Intervju med japansk mafialeder som ble kristen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Intervju med japansk mafialeder som ble kristen"

Transkript

1 Flere kristne enn kommunister i Kina? Intervju med japansk mafialeder som ble kristen Styrets årsrapport Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer Årgang

2 Leder Årsrapport Sennepsfrøet «Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med? Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i grenene på det.» Markus 4,30-32 Da James Hudson Taylor reiste til Kina i 1854 var det noen få tusen kristne. Ved slutten av hans liv var det 849 misjonærer og 205 misjonsstasjoner i alle provinsene. De hadde etablert mange hundre menigheter med ca medlemmer. I dag er det bortimot 100 millioner kristne i Kina. I 1889 kom Hudson Taylor til Norge. Dette resulterte i dannelsen av vår misjon og senere 10 andre misjonsorganisasjoner som sendte misjonærer til Kina. Han var i besittelse av åpenbart gudgitte gaver til å inspirere mennesker. Uten tvil en av misjonshistoriens aller største frontfigurer. I ungdommen var han imidlertid en fattig mann ved dårlig helse. Legen anbefalte ham å ikke reise til Kina. Av og til kan det nesten virke som om det er en forutsetning i Guds rike at man trenger å være ydmyk og ikke så stor i egne øyne for at Gud skal kunne bruke en. Derfor er bildet som Jesus bruker om sennepsfrøet et særdeles inspirerende bilde. Sennepskornet er mindre enn et Evangelisk Orientmisjon Asias Millioner saltkorn. Dette gir oss stor frimodighet. Selv om vi ikke er så store, kan Gud bruke oss likevel. Hudson Taylor er et glimrende eksempel på det. Da James Hudson Taylor reiste til Kina i 1854 var det noen få tusen kristne - i dag er det bortimot 100 millioner kristne i Kina. Vår misjon er et eksempel på det samme. Vi er en av de minste misjonene, likevel har våre misjonærer opplevd å se Gud gjøre store ting. Gud bruker det som tilsynelatende er lite i denne verdens øyne, for å gjøre de Kontor og ekspedisjon vises visdom til skamme. Når vi nå skal vi feire misjonens 120- års jubileum, er det viktig å minne hverandre på nettopp dette. Han skal vokse og jeg skal avta. Det må ikke forveksles med et usunt lavt selvbilde. Dette er et av de store paradoksene i vår tro. Det er når vi innser vår litenhet at Gud kan komme å fylle oss og la oss gå i ferdiglagte gjerninger for Ham. Da lever vi for noe større enn oss selv. Lørdag 13. juni skal vi markere jubileet i Misjonskirken på Majorstua. Da ønsker vi alle misjonsvenner velkommen til å bli inspirert og oppbygd av å lytte til James Hudson Taylor IV fortelle om hva Gud gjør i Kina i dag. Av Roald Føreland Informasjonsleder Styret Styret har i 2008 hatt 3 møter og behandlet 26 saker. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt i Misjonskirken i Oslo 14. juni, i samband med misjonsweekend. De tilstedeværende representerte 132 stemmer. Ingen faste styrerepresentanter sto på valg, men to vararepresentanter stilt til valg: David Husvik Oslo og Ivan Wiik Karmøy. Ivan Wiik ble valgt til 1. varamann, og går da inn i styret som stedfortreder for Jens Måge, som hadde bedt om å få gå ut av styret et år før terminens utløp David Husvik ble valgt til 2. varamann Årsmøtet var utvidet til en misjonsweekend, som startet fredag og sluttet med møte i Misjonskirken søndag. Talere og deltakere var fra foruten vårt eget land Kina og Japan. Japan Lighthouse er et lavterskel prosjekt vi har vært med å støtte ut Tilbudene har vært mange, det samme kan sies om utfordringene ledelsen har stått ovenfor, men mange unge har vært innom i løpet av året og blitt berørt av evangeliet. Daglig har arbeidet vært ledet av ekteparet Debbie og Masato Tanaka, med vår misjonær Nina Tesaker som medarbeider og inspirator. Nina har også vært aktiv i forskjellige miljøer i Iwaki, og skaffet kontakter til Lighthouse. Masa og Chiho Mine har hatt et godt arbeidsår i nyetableringen i havnebyen Onahama, et arbeid vi har støttet helt fra planleggingsstadiet. Våre tidligere samarbeidsmenigheter gikk dette året inn i