosess av Glasair II TD. Begynnelsen på prosjektet startet sommeren 2008, da jeg kom over an annonse på Ebay. Det første hinderet var å ringe fruen å fortelle hva jeg hadde sett på Ebay. Det ville nok ikke komme som noen stor overraskelse på henne, men tidspunktet var nok noe tidligere enn hun hadde forestilt seg. Vi hadde nemlig en klausul da vi giftet oss om at jeg en dag skulle begynne å bygge fly. Men det lå ikke i planene å kjøpe et byggesett allerede nå. Helt siden dagene på ingeniørhøgskolen, da jeg først kom i kontakt med Sport Aviation (dvs bladet til EAA) har drømmen vært Glasair. Men hvilken Glasair? Det finnes forskjellige utgaver av Glasair fra NewGlasair Inc. (tidligere Stoddard Hamilton. Glasair I, som ikke lenger produseres. Glasair II, som var noe større enn Glasair I (med 18 tommer), og som i dag produseres som Glasair Super II-S (totalt 20 lenger enn II). Denne er noe lenger enn Glasair II-S (med 6 tommer) og kommer i 3 utgaver; RG med opptrekkbart understell, FG med fast understell, og TD som er taildragger. Tilslutt har vi Glasair III som er kun i RG utgave, og som bygges rundt Lycoming 540 motorene. Mitt valg har hele tiden vært Glasair II TD, fordi III ern med sin motor vil bli for dyr, og fordi taildragger er mye enklere og billigere å bygge, samt at man er garantert å ikke buklande! Forskjellen mellom RG og TD når det gjelder ytelser er likevel forsvinnende liten. Annonsen på Ebay. Annonsen kom som sagt i løpet av sommeren, og fruen ga sitt samtykke til å bli med på budrunden. Etter et par uker var det klart at jeg ble vinner av budrunden, men minstesummen var ikke nådd. Jeg tok kontakt med selger, og det visste seg at vi var svært nær minstesummen, så i løpet av den første samtalen var flyet solgt. Jeg var fortsatt under summen jeg hadde vært villig til å gi. Skal man kjøpe et kit fra NewGlasair i dag koster det ca $ pluss frakt. Jeg ga $ 8000 for et kit som er ca 20 år gammelt, og det eneste som er bygd på det er haleflaten. Henting av byggesettet. Med bakgrunn i dollarkursens utvikling gjennom sommeren og høsten 2008 viser det seg at kjøp av byggesett og frakt av det blir like dyrt. Jeg måtte ha en egen container på 40 da vingen er 24. Da containeren var bestilt dro jeg sammen med min svoger, nevø og en god kamerat til Orlando den første uken i november for å pakke byggesettet i containeren. Min svoger er en ekte Harley-gutt og han kjøpte en Harley som også skulle pakkes i containeren. Med leiebil og GPS gikk det greit å finne fram, og for en overraskelse som møtte oss da vi kom til porten på Spruce Creek Airpark. Denne flyplassen er en drøm for oss flyinteresserte fra kalde nord. Her bor det ca 1400 mennesker, noen sokner til den store golfbanen inne på området, og de andre til flyplassen. Mange av husene har egen hangar på baksiden, slik som huset til Sarah og Bob Bean som jeg kjøpte byggesettet av. Her er et bilde av forsiden av huset deres. På baksiden av huset møtte dette oss. Her se vi Ken Inge (min svoger) og hans sønn i skyggen av porten til hangaren, og over hodene deres er flyet til Sarah på hjemmelaget hevebukk. Det er en Glasair III som var ferdig bygget i 2003, altså en millenium utgave. Hun bruker det som konkurransefly, og skulle egentlig fløyet for første gang på Reno Air Races denne høsten. Men på trening/utsjekk før konkurranse ble en ventil ødelagt i motoren som endte i nødlanding, og følgelig ingen konkurranse på henne denne gang. I denne hangaren er det morgenkaffe hver dag kl Da kommer naboene over for en rask prat og en kaffekopp. På fredag fikk vi hilse på flere av dem. Mange av innbyggerne i Spruce Creek har aner til flyging. Her er det mekanikere og piloter, og mange av dem pensjonerte. Men noen flyr fortsatt som kapteiner både i airlines og på business-jet. Den ene karen vi hilste på er oberst og instruktør på Top Gun, og han flyr sin SX300. Felles for dem alle er flyinteressen, og alle vi hilste på er trivelige og hyggelige karer. De var blant annet nysgjerrig på hvordan det stod til i Norge på experimental og flyging generelt. Dessverre var vi jo opptatt med pakking av container, så det ble liten mulighet for sightseeing i alle hangarene. Lørdagen skulle vi jo hjem, men det ville vært den beste dagen, for da åpnes de fleste hangarene, og mange er ute og flyr. Mer om det litt lenger ned. Pakking i container. Men først til pakkeseansen. Containeren møtte ikke opp til avtalt tid, og da den kom 2 dager senere fikk vi bare halvannen dag å pakke den på. Det gikk akkurat. Ferdig pakket så det slik ut i containeren; Innerst er motorsykkelen til Ken Inge, og på høyresiden er vingen i vuggen sin. På venstre side er den høyr skroghalvdelen. Ellers er de andre delene fordelt i kasser og pakkesker, kjoret og stroppet fast i gulv og vegger. Vi brukte planker, stropper, isopor, byggeskum og spiker/skruer. Byggeskum og isopor fungerte overraskende godt sammen til å fylle tomrom og til å feste diverse ting. Sarah og Bob Bean De jeg har kjøpt byggesettet av er et trivelig ektepar i midten av 50- årene. Gjestfriheten og vennligheten var upåklagelig. Bob driver sitt eget

