Intervju med japansk mafialeder som ble kristen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Intervju med japansk mafialeder som ble kristen"

Transkript

1 Flere kristne enn kommunister i Kina? Intervju med japansk mafialeder som ble kristen Styrets årsrapport Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer Årgang

2 Leder Årsrapport Sennepsfrøet «Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med? Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i grenene på det.» Markus 4,30-32 Da James Hudson Taylor reiste til Kina i 1854 var det noen få tusen kristne. Ved slutten av hans liv var det 849 misjonærer og 205 misjonsstasjoner i alle provinsene. De hadde etablert mange hundre menigheter med ca medlemmer. I dag er det bortimot 100 millioner kristne i Kina. I 1889 kom Hudson Taylor til Norge. Dette resulterte i dannelsen av vår misjon og senere 10 andre misjonsorganisasjoner som sendte misjonærer til Kina. Han var i besittelse av åpenbart gudgitte gaver til å inspirere mennesker. Uten tvil en av misjonshistoriens aller største frontfigurer. I ungdommen var han imidlertid en fattig mann ved dårlig helse. Legen anbefalte ham å ikke reise til Kina. Av og til kan det nesten virke som om det er en forutsetning i Guds rike at man trenger å være ydmyk og ikke så stor i egne øyne for at Gud skal kunne bruke en. Derfor er bildet som Jesus bruker om sennepsfrøet et særdeles inspirerende bilde. Sennepskornet er mindre enn et Evangelisk Orientmisjon Asias Millioner saltkorn. Dette gir oss stor frimodighet. Selv om vi ikke er så store, kan Gud bruke oss likevel. Hudson Taylor er et glimrende eksempel på det. Da James Hudson Taylor reiste til Kina i 1854 var det noen få tusen kristne - i dag er det bortimot 100 millioner kristne i Kina. Vår misjon er et eksempel på det samme. Vi er en av de minste misjonene, likevel har våre misjonærer opplevd å se Gud gjøre store ting. Gud bruker det som tilsynelatende er lite i denne verdens øyne, for å gjøre de Kontor og ekspedisjon vises visdom til skamme. Når vi nå skal vi feire misjonens 120- års jubileum, er det viktig å minne hverandre på nettopp dette. Han skal vokse og jeg skal avta. Det må ikke forveksles med et usunt lavt selvbilde. Dette er et av de store paradoksene i vår tro. Det er når vi innser vår litenhet at Gud kan komme å fylle oss og la oss gå i ferdiglagte gjerninger for Ham. Da lever vi for noe større enn oss selv. Lørdag 13. juni skal vi markere jubileet i Misjonskirken på Majorstua. Da ønsker vi alle misjonsvenner velkommen til å bli inspirert og oppbygd av å lytte til James Hudson Taylor IV fortelle om hva Gud gjør i Kina i dag. Av Roald Føreland Informasjonsleder Styret Styret har i 2008 hatt 3 møter og behandlet 26 saker. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt i Misjonskirken i Oslo 14. juni, i samband med misjonsweekend. De tilstedeværende representerte 132 stemmer. Ingen faste styrerepresentanter sto på valg, men to vararepresentanter stilt til valg: David Husvik Oslo og Ivan Wiik Karmøy. Ivan Wiik ble valgt til 1. varamann, og går da inn i styret som stedfortreder for Jens Måge, som hadde bedt om å få gå ut av styret et år før terminens utløp David Husvik ble valgt til 2. varamann Årsmøtet var utvidet til en misjonsweekend, som startet fredag og sluttet med møte i Misjonskirken søndag. Talere og deltakere var fra foruten vårt eget land Kina og Japan. Japan Lighthouse er et lavterskel prosjekt vi har vært med å støtte ut Tilbudene har vært mange, det samme kan sies om utfordringene ledelsen har stått ovenfor, men mange unge har vært innom i løpet av året og blitt berørt av evangeliet. Daglig har arbeidet vært ledet av ekteparet Debbie og Masato Tanaka, med vår misjonær Nina Tesaker som medarbeider og inspirator. Nina har også vært aktiv i forskjellige miljøer i Iwaki, og skaffet kontakter til Lighthouse. Masa og Chiho Mine har hatt et godt arbeidsår i nyetableringen i havnebyen Onahama, et arbeid vi har støttet helt fra planleggingsstadiet. Våre tidligere samarbeidsmenigheter gikk dette året inn i