en ny, stor, felles organisasjon, og vi ønsker dem Guds velsignelse i samarbeidet. Kina Δ Bibelarbeid Vi samarbeider med Nytt Livs Lys Bibeltrykkeri og har finansiert trykking av kinesiske bibler. Vi har rekruttert 9 personer som har vært med i tjenesten å frakte inn bibler til Kina. Disse har til sammen passert grensen 80 ganger og fraktet inn mer enn to tonn med bibler. Vi har støttet oversetting av bibelen til et minoritetsspråk. Δ Jordbruk og landsbyutvikling Vi lønnet en medarbeider, Han Zhi Yong, som leder jordbruksvirksomheten til organisasjonen Evergreen i Shanxiprovinsen. Vi har importert og solgt 400 pakker med håndlagde postkort produsert av fattige kvinner i samme provins. Δ Vannboring Dette prosjektet har ikke vært aktivt i 2008 på grunn av tilstramninger under OL. Δ Støtte til fattige barn Vi støttet en organisasjon som driver arbeid blant fattige barn. Vi lønnet en medarbeider og støttet fattige familier med skolepenger. Felles for disse familiene er at de har under 2000 kroner i årslønn. Vi støttet 30 slike familier. Δ Støtte til jordskjelvofre i Sichuanprovinsen Vi samlet inn og overførte kroner til akutt nødhjelp til ofrene for jordskjelvkatastrofen i Sichuanprovinsen Hjemmearbeidet Den økonomiske utviklingen til våre prosjekter har også i 2008 vært positiv, dette gjelder også vårt informasjonsarbeid, både innad i organisasjonen og utad i forskjellige media. Misjonen hadde i hele 2008 to fulltidsansatte. Vår hjemmeside på internett er et godt eksponeringsmedium, og har vært godt besøkt i Det ble avholdt 74 møter i forskjellige menigheter og bedehus. Vi hadde 30 aktive grupper som støttet misjonen. Vårt hovedorgan Asias Millioner kom ut i 6 nummer og hadde 1470 abonnenter ved utgangen av året Økonomi Økonomisk har vi hatt en fin utvikling på giverside, spesielt til våre prosjekt, dette gjelder spesielt for nye enkeltgivere og faste givere på avtalegiro. Vi hadde også dette året et ambisiøst inntektsbudsjett, som vi, dessverre, ikke nådde. Selv om vi hadde et nøkternt kostnadsbudsjett, hadde vi en viss økning, som sammen med et ikke oppnådd inntektsbudsjett, har gitt oss et driftsunderskudd også dette året. Første halvår, og utover høsten 2008 hadde vi en fin utvikling på våre langsiktige plasseringer i aksje- og obligasjons fond, men senhøstes ble vi også rammet av den internasjonale finans krisen, noe som har gitt oss et vesent lig tap ved utgangen av året. Dette er riktig nok på papiret, og styret obser verer utviklingen, for å vurdere tiltak. 2 Evangelisk Orientmisjon (EOM)- Organ for Evangelisk Orientmisjon Slemdalsveien 1 Styreformann: Trygve Jordan Anniken og Akira Mori er våre offis ielle i juni. Dette var et spontant engangsprosjekt. sett, men mange utfordringer ligger Året 2008 har vært et positivt år, totalt tidligere Den Norske Kinamisjon, er Årgang: 93 Postboks 5369 Majorstua Margot Sjøen representanter i Japan. Akira, som i 3 en felleskristen misjonsorganisasjon Utkommer: 6 nummer i året 0304 Oslo Doris Brekkå tillegg til å være pastor for Taira menigheten, har hatt en utstrakt for kynner og Vi har dessuten gitt støtte til enkelt- har Herren hjulpet og det vil Han foran oss, men vi kan fortsatt si Hittil grunnlagt i 1889, som i lydighet Ansvarlig redaktør: Andreas Håvik Tlf: Helge Flå mot Jesu misjonsbefaling har som e-post: Arild Nordlie tolketjeneste rundt om i Japan. Anniken har stått i et utstrakt sjelesorg- og og til en skole. Misjonen har også prosjekter gjennom to misjonærfamilier fortsatt gjøre! oppgave å utbre Guds rike blant Informasjonsleder: Roald Føreland Bankgiro: Ivan Wiik Østens folkeslag og i andre områder e-post: Org.nr: David Husvik (vara) besøksarbeid, samt forberedelser til vært representert i China-instituttet og For styret Gud måtte lede til. Tlf: evangeliseringsturer langs Stillehavskysten fra Iwaki til Miyako, noe som forum for misjon i Kina. Styreleder et annet, internasjonalt, tverrkirkelige Trygve Jordan Trykk: Birkeland trykkeri Forsidebilde - Kinesisk skolepike Layout: Xpresso Media gjennomføres neste år. som ber. e-post:

3 Misjon Japan Teltmaker i Kina YOSHIYUKI YOSHIDA - Mafiabossen som ble vekkelsespredikant Vi traff en ung kvinnelig teltmaker på en konferanse i Thailand, hvor mennesker fra alle kanter av verden deltok, hovedsakelig mennesker som jobber inne i Kina. Hun er, på mange måter, typisk for denne gruppen. Unge, velutdannede mennesker med en lengsel etter å tjene Herren hvor Han leder. Hun kommer fra Oslo, men er vokst opp i et annet land i Asia. Derfor er hun er, i motsetning til mange av de andre, mer fortrolig med kulturendringer. Hun har engelsk hovedfag, og har undervist 5 år i Norge før hun dro til Kina. Hun studerer Kinesisk (Mandarin) på tredje året, og avslutter studiene etter dette semesteret for å begynne undervisning i engelsk for studenter. Hun trives veldig godt med studiene, men ser også frem til en ny tilværelse som foreleser for Kinesiske studenter. I Kina er det spesielt viktig med relasjoner, og hun har fått flere gode, Kinesiske venner, noe som er svært viktig, både for å trives og for å kunne dele sin tro. Dessuten er hun i team med andre fra organisasjonen hun er tilknyttet, noe som gir trygghet og godt fellesskap. Hun bor godt og føler trygghet, selv om hun, selvsagt, savner forskjellige goder fra Norge, og kulturforskjellene kan være utfordrende. Savn av familien er også noe som følger med, men hun føler seg på ingen måte ensom. Dette er tiden for å være i Kina, hvor endringene går fort, og der er muligheter interessante kontakter sier hun, og er glad og takknemlig for at Herren har plassert henne her og nå! Kineserne er åndelig hungrige og åpne for evangeliet, men en må utøve visdom i hvordan en skal formidle budskapet om de gode nyhetene. For eksempel tror En av Japans mest beryktede skurkehelter! Stoff fra hans liv har fylt flere filmer med skrekk. Men i dag er han en koselig liten bestefar type på 65 som kjenner sin frelser, forkynner evangeliet og ber for syke. Barndom : Rikmannssønnen som havnet på fattigkassen: Yoshiyuki ble født som 2. sønn inn i en av Osakas rikeste familier, men da han var 9 år hadde faren satt alt overstyr og vel så det. Guttens hjerte ble etterhvert preget av hat til faren som ikke gadd å jobbe mer og inderlig omsorg for moren som arbeidet natt og dag. Sult, slit og slåsskamper Snart gikk Yoshi med aviser både morgen og kveld som sin bror. Hele lønningen leverte han til mor. Likevel var det aldri nok til å spise frokost og lite til kvelds. Redningen ble skolelunsjen, men skammen for aldri å kunne betale den som de fleste andre barna, satte sine spor. Han hevdet seg i stedet med knyttenevene. Skjønt liten av vekst, var Yoshi skolens slåsskjempe og særlig de svakes forsvarer. På ungdomsskolen var det slutt med skolelunsjen, men han vant seg gjerne en del av venners matpakke som takk for slåsshjelp. Noen ganger var den lille melkeflasken han fikk som melkebud 4 de at de fleste Europeere er kristne, og den eneste næringen for dagen. Han døyvet samvittigheten og stjal en Øst-Asia og solgt 5 drosjesjåførene spør gjerne om slike ting. Hun er en av mange, men enda flere trengs i denne innhøstningstiden. Tar vi utfordringen? av Andreas Håvik melkeflaske i tillegg for å gi til sine tre yngre søstre. Hans store glede var å se deres begeistring når de delte den mellom seg. Men stjelingen gjorde ham hardere. Møte med mafiaen På ungdomsskolen ble Yoshi med i rugbyteamet. En av trenerne var spesielt velkledd og ble stadig sett med pene jenter. Han fortalte stolt at han var yakuza. Yoshiyuki bestemte seg for å bli som ham. Begge Yoshida brødrene sluttet i videregående etter kort tid og oppsøkte en mafia-gruppe. Her ble de opplært til beinhard lydighet, ydmyk tjeneste og strev. For å kunne gjøre alt han ble bedt om og betale for det, arbeidet Yoshida ærlig på torget fra de tidlige morgentimer før han stilte opp til tjeneste på yakuza kontoret. Om kveldene deltok han stadig i slåsskamper. Svart suksess Etter hvert lærte unge Yoshida å bli en dyktig gambler og pengene begynte å strømme inn. Tidlig i tyveårene bygget han seg fint hus og fikk også kone og barn. Men han ville stadig ha mer. Billige våpen, juveler og narkotika ble kjøpt opp i andre land i med svær fortjeneste i Japan. Han ble landets verste narkotikasmugler. Før Yoshida var 30 var han selv blitt boss med 100 lydige undersåtter og en inntekt på millioner i året. Et liv i sus og dus, men også i stadig frykt for rivaliserende yakuzagrupper kulminerte i de grufulle feidene som gjorde Yoshida til både landskjent forbryter og mange unges supermodige helt. Osaka- krigen I oktober 1975 ble storebror Yoshida skutt ned og drept midt på lyse dagen