9 EAA Chapter 573 Norway sveiseverksted i hangaren. Der pusler han med flere prosjekter, blant annet gjør han en del jobber for Eggenfellner Aircraft, som bygger om Subarumotorer til flymotorer. Han får også oppgaver fra naboer som driver med sine byggeprosjekter. I 2007 ble det fullført 12 fly på denne plassen, og han har en finger med i mange av dem. Byggesettet jeg har kjøpt skulle Bob gjøre til en enda raskere racer enn den han allerede har bygd for sin kone. Tanken hans var å sette inn en twinturbo 540 motor i Glasair II TD. Heldigvis for meg ble det ikke noe av det prosjektet for Bob. Han så blant annet at CG ville bli et problem, samtidig som tiden ikke strakk til. Men det hadde isåfall blitt en skikkelig rakett! Bob har likevel god grunn til å være stolt av dette flyet han har bygd: Med Bose Headset var rumlingen fra den store motoren på tomgang overraskende lav. Gutta som stod igjen utenfor syntes lyden var herlig! Da vi takset ut for avgang måtte vi vente litt på et følge av ikke mindre enn 12 fly som skulle ut å fly formasjonsflyging. Dette avsnittet kan egentlig bare avslutte setningene med utropstegn, for jeg var i heaven! Foran oss taxet diverse RV er, SX300, Questair Ventures (som det står om i desemberutgaven (08) av Sport Aviation), Lancairs, en Seneca og et par vanlige småfly. Så var det vår tur, en 15 minutters flytur hvor vi kjente litt G-krefter, og jeg kjente ytelser på flymaskin ikke engang Dash-8 kan gi meg. Jeg fikk også fly litt selv, og det blir spennende om noen år å fly sitt eget fly med tilsvarende ytelser. Her er et par flyfotos til. Flytur med Glasair III Dagen jeg leverte sjekken til Bob, tok de flyet ut så vi kunne ta noen bilder i solskinnet. Sarah spurte om jeg kanskje ville prøvesitte og samtidig ta flere bilder. Selvfølgelig! Og det neste spørsmålet hennes hadde jeg ventet lenge på! Om vi kanskje skulle fly en tur også? Jeg sa det ikke, men tenkte; Herregud, hva tror du? Selvfølgelig! Man har jo hørt om the RV grin. Her er et bilde som klassifiserer the Glasair grin. Her er de linet opp, 12 stykk GAfly for å fly formasjon! WOW! 9