en ny, stor, felles organisasjon, og vi ønsker dem Guds velsignelse i samarbeidet. Kina Δ Bibelarbeid Vi samarbeider med Nytt Livs Lys Bibeltrykkeri og har finansiert trykking av kinesiske bibler. Vi har rekruttert 9 personer som har vært med i tjenesten å frakte inn bibler til Kina. Disse har til sammen passert grensen 80 ganger og fraktet inn mer enn to tonn med bibler. Vi har støttet oversetting av bibelen til et minoritetsspråk. Δ Jordbruk og landsbyutvikling Vi lønnet en medarbeider, Han Zhi Yong, som leder jordbruksvirksomheten til organisasjonen Evergreen i Shanxiprovinsen. Vi har importert og solgt 400 pakker med håndlagde postkort produsert av fattige kvinner i samme provins. Δ Vannboring Dette prosjektet har ikke vært aktivt i 2008 på grunn av tilstramninger under OL. Δ Støtte til fattige barn Vi støttet en organisasjon som driver arbeid blant fattige barn. Vi lønnet en medarbeider og støttet fattige familier med skolepenger. Felles for disse familiene er at de har under 2000 kroner i årslønn. Vi støttet 30 slike familier. Δ Støtte til jordskjelvofre i Sichuanprovinsen Vi samlet inn og overførte kroner til akutt nødhjelp til ofrene for jordskjelvkatastrofen i Sichuanprovinsen Hjemmearbeidet Den økonomiske utviklingen til våre prosjekter har også i 2008 vært positiv, dette gjelder også vårt informasjonsarbeid, både innad i organisasjonen og utad i forskjellige media. Misjonen hadde i hele 2008 to fulltidsansatte. Vår hjemmeside på internett er et godt eksponeringsmedium, og har vært godt besøkt i Det ble avholdt 74 møter i forskjellige menigheter og bedehus. Vi hadde 30 aktive grupper som støttet misjonen. Vårt hovedorgan Asias Millioner kom ut i 6 nummer og hadde 1470 abonnenter ved utgangen av året Økonomi Økonomisk har vi hatt en fin utvikling på giverside, spesielt til våre prosjekt, dette gjelder spesielt for nye enkeltgivere og faste givere på avtalegiro. Vi hadde også dette året et ambisiøst inntektsbudsjett, som vi, dessverre, ikke nådde. Selv om vi hadde et nøkternt kostnadsbudsjett, hadde vi en viss økning, som sammen med et ikke oppnådd inntektsbudsjett, har gitt oss et driftsunderskudd også dette året. Første halvår, og utover høsten 2008 hadde vi en fin utvikling på våre langsiktige plasseringer i aksje- og obligasjons fond, men senhøstes ble vi også rammet av den internasjonale finans krisen, noe som har gitt oss et vesent lig tap ved utgangen av året. Dette er riktig nok på papiret, og styret obser verer utviklingen, for å vurdere tiltak. 2 Evangelisk Orientmisjon (EOM)- Organ for Evangelisk Orientmisjon Slemdalsveien 1 Styreformann: Trygve Jordan Anniken og Akira Mori er våre offis ielle i juni. Dette var et spontant engangsprosjekt. sett, men mange utfordringer ligger Året 2008 har vært et positivt år, totalt tidligere Den Norske Kinamisjon, er Årgang: 93 Postboks 5369 Majorstua Margot Sjøen representanter i Japan. Akira, som i 3 en felleskristen misjonsorganisasjon Utkommer: 6 nummer i året 0304 Oslo Doris Brekkå tillegg til å være pastor for Taira menigheten, har hatt en utstrakt for kynner og Vi har dessuten gitt støtte til enkelt- har Herren hjulpet og det vil Han foran oss, men vi kan fortsatt si Hittil grunnlagt i 1889, som i lydighet Ansvarlig redaktør: Andreas Håvik Tlf: Helge Flå mot Jesu misjonsbefaling har som e-post: Arild Nordlie tolketjeneste rundt om i Japan. Anniken har stått i et utstrakt sjelesorg- og og til en skole. Misjonen har også prosjekter gjennom to misjonærfamilier fortsatt gjøre! oppgave å utbre Guds rike blant Informasjonsleder: Roald Føreland Bankgiro: Ivan Wiik Østens folkeslag og i andre områder e-post: Org.nr: David Husvik (vara) besøksarbeid, samt forberedelser til vært representert i China-instituttet og For styret Gud måtte lede til. Tlf: evangeliseringsturer langs Stillehavskysten fra Iwaki til Miyako, noe som forum for misjon i Kina. Styreleder et annet, internasjonalt, tverrkirkelige Trygve Jordan Trykk: Birkeland trykkeri Forsidebilde - Kinesisk skolepike Layout: Xpresso Media gjennomføres neste år. som ber. e-post:

3 Misjon Japan Teltmaker i Kina YOSHIYUKI YOSHIDA - Mafiabossen som ble vekkelsespredikant Vi traff en ung kvinnelig teltmaker på en konferanse i Thailand, hvor mennesker fra alle kanter av verden deltok, hovedsakelig mennesker som jobber inne i Kina. Hun er, på mange måter, typisk for denne gruppen. Unge, velutdannede mennesker med en lengsel etter å tjene Herren hvor Han leder. Hun kommer fra Oslo, men er vokst opp i et annet land i Asia. Derfor er hun er, i motsetning til mange av de andre, mer fortrolig med kulturendringer. Hun har engelsk hovedfag, og har undervist 5 år i Norge før hun dro til Kina. Hun studerer Kinesisk (Mandarin) på tredje året, og avslutter studiene etter dette semesteret for å begynne undervisning i engelsk for studenter. Hun trives veldig godt med studiene, men ser også frem til en ny tilværelse som foreleser for Kinesiske studenter. I Kina er det spesielt viktig med relasjoner, og hun har fått flere gode, Kinesiske venner, noe som er svært viktig, både for å trives og for å kunne dele sin tro. Dessuten er hun i team med andre fra organisasjonen hun er tilknyttet, noe som gir trygghet og godt fellesskap. Hun bor godt og føler trygghet, selv om hun, selvsagt, savner forskjellige goder fra Norge, og kulturforskjellene kan være utfordrende. Savn av familien er også noe som følger med, men hun føler seg på ingen måte ensom. Dette er tiden for å være i Kina, hvor endringene går fort, og der er muligheter interessante kontakter sier hun, og er glad og takknemlig for at Herren har plassert henne her og nå! Kineserne er åndelig hungrige og åpne for evangeliet, men en må utøve visdom i hvordan en skal formidle budskapet om de gode nyhetene. For eksempel tror En av Japans mest beryktede skurkehelter! Stoff fra hans liv har fylt flere filmer med skrekk. Men i dag er han en koselig liten bestefar type på 65 som kjenner sin frelser, forkynner evangeliet og ber for syke. Barndom : Rikmannssønnen som havnet på fattigkassen: Yoshiyuki ble født som 2. sønn inn i en av Osakas rikeste familier, men da han var 9 år hadde faren satt alt overstyr og vel så det. Guttens hjerte ble etterhvert preget av hat til faren som ikke gadd å jobbe mer og inderlig omsorg for moren som arbeidet natt og dag. Sult, slit og slåsskamper Snart gikk Yoshi med aviser både morgen og kveld som sin bror. Hele lønningen leverte han til mor. Likevel var det aldri nok til å spise frokost og lite til kvelds. Redningen ble skolelunsjen, men skammen for aldri å kunne betale den som de fleste andre barna, satte sine spor. Han hevdet seg i stedet med knyttenevene. Skjønt liten av vekst, var Yoshi skolens slåsskjempe og særlig de svakes forsvarer. På ungdomsskolen var det slutt med skolelunsjen, men han vant seg gjerne en del av venners matpakke som takk for slåsshjelp. Noen ganger var den lille melkeflasken han fikk som melkebud 4 de at de fleste Europeere er kristne, og den eneste næringen for dagen. Han døyvet samvittigheten og stjal en Øst-Asia og solgt 5 drosjesjåførene spør gjerne om slike ting. Hun er en av mange, men enda flere trengs i denne innhøstningstiden. Tar vi utfordringen? av Andreas Håvik melkeflaske i tillegg for å gi til sine tre yngre søstre. Hans store glede var å se deres begeistring når de delte den mellom seg. Men stjelingen gjorde ham hardere. Møte med mafiaen På ungdomsskolen ble Yoshi med i rugbyteamet. En av trenerne var spesielt velkledd og ble stadig sett med pene jenter. Han fortalte stolt at han var yakuza. Yoshiyuki bestemte seg for å bli som ham. Begge Yoshida brødrene sluttet i videregående etter kort tid og oppsøkte en mafia-gruppe. Her ble de opplært til beinhard lydighet, ydmyk tjeneste og strev. For å kunne gjøre alt han ble bedt om og betale for det, arbeidet Yoshida ærlig på torget fra de tidlige morgentimer før han stilte opp til tjeneste på yakuza kontoret. Om kveldene deltok han stadig i slåsskamper. Svart suksess Etter hvert lærte unge Yoshida å bli en dyktig gambler og pengene begynte å strømme inn. Tidlig i tyveårene bygget han seg fint hus og fikk også kone og barn. Men han ville stadig ha mer. Billige våpen, juveler og narkotika ble kjøpt opp i andre land i med svær fortjeneste i Japan. Han ble landets verste narkotikasmugler. Før Yoshida var 30 var han selv blitt boss med 100 lydige undersåtter og en inntekt på millioner i året. Et liv i sus og dus, men også i stadig frykt for rivaliserende yakuzagrupper kulminerte i de grufulle feidene som gjorde Yoshida til både landskjent forbryter og mange unges supermodige helt. Osaka- krigen I oktober 1975 ble storebror Yoshida skutt ned og drept midt på lyse dagen