4 Japan Kom å høre Yoshidas sterke vitnesbyrd på følgende plasser: Δ Lørdag 13 juni på jubileumsmøte i Misjonskirken på Majorstua. Δ Søndag 14. juni Gudstjeneste i Misjonskirken på Majorstua. Δ Søndag 14. juni Moen bedehus, Jaren. forts. fra forrige side. i et av Osakas livlige forretningsstrøk, Gjernings mannen gikk i skjul med av yakuza tatoveringer tok 150 til imot Takako er menighetens evangelist, etter 3 måneders mafiakrig i storbyen Yoshida, men etter et par måneder ble Kristus, fortalte han i Taira kirken nylig. Yoshida eldste og evangelist. De som stadig ble fulgt av massemedia. han funnet og drept på en grusom måte driver også bibelskole og teologisk Bak drapet stod en yakuza-gruppe som av Taokas folk. Politiet fant Yoshida som Et nytt liv? seminar, (Antioch International Missions var knyttet til Japans mafiaboss nummer ble dømt til 5 års fengsel for å ha stått Etter soningen var forholdene blitt I Guds strupetak Frelse Seminary) som etterutdanner pastorer, en: Taoka i Yamaguchi-gruppen med bak drapsforsøket. roligere. Taoka var død og mange Mihoko møtte døve ører når hun Yoshida ville bruke Gud til å få tilbake og sender ut nye arbeidere (hittil ca under seg. Hans grusomme undersåtter ventet på sin boss, helten Yoshida. Smuglingen tok til igjen Hvordan i all verden skulle denne slett ikke den bønnen. Etter noen år som Engelen tilskyndte sin mann å bli med til kirken. sin rikdom og makt, men Herren hørte 100) for å danne nye menigheter. brutalitet, organisasjonstalent og effektive overvåkingsnett, gjorde ham stadig For å beskytte Yoshida mot hevnak- og pengene fløt på nytt. I Korea dro gjenstridige hardhausen bli frelst? Igjen kirkegjenger ba han pastoren om råd Total isolasjon mektigere. sjoner ble han sendt til nord Japans Yoshida for å møte en venninne som var det bare å gå bønnens vei, stadig og ble tilskyndet til å dra på et bønne- Mihoko er sidepastor og tolk for den iskalde celler. Han sørget for å skille var annerledes, den vakre, seriøse mer. I et år spiste hun bare en gang om og faste retreat sted for 12 dager. I koreanske bibellæreren. 6 Yoshiyuki ble nå boss også for bro- japanskstudenten I. Hobe. dagen for å be for Yoshida. stillheten avsides fikk Yoshida ta inn 7 Hva kan ikke skje når Jesus blir boss?! rens disipler og sverget hevn. Han ville gå helt til topps og få drept the Bear som han kaltes, Taoka selv. Det krevde tålmodig planlegging. Taoka var stadig omgitt av 20 livvakter og flyttet hele tiden. I juli 78 gikk Yoshidas nærmeste undersått til aksjon og skjøt Taoka gjennom nakken på en bar. Hele Japan var rystet, men Taoka overlevde! seg fra sin kone og bryte med elskerinner, men stoltheten som yakuza-boss holdt ham oppe de fem årene i enecelle. I dag er denne erfaringen blitt et av hans evangeliseringsvåpen. Han besøker fengsler, særlig i andre land hvor utenforstående kan besøke, og han får innpass i fangenes hjerter. Nylig ble 150 frelst i et kvinnefengsel i Taiwan. Da han viste dem overkroppen dekket Det viste seg at hun hadde en datter på 6 år som Yoshida var far til. Yoshida var ikke sen til å fri. I. Hobe hadde hørt fra Gud at denne japaneren hun ikke likte var hennes kommende mann som skulle bli Guds tjener. Hun trosset foreldrenes motstand og ble kona til den 13 år eldre handelsmannen som da var 40 år ( 1984). Mihoko lidelse og seier I. Hobe fikk snart navnet Mihoko. Men den japanske svigermoren og svigerinnene foraktet henne for hennes mangel på japanske manerer og hennes stadige snakk om Gud og Jesus. Ektemannen viste seg voldelig og egoistisk, mens han var glad i moren og søstrene, og datteren Takako. Mihokos eneste tilflukt var Herren. Hun fastet og ba og fikk fornyet visshet om at hun var Guds utsending til Japan. Etterhvert forstod familien at svigerdatteren ikke var en umulius, men en forunderlig engel! Var det sykdom eller problemer ba Mihoko til Kristus og Han stadfestet alltid Mihokos bønner og de ord Han ga henne. Etter to år var både svigermor og de tre søstrene ivrige kirke gjengere! Takako var også en varm troende fra hun var ganske liten. Til sitt sjokk oppdaget hun at mannen var yakuza, ikke en vanlig forretningsmann. Plutselig visste hun at så lenge han vasset i penger ville han aldri søke Gud. Ta pengene fra ham! Hennes bønnerop ga resultater med en gang. Nå gikk smuglervirksomheten helt i stå. Yoshida forsto først ingenting, noe slikt hadde aldri skjedd før. Men konas ord om at hun gjerne kunne leve uten alle pengene hans, lot ham forstå at hennes bønner sto bak. Til slutt hadde han bare kr igjen. Ikke lån penger til noen, rådet kona ham sterkt en dag. Men da han kom på kontoret, ba en av hans undersåtter om å få låne akkurat det beløpet for en kort tid. Yoshida hadde pengene på seg og la dem straks i hånden hans, og så aldri hverken beløpet eller mannen igjen! Da Mihoko forsto hva som var skjedd, ble hun for en gangs skyld rasende. Hvorfor hørte han ikke på det Gud sa gjennom henne? Bossen måtte gi seg. Han ville bli med til kirken og be til Mihokos allmektige Gud - om penger! over seg forkynnelsen om synd og nåde ved Jesu kors. Endelig opplevde han indre glede og fred og Guds nærvær. Snart hørte han Herrens klare tale: Du skal oppløse yakuza-banden din. Gud sa også at Han ville danne ham på fattig dommens vei. Jesus er Boss Dette er navnet på filmen som ble laget om Yoshidas og andre herlig frelste tidligere yakuza. 8 av dem dannet Barrabas Misjonen og vitnet i inn og utland for høy og lav i 90-årene. Veien fra yakuza-boss til å bli en uselvisk Kristi etterfølger har vært en ydmykende og ofte tøff prosess. Men også full av nåde og forunderlige Guds inngrep. I dag, 19 år etter han ble døpt som 46 åring, stråler hans øyne. Han brenner for sin BOSS. Menigheten som startet med 20 omvendte Yoshida familiemedlemmer i 1998, teller ca 100. Pastoren der er Yoshidas sønn fra første ekteskap! Av Anniken Mori