10 EAA Chapter 573 Norway Containeren kommer til Norge Rett før jul fikk jeg telefon fra Tom hos Cargo Partner om at containeren var kommet til kai i Norge. Vi gjorde opp moms for flyet og motorsykkel, og fredag før jul kom julenissen til Begnadalen med containeren. Gleden var stor da innholdet var på samme plass som da vi pakket halvannen måned tidligere. Vi brukte bare en halv time på å tømme containeren, og plasserte alt midlertidig i et telt på industritomta til svogeren min. Det vi fikk inn i bilene ble med tilbake til Hønefoss, herunder alt av papirer (en diger pappeske) og fiberduk. Samt en mengde smådeler som skal bli fly en dag. Senere har vi flyttet både skrogsidene og vingen til låven på småbruket vårt. Der står det tørt og trygt til jeg har bygd ferdig garasjen hjemme. Garasje og byggeshop Jeg er i den heldige situasjon at jeg skal bygge garasje sommeren 09. Fint å kunne planlegge med at det skal bygges et fly i den. I skrivende stund (tidlig januar 09) blir garasjen tegnet og prosjektert, og så er det bare å håpe at jeg får godkjent tegningene og kan starte grunnarbeider når telen går. Garasjen er et prosjekt som ikke skal dokumenteres så mye, så neste gang jeg skriver noe er det forhåpentligvis for å vise starten på min Glasair II TD. 10

11 HJELP! Nå bygger vi TO fly! Del 14: Testprogrammet fortsetter. Denne artikkelen skulle jo omhandle siste del av testflygingen og en oppsummering. Det viste seg imidlertid at det ble en ganske stor og uforutsett forsinkelse og dette var IKKE moro, men slik kan det bli når man installerer ny teknologi. Dette resulterte i at denne artikkelen blir MYE kortene enn planlagt og ikke den avsluttende saken jeg hadde tenkt. Det må vente til neste nummer av bladet. Mer om dette seinere i artikkelen. I forrige del kunne du lese om at vi endelig ble ferdig med byggingen, at EAA og LT godkjente prosjektet, og de første flyturene. Nå var det altså testprogrammet som stod for tur. Før man får det permanente luftdyktighetsbeviset, må men nemlig gjennomføre et testprogram. I løpet av dette programmet tester man flyet i hele ytelsesområdet for å få bekreftet at flyet oppfører seg som det skal og for å finne ut om det evt finnes noen uønskede flyegenskaper. Man flyr også diverse tester for å finne de aktuelle ytelsene, f.eks beste rate of climb, max angle of climb, div avgangs- og landingsdistanser, tid for å klatre forskjellige høyder, max høyde, max og min hastigheter, fuelforbruk ved forskjellige motorsettinger og høyder osv osv. Alt dette skal man finne ved forskjellige vekter. Det er en del tester selvfølgelig, men det er jo bare moro, for man FLYR jo! I EAA s Byggehåndboken står det et forslag til testprogram og det var dette jeg planla å bruke og som jeg hadde søkt om i søknaden til LT. Programmet ble godkjent og det var altså bare å sette i gang. Det første jeg måtte fly, var break-in, dvs innkjøring av motoren. Dette skrev jeg jo om i forrige artikkel, så det dropper jeg her. Break-in ble forøvrig fløyet uten hjulkåpene og dekslene til hjul-leggene for å ha større luftmotstand. Mens jeg drev med break-in, skrev jeg ned noen data ang motorsettinger og hastigheter UTEN kåper og deksler. Dette for å ha data å sammenlikne med etter at disse er montert. Odd Sandvik var med meg på denne turen slik at han kunne fly mens jeg justerte throttle og mixture og skrev ned data ene vi fant. Her er det vi fant ut: (powersetting i tommer) 1000 : 21 /2100 RPM: 122 KIAS 22 /2200 RPM: 128 KIAS 23 /2300 RPM: 135 KIAS 24 /2400 RPM: 138 KIAS 25 /2500 RPM 144 KIAS Full thr/2700 RPM: 158 KIAS 3000 : 21 /2100 RPM: 122 KIAS 22 /2200 RPM: 128 KIAS 23 /2300 RPM: 135 KIAS 24 /2400 RPM: 142 KIAS 25 /2500 RPM 145 KIAS Full thr/2700 RPM: 154 KIAS 6000 : 21 /2100 RPM: 125 KIAS 22 /2200 RPM: 128 KIAS 23 /2300 RPM: 135 KIAS 24 /2400 RPM: 142 KIAS 24 /2500 RPM: 144 KIAS 24 /2700 RPM: 146 KIAS 9000 : 21 /2100 RPM: 125 KIAS 21 /2200 RPM: 131 KIAS 21 /2300 RPM: 133 KIAS 21 /2400 RPM: 134 KIAS 21 /2500 RPM: 135 KIAS 21 /2700 RPM: 137 KIAS Merknad: Uthevede tall betyr full throttle I den angitte høyden. I neste artikkel håper jeg å kunne presentere hastighetene MED kåper og deksler og DET blir spennende! Jeg må nevne et par andre ting fra den turen: Jeg er ganske stolt av EAA Chapter 573 Norway TCAS en (Traffic Collision Avoidance System) jeg har montert i Wilco. Det er riktignok en billigversjon i forhold til den vi bruker på 737 n (skulle bare mangle!) men den er helt brukbar. Odd har brummet fælt over denne TCAS en i hele byggeperioden og kalt det noe unyttig ræl. Da vi fløy denne første turen skrudde jeg stolt på TCAS en for å vise han at den tross alt VAR kjekk å ha, men da kom det: Trenger n ikke! Jeg har TCAS i hue jeg! Jeg er også stolt over EFIS en vi har satt inn med alt av fly- og motorinstrumenter på en skjerm: Odd ville heller bruke en side på EFIS en hvor det var vanlige runde klokker: Jeg nevnte at på det bildet var det ikke noe kule, og da kom det fra nabosetet: Trenger ikke det heller! Jeg har kule i ræ a jeg! Jaja, han brummet kanskje litt den gamle ørnen, men jammen hadde han RV-gliset på plass allikevel: 11