4 Japan Kom å høre Yoshidas sterke vitnesbyrd på følgende plasser: Δ Lørdag 13 juni på jubileumsmøte i Misjonskirken på Majorstua. Δ Søndag 14. juni Gudstjeneste i Misjonskirken på Majorstua. Δ Søndag 14. juni Moen bedehus, Jaren. forts. fra forrige side. i et av Osakas livlige forretningsstrøk, Gjernings mannen gikk i skjul med av yakuza tatoveringer tok 150 til imot Takako er menighetens evangelist, etter 3 måneders mafiakrig i storbyen Yoshida, men etter et par måneder ble Kristus, fortalte han i Taira kirken nylig. Yoshida eldste og evangelist. De som stadig ble fulgt av massemedia. han funnet og drept på en grusom måte driver også bibelskole og teologisk Bak drapet stod en yakuza-gruppe som av Taokas folk. Politiet fant Yoshida som Et nytt liv? seminar, (Antioch International Missions var knyttet til Japans mafiaboss nummer ble dømt til 5 års fengsel for å ha stått Etter soningen var forholdene blitt I Guds strupetak Frelse Seminary) som etterutdanner pastorer, en: Taoka i Yamaguchi-gruppen med bak drapsforsøket. roligere. Taoka var død og mange Mihoko møtte døve ører når hun Yoshida ville bruke Gud til å få tilbake og sender ut nye arbeidere (hittil ca under seg. Hans grusomme undersåtter ventet på sin boss, helten Yoshida. Smuglingen tok til igjen Hvordan i all verden skulle denne slett ikke den bønnen. Etter noen år som Engelen tilskyndte sin mann å bli med til kirken. sin rikdom og makt, men Herren hørte 100) for å danne nye menigheter. brutalitet, organisasjonstalent og effektive overvåkingsnett, gjorde ham stadig For å beskytte Yoshida mot hevnak- og pengene fløt på nytt. I Korea dro gjenstridige hardhausen bli frelst? Igjen kirkegjenger ba han pastoren om råd Total isolasjon mektigere. sjoner ble han sendt til nord Japans Yoshida for å møte en venninne som var det bare å gå bønnens vei, stadig og ble tilskyndet til å dra på et bønne- Mihoko er sidepastor og tolk for den iskalde celler. Han sørget for å skille var annerledes, den vakre, seriøse mer. I et år spiste hun bare en gang om og faste retreat sted for 12 dager. I koreanske bibellæreren. 6 Yoshiyuki ble nå boss også for bro- japanskstudenten I. Hobe. dagen for å be for Yoshida. stillheten avsides fikk Yoshida ta inn 7 Hva kan ikke skje når Jesus blir boss?! rens disipler og sverget hevn. Han ville gå helt til topps og få drept the Bear som han kaltes, Taoka selv. Det krevde tålmodig planlegging. Taoka var stadig omgitt av 20 livvakter og flyttet hele tiden. I juli 78 gikk Yoshidas nærmeste undersått til aksjon og skjøt Taoka gjennom nakken på en bar. Hele Japan var rystet, men Taoka overlevde! seg fra sin kone og bryte med elskerinner, men stoltheten som yakuza-boss holdt ham oppe de fem årene i enecelle. I dag er denne erfaringen blitt et av hans evangeliseringsvåpen. Han besøker fengsler, særlig i andre land hvor utenforstående kan besøke, og han får innpass i fangenes hjerter. Nylig ble 150 frelst i et