5 Kina Xiao Zhao, en tidligere høytstående repre sentant for kommunistpartiet som nå er konvertert til kristendommen, smiler over en kopp te og sier han tror det er mer enn 130 mill. kristne i Kina mye mer enn det som tidligere beregninger viser. i Kina? Det prestigetunge finansmagasinet Economist har publisert en lang artikkel om veksten i kristenheten i Kina. Vi tar med et utdrag som viser den veldige veksten i antall kristne, spesielt blant husmenighetene. Regjeringen sier det er bare 21 mill. Etter massakren på Den Himmelske (16 mill. protestanter og 5 mill. katolikker). som er lastet ned fra internet på veggen viss størrelse (vanligvis 25), blir de for Freds plass i 1989 vendte mange skuff- Kristendommen 8 Uoffisielle tall slike som er gitt av fra sin laptop. De synger Glory, Glory det meste motvillig tolerert. De katolede demokrater seg til kristendommen: er også grunn- 9 Centre for the Study of Global Christianity ske blir overvåket strengere, noe som i Massachusetts setter tallet til ca. 70 reflekterer Kinas ømfintlige forhold til mill. Vatikanet. Hvis dette er sant, ville det bety at Kina har flere kristne enn kommunister, og det er muligens flere aktive kristne i Kina enn i noe annet land. I en forstad til Shanghai ser naboene oppmerksomt tvers over hallen der besøk ende finner veien in i et dagligrom inntil tallet er 25, det høyeste antallet som kan samles lovlig uten offisiell tillatelse. Innenfor sitter unge mennesker på sofaer og klappstoler. En ung kvinne i en Che Guevara T-skjorte velsigner gruppen, og en mann viser materiell Holy, Holy Holy; Gud er nær hos enhver av oss Det er søndag morgen og gudstjenesten starter i en av de tusentalls husmenigheter over hele Kina. Husmenighetene er små forsamlinger som møtes privat til gudstjeneste, utenfor Partiets overoppsyn. Flere kristne enn kommunister På 50-tallet ble de katolske og de viktigste protestantiske menighetene omgjort til avdelinger innen administrasjonen for religiøse saker. Husmenighetene har en uklar status, verken forbudt eller fullt ut akseptert. Så lenge de unngår konfrontasjon i nabolaget og holder forsamlingen under en Partiet, som er bekymret for spredning av konkurrerende ideologi, må se i øynene et vanskelig valg: ved å holde husmenighetene små, sikres det at ingen menighet er stor nok til å true den lokale Partisjefen. Men prisen er at antallet menigheter er økende. Husmenigheten i Shanghai er knapt 2 år gammel, men har allerede 2 avleggere, en for arbeidere i et multinasjonalt selskap og en for migrasjonsarbeidere. Så vel som spredningen av Ordet, sørger den raske økningen i antall menigheter for et forsvar mot fornedrelse. En pastor fortalte sist år til magasinet Far East Economic Review at hvis lederen for en husmenighet ble arrestert, ville forsamlingen ganske enkelt splitte seg opp i fem, seks eller til og med ti nye husmenigheter. Tallrik menighetsplanting er en velsignelse men også en forbannelse for husmenighetsbevegelsen. Den smilende Mr. Zhao sier at økonomien ikke er noe problem. vi har ikke lønninger å betale eller kirkehus å bygge. Men det er vanskelig å beholde kvaliteten i ledelsen. Menigheter kan få tak i Bibler eller laste ned salmebøker fra internet. Det er ikke like lett å finne erfarne pastorer. I Kina underviser 2-årgamle kristne 1-årgamle kristne Fordi de fleste husmenighetene ikke er konfesjonsbundne, har de ikke en fastsatt liturgi eller tradisjon. Deres gudstjen ester ligner på bibelstudieklasser. Dette legger en tung byrde på pastoren. Likevel er disse begynnervanskene i menighetene små i forhold til den store økningen i antall. ca. 20 % av studentledere ble kristne. Kinas nye husmenigheter har stort engasjement. Mange medlemmer bringer sine familier og arbeidskamerater med til menigheten. Kristendommen følger også kinesisk migrasjon. Mange kinesere studerte i Amerika, omvendte seg der og tok sin tro med hjem, slik som Mr. Zhao gjorde. I 2000 levde de fleste kristne på landsbygda. Etter 2000 tok de sin tro med seg inn i byene, idet de spredde den blant intellektuelle. Europeere kan finne dette overraskende. I kristendommens tidligere hjemland er religion forbundet med tradisjon og ritualer.i Kina er den forbundet med modernitet, forretning og vitenskap. Vi er førstegenerasjons kristne og første generasjons forretningsmenn, sier en husmenighetspastor. I en bredt debattert artikkel i 2006 skrev Mr. Zhao: Markedsøkonomien motvirker dovenskap. Men den motvirker ikke løgn eller grådighet. Å ha en sterk tro motvirker uærlighet og baktalelser. Etter hans syn går markedsøkonomi og kristendom hånd i hånd. Så langt har kristendommens spredning for det meste vært en privatsak for de troende. Det store spørsmål et er om den kan fortsette å være privat. Omfanget av veksten og antall tilhengere antyder at den ikke kan det. Men for øyeblikket synes det som om både kristne og kommunister er villige til å la en viss tvetydighet vedvare en stund til. Kristne er villige til å bli værende innen systemet, sier Mr. Zhao. laget for det å være gode innbyggere i Kina. De fleste kristne sier at deres organisasjon ikke er politisk, og at de ikke søker etter å utfordre Partiet. Formelt forbyr Partiet sine medlemmer å ha en religiøs tro, og menigheter forteller at de er utsatt for offentlig mobbing. Presidenten i alliansen for Husmenighetene i Beijing, Zhang Mingxuan, ble kastet ut fra hovedstaden før de olympiske leker og fortalt at han ikke var velkommen tilbake. Tidlig i juni arresterte politiet i Henan et halvt dusin husmenighetsmedlemmer fordi de ulovlig hadde sendt nødhjelpsgaver til jordskjelvsofrene i Sichuan. China Aid Association (www.chinaaid.org) slår fast at overgrep mot husminigheter øker. I virkeligheten synes statens holdning å være ambivalent. I desember 2007 holdt president Hu Jintao et møte med religiøse ledere og sa: Religiøse menne skers kunnskap må kontrolleres for å bygge et fremgangsrikt samfunn. Mr. Zhao konkluderer slik: Hvis du vil vite hva Kina vil være i framtida, må du ta framtida for kristendommen i Kina med i betraktningen. (Utdrag fra The Economist 4. oktober 2008)