12 Fuelforbruk: Jeg lean et til 75*F ROP (Rich Of Peak) på motorsettinger lavere enn 75%, dvs fra 24/24 og nedover. (Over 75% power skal det aldri lean es pga kjølinga av motoren) Iflg motorprodusenten kan denne motoren lean es til 50* LOP (Lean Of Peak) men inntil 25 timer bør man ikke lean e til mer enn 75 ROP pga break-in. Jeg fant ut at ved 75* ROP og 24/24 lå FF på ca 38 liter i timen. Det gikk gradvis nedover til ca 32 liter i timen ved 22/22 og det var jo ikke så aller verst. Jeg har altså enda ikke lean et til 50* LOP men håper å kunne ha disse tallene klare til neste artikkel. Det er jo ved en slik lean ing at fuelforbruket forhåpentligvis kommer ned på et long-range nivå. Vi får se Apropos fuelforbruk: Jeg hadde utnevnt Cecilia til refueling-sjef. Man må jo ha bakkemanskap må vite! Foreløpig har jeg satt en limit på 10 kts bakkevind og 5 kts X-vind for meg sjøl, så det sier seg sjøl at det ble heller små korreksjoner Jeg liker meg foreløpig aller best når vindpølsa henger rett ned jeg. Jeg trente landinger med og uten motor og begge typene var ok å fly. Selve touchdown synes jeg ble best når jeg ikke gikk HELT til idle i flare n, men beholdt litt motor som støtte. Et fly med C/S-propell detter jo som en stein når man drar motoren til idle og med bittelitt motor synes jeg det ble mye lettere. Etter touchdown ble det å kjøre opp flaps en til T/O-posisjon, nøytralisere høyderorstrimmen og så gi på motor. Jeg aimet for tallene 30 og 12 som touchdown-punkt da jeg trente på Rygge for de ligger jo litt innenfor elefantovergangen. Når det gjelder handling på bakken synes jeg Wilco er helt ok, faktisk lettere enn jeg hadde trodd. Ihht byggemanualen har jeg montert styre-kjettingene med litt slakk, og da er Wilco helt fin å manøvrere. Jeg innbiller meg at med strammere kjettinger blir styringa mer følsom og man er mer utsatt for groundloop. Nå er jo jeg en MEGET fersk halehjulsflyger, men jeg får jo mer erfaring etter hvert. Inntil videre kommer jeg til å fly med slakke kjettinger i alle fall. Jeg var også en snartur på Eggemoen for å prøve Wilco på andre asfaltbaner og sdien tanta mi bor i nærhetne, kom hun ut med kaffe og kaker. Hun vil jammen bli med opp i Wilco også, så snart jeg er ferdig med testprogrammet og kan ta med passasjerer! Ikke dårlig av en 85-åring! 12 Etter 25 timer kunne jeg begynne å trene på landinger for alvor. Da var jo motoren for det aller meste ferdig med break-in og kunne brukes mer fleksibelt. Jeg begynte på Rygge og synes at landingene begynte å sitte etter hvert. Jeg fant ut at patter n var ok å fly på 75 KIAS, base på 65 etter at flaps en var ute og da jeg nærmet meg flare reduserte jeg til 60 KIAS. Touchdown ble da stort sett på 50 KIAS, dvs at jeg satte meg utsteilet med stikka i magen. Dette var hastigheter i vindstille og blåste det måtte hastighetene økes noe. I utgangpunktet korrigerte jeg slik vi gjør med 737 i SAS: man legger til halve headvind-komponenten og hele gust-faktoren. På touch and go og var jeg i lufta igjen FØR bremsevaier n for jagerfly. Den ligger 1000 fra baneenden, så det vil si at jeg brukte mindre enn 330 meter på hele prosessen, INKLUDERT å kjøre flaps og trim. Det tok sikkert meter rullebane bare det. Jeg prøvde også noen full stopp landinger med ganske hard oppbremsing, og etter det jeg kunne se stoppet jeg på meter. Avgangene gikk på også meter, litt avhenging av vekta. Det er derfor en solid performance på denne saken! Det blir spennende å fastslå nøyaktige data seinere i testprogrammet. Da kommer jeg til å bruke observatør på bakken og få han til å telle banelysene jeg bruker. Det burde bli temmelig nøyaktig. Når jeg sitter her og skriver om asfalt, kommer jeg til å tenke på en historie om nettopp det: After a really hard landing with a 737, not one single word came from the cockpit. The stewardess in charge felt someone had to say something, so she took the mike and said: Ladies and gentlemen; I m sorry for this hard landing but it was not the captain s fault, it was not the copilot s fault, it was not the cabincrew s fault but it was the asphalt. Well, tilbake til RV-landinger: Jeg prøvde Wilco på gress også og den aller første gresstripa jeg landet på var stripa på Huseby utenfor Fredrikstad. Den ligger bare 2 km fra der jeg bor,