kvinnefengsel i Taiwan. Da han viste dem overkroppen dekket Det viste seg at hun hadde en datter på 6 år som Yoshida var far til. Yoshida var ikke sen til å fri. I. Hobe hadde hørt fra Gud at denne japaneren hun ikke likte var hennes kommende mann som skulle bli Guds tjener. Hun trosset foreldrenes motstand og ble kona til den 13 år eldre handelsmannen som da var 40 år ( 1984). Mihoko lidelse og seier I. Hobe fikk snart navnet Mihoko. Men den japanske svigermoren og svigerinnene foraktet henne for hennes mangel på japanske manerer og hennes stadige snakk om Gud og Jesus. Ektemannen viste seg voldelig og egoistisk, mens han var glad i moren og søstrene, og datteren Takako. Mihokos eneste tilflukt var Herren. Hun fastet og ba og fikk fornyet visshet om at hun var Guds utsending til Japan. Etterhvert forstod familien at svigerdatteren ikke var en umulius, men en forunderlig engel! Var det sykdom eller problemer ba Mihoko til Kristus og Han stadfestet alltid Mihokos bønner og de ord Han ga henne. Etter to år var både svigermor og de tre søstrene ivrige kirke gjengere! Takako var også en varm troende fra hun var ganske liten. Til sitt sjokk oppdaget hun at mannen var yakuza, ikke en vanlig forretningsmann. Plutselig visste hun at så lenge han vasset i penger ville han aldri søke Gud. Ta pengene fra ham! Hennes bønnerop ga resultater med en gang. Nå gikk smuglervirksomheten helt i stå. Yoshida forsto først ingenting, noe slikt hadde aldri skjedd før. Men konas ord om at hun gjerne kunne leve uten alle pengene hans, lot ham forstå at hennes bønner sto bak. Til slutt hadde han bare kr igjen. Ikke lån penger til noen, rådet kona ham sterkt en dag. Men da han kom på kontoret, ba en av hans undersåtter om å få låne akkurat det beløpet for en kort tid. Yoshida hadde pengene på seg og la dem straks i hånden hans, og så aldri hverken beløpet eller mannen igjen! Da Mihoko forsto hva som var skjedd, ble hun for en gangs skyld rasende. Hvorfor hørte han ikke på det Gud sa gjennom henne? Bossen måtte gi seg. Han ville bli med til kirken og be til Mihokos allmektige Gud - om penger! over seg forkynnelsen om synd og nåde ved Jesu kors. Endelig opplevde han indre glede og fred og Guds nærvær. Snart hørte han Herrens klare tale: Du skal oppløse yakuza-banden din. Gud sa også at Han ville danne ham på fattig dommens vei. Jesus er Boss Dette er navnet på filmen som ble laget om Yoshidas og andre herlig frelste tidligere yakuza. 8 av dem dannet Barrabas Misjonen og vitnet i inn og utland for høy og lav i 90-årene. Veien fra yakuza-boss til å bli en uselvisk Kristi etterfølger har vært en ydmykende og ofte tøff prosess. Men også full av nåde og forunderlige Guds inngrep. I dag, 19 år etter han ble døpt som 46 åring, stråler hans øyne. Han brenner for sin BOSS. Menigheten som startet med 20 omvendte Yoshida familiemedlemmer i 1998, teller ca 100. Pastoren der er Yoshidas sønn fra første ekteskap! Av Anniken Mori