6 Bønn Støt tepar tnere - Bønn og takk Hjemmearbeidet Be for årsmøte og jubileumsmøte juni. At mange må komme og bli inspirert av møtene. Takk Gud for at EOM har drevet misjonsarbeid i 120 år. Mange tusen mennesker er nådd med evangeliet i årenes løp. Be om gode inntekter i sommer, slik at vi kan formidle evangeliet til enda flere mennesker. Kina Be for Han Zhi Yong som leder jordbruksavdelingen til organisasjonen Evergreen i Shanxi-provinsen Be for vannprosjektet som skal starte opp igjen etter ett års pause. Be om at arbeidet må gå greitt og at mange tusen mennesker skal få tilgang til rent drikkevann. Be også om at de må være åpne for å drikke det levende vann. Be for bibeldistribusjon til minoritetsspråk, som ofte kan være et farlig arbeid. Japan Det er 150 år siden kristen misjon startet sin virksomhet i Japan. Dette skal markeres med en stor konferanse i Yokohama i sommer. Be om fornyet inspirasjon og glød for å nå dette vanskelige landet med evangeliet. Be for Lighthouse som er midlertidig lagt ned, men som vil videreføres i samarbeid med Tairakirken. Be for Jerly som ble døpt i Tairakirken i fjor. catering-selskapsmat snitter - koldtbord - rundstykker - baguetter - forretter - hovedretter - gryteretter - desserter - kaker - grillmat Tel: Norderhovsgt 7, 0654 Oslo forhandler for BoligPartnerHus Holte Eiendom A/S Postboks 1622 Lundsiden 4688 Kristiansand Gudrun Kongstein 85 år Den 5. mai fylte, en av våre tidligere misjonærer, Gudrun Kongstein 85 år. Hun var, sammen med sin mann Frank, i Japan i 18 år og tjenestegjorde i Onahama og Takahagi. Etter misjonærkarrieren jobbet hun som sykepleier i Oslo og Horten. Hun var James Hudson Taylor IV taler på følgende møter:»» Lørdag 13. juni Jubileumsmøte i Misjonskirken på Majorstua. Nybygg - påbygg - rehabilitering Vi bygger din drømmebolig Skippergata 94, 4614 Kristiansand Tlf: Totalleverandør av innredninger Søndag 14. juni landets første psykiatriske sykepleier Misjonssalen, Tulins gate 4 10 i Oslo. 11 innen hjemmesykepleien. Gudrun bor i dag på Indre Havns sykehjem i Horten og får daglig besøk av sin mann. Vi gratulerer med dagen på etterskudd. Gudrun Kongstein»» Søndag 14. juni Misjonsstevnet på Betania, Trøgstad. BYGNES INDUSTRIOMRÅDE 4294 KOPERVIK TLF: FAX: Har du eget firma, kan du være med å støtte misjonen med din annonse her.