Innhold i dette nummeret:

Innhold i dette nummeret: Nr. 1/2009 EAA Bulletin Innhold i dette nummeret: Side 2: Lederen Side 3: Årsberetning 2008 Side 4: Tekninsk utvalg Side 6: Årsrapport fra OU 2008 Økonomisk rapport EAA Chapter 573 2008 Side 7: Protokoll

Detaljer

Slepeflyutredning. NTNU Flyklubb

Slepeflyutredning. NTNU Flyklubb Slepeflyutredning NTNU Flyklubb 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 4 3 Alternativer... 5 3.1 HK 36 TTC Super Dimona som slepefly... 6 3.1.1 Tekniske data... 6 3.1.2 Beskrivelse... 6 3.1.3 Flyets grunndata

Detaljer

I NR. 1 2002. Medlemsblad for Norsk Flytek ;P-

I NR. 1 2002. Medlemsblad for Norsk Flytek ;P- I NR. 1 2002 Medlemsblad for Norsk Flytek ;P- I .raem.renui ie Vi bygger ditt HL- i rnnvu på Romerike I ENEBOLIGER Kontakt oss for en uforbindtlig prat, eller for å få tilsendt vår nye katalog. Arnt Borgen

Detaljer

OFFSET-TRYKK TRONDHEIM AS. TLF:

OFFSET-TRYKK TRONDHEIM AS. TLF: Returadresse: FLYGELEDEREN Torpbakken 31, 7563 Malvik Famous Norwegian Flight International har kjørt en føljetong i sin humorspalte med forslag til nye fjes på Norwegians Boeing 737. Simen Staff, Trondheim

Detaljer

Medlemsblad for. Norsk Flyteknik. Organisasjon

Medlemsblad for. Norsk Flyteknik. Organisasjon Medlemsblad for Norsk Flyteknik Organisasjon Vi bygger ditt I.---mmnuF 9- =""I i på Romerike ENEBOLIGER TOMTER PROS JEKTER Kontakt oss for en uforbindtlig prat, eller for å få tilsendt vål nye katalog.