5 Kina Xiao Zhao, en tidligere høytstående repre sentant for kommunistpartiet som nå er konvertert til kristendommen, smiler over en kopp te og sier han tror det er mer enn 130 mill. kristne i Kina mye mer enn det som tidligere beregninger viser. i Kina? Det prestigetunge finansmagasinet Economist har publisert en lang artikkel om veksten i kristenheten i Kina. Vi tar med et utdrag som viser den veldige veksten i antall kristne, spesielt blant husmenighetene. Regjeringen sier det er bare 21 mill. Etter massakren på Den Himmelske (16 mill. protestanter og 5 mill. katolikker). som er lastet ned fra internet på veggen viss størrelse (vanligvis 25), blir de for Freds plass i 1989 vendte mange skuff- Kristendommen 8 Uoffisielle tall slike som er gitt av fra sin laptop. De synger Glory, Glory det meste motvillig tolerert. De katolede demokrater seg til kristendommen: er også grunn- 9 Centre for the Study of Global Christianity ske blir overvåket strengere, noe som i Massachusetts setter tallet til ca. 70 reflekterer Kinas ømfintlige forhold til mill. Vatikanet. Hvis dette er sant, ville det bety at Kina har flere kristne enn kommunister, og det er muligens flere aktive kristne i Kina enn i noe annet land. I en forstad til Shanghai ser naboene oppmerksomt tvers over hallen der besøk ende finner veien in i et dagligrom inntil tallet er 25, det høyeste antallet som kan samles lovlig uten offisiell tillatelse. Innenfor sitter unge mennesker på sofaer og klappstoler. En ung kvinne i en Che Guevara T-skjorte velsigner gruppen, og en mann viser materiell Holy, Holy Holy; Gud er nær hos enhver av oss Det er søndag morgen og gudstjenesten starter i en av de tusentalls husmenigheter over hele Kina. Husmenighetene er små forsamlinger som møtes privat til gudstjeneste, utenfor Partiets overoppsyn. Flere kristne enn kommunister På 50-tallet ble de katolske og de viktigste protestantiske menighetene omgjort til avdelinger innen administrasjonen for religiøse saker. Husmenighetene har en uklar status, verken forbudt eller fullt ut akseptert. Så lenge de unngår konfrontasjon i nabolaget og holder forsamlingen under en Partiet, som er bekymret for spredning av konkurrerende ideologi, må se i øynene et vanskelig valg: ved å holde husmenighetene små, sikres det at ingen menighet er stor nok til å true den lokale Partisjefen. Men prisen er at antallet menigheter er økende. Husmenigheten i Shanghai er knapt 2 år gammel, men har allerede 2 avleggere, en for arbeidere i et multinasjonalt selskap og en for migrasjonsarbeidere. Så vel som spredningen av Ordet, sørger den raske økningen i antall menigheter for et forsvar mot fornedrelse. En pastor fortalte sist år til magasinet Far East Economic Review at hvis lederen for en husmenighet ble arrestert, ville forsamlingen ganske enkelt splitte seg opp i fem, seks eller til og med ti nye husmenigheter. Tallrik menighetsplanting er en velsignelse men også en forbannelse for husmenighetsbevegelsen. Den smilende Mr. Zhao sier at økonomien ikke er noe problem. vi har ikke lønninger å betale eller kirkehus å bygge. Men det er vanskelig å beholde kvaliteten i ledelsen. Menigheter kan få tak i Bibler eller laste ned salmebøker fra internet. Det er ikke like lett å finne erfarne pastorer. I Kina underviser 2-årgamle kristne 1-årgamle kristne Fordi de fleste husmenighetene ikke er konfesjonsbundne, har de ikke en fastsatt liturgi eller tradisjon. Deres gudstjen ester ligner på bibelstudieklasser. Dette legger en tung byrde på pastoren. Likevel er disse begynnervanskene i menighetene små i forhold til den store økningen i antall. ca. 20 % av studentledere ble kristne. Kinas nye husmenigheter har stort engasjement. Mange medlemmer bringer sine familier og arbeidskamerater med til menigheten. Kristendommen følger også kinesisk migrasjon. Mange kinesere studerte i Amerika, omvendte seg der og tok sin tro med hjem, slik som Mr. Zhao gjorde. I 2000 levde de fleste kristne på landsbygda. Etter 2000 tok de sin tro med seg inn i byene, idet de spredde den blant intellektuelle. Europeere kan finne dette overraskende. I kristendommens tidligere hjemland er religion forbundet med tradisjon og ritualer.i Kina er den forbundet med modernitet, forretning og vitenskap. Vi er førstegenerasjons kristne og første generasjons forretningsmenn, sier en husmenighetspastor. I en bredt debattert artikkel i 2006 skrev Mr. Zhao: Markedsøkonomien motvirker dovenskap. Men den motvirker ikke løgn eller grådighet. Å ha en sterk tro motvirker uærlighet og baktalelser. Etter hans syn går markedsøkonomi og kristendom hånd i hånd. Så langt har kristendommens spredning for det meste vært en privatsak for de troende. Det store spørsmål et er om den kan fortsette å være privat. Omfanget av veksten og antall tilhengere antyder at den ikke kan det. Men for øyeblikket synes det som om både kristne og kommunister er villige til å la en viss tvetydighet vedvare en stund til. Kristne er villige til å bli værende innen systemet, sier Mr. Zhao. laget for det å være gode innbyggere i Kina. De fleste kristne sier at deres organisasjon ikke er politisk, og at de ikke søker etter å utfordre Partiet. Formelt forbyr Partiet sine medlemmer å ha en religiøs tro, og menigheter forteller at de er utsatt for offentlig mobbing. Presidenten i alliansen for Husmenighetene i Beijing, Zhang Mingxuan, ble kastet ut fra hovedstaden før de olympiske leker og fortalt at han ikke var velkommen tilbake. Tidlig i juni arresterte politiet i Henan et halvt dusin husmenighetsmedlemmer fordi de ulovlig hadde sendt nødhjelpsgaver til jordskjelvsofrene i Sichuan. China Aid Association (www.chinaaid.org) slår fast at overgrep mot husminigheter øker. I virkeligheten synes statens holdning å være ambivalent. I desember 2007 holdt president Hu Jintao et møte med religiøse ledere og sa: Religiøse menne skers kunnskap må kontrolleres for å bygge et fremgangsrikt samfunn. Mr. Zhao konkluderer slik: Hvis du vil vite hva Kina vil være i framtida, må du ta framtida for kristendommen i Kina med i betraktningen. (Utdrag fra The Economist 4. oktober 2008)