7 P. P. POSTEN NORGE P O R T O B E T A LT Retur: Evangelisk Orientmisjon Postboks 5369, Majorstua 0304 Oslo Ettersendes ikke. Men returneres til avsender med påtegning om ny adresse. Jubileumsprosjekt Barnebibler til Kina Misjon er en naturlig konsekvens av vekkelse. Da den norske Kinamisjon (nå EOM) startet sin virksomhet for 120 år siden var det vekkelsestid. Norge var imidlertid et av de fattigste land i Europa. Likevel hadde man råd til det viktigste. Nemlig å dele evangeliet med andre både her hjemme og ut til alle folkeslag. På det tidspunktet var det noen få tusen kristne i Kina. I dag er det pluss/minus 100 millioner kristne. De fleste av dem fattige, men de har en glød og en iver etter å spre evangeliet. Verdenshistoriens største vekkelse kan fort føre til en enorm misjonsbevegelse, både innad i Kina og ut til andre land i Asia. Vil du være med å støtte den oppvoksende generasjon av kristne ved å gi dem barnebibler? Det koster 15 kroner å trykke en kinesisk barnebibel. Samarbeidspartner er Nytt Livs Lys bibeltrykkeri. Bruk gavekonto:

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Uighurene - aldri glemt av Gud Omvendt logikk Bibler til Kina. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2009 93. Årgang www.eom.

Uighurene - aldri glemt av Gud Omvendt logikk Bibler til Kina. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2009 93. Årgang www.eom. Uighurene - aldri glemt av Gud Omvendt logikk Bibler til Kina Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Japan Omvendt logikk Julehilsen fra Japan Tekst Roald Føreland

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Nina Tesaker takker foreløpig for seg i Japan. Glimt fra jubileumsmøte. Fra Vegårshei til Kina

Nina Tesaker takker foreløpig for seg i Japan. Glimt fra jubileumsmøte. Fra Vegårshei til Kina Nina Tesaker takker foreløpig for seg i Japan Glimt fra jubileumsmøte Fra Vegårshei til Kina Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 04-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Andakt Sennepsfrøet 120 år men

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon Nr. 01 / 2011 95. årgang. Nye prosjekter!

Magasin for Evangelisk Orientmisjon Nr. 01 / 2011 95. årgang. Nye prosjekter! Magasin for Evangelisk Orientmisjon Nr. 01 / 2011 95. årgang Nye prosjekter! Årsmelding 2010 Leder Nytt år nye muligheter! Roald Føreland Daglig leder, Evangelisk Orientmisjon Et årsskifte er tid for tilbakeblikk,

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus.

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus. Be for de i nord-korea jongcheol Noen gatebarn (på folkemunne: vandrende svaler ) greier å flykte fra Nord-Korea. Jong-Cheol var 11 da han rømte til Kina. Åpne Dører ble kjent med ham, og han fikk bo hos

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

asias millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2009 93. Årgang www.eom.no

asias millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2009 93. Årgang www.eom.no asias millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Andakt Med EOM i 120 år Vær gode EOM fyller 120 år nå i 2009. Dette er verdt en merkestein. Slike steiner har

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

asias millioner OFFISIELLE KIRKER OG HUSMENIGHETER I KINA JULEHILSEN FRA JAPAN EN JULEHILSEN MED EVIGHETSVERDI www.eom.no

asias millioner OFFISIELLE KIRKER OG HUSMENIGHETER I KINA JULEHILSEN FRA JAPAN EN JULEHILSEN MED EVIGHETSVERDI www.eom.no asias millioner OFFISIELLE KIRKER OG HUSMENIGHETER I KINA JULEHILSEN FRA JAPAN EN JULEHILSEN MED EVIGHETSVERDI Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2008 92. Årgang www.eom.no Leder Offisielle kirker

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version Jesus krever alt 57

PDF created with pdffactory Pro trial version  Jesus krever alt 57 Kjære dere, Ny uke og nye utfordringer. Mange er glade i teksten om Herren som kaller Samuel, og har sikkert sanger som de tenker er gode til denne teksten. Vanskeligere er det kanskje å finnet tekster

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Brann i Taira-kirken Dåp i Onahama Pastor fengslet i Xingjiang. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2010 94. Årgang www.eom.

Brann i Taira-kirken Dåp i Onahama Pastor fengslet i Xingjiang. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2010 94. Årgang www.eom. Brann i Taira-kirken Dåp i Onahama Pastor fengslet i Xingjiang Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Det nye året i Guds ledelse Tilgivelse Tekst Andreas Håvik

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 01 / 2012. 96. årgang. Besøk på barnehjem

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 01 / 2012. 96. årgang. Besøk på barnehjem Magasin for Evangelisk Orientmisjon 01 / 2012 96. årgang Besøk på barnehjem Årsmelding 2011 Leder La de små barn komme til Jesus! Roald Føreland Daglig leder, Evangelisk Orientmisjon Styrets årsmelding

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Fra Pakistan Discipleship Ministry

Fra Pakistan Discipleship Ministry Fra Pakistan Discipleship Ministry Kjære venner på Sion! Hilser dere i Jesu underfulle navn! Vi takker Herren Jesus for hans kjærlighet, nåde og beskyttelse. Takk for forbønn og økonomisk støtte for Pastor

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

asias millioner KRISTNE HUSMENIGHETSLEDERE DREPT I KINA HJELP TIL JORDSKJELVRAMMEDE I KINA INSPIRERENDE ÅRSMØTE www.eom.no

asias millioner KRISTNE HUSMENIGHETSLEDERE DREPT I KINA HJELP TIL JORDSKJELVRAMMEDE I KINA INSPIRERENDE ÅRSMØTE www.eom.no asias millioner KRISTNE HUSMENIGHETSLEDERE DREPT I KINA HJELP TIL JORDSKJELVRAMMEDE I KINA INSPIRERENDE ÅRSMØTE Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 04-2008 92. Årgang www.eom.no Leder Kina En av disse

Detaljer

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd.

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. Nyhetsbrev 1-2015 Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. August konferanse med tegn og under Får en kontrast forteller Thor Ivar med iver. De siste 20 årene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

asias millioner BESØK FRA JAPAN FATTIGE KVINNER I KINA FÅR HJELP MISJONSFORENING 40 ÅR www.eom.no

asias millioner BESØK FRA JAPAN FATTIGE KVINNER I KINA FÅR HJELP MISJONSFORENING 40 ÅR www.eom.no asias millioner BESØK FRA JAPAN FATTIGE KVINNER I KINA FÅR HJELP MISJONSFORENING 40 ÅR Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 05-2008 92. Årgang www.eom.no Leder Andakt Tider kommer og Gud vil bruke

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

kristen i Saudi-Arabia?

kristen i Saudi-Arabia? Hvordan er det å være kristen i Saudi-Arabia? Historiene er inspirert av/oversatt fra heftet «Bold believers in Saudi Arabia», utgitt av Kids of courage (Voice of the Martyrs). Av sikkerhetshensyn er bildene

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

d Mitt nye eventyr og utfordringer d

d Mitt nye eventyr og utfordringer d DESEMBER 2015 d Mitt nye eventyr og utfordringer d Nå nærmer julen seg med stormskritt, og selv her i Nord-Thailand er nettene kalde nå. Det er ikke bare julen som nærmer seg, men det er heller ikke så

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden PREKEN Fjellhamar kirke 10. april 2016 Markus 6, 30 44 KINDEREGGET TRE TING I EN Noen har alltid tre punkter i en tale. I dag har jeg også det. Fortellingen

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne.

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne. ÅpneDører I tjeneste for forfulgte kristne www.opendoors.no Sammen m Husk på dem som sitter i STÅ SAMMEN MED DE FORFULGTE fengsel, som om dere var lenket sammen med dem * Rundt om i verden ser vi hvor

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET!

EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET! EVANGELISERING: SLIK SOM JESUS GJORDE DET! Johannes 4: 6-26 Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. 7 Da kommer en samaritansk kvinne for å

Detaljer

Å være misjonær i England

Å være misjonær i England Å være misjonær i England Nå har det gått noen måneder, og både jeg (Solgunn) og dette årets ettåringer har kommet oss vel til rette i England. I år har vi 7 ettåringer fordelt rundt i Cumbria; 4 norske,

Detaljer

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha)

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha) BUDDHISMEN. Buddhismen er en religion som oppstod i Nord-India for nesten 2500 år siden. I dag er det cirka 550 millioner buddhister i verden. Det er den 4. største religionen i verden. Kartet viser hvor

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 7. s i treenighetstiden 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 19. kapittel: Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2 Der var

Detaljer