Detaljer

-bladet. Medlemsblad for BMW MC-klubben Norge nr. 1-2013 13. årgang Inkludert Gummikua-sider (organ for BMW MC-klubben Norge Øst)

-bladet. Medlemsblad for BMW MC-klubben Norge nr. 1-2013 13. årgang Inkludert Gummikua-sider (organ for BMW MC-klubben Norge Øst) -bladet Medlemsblad for BMW MC-klubben Norge nr. 1-2013 13. årgang Inkludert Gummikua-sider (organ for BMW MC-klubben Norge Øst) Tommelen opp for den nye F 800 GT. Per Hess er her fotografert under MC-messa

Detaljer

FLYGELEDEREN. Nr. 4 Desember 2003 NORSK FLYGELEDERFORENING. IFATCA regionalt møte i Porto side 24

FLYGELEDEREN. Nr. 4 Desember 2003 NORSK FLYGELEDERFORENING. IFATCA regionalt møte i Porto side 24 NORSK FLYGELEDERFORENING NORWEGIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION IFATCA regionalt møte i Porto side 24 FLYGELEDEREN Nr. 4 Desember 2003 Rolf Skrede: AVINOR ett år side 3 I cockpit fra Flesland til

Detaljer

LES I DETTE NUMMER: ÅRGANG 17 NR. 1 2000 MEDLEMSBLAD FOR BUSKERUD RC-KLUBB. http://www.brck.org

LES I DETTE NUMMER: ÅRGANG 17 NR. 1 2000 MEDLEMSBLAD FOR BUSKERUD RC-KLUBB. http://www.brck.org ÅRGANG 17 NR. 1 2000 LES I DETTE NUMMER: "INTERNATIONAL MODEL SHOW" 2 SIKKERHET OG RADIOSTYRING 3 BILGRUPPA 6 FLYPLASSREGLER 8 SKOLEFLYET 9 NY SESONG = NY KODE! 10 BRAKKA PÅ FLYPLASSEN 10 HAWKER SEA FURY

Detaljer

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47 TEXAS NYTT Nr. 2 2015 Årgang 47 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummeret: Fri som fuglen! Småfly i Houston... s. 6 Avskjedsintervju med Karianne og Oddbjørn.. s. 14 Fugletitting på Bolivar Peninsula...

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Offisielt organ for Norsk A Modell Klubb

Offisielt organ for Norsk A Modell Klubb Nr. 3 2009 42. årgang ISSN 0805-7192 Offisielt organ for Norsk A Modell Klubb Model A Restorers Club Norway Region Kun kr 69,-- Frid A Moen, datterdatter av Anne Moen FOR(D)mannens side Kroppen vår er

Detaljer

NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35. Tar tapet selv SIDE 20-21. Vi ser Sola MIDTEN. Nordisk bekymring SIDE 12-13. Stikker nesen frem SIDE 6-9

NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35. Tar tapet selv SIDE 20-21. Vi ser Sola MIDTEN. Nordisk bekymring SIDE 12-13. Stikker nesen frem SIDE 6-9 NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35 Tar tapet selv SIDE 20-21 Vi ser Sola MIDTEN Nordisk bekymring SIDE 12-13 Stikker nesen frem SIDE 6-9 NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35 Stikker nesen frem SIDE 6-9 Tar tapet selv

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Nr.1 2007 / 23. årgang. Tilslutta LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber

Nr.1 2007 / 23. årgang. Tilslutta LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber Nr.1 2007 / 23. årgang Tilslutta LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber Tillitsvalgte i SAK 2007 Styret Telefon Mob Tlf Mail adresse Formann Terje Vadset 91693908 tvadset@online.no Nestleder

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Les i dette nummer: Lincoln Zephyr Brd Hanssens Auto Hersey

Les i dette nummer: Lincoln Zephyr Brd Hanssens Auto Hersey Nr. 1 2013-29. årg. Les i dette nummer: Lincoln Zephyr Brd Hanssens Auto Hersey 22 3 3 4 4 Da er 2013 kommet godt i gang og ventetiden frem til våren blir kortere for hver dag som går. I noen dager nå

Detaljer

Sovjetisk Ford. Del II. Offisielt organ for Norsk A Modell Klubb. Nr. 3 2008 41. årgang ISSN 0805-7192. Model A Restorers Club Norway Region

Sovjetisk Ford. Del II. Offisielt organ for Norsk A Modell Klubb. Nr. 3 2008 41. årgang ISSN 0805-7192. Model A Restorers Club Norway Region Nr. 3 2008 41. årgang ISSN 0805-7192 Offisielt organ for Norsk A Modell Klubb Model A Restorers Club Norway Region Kun kr 50,-- Sovjetisk Ford. Del II Grensetreff i Danmark HøstFord i Moss FOR(D)mannens

Detaljer

Nr. 3 2006. Utgave 118. Drømmen ble virkelighet STRANDLIS REISERAPPORT. Fornye kursvinger HVORDAN OG HVORFOR. Milslukern 06 NORGESELITEN FLYR DISTANSE

Nr. 3 2006. Utgave 118. Drømmen ble virkelighet STRANDLIS REISERAPPORT. Fornye kursvinger HVORDAN OG HVORFOR. Milslukern 06 NORGESELITEN FLYR DISTANSE Nr. 3 2006 Utgave 118 Drømmen ble virkelighet STRANDLIS REISERAPPORT Fornye kursvinger HVORDAN OG HVORFOR Milslukern 06 NORGESELITEN FLYR DISTANSE ::Nordisk rekord:: Kjell-Harald Nesengmo Airwave Magic

Detaljer

MG CAR CLUB NORWAY MEDLEMSBLAD FOR NORSK MG KLUBB NR. 4 DESEMBER 2014

MG CAR CLUB NORWAY MEDLEMSBLAD FOR NORSK MG KLUBB NR. 4 DESEMBER 2014 MG CAR CLUB NORWAY MEDLEMSBLAD FOR NORSK MG KLUBB NR. 4 DESEMBER 2014 KLUBBENS LEDER Litt i speilet... Det er i slutten av november når dette skrives og vi er inne i det som på godt norsk kalles mørketiden

Detaljer

NR. 1 MARS 2005 ÅRGANG 33. Lykkelig i Sverige SIDE 6. Skjønn forening SIDE 8-9. Tromsø i fokus MIDTEN. Forventer regularitet.

NR. 1 MARS 2005 ÅRGANG 33. Lykkelig i Sverige SIDE 6. Skjønn forening SIDE 8-9. Tromsø i fokus MIDTEN. Forventer regularitet. NR. 1 MARS 2005 ÅRGANG 33 Lykkelig i Sverige SIDE 6 Skjønn forening SIDE 8-9 Tromsø i fokus MIDTEN Forventer regularitet SIDE 4 og 5 SIDE 6 SIDE 8-9 MIDTEN NR. 1 MARS 2005 ÅRGANG 33 Å spare seg til fant

Detaljer

TREFF 2010 1939 Opel Kapitän Opel Speedster Årsmøtereferat. Klubben for Opel folk

TREFF 2010 1939 Opel Kapitän Opel Speedster Årsmøtereferat. Klubben for Opel folk informerer nr. 2 2010 - årg. 28 www.ope lregister et.no TREFF 2010 1939 Opel Kapitän Opel Speedster Årsmøtereferat Klubben for Opel folk Trøndelagsavdelingen inviterer til vårtur søndag 2. Mai Vi skal

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2014. Les bl.a. om: Atle Elverum bygger katedral og minikirke

Kundebladet. Nr. 3 2014. Les bl.a. om: Atle Elverum bygger katedral og minikirke Kundebladet Nr. 3 2014 Les bl.a. om: Atle Elverum bygger katedral og minikirke Kaldt, men vakkert fra våre faste fotografer Orsolya og Erlend Haarberg Schivevollen ved Hestsjøen Kundebladet Innhold Nr.

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

-.., 'e- ? ' ,.m. 't. 'It-

-.., 'e- ? ' ,.m. 't. 'It- P l -.., A + -.. - 'e-,.m? ' 't. 'It- Du kan nå velge mellom 4 velutstyrte Peugeot 405 In Business-modeller under den magiske 200.000-grensen. Og her er det ikke bare utstyr som servostyring, sentrallås

Detaljer

M O T O R I S T E N. Organ for Motorhistorisk klubb Ringerike og omegn. Nr 2 november2013

M O T O R I S T E N. Organ for Motorhistorisk klubb Ringerike og omegn. Nr 2 november2013 Nr 2 november2013 M O T O R I S T E N Organ for Motorhistorisk klubb Ringerike og omegn I dette nummer: Prestegårdsløpet Ford I profil Mitsubishi På smale veier Høka-bussen Flåklypa grand prix Årsmøte

Detaljer