6 Bønn Støt tepar tnere - Bønn og takk Hjemmearbeidet Be for årsmøte og jubileumsmøte juni. At mange må komme og bli inspirert av møtene. Takk Gud for at EOM har drevet misjonsarbeid i 120 år. Mange tusen mennesker er nådd med evangeliet i årenes løp. Be om gode inntekter i sommer, slik at vi kan formidle evangeliet til enda flere mennesker. Kina Be for Han Zhi Yong som leder jordbruksavdelingen til organisasjonen Evergreen i Shanxi-provinsen Be for vannprosjektet som skal starte opp igjen etter ett års pause. Be om at arbeidet må gå greitt og at mange tusen mennesker skal få tilgang til rent drikkevann. Be også om at de må være åpne for å drikke det levende vann. Be for bibeldistribusjon til minoritetsspråk, som ofte kan være et farlig arbeid. Japan Det er 150 år siden kristen misjon startet sin virksomhet i Japan. Dette skal markeres med en stor konferanse i Yokohama i sommer. Be om fornyet inspirasjon og glød for å nå dette vanskelige landet med evangeliet. Be for Lighthouse som er midlertidig lagt ned, men som vil videreføres i samarbeid med Tairakirken. Be for Jerly som ble døpt i Tairakirken i fjor. catering-selskapsmat snitter - koldtbord - rundstykker - baguetter - forretter - hovedretter - gryteretter - desserter - kaker - grillmat Tel: Norderhovsgt 7, 0654 Oslo forhandler for BoligPartnerHus Holte Eiendom A/S Postboks 1622 Lundsiden 4688 Kristiansand Gudrun Kongstein 85 år Den 5. mai fylte, en av våre tidligere misjonærer, Gudrun Kongstein 85 år. Hun var, sammen med sin mann Frank, i Japan i 18 år og tjenestegjorde i Onahama og Takahagi. Etter misjonærkarrieren jobbet hun som sykepleier i Oslo og Horten. Hun var James Hudson Taylor IV taler på følgende møter:»» Lørdag 13. juni Jubileumsmøte i Misjonskirken på Majorstua. Nybygg - påbygg - rehabilitering Vi bygger din drømmebolig Skippergata 94, 4614 Kristiansand Tlf: Totalleverandør av innredninger Søndag 14. juni landets første psykiatriske sykepleier Misjonssalen, Tulins gate 4 10 i Oslo. 11 innen hjemmesykepleien. Gudrun bor i dag på Indre Havns sykehjem i Horten og får daglig besøk av sin mann. Vi gratulerer med dagen på etterskudd. Gudrun Kongstein»» Søndag 14. juni Misjonsstevnet på Betania, Trøgstad. BYGNES INDUSTRIOMRÅDE 4294 KOPERVIK TLF: FAX: Har du eget firma, kan du være med å støtte misjonen med din annonse her.

7 P. P. POSTEN NORGE P O R T O B E T A LT Retur: Evangelisk Orientmisjon Postboks 5369, Majorstua 0304 Oslo Ettersendes ikke. Men returneres til avsender med påtegning om ny adresse. Jubileumsprosjekt Barnebibler til Kina Misjon er en naturlig konsekvens av vekkelse. Da den norske Kinamisjon (nå EOM) startet sin virksomhet for 120 år siden var det vekkelsestid. Norge var imidlertid et av de fattigste land i Europa. Likevel hadde man råd til det viktigste. Nemlig å dele evangeliet med andre både her hjemme og ut til alle folkeslag. På det tidspunktet var det noen få tusen kristne i Kina. I dag er det pluss/minus 100 millioner kristne. De fleste av dem fattige, men de har en glød og en iver etter å spre evangeliet. Verdenshistoriens største vekkelse kan fort føre til en enorm misjonsbevegelse, både innad i Kina og ut til andre land i Asia. Vil du være med å støtte den oppvoksende generasjon av kristne ved å gi dem barnebibler? Det koster 15 kroner å trykke en kinesisk barnebibel. Samarbeidspartner er Nytt Livs Lys bibeltrykkeri. Bruk gavekonto:

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler Nytt jordbruksprosjekt i Kina 1 Ny misjonsforening i Langevåg Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 0-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Effektivitet i

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 02 / 2012. 96. årgang. Ett år etter katastrofen. Blant spedalske i India

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 02 / 2012. 96. årgang. Ett år etter katastrofen. Blant spedalske i India Magasin for Evangelisk Orientmisjon 02 / 2012 96. årgang Ett år etter katastrofen Blant spedalske i India japan japan Ett år etter katastrofen Lenge føltes ødeleggelsene i vårt virkeområde som en vond

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak?

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Lokalsider Budskap fra områdets ledere Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Eldste Timothy J. Dyches, USA Annenrådgiver i områdepresidentskapet for Europa H erren har oppfordret oss alle til å komme

Detaljer

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Andr Bibel udie SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Bibel udie or sabbatsskole 2. vartal, 2013 SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene AV ZDRAVKO STEFANOVIC UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du?

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du? 4-12 Å r g a n g 1 0 9 portrettet : Øyvind Haraldseid Sommerglimt Hovedtema: Hvor er du? Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen ammandt@misjonsforbundet.no

Detaljer

KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING. 8. klasse

KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING. 8. klasse KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING Konfirmasjonsloven fra 1736, som gjorde konfirmasjonen obligatorisk for alle, forutsatte skoleundervisning. I 1739 ble allmueskolen

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k K a i r o s P a l e s t i n a E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina. Original tittel:

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid!

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Innhold og tilblivelse. Foto: Sverre Avnskog Av Sverre Avnskog 1 Dette er historien om en bok av så overordentlig stor betydning at den kan forandre

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5 SommerOase 2014, 2015 Les mer på side 6 et fornyelsesmagasin fra OASE nr. 02-2014 «Se, jeg forkynner

Detaljer

Den skjulte minoriteten konservative kristne i Norge - Afte...

Den skjulte minoriteten konservative kristne i Norge - Afte... Utskrift er sponset av InkClub Kunstner og fotograf Lene Ask har dokumentert små menigheter og bedehus i rundt om i landet. Klikk på pilen til høyre for å se hele billedserien! Dette bildet er et interiør

Detaljer

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 LEDER MINNEORD Takk din store Gud Paul Liseth til minne Reidar Larsen! Av Atle Haugen! Når dette leses, har Norge passert høydepunktet

Detaljer

tema: Fred og forsoning

tema: Fred og forsoning Misjons magasinet tema: Fred og forsoning et temamagasin fra de norske pinsemenigheters ytremisjon NR.1-2009 2 Innhold S 2: S 3: S 4: S 5: S 6: S 7: S 8: S 9: S 10: S 12: S 13: S 14: S 15: S 16: S 18